Kultur- og Fritidsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur- og Fritidsudvalget"

Transkript

1 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 4. september 2013 Tid 16:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Jens Porsborg Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Jens Porsborg (C) Frode Thule Jensen (V) Hanne Bøgsted (O) Ole Rørbæk Jensen (A) Peter Laigaard (LA) Pia Karlsen (V)

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om anlægs- og driftstilskud til fusion af Skagens Museum, Drachmanns Hus samt Michael og Anna Anchers Hus Udmøntning af budget besparelser på Skagen Stadion Forslag til budget 2014 og overslagsårene - Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde Vedtægtsændringer for Ældre Idrættens Samvirke Puljeansøgninger 3. kvartal Sygefraværsstatistik i Frederikshavn Kommune September orientering fra Center for Kultur og Fritid Oplæg til folkeoplysningsstruktur Underskrifter: Kultur- og Fritidsudvalget - Referat september 2013 Side 2 af 16

3 Bilagsfortegnelse Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel /13 Åben Skagen Museum: Ansøgning om anlægs- og drifttilskud i forbindelse med museumsfusion Anchers Hus, Drachmanns Hus og Skagen Museum /13 Åben Skagen Stadion - Henvendelse til Kultur og Fritidsudvalget vedr besparelser /13 Lukket Notat vedr driftsstøttegrundlag for Skagen Stadion - den selvejende institution /13 Åben kopi dok Budget for Frederikshavn Kommune - udsendelse til udvalgsbehandling (KFU ) /13 Åben KFU budgetbog til KFU-mødet 21 august 2013 (KFU ) /13 Åben Brev til Sundhedsudvalgsformand - vedtægtsændring ÆIS 2013.doc /13 Åben 2013 Vedtægter for Ældreidrættens Samvirke i Frederikshavn Kommune.docx /13 Åben Spørgsmål til Sundhedsudvalget fra ÆIS /13 Åben CKF Notat vedr SUU henvendelse ang ældreidræts Samvirke /13 Åben Økonomi oversigt frie KFU puljemidler /13 Åben Økonomisk oversigt august 2013 KFU Frie midler /13 Åben Ansøgning Frederikshavn Skøjteforening /13 Åben Ansøgning Nordjyske Strygere /13 Åben Sygefraværsstatistik pdf /13 Åben Årsberetning 2012 for Frederikshavn Stadsarkiv /13 Åben Invitation fra Kulturministeriet til at blive breddeidrætskommune /13 Åben Ansøgningsmateriale til Breddeidrætskommuner "idræt for alle" /13 Åben FOU strukturpapir - Folkeoplysning struktur som forlagt KFU i møde den 8 maj 2013 Kultur- og Fritidsudvalget - Referat september 2013 Side 3 af 16

4 1. Ansøgning om anlægs- og driftstilskud til fusion af Skagens Museum, Drachmanns Hus samt Michael og Anna Anchers Hus Sagsfremstilling Skagens Museum har fremsendt ansøgning om anlægs- og driftstilskud gældende fra 2014 til at fusionere kunstnerhjemmene Drachmanns Hus, Michael og Anna Anchers Hus med Skagens Museum. Se bilag. Åben sag Sagsnr: 13/17375 Forvaltning: CKF Sbh: hera Besl. komp: KFU Af ansøgningen fremgår, at en sammenslutning af de to enestående og autentiske kunstnerhjem vil dels skabe en sikkerhed for kunstnerhjemmenes fortsatte beståen, dels skabe grobund for en lang række forsknings- og formidlingsaktiviteter, som rummer et stort turistpotentiale for hele Frederikshavn Kommune. Der søges om et anlægstilskud på 1,5 mio. kr. som et engangsbeløb til dækning af fusionens etablerings- og anlægsomkostninger, dels om forøgelse af Skagens Museums årlige driftstilskud med 1,5 mio. kr. fra 2,3 mio. kr. til 3,8 mio. kr. til dækning af de forøgede driftsomkostninger samt realisering af de kulturelle og økonomiske potentialer ved fusionen. Det er Skagens Museums vurdering, at der er brug for et øget driftstilskud på 2,5 mio. kr. til dækning af de nødvendige driftsomkostninger i forbindelse med en professionel drift af de to kunstnerhjem. Skagens Museum ansøger samtidig Kulturstyrelsen om, at statstilskuddet øges med 1 mio. kr og styrelsen er meget positive overfor en sammenlægning af Skagens Museum, Drachmanns Hus og Michael og Anna Anchers Hus, men forudsætter, at der er tale om en fuldstændig fusion og at det kommunale tilskud øges. Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 4. september 2013 Drøftet Kultur- og Fritidsudvalget ønsker sagen yderligere belyst. Sagen genoptages. Bilag Skagen Museum: Ansøgning om anlægs- og drifttilskud i forbindelse med museumsfusion Anchers Hus, Drachmanns Hus og Skagen Museum (dok.nr /13) Kultur- og Fritidsudvalget - Referat september 2013 Side 4 af 16

5 2. Udmøntning af budget besparelser på Skagen Stadion Sagsfremstilling I forbindelse med udmøntning af budget 2013 er blandt andet Skagen Stadion blevet pålagt en besparelse til udmøntning i 2013 og overslagsårene. Åben sag Sagsnr: 13/3477 Forvaltning: CKF Sbh: laho Besl. komp: KFU Bestyrelsen for Skagen Stadion har henvendt sig til Center for Kultur og Fritid med anmodning om et møde med Kultur- og Fritidsudvalget, idet bestyrelsen finder, at den pålagte besparelse er i en størrelsesorden, der ikke kan håndteres i regi af Skagen Stadion. Repræsentanter for Skagen Stadion er inviteret til at deltage i Kultur- og Fritidsudvalgets møde kl Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter henvendelsen Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10. april 2013 Drøftet Supplerende sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget 4. september 2013 I forlængelse af Kultur- og Fritidsudvalget beslutning den 10. april 2013 blev der i udvalgets maj-møde gennemført en temadrøftelse omkring tilskud til stadions fra og med budgetåret Som besluttet i forbindelse med temamødet og efter yderligere analyse omkring organisering og økonomi vedrørende Skagen Stadion, genoptages sagen med henblik på Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning, om den pålagte besparelse i 2013 og overslagsårene for Skagen Stadion skal fastholdes. Den udvidede analyse er udarbejdet af Center for Kultur og Fritid i samarbejde med Økonomicenteret og efter dialog med Skagen Stadion. Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 4. september 2013 Drøftet Kultur- og Fritidsudvalget - Referat september 2013 Side 5 af 16

6 Bilag Skagen Stadion - Henvendelse til Kultur og Fritidsudvalget vedr besparelser 2013 (dok.nr.46951/13) Notat vedr driftsstøttegrundlag for Skagen Stadion - den selvejende institution (dok.nr /13) Kultur- og Fritidsudvalget - Referat september 2013 Side 6 af 16

7 3. Forslag til budget 2014 og overslagsårene - Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde Sagsfremstilling Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid har indenfor den udmeldte budgetramme for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde udarbejdet et administrativt budgetoplæg, som sammen med de øvrige områders bidrag udgør Direktionens budgetforslag for Åben sag Sagsnr: 12/12596 Forvaltning: CKF Sbh: sskr Besl. komp: KFU/ØU/BR Budgettet er udarbejdet på baggrund af Økonomiudvalgets udmeldte budgetramme for Økonomiudvalget har efterfølgende fremsendt budgetrammen til videre bearbejdning i alle fagudvalg, herunder Kultur- og Fritidsudvalget. Kultur- og Fritidsudvalgets budgetmateriale for 2014 og overslagsårene består af det administrative budgetforslag samt økonomiske udfordringer på udvalgets budgetområde. Se bilag. Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget 1. drøfter forslag til budget for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde, herunder de i budgetbogen beskrevne økonomiske udfordringer 2. indstiller budgetforslaget til den videre politiske budgetproces Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 21. august Drøftet 2. Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag inkl. fremsatte økonomiske udfordringer på udvalgets område oversendes til den videre politiske budgetproces. Der tilføjes yderligere en problemblok vedrørende udvalgsdagsordenens pkt. 4 Pædagogisk konference Barndommens Gade Med henvisning til økonomisk udfordring KF vedrørende Iscenter Nord forventer Kultur- og Fritidsudvalget, at driftsudgifter til Iscenter Nord fremover ikke overstiger 2013 driftsrammen. Kultur- og Fritidsudvalget ønsker, at drift af ejendomme i udvalgets regi overgår til kommunens Ejendomscenter, herunder at budgettet til drift af ejendomme overføres fra Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme til Økonomiudvalgets budgetramme med virkning fra Med henvisning til budgetbemærkning for budget 2013 omkring kortlægning af offentlige bygninger i Frederikshavn Kommune samt Kultur- Kultur- og Fritidsudvalget - Referat september 2013 Side 7 af 16

8 og Fritidsudvalgets udfordringsblok KF ønsker Kultur- og Fritidsudvalget, at der i budgetfasen tages stilling til afsætning af midler til konkrete projekter for samling af aktiviteter på færre matrikler i de enkelte lokalområder i kommunen. Pia Karlsen anbefaler, at Tordenskiold projektet overgår til Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme for 2014 og fremover, alternativt, at Skagen Festivalens tilskud overgår til Økonomiudvalgets budgetområde. Supplerende sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget 4. september 2013 Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget har anmodet om, at sagen genoptages på Kultur- og Fritidsudvalgets dagsorden den 4. september Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 4. september 2013 Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag inkl. følgende fremsatte økonomiske udfordringer på udvalgets område oversendes til den videre politiske budgetproces: (1.000 kr.) Økonomisk udfordring Drift 2014 Anlæg 2014 KF Vedligeholdelsesopgaver Sæby Atletikstadion 825 KF El-arbejde og udbedring af fejl og mangler på de kommunale anlæg KF Maskinhallen afsluttet 396 anlægsprojekt KF Administrative følgeudgifter 455 KF Fysisk tilpasning af indretningen i Bibliotek og Borgerservice KF Filmmaskinen 400 KF Fritidsfaciliteter/lokalområdeudvalg KF Iscenter Nord KF Frederikshavn Idrætshal Kultur- og Fritidsudvalget imødekommer følgende udfordringer: (1.000 kr.) Økonomisk udfordring Drift 2014 Anlæg 2014 KF Tillægsaftale til boldbanekontrakten 100 KF Omstrukturering af opgaver Pasning af 4 grønne områder, der ligger uden 100 for grøn kontrakt KF Leasing af ny bogbus udgår i Kultur- og Fritidsudvalget - Referat september 2013 Side 8 af 16

9 stedet afsættes kr. ekstra til vedligeholdelse af nuværende bogbus KF Forøget driftstilskud til Fonden for Skagen Tennis- og Badmintonhaller Pædagogisk konference 2014 Barndommens Gade Sagen genoptages i Kultur- og Fritidsudvalgets kommende møde med henblik på at finde besparelser på kr. svarende til summen af de udfordringer, som udvalget har valgt at imødekomme. Bilag kopi dok Budget for Frederikshavn Kommune - udsendelse til udvalgsbehandling (KFU ) (dok.nr /13) KFU budgetbog til KFU-mødet 21 august 2013 (KFU ) (dok.nr /13) Kultur- og Fritidsudvalget - Referat september 2013 Side 9 af 16

10 4. Vedtægtsændringer for Ældre Idrættens Samvirke 2013 Sagsfremstilling Ældreidrættens Samvirke (ÆIS) får hvert år bevilget et beløb af Sundhedsudvalgets pulje til fordeling mellem ældre/senior idrætsforeninger i Frederikshavn Kommune. Åben sag Sagsnr: 13/11088 Forvaltning: CSÆ Sbh: bepd Besl. komp: SUU Vedtægterne for Ældreidrættens Samvirke skal i den forbindelse være godkendt af Sundhedsudvalget. Da ÆIS har revideret deres vedtægter, skal disse derfor godkendes af Sundhedsudvalget. Ændringer af vedtægter for Ældreidrættens Samvirke På sidste generalforsamling d 23/ er der vedtaget ændringer af Vedtægterne for Ældreidrættens Samvirke (ÆIS). Under 3 Medlemskab er det præciseret at: Bestyrelsesmedlemmerne skal alle være fyldt 60 år, eller være førtidspensionist og medlem af den ansøgende ældreidrætsforening eller klub. For at blive godkendt som ældreidrætsforening eller klub skal foreningen eller klubben helt og aldeles være en selvstændig forening, og ikke på nogen måde være en underafdeling af en anden forening hvad tænkes kan. samt et par yderligere småændringer. Ændringerne er markeret med rød skrift i bilag. Direktøren med ansvar for Sundhed og handicap indstiller at Sundhedsudvalget godkender de foreslåede ændringer i Vedtægter for Ældreidrættens Samvirke (ÆIS) Beslutning Sundhedsudvalget den 11. juni 2013 Ældre Idrættens Samvirke inviteres til en dialog med udvalget på et kommende udvalgsmøde. Fraværende: Carsten Sørensen Supplerende sagsfremstilling Formand og næstformand for ÆIS kommer tilstede kl ÆIS stiller en række spørgsmål til Sundhedsudvalget vedlægges som bilag. Direktøren indstiller til drøftelse. Kultur- og Fritidsudvalget - Referat september 2013 Side 10 af 16

11 Beslutning Sundhedsudvalget den 20. august 2013 Sagen sendes til udtalelse i Kultur- og Fritidsudvalget. Fraværende: Jørgen Tousgaard Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 4. september 2013 Kultur- og Fritidsudvalget videresender sagen til Folkeoplysningsudvalgets udtalelse. Bilag Brev til Sundhedsudvalgsformand - vedtægtsændring ÆIS 2013.doc (dok.nr.79997/13) 2013 Vedtægter for Ældreidrættens Samvirke i Frederikshavn Kommune.docx (dok.nr.79998/13) Spørgsmål til Sundhedsudvalget fra ÆIS (dok.nr /13) CKF Notat vedr SUU henvendelse ang ældreidræts Samvirke (dok.nr /13) Kultur- og Fritidsudvalget - Referat september 2013 Side 11 af 16

12 5. Puljeansøgninger 3. kvartal 2013 Sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget besluttede 7. september 2011, at puljeansøgninger behandles på udvalgets ordinære møder i marts, juni, september og december måneder. Åben sag Sagsnr: 13/862 Forvaltning: BKF Sbh: evao Besl. komp: KFU Vedhæftet som bilag følger modtagne puljeansøgninger, 3. kvartal 2013 (september uddeling). Materialet forelægges udvalget til drøftelse og beslutning i forhold til tildeling af tilskud/underskudsgaranti. Vedlagt følger også oversigt over udbetalte tilskud/underskudsgarantier i 2012 og uddelinger i 2013 Pr. ultimo august 2013 udgør det samlede beløb vedrørende frie kulturmidler kr. Beløbet skal finansiere udvalgets tildelinger i september og december måned. A: Frederikshavn Skøjteforening søger om kr. i tilskud til opsætning af holdbilleder i glasrammer i Iscenter Nord. B: Nordjyske Strygere søger om tilskud/underskudsgaranti til opførelse af Mozarts Requiem i Skagen Kirke den 5. november 2013 Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til fordeling af midler 3. kvartal 2013 til fremsatte ansøgninger. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 4. september 2013 A = afslag B = Underskudsgaranti på kr. Bilag Økonomi oversigt frie KFU puljemidler 2012 (dok.nr.31921/13) Økonomisk oversigt august 2013 KFU Frie midler (dok.nr /13) Ansøgning Frederikshavn Skøjteforening (dok.nr /13) Ansøgning Nordjyske Strygere (dok.nr /13) Kultur- og Fritidsudvalget - Referat september 2013 Side 12 af 16

13 6. Sygefraværsstatistik i Frederikshavn Kommune Sagsfremstilling Sygefraværet i Frederikshavn Kommune er totalt set faldende. Dette fremgår af fraværsstatistikkens oversigt over Frederikshavn Kommune, hvor sygefraværsprocenten samlet viser en faldende tendens i 2012 og 2013 og sammenlignet med Åben sag Sagsnr: 13/4043 Forvaltning: HR Sbh: hahe Besl. komp: KFU Den vedhæftede fraværsstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede fraværsprocent i perioden 2011, 2012 samt første og andet kvartal i 2013 i Frederikshavn Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede fraværsprocent fra juli 2012 til og med juni Sygefraværsprocenten inkluderer de sygdomsrelaterede fraværsårsager: Sygdom, delvis syg (sygemelding i løbet af dagen), nedsat tjeneste, arbejdsskade og fravær, hvortil der gives refusion fra første dag (fravær på grund af langvarig eller kronisk sygdom ( 56)). Månedslønnede er omfattet af statistikken, og den dækker således overenskomstansatte, tjenestemandsansatte, reglementsansatte, funktionæransatte, funktionærlignende ansættelser, elevansættelser, vikaransættelser, løntilskud, jobtræning og fleksjob. Ansættelser i løntilskud, fleksjob, vikar- og elevstillinger er organisatorisk placeret under de respektive centre. Direktøren med ansvar for HR Løn og Personale indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 4. september 2013 Taget til efterretning Bilag Sygefraværsstatistik pdf (dok.nr /13) Kultur- og Fritidsudvalget - Referat september 2013 Side 13 af 16

14 7. September orientering fra Center for Kultur og Fritid Sagsfremstilling Diverse information/orientering fra Kultur- og Fritidsudvalgets regi, herunder Åben sag Sagsnr: 09/14940 Forvaltning: CKF Sbh: injn Besl. komp: KFU orientering om årsberetning 2012 Frederikshavn Stadsarkiv orientering om invitation fra Kulturministeriet og Nordea-fonden til at blive breddeidrætskommune orientering om status på sag vedrørende den kommercielle del, Kappelborg Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 4. september 2013 Årsberetning fra Frederikshavn Stadsarkiv taget til efterretning. Orientering om status på sag vedrørende den kommercielle del, Kappelborg taget til efterretning. Orientering om invitation til at blive breddeidrætskommune taget til efterretning. Kultur- og Fritidsudvalget tog henvendelse fra FFI Fodbold, vedrørende udlån af Frederikshavn Stadion til Dameboldklubben Fortuna Hjørrings deltagelse i Champions League, til efterretning. Kultur- og Fritidsudvalget bakker op om udlånet. Bilag Årsberetning 2012 for Frederikshavn Stadsarkiv (dok.nr /13) Invitation fra Kulturministeriet til at blive breddeidrætskommune (dok.nr.92660/13) Ansøgningsmateriale til Breddeidrætskommuner "idræt for alle" (dok.nr.92664/13) Kultur- og Fritidsudvalget - Referat september 2013 Side 14 af 16

15 8. Oplæg til folkeoplysningsstruktur Sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget har i det første halvår af 2013 haft temadrøftelser vedrørende det folkeoplysende område. Drøftelserne har haft udspring i lovændring på området og udarbejdelse af ny folkeoplysningspolitik for Frederikshavn Kommune. Åben sag Sagsnr: 12/9524 Forvaltning: CKF Sbh: jeam Besl. komp: FOU/KFU Kultur og Fritidsudvalget drøftede på møde den 12. juni 2013 oplæg til ny sammensætning af Folkeoplysningsudvalget. Kultur og Fritidsudvalget besluttede endvidere at lægge op til at oplægget drøftes i et fællesmøde med Folkeoplysningsudvalget. Fællesmødet er fastlagt til Kultur og Fritidsudvalgsmødet den 4. september kl Kulturkonsulent Jens Ole Hvid Amstrup deltager i punktet og præsentere oplægget. Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter oplæg til struktur på det folkeoplysende område. Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 29. august 2013 Jens Ole Amstrup orienterede om forslag til den nye folkeoplysningsstruktur. FOU vil drøfte det videre på fællesmødet sammen med Kultur og fritidsudvalget d. 4. september kl FOU forslår at mødet bliver flyttet til kl Supplerende sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget 4. september 2013 Ifølge aftale med formanden for Kultur- og Fritidsudvalget og efter ønske fra Folkeoplysningsudvalget er fællesmøde mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget flyttet til 4. september 2013 kl. 18. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 4. september 2013 Drøftet Sagen genoptages. Bilag FOU strukturpapir - Folkeoplysning struktur som forlagt KFU i møde den 8 maj 2013 (dok.nr.71525/13) Kultur- og Fritidsudvalget - Referat september 2013 Side 15 af 16

16 Punkt oplæst og godkendt. Mødet hævet kl. Underskrifter: Mogens Brag Jens Porsborg Frode Thule Jensen Hanne Bøgsted Ole Rørbæk Jensen Peter Laigaard Pia Karlsen Kultur- og Fritidsudvalget - Referat september 2013 Side 16 af 16

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 3. september 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A) Ole Rørbæk Jensen

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 31. august 2015 Tid 11:00 Sted Feyersgate 7, Larvik NB. Fraværende Bjarne Kvist, Ole Rørbæk Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand

Læs mere

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1.

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 19. august 2014 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Kulturelt Samråd 15-2-2010. Dato 15. februar 2010. Tid 17:00. Sted. NB. Det Musiske Hus - Lille Sal Møde fra 17.00-18.00. Hanne Salling, Tove Therp

Kulturelt Samråd 15-2-2010. Dato 15. februar 2010. Tid 17:00. Sted. NB. Det Musiske Hus - Lille Sal Møde fra 17.00-18.00. Hanne Salling, Tove Therp Referat Kulturelt Samråd 15-2-2010 Dato 15. februar 2010 Tid 17:00 Sted. NB. Det Musiske Hus - Lille Sal Møde fra 17.00-18.00 Fraværende Hanne Salling, Tove Therp Stedfortræder Medlemmer Henrik Melchiorsen

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 22. juni 2011. Tid 17:00. Sted ML 0.27 NB. Ingen. Fraværende. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 22. juni 2011. Tid 17:00. Sted ML 0.27 NB. Ingen. Fraværende. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget Ekstraordinært møde Dato 22. juni 2011 Tid 17:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen (V) Søren

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 1. oktober 2015 Tid 16:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A) Ole Rørbæk Jensen (A)

Læs mere

Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus)

Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus) Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 11. december 2012 Tid 09:00 Sted NB. Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus) Under pkt. 3 deltager afdelingsleder Birgitte Kvist, Sundhedsfremme og forebyggelse.

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget 30-09-2009 Dato 30. september 2009 Tid 15:00 Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 6 NB. Fraværende Bjarne Kvist Stedfortræder Medlemmer Bjarne Kvist (A) - Formand Mogens

Læs mere

06-11-08. Dato 6. november 2008. Tid 15:00. Sted. Fasanvej 1, udvalgslokalet. NB. Vand A/S afholder møde kl. 15.00 og derefter Teknisk Udvalg.

06-11-08. Dato 6. november 2008. Tid 15:00. Sted. Fasanvej 1, udvalgslokalet. NB. Vand A/S afholder møde kl. 15.00 og derefter Teknisk Udvalg. Referat Teknisk Udvalg 06-11-08 Dato 6. november 2008 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Vand A/S afholder møde kl. 15.00 og derefter Teknisk Udvalg. Fraværende Bruno Müller, Lars M. Møller

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 11. marts 2015 Tid 16:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A) Ole Rørbæk Jensen (A)

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 1. juni 2015 Tid 17:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Bent H. Pedersen Stedfortræder Medlemmer Bent H. Pedersen (A (Børne- og Ungdomsudvalget)

Læs mere

Socialudvalget. Ordinært møde. Dato 15. august 2012. Tid 09:00. Sted Mødelokale 0.23 NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard. Stedfortræder.

Socialudvalget. Ordinært møde. Dato 15. august 2012. Tid 09:00. Sted Mødelokale 0.23 NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard. Stedfortræder. Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 15. august 2012 Tid 09:00 Sted Mødelokale 0.23 NB. Fraværende Jørgen Tousgaard Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit

Læs mere

Ordinært møde. Dato 8. februar 2011. Tid 16:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7.

Ordinært møde. Dato 8. februar 2011. Tid 16:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 8. februar 2011 Tid 16:00 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7. Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Carsten

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Ordinært møde. Dato 17. august 2015. Tid 14:30. Sted ML 0.27 NB. Anders Broholm, Peter E. Nielsen, Karl Falden. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 17. august 2015. Tid 14:30. Sted ML 0.27 NB. Anders Broholm, Peter E. Nielsen, Karl Falden. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 17. august 2015 Tid 14:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Anders Broholm, Peter E. Nielsen, Karl Falden Stedfortræder Medlemmer Lars Mejlvang Møller (V) - Formand

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 16. marts 2015 Tid 16:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Bent H. Pedersen, Else Schaltz, Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Bent H. Pedersen (A

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ekstraordinært møde Dato 19. november 2015 Tid 16:00 Sted 0.23 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Christina Lykke Eriksen (F) - Formand Pia Karlsen (V) Kristina

Læs mere

Flemming Rasmussen, Jens Hedegaard Kristensen, Karl Falden

Flemming Rasmussen, Jens Hedegaard Kristensen, Karl Falden Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 7. oktober 2015 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Flemming Rasmussen, Jens Hedegaard Kristensen, Karl Falden Poul

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 25 TORSDAG DEN 27. NOVEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 27. november 2008 Side: 2

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 4. februar 2015 Tid 16:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Bjarne Kvist, Ole Rørbæk Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Folkeoplysningsudvalget 31-10-2013 Dato 31. oktober 2013 Tid 16:30 Sted NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer ML 0.23 (byrådslounge) Ordinært møde Pia Karlsen, Bent H. Pedersen, Jens Porsborg,

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 3. december 2009 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Hans Rex Christensen Stedfortræder Medlemmer Jens Hedegaard Kristensen (A) - Formand

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ekstraordinært møde Dato 30. oktober 2013 Tid 17:30 Sted VIP - Kantinen Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Christina Lykke Eriksen (F) -

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter.

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Dagsorden onsdag den 17. december 2014 Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering - December...

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen Møde 24/9 2014 Dato 24. september 2014 Tid 16:00 Sted Beredskabet NB. Fraværende Per Nilsson, Allan Juul Jensen, Torben Christensen Stedfortræder Medlemmer Birgit Hansen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Kultur og Fritidsudvalget. Mødedato: Mandag den 22-06-2009. Mødetidspunkt: 14:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Kultur og Fritidsudvalget. Mødedato: Mandag den 22-06-2009. Mødetidspunkt: 14:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:40 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2009, 2010 og overslagsårene 107 Underskriftsside 111

Læs mere

Sundhedsudvalget. Ordinært møde. Dato 12. juni 2012. Tid 15:00. Sted Mødelokale 0.23 NB. Fraværende. Anders Broholm. Stedfortræder.

Sundhedsudvalget. Ordinært møde. Dato 12. juni 2012. Tid 15:00. Sted Mødelokale 0.23 NB. Fraværende. Anders Broholm. Stedfortræder. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 12. juni 2012 Tid 15:00 Sted Mødelokale 0.23 NB. Fraværende Anders Broholm Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Carsten Sørensen (O) Frode Thule

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 01-08-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 01-08-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 01-08-2002 Mødedato: 01-08-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.50 Mødested: B246 Knud Wilson og Steen Jørgensen. Cai Møller mødte kl. 15.10 og

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 08.02.2011 på Ribe Kunstmuseum SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Ribe Kunstmuseum - orientering og rundvisning... 4 3 Forslag til anvendelse af bygningen

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 8. april 2014 Tid 14:00 Sted Hjørring Rådhus NB. Mødet afholdes på Hjørring Rådhus, Springsvandspladsen 5, lokale 209. Henvendelse i receptionen ved

Læs mere

Sundhedsudvalget. Ekstraordinært møde

Sundhedsudvalget. Ekstraordinært møde Referat Sundhedsudvalget Ekstraordinært møde Dato 3. december 2012 Tid 17:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Carsten Sørensen (O) Frode Thule Jensen

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Kultur- og Fritidsudvalget Ekstraordinært møde Dato 30. april 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Frode Thule Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 1. oktober 2014 Tid 16:00 Sted Sæby Fritidscenter NB. Mødelokale lokale 1 - første sal Sæby Fritidscenter Sæbygaardvej 32 9300 Sæby Fraværende Ingen

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 25. maj 2005 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben

Læs mere

Præsentation af centre under Kultur- og Fritidsudvalget. Center for Kultur og Fritid Center for Bibliotek og Borgerservice. KFU den 15.

Præsentation af centre under Kultur- og Fritidsudvalget. Center for Kultur og Fritid Center for Bibliotek og Borgerservice. KFU den 15. Præsentation af centre under Kultur- og Fritidsudvalget Center for Kultur og Fritid Center for Bibliotek og Borgerservice KFU den 15. januar 2014 Center for Kultur og Fritid Side 2 Kulturinstitutioner

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 09. juni 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:01 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Poppelgården Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen,

Læs mere

Ordinært møde. Dato 20. juni 2013. Tid 15:30. Sted ML 0.27 NB. Fraværende. Flemming Klougart og suppleant. Stedfortræder.

Ordinært møde. Dato 20. juni 2013. Tid 15:30. Sted ML 0.27 NB. Fraværende. Flemming Klougart og suppleant. Stedfortræder. Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 20. juni 2013 Tid 15:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Flemming Klougart og suppleant Stedfortræder Medlemmer Flemming Klougart Gurli Nielsen Kurt Nielsen Steen Møller

Læs mere

Sundhedsudvalget. Ordinært møde. Dato 7. februar 2012. Tid 15:00. Sted Mødelokale 0.28 NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard. Stedfortræder.

Sundhedsudvalget. Ordinært møde. Dato 7. februar 2012. Tid 15:00. Sted Mødelokale 0.28 NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard. Stedfortræder. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 7. februar 2012 Tid 15:00 Sted Mødelokale 0.28 NB. Fraværende Jørgen Tousgaard Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Carsten Sørensen (O) Frode

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet

Læs mere

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 27. september 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 27. september 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 27. september 2012 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Flemming Klougart deltog ikke i behandling af punkterne 1,2,3 og 5. Peter E. Nielsen deltog ikke i behandling

Læs mere

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:00 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:00 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 18.08.2010 kl. 16:00 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 26. Meddelelser og orientering... 3 27. Fritidspas... 3 28. Budget 2011... 4 29.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den 02-10-2009. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den 02-10-2009. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9.00 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2010-2013 - Børn og Ungdom 752 2. Budget 2010-2013 - 2. behandling 756 3.

Læs mere

Erhvervs- og Turismeudvalget

Erhvervs- og Turismeudvalget Referat Erhvervs- og Turismeudvalget Ordinært møde Dato 13. august 2008 Tid 15:30 Sted Kattegat Silo, stueetagen, lokale 2 NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Ejvind Nielsen () Allan Kastor Andersen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 24. juni 2010 Tid 16:30 Sted Maskinhallen NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen, Pia Karlsen, Steen Klarup, Jens Porsborg,

Læs mere

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 05. oktober 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus, Mødelokale 205 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 18:30 Fraværende: Johan Kristensen 05. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 08. april 2010 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 08. april 2010 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 4 Mødet holdes torsdag den 08. april 2010 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A), Næstformand Jens Grønne (R),

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ekstraordinært møde Dato 11. december 2012 Tid 17:45 Sted Mødelokale 5, Kattegatsiloen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Paul Rode Andersen (F) - Formand Anders

Læs mere

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 12. marts 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 214, Mødelokale Medlemmer: Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen, Carsten

Læs mere

Referat. Byrådet. Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 09:30. Byrådssalen, Slagelse Rådhus

Referat. Byrådet. Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 09:30. Byrådssalen, Slagelse Rådhus Referat Byrådet Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00 Mødelokale Deltagere Afbud Byrådssalen, Slagelse Rådhus Stén Knuth (V), Knud Vincents (V), Ole Drost (V), Anders Koefoed (V), Jens Jørgensen (V), Helle

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ordinært møde Dato 8. maj 2014 Tid 15:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Christina Lykke Eriksen (F) - Formand Pia Karlsen (V)

Læs mere

Kulturelt Samråd 21-01-2010. Dato 21. januar 2010. Tid 16:30. Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 6. NB. Mødelokale 6 på 3a. kl. 16.30-18.

Kulturelt Samråd 21-01-2010. Dato 21. januar 2010. Tid 16:30. Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 6. NB. Mødelokale 6 på 3a. kl. 16.30-18. Referat Kulturelt Samråd 21-01-2010 Dato 21. januar 2010 Tid 16:30 Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 6 NB. Mødelokale 6 på 3a. kl. 16.30-18.00 Fraværende Hanne Salling, John Jørgensen, Tove Therp, Jens

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL Kultur- og Fritidsudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL Kultur- og Fritidsudvalget Side 663 BESLUTNINGSPROTOKOL Kultur- og Fritidsudvalget Møde i mødelokale 2 kl. 16.00 Ikke tilstede : Helle H. Olsen Punkt Emne Side Å DAGSORDEN 616 Politikområde beskrivelser vedr. KFU 664 617 KFU: Arbejdsplan

Læs mere

Boligkommissionen 03-12-2012. Dato 3. december 2012. Tid 15:00. Sted ML Fasanvej 1 NB. Fraværende

Boligkommissionen 03-12-2012. Dato 3. december 2012. Tid 15:00. Sted ML Fasanvej 1 NB. Fraværende Referat Boligkommissionen 03-12-2012 Dato 3. december 2012 Tid 15:00 Sted ML Fasanvej 1 NB. Fraværende Frode Thule Jensen, Erik Kyed Trolle, Kaj Bernth - Lægelig sagkyndig Stedfortræder Medlemmer Bruno

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 12-01-2009 Mødested: Gæstekantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:58 Afbud: Ella Skjellerup og Holger Mikkelsen Fraværende:

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ordinært møde Dato 10. januar 2013 Tid 15:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Bjarne Kvist Stedfortræder Medlemmer Paul Rode Andersen (F) - Formand Anders Broholm

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. december 2011. Tid 17:30. Sted ML 0.27 NB. Bjarne Kvist. Fraværende. Stedfortræder. Lars M. Møller (V) - Formand

Ekstraordinært møde. Dato 21. december 2011. Tid 17:30. Sted ML 0.27 NB. Bjarne Kvist. Fraværende. Stedfortræder. Lars M. Møller (V) - Formand Referat Økonomiudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. december 2011 Tid 17:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Bjarne Kvist Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 27-april-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 09. april 2013 Mødetidspunkt: 17:15 Mødelokale: Medlemmer: Sollentuna II Ømer Kuscu, Arne Bech, Ivan Fogtmann, Nina Thøgersen, Kenneth F. Christensen Bemærkninger: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 19. august 2015 Tid 16:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A) Ole Rørbæk Jensen (A)

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Blad nr. 528 Social- og sundhedsudvalget afholder møde onsdag den med følgende dagsorden Kl. 16.00: Rundvisning i Støtte- og Aktivitetscentret SAC-SYD, Søndervangen 51 Derefter møde i lokale 1 på Rådhuset

Læs mere

Åbent tillægsreferat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret

Åbent tillægsreferat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Åbent tillægsreferat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:20 Mødested: Mødelokale 122,

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 07-05-2007 Mødested: Nørregade 41,1 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget, 07-05-2007

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015 Referat torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Auning Bibliotek Torvegade 1, 8963 Auning Dato: Onsdag den 2. december 2015 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Mogens Buhl

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 07.04.2014 Dato 7. april 2014 Tid 17:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Afbud sendes til Susanne Andersen på mail suan@frederikshavn.dk Ingen Stedfortræder Medlemmer John Karlsson

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Årsberetninger samt overførselsopgørelser regnskab 2013 20520-14

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Årsberetninger samt overførselsopgørelser regnskab 2013 20520-14 Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget Årsberetninger samt overførselsopgørelser regnskab 2013 20520-14 1 Kultur- og Fritidsudvalgets driftsregnskab 2013 - = overskud, "+" = underskud Beløb i

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 30. november 2015 Tid 16:30 Sted Sæby Fritidscenter & Hostel NB. Fraværende Else Schaltz, Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Bent H. Pedersen

Læs mere

REFERAT TEKNIK & FORSYNINGSUDVALGET

REFERAT TEKNIK & FORSYNINGSUDVALGET REFERAT TEKNIK & FORSYNINGSUDVALGET den 05.10.2009 i Mødelokale 2 SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Information og forespørgsler... 4 3 Høring om Beskæftigelsesplan 2010 - Teknik & Miljø....

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. januar 2011 Mødested: Hansborg 3-2 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Marianne Ørsted Bonde Fraværende: Ingen Bemærkninger:

Læs mere

Borger- og Erhvervsudvalget

Borger- og Erhvervsudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B101 Conny Trøjborg Krogh (F), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Kemal Bektas (A), Laurids Christensen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 11-01-2010 Dato 11. januar 2010 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Parallelvej 27, 1. sal, mødelokalet ved kantinen Ingen Stedfortræder Medlemmer Jens Ole Jensen Søren Visti Jensen

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT - TILLÆGSDAGSORDEN

Sundhedsudvalg REFERAT - TILLÆGSDAGSORDEN REFERAT - TILLÆGSDAGSORDEN Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 18-06-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 08:00 Sluttidspunkt: Kl. 09:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Sundhedsudvalg, 18-06-2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat. fra Kultur & Fritidsudvalg

Referat. fra Kultur & Fritidsudvalg Referat fra Kultur & Fritidsudvalg Mødedato: Tirsdag den 22. september 2015 Mødetidspunkt: 15:00-16:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 3 Esbjerg Rådhus Jakob Lose (V), Annemette Knudsen Andersen (V), Mussa

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:00 Mødet afsluttet: kl. 10:15 Mødested: Mødelokale A Fraværende: Viggo Bilde og Peter

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 19 TIRSDAG DEN 20. OKTOBER 2009, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 20. oktober 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 12. august 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Bemærkning Referat med temadrøftelserne er publiceret Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

Ordinært møde. Dato 30. april 2009. Tid 16:00. Sted Scandic Hotel, Tordenskjoldsgade, lokale 112 NB.

Ordinært møde. Dato 30. april 2009. Tid 16:00. Sted Scandic Hotel, Tordenskjoldsgade, lokale 112 NB. Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 30. april 2009 Tid 16:00 Sted Scandic Hotel, Tordenskjoldsgade, lokale 112 NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Henrik Ekelund Grete Kristensen Birgit S. Hansen

Læs mere

Sæby Ældrecenter, Gasværksvej 24, Sæby

Sæby Ældrecenter, Gasværksvej 24, Sæby Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 5. november 2014 Tid 15:00 Sted Sæby Ældrecenter, Gasværksvej 24, Sæby NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Jørgen Tousgaard (A) - Formand Helle Madsen

Læs mere

Ordinært møde. Dato 15. januar 2013. Tid 15:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende. Ingen. Stedfortræder. Medlemmer

Ordinært møde. Dato 15. januar 2013. Tid 15:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende. Ingen. Stedfortræder. Medlemmer Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 15. januar 2013 Tid 15:00 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Carsten Sørensen (O) Frode Thule Jensen

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT. for. Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 12. august 2008

HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT. for. Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 12. august 2008 HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT for Kultur og Fritidsudvalgets møde den 12. august 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1... 1 Budgetforslag 2009 samt overslagsårene 2009 2012... 1 Pkt.nr. 2... 3 Handicaprådets forslag

Læs mere

Referat. Mødedato: 12. marts 2013. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00.

Referat. Mødedato: 12. marts 2013. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00. Mødedato: 12. marts 2013 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 12. marts 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Dagsorden og referat 3 2 Orientering

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 27. juni 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne. Referat

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 27. juni 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne. Referat Referat HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 27. juni 2012 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Drøftelse af kommunens anvendelse af handicapkonventionen... 2 3. Tilgængelighed til

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

DAGSORDEN. Folkeoplysningsudvalget. Møde nr. : 06/2011 Sted : Rougsøhallen, 8950 Ørsted Dato : 10. oktober 2011 Start kl. : 15.30 Slut kl. : 18.

DAGSORDEN. Folkeoplysningsudvalget. Møde nr. : 06/2011 Sted : Rougsøhallen, 8950 Ørsted Dato : 10. oktober 2011 Start kl. : 15.30 Slut kl. : 18. Folkeoplysningsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 06/2011 Sted : Rougsøhallen, 8950 Ørsted Dato : 10. oktober 2011 Start kl. : 15.30 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Kirsten G. Jensen (Kommunalbestyrelsen) Else Søjmark

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 20. august 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: 209, Mødelokale Vibeke Rasmussen, Brian Franklin, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 19. november 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 28. august 2014 Tid 16:30 Sted Østervrå Kultur- og Fritidscenter NB. Fraværende Mogens Brag Stedfortræder Medlemmer Bent H. Pedersen (A) Henrik

Læs mere

Ældrerådet. Ordinært Møde. Dato 26. juni 2012. Tid 09:00. Sted. Ankermedet i Skagen NB.

Ældrerådet. Ordinært Møde. Dato 26. juni 2012. Tid 09:00. Sted. Ankermedet i Skagen NB. Referat Ældrerådet Ordinært Møde Dato 26. juni 2012 Tid 09:00 Sted NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Ankermedet i Skagen NB: Der vil være præsentation af ny pakkemaskine der anvendes til madservice.

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 20. november 2014 Tid 16:30 Sted Skagen NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Bent H. Pedersen (A (Sundhedsudvalget) Henrik Carlsen

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm Page 1 of 10 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 12. september 2006 Tidspunkter 11:00-12:00 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Tommy Thomsen med afbud Page

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Jeppe

Læs mere

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer *

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer * Møde i Social- og Sundhedsudvalget tirsdag den 3. juni 2003, Kl. 13.00 i udv.vær. 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer * 2. Meddelelse:

Læs mere