Enduro Reglement 2015 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Enduro Reglement 2015 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Enduro Reglement 2015 Danmarks Motor Union Indholdsfortegnelse... Fakta om Danmarks Motor Union... 1 Reglement... 1 Kort om Enduro Formål Enduroløb Opbygning af løb Enduro prøve Specialprøver Transportstrækning Gennemkørsel af prøver Parc Fermé Ryttergård Deltagere Påklædning Øvrig udrustning Motorcyklen Nummerplader Dæk Service og reparation Miljø Ruteafmærkninger Pilning Bændel Beskadigelse af afmærkning Advarselsmærker Transportstrækninger på offentlig vej Indkørsel forbudt Tidskontroller Start Mørke Øvrig banesikkerhed Tidtagning af transportstrækning Tidtagning af enduro og specialprøver Startkommando Startinterval Type 1 Enduro Langdistance- og hold enduro Referenceur Pointberegning Beregning enduro- og specialprøver Beregning af transportstrækning Protest og respittid Respittid Protokol/kontrolkort Præmieoverrækning Klasseinddeling og køretider I

3 9.2 Op- og nedrykningsregler Startnumre Danmarksmesterskab Løbsledelse Særligt for kørere der optræder som stævneleder, dommer eller arrangør i egen klub Almindelig Endurotræning Førstehjælp Samkørselsaftale med DMCU (Dormck) BILAG 2: Konsekvenser ved reglementsovertrædelse: BILAG 3: Nummerpladeophæng (4.1) Sidst ajourført Foto på forsiden: Klaus Rasmussen II

4 Fakta om Danmarks Motor Union Danmarks Motor Union (DMU) er specialforbundet under Danmarks Idræts- Forbund (DIF), som organiserer motorcykel- og BMX-sporten i Danmark. DMU består af over medlemmer hvoraf over har kørelicens. DMU-sporten er opdelt i 5 sportsområder (sportskommissioner): BMX Motocross - Off-track (Enduro, Trial og Supermoto) Road Racing/Dragracing og Speedway. For nogle af sportsområdernes vedkommende er der yderligere opdelt i forskellige specialdiscipliner. Danmarks Motor Union er internationalt organiseret under FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme) og FIM Europe. Det giver mulighed for at danske elitekørere under DMU kan deltage i internationale turneringer og ligeledes, at klubber organiseret under DMU får mulighed for at arrangere internationale elitearrangementer (f.eks. EM- eller Grand Prix-stævner) Adresse: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Telefon: Fax: Hjemmeside: Reglement Enduro-reglementet er det i Danmark gældende reglement for alle nationale turneringer og stævner arrangeret under DMU. Reglementet opdateres og udsendes fast i starten af året. De reglementsændringer der kommer i løbet af året vil publiceres som link på under Enduro-reglementet. Kort om Enduro Enduro er en langdistance motorcykelsport, hvor der køres på midlertidigt anlagte baner eller banespor i det der kaldes off road (uden for vej) terræn. Enduro består af forskellige forhindringer og udfordringer i varierende sværhedsgrad. Størstedelen af Enduro-løb køres som et tidsløb mod uret og i etaper af forskellige længder. Oftest også med transport etaper, som køres på offentlig vej. Derfor skal en enduro motorcykel som regel også være indregistreret til kørsel på vej, hvilket dog kan gøres til en fornuftig pris via en indregistrering som et sportsredskab. Der kan dog være tilfælde, hvor der køres i helt aflukkede områder og her kan det være muligt at deltage på fx en crossmaskine. Læs mere om Enduro på DMU s hjemmeside 1

5 1 Formål Formålet med dette regelsæt er at definere rammerne for afholdelse af enduroløb i Danmark. Endvidere skal endurosporten være med til at højne standarden blandt motorcyklister ved at opøve deres kørefærdighed under skiftende forhold. 1.1 Enduroløb Et enduroløb afgøres primært af deltagernes evne til, på tid og med bibeholdt funktion på deres motorcykler, at gennemkøre en, senest før starten, tilkendegivet og markeret strækning. 2 Opbygning af løb Enduro løb inddeles i Type 1 og Type 2. Type 1, Dansk Enduro, er et løb med transportstrækninger og specialstrækninger. Startformen er enkeltstart. Et Type 1 løb kan vilkårligt sammensættes af efterfølgende prøve-/strækningstyper. Type 2, Enduro Special/Enduro omgangsløb, er en løbstype hvor der køres en eller flere omgange på en lukket bane, med samlet eller enkeltstart. 2.1 Enduro prøve En enduroprøve er en strækning der er lagt i terræn. Enduroprøver køres alene på lukket område, der er afspærret således at uvedkommende ikke forvilder sig ind på prøven. Der startes på starters kommando med gående motor og forhjulet på startlinjen. Der gives straftid for tyvstart. Straftiden er 60 sekunder medmindre andet oplyses til slutinstruktionen. Målet skal være tydeligt markeret. Såfremt der er opmærket stopzone skal køreren standse i denne. Enduroprøver er markeret med pile og/eller minestrimler. Enduroprøver skal være markeret så tydeligt at fejlkørsel må anses for udelukket. Der startes med forud oplyst interval og kørere, der bliver indhentet, skal give plads til overhaling. Det er ikke tilladt at modtage fremmed hjælp på en prøve eller strækning. Overstiger en enduroprøve 3 km kan der være zoneinddelinger af hensyn til eventuelle tilskadekomne og rapportering om uheldsposition. Nat enduroprøve, hvis der køres natprøver, skal kørerne have gennemkørt prøven i dagtimerne, denne gennemkørsel er obligatorisk for alle kørere. 2.2 Specialprøver Ekstremprøver: En bane på ca. 2-5 km med forhindringer. Skal køres på tid. Markprøver: En bane afmærket med bændel, ca km lang. Skal køres på tid. Crossprøver: Køres på crossbane. Skal køres på tid. Andre prøver: Skov, teknik o. lign. 2.3 Transportstrækning En transportstrækning er en strækning mellem de øvrige specialprøver. Der kan køres på idealtid, der skal være så vel afmålt, at alle uden problemer og med 2

6 mulighed for nødvendig tankning og service kan overholde den afstukne idealtid. Transportstrækning køres efter rutebog, kortudklip, opsatte skilte eller en kombination af disse. Hastighed tilpasses gældende færdselsregler. Kørere under 18 år kan transportere motorcykler mellem prøver i kassebil / på trailer. 2.4 Gennemkørsel af prøver Alle kørere gennemkører samme spor på en prøve. En prøve kan, hvis gennemkørsel er umulig, omlægges under et løb. Denne omlægning kan alene ske af stævneleder eller bemyndigede officials, med tilbørlig hensyntagen til løbets afvikling og deltagerne. Stævneleder kan bemyndige officials til at foretage baneomlægninger efter eget skøn. Ved svære forhindringer anbefales det at løbsarrangører laver en alternativ rute (chicken-line) for alle klasser! 2.5 Parc Fermé Før start sættes motorcyklerne i Parc Fermé, når de har passeret maskinkontrollen. Køreren kan først afhente motorcyklen 10 minutter før starttidspunktet. Der kan i tillægsreglerne fastsættes det seneste tidspunkt for anbringelse i Parc Fermé. Parc Fermé er ikke obligatorisk, men ønskeligt i enduroløb. Det er ikke tilladt at færdes, reparere eller udføre service i Parc Fermé. 2.6 Ryttergård Motorcykelkørsel, bortset fra kørsel til og fra banen i langsomt tempo, er forbudt. Al kørsel med andre køretøjer er forbudt. 3

7 3 Deltagere Alle kan deltage i et enduroløb, hvis de er i besiddelse af en endurolicens, Motorcykelkørekort er endvidere påkrævet i Type 1 Enduro med transportstrækninger på offentlig vej. Begge dele skal, på forlangende, fremvises ved maskinkontrol eller ved tilmelding på dagen. Kørere kan kun stille op i en klasse pr. løbsdag. Juniorkørere er mellem 13 og 22 år. Der kan fra SU Enduro dispenseres ned til 11 år. Det er alderen ved sæsonstart der tæller. Hver juniorkører skal stille med min. 1 forælder / voksen over 18 år, som er til stede ved hele løbet. 3.1 Påklædning Deltagerne i enduroløb skal bære en af DMU godkendt hjelmtype. Der skal bæres bukser af en god og rivefast kvalitet. Der anvendes støvler som i motocross. Desuden anvendes handsker, samt langærmet trøje. Knæbeskytter, godkendt rygbeskytter, samt skulderbeskytter, er påbudt. Skulderbeskyttere skal bæres under en trøje. Nakkekrave er påkrævet. Alle modeller, der kan købes i fri handel er godkendt. Bruges der halskrave skal den være hel og uden huller i betræk eller lignende. 3.2 Øvrig udrustning Førstehjælpspakke, min. indeholdende 2 kompresforbindinger, 1 rulletape samt redningstæppe (aluplastfolie), skal medbringes. 4

8 4 Motorcyklen Alle tohjulede motorcykler, som kan eller indregistreres samt opfylder færdselsstyrelsens vejledning om syn af køretøjer (Dispensationer for enduro- og trial motorcykler) samt DMU-reglementets krav kan deltage i et enduroløb. Det er kørerens pligt at tilse at køretøjets stand er lovlig under hele konkurrencen. Det er løbsledelsens ret og pligt ved maskinkontrol at forhindre ulovlige maskiner i at deltage. Ved type 1 enduro skal nummerplade være monteret på motorcyklen under hele løbet. DMU s og Færdselslovens regler om udstødningsstøj skal overholdes under hele løbet. Overtrædelse medfører udelukkelse. Der anvendes DMU s målemetode. (Det er 2 m. max metoden som måles fra afslutning af udstødning i 45 grader med max omdrejninger. Max 112 db ). 1. Ved løb i lukket terræn (type 2 enduro) kan registreringsnummerpladen afmonteres. Info og procedurer vedr. DMU-syn og registreringssyn på under OFF-TRACK Quick links DMU-syn. 2. Ved kørsel fra alle prøver i type 1 enduro skal køreren tilse at nummerplader samt lygter er rengjorte samt at lygter og horn fungerer. 3. Der må kun anvendes kommercielt brændstof, evt. tilsat smøremiddel (2- takt olie). Elektriske motorcykler må skifte batteri. 4. Styrets mindste og største tilladte bredde er hhv. 60 og 85cm. Styrets tværstiver / bespændingsplade skal være forsynet med en velpolstret pude. Frie ender af styr skal være tillukket. Hvis håndbeskyttere benyttes skal disse være af splintfrit materiale. 5. Alle styrets greb (kobling, bremse etc.) skal være forsynet med kugleformede endeknopper af mindst 16 mm i diameter. Grebene må ikke nå ud forbi styrets ender. 6. Gashåndtaget skal være selvlukkende således, at gasspjældet lukkes når gassen slippes. 7. Motorcyklen skal være udstyret med mindst 1 motorstops knap. 8. Kæde og kædehjul skal være effektivt afskærmet så man ikke kan få hænder eller fødder i transmissionsdelene. 9. Motorcyklen skal være udstyret med for-, bag- og stoplys. Ved Type 1 Enduro skal lygterne fungere, ved type 2 Enduro skal lygter være monteret, men ikke nødvendigvis fungere. 10.Motorcyklen må være udstyret med støtteben, når den anvendes til træning og konkurrence. Støtteben må ikke stikke udenfor motorcyklens silhuet. 11.Enduro Junior: Maskiner, frit valg som i øvrige enduro klasser- 4.1 Nummerplader Motorcyklen skal være forsynet med originalt nummerpladeophæng og, såfremt løbstypen nødvendiggør det, registreringsnummerplade (se bilag 3). Motorcyklen skal herudover være forsynet med 3 synlige nummerplader: En fremadvendt, samt en på hver side at cyklen. Hele fladen på nummerpladen skal være dækket af bundfarve svarende til deltagerklasse. Farve på nummerpladen: 5

9 Klasse Bundfarve Talfarve Enduro A Rød Hvid Enduro B Gul Sort Enduro C Blå Hvid Enduro 48+ Sort Hvid Damer Pink Sort Junior Hvid sort Tal på nummerplader skal være tydelige og letlæselige. Talhøjde min. 80mm. Nummerpladerne skal være forsynet med kørerens nummer. Køreren skal holde nummerpladerne rene under løbet, så kontrollørerne kan læse dem. Ved nat enduro er der kun krav om to sidenummerplader. 4.2 Dæk Der er frit dækvalg både på for- og baghjul, ref. Færdselsstyrelsens vejledning om syn Dispensation for (3) om dæk. Løbsarrangør har mulighed for at tillade/forbyde pigdæk. Dette skal ske i tillægsregler. Kun kommercielt tilgængelige pigdæk er tilladte. 4.3 Service og reparation Type 1 løb: I enduroløb er det ikke tilladt andre end køreren at reparere motorcyklen under løbet. Dette gælder også i pauser. I dertil indrettede/opmærkede områder (pit / ryttergård / reparationszone) er det tilladt hjælpere at påfylde brændstof, olie og kølervæske, samt at justere dæktryk og kæde. På elektriske motorcykler må hjælpere endvidere skifte batteri. Det er desuden tilladt hjælpere at reparere bremsesystemet. Ovennævnte service må finde sted såvel på selve ruten, som på tilstødende arealer samt parkeringsområder i forbindelse med tidskontroller. Det er ikke tilladt at lade et servicekøretøj følge sig på ruten. Større dele såsom stel, motor, affjedring og hjul må ikke udskiftes under løbet. Løbsledelsen kan mærke disse dele i forbindelse med maskinkontrol. Overtrædelse medfører øjeblikkelig udelukkelse. Type 2 løb: Her gælder ovenstående regler. Al uautoriseret kommunikation, såsom at tilkalde hjælp pr. telefon eller lignende medfører øjeblikkelig udelukkelse. Brug af elektrisk-, tryklufteller lignende drevet værktøj er ikke tilladt. Undtaget er eldrevne pumper til pumpning af dæk. Ved alle løbstyper SKAL motor være stoppet ved tankning. 4.4 Miljø I ryttergård / reparationszone samt ved tankning SKAL der benyttes miljøbakker/miljømåtter. 6

10 5 Ruteafmærkninger Enduro Reglement 2015 Danmarks Motor Union På afsnit af sporet/ruten, hvor der ikke anvendes kort eller rutebog, anvendes markeringer i form af pile og/eller minestrimmel. Anvendes minestrimmel afmærkes begge sider af sporet. Anvendes pile opsættes disse enten som porte, krydsede advarsels- eller dreje pile. Opsættes der kun pile på den ene side af sporet skal der under instruktionen gøres opmærksom på dette samt banebredden fra pilene. 5.1 Pilning Til pilning anvendes gule eller orange pile. En pil skal være mindst 250 mm lang og mindst 75 mm høj. Pilen skal være udformet som en trekant. Ved ligeud kørsel skal der opstilles 2 pile, som danner en port køreren skal igennem. Ved ligeud kørsel over længere stræk, kan en enkelt pil i højre side af sporet angive den retning køreren skal i. Dreje pile opstilles umiddelbart efter en port. Der drejes før pilen. 5.2 Bændel I terræn hvor pilning ikke er mulig kan der anvendes bændel til afmærkning. Bændlets farve skal tydeligt afvige fra terrænet. Bændel anbringes i en sådan højde at det er synligt for kørerne samt på en måde så misforståelser ikke kan opstå. 5.3 Beskadigelse af afmærkning En kører der beskadiger afmærkning kan idømmes 5 minutters straftid medmindre køreren umiddelbart reetablerer afmærkningen. Ved forsætlig overskridelse af afmærkning eller ignorering af anvisning fra officials udelukkes køreren. 5.4 Advarselsmærker Som advarsel om kommende, ikke åbenlyse farer, anvendes også pile, men her anbragt på kryds. 5.5 Transportstrækninger på offentlig vej På transportstrækninger på offentlig vej tilrådes det at der udleveres rutekort, som er deltagernes primære vejviser. Transportstrækninger kan afmærkes med pile. Ved instruktion vises piletype, så ingen deltagere er i tvivl. Kørere skal overholde færdselslovens bestemmelser på transportstrækninger. 5.6 Indkørsel forbudt Dette mærke kan bruges hvor der er mulighed for fejlkørsler for at angive den vej, der ikke må køres. Skiltet har gul bundfarve og et sort diagonalt kryds. Skiltet skal måle mindst 250 mm x 250 mm. 5.7 Tidskontroller Tidskontroller på transportstrækninger, er markeret med et gult skilt, ved mål dog et ternet skilt, på hver side af vejen. Det er tilladt at afvente idealtid ved gult skilt. 100 meter før en tidskontrol skal anbringes et hvidt skilt eller flag. Rutekontroller må også forekomme og skal markeres med et blåt skilt. Alle skilte skal være mindst 300 mm x 450 mm. Ved tidskontrollen skal der være et synligt ur, der viser tiden der noteres på kontrollen. 7

11 5.8 Start Startsteder (dvs. løbsstart, start på enduro- eller specialprøver) er markeret med et skilt med etapens nummer. 5.9 Mørke Ved kørsel i mørke skal alle markeringer i punkterne være oplyste eller være af reflekterende materiale Øvrig banesikkerhed Ved mulige indgange til de terræner der køres i, opsættes skiltning, ex: "Sted, dato, tid fra - til. Her køres motorløb med tilladelse af lokalt politi, lokal kommune samt lodsejer. Færdsel i området er ikke tilladt. Overtrædelse af dette sker på eget ansvar". Strækninger tæt på vej eller sti markeres med ubrudt rød/hvid plastbændel. Officials (kørende som til fods) vedligeholder baneopmærkning i det opfang skader opdages. Det påhviler til enhver tid alle officials at overvåge at pårørende, hjælpere og andre ikke overskrider afspærringer og i øvrigt følger alle anvisninger fra løbsledelsen. 8

12 6 Tidtagning af transportstrækning Tidtagning skal foregå med løbsfunktionærernes ure. Tidtagning foregår ved at køreren får noteret sin starttid i kontrolkortet og i kontrollørernes tidsprotokol. På det angivne tidspunkt starter køreren og når køreren kommer til den næste på ruten forekommende tidskontrol noteres ankomsttidspunkt. Heraf udregnes den brugte tid. Tidtagningen kan ske på en, i forvejen udregnet, idealtid som ikke på nogen måde opfordrer kørerne til at overskride færdselslovens hastighedsbestemmelser. 6.1 Tidtagning af enduro og specialprøver Tidtagning af enduro og specialprøver foregår i princippet som tidtagning af transportstrækning, dog måles tiden i sekunder. Det er af største vigtighed at de anvendte ure er nøjagtige. Såfremt det er muligt, skal man bruge det samme ur ved start og mål. Der skal også her føres tidsprotokol. F.eks. starttid , sluttid = køretid 45 min. 35 sek. 9

13 7 Startkommando Enduro Reglement 2015 Danmarks Motor Union Ved løbsstart samt ved start på enduro og specialprøver startes der på starters kommando. 30 sek. før tid siger starteren 30 sekunder, derefter 10 sekunder og tæller til sidst ned kør. Konstaterer starteren tyvstart noteres det i tidsprotokollen. Køreren skal umiddelbart efter Kør -kommandoen er givet køre frem i ruten. Ved startprøver skal køreren trække ud af startzonen, hvis det ikke er lykkedes at starte indenfor 60 sekunder. Anden startmetode kan benyttes hvis det er angivet i tillægsregler. Dette kan desuden meddeles ved instruktionsmødet. 7.1 Startinterval Type 1 Enduro Der startes med et interval på minimum 30 sekunder. Der startes enkeltvist, afpasset efter løbets og prøvens karakter. Der må kun startes på hele/halve minuttal. 7.2 Langdistance- og hold enduro Ved langdistance og hold enduro kan der startes flere ad gangen såfremt alle følgende 3 betingelser er opfyldt: 1) Løbsdistancen skal være mindst m. 2) den samlede køretid overstiger 2 timer. 3) Starten foregår med standset motor. 7.3 Referenceur Løbslederen har pligt til at ophænge et referenceur ved startstedet. Løbets øvrige ure synkroniseres efter referenceuret. 10

14 8 Pointberegning Placering i type 2 enduro opnås kun såfremt målstreg passeres efter fastsat køretid. For enduro beregnes hver køres samlede køretid for hele løbet og den, der har mindst samlet køretid vinder, næstlaveste nummer to osv. Pointskala skala: 25, 22, 20, 18, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ved pointlighed er bedste placering sidste løb afgørende. 8.1 Beregning enduro- og specialprøver Ved disse prøver beregnes tiden som den forbrugte tid på det antal omgange køreren skal gennemkøre prøven. Ved to- eller flerdages løb kan en udgået/udelukket kører starte dagen efter. Resultat beregnes separat for hver enkelt dag. 8.2 Beregning af transportstrækning Hvis der anvendes tidsberegning for transportstrækning beregnes 60 strafsekunder for hvert påbegyndt minut køreren er kommet for sent eller tidligt til åbne tidskontrol. Hvis løbsledelsen konstaterer at en deltager har kørt uforsvarligt eller uden at vise hensyn, kan deltageren udelukkes fra løbet. 8.3 Protest og respittid Løbsarrangør fastsætter protesttid (typisk minutter) efter resultatets offentliggørelse. Løbsresultat og tider offentliggøres hurtigst muligt. Arrangøren har 7 dage fra løbets afslutning, til at efterregne alle resultater, og har pligt til, hvis der er rettelser, at meddele de berørte parter dette hurtigst muligt efter løbet. 8.4 Respittid Der kan for et enduro være en respittid, der er den maksimale forsinkelse en kører må have på en transportstrækning, og endurostrækning eller på hele løbet. Hvis respittiden overskrides udgår køreren. Respittid fastsættes af løbsarrangøren. Kun ved enighed mellem dommer og løbsarrangøren kan respittid suspenderes. 8.5 Protokol/kontrolkort Hvis der er uoverensstemmelser mellem protokoller og kontrolkort er det tiden i protokollen, der tæller. Såfremt arrangøren ønsker dette, kan kontrolkort udelades. Hvis der anvendes kontrolkort skal disse være vandfaste. 11

15 9 Præmieoverrækning Enduro Reglement 2015 Danmarks Motor Union Præmieoverrækning finder sted efter protesttids udløb og færdigbehandling af eventuelle protester. For dagen præmieres nr. 1, 2, og 3 i hver klasse. 9.1 Klasseinddeling og køretider Der køres i 6 enduro klasser: 1. Enduro A 2. Enduro B 3. Enduro C (fra det år køreren fylder 48 år) køretid som Enduro C. 5. Damer 6. Junior (fra 13 år 22 år, begge år inklusive) Frit maskinvalg. Type 1 Enduro: Køretid/antal omgange på specialprøve: A %. B - min. 66 %. C - min. 50 % min. 50 %. Dame - min. 50 %. Junior - min. 50 %. 48+, Dame og C kører samtidigt (gerne dagens første start). A + B og Junior kører samtidigt (gerne dagens anden start). Type 2 Enduro: A, B og Junior Køretid min. 2 timer ved DM-løb. 48+, C og Dame Køretid min. 1½ time ved DM-løb. I øvrige løb er køretidsansættelse frit. Kørere med licens Cross B og A -> starter i Enduro A. Kørere med licens Cross C -> starter i Enduro B. Alle, som fylder 48 år i løbet af kalenderåret, kan stille op i Op- og nedrykningsregler Første 3 kørere i Enduro C og første 4 kørere i Enduro B rykker op i næste, højere klasse i næste sæson. Første kører i Junior rykker op i Enduro A. Såfremt der frivilligt rykkes op i klasse før eller i løbet af sæsonen, er denne oprykning permanent. Der kan ikke rykkes tilbage. Der kan søges om nedrykning hos SU Enduro ved sæsonslut. 9.3 Startnumre Fast startnummer søges hos SU Enduro. Alle klasser anvender baggrundsfarve efter reglementet. I Enduro A er startnumrene 1, 2, 3, 4 og 5 forbeholdt tilsvarende placeringer i foregående sæson. Startnumre for kommende sæson skal søges senest 15. februar. 12

16 10 Danmarksmesterskab Enduro Reglement 2015 Danmarks Motor Union DM afvikles hvert år, som åbent mesterskab for, i Enduro A / Enduro B / Enduro C / Enduro 48+ / Enduro Dame og Enduro Junior. Alle afdelinger er tællende ved DM. Ved hvert stævne tildeles DM-points efter skalaen: 25, 22, 20, 18, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ved pointlighed er bedste placering sidste løb afgørende. Herudover kan der afholdes DM i Extrem Enduro, som en- eller flerdags arrangement. DM kan afholdes hvor national licens er gældende. 13

17 11 Løbsledelse Et Enduroløb ledes af en official med mindst licens Stævneleder. Det er stævnelederens pligt at kontrollere at der: 1. Der foreligger en løbstilladelse fra DMU. 2. Der foreligger en tilladelse til arrangementet fra politi samt berørte lodsejere. 3. Resultatlister skal indsendes til DMU senest 2 uger efter løbets afslutning eller udleveres til dommeren efter præmieuddeling. 4. Efterse at der ikke sker brud på miljøbeskyttelsesloven Særligt for kørere der optræder som stævneleder, dommer eller arrangør i egen klub Kørere kan få gennemsnitsberegnede point til deres eget løb. (altså hvor de på grund af deres rolle ikke kan deltage). Point regnes ud når året er omme, som gennemsnit af alle årets andre DM afdelinger, også i de afdelinger vedkommende evt. ikke har deltaget. Der kan maksimalt opnås gennemsnitsberegnede point i 2 DM afdelinger pr. sæson. Kørere der kan tildeles gennemsnitsberegnede point til en given afdeling skal godkendes af SU Enduro i forbindelse med løbsansøgningen. Navnene skal fremgå af løbstilladelsen Almindelig Endurotræning. Al træning er uden offentlig adgang, konkurrence og præmiering. I Enduro trænes på ikke-permanente baner. Ved Enduro træning skal der min. være 3 kørere tilstede. Adgang til telefon er påkrævet. Alle deltagere i træning skal være i besiddelse af gyldigt licens, maskiner og påklædning i orden, kørsel foregår forsvarligt. Træning, der ikke afholdes i overensstemmelse med dette reglement, er ikke omfattet af DMU s forsikring. Det står arrangøren frit for, om han vil kræve et træningsgebyr. Kommer en kører til skade ved en træning, udfyldes en skadesanmeldelse, der tilsendes DMU s kontor. Træning i udlandet kan arrangeres på samme betingelser, som gælder for træning i Danmark. 14

18 12 Førstehjælp Det er enhver kørers pligt at stoppe op, hvis man på ruten ser en anden kører der er kommet til skade, og om fornødent, blive ved den tilskadekomne og yde førstehjælp/bistand til der er skaffet yderligere hjælp. Tidstab ved ophold hos skadet opgives til stævneleder. Det er stævnelederens opgave at vurdere og godskrive den tabte tid. 13 Samkørselsaftale med DMCU (Dormck) Der er aftalt mulighed for DMCU Enduro køreres deltagelse i DMU Enduro stævner, og omvendt tillades DMU Enduro kørere at deltage i DMCU Enduro stævner. DMCU kørere skal overholde alle punkter i DMU s Enduro reglement, dog undtaget paragraf 3, DMCU kørere skal kunne fremvise gyldig DMCU Enduro Licens. Samkørselsaftalen åbner ligeledes mulighed for at arrangere DM afdelinger i en samlet serie afviklet i begge unioner, selve Danmarksmesterskabstitlen er dog en officiel DMU titel og kan således udvikles til et DIF mesterskab. De nærmere betingelser for samkørsel aftales og godkendes hvert år inden udgangen af december, af repræsentanter fra SK Off-Track og repræsentanter for DMCU. Aftalen offentliggøres på og vedlægges DMU s Enduro reglement som bilag. 15

19 BILAG 2: Konsekvenser ved reglementsovertrædelse: Dette er ikke en komplet "facitliste", men eksempler til vejledning for dommere ved Enduroløb. 2.5: Reparation o.l. i Park Ferme er ikke tilladt, medfører udelukkelse. 4.3: Alt andet arbejde er ikke tilladt og medfører udelukkelse. Tankning uden slukket motor medfører udelukkelse. 3.1 & 3.2: Ved fejl og/eller mangler i udrustning nægtes kører start indtil mangler er bragt i orden. 4: Overtrædelse af støjniveau medfører ubetinget udelukkelse. 5.3: Uforsætlig beskadigelse af bændel/afmærkning uden genoprettelse - tidsstraf fra 5 minutter. Forsætlig beskadigelse samt ignorering af officials anvisning udelukkelse. 16

20 BILAG 3: Nummerpladeophæng (4.1) Eksempler på accepterede typer nummerpladeophæng 17

21

Enduroreglement 2010. Gældende fra sæsonstart 2010

Enduroreglement 2010. Gældende fra sæsonstart 2010 Enduroreglement 2010 Oprettet d. 28/1-10 [00:18:50] af madsformand Gældende fra sæsonstart 2010 God læsning, det er jo kørenes pligt at gennemlæse reglementet Der er også masser af ændringer til 2010!

Læs mere

Forslag fra rougsø: 15 klassificering Stk. 14. Old boys B: 125 ccm, kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb.

Forslag fra rougsø: 15 klassificering Stk. 14. Old boys B: 125 ccm, kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb. Forslag fra rougsø: 15 klassificering Stk. 14 Old boys B: 125 ccm?, kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb. Der er fri tuning. Deltagernes alder fra det fyldte 36. år. Den bedste

Læs mere

KLUB RALLY VEJEN TIL RALLY! Dansk Automobil Sports Union Rallyudvalget og Breddeudvalget

KLUB RALLY VEJEN TIL RALLY! Dansk Automobil Sports Union Rallyudvalget og Breddeudvalget KLUB RALLY VEJEN TIL RALLY! Dansk Automobil Sports Union og Breddeudvalget Velkommen i Dansk Automobil Sports Union dansk rallysport! Denne lille folder er tænkt som et hjælperedskab til dig, som er ny

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE Banen 1. Løbet Organisation af stævner og træning

INDHOLDSFORTEGNELSE Banen 1. Løbet Organisation af stævner og træning INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Stikordsregister, fra... 9 13. Motocross... 17 13.01. Definition..... 17 1. Banen 13.02. Banen.. 17 13.02.1. Selve banelegemet... 17 13.02.2. Startfeltet. 18 13.02.3. Mål 19 13.02.4.

Læs mere

Regler for VinterCup 2012/13

Regler for VinterCup 2012/13 Regler for VinterCup 2012/13 Generelt: VinterCup er en parkonkurrence, hvor parret følges ad under hele løbet. Der køres efter indtegnede poster på et kort. Der er en maksimal køretid på 90 minutter, og

Læs mere

Kartingregler i FSKBH Gokart Le Mans Series 201

Kartingregler i FSKBH Gokart Le Mans Series 201 Kartingregler i FSKBH Gokart Le Mans Series 201 - Version 10 pr. 21. oktober 2015 Generelt FSKBH s gokartudvalg arbejder for at der gennemføres løb under sportslige og konkurrenceprægede forhold. Vi tillader

Læs mere

CHGP 2014. 2. og 3. august 2014. Bellahøj Park ved København. Tillægsregler. Arrangeret af Automobil Sports Klubben og CHGP. www.ask-online.

CHGP 2014. 2. og 3. august 2014. Bellahøj Park ved København. Tillægsregler. Arrangeret af Automobil Sports Klubben og CHGP. www.ask-online. CHGP 2014 2. og 3. august 2014 Bellahøj Park ved København Tillægsregler Arrangeret af Automobil Sports Klubben og CHGP www.ask-online.dk www.chgp.dk Partnere i 2014 TILLÆGSREGLER FOR CHGP 2014 1. Arrangementet

Læs mere

TERNET FLAG Ternet flag benyttes som målflag. Et heat er slut på asfalt 3 min og i offroad 2 min efter vinderen har fået målflag.

TERNET FLAG Ternet flag benyttes som målflag. Et heat er slut på asfalt 3 min og i offroad 2 min efter vinderen har fået målflag. INDLEDNING Dette lille skrift indeholder de vigtigste ting, man skal vide for at kunne bestå teorien i Dansk Automobil Sports Union (DASU) s baneprøve. De nøjagtige krav står i Reglement for Automobilsport

Læs mere

DM REVANCEN 2015 INDBYDELSE

DM REVANCEN 2015 INDBYDELSE DM REVANCEN 2015 INDBYDELSE 02. - 04. oktober 2015 Arrangør: LUG KØBENHAVN Indbydelse til DM Revancen 2015 d. 02. - 04. oktober LUG København Løbet: Lørdag d. 03.10.15. Åbent løb for Cadett Mini, Cadett

Læs mere

TERNET FLAG Ternet flag benyttes som målflag. Et heat er slut på asfalt 3 min og i offroad 2 min efter vinderen har fået målflag.

TERNET FLAG Ternet flag benyttes som målflag. Et heat er slut på asfalt 3 min og i offroad 2 min efter vinderen har fået målflag. INDLEDNING Dette lille skrift indeholder de vigtigste ting, man skal vide for at kunne bestå teorien i Dansk Automobil Sports Union (DASU) s baneprøve. De nøjagtige krav står i Reglement for Automobilsport

Læs mere

CHGP 2015. 1. og 2. august 2015. Bellahøj Park ved København. Tillægsregler. Arrangeret af Automobil Sports Klubben Hedeland og CHGP

CHGP 2015. 1. og 2. august 2015. Bellahøj Park ved København. Tillægsregler. Arrangeret af Automobil Sports Klubben Hedeland og CHGP CHGP 2015 1. og 2. august 2015 Bellahøj Park ved København Tillægsregler Arrangeret af Automobil Sports Klubben Hedeland og CHGP www.ask-hedeland.dk www.chgp.dk Partnere i 2015 TILLÆGSREGLER FOR CHGP 2015

Læs mere

Vejledning for kørere og løbsledelse

Vejledning for kørere og løbsledelse Orienteringsløbsreglement & Vejledning for kørere og løbsledelse Orienteringsløbsreglement Side 1 The MG Car Club Danish Centre Udarbejdet af arbejdsgruppe under bestyrelsen efteråret 2011. Senere tilretninger

Læs mere

ROTAX ROTAX REGLEMENT 2015 SPORTS- OG LØBSREGLEMENT - 2015

ROTAX ROTAX REGLEMENT 2015 SPORTS- OG LØBSREGLEMENT - 2015 ROTAX ROTAX REGLEMENT 2015 SPORTS- OG LØBSREGLEMENT - 2015 PROPOSITIONER - 2015 1.0 REGLEMENT Dette reglement er gældende for den sportslige afvikling af alle Rotax klasser under Rotax Danmark. Reglementet

Læs mere

Kan du flyve? ellers kommer du til det. Her følger stævneprogrammet til årets DM Sprint/OL distance søndag d. 20 juli.

Kan du flyve? ellers kommer du til det. Her følger stævneprogrammet til årets DM Sprint/OL distance søndag d. 20 juli. Kære deltager i Danske Invest DM TRI seriens 3. afdeling itrytofly - i Værløse. Der er nu knap tre uger til start og arrangørerne og Dansk Triatlon Forbund glæder sig meget til at se netop dig til stævnet.

Læs mere

Invitation til Munkebjerg HillClimb Weekenden den 10 og 11. august 2013

Invitation til Munkebjerg HillClimb Weekenden den 10 og 11. august 2013 til Munkebjerg HillClimb Weekenden den 10 og 11. august 2013 Kontrol, træningskørsel og Sprint lørdag d. 10. august Hillclimb søndag d. 11. august 3. afdeling af HMS åbne klubmesterskab 2012 Historisk

Læs mere

Regler for mountainbike

Regler for mountainbike Regler for mountainbike Generelle bestemmelser Sæsonen løber fra d. 1. april til d. 1. oktober, dog således at Maratonløb (MX) kan afholdes i perioden 15. marts til 15 oktober. Terrænudvalget kan efter

Læs mere

Løbet starter lørdag den 10. september om morgenen fra Bella Center i København

Løbet starter lørdag den 10. september om morgenen fra Bella Center i København Oresund Rally 2011 En ny event i Øresundsregionen Oresund Rally er en helt ny event, som skal være med til at sætte Øresundsregionen på verdenskortet og hjælpe elbilerne på fremdrift i Øresundsregionen.

Læs mere

Tillægsregler til DM i Rallycross 2015 TILLÆGSREGLER. Foto Jørgen Ring-Andersen. Dansk Automobil Sports Union Marts 2015 Side 1

Tillægsregler til DM i Rallycross 2015 TILLÆGSREGLER. Foto Jørgen Ring-Andersen. Dansk Automobil Sports Union Marts 2015 Side 1 TILLÆGSREGLER Foto Jørgen Ring-Andersen DM RALLYCROSS 2015 (+ info om NEZ Rallycross) Side 1 Baner der afvikler DIF+DASU mesterskaber I Rallycross 2015 Nysumbanen GPS Adresse Banens kontaktperson Kørselsanvisning

Læs mere

Vær særlig opmærksom på. Inden du triller ud på banen sammen med de andre Kart kørere, skal du i reglementet især have studeret paragrafferne.

Vær særlig opmærksom på. Inden du triller ud på banen sammen med de andre Kart kørere, skal du i reglementet især have studeret paragrafferne. Karting er en sport, hvor kammeratskab og spænding er overskrifterne. Men karting er også en sport, hvor du lærer respekten for fartens skrevne og uskrevne love, uden du behøver at sætte hverken helbred

Læs mere

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering.

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. 1. Regler Alle turneringer afvikles efter de af The Royal & Ancient Golf Club

Læs mere

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT INDHOLDSFORTEGNELSE PUNKT EMNE 1. Generelt 2 2. Indbydelse og propositioner 2 3. Anmeldelse 2 4. Startlisten/programmet 3 5. Resultatlisten 3 6. Tidtagning 4 7. Præmier 4 8. Reklamer på badetøj 4 9. Reklamer

Læs mere

Dansk Adventure Race Union s standardregler for afvikling af Adventure Race i Danmark

Dansk Adventure Race Union s standardregler for afvikling af Adventure Race i Danmark Dansk Adventure Race Union s standardregler for afvikling af Adventure Race i Danmark 1. Om regelsamlingen Regelsamlingen er lavet af to årsager: For at sikre, at vi kan få lov til arrangere løb i den

Læs mere

TILLÆGSREGLER For OK Padborg Open 12 og 13. maj 2012

TILLÆGSREGLER For OK Padborg Open 12 og 13. maj 2012 TILLÆGSREGLER For OK Padborg Open 12 og 13. maj 2012 1 Arrangementet afholdes under det internationale FIA reglement for automobilsport og DASU s reglement for automobilsport i Danmark, de vedtagne afviklingsbestemmelser

Læs mere

Motocross Reglement 2013 Danmarks Motor Union

Motocross Reglement 2013 Danmarks Motor Union Indholdsfortegnelse Motocross Reglement 2013 Danmarks Motor Union Indholdsfortegnelse... I Fakta om Danmarks Motor Union... 1 Reglement... 1 Kort om motocross... 1 1 Definition... 2 1.1 Motocross... 2

Læs mere

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret april 2015) 1 Formål Markprøverne skal være avlsvejledende med det overordnede

Læs mere

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB Godkendt af Turnerings-, Handicap-, Ordens- og Regeludvalget JANUAR 2013 1 ÆNDRING I FORHOLD TIL TIDLIGERE GÆLDENDE. Punkt

Læs mere

Pinse Søndag d 23 Maj 2010 på Avedøre Holme KLUBRALLY LIGHT

Pinse Søndag d 23 Maj 2010 på Avedøre Holme KLUBRALLY LIGHT Pinse Søndag d 23 Maj 2010 på Avedøre Holme KLUBRALLY LIGHT Alle kan være med, hvis man har en klassisk bil eller med nye biler i de traditionelle DASU klasser. Målgrupper: - Klassiske Standard og Sportsvogne

Læs mere

Rally Thürmer. Pinse Søndag 23. maj 2010 på Avedøre Holme RALLY SPRINT. Alle kan være med, hvis man har en klassisk bil eller en ny bil.

Rally Thürmer. Pinse Søndag 23. maj 2010 på Avedøre Holme RALLY SPRINT. Alle kan være med, hvis man har en klassisk bil eller en ny bil. Pinse Søndag 23. maj 2010 på Avedøre Holme RALLY SPRINT Alle kan være med, hvis man har en klassisk bil eller en ny bil. Målgrupper: - Biler med Historisk vognbog - DASU klasser Tillægsregler er offentliggjort

Læs mere

Motocross Reglement 2015 Danmarks Motor Union

Motocross Reglement 2015 Danmarks Motor Union Indhold Forkortelser brugt i MX reglementet... 1 Fakta om Danmarks Motor Union... 2 Reglement... 2 Kort om motocross... 2 1 Definition... 3 1.1 Motocross... 3 2 Banen... 3 2.1 Selve banelegemet... 3 2.2

Læs mere

Teknisk håndbog til DM 2015

Teknisk håndbog til DM 2015 Teknisk håndbog til DM 2015 Artikel 1 Organisation Danmarksmesterskaberne i landevejscykling 2015 arrangeres af CK Djurs. Løbet køres under iagttagelse af DCU s samt UCI s reglement samt nedenstående bemærkninger

Læs mere

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve.

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Teoribog b/e kørekort I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Du er velkommen til at udskrive teoribogen. Køreprøven: Inden køreprøven starter, har

Læs mere

Dansk Atletik Forbund

Dansk Atletik Forbund Dansk Atletik Forbund Afsnit 17 Forbundsmappe Rekordbestemmelser Sæson 2015 Dato Hvor Changes / Ændringer 23-09-2010 A LU Opdatering 27-11-2010 B Jakob L oplæg til lovtekst LU, Steen Jensen 24. juli /

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund JUN 2015 KAPITEL 18 GOLF. Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3.

Dansk Militært Idrætsforbund JUN 2015 KAPITEL 18 GOLF. Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3. KAPITEL 18 GOLF Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3. Yderligere henvises der til stævnemanualen. A. GENERELT Forbundsmesterskabet i golf, er en golfturneringen der

Læs mere

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER Serie 1 M/K Kampafvikling: Fire hold mødes over 4 baner, og der spilles 30 slag på hver bane, fordelt med 15 slag i venstre side og 15 slag i højre side.

Læs mere

Stævneinformation. Starttider: Heats 07.30 Første heat. 07.50 Andet heat.

Stævneinformation. Starttider: Heats 07.30 Første heat. 07.50 Andet heat. Stævneinformation Kære {name} Tak fordi du har valgt at stille op i Bellevue Triatlon 2015, vi glæder os til anden udgave nye stævne, som I år vil have deltagelse af omkring 600 atleter. I denne stævneinformation

Læs mere

10. DMUs og DIFs forsikringer

10. DMUs og DIFs forsikringer Forsikringsdækning Ved ethvert stævne skal der gennem DMU være tegnet forsikring i det af lovgivningen og DMU krævede omfang. De lovgivningsmæssige krav til forsikringsdækningen er fastsat i Trafikministeriets

Læs mere

Dansand Classic Sprint 2014

Dansand Classic Sprint 2014 Slutinstruktion nr. 1 27. august 2015 Velkommen til Dansand Classic Sprint 2015. Løbet er godkendt af Dansk Automobil Sports Union under nr. 606, og godkendt af Midt- og Vestjyllands Politi i Holstebro

Læs mere

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Introduktion Svømning er blandt de mest træningskrævende sportsgrene, og belønningen for de mange timer i

Læs mere

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelserne er udarbejdet af Turneringsudvalget og fastlægger retningslinjer for, hvorledes turneringer planlægges og afholdes i Søhøjlandet Golf. Definitioner Turneringer

Læs mere

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation.

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation. Golf Opdateret april 2009 Generelle turnerings- og spilleregler 1. Turnerings- og spilleregler Nedennævnte turnerings- og spilleregler er gældende for DM-stævner, der arrangeres under Dansk Firmaidrætsforbund.

Læs mere

Alment Reglement 2014 Danmarks Motor Union

Alment Reglement 2014 Danmarks Motor Union Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Fakta om Danmarks Motor Union... 1 Bemærk... 1 01.01 01.10: Kontrollen med motorcykelsporten... 3 01.01. FIM, UCI, FIM-Europe, DIF og DMU... 3 01.02. Reglementer...

Læs mere

FOR MERE INFO: WWW.BERINGSSTAFETTEN.DK

FOR MERE INFO: WWW.BERINGSSTAFETTEN.DK Tirsdag den 11. august 2015 i Bygholm ark! NYuHmEeD d 2015 Hovedsponsor N spurt! Sponsorer Arrangører FOR MERE INFO: WWW.BERINGSSTAFETTEN.DK FORTRÆNING Der tilbydes fortræning i uge 31 og 32. Søg yderligere

Læs mere

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og

Læs mere

Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU)

Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Straffebestemmelser Dommerbestemmelser Førelse af spillerprotokol Vedtaget af DMgU s repræsentantskab Opdateret med tilkomne ændringer indtil 21. februar

Læs mere

INSTRUKTION FOR SUPERMATCH OG B-LØB I ROLD NØRRESKOV OG MOSSKOV SØNDAG DEN 09.11.2008

INSTRUKTION FOR SUPERMATCH OG B-LØB I ROLD NØRRESKOV OG MOSSKOV SØNDAG DEN 09.11.2008 INSTRUKTION FOR SUPERMATCH OG B-LØB I ROLD NØRRESKOV OG MOSSKOV SØNDAG DEN 09.11.2008 Nordkredsens slutrunde 2008 for op- og nedrykning til 1., 2., 3., og 4. division Oprykning til 1. division nedrykning

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund

Dansk Militært Idrætsforbund Dansk Militært Idrætsforbund DANSK MILITÆRT IDRÆTSFORBUNDS MESTERSKABER I CROSS COUNTRY 2015 DATO: Fredag 6. marts Arrangør: Idrætsforening Flyvestation Skrydstrup 1 VELKOMST Som chef for Flyvestation

Læs mere

PUNKT 1 DM i sprint 2015

PUNKT 1 DM i sprint 2015 PUNKT 1 DM i sprint 2015 Stævnefolder 750m 20km 5km (Ungdom - 375m 10km 2,5km) Søndag den 7. juni 2015 i Kalundborg Tid og sted Stævnet afholdes på og omkring Gisseløre, Radiovej i Kalundborg, søndag den

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE Banen 1. Løbet Organisation af stævner og træning

INDHOLDSFORTEGNELSE Banen 1. Løbet Organisation af stævner og træning Motocross reglement 11 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Stikordsregister, fra... 8 13. Motocross... 16 13.01. Definition..... 16 1. Banen 13.02. Banen.. 16 13.02.1. Selve banelegemet... 16 13.02.2. Startfeltet.

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

KDAK Rally 2009. 5. september 2009. Tillægsregler

KDAK Rally 2009. 5. september 2009. Tillægsregler KDAK Rally 2009 5. september 2009 3. afdeling af DM-Rally 6. afdeling af Volvo Original Nordic West Euro Cup 5. afdeling af DASU Cup Historic Rally Arrangeret af Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn

Læs mere

Road Racing og Drag Racing reglement. Almen afsnit

Road Racing og Drag Racing reglement. Almen afsnit Road Racing og Drag Racing reglement Almen afsnit Ændringer fra 2007 til er markeret med. Forkortelser: FIM = Federation Internationale de Motocyclisme (verdensforbund). UEM = European Motorcycle Union

Læs mere

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM 1. Indbydelse til DM skal udsendes som brev eller e-mail til alle medlemmer med licens. Indbydelsen skal afgives til postbefordring mindst 3 dage før første sejldag dvs. onsdag, hvis første sejldag er

Læs mere

DMU FORSIKRINGER 2013

DMU FORSIKRINGER 2013 DMU FORSIKRINGER 2013 Dette dokument skal give et overblik over de forskellige forsikringsdækninger, der er i DMU hvad enten du er kører, official, bestyrelsesmedlem eller hjælper i en klub. Oversigten

Læs mere

Snooker regler. Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler.

Snooker regler. Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler. Snooker regler Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler. 1. Beskrivelse og spillemateriel Snooker er et positions- og pointspil. Points

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Bike & Run 22. maj Fredericia C

Bike & Run 22. maj Fredericia C Hold / Deltager Info Bike & Run 22. maj Fredericia C Firmaidrætten er glade for at I har valgt at deltage i vores første Bike & Run i Fredericia. Vi har i det sidst år brugt mange ressourcer for at sikre

Læs mere

Teknisk reglement. OK Mobil 1Legend Car 2014

Teknisk reglement. OK Mobil 1Legend Car 2014 Teknisk reglement OK Mobil 1Legend Car 2014 Februar 2014 Side 1 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION 1. Generelle bestemmelser og definitioner Legend OK Mobil1 Cup er åbent for Legend Car fra 600 Racing Inc USA

Læs mere

Tillægsregler til DM i Crosskart 2015 TILLÆGSREGLER. Dansk Automobil Sports Union Marts 2015 Side 1

Tillægsregler til DM i Crosskart 2015 TILLÆGSREGLER. Dansk Automobil Sports Union Marts 2015 Side 1 TILLÆGSREGLER DM Crosskart 2015 Side 1 r der afvikler DM i Crosskart 2015 NYSUMBANEN Motorsport Nord Jylland www.mnj.dk GPS Adresse Nysumgårdsvej 8, DK-9610 Nørager Tel 9856 9310 ns kontaktperson Kaj Storgaard,

Læs mere

Reparation, ombygning m.v.

Reparation, ombygning m.v. Vejledning om syn af køretøjer AFSNIT 18 Reparation, ombygning m.v. 18. Indhold Side 1 18.01 Oversigt...3 18.02 Biler beregnet til motorløb...5 18.03 Motorcykler til motorløb...11 AFSNIT 18 Vejledning

Læs mere

BMX Reglement 2014 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse

BMX Reglement 2014 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord 1 Fakta om Danmarks Motor Union... 2 Reglement... 2 Kort om BMX... 2 Afsnit A: BMX Grundreglement... 2 1 Definition... 3 2 Klubben... 3 3 BMX banen...

Læs mere

Manøvreprøver (motorcykel)

Manøvreprøver (motorcykel) Side 1 af 7 Manøvreprøver (motorcykel) I henhold til EU-direktiv 2006/126/EF skal der i den praktiske prøve til motorcykel (kategorierne A1, A2 og A) indgå 5 særlige manøvrer (manøvreprøver). Disse manøvreprøver

Læs mere

Instruktørvejledning

Instruktørvejledning Køreteknisk anlæg Fyn A/S Instruktørvejledning Køreteknik Efteruddannelse Kontaktpersoner på køreteknikken: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Booking: Søren Tlf. 63 33 15 10 Email: sp@tucfyn.dk

Læs mere

Speedway Reglement 2014 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse

Speedway Reglement 2014 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse Speedway Reglement 2014 Danmarks Motor Union Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... I Fakta om Danmarks Motor Union... 1 Reglement... 1 Kort om Speedway... 1 Speedway Is Racing Lang og Græsbaneløb

Læs mere

BMX Reglement 2015 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse

BMX Reglement 2015 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord 1 Fakta om Danmarks Motor Union... 2 Reglement... 2 Kort om BMX... 2 Afsnit A: BMX Grundreglement... 3 1 Definition... 3 2 Klubben... 3 3 BMX banen...

Læs mere

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk Regler Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84 Fax: 43 26 23 86 E-mail: dai@dai-sport.dk

Læs mere

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk Regler Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84 Fax: 43 26 23 86 E-mail: dai@dai-sport.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse... Forord... 1 Fakta om Danmarks Motor Union... 2 Reglement... 2 Kort om BMX... 2

Indholdsfortegnelse... Forord... 1 Fakta om Danmarks Motor Union... 2 Reglement... 2 Kort om BMX... 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Forord... 1 Fakta om Danmarks Motor Union... 2 Reglement... 2 Kort om BMX... 2 Afsnit A: BMX Grundreglement... 3 1 Definition... 3 2 BMX banen... 3 2.1 Banelegemet...

Læs mere

Kom godt i gang! Foto: rolfing.dk

Kom godt i gang! Foto: rolfing.dk Kom godt i gang! Foto: rolfing.dk Denne folder er til hjælp for dig, som påtænker at starte en ny BMX klub. Folderen er et opslags hæfte, der giver nogle praktiske oplysninger og idéer til hvordan du kommer

Læs mere

Ecoteck Rally Himmerland 2015

Ecoteck Rally Himmerland 2015 Ecoteck Rally Himmerland 2015 19. - 20. juni 2015 til 2. afdeling af Danmarksmesterskabet i rally Arrangeret af Motorsport Nord Jylland 099 02-06-2015 Side 1/18 1. Introduktion... 4 1.2 Underlagets art

Læs mere

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE 2012 AFSNIT 1 - REGLER FOR STARTBERETTIGELSE, KLUBSKIFTE MED VIDERE 1. Et medlem kan dyrke de under Dansk Svømmeunion hørende discipliner

Læs mere

Observatørrapport. Løbsnavn: Aabenraa Bjergmarathon. Dato: 21. juni 2014 DAF-observatør: Sonni Thelmark. Kalenderløb og DAF-certificeret

Observatørrapport. Løbsnavn: Aabenraa Bjergmarathon. Dato: 21. juni 2014 DAF-observatør: Sonni Thelmark. Kalenderløb og DAF-certificeret Observatørrapport Kalenderløb og DAF-certificeret Løbsnavn: Aabenraa Bjergmarathon Dato: 21. juni 2014 DAF-observatør: Sonni Thelmark 1 Indledning I dag står foreninger bag de fleste motionsløb i Danmark,

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 Målmand RØD 1 befinder sig ude på spillepladsen, da HVID 8 opfanger bolden og kaster den mod RØDT holds tomme mål. Rød 5 har imidlertid opdaget faren og løber på tværs af feltet for at stoppe bolden.

Læs mere

Dansk Atletik Forbund Forbundsmappen afsnit 16

Dansk Atletik Forbund Forbundsmappen afsnit 16 Forbundsmappen afsnit 16 16 NATIONALE REKLAMEREGLER 16.1 GENERELLE PRINCIPPER 16.1.1 Nærværende reklameregler er gældende ved alle nationale arrangementer afholdt i Danmark. For internationale arrangementer

Læs mere

Sportskommission Road Racing og Drag Racing

Sportskommission Road Racing og Drag Racing Sportskommission Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 14. april 2013, kl. 12.00 14.30. Møde 02-13 Sted: Skype møde Deltagere: SK: Jesper Holm (formand), Palle Lind, Jan Mandelid. Kasper Darfelt

Læs mere

Road Racing og Drag Racing reglement. Afsnit 5 Classic

Road Racing og Drag Racing reglement. Afsnit 5 Classic Road Racing og Drag Racing reglement Afsnit 5 Classic Ændringer fra 2007 til er ikke markeret. Forkortelser: FIM = Federation Internationale de Motocyclisme (verdensforbund). UEM = European Motorcycle

Læs mere

Lørdag d. 12. september. Arrangør Klassificering. Århus 1900 Orientering A-stævne * * * * *

Lørdag d. 12. september. Arrangør Klassificering. Århus 1900 Orientering A-stævne * * * * * Arrangør Klassificering Århus 1900 Orientering A-stævne * * * * * samt 5. afd. af Garmin Cup for H/D 21 Kort Velling Snabegård, 5 m ækvidistance 1:10.000 Terræn Startret Steen Frandsen og Frank Dabelstein

Læs mere

Instruktion til Vejle-stafet 2015 i Staksrode skov

Instruktion til Vejle-stafet 2015 i Staksrode skov Instruktion til Vejle-stafet 2015 i Staksrode skov Søndag den 07. juni 2015 Klassifikation: Arrangør: Mødested: Parkering: Stævneplads: Stævnet er et C ** stævne. OK SNAB, Vejle I sydlige ende af Staksrode

Læs mere

Reglement for motorcykelsport og BMX-sport i Danmark, Almen del.

Reglement for motorcykelsport og BMX-sport i Danmark, Almen del. Indhold: Afsnit 8. Afsnit 9. Stikordsregister. Reglement for motorcykelsport og BMX-sport i Danmark, Almen del. Afsnit 10. Bilag: DMU s Vedtægter Licensfortegnelser. Afgiftscirkulære DMU s 2 meter max

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Grundlæggende betingelser For at være dækket af nedenstående forsikringer, så er der imidlertid en række betingelser, der skal være opfyldt.

Grundlæggende betingelser For at være dækket af nedenstående forsikringer, så er der imidlertid en række betingelser, der skal være opfyldt. DMU FORSIKRINGER Dette dokument er en vejledning som skal give et overblik over de forskellige forsikringsdækninger, der er i DMU hvad enten du er kører, official, bestyrelsesmedlem eller hjælper i en

Læs mere

Indbydelse. til DM Sprint og World ranking Event den 20. april 2013 på Fanø. Stævnet vil samtidigt være et World Ranking Event.

Indbydelse. til DM Sprint og World ranking Event den 20. april 2013 på Fanø. Stævnet vil samtidigt være et World Ranking Event. Indbydelse til DM Sprint og World ranking Event den 20. april 2013 på Fanø Arrangør Orienteringsklubben Esbjerg. Klassifikation A **** stævne. Stævnet vil samtidigt være et World Ranking Event. Dato Lørdag

Læs mere

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU Generelle regler lokalserier FBwU / JBU 1 Serier af geografisk opdelinger Stk. 1 Danmarksturneringen se forbundets hjemmeside. Stk. 2 Lokalturneringen inddeles for hver sæson af JBU/FBwU's turneringsudvalg.

Læs mere

Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt.

Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt. Dansk Lacrosse Liga Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt. Regler 2011 Dette dokument indeholder reglerne for Dansk Lacrosse Liga. Den DLL ansvarlige udpeges af DLF for en sæson.

Læs mere

1-dags arrangement INVITATION. HISTORISK REGULARITY RALLY D. 29. Juni 2013

1-dags arrangement INVITATION. HISTORISK REGULARITY RALLY D. 29. Juni 2013 1-dags arrangement INVITATION HISTORISK REGULARITY RALLY D. 29. Juni 2013 For alle kørere, bilmærker og motorsportsklubber To turistklasser 3. afd. af FDM DASU Classic 2013 4. afd. af DHMC Classic Tour

Læs mere

PRAKTISKE OPLYSNINGER

PRAKTISKE OPLYSNINGER PRAKTISKE OPLYSNINGER Program, tider og ændringer Spørgsmål vedr. program, tidsplan for dyrlægetjek, start, rettes til Kirsten Hahn Atzen, på telefon 29 28 44 56 fredag d. 9. okt. mellem kl. 19-20 eller

Læs mere

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE 2009 AFSNIT 1 - REGLER FOR STARTBERETTIGELSE, KLUBSKIFTE MED VIDERE 1. Et medlem kan dyrke de under Dansk Svømmeunion hørende discipliner

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Instruktion til Vejle-stafet 2014

Instruktion til Vejle-stafet 2014 Instruktion til Vejle-stafet 2014 Søndag den 15. juni 2014 Klassifikation: Arrangør: Mødested: Stævnet er et C ** stævne. OK SNAB, Vejle I nordvestlige ende af Frederikshåb Plantage 55 41'35.9"N 9 09'39.1"E

Læs mere

Indhold. 279E-1. ALMENT... 2 279E -1.1. Maskinkontrol...2 279E -1.2. Personlig udrustning...2 279E -1.3. Startnumrer...2 279E -1.4. Vognbog...

Indhold. 279E-1. ALMENT... 2 279E -1.1. Maskinkontrol...2 279E -1.2. Personlig udrustning...2 279E -1.3. Startnumrer...2 279E -1.4. Vognbog... Indhold 279E-1. ALMENT... 2 279E -1.1. Maskinkontrol....2 279E -1.2. Personlig udrustning....2 279E -1.3. Startnumrer...2 279E -1.4. Vognbog...2 279E-2. BÆRENDE DELE OG GATE.... 3 279E -2.1. Chassis...3

Læs mere

Det er os en stor glæde at byde dig velkommen til KMD 4:18:4 Copenhagen fra torsdag den 21. august til lørdag den 23. August i Amager Strandpark.

Det er os en stor glæde at byde dig velkommen til KMD 4:18:4 Copenhagen fra torsdag den 21. august til lørdag den 23. August i Amager Strandpark. ATLETGUIDE 2014 Det er os en stor glæde at byde dig velkommen til KMD 4:18:4 Copenhagen fra torsdag den 21. august til lørdag den 23. August i Amager Strandpark. I denne atletguide vil du kunne finde svar

Læs mere

Reglement. Formålsparagraf. Side - 1 -

Reglement. Formålsparagraf. Side - 1 - Reglement 2012 Formålsparagraf Side - 1 - for Dansk Moto Cross Union Unionens formål er at samle motocross interesserede personer, så de får mulighed for at dyrke deres fælles interesse under organiserede

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

Korsør Atletik og Motion, Slagelse motionsklub og Skælskør Løbeklub

Korsør Atletik og Motion, Slagelse motionsklub og Skælskør Løbeklub rapport Nedenfor ser du observatørrapporten, som er udarbejdet af observatøren, der var ude ved jeres løb. Rapporten indeholder en opfølgning på certificeringen af løbet og er efterfulgt af observatørens

Læs mere

Aftenkapsejladser 2012

Aftenkapsejladser 2012 Aftenkapsejladser 2012 Jægerspris Sejlklub 10. maj - 28. juni og 9. august - 22. september SEJLADSBESTEMMELSER 1. REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS 2009-2012) definerede regler

Læs mere

Reglement. Version 2015.05.20 Side - 1 -

Reglement. Version 2015.05.20 Side - 1 - Reglement Version.05.20 Side - 1 - Formålsparagraf for Dansk Moto Cross Union Unionens formål er at samle motocross interesserede personer, så de får mulighed for at dyrke deres fælles interesse under

Læs mere

E-time kursus. Kursus indhold 1

E-time kursus. Kursus indhold 1 Kursus indhold 1 Installation af softwaren. Opsætning til et løb. Hent data fra O-service Klargøring i regneark Særlige hensyn vedrørende B-løb Importere data til løbet Aktivere en backup af løbet Planlægning

Læs mere

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B.

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori B starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr. Der er udarbejdet følgende oversigt

Læs mere

Karting information til nye kørere

Karting information til nye kørere Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3 2. På banen første gang... 4 Træning og træningstid... 4 Klart til at køre... 4 Sikkerhedsudstyr... 5 Kart og motor... 6 Klasser og alder... 6 3. Adfærd på kartbanen...

Læs mere

Sportskommission Road Racing og Drag Racing

Sportskommission Road Racing og Drag Racing Sportskommission Road Racing og Drag Racing Noter fra RR/DR grenmøde ved Klublederseminar 31. oktober 1. november 2014 Sted: Scandic Bygholm Park Deltagere: Jesper Holm (formand), Palle Lind, Jan Mandelid,

Læs mere