SC468. baby monitor SBC. Instructions for use English 4. Instructions pour l utilisation Français 10. Modo de empleo Español 16

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SC468. baby monitor SBC. Instructions for use English 4. Instructions pour l utilisation Français 10. Modo de empleo Español 16"

Transkript

1 XP SBC SC 468 book :10 Pagina 1 Instructions for use English 4 baby monitor SBC SC468 Instructions pour l utilisation Français 10 Modo de empleo Español 16 Bedienungsanleitung Deutsch 22 Gebruiksaanwijzing Nederlands 28 Istruzioni per l uso Italiano 4 Instruções de uso Português 40 Οδηγίες χρήσης Ελληνικά 46 Bruksanvisning Svenska 52 Vejledning Dansk 58 Bruksanvisning Norsk 64 Käyttöohje Suomi 70

2 XP SBC SC 468 book :26 Pagina 2 2 Helpline België/Belgien/Belgique Danmark Deutschland España France Έλληνας Ireland Italia Nederland Norge Österreich Portugal Schweiz/ Suisse/ Svizzera Suomi Sverige UK (United Kingdom) SBC SC468/00/84 BE DK GR ES FR IRE IT LU NL AT PT FI SE UK NO DE CH

3 XP SBC SC 468 book :10 Pagina POWE R A SENSITIVITY OPEN 9 7 A) Baby Unit B 10 LEVEL SYSTEM CHECK CHARGE 18 DC 9V B) Parent Unit

4 XP SBC SC 468 book :10 Pagina DANSK Din babyfon SBC SC468 Philips går helt op i at fremstille effektive og driftssikre produkter, som nye forældre virkelig har brug for. Produkter, hvis driftssikkerhed og betjeningskvalitet giver tryghed. Produktillustrationer på den indvendige klap A Baby-unit 1 natlys 2 DC stikdåse til strømforsyningssæt power (tænd/sluk) knap 4 power (strøm) lys 5 kanalvælger 6 mikrofon 7 vekselstrømsadapter 8 regulering af mikrofonfølsomhed 9 dæksel batterirum B Forældre-unit 10 lydstyrke lys 11 kanalvælger 12 system kontrollys 1 oplader 14 vekselstrømsadapter 15 power (strøm) lys 16 lydstyrke regulering - tænd/sluk-knap 17 højttaler 18 oplader lys 19 dæksel batterirum 20 DC stikdåse til strømforsyningssæt 21 knap til systemkontrol alarm Vigtig information Vejledningen skal gennemlæses omhyggeligt, før babyfonen tages i brug, og gemmes til senere brug. Denne babyfon er ment som et hjælpemiddel. Den kan ikke erstatte forældrenes ansvar og opsyn med barnet og bør ikke bruges som sådan. Sørg for, at barnet ikke kan nå Baby-unitten og adapterledningen. Afstanden skal være mindst 1 meter. Baby-unitten må ikke lægges i barnets seng eller kravlegård! Babyfonen må ikke tildækkes (med et håndklæde, tæppe eller lignende). Rengør babyfonen med en fugtig klud. Brug ikke babyfonen i nærhed af vand. Radioudstyr til trådløse anvendelser er ikke beskyttet mod forstyrrelser fra andre radioapparater.

5 XP SBC SC 468 book :10 Pagina 59 DC 9V LEVE L SYSTEM CHECK CHARGE DC 9V DANSK 59 Klargøring til brug 1 Baby-unitten skal anbringes mindst 1 meter fra barnet. Læg ikke baby-unitten i barnets seng eller kravlegård! CHANNEL A B C D 2 Kanalvælgeren indstilles på samme kanal på begge unitter. Tilslut netadapteren til stikdåsen på baby-unitten. 4 Tilslut netadapteren til elnettet. 5 Flyt Forældre-unitten væk fra Baby-unitten. Hvis unitterne er opstillet for tæt på hinanden, hører man kun en høj pibetone. 6 Tilslut den anden netadapter til stikdåsen på Forældre-unittens oplader. 7 Tilslut den anden netadapter til lysnettet. 8 Sæt Forældre-unitten i opladeren. > Det røde ladelys begynder at lyse. 9 Lad Forældre-unitten sidde i opladereren i mindst 14 timer, indtil batterierne er helt ladet op. Når batterierne er ladet helt op, kan Forældre-unitten bruges trådløs i op til 12 timer. 10 Sæt Forældre-unitten i opladeren, når power (strøm) lyset på unitten blinker grønt (dette angiver, at batterierne er ved at være brugt op).

6 XP SBC SC 468 book :10 Pagina 60 POWE R SENSITIVITY + OPEN 60 DANSK Sådan bruges babyfonen Registrering af barnets lyde 1 Tryk på power (tænd/sluk) knappen på Baby-unitten for at tænde den. > Power (strøm) lyset lyser (grønt). 2 Instil mikrofonfølsomheden på Baby-unitten til det passende niveau (brug din egen stemme som reference). ON VOLUME OFF Tænd for Forældre-unitten og indstil lydstyrken til det passende niveau ved hjælp af knappen VOLUME ON/OFF (lydstyrke til/fra). Det digitale SYSTEM CHECK (system kontrol) lys lyser uafbrudt (grønt), når der er kontakt mellem Forældre-unitten og Baby-unitten.

7 XP SBC SC 468 book :10 Pagina 61 LEVEL SYSTEM CHEC K POWER DANSK 61 Forklaring af babyfonens funktioner CHANNEL A B C D Undgå interferens Hvis der forekommer interferens, eller hvis lydmodtagelsen er dårlig, kan man prøve at skifte til den anden kanal på begge unitter. Sørg altid for, at kanalvælgerne på de to unitter er indstillet på samme kanal. ON VOLUME OFF Lydløs overvågning af barnet Indstil lydstyrken på Forældre-unitten på det laveste niveau ved hjælp af knappen VOLUME ON/OFF (lydstyrke til/fra). Sluk IKKE! > Forældre-unittens lys for lydniveau gør det muligt, at du visuelt kan registrere barnets lyde. Når barnet laver mere lyd, lyser der flere af lysene. Kontrol, om der er kontakt mellem unitterne Kontroller, at det digitale SYSTEM CHECK (system kontrol) lys på Forældre-unitten lyser uafbrudt (grønt) for at angive, at der er kontakt mellem de to enheder. Hvis lyset blinker (grønt), skal Forældre-unitten flyttes tættere på Babyunitten. Lyset blinker, hvis de to unitter er uden for rækkevidde i mere end 0 sekunder, eller hvis der forekommer interferens. Sådan tændes for systemalarmen Du kan tænde for systemalarmen på Forældre-unitten, der frembringer en hørbar lydalarm, hvis der ikke er kontakt mellem de to unitter. Ved levering er denne systemalarm på Forældre-unitten slået fra. 1 Tag dækslet til batterirummet på Forældre-unitten af. 2 Sæt knappen i batterirummet på ON (til) ("). Sæt dækslet til batterirummet tilbage. Lyset SYSTEM CHECK (system kontrol) kan stadig blinke, selv hvis systemalarmen er slået fra. Sådan tændes for natlys Tryk på natlyset på Baby-unitten for at tænde eller slukke for det. > Sluk for natlyset, når Baby-unitten forsynes med strøm fra batterier for at spare strøm. Rækkevidde 200 m i fri luft Babyfonen har en rækkevidde på op til 200 m under ideelle forhold i fri luft. Det betyder, at unitterne kan se hinanden uden at der er genstande mellem dem.vægge, lofte, store genstande og selv glas kan påvirke rækkevidden. Jo flere genstande der er mellem de to unitter, jo mindre bliver rækkevidden.

8 XP SBC SC 468 book :10 Pagina SENSITIVITY SENSITIVITY DANSK Udskift batterierne Trådløs betjening af Baby-unitten 1 Fjern dækslet til batterirummet ved hjælp af en mønt. OPEN 2 Indsæt fire 1,5V, LR6 (AA) batterier i batterirummet. Vær opmærksom på polariteten (+pol og pol) i batterirummet. Babyfonen leveres uden batterier. Vi anbefaler at bruge ikke-opladelige Philips alkaline batterier. Sæt dækslet tilbage på plads og sikr det ved hjælp af en mønt. > Indsæt nye batterier, hvis power (strøm) lyset blinker (rødt). Enheden kan anvendes i op til 0 timer på batterier. Udskiftning af batteripakken i Forældreunitten 1 Tag dækslet til batterirummet på Forældre-unitten af. 2 Løsn den gamle batteripakke fra strømstikket og tag batteripakken ud. Tilslut forsigtigt den nye batteripakke til strømstikket og indsæt den i batterirummet. 4 Sæt dækslet til batterirummet tilbage. Hvis batteripakken ikke skal anvendes i længere tid, skal batteripakken tages ud af forældre-enheden. Bortskaffelse af batterier Bortskaffelse af batterier skal ske på en miljøvenlig måde. Bland ikke gamle og nye batterier eller forskellige typer af batterier. Tag batterierne ud af Baby-unitten, hvis babyfonen ikke skal bruges i en længere periode. Tekniske specifikationer Strømforsyning: Batteripakke; genopladelig NiMH til Forældre-unit (medfølger). Ekstra batterier 4 x 1,5V; AA alkaline til Baby-unit (medfølger ikke). Vekselstrømsadapter 20V vekselstrøm, 50 Hz (der medfølger to): Udgangsspænding 9V jævnstrøm, 200 ma. Rækkevidde: Op til 250 m under idelle forhold (vægge, gulve osv. kan begrænse rækkevidden). Driftstemperatur: 10 C til 40 C. Digital pilottone: Uafbrudt kommunikationskontakt (et skjult signal sikrer uafbrudt kontakt mellem du kun hører barnets lyde). Sendefrekvenser: SBC SC468/00: fra til MHz

9 XP SBC SC 468 book :10 Pagina 6 DANSK 6 Problemløsning Problem Mulig årsag Løsning Power (strøm) lyset Forældre-unit: Der er ikke tændt for Drej VOLUME ON/OFF lyser ikke unitten. (lydstyrke til/fra) med uret. Batterierne er brugt op. Baby-unit: Der er ikke tændt for unitten. Strømadapter er ikke sat i eller batterierne er taget ud. Genoplad batterier. Tryk på power (tænd/sluk)-knappen. Sæt vekselstrømsadapter i stikkontakt eller udskift batterier. Høj pibetone Unitterne er for tæt på hinanden. Flyt Forældre-unitten længere væk fra Baby-unitten. Drej VOLUME ON/OFF (lydstyrke til/fra) knappen på Forældre-unit mod uret. Batterier i Forældre- Batterierne er brugt op. Tilslut opladeren til elnet. unit lades ikke op Udskift batteripakken. Ingen lyd Lydstyrke på Forældre-unit er Drej VOLUME ON/OFF indstillet for lavt. (lydstyrke til/fra) med uret. Power (strøm) lys Batterier er (næsten) brugt op. Forældre-unit:- genoplad batteripakken. blinker Baby-unit:- udskift batterier eller tilslut til elnet. Støj eller dårlig Mobiltelefon eller trådløs telefon er Flyt telefonen væk fra unitterne. modtagelse for tæt på babyfon. Der modtages lyde Begge systemer bruger samme Skift kanalerne. fra en anden babyfon frekvens. System kontrol lys Unitterne er uden for hinandens Flyt unitterne tættere på hinanden blinker grønt)/ rækkevidde eller der er interferens for at genoprette forbindelsen. Systemalarm fra en anden FM-kilde. Fjern den anden FM-kilde. Babyenheden er ikke tændt. Tryk på power (tænd/sluk)-knappen. Undertegnede Philips Consumer Electronics, B.U. Peripherals & Accessories erklærer herved, at følgende udstyr SBC SC468 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF

10 XP SBC SC 468 book :10 Pagina 78 Guarantuee certificate Garantiebewijs Certificado de garantia Garantibevis Certificat de garantie Certificado de garantia Εγγύηση Garantibevis Garantieschein Certificato di garanzia Garanticertifikat Takuutodistus 1 year warranty année garantie Jahr Garantie jaar garantie año garantia anno garanzia χρόνσς εγγύηση år garanti år garanti år garanti vuosi takuu año garantia Type: SBC SC468 Serial nr: Date of purchase - Date de la vente - Verkaufsdatum - Aankoopdatum - Fecha de compra - Date d acquisito - Data da adquirição - Gμερομηνία αγοράς - Inköpsdatum - Anskaffelsesdato - Kjøpedato - Oatopäivä - Dealer s name, address and signature Nom, adresse et signature du revendeur Name,Anschrift und Unterschrift des Händlers Naam, adres en handtekening v.d. handelaar Nombre, direccion y firma del distribudor Nome, indirizzo e firma del fornitore Ονοματεπώνμο, διεύθυνση και υπογραφή του εμπ. προμηθευτη Återförsäljarens namn, adress och signatur Forhandlerens navn, adresse og unterskrift Forhandlerens navn, adresse og unterskrift Jälleenmyyjän nimi, osoite ja allekirjoitus Nome, morada e assinature da loja 6 month guarantee on rechargeable batteries 6 mois de garantie sur les piles rechargeables 6 meses de garantía para las pilas recargables 6 Monate Garantie auf wiederaufladbare Batterien 6 maanden garantie op oplaadbare batterijen Garanzia di 6 mesi sulle batterie ricaricabili Pilhas recarregáveis com 6 meses de garantia Eγγύηση 6 μηνών σε επαναφορτιξόμενες μπαταρίες 6 månaders garanti på laddningsbara batterier 6 måneders garanti på genopladelige batterier 6 måneders garanti på de oppladbare batteriene Ladattavilla akuilla on 6 kuukauden takuu This document is printed on chlorine free produced paper Data subject to change without notice Printed in China 0682

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring Y Gratulerer! i takker for tilliden ved dit valg af PrimaNOA Digital Babyalarm, model GI-D6. Apparatet er et kvalitetsprodukt, udviklet for optimal sikkerhed og komfort, baseret på ny, avanceret teknologi.

Læs mere

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning Jabra EXTREME FOR PC jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 Om.................................. 2 OM Jabra LINK 320 USB-ADAPTER..............................

Læs mere

Monitor. Camera. Technical specifications. Camera. Monitor. 4 selectable channels Modulation: Built-in omni-directional antenna

Monitor. Camera. Technical specifications. Camera. Monitor. 4 selectable channels Modulation: Built-in omni-directional antenna VisionNOVA omslag 04-07-06 5: Side MIC Camera A A A3 Monitor Technical specifications LOW A4 A5 A6 B B B8 B9 B0 Camera Frequency:.4 GHz Channel: 4 selectable channels Modulation: FM Antenna: Built-in omni-directional

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

BRUGSANVISNING M-DEX

BRUGSANVISNING M-DEX BRUGSANVISNING M-DEX PAKKENS INDHOLD M-DEX Brugsanvisning Halssnor Lader Jack-til-jack-kabel 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SYMBOLER............................................ 5 DIN NYE M-DEX........................................

Læs mere

SRE 25 E. 4 > u 1 = FIN

SRE 25 E. 4 > u 1 = FIN SRE 5 E 3 5 FIN 4 > u = MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING 4 38 50

Læs mere

Indhold Indledning Pakkens indhold Sådan kommer du i gang Sådan fungerer LED-indikatorerne Sådan fungerer knapperne Lydindikatorer

Indhold Indledning Pakkens indhold Sådan kommer du i gang Sådan fungerer LED-indikatorerne Sådan fungerer knapperne Lydindikatorer B R U G S A N V I S N I N G A m i g o A r c Vigtig meddelelse Læs hele brugsanvisningen grundigt igennem, før du bruger Amigo Arc. Den indeholder forskellige meddelelser, sikkerhedsinstruktioner og vigtige

Læs mere

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL Alarm- og Sikkerhedssystem Page 2 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION 1.1 Indholdet i pakken 1.2 Features 1.3 Anbefalinger 1.4 Advarsler 2. OVERSIGT

Læs mere

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 www.houseguard.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 OVERSIGT OVER HOUSEGUARD PRO KONTROLPANEL... 5 TRIN 1: MONTERING AF SIM KORT.... 6 TRIN 2: OPSTART AF

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

horsealarm DK Brugervejledning - 1 -

horsealarm DK Brugervejledning - 1 - horsealarm DK Brugervejledning - 1 - 1. Dansk...3 2. Declaration of Conformity...25 Copyright LUDA Elektronik AB This guide is published by LUDA Elektronik AB. All rights reserved. Any rights not expressly

Læs mere

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual www.houseguard.dk Side 0 af 39 HouseGuard Pro GSM-alarmsystem dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER...

Læs mere

Nyttige tips opfylder ASTM sikkerhedsstandarder for poolalarmer

Nyttige tips opfylder ASTM sikkerhedsstandarder for poolalarmer Poolguard Brugsanvisning Nyttige tips opfylder ASTM sikkerhedsstandarder for poolalarmer Poolguard er designet til at hjælpe med at opdage uønsket indtrængen i uovervågede pools. POOLGUARD ER ET ALARM

Læs mere

Plantronics Explorer 200-serien Brugervejledning

Plantronics Explorer 200-serien Brugervejledning Plantronics Explorer 200-serien Brugervejledning Velkommen Tillykke med dit nye headset fra Plantronics. Denne brugervejledning indeholder instruktioner om, hvordan du installerer og bruger Plantronics

Læs mere

IP Alarm INTRODUKTION. Introduktion til IP Alarm. Cloud baseret tyveri alarm system.

IP Alarm INTRODUKTION. Introduktion til IP Alarm. Cloud baseret tyveri alarm system. IP Alarm INTRODUKTION Introduktion til IP Alarm. Cloud baseret tyveri alarm system. INDHOLD INDHOLD...1 GENERAL BESKRIVELSE...2 INSTALLATION...2 DØR/VINDUES SENSOR...3 GASDETEKTOR...4 BEVÆGELSESSENSOR

Læs mere

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger... 5 Bestemmelsesmæssig anvendelse... 6 Generelle henvisninger... 7 Opstil apparatet

Læs mere

Mover SE / TE. Gebruiksaanwijzing Pagina 44 Inbouwhandleiding Pagina 48. Gebrauchsanweisung Seite 2 Einbauanweisung Seite 7

Mover SE / TE. Gebruiksaanwijzing Pagina 44 Inbouwhandleiding Pagina 48. Gebrauchsanweisung Seite 2 Einbauanweisung Seite 7 Mover SE / TE Gebrauchsanweisung Seite 2 Einbauanweisung Seite 7 Im Fahrzeug mitzuführen! Gebruiksaanwijzing Pagina 44 Inbouwhandleiding Pagina 48 Im vertuig meenemen! Operation instructions Page 13 Installation

Læs mere

Fjernbetjening Nucleus CR230

Fjernbetjening Nucleus CR230 Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 14 Mars Road, Lane Cove NSW 2066, Australia Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352 Cochlear Americas 13059 E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA Tel: +1 303

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

Jabra HALO2. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra HALO2. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra HALO2 Brugervejledning www.jabra.com indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 Om.............................................. 2 Headsettets funktioner....................................

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Learning Home. J6699 Brugsanvisning. www.fisher-price.com

Learning Home. J6699 Brugsanvisning. www.fisher-price.com J6699 Brugsanvisning Learning Home Denne brugsanvisning indeholder vigtige oplysninger og bør gemmes til senere brug. Der skal bruges tre alkaliske C -batterier (LR14 - medfølger ikke) i legetøjet. Legetøjet

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (basis)

HouseGuard GSM-alarm (basis) HouseGuard GSM-alarm (basis) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 51 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem v12082008 Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem 5101 Hovedstation Dette GRIPO alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO 5101 Hovedstation 1 stk GRIPO 5107 Trådløs fjernbetjening 1 stk

Læs mere

Plantronics Discovery 925 Brugervejledning

Plantronics Discovery 925 Brugervejledning Plantronics Discovery 925 Brugervejledning Velkommen Tak, fordi du har købt Plantronics Discovery 925-headsettet. Denne vejledning indeholder instruktioner om installation og brug af dit nye headset. Læs

Læs mere