Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli _0C Trykt i Taiwan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan"

Transkript

1 Forerunner 10 Brugervejledning Juli _0C Trykt i Taiwan

2 Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt. Garmin, Auto Lap, Auto Pause, Forerunner og Garmin logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Garmin Connect og Virtual Pacer er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.

3 Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Taster... 1 Sådan kommer du i gang... 1 Opladning af enheden... 1 Løbe en tur... 1 Brug af intervaller for Løb og Gang... 1 Ændring af datafelter... 2 Virtual Pacer... 2 Løb med Virtual Pacer... 2 Brug af Auto Lap... 2 Automatisk pause under din løbetur... 2 Garmin Connect... 2 Brug af Garmin Connect... 2 Historik...2 Personlige rekorder... 2 Visning af historik og personlige rekorder... 2 Sletning af en løbetur fra historikken... 3 Sletning af personlige rekorder... 3 Gendannelse af en personlig rekord... 3 Appendiks...3 Vedligeholdelse af enheden... 3 Rengøring af enheden... 3 Specifikationer... 3 Indstillinger... 3 Indstilling af alarm... 3 Manuel indstilling af tid... 3 Fejlfinding... 3 Nulstilling af enheden... 3 Opdatering af softwaren med Garmin Connect... 3 Sådan får du flere oplysninger... 3 Registrering af din enhed... 3 Indeks...4 Indholdsfortegnelse i

4

5 Introduktion ADVARSEL Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Taster À Á  à Tænd for enheden. Tænd for baggrundsbelysningen. Start og stop timeren. Vælg det fremhævede menupunkt. Gå til det næste element i menuen. Gå til den næste dataside, mens timeren kører. Gå tilbage uden at foretage et valg. Marker en omgang (side 2). 3 Oplad enheden helt. Løbe en tur Enheden leveres delvist opladet. Du skal muligvis oplade enheden (side 1), før du løber en tur. BEMÆRK: Enheden tænder automatisk under opladning. Hvis du ikke oplader enheden, før du tager en løbetur, skal du holde nede for at tænde enheden. 1 Vælg. 2 blinker, mens enheden finder din position. Når enheden finder din position, lyser konstant. 3 Vælg Start for at starte timeren. Tid À, distance Á, forbrændte kalorier  og tempo à registreres, når timeren kører. Sådan kommer du i gang Første gang du bruger Forerunner, skal du udføre disse trin. 1 Oplad enheden (side 1). 2 Tilpas dine løbeindstillinger (side 1). 3 Løb en tur (side 1). 4 Upload din løbetur til Garmin Connect (side 2). Opladning af enheden BEMÆRK For at forebygge korrosion skal du tørre kontakterne og det omgivende område grundigt før opladning eller tilslutning til en pc. 1 Sæt USB-kablet i USB-porten på din computer. 2 Juster opladerpunkterne efter kontakterne bag på enheden, og tryk på opladeren, indtil den klikker på plads. TIP: Vælg for at få vist forbrændte kalorier og tempo. 4 Vælg for at stoppe timeren, når du er færdig med din løbetur. 5 Vælg en funktion: Vælg Fortsæt for at genstarte timeren. Vælg Gem for at gemme din løbetur og nulstille timeren. Du kan nu oploade din løbetur til Garmin Connect (side 2). Vælg Slet for at slette løbeturen. Brug af intervaller for Løb og Gang BEMÆRK: Du skal indstille løb/gang-funktionen, før du starter en løbetur. Når du har startet timeren for løb, kan du ikke ændre indstillingerne. 1 Vælg > Indstillinger for løb > Løb/gang > Aktiver. Introduktion 1

6 2 Indstil tiden for løb for hvert interval. 3 Indstil tiden for gang for hvert interval. 4 Løb en tur. Når du har aktiveret løb/gang-funktionen, bruges den, hver gang du løber en tur, medmindre du deaktiverer den eller aktiverer Virtual Pacer (side 2). Ændring af datafelter Du kan ændre datafeltkombinationerne for de to sider, der vises, mens timeren kører. 1 Vælg > Indstillinger for løb > Datafelter. 2 Vælg den datafeltkombination, der skal vises på den første side. 3 Vælg den datafeltkombination, der skal vises på den anden side. Visning af tempo eller hastighed Du kan ændre typen af tempo- og hastighedsoplysninger, der vises i datafeltet for tempo eller hastighed. 1 Vælg > Indstillinger for løb > Tempo/fart. 2 Vælg en funktion: Vælg Fart for at få vist din aktuelle hastighed. Vælg Omgangsfart for at få vist gennemsnitshastigheden for den aktuelle omgang. Vælg Gennemsnitsfart for at få vist gennemsnitshastigheden for den aktuelle aktivitet. Vælg Tempo for at få vist dit aktuelle tempo. Vælg Omgangstempo for at få vist gennemsnitstempoet for den aktuelle omgang. Vælg Gennemsnitstempo for at få vist gennemsnitstempoet for den aktuelle aktivitet. Virtual Pacer Virtual Pacer er et træningsredskab til at hjælpe dig med at forbedre dine præstationer ved at opfordre dig til at løbe i det tempo, du indstiller. Løb med Virtual Pacer BEMÆRK: Du skal indstille Virtual Pacer før du starter en løbetur. Når du har startet timeren for løb, kan du ikke ændre indstillingerne. 1 Vælg > Indstillinger for løb > Virtual Pacer. 2 Vælg Aktiver eller Rediger tempo for at angive tempoet. 3 Angiv tempoet. Når du har deaktiveret Virtual Pacer, bruges funktionen, hver gang du løber en tur, medmindre du deaktiverer den eller aktiverer løb/gang (side 1). Brug af Auto Lap Du kan indstille enheden til at bruge Auto Lap, som automatisk markerer en omgang hver mil (kilometer), eller du kan markere omgange manuelt. Denne funktion er nyttig, hvis du vil sammenligne dine præstationer ved forskellige dele af en aktivitet. 1 Vælg > Indstillinger for løb > Omgange. 2 Vælg en funktion: Vælg Auto Lap > Aktiver for at bruge Auto Lap. Vælg Lap-tast > Aktiver for at bruge til at markere en omgang under en aktivitet. 3 Løb en tur (side 1). Automatisk pause under din løbetur Du kan bruge Auto Pause til automatisk at sætte timeren på pause, hvis du holder op med at bevæge dig. Denne funktion er nyttig, hvis der på din løbetur er lyskryds eller andre steder, hvor du skal stoppe. BEMÆRK: Den tid, hvor turen er sat på pause, gemmes ikke med historikdataene. Vælg > Indstillinger for løb > Auto Pause > Aktiver. Garmin Connect Garmin Connect giver dig mulighed for nemt at gemme og spore dine aktiviteter, analysere dine data og dele dem med andre. Registrer en gratis konto på /start. Gem dine aktiviteter: Når du har afsluttet og gemt en aktivitet med enheden, kan du uploade aktiviteten til Garmin Connect og beholde den, så længe du vil. Analyser dine data: Du kan få vist mere detaljerede oplysninger om din aktivitet, herunder oversigtkort, tempo og hastighedsdiagrammer samt brugerdefinerbare rapporter. Del dine aktiviteter: Du kan maile dine aktiviteter til andre eller angive links til aktiviteterne på dine foretrukne sociale netværkswebsteder. Brug af Garmin Connect 1 Tilslut enheden til computeren ved hjælp af USB-kablet (side 1). 2 Gå til 3 Følg instruktionerne på skærmen. Historik Du kan få vist dine seneste syv løbesessioner på din Forerunner, men du kan få vist og uploade et ubegrænset antal løbesessioner til Garmin Connect. Når hukommelsen er fuld, overskrives dine ældste data. BEMÆRK: Der optages ikke historik, mens timeren er stoppet eller pausestillet. Personlige rekorder Når du har afsluttet en løbetur, viser enheden eventuelle nye personlige rekorder, som du har sat på den pågældende løbetur. Personlige rekorder omfatter din hurtigste tid over flere typiske distancer samt længste løbetur. Visning af historik og personlige rekorder Løbehistorik viser dato, tid, distance, hastighed, kalorier og omgangsdata. Enheden viser også din personlige rekordtid, distance og tempo over forskellige distancer. 1 Vælg > Historik. 2 Vælg en funktion: Vælg Løb for at få vist oplysninger om dine gemte løbesessioner. Vælg Rekorder for at få vist dine personlige rekorder. 2 Historik

7 Sletning af en løbetur fra historikken BEMÆRK: Når du sletter en løbetur fra enhedens historik, slettes den ikke fra Garmin Connect. 1 Vælg > Historik. 2 Vælg Løb. 3 Vælg en løbetur. 4 Vælg > Slet > Ja. Sletning af personlige rekorder 1 Vælg > Historik > Rekorder. 2 Vælg den rekord, der skal slettes. 3 Vælg Ryd > Ja. Gendannelse af en personlig rekord Du kan stille hver personlige rekord tilbage til den tidligere registrerede rekord. 1 Vælg > Historik > Rekorder. 2 Vælg den rekord, der skal gendannes. 3 Vælg Brug tidligere > Brug rekord. Appendiks Vedligeholdelse af enheden BEMÆRK Undgå hårde stød og hårdhændet behandling, da det kan reducere produktets levetid. Undgå at trykke på tasterne under vandet. Brug ikke en skarp genstand til rengøring af enheden. Undgå kemiske rengøringsmidler og opløsningsmidler, der kan beskadige plastikkomponenterne. Rengør enheden grundigt med rent vand efter udsættelse for klor, saltvand, solcreme, utøjsmiddel, makeup, alkohol eller andre skrappe kemikalier. Lang tids udsættelse for disse stoffer kan skade kabinettet. Tør altid enheden godt af efter rengøring eller brug, og opbevar den på et køligt, tørt sted. Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til permanente skader på enheden. Rengøring af enheden 1 Rengør enheden med en klud fugtet med en mild rengøringsmiddelopløsning. 2 Tør den af. Specifikationer Batteritype Batterilevetid Vandtæthed Genopladeligt litiumion, 4,2 volt, der ikke kan udskiftes af brugeren Ved brug af GPS 30 minutter om dagen: op til 10 dage Ved konstant brug af GPS: op til 5 timer Kun ur: op til 5 uger 50 meter Driftstemperaturområde Fra -4 til 140 F (fra -20 til 60 C) Indstillinger Hvis du vil åbne enhedsindstillinger, skal du vælge > Indstillinger. Alarm: Indstiller en daglig alarm. Toner: Slår tonerne til eller fra. Du kan indstille tastetoner og alarmmeddelelser. Vægt: Indstiller brugervægt. BEMÆRK: Kaloriemåling under løb (side 1) er mest præcis, når du indtaster din vægt. Opsætning: Indstiller klokkeslæt, tidsformat, sprog og måleenheder. Indstilling af alarm 1 Vælg > Indstillinger > Alarm. 2 Vælg en funktion: Vælg Rediger alarm, hvis den allerede er indstillet, og du vil ændre den. Vælg Aktiver, hvis alarmen ikke er indstillet. 3 Indstil tiden, og vælg for at acceptere. Manuel indstilling af tid Tiden indstilles som standard automatisk, når enheden modtager satellitsignaler. Du kan også indstille tiden manuelt. 1 Vælg > Indstillinger > Opsætning > Tid > Indstil tid. 2 Vælg en funktion: Vælg Automatisk for at lade enheden indstille tiden automatisk, når den modtager satellitsignaler. Vælg Manuel for at indstille tiden manuelt og indtaste tiden. Fejlfinding Nulstilling af enheden Hvis enheden holder op med at reagere, skal du muligvis nulstille den. 1 Hold nede i mindst 15 sekunder. 2 Hold nede i ét sekund for at tænde for enheden. Opdatering af softwaren med Garmin Connect Før du kan opdatere enhedssoftwaren, skal du have en Garmin Connect konto (side 2), og du skal slutte enheden til din computer (side 1). 1 Gå til Hvis der er ny software til rådighed, vil Garmin Connect bede dig om at opdatere softwaren. 2 Følg instruktionerne på skærmen. 3 Fjern ikke enheden fra computeren under opdateringen. Sådan får du flere oplysninger Du finder flere oplysninger om dette produkt på Garmin webstedet. Gå til Gå til Gå til eller kontakt din Garmin forhandler for at få oplysninger om valgfrit tilbehør og reservedele. Sådan henter du brugervejledningen Du kan hente den nyeste brugervejledning fra internettet. 1 Gå til 2 Vælg dit produkt. 3 Klik på Manualer. Registrering af din enhed Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre vores onlineregistrering i dag. Gå til Opbevar den originale købskvittering eller en kopi af den på et sikkert sted. Appendiks 3

8 A alarm 3 alarmer 3 Auto Lap 2 Auto Pause 2 D data opbevare 2 overføre 2 datafelter 1, 2 E enhed nulstille 3 oplade 1 registrering 3 taster 1 F fejlfinding 3 Indeks G gangintervaller 1 Garmin Connect, opbevare data 2 gemme aktiviteter 1 H historik 2 sende til computer 2 slette 3 vise 2 I indstillinger, enhed 3 intervaller 1 M måleenheder 3 N nulstille, enhed 3 O omgange 2 opdateringer, software 3 opladning af enheden 1 P personlige rekorder 2 gendanne 3 slette 3 produktregistrering 3 R registrering af enheden 3 rengøring af enheden 3 S sessioner 2 slette historik 3 personlige rekorder 3 software, opdatere 3 specifikationer 3 sprog 3 T taster 3 enhed 1 tempo 2 tid 3 tilbehør 3 timer 2 starte 1 sådan stopper du 1 toner 3 træningssider, vise 1 V vandtæthed 3 Virtual Pacer 2 vægt 3 4 Indeks

9

10 (0) (0) Garmin International, Inc East 151st Street Olathe, Kansas 66062, USA Garmin (Europa) Ltd. Liberty House, Hounsdown Business Park Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien Garmin Corporation No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist. New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.) Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

GMI 10. Vejledning til lynstart

GMI 10. Vejledning til lynstart GMI 10 Vejledning til lynstart Introduktion Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Med GMI 10 kan du hurtigt

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet.

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Trådløst headset Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087 Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Indhold 1. Advarsler 1.1 Genbrugsoplysninger for kunder i Europa 1.2 Lithium-ion-batteri

Læs mere

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret.

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret. Ophavsret og licens Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning IndHOLDsfortegnelse SÅDAN TILSLUTTER DU Sådan tilslutter du din Stofa boks Før du går i gang: Du må først slutte strøm til dit tv, din Stofa boks og dit modem, når

Læs mere

1. Installation Installation 1 2 3 4 2

1. Installation Installation 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Installation Installation 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE/XL/ XXL b EasyPort TM -holder c Biloplader d RDS-TMC-trafikmodtager*

Læs mere

Doro Liberto 820. Dansk

Doro Liberto 820. Dansk Doro Liberto 820 Dansk 9 10 15 1 2 8 7 11 12 16 17 3 13 18 4 6 14 5 Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk

Læs mere

Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler. Brugervejledning

Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler. Brugervejledning Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler Brugervejledning Sikkerhedsinformation Læs venligst denne vejledning Tag dig tid til at følge denne brugervejledning omhyggeligt. Den vil hjælpe dig til at installere

Læs mere

GT-I9000. Brugervejledning

GT-I9000. Brugervejledning GT-I9000 Brugervejledning Sådan bruges vejledningen Tak, fordi du har købt denne mobiltelefon fra Samsung. Denne telefon giver dig mobilkommunikation i høj kvalitet og underholdning baseret på Samsungs

Læs mere

Brugervejledning til Nokia X6-00

Brugervejledning til Nokia X6-00 Brugervejledning til Nokia X6-00 5.4. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 6 Om enheden 7 Netværkstjenester 8 Kom godt i gang 10 Taster og dele 10 Indsætning af SIM-kortet og batteriet

Læs mere

hp psc1310 series all-in-one

hp psc1310 series all-in-one hp psc1310 series all-in-one brugervejledning hp psc1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. Gengivelse, tilretning eller

Læs mere

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA Brugervejledning 9362080 4. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-10 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra

Læs mere

Kom godt i gang med TI-Nspire CX håndholdt

Kom godt i gang med TI-Nspire CX håndholdt Kom godt i gang med TI-Nspire CX håndholdt Denne vejledning gælder TI-Nspire software version 3.0. Du kan få den nyeste version af dokumentationen ved at gå til education.ti.com/guides. Vigtige oplysninger

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera Læs denne vejledning, herunder sikkerhedsreglerne, før du tager kameraet i brug. Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning. Gem vejledningen, så du

Læs mere

TomTom Navigation app for iphone/ipad Referencevejledning

TomTom Navigation app for iphone/ipad Referencevejledning TomTom Navigation app for iphone/ipad Referencevejledning Indhold Sådan kommer du i gang 6 Start TomTom Navigation app for iphone/ipad... 6 Opdatering af din TomTom Navigation app for iphone/ipad... 6

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE RÅD ANGÅENDE BRUGEN AF GPS'ER.

GRUNDLÆGGENDE RÅD ANGÅENDE BRUGEN AF GPS'ER. Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 1 af 20 SØGESPOR HVORDAN? Af Glenn Abramsson Som de fleste ved, så består en stor del af det arkæologiske arbejde i at indsamle data, også data om hvordan data er blevet

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

Cat S50 Smartphone Brugervejledning MIL SPEC

Cat S50 Smartphone Brugervejledning MIL SPEC Cat S50 Smartphone Brugervejledning MIL SPEC Læs brugervejledningen, inden du går videre Sikkerhedsforanstaltninger Læs sikkerhedsforholdsreglerne nøje for at sikre, at du bruger mobiltelefonen rigtigt.

Læs mere

Brugsvejledning DK. + ChargePAK READY

Brugsvejledning DK. + ChargePAK READY XT Brugsvejledning + ChargePAK READY Garantioplysninger er ikke produkt dette at slutbrugeren, for over garanterer Ltd. Technologies Imagination brug normal ved udførelse håndværksmæssig og materialer

Læs mere

maps + more Brugermanual Dansk

maps + more Brugermanual Dansk maps + more Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

Brugervejledning Nokia Lumia 925

Brugervejledning Nokia Lumia 925 Brugervejledning Nokia Lumia 925 3.0. udgave DA Psst... Denne vejledning er ikke den eneste... Der findes en brugervejledning på din telefon den har du altid med dig, når du har brug for den. Swipe til

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

N600 trådløs Dual Band gigabit-router WNDR3700 Installationsvejledning

N600 trådløs Dual Band gigabit-router WNDR3700 Installationsvejledning N600 trådløs Dual Band gigabit-router WNDR3700 Installationsvejledning NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134, USA Juni 2010 208-10385-03 v1.0 2010 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia E72. 5.1. udgave

Brugervejledning til Nokia E72. 5.1. udgave Brugervejledning til Nokia E72 5.1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-530 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF.

Læs mere

ipod Oversigt over funktioner

ipod Oversigt over funktioner ipod Oversigt over funktioner 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 4 ipod i grundtræk 5 Kast et blik på ipod 5 Bruge betjeningspanelet til ipod 7 Slå betjeningspanelet på ipod fra 8 Bruge menuerne på ipod 9

Læs mere

Brugervejledning Lumia med Windows Phone 8.1 Update 2

Brugervejledning Lumia med Windows Phone 8.1 Update 2 Brugervejledning Lumia med Windows Phone 8.1 Update 2 1.0. udgave DA Om denne brugervejledning Denne vejledning er brugervejledningen til din softwareudgave. Vigtigt: Du kan finde vigtige oplysninger om

Læs mere

Brugervejledning. ST27i/ST27a

Brugervejledning. ST27i/ST27a Brugervejledning ST27i/ST27a go Indholdsfortegnelse Xperia go Brugervejledning...6 Introduktion...7 Android hvad og hvorfor?...7 Oversigt...7 Samling...8 Sådan tænder og slukkes enheden...10 Skærmlås...11

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave Brugervejledning til Nokia 5140 9230238 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NPL-5 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere