Billeder fra 60 års jubilæet i 1995

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Billeder fra 60 års jubilæet i 1995"

Transkript

1

2 Billeder fra 60 års jubilæet i 1995

3 Redaktionelt Jubilæum tidsskriftet er udgivet af EDR Odense Afdeling, det meste af teksten er skrevet af siddende formand OZ1LQH, billeder og andet er fundet og udvalgt af OZ1LQH og OZ1KAH, sidst nævnte har redigeret bladet. Alle billeder er leveret af forskellige medlemmer og da ingen er nævnt, er ej heller ingen glemt. Der skal lyde en tak for velvilligheden til at hjælpe med billeder, udlåne diske med billedmaterialet. 75 års jubilæum Der er nu gået 15 år siden der sidst blev holdt et jubilæum i Eksperimenterende Danske Radioamatører, EDR Odense afdelingen, og de 15 år er så vidt jeg husker gået uden de store konfrontationer eller problemer i vores afdeling. EDR Odense afdelingen er en af landets ældste lokalafdelinger, og vi kan være stolte over, at vi nu kan sige, at vi er 75 år gamle. I dette blad bliver de første 3 år af EDR Odense afdelingens historie genfortalt. Disse år er skrevet af OZ5Y. For historien om årene mellem 1938 og 1994 henvises der til vores 50 og 60 års jubilæumsblade. De sidste 15 års historie er dels taget fra det, der har været skrevet i OZ, bestyrelsesreferater og hvad jeg ellers har kunnet finde frem om denne periode på 15 år. Når vi ser rundt på lokalafdelingernes forhold på Fyn, kan vi være stolte af, at vi har et hus, som vi kan kalde vores eget. Nemlig Radioamatørernes Hus. Hvis det ikke var for Bro, OZ3RC, der i tidernes morgen fik oprettet vores byggefond, var der nok en del ting der ville se helt anderledes ud i dag. Der skal da også lyde en tak til alle vore YL/XYL er og familier, for at vi kan udføre vores fælles interesse. Nemlig det at være radioamatører. Det er vigtigt at huske, at vi er en radioamatør afdeling, og den primære interesse er radio, teknik og andre ting, der har med vores fælles interesse at gøre. Men når det er sagt, så skal der bestemt også være plads til sociale arrangementer. Jeg synes, at vi i afdelingen har en god balance mellem disse. Jeg vil ønske afdelingen tillykke med 75 års dagen, og ønske alt godt i fremtiden. Vy 73 de René / OZ1LQH 38

4 EDR Odense Afdelingens historie fra 1935 til 2010 Radiointerressen begyndte tidligt her i landet. Allerede i 1984 kunne Ejner Dessau, senere ED7ED, fejre 75 års dagen for sin første radioforbindelse, og der har været mange senere forsøg af ham og flere andre. En egentlig amatørbevægelse kan man først tale om i 1927, da en håndfuld studerende fra Polyteknisk Læreranstalt startede EDR, den 15. august EDR var naturligvis i starten et rent københavnsk foretagende, men det viste sig hurtigt, at der var en del amatører spredt ud over landet, der arbejdede med korte bølger og sendere, og de meldte sig hurtigt ind i EDR. For at tilgodese disse medlemmer besluttede EDR s bestyrelse i 1930 at afholde et årligt møde i provinsen. Man valgte Fredericia, dels fordi det var centralt, men også fordi man lige havde påbegyndt opførelsen af den første Lillebæltsbro. Desuden udpegede man nogle medlemmer rundt om i landet, der skulle fungere som distriktsrepræsentanter, og varetage EDR s interesser i området. For Fyn og øerne blev det OZ7F, der boede i Rudkøbing. På Fredericiamødet i 1934 vedtog man, da broen nu var ved at være færdig, at de følgende møder skulle afholdes i Odense. Det skulle være nytårsdag, og skulle have form som et stævne. 4

5 Formænd OZ9S 1935 OZ5Y 1937 OZ4S 1938 OZ5V 1939 OZ2KG 1941 OZ2ED 1943 OZ5Y 1945 OZ2KG 1947 OZ3A 1949 OZ2KG 1951 OZ3XA 1952 OZ7W 1958 OZ6RL 1959 OZ7KV 1962 Ingen formand 1964 OZ7HJ 1965 OZ7XG 1966 OZ8JD 1970 OZ6EQ 1972 OZ9IO 1973 OZ3IC 1975 OZ1AMB 1977 OZ7IV 1978 OZ1CVZ 1981 OZ1EOX 1983 OZ1IA 1984 OZ1BGQ 1985 OZ1IZB 1986 OZ1EZG 1987 OZ1BGQ 1989 OZ5AFY 1991 OZ1IZB 1994 OZ1EWH 1996 OZ1IZB 1997 OZ3ACN 1998 OZ1EWH 1999 OZ3MK 2000 OZ1LQH Lokaler Nedergade Vestergade Brandstationen 1946 Industripalæet 1951 Allégade 1953 Hunderupvej Kongensgade 18, Vandrehjemmet 1958 Victory, Vindegade 1960 Rasmindegården 1961 Sortebrødre Torv 1965 Søndre Boulevard Vesterbro Ruggårdsvej 13A 1981 Højmeskolen 1989 Radioamatørernes Hus 1993 Radioamatørernes Hus er fotograferet tirsdag den 26. januar i 1935 På det første nytårsstævne i Odense, nytårsdag 1935, i Industripalæet, var der foruden EDR s bestyrelse, samlet omkring 30 amatører fra hele landet. På mødet drøftede man blandt andet distriktsrepræsentanterne og deres værdi for medlemmerne, særligt med henblik på OZ7F. Man må erindre, at det i 1935 var vanskeligt at komme i forbindelse med Langeland. Det var en halv dags rejse med tog eller ca. 65 km. at køre i bil plus to færger, hvilket også var en halv dags rejse. Heller ikke telefonen var nem dengang. For at komme igennem, måtte man bestille samtalen om formiddagen, så ville den komme igennem hen under aften, hvis der ikke var alt for stor travlhed, ellers næste dag. Endvidere skal man huske på, at telefonen ikke var hvermands eje dengang. Det var mest handlende, der havde telefon, så man måtte tale godt med sin købmand, og i øvrigt holde kontakt hele dagen. Det bevirkede, at man her i Odense ikke havde den glæde af OZ7F, som man kunne ønske, selv om OZ7F gjorde en stor indsats for sagen og i øvrigt var til stor nytte for EDR. Man valgte så i stedet OZ9S som distriktsrepræsentant for Fyn m.m. og pålagde ham at samle amatørerne i området. OZ9S var en ældre amatør, han havde licens fra Han var beskæftiget på et af byens store maskinværksteder. På samme værksted arbejdede OZ5X, der var EDR medlem fra Han var ulicenseret, hvilket mange var i de tider. Endvidere havde 3 andre medarbejdere meldt sig ind i EDR i december 1934 for at kunne deltage i nytårsstævnet. Efter stævnet drøftede man selvfølgelig på arbejdspladsen, hvad der kunne gøres for at samle amatørerne. Det blev foreslået, at man dannede en afdeling for Odense. OZ9S inviterede derfor alle de kendte amatører til et stiftende møde på restaurant Odense den 26. januar Tilstede på mødet var 9S, 7EH, 9VR og vidst også 9WB eller 9Q som han senere hed. Desuden var der 5X, 2XP, 2S og 5Y, som ikke havde licens, men dengang valgte man selv sit call, så derfor kunne man være et kendt call længe inden man fik licens. Der var flere deltagere i den stiftende generalforsamling, men der blev ikke skrevet protokol, så hvem det var kan ikke erindres. Man enedes om at lave en afdeling og valgte 9S til formand. Der blev ikke lavet love, og der blev heller ikke fastsat noget kontingent. Men det blev 5

6 vedtaget, at man hurtigst muligt skulle få gang i et morsekursus, så man kunne få licenserne i orden. Der var ingen teknisk prøve dengang. Der blev afholdt månedlige møder på restaurant Odense, hvor man drøftede radioteknik, hovedsageligt ved egen hjælp. Morsekurset foregik på skift i de forskellige hjem. Det kan nævnes, at der blev fremstillet mange morsenøgler til eget og andres brug. Jeg har min endnu, og bruger den dagligt. Morseprøverne foregik på den måde, at man henvendte sig på posthuset, som jo også var telegrafistation, og bad en af assistenterne om at modtage en morseprøve. Man medbragte selv sin tonegenerator og morsenøgle, og så fandt man et hjørne i kontoret, hvor man aflagde og klarede prøven. Man skal endelig ikke tro, at det var lettere, statens tjenestemænd var også dengang meget ansvarsbevidste. Der havde i en lang årrække været afholdt et sommerstævne på Nybølle Galgebakke ved Espe, specielt for at gøre et forsøg med transportabelt grej. Det var tidligere OZ7F, der stod for arrangementet, men nu overgik det til den nye Odense afdeling. Stævnet i 1935 blev afholdt den 16. juni. Det fremgår af referatet fra OZ, at der var mødt 23 amatører, heraf var der 10 fra Als og Sønderjylland. OZ5U og OZ7F havde transportable stationer med, og der blev opnået gode resultater hen under aften. Vinteren fortsatte efter samme mønster, som vinteren før. Der var kommet en del nye medlemmer, som savnede licens, så derfor fortsatte morseøvelserne og månedsmøderne på restaurant Odense Nytårsstævnet afholdtes den 5. januar 1936 i Industripalæet. OZ2Q holdt foredrag. Der var også en vældig lidenskabelig diskussion om man skulle gå ind i et samarbejde med luftværnet eller den maritime motorbådsklub. Stemningen var for luftværnet imod marinen. Desuden var der valg af formand for Fynskredsen. OZ9S indvilligede i at fortsætte endnu en periode. Aftenen sluttede med kammeratligt samvær og auktion. Der deltog ca. 40 amatører fra hele landet. I OZ for maj 1936 skriver EDR s bestyrelse, at man agter at afholde sommerlejr fra den 19. til den 26. juli, og at man gerne ser den ændret til at være en familielejr, hvor man kunne tage kone og børn med hele ugen, og ikke som de første tre år, være en spejderlejr for drenge. Desuden ville bestyrelsen gerne høre fra medlemmer, der kunne tænke sig at arrangere en sådan lejr. Odense afdelingen syntes det var en spændende opgave, og tilbød sig. Det blev OZ4LM, der var skolelærer i Martofte på Hindsholm, som fandt stedet til lejren, og senere stod for arrangementet, og OZ5G byggede lejrsenderen. 6 om SDR radio. Den digitale verden stormer frem, og der er næsten ingen grænser for, hvad man i dag kan bruge sin PC til. Sidst i oktober tog en del af afdelingens medlemmer til Interradio i Hannover. DL8OBH lå godt nok på sygehuset med betændelse i venstre fod, men han blev da udskrevet og så var det afgang til Interradio. Lørdag den 7. november var der blevet arrangeret et besøg på Thriges kraftcentral. Selv om der ikke længere produceres strøm på kraftcentralen, startes den store dieselgenerator stadig op, mindst en gang om måneden. Det var imponerende at se den store gamle generator blive startet og køre. Vi fik derefter fortalt historien om Thrige området. Som afslutning 35 Imponerende stor motor der kører med et lavt omdrejningstal. blev udstillingen på første salen af kraftcentralen besigtiget. Der var mellem 10 og 15 af afdelingens medlemmer, der deltog i dette arrangement. Vi skulle også lige have en videoaften, inden vi afsluttede året. Der blev denne gang vist en video fra ekspeditionen til St. Brandon, 3B7C. Det var en kæmpe ekspedition, der var i luften i tre uger, og kørte over QSO er. Der var spændende at se, hvordan en så stor ekspedition bliver planlagt og ført ud i livet. Året blev vanen tro afsluttet med en julefrokost, og afdelingen var igen i år, vært med gløgg og æbleskiver lige inden jul på en XYL-aften.

7 næstformand, OZ9MT, kasserer, OZ1IZJ, sekretær og OZ7PR, bestyrelsesmedlem. OZ2LP, Leif, blev udnævnt til årets radioamatør. April måned bragte endnu et EDR foredrag med sig. Vi havde denne gang fået Marie Finne, til at komme og fortælle om sine 40 år som telegrafist. Det var et rigtigt godt foredrag, hvor hun levende fortalte om sine oplevelser rundt omkring i verden. Der var mange gode historier fra de varme lande, og mange af dem var ret morsomme. I løbet af foråret og sommeren er toilettet blevet restaureret en del og der er næsten klar til at man kan tage et bad. Det er ikke meningen at det skal være en badeanstalt, men hvis der en gang imellem er overnattende gæster, vil det bestemt for dem være utroligt rart at kunne tage et bad. Vi afholdt også vores sædvanlige arbejdslørdage. Der blev vanen tro gået godt til den. Vi fik blandt andet fældet et af vores træer, og ryddet rigtigt godt ud i haven. Vi fik også hængt vores 40/80 m antenne op igen. Efter et møde med en polsk lastvogn, blev det løsningen med et bord til at erstatte vinduet, der var væk. Igen i år tog en del af vores medlemmer, ned og besøgte vores tyske venner ved Da det blev september, deltog vi Bernau. igen i årets HF fieldday. Det blev til en samlet 4 plads dette år. Der er igen blevet foretaget lidt ændringer på vores 80 m antenne, og den tager ikke helt så lang tid at sætte op. Der er stadig ikke meget liv i solpletterne. Der blev lavet meget få QSO er på 21 MHz og 28 Mhz. I oktober var det blevet tid til endnu et EDR foredrag. Det var OZ5WK Det er et puslespil at samle teltet. der besøgte afdelingen, og fortalte 34 Der betaltes 50 øre pr. dag i lejrbidrag, og man kunne få fuld forplejning på en nærliggende bondegård for 2 kroner pr. dag. Det blev en strålende lejr med overvældende besøg. Der var 30 faste pensionærer og lejren blev besøgt af 60 amatører i ugens løb. Lejren blev meget rosende omtalt på tre hele sider i OZ (bemærk OZ var i A4 format dengang). Konklusionen var, at man havde megen glæde af at have XYL og harmoniske med i sommerlejr og det har man da også haft siden. Vinteren indledtes med et besøg hos Krogsøe & Poulsen, som var en radioforretning, hvis indehavere begge var EDR medlemmer, og licenserede amatører. Samme aften skulle der vælges ny formand for afdelingen idet OZ9S skulle flytte til København. Imidlertid var tilslutningen til mødet så lille, at man fandt det rigtigst, at udskyde valget til nytårsstævnet. Det var også mest praktisk da OZ9S jo også var formand for Fynskredsen, og der skulle også vælges en anden formand. OZ5G og OZ7F påtog sig at varetage afdelingens og kredsens interesser indtil da I forbindelse med det årlige nytårsstævne, der afholdtes den 16. og 17. januar på Park Hotel i Odense, arrangerede EDR og Odense afdelingen, efter forslag fra OZ5G, en landsudstilling. Der står i foromtalen i OZ for januar 1937: Hermed træder EDR for alvor frem i den store offentlighed, som altid har haft for ringe kendskab til vor virksomhed. Det må nok siges, at det blev en udstilling af format. Den åbnede lørdag kl. 13, hvor EDR s formand OZ1D bød velkommen til de indbudte gæster. Her kan nævnes Ejner Dessau, byens honoratiores, de lokale lytteorganisationers formænd, pressen med flere. Selv hovedstadspressen havde sendt specialkorrespondenter. Også Danmarks Radio var til stede og lavede reportage til pressens radioavis, ved den berømte Frederik Lawaetz. Udstillingen bestod af 16 stande foruden Dessaus gamle sender fra 1909, der var stillet op og selvsagt tiltrak stor opmærksomhed. Senderen var i gang hver anden time i udstillingens åbningstid, og det havde været nødvendigt at lave ny elinstallation på hotellet, for at skaffe de 30 ampere, der var nødvendigt for senderens drift. Udstillingen omfattede alle de kendte radiofirmaer og de nyeste produkter. Også EDR havde en stand, hvor man i de to dage udstillingen varede, tegnede 20 nye medlemmer. Næst efter Dessaus sender, var det nok amatørernes egen udstilling, der vakte størst opmærksomhed. Der var 23 udstillere, som alle blev præmieret, og jeg må naturligvis bemærke, at de 4 første præmier alle gik til Odense amatører. 7

8 Udstillingen blev en stor succes. Den havde lige ved 1000 besøgende, der betalte 1 krone i entre. Det gav 150,- kroner i overskud, hvoraf Odense afdelingen fik halvdelen som forud aftalt. Søndag formiddag blev der afholdt kredsmøde. Da OZ9S var flyttet til København fungerede OZ5G som formand og åbnede mødet. OZ5Y blev valgt som ny formand, og man lavede desuden en lille bestyrelse bestående af OZ7EU, der skulle være sekretær og OZ5G der skulle være kasserer. Der var dog stadigt ikke noget kontingent. Kassereren skulle kun træde til ved sammenkomster, hvor der var udgifter, der skulle dækkes. OZ7T omtalte i OZ for august 1936 nogle pejleforsøg han havde foretaget. Han kaldte dem for rævejagt. Han viste også et diagram som forslag til en egnet modtager, samt nogle forslag til regler, der kunne bruges ved rævejagter. Odense afdelingen tog ideen op og arrangerede en prøvejagt søndag den 4. april Det blev et vellykket forsøg. Der deltog 5 hold og første mand OZ8A, var i mål på 12 minutter, men det skyldtes et uheld. Afdelingen fandt, at der var mulighed for et større arrangement og indbød igennem OZ, landets amatører til Den store fynske rævejagt den 5. juni Det blev besluttet, at det skulle være en årligt tilbagevendende begivenhed, og der indkøbtes en stor vandrepokal, foruden andre gode præmier. 8 Den københavnske afdeling tog ideen op og arrangerede en rævejagt på Sjælland søndagen før den fynske. For at repræsentere de fynske farver tog OZ1W og OZ5G derover og blev nr. 2 kun få sekunder efter OZ7T. Den store fynske rævejagt blev en pragtfuld oplevelse. Det var dejligt vejr med sol og sommer. OZ2Q havde påtaget sig hvervet som ræv og kom til området dagen i forvejen. Han etablerede sig hos en gårdejer i Havndrup, som var yderst gæstfri. Han morede sig vidst lige så meget som vi andre. Der deltog 11 hold, hvoraf 9 fandt ræven inden for tiden. Nr. 1 blev OZ7EU. Der var præmieuddeling og kammeratligt samvær på Ringe hotel sidst på eftermiddagen. EDR s formand OZ1D, der også var deltager i jagten, takkede Odense afdelingen for at flot arrangement. Der blev afholdt endnu en video aften. Det var denne gang en video fra A52A ekspeditionen til Buthan. Buthan var igennem mange år totalt lukket land for radioamatører. Men der er nu ved at blive åbnet op, og der er en del ekspeditioner, der har været aktive derfra de sidste par år. Undervisning af ung rævejæger, hun klarede sig fi nt på jagten. Året blev på vanlig vis afsluttet med en julefrokost, og afdelingen var igen vært med gløgg og æbleskiver på en klubaften lige inden jul. Igennem året har der været arbejdsaften, hver torsdag aften. OZ1KAH har stået for planlægningen af det der skal laves. Fremmødet varierer noget fra uge til uge, men der bliver da lavet en del. I år har vi desværre måtte sige farvel til OZ5MJ, Palle. Palle var medlem af afdelingen i mange år, og han var en flittig gæst på vores klubaftener. 33 Palle var utroligt aktiv på HF, hvor han blandt andet jagtede DXCC lande, IOTA stationer og US counties. Palle var gammel telegrafist, og der var ingen tvivl om at CW var den foretrukne mode at lave QSO er på. Men Palle var da også aktiv på SSB, RTTY og PSK31. Palle interesserede sig også meget for diplomer. Han var med til at stifte vores H. C. Andersen diplom, og uddelte rigtig mange QSO er med kaldesignalerne OZ5HCA og OZ200HCA Året blev startet med et nytårsstævne. I år var det lagt lidt tættere på nytår, nemlig lørdag den 17. januar. Der var igen i år mange gæster fra hele Fyn, og der var igen mange der havde medtaget hjemmebyg, som de fortalte om. Der blev holdt afstemning, og det bedste hjemmebyg blev præmieret. Der blev afholdt et EDR foredrag om eftermiddagen. Det var denne gang OZ8LE der fortalte om Hvorfra kommer de 73 ohm, og hvor bliver effekten af?. Et meget interessant foredrag. I januar havde afdelingen selv et EDR foredrag. Det var OZ5RB, der besøgte os og fortalte om elektronisk spionage. Det var et godt foredrag, og mange af afdelingens medlemmer deltog. Den årlige generalforsamling blev i år afholdt den 9. februar. OZ1LQH, René, blev genvalgt til formand. Den øvrige bestyrelse bestod af OZ1KAH,

9 for at kunne køre radio der fra. Men det var nu meget spændende at se, hvordan den ekspedition foregik. I april måned fik vi besøg af OZ9IO, Henning. Henning fortalte om sine mange ture til Indien, hvor han arbejder sammen med en skole. Vi havde igen arbejdslørdage i afdelingen. Der blev vanen tro gået godt til den, og vi fik lavet nogle af de ting vi gerne ville have lavet. Meget af tiden gik med havearbejde, som jo også skal passes, når man har eget hus. Vi afholdt endnu en videoaften. Det var denne gang en video om kyststationernes historie. Det var rigtigt interessant, at se hvordan kystradiostationerne, har virket igennem tiden. Gennem årene har EDR afholdt sommerlejr for medlemmer i hele landet. Det blev der også afholdt i år, og ligesom tidligere år, deltog en del af afdelingens medlemmer i sommerlejren Torsdag den 26. januar kunne vores afdeling holde 60 års jubilæum. Der blev holdt reception lørdag den 28. januar i afdelingens lokaler. Det blev en succesfuld dag, hvor afdelingen fik besøg af rigtig mange gæster. Odenses borgmester Anker Boye var også imellem de mange gæster der besøgte os. stykke arbejde i anskaffelsen af vores nye hus, og uden hans indsats er det nok ikke sandsynligt, at vi havde fået vores nye QTH. I løbet af foråret holdt OZ1FWY, Dres, morsekursus, for dem der havde lyst til at prøve kræfter med HF båndende. Der blev ligeledes holdt teknisk kursus, hvor lærerne var OZ5JQ, Kurt, og OZ5MJ, Palle. Det blev også til et EDR foredrag. OZ1BGQ besøgte os og fortalte om high power VHF PA trin. Efteråret bød blandt andet på det såkaldte Lions arrangement. Det blev afholdt på dyrskuepladsen, og afdelingen var til stede med radio og antenner, for at vise vores hobby frem til de mange gæster der kom i løbet af weekenden. Sådan så lejren ud i Helenenau med det store telt i midten og Service-point ved DL8OBH til venstre bagved radiovognen. En del af vores medlemmer, drog endnu engang sydpå, for at besøge vores tyske venner ved Bernau. I starten af juni måned, blev der afholdt et kreds arrangement. Det var en tur til Langelandsfortet, hvor man blandt andet ville deltage i EDR s aktivitetstest med kaldesignalet OZ5FYN. Det var heldigvis fint vejr, og der var mange af kredsens medlemmer der deltog i arrangementet M quad antenne lavet af OZ8RF. I september blev det endnu en gang tid til at deltage i den årlige HF fieldday. Denne gang blev det til en samlet 4 plads. Vi deltog første gang fra Dalby bugten i 1988, så i år er det 20 år siden. Der var blevet lavet lidt ændringer på vores 80 m antenne. Men den tager stadig lang tid at sætte op. Det er meget tydeligt at se, at vi befinder os i et solplet minimum. Det er meget få QSO er der bliver lavet på 21 MHz og 28 MHz. Men til gengæld er der gode forhold på de lave bånd. Borgmesteren og OZ5MJ ser ud til at drøfte forholdet mellem kommunen og EDR Odense Afdeling. Om aftenen blev der afholdt en flot jubilæumsmiddag. Vores årlige generalforsamling blev afholdt den 13. februar. OZ1IZB, Bjørn, blev genvalgt som formand. Den øvrige bestyrelse bestod af OZ5AFN, næstformand, OZ1LWM, kasserer, OZ8ABH, sekretær og bestyrelsesmedlem blev OZ1HZE. OZ1LQH, René, blev udnævnt til årets radioamatør og fik overrakt en vandrepokal. OZ3RC, Bro, blev med overvældende flertal udnævnt til protektor for vores afdeling. Bro havde lagt et kæmpe Vores telt på Lions arrangement ude på Dyrskuepladsen. Vi deltog igen i årets HF fieldday fra Dalby bugten. Denne gang blev det til en samlet 3 plads. Vi havde sågar besøg af TV2, som lavede et indslag fra fieldday pladsen. Der blev også deltaget i Fjordens dag, hvor afdelingen stillede op og viste vores 9

10 hobby frem til de mange besøgende. OZ5MJ, Palle, holdt et foredrag i afdelingen om digi mode. Sammen med spejderne deltog afdelingen i årets JOTA weekend. Der blev også afholdt en auktion i løbet af efteråret. OZ7YY, besøgte os og holdt et EDR foredrag om det at køre contest. Finn er meget aktiv på HF båndende og kører en del contester. Det er altid spændende at høre, hvad han har at fortælle. En tur til Werners Radio i Otterup blev det også til. Det er jo altid spændende at se, om der er kommet en ny radio eller antenne som man gerne vil have hjem i radiorummet. OZ3RC, Bro, holdt et foredrag om internettet. Det var langt fra alle der havde adgang til internettet, og det foregik ved hjælp af et baud telefonmodem, hvis man var heldig at have et der var så hurtigt. Vi måtte sige farvel til OZ9CR, 10 Hans. Hans var en af pionererne i EME sammenhæng. Hvem husker ikke den store parabol på taget ude i Åsum. Hans blev i 1988 udnævnt til æresmedlem i afdelingen. Vi måtte også tage afsked med OZ3ACS, Niels. Han var meget aktiv på repeaterne, og han var altid hjælpsom, hvis nogen stod og manglede en hjælpende hånd Året startede med foredrag om 50 MHz af OZ1IZB, og om digi mode af OZ5MJ. Februar bød på et besøg på Odense Teknikum Den årlige generalforsamling blev holdt den 12. februar og der blev valgt ny formand, da OZ1IZB ikke genopstillede. OZ1EWH, Mikael, blev valgt som ny formand. Den øvrige bestyrelse bestod af OZ5AFN, næstformand, OZ1LWM, kasserer, OZ8ABH, sekretær og OZ1HZE, bestyrelsesmedlem. OZ1ANA, Ole, blev udnævnt til årets radioamatør. Senere på måneden holdt OZ1WL et foredrag om diplomer. I Marts var vi på besøg ved Danica Supply i Årup hvor OZ9FR viste os rundt på virksomheden. Der blev også afholdt forårs auktion. Juli bød på årets VHF/UHF fieldday, og blandt andet OZ1KAH, OZ4VH, OZ8ABH og OZ1ETP sørgede for at vores kaldesignal blev luftet denne weekend. Man deltog på 50, 144 og kørte også rigtig mange QSO er med OZ200HCA kaldesignalet. Henry var også ekspert i Logger32, og hvis der var et problem, kunne man altid regne med hjælp fra Henry Afdelingens årlige generalforsamling blev i år afholdt den 11. februar. OZ1LQH, René, blev genvalgt som formand. Den øvrige bestyrelse bestod af OZ1KAH, næstformand, OZ9MT, kasserer, OZ1IZJ, sekretær og OZ7PR, bestyrelsesmedlem. OZ1HZE, Kaj, blev udnævnt til årets radioamatør. En campingvogn tilhørende OZ1KAH blev udsat for forsøg med noget fyrværkeri. Ødelæggelsen blev faktisk total, som det kan ses på billedet. Vi havde talt om at vognen skulle skrottes, men nu ikke på den måde. Den blev kaldt ishuset på grund af de rød og hvid stribede gardiner. Det tog 2 dage for 3 mand at skille den ad og ved salg af skrottet indbragte den ca. 135 kr. Efter mange års fravær, vendte kredsens nytårsstævne tilbage igen. Lørdag den 31 Godt foredrag af OZ0J, det har været en gevaldig stor oplevelse at være en tur på Grønland. 23. februar, blev dørene slået op, og der var ca. 20 fynske radioamatører, der besøgte os den dag. Mange af dem havde noget hjemmebyg med. Dem der havde noget hjemmebyg med, fortalte lidt om det. Derefter blev der holdt en afstemning, og de bedste blev præmieret. Der var også arrangeret et foredrag til dagen. Det var OZ0J, der kom og fortalte om den ekspedition til Grønland, hvor kaldesignalet OX2K blev benyttet. Nytårsstævnet var en succes, og det bliver forhåbentligt til et tilbagevendende arrangement. Det var igen blevet tid til en filmaften. Denne gang blev der vist en video fra ekspeditionen til Scarborough Reef, hvor kaldesignalet BS7H, blev benyttet. Det var en meget omtalt ekspedition, da dette DXCC land består af nogle enkelte sten, der kun lige stikker op af vandet. Man blev nød til at bygge platforme på stenene,

11 Igennem de sidste år, er det blevet mere og mere populært at benytte et log program i stedet for papir log. I Odense afdelingen er det især programmet Logger32, der er populært. OZ8RN, holdt et foredrag hvor de forskellige funktioner i programmet blev vist. OZ7YY lagde vejen forbi afdelingen i marts måned, hvor han kom og fortalte os en masse om antenner. Finn fortalte om grundprincipperne for antenner, og vi fik også fortalt en del om hans egen antenne farm. Igen i år drog en del af afdelingens medlemmer syd på, for at besøge vores tyske venner ved Bernau. Måleprobe til at justere 80 m antennen ind med, det er et ret kompliceret arbejde at få antennen justeret helt på plads.. Der blev arbejdet på at lave en ny antenne til 80 m, som skulle bruges på vores HF fieldday. Igennem mange år, havde man benyttet sig af en lodret GP, men den er besværlig at rejse, da den er meget fleksibel. Der blev lavet forsøg med at lave en 4 square, men den tog desværre også lang tid at sætte op. Men virkede gjorde den da. Om efteråret var vi igen deltagere DL8OBH laver hvert år service på vores generator, det er også et tidskrævende arbejde. i årets HF fieldday. Vi fik afprøvet vores nye 80 m antenne. Og bortset fra at den var tidskrævende at sætte op, så fungerede den efter planen. Men der er jo altid lidt der skal finpudses. Det blev til en samlet 2 plads dette år. Der var også et arrangement for medlemmerne i kreds 5. Det var et besøg til Sdr. Højrup masten. I november besøgte vi Dalum papirfabrik. Det var et rigtigt spændende virksomhedsbesøg. Det er nogle voldsomme maskiner, der bliver brugt til fremstillingen af papir. Igen i år blev der holdt julefrokost som afslutning på året, og den sidste klubaften inden jul, var afdelingen igen vært med gløgg og æbleskiver. Vi måtte desværre sige farvel til OZ4TA, Henry i år. Henry var en meget flittig gæst i afdelingen, og han var meget aktiv på HF, hvor han havde stor interesse for de digitale modes. Især PSK31 var han meget aktiv på. Henry deltog også i vores H. C. Andersen aktiviteter, og han MHz. Resultatet blev følgende. 50 MHz: 3 plads, 144 MHz: 10 plads og 432 MHz: 5 plads. September er måneden hvor vi deltager i HF fieldday. Vi deltog fra pladsen ved Dalby bugten. Da den det år faldt sammen med fjordens dag, vedtog man ikke at deltage i fjordens dag det år. Det blev til en samlet 3 plads i årets HF fieldday. Tre af vore tyske gæster bar antennen ud til masten. I december OZ står der følgende om Odense afdelingens samarbejde med Brand og Beredskabscentret Odense BBCO. Som mange af jer ved, har EDR Odense afdeling indgået en formel aftale med det, der tidligere hed civilforsvaret, nu BBCO, omkring assistance i tilfælde af katastrofe. Denne aftale indebærer, at der afholdes en årlig øvelse, hvor vi radioamatører viser, hvad vi kan. Oplægget til årets øvelse var lavet af OZ1HZE, Kaj. Det var som følger: 1. Odense kommunes kommandocentral bemandes i 1 time fra kl.: 19:30 til 20:30 med i alt 4 licenserede radioamatører, der tillige er medlemmer af BBCO. 2. OZ3REF omkobles til simplex QRG MHz og 11 anvendes nu til øvelsen. 3. OZ4OCF på kommandocentralen søger kontakt med så mange radioamatører som muligt. 4. De kontaktede radioamatører afgiver QSA og QTH rapporter, der logføres. I løbet af 1 time fik OZ4OCF udvekslet rapporter med ikke mindre end 51 radioamatører, hvoraf langt de fleste befandt sig i Odense området. 6 var mobile og 3 var /P. Øvelsen var en ubetinget succes og viste, at de odenseanske radioamatører stort set uafhængigt af Fynsværket med videre, lynhurtigt er i stand til at opbygge et værdifuldt og perfekt fungerende kommunikationsnet til uvurderlig gavn for de, der i påkommende tilfælde skal yde en optimal indsats for os alle. OZ4OCF sender fra kote 55 med en almindelig amatørstation på 20 watt og en 5/8 GP. Den kan stort Antennedublexfi lter til OZ3REF er fremstillet og justeret af OZ1BGQ.

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 4 AKTIVITETSPLAN 4. Kvartal 2004

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 4 AKTIVITETSPLAN 4. Kvartal 2004 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 14. Årgang Nr. 4 AKTIVITETSPLAN 4. Kvartal 2004 Indhold Information 2 Efterår 3 Forsidebilledet 4 QRP Foredrag 4 Fyrweekend 2004 4 Fieldday 2004

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Nr. 1 marts 2009. Årets idrætsleder i Ballerup. Borgmesterens tale

Nr. 1 marts 2009. Årets idrætsleder i Ballerup. Borgmesterens tale Nr. 1 marts 2009 Årets idrætsleder i Ballerup e 25 sid Borgmesterens tale Baracuda 39. årgang Nr. 1 marts 2009 Medlemsblad for: Baracuda Dykkerklub Ballerup Idrætsby 30, st.th. 2750 Ballerup Telefon: 44

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

Nummer 3 December 2012 www.aalestrupclassic.dk

Nummer 3 December 2012 www.aalestrupclassic.dk Tændrøret Nummer 3 December 2012 www.aalestrupclassic.dk Aalestrup Classic Bil & MC Klub Klubbens idé og formål er at samle de klassiske- og veterankøretøjer, der er i området. Kravet for at man kan optages

Læs mere

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014 BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Det delvist foryngede revy-hold leverede en forrygende indsats, som sent vil blive glemt! Mange berømtheder»gæstede«vores sommerfest og særligt Hansi Hinterseer

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Beretning FDF landsdel 2013 2014

Beretning FDF landsdel 2013 2014 To år er gået, siden vi sidst gjorde status og så tilbage, nu er det er så blevet tiden igen og denne gang, er det mig, der for første gang får lov at skrive beretning. I vil opdage at formen er anderledes

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

ORØ NYT. Bådelauget er klar til at bygge nyt på havnen. Orø Badmintonklub kåret som den bedste i landsdelen. Næsby profiler.

ORØ NYT. Bådelauget er klar til at bygge nyt på havnen. Orø Badmintonklub kåret som den bedste i landsdelen. Næsby profiler. ORØ NYT Bådelauget er klar til at bygge nyt på havnen Nr 152 april 2013 Næsby profiler I dette blad sætter vi fokus på nogle af Næsbys spændende personligheder. Der er Leif, som har Danmarks smukkeste

Læs mere

Møllen i Ganløse 25 år plus 12½ år Skrevet af Erik Labori & Svend Rasmussen Lay-out Jan Hovard Forsidebillede af Vagn Christensen Bagsidebillede af

Møllen i Ganløse 25 år plus 12½ år Skrevet af Erik Labori & Svend Rasmussen Lay-out Jan Hovard Forsidebillede af Vagn Christensen Bagsidebillede af Møllen i Ganløse 25 år plus 12½ år Skrevet af Erik Labori & Svend Rasmussen Lay-out Jan Hovard Forsidebillede af Vagn Christensen Bagsidebillede af Peder Sterll Tak til øvrige der har bidraget med billeder

Læs mere

Nr. 6, december 2012. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund

Nr. 6, december 2012. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund Nr. 6, december 2012 Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund "" Medlemsblad for Helsingør Ski & Orienteringsklub www.hsok.dk

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst 03 14 16 19 Et moderne eventyr De første medarbejdere Sæbe i sutteflasken Opsving i en krisetid INDHOLD Side 03 Et moderne eventyr 04-05 På vej mod nye

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG 2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 2670 Greve Strand FIIN: SPS-TEKUD001 Tlf. Tj.: 32664520 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING

Læs mere

1952-2012 60 ÅR RECEPTION I SEJLKLUBBENS KLUBHUS 11. AUGUST 2012 13:00-16:00 2002-2012. Formanden Har Ordet... Ove skriver PRIKKEN SPECIAL

1952-2012 60 ÅR RECEPTION I SEJLKLUBBENS KLUBHUS 11. AUGUST 2012 13:00-16:00 2002-2012. Formanden Har Ordet... Ove skriver PRIKKEN SPECIAL 60 ÅR Jubilæumsudgave af Prikken - Sommer 2012 Sejlklubben Greve Strand på tryk PRIKKEN SPECIAL 1952-2012 RECEPTION I SEJLKLUBBENS KLUBHUS 11. AUGUST 2012 13:00-16:00 2002-2012 Jørgen Jespersen ser tilbage

Læs mere

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta Fiskergade 26, DK-4220 Korsør Telefon: (+45) 5838 3514 * E-mail: mogensbc@mail.dk OI-Magasinet Indhold Officielt medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis

Læs mere

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år Ambitionen om at gøre en forskel Ventilen 10 år Oktober 2009 Udgivet af: Ventilen Danmark Ny Kongensgade 9,3. 1472 København K 70 208 308 info@ventilen.dk

Læs mere

Klub 37 Siemens. 100 år 1904-2004

Klub 37 Siemens. 100 år 1904-2004 Klub 37 Siemens 100 år 1904-2004 1 Højspændingsfolk fra 1950érne 2 Kollegaer på en af de utallige skovturer. Siemens & Halske elektrikere og smede fra 1890érne foran værkstedet i St. Kongensgade Siemens

Læs mere

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM :

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Tid, havebrug, Tennis, Cykelløb, Lejrskole, Dansk - Amerikansk, Tilbageblik, Ældreråd, Plantedag, Tidens Landevej, Pilelabyrinter, Løvspringstur, Nye ældreboliger, Besøg hos

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 Vinder af U-17 3. division 2009 KFUM Roskilde LÆS MERE OM VORT SUCCESHOLD - SIDE 2 STOR INDSATS - IKKE BELØNNET EFTER FORTJENESTE

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

FRIVILLIG 2012. April. Sønderborg - Ek aktivt frivillig-beredskab med Søredningstjeneste og mange frivillige - et portræt af Sønderborg SØNDERBORG

FRIVILLIG 2012. April. Sønderborg - Ek aktivt frivillig-beredskab med Søredningstjeneste og mange frivillige - et portræt af Sønderborg SØNDERBORG FRIVILLIG 2012 April SØNDERBORG Sønderborg har en aktiv kreds af frivillige, der støtter og supplerer Beredskabet i Sønderborg Brand og Redning. FRIVILLIGPRISEN 2011 Det er en fornem anerkendelse at modtage

Læs mere

Nyhedsbrev. Nr. 29. 10. årgang november 2012. Efterår og foreningens 10.år. af Helle Christiansen

Nyhedsbrev. Nr. 29. 10. årgang november 2012. Efterår og foreningens 10.år. af Helle Christiansen Nyhedsbrev Nr. 29. 10. årgang november 2012 Foto: Helle Christiansen Efterår og foreningens 10.år. af Helle Christiansen Her i november er det 10 år siden, vi holdt den stiftende generalforsamling i vores

Læs mere

BUNDPROPPEN. Medlemsblad for Horsens Roklub Efterår 2014 41. årgang

BUNDPROPPEN. Medlemsblad for Horsens Roklub Efterår 2014 41. årgang BUNDPROPPEN Medlemsblad for Horsens Roklub Efterår 2014 41. årgang Indhold Formandens klumme... 3 En kanin beretter: Min første langtur... 4 En garvet roer beretter: Min første ferielangtur... 5 3 roere

Læs mere

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN LEDER Et lille halvt år er gået, og et nyt nummer af startisten står for døren. Denne version af startisten er i lidt nye rammer, idet Jesper Hede,

Læs mere

SSC overlevede på den korte bane - men det kræver... Læs side 3

SSC overlevede på den korte bane - men det kræver... Læs side 3 Nummer 5, 16. årgang, maj 2010 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup SSC overlevede på den korte bane - men det kræver... Læs side 3 Borgerfesten i Bjert blev bragende

Læs mere