Ordinært møde. Dato 14. maj Tid 15:00. Sted Mødelokale 0.27 NB.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinært møde. Dato 14. maj 2013. Tid 15:00. Sted Mødelokale 0.27 NB."

Transkript

1 Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 14. maj 2013 Tid 15:00 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Bruno Müller fraværende indtil Dialogmødet med Ældrerådet afsluttet kl Mogens Brag Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Carsten Sørensen (O) Frode Thule Jensen (V) Mogens Brag (V) Bruno Müller (A) Jørgen Tousgaard (A) Helle Madsen (V)

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Dialogmøde mellem Ældrerådet og Sundhedsudvalget Økonomisk Status Sundhedsudvalget Beslutning om Ungeenhedens etablering Udbud på genoptræning omfattet af Sundhedslovens Sundhedspanel Kort status på Frederikshavn kommunes Sundhedspolitik og sundhedsdelsplanerne Udvalgsformanden orienterer Underskrifter: Sundhedsudvalget - Referat maj 2013 Side 2 af 18

3 Bilagsfortegnelse Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel /13 Åben medfinansiering udv pdf /13 Åben Økonomisk status Sundhedsudvalget /13 Åben BDO rapport Frederikshavn Kommune - Etablering af Ungeenheden - 18 april /13 Åben Høringssvar fra Handicaprådet vedr. Ungeenheden /13 Åben HØRINGSSVAR ungeenhed - MED Undervisning og Tværgående Ungeindsats /13 Åben HØRINGSSVAR fra Center for Handicap og Psykiatri vedr etablering af Ungeendheden /13 Åben HØRINGSSVAR CenterMed Borgerservice vedrørende Ungeenheden /13 Åben TILKENDEGIVELSE - Ungeenhed - Lokalt MED-udvalg Handicapafdelingens dag- og hjemmevejlederområde /13 Åben Tilkendegivelser fra Handicapgruppen i forhold til ungeenhedsrapport /13 Åben TILKENDEGIVELSE FRA KONTAKTPERSONTEAMET TIL RAPPORT VEDR ETABLERING AF UNGEENHED /13 Åben Høringssvar fra CenterMED-Arbejdsmarked om etablering af Ungeenheden /13 Åben Høringssvar vedrørende Ungeenheden fra Center for Socialog Sundhedsmyndighed /13 Åben Høringssvar fra Center MED Sundhed og ældre vedr. ungeenhed /13 Lukket Udbud på genpoptræning omfattet af Sundhedslovens /13 Åben Sundhedspanel - Sundhedspanel.pdf /13 Åben Sundhedsråd - Referat - Sundhedsrådsmøde d pdf Sundhedsudvalget - Referat maj 2013 Side 3 af 18

4 1. Dialogmøde mellem Ældrerådet og Sundhedsudvalget Sagsfremstilling Der afholdes dialogmøde med Ældrerådet kl Åben sag Sagsnr: 05/2795 Forvaltning: LS Sbh: bepd Besl. komp: SUU Følgende deltager fra ældrerådet: Hanne Andersen Jytte Schaltz Chris Sørensen Ove Andersen. Ældrerådet ønsker følgende emner drøftet: Drøftelse af det kommende Sundhedspanel og hvilke forventninger Sundhedsudvalget har til panelet? Hvordan påtænker man at bruge de mere end 3 mill. kr. som skal bruges til fysioterapeutisk behandling iflg. beslutningen på SUU sidste møde? Etablering af Fremtidens Sygeplejeklinikker Status på den nye Sundhedspolitik Hvad er status for projekt forebyggelse af genindlæggelser? Indstilling Direktøren med ansvar for Social- og sundhedsområdet indstiller at emnerne drøftes. Beslutning Sundhedsudvalget den 14. maj 2013 Der er udarbejdet særskilt referat for dialogmødet. Sundhedsudvalget - Referat maj 2013 Side 4 af 18

5 2. Økonomisk Status Sundhedsudvalget Sagsfremstilling Økonomicenteret fremsender hermed økonomisk status pr. 31 Marts 2013 for Sundhedsudvalget. Åben sag Sagsnr: 13/8737 Forvaltning: ssf Sbh: bohn Besl. komp: SUU Den indeholder korte overordnede kommentarer, der beskriver centerets(/direktørens) aktivitetsområder, hvor der er særligt fokus. Bilag: aktivitetsudvikling i medfinansieringsudgifterne. Indstilling Direktøren med ansvar for Social og Sundhed indstiller at status tages til efterretning. Beslutning Sundhedsudvalget den 14. maj 2013 Taget til efterretning. Fraværende: Mogens Brag Bilag medfinansiering udv pdf (dok.nr.61825/13) Økonomisk status Sundhedsudvalget (dok.nr.61819/13) Sundhedsudvalget - Referat maj 2013 Side 5 af 18

6 3. Beslutning om Ungeenhedens etablering Sagsfremstilling Det er som bekendt politisk besluttet, at der skal etableres en robust og helhedsorienteret Ungeenhed i Frederikshavn Kommune, som tager afsæt i den unge. Åben sag Sagsnr: 12/4570 Forvaltning: CUTU Sbh: beto Besl. komp: BUU/SOU/SUU/AMU/ØU/BYR Ungeenhedens styregruppe og projektchef har i samarbejde med BDO gennemført en proces med det formål at afgrænse Ungeenhedens målgrupper, opgaver og budget samt at udarbejde mål og rammer for Ungeenhedens organisering, faglighed, ledelse, styring, kultur mm. Den nu afsluttede proces har været grundig og dialogbaseret og bygger blandt andet på en lang række interviews med berørte centre og med inddragelse af såvel ledelser og medarbejdere i disse centre. Der har været afholdt møder i MEDsystemet, fælles arrangementer på tværs af berørte centre, der er blevet udsendt nyhedsbreve, foretaget beregninger og analyser mm. Inputs i processen har løbende været drøftet i Ungeenhedens styregruppe og Ungeenheden har været drøftet i den tværgående chefgruppe og i Direktionen. Dette er i korte træk baggrunden for de anbefalinger, der nu foreligger i BDO s endelige rapport Frederikshavn Kommune. Etablering af Ungeenheden, 18. april Rapporten er vedlagt dagsordenen og den er også blevet præsenteret på byrådets temamøde den 24. april Det fremgår blandt andet af rapporten, at: fokus er på at samle indsatser, tilbud, kompetencer og ressourcer for unge mellem år for hvem, der er progressionsperspektiv i forhold til uddannelse og beskæftigelse de afgivende centre er Center for Familie, Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats, Center for Arbejdsmarked, Center for Socialog Sundhedsmyndighed samt Center for Handicap og Psykiatri der anbefales, at Ungeenheden får en samlet, tværfaglig medarbejderstab svarende til ca. 75 fuldtidsnormeringer der anbefales, at Ungeenheden får en teambaseret organisering med fokus på en smidig, tværfaglig samt helheds- og handlingsorienteret sagsbehandling der anbefales et tæt og forpligtende samarbejde mellem Ungeenheden og øvrige kommunale centre, ungdomsuddannelserne samt erhvervsliv og lokalsamfund der anbefales, at Ungeenheden etableres med afsæt i principperne for effektbaseret styring Økonomien for Ungeenheden lægges ind til beslutning på et senere møde i politiske fagudvalg/økonomiudvalg og byråd Rapporten har været drøftet i de relevante MED-udvalg, blandt andet på baggrund Sundhedsudvalget - Referat maj 2013 Side 6 af 18

7 af et fælles orienteringsmøde. Rapporten har også været drøftet i Handicaprådet. Af tidsmæssige årsager formidles MED-udvalgenes og Handicaprådets udtalelser til udvalgene i forbindelse med udvalgets møde. Indstilling Direktøren med ansvar for Børn og Kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget Socialudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Sundhedsudvalget 1. drøfter rapporten Frederikshavn Kommune Etablering af Ungeenheden, 18. april godkender rapportens anbefalinger 3. anbefaler rapporten overfor Økonomiudvalget og byrådet 4. anbefaler, at økonomien for Ungeenheden lægges ind til beslutning på et senere møde i politiske fagudvalg/økonomiudvalg og byråd. Beslutning Handicaprådet den 2. maj 2013 Der udarbejdes administrativt høringssvar. Fraværende: Ulla Verner og suppleant, Bruno Müller - i stedet møder suppleant Irene Hjortshøj Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. maj Rapporten drøftet 2. Godkendt 3. Anbefales 4. Anbefales Beslutning Socialudvalget den 8. maj : Drøftet 2: Godkendt 3: Anbefalet 4: Anbefalet Peter E. Nielsen og Carsten Sørensen deler bekymringen i Handicaprådets høringssvar. Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 13. maj 2013 Rapporten blev drøftet og indstillingen tiltrædes med bemærkning om, at aldersafgrænsningen for så vidt angår gruppen op til 30 år endeligt vurderes i evalueringsperioden. Målgruppeafgrænsningen for så vidt angår forsikrede ledige vurderes ligeledes i evalueringsperioden. Sundhedsudvalget - Referat maj 2013 Side 7 af 18

8 Beslutning Sundhedsudvalget den 14. maj ) Drøftet 2) Godkendt 3) Anbefales 4) Anbefales Fraværende: Mogens Brag Bilag BDO rapport Frederikshavn Kommune - Etablering af Ungeenheden - 18 april 2013 (dok.nr.60956/13) Høringssvar fra Handicaprådet vedr. Ungeenheden (dok.nr.64664/13) HØRINGSSVAR ungeenhed - MED Undervisning og Tværgående Ungeindsats (dok.nr.65681/13) HØRINGSSVAR fra Center for Handicap og Psykiatri vedr etablering af Ungeendheden (dok.nr.65668/13) HØRINGSSVAR CenterMed Borgerservice vedrørende Ungeenheden (dok.nr.65877/13) TILKENDEGIVELSE - Ungeenhed - Lokalt MED-udvalg Handicapafdelingens dag- og hjemmevejlederområde (dok.nr.65653/13) Tilkendegivelser fra Handicapgruppen i forhold til ungeenhedsrapport (dok.nr.65692/13) TILKENDEGIVELSE FRA KONTAKTPERSONTEAMET TIL RAPPORT VEDR ETABLERING AF UNGEENHED (dok.nr.65742/13) Høringssvar fra CenterMED-Arbejdsmarked om etablering af Ungeenheden (dok.nr.66068/13) Høringssvar vedrørende Ungeenheden fra Center for Social- og Sundhedsmyndighed (dok.nr.66670/13) Høringssvar fra Center MED Sundhed og ældre vedr. ungeenhed (dok.nr.66958/13) Sundhedsudvalget - Referat maj 2013 Side 8 af 18

9 4. Udbud på genoptræning omfattet af Sundhedslovens 140 Sagsfremstilling Sagsfremstilling: Udbud på genoptræning omfattet af Sundhedslovens 140 Åben sag Sagsnr: 13/8670 Forvaltning: CSÆ Sbh: bibp Besl. komp: SUU Sundhedsudvalget besluttede i forbindelse med budget 2013 at udbyde en del af genoptræningen i forhold til Sundhedslovens 140 til privatpraktiserende fysioterapeuter. Sundhedsudvalget har i 2013 afsat kr. til denne opgave. Arbejdet med at tilrettelægge samarbejdet med de privatpraktiserende fysioterapeuter er nu så langt, at udbudsmaterialet kan sendes ud efter godkendelse i Sundhedsudvalget. Samarbejdet og kontrakten med de privatpraktiserende fysioterapeuter forventes klar til ikrafttræden pr. 1. juni Udbudsmaterialet er vedlagt sagsfremstillingen. Målgruppe Målgruppen i dette udbud er borgere, som det ikke er muligt at tilbyde genoptræning inden for ydelses- og kvalitetskatalogets ventetid. Det betyder, at borgere som rammer spidsbelastningsperioder får ret til at vælge mellem det kommunale genoptræningstilbud og privat praktiserende fysioterapeuter. Der er som udgangspunkt tale om borgere der selv kan transportere sig til træningsstedet. For at sikre, at kommunens forpligtelse til at tilrettelægge genoptræningsindsatser sker i sammenhæng med kommunens andre tilbud som helhed, er det nødvendigt at afgrænse gruppen til borgere med problematikker inden for det ortopædkirurgiske område, (skulder-, hofte-, knæ- og fodlidelser) og hvor diagnosen som udgangspunkt er ukompleks. Rammestyring De privatpraktiserende fysioterapeuters sammenslutning, Fysioterapi på Toppen, får ansvaret for at sikre, at budgettet ikke overskrides. Prisen for ydelserne kendes ikke endnu, men indhentes gennem udbuddet. Et estimat er, at der vil blive tale om ca. 30 genoptræningsforløb. Beslutningen vil indebære øgede kommunale administrationsudgifter, grundet ekstra administrative arbejdsgange i Center for Social- og Sundhedsmyndighed, idet de privat praktiserende fysioterapeuter ikke har adgang til de elektroniske journaler. Dertil kommer øget kommunikation i forbindelse med borgerens valg af træningssted, samt afregningsopgaver i Træningsområdet. I første omgang dækkes dette ind i den normale drift men skal indtænkes senere, hvis Sundhedsudvalget efterfølgende ønsker at opnormere samarbejdet med de praktiserende fysioterapeuter. Center for Social- og Sundhedsmyndighed, Træningsområdet og PPR afholder på nuværende to årlige dialogmøder med repræsentanter for de privatpraktiserende fysioterapeuter. Samarbejdet omkring kontrakten, herunder kvalitetsopfølgning i forhold til de leverede ydelser og overholdelse af tidsfristerne, vil indgå i disse Sundhedsudvalget - Referat maj 2013 Side 9 af 18

10 møder. Data herfra vil fremlægges Sundhedsudvalget i forbindelse med fremlæggelse af kvalitetsopfølgning og overholdelse af tidsfristerne for det kommunale genoptræningstilbud. Det vil sandsynligvis ikke være muligt at nå at anvende hele rammen på kr. i 2013, idet samarbejdet med de privatpraktiserende fysioterapeuter har opstart midt i budgetperioden. Derfor anmodes Sundhedsudvalget om, godkende at kontrakten udformes således at den er gældende fra 1. juni 2013 til 31. juni 2014, i det således forudsættes, at det resterende beløb ved årets udgang overføres til Indstilling Direktøren med ansvar for Center for Social- og Sundhedsmyndigheden samt Center for Sundhed og Ældre indstiller: At udbudsmaterialet godkendes og opgaven sendes i udbud At forvaltningen bemyndiges til at foretage eventuelle redaktionelle ændringer Beslutning Sundhedsudvalget den 14. maj Materialet godkendes med de faldne bemærkninger samt at beløbsgrænsen hæves med kr., som tages fra den afsatte pulje. 2. Det godkendes, at forvaltningen bemyndiges til at foretage eventuelle redaktionelle ændringer Fraværende: Mogens Brag Bilag Udbud på genpoptræning omfattet af Sundhedslovens 140 (dok.nr.65571/13) Sundhedsudvalget - Referat maj 2013 Side 10 af 18

11 5. Sundhedspanel Sagsfremstilling Etablering af et Sundhedspanel I forbindelse med arbejdet med Frederikshavn Kommunes første Sundhedspolitik, blev der i 2008 truffet en politisk beslutning om at etablere et Sundhedsråd, som har to primære formål, dvs. et Sundhedsråd som dels skal rådgive Byrådet i sundhedspolitiske spørgsmål og dels være formidler og bindeled mellem borgere og kommunalbestyrelsen i forbindelse med sundhedsrelaterende opgaver og initiativer. Etableringen af sundhedsråd er ikke lovpligtig. Åben sag Sagsnr: 13/6410 Forvaltning: CHP Sbh: hato Besl. komp: SUU Sundhedsudvalget har ønsket, at det skal undersøges om det er hensigtsmæssigt at oprette et Sundhedspanel i Frederikshavn Kommune. Her tænkes der bl.a. på en omtænkning af kommunens Sundhedsråd, hvor der sættes fokus på, at sikre endnu bredere inddragelse og involvering af borgerne i kommunens arbejde med og udvikling af sundhedsrelaterede anliggender og tiltag end tidligere hvilket også er i tråd med Sundhedsudvalgets ønsker i forbindelse med udarbejdelsen af den kommende Sundhedspolitik. Etableringen af et Sundhedspanel giver mulighed for en endnu mere direkte adgang til borgerne og forskellige interessenter. Dette ville give mulighed for flere og mere forskelligartede inputs og idéer; skabe bedre grundlag for at målrette kommunens indsatser; give bedre mulighed for at understøtte og udvikle borgernes kompetencer i almindelighed; give mulighed for en mere løbende og dynamisk dialog med borgerne omkring sundhedsrelaterede emner; samtidig med at kunne imødekomme mange af Sundhedsudvalgets og det nuværende Sundhedsråds ønsker. I den forbindelse fremsendes det vedhæftede forslag til etablering af et Sundhedspanel i Frederikshavn Kommune, som skal have primær fokus på sundhedsrelaterede emner og mødes fysisk 2-3 gange om året, og desuden deltage løbende i elektroniske spørgeskemaer hen over året. I forhold til de fysiske møder, så foreslås det, at disse afholdes som tema- eller emnebaserede dialogmøder sammen med Sundhedsudvalget. Eftersom der er tale om en omtænkning af det nuværende Sundhedsråd, har Sundhedsudvalget besluttet at rådet indkaldes hurtigst muligt, om muligt i starten af maj måned, for at blive hørt om og diskutere det foreslåede. Ligeledes sendes sagen ud til udtalelse i Handicapråd og Ældreråd, hvor de bedes udtale sig om deres holdning til omdannelsen af Sundhedsrådet til et Sundhedspanel. Herefter sendes sagen tilbage til Sundhedsudvalget, hvor rådenes tilbagemeldinger drøftes. Forslaget vil derefter sendes videre i Byrådet til beslutning, eftersom det var Byrådet som oprindeligt nedsatte Sundhedsrådet. Der er lagt op til evt. opstart af et Sundhedspanel i efteråret Sagen fremsendes til udtalelse i Ældrerådet. Indstilling Til udtalelse. Sundhedsudvalget - Referat maj 2013 Side 11 af 18

12 Beslutning Ældrerådet den 30. april 2013 Høringssvar fra Ældrerådet vedr. Sundhedspanel Ældrerådet støtter op om etablering af et Sundhedspanel, men udelukkende som et elektronisk forum, hvor kommunen kan komme i dialog med et større antal interesserede borgere via PC. Sundhedspanelet skal ikke mødes fysisk. Samtidig anbefaler Ældrerådet at Sundhedsrådet nedlægges. Beslutning Handicaprådet den 2. maj 2013 Handicaprådet anbefaler, at der ikke etableres et sundhedspanel, men - at sundhedsrådet fastholdes under forudsætning af, at der fremover leves op til den politiske beslutning, der i 2008 blev truffet om etablering af et Sundhedsråd med de to primære formål at rådgive Byrådet i sundhedspolitiske spørgsmål og være formidler og bindeled mellem borgere og kommunalbestyrelsen i forbindelse med sundhedsrelaterede opgaver og initiativer, - at man bruger sundhedsrådet i et forpligtende samarbejde samt - at sundhedspolitiske sager sendes til høring i rådet. Fraværende: Ulla Verner og suppleant, Bruno Müller- i stedet møder suppleant Irene Hjortshøj Supplerende sagsfremstilling Etablering af Sundhedspanel høringssvar Sundhedsudvalget besluttede d. 9. april, forslaget om evt. etablering af et Sundhedspanel skulle sendes til drøftelse i Sundhedsrådet og til udtalelse i Handicaprådet og Ældrerådet. Rådene har nu givet deres tilbagemeldinger. Ældrerådet støtter op om etablering af et Sundhedspanel, men udelukkende som et elektronisk forum, hvor kommunen kan komme i dialog med et større antal interesserede borgere via PC. Ligeledes synes Ældrerådet ikke, at Sundhedspanelet skal mødes fysisk. Samtidig anbefaler Ældrerådet at Sundhedsrådet nedlægges. Handicaprådet anbefaler, at der ikke etableres et sundhedspanel, men at sundhedsrådet fastholdes under forudsætning af, at det lever op til dets oprindelige formål; at man bruger sundhedsrådet i et forpligtende samarbejde; samt at sundhedspolitiske sager sendes til høring i rådet. Sundhedsrådet gav udtryk for, at de så umiddelbart positivt på forslaget. Men opfattede det også som vigtigt, at fastholde den bredde der er i Sundhedsrådet og videreføre denne i et Sundhedspanel. Det blev forslået, at panelet evt. kunne deles i: et fast panel med repræsentation af bestemte interessenter, lidt i lighed med Sundhedsudvalget - Referat maj 2013 Side 12 af 18

13 Sundhedsrådet; og et elektronisk borgerpanel, hvor der ville være plads til et større antal almindelige borgere og ildsjæle. På den baggrund forslog Sundhedsrådet, at det faste panel samt et udvalg af borgere, f.eks. 20 borgere, fra det elektroniske borgerpanel ville blive inviteret til et dialogmøde med Sundhedsudvalget, som udgangspunkt én gang årligt. Sundhedsrådets referat er vedlagt sagsfremstillingen. Indstilling Direktøren med ansvar for Center for Sundhed og Ældre indstiller: - at de fremkomne tilbagemeldinger tages til drøftelse, og - at det besluttes om forslaget sendes videre til behandling i Byrådet. Beslutning Sundhedsudvalget den 14. maj 2013 Der udarbejdes et konkret oplæg til næste møde. Fraværende: Mogens Brag Bilag Sundhedspanel - Sundhedspanel.pdf (dok.nr.45941/13) Sundhedsråd - Referat - Sundhedsrådsmøde d pdf (dok.nr.66473/13) Sundhedsudvalget - Referat maj 2013 Side 13 af 18

14 6. Kort status på Frederikshavn kommunes Sundhedspolitik og sundhedsdelsplanerne Sagsfremstilling Første udkast til den nye Sundhedspolitik sendes nu til drøftelse i Sundhedsudvalget. Sundhedspolitikken er bygget op omring de ønsker og rammesætninger som Sundhedsudvalget har formuleret i den indledende fase og løbende igennem processen. I forhold til den borgerrettede kommunikation, er der herudover tiltænkt at der udarbejdes kommunikationsmateriale i mindre format for at gøre Sundhedspolitikken endnu mere tilgængelig. Her f.eks. i form af en pixie-udgave af Sundhedspolitikken eller i videoformat. Åben sag Sagsnr: 11/5179 Forvaltning: CSÆ Sbh: hato Besl. komp: SUU Indstilling Den konstituerede direktør med ansvar for Center for Sundhed og Ældre indstiller: at første udkast til Sundhedspolitik drøftes, og efterfølgende sendes til høring i Ældreråd, Sundhedsråd, Handicapråd og stående udvalg, samt at forslag til den borgerrettede kommunikation drøftes. Beslutning Sundhedsudvalget den 15. januar udkast til sundhedspolitik tilrettes med de faldne bemærkninger og sendes herefter i høring i de politiske udvalg, Ældreråd, Sundhedsråd og Handicapråd. Supplerende sagsfremstilling Udkastet til Frederikshavn Kommunes sundhedspolitik har nu været til høring i fagudvalgene, Sundhedsråd, Handicapråd og Ældrerådet. Den vedlagte endelige udgave af sundhedspolitikken er tilrettet i forhold til udvalgte indkomne høringssvar, således at de fem rammesætninger er flyttet forrest i politikken og der er tilføjet et punkt om erhvervslivet på side 27. En del af høringssvarene går på at sundhedspolitikken bør konkretiseres og tilføjes flere målsætninger/konkrete indsatser. Dette er ikke tilføjet Sundhedspolitikken, idet konkrete målsætninger og indsatser er kardinalpunktet i de sundhedsplaner, som efterfølgende skal udarbejdes på baggrund af Sundhedspolitikken. Sundhedspolitikken er den ramme og retning som Frederikshavn Kommunes sundhedsindsatser skal navigere efter. Sundhedsdelplanerne udløber således af Sundhedspolitikken, og kommer netop til at indeholde de konkrete målsætninger og indsatser. Sundhedsplanerne skal udformes i samarbejde mellem fagudvalg og fagcentre, og bindes sammen på tværs hermed får det enkelte fagudvalg og rådene mulighed for størst mulig indflydelse på de konkrete målsætninger og indsatser, som er centrale for netop deres område. Haukur Torsteinsson og Bibi Bording deltager under punktet Sundhedsudvalget - Referat maj 2013 Side 14 af 18

15 Indstilling Direktøren med ansvar for Center for Sundhed og Ældre indstiller: at det endelige udkast til Sundhedspolitikken anbefales til godkendelse i Byrådet. Beslutning Sundhedsudvalget den 12. marts 2013 Genoptages på næste møde. Det endelig udkast drøftes på næste møde, herunder sundhedsrådets fremtidige rolle i lyset af den nye sundhedspolitik. Fraværende: Jørgen Tousgaard og Mogens Brag Indstilling Direktøren med ansvar for Center for Sundhed og Ældre indstiller: at det endelige udkast til Sundhedspolitikken anbefales til godkendelse i Byrådet. Sundhedsrådets fremtidige rolle behandles som særskilt punkt. Beslutning Sundhedsudvalget den 9. april 2013 Anbefales til godkendelse i Byrådet. Fraværende: Bruno Müller, Carsten Sørensen, Mogens Brag. Beslutning Frederikshavn Byråd den 24. april 2013 Godkendt. Fraværende: Jens Porsborg (C). I stedet mødte Hanne Lundholm (C). Supplerende sagsfremstilling Status for Sundhedspolitikken og Sundhedsdelplanerne Sundhedspolitikken er nu godkendt i Byrådet og skal nu implementeres i organisationen. Første skridt i denne proces er en temadag for nøglepersoner fra alle de kommunale centre som afholdes d. 20. juni. Nøglepersonernes opgave er at stå for processen med at lave de sundhedsdelplaner, som danner rammen om udmøntningen af Sundhedspolitikken i de enkelte centre. Sundhedspolitikken præsenteres ligeledes for Den Kommunale Chefgruppe i forlængelse af arbejdet med Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Sundhedspolitikken er tilgængelig på hjemmesiden og kommunens intranet og vil blive trykt og omdelt til lægehuse, biblioteker, borgerservice mv. Der vil fortsat være mulighed for at kommentere og komme med indspark til sundhedsindsatsen via Facebook, Tumblr mv. Indstilling Direktøren med ansvar for Center for Sundhed og Ældre indstiller: at orienteringen om status tages til efterretning. Beslutning Sundhedsudvalget den 14. maj 2013 Taget til efterretning Sundhedsudvalget - Referat maj 2013 Side 15 af 18

16 Fraværende: Mogens Brag Sundhedsudvalget - Referat maj 2013 Side 16 af 18

17 7. Udvalgsformanden orienterer Lukket sag Sagsnr: 10/192 Forvaltning: LS Sbh: bepd Besl. komp: SUU Sundhedsudvalget - Referat maj 2013 Side 17 af 18

18 Punkt oplæst og godkendt. Mødet hævet kl. Underskrifter: Anders Broholm Carsten Sørensen Frode Thule Jensen Mogens Brag Bruno Müller Jørgen Tousgaard Helle Madsen Sundhedsudvalget - Referat maj 2013 Side 18 af 18

Ordinært møde. Dato 8. februar 2011. Tid 16:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7.

Ordinært møde. Dato 8. februar 2011. Tid 16:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 8. februar 2011 Tid 16:00 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7. Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Carsten

Læs mere

Sundhedsudvalget. Ordinært møde. Dato 7. februar 2012. Tid 15:00. Sted Mødelokale 0.28 NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard. Stedfortræder.

Sundhedsudvalget. Ordinært møde. Dato 7. februar 2012. Tid 15:00. Sted Mødelokale 0.28 NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard. Stedfortræder. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 7. februar 2012 Tid 15:00 Sted Mødelokale 0.28 NB. Fraværende Jørgen Tousgaard Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Carsten Sørensen (O) Frode

Læs mere

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1.

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 19. august 2014 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders

Læs mere

Sundhedsudvalget. Ordinært møde. Dato 15. maj 2012. Tid 15:00. Sted Mødelokale 0.28 NB. Fraværende. Carsten Sørensen. Stedfortræder.

Sundhedsudvalget. Ordinært møde. Dato 15. maj 2012. Tid 15:00. Sted Mødelokale 0.28 NB. Fraværende. Carsten Sørensen. Stedfortræder. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 15. maj 2012 Tid 15:00 Sted Mødelokale 0.28 NB. Fraværende Carsten Sørensen Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Carsten Sørensen (O) Frode Thule

Læs mere

Socialudvalget. Ordinært møde. Dato 15. august 2012. Tid 09:00. Sted Mødelokale 0.23 NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard. Stedfortræder.

Socialudvalget. Ordinært møde. Dato 15. august 2012. Tid 09:00. Sted Mødelokale 0.23 NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard. Stedfortræder. Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 15. august 2012 Tid 09:00 Sted Mødelokale 0.23 NB. Fraværende Jørgen Tousgaard Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit

Læs mere

Sundhedsudvalget. Ekstraordinært møde

Sundhedsudvalget. Ekstraordinært møde Referat Sundhedsudvalget Ekstraordinært møde Dato 3. december 2012 Tid 17:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Carsten Sørensen (O) Frode Thule Jensen

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Ordinært møde. Dato 11. november Tid 15:30. Sygehus Vendsyssel, mødelokale 1, Frederikshavn NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 11. november Tid 15:30. Sygehus Vendsyssel, mødelokale 1, Frederikshavn NB. Stedfortræder Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 11. november 2014 Tid 15:30 Sted Sygehus Vendsyssel, mødelokale 1, Frederikshavn NB. Fraværende Flemming Rasmussen Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V)

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. februar Tid 12:00. Sted ML 0.27 NB. Karsten Kamstrup deltog i mødet for Ulla Verner. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 3. februar Tid 12:00. Sted ML 0.27 NB. Karsten Kamstrup deltog i mødet for Ulla Verner. Stedfortræder Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 3. februar 2014 Tid 12:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Ulla Verner, Jørgen Tousgaard Karsten Kamstrup deltog i mødet for Ulla Verner. Aksel

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 31. august 2015 Tid 11:00 Sted Feyersgate 7, Larvik NB. Fraværende Bjarne Kvist, Ole Rørbæk Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 3. december 2009 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Hans Rex Christensen Stedfortræder Medlemmer Jens Hedegaard Kristensen (A) - Formand

Læs mere

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB.

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 25. oktober 2012 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Som suppleant for Bruno Müller deltog Irene Hjortshøj. Flemming Klougart deltog ikke i behandlingen

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 1. juni 2015 Tid 17:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Bent H. Pedersen Stedfortræder Medlemmer Bent H. Pedersen (A (Børne- og Ungdomsudvalget)

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Ordinært møde. Dato 10. februar 2015. Tid 15:30. Sted ML 0.28 NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 10. februar 2015. Tid 15:30. Sted ML 0.28 NB. Stedfortræder Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 10. februar 2015 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Irene Hjortshøj (A) Brian Kjær (A) Kenneth

Læs mere

NB. Udvalget møder kl. 15.30 ved Træningscenter Sæby, Rådhuspladsen 3, Sæby

NB. Udvalget møder kl. 15.30 ved Træningscenter Sæby, Rådhuspladsen 3, Sæby Referat Sundhedsudvalget ordinært møde Dato 11. februar 2014 Tid 15:30 Sted Sæby Rådhus, Byrådssalen NB. Udvalget møder kl. 15.30 ved Træningscenter Sæby, Rådhuspladsen 3, Sæby Fraværende Ingen Stedfortræder

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 16. marts 2015 Tid 16:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Bent H. Pedersen, Else Schaltz, Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Bent H. Pedersen (A

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. september 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-15,10 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/42 Motion

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl. 16.30 i Mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 4. september 2013 Tid 16:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Jens Porsborg Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Jens Porsborg (C) Frode Thule

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 17.00 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Ordinært møde. Dato 17. august 2015. Tid 14:30. Sted ML 0.27 NB. Anders Broholm, Peter E. Nielsen, Karl Falden. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 17. august 2015. Tid 14:30. Sted ML 0.27 NB. Anders Broholm, Peter E. Nielsen, Karl Falden. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 17. august 2015 Tid 14:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Anders Broholm, Peter E. Nielsen, Karl Falden Stedfortræder Medlemmer Lars Mejlvang Møller (V) - Formand

Læs mere

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 27. september 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 27. september 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 27. september 2012 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Flemming Klougart deltog ikke i behandling af punkterne 1,2,3 og 5. Peter E. Nielsen deltog ikke i behandling

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. december 2011. Tid 17:30. Sted ML 0.27 NB. Bjarne Kvist. Fraværende. Stedfortræder. Lars M. Møller (V) - Formand

Ekstraordinært møde. Dato 21. december 2011. Tid 17:30. Sted ML 0.27 NB. Bjarne Kvist. Fraværende. Stedfortræder. Lars M. Møller (V) - Formand Referat Økonomiudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. december 2011 Tid 17:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Bjarne Kvist Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen

Læs mere

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 22. december 2014 Sundhedsaftale 2015-2018 mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen 1. Resume Region Midtjylland og de

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Ordinært møde. Dato 26. juni 2014. Tid 09:00. Sted ML 2.77. NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10.

Ordinært møde. Dato 26. juni 2014. Tid 09:00. Sted ML 2.77. NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10. Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 26. juni 2014 Tid 09:00 Sted ML 2.77 NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10 Fraværende Poul-Erik Andersen Stedfortræder Medlemmer

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 11-01-2010 Dato 11. januar 2010 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Parallelvej 27, 1. sal, mødelokalet ved kantinen Ingen Stedfortræder Medlemmer Jens Ole Jensen Søren Visti Jensen

Læs mere

Lokale 0.28 ved Byrådssalen Fr.havn Rådhus

Lokale 0.28 ved Byrådssalen Fr.havn Rådhus Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 28. maj 2013 Tid 09:00 Sted Lokale 0.28 ved Byrådssalen Fr.havn Rådhus NB. Gæster: Kl. 11 deltager områdeleder Helle Kooij under pkt. 9 Fraværende Ingen Stedfortræder

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00. Referat fra ordinært møde Louiselund. Følgende sager behandles på mødet

Sundhedsudvalget. Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00. Referat fra ordinært møde Louiselund. Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Louiselund Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forebyggelsespakker: Opsamling på workshop d. 1. november 2012 3

Læs mere

Ordinært møde. Dato 7. april Tid 15:00. Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 5 NB.

Ordinært møde. Dato 7. april Tid 15:00. Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 5 NB. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 7. april 2009 Tid 15:00 Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 5 NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Knud Hjørnholm fratrådte kl. 16.40 og deltog ikke i behandling

Læs mere

Ordinært møde. Dato 12. maj Tid 15:30. Sted ML 0.28 NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 12. maj Tid 15:30. Sted ML 0.28 NB. Stedfortræder Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 12. maj 2015 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Irene Hjortshøj (A) Brian Kjær (A) Kenneth Bergen

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mandag den 30. marts 2009 Kl. 16.30 i mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe Olsen

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

REFERAT Ekstraordinært møde i Udvalget for Børn og Unge Den 24. maj 2007, kl i lokale 188

REFERAT Ekstraordinært møde i Udvalget for Børn og Unge Den 24. maj 2007, kl i lokale 188 REFERAT Ekstraordinært møde i Udvalget for Børn og Unge Den 24. maj 2007, kl. 08.00-12.00 i lokale 188 ÅBEN DEL 1. Meddelelser 2. Budget 2008 3. Daginstitutionsområdet organisering, udvikling og ledelse

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. april 2013. Tid 09:00. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Demenskoordinator Åse Hyldgård deltager under pkt. 3 fra mødets start.

Ordinært møde. Dato 3. april 2013. Tid 09:00. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Demenskoordinator Åse Hyldgård deltager under pkt. 3 fra mødets start. Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 3. april 2013 Tid 09:00 Sted NB. Fraværende ML 0.23 (byrådslounge) Demenskoordinator Åse Hyldgård deltager under pkt. 3 fra mødets start. Oda Kajgaard Stedfortræder

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde God sagsbehandling... 2

Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde God sagsbehandling... 2 Referat Handicaprådet Tid Torsdag den 26. marts 2015 - kl. 15:30 Sted Møde udenfor rådhuset, Kompasét lokale 2 it, Niels Kjærbyes Vej 9, 5610 Assens. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

Ordinært møde. Dato 24. februar 2011. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder. Flemming Klougart

Ordinært møde. Dato 24. februar 2011. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder. Flemming Klougart Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 24. februar 2011 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Flemming Klougart Stedfortræder Medlemmer Anders Hind Flemming Klougart Gurli Nielsen Kurt Nielsen

Læs mere

Referat. Sundhed og Forebyggelse. Mødedato 22. august 2007 kl. 15.00 Mødelokale. Fraværende Åbne sager 8 Lukkede sager Mødet hævet.

Referat. Sundhed og Forebyggelse. Mødedato 22. august 2007 kl. 15.00 Mødelokale. Fraværende Åbne sager 8 Lukkede sager Mødet hævet. Referat Sundhed og Forebyggelse Mødedato 22. august 2007 kl. 15.00 Mødelokale Valbyvej 69 G Fraværende Åbne sager 8 Lukkede sager Mødet hævet Indholdsfortegnelse Sundhed og Forebyggelse den 22. august

Læs mere

1-års evaluering af Ungeenheden. CENTER FOR UNGE, Frederikshavn Kommune KOMMISSORIUM

1-års evaluering af Ungeenheden. CENTER FOR UNGE, Frederikshavn Kommune KOMMISSORIUM 1-års evaluering af Ungeenheden CENTER FOR UNGE, Frederikshavn Kommune KOMMISSORIUM 16. januar 2015 1 Kommissorium for 1-årsevaluering af Ungeenheden, Center for Unge I forbindelse med etableringen af

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 10. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ordinært møde Dato 8. maj 2014 Tid 15:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Christina Lykke Eriksen (F) - Formand Pia Karlsen (V)

Læs mere

Ordinært møde. Dato 26. februar 2013. Tid 09:00. Sted. Rådhuset

Ordinært møde. Dato 26. februar 2013. Tid 09:00. Sted. Rådhuset Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 26. februar 2013 Tid 09:00 Sted Rådhuset NB. Kl. 10 Hanne Engholm deltager under pkt. 7 Kl. 11 John Kristensen deltager under pkt. 8 Kl. 11.45 Jytte Thøgersen deltager

Læs mere

Hvordan er KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner blevet behandlet i kommunen?

Hvordan er KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner blevet behandlet i kommunen? Kommunernes behandling af KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner Kommune Sønderborg Esbjerg Fanø Hvordan er KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner blevet behandlet i kommunen? KKR Syddanmarks sundhedspolitiske

Læs mere

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget n Ordinært møde Dato 6. september 2011 Tid 14:30 Sted Himmerigsvej 10, Jerup NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ekstraordinært møde Dato 30. oktober 2013 Tid 17:30 Sted VIP - Kantinen Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Christina Lykke Eriksen (F) -

Læs mere

Ordinært møde. Dato 20. juni 2013. Tid 15:30. Sted ML 0.27 NB. Fraværende. Flemming Klougart og suppleant. Stedfortræder.

Ordinært møde. Dato 20. juni 2013. Tid 15:30. Sted ML 0.27 NB. Fraværende. Flemming Klougart og suppleant. Stedfortræder. Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 20. juni 2013 Tid 15:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Flemming Klougart og suppleant Stedfortræder Medlemmer Flemming Klougart Gurli Nielsen Kurt Nielsen Steen Møller

Læs mere

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 29.10.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Indholdsfortegnelse: 51. Sager og skrivelser til

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Åbent punkt - Samarbejdsaftale med Banedanmark i forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen gennem Vejen Kommune (C) - Sag nr.

Åbent punkt - Samarbejdsaftale med Banedanmark i forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen gennem Vejen Kommune (C) - Sag nr. Vejen Kommune Side 1 Åbent punkt - Samarbejdsaftale med Banedanmark i forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen gennem Vejen Kommune (C) - Sag nr. 12/23574 Administrativ indstilling: Chef

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

REFERAT Udvalget for Børn og Unge Temamøde den 10. maj 2007 kl i lokale 188

REFERAT Udvalget for Børn og Unge Temamøde den 10. maj 2007 kl i lokale 188 REFERAT Udvalget for Børn og Unge Temamøde kl. 12.00 i lokale 188 Åben del 1. Meddelelser 2. Budgetopfølgning pr. 31.03.2007 3. Budget 2008 4. Daginstitutionsområdet organisering, udvikling og ledelse

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 5. marts 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 11/40589 Sundhedspolitik 'Sammen om

Læs mere

Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus)

Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus) Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 11. december 2012 Tid 09:00 Sted NB. Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus) Under pkt. 3 deltager afdelingsleder Birgitte Kvist, Sundhedsfremme og forebyggelse.

Læs mere

Sundhedsudvalget. Ordinært møde. Dato 12. juni 2012. Tid 15:00. Sted Mødelokale 0.23 NB. Fraværende. Anders Broholm. Stedfortræder.

Sundhedsudvalget. Ordinært møde. Dato 12. juni 2012. Tid 15:00. Sted Mødelokale 0.23 NB. Fraværende. Anders Broholm. Stedfortræder. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 12. juni 2012 Tid 15:00 Sted Mødelokale 0.23 NB. Fraværende Anders Broholm Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Carsten Sørensen (O) Frode Thule

Læs mere

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Fællescenter HR og Udvikling Journalnr: 00.00.00-A00-6 Ref.: Charlotte Grøn Andersen Telefon: 99889432 E-mail: acga@rebild.dk Dato: 25-06-2015 Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Følgende

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde God sagsbehandling... 2

Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde God sagsbehandling... 2 Referat Handicaprådet Tid Torsdag den 19. februar 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 2 Bemærkning Mødet slutter kl. 17.30. Afbud: Lis Lund og Vivi Bjørnmose. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 1.1. Lovmæssigt grundlag... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 2.

Læs mere

Bæredygtighedsudvalg

Bæredygtighedsudvalg REFERAT Bæredygtighedsudvalg Møde nr.: 3 Mødedato: Mødevarighed: 12.30-14.45 Fraværende: Mødested: Mødelokale 3 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BD Kvalitetskontrakt 2010 Horsens Kommune 2 BD Sundhedsvision

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ekstraordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2005.06.15.htm. Dato. 15. juni 2005. Tid 16:00. Sted. Mødelokale 8 NB.

Indholdsfortegnelse. Ekstraordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2005.06.15.htm. Dato. 15. juni 2005. Tid 16:00. Sted. Mødelokale 8 NB. Page 1 of 8 Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato Tid Sted NB. 15. juni 2005 16:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Indledende drøftelse af budget 2006. Åben sag 2. Tilsyn

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 11. januar 2011. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 11. januar 2011. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder Referat Handicaprådet Ekstraordinært møde Dato 11. januar 2011 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Hind Flemming Klougart Gurli Nielsen Kurt Nielsen Steen

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-10-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, mødelokale 138, 1. sal

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-10-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, mødelokale 138, 1. sal Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-10-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, mødelokale 138, 1. sal Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Jesper Ullemose, Jørgen Pless, Grete Schødts, Curt Sørensen,

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 11. marts 2015 Tid 16:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A) Ole Rørbæk Jensen (A)

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Det ordinære møde afholdes efterfølgende i Kvissel Stationsbygning.

Det ordinære møde afholdes efterfølgende i Kvissel Stationsbygning. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 7. oktober 2014 Tid 15:30 Sted NB. Fraværende Kvissel Lægehus, Mejlingvej 3, Kvissel Det ordinære møde afholdes efterfølgende i Kvissel Stationsbygning. Irene

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov KERTEMINDE KOMMUNE Referat af Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00 Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov Tilgår pressen Fraværende: Else Møller forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Algot Øhlenschlæger Pkt. Tekst Side 15 Godkendelse af referat fra møde den 5. april 2016 1 16 Orientering omkring Asp plejecenter samt

Læs mere

Viborg Ældreråd. Referat

Viborg Ældreråd. Referat Referat Mødedato: Onsdag den 5. november 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Rådhuset Prinsens Alle 5 8800 Viborg Leo Larsen, Jette Norup, Anny

Læs mere

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mandag den 30. november 2009 Kl. 16.30 i SL 4, Sct. Michael, Administrationscentret i Slangerup Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten

Læs mere

Vejledning. høringspligt af Ældrerådet og Handicaprådet

Vejledning. høringspligt af Ældrerådet og Handicaprådet Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5011 Fax +45 8888 5501 Hanne.Thouber@middelfart.dk Dato: 12. september 2014 Sagsnr.: 2014-011750-1

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 07.04.2014 Dato 7. april 2014 Tid 17:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Afbud sendes til Susanne Andersen på mail suan@frederikshavn.dk Ingen Stedfortræder Medlemmer John Karlsson

Læs mere

Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT

Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Lokale 135a på rådhuset i Grenaa Dato: Torsdag den 11. december 2014 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Fraværende: Hazel Laura Möller Ingrid Remy Mogens

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Referat. Handicaprådet. Handicaprådet Torsdag den 20. april 2017 Kl. 15:00 Konferencerummet Ebeltoft. Medlemmer. Øvrige indkaldte.

Referat. Handicaprådet. Handicaprådet Torsdag den 20. april 2017 Kl. 15:00 Konferencerummet Ebeltoft. Medlemmer. Øvrige indkaldte. Referat Handicaprådet Handicaprådet Torsdag den 20. april 2017 Kl. 15:00 Konferencerummet Ebeltoft Medlemmer Peer Laursen Henrik Rudolph Jens Rasmussen (F) Christian Haubuf (A) Uffe Thomsen Arne Gynther

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 22. juni 2011. Tid 17:00. Sted ML 0.27 NB. Ingen. Fraværende. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 22. juni 2011. Tid 17:00. Sted ML 0.27 NB. Ingen. Fraværende. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget Ekstraordinært møde Dato 22. juni 2011 Tid 17:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen (V) Søren

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Referat af s møde den 20.01.2014 kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Tilstedeværende: Mads Andersen Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer Jørn Frigast

Læs mere

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 6. november Mødetidspunkt: 18:00

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 6. november Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Socialudvalget. Birgit Hansen deltog ikke i behandlingen af punkt 3-10

Socialudvalget. Birgit Hansen deltog ikke i behandlingen af punkt 3-10 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 24. oktober 2012 Tid 16:000 Sted NB. Fraværende Mødelokale 0.28 Birgit Hansen deltog ikke i behandlingen af punkt 3-10 og 12-13. Hellee Madsen Stedfortræder Medlemmer

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Ordinært møde. Dato 1. september Tid 14:30. Sted ML 0.27

Ordinært møde. Dato 1. september Tid 14:30. Sted ML 0.27 Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 1. september 2014 Tid 14:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Afbud: stedfortræder for Rikke - Dorthe Smidt Jette Christensen mødte kl. 15:20 og deltog ikke i behandling

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 8. januar 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/30939 Overordnet introduktion til

Læs mere