Toftlund Bynet. Generalforsamling 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Toftlund Bynet. Generalforsamling 2013"

Transkript

1 Toftlund Bynet Generalforsamling 2013 Vi befinder os i foreningens jubilæumsår Antenneforeningen for Toftlund By blev stiftet i september 1973, og vi kan så til efteråret fejre vores 40 års jubilæum. Jeg har ikke tænkt mig i den anledning her, at komme med et tilbageblik over den udvikling der er sket gennem årene, - det har vi i bestyrelsen besluttet under en eller anden form, at finde en anledning til hen over sommeren. Men det er glædeligt her i jubilæumsåret at kunne meddele, at vi har igangsat en total renovering af vores anlæg. Den teknologiske udvikling går stærk, og vi har hele tiden i bestyrelsen bestræbt os på at følge med i denne udvikling. Den nuværende grundstamme i vores anlæg er vel efterhånden år, - jeg tænker her på udbygning til bredbånd, og indbygning af returveje i anlægget. Bl.a. alderen taget i betragtning har vi da også måttet erkende, at vi de senere år har konstateret, at driftsstabiliteten ikke helt har levet op til vores ønsker. Med den renovering der netop er igangsat, udskifter vi stort set alle komponenter i vores hoved- og underforstærkere, og renoverer samtidig alle slutbrugerstanderne i det omfang disse ikke er 100 % optimale. Anlægget vil efter ombygningen opnå docisiii status, og det vil ud over at vi forventer en langt højere driftsstabilitet også betyde, at vi fremover vil kunne tilbyde betydelig højere internethastigheder, både download og upload. Aftalen om renovering af anlægget er indgået med vores serviceoperatør Dansk Kabel TV, og blev påbegyndt i slutningen af Den første etape omfattede den sydvestligste del af Toftlund by (Ahornvej, Kastanivej, Marievænget Margrethevej, Danavej m.v., og den yderste del af Vestergade) ca abonnenter. Lige p.t. er man i gang med etapen vi kan kalde den sydøstlige del af byen, omfattende (Høllevang, Kongehøjen, Bakkevænget, Markvænget og Damparken m.v.). Vi forventer at hele ombygningen, efter de overslag vi har udarbejdet sammen med Dansk Kabel TV, kommer til at beløbe sig til ca. 1,3 mio kr. Vi har en rimelig god økonomi, og forventer at kunne finansiere hele ombygningen af opsparede midler, - vi vidste jo at det på et eller andet tidspunkt blev nødvendig. Fælles internet i ASOM-regi. En anden væsentlig årsag til at renoveringsarbejdet er iværksat netop nu er, at vi i vores sammenslutning i Midtlandet ASOM-NET, har besluttet selv at overtage distribution af internet-tjenester. 5 af de 7 foreninger der p.t. er en del af ASOM, har i dag aftale med Dansk Kabel TV om internetdistribution.

2 En forening er bundet af en langtidsaftale med en alternativ distributør, medens Vejen Antenneforeningen gennem flere år selv har været udbyder af internetjenester. Det som nu er aftalt er, at Vejen Antenneforenings nuværende IT-platform udskiftes og overtages af ASOM-NET sammenslutningen, og fremtidig fra forhåbentlig 1. juli overtager internetdistributionen i foreninger der indgår i sammenslutningen. Hvordan vil i så som forbrugere mærke dette? Ja forhåbentlig som lavere priser, - det er jo det der er det egentlige formål med initiativet. Efter de kalkulationer der p.t. ligger til grund for projektet, arbejdes med følgende priser: Vores forventede priser SydEnergi`s p.t. gældende priser 10/2 Mbit 139 kr. pr. md 15/ / kr. pr. md 30/ / kr. pr. md 40/ / kr. pr. md 60/ / kr. pr. md 90/ Bemærk at vores priser er incl. modem med trådløs funktion. Vi overvejer da også at markedsføre vores nye tilbud under slogan - Hvorfor nøjes med fiber, når du kan få coax. I dag til morgen læste følgende i JV citat: I sidste uge fremlagde erhvervsministeren det længe ventede bredbåndsudspil fra regeringen, hvor regeringen lægger op til, at det i 2020 skal være muligt for alle danskere at købe en bredbånsforbindelse på 100 MB download og 50 MB upload. Vi er klar i Jeg har forståelse for, at denne nyhed vil kunne medføre en hel del praktiske spørgsmål i forhold til de af jer der p.t. abonnerer på internet via DK TV. Men da hele proceduren endnu ikke er fastlagt, kan jeg ikke svare på alle spørgsmål. blot kan jeg anføre et par væsentlige forhold: Vi ejer selv vores domænenavn, så derfor kan du beholde din nuværende E- mailadresse. Mange af de nuværende modems kan måske fortsat benyttes, medens nogle af de ældste der endnu er i drift, skal udskiftes. Hvis dit modem skal udskiftes, er det uden omkostninger for dig. For så vidt angår IP-telefoni, er der indgået aftale med Evercall, som jeg ved mange af vores medlemmer i forvejen benytter. Det er hvad jeg her i beretningen tør sige om vores fremtidige internetplatform, men der vil i forbindelse med skiftet blev givet en grundig vejledning, ligesom jeg vil forsøge at holde jer orienteret via hjemmeside og medlemsorientering.

3 ASOM- udvidelse Nu vi er ved ASOM-NET, der som i ved er startet som et samarbejde mellem 7 antenneforeninger (Vejen, Brørup, Skodborg, Jels, Rødding, Gram og Toftlund), arbejdes der med planer om optagelse af nye medlemsforeninger. Teknisk set er der ikke problemer selv om nye foreninger ligger helt andre steder i landet. Vi har i 2012 leveret TV-signaler til Klarup Antenneforening, der ligger i Nord Jylland. Vores programpakke blev via en lejet fiber som Klarup selv betaler, fremført til deres fordelingsnet, ligesom de betalte andel til driften af vores hovedstation i Vejen. Klarup havde i 2012 status som prøvemedlem. I ASOM-NET`s bestyrelse har vi truffet principbeslutning om udvidelse af sammenslutningen, og vi skal faktisk på næste tirsdag på vores repræsentantskabsmøde, godkende et oplæg til vedtægtsændringer, der muliggør optagelse af nye medlemsforeninger. Formålet med udvidelsen er selvfølgelig at opnå stordriftsfordele specielt ved indgåelse af aftaler med kanaludbyderne (jo større indkøb, jo lavere priser), men også af hensyn til, at vi er flere til at deles om fælles hovedstationsudgifter. Udvidelsen vil også komme til at omfatte udbud af internet-tjenester Så til TV Efter 2 år med YouSee som program-leverandør, skiftede vi pr. 1. januar 2013 til en ny udbyder nemlig CanalDigital / ViaSat. På grund af vores planer om udvidelse af ASOM-Net med nye foreninger, var Yousee og Stofa ikke interesseret i at afgive tilbud på kanal-leverencer til ASOM, og vi forhandlede os i stedet frem til et godt tilbud fra Canaldigital / Viasat (i samarbejde). Selve overgangen til ny leverandør, mærkede i som brugere ikke noget til. Men som jeg omtalte på sidste års generalforsamling, indførte vi pr. 1. januar en 3- pakkeløsning. Og den berørte selvfølgelig alle vore medlemmer. Pakkeindhold og priser kender i jo alle sammen, så det er der ingen grund til at komme længere ind på. Men jeg er ikke så naiv at jeg tror, at der ikke kommer spørgsmål eller bemærkninger om, hvorfor den eller den kanal ikke er med i pakke 2 o.s.v., - det må vi så tage derfra. Men ellers er baggrunden for 3-pakkeløsningen, at vi i højere grad kan tillade os at medtage de efterhånden dyre sportskanaler i vores udbud, - det viser sig jo at de trods prisen stadig er efterspurgt af mange af vores medlemmer. En 3-pakkeløsning i sig selv, men også det at der kommer flere kanaler (specielt HD-kanaler) gør/ gjorde, at der skulle ske nogle kanalomflytninger.

4 Vi ved at det har givet mange af vore medlemmer, og specielt lidt ældre medborgere problemer. Det var en proces som var nødvendig at gennemføre, og jeg kan ikke love at det er sidste gang det sker. Alternativet ville være, at det nuværende kanaludbud er låst fast de næste mange år, - eller for den sags skyld, at vi skulle have fortsat med de kanaler vi havde for 10 år siden. Med hensyn til de valg af pakker som vores medlemmer gjorde, kunne det måske være interessant for jer at høre fordelingen: Grundpakke 295 Mellempakke 183 Fuldpakken 704 Fremtiden mere frit valg?. Selv om vi er nået et stykke længere med 3-pakkeløsningen, i hvertfald med hensyn til at foretage et mere gradueret valg af pakkesammensætninger, så er målet med tiden at kunne tilbyde vore medlemmer med abonnement på enten grundpakken eller mellempakken, - eventuelt at kunne tilkøbe enkeltkanaler (eller temakanaler ) som supplement hertil. Har men f.eks. mellempakken, men ønsker mere sport, kunne man f.eks. tilkøbe en eller flere sportskanaler som tillæg. Blot skal man være opmærksom på, at udbyderne vil prissætte sådanne tilkøb betydelig højere end de priser vi i dag giver for de samme kanaler. Det er selvfølgelig nogle planer der undersøges og arbejdes med i ASOM regi, idet det vil kræve kryptering (kodning) af de kanaler der i så tilfælde skal tilbydes som tilkøbskanaler. Det kan så være et spørgsmål om ASOM-sammenslutningen p.t. er stor nok til økonomisk at kunne løfte en sådan opgave. Krypteringsudstyr er en dyr investering, og signalet skal jo igen af-krypteres (af-kodes), hos de af vore medlemmer der ønsker en sådan løsning. En eller anden form for boksløsning skal der til. Det er en af de muligheder der regnes på i ASOM det kommende år. En anden udfordring kunne være WEB-TV eller IP-TV som det også kan kaldes. WEB TV er efterhånden mere og mere udbredt. WEB TV vil egentlig sige TV via internet og Computer. DR har gennem længere tid praktiseret web TV, idet du gratis (Licensbetalt) kan følge DR`s programmer live via dine computer. Ja du kan sågar se programmerne der har været sendt indenfor den sidste uge. De nyeste fjernsyn er forsynet med et internetmodul (computer), der gør at du kan finde programmerne direkte på TV`et, men ellers er det ikke noget problem at forbinde din egen computer med dit TV-apparat altså hvis det har en HDMI indgang.

5 Men der kommer flere og flere udbydere af denne form WEB / IP distribution, hvor du ganske vist mod betaling til udbyderne, kan få adgang til underholdning (specielt film) eks. NETFIX, men også Yousee og Viasat har sådanne tilbud. Det bliver i fremtiden mere og mere vigtig, at have en god og driftssikker internetforbindelse, og det er ikke mindst på denne baggrund vi har iværksat den omfattende renovering af vores kabelanlæg. Som det er fremgået af min beretning, er der her i vores jubilæumsår mange nye ting i støbeskeden, og det vil blive spændende at se hvordan de næste par år vil udvikle sig. Men vi tror stadig på, at vi som fri og uafhængig antenneforening har en berettigelse, og det har indtil nu vist sig, at vi prismæssigt sagtens matche de store spillere på markedet Yousee og SE/Stofa m.v. Men vi skal turde at satse (økonomisk), og følge med i den teknologiske udvikling Så vil jeg ikke gøre min beretning længere, og mener da også den er dækkende for de større ting der er sket i årets løb. Vi i bestyrelsen, vil da gerne benytte lejligheden til at takke vore medlemmer for fortsat opbakning omkring de produkter og ydelser vi tilbyder på kabelnettet. Tak for fremmødet, og tak til bestyrelsen for godt samarbejde i det forløbne år. Arne Jepsen

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang for bestyrelsen Opkrævningsproblemer Tekniske problemer Programrådet Serviceaftale Afslutning Velkomst Velkommen til Langeskov Antennelaugs generalforsamling

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Vi har i bestyrelsen udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling 2004

Referat af budgetgeneralforsamling 2004 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum Telefon 70 27 35 36 bolignet@frugtvangen.dk www.frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling 2004 År 2004, den 25. november kl. 20.30 afholdtes budgetgeneralforsamling

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Side 1 af 7 Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som

Læs mere

Medlemsinformation Juni 2014

Medlemsinformation Juni 2014 Medlemsinformation Juni 2014 ERIKSMINDE MEDIENET KABEL TV - BREDBÅND - TELEFONI - ALARMSYSTEM Digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Velkommen til Eriksminde Foreningen byder velkommen

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling Budgetspecifikation: Programafgifter i 2006. Budgetspecifikation: Honorarer og forsikring i 2006. Revideret regnskab

Læs mere

Gug - Visse - Dall Antenneforening. Juni 2008. Verner er klar til sommeren og måske lidt tv.

Gug - Visse - Dall Antenneforening. Juni 2008. Verner er klar til sommeren og måske lidt tv. Gug - Visse - Dall Antenneforening Juni 2008 Verner er klar til sommeren og måske lidt tv. Gug - Visse - Dall Antenneforening Kontoradresse: GVD Antenneforening Sønder Tranders Vej 16 9210 Aalborg SØ Telefon:

Læs mere

Velkommen til informationsmøde

Velkommen til informationsmøde Velkommen til informationsmøde Asbjørn Brygger Poulsen 24. februar 2009 02-04-2009 1 Dagsorden Infrastruktur i Danmark Markedet for kabel-tv Bred orientering om digitalt tv Individuelt valg af tv-kanaler

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIdE 14 LEDEREN fra formanden Velkommen til læserne af det første antenneblad i år. - Året, vi nu har bag os, har været et godt år for Antennelauget. Vi har formået, trods

Læs mere

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk Holte, d.14-03-2014 Kære medlem af Holteavlsgaards Grundejerlaug. Generalforsamlingsbeslutning om lukning af

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 19.05.2012. Beretning:

Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 19.05.2012. Beretning: Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 19.05.2012. Beretning: Også i år må jeg indlede med at sige, at det er en kæmpe fornøjelse at få lov til at aflægge beretning for Halsnæs Bryghus A/S. Året

Læs mere

Din forbindelse til fremtiden

Din forbindelse til fremtiden Danmarks mest fleksible TV-løsning Referat af generalforsamling Billigere mobiltelefoni 3 Formanden har ordet 5 Hvem er hr. og fru NALNET? 7 Referat af generalforsamling 12.02.2014 8 Kanaloversigt 10 NAL

Læs mere

SENIORER & NY TEKNIK Tv er ikke længere bare fjernsyn. Videobutikken - flytter hjem til dig. Har traditionel tv en fremtid?

SENIORER & NY TEKNIK Tv er ikke længere bare fjernsyn. Videobutikken - flytter hjem til dig. Har traditionel tv en fremtid? Nummer 40 19. årgang Marts 2013 Videobutikken - flytter hjem til dig Har traditionel tv en fremtid? SENIORER & NY TEKNIK Tv er ikke længere bare fjernsyn Vi skal vælge nyt repræsentantskab Ta med på kanalrundfart

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

Møde om bredbånd i Lyset

Møde om bredbånd i Lyset Møde om bredbånd i Lyset Informationsmøde mandag den 8. januar kl. 19.30. P.gr. julen har vi ikke kunnet reservere mødelokale endnu. Formentlig bliver det i Medborgerhuset eller på Vigerslev Allé Skole.

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

ORIENTERING. glentevejs antennelaug. Læs om fordelen ved en DVB-C box. 28Logo konkurrence. 4Glentens kapacitet i nettet

ORIENTERING. glentevejs antennelaug. Læs om fordelen ved en DVB-C box. 28Logo konkurrence. 4Glentens kapacitet i nettet ORIENTERING oktober 2008 glentevejs antennelaug 4Glentens kapacitet i nettet 03 Læs om fordelen ved en DVB-C box 18Programafstemning 2009 28Logo konkurrence 02 ORIENTERING >> 2/2008 kontakt vedrørende:

Læs mere

Glenten TUNE KABELNET VINDINGE ANTENNELAUG LUNDE ANTENNELAUG. Nyttig INFORMATION fra DIN forening - Glentevejs Antennelaug SIDE 8 SIDE 8 SIDE 21

Glenten TUNE KABELNET VINDINGE ANTENNELAUG LUNDE ANTENNELAUG. Nyttig INFORMATION fra DIN forening - Glentevejs Antennelaug SIDE 8 SIDE 8 SIDE 21 Glenten NR. 02 - OKTOBER 2013 Nyttig INFORMATION fra DIN forening - Glentevejs Antennelaug» CES 2013 MED CANAL DIGITAL SIDE 17» LUNDE ANTENNELAUG INDGÅR AFTALE MED GLENTEN SIDE 21» ANGA MESSEN I KØLN SIDE

Læs mere

Fredensborg Søparks Antenneforening www.fsanet.dk mit.fsanet.dk

Fredensborg Søparks Antenneforening www.fsanet.dk mit.fsanet.dk Fredensborg Søparks Antenneforening indkalder til ordinær generalforsamling onsdag den 30.4.2014 kl. 19.30 i Fredensborghusene, Bakkedraget 43, 3480 Fredensborg. Tlf. 4848 3202 (tidligere annonceret til

Læs mere

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få internet

Læs mere

Beretning fra de enkelte organisationer vil ikke blive nævnt her, da der i forbindelse med fusionen er blevet afholdt et utal af møder.

Beretning fra de enkelte organisationer vil ikke blive nævnt her, da der i forbindelse med fusionen er blevet afholdt et utal af møder. Beretning for Ringkøbing-Skjern Boligforening 2010/2011 Ringkøbing-Skjern Boligforening blev stiftet den 26. oktober 2010 på Hotel Smedegården i Lem. I fusionsmødet deltog Ringkjøbing Boligforening, Tarm

Læs mere

Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med?

Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med? Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med? På baggrund af alle de rygter der er sat i gang i haveforeningen samt de pågående diskussioner på Facebook (som en

Læs mere

Indledning. Produktionen. Varmeprisen. Formandsberetning 2012/13

Indledning. Produktionen. Varmeprisen. Formandsberetning 2012/13 1 Formandsberetning 2012/13 Indledning Rigtig hjertelig velkommen til Varmeværkets generalforsamling. Dejligt at se jer, der er mødt op. Vi er i aften i konkurrence med andre vigtige aktiviteter i byen

Læs mere