Billeder fra 60 års jubilæet i 1995

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Billeder fra 60 års jubilæet i 1995"

Transkript

1

2 Billeder fra 60 års jubilæet i 1995

3 Redaktionelt Jubilæum tidsskriftet er udgivet af EDR Odense Afdeling, det meste af teksten er skrevet af siddende formand OZ1LQH, billeder og andet er fundet og udvalgt af OZ1LQH og OZ1KAH, sidst nævnte har redigeret bladet. Alle billeder er leveret af forskellige medlemmer og da ingen er nævnt, er ej heller ingen glemt. Der skal lyde en tak for velvilligheden til at hjælpe med billeder, udlåne diske med billedmaterialet. 75 års jubilæum Der er nu gået 15 år siden der sidst blev holdt et jubilæum i Eksperimenterende Danske Radioamatører, EDR Odense afdelingen, og de 15 år er så vidt jeg husker gået uden de store konfrontationer eller problemer i vores afdeling. EDR Odense afdelingen er en af landets ældste lokalafdelinger, og vi kan være stolte over, at vi nu kan sige, at vi er 75 år gamle. I dette blad bliver de første 3 år af EDR Odense afdelingens historie genfortalt. Disse år er skrevet af OZ5Y. For historien om årene mellem 1938 og 1994 henvises der til vores 50 og 60 års jubilæumsblade. De sidste 15 års historie er dels taget fra det, der har været skrevet i OZ, bestyrelsesreferater og hvad jeg ellers har kunnet finde frem om denne periode på 15 år. Når vi ser rundt på lokalafdelingernes forhold på Fyn, kan vi være stolte af, at vi har et hus, som vi kan kalde vores eget. Nemlig Radioamatørernes Hus. Hvis det ikke var for Bro, OZ3RC, der i tidernes morgen fik oprettet vores byggefond, var der nok en del ting der ville se helt anderledes ud i dag. Der skal da også lyde en tak til alle vore YL/XYL er og familier, for at vi kan udføre vores fælles interesse. Nemlig det at være radioamatører. Det er vigtigt at huske, at vi er en radioamatør afdeling, og den primære interesse er radio, teknik og andre ting, der har med vores fælles interesse at gøre. Men når det er sagt, så skal der bestemt også være plads til sociale arrangementer. Jeg synes, at vi i afdelingen har en god balance mellem disse. Jeg vil ønske afdelingen tillykke med 75 års dagen, og ønske alt godt i fremtiden. Vy 73 de René / OZ1LQH 38

4 EDR Odense Afdelingens historie fra 1935 til 2010 Radiointerressen begyndte tidligt her i landet. Allerede i 1984 kunne Ejner Dessau, senere ED7ED, fejre 75 års dagen for sin første radioforbindelse, og der har været mange senere forsøg af ham og flere andre. En egentlig amatørbevægelse kan man først tale om i 1927, da en håndfuld studerende fra Polyteknisk Læreranstalt startede EDR, den 15. august EDR var naturligvis i starten et rent københavnsk foretagende, men det viste sig hurtigt, at der var en del amatører spredt ud over landet, der arbejdede med korte bølger og sendere, og de meldte sig hurtigt ind i EDR. For at tilgodese disse medlemmer besluttede EDR s bestyrelse i 1930 at afholde et årligt møde i provinsen. Man valgte Fredericia, dels fordi det var centralt, men også fordi man lige havde påbegyndt opførelsen af den første Lillebæltsbro. Desuden udpegede man nogle medlemmer rundt om i landet, der skulle fungere som distriktsrepræsentanter, og varetage EDR s interesser i området. For Fyn og øerne blev det OZ7F, der boede i Rudkøbing. På Fredericiamødet i 1934 vedtog man, da broen nu var ved at være færdig, at de følgende møder skulle afholdes i Odense. Det skulle være nytårsdag, og skulle have form som et stævne. 4

5 Formænd OZ9S 1935 OZ5Y 1937 OZ4S 1938 OZ5V 1939 OZ2KG 1941 OZ2ED 1943 OZ5Y 1945 OZ2KG 1947 OZ3A 1949 OZ2KG 1951 OZ3XA 1952 OZ7W 1958 OZ6RL 1959 OZ7KV 1962 Ingen formand 1964 OZ7HJ 1965 OZ7XG 1966 OZ8JD 1970 OZ6EQ 1972 OZ9IO 1973 OZ3IC 1975 OZ1AMB 1977 OZ7IV 1978 OZ1CVZ 1981 OZ1EOX 1983 OZ1IA 1984 OZ1BGQ 1985 OZ1IZB 1986 OZ1EZG 1987 OZ1BGQ 1989 OZ5AFY 1991 OZ1IZB 1994 OZ1EWH 1996 OZ1IZB 1997 OZ3ACN 1998 OZ1EWH 1999 OZ3MK 2000 OZ1LQH Lokaler Nedergade Vestergade Brandstationen 1946 Industripalæet 1951 Allégade 1953 Hunderupvej Kongensgade 18, Vandrehjemmet 1958 Victory, Vindegade 1960 Rasmindegården 1961 Sortebrødre Torv 1965 Søndre Boulevard Vesterbro Ruggårdsvej 13A 1981 Højmeskolen 1989 Radioamatørernes Hus 1993 Radioamatørernes Hus er fotograferet tirsdag den 26. januar i 1935 På det første nytårsstævne i Odense, nytårsdag 1935, i Industripalæet, var der foruden EDR s bestyrelse, samlet omkring 30 amatører fra hele landet. På mødet drøftede man blandt andet distriktsrepræsentanterne og deres værdi for medlemmerne, særligt med henblik på OZ7F. Man må erindre, at det i 1935 var vanskeligt at komme i forbindelse med Langeland. Det var en halv dags rejse med tog eller ca. 65 km. at køre i bil plus to færger, hvilket også var en halv dags rejse. Heller ikke telefonen var nem dengang. For at komme igennem, måtte man bestille samtalen om formiddagen, så ville den komme igennem hen under aften, hvis der ikke var alt for stor travlhed, ellers næste dag. Endvidere skal man huske på, at telefonen ikke var hvermands eje dengang. Det var mest handlende, der havde telefon, så man måtte tale godt med sin købmand, og i øvrigt holde kontakt hele dagen. Det bevirkede, at man her i Odense ikke havde den glæde af OZ7F, som man kunne ønske, selv om OZ7F gjorde en stor indsats for sagen og i øvrigt var til stor nytte for EDR. Man valgte så i stedet OZ9S som distriktsrepræsentant for Fyn m.m. og pålagde ham at samle amatørerne i området. OZ9S var en ældre amatør, han havde licens fra Han var beskæftiget på et af byens store maskinværksteder. På samme værksted arbejdede OZ5X, der var EDR medlem fra Han var ulicenseret, hvilket mange var i de tider. Endvidere havde 3 andre medarbejdere meldt sig ind i EDR i december 1934 for at kunne deltage i nytårsstævnet. Efter stævnet drøftede man selvfølgelig på arbejdspladsen, hvad der kunne gøres for at samle amatørerne. Det blev foreslået, at man dannede en afdeling for Odense. OZ9S inviterede derfor alle de kendte amatører til et stiftende møde på restaurant Odense den 26. januar Tilstede på mødet var 9S, 7EH, 9VR og vidst også 9WB eller 9Q som han senere hed. Desuden var der 5X, 2XP, 2S og 5Y, som ikke havde licens, men dengang valgte man selv sit call, så derfor kunne man være et kendt call længe inden man fik licens. Der var flere deltagere i den stiftende generalforsamling, men der blev ikke skrevet protokol, så hvem det var kan ikke erindres. Man enedes om at lave en afdeling og valgte 9S til formand. Der blev ikke lavet love, og der blev heller ikke fastsat noget kontingent. Men det blev 5

6 vedtaget, at man hurtigst muligt skulle få gang i et morsekursus, så man kunne få licenserne i orden. Der var ingen teknisk prøve dengang. Der blev afholdt månedlige møder på restaurant Odense, hvor man drøftede radioteknik, hovedsageligt ved egen hjælp. Morsekurset foregik på skift i de forskellige hjem. Det kan nævnes, at der blev fremstillet mange morsenøgler til eget og andres brug. Jeg har min endnu, og bruger den dagligt. Morseprøverne foregik på den måde, at man henvendte sig på posthuset, som jo også var telegrafistation, og bad en af assistenterne om at modtage en morseprøve. Man medbragte selv sin tonegenerator og morsenøgle, og så fandt man et hjørne i kontoret, hvor man aflagde og klarede prøven. Man skal endelig ikke tro, at det var lettere, statens tjenestemænd var også dengang meget ansvarsbevidste. Der havde i en lang årrække været afholdt et sommerstævne på Nybølle Galgebakke ved Espe, specielt for at gøre et forsøg med transportabelt grej. Det var tidligere OZ7F, der stod for arrangementet, men nu overgik det til den nye Odense afdeling. Stævnet i 1935 blev afholdt den 16. juni. Det fremgår af referatet fra OZ, at der var mødt 23 amatører, heraf var der 10 fra Als og Sønderjylland. OZ5U og OZ7F havde transportable stationer med, og der blev opnået gode resultater hen under aften. Vinteren fortsatte efter samme mønster, som vinteren før. Der var kommet en del nye medlemmer, som savnede licens, så derfor fortsatte morseøvelserne og månedsmøderne på restaurant Odense Nytårsstævnet afholdtes den 5. januar 1936 i Industripalæet. OZ2Q holdt foredrag. Der var også en vældig lidenskabelig diskussion om man skulle gå ind i et samarbejde med luftværnet eller den maritime motorbådsklub. Stemningen var for luftværnet imod marinen. Desuden var der valg af formand for Fynskredsen. OZ9S indvilligede i at fortsætte endnu en periode. Aftenen sluttede med kammeratligt samvær og auktion. Der deltog ca. 40 amatører fra hele landet. I OZ for maj 1936 skriver EDR s bestyrelse, at man agter at afholde sommerlejr fra den 19. til den 26. juli, og at man gerne ser den ændret til at være en familielejr, hvor man kunne tage kone og børn med hele ugen, og ikke som de første tre år, være en spejderlejr for drenge. Desuden ville bestyrelsen gerne høre fra medlemmer, der kunne tænke sig at arrangere en sådan lejr. Odense afdelingen syntes det var en spændende opgave, og tilbød sig. Det blev OZ4LM, der var skolelærer i Martofte på Hindsholm, som fandt stedet til lejren, og senere stod for arrangementet, og OZ5G byggede lejrsenderen. 6 om SDR radio. Den digitale verden stormer frem, og der er næsten ingen grænser for, hvad man i dag kan bruge sin PC til. Sidst i oktober tog en del af afdelingens medlemmer til Interradio i Hannover. DL8OBH lå godt nok på sygehuset med betændelse i venstre fod, men han blev da udskrevet og så var det afgang til Interradio. Lørdag den 7. november var der blevet arrangeret et besøg på Thriges kraftcentral. Selv om der ikke længere produceres strøm på kraftcentralen, startes den store dieselgenerator stadig op, mindst en gang om måneden. Det var imponerende at se den store gamle generator blive startet og køre. Vi fik derefter fortalt historien om Thrige området. Som afslutning 35 Imponerende stor motor der kører med et lavt omdrejningstal. blev udstillingen på første salen af kraftcentralen besigtiget. Der var mellem 10 og 15 af afdelingens medlemmer, der deltog i dette arrangement. Vi skulle også lige have en videoaften, inden vi afsluttede året. Der blev denne gang vist en video fra ekspeditionen til St. Brandon, 3B7C. Det var en kæmpe ekspedition, der var i luften i tre uger, og kørte over QSO er. Der var spændende at se, hvordan en så stor ekspedition bliver planlagt og ført ud i livet. Året blev vanen tro afsluttet med en julefrokost, og afdelingen var igen i år, vært med gløgg og æbleskiver lige inden jul på en XYL-aften.

7 næstformand, OZ9MT, kasserer, OZ1IZJ, sekretær og OZ7PR, bestyrelsesmedlem. OZ2LP, Leif, blev udnævnt til årets radioamatør. April måned bragte endnu et EDR foredrag med sig. Vi havde denne gang fået Marie Finne, til at komme og fortælle om sine 40 år som telegrafist. Det var et rigtigt godt foredrag, hvor hun levende fortalte om sine oplevelser rundt omkring i verden. Der var mange gode historier fra de varme lande, og mange af dem var ret morsomme. I løbet af foråret og sommeren er toilettet blevet restaureret en del og der er næsten klar til at man kan tage et bad. Det er ikke meningen at det skal være en badeanstalt, men hvis der en gang imellem er overnattende gæster, vil det bestemt for dem være utroligt rart at kunne tage et bad. Vi afholdt også vores sædvanlige arbejdslørdage. Der blev vanen tro gået godt til den. Vi fik blandt andet fældet et af vores træer, og ryddet rigtigt godt ud i haven. Vi fik også hængt vores 40/80 m antenne op igen. Efter et møde med en polsk lastvogn, blev det løsningen med et bord til at erstatte vinduet, der var væk. Igen i år tog en del af vores medlemmer, ned og besøgte vores tyske venner ved Da det blev september, deltog vi Bernau. igen i årets HF fieldday. Det blev til en samlet 4 plads dette år. Der er igen blevet foretaget lidt ændringer på vores 80 m antenne, og den tager ikke helt så lang tid at sætte op. Der er stadig ikke meget liv i solpletterne. Der blev lavet meget få QSO er på 21 MHz og 28 Mhz. I oktober var det blevet tid til endnu et EDR foredrag. Det var OZ5WK Det er et puslespil at samle teltet. der besøgte afdelingen, og fortalte 34 Der betaltes 50 øre pr. dag i lejrbidrag, og man kunne få fuld forplejning på en nærliggende bondegård for 2 kroner pr. dag. Det blev en strålende lejr med overvældende besøg. Der var 30 faste pensionærer og lejren blev besøgt af 60 amatører i ugens løb. Lejren blev meget rosende omtalt på tre hele sider i OZ (bemærk OZ var i A4 format dengang). Konklusionen var, at man havde megen glæde af at have XYL og harmoniske med i sommerlejr og det har man da også haft siden. Vinteren indledtes med et besøg hos Krogsøe & Poulsen, som var en radioforretning, hvis indehavere begge var EDR medlemmer, og licenserede amatører. Samme aften skulle der vælges ny formand for afdelingen idet OZ9S skulle flytte til København. Imidlertid var tilslutningen til mødet så lille, at man fandt det rigtigst, at udskyde valget til nytårsstævnet. Det var også mest praktisk da OZ9S jo også var formand for Fynskredsen, og der skulle også vælges en anden formand. OZ5G og OZ7F påtog sig at varetage afdelingens og kredsens interesser indtil da I forbindelse med det årlige nytårsstævne, der afholdtes den 16. og 17. januar på Park Hotel i Odense, arrangerede EDR og Odense afdelingen, efter forslag fra OZ5G, en landsudstilling. Der står i foromtalen i OZ for januar 1937: Hermed træder EDR for alvor frem i den store offentlighed, som altid har haft for ringe kendskab til vor virksomhed. Det må nok siges, at det blev en udstilling af format. Den åbnede lørdag kl. 13, hvor EDR s formand OZ1D bød velkommen til de indbudte gæster. Her kan nævnes Ejner Dessau, byens honoratiores, de lokale lytteorganisationers formænd, pressen med flere. Selv hovedstadspressen havde sendt specialkorrespondenter. Også Danmarks Radio var til stede og lavede reportage til pressens radioavis, ved den berømte Frederik Lawaetz. Udstillingen bestod af 16 stande foruden Dessaus gamle sender fra 1909, der var stillet op og selvsagt tiltrak stor opmærksomhed. Senderen var i gang hver anden time i udstillingens åbningstid, og det havde været nødvendigt at lave ny elinstallation på hotellet, for at skaffe de 30 ampere, der var nødvendigt for senderens drift. Udstillingen omfattede alle de kendte radiofirmaer og de nyeste produkter. Også EDR havde en stand, hvor man i de to dage udstillingen varede, tegnede 20 nye medlemmer. Næst efter Dessaus sender, var det nok amatørernes egen udstilling, der vakte størst opmærksomhed. Der var 23 udstillere, som alle blev præmieret, og jeg må naturligvis bemærke, at de 4 første præmier alle gik til Odense amatører. 7

8 Udstillingen blev en stor succes. Den havde lige ved 1000 besøgende, der betalte 1 krone i entre. Det gav 150,- kroner i overskud, hvoraf Odense afdelingen fik halvdelen som forud aftalt. Søndag formiddag blev der afholdt kredsmøde. Da OZ9S var flyttet til København fungerede OZ5G som formand og åbnede mødet. OZ5Y blev valgt som ny formand, og man lavede desuden en lille bestyrelse bestående af OZ7EU, der skulle være sekretær og OZ5G der skulle være kasserer. Der var dog stadigt ikke noget kontingent. Kassereren skulle kun træde til ved sammenkomster, hvor der var udgifter, der skulle dækkes. OZ7T omtalte i OZ for august 1936 nogle pejleforsøg han havde foretaget. Han kaldte dem for rævejagt. Han viste også et diagram som forslag til en egnet modtager, samt nogle forslag til regler, der kunne bruges ved rævejagter. Odense afdelingen tog ideen op og arrangerede en prøvejagt søndag den 4. april Det blev et vellykket forsøg. Der deltog 5 hold og første mand OZ8A, var i mål på 12 minutter, men det skyldtes et uheld. Afdelingen fandt, at der var mulighed for et større arrangement og indbød igennem OZ, landets amatører til Den store fynske rævejagt den 5. juni Det blev besluttet, at det skulle være en årligt tilbagevendende begivenhed, og der indkøbtes en stor vandrepokal, foruden andre gode præmier. 8 Den københavnske afdeling tog ideen op og arrangerede en rævejagt på Sjælland søndagen før den fynske. For at repræsentere de fynske farver tog OZ1W og OZ5G derover og blev nr. 2 kun få sekunder efter OZ7T. Den store fynske rævejagt blev en pragtfuld oplevelse. Det var dejligt vejr med sol og sommer. OZ2Q havde påtaget sig hvervet som ræv og kom til området dagen i forvejen. Han etablerede sig hos en gårdejer i Havndrup, som var yderst gæstfri. Han morede sig vidst lige så meget som vi andre. Der deltog 11 hold, hvoraf 9 fandt ræven inden for tiden. Nr. 1 blev OZ7EU. Der var præmieuddeling og kammeratligt samvær på Ringe hotel sidst på eftermiddagen. EDR s formand OZ1D, der også var deltager i jagten, takkede Odense afdelingen for at flot arrangement. Der blev afholdt endnu en video aften. Det var denne gang en video fra A52A ekspeditionen til Buthan. Buthan var igennem mange år totalt lukket land for radioamatører. Men der er nu ved at blive åbnet op, og der er en del ekspeditioner, der har været aktive derfra de sidste par år. Undervisning af ung rævejæger, hun klarede sig fi nt på jagten. Året blev på vanlig vis afsluttet med en julefrokost, og afdelingen var igen vært med gløgg og æbleskiver på en klubaften lige inden jul. Igennem året har der været arbejdsaften, hver torsdag aften. OZ1KAH har stået for planlægningen af det der skal laves. Fremmødet varierer noget fra uge til uge, men der bliver da lavet en del. I år har vi desværre måtte sige farvel til OZ5MJ, Palle. Palle var medlem af afdelingen i mange år, og han var en flittig gæst på vores klubaftener. 33 Palle var utroligt aktiv på HF, hvor han blandt andet jagtede DXCC lande, IOTA stationer og US counties. Palle var gammel telegrafist, og der var ingen tvivl om at CW var den foretrukne mode at lave QSO er på. Men Palle var da også aktiv på SSB, RTTY og PSK31. Palle interesserede sig også meget for diplomer. Han var med til at stifte vores H. C. Andersen diplom, og uddelte rigtig mange QSO er med kaldesignalerne OZ5HCA og OZ200HCA Året blev startet med et nytårsstævne. I år var det lagt lidt tættere på nytår, nemlig lørdag den 17. januar. Der var igen i år mange gæster fra hele Fyn, og der var igen mange der havde medtaget hjemmebyg, som de fortalte om. Der blev holdt afstemning, og det bedste hjemmebyg blev præmieret. Der blev afholdt et EDR foredrag om eftermiddagen. Det var denne gang OZ8LE der fortalte om Hvorfra kommer de 73 ohm, og hvor bliver effekten af?. Et meget interessant foredrag. I januar havde afdelingen selv et EDR foredrag. Det var OZ5RB, der besøgte os og fortalte om elektronisk spionage. Det var et godt foredrag, og mange af afdelingens medlemmer deltog. Den årlige generalforsamling blev i år afholdt den 9. februar. OZ1LQH, René, blev genvalgt til formand. Den øvrige bestyrelse bestod af OZ1KAH,

9 for at kunne køre radio der fra. Men det var nu meget spændende at se, hvordan den ekspedition foregik. I april måned fik vi besøg af OZ9IO, Henning. Henning fortalte om sine mange ture til Indien, hvor han arbejder sammen med en skole. Vi havde igen arbejdslørdage i afdelingen. Der blev vanen tro gået godt til den, og vi fik lavet nogle af de ting vi gerne ville have lavet. Meget af tiden gik med havearbejde, som jo også skal passes, når man har eget hus. Vi afholdt endnu en videoaften. Det var denne gang en video om kyststationernes historie. Det var rigtigt interessant, at se hvordan kystradiostationerne, har virket igennem tiden. Gennem årene har EDR afholdt sommerlejr for medlemmer i hele landet. Det blev der også afholdt i år, og ligesom tidligere år, deltog en del af afdelingens medlemmer i sommerlejren Torsdag den 26. januar kunne vores afdeling holde 60 års jubilæum. Der blev holdt reception lørdag den 28. januar i afdelingens lokaler. Det blev en succesfuld dag, hvor afdelingen fik besøg af rigtig mange gæster. Odenses borgmester Anker Boye var også imellem de mange gæster der besøgte os. stykke arbejde i anskaffelsen af vores nye hus, og uden hans indsats er det nok ikke sandsynligt, at vi havde fået vores nye QTH. I løbet af foråret holdt OZ1FWY, Dres, morsekursus, for dem der havde lyst til at prøve kræfter med HF båndende. Der blev ligeledes holdt teknisk kursus, hvor lærerne var OZ5JQ, Kurt, og OZ5MJ, Palle. Det blev også til et EDR foredrag. OZ1BGQ besøgte os og fortalte om high power VHF PA trin. Efteråret bød blandt andet på det såkaldte Lions arrangement. Det blev afholdt på dyrskuepladsen, og afdelingen var til stede med radio og antenner, for at vise vores hobby frem til de mange gæster der kom i løbet af weekenden. Sådan så lejren ud i Helenenau med det store telt i midten og Service-point ved DL8OBH til venstre bagved radiovognen. En del af vores medlemmer, drog endnu engang sydpå, for at besøge vores tyske venner ved Bernau. I starten af juni måned, blev der afholdt et kreds arrangement. Det var en tur til Langelandsfortet, hvor man blandt andet ville deltage i EDR s aktivitetstest med kaldesignalet OZ5FYN. Det var heldigvis fint vejr, og der var mange af kredsens medlemmer der deltog i arrangementet M quad antenne lavet af OZ8RF. I september blev det endnu en gang tid til at deltage i den årlige HF fieldday. Denne gang blev det til en samlet 4 plads. Vi deltog første gang fra Dalby bugten i 1988, så i år er det 20 år siden. Der var blevet lavet lidt ændringer på vores 80 m antenne. Men den tager stadig lang tid at sætte op. Det er meget tydeligt at se, at vi befinder os i et solplet minimum. Det er meget få QSO er der bliver lavet på 21 MHz og 28 MHz. Men til gengæld er der gode forhold på de lave bånd. Borgmesteren og OZ5MJ ser ud til at drøfte forholdet mellem kommunen og EDR Odense Afdeling. Om aftenen blev der afholdt en flot jubilæumsmiddag. Vores årlige generalforsamling blev afholdt den 13. februar. OZ1IZB, Bjørn, blev genvalgt som formand. Den øvrige bestyrelse bestod af OZ5AFN, næstformand, OZ1LWM, kasserer, OZ8ABH, sekretær og bestyrelsesmedlem blev OZ1HZE. OZ1LQH, René, blev udnævnt til årets radioamatør og fik overrakt en vandrepokal. OZ3RC, Bro, blev med overvældende flertal udnævnt til protektor for vores afdeling. Bro havde lagt et kæmpe Vores telt på Lions arrangement ude på Dyrskuepladsen. Vi deltog igen i årets HF fieldday fra Dalby bugten. Denne gang blev det til en samlet 3 plads. Vi havde sågar besøg af TV2, som lavede et indslag fra fieldday pladsen. Der blev også deltaget i Fjordens dag, hvor afdelingen stillede op og viste vores 9

10 hobby frem til de mange besøgende. OZ5MJ, Palle, holdt et foredrag i afdelingen om digi mode. Sammen med spejderne deltog afdelingen i årets JOTA weekend. Der blev også afholdt en auktion i løbet af efteråret. OZ7YY, besøgte os og holdt et EDR foredrag om det at køre contest. Finn er meget aktiv på HF båndende og kører en del contester. Det er altid spændende at høre, hvad han har at fortælle. En tur til Werners Radio i Otterup blev det også til. Det er jo altid spændende at se, om der er kommet en ny radio eller antenne som man gerne vil have hjem i radiorummet. OZ3RC, Bro, holdt et foredrag om internettet. Det var langt fra alle der havde adgang til internettet, og det foregik ved hjælp af et baud telefonmodem, hvis man var heldig at have et der var så hurtigt. Vi måtte sige farvel til OZ9CR, 10 Hans. Hans var en af pionererne i EME sammenhæng. Hvem husker ikke den store parabol på taget ude i Åsum. Hans blev i 1988 udnævnt til æresmedlem i afdelingen. Vi måtte også tage afsked med OZ3ACS, Niels. Han var meget aktiv på repeaterne, og han var altid hjælpsom, hvis nogen stod og manglede en hjælpende hånd Året startede med foredrag om 50 MHz af OZ1IZB, og om digi mode af OZ5MJ. Februar bød på et besøg på Odense Teknikum Den årlige generalforsamling blev holdt den 12. februar og der blev valgt ny formand, da OZ1IZB ikke genopstillede. OZ1EWH, Mikael, blev valgt som ny formand. Den øvrige bestyrelse bestod af OZ5AFN, næstformand, OZ1LWM, kasserer, OZ8ABH, sekretær og OZ1HZE, bestyrelsesmedlem. OZ1ANA, Ole, blev udnævnt til årets radioamatør. Senere på måneden holdt OZ1WL et foredrag om diplomer. I Marts var vi på besøg ved Danica Supply i Årup hvor OZ9FR viste os rundt på virksomheden. Der blev også afholdt forårs auktion. Juli bød på årets VHF/UHF fieldday, og blandt andet OZ1KAH, OZ4VH, OZ8ABH og OZ1ETP sørgede for at vores kaldesignal blev luftet denne weekend. Man deltog på 50, 144 og kørte også rigtig mange QSO er med OZ200HCA kaldesignalet. Henry var også ekspert i Logger32, og hvis der var et problem, kunne man altid regne med hjælp fra Henry Afdelingens årlige generalforsamling blev i år afholdt den 11. februar. OZ1LQH, René, blev genvalgt som formand. Den øvrige bestyrelse bestod af OZ1KAH, næstformand, OZ9MT, kasserer, OZ1IZJ, sekretær og OZ7PR, bestyrelsesmedlem. OZ1HZE, Kaj, blev udnævnt til årets radioamatør. En campingvogn tilhørende OZ1KAH blev udsat for forsøg med noget fyrværkeri. Ødelæggelsen blev faktisk total, som det kan ses på billedet. Vi havde talt om at vognen skulle skrottes, men nu ikke på den måde. Den blev kaldt ishuset på grund af de rød og hvid stribede gardiner. Det tog 2 dage for 3 mand at skille den ad og ved salg af skrottet indbragte den ca. 135 kr. Efter mange års fravær, vendte kredsens nytårsstævne tilbage igen. Lørdag den 31 Godt foredrag af OZ0J, det har været en gevaldig stor oplevelse at være en tur på Grønland. 23. februar, blev dørene slået op, og der var ca. 20 fynske radioamatører, der besøgte os den dag. Mange af dem havde noget hjemmebyg med. Dem der havde noget hjemmebyg med, fortalte lidt om det. Derefter blev der holdt en afstemning, og de bedste blev præmieret. Der var også arrangeret et foredrag til dagen. Det var OZ0J, der kom og fortalte om den ekspedition til Grønland, hvor kaldesignalet OX2K blev benyttet. Nytårsstævnet var en succes, og det bliver forhåbentligt til et tilbagevendende arrangement. Det var igen blevet tid til en filmaften. Denne gang blev der vist en video fra ekspeditionen til Scarborough Reef, hvor kaldesignalet BS7H, blev benyttet. Det var en meget omtalt ekspedition, da dette DXCC land består af nogle enkelte sten, der kun lige stikker op af vandet. Man blev nød til at bygge platforme på stenene,

11 Igennem de sidste år, er det blevet mere og mere populært at benytte et log program i stedet for papir log. I Odense afdelingen er det især programmet Logger32, der er populært. OZ8RN, holdt et foredrag hvor de forskellige funktioner i programmet blev vist. OZ7YY lagde vejen forbi afdelingen i marts måned, hvor han kom og fortalte os en masse om antenner. Finn fortalte om grundprincipperne for antenner, og vi fik også fortalt en del om hans egen antenne farm. Igen i år drog en del af afdelingens medlemmer syd på, for at besøge vores tyske venner ved Bernau. Måleprobe til at justere 80 m antennen ind med, det er et ret kompliceret arbejde at få antennen justeret helt på plads.. Der blev arbejdet på at lave en ny antenne til 80 m, som skulle bruges på vores HF fieldday. Igennem mange år, havde man benyttet sig af en lodret GP, men den er besværlig at rejse, da den er meget fleksibel. Der blev lavet forsøg med at lave en 4 square, men den tog desværre også lang tid at sætte op. Men virkede gjorde den da. Om efteråret var vi igen deltagere DL8OBH laver hvert år service på vores generator, det er også et tidskrævende arbejde. i årets HF fieldday. Vi fik afprøvet vores nye 80 m antenne. Og bortset fra at den var tidskrævende at sætte op, så fungerede den efter planen. Men der er jo altid lidt der skal finpudses. Det blev til en samlet 2 plads dette år. Der var også et arrangement for medlemmerne i kreds 5. Det var et besøg til Sdr. Højrup masten. I november besøgte vi Dalum papirfabrik. Det var et rigtigt spændende virksomhedsbesøg. Det er nogle voldsomme maskiner, der bliver brugt til fremstillingen af papir. Igen i år blev der holdt julefrokost som afslutning på året, og den sidste klubaften inden jul, var afdelingen igen vært med gløgg og æbleskiver. Vi måtte desværre sige farvel til OZ4TA, Henry i år. Henry var en meget flittig gæst i afdelingen, og han var meget aktiv på HF, hvor han havde stor interesse for de digitale modes. Især PSK31 var han meget aktiv på. Henry deltog også i vores H. C. Andersen aktiviteter, og han MHz. Resultatet blev følgende. 50 MHz: 3 plads, 144 MHz: 10 plads og 432 MHz: 5 plads. September er måneden hvor vi deltager i HF fieldday. Vi deltog fra pladsen ved Dalby bugten. Da den det år faldt sammen med fjordens dag, vedtog man ikke at deltage i fjordens dag det år. Det blev til en samlet 3 plads i årets HF fieldday. Tre af vore tyske gæster bar antennen ud til masten. I december OZ står der følgende om Odense afdelingens samarbejde med Brand og Beredskabscentret Odense BBCO. Som mange af jer ved, har EDR Odense afdeling indgået en formel aftale med det, der tidligere hed civilforsvaret, nu BBCO, omkring assistance i tilfælde af katastrofe. Denne aftale indebærer, at der afholdes en årlig øvelse, hvor vi radioamatører viser, hvad vi kan. Oplægget til årets øvelse var lavet af OZ1HZE, Kaj. Det var som følger: 1. Odense kommunes kommandocentral bemandes i 1 time fra kl.: 19:30 til 20:30 med i alt 4 licenserede radioamatører, der tillige er medlemmer af BBCO. 2. OZ3REF omkobles til simplex QRG MHz og 11 anvendes nu til øvelsen. 3. OZ4OCF på kommandocentralen søger kontakt med så mange radioamatører som muligt. 4. De kontaktede radioamatører afgiver QSA og QTH rapporter, der logføres. I løbet af 1 time fik OZ4OCF udvekslet rapporter med ikke mindre end 51 radioamatører, hvoraf langt de fleste befandt sig i Odense området. 6 var mobile og 3 var /P. Øvelsen var en ubetinget succes og viste, at de odenseanske radioamatører stort set uafhængigt af Fynsværket med videre, lynhurtigt er i stand til at opbygge et værdifuldt og perfekt fungerende kommunikationsnet til uvurderlig gavn for de, der i påkommende tilfælde skal yde en optimal indsats for os alle. OZ4OCF sender fra kote 55 med en almindelig amatørstation på 20 watt og en 5/8 GP. Den kan stort Antennedublexfi lter til OZ3REF er fremstillet og justeret af OZ1BGQ.

Udgivet af EDR Århus Afdelingen Juli 2003 Nr. 3

Udgivet af EDR Århus Afdelingen Juli 2003 Nr. 3 Nyhedsbrev Udgivet af EDR Århus Afdelingen Juli 2003 Nr. 3 OZ2EDR 50. årgang Redaktionelt Dette er første udgave efter ændring af formen for udsendelse af information fra EDR Århus afdelingen til medlemmerne.

Læs mere

Bulletin 08-2001. Vestfyn Afdelingen OZ5VF: Onsdag den 29 august vil afdelingen arrangere kursus til den nye

Bulletin 08-2001. Vestfyn Afdelingen OZ5VF: Onsdag den 29 august vil afdelingen arrangere kursus til den nye Side 1 af 5 Bulletin 08-2001 Foredrag og andet fra Afdelingerne: Kreds 1: Københavns Afdelingen OZ5EDR: I afdelingen er der stor interesse for PIC 16 programmering til div. projekter, så som frekvenstællere

Læs mere

OZ9HBO. EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 13. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2003

OZ9HBO. EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 13. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2003 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 13. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2003 Indhold Information 2 Leder 3 Forsidebilledet 3 Referat fra generalforsamlingen 4 Vedtægter 10

Læs mere

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 Indhold Information 2 Leder 3 Forsidebilledet 4 Ny bestyrelse 4 Campingvogn 5 Hjemmesiden 5 Fordrag

Læs mere

Hermed indkaldes alle EDR-medlemmer og RM-er i kreds 1 til ordinære kredsmøder. Det finder sted tirsdag d. 6 marts 2001 kl.

Hermed indkaldes alle EDR-medlemmer og RM-er i kreds 1 til ordinære kredsmøder. Det finder sted tirsdag d. 6 marts 2001 kl. Side 1 af 5 EDR s Bulletin 2-2001. EDR s Bulletin omhandler information om Kredsmøder, EDR Foredrag, Foredrag i afdelingerne, Aflysninger og rettelser, Byggeprojekter, Auktioner, Oldtimer aftner, og endelig

Læs mere

VHF Field Day 2013 OZ3PY EDR Afdeling Fredericia

VHF Field Day 2013 OZ3PY EDR Afdeling Fredericia Fredericia den 14. juli 2013 VHF Field Day 2013 OZ3PY EDR Afdeling Fredericia Hermed en beretning fra VHF Field Day 2013 fra EDR afdeling Fredericia. Vi har de senere år været aktive fra en mark i Bolskov

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Udgivet af EDR Århus Afdelingen Juli 2004 Nr. 3. OZ2EDR - Generalforsamling Referat (af OZ6OQ -Knud) Formanden OZ1KKH Erik bød velkommen.

Udgivet af EDR Århus Afdelingen Juli 2004 Nr. 3. OZ2EDR - Generalforsamling Referat (af OZ6OQ -Knud) Formanden OZ1KKH Erik bød velkommen. Nyhedsbrev Udgivet af EDR Århus Afdelingen Juli 2004 Nr. 3 OZ2EDR 51. årgang OZ2EDR - Generalforsamling 15-04-2004 Referat (af OZ6OQ -Knud) Formanden OZ1KKH Erik bød velkommen. Agenda: 1. Valg af dirigent

Læs mere

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 13. Årgang Nr. 2 AKTIVITETSPLAN 2. Kvartal 2003

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 13. Årgang Nr. 2 AKTIVITETSPLAN 2. Kvartal 2003 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 13. Årgang Nr. 2 AKTIVITETSPLAN 2. Kvartal 2003 Indhold Information 2 Leder 3 Besøg på EL-museet 3 Opfordring 4 Antenner 4 Besøg på PrintTronic

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

D-Star. En moderne kommunikations form

D-Star. En moderne kommunikations form D-Star En moderne kommunikations form Indhold Problemformulering... 2 Starten på D-Star... 3 Om D-Star nettet... 4 Udstyr til D-Star... 8 Kilde angivelse... 10 Konklusion... 11 1 Problemformulering Jeg

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Udgivet af EDR Århus Afdelingen. Juli 2007 Nr. 3

Udgivet af EDR Århus Afdelingen. Juli 2007 Nr. 3 Nyhedsbrev Udgivet af EDR Århus Afdelingen Juli 2007 Nr. 3 OZ2EDR 54. Årgang EDR Århus Afdelingen 70 år Det er i år 70 år siden EDR Århus Afdelingen blev stiftet så vidt vides fra tidligere skulle der

Læs mere

OZ6HR nyt, Oktober 2015. Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Oktober 2015. Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Oktober 2015 1 Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Oktober 2015 OZ6HR nyt Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom 2016-2 1 Siden sidst. Tirsdag den 19. januar: Foredrag på friskolen i samarbejde med Nutidens Husmødre, Foreningen Norden, Friskolen og Lokalhistorisk Forening.

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 12. Årgang Nr. 4 AKTIVITETSPLAN 4. Kvartal 2002

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 12. Årgang Nr. 4 AKTIVITETSPLAN 4. Kvartal 2002 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 12. Årgang Nr. 4 AKTIVITETSPLAN 4. Kvartal 2002 Indhold Information 2 Leder 3 Forsidebillede 3 ILLW 2002 3 20 gange JOTA 5 Silent key OZ9QH 6

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Referat for generalforsamlingen den 12. marts 2014

Referat for generalforsamlingen den 12. marts 2014 Anledning Generalforsamlingen 12-03-2014 Klokken 19.00 Sted Klubbens klublokale. Kristensen Mail psk@live.dk Helmer Hansen Mail shelmerh@gmail.com Eg sen Mail peder@egpedersen.dk Erling Møller sen Mail

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

En lille opdatering på året som snart er brugt op!!

En lille opdatering på året som snart er brugt op!! En lille opdatering på året som snart er brugt op!! Så har vi næsten slidt endnu et år op, og vi vil lige lave et lille tilbageblik på året, som har mindre end 2 måneder tilbage. Bestyrelsen har i året

Læs mere

Nr. 4, Oktober 2014 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 4, Oktober 2014 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Oktober 2014 1 Nr. 4, Oktober 2014 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Torsdag den 28. august havde vi inviteret EDR Skanderborg til en hyggeaften i EDR Horsens. Bl.a. havde vi konkurrence

Læs mere

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen StilladsInformation nr. 104-september 2012 side 9 manden Navn: Jacob Jespersen Bopæl: Alder: Malling ved Aarhus 36 år Lokalklub: Aarhus Firma: Mars A/S, Aarhus Start i branchen: Sommeren 2005 Stilladsuddannelse:

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

Julen Skiferier. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub. Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede.

Julen Skiferier. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub. Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub Julen 2009 Skiferier Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede. Når man er med skiklubben går man blot uden for hotellet

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 47 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Juli 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Sølager - Kulhuse 1 Præstø Havn 2 Sofiero 2-3 Samsø 4 Fotodag 4 Højeruplund

Læs mere

Oktober 2015 ÅRSMØDE SOMMERENS HOLD

Oktober 2015 ÅRSMØDE SOMMERENS HOLD Oktober 2015 ÅRSMØDE SOMMERENS HOLD BESTYRELSEN FORMAND Birgitte Holm Petersen 39565841 NÆSTFORMAND Mikael Gajhede 22220668 KASSERER Torben Aagaard 32555612 SEKRETÆR Jan Mouritsen 31905161 MEDLEM Lone

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Nyhedsbrev 03. februar 2015

Nyhedsbrev 03. februar 2015 Nyhedsbrev 03. februar 2015 Trædrejning Nu er vi klar med undervisning i trædrejning. Indtil videre er der undervisning hver Tirsdag kl. 10.00 11.30 kl. 11.30 13.00 Torsdag kl. 10.00 11.30 kl. 11.30 13.00

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Læs i dette lokalnyt bl.a. om: Cykelture 2013, 2. halvår Cykeltursberetninger Landsmøde i Roskilde Generalforsamlingen 2013, formandsberetning

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 6 OKT 2008 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Distriktsledelsesmøde Der var undtagelsestilstand i Odense, udgangsforbud. Alt lå stille undtaget livsvigtige institutioner; vi gik sommetider ned og stod

Læs mere

X-QTC Nyhedsbrev Nr. 1 Januar Udgivet af EDR Århus Afdelingen. Januar 2015 Nr. 1

X-QTC Nyhedsbrev Nr. 1 Januar Udgivet af EDR Århus Afdelingen. Januar 2015 Nr. 1 Nyhedsbrev Udgivet af EDR Århus Afdelingen Januar 2015 Nr. 1 OZ2EDR 62. Årgang Året der gik 2014 Så er vi igen kommet til slutningen af året og kan se tilbage på et år med både op- og nedture. Fremmødet

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling Torsdag d. 27. februar 2014 Velkomst v/formanden 1. Valg af dirigent Lone Pedersen blev valgt 1a. Valg af stemmetællere Helle Jørgensen Uddeling af pokaler Rideskole

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Udgivet af EDR Århus Afdelingen. Juli 2010 Nr. 3

Udgivet af EDR Århus Afdelingen. Juli 2010 Nr. 3 Nyhedsbrev Udgivet af EDR Århus Afdelingen Juli 2010 Nr. 3 OZ2EDR 57. Årgang IARU Region 1 50 MHz Contest Så er årets første contest og sociale event overstået. Resultatet var endnu engang FANTASTISK,

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Foråret 2016. Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen

Foråret 2016. Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen Program Foråret 2016 for Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen Kontakt oplysninger Formand Børge K. Lund Egemosen 3 6200 Aabenraa Tel. 3162 8272 bkl@aabenraafotoklub.dk Næstformand

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt)

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Preben og jeg deltog i år i turen rundt om Mors, også kaldet Limfjords Challenge. Det er en tursejlads i tre etaper, ca. 110 km lang. Det var en rigtig

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev sommer 2014 2013 Sommeren er for længst gået på hæld og efteråret er over os med gyldne farver, blæst og regn. Men vi har haft en dejlig sommer og som I kan se af dette

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

komme ind i byen. Men vi fandt frem. Fandt en parkeringsplads, og indrettede os.

komme ind i byen. Men vi fandt frem. Fandt en parkeringsplads, og indrettede os. Hässleholm Maj 2006 En begivenhedsrig tid. Masser af arbejde. Hvis det bare var sådan, at den ene sag afløste den anden, så ville det jo være fint, men den ene sag ligger sig oven i den anden, så det giver

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i klubbens lokaler Tirsdag den 23. februar 2010 kl. 19:30

Referat af ordinær generalforsamling i klubbens lokaler Tirsdag den 23. februar 2010 kl. 19:30 HILLERØD OZ1EDR Referat af ordinær generalforsamling i klubbens lokaler Tirsdag den 23. februar 2010 kl. 19:30 Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Formanden aflægger beretning.

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

MEDLEMSHÅNDBOG Indhold

MEDLEMSHÅNDBOG Indhold Indhold Velkommen... 2 Klubbens historie... 2 Vedtægter... 2 Bestyrelsen:... 2 Hus regler... 3 Din rolle som medlem... 3 Årshjulet... 3 Månedskonkurrencer:... 4 Foto ture:... 4 Foredrag:... 4 Arrangementer:...

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Victor Stoltze og Lars Thomsen Roskilde HTX 10-12-2007

Victor Stoltze og Lars Thomsen Roskilde HTX 10-12-2007 1 Indholdsfortegnelse Problemformulering...side 3 Problemfase...side 3 Analysefase.side 4 Løsningsfase side 4 Produktionsfase.side 5 Konklusionsfase...side 7 Logbog..side 8 Onsdag 24. oktober.side 8 Onsdag

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1 Referat 1. Dirigent Per (nr. 24). Generalforsamlingen er lovlig varslet erklæres lovlig og beslutningsdygtig 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1 November 2010 Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug: Formand: Næstformand: Lasse Hansen, Tina Jørgensen

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon.

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon. Struer jernbaneklub Januar 2005 Mh 304 ved Struer MR center vest d.2004-09-18 samt formanden Egon. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen 97407433 Kasserer: Erik Linaa 97840687 Bestyrelsesmedlemmer: Kim Hansen

Læs mere

Nr. 1, Januar 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2015 1 Nr. 1, Januar 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Torsdag den 11/12-2014 var dagen for vores traditionelle juleafslutning. Der var som sædvanlig både bankospil og

Læs mere

Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015

Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015 Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015 Der var mødt 28 stemmeberettiget medlemmer op. Formand Mogens Brandt byder alle fremmødte medlemmer velkommen. 1. Valg af dirigent - Bestyrelsen forslår Lars

Læs mere

Nr. 4, Oktober 2010 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 4, Oktober 2010 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 4, Oktober 2010 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Fra vores besøg ved Yding Skovhøj repeaterne 2 OZ6HR nyt, Oktober 2010 OZ6HR nyt Nr. 4, Oktober 2010 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere