Trivselstimer 2015/2016:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trivselstimer 2015/2016:"

Transkript

1 0. klassetrin Den gode klassekultur Aftale fælles sociale regler og normer i klassen. Inddrage børnene i fælles dialog, hvorigennem aftales konkrete regler og normer, som efterfølgende hænges op i klassen. Opnå øvelse i at kunne efterleve de aftalte sociale regler og normer i klassen. Fælles dialog i klassen omkring børnenes oplevelser fra frikvarterer og undervisning i forhold til de aftalte sociale regler og normer. Styrke bevidsthed omkring egen indflydelse på og ansvar for den fælles kultur i klassen. Fælles dialog og afstemninger i klassen, hvor børnene kan øve sig på at vurdere og udvikle klassens regler og normer på demokratisk vis. Relationsdannelse Udvikle kompetencer til at skabe gode relationer til de andre børn i klassen. Etablering af legegrupper i klassen, samt fælles dialog omkring børnenes oplevelser fra frikvarterer. Opnå større bevidsthed omkring eget ansvar for at skabe og vedligeholde gode relationer til andre. Fælles dialog og øvelser i klassen omkring mere eller mindre hensigtsmæssig sprogbrug, samt mulige betydninger og konsekvenser heraf. Opnå større bevidsthed omkring det fælles ansvar for, at klassen fungerer socialt og at alle har mulighed for at indgå i gode relationer. Fælles dialog i klassen omkring børnenes oplevelser fra frikvarterer og legegrupper med fokus på, hvordan man kan være opmærksom på og hjælpe hinanden. 1. klassetrin Den gode klassekammerat Opnå viden om, hvordan man kan være en god kammerat. Fælles dialog og øvelser i klassen omkring, hvordan man kan være en mere eller mindre god kammerat, samt relatere dette til børnenes egne oplevelser heraf. Udvikle kompetencer til at være en god kammerat. Udvikle kompetencer til at kunne hjælpe andre til at være gode kammerater. Fælles dialog i klassen omkring børnenes egne Fælles dialog i klassen omkring børnenes egne oplevelser og erfaringer med, hvornår de har oplevelser og erfaringer med, hvornår de har hjulpet andre til at være gode kammerater i været gode kammerater i konkrete situationer. konkrete situationer. Konflikthåndtering Opnå viden om metoder til konstruktiv konflikthåndtering. Fælles øvelser og rollespil i klassen, hvor sættes fokus på sprogbrug og kropssprog i forbindelse med konflikter, samt konkrete redskaber til konstruktiv håndtering heraf. konflikter sammen med voksne. Fælles dialog i klassen, hvor sættes fokus på børnenes konkrete oplevelser af og erfaringer med egne konflikter og konstruktiv håndtering heraf i samarbejde med voksne. mindre konflikter på egen hånd. Fælles dialog i klassen, hvor sættes fokus på børnenes konkrete oplevelser af og erfaringer med at håndtere konflikter på egen hånd.

2 2. klassetrin Det gode samarbejde Udvikle kompetencer til bedre at kunne Styrke forståelse af samarbejde. Styrke fælles forståelse af samarbejde i klassen. samarbejde i klassen. Fælles dialog i klassen, hvor børnene introduceres til forskellige perspektiver på og former for samarbejde, samt hvor inddrages relaterede begreber såsom respekt og fællesskab. Samarbejdsøvelser og lege i klassen, samt fælles definering og ophængning af konkrete regler i klassen omkring samarbejde. Fælles dialog omkring samarbejdsøvelser og børnenes egne konkrete oplevelser med samarbejde i klassen. Relationsdannelse Styrke de sociale relationer i klassen. Styrke det sociale fællesskab i klassen. Styrke tryghed og tillid i klassen. Fælles dialog omkring de sociale regler og Øvelser og lege, hvor sættes fokus på normer i klassen, samt børnenes egne konkrete fællesskabet i klassen, samt fælles dialog oplevelser heraf. herom. Tillidsøveler og lege i klassen, samt fælles dialog herom. 3. klassetrin Vores gode klasse Styrke bevidsthed om egne værdier. Lave øvelser, som kan styrke børnenes oplevelser af sig selv og egne værdier. Styrke bevidsthed om og respekt for andres værdier. Lave fælles øvelser, som kan styrke børnenes oplevelser af de andre børn i klassen og hjælpe børnene til at få øje på ligheder og forskelle mellem sig selv og de andre, samt styrke børnenes respekt herfor. Definere og styrke bevidsthed om klassens fælles værdier. Lave fælles værdigrundlag i klassen, samt lave fælles øvelser, hvor arbejdes med disse værdier i klassen. Konflikthåndtering Opnå større viden om konstruktiv konflikthåndtering. Undervise i metoder til konstruktiv konflikthåndtering - eks. konflikttrappe og Fakta-manden. egne konflikter konstruktivt og på egen hånd. Anvende forum-teater til at øve og gøre sig erfaringer med konstruktiv konflikthåndtering i klassen. Udvikle kompetencer til at kunne hjælpe andre børn med at håndtere deres konflikter på konstruktiv vis. Fælles dialog i klassen omkring konstruktiv konflikthåndtering og børnenes egne konkrete oplevelser og erfaringer hermed.

3 4. klassetrin Det gode fællesskab Styrke kendskab til de andre børn i klassen. Styrke relationer til de andre børn i klassen. Styrke tillid og tryghed i klassen. Anvende interview-spørgsmål, som børnene kan gøre brug af til at interviewe de andre børn Samarbejdsøvelser og lege i klassen, samt i klassen, som de normalt ikke snakker så fælles dialog herom. meget med i hverdagen. Tillidsøvelser og lege i klassen, samt fælles dialog herom. Sociale medier Styrke kendskab til sociale processer på sociale medier, samt perspektiver på mere eller mindre hensigtsmæssig adfærd på sociale medier. Styrke bevidsthed om det sprog, børnene selv bruger på sociale medier, samt hvad det betyder og kan have af mulige konsekvenser. Fælles dialog i klassen omkring konkrete cases i kritisk og bevidst til egen adfærd på sociale medier, samt definere fælles klasseregler vedrørende kommunikation på sociale medier. samarbejde med SSP, samt definering af fælles klasseregler i forhold til adfærd på sociale medier. 5. klassetrin Pubertet Opnå større viden om pubertet og om kroppens udvikling. Opnå større viden om det modsatte køn. Styrke åbenhed og respekt for hinandens forskelligheder. Gøre brug af spørgeskemaer og undervisningsmaterialer, hvor sættes fokus på forskellige temaer omkring pubertet og krop. Gøre brug af undervisningsmaterialer, hvor sættes fokus på forskellige temaer omkring pubertet og krop. Fælles dialog i klassen omkring generelle temaer og problemstillinger i forbindelse med pubertet og krop. Social pejling Udvikle nysgerrighed og refleksioner omkring egne fordomme og det, man tror om andre. Udvikle kompetencer til at kunne deltage i fælles dialog omkring oplevelser og fordomme om hinanden. kritisk og undersøgende til det, man hører om andre og i medierne. samarbejde med SSP, samt definering af fælles klasseliste.

4 6. klassetrin Nye klassefællesskaber Styrke kendskab til de nye klassekammerater. Fælles samarbejdsøvelser og lege, samt interviewe de nye børn i klassen. Styrke tillid og relationer til de nye klassekammerater. Lytte- og tillidsøvelser, samt fælles dialog herom i klassen. Styrke det nye fællesskab i klassen. Skabe et fælles produkt (eksempelvis video eller sang), som symboliserer fællesskabet i den nye klasse. Selvværd og status Styrke bevidsthed omkring egne ressourcer. Øvelser, hvor de unge får mulighed for at definere den gode historie om dem selv. Styrke fælles bevidsthed omkring hinandens ressourcer. Fælles øvelser, hvor de unge får mulighed for at definere de gode historier om hinanden. Opnå større bevidsthed omkring det fælles ansvar for at fokusere på hinandens ressourcer i klassen. Fælles øvelser, hvor de unge får mulighed for at definere den gode historie om klassen. 7. klassetrin Kritisk kompetence og personlig stillingtagen Udvikle kompetencer til at kunne lytte til andre og sætte sig ind i deres perspektiv. Lytte- og genfortællingsøvelser, samt fælles dialog herom i klassen. bevidst til egne holdninger og udtrykke disse i fællesskab. Øvelser og spil, hvor de unge skal øve sig på at forholde sig til konkrete og afgrænsede temaer og problemstillinger, samt udtrykke egne holdninger og refleksioner hertil. Udvikle kompetencer til at kunne deltage aktivt i fælles debatter. Tage aktuelle og samfundsrelevante problemstillinger og temaer op til fælles debat og diskussion i klassen. Fordomme og forskellighed Opnå større viden om fordomme. Fælles dialog i klassen omkring fordomme og forskellighed, samt mulige årsager hertil og betydninger og konsekvenser heraf. kritisk og undersøgende til generelle fordomme. Tage konkrete fordomme op i klassen og foretage fælles udforskning og undersøgelse omkring gyldigheden af disse. Styrke kompetencer til at kunne forholde sig reflekterende og undersøgende til egne fordomme. Bringe de unges egne fordomme i spil og skabe fælles dialog herom i klassen. Med udgangspunkt i de fælles undervisningsmål laves differentierede og periodevise læringsmål for de enkelte unge i klassen.

5 8. klassetrin Hvad vil jeg være? Styrke indsigt i egne kompetencer og interesser. Anvende kompetence-hjul og spørgeskemaer i klassen, samt interviewe og genfortælle for hinanden. Styrke indsigt i egne muligheder og interesser for fremtiden. Undersøge muligheder og kriterier for at kunne opnå specifikke jobs og uddannelser. Styrke bevidsthed omkring egne muligheder for at realisere egne mål og interesser i fremtiden. Lave fremtidsøvelse, hvor de unge forestiller sig, hvilke konkrete mål, de har nået i fremtiden og derefter udtænker handleplan for, hvordan de konkret opnåede disse mål. Jeg er teenager! Opnå større viden og bevidsthed omkring at Fælles dialog i klassen omkring forskellige temaer og problemstillinger i forbindelse med teenage-liv. Styrke fælles forståelse i klassen omkring at Styrke bevidsthed omkring egne perspektiver på og holdninger til at Fælles dialog og definering i klassen omkring, Øvelser i klassen, hvor de unge får mulighed for hvad de unge selv mener, det konkret vil sige at at definere, hvilken slags teenager, de selv gerne vil være. 9. klassetrin Vi leger stadig Styrke glæde og fællesskab i klassen. Styrke glæde og fællesskab i klassen. Styrke glæde og fællesskab i klassen. Socialt ansvar og engagement Opnå større viden om, hvordan man kan Opnå øvelse i at engagere sig og og tage socialt engagere sig og tage socialt ansvar i samfundet. ansvar. Fælles dialog i klassen omkring forenings-, frivilligt og politisk arbejde. Lave gruppearbejde og projekter i klassen, som har fokus på socialt engagement og ansvar. Styrke bevidsthed omkring eget sociale engagement og ansvar. Fremlægge gruppearbejde og projekter, samt fælles dialog herom i klassen. Med udgangspunkt i de fælles undervisningsmål laves differentierede og periodevise læringsmål for de enkelte unge i klassen.

Overholde aftaler og følge fælles regler Holde orden på egne ting og være medansvarlig for at holde orden i klassen

Overholde aftaler og følge fælles regler Holde orden på egne ting og være medansvarlig for at holde orden i klassen Trinmål elevens alsidige udvikling Ansvarlighed. Ansvar drejer sig om at vise respekt for egen og andres ejendom og arbejde, samt at kunne udføre opgaver. Man udvikler ansvarlighed ved at få medbestemmelse

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2015 : NÆSTE SIDE OMRÅDE DELTAGERE ÅRGANG SIDE Forebyggelses- og læseplan Introduktion af planerne Forældre

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Sundhed og seksualitet:

Sundhed og seksualitet: Sundhed og seksualitet: Kompetencemål efter 9. klasse: Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne vurdere normer og rettigheder for krop, køn og seksualitet i et samfundsmæssigt perspektiv have

Læs mere

DIALOG # 3 ELEVERNE TALER GRIMT TIL HINANDEN HVORDAN TAKLER MAN DET?

DIALOG # 3 ELEVERNE TALER GRIMT TIL HINANDEN HVORDAN TAKLER MAN DET? DIALOG # 3 ELEVERNE TALER GRIMT TIL HINANDEN OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt vanskelig situation,

Læs mere

Ishøj. en tryg by SSP. læseplan. Ishøj Kommune

Ishøj. en tryg by SSP. læseplan. Ishøj Kommune Ishøj en tryg by SSP læseplan Ishøj Kommune 1 INDHOLD SSP-samarbejdet i Ishøj Kommune... 3 Formål... 4 Begrebsafklaring... 5 Èn sammenhængende kriminalitetsforebyggende indsats... 6 PRIK-modellen... 7

Læs mere

Den usynlige klassekammerat

Den usynlige klassekammerat Den usynlige klassekammerat om forældres indflydelse på klassens trivsel Et dialogmateriale for skolebestyrelser og forældre i folkeskolen under Undervisningsministeriets projekt Udsatte Børn Netværk:

Læs mere

Forældresamarbejde. Den 23. januar 2014

Forældresamarbejde. Den 23. januar 2014 Den 23. januar 2014 Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Workshop Forældreskab

Workshop Forældreskab Workshop Forældreskab Dialogen mellem daginstitution og forældre skal være proaktiv. Fleksibilitet i forhold til det enkelte barn. Deltagelse fra forældrenes side. Hvilken rolle spiller vores egne børn

Læs mere

Grundlag for personlig udvikling

Grundlag for personlig udvikling Personlighed, udvikling, pædagogik Grundlag for personlig udvikling Fokus på personlighed og de samhørende modeller for at skabe pædagogik, der fremmer personlig vækst. I PAS arbejdes med 5 casebaserede

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

DIALOG # 11 HVEM SKAL LÆREREN VÆRE MEST LOYAL OVER FOR ELEVERNE ELLER FORÆLDRENE?

DIALOG # 11 HVEM SKAL LÆREREN VÆRE MEST LOYAL OVER FOR ELEVERNE ELLER FORÆLDRENE? DIALOG # 11 HVEM SKAL LÆREREN VÆRE MEST LOYAL OVER FOR OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt vanskelig

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer INSPIRATIONSKATALOG til lærere og pædagoger Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer Indhold Tema Aktivitet Type Tid Side Forberedelse Forberedelseark

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

Læreplan for Personlig udvikling

Læreplan for Personlig udvikling Læreplan for Personlig udvikling *********** A: Formål og Introduktion A2 Personlig udvikling - december 2004 Formålet for undervisningen i personlig udvikling (Jf. 34 i Hjemmestyrets bekendtgørelse om

Læs mere

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus)

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) VUC Erhverv Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) Arbejdet med anerkendelse tager udgangspunkt i evnen til at se og handle ud fra tingene, som de er. Derfor er anerkendende kommunikation

Læs mere

DIALOG # 12 SKAL ALLE ELEVER BEHANDLES ENS?

DIALOG # 12 SKAL ALLE ELEVER BEHANDLES ENS? DIALOG # 12 SKAL ALLE ELEVER BEHANDLES ENS? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt vanskelig situation,

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til.

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til. Læseplan - projektarbejde Klasse Mål Indhold 0.-3. Problemformulering: At eleverne udvikler deres evne til at undres. At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere