Bestyrelsens beretning vedrørende 2013 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 12. marts 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning vedrørende 2013 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 12. marts 2014"

Transkript

1 Bestyrelsens beretning vedrørende 2013 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 12. marts 2014 Bestyrelsen har udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også komme med lidt information om fremtiden for Trædballe Uhrhøj Antenneforening. På sidste års generalforsamling var der genvalg til bestyrelsesmedlemmerne Lars E. Kristensen og Søren K. Larsen. Bjarne Karlsen valgte at stoppe som revisor. Vi fik nyvalgt Klaus Schmidt i stedet. Bestyrelsen konstituerede sig på et møde den 1. maj 2013 med uændret sammensætning: Jan Hansen som formand, Lars Kristensen som næstformand, samt Klaus Lykkebo, Søren Kromann Larsen og Ole Agerskov Hansen som bestyrelsesmedlemmer. Vi valgte at fortsætte med Niels Pontoppidan som administrator og Revisionsfirmaet Revipartner som regnskabsfører i har været et relativt stille år. Vi har kun fået lavet små renoveringer og fejlrettelser. Årsagen hertil er, som vi fortalte på sidste års generalforsamling, at vi har skiftet samtlige abonnementsstandere og fordeler skabe, hvorved vi har fået elimineret de fleste støjsendere i anlægget. Vi ved godt, at anlægget ikke er støjfrit, og har da også elimineret lidt støj hist og her i løbet af året. En del af den støj, der stadig er i anlægget er af periodisk karakter, hvilket ofte gør den svær at lokalisere. Det ville gøre det lidt nemmere at lokalisere støj, hvis alle stikledninger fra standeren ind til huset, og alle indvendige dåser, stik og ledninger var af nyeste slags, og dermed HF-tætte. Gamle og dårlige udgaver heraf er nok de største støjsendere i nettet. Yderligere ø-opdeling kan også minimere støjniveauet, men den mulighed er ved at være udtømt, da størrelsen af vore øer er mellem 100 og 250 tilslutninger. Vi har brugt en del tid på at undersøge markedets programleverandører med henblik på at indgå en ny aftale om programleverance mv. fra 1. november Vi endte med 3 tilbud, og vi valgte at indgå en betinget aftale med YouSee. Årsagen til at der var tale om en betinget aftale var, at nogle af i vedtægterne skulle ændres. Det er sket her i januar og februar 2014, hvorfor vi nu anser den nye aftale med YouSee som endelig. Ud over prisen på det basale element Tv-kanaler har tilstedeværelsen af SmartTv funktioner, og prisen herfor, været centrale elementer i forhold til valget af fremtidig leverandør af programmer og Internet. Som nævnt på sidste års ordinære generalforsamling blev STOFA købt af SE i efteråret Det har indtil videre ikke haft den store betydning for foreningen. Vi har således ikke oplevet, at SE er gået på strandhugst i vort dækningsområde. Vi mener endvidere også at vi fortsat har et konkurrencedygtigt produkt.

2 Der har været en del kanalændringer i I januar ændredes programudbuddet første gang, idet DR udskiftede DR HD med DR3 og DR Update blev udskiftet med DR Ultra. Endvidere blev The Voice TV ændret til Kanal 7. Fra februar blev TLC udsendt som prøvekanal. Det var meningen, at den skulle fjernes igen primo maj, hvor TV2 Fri skulle gå i luften. Imidlertid gav SBS os medio april mulighed for at have TLC som prøvekanal uden beregning indtil næste ordinære generalforsamling, altså til i dag. Viasat købte TV2 ud af samarbejdet omkring TV2 Sport. Som følge heraf ændrede kanalens navn til Viasat Sport 1. Samtidig oprettede Viasat kanalen Viasat Sport 2, som de gav os uden beregning til udgangen af august måned. I juli/august forhandlede Stofa en ny hovedaftale med Viasat. Som et led i aftalen kunne Viasat Sport 2 fortsætte som prøvekanal uden beregning i hele Også i maj åbnede TV2 for den nye kanal TV2 Fri som de stillede til rådighed som prøvekanal uden beregning indtil udgangen af Endvidere fik vi Eurosport 2 i maj. Denne kanal er en kompensation for at vi skal betale særskilt for HD kanaler hos Stofa. For at skabe plads til, at Stofa kan levere 150 Mbit bredbånd til foreningens medlemmer, og som en forberedelse til indførelsen af SmartTv fjernede vi de tre programmer Pro7, Sat1 og SuperRTL i den analoge udgave. Endvidere slukkede vi for MPEG2-udgaven af det digitale signal. Endelig flyttede vi den fransksprogede TV5 Monde analog til Sat1 hidtidige frekvens/kanal, og ZDF analog til Pro7 hidtidige frekvens/kanal. Vi har det lidt svært med at bruge Info-kanalen på samme måde som vi bruger foreningens hjemmeside og udsendelsen af nyhedsbreve pr. . Da softwaren ikke længere vedligeholdes nedlægges denne kommunikationsmulighed. Måske kan der findes en bedre fremtidig løsning sammen med YouSee i forbindelse med at de overtager leverancen af TV mv. til november. Foreningens hjemmeside er blevet opdateret løbende når der har været særlige forhold at fortælle om. Er Trædballe Uhrhøj Antenneforening stadig en antenneforening? Antenneforeningernes primære ydelse er stadig leverancen af TV til de tilsluttede husstande. Den teknologiske udvikling går imidlertid så hurtigt, at det nok er mere rigtigt at vi tænker på os selv som en Bredbåndsforening. Den ydelse, vi basalt leverer til medlemmerne, er båndbredde, som den enkelte husstand kan bruge individuelt til modtagelse af Tv-signaler, Internet-kommunikation, streaming af Web-TV, digital radio IP telefoni og SmartTv-ydelser. Der kommer sikkert nye muligheder til fremover. Med samme udgangspunkt er mange antenneforeningers bestyrelse begyndt at omtale deres medlemmer som kunder fordi medlemmerne i større og større omfang opfører sig kunder, fordi udbuddet af ydelser, og prisen for dem, er blevet vigtigere end det at være fælles om indkøb af TV og andre ydelser. Det handler om størst mulig valgfrihed til lavest mulig pris.

3 Mange - specielt den yngste generation af voksne og deres børn ser hellere individuelt valgt TV på mobile medier som tablets, mobiltelefoner og, i mindre grad, bærbare PC ere, end på det traditionelle husalter i stuen eller køkkenet. Et Tv på værelset er kun begrænset attraktivt for børn og unge mennesker i dag. Seneste bud fra YouSee på imødekommenhed over for beboernes individuelle behov i et dækningsområde er, at udstyre kabel-modems med en ekstra kanal, der skaber trådløs adgang til Internettet via WIFI i en afstand af indtil 75 m fra nærmeste modem. WIFI kan som udgangspunkt anvendes af alle tilsluttede beboere i dækningsområdet uden brug af login. GODT AT HAVE MED, MEEEN 90% AF TILHØRERNE FATTER IKKE HVAD DETTE ER FOR NOGET! Der er indlagt nogle begrænsninger på den båndbredde, der stilles til rådighed 10 Mbit/s fra hver forbindelse - for den enkelte bruger er begrænsningen 4 Mbit/s - men muligheden for ekstern adgang til Internettet er der, og rækkevidde og tilgængelig båndbredde vil sikkert blive forbedret i takt med den teknologiske udvikling. Den umiddelbare fremtid kunne ligne en grundpakke og derefter næsten frit valg på alle hylder. Grundpakkens levetid kan være begrænset, hvis YouSee og de øvrige signalleverandører beslutter sig for at sælge Internet-adgang uden samtidig køb af en grundpakke, og vi som forening ikke melder fra i forhold til at bruge antennenettet på den måde. Så længe foreningens medlemmer holder fast i ejerskabet til antennenettet bestemmer vi dog selv om vi vil stille denne mulighed til rådighed for medlemmerne eller ikke. Vi bevæger os imidlertid i retning af, at det alene er efterspørgslen på de ydelser, vi kan levere, og prisen på dem, der afgør om medlemmerne fortsat ønsker at deltage i det fælles indkøb af Tv-programmer og andre ydelser, og lægger deres del af foreningens drift. Men så længe der er en antenneforening er det dog rimeligt sikkert, at der er en grundpakke, som man som medlem ikke kan undgå at skulle købe. Årsagen hertil er Folketingets beslutning om, at den lovansvarlige minister kan udvide begrebet MUST CARRY blot ved at udsende en bekendtgørelse, hvis DR s kanaler generelt forsvinder ud af stuerne. På sidste års generalforsamling fortalte vi, at Folketinget var på vej med et lovforslag, der ville frigive boligejerne fra de tinglyste klausuler om tvunget medlemskab af de stedlige antenneforeninger formentlig i løbet af 2 år. Folketinget har ændret holdning, idet de har frigivet boligejerne i forhold til de tinglyste klausuler på grundene med virkning fra 1. januar Det er dog heller ikke svært at genindføre det tvungne medlemskab af foreningen, idet klausulerne stadig er tinglyst på grundene, og bliver ved at være det. Vi forventer, at kontingentet på sigt vil falde til ca. 250 kr. + moms årligt. Beløbet skal bruges til dels den daglige drift af antennenettet og foreningen dels til at sikre, at hovedstationen og nettet kan fornyes når det bliver nødvendigt. Fra 1. november 2014 og 5 år frem har bestyrelsen valgt at overlade det til YouSee at beslutte, hvad der skal være af kanaler i de 3 pakker, der udbydes i øjeblikket. Vi mener, der er brug for stabilitet i form af en god lang aftale med vel nok Danmarks førende udbyder af TV

4 og løsninger forbundet hermed. Først i 2019 bliver der mulighed for at vælge en anden løsning, herunder en anden udbyder, hvis det giver mere mening. Inden aftenen er omme vil I vide meget mere om, hvad det er vi har indgået aftale med YouSee om fra 1. november, idet Ole Agergaard Olsen fra YouSee om lidt vil fortælle om mulighederne. Trædballe Uhrhøj Antenneforening afholder i sommer et åbent hus arrangement, formentligt i juni måned, hvor I kan møde YouSee og Dansk Kabel TV, og få en snak om TV og teknik. Der vil blive serveret lidt lettere spiseligt samt øl/vand. Mere information herom i løbet af foråret. Afslutning Som nævnt i begyndelsen af beretningen, og i øvrigt nævnt på mindst de sidste 15 års generalforsamlinger, opfordrer vi igen i år medlemmerne til at udskifte gamle grå nedgravede kabler med nye sorte HF-tætte kabler, såfremt det ikke allerede er sket. I november 2012 oplevede vi voldsomme forstyrrelser af det analoge signal på DR1, der udsendes på frekvensen 196,25 MHz. Årsagen var, at en ny DAB radiokanal, der sender på frekvensen 197 MHz, gik i luften. Vi er overbeviste om, at den primære årsag til at de medlemmer, der stadig ser analogt tv, oplevede disse forstyrrelser af tv-signalet, var at de endnu ikke havde fået skiftet de gamle grå kabler i jorden ud med nye sorte HF-tætte kabler, og at de formentlig også havde gamle husinstallationer. Da de grå kabler ofte er mere end 25 år gamle bør disse udskiftes uanset om de er beskadigede eller ej. Kabler, der ikke er HF-tætte, kan i visse tilfælde modtage støj fra omgivelserne (specielt mobiltelefoner, men også biler, plæneklippere og andre elektronikprodukter), hvilket kan medføre at modtagelsen af tv- og/eller internetsignal, herunder IP-telefoni, bliver forringet. De gamle kabler er ganske enkelt ikke beregnet til at modtage de signaler, der udsendes over 330 MHz. Såfremt antennekablet beskadiges ved gravearbejde, eller på anden måde, er det en meget dårlig ide at forsøge at reparere kablet. Dette bør i altid udskiftes. Stikdåser, stik samt ledninger fra stikdåsen til tv/video mv. bør også udskiftes til HF-tætte udgaver. Stikdåser, stik og ledninger, der ikke er HF-tætte kan virke som modtagere eller sendere, og kan dermed forstyrre de signaler, som man modtager og som naboerne modtager. Såfremt man ønsker at kunne bruge antenneforbindelsen til Internet og IP-telefoni skal stikdåsen skiftes til et med 3 udtag. Fremtidens TV signal er digitalt, og det er i øvrigt det signal som i dag er MUST CARRY eller på dansk SKAL UDSENDES. Det analoge TV signal lever på lånt tid. DR og TV2 har slukket for det analoge signal. Vi fortalte i 2011, at fremtidige kanaler, der kun udsendes digitalt af programudbyderne ikke vil blive spejlet analogt. Vi fortalte sidste år, at vi slukker for det analoge signal senest i løbet af Vi har til hensigt, at stoppe udsendelsen af analoge udgaver af de tv-kanaler, der kun udsendes i den store pakke fra Fra primo 2015 har vi tænkt os at fjerne de analoge udgaver af de tv-kanaler, der ligger i mellempakken og som ikke er indeholdt i den lille pakke. Vi forventer, at slukke for de sidste analoge tv-kanaler i løbet af 1. kvartal 2017.

5 Hvilken betydning får det for de medlemmer, som stadig ser analogt tv? Der er følgende valgmuligheder: 1. Udskiftning af TV apparatet til et digitalt 2. Indkøb af en boks 3. Se TV via PC eller lignende elektronisk udstyr Vi udsender pt. ikke radiokanaler i digitale udgaver, kun analogt. Vi har simpelthen ikke udstyr i hovedstationen til at sende radio ud digitalt. Så længe de danske leverandører af radioprogrammer ikke afskaffer de analoge udsendelser gør vi det heller ikke. Medlemmer, der ønsker at høre digitalt radio må derfor indtil videre anvende Internettet eller en box-løsning. Endelig skal man være opmærksom på, at hvis der benyttes flere tv-apparater i husstanden, skal der installeres antenneforstærker, der skal være af en godkendt type. De billige fra Bilka eller Jem og Fix er som regel penge ud af vinduet. Vi har valgt at uddele en folder som fortæller herom i aften. Den vil også blive lagt på foreningens hjemmeside, hvorfra den kan printes. Igen i år vil bestyrelsen gerne opfordre til, at I ved salg af boligen, husker at afmelde PBSindbetalingen til foreningen i banken. Når I sælger boligen vil vi gerne have besked om den nye ejers navn, idet afmeldingen af PBS-opkrævningen ellers blot vil resultere i, at vi sender et girokort til jer på jeres gamle adresse. HUSK også at få det antennebidrag, vi opkræver for 2014 med i refusionsopgørelsen hos advokaten eller ejendomsmægleren, så I kan få refunderet jeres del af opkrævningen den del der dækker tidsrummet fra salgsdatoen til årets udgang det er bl.a. det man betaler dem for i forbindelse med en handel. I lighed med tidligere år, var der en del medlemmer, som ikke var opmærksom på disse to forhold i Sluttelig skal der lyde en tak til bestyrelsen, administrator og samarbejdspartnere for samarbejdet i Efter pkt. 3 på dagsordenen vil antenneforeningen starte serveringen af smørrebrød med en efterfølgende pause, hvorefter YouSee vil få ordet. Med disse ord overgiver jeg beretningen til debat i forsamlingen.

Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013

Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013 Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013 Bestyrelsen har udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Vi har i bestyrelsen udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014 Odder Antenneforening, Generalforsamling onsdag den 4. marts 2015 1 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014 2014 har været endnu et travlt år for Odder Antenneforening. Det har været et år, hvor bestyrelsen har

Læs mere

Medlemsinformation April 2005 indeholder

Medlemsinformation April 2005 indeholder Medlemsinformation April 2005 indeholder Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling mandag den 25. april 2005 kl. 19.30 Specifikationer vedr. budget 2005: Programafgifter Specifikationer vedr. budget

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Velkomst. Konstituering. Årets gang. Teknik. Økonomi. Internet. Programudbud. Fremtid.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Velkomst. Konstituering. Årets gang. Teknik. Økonomi. Internet. Programudbud. Fremtid. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang Teknik Økonomi Internet Programudbud Fremtid Afslutning Velkomst Det er altid en fornøjelse at stå her og fortælle Jer om året der gik. I år er det dog

Læs mere

Medlemsinformation Juni 2014

Medlemsinformation Juni 2014 Medlemsinformation Juni 2014 ERIKSMINDE MEDIENET KABEL TV - BREDBÅND - TELEFONI - ALARMSYSTEM Digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Velkommen til Eriksminde Foreningen byder velkommen

Læs mere

NYHEDSBREV nr. 5 September 2015

NYHEDSBREV nr. 5 September 2015 NYHEDSBREV nr. 5 September 2015 INDHOLD: INDLEDNING. PRISER PÅ TV-PAKKER. PAKKESKIFT OG ÅBNING/LUKNING. FEJL ELLER DÅRLIGT SIGNAL. ANALOGT TV FORSVINDER. DET NYE YOUSEE. FREMTIDENS TV. LIDT AF HVERT. INDLEDNING.

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år Antal stemmesedler udleveret: 82. Formand Bernt Freiberg byder velkommen til Tune Kabelnet generalforsamling 2004. 1. Valg af dirigent Frede Kruse-Christiansen bliver valgt som dirigent. Iflg. 5 af vedtægterne

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015

Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015 Indledning Antenneforeningen har ved årsskiftet i alt 984 medlemmer, hvilket er et fald på 3 medlemmer i forhold til år 2012. Vi udbyder p.t. 3 tv-pakker og antallet fordeler sig på 293 stk. med grundpakke,

Læs mere

Eriksminde Antenneforening

Eriksminde Antenneforening Eriksminde Antenneforening Digitalt og analogt TV Hurtig og billig bredbånd IP-telefoni Digital nabohjælp Denne medlemsinformation er udsendt til alle husstande i Eriksminde. Der kan findes mere information

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 05. marts 2013 i Midtfyns Fritidscenter.

Referat fra generalforsamlingen 05. marts 2013 i Midtfyns Fritidscenter. Referat fra generalforsamlingen 05. marts 2013 i Midtfyns Fritidscenter. Samtlige bestyrelsesmedlemmer deltog Offentlig godkendt revisor, Erling Korsgaard, deltog I generalforsamling deltog 32 (2012: 32)

Læs mere

Beretning for året 2014

Beretning for året 2014 Beretning for året 2014 Det har været et meget travlt år for bestyrelsen. Som vi nævnte på sidste generalforsamling, var vi på det tidspunkt allerede i fuld gang med forhandlingerne om en kommende leverandør

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Glenten. RefeRat VIND EN IPAD2! GENERALFORSAMLING. side 10. Nyttig INFORmaTION fra din forening - Glentevejs antennelaug SIDE 24

Glenten. RefeRat VIND EN IPAD2! GENERALFORSAMLING. side 10. Nyttig INFORmaTION fra din forening - Glentevejs antennelaug SIDE 24 Glenten NR. 01 - marts 2012 INFORmaTION fra din Nyttig INFORmaTION fra din forening - Glentevejs antennelaug» RefeRat GENERALFORSAMLING den 16. FEbRuaR 2012 afholdtes ORdINÆR GENERalFORSamlING I GlENTEVEjS

Læs mere

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Afholdt den 27. februar, 2012 i Munkebo Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne

Læs mere

Gug - Visse - Dall Antenneforening. Juni 2007. GVD - TV, radio og Internet tæt på dig - lokalt og digitalt

Gug - Visse - Dall Antenneforening. Juni 2007. GVD - TV, radio og Internet tæt på dig - lokalt og digitalt Gug - Visse - Dall Antenneforening Juni 2007 GVD - TV, radio og Internet tæt på dig - lokalt og digitalt Gug - Visse - Dall Antenneforening Kontoradresse: GVD Antenneforening Sønder Trandersvej 16 9210

Læs mere

MEDLEMSBUTIKKEN MEDLEMSBLAD. - er kommet godt fra start NU BLIVER TV-VALGET HELT FRIT SIDE 9 DET ANALOGE SIGNAL LUKKER OG SLUKKER SIDE 5

MEDLEMSBUTIKKEN MEDLEMSBLAD. - er kommet godt fra start NU BLIVER TV-VALGET HELT FRIT SIDE 9 DET ANALOGE SIGNAL LUKKER OG SLUKKER SIDE 5 - for alle os med Stofa tv og bredbånd nummer 2 // 1. årgang // september 2015 MEDLEMSBLAD MEDLEMSBUTIKKEN - er kommet godt fra start NU BLIVER TV-VALGET HELT FRIT SIDE 9 DET ANALOGE SIGNAL LUKKER OG SLUKKER

Læs mere

Antenneforeningen Ølstykke Vest

Antenneforeningen Ølstykke Vest Referat fra den ordinær generalforsamling afholdt på Ølstykke bibliotek den 20. februar 2014 kl. 19.00 Formand Herman Ransborg bød velkommen og åbnede generalforsamlingen. Præsentation af bestyrelsen Kasandra

Læs mere

EBELTOFT ANTENNEFORENING 2014

EBELTOFT ANTENNEFORENING 2014 EBELTOFT ANTENNEFORENING 2014 Et af de spørgsmål, der er blevet stillet oftest til bestyrelsen for antenneforeningen i det forløbne år er: Eksisterer foreningen stadig og er der overhovedet nogen mening

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen onsdag den 23. april 2014 Side 1

Referat fra generalforsamlingen onsdag den 23. april 2014 Side 1 Side 1 Der var mødt 53 stemmeberettigede medlemmer, og der var en medbragt fuldmagt. 1) Valg af dirigent. Lars P. Henriksen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet

Læs mere

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00.

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Generalforsamling blev afholdt på Hotel Søfryd i henhold til den udsendte dagsorden af 28.3.2015,

Læs mere

Referat af generalforsamling d. 25. oktober 2011

Referat af generalforsamling d. 25. oktober 2011 Referat af generalforsamling d. 25. oktober 2011 1. Valg af dirigent og stemmetællere Bestyrelsen foreslog, Per Henning Jensen og han blev valgt. Stemmetællere: Tom Schilling, Gidan Larsen, Henrik Mørch

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 3. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Nyheder. Service. Indhold. Digitale signaler findes i antennenettet.

Nyheder. Service. Indhold. Digitale signaler findes i antennenettet. Nyheder Digitale signaler findes i antennenettet. Se side 5. Generalforsamling: Tirsdag den 17. marts klokken 19 på biblioteket. Billigste internetforbindelse: 49 kroner om måneden. Læs side 4. Foreningens

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Opsummering. Konstituering. Årets gang. Økonomi. Programudbud. Fremtid. Afslutning

Årets beretning. Velkomst. Opsummering. Konstituering. Årets gang. Økonomi. Programudbud. Fremtid. Afslutning Årets beretning Velkomst Opsummering Konstituering Årets gang Økonomi Programudbud Fremtid Afslutning Velkomst Endnu engang står jeg her, og kan byde Jer velkommen til en Generalforsamling. Det sidste

Læs mere

Beretning HAS 2013. Bestyrelsesarbejdet - møder mv. Nu er dette jo bestyrelsens beretning, så lad mig starte med at præsentere:

Beretning HAS 2013. Bestyrelsesarbejdet - møder mv. Nu er dette jo bestyrelsens beretning, så lad mig starte med at præsentere: Beretning HAS 2013 Almindeligvis er fokus i en beretning det, der er sket i det forgangne år. Og selv om det jeg havde nær sagt - som sædvanligt har været et år med stor aktivitet, så vil denne beretning

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2013:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2013: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Tirsdag den 25. februar 2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

GVD - TV, radio og Internet tæt på dig - lokalt og digitalt

GVD - TV, radio og Internet tæt på dig - lokalt og digitalt GVD - TV, radio og Internet tæt på dig - lokalt og digitalt Konto adresse: GVD Antenneforening Sønder Trandersvej 16 9210 Aalborg SØ Telefon: Telefon: 98 31 53 33 Telefax: 98 32 30 47 Åbningstider support/servicetelefon:

Læs mere

Formandens beretning for 2012. Ordinær generalforsamlingenden 20. Marts 2013. Kære medlemmer

Formandens beretning for 2012. Ordinær generalforsamlingenden 20. Marts 2013. Kære medlemmer Formandens beretning for 2012 Ordinær generalforsamlingenden 20. Marts 2013 Kære medlemmer Efter at vi nu har etableret os med YouSee's programpakker, så skulle man måske mene, at der ikke kan være så

Læs mere