eksamensprojekt 3. sem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "eksamensprojekt 3. sem"

Transkript

1 Multimediedesigner Watoto Wetu Tanzania eksamensprojekt 3. sem nov. - dec Trongårdsvej 44 DK 2800 Kgs. Lyngby

2 Introduktion Watoto Wetu Tanzania (WWT) er et børnehjem i udkanten af Dar es Salaam, Tanzania. Navnet er swahili og betyder Vores Børn Tanzania. I Tanzania er der desværre rigtig mange forældreløse og på anden måde ekstra sårbare børn. WWT er derfor oprettet for at hjælpe en del af disse børn. Organisationen blev oprettet i 1998 og er siden vokset, så der nu er ca. 150 børn og unge, der får hjælp gennem centret. Formålet er ikke kun at børnene kan leve på stedet, få mad, tag over hovedet osv., men specielt at børnene får en uddannelse, så de kan klare sig selv, når de er for gamle til at bo sammen med de andre børn. På nuværende tidspunkt bor ca. 70 børn på centret og resten er enten på kostskoler, tekniske skoler eller på universitet. Børnehjemmet får ikke nogen offentlig støtte, hvorfor det er vigtigt at komme ud til så mange potentielle donorer som muligt. For at skille sig ud fra de mange andre organisationer, der søger penge, har det længe været et ønske at få lavet et godt website, som der kunne henvises til hvis folk ikke lige har mulighed for at besøge centret. Desuden vil det kunne give muligheder for at få nye donorer, som WWT hidtil ikke har kunnet nå. Målgruppen er primært firmaer og privatpersoner i Tanzania, men en tidligere international frivillig er begyndt at indsamle penge i Danmark, både i form af månedlige bidrag til skolegang, samt enkeltbeløb til specifikke ting de har brug for. Dette forventes også at skulle gøres i Tyskland og muligvis via andre internationale frivillige på et senere tidspunkt. I Tanzania er det en god ting at firmaer bliver associeret med godgørende formål, og disse skal helst allerede være succesfulde. Derfor vil et website med et professionelt udseende tilføje en stor værdi for børnehjemmet. Det er derfor også vigtigt at hjemmesiden giver udtryk for en glæde og det at der bliver gjort en forskel i modsætning til de ulykkelige elementer i at være forældreløs og fattig. For at donorerne skal kunne følge med i udviklingen på børnehjemmet og oftere tænke over betydningen af deres donationer, er det også et ønske at få lavet et nyhedsbrev, som kan sendes via mail til både nuværende donorer og til andre interesserede. Desuden er børnehjemmet lige begyndt på at lave en oversigt over information om alle børnene lige som en database over donorer også er ønsket.

3 En af de unge på hjemmet er i gang med at lave en video fra centret og har allerede har en del videoklip. Der findes også en del foto, som er kategoriseret, så det er ligetil at lave nogle fotoserier. Spil kunne være en rigtig god måde at skabe interesse for websitet. Det kunne være fint hvis det var på engelsk, da størstedelen af målgruppen jo befinder sig i Tanzania. Der findes både materiale på dansk og engelsk, så begge dele er meget velkomne. På den danske side kunne det være rigtig fint med et læringsspil om forholdene for børn i Tanzania. På den engelske, er det nok ikke så væsentligt da de fleste jo allerede kender realiteterne. Her kunne et almindeligt underholdningsspil være fint, så folk besøger hjemmesiden oftere. Under forløbet kan I kontakte Andreas Serner com). Derudover har børnehjemmet en af de unge som kommunikationsansvarlig, som bruger internettet stort set hver dag. Kontakt til stifteren/ direktøren kan også ske på både mail og telefon. Han er dog ikke på internettet dagligt. Formål At demonstrere jeres færdigheder efter 3 semestre i: Visualisering Kommunikation Interaktion Virksomheden Databaser Projekt krav Projekt formulering En projektformulering skal godkendes senest tirsdag den 30. november Formuleringen skal indeholde en beskrivelse af de påtænkte mellem og slutprodukter, argumentation for valg af udviklingsprocesmodel, risiko- og interessent-analyse, projektplan, økonomiske overvejelser m.v. For så vidt angår plan så vær specielt opmærksom på, hvornår de enkelte lærere har vejledningstimer. Jeres planlægning skal tage højde for det (faglig vejledning inden for de enkelte fagområder).

4 Prototype Der skal udarbejdes en eller flere fungerende prototyper. Prototyperne skal være færdiggjorte med hensyn til informationsdesign, interaktionsdesign og præsentationsdesign. Prototyperne skal anvende en database. Projektet skal således resultere følgende leverancer: Produkt Prototype på website med tilhørende database. Prototypen skal illustrere principperne for stil, sprog, navigation, funktionalitet og brugervenlighed. Supplerende materiale Udover website ønskes forslag til ét af følgende områder Video med statements fra danske sponsorer, private eller virksomheder. Denne skal dokumenteres i projektrapporten med beskrivelse af idé, formål, teknisk setup, drejebog samt eventuel storyboard Spil, herunder beskrivelse af ide, formål, teknisk udførelse, drejebog samt eventuel prototype Projektrapport Projektrapporten skal dokumentere gennemførte analyser mv. samt beskrive og dokumentere produkter og proces. Der skal være en analyse/vurdering af organisationens interne og eksterne forhold Der skal være begrundede argumenter for valg af informationsdesign, interaktionsdesign og præsentationsdesign. System og database skal være veldokumenteret, og der skal min. være: et E/R-diagram på 3.NF, med tilhørende attributbeskrivelser et navigationsdiagram use-cases / user-stories ell.lign. funktionalitetsbeskrivelser dokumentation af udførte test, herunder beskrevne testcases, og anden kvalitetssikring (for eksempel reviews) relevante screen-dumps for websiderne dokumenteret og kommenteret centrale dele af koden. Det skal være dokumenteret, at sitet er optimeret i forhold til søgemaskiner, SEO. Dette kunne fx være med anvendelse af Google Webmaster Tools Rapporten må maksimalt have 5 normalsider plus 5 normal sider pr. gruppemedlem eks. bilag (1 normalside er 2400 karakterer inkl. mellemrum).

5 Formalia Projektet skal laves i grupper med 3-5 personer. En liste med navnene på gruppens medlemmer skal sendes med mail til senest fredag den 26. november Herefter vil grupperne få tildelt et nummer, der bruges som reference ved vejledning og eksamen. Projektet skal uploades på et web-hotel, og der skal være tydelig angivelse af adresse i rapportens indledning. Aflevering Prototypen og projektrapporten skal afleveres i administrationen senest Tirsdag den 21. december :00. Begge i 4 eksemplarer. Prototypen skal afleveres på CD/DVD i 4 eksemplarer (husk alle nødvendige filer!). Projektrapporten Rapporten skal min. indeholde: 1) Forside og Indholdsfortegnelse 2) Projektformulering herunder problem-beskrivelse /-formulering 3) Metode 4) Teori 5) Analyse 6) Diskussion af børnehjemmets fremtidige kommunikation. Herunder målgrupper og budskab. 7) Design brief 8) Dokumentation af udvikling. Herunder storyboards, dokumentation af informationsdesign, interaktionsdesign og præsentationsdesign, mv 9) Konklusion og refleksion 10) Referencer (litteratur & kilder) 11) *Bilag Projektplan Repræsentative eksempler på kildekode, der viser hovedelementer af løsningen, herunder fra HTML sider, fra stylesheet, fra scripts etc.. Udvalgte screen dumps Div. modeller (Navigationsdiagram for website, Use-case; ER-Diagrammer etc.).

6 CD eller DVD En CD eller DVD skal vedlægges og indgår i den samlede løsning. Følgende struktur ønskes En folder Rapport indeholdende rapporten.doc eller.pdf. En folder Website struktureret på samme måde som det implementerede website (prototypen, inklusiv filer). Anvendes Flash eller andre værktøjer placeres disse filer både arbejdsfiler (fx.fla) og publicerede filer (fx.swf) i en særlig folder. Der er følgende krav til produktets tekniske afleveringsformat (udmeldt fra censor-sekretariatet) I MMD sammenhæng skal den studerende forvente, at censor bruger PC med min. Windows (pt. XP), mens MAC er at betragte som specialinstallation. De studerende kan alene forvente, at censor har mulighed for at læse Word, Adobe-pdf eller HTML og har en opdateret MSIE-browser og adgang til Internettet. Pakkede filer skal leveres i ZIP-format. Bemærk at.rar er et format, der kræver installering af specialprogram. For MMD kan man også forvente at censor har mulighed for at se digitale billeder og filmklip, som er i AVI eller MPEG-format. Codec skal være standard. Opgavers produkter skal leveres således, at censor og andre kan teste det direkte via en server/website uden at skulle foretage installering af produktapplikation eller specialprogrammer. Dog kan det tillades, at eventuelle plug-ins, Java eller Active-X skal installeres hos censor. Hvis de studerendes produkter stiller andre og større krav end ovenfor beskrevet, anbefaler vi, at de studerende afsætter tid til gennemgang under deres præsentation. Endvidere kan rapporten indeholde udvalgte screenshoots som viser væsentlige funktionaliteter i produktet.

7 Uddrag fra studieordningen 3. semester 2. prøve Digital kommunikation & Interaktionsudvikling - Komplekse produkter Prøven skal vise: at den studerende kan sætte sig ind i et anvendelsesområde kan udvikle en kompleks applikation, Prøvens resultat (projektet) tager udgangspunkt i de beskrevne valgfri uddannelseselementer Ekstern prøve Mundtlig individuel eksamen med udgangspunkt i et udviklet produkt udarbejdet i gruppe på 3-5 studerende. Prøven afholdes efter 3. semester. Produkt Projektarbejdet skal være problemorienteret og skal resultere i en digital applikation og en mindre rapport, der omfatter dokumentation af proces og produkt. Erhvervsakademiet fastlægger de nærmere krav til projektet, således at førsteårsprøven sammen med denne prøve, tilsammen dokumenterer mindst 2/3 dele af uddannelsen. Erhvervsakademiet kan stille nærmere krav til gruppestørrelse, produktomfang og procesdokumentation. Aflevering Digital prototype. Rapport på maksimalt 5 normalsider plus maksimalt 5 normalsider pr. gruppemedlem, eksklusiv bilag. Eksamen Der tages udgangspunkt i det fremstillede produkt, og der eksamineres på baggrund heraf. 1. Præsentation af produkt 5 minutter 2. Individuel eksamination med udgangspunkt i produkt: 20 minutter. 3. Votering og meddelelse af karakterer: 5 minutter Bedømmelse Der gives en karakter ud fra en helhedsvurdering af produktet, samt præsentation og eksamination. Præstation bedømmes i forhold til opfyldelse af formål og læringsmål for 3. semesters valgfri uddannelseselementer. Image on coverpage: Andreas Serner

eksamensprojekt 2. sem

eksamensprojekt 2. sem Multimediedesigner Klima 2009 Virksomheder i en klimakontekst eksamensprojekt 2. sem maj - juni 2009 www.cphnorth.dk Trongårdsvej 44 DK 2800 Kgs. Lyngby 1. Opgaven Indledning: I december 2009 skal Danmark

Læs mere

Multimediedesigner CSR. Corporate Social Responsibility

Multimediedesigner CSR. Corporate Social Responsibility Multimediedesigner CSR Corporate Social Responsibility Eksamensprojekt 3. sem. nov. 2013 - jan. 2014 Introduktion CSR Corporate Social Responsibility, er ofte blevet oversat til virksomhedernes sociale

Læs mere

Multimediedesigner. Vedvarende. energi

Multimediedesigner. Vedvarende. energi Multimediedesigner Vedvarende energi Eksamensprojekt 2. sem. maj. 2014 - jun. 2014 Problemstilling Vedvarende energi er en samlebetegnelse for bioenergi, vindenergi, solenergi og andre teknologier, der

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

startup.dk Multimediedesigner 1. års prøve Eksamensprojekt, 2. semester 2015

startup.dk Multimediedesigner 1. års prøve Eksamensprojekt, 2. semester 2015 startup.dk Multimediedesigner 1. års prøve Eksamensprojekt, 2. semester 2015 Opgaven I er en gruppe multimediedesignerstuderende, der har besluttet at starte jeres egen virksomhed. I kan frit vælge, hvilken

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Studieordning for Multimediedesigner

Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademi Sjælland 46H Køge Handelsskole August 2009 Forord Denne studieordning for Multimediedesignereuddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation

STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Campus Køge Campus Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2012 Multimediedesigneruddannelsen

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning Multimediedesigneruddannelsen fællesdel Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fællesdel udarbejdet af Landsnetværket

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Watoto Wetu Tanzania

Watoto Wetu Tanzania Watoto Wetu Tanzania Lavet af Robin Staley Wenningstedt Hansen Link til website: http://robin.hgamedia.com/wwt Indholdsfortegnelse Projektformulering S. 3 Problemstilling S. 3 Problemformulering S. 4 Metode

Læs mere

Studieordning del 5-2014

Studieordning del 5-2014 Studieordning del 5-2014 Afsluttende eksamensprojekt Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.1 Revideret august 2014 Side 0 af 8 Indhold del 5 Afsluttende eksamensprojekt 1. Formålet med

Læs mere

Studieordning For Multimediedesigner

Studieordning For Multimediedesigner For Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Multimediedesigneruddannelsen på Erhvervsakademiet Lillebælt August 2009 Indholdsfortegnelse Studieordningen... 3

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, august 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, januar 2013 Studieordningens institutionsdel

Læs mere

10. Dispensation... 20 11. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser... 20

10. Dispensation... 20 11. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser... 20 1 Indholdsfortegnelse Fælles del Indholdsfortegnelse... 3 Fælles del... 3 1. Uddannelsens struktur... 5 1.1 Uddannelsen reguleres af følgende love og regler... 5 1.2 Uddannelsens navn og dimittendernes

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

Studieordning, august 2015

Studieordning, august 2015 Fælles del Studieordning, august 2015 Multimediedesigneruddannelsen Multimedia Design and Communication Fællesdel revideret 1. august 2014 Institutionsdel revideret august 2015 0 Fælles del Indhold Fælles

Læs mere

Studieordning, august 2014

Studieordning, august 2014 Fælles del Studieordning, august 2014 Multimediedesigneruddannelsen Multimedia Design and Communication Revideret 1. august 2014 0 Fælles del Indholdsfortegnelse Fælles del: 1. Uddannelsens struktur...

Læs mere

http://christiandevries.dk/skate_or_die/index.html

http://christiandevries.dk/skate_or_die/index.html Eksamensprojekt 2. sem. maj. 2013 - jun. 2013 Rapport udarbejdet af Alexander Kofoed & Christian Lund, MUL A, Gruppe 5 Vejledere: Ditlev Skanderby og Frederik Tang Alexander Kofoed Christian lund Website

Læs mere

Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Januar 2012 1. INDLEDNING Studievejledningen angiver retningslinjer og rammer for Diplomuddannelsen i uddannelses,

Læs mere

Specialehåndbogen. Informationsvidenskab og Kulturformidling

Specialehåndbogen. Informationsvidenskab og Kulturformidling Specialehåndbogen Informationsvidenskab og Kulturformidling Forsidebillede M.C. Escher 1956: Bond of Union Forord Kære Studerende Som specialeskriver skal du i gang med et stykke analysearbejde, som du

Læs mere

indreoesterbro.bysileha.com LOKALOMRÅDE - 3 SEMESTER EKSAMEN INDRE ØSTERBRO

indreoesterbro.bysileha.com LOKALOMRÅDE - 3 SEMESTER EKSAMEN INDRE ØSTERBRO indreoesterbro.bysileha.com LOKALOMRÅDE - 3 SEMESTER EKSAMEN INDRE ØSTERBRO Gruppe 9 56 156 Vejledere Wordpress login side 02 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 03 GRUPPEKONTRAKT 1.0 04 INDLEDNING

Læs mere

Midtvejsprojekt. Udarbejdelse af portfolio 1. semester 2012. URL: http://webhotel.eamv.dk/mmd270850/portfolio/

Midtvejsprojekt. Udarbejdelse af portfolio 1. semester 2012. URL: http://webhotel.eamv.dk/mmd270850/portfolio/ Midtvejsprojekt Udarbejdelse af portfolio 1. semester 2012 URL: http://webhotel.eamv.dk/mmd270850/portfolio/ Malene Thomsen Erhversakademi Midtvest MMD 1.A 26. oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse)

Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse) Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse) Hvad er kravene, og hvordan gør jeg? Studieordning pr. 1. januar 2013 (revideret

Læs mere

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 Uddannelse: Projekt: Semester: Klasse: Vejledere: Synopsis: Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 4. Semester 2014 4MMDA Lisbeth Mathiesen Det afsluttede

Læs mere

Metodeguide til aktionsforskningsprojekt

Metodeguide til aktionsforskningsprojekt Metodeguide til aktionsforskningsprojekt Produktionsprojekt 3. semester Kirsten Jæger, august 2003 Prøvetitel: Prøve 4 FRI MUNDTLIG PRØVE PÅ BASIS AF PROJEKTRAPPORT INDEN FOR OMRÅDET PRODUKTION ECTS: 10

Læs mere

Den gode projektopgave til MDU

Den gode projektopgave til MDU Den gode projektopgave til MDU Rapporten er ikke projektet, men formidlingen af projektet Erhvervsakademi Aarhus, 2013 Opgavens dele placeres således: Titelblad/forside. Indholdsfortegnelse. Bilagsoversigt.

Læs mere

STUDIEORDNING Professionsbachelor i webudvikling

STUDIEORDNING Professionsbachelor i webudvikling STUDIEORDNING Professionsbachelor i webudvikling Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Roskilde 2012-2014 Indholdsfortegnelse DEL 1. DEN GENERELLE DEL... 6 1.0 Tilblivelse og rammer... 6 1.1 Uddannelsens

Læs mere

Den gode projektopgave

Den gode projektopgave Den gode projektopgave Rapporten er ikke projektet, men formidlingen af projektet Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi Aarhus Indhold Opgavens dele placeres således:... 3 Titelblad/ forside...

Læs mere