Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013"

Transkript

1 Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013 Bestyrelsen har udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også komme med lidt information på de opgaver, vi ser foran os. På sidste års generalforsamling var der for første gang i mange år kampvalg om bestyrelsesposterne. De 3 bestyrelsesmedlemmer Jan Hansen, Klaus Lykkebo og Ole Agerskov Hansen, der var på valg blev alle genvalgt. Bestyrelsessuppleanterne ønskede ikke genvalg. Den 4. kandidat til bestyrelsen, Niels Pontoppidan, blev uden kampvalg valgt som suppleant til bestyrelsen for 1 år. Der kunne desværre ikke findes en suppleant yderligere. Bent Damgård Hansen valgte at stoppe som revisor. Vi fik nyvalgt Peter Platz i stedet. Bestyrelsen konstituerede sig på et møde den 21. marts 2012 med uændret sammensætning: Jan Hansen som formand, Lars Kristensen som næstformand, samt Klaus Lykkebo, Søren Kromann Larsen og Ole Agerskov Hansen som bestyrelsesmedlemmer. Vi valgte at fortsætte med Niels Pontoppidan som forretningsfører og Revisionsfirmaet Revipartner som regnskabsfører i Om 2012 vil vi berette, at det i store træk kun har budt på standardopgaver for bestyrelsen. Vi har som vanligt brugt en del penge på at renovere og udbygge anlægget. Tirsdag den 10. januar 2012 blev en meddelelse med følgende overskrift lagt på foreningens hjemmeside: Information om afbrydelse af det digitale signal i tidsrummet kl d kl d Årsagen til afbrydelsen var, at Global Connect skulle flytte nogle fiberkabler, som følge af udvidelsen af E45 ved Vejle. Denne information havde Global Connect glemt at varsle program-leverandørerne (i vort tilfælde Stofa) om. Denne meddelelse havde vi naturligvis gerne udsendt inden omlægningen skete, for så havde vi for det første vidst, at det skete, for det andet havde vi været sparet for rigtig mange af de henvendelser, som vi bestyrelsen, Niels Pontoppidan, vores servicepartner AVpoint og Canal Digital s kundeservice har måttet svare på med det dårligst tænkelige svar Vi ved det ikke. Onsdag den 18. januar 2012 blev en meddelelse med følgende overskrift lagt på foreningens hjemmeside: Fredag den 13. januar 2012 har Stofa ved en meget beklagelig fejl omlagt vores signalforsyning. Desværre skete omlægningen ikke gnidningsløst, hvilket bevirkede at EPG (den Elektroniske Program Guide) ikke kunne modtages, og at der igen kan opleves pixeleringer (billedet fryser ind imellem) på flere kanaler. Der har i perioder også være kanaludfald. Problemstillingen er formentlig den samme som i forbindelse med skiftet fra YouSee til Canal Digital. Stofa har efterfølgende arbejdet intenst på fejlretning heraf, og har udtrykt stor beklagelse over de gener disse forhold har medført for medlemmerne. Side 1/6

2 På positivsiden kan oplyses, at kanalerne DR1 HD, TV2 HD samt TV2 Regionerne HD er blevet tilføjet programudbuddet. Den nu gennemførte signalomlægning svarer til den omlægning, der var forventet gennemført i april/maj i år. Bl.a. fordi Stofa var sikre på, at problemerne med pixelering var løst inden generalforsamlingen i dag besluttede bestyrelsen, at Stofa ikke skulle rulle signalomlægningen tilbage, for så at skulle gennemføre processen igen til maj. En tilbagerulning af signalet til status før omlægningen ville nemlig betyde, at foreningens medlemmer vil blive generet 3 gange i stedet for 1. Også denne uventede meddelelse havde vi naturligvis gerne været foruden. Stofa har lovet at være mere omhyggelige i deres kommunikation i fremtiden. Vi har fået ø-opdelt lidt mere af nettet, hvilket medfører, at færre medlemmer bliver ramt af støj, hvis der f.eks. opstår en skade på nettet, eller et medlem udsender støj, fordi installationen ikke er HF-tæt. Installationer, der ikke er HF-tætte som følge af at der stadig er gamle grå stikledninger og/eller gamle indvendige installationer er faktisk de sidste større støjkilder i vort dækningsområde - mere herom senere. Vi bliver vel aldrig helt færdige med at renovere og forbedre anlægget, men vi har nu skiftet samtlige abonnementsstandere og fordeler skabe, hvorved vi har fået elimineret de fleste støjsendere i anlægget. Som følge af udbredelsen af fjernvarme i Stjernekvarteret fra Venusvej og ned mod Jellingvej i løbet af sommeren har vi udnyttet en mulighed for relativt billigt at udskifte hovedkablerne på de gader, hvor disse ikke ligger under fortovet, men under asfalten. Vi vil naturligvis forsøge at udnytte tilsvarende fremtidige muligheder i takt med udbygningen af fjernvarmenettet. Serviceaftalen med Jerlev Radio/God Tone udløb med udgangen af Vi fortsatte dog samarbejdet med Jerlev Radio/God Tone i yderligere et halvt år, idet der var nogle uløste opgaver, herunder igangsættelsen af Planetbyen 2, som vi havde indgået aftale om. Samarbejdet ophørte med udgangen af juni måned 2008, fordi vi ikke længere troede på at de magtede at løse opgaven. Vi var kort sagt utilfreds med både forløbet af processen og det produkt, der blev leveret. Vi satte derfor en retslig proces i gang med blandt andet syn og skøn, der viste, at vi havde ret i vores opfattelse af situationen. Vi har haft en sag kørende ved Retten i Kolding herom. Den er afsluttet med et udenretligt forlig i Vi skylder ikke Jerlev Radio/God Tone noget, og Jerlev Radio/God Tone skylder ikke os noget. SE har købt Stofa i efteråret Myndighederne godkendte handelen i begyndelsen af februar. Hvad kommer det til at betyde for os som forening og for jer som medlemmer? Det er for tidligt at sige noget om, men et ligger fast. SE er blandt ejerne af Waoo som vi konkurrerer en smule med. Der er nok udsigt til at der skal være noget samarbejde mellem de to selskaber omkring indkøb af programmer. Det kan betyde, at nogle programmer bliver billigere for os at købe ind. Der er dog nok større chance for at Waoo får større glæde af de lavere indkøbspriser, end vi gør. Så hvis vi vil blive ved at være konkurrencedygtige, så skal vi blive ved at udvikle de ydelser, vi tilbyder medlemmerne. Info-kanalen har været nedtaget i en længere periode som følge af defekt udstyr. Den er nu oppe at køre igen, men er endnu ikke fuldt opdateret. Side 2/6

3 Foreningens hjemmeside er blevet opdateret løbende når der har været særlige forhold at fortælle om. Vi forventer, at den vil blive udvidet og ændret en del i løbet af Endelig har vi fået forbedret muligheden for fjernovervågning af anlægget. Lidt om 2013 Ændring af DR s kanaler: DR HD er nedlagt - i stedet er DR 3 på denne frekvens. DR Update er nedlagt i stedet er DR Ultra på denne frekvens. Begge kanaler udsendes kun i digitalt format. Andre kanalændringer: The Voice TV er blevet ændret til Kanal 7. TV 3 Sport 2 - digitalt - er på som prøvekanal indtil ultimo august. TV2 Fri digitalt - fra 5. maj udsendes som prøvekanal resten af året i pakke 2. TLC udsendes digitalt - i pakke 1 som prøvekanal indtil TV2 Fri udsendes. Fra primo april, og i HD. Eurosport 2 kommer som ny kanal fra ca. 1. maj. Det er en kompensation for at vi skal betale særskilt for HD kanaler hos Stofa. Ca udsender vi ikke længere Pro7, Sat1 og SuperRTL i analog udgave. De 3 programmer udsendes stadig i digital udgave. Fjernelsen af tre analoge programmer er en nødvendighed for at skabe plads til at Stofa kan levere 150 Mbit bredbånd til foreningens medlemmer. Der er pt. 40 medlemmer, der har mindst 40 Mbit bredbånd (download), hvoraf ca. 10 har en 112 (download) / 12 Mbit (upload) forbindelse. Det er også en forberedelse til SmartTV. Samtidig flyttes TV5 Monde analogt til Sat1 nuværende frekvens/kanal, og ZDF analogt flyttes til Pro7 nuværende frekvens/kanal. Muligvis flyttes ARD analogt også til en anden frekvens/kanal. Ca udsender vi ikke længere MPEG2 signal det går ud over de 16 HD kanaler. Andre forhold: Forhøjelse af prisen på Internet overholder prisforhøjelsen aftalen? Stofa har lov til at forhøje priserne med udgangspunkt i følgende: Priserne kan indeksreguleres hver den 1. januar i et kalenderår med stigningen i det af Danmarks Statistik oplyste Byggeomkostningsindeks for boliger, elarbejder, for 3. kvartal de to foregående år. Vi tror derfor, at de varslede priser er nogen vi må leve med. Koda er blevet en del af Copydan, så det kan ikke længere opgøres særskilt. Side 3/6

4 Bestyrelsen har valgt at melde foreningen ind i det fællesskab, der hedder Antennesammenslutningen af 2012 (A2012). Vi har hidtil haft mulighed for og har fortsat mulighed for - at være medlem af et fællesskab, der hedder Foreningen af Danske Antenneforeninger (FDA). Det har vi ikke været medlem af, og det bliver vi heller ikke. Fremtidens antenneforening Fremtiden ligner en grundpakke resten er frit valg. Hvad skal der så være i grundpakken? Lille pakke med/uden TV2? Opkrævning ændres fra 2014 til 2 gange årligt. Kontingent ca. 250 kr. årligt skal bruges til at sikre, at hovedstationen og nettet kan fornyes. I løbet af et par år bliver de medlemmer, der i dag er bundet til foreningen via en tinglyst klausul på grunden, løst herfra af Folketinget. Oplægget fra myndighederne er at der skal gå 2 år fra lovforslaget er vedtaget til det bliver en realitet for ejerne og antenneforeningerne. Hvilke ydelser skal vi levere i fremtiden? Digitalt TV digitalt Radio Internet IP telefoni trådløst telefoni SmartTV. Smart TV er et emne, der interesserer de mest entusiastiske af foreningens medlemmer. Vi har haft ca. 10 henvendelser herom. SmartTV interesserer sikkert flere medlemmer, men hvilken udbyder skal vi vælge YouSee eller Stofa? Vi har drøftet SmartTV med både Stofa og YouSee. Deres prismodeller er meget forskellige. Vi har ikke modtaget et egentligt tilbud fra Stofa endnu, og YouSee kan vi ikke indgå aftale med så længe vi er i aftaleforhold med Stofa. Stofas standardprismodel er, at der skal betales for alle medlemmers mulighed for at gøre brug af ydelsen. YouSee s standardprismodel er, at der betales for de brugere, der ønsker at gøre brug af ydelsen. Afslutning Som nævnt i begyndelsen af beretningen, og i øvrigt nævnt på mindst de sidste 15 års generalforsamlinger, opfordrer vi igen i år medlemmerne til at udskifte gamle grå nedgravede kabler med nye sorte HF-tætte kabler, såfremt det ikke allerede er sket. I november oplevede vi voldsomme forstyrrelser af det analoge signal på DR1, der udsendes på frekvensen 196,25 MHz. Årsagen var, at en ny DAB radiokanal, der sender på frekvensen 197 MHz, gik i luften. Vi er overbeviste om, at den primære årsag til at de medlemmer, der stadig ser analogt tv, oplevede disse forstyrrelser af tv-signalet, var at de endnu ikke havde fået skiftet de gamle grå kabler i jorden ud med nye sorte HF-tætte kabler, og at de formentlig også havde gamle husinstallationer. Da de grå kabler ofte er mere end 25 år gamle bør disse udskiftes uanset om de er beskadigede eller ej. Side 4/6

5 Kabler, der ikke er HF-tætte, kan i visse tilfælde modtage støj fra omgivelserne (specielt mobiltelefoner, men også biler, plæneklippere og andre elektronikprodukter), hvilket kan medføre at modtagelsen af tv- og/eller internetsignal, herunder IP-telefoni, bliver forringet. De gamle kabler er ganske enkelt ikke beregnet til at modtage de signaler, der udsendes over 330 MHz. Såfremt antennekablet beskadiges ved gravearbejde, eller på anden måde, er det en meget dårlig ide at forsøge at reparere kablet. Dette bør i altid udskiftes. Stikdåser, stik samt ledninger fra stikdåsen til tv/video mv. bør også udskiftes til HF-tætte udgaver. Stikdåser, stik og ledninger, der ikke er HF-tætte kan virke som modtagere eller sendere, og kan dermed forstyrre de signaler, som man modtager og som naboerne modtager. Såfremt man ønsker at kunne bruge antenneforbindelsen til Internet og IP-telefoni skal stikdåsen skiftes til et med 3 udtag. Fremtidens TV signal er digitalt, og det er i øvrigt det signal som i dag er MUST CARRY eller på dansk SKAL UDSENDES. MUST CARRY er et begreb, der er ved at miste sin hidtidige betydning. Begrebet overlever lidt endnu, men når det medieforlig, et stort flertal i Folketinget blev enige om i efteråret 2012 bliver omsat til lovgivning formentlig inden sommerferien i år så er det ved at være slut. Oplægget er, at kun tegnsprogskanalen og Folketingstings tv samt de regionale TV2-kanaler skal være MUST CARRY. Udsendelse af alle øvrige kanaler, herunder DR1, er det op til foreningerne at træffe beslutning om. Det analoge TV signal lever på lånt tid. DR og TV2 har slukket for det analoge signal. Vi fortalte i 2011, at fremtidige kanaler, der kun udsendes digitalt af programudbyderne ikke vil blive spejlet analogt. Vi fortalte sidste år, at vi slukker for det analoge signal senest i løbet af Vi har til hensigt, at stoppe udsendelsen af analoge udgaver af de tv-kanaler, der kun udsendes i den store pakke fra januar Fra primo 2015 har vi tænkt os at fjerne de analoge udgaver af de tv-kanaler, der ligger i mellempakken og som ikke er indeholdt i den lille pakke. Vi forventer at slukke for de sidste analoge tv-kanaler i løbet af 1. kvartal Hvilken betydning får det for de medlemmer, som stadig ser analogt tv? Der er følgende valgmuligheder: 1. Udskiftning af TV apparatet til et digitalt 2. Indkøb af en boks 3. Se TV via PC eller lignende elektronisk udstyr Vi udsender pt. ikke radiokanaler i digitale udgaver, kun analogt. Vi har simpelthen ikke udstyr i hovedstationen til at sende radio ud digitalt. Så længe de danske leverandører af radioprogrammer ikke afskaffer de analoge udsendelser gør vi det heller ikke. Medlemmer, der ønsker at høre digitalt radio må derfor indtil videre anvende Internettet eller en box-løsning. Endelig skal man være opmærksom på, at hvis der benyttes flere tv-apparater i husstanden, skal der installeres antenneforstærker, der skal være af en godkendt type. De billige fra Bilka eller Jem og Fix er som regel penge ud af vinduet. Vi har valgt at uddele en folder som fortæller herom i aften. Den vil også blive lagt på foreningens hjemmeside, hvorfra den kan printes. Side 5/6

6 Igen i år vil bestyrelsen gerne opfordre til, at I, kære medlemmer, ved salg af boligen, husker at afmelde PBS-indbetalingen til foreningen i banken. Når I sælger boligen vil vi gerne have besked om den nye ejers navn, idet afmeldingen af PBS-opkrævningen ellers blot vil resultere i, at vi sender et girokort til jer på jeres gamle adresse. HUSK også at få det antennebidrag, som I har betalt i januar 2013 med i refusionsopgørelsen hos advokaten eller ejendomsmægleren, så I kan få refunderet jeres del af opkrævningen den del der dækker tidsrummet fra salgsdatoen til årets udgang det er bl.a. det man betaler dem for i forbindelse med en handel. I lighed med tidligere år, var der en del medlemmer, som ikke var opmærksom på disse to forhold i Sluttelig skal der lyde en tak til bestyrelsen, administrator og samarbejdspartnere for samarbejdet i Med disse ord overgiver jeg beretningen til debat i forsamlingen. Side 6/6

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Vi har i bestyrelsen udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Medlemsinformation Juni 2014

Medlemsinformation Juni 2014 Medlemsinformation Juni 2014 ERIKSMINDE MEDIENET KABEL TV - BREDBÅND - TELEFONI - ALARMSYSTEM Digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Velkommen til Eriksminde Foreningen byder velkommen

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang for bestyrelsen Opkrævningsproblemer Tekniske problemer Programrådet Serviceaftale Afslutning Velkomst Velkommen til Langeskov Antennelaugs generalforsamling

Læs mere

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Side 1 af 7 Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som

Læs mere

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIdE 14 LEDEREN fra formanden Velkommen til læserne af det første antenneblad i år. - Året, vi nu har bag os, har været et godt år for Antennelauget. Vi har formået, trods

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling Budgetspecifikation: Programafgifter i 2006. Budgetspecifikation: Honorarer og forsikring i 2006. Revideret regnskab

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Gug - Visse - Dall Antenneforening. Juni 2008. Verner er klar til sommeren og måske lidt tv.

Gug - Visse - Dall Antenneforening. Juni 2008. Verner er klar til sommeren og måske lidt tv. Gug - Visse - Dall Antenneforening Juni 2008 Verner er klar til sommeren og måske lidt tv. Gug - Visse - Dall Antenneforening Kontoradresse: GVD Antenneforening Sønder Tranders Vej 16 9210 Aalborg SØ Telefon:

Læs mere

Glenten. En verden af oplevelser. Orientering fra din forening - Glentevejs Antennelaug. Køb 6 kanaler - betal for 3!

Glenten. En verden af oplevelser. Orientering fra din forening - Glentevejs Antennelaug. Køb 6 kanaler - betal for 3! Glenten Nr. 02 - oktober 2010 En verden af oplevelser Køb 6 kanaler - betal for 3! Nu kun 7,44 kr. (md./husstand) Verdenshistorien præsenteret på en relevant og spændende måde. Dokumentarfilm i høj kvalitet

Læs mere

Din forbindelse til fremtiden

Din forbindelse til fremtiden Danmarks mest fleksible TV-løsning Referat af generalforsamling Billigere mobiltelefoni 3 Formanden har ordet 5 Hvem er hr. og fru NALNET? 7 Referat af generalforsamling 12.02.2014 8 Kanaloversigt 10 NAL

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling 2004

Referat af budgetgeneralforsamling 2004 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum Telefon 70 27 35 36 bolignet@frugtvangen.dk www.frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling 2004 År 2004, den 25. november kl. 20.30 afholdtes budgetgeneralforsamling

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Glenten TUNE KABELNET VINDINGE ANTENNELAUG LUNDE ANTENNELAUG. Nyttig INFORMATION fra DIN forening - Glentevejs Antennelaug SIDE 8 SIDE 8 SIDE 21

Glenten TUNE KABELNET VINDINGE ANTENNELAUG LUNDE ANTENNELAUG. Nyttig INFORMATION fra DIN forening - Glentevejs Antennelaug SIDE 8 SIDE 8 SIDE 21 Glenten NR. 02 - OKTOBER 2013 Nyttig INFORMATION fra DIN forening - Glentevejs Antennelaug» CES 2013 MED CANAL DIGITAL SIDE 17» LUNDE ANTENNELAUG INDGÅR AFTALE MED GLENTEN SIDE 21» ANGA MESSEN I KØLN SIDE

Læs mere

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 6.

Læs mere

ORIENTERING. glentevejs antennelaug. Læs om fordelen ved en DVB-C box. 28Logo konkurrence. 4Glentens kapacitet i nettet

ORIENTERING. glentevejs antennelaug. Læs om fordelen ved en DVB-C box. 28Logo konkurrence. 4Glentens kapacitet i nettet ORIENTERING oktober 2008 glentevejs antennelaug 4Glentens kapacitet i nettet 03 Læs om fordelen ved en DVB-C box 18Programafstemning 2009 28Logo konkurrence 02 ORIENTERING >> 2/2008 kontakt vedrørende:

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Gug - Visse - Dall Antenneforening

Gug - Visse - Dall Antenneforening Gug - Visse - Dall Antenneforening Oktober 2007 Få tv-oplevelser med GVD...og fortæl det til dine venner på GVD-Net Gug - Visse - Dall Antenneforening Kontoradresse: GVD Antenneforening Sønder Tranders

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Kirkebakkeskolens Samlingssal

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Kirkebakkeskolens Samlingssal Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr 1 2 0 0 4 Generalforsamling Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling Dato: Tirsdag, den 30. marts 2004 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kirkebakkeskolens

Læs mere

DIANALUND ANTENNEFORENING. ordinær generalforsamling. onsdag den 30. marts 2011 kl. 19,00 i. Holbergskolens Multisal

DIANALUND ANTENNEFORENING. ordinær generalforsamling. onsdag den 30. marts 2011 kl. 19,00 i. Holbergskolens Multisal DIANALUND ANTENNEFORENING ordinær generalforsamling onsdag den 30. marts 2011 kl. 19,00 i Holbergskolens Multisal Referat 1. Valg af dirigent. Knud Erik Kamstrup valgt 2. Beretning. Dianalund Antenneforenings

Læs mere

GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION

GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION (OPDATERET JANUAR 2014) Med anbefalingerne Den gode antenneinstallation vil foreningen sætte fokus på modernisering af husets antenneinstallation. De seneste 25

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Din forbindelse til fremtiden

Din forbindelse til fremtiden Din forbindelse til fremtiden Hastigheder på NAL MedieNet Hærværk hos NAL MedieNet Ny forretningsfører 3 Formanden har ordet 5 Medlemsundersøgelse 7 Ny forretningsfører 8 Kanaloversigt 9 Hastigheder på

Læs mere

START KLAR - PARAT. Øvrige nyheder...

START KLAR - PARAT. Øvrige nyheder... 25. årgang www.filskov.infoland.dk Februar 2015 KLAR - PARAT START Øvrige nyheder... Hjælp i Arkivet søges... Læs mere på side 5 Udtrækning af Idrætsaktier... Læs mere på side 8 Lalandia Cup... Læs mere

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere