Eriksminde Antenneforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eriksminde Antenneforening"

Transkript

1 Eriksminde Antenneforening Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd IP-telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden marts Foreningens ordinære generalforsamling afholdes onsdag den 11. april 2012 kl i Krogårdskolen, festsalen, Skoleager, Greve Dagsorden m.v. se inde i bladet. Vi er hurtigst og billigst Bestyrelsen har gennemført en prissammenligning med en række udbydere af bredbånd med/uden telefoni. Det viser med tydelig at foreningen suverænt leverer hurtigste og billigste løsning. Hvis I vil studere sammenligningen så vil den blive lagt på foreningens hjemmeside inden længe. Kvaliteten i tv-signalerne Ingen af os kan se det, men nogen har mærket det. Der er sket omlægning af nogle luftbårne signaler omkring årsskiftet. Vi ved, at med de nye mobile net vil der komme mere af det senere på året. Hvis de kan snige sig ind i en stikdåse, et stik og/eller en dårlig ledning så kan de ødelægge tv billedet. Forskellen kan være som mellem nat og dag. Hvis I er ramt af dårlige signaler så få installationen set efter. Vore fælles kabler leverer den rigtige kvalitet signaler ude i den stander I får signalet fra Telefoniløsning er klar Telefonidelen af den nye bredbåndsløsning er nu endelig klar. De medlemmer som har det købt nye Cisco 3925 kabelmodem kan nu også få telefoni med. Den har været testet i nogen tid blandt bestyrelsens medlemmer. Læs mere på foreningens hjemmeside. Hvorfor betale det dobbelte? Vi har vel alle med jævne mellemrum set en tv reklame og/eller fået brev i postkassen fra bl.a. TDC om Hometrio. Bestyrelsen har lavet en prissammenligning mellem foreningens tilbud og bl.a. Hometrio. Antenneforeningens løsning er den billigste. Hvis I vil studere sammenligningen så vil den blive lagt på foreningens hjemmeside. Denne side med medlemsnummer, navn og adresse giver adgang til generalforsamling Fuldmagt (der henvises til vedtægternes bestemmelser) Jeg / vi giver hermed fuldmagt til at stemmer på mine / vores vegne ved generalforsamlingen den 11. april Dato: / 2012 Underskrift:

2 Dagsorden for den ordinære generalforsamling onsdag den 11. april 2012 kl på Krogårdskolen, festsalen, skoleager, Greve 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed. Se den skriftlige beretning. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2011 til godkendelse. Generalforsamlingen godkendte i 2007 aftale om en kassekredit på kr. Kassekreditten er aktiveret i sommeren 2008, men der har ikke været større anvendelse af den. 4. Forslag fra bestyrelsen: 4.1. Budget for 2012 og fastsættelse af kontingent for Bestyrelsen indstiller, at det udsendte budget for 2012 godkendes, og deraf følger kontingent inkl. programafgifter og moms samt Copydan /KODA- afgifter. Det bemærkes at stigningen fra 2011 til 2012 alene udgør prisstigninger på tv-kanaler primo 2012: Kontingent Pakke 1 Pakke 2 Pakke 3 Pr. måned 115,00 kr. 320,00 kr. 455,00 kr. Pr. kvartal 345,00 kr. 960,00 kr ,00 kr. Bestyrelsens honorarer Honorarer er reguleret for kasserer Formanden på grund af merarbejde ved den Kasserer kvartalsvise opkrævning. Sekretær Redaktør Infokanal I alt for året Bestyrelsen indstiller, at der på grund af kabelnettets alder fortsat ydes særlige indskud til en kabel- /fiberfond. Fondens midler anvendes alene til udskiftning af kabler inkl. nedlæggelse af fiberrør. Der er indskudt 50 kr. pr. kvartal fra 1. juli 2011 samt et indskud på 600 kr Baseret på erfaringer fra det afsluttede regnskabsår og forventningerne til det kommende år forslås det beløbet ændret til 50 kr. pr. måned fra 1. juli Forslag fra medlemmerne: Der er ikke indkommet forslag. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6.1. Valg af kasserer. Lene Sørensen er på valg. Er villig til genvalg 6.2. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Svend Nielsen, Henrik Hobel og Kim Mortensen er på valg. Alle er villige til genvalg. 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Nuværende er Arne Alslund og Morten Jensen 8. Valg af 2 revisorer. Nuværende er Jens Holm og Aktiv Revision og Rådgivning ApS, Reg. Revisor. Begge er villige til genvalg samt 2 revisorsuppleanter. Nuværende er Nilsotto Pedersen og bestyrelsen har fuldmagt til at finde suppleant for Statsaut./ Reg. Revisor. 9. Eventuelt

3 Skriftlig beretning til Generalforsamlingen 2012 I 2011 havde bestyrelsen meget fokus på - At sikre signalkvaliteten på tv og bredbånd til medlemmerne - At få 2. fase af Danmarks overgang til digitalt tv på plads - At Vinteren 2010/2011 var hård ved vores kabler, Så snart frosten var ude af jorden fik vi en række problemer med at sikre kvaliteten. Vi var lidt forberedt på det ved den ordinære generalforsamling i april 2011, idet der blev besluttet en oprette en Kabel-/fiberfond med indskud på 50 kr. kvartalet. Realiteterne var noget anderledes, og den ekstraordinære generalforsamling i november 2011 vedtog et indskud på 600 kr. Generalforsamlingen i november 2011 bad også bestyrelsen arbejde med en samlet plan for renovering af foreningens net. GE-Teknik har udarbejdet en samlet plan, og den er i januar i år gennemgået sammen med bestyrelsen. Denne masterplan er basis for alle beslutninger om udskiftninger i foreningens net. Den har været anvendt ved større arbejder på - Tavleager, Godsagerog Horseager - Højager på sidste boligvej mod Hundige Centervej - Højager / Belsager langs Eriksmindestien - Stien mellem Lundager og Knoldager samt et par boligveje - Samt mindre arbejder I forbindelse med har vi nogen tid anvendt den samme entreprenør til gravearbejdet. Det er bestyrelsens indtryk at de laver et godt stykke arbejde. Der er også vort indtryk at holder orden på byggepladsen og tager de nødvendige hensyn til medlemmerne under arbejdet, og sidst men ikke mindst får reetableret overkørsler, veje, stier og rabatter på en ordentlig måde. Det er også bestyrelsens indtryk at der er godt samarbejde mellem entreprenøren og antenneservice. Bestyrelsen har flere gange fået spørgsmålet, hvorfor vi skal skifter kabler ud. når TDC ikke skifter de gamle telefonkabler herude. Bestyrelsen har fuldt ud styr på hvor ofte TDC og andre graver herude, idet de gennem Ledningsejerregistret (hvor vi lovmæssigt skal være medlem) spørger foreningen hver gang de skal grave i Eriksmindeområdet om hvor foreningen har kabler i det planlagte graveområde. Jeg kan berolige medlemmerne med at TDC de også har udfordringer med deres gamle kabler. Digitalisering fase 2 & digital støj fra luftbårne signaler Årsskiftet 2011/12 var tidspunktet for gennemførelse af den anden fase af digitaliseringen i Danmark. Årsskiftet betød også TV2 blev betalingskanal. TV Lorry og TV Øst fik deres egne kanaler. Det var samtidig indgangen til hvor Folketinget frigiver frekvensbåndet fra MHz til mobilt bredbånd (LTE/4G). Bestyrelsen valgte fra årsskiftet 2011/2012 at undgå brugen 800 MHz båndet ved den seneste kanalomlægning. Der er megen debat i aviserne / fagbladene om de gener der kan forventes. Vi har set flere eksempler på hvordan antenneinstallationer er blevet påvirket af støj fra luftsignaler. De kan ødelægge enhver form for tv billede. Det forventes at der kan blive kaos op til næste årsskifte, så bestyrelsen vi opfordre medlemmerne til at få gennemgået deres antenneinstallation. Direktør for Branchen for Forbrugerelektronik Kurt Frausing skriver i et nyhedsbrev Udviklingen betyder også, at netværk og installationer i hjemmene skal være up-to-date og afskærmet fra støj - et område, som virkelig vil give problemer, når 800 MHz-båndet inddrages til mobile datatjenester. Jeg tror samtlige husstande i Danmark vil have godt af et tjek af en fagmand. Stik, kabler, forstærkere, fordelere og filtre i husstandens antenneanlæg skal være tætte, så der ikke stråler støj ud og ind i fjernsynet, hvor billedet generes. Derfor skal masser af husstande have alle delene skiftet ud, når 800 MHz-båndet skal bruges til mobildata. Vi er konkurrencedygtige på priser Bestyrelsen får flere gange spørgsmålet om vi prismæssigt kan følge med, og vi tillader os at tolke det derhen, at det er spørgsmålet om vi er konkurrencedygtige. Jeg tror det spørgsmål kommer når I ser de lokkende reklamer i TV, dagblade og lokalaviser, hvor man kan få alt for næsten ingenting. Først og fremmest skal man huske at læse alt det med småt, idet mange af priserne er for en kort introduktionsperiode, og derefter kommer den sande pris. Vi opfordrer til at man sætter sig godt ind i varen, skal der boks ved hvert TV, tillæg for TV i flere rum, tilkøb af dyre tillægspakker, ny kabelinstallation, begrænset/nedsat hastighed på bredbåndsforbindelse m.v. for at nå samme brede dækning som foreningens pakker. Bestyrelsen har lavet en sammenligning mellem foreningens priser og bl.a. Hometrio og Fulrate. De kan ses på foreningens hjemmeside. Bestyrelsen har også lavet en sammenligning mellem foreningens priser på bredbåndsforbindelse med telefoni (priser og hastighed), og der tillader vi os at prale lidt af vi har det

4 bedste tilbud. Husk venligst at disse sammenligninger kan aldrig blive en eksakt videnskab, men det giver en fornemmelse af hvordan foreningens priser nogenlunde er i forhold til de kommercielle leverandører. Kan vi få det billigere? De seneste måneder har der været kontakter mellem en række antenneforeninger arbejdstitel FDA Fiberring - med henblik på et samarbejde om bl.a. indkøb af tv-kanaler. Foreningen har været repræsenteret ved disse møder. Der foregår pt. en teknisk test i Jylland og den følger vi naturligvis med interesse. Bestyrelsen vil i den resterende del af året analysere mulighederne i dette samarbejde med andre foreninger om samarbejde ved indkøb af tv kanaler med henblik på billigere pakkepriser. Det kan betyde nogle justeringer i kanalsammensætningen, men generelt er langt hovedparten af de kanaler vi har, de samme tv kanaler som alle foreninger har. Da alle indgående aftaler om tv kanaler udløber ved årsskiftet vil det være et praktisk tidspunkt at arbejde efter. Danske undertekster på 5 nabolandskanaler. I skrivende stund mangler vi leverancen af det nødvendige udstyr til at kunne levere danske undertekster (udvalgte udsendelser) på ARD, ZDF, SVT1, SVT2 og NRK1. Udstyret er ankommet til landet men har vist ustabilitet andre steder. Vi får det så snart det er stabilt. Ny hjemmeside I løbet af foråret vil hjemmesiden blive moderniseret og nogle af de funktioner medlemmerne har efterlyst kommer med på det nye system. Antenneservice Der har været et godt samarbejde med vores antenneservicefirma GE TEKNIK omkring de almindelige dagligdags problemer, og ikke mindst omkring udskiftning af beskadigede kabler. Det er også vort indtryk at medlemmerne har haft en del brug for at få klaret spørgsmål om deres egen kabel tv installationer.

5

6

7

8

9

10

11

12

Eriksminde Antenneforening

Eriksminde Antenneforening Eriksminde Antenneforening Digitalt og analogt TV Hurtig og billig bredbånd IP-telefoni Digital nabohjælp Denne medlemsinformation er udsendt til alle husstande i Eriksminde. Der kan findes mere information

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2015

Nyhedsbrev Marts 2015 Nyhedsbrev Marts 2015 Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 21.-22. marts 2015. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes torsdag

Læs mere

Medlemsinformation Juni 2014

Medlemsinformation Juni 2014 Medlemsinformation Juni 2014 ERIKSMINDE MEDIENET KABEL TV - BREDBÅND - TELEFONI - ALARMSYSTEM Digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Velkommen til Eriksminde Foreningen byder velkommen

Læs mere

Medlemsinformation April 2005 indeholder

Medlemsinformation April 2005 indeholder Medlemsinformation April 2005 indeholder Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling mandag den 25. april 2005 kl. 19.30 Specifikationer vedr. budget 2005: Programafgifter Specifikationer vedr. budget

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2014

Nyhedsbrev Marts 2014 Nyhedsbrev Marts 2014 Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 22.-23. marts 2014. Foreningens generalforsamling afholdes onsdag den

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling Budgetspecifikation: Programafgifter i 2006. Budgetspecifikation: Honorarer og forsikring i 2006. Revideret regnskab

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2004 indeholder

Medlemsinformation Marts 2004 indeholder Medlemsinformation Marts 2004 indeholder Indkaldelse til generalforsamling den 14. april 2004 kl. 19.30 Detailspecifikationer vedr. budget 2004 De seneste ændringer på anlægget Generel information om foreningens

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Orientering maj 2004

Orientering maj 2004 Orientering maj 2004 Referat af generalforsamlingen Onsdag den 14. april 2004 + Opdateret kanalnøgle + Bilag med særtilbud på Internettilslutning Denne udgave af Orientering fra Eriksminde Fællesantenneforening

Læs mere

Eriksminde Antenneforening. Medlemsinformation juni 2007. Netop nu. På de følgende sider

Eriksminde Antenneforening. Medlemsinformation juni 2007. Netop nu. På de følgende sider Eriksminde Antenneforening Medlemsinformation juni 2007 På de følgende sider Information fra bestyrelsen - Pakke 3 vedtaget - Ny kanalnøgle - IP-telefoni - Nye terminer for pakkeskift - Bestyrelsens sammensætning

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2007

Medlemsinformation Marts 2007 Medlemsinformation Marts 2007 Indeholder bl.a.: Indkaldelse til generalforsamling 16. april Revideret regnskab for 2006 Budgetforslag for 2007 Resultatet af vejledende brugerafstemning Forslag til ændring

Læs mere

Orientering Januar 2006

Orientering Januar 2006 Orientering Januar 2006 Indhold: Information fra bestyrelsen Indbydelse til informationsmøde den 1. februar 2006 Internet og telefoni Ny leverandør overtager den 1. april 2006 Hvad gør I, der i dag anvender

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2013:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2013: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Tirsdag den 25. februar 2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedrørende 2013 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 12. marts 2014

Bestyrelsens beretning vedrørende 2013 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 12. marts 2014 Bestyrelsens beretning vedrørende 2013 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 12. marts 2014 Bestyrelsen har udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013

Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013 Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013 Bestyrelsen har udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. 1. Valg af dirigent Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets forretningsfører

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014 Odder Antenneforening, Generalforsamling onsdag den 4. marts 2015 1 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014 2014 har været endnu et travlt år for Odder Antenneforening. Det har været et år, hvor bestyrelsen har

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen onsdag den 23. april 2014 Side 1

Referat fra generalforsamlingen onsdag den 23. april 2014 Side 1 Side 1 Der var mødt 53 stemmeberettigede medlemmer, og der var en medbragt fuldmagt. 1) Valg af dirigent. Lars P. Henriksen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 3. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 År, 2006, den 22.november kl. 19.55 afholdes budgetgeneralforsamling i Bolignet

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Lad også din stemme blive hørt! HUSK: Medlemmer, der måtte være i restance ved en generalforsamling, er ikke stemmeberettigede.

Lad også din stemme blive hørt! HUSK: Medlemmer, der måtte være i restance ved en generalforsamling, er ikke stemmeberettigede. PRISER OG GEBYR: Forslag til TAKSTBLAD for 2005 Kontingent fuld pakke 30 tv-kanaler 2005 *) 2.265,00 Kontingent grundpakke 10 tv-kanaler 2005 *) 920,00 Grundkontinent, uden signallevering 770,00 Rykkergebyr

Læs mere

Strandhuse Antenneforening

Strandhuse Antenneforening Strandhuse Antenneforening Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Antenneforeningen Ølstykke Vest

Antenneforeningen Ølstykke Vest Referat fra den ordinær generalforsamling afholdt på Ølstykke bibliotek den 20. februar 2014 kl. 19.00 Formand Herman Ransborg bød velkommen og åbnede generalforsamlingen. Præsentation af bestyrelsen Kasandra

Læs mere

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Afholdt den 27. februar, 2012 i Munkebo Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne

Læs mere

Referat af generalforsamling, den 12. maj 2009. kl. 19,00 i Uddannelsescentret Schacksgade 39, Odense C

Referat af generalforsamling, den 12. maj 2009. kl. 19,00 i Uddannelsescentret Schacksgade 39, Odense C Referat af generalforsamling, den 12. maj 2009. kl. 19,00 i Uddannelsescentret Schacksgade 39, Odense C Dagsorden: 1. Valg af dirigent Til dirigent valgtes laugets forretningsfører Ole Larsen, som konstaterede,

Læs mere

OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN

OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg 1 2013 2 2 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg Grundejer- og antenneforeningen Skovparken v/ Formand

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø

Læs mere