KRONVILDT i Danmark. 1 Footer Luptas quam volupta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KRONVILDT i Danmark. 1 Footer Luptas quam volupta"

Transkript

1 KRONVILDT i Danmark 1 Footer Luptas quam volupta

2 Kronvildt i Danmark Kronvildt og dåvildt har længe været alene om at repræsentere storvildt i Danmark, og krondyret er det største danske landpattedyr, der uafbrudt har levet her i Danmark siden istiden. For omkring år siden indvandrede krondyret til det danske område omtrent samtidig med vildsvin, urokse, europæisk bison (visent) og vildhest. I de ret åbne landskaber var der i forvejen elg, bjørn og bæver. Samtidig var rensdyret og kæmpehjorten, som var indvandret lidt tidligere, ved at forsvinde. I årtusinder var krondyret udbredt i alle Vidste du, at... krondyret er det største danske landpattedyr, der uafbrudt har levet her i Danmark siden istiden. landsdele og på alle større øer. Fra omkring vikingetiden begyndte kongemagten at hævde ejendomsretten over større landområder og deres storvildt. I løbet af middelalderen steg efterstræbelsen af vildtet så meget, at kronvildt omkring 1500-tallet overvejende forekom på kongens og adelens godser, hvor bestandene til gengæld af og til kunne vokse sig store. Særlig kendt er således de meget store mængder af kronvildt, der kunne forekomme i egnene vest for Skanderborg Slot. I løbet af 1700-tallet blev krondyr og dådyr efterhånden en plage for det voksende antal kornproducerende landbrug. Tilstedeværelsen af de to vildtarter stred også mod de principper, som kongen efter tysk forbillede ønskede indført på skovdyrkningsområdet. I perioden mellem stavnsbåndets ophævelse (1788) og fredskovsforordningen (1805), blev der derfor i 1799 udsendt en kongelig resolution om, at landets fritlevende kronvildt og dåvildt skulle skydes bort. Den tredje art af storvildt i landet, vildsvin (hvoraf det sidste blev nedlagt i 1801) var allerede reelt udryddet. På det tidspunkt var der efterhånden så meget vildt i Jægersborg Dyrehave, at hoffets forbrug af vildtkød kunne skaffes derfra. På Fyn blev den sidste fritlevende kronhjort skudt i slutningen af 1840-erne og i 1854 blev de to sidste fritlevende krondyr skudt i Nordsjælland. De krondyr, der i dag forekommer i Nordsjælland stammer fra Jægersborg Dyrehave, som blev indhegnet i Omkring år 1900 havde små, fritlevende bestande af krondyr overlevet i Rold Skov, i Lille Vildmoses randskove, skovene på Djursland samt på Frijsenborg. I samme periode udvandrede krondyr fra disse gamle 2 Side Footer 2 Luptas quam volupta

3 På Fyn blev den sidste fritlevende kronhjort skudt i slutningen af 1840-erne og i 1854 blev de to sidste fritlevende krondyr skudt i Nordsjælland. De krondyr, der i dag forekommer i Nordsjælland stammer fra Jægersborg Dyrehave, som blev indhegnet i østjyske levesteder til de nye, statslige klitplantager ved Oksbøl samt til hedeplantagerne syd for Holstebro. Derimod var det først omkring 1940, at krondyr etablerede sig fast i Trend i Himmerland og i midtjyske områder som Ormstrup, Skovsende og Baldersbæk. Nord for Limfjorden blev kronvildtet udryddet i slutningen af 1800-tallet. Men i perioden etablerede der sig nye bestande i Thy og Hanherred. Bestandene har siden har spredt sig til Vendsyssel. igen bliver større og breder sig i landet. En koordinering af afskydningen er nødvendig, da kronvildtet er en vildtart, der på kort tid kan færdes på mange forskellige jagtarealer. Mange danske riffeljægere skal derfor til at lære at forvalte denne vildtart, hvor lokal dialog er en afgørende forudsætning. Kronvildtet adskiller sig fra de øvrige, danske vildtarter ved at være i stand til at tilbagelægge store afstande på kort tid, og ved at kunne opnå en høj alder. Hertil kommer at kronvildtet kræver en høj grad af ro for at trives og har et højtudviklet socialt adfærdsmønster. Det er på grund af krondyrenes biologi en udfordring for os, at lære at forvalte vores største landlevende pattedyr på en bæredygtig måde, og dyrenes forhistorie viser, hvor meget forvaltningen betyder. Denne læreproces vil forhåbentlig ske som en naturlig udvikling i takt med, at bestandene Vidste du, at... Kronvildtet kræver en høj grad af ro for at trives og har et højtudviklet socialt adfærdsmønster. Footer Luptas quam volupta Side 3

4 De Etiske Regler for Kronvildtjagt Selvom vi i Danmark kan dokumentere en voksende kronvildtbestand og en stigende afskydning, betyder det ikke, at vi har opnået en bæredygtig kronvildtforvaltning Naturstyrelsen har i 2004 udarbejdet De Etiske Regler for Kronvildtjagt, der er et supplement til de generelle jagtetiske regler. De Etiske Regler for Kronvildtjagt skal bidrage til at jagten udøves sikkerhedsmæssigt og biologisk forsvarligt. Det vil medvirke til at fastholde en bred accept af jagt på kronvildt i offentligheden, hvilket er grundlaget for, at jægerne fortsat kan udøve kronvildtjagt uden detaljerede restriktioner. Flere skal kunne få glæde af at opleve kronvildtet og flere skal have mulighed for at blive kronvildtjægere. Det er derfor den enkelte jægers ansvar at værne om kronvildtet og kronvildtjagten ved at leve op til de følgende 7 etiske hovedregler. 1. Afskydningspolitik Afskydningen tilrettelægges, så bestanden har en naturlig køns- og aldersfordeling I nogle områder skydes der mange hjorte og få hinder og kalve. Afskydningen bør foretages, så den fordeler sig ligeligt mellem hundyr og handyr, og med størst afskydning af helt unge dyr. Med henblik på yderligere at opnå en bedre fordeling mellem hjorte og hinder anbefales det at indskrænke septemberjagten på hjorte mest muligt, hvilket samtidig giver ro i brunsten. 2. Nabohensyn Vis nabohensyn Jagtetik drejer sig også om, at afskydningen står i et rimeligt forhold til jagtarealets størrelse. Jagtetisk er der desuden forskel på, om kronvildt skydes i deres sædvanlige opholdsområder, eller når de er tilfældigt forekommende under deres vandringer. Derfor er det vanskeligt at sætte et præcist mål for, hvornår et område er stort nok til, at en kronvildtjagt kan anses for værende jagtetisk forsvarlig. Det er godt naboskab at tilsigte, at det vildt, der skydes til, også falder på ens eget område og ikke ovre hos naboen. Kronvildt falder sjældent på skudstedet, og et stykke kronvildt kan udmærket gå 100 meter med en perfekt dræbende kugle. Dette betyder i sig selv, at det kan være nabomæssigt problematisk at skyde kronvildt på helt små terræner eller tæt på naboskel. På arealer mindre end 25 hektar er det godt naboskab at skyde højest 1 stykke kronvildt pr. sæson. På meget små eller smalle arealer anbefales det at indgå naboaftaler, så jagten udøves i et fællesskab eller i det mindste i en fælles forståelse, der respekterer en bæredygtig afskydning i forhold til det samlede areal. 3. Bæredygtig jagt Jagtudnyttelsen bør være bæredygtig Bæredygtighed er et elastisk begreb, når der er tale om en vildtart, som færdes over store afstande, og som ofte foretrækker vekslende områder henover året. Områderne har varierende bæreevne. Det er derfor kun muligt at angive et skøn for, hvad der med rimelighed kan anse for en bæredygtig udnyttelse af en bestand. I de fleste 4 Side Footer 4 Luptas quam volupta

5 områder vil en afskydning på højest 1 stykke kronvildt pr ha pr. sæson kunne betegnes som værende bæredygtig. På større ejendomme vil afskydningen normalt ligge på et lavere niveau. En bæredygtig jagtudnyttelse kan ikke måles ved at holde den samlede afskydning i Danmark op imod bestandsudviklingen. Bæredygtigheden skal i stedet vurderes indenfor de enkelte områder, hvor kronvildtet findes. denne måde vil de fleste jagtsituationer få et godt forløb. Kronvildt er store dyr, og er derfor lette at ramme. Der er dog stadig en risiko for anskydninger. De fleste har ikke problemer med at ramme et fast lille mål på 100 meters afstand på en skydebane, men jagtskydning kan være anderledes og skydning til bevægeligt mål er meget anderledes. Træn og kend din egen begrænsning. Selv træning med luftbøsse til bevægelige kunstige mål er en god jagtskydningstræning. Tørtræning med åbne øjne og sving i riflen giver også en forbedret jagtskydning. Brug skydestige eller skydetårn, hvis der er mulighed for det. 5. Anskydninger Vær meget opmærksom på skudtegn Lad være med at skyde til friske dyr, hvis du allerede har skudt til et dyr, der ikke ligger synligt og forendt Brug altid hunde fra Schweissregistret Anskydninger vil vi beklageligvis aldrig blive fri for; men den enkelte kronvildtjæger bør gøre sit yderste til, at antallet af anskydninger bliver så lavt som overhovedet muligt. Kronvildtets kerneområder rummer de af kronvildtet krævede 3 elementer: ro, dækning og føde. I disse områder kan der skydes flere dyr pr. arealenhed end i yderområderne, hvor bestanden er tyndere, og hvor afskydningen skal være mindre for at give dyrene mulighed for at udvandre og etablere nye, faste bestande. 4. Skydning Vær særdeles opmærksom på, hvilket dyr du skyder på Kronvildt bør kun skydes i sideskud Vælg så vidt muligt at skyde på dyr, der er i ro Afgiv ikke chancebetonede skud Træn på skive og bevægeligt mål Kronvildtjagt giver let en forøget puls hos jægeren, og der vil ofte opstå behov for at kunne tage hurtige beslutninger. Når dyrene optræder i rudler, kræver det større overblik. Hold hovedet så koldt som muligt og registrer, hvad der sker, og hvordan dyrene fordeler sig, så der kun afgives et optimalt skud til det enkelte, egnede dyr. På Brug Schweisshunde til eftersøgning af påkørt eller anskudt vildt. Side 55 Footer Luptas quam volupta

6 Det skylder jægerne kronvildtet og hinanden. Selv erfarne kronvildtjægere kan have meget svært ved sikkert at afgøre, om et skud ramte dyret eller var helt forbi. Mængden af schweiss kan tilsvarende være forsvindende lille, selv ved gode og dræbende skud. Dyrene er stærke og kan gå meget langt med en god kugle. Er der den mindste tvivl om, hvorvidt et dyr er ramt eller ej, så lad være med at starte en eftersøgning. Afmærk i stedet skudsted og stedet, hvor dyret sidst blev set, og tilkald en hundefører fra Schweissregistret med erfaring i eftersøgning af kronvildt. Eftersøgning af anskudt kronvildt kan være en meget svær opgave. Hjælp derfor hundeføreren med gode og præcise observationer og afmærkninger i terrænet, og lad være med at skyde til flere dyr i det samme område. 6. Jagtudøvelse Afhold ikke tryk- og drivjagter i september Skyd ikke diegivende hinder i oktober Der skal forløbe mindst 3 uger mellem afholdelse af tryk- og drivjagter og lignende Afhold højest 3-4 fællesjagter pr. sæson på det samme revir Til drivjagt bør der kun benyttes hunde, der ikke driver hårdere end nødvendigt, og samtidig er under fuld kontrol Forstyrrelser i brunsttiden (september oktober) bør holdes på et minimum, og større arrangementer i denne periode er forstyrrende for det sociale mønster i forbindelse med brunsten. Sørg så vidt muligt for at friholde nogle større områder, når der afholdes tryk- og drivjagter. Pürschjagt er mere skånsom, men hvis flere pürscher samtidig over et helt jagtterræn, så kan det virke som en drivjagt. De fleste kalve dier stadig i oktober, og hvis hinden skydes kan kalvens betingelser gennem vinteren blive forringet. Der er ikke etiske problemer i at skyde smalhinder i oktober, men det kræver god tid og nogen erfaring at skelne mellem smalhinder og hinder. Kronvildt fordrer fred og ro. I etableringsfasen i nye områder er netop fred og ro en af nøglefaktorerne. Udvælgelsen af de hunde, der deltager i en drivjagt er meget vigtig. Det er for unuanceret alene at udvælge efter hunderace, da det er den enkelte hunds unikke evner og dressur, der er det afgørende. Vælg kun hunde, der hele tiden er under førerens fulde kontrol. Hunden må ikke drive længere og hårdere end hensynet til skytterne nødvendiggør. Det bør være en selvfølge, at hver enkelt hund udviser den nødvendige respekt for det nedlagte vildt. Alene ud fra vildtets efterfølgende brugsværdi som menneskeføde, er det kritisabelt at de benyttede hunde rører det nedlagte vildt. 7. Lokal dialog Planlæg kronvildtafskydningen i dit lokalområde sammen med dine naboer Flere steder i landet praktiserer større eller mindre grupper af lodsejere og jægere et samarbejde om kronvildtet. Et sådant samarbejde kan være mere eller mindre formelt, men under alle omstændigheder bidrager det til en fælles ansvarsfølelse for bestanden. Dette gælder også, når krondyrene anretter uacceptabelt store skader i jordbruget. Bidrag selv til denne dialog og det deraf følgende samarbejde. De 7 etiske hovedregler. 1. Afskydningspolitik 2. Nabohensyn 3. Bæredygtig jagt 4. Skydning 5. Anskydninger 6. Jagtudøvelse 7. Lokal dialog 6 Side Footer 6 Luptas quam volupta

7 De Regionale Hjortevildtgrupper Hver af de regionale grupper består af 6 personer, som repræsenterer følgende foreninger, organisationer m.v.: 1 repræsentant for Danmarks Jægerfor bund, der er formand for arbejdsgruppen. 1 repræsentant for Dansk Landbrug. 1 repræsentant for Dansk Skovforening. 1 repræsentant, der i fællesskab udpeges af Dansk Landbrug og Dansk Skovforening. 2 repræsentanter med biologisk og jagtmæssig indsigt, som repræsenterer de grønne foreninger i Vildtforvaltningsrådet, heraf mindst 1 person fra Danmarks Natur fredningsforening. Danmark er inddelt i et antal regioner. For hver region er nedsat en hjortevildtgruppe, der arbejder med kron- og dåvildtforvaltning. Formålet er at sikre en bæredygtig forvaltning af hjortevildt i Danmark herunder: At sikre, at hjortevildt får udbredelse i nye danske lokalområder. At sikre en bæredygtig og demokratisk jagt, herunder: - stedvist at mindske afskydning af unge hjorte, - stedvist at lempe jagttryk og afskydning på forholdsvist små terræner, - at styrke jagtetikken, At sikre vildtafværgning og regulering ved omfattende vildtskader på afgrøder. At sikre befolkningen rimelige muligheder for at opleve hjortevildt i naturen. Grupperne har hver især følgende hovedopgaver: At udbrede kendskabet til De Etiske Regler for kronvildtjagt. At gå i dialog og agere, hvis der konstate res brud på De Etiske Regler for kronvildt jagt. At medvirke til at skabe et overblik over både kronvildets og dåvildets bestandsud vikling og sammensætning. At medvirke til at skabe overblik over afskydningen. At medvirke til at skabe overblik over de skader som kronvildt og dåvildt forvolder i jordbruget. Til understøttelse af det overordnede formål har De Regionale Hjortevildtgrupper bl.a. mulighed for at foreslå ændringer af de lokale jagttider. Naturstyrelsens lokale enheder varetager sekretariatsfunktionen for de regionale hjortevildtgrupper, der derfor kan kontaktes igennem Naturstyrelsen. Det er også muligt at finde de lokale hjortevildtgrupper via kort på Naturstyrelsens hjemmeside på www. naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/jagt/ Vildtraad/Hjortevildtforvaltning/Lokal/12.htm Footer Luptas quam volupta Side 7

8 Forebyggelse af skader på landbrugsarealer Naturstyrelsen giver gerne råd og vejledning i, hvordan landmænd kan skræmme kronvildt væk fra deres landbrugsarealer Ønsker en landmand ikke kronvildt på sine marker, kan han skræmme dyrene væk. Naturstyrelsen giver gerne råd og vejledning i, hvordan det kan lade sig gøre. Er den lokale kronvildtbestand imidlertid stor, så er problemet med at jage dyrene bort, at det blot er en anden, der må lægge areal til. Derfor er en god og åben lokal dialog om afskydningens størrelse og fordeling en væsentlig forudsætning for, at der ikke er landmænd, der tvinges til at leve med store skader på deres afgrøder. Er den lokale dialog om bestandsstørrelse m.v. ikke mulig, er det en opgave for De Regionale Hjortevildtgrupper at forsøge at udvirke lokale løsninger på problemerne. Dette kan kun ske i et åbent og positivt samarbejde, hvor dialog er nøglebegrebet. Kontakt derfor din hjortevildtgruppe, hvis der lokalt er alvorlige samarbejdsproblemer. Har afværgeforanstaltninger været forsøgt, og det alligevel viser sig, at den bedste løsning for landmanden er, at der skal skydes et antal dyr udenfor den normale jagttid, kan Naturstyrelsen kontaktes, for en nærmere drøftelse af mulighederne herfor. Kontakt Naturstyrelsens lokale vildtkonsulent Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø Tlf Side Footer 8 Luptas quam volupta

9 Fodring af kronvildt Det er forbudt at udfodre kronvildt og andet hjortevildt med jagt for øje, ligesom der ikke må skydes kronvildt i umiddelbar nærhed af en foderplads Der er mange overvejelser at gøre sig, før der tages beslutning om at fodre kronvildt. Helt centralt står det hensigtsmæssige i at drøfte den påtænkte fodring med dine naboer til terrænet. Hensynet til terrænet og vegetationens udseende spiller en rolle, da intensiv fodring ikke altid er noget kønt syn. Endelig er det helt afgørende, at der af hensyn til dyrene, fodres jævnt igennem hele sæsonen, og at fodringen ikke brat stopper, f.eks. når jagtsæsonen slutter. I overvejelserne om fodring eller ej, bør også inddrages de konsekvenser, som fodringen har på dyrenes naturlige adfærd og levevis. Som alternativ til fodring er det en mere langsigtet og anbefalelsesværdig løsning, at der indenfor det enkelte revir skabes og bevares varierede og naturlige fødesøgningsmuligheder året igennem. Genskabelse af f.eks. hedeområder med vinterføde kommer også mange andre dyr og planter til gode og forøger den biologiske mangfoldighed på ejendommen. Skove med krondyr kan normalt med fordel gøres mere lysåbne og varierede. Det kan f.eks. gøres ved at genskabe naturlige vandstandsforhold og naturlige skovenge, lysninger og overdrev. Ved passende pleje vil vedvarende, naturlig græsvækst og urtevegetation give hjortevildt føde specielt i sommerhalvåret. Ved at fremme og bevare forekomsten af gamle ege og bøge, tilføres dyrene desuden i oldenår et næringsrigt vinterfoder i form af frugterne af eg og bøg. Eftersom evt. problemer med markskader hos omkringboende landmænd normalt er størst i sommerhalvåret, kan det også anbefales at opretholde hidtil dyrkede og pløjede vildtagre med næringsrig føde for krondyrene. Sådanne vildtagre kommer også andet hjortevildt, harer og fuglevildt til gode, specielt hvis de findes på solfyldte steder med høj grundvandstand. Brug af gødskning på disse arealer gør det lettere at holde dyrene borte fra landmændenes marker; men undersøg først om det er et areal omfattet af naturbeskyttelseslovens 3, hvis der ikke har været gødet før. Naturstyrelsens vildtkonsulenter giver gerne gode råd om fodring, og hvordan der kan skabes en sådan gradvis forbedring af reviret som fourageringsområde for krondyr året rundt. I overvejelserne om fodring eller ej, bør også inddrages de konsekvenser, som fodringen har på dyrenes naturlige adfærd og levevis. Footer Luptas quam volupta Side 9

10 Bestandsspredning Ifølge Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet er det jagt, der i øjeblikket har størst betydning for kronvildtbestandenes vækst og spredning. Efter alt at dømme, er det den nuværende jagtlige praksis, der er årsagen til den skyhed, der får dyrene til at undgå lokaliteter, hvor de føler sig truet af mennesker. Lokale totalfredninger er et godt værktøj til at få kronvildtet til at etablere sig eller blot få bestanden til at vokse. I en sådan situation er det helt afgørende, at kronvildtet lokalt kan finde områder med den fornødne ro i forhold til jagtlige og rekreative forstyrrelser. Er der et ønske om at gøre noget godt for kronvildtet, er det ultimative værktøj at udlægge et eller flere områder, der er helt fri for alt, der kan forstyrre kronvildtet. Velfungerende eksempler herpå er arealerne omkring Grærup Langsø ved Oksbøl, Sandfærd Plantage nordøst for Ulfborg og de centrale og nordlige dele af Hanstholm Vildtreservat. På sådanne jagt- og forstyrrelsesfrie 10 Footer Luptas quam volupta arealer kan kronvildtet ses året rundt og ofte i dagtimerne, hvis der er åbne arealer. Arealerne behøver ikke at være store for at udgøre et forstyrrelsesfrit område, ofte kan hektar være nok. Men freden skal være total.

11 Kronvildtjagt Tilrettelægning af jagt på kronvildt indbefatter overvejelser om afholdelse af jagt i brunsttiden, samt viden om eftersøgning af anskudt vildt, lokale jagttider og regler for opsætning af skydetårne Bæredygtig septemberjagt Lokale jagttider September er det bedste tidspunkt for en Lokalt findes der flere særfredninger af kronvildt. For ikke at komme galt af sted, anbefales du at sætte dig godt og grundigt ind i de lokale jagttider, inden du går på kronvildtjagt. selektiv afskydning af de største kapitalhjorte, inden de bliver returhjorte. Drivjagt og brug af løse hunde i denne måned er dog direkte ødelæggende for afviklingen af en naturlig brunst for kronvildtet og dermed uetisk og ødelæggende for jægernes renommé. En bæredygtig septemberjagt er derfor, at jægere på anstand eller pürsch skyder det Skydetårne og -stiger Reglerne for opsætning af skydetårne og -stiger er komplicerede, så det anbefales, at kontakte Naturstyrelsen, inden opsætning påbegyndes. Der skal være mindst 130 meter til nabo, og tårnet eller stigen må ikke virke skæmmende i landskabet. Det sidste betyder i praksis, at tårnet eller stigen skal være godt gemt i bevoksning og maksimalt må være 5 meter høj. Skydetårne skal være uden overdækning. Tårne, der ikke benyttes til jagt, skal konkret være godkendt af kommunen. I modsætning til skydestiger, der diskret kan placeres f.eks. i et læbælte, så skal skydetårne altid være placeret i tilknytning til en bevoksning på mindst 0,5 hektar. antal udvalgte hjorte, som terrænet objektivt berettiger til. Misbrug af muligheden for septemberjagt, ved f.eks. ukritisk afskydning eller afholdelse af drivjagter, er den mest iøjnefaldende trussel imod den fremtidige mulighed for at drive Bæredygtig jagt en bæredygtig septemberjagt på kronvildt. Regler for eftersøgning af anskydt vildt Konstateres der tegn på anskydning af kronvildt, skal dyret eftersøges med en hund fra Schweissregistret senest 6 dagtimer efter anskydningen. Det er således ikke tilstrækkeligt at have forsøgt sig med en dygtig hund, hvis ikke den er optaget i det officielle Schweissregister. Footer Luptas quam volupta 11 Side 11

12 Vil du vide mere? Få mere information om kronvildt og jagt mv. på følgende hjemmesider: Naturstyrelsen: Århus Universitet, kalø: Danmarks Jægerforbund: Schweissregistret: For supplerende viden og inspiration henvises endvidere til Udkast til forvaltningsplan for krondyr i Danmark, hvori der blandt andet findes en relevant litteraturliste. Planen kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside. Denne pjece er udarbejdet af Naturstyrelsen og Vildtforvaltningsrådet Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø

DÅVILDT i Danmark. 1 Footer Luptas quam volupta

DÅVILDT i Danmark. 1 Footer Luptas quam volupta DÅVILDT i Danmark 1 Footer Luptas quam volupta Dåvildt i Danmark I Danmark blev der udsat dådyr i 1100-1200 tallet, bl.a. på mange øer som kongeligt jagtvildt. I dag findes dådyr flere steder i hegnede

Læs mere

KRONVILDT. i Danmark

KRONVILDT. i Danmark KRONVILDT i Danmark Forord Der er blevet mere kronvildt i Danmark, og der er nu faste bestande i områder, hvor man ikke så kronvildt tidligere. Jeg tror, at de fleste af os er enige om, at dét er en positiv

Læs mere

Vildtforvaltningsrådets indstilling til plan for forvaltning af kronvildt

Vildtforvaltningsrådets indstilling til plan for forvaltning af kronvildt Vildtforvaltningsrådets indstilling til plan for forvaltning af kronvildt./. På Vildtforvaltningsrådets møde den 14. juni 2016 behandlede rådet indstillingen fra Den nationale Hjortevildtgruppe om plan

Læs mere

Hjortevildtgruppe Vestjylland (HGV)

Hjortevildtgruppe Vestjylland (HGV) Hjortevildtgruppe Vestjylland (HGV) Forvaltning af kronvildt ønsker til regionale jagttider gældende fra jagtsæson 2017/18. (se vejledning) 1. Hjorte større end spidshjort 16. oktober til 31. december

Læs mere

TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET

TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET Kronvildtgruppen 23. november 2006 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET Kronvildtgruppens redegørelse og indstilling på baggrund af rapporter fra arbejdet i de regionale grupper De regionale kronvildtgrupper skal

Læs mere

HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2015/2016 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET

HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2015/2016 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2015/2016 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET HJORTEVILDTGRUPPE (SKRIV NAVN FOR OMRÅDET HER!) Det fremgår af retningslinjerne for de regionale hjortevildtgrupper, at der årligt

Læs mere

c. Opleves et behov for justeringer af de etiske regler for kronvildtjagt? Ikke p.t..

c. Opleves et behov for justeringer af de etiske regler for kronvildtjagt? Ikke p.t.. KRONVILDTGRUPPE VESTJYLLAND Afrapportering til Vildtforvaltningsrådet 1. At udbrede kendskabet til de etiske regler for kronvildtjagt a. Hvilke initiativer har den regionale kronvildtgruppe taget for at

Læs mere

HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2014/2015 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET

HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2014/2015 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2014/2015 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET HJORTEVILDTGRUPPE DJURSLAND Det fremgår af retningslinjerne for de regionale hjortevildtgrupper, at der årligt skal ske en afrapportering

Læs mere

Hjortevildtjagtens 10 bud:

Hjortevildtjagtens 10 bud: Hjortevildtjagtens 10 bud: 1. Afpas afskydningen til terrænets bæreevne og i dialog med naboerne. 2. Skyd mindst én kalv for hvert nedlagt voksent dyr. 3. Overhold den frivillige fredning. 4. Skyd ikke

Læs mere

Grænseoverskridende jagt2

Grænseoverskridende jagt2 Tekst: Mads Flinterup Foto: Reiner Bernhardt Grænseoverskridende jagt2 Effektiv forvaltning - drop grænserne! Sådan lyder budskabet her i anden del af artiklen om, hvordan man forvalter kronvildt bedst

Læs mere

Forvaltningsplan for dåvildt i Jammerbugt og Thisted Kommuner

Forvaltningsplan for dåvildt i Jammerbugt og Thisted Kommuner Forslag til Forvaltningsplan for dåvildt i Jammerbugt og Thisted Kommuner Forslag til Forvaltningsplan for dåvildt i Jammerbugt og Thisted Kommuner Side 1/9 Forvaltningsplan for dåvildt i Jammerbugt og

Læs mere

HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2012 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET

HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2012 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2012 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET HJORTEVILDTGRUPPE VESTJYLLAND Det fremgår af retningslinjerne for de regionale hjortevildtgrupper, at der årligt skal ske en afrapportering

Læs mere

HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2012 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET

HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2012 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2012 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET HJORTEVILDTGRUPPE (DJURSLAND) Det fremgår af retningslinierne for de regionale hjortevildtgrupper, at der årligt skal ske en afrapportering

Læs mere

HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2013/2014 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET

HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2013/2014 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2013/2014 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET HJORTEVILDTGRUPPE MIDTJYLLAND Det fremgår af retningslinjerne for de hjortevildtgrupper, at der årligt skal ske en afrapportering

Læs mere

Kronvildt: En naturoplevelse, vi skal bevare

Kronvildt: En naturoplevelse, vi skal bevare TALEPAPIR Kronvildt: En naturoplevelse, vi skal bevare Kære alle sammen. --- Det talte ord gælder --- Man siger jo, at en god jæger er en tålmodig jæger. Og den egenskab må have været helt afgørende for

Læs mere

HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2011 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET

HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2011 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2011 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET HJORTEVILDTGRUPPE SYDJYLLAND Det fremgår af retningslinjerne for de regionale hjortevildtgrupper, at der årligt skal ske en afrapportering

Læs mere

HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2013/2014 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET

HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2013/2014 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2013/2014 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET HJORTEVILDTGRUPPE NORDJYLLAND Det fremgår af retningslinjerne for de regionale hjortevildtgrupper, at der årligt skal ske en afrapportering

Læs mere

HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2013 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET

HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2013 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2013 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET HJORTEVILDTGRUPPE VESTJYLLAND Det fremgår af retningslinjerne for de regionale hjortevildtgrupper, at der årligt skal ske en afrapportering

Læs mere

JAGTLEJEKONTRAKT. <Angiv om lejeren indgår kontrakt som enkeltperson eller om lejeren repræsenterer et konsortium / jagtforening > Lejeafgift m.m.

JAGTLEJEKONTRAKT. <Angiv om lejeren indgår kontrakt som enkeltperson eller om lejeren repræsenterer et konsortium / jagtforening > Lejeafgift m.m. Blåvandshuk J.nr. NST-52401-00285 Ref. odp Den xx.xx.2015 JAGTLEJEKONTRAKT Mellem Naturstyrelsen Blåvandshuk som udlejer og som lejer indgås herved følgende

Læs mere

HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2011 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET

HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2011 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2011 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET HJORTEVILDTGRUPPE (DJURSLAND) Det fremgår af retningslinierne for de regionale hjortevildtgrupper, at der årligt skal ske en afrapportering

Læs mere

Fælles mål eller egen vinding? Mads Flinterup Danmarks Jægerforbund

Fælles mål eller egen vinding? Mads Flinterup Danmarks Jægerforbund Fælles mål eller egen vinding? Mads Flinterup Danmarks Jægerforbund Konflikter? Konflikter eksisteret ikke mellem hjortevildt og mennesker. Konflikter eksistere kun mellem mennesker med forskellige holdninger.

Læs mere

Kronvildt Dåvildt Sikavildt Råvildt Mufflon Vildsvin

Kronvildt Dåvildt Sikavildt Råvildt Mufflon Vildsvin Kronvildt Dåvildt Sikavildt Råvildt Mufflon Vildsvin Største hjorteart DK Findes i hele Jylland, det meste af Sjælland og enkelte steder på Fyn Polygam. Brunst i september-oktober. Der sættes en kalv i

Læs mere

REGLER JAGTETISKE REGLER UDARBEJDET AF DANMARKS JÆGERFORBUND I SAMARBEJDE MED VILDFORVALTNINGSRÅDET OG SKOV- OG NATURSTYRELSEN

REGLER JAGTETISKE REGLER UDARBEJDET AF DANMARKS JÆGERFORBUND I SAMARBEJDE MED VILDFORVALTNINGSRÅDET OG SKOV- OG NATURSTYRELSEN JAGTETISKE REGLER JAGTETISKE REGLER UDARBEJDET AF DANMARKS JÆGERFORBUND I SAMARBEJDE MED VILDFORVALTNINGSRÅDET OG NATURSTYRELSEN UDARBEJDET AF DANMARKS JÆGERFORBUND I SAMARBEJDE MED VILDFORVALTNINGSRÅDET

Læs mere

HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2008 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET

HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2008 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2008 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET Det fremgår af retningslinierne for de regionale hjortevildtgrupper, at der årligt skal ske en afrapportering af aktiviteter til Vildtforvaltningsrådet.

Læs mere

Nye tal for anskydning af ræve og kortnæbbede gæs

Nye tal for anskydning af ræve og kortnæbbede gæs Nye tal for anskydning af ræve og kortnæbbede gæs Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) har i februar og marts 00 undersøgt, hvor store andele af bestandene af ræv og kortnæbbet gås der har hagl i kroppen

Læs mere

Foto: Magnus Elander. Institut for Bioscience AARHUS UNIVERSITET

Foto: Magnus Elander. Institut for Bioscience AARHUS UNIVERSITET Foto: Magnus Elander Institut for Bioscience Projekt Forbedret Gåsejagt Lokal organisering af jagt som led i den internationale forvaltningsplan for kortnæbbet gås Samarbejdsprojekt mellem Aarhus Universitet

Læs mere

Det danske schweissregister. 13. april 2011 Mads Flinterup Schweiss-sekretariatet

Det danske schweissregister. 13. april 2011 Mads Flinterup Schweiss-sekretariatet Det danske schweissregister 13. april 2011 Mads Flinterup Schweiss-sekretariatet Disposition Organiseringen og forpligtelsen Historisk udvikling Optagelse i Schweiss-registret Rekrutteringen Hvad laver

Læs mere

Årsmøde 2014, Hjortevildtgruppen Fyn, referat. Afholdt den 20. marts 2014, Centrovice Vissenbjerg. Årsberetning.

Årsmøde 2014, Hjortevildtgruppen Fyn, referat. Afholdt den 20. marts 2014, Centrovice Vissenbjerg. Årsberetning. Årsmøde 2014, Hjortevildtgruppen Fyn, referat. Afholdt den 20. marts 2014, Centrovice Vissenbjerg. Årsberetning. Kurt Nissen havde kort inden årsmødet trukket sig som formand. Jægerforbundet udpegning

Læs mere

Forslag til. Forvaltningsplan for dåvildt i Middefart Kommune

Forslag til. Forvaltningsplan for dåvildt i Middefart Kommune Forslag til Forvaltningsplan for dåvildt i Middefart Kommune UDARBEJDET AF Middelfart Kommunes Hjortelaug SE OGSÅ LAUGETS HJEMMESIDE: WWW.MIDDELFARTKOMMUNESHJORTELAUG.DK STYREGRUPPEN februar 2012 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sydvestfyns Hjortelav. Årsmøde 2014 onsdag d.19.marts kl.19.30. I Øster Hæsinge Forsamlingshus. Referat

Sydvestfyns Hjortelav. Årsmøde 2014 onsdag d.19.marts kl.19.30. I Øster Hæsinge Forsamlingshus. Referat Sydvestfyns Hjortelav Årsmøde 2014 onsdag d.19.marts kl.19.30 I Øster Hæsinge Forsamlingshus Referat 1: Som ordstyrer blev valgt Jørgen Andersen 2 Beretning: Formanden lagde i sin beretning vægt på, at

Læs mere

JAGTLEJEKONTRAKT. Lejeafgift m.m.

JAGTLEJEKONTRAKT. Lejeafgift m.m. Naturstyrelsen Vendsyssel J.nr. NST-52401-00160 Ref. MSH Den 10. februar 2015 JAGTLEJEKONTRAKT Mellem Naturstyrelsen Vendsyssel som udlejer og som lejer

Læs mere

JAGTLEJEKONTRAKT. Lejeafgift m.m.

JAGTLEJEKONTRAKT. Lejeafgift m.m. Naturstyrelsen Thy J.nr. Ref. TOHAN Den 11. februar 2014 JAGTLEJEKONTRAKT Mellem Naturstyrelsen Thy som udlejer og Som lejer indgås

Læs mere

Referat af Hjorteforvaltningsmøde den 7. november 2007.

Referat af Hjorteforvaltningsmøde den 7. november 2007. Odsherred, den 15. november 2007 Referat af Hjorteforvaltningsmøde den 7. november 2007. Dagsorden: 1. Godkendelse af ref. 2. Siden sidst, Mikkel, Asger - pressemeddelelse, medieomtale 3. Ulovlig jagt,

Læs mere

Udbud af arealer til udlejning af jagtretten. Haderslev Øvelsesplads

Udbud af arealer til udlejning af jagtretten. Haderslev Øvelsesplads VERSION 1.0 Udbud af arealer til udlejning af jagtretten Haderslev Øvelsesplads Supplerende udbudsbeskrivelse 1. Navn på terræn Haderslev Øvelsesplads ligger nord for Haderslev by. 2. Arealstørrelse Haderslev

Læs mere

OKSBØL & OMEGNS KRONVILDTLAUG

OKSBØL & OMEGNS KRONVILDTLAUG Dagsorden: 1. Evaluering af sæsonen, styregruppens årsberetning 2. Information om status på kronvildtforvaltning siden sidst 3. Økonomi 4. Valg til styregruppen i delområde Jegum, Blåvand, V. Vrøgum, Koordinator

Læs mere

Kronvildtskader i Jysk Landbrugsrådgivnings område. 3. reviderede udgave maj 2015. Udarbejdet af Peter Aalykke Jensen, Jysk Miljø

Kronvildtskader i Jysk Landbrugsrådgivnings område. 3. reviderede udgave maj 2015. Udarbejdet af Peter Aalykke Jensen, Jysk Miljø Kronvildtskader i Jysk Landbrugsrådgivnings område 3. reviderede udgave maj 2015 Udarbejdet af Peter Aalykke Jensen, Jysk Miljø Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Bestandsopgørelser fra DJ... 6 Dataindsamling,

Læs mere

Årsrapport 2013, kæbeindsamling Djursland

Årsrapport 2013, kæbeindsamling Djursland Årsrapport 2013, kæbeindsamling Djursland Lars Haugaard Institut for Bioscience Aarhus Universitet Grenåvej 14, 8410 Rønde. E. post.: laha@dmu.dk Faglig kommentering: Aksel Bo Madsen 1 1. Baggrund for

Læs mere

Referat Hjortevildtudvalgsmøde Den 24. august 2015 kl. 17.00-20.00

Referat Hjortevildtudvalgsmøde Den 24. august 2015 kl. 17.00-20.00 Referat Hjortevildtudvalgsmøde Den 24. august 2015 kl. 17.00-20.00 Sted Hotel Hedegaarden, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle Mødedeltagere Lars Jensen, (HB) Formand Claus Lind Christensen (Formand DJ) Knud

Læs mere

Spørgsmål Hvad kan ministeren oplyse om den kommende forvaltningsplan for ulve i Danmark

Spørgsmål Hvad kan ministeren oplyse om den kommende forvaltningsplan for ulve i Danmark Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 164 Offentligt J.nr. NST-4101-00479 25. juni 2013 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. R stillet af Folketingets Udvalg for landdistrikter

Læs mere

FREMTIDENS. Danmarks Naturfredningsforenings JAGT- OG VILDTFORVALTNING. i balance med naturen

FREMTIDENS. Danmarks Naturfredningsforenings JAGT- OG VILDTFORVALTNING. i balance med naturen Danmarks Naturfredningsforenings JagtPOLITIK FREMTIDENS JAGT- OG VILDTFORVALTNING i balance med naturen FREMTIDENS JAGT- OG VILDTFORVALTNING i balance med naturen INDHOLD 1. En vision for fremtidens jagt

Læs mere

OKSBØL & OMEGNS KRONVILDTLAUG PROGRAM

OKSBØL & OMEGNS KRONVILDTLAUG PROGRAM PROGRAM De Jagtetiske regler for kronvildt Hvor er vi nu Målsætning/regler for kronvildtlauget Kvoter og indberetning Hvad skal i være opmærksomme på i den kommende jagtsæson Hvornår er målet nået Kronvildtgruppen

Læs mere

Referat møde den 8/2-2007 mellem Oxbøl Krondyrreservat (OKR) og Oksbøl & Omegns Kronvildtlaug (OOK)

Referat møde den 8/2-2007 mellem Oxbøl Krondyrreservat (OKR) og Oksbøl & Omegns Kronvildtlaug (OOK) Referat møde den 8/2-2007 mellem Oxbøl Krondyrreservat (OKR) og Oksbøl & Omegns Kronvildtlaug (OOK) Til stede var: OKR: Ulrik Lorenzen (UL), Ole Knudsen (OK), Kim Klitsgaard (KK), Jørgen Andersen (JA),

Læs mere

DÅVILDT I DANMARK STATUS FOR BE- STAND OG UDBYTTE 2017

DÅVILDT I DANMARK STATUS FOR BE- STAND OG UDBYTTE 2017 DÅVILDT I DANMARK STATUS FOR BE- STAND OG UDBYTTE 2017 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 30. november 2017 Thomas Kjær Christensen og Lars Haugaard Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

Gemse og muflon i Slovenien 2015

Gemse og muflon i Slovenien 2015 Gemse og muflon i Slovenien 2015 Slovenien har siden 1991 været selvstændig, og er siden da blevet et elsket sted at jage, og der er en god infrastruktur, stabile forhold, samt en meget venlig befolkning

Læs mere

Polen Hjortejagt - Fastpris med 5 kg hjort

Polen Hjortejagt - Fastpris med 5 kg hjort Polen Hjortejagt - Fastpris med 5 kg hjort De fleste jægere kan ikke få nok af jagten på den majestætiske kronhjort og når man har oplevet det en gang, ved man hvorfor. På dette revir, tæt ved Bydgoszcz,

Læs mere

I mørke er alle krondyr grå

I mørke er alle krondyr grå I mørke er alle krondyr grå Steen Axel Hansen Tekst: Mads Flinterup, Danmarks Jægerforbund Foto: Mads Flinterup, Carsten Riis Olesen og Steen Axel Hansen, alle Danmarks Jægerforbund Lars Jensen, formand

Læs mere

Fællesjagter 2007-2008 Kontaktpersoner. Jagter 2007-2008 De fire jagtforeninger afholder fællesjagter i Ikast Kommune

Fællesjagter 2007-2008 Kontaktpersoner. Jagter 2007-2008 De fire jagtforeninger afholder fællesjagter i Ikast Kommune Fællesjagter 2007-2008 Kontaktpersoner Leo Christensen Ib Kølbæk Flemming Overgård Tlf. 9725 2214 / Mobil.2325 9742 Tlf. 9725 1448 /Mobil. 2334 6368 Tlf. 8686 4448 /Mobil. 2191 8656 Ruskær og ved Raderstationen

Læs mere

Tjekkiet. DIANA HUNTING TOURS Fåborgvej 240. DK-5700 Svendborg Telefon +45 6223 1110. Telefax +45 6223 1775 E-mail: diana@diana.dk. www.diana.

Tjekkiet. DIANA HUNTING TOURS Fåborgvej 240. DK-5700 Svendborg Telefon +45 6223 1110. Telefax +45 6223 1775 E-mail: diana@diana.dk. www.diana. Tjekkiet Vi har fornøjelsen at kunne tilbyde jagt på nogle af de gode og velorganiserede revirer i Tjekkiet. Tjekkiet er ofte undervurderet i jagtlig henseende, men er egentlig et fremragende jagtland

Læs mere

OKSBØL & OMEGNS KRONVILDTLAUG

OKSBØL & OMEGNS KRONVILDTLAUG Dagsorden: 1. Evaluering af sæsonen, styregruppens årsberetning 2. Styregruppens møde med Oxbøl Krondyrreservat 3. Hvad er der sket på området kronvildtforvaltning i året der er gået og hvad bringer de

Læs mere

Forvaltningsplan for dåvildt Trekantområrdets Hjortelaug

Forvaltningsplan for dåvildt Trekantområrdets Hjortelaug Forvaltningsplan for dåvildt Trekantområrdets Hjortelaug Udarbejdet i januar 2013 Trekantområdets hjortelaug Indholdsfortegnelse 1.0. Lavets formål og sammensætning 2.0. Formålet med forvaltningsplanen

Læs mere

Jagteftersøgninger 2014/15. Mads Flinterup Schweiss-sekretariatet

Jagteftersøgninger 2014/15. Mads Flinterup Schweiss-sekretariatet Jagteftersøgninger 2014/15 Mads Flinterup Schweiss-sekretariatet Klovbærende vildtudbytte Jagteftersøgninger 12.741 jagteftersøgninger stigning på 1% 150000 145000 140000 135000 14000 12000 10000 130000

Læs mere

NATURSYN. Vi arbejder for RASKnatur

NATURSYN. Vi arbejder for RASKnatur NATURSYN Vi arbejder for RASKnatur RASKnatur 2 INDLEDNING Danmarks Jægerforbund er en interesseorganisation for jægere. Vi arbejder for vores vision MEST MULIG JAGT OG NATUR, hvor jagten er en del af naturforvaltningen,

Læs mere

Principper for fastsættelse af jagttider

Principper for fastsættelse af jagttider Principper for fastsættelse af jagttider Til Vildtforvaltningsrådets behandling den 15. december 2015 Baggrund Bekendtgørelsen om jagttider revideres hvert 4. år. Ændringer foretages dels på grundlag af

Læs mere

Skov- og Naturstyrelsen RANDBØL STATSSKOVDISTRIKT JAGT OG VILDTFORVALTNING PÅ RANDBØL STATSSKOVDISTRIKT

Skov- og Naturstyrelsen RANDBØL STATSSKOVDISTRIKT JAGT OG VILDTFORVALTNING PÅ RANDBØL STATSSKOVDISTRIKT Skov- og Naturstyrelsen RANDBØL STATSSKOVDISTRIKT September 2006 J.nr. 2001-2620/RA Ref. PB JAGT OG VILDTFORVALTNING PÅ RANDBØL STATSSKOVDISTRIKT Indhold 1. Jagt- og vildtforvaltningsadministrationen (den

Læs mere

Polen Hjortejagt revir Slonka

Polen Hjortejagt revir Slonka Polen Hjortejagt revir Slonka De fleste jægere kan ikke få nok af jagten på den majestætiske kronhjort og når man har oplevet det en gang, ved man hvorfor. På vores revir Slonka, i det nordvestlige Polen,

Læs mere

Information om råger og rågekolonier i byer

Information om råger og rågekolonier i byer Naturforvaltning Den 18. januar 2016 Information om råger og rågekolonier i byer Indledning Råger og rågekolonier i byer er for nogle en glæde for andre en gene. Rågekolonier i byer medfører tit mange

Læs mere

Udbudsannonce. Udleje af jagten Bækkelund Plantage. Beskrivelse af lejemålet

Udbudsannonce. Udleje af jagten Bækkelund Plantage. Beskrivelse af lejemålet Udbudsannonce Udleje af jagten Bækkelund Plantage Beskrivelse af lejemålet De ca. 165 ha består af åben granskov, landbrugsarealer, hedearealer samt egeskov. Arealet ligger nord for Herningvej vest for

Læs mere

OKSBØL & OMEGNS KRONVILDTLAUG VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE

OKSBØL & OMEGNS KRONVILDTLAUG VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE Dagsorden: 1. Evaluering af sæsonen, styregruppens årsberetning 2. Information om status på kronvildtforvaltning siden sidst 3. Økonomi 4. Valg til styregruppen i delområde Borre,

Læs mere

Schweiss-registret. for at bremse ned for det dyr, som pludseligt står på vejen.

Schweiss-registret. for at bremse ned for det dyr, som pludseligt står på vejen. Schweiss-registret Schweiss-registret Hundeførerne i Schweiss-registret besidder i dag særlige kompetencer og er særligt uddannede til at løse eftersøgninger af nødstedt klovbærende vildt. for at bremse

Læs mere

OKSBØL & OMEGNS KRONVILDTLAUG

OKSBØL & OMEGNS KRONVILDTLAUG Dagsorden: 1. Evaluering af sæsonen, styregruppens årsberetning 2. Information om status på kronvildtforvaltning siden sidst 3. Økonomi 4. Valg til styregruppen i delområde V. Vrøgum, Jegum, Blåvand, Koordinator

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM VILDTSKADER

BEKENDTGØRELSE OM VILDTSKADER Regulering BEKENDTGØRELSE OM VILDTSKADER Ved regulering forstås nedlæggelse eller ombringelse af vildt Ved regulering gælder jagtloven, medmindre andet fremgår af bekendtgørelsen Der reguleres for at:

Læs mere

Polen Hjortejagt revir Slonka

Polen Hjortejagt revir Slonka Polen Hjortejagt revir Slonka De fleste jægere kan ikke få nok af jagten på den majestætiske kronhjort og når man har oplevet det en gang, ved man hvorfor. På vores revir Slonka, i det nordvestlige Polen,

Læs mere

Forslag til nationalparkplan for Nationalpark Thy

Forslag til nationalparkplan for Nationalpark Thy .. BIOLOGISK FORENING FOR NORDVESTJYLLAN D Forslag til nationalparkplan for Nationalpark Thy Biologisk Forening for Nordvestjylland og Dansk Botanisk Forening har fulgt arbejdet med Nationalpark Thy med

Læs mere

Indlæg v/ Niels Kanstrup Jægeraften Løvenholm 13. marts 2012. Hvor mange mon vi er?

Indlæg v/ Niels Kanstrup Jægeraften Løvenholm 13. marts 2012. Hvor mange mon vi er? Indlæg v/ Niels Kanstrup Jægeraften Løvenholm 13. marts 2012 Metoder til kronvildtregistrering (og lidt om et nyt projekt til forvaltning af den stigende bestand af kronvildt på Sjælland) Hvor mange mon

Læs mere

HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2009-10 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET

HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2009-10 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2009-10 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET HJORTEVILDTGRUPPE DJURSLAND Det fremgår af retningslinierne for de regionale hjortevildtgrupper, at der årligt skal ske en afrapportering

Læs mere

Schweissrapport Sæsonen 2007/2008

Schweissrapport Sæsonen 2007/2008 Schweissrapport Sæsonen 2007/2008 Rapport Schweissregistret 2007/2008 Udgivet af Danmarks Jægerforbund, i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen Forfattere: Foto: Grafik: Tryk og opsætning: Oplag: Mads

Læs mere

Notat vedrørende bevægelsesmønster for hunde og drivere ved jagt på kronvildt i Oksbøl d. 2. og d. 14. januar 2008.

Notat vedrørende bevægelsesmønster for hunde og drivere ved jagt på kronvildt i Oksbøl d. 2. og d. 14. januar 2008. Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Afd. for Vildtbiologi og Biodiversitet Kalø d. 1. februar 2008 Notat vedrørende bevægelsesmønster for hunde og drivere ved jagt på kronvildt i Oksbøl d. 2.

Læs mere

Jagtformer. Der findes generelt tre former for jagt på land. Hagljagt,riffeljagt og buejagt.

Jagtformer. Der findes generelt tre former for jagt på land. Hagljagt,riffeljagt og buejagt. Landjagt Jagtformer Der findes generelt tre former for jagt på land. Hagljagt,riffeljagt og buejagt. Hagljagt Jagt ved stående hund Støverjagt Trampejagt Kedeljagt Klapjagt Drivjagt Gravjagt Hagljagt Ved

Læs mere

Årsrapport 2011, kæbeindsamling Djursland

Årsrapport 2011, kæbeindsamling Djursland Årsrapport 2011, kæbeindsamling Djursland Lars Haugaard Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet Afdeling for vildtbiologi og biodiversitet Grenåvej 14, 8420 Rønde. Tlf.: 89 20 15 50 E. post.: laha@dmu.dk

Læs mere

Forslag vedr. jagt på gæs på landjorden i januar

Forslag vedr. jagt på gæs på landjorden i januar Forslag vedr. jagt på gæs på landjorden i januar Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 9. april 2013 Thomas Kjær Christensen Jesper Madsen Tommy Asferg Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

< lejeren indgår kontrakt som enkeltperson eller om lejeren repræsenterer et konsortium / jagtforening >

< lejeren indgår kontrakt som enkeltperson eller om lejeren repræsenterer et konsortium / jagtforening > Naturstyrelsen Østsjælland J.nr. Ref. ssp Den JAGTLEJEKONTRAKT Mellem Naturstyrelsen Østsjælland som udlejer og som

Læs mere

HELT (KRON)VILDT. Kerneområdet for kronvildtet i Vestsjælland

HELT (KRON)VILDT. Kerneområdet for kronvildtet i Vestsjælland Tekst Foto Torben Møller-Nielsen Steen Axel Hansen m. fl. DET HANDLER OM kronhjorte. RIGTIGE kronhjorte. Ikke sådan nogle pistne spidshjorte, men ordentlige klepperter med krone og det hele. På Sjælland.

Læs mere

KRONDYR. Analyse af forvaltningen af. i Danmark. Miljø-og Energiministeriet Skov-og Naturstyrelsen 2001 J.nr. SN 1996-340

KRONDYR. Analyse af forvaltningen af. i Danmark. Miljø-og Energiministeriet Skov-og Naturstyrelsen 2001 J.nr. SN 1996-340 Analyse af forvaltningen af KRONDYR i Danmark Intern rapport fra arbejdsgruppe Miljø-og Energiministeriet Skov-og Naturstyrelsen 2001 J.nr. SN 1996-340 Foto: Peter Lassen, Hvidbjerg Klitplantage, september

Læs mere

Referat fra Hjortevildtudvalgsmøde Mandag den 19. oktober 2015 kl. 17.00-20.00

Referat fra Hjortevildtudvalgsmøde Mandag den 19. oktober 2015 kl. 17.00-20.00 Referat fra Hjortevildtudvalgsmøde Mandag den 19. oktober 2015 kl. 17.00-20.00 Sted Hotel Hedegaarden, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle Mødedeltagere Lars Jensen, (HB) Formand Jens Venø (HB fung. Sydjylland)

Læs mere

Rammer for Friluftsrådets arbejde med vildtforvaltning Friluftsliv og oplevelser

Rammer for Friluftsrådets arbejde med vildtforvaltning Friluftsliv og oplevelser Dette papir fastlægger rammerne for Friluftsrådets arbejde med vildtforvaltning. Papiret udgør rammerne for Friluftsrådets arbejde i Vildtforvaltningsrådet og med andre vildtforvaltningsmæssige spørgsmål.

Læs mere

Scotsport Gl. Sellingvej 3 8370 Hadsten +45 87 610 610 info@scotsport.dk www.scotsport.dk

Scotsport Gl. Sellingvej 3 8370 Hadsten +45 87 610 610 info@scotsport.dk www.scotsport.dk Kære Jæger.. Velkommen til nyhedsbrev, marts 2009. Ønsker du ikke at modtage vores nyhedsmail, beder vi dig blot sende os en mail, og vi vil naturligvis slette dig fra vores liste. Bukkejagt i Skotland,

Læs mere

Udbud af arealer til overdragelse af jagtretten HADERSLEV ØVELSESPLADS. Supplerende udbudsbeskrivelse

Udbud af arealer til overdragelse af jagtretten HADERSLEV ØVELSESPLADS. Supplerende udbudsbeskrivelse Udbud af arealer til overdragelse af jagtretten HADERSLEV ØVELSESPLADS Supplerende udbudsbeskrivelse 1. NAVN PÅ TERRÆN Haderslev Øvelsesplads ligger nord for Haderslev by. 2. AREALSTØRRELSE Haderslev Øvelsesplads

Læs mere

Jagt på skovfugle med guide

Jagt på skovfugle med guide Jagt på skovfugle med guide Jagtkursus Sveg 2010 Dette kursus/jagtrejse henvender sig til den kræsne kvalitetsbeviste jæger, der vil finde tilbage til jagtens sjæl - der hvor jagten ikke kan stå alene,

Læs mere

Jagten i Danmark skal være bæredygtig Biodiversitet og naturoplevelse skal indtænkes i jagtpolitikken

Jagten i Danmark skal være bæredygtig Biodiversitet og naturoplevelse skal indtænkes i jagtpolitikken Tema: Vildtforvaltning Jagten i Danmark skal være bæredygtig Biodiversitet og naturoplevelse skal indtænkes i jagtpolitikken Et debatoplæg til et nyt idégrundlag for jagten i Danmark, udarbejdet af biologerne

Læs mere

Status for udvikling af den danske bæverbestand

Status for udvikling af den danske bæverbestand Status for udvikling af den danske bæverbestand Påvirkninger af vandløb -fordele og ulemper Status for forvaltning af bæveren i Danmark ENVINA Fiskefagmøde 2016 Henning Aaser Hvornår og hvorfor? Hvor mange

Læs mere

DEL 2 OM VILDTFORVALTNINGSRÅDET: Holdningernes mødested

DEL 2 OM VILDTFORVALTNINGSRÅDET: Holdningernes mødested DEL 2 OM VILDTFORVALTNINGSRÅDET: Holdningernes mødested Vildtforvaltningsrådet er mødestedet for skarpe holdninger til den danske natur og vildtforvaltning. Men det er også stedet, hvor man lytter til

Læs mere

Vedr. Bemærkninger om udtalelse om jagt udarbejdet af Dyreetisk Råd (j.nr. 2010-5432-0032)

Vedr. Bemærkninger om udtalelse om jagt udarbejdet af Dyreetisk Råd (j.nr. 2010-5432-0032) Justitsministeriet Slotholmsgade 10 1216 København K 6. december 2010 Vedr. Bemærkninger om udtalelse om jagt udarbejdet af Dyreetisk Råd (j.nr. 2010-5432-0032) Det Dyreetisk Råd v/justitsministeriet har

Læs mere

Krondyr, dådyr og sika i Danmark

Krondyr, dådyr og sika i Danmark Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Krondyr, dådyr og sika i Danmark Forekomst og jagtlig udnyttelse i jagtsæsonen 21/2 Faglig rapport fra DMU, nr. 512 [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet

Læs mere

JAGTLEJEKONTRAKT. <Angiv om lejeren indgår kontrakt som enkeltperson eller om lejeren repræsenterer et konsortium / jagtforening > Lejeafgift m.m.

JAGTLEJEKONTRAKT. <Angiv om lejeren indgår kontrakt som enkeltperson eller om lejeren repræsenterer et konsortium / jagtforening > Lejeafgift m.m. Søhøjlandet J.nr. NST-52401- Ref. LBH Den 4-3-2016 JAGTLEJEKONTRAKT Mellem Naturstyrelsen Søhøjlandet som udlejer og som lejer indgås herved følgende kontrakt.

Læs mere

Jagtlejekontrakt for Kragsø Plantage

Jagtlejekontrakt for Kragsø Plantage Jagtlejekontrakt for Kragsø Plantage Teknik & Miljø Mellem Viborg Kommune, Teknik & Miljø, Natur og Vand, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg som udlejer og xx som lejer indgås denne jagtlejekontrakt: Lejeafgift

Læs mere

Biodiversitet og naturoplevelse skal indtænkes i jagtpolitikken

Biodiversitet og naturoplevelse skal indtænkes i jagtpolitikken Biodiversitet og naturoplevelse skal indtænkes i jagtpolitikken Et debatoplæg til et nyt idégrundlag for jagten i Danmark, 21. december 2012 udarbejdet af biologerne, Søren Wium-Andersen og Arne Hastrup

Læs mere

Danmark er et dejligt land

Danmark er et dejligt land Danmark er et dejligt land En radikal handlingsplan for Danmarks natur Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal stoppes. Planter og dyr skal have bedre

Læs mere

Løvenholm, Fjeld og omegns hjortevildtlaug

Løvenholm, Fjeld og omegns hjortevildtlaug Løvenholm, Fjeld og omegns hjortevildtlaug Vedtægter for Løvenholm, Fjeld og omegns hjortevildtlaug 1. Navn og hjemsted Laugets navn er Løvenholm, Fjeld og omegns hjortevildtlaug. Laugets hjemsted er området

Læs mere

Hjortevildtoversigten

Hjortevildtoversigten Hjortevildtoversigten 2015 Tekst: Mads Flinterup, Danmarks Jægerforbund. Foto: Jan Petersen m.fl. En kronhind og hendes kalv nyder morgensolen i Tisvilde Hegn. 52 www.jaegerforbundet.dk 9 / 2015 De ældre

Læs mere

Brøl og ballade om hjortevildt

Brøl og ballade om hjortevildt Brøl og ballade om hjortevildt Tekst: Kenneth Sletten Christensen, Danmarks Jægerforbund. Foto: Max Steinar TEMA HJORTEVILDT To forskellige forslag fra Den Nationale Hjortevildtgruppe har skabt røre. I

Læs mere

Finn Assens. Lad os kaldet det jagt i stedet for afskydning. Uffe Middelfart. Lad os ændre attitude og tale om jagt og forvaltning.

Finn Assens. Lad os kaldet det jagt i stedet for afskydning. Uffe Middelfart. Lad os ændre attitude og tale om jagt og forvaltning. Referat temadag Den Regionale Hjortevildtgruppe. 1.2.2014 Referent: Kurt G. Holm, Hjortevildtgruppen. No: Referat: 1 Velkomst. Velkomst ved Kurt Nissen. 2 Praktiske oplysninger v/ Lars Erlandsen Brun.

Læs mere

Fredericia Kommune udbyder buejagt i Nyskov

Fredericia Kommune udbyder buejagt i Nyskov Fredericia Kommune udbyder buejagt i Nyskov Såfremt du ønsker at byde på jagten skal du kontakte undertegnede. Venlig hilsen Carsten Pedersen Natur & Miljø Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Fredericia

Læs mere

Røjen 26-07-2015 Vedr. sagsnr. 01.03.03-P19-16-15 Etablering af parkeringsplads og opførelse af udsigtstårn.

Røjen 26-07-2015 Vedr. sagsnr. 01.03.03-P19-16-15 Etablering af parkeringsplads og opførelse af udsigtstårn. Røjen 26-07-2015 Vedr. sagsnr. 01.03.03-P19-16-15 Etablering af parkeringsplads og opførelse af udsigtstårn. Til Trine Ross Laursen. Vi er betænkelige og kede af at Aage V. Jensens Naturfond har valgt,

Læs mere

Politik for jagt- og vildtforvaltning på Naturstyrelsens arealer

Politik for jagt- og vildtforvaltning på Naturstyrelsens arealer NOTAT Arealdrift, friluftsliv og partnerskaber J.nr. NST-2629-00050 Ref. cabal Den 7. juli 2015 Politik for jagt- og vildtforvaltning på Naturstyrelsens arealer Nærværende politik for jagt- og vildtforvaltning

Læs mere

Debatoplæg RASKnatur

Debatoplæg RASKnatur RASKnatur Danmarks Jægerforbunds natursyn 2016 1 Indledning Danmarks Jægerforbund er en interesseorganisation for jægere, og vi arbejder for vores vision MEST MULIG JAGT OG NATUR, hvor jagten er en del

Læs mere

Vejen til ældre kronhjorte

Vejen til ældre kronhjorte Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 416 Offentligt Vejen til ældre kronhjorte En enkel, logisk og dokumenteret indstilling! Jysk Jæger og Landbrugslaug www.jjll.dk Fra succes til fiasko.

Læs mere

JAGTLEJEKONTRAKT SDR. NYLAND OG STOKKEN, LÆSØ

JAGTLEJEKONTRAKT SDR. NYLAND OG STOKKEN, LÆSØ NST Vendsyssel J.nr. NST-52401-00312 Ref. MSH Den JAGTLEJEKONTRAKT SDR. NYLAND OG STOKKEN, LÆSØ Mellem Naturstyrelsen Vendsyssel som udlejer og

Læs mere

Eftersøgningssæsonen 11/12

Eftersøgningssæsonen 11/12 Eftersøgningssæsonen 11/12 Trafikeftersøgninger 2011 4.732 trafikeftersøgninger Et fald på 10% Udviklingen i antallet 6000 5000 4754 5300 5349 4000 3756 3608 3697 4326 4732 3000 2824 3450 2000 1000 1600

Læs mere

Møde i Jægerforum for Naturstyrelsen Nordsjælland

Møde i Jægerforum for Naturstyrelsen Nordsjælland Referat Møde i Jægerforum for Naturstyrelsen Nordsjælland Dato: 20/09-2016 Tidsrum: 19.00-21.30 Deltagerkreds: For jægerrådene og jagtforeningerne i Halsnæs, Gribskov, Hillerød, Fredensborg og Helsingør

Læs mere