Esbjerg. Træfferen. Træfferen nr årgang 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Esbjerg. Træfferen. Træfferen nr. 4 2. årgang 2006"

Transkript

1 Esbjerg Træfferen Træfferen nr årgang 2006 i Generalforsamling torsdag den 30. nov i Tilmelding til 25 og 40 års jubilæum i Aktiv ferie for hele familien i 3F Ungdoms landsmøde den nov. 2006

2 Leder Af formand John M. Schmidt LEDER Den mørke tid står for døren... b Nu er det alvor!! Vore mange medlemmer på Blika og Vestfrost har fået deres opsigelse, og helt naturligt, er det en meget trist oplevelse at modtage en opsigelse efter en lang og god tjeneste i en af disse to virksomheder. Hele Blika lukker ved årets udgang og flytter til Østeuropa, med undtagelse af en lagerfunktion og noget administrativt, så alle LO medlemmer skal ud og finde nyt arbejde. På Vestfrost er det den almindelige køleskabsproduktionen der flyttes til Tyrkiet, og det indebærer at 170 LO medlemmer har fået deres opsigelse. Udsigten til andet arbejde er heldigvis god for rigtig mange, men man må ikke glemme, at ufaglært arbejde, ikke ligefrem hænger på træerne her i Vestjylland. Jeg ved godt at mange virksomheder i denne tid gør brug af vikarer, men det er en stakket frist efter min opfattelse, det vil ikke skabe varig beskæftigelse for de mange medlemmer der efter nytår står uden arbejde. Der skal uddannelse og omskoling til, og det havde efter min opfattelse været naturligt i forbindelse med en afskedigelse i dette omfang. Nu sker det ikke, og mange har da også valgt at søge Ansvarshavende: John M. Schmidt I redaktionen: Susanne Brinck-Jensen. Proff. Gruppen. Mary-Ann Skovning. Industrigruppen. Carlo Hermansen. Bygningsgruppen. Johnny Blicher. Opmålerkonsulent. Margrethe Christensen. Hjem Is. Hardy Jørgensen. Fællessekretariatet. Deadline næste blad er fredag den 19. januar Oplag 6000 stk. Bladet udkommer 4 gange årligt 2 Træfferen nr

3 væk til andet varigt arbejde inden for andre brancher i håber om her at finde varig beskæftigelse. Det er en kendsgerning at afdelingen ikke kan opstøve en ledig murer eller murerarbejdsmand, og der er mere end almindeligt run på byggeriet, og mon ikke den konjektur er ved at toppe, og vi igen ser mere normale tilstande. Når vi taler byggeri og uddannelse, så er det mere end almindeligt ærgerligt at det kursus afdelingen forsøgte at etablere som uddannelse af murerarbejdsmænd, ikke kunne blive til noget. Vi kunne ikke skaffe det fornødne antal interesserede medlemmer til uddannelsen. Arbejdsgiverne var meget interesseret i at tage et antal lærlinge men rekrutteringen svigtede blandt vore medlemmer. Vel er det et hårdt arbejde at være murerarbejdsmand, men lønnen følger også med, skal jeg hilse og sige, og det er ikke noget fyord at være murerarbejdsmand. Nu agter DLA at etablere vikarbureauer, og de ansatte i den del af deres virksomhed skal ind og lave organisationsarbejde for dem på alle etablerede virksomheder. Man kan spørge sig selv? Er det noget virksomhederne og deres ledelser og medarbejderne også ønsker. Det vil alt andet lige skabe mere end almindeligt uro på den virksomhed hvor DLA forsøger sig, det tør jeg godt spå. Igen ønsker DLA at nasse på den etablerede fagbevægelse med at deres medlemmer som skal have samme vilkår som øvrige ansatte, uden at DLA så meget som bare ved en lejlighed har løftet en finger. Vi må så tage opgaven derfra når vi kender DLA s indsats overfor vore medlemmer. Dansk Industri, med Hans Skov i spidsen, har her inden 2007 overenskomstforhandlingerne starter op med, at nu skal der være normal tid over hele døgnet, og genebetaling skal bortfalde. Aldrig har danske virksomheder tjent så meget, aldrig har der været større beskæftigelse, så at sende sådanne signaler ud, kan kun opfattes som en krigserklæring fra dansk Industris side. Der er råd til en historisk god overenskomstfornyelse denne gang, og det skal vi fortælle ved en hver lejlighed der byder sig. Alternativt må vi ruste os til de alternative muligheder fagbevægelsen har. Der er råd til de rimelige krav, fagbevægelsen har udtaget fra centralt hold, og fagbevægelsen beder ikke om nedsat arbejdstid for vi ved, der er brug for alle hænder, men der skal også betales, for brug af de mange hænder. Så vi afventer med spænding efteråret og vinterens forhandlinger mellem Dansk Industri og CO Industri, der SKAL penge på bordet fra Dansk Industris side ved forhandlingerne. e Leder Træfferen nr

4 Bygningsgruppen Lev farligt - Dø ung Selv om det oprindeligt var titlen på en bog som direkte advarede mod et liv på kanten af det lovlige, dokumenterer billedet klart, at der stadig findes enkelte Tarzan-modeller, som ikke tager hverken love, sikkerhedsbestemmelser eller et gran fornuft i brug ved planlægning af et arbejde. Selv om der i dette tilfælde var tale om en privat bygherre i Vejen, som forhåbentlig ikke har kunnet narre andre end den stakkels familie op at stå på lortet, skyndte miljøkonsulent Thyge Kristensen sig at anmelde forholdet til Arbejdstilsynet, i håb om at der ikke skulle ske dødsfald. Gid det lykkedes AT at få stoppet uansvarlighederne, også selv om der ikke var tale om ansættelsesforhold. Stilladset er en hel Storm P. tegning. 4 Træfferen nr

5 Bygningsarbejdernes nye overenskomster b Som bekendt skal vi i byggebranchen, ligesom på mange andre overenskomstområder, have nye overenskomster gældende fra marts F har nu modtaget alle de overenskomstkrav der er rejst fra møder og besluttende organer i de respektive fagforeninger, og et repræsentantskabsmøde har efterfølgende besluttet, hvilke generelle krav 3F vil forfølge ved de kommende forhandlinger. Jeg kan med det samme sige, at kun meget, meget få bygningsarbejdere vil få særlig glæde af gennemførelse af de generelle lønkrav der rejses. Sagen er, ganske kort, at vi i byggefagene for længst har skabt os selv lønvilkår, som overhaler de generelle lønkrav uden om. Kravene indeholder dog også såkaldte bløde krav vedr. pension, barsel, arbejdstid, uddannelsesmuligheder etc., hvor byggebranchen følger de andre overenskomstområder næsten slavisk. Spørgsmålet er altså, om en vis grad af imødekommelse fra arbejdsgivernes side vedr. de bløde krav, vil modsvare de forventninger vi har til de nye overenskomster. Fra min side skal der ikke herske tvivl om, at der skal penge i foret hvis jeg skal anbefale at stemme ja til de nye overenskomster. Hver eneste dag kan vi læse om nye kæmpe lønstigninger til direktørerne, og kæmpeudbytter til aktionærerne, den selv samme personkreds som ideligt fremhæver, at vi skal være tilbageholdende i overenskomstkravene, for at de danske virksomheder kan bevare konkurrenceevnen. Alle internationale organer der beregner konkurrenceevne opgjort på lønomkostninger pr. produceret enhed, giver Danmark UG med kryds og bolle. Hidtil er det dog hovedsageligt de toplønnede i Danmark, der virkeligt har kunnet mærke fremskridt, hvorimod de fleste lønmodtagerfamilier ikke har kunnet mærke væsentlige forbedringer. Følg overenskomstforhandlingerne nøje, i den udstrækning vi kan skabe åbenhed i forhandlingerne. Og være samtidigt klar til, at i foråret 2007 kan vi få brug for alle de kræfter og resurser vi kan mønstre, hvis vi skal stå fast på at få vor retfærdige del af den kolossale velstandsforøgelse der hidtil kun er kommet de i forvejen mest velstående danskere til gode. Sten Mogensen e Bygningsgruppen Træfferen nr

6 Bygningsgruppen...VIL DU TJENE PENGE? ER DU INTERESSERET I AT TJENE PENGE?... SÅ HAR VI ET TILBUD DU IKKE KAN SIGE NEJ TIL!!!! Priskurantkursus for murerarbejdsmænd, murersvende, FIU nummer samt jord-beton og bygningsarbejdere FIU nummer Dette og meget mere vil blive behandlet på kurset, der afholdes over 3 arbejdsdage: december F Esbjerg, Vestkraftgade 1, 6700 Esbjerg Sidste tilmelding fredag d. 17. november - Forudsætningen for at få nogle gode akkorder er at aftaler/akkorderinger bliver skrevet rigtigt. - Når der skal laves regnskaber er det vigtigt at skurbogen er ført så udførligt som muligt. - Hvis du ryger uklar med mester, hvad gør jeg så? - Hvad kan fagforeningen egentlig bruges til? - Voldgifter og arbejdsret hvad er det for størrelser? Der bliver udbetalt daglønstab og kørerpenge efter fagforeningens regler. Sagt på godt dansk: bliv klogere uden at det koster dig noget, ud over den tid du bruger på kurset. Arbejdstiderne vil være fra 8.00 til Pauser: , , Lærlinge er velkomne til at deltage i kurset, men det forudsætter at mester giver fri. (evt. kan der bruges feriefridage). PROGRAM: Velkomst og kursusorientering. Fagforeningen og opmålerforeningen. Afdelingens betydning Hvilken betydning har tillidsmænd/ sikkerhedsrep. Overenskomsten og de fagretslige regler. Hvilke afsnit er af betydning for løndannelsen Hvordan behandles uenighed med mester 6 Træfferen nr

7 Skurbogen/ugesedlen Kørepenge-skurpenge- ventepenge etc. Murernes priskurant Hvordan er den opbygget Opmålingsprincipper Hvilke ting skal noteres for at få alt med BYGs priskurant (murerarbejdsmænd) Hvordan er den opbygget Opmålingsprincipper Hvilke ting skal noteres for at få alt med Akkordaftaler/akkorderinger Hvad er vigtigt at få med Fællesakkorder Hvordan skrives akkorderingssedler Tidsfrister Aktuelle emner/voldgifter Akkordtidsfortegnelsen Vejledende tider Evaluering Programmet vil blive opdelt så det passer til hver branche!! Der vil være gruppearbejde i de forskellige priskuranter. Arrangør: Opmåler og aktivitetsforeningen i Ribe Amt. Bygningsgruppen Murer opfindelse Til brug ved at lægge slidlag har murersvend Henning Møllegård fremstillet et hjælpeværktøj. Det er en plade på ca. 30 x 50cm med 4 ben af ca. 10cm højde (se billeder). Det bevirker at knæene ikke er i berøring med beton og når gulvet skal pudses, kan et større areal færdiggøres med et pænere resultat. Hvis der andre der har udtænkt hjælpemidler/værktøjer, der kan lette dagligdagen, vil vi gerne høre om det. Carlo Hermansen, Bygningsgruppen. Træfferen nr

8 Bygningsgruppen Bestyrelsen efter Generalforsamlingen den 9. juni 2006 Steen Mogensen, Carlo Hermansen, Johnny Blicher, Carsten Gudsø, Formand Opmåler Opmåler Carl Jessen, Næstformand Ove Gejel, Henning Møllegaard, Johnny Møller, Lars H. Pedersen, Freddy Christiansen, Preben Thomsen, 8 Træfferen nr

9 Aktiv ferie for hele familien! Lørdag den 7. juli til fredag den 13. juli 2007 Tag børnene med både store og små, egne og børnebørn på en aktiv ferie med udfordringer for både krop og sjæl. Vi lover udflugter, udfordringer, indtryk, oplevelser, sang, musik og samvær. Stedet er Laugesens Have, som ligger ved Videbæk mellem Herning og Ringkøbing. Familierne bor på værelser med eget bad og toilet. Skolen sørger for sengetøj, håndklæder og al forplejning. Der er tilknyttet en ledergruppe til at lede legene og løjerne. Prisen er 900 kr. for børn i alderen 3-17 år. Børn under 3 år deltager gratis. Prisen for voksne er kr. Pengene betales ved ankomsten. Der udbetales ikke rejsepenge. For yderligere oplysninger kan der rettes henvendelse til Søren Elbæk på Laugesens Have på tlf For tilmelding kontakt din 3F-afdeling, som har den blanket, der skal benyttes. Sidste tilmeldingsfrist er 15. marts Knivsbækvej Videbæk. Telefon Træfferen nr

10 Industrigruppen Faglige sager H. C. Auto: sikkerhedsrepræsentanten har igennem 1 års tid forsøgt at få oplyst i Sikkerhedsorganisationen, hvorvidt der ydes tilskud til sikkerhedsbriller med korrigerende glas. De der er til rådighed i dag, ikke er tilpasset den enkelte. Synet nedsættes og motorbrille modellen medfører store gener f.eks. tildugning. Afdelingen har begæret mægling i sagen. KB Røgeri: Der har været afholdt lønkonsulentmøde på KB Røgeri d. juni 2006 med deltagelse fra, virksomheden, CO, DI og 3F. Baggrunden for mødet, var en anmodning fra virksomhedens ledelse/medarbejdere om lønkonsulentbistand. Medarbejderne har overfor ledelsen, udtrykt ønske om højere løn, samtidigt har virksomheden behov for en højere produktivitet. Efterfølgende er der blevet nedsat et lønudvalg bestående af TR. samt en medarbejdere og den administrerende direktør. Det midlertidige lønsystem søges igangsat ca. 1. august 2006 og bør have en prøveperiode på mellem 6-12 måneder. Afdelingen følger sagen tæt. KB Røgeri: I forbindelse med lønforhandlinger, opstod der uoverensstemmelse, da virksomhedens indehaver/ direktør nægtede at udarbejde og underskrive uenighedsreferatet. Ydermere blev TR truet, at såfremt hun sendte dette til organisationen, skulle man ikke forvente nogen form for lønforhøjelse. Vi er af den opfattelse, at dette er klart brud på overenskomsten 49 stk. 1 samt 2 stk. 3. Der har været afholdt henholdsvis mæglingsmøde og organisationsmøde, hvor enighed ikke blev opnået. Afdelingen afventer indkaldelse til fællesmøde. Sprout Matador: Virksomheden opsagde en lokalaftale omkring ansættelsesforhold af ejendomsfunktionær på et organisationsmøde fik afdelingen medhold i, at lokalaftalen tidligst kunne opsiges i marts Arovit: På virksomheden arbejder man på skiftehold uenigheden består i, at virksomheden ikke er af den opfattelse, at 1.skift skal afregnes med skifteholdstillæg ved overarbejde efter kl Afdelingen har begæret mægling i sagen. 10 Træfferen nr

11 3F Ungdom Landsmøde den november 2006! Tilmelding skal ske til Malene på eller Sæt dit præg for ungdomsarbejdet i 3F Ungdom deltag i landsmødet den november 2006! Politik, spændende debatter, møde andre unge, oplæg fra unge politikere, underholdning, stand up, fest og hygge er nogle af de ting, vi byder velkommen til. Vi holder landsmødet på Dansk Folkeferie, Oddevejen 8 i Middelfart. Der er arrangeret bustransport til og fra Middelfart station. Vi tilbyder børnepasning under selve mødet, blot skriv antal børn og deres alder på tilmeldingen. Du kommer til at dele værelse med en af samme køn. Tilmelding skal ske til Malene på eller Hvis du er allergiker eller der er andre ting, vi skal være opmærksomme på skal Malene have besked. For at være sikker på overnatning skal tilmelding ske senest torsdag den 19. oktober Du vil op til weekenden modtage deltagermateriale med praktiske oplysninger. Program 3F Ungdoms landsmøde den november 2006 Fredag: -> Tjek in Middag Velkomst v/ Ida Risom konferencesalen Møde Regionstid Bar åbner Faglig underholdning - slyngelstuen Bar lukker Lørdag: Morgenaktion Morgenmad Mødet starter Frokost Politisk debat Mødet fortsætter Pause Middag Stand Up med Omar Marzouk DJ spiller op - Lille Lars fra bl.a. The Voice 2.00 God nat! Søndag: Morgenaktion Morgenmad 9.00 Mødet fortsætter Valg af ordførere Valg af årets sang Oplæg fra Nicaragua-tur Tak for denne gang Frokost derefter afrejse Vi ses 2007 Faglig Fælles Ungdom Kampmannsgade København V Telefon Fax Træfferen nr

12 E+P klubben E+P klubben informerer X Tirsdag den 24. okt kl FOREDRAG Vi har fået Arne Holm Pedersen fra Askov til at komme og fortælle og vise lysbilleder i serien Danmark rundt. X 3F Efterløns og Pensionistklubs SANGKOR, under ledelse af Kaj Tagmose. Alle der ønsker at deltage er velkommen, vi mødes den 1 og 3 tirsdag i måneden kl. 9.30, Kirkegade X Tirsdag den 7. nov kl BANKO Vi spiller som vi plejer. X Tirsdag den 21 nov kl MINE 40 ÅR TIL SØS Marie Finne fra Løjt Nørreskov kommer og fortæller om sine 40 år som Telegrafist på de 7 Verdenshave. OBS. Vi vil fra denne dag, sælge billetter til vores julefrokost på Esbjerg Højskole. Pris 140. kr. X Tirsdag den 12. dec kl JULE BANKO med små overraskelser. X 3F Efterløns og Pensionistklubs BOWLINGKLUB. Alle der ønsker at deltage er velkommen, vi mødes 1 & 3 onsdag i hver måned kl.14.00, Fun World, Glarmestervej X Tirsdag den 9. jan kl BANKO Vi spiller som vi plejer. X Tirsdag den 23. jan kl FOREDRAG Bent Jacobsen fra nærpolitiet kommer og fortæller om nærpolitiets arbejde og hvordan alarmcentralen arbejder. Der vil blive mulighed for at stille spørgsmål. X Tirsdag den 13. feb kl BANKO Vi spiller som vi plejer. X Tirsdag den 27. feb kl GENERALFORSAMLING Vi afholder vor årlige generalforsamling med dagsorden. Ifølge vedtægterne. Forslag der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest, X Fredag den 15. dec kl JULEFROKOST på Esbjerg Højskole. Julefrokosten Kommer til at foregå i rød Bar i Store Krostue kl på Esbjerg Højskole. Billet pris 140. kr. X Tirsdag den 13. mar kl BANKO Vi spiller som vi plejer. X Tirsdag den 27. mar kl UNDERHOLDNING Carl Johan Grabe og hans venner kommer og underholder med sang og musik. 12 Træfferen nr

13 Overenskomstforslag til SBA overenskomsten Afdelingen havde indkaldt til møde den 14. august i 3F Esbjerg i privat service til overenskomstkrav. DER KOM EN PERSON. Er det tegn på tilfredshed i området?????? Afdelingen er bekendt med mange problemstillingen i dette område, vi forstår ikke, at der ikke er større interesse for eget arbejdsforhold. k OVERENSKOMSTKRAV TIL SBA OVERENSKOMSTEN Generel lønstigning Nyt stykke i 9 For hver 37 timers tjeneste i tidsrummet til ydes der rengøringsassistenter 3 timers frihed med fuld løn. 19 stk.1 Pension fra arbejdsgive hæves til 10% Pension for medarbejder hæves til 5% Arbejdstakten nedsættes til 120 på grund af nedslidninger. Sendt fra 3F Esbjerg Privat service har haft tillidsrepræsentanter fra hele landet til konference. Der blev alle kravene drøftet og der vil igen blive kaldt ind i januar, hvor kravene bliver prioriteret. SBA Overenskomsten 7 stk. 2 Aftentillæg hæves til 15 kr. Nattillæg hæves til 20 kr. Søn/helligdag hæves til 25 kr. Susanne Brinck-Jensen, Brancheformand - Privat service 7 stk. 3 Tillæg for patruljetjeneste hæves til 5.00 pr. time. 7 stk. 8 Hvis man bliver ansat og de forventer at man kan have arbejdspladser spredt over et større område og bruger egen bil, skal de have kilometerpenge, (højeste sats). Træfferen nr

14 3F Esbjerg Ny medlemsservice Nye medlemsservice for 3F Esbjergs medlemmer. Vi som sidder i 3F s afdelinger, og bl.a. beskæftiger os med at anvise ledige til job som arbejdsgivere har ringet om, har altid manglet et ordentligt værktøj til at søge ledige ud med de rette kvalifikationer, som matcher de krav arbejdsgiverne har stillet som betingelse for at ville ansætte ledige. Det vil snart være fortid da afdelingerne, i meget nær fremtid, får et nyt værktøj som skal hjælpe os med at anvise ledige medlemmer til ledige job, inden for afdelingernes overenskomstområder. Men - før vi kan bruge værktøjet, skal vi - kort fortalt have alle medlemmer ind til en snak, for at få alle deres kompetencer lagt ind i en database. Ud fra disse oplysninger, kan vi så søge lige nøjagtigt de medlemmer ud til de job som arbejdsgiverne efterlyser arbejdskraft til. Hvis der er ledige medlemmer som mangler kvalifikationer til bestemte områder på arbejdsmarkedet, kan vi også hjælpe med det. Vi laver aftaler med de skoler som kan opkvalificere ledige til arbejdsmarkedet, og gennem en individuel afklaring, finder skolen ud af hvad der mangler i at blive kvalificeret til et job. Det vil have stor betydning både for arbejdsgiverne men også for afdelingens ledige medlemmer, at vi nu kan hjælpe med at finde de rette ledige til de rette job. Vi starter med ledige medlemmer, men senere vil der blive mulighed for at alle vore medlemmer kan få deres kompetence lagt ind i databasen, og besked herom vil komme gennem de tillidsvalgte på alle vore arbejdspladser, og via afdelingens hjemmeside. Vi forventer at starte op omkring den 1. november, nærmere besked vil blive lagt ud på afdelingens hjemmeside 14 Træfferen nr

15 Vil du være ambassadør for 3F Esbjerg 3F Esbjerg Ambassadører er ansatte i virksomhederne som fungerer som et bindeled mellem arbejdspladsen og 3F Esbjerg. Han/hun er en vigtig person både for arbejdspladsen og for fagforeningen, og sammen kan vi skabe bedre løn og arbejdsforhold på netop din arbejdsplads. Der kan godt være flere kontaktpersoner på én arbejdsplads. Om du er ung eller lidt ældre, kvinde eller mand, etnisk dansker eller har en anden etnisk baggrund end dansk, så er du velkommen til at melde dig som ambassadør, og få gavn af fordelene. En ambassadør er vigtig for arbejdspladsen, fordi han/hun kender de lokale forhold, og sammen med fagforeningen kan være med til at forebygge konflikter, inden de går i hårdknude, og det er nemmere for virksomheden at bevare en god og hurtig kontakt til sine medarbejdere. En ambassadør er vigtig for fagforeningen fordi han/hun er med til at synliggøre 3F Esbjerg på arbejdspladsen, og sikre at nye kolleger, som evt. ikke er medlem af 3F Esbjerg, kan få tilbuddet om et medlemskab. At være ambassadør indebærer IKKE, at man skal deltage i en masse møder og kurser eller andet, men ambassadørerne bliver holdt tæt informeret om fagforeningens mange aktiviteter og tilbud, som man kan bringe videre til kollegaerne på arbejdspladsen. Det er 3F Esbjergs mål, at vi den 1. april 2007 har 100 ambassadører spredt over alle de virksomheder, hvor vi har medlemmer. Ambassadører træder ikke i stedet for tillidsrepræsentanter eller sikkerhedsrepræsentanter, men er et vigtigt supplement til det flotte arbejde som alle tillidsvalgte i forvejen laver. Jeg ønsker at melde mig som ambassadør for 3F Esbjerg: Jeg ønsker at høre nærmere om at være ambassadør for 3F Esbjerg: (X) (X) Navn: Fødselsdato: Virksomhed: Sendes eller afleveres til 3F Esbjerg, Vestkraftgade 1, 6700 Esbjerg, eller ring på tlf. nr Træfferen nr

16 3F Esbjerg Generalforsamling Torsdag den 30. nov kl på Esbjerg Højskole, Stormgade 200, 6700 Esbjerg. 1. Valg af dirigenter. Forslag Sten Mogensen, gruppeformand, Byg, og Poul Erik Rise gruppeformand Proff. 2. Valg af stemmeudvalg 6 personer. 2 fra Industrigruppen. 2 fra Bygningsgruppen. 2 fra Proff-gruppen. 3. Godkendelse af Forretningsorden. 4. Beretning over virksomheden 2005 v/formanden. 5. Regnskab fra kassererkontoret. a. Budget b. Kontingentfastsættelse Indkomne forslag. a. Godkendelse af revisionsselskab for Valg/godkendelse. a. Indstilling til formand John M. Schmidt, Industrigruppen. b. Indstilling til næstformand Susanne Brinck-Jensen, Proff. gruppen. c. Fælleskasserer Finn C. Dam, på valg i lige år. d. Fælles sekretariatsleder Kaja Liboriussen, på valg i lige år. e. 1 medlem af lønudvalget, samt personlig suppleant for denne. Mogens Hansen medlem, Irene Madsen suppleant for denne. f. 1 bilagskontrollør, samt personlig suppleant for denne. Peter Rasmussen bilagskontrollører, Hugo Kristensen suppleant for denne. g. 1 fanebærer, samt personlig suppleant for denne. Tonny J. Johansen fanebærer, Jette Jensen suppleant for denne. 8. Afslutning. Spisning vil ske fra kl , så derfor skal afdelingen anmode om tilmelding, senest mandag den 27. nov. kl til generalforsamlingen af praktiske hensyn. Gyldigt medlemskort skal forevises mod forlangende, så det bedes medbragt. Regnskab og evt. indkomne forslag kan afhentes i afdelingen 5 dage før afholdelse af generalforsamling i afdelingens receptionen. Bemærk!!! Indkomne forslag, herunder til personvalg, skal være afdelingen i hænde senest torsdag den 23. november, afleveret og stemplet i afdelingen for modtaget. Bestyrelsen 16 Træfferen nr

17 Medlemsmøde om Overenskomsten og Arbejdsmarkedspensioner 3F Esbjerg 3F Esbjerg afholder medlemsmøde for alle interesserede medlemmer af 3F Esbjerg, som et fyraftensmøde, hvor der vil være repræsentanter fra de to store arbejdsmarkedspensionsselskaber, PENSION-Danmark, Industriens pension (IP-pension). Tamaet er: Hvordan går det med vores pensionsordninger, og hvad kan jeg forvente af ydelser i fremtiden, og hvad bliver det fremtidige ydelsesmønster for arbejdsmarkedspensioner. Hvor stopper den? Mødet afholdes i afdelingens store mødesal på 3. sal, hvor der maksimalt kan være ca. 80 medlemmer, så derfor vil tilmelding være nødvendig, enten gennem din tillidsrepræsentant eller direkte til afdelingen på tlf Seneste frist for tilmelding er tirsdag den 24. okt. kl Mødet afholdes torsdag den 26. okt. fra kl Mød op!! Få forklaret, hvad din arbejdsmarkedspension indeholder, og kom med forslag til andre ønsker, eller ændringer af arbejdsmarkedspensionsordningerne. Der vil være en øl/vand og en sandwich i forbindelse med afholdelse af mødet. Ved en evt. meget stor interesse for mødet vil afdelingen afholde et yderligere møde omkringe samme emne i løbet af vinteren 2006/07. Træfferen nr

18 Proff-Gruppen Orientering Efter generalforsamlingen og sammenlægningen med restaurationsbranchen, er Proff-gruppens bestyrelse kommet til at se sådan ud: NAVN: ARBEJDSPLADS: Agnethe Schmidtsdorff Maskinmesterskolen Anni Jensen Sydvestjysk Sygehus Benny Lassen - Suppleant Esb.Kommune - Parkafdelingen Bodil Hestbæk - Suppleant Sodexho - Off Shore Carsten Brøner Brancheformand for Restaurationsbranchen Dina Hygum Jensen - Suppleant Esb.Kommune - Parkafdelingen Edith Eriksen Faglig sekretær Ella Jensen Esbjerg Højskole Hanna Simonsen Esb.Kommune - Rengøringsafdelingen Jan Jepsen Post Danmark Jette Jensen 3F a-kassen Johnny Jensen Esb.Kommune - Vejafdelingen Jytte Lund - Suppleant Vest Energi Kim christensen Eurest - Off Shore Klaus Nissen Esb.Kommune - Parkafdelingen Niels Holgersen Esb.Kommune - Vejafdelingen Poul Erik Rise Formand for Proff-gruppen Brancheformand for offentlige ansatte Preben Mortensen Sodexho - Off Shore Susanne Brinck-Jensen Næstformand for Proff-gruppen Brancheformand for privat service 18 Træfferen nr

19 Genbrugspladsen b For ikke så mange år siden var containere til storaffald, ofte placeret på parkeringspladser, en del af bybilledet. Usorteret blev det hele kørt til lossepladsen kun klunserne sørgede for et minimum af genbrug. De tider er forbi. I dag har kommunerne indrettet store, flotte genbrugspladser, hvor private kan aflevere og sortere deres storaffald i op til 30 forskellige containere eller pladser. Murbrokker bliver til vejbelægning, og haveaffald omdannes til kompost som kan afhentes gratis af borgerne og bruges til jordforbedring i haverne. Det meste af vores affald bliver i dag til genbrug eller varme. Farligt affald som kemikalier og asbest ligger ikke og forurener. Tænk også på de stakler, der vælger at blive arkæologer om tusind år, og som skal undersøge lossepladserne, vor tids køkkenmøddinger. Der er penge i skidtet 1 tons metal til genbrug i stedet for til forbrænding sparer kommunen for ca kr. Papir kan sælges for ca. 200 kr. pr. tons, men hvis det ikke er sorteret og ryger til forbrænding, koster det kommunen penge. Rent træ kan genbruges til spånplader, eller brændes. Men hvis nu der er smidt trykimprægneret træ i containeren, ryger det hele til deponi. Deponi på lossepladsen er langt den dyreste løsning. D.v.s. at usorteret affald o. lign. koster skatteborgerne og kommunen penge, ca kr. pr. tons. Der er miljø i genbrug. Vi genanvender i stedet for at smide væk. Til gengæld sparer vi på jordens ressourcer, og sparer penge til nye lossepladser. Som ingen ønsker at få som nabo. Aktivitets- og opmålerforeningen 3F ere som miljøvogtere Pladsmændene er dine fagforeningskammerater i 3F. På genbrugspladsen er det deres opgave at vejlede borgerne, men de har også ansvaret for en rigtig sortering og skal kontrollere, at det sker. Dermed sparer de dig og kommunen for mange penge, og er med til at forbedre vort miljø. Træfferen nr

20 Aktivitets- og opmålerforeningen samt Rengøringsklubben Desværre er der nogle få brugere af genbrugspladsen, der vil snyde til ugunst for os alle sammen. Derfor må vi nok forvente, at de sorte affaldssække i fremtiden bliver forlangt erstattet af gennemsigtige, så man kan se indholdet. Næste gang du kommer på genbrugspladsen og måske bliver lidt irriteret over, at pladsmanden lige studerer hvad du har i traileren, skal du huske på, at han udfylder en stor og samfundsnyttig funktion. Giv ham et smil og en frisk bemærkning. Rengøringsklubben Tirsdag den 19. september 2006 havde vi rengøringsklubben for offentligt arbejdspladser inden til en aften, hvor Gudrun fra A-kasse fortalte om efterløn, og hvor Jacob Baden fra Pension Danmark gav en orientering om pensionsordningen. Thyge Kristensen, Miljøkonsulent Aktivitets og Opmålerforeningen i 3F Ribe amt e en god debat. Vi håber, at der også næste gang vil være lige så stor tilslutning. Susanne Brinck-Jensen, Næstformand - Proff-gruppen Vi havde en rigtig god aften, og det er dejligt, at der var tilmeldt 56 personer. Der var stor spørgelyst og 20 Træfferen nr

21 Afdelingens fisketure i Tjæreborg Fiskesø 3F Esbjerg Afdelingen afholdte som bekendt 2 fisketure i år, p.g.a. det store medlemstal. Den første tur blev afholdt lørdag den 5. august fra kl til kl Nr 1. blev Johnny Køhler med en fisk på 3,740 kg. 5 Nr 2. blev Henry Nielsen med en fisk på 3,010 kg. 5 Nr 3. blev Jørgen Jepsen med en fisk på 2,770 kg. Anden tur afholdtes lørdag den 19. august og her blev 5 Nr 1. Art Klumpmacher med en fisk på 2,160 kg. 5 Nr 2. blev Karsten Pedersen med en fisk på 1,995 kg. 5 Nr 3. blev Børge Hallum med en fisk på 1,390 kg. Begge ture forløb planmæssigt og vi ser frem til næste års arrangementer. Afdelingens aktivitetsudvalg Træfferen nr

22 3F Esbjerg Jubilarer Jubilarer 25 år og 40 år I lighed med tidligere år, vil afdelingen fejre sine jubilarer. Dette finder sted i januar kvartal Den nøjagtige tid og stedet er endnu ikke fastlagt. Betingelser som skal være opfyldt. 25 års jubilæum i Medlemskab i afdelingerne SID eller KAD i de sidste 25 år, hvoraf du skal have været i en af de sammenlagte afdelinger i 3F Esbjerg, de sidste 5 år. 40 års jubilæum i Medlemskab i afdelingerne SID eller KAD i de sidste 40 år, hvoraf du skal have været i en af di sammenlagte afdelinger i 3F Esbjerg, de sidste 10 år. Da det er umuligt at for afdelingen at finde alle, der har jubilæum i afdelingens kartotek, bedes du selv rette henvendelse til afdelingen, for at gøre os bekendt med dette. Det vil være en god ting, hvis du selv kan dokumentere dit medlemskab, f.eks hvis du har gamle fagforeningsbøger, da det i visse tilfælde kan være meget svært at fremskaffe den nødvendige dokumentation. Medlemmer der tidligere har deltaget i jubilæum i SID eller KAD regi, henholdsvis 25 eller 40 år, kan ikke komme i betragtning på ny. Sidste frist for indsendelse er fredag den 12. januar Jeg har jubilæum i afdelingen, og har ikke tidligere deltaget i festen og mener at have: 25 års jubilæum 40 års jubilæum Navn: Cpr nr: Adresse: Post Nr: Indmeldt ca. i SID/KAD Ønsker at deltage i den kommende fest. Ønsker ikke at deltage, men ønsker gaven. 22 Træfferen nr

23 50 års Jubilarer Som tidligere år, vil Forbundet gerne hilse på de medlemmer der har haft uafbrudt medlemskab af de forskellige forbund der nu er 3f i 50 år. Hvis man er startet i et andet forbund, der senere er sammenlagt i 3f, tillægges ancienniteten fra indmeldelsen i det første forbund. Hvis du mener, du har været medlem af et af forbundene i 50 år, så kontakt afdelingen senest fredag den 24. november og medbring evt. en gammel fagforeningsbog eller anden dokumentation. Kassererkontoret 3F Esbjerg Juletræsfest Fredag den 29. december F Esbjerg Afdelingen afholder juletræsfest for børn i Stadionhallen på Gl. Vardevej. Fredag den 29. december 2006 fra kl til kl Billetter á 25 kr. sælges fra mandag den 4. december og kan købes i afdelingens kassererkontor og så længe lager haves. Sidste salg af billetter er Fredag den 22. december kl Aktivitetsudvalget. Træfferen nr

24 Afsender: 3F Vestkraftgade Esbjerg Åbningstider 3F Esbjerg: Mandag 8:00-12:00 Tirsdag 8:00-12:00 og 12:30-17:00 Onsdag 8:00-12:00 Torsdag 8:00-12:00 og 12:30-17:00 Fredag 8:00-12:00 Fanøkontoret Mandag 9:00-12:00 Onsdag 14:00-17:00 Telefontider : Mandag 8:00-15:00 Tirsdag 8:00-17:00 Onsdag 8:00-15:00 Torsdag 8:00-17:00 Fredag 8:00-12:00 Udenfor åbningstiderne kan du ringe til følgende på mobilnummer Industrigruppen John M. Schmidt: Henning Kjeldsen: Mary Ann-Skovning: Bygningsgruppen Sten Mogensen: Karl Jessen: Carlo Hermansen: Proff-Gruppen Poul Erik Rise: Susanne Brinck-Jensen Edith Eriksen: Fællessekretariatet. Kaja Liboriussen: Hardy Jørgensen: A-Kassen Ove Gejel:

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

TOPMØDE SEPTEMBER NYBORG STRAND

TOPMØDE SEPTEMBER NYBORG STRAND TOPMØDE 2016 22. -23. SEPTEMBER 2016 - NYBORG STRAND TOPMØDE 2016 Du indbydes til topmøde for alle forbundets tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. Mødet afholdes den 22. 23. september 2016 på Hotel

Læs mere

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling.

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Beretning Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Regnskab Faktiske udgifter for 2013 Arbejdsplan 2014 for Snedker- Tømrernes Brancheklub

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015 Nyt fra Formanden: Dagpengereformen De nye dagpengeregler, som indføres fra 2017, vil betyde en række forbedringer i reglerne bl.a. for genoptjening af dagpenge og mere fair regler for brug af den optjente

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Træfferen. i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december

Træfferen. i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december Træfferen Træfferen nr. 2 4. årgang 2008 Afdelingen ønsker de nye murersvende tillykke med svendebrevet i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december Leder

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Formanden har ordet :

Formanden har ordet : Side 1 Formanden har ordet : Husk at vi den 1. søndag i hver måned har lodtrækning på dit medlemsbevis i programmet: Send en hilsen ca. kl. 11.00 Hjælp foreningen med at vokse. Skaf et medlem. Det koster

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere

1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen.

1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen. Generalforsamling i Single Rock Cafe Horsens 24. april 2010 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen. 2. Valg af dirigent: Susanne Kjøller 3. Valg af referent Flemming Elimar Jensen,

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Dagsorden og beslutningsreferat

Dagsorden og beslutningsreferat Bestyrelsesmøde i 3F Bornholm 14-08-2012 Møde indkaldt af: Jens Skovgaard Deltagere: Jens Skovgaard, Merete Koch, Steffen Finne, Ole Kure, Klaus Garberg, Jann Poulsen, Henning B. Pedersen, Søren Kjøller,

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Lolland afdeling. Medlemsbladet nr

FOA Fag og Arbejde Lolland afdeling. Medlemsbladet nr FOA Fag og Arbejde Lolland afdeling Medlemsbladet nr. 3. 2010 FOA Lolland Hovedtelefonnummer: 4697 3000 E-mail Faglig: lolland@foa.dk E-mail A-kassen: akasse-lolland@foa.dk FAX Nakskov: 4697 3009 FAX Maribo:

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU.

1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU. Vedtægter for 3F ungdom Artikel 1. Navn og tilhørsforhold 1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU. 2. 3F Ungdom er Fagligt Fælles Forbunds (3Fs) ungdomsudvalg

Læs mere

Træfferen. Esbjerg. 1. maj i afdelingen Slogan konkurrence Demonstration den 19. maj. Husk! Træfferen nr. 3 2. årgang 2006

Træfferen. Esbjerg. 1. maj i afdelingen Slogan konkurrence Demonstration den 19. maj. Husk! Træfferen nr. 3 2. årgang 2006 Esbjerg Træfferen Træfferen nr. 3 2. årgang 2006 1. maj i afdelingen Slogan konkurrence Demonstration den 19. maj Husk! Fiskebilletter til afdelingens årlige fisketur Lørdag den 5. august og Lørdag den

Læs mere

Referat fra regionsudvalgsmøde d. 8 juni 2017 ved 3F 3F Goops Odense

Referat fra regionsudvalgsmøde d. 8 juni 2017 ved 3F 3F Goops Odense Referat fra regionsudvalgsmøde d. 8 juni 2017 ved 3F 3F Goops Odense Kommune Navne Mødt / Afbud Sønderborg Kaj Rasmussen Haderslev Ole Larsen mødt Haderslev Hans Gehlert afbud Kolding Conni Hahn Iversen

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post 130115 Ole Holtse Olsen Formand Tlf.: 88 92 45 78 Mobil: 27 87 11 05 Bo Henriksen Faglig medarbejder - Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning.

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Dagsorden: 1. Velkomst v/gruppeformand Hans Jessen 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

LÆGE- OG REPRÆSENTANTSKABSMØDET APRIL 2012

LÆGE- OG REPRÆSENTANTSKABSMØDET APRIL 2012 LÆGE- OG REPRÆSENTANTSKABSMØDET APRIL 2012 1 INDHOLD PROGRAM...3 ENDELIG DAGSORDEN...5 PRAKTISKE OPLYSNINGER...7 LÆGEMØDETS SEKRETARIAT...7 2 PROGRAM Fredag den 27. april 2012 Kl. 10.00-12.00 Debat om

Læs mere

FOA Holbæk seniorklubs arrangementer Forår 2015

FOA Holbæk seniorklubs arrangementer Forår 2015 FOA Holbæk seniorklubs arrangementer Forår 2015 FOA Holbæk Stenhusvej 35 Telefon 46 97 14 00 Nyt fra FOA`s seniorklub i Holbæk Ja, så er det igen tid for et lille tilbageblik over seniorenes aktiviteter

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER Derfor har du brug for en overenskomst! Din overenskomst sikrer dig de mest basale rettigheder, når du er på arbejde. Uden overenskomst

Læs mere

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4 ØsterBO Nyt Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Nyt om HavneBO - Læse mere på side 6 Åbningstider i julen Gør din indflydelse gældende

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter.

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Tillæg til Beretning Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Årets Lønforhandlinger Århus kommune. For første gang er lønforhandlingerne for daginstitutionernes rengøringsassistenter i Århus Kommune

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Sammen bygger vi Danmark www.3fklub.dk/murerarbejdsmaend Huskelister beskriver arbejder, hvor der kræves ekstra betaling i form af daglønstimer, der føres i skurbogen.

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

i Generalforsamling Bygningsgruppen den 22. april i Branchemøder den 27. april

i Generalforsamling Bygningsgruppen den 22. april i Branchemøder den 27. april Træfferen Træfferen nr. 1 5. årgang 2010 Husk 1. maj i afdelingen i Generalforsamling Bygningsgruppen den 22. april i Branchemøder den 27. april Hotel-restaurantion, privat ansatte, og offentlig ansatte

Læs mere

Velkommen i FOA. FOA støtter dig som elev. Find fagligt fællesskab i elevklubben. FOA kender dine rettigheder

Velkommen i FOA. FOA støtter dig som elev. Find fagligt fællesskab i elevklubben. FOA kender dine rettigheder ELEV FOA støtter dig som elev Find fagligt fællesskab i elevklubben FOA kender dine rettigheder Velkommen i FOA Et fagligt og socialt fællesskab, der giver dig ballast Indhold Ikke dyrt at sikre sig 3

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV ):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV ): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0200): Fagligt Fælles Forbund for Murersjakket, René Bay Lodahl, Frank Lindholm og Per René Nielsen, på byggepladsen Vitus Bering i Horsens (Opmåler Jens A. Knudsen)

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland har været på minicuíse med DFDS til Oslo i november. Her ser du et smukt billede fra busturen til Holmekollen. Efter, at vi havde kørt

Læs mere

KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011

KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011 KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011 7. Feb Bæver: Troen på? Ulve: Fuldmånemøde 14. Feb Bålhygge 21. Feb Spejderfri 28. Feb Bæver: Kims Ulve: Kort og godt 28. Feb Ordinært gruppemøde Junior/Trop hjælper med

Læs mere

Næste møde: d. 14. feb. 2017, kl i Diget 17, kælderen.

Næste møde: d. 14. feb. 2017, kl i Diget 17, kælderen. Referat af Afdelingsbestyrelsesmøde i Glostrup Boligselskab afdeling 9. Tirsdag d. 17. jan. 2017 kl. 17.00, Diget 17, kælderen. Næste møde: d. 14. feb. 2017, kl. 17.00 i Diget 17, kælderen. side 1 Deltagere:

Læs mere

ELPOSTEN l Nr. 1/2011 l Januar

ELPOSTEN l Nr. 1/2011 l Januar ELPOSTEN l Nr. 1/2011 l Januar Vor faglige sekretær Ole Madsen bliver ved udgangen af februar 2011 pensionist og fratræder i den forbindelse sin stilling i Dansk El-Forbund Fyn. Det markeres med en afskedsreception

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

Fraværende: 1 Dirigent Bente Jakobsen 2 Godkendelse af referat. 2.1 Referat fra mødet den 25. januar 2010 Godkendt 3 Åbent for tilføjelser

Fraværende: 1 Dirigent Bente Jakobsen 2 Godkendelse af referat. 2.1 Referat fra mødet den 25. januar 2010 Godkendt 3 Åbent for tilføjelser Dagsorden til bestyrelsesmøde den 22.02.2010. Deltagere Bestyrelsen: Anette Jørgensen, Anne Bjerregaard, Bente Jakobsen, Henning Jakobsen, Ingerlise Thage, Anne Sørensen, Randi Pedersen, Helle Marqweis,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD 22. januar 2009 Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD I henhold til vedtægt for DANSKE ÆLDRERÅD indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde: Onsdag d. 6. maj 2009 Hotel Nyborg Strand

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006

Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006 Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006 Sted: Aalborg 3F Søndergade 62, 4 sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens beretning. 4. Forelæggelse af revideret regnskab.

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Husk Valg til Centerrådet den 18. nov.! Siden sidst

Husk Valg til Centerrådet den 18. nov.! Siden sidst Husk Valg til Centerrådet den 18. nov.! Solrød Aktivitets - og Frivilligcenter AFC samt Daghjemmet for visiterede borgere Solrød Center 85, 2680 Solrød Strand Telefon 5618 2445 Mandag- torsdag kl. 9.00-16.00

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! 2 DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Metal Sønderjylland Seniorklubben. Aktivitetskalender 2015

Metal Sønderjylland Seniorklubben. Aktivitetskalender 2015 Metal Sønderjylland Seniorklubben Aktivitetskalender 2015 Husk at enkers ledsager betaler fuld pris ved alle arrangementer! Tilmelding til alle arrangementer sker til kontoret på telefon 74 62 28 85 Ved

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

PÅ 3F UNGDOMSKURSER FÅR DU: udvidet dit netværk. udviklet dig som person. ny viden

PÅ 3F UNGDOMSKURSER FÅR DU: udvidet dit netværk. udviklet dig som person. ny viden 1 PÅ 3F UNGDOMSKURSER FÅR DU: udvidet dit netværk ny viden Som medlem af 3F og under 31 år er det gratis at deltage på kurserne, og vi betaler billigste offentlige transport. For at sikre at så mange forskellige

Læs mere

Fuglebakken juni 2015

Fuglebakken juni 2015 Fuglebakken juni 2015 Aktiviteter & arrangementer Morten Eskesens Vej 2 8210 Aarhus V. Tlf.: 87 13 32 00 Brug dit lokalcenter Alle er velkomne Arrangementer på Lokalcenter Fuglebakken Søndag den Mandag

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift:

Opmandskendelse i faglig voldgift: Opmandskendelse i faglig voldgift: 3F for murerarbejdsmand Flemming Guldberg (faglig sekretær Jan Madsen) mod Dansk Byggeri for FME Entreprise A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 November 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Efterårsløv. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

Temaet er udvikling og synlighed

Temaet er udvikling og synlighed MEDARBEJDERTRÆF 2013 Temaet er udvikling og synlighed 25. 26. maj 2013 Det er vigtigt at Dansk Vandrelaugs medarbejdere mødes på tværs af afdelingerne for at udveksle erfaringer og lære af hinanden. Måske

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 19. januar 2012, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning.

Referat fra stiftende generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 19. januar 2012, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Referat fra stiftende generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 19. januar 2012, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Dagsorden: 1. Velkomst v/konstitueret gruppeformand Hans Jessen

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien:

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien: Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015 Sol, sommer & ferietid for alle... Endelig sommerferie og skolefri, så kom ned i din klub og se hvad vi har fundet på. Mange er med klubben på

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro.

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Vejledning om udbetaling for G-dage

Vejledning om udbetaling for G-dage Vejledning om udbetaling for G-dage 1. Antal G-dage, satser, betalingsfrist og skattemæssig behandling Antallet af G-dage er tre dage. Satserne for G-dage fremgår af pkt. 8.1 i mappen. Reglerne om, hvornår

Læs mere

ELPOSTEN l Nr. 4/2009 l November. Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår

ELPOSTEN l Nr. 4/2009 l November. Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår ELPOSTEN l Nr. 4/2009 l November Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår Dansk El-Forbund Fyn Orienteringsmøder 2009 Afdelingen inviterer hermed alle medlemmer til orienteringsmøder.

Læs mere

Orientering om løst og fast fra formanden

Orientering om løst og fast fra formanden Orientering om løst og fast fra formanden I stedet for at sende en masse enkelte informationer ud, har jeg samlet det hele i dette skriv, som optakt til medlemsmødet onsdag den 28. september, kl. 19 i

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

SDF. Natur. Farve papir Monocrome papir. Monocrome digital Farve digital. Serier, 3-6 billeder

SDF. Natur. Farve papir Monocrome papir. Monocrome digital Farve digital. Serier, 3-6 billeder Vi tager nu hul på et nyt fotoår i Esbjerg Fotoklub 0 En gennemgang af hvad der forventes vil ske i løbet af året. Birthe Diget Der vil kunne forekomme rettelser til programmet. Der kan jo komme ideer

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 1 Februar 2005 OK 05 Lederdag og generalforsamling Fællesskrivelse tjenstlige sager Samarbejdsaftale mellem Vends Herreds Lærerkreds

Læs mere

Har du styr på det praktiske, i forhold til lærlinge ansættelser?

Har du styr på det praktiske, i forhold til lærlinge ansættelser? Har du styr på det praktiske, i forhold til lærlinge ansættelser? Det har vi på sekretariatet derfor har vi lavet et tillæg til deres uddannelsesaftale. For de fleste nye lærlinge er det første gang på

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD 12. januar 2010 Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD I henhold til vedtægt for DANSKE ÆLDRERÅD indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde: Mandag d. 26. april 2010 Hotel Nyborg Strand

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter:

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter: Referat fra hovedbestyrelsesmødet den 10. november 2016 Tune, den 14. november 2016/ir Side 1 af 4 Til stede: Formand: Kasserer: Sven Edelmann Dorthe Toftebjerg Næstformand og Fodbold: Pauli Christensen

Læs mere

2. Beretning Præsentation af bestyrelsen: Den består af Hanne Johansen (kasserer), Lars Elsgaard (webmaster), Peter Eg og Jan Nielsen (sekretær).

2. Beretning Præsentation af bestyrelsen: Den består af Hanne Johansen (kasserer), Lars Elsgaard (webmaster), Peter Eg og Jan Nielsen (sekretær). Generalforsamling, Grundejerforeningen Mosen, 26/2 2014 Tilstede: 18, 27, 14, 20, 41, 37, 42, 28, 26, 31, 29, 15, 10, 19 og 13. 1. Valg af dirigent Henrik nr. 20 vælges som dirigent 2. Beretning Præsentation

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

Hjerneskadeforeningens Lokalafdeling Egedal. Referat fra ORDINER GENERALFORSAMLING

Hjerneskadeforeningens Lokalafdeling Egedal. Referat fra ORDINER GENERALFORSAMLING Hjerneskadeforeningens Lokalafdeling Egedal Referat fra ORDINER GENERALFORSAMLING Torsdag d. 22 januar 2015 kl.19.00 På Græstedgård, Hovedhuset, lokale 10 Udlejervej 13B, 3650 Ølstykke Sanny byder alle

Læs mere

Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1

Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1 Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1 Referat til 3. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 12. juni 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Vedtægter for. Holbæk Odsherred. Stiftet 1. januar 2005

Vedtægter for. Holbæk Odsherred. Stiftet 1. januar 2005 Vedtægter for Holbæk Odsherred Stiftet 1. januar 2005 Sidst ændret den 29-03-2016 1 Afdelingens navn og hjemsted Holbæk-Odsherred afdeling i Fagligt Fælles Forbund, der dækker Holbæk og Odsherred kommuner.

Læs mere

Årsmøde 2011. Dirigenterne kunne konstatere at årsmødet var lovligt indvarslet efter 4, cirkulære udsendt den 15-07-2011

Årsmøde 2011. Dirigenterne kunne konstatere at årsmødet var lovligt indvarslet efter 4, cirkulære udsendt den 15-07-2011 Årsmøde 2011. Velkomst ved Lone Hoffmann Alle har modtaget følgende materielle. Mappe med landsbrancheklubbens logo Forretningsorden vedtægter Dagsorden Beretningen Artikler fra året der gik Indkomne forslag

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere