Billeder fra 60 års jubilæet i 1995

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Billeder fra 60 års jubilæet i 1995"

Transkript

1

2 Billeder fra 60 års jubilæet i 1995

3 Redaktionelt Jubilæum tidsskriftet er udgivet af EDR Odense Afdeling, det meste af teksten er skrevet af siddende formand OZ1LQH, billeder og andet er fundet og udvalgt af OZ1LQH og OZ1KAH, sidst nævnte har redigeret bladet. Alle billeder er leveret af forskellige medlemmer og da ingen er nævnt, er ej heller ingen glemt. Der skal lyde en tak for velvilligheden til at hjælpe med billeder, udlåne diske med billedmaterialet. 75 års jubilæum Der er nu gået 15 år siden der sidst blev holdt et jubilæum i Eksperimenterende Danske Radioamatører, EDR Odense afdelingen, og de 15 år er så vidt jeg husker gået uden de store konfrontationer eller problemer i vores afdeling. EDR Odense afdelingen er en af landets ældste lokalafdelinger, og vi kan være stolte over, at vi nu kan sige, at vi er 75 år gamle. I dette blad bliver de første 3 år af EDR Odense afdelingens historie genfortalt. Disse år er skrevet af OZ5Y. For historien om årene mellem 1938 og 1994 henvises der til vores 50 og 60 års jubilæumsblade. De sidste 15 års historie er dels taget fra det, der har været skrevet i OZ, bestyrelsesreferater og hvad jeg ellers har kunnet finde frem om denne periode på 15 år. Når vi ser rundt på lokalafdelingernes forhold på Fyn, kan vi være stolte af, at vi har et hus, som vi kan kalde vores eget. Nemlig Radioamatørernes Hus. Hvis det ikke var for Bro, OZ3RC, der i tidernes morgen fik oprettet vores byggefond, var der nok en del ting der ville se helt anderledes ud i dag. Der skal da også lyde en tak til alle vore YL/XYL er og familier, for at vi kan udføre vores fælles interesse. Nemlig det at være radioamatører. Det er vigtigt at huske, at vi er en radioamatør afdeling, og den primære interesse er radio, teknik og andre ting, der har med vores fælles interesse at gøre. Men når det er sagt, så skal der bestemt også være plads til sociale arrangementer. Jeg synes, at vi i afdelingen har en god balance mellem disse. Jeg vil ønske afdelingen tillykke med 75 års dagen, og ønske alt godt i fremtiden. Vy 73 de René / OZ1LQH 38

4 EDR Odense Afdelingens historie fra 1935 til 2010 Radiointerressen begyndte tidligt her i landet. Allerede i 1984 kunne Ejner Dessau, senere ED7ED, fejre 75 års dagen for sin første radioforbindelse, og der har været mange senere forsøg af ham og flere andre. En egentlig amatørbevægelse kan man først tale om i 1927, da en håndfuld studerende fra Polyteknisk Læreranstalt startede EDR, den 15. august EDR var naturligvis i starten et rent københavnsk foretagende, men det viste sig hurtigt, at der var en del amatører spredt ud over landet, der arbejdede med korte bølger og sendere, og de meldte sig hurtigt ind i EDR. For at tilgodese disse medlemmer besluttede EDR s bestyrelse i 1930 at afholde et årligt møde i provinsen. Man valgte Fredericia, dels fordi det var centralt, men også fordi man lige havde påbegyndt opførelsen af den første Lillebæltsbro. Desuden udpegede man nogle medlemmer rundt om i landet, der skulle fungere som distriktsrepræsentanter, og varetage EDR s interesser i området. For Fyn og øerne blev det OZ7F, der boede i Rudkøbing. På Fredericiamødet i 1934 vedtog man, da broen nu var ved at være færdig, at de følgende møder skulle afholdes i Odense. Det skulle være nytårsdag, og skulle have form som et stævne. 4

5 Formænd OZ9S 1935 OZ5Y 1937 OZ4S 1938 OZ5V 1939 OZ2KG 1941 OZ2ED 1943 OZ5Y 1945 OZ2KG 1947 OZ3A 1949 OZ2KG 1951 OZ3XA 1952 OZ7W 1958 OZ6RL 1959 OZ7KV 1962 Ingen formand 1964 OZ7HJ 1965 OZ7XG 1966 OZ8JD 1970 OZ6EQ 1972 OZ9IO 1973 OZ3IC 1975 OZ1AMB 1977 OZ7IV 1978 OZ1CVZ 1981 OZ1EOX 1983 OZ1IA 1984 OZ1BGQ 1985 OZ1IZB 1986 OZ1EZG 1987 OZ1BGQ 1989 OZ5AFY 1991 OZ1IZB 1994 OZ1EWH 1996 OZ1IZB 1997 OZ3ACN 1998 OZ1EWH 1999 OZ3MK 2000 OZ1LQH Lokaler Nedergade Vestergade Brandstationen 1946 Industripalæet 1951 Allégade 1953 Hunderupvej Kongensgade 18, Vandrehjemmet 1958 Victory, Vindegade 1960 Rasmindegården 1961 Sortebrødre Torv 1965 Søndre Boulevard Vesterbro Ruggårdsvej 13A 1981 Højmeskolen 1989 Radioamatørernes Hus 1993 Radioamatørernes Hus er fotograferet tirsdag den 26. januar i 1935 På det første nytårsstævne i Odense, nytårsdag 1935, i Industripalæet, var der foruden EDR s bestyrelse, samlet omkring 30 amatører fra hele landet. På mødet drøftede man blandt andet distriktsrepræsentanterne og deres værdi for medlemmerne, særligt med henblik på OZ7F. Man må erindre, at det i 1935 var vanskeligt at komme i forbindelse med Langeland. Det var en halv dags rejse med tog eller ca. 65 km. at køre i bil plus to færger, hvilket også var en halv dags rejse. Heller ikke telefonen var nem dengang. For at komme igennem, måtte man bestille samtalen om formiddagen, så ville den komme igennem hen under aften, hvis der ikke var alt for stor travlhed, ellers næste dag. Endvidere skal man huske på, at telefonen ikke var hvermands eje dengang. Det var mest handlende, der havde telefon, så man måtte tale godt med sin købmand, og i øvrigt holde kontakt hele dagen. Det bevirkede, at man her i Odense ikke havde den glæde af OZ7F, som man kunne ønske, selv om OZ7F gjorde en stor indsats for sagen og i øvrigt var til stor nytte for EDR. Man valgte så i stedet OZ9S som distriktsrepræsentant for Fyn m.m. og pålagde ham at samle amatørerne i området. OZ9S var en ældre amatør, han havde licens fra Han var beskæftiget på et af byens store maskinværksteder. På samme værksted arbejdede OZ5X, der var EDR medlem fra Han var ulicenseret, hvilket mange var i de tider. Endvidere havde 3 andre medarbejdere meldt sig ind i EDR i december 1934 for at kunne deltage i nytårsstævnet. Efter stævnet drøftede man selvfølgelig på arbejdspladsen, hvad der kunne gøres for at samle amatørerne. Det blev foreslået, at man dannede en afdeling for Odense. OZ9S inviterede derfor alle de kendte amatører til et stiftende møde på restaurant Odense den 26. januar Tilstede på mødet var 9S, 7EH, 9VR og vidst også 9WB eller 9Q som han senere hed. Desuden var der 5X, 2XP, 2S og 5Y, som ikke havde licens, men dengang valgte man selv sit call, så derfor kunne man være et kendt call længe inden man fik licens. Der var flere deltagere i den stiftende generalforsamling, men der blev ikke skrevet protokol, så hvem det var kan ikke erindres. Man enedes om at lave en afdeling og valgte 9S til formand. Der blev ikke lavet love, og der blev heller ikke fastsat noget kontingent. Men det blev 5

6 vedtaget, at man hurtigst muligt skulle få gang i et morsekursus, så man kunne få licenserne i orden. Der var ingen teknisk prøve dengang. Der blev afholdt månedlige møder på restaurant Odense, hvor man drøftede radioteknik, hovedsageligt ved egen hjælp. Morsekurset foregik på skift i de forskellige hjem. Det kan nævnes, at der blev fremstillet mange morsenøgler til eget og andres brug. Jeg har min endnu, og bruger den dagligt. Morseprøverne foregik på den måde, at man henvendte sig på posthuset, som jo også var telegrafistation, og bad en af assistenterne om at modtage en morseprøve. Man medbragte selv sin tonegenerator og morsenøgle, og så fandt man et hjørne i kontoret, hvor man aflagde og klarede prøven. Man skal endelig ikke tro, at det var lettere, statens tjenestemænd var også dengang meget ansvarsbevidste. Der havde i en lang årrække været afholdt et sommerstævne på Nybølle Galgebakke ved Espe, specielt for at gøre et forsøg med transportabelt grej. Det var tidligere OZ7F, der stod for arrangementet, men nu overgik det til den nye Odense afdeling. Stævnet i 1935 blev afholdt den 16. juni. Det fremgår af referatet fra OZ, at der var mødt 23 amatører, heraf var der 10 fra Als og Sønderjylland. OZ5U og OZ7F havde transportable stationer med, og der blev opnået gode resultater hen under aften. Vinteren fortsatte efter samme mønster, som vinteren før. Der var kommet en del nye medlemmer, som savnede licens, så derfor fortsatte morseøvelserne og månedsmøderne på restaurant Odense Nytårsstævnet afholdtes den 5. januar 1936 i Industripalæet. OZ2Q holdt foredrag. Der var også en vældig lidenskabelig diskussion om man skulle gå ind i et samarbejde med luftværnet eller den maritime motorbådsklub. Stemningen var for luftværnet imod marinen. Desuden var der valg af formand for Fynskredsen. OZ9S indvilligede i at fortsætte endnu en periode. Aftenen sluttede med kammeratligt samvær og auktion. Der deltog ca. 40 amatører fra hele landet. I OZ for maj 1936 skriver EDR s bestyrelse, at man agter at afholde sommerlejr fra den 19. til den 26. juli, og at man gerne ser den ændret til at være en familielejr, hvor man kunne tage kone og børn med hele ugen, og ikke som de første tre år, være en spejderlejr for drenge. Desuden ville bestyrelsen gerne høre fra medlemmer, der kunne tænke sig at arrangere en sådan lejr. Odense afdelingen syntes det var en spændende opgave, og tilbød sig. Det blev OZ4LM, der var skolelærer i Martofte på Hindsholm, som fandt stedet til lejren, og senere stod for arrangementet, og OZ5G byggede lejrsenderen. 6 om SDR radio. Den digitale verden stormer frem, og der er næsten ingen grænser for, hvad man i dag kan bruge sin PC til. Sidst i oktober tog en del af afdelingens medlemmer til Interradio i Hannover. DL8OBH lå godt nok på sygehuset med betændelse i venstre fod, men han blev da udskrevet og så var det afgang til Interradio. Lørdag den 7. november var der blevet arrangeret et besøg på Thriges kraftcentral. Selv om der ikke længere produceres strøm på kraftcentralen, startes den store dieselgenerator stadig op, mindst en gang om måneden. Det var imponerende at se den store gamle generator blive startet og køre. Vi fik derefter fortalt historien om Thrige området. Som afslutning 35 Imponerende stor motor der kører med et lavt omdrejningstal. blev udstillingen på første salen af kraftcentralen besigtiget. Der var mellem 10 og 15 af afdelingens medlemmer, der deltog i dette arrangement. Vi skulle også lige have en videoaften, inden vi afsluttede året. Der blev denne gang vist en video fra ekspeditionen til St. Brandon, 3B7C. Det var en kæmpe ekspedition, der var i luften i tre uger, og kørte over QSO er. Der var spændende at se, hvordan en så stor ekspedition bliver planlagt og ført ud i livet. Året blev vanen tro afsluttet med en julefrokost, og afdelingen var igen i år, vært med gløgg og æbleskiver lige inden jul på en XYL-aften.

7 næstformand, OZ9MT, kasserer, OZ1IZJ, sekretær og OZ7PR, bestyrelsesmedlem. OZ2LP, Leif, blev udnævnt til årets radioamatør. April måned bragte endnu et EDR foredrag med sig. Vi havde denne gang fået Marie Finne, til at komme og fortælle om sine 40 år som telegrafist. Det var et rigtigt godt foredrag, hvor hun levende fortalte om sine oplevelser rundt omkring i verden. Der var mange gode historier fra de varme lande, og mange af dem var ret morsomme. I løbet af foråret og sommeren er toilettet blevet restaureret en del og der er næsten klar til at man kan tage et bad. Det er ikke meningen at det skal være en badeanstalt, men hvis der en gang imellem er overnattende gæster, vil det bestemt for dem være utroligt rart at kunne tage et bad. Vi afholdt også vores sædvanlige arbejdslørdage. Der blev vanen tro gået godt til den. Vi fik blandt andet fældet et af vores træer, og ryddet rigtigt godt ud i haven. Vi fik også hængt vores 40/80 m antenne op igen. Efter et møde med en polsk lastvogn, blev det løsningen med et bord til at erstatte vinduet, der var væk. Igen i år tog en del af vores medlemmer, ned og besøgte vores tyske venner ved Da det blev september, deltog vi Bernau. igen i årets HF fieldday. Det blev til en samlet 4 plads dette år. Der er igen blevet foretaget lidt ændringer på vores 80 m antenne, og den tager ikke helt så lang tid at sætte op. Der er stadig ikke meget liv i solpletterne. Der blev lavet meget få QSO er på 21 MHz og 28 Mhz. I oktober var det blevet tid til endnu et EDR foredrag. Det var OZ5WK Det er et puslespil at samle teltet. der besøgte afdelingen, og fortalte 34 Der betaltes 50 øre pr. dag i lejrbidrag, og man kunne få fuld forplejning på en nærliggende bondegård for 2 kroner pr. dag. Det blev en strålende lejr med overvældende besøg. Der var 30 faste pensionærer og lejren blev besøgt af 60 amatører i ugens løb. Lejren blev meget rosende omtalt på tre hele sider i OZ (bemærk OZ var i A4 format dengang). Konklusionen var, at man havde megen glæde af at have XYL og harmoniske med i sommerlejr og det har man da også haft siden. Vinteren indledtes med et besøg hos Krogsøe & Poulsen, som var en radioforretning, hvis indehavere begge var EDR medlemmer, og licenserede amatører. Samme aften skulle der vælges ny formand for afdelingen idet OZ9S skulle flytte til København. Imidlertid var tilslutningen til mødet så lille, at man fandt det rigtigst, at udskyde valget til nytårsstævnet. Det var også mest praktisk da OZ9S jo også var formand for Fynskredsen, og der skulle også vælges en anden formand. OZ5G og OZ7F påtog sig at varetage afdelingens og kredsens interesser indtil da I forbindelse med det årlige nytårsstævne, der afholdtes den 16. og 17. januar på Park Hotel i Odense, arrangerede EDR og Odense afdelingen, efter forslag fra OZ5G, en landsudstilling. Der står i foromtalen i OZ for januar 1937: Hermed træder EDR for alvor frem i den store offentlighed, som altid har haft for ringe kendskab til vor virksomhed. Det må nok siges, at det blev en udstilling af format. Den åbnede lørdag kl. 13, hvor EDR s formand OZ1D bød velkommen til de indbudte gæster. Her kan nævnes Ejner Dessau, byens honoratiores, de lokale lytteorganisationers formænd, pressen med flere. Selv hovedstadspressen havde sendt specialkorrespondenter. Også Danmarks Radio var til stede og lavede reportage til pressens radioavis, ved den berømte Frederik Lawaetz. Udstillingen bestod af 16 stande foruden Dessaus gamle sender fra 1909, der var stillet op og selvsagt tiltrak stor opmærksomhed. Senderen var i gang hver anden time i udstillingens åbningstid, og det havde været nødvendigt at lave ny elinstallation på hotellet, for at skaffe de 30 ampere, der var nødvendigt for senderens drift. Udstillingen omfattede alle de kendte radiofirmaer og de nyeste produkter. Også EDR havde en stand, hvor man i de to dage udstillingen varede, tegnede 20 nye medlemmer. Næst efter Dessaus sender, var det nok amatørernes egen udstilling, der vakte størst opmærksomhed. Der var 23 udstillere, som alle blev præmieret, og jeg må naturligvis bemærke, at de 4 første præmier alle gik til Odense amatører. 7

8 Udstillingen blev en stor succes. Den havde lige ved 1000 besøgende, der betalte 1 krone i entre. Det gav 150,- kroner i overskud, hvoraf Odense afdelingen fik halvdelen som forud aftalt. Søndag formiddag blev der afholdt kredsmøde. Da OZ9S var flyttet til København fungerede OZ5G som formand og åbnede mødet. OZ5Y blev valgt som ny formand, og man lavede desuden en lille bestyrelse bestående af OZ7EU, der skulle være sekretær og OZ5G der skulle være kasserer. Der var dog stadigt ikke noget kontingent. Kassereren skulle kun træde til ved sammenkomster, hvor der var udgifter, der skulle dækkes. OZ7T omtalte i OZ for august 1936 nogle pejleforsøg han havde foretaget. Han kaldte dem for rævejagt. Han viste også et diagram som forslag til en egnet modtager, samt nogle forslag til regler, der kunne bruges ved rævejagter. Odense afdelingen tog ideen op og arrangerede en prøvejagt søndag den 4. april Det blev et vellykket forsøg. Der deltog 5 hold og første mand OZ8A, var i mål på 12 minutter, men det skyldtes et uheld. Afdelingen fandt, at der var mulighed for et større arrangement og indbød igennem OZ, landets amatører til Den store fynske rævejagt den 5. juni Det blev besluttet, at det skulle være en årligt tilbagevendende begivenhed, og der indkøbtes en stor vandrepokal, foruden andre gode præmier. 8 Den københavnske afdeling tog ideen op og arrangerede en rævejagt på Sjælland søndagen før den fynske. For at repræsentere de fynske farver tog OZ1W og OZ5G derover og blev nr. 2 kun få sekunder efter OZ7T. Den store fynske rævejagt blev en pragtfuld oplevelse. Det var dejligt vejr med sol og sommer. OZ2Q havde påtaget sig hvervet som ræv og kom til området dagen i forvejen. Han etablerede sig hos en gårdejer i Havndrup, som var yderst gæstfri. Han morede sig vidst lige så meget som vi andre. Der deltog 11 hold, hvoraf 9 fandt ræven inden for tiden. Nr. 1 blev OZ7EU. Der var præmieuddeling og kammeratligt samvær på Ringe hotel sidst på eftermiddagen. EDR s formand OZ1D, der også var deltager i jagten, takkede Odense afdelingen for at flot arrangement. Der blev afholdt endnu en video aften. Det var denne gang en video fra A52A ekspeditionen til Buthan. Buthan var igennem mange år totalt lukket land for radioamatører. Men der er nu ved at blive åbnet op, og der er en del ekspeditioner, der har været aktive derfra de sidste par år. Undervisning af ung rævejæger, hun klarede sig fi nt på jagten. Året blev på vanlig vis afsluttet med en julefrokost, og afdelingen var igen vært med gløgg og æbleskiver på en klubaften lige inden jul. Igennem året har der været arbejdsaften, hver torsdag aften. OZ1KAH har stået for planlægningen af det der skal laves. Fremmødet varierer noget fra uge til uge, men der bliver da lavet en del. I år har vi desværre måtte sige farvel til OZ5MJ, Palle. Palle var medlem af afdelingen i mange år, og han var en flittig gæst på vores klubaftener. 33 Palle var utroligt aktiv på HF, hvor han blandt andet jagtede DXCC lande, IOTA stationer og US counties. Palle var gammel telegrafist, og der var ingen tvivl om at CW var den foretrukne mode at lave QSO er på. Men Palle var da også aktiv på SSB, RTTY og PSK31. Palle interesserede sig også meget for diplomer. Han var med til at stifte vores H. C. Andersen diplom, og uddelte rigtig mange QSO er med kaldesignalerne OZ5HCA og OZ200HCA Året blev startet med et nytårsstævne. I år var det lagt lidt tættere på nytår, nemlig lørdag den 17. januar. Der var igen i år mange gæster fra hele Fyn, og der var igen mange der havde medtaget hjemmebyg, som de fortalte om. Der blev holdt afstemning, og det bedste hjemmebyg blev præmieret. Der blev afholdt et EDR foredrag om eftermiddagen. Det var denne gang OZ8LE der fortalte om Hvorfra kommer de 73 ohm, og hvor bliver effekten af?. Et meget interessant foredrag. I januar havde afdelingen selv et EDR foredrag. Det var OZ5RB, der besøgte os og fortalte om elektronisk spionage. Det var et godt foredrag, og mange af afdelingens medlemmer deltog. Den årlige generalforsamling blev i år afholdt den 9. februar. OZ1LQH, René, blev genvalgt til formand. Den øvrige bestyrelse bestod af OZ1KAH,

9 for at kunne køre radio der fra. Men det var nu meget spændende at se, hvordan den ekspedition foregik. I april måned fik vi besøg af OZ9IO, Henning. Henning fortalte om sine mange ture til Indien, hvor han arbejder sammen med en skole. Vi havde igen arbejdslørdage i afdelingen. Der blev vanen tro gået godt til den, og vi fik lavet nogle af de ting vi gerne ville have lavet. Meget af tiden gik med havearbejde, som jo også skal passes, når man har eget hus. Vi afholdt endnu en videoaften. Det var denne gang en video om kyststationernes historie. Det var rigtigt interessant, at se hvordan kystradiostationerne, har virket igennem tiden. Gennem årene har EDR afholdt sommerlejr for medlemmer i hele landet. Det blev der også afholdt i år, og ligesom tidligere år, deltog en del af afdelingens medlemmer i sommerlejren Torsdag den 26. januar kunne vores afdeling holde 60 års jubilæum. Der blev holdt reception lørdag den 28. januar i afdelingens lokaler. Det blev en succesfuld dag, hvor afdelingen fik besøg af rigtig mange gæster. Odenses borgmester Anker Boye var også imellem de mange gæster der besøgte os. stykke arbejde i anskaffelsen af vores nye hus, og uden hans indsats er det nok ikke sandsynligt, at vi havde fået vores nye QTH. I løbet af foråret holdt OZ1FWY, Dres, morsekursus, for dem der havde lyst til at prøve kræfter med HF båndende. Der blev ligeledes holdt teknisk kursus, hvor lærerne var OZ5JQ, Kurt, og OZ5MJ, Palle. Det blev også til et EDR foredrag. OZ1BGQ besøgte os og fortalte om high power VHF PA trin. Efteråret bød blandt andet på det såkaldte Lions arrangement. Det blev afholdt på dyrskuepladsen, og afdelingen var til stede med radio og antenner, for at vise vores hobby frem til de mange gæster der kom i løbet af weekenden. Sådan så lejren ud i Helenenau med det store telt i midten og Service-point ved DL8OBH til venstre bagved radiovognen. En del af vores medlemmer, drog endnu engang sydpå, for at besøge vores tyske venner ved Bernau. I starten af juni måned, blev der afholdt et kreds arrangement. Det var en tur til Langelandsfortet, hvor man blandt andet ville deltage i EDR s aktivitetstest med kaldesignalet OZ5FYN. Det var heldigvis fint vejr, og der var mange af kredsens medlemmer der deltog i arrangementet M quad antenne lavet af OZ8RF. I september blev det endnu en gang tid til at deltage i den årlige HF fieldday. Denne gang blev det til en samlet 4 plads. Vi deltog første gang fra Dalby bugten i 1988, så i år er det 20 år siden. Der var blevet lavet lidt ændringer på vores 80 m antenne. Men den tager stadig lang tid at sætte op. Det er meget tydeligt at se, at vi befinder os i et solplet minimum. Det er meget få QSO er der bliver lavet på 21 MHz og 28 MHz. Men til gengæld er der gode forhold på de lave bånd. Borgmesteren og OZ5MJ ser ud til at drøfte forholdet mellem kommunen og EDR Odense Afdeling. Om aftenen blev der afholdt en flot jubilæumsmiddag. Vores årlige generalforsamling blev afholdt den 13. februar. OZ1IZB, Bjørn, blev genvalgt som formand. Den øvrige bestyrelse bestod af OZ5AFN, næstformand, OZ1LWM, kasserer, OZ8ABH, sekretær og bestyrelsesmedlem blev OZ1HZE. OZ1LQH, René, blev udnævnt til årets radioamatør og fik overrakt en vandrepokal. OZ3RC, Bro, blev med overvældende flertal udnævnt til protektor for vores afdeling. Bro havde lagt et kæmpe Vores telt på Lions arrangement ude på Dyrskuepladsen. Vi deltog igen i årets HF fieldday fra Dalby bugten. Denne gang blev det til en samlet 3 plads. Vi havde sågar besøg af TV2, som lavede et indslag fra fieldday pladsen. Der blev også deltaget i Fjordens dag, hvor afdelingen stillede op og viste vores 9

10 hobby frem til de mange besøgende. OZ5MJ, Palle, holdt et foredrag i afdelingen om digi mode. Sammen med spejderne deltog afdelingen i årets JOTA weekend. Der blev også afholdt en auktion i løbet af efteråret. OZ7YY, besøgte os og holdt et EDR foredrag om det at køre contest. Finn er meget aktiv på HF båndende og kører en del contester. Det er altid spændende at høre, hvad han har at fortælle. En tur til Werners Radio i Otterup blev det også til. Det er jo altid spændende at se, om der er kommet en ny radio eller antenne som man gerne vil have hjem i radiorummet. OZ3RC, Bro, holdt et foredrag om internettet. Det var langt fra alle der havde adgang til internettet, og det foregik ved hjælp af et baud telefonmodem, hvis man var heldig at have et der var så hurtigt. Vi måtte sige farvel til OZ9CR, 10 Hans. Hans var en af pionererne i EME sammenhæng. Hvem husker ikke den store parabol på taget ude i Åsum. Hans blev i 1988 udnævnt til æresmedlem i afdelingen. Vi måtte også tage afsked med OZ3ACS, Niels. Han var meget aktiv på repeaterne, og han var altid hjælpsom, hvis nogen stod og manglede en hjælpende hånd Året startede med foredrag om 50 MHz af OZ1IZB, og om digi mode af OZ5MJ. Februar bød på et besøg på Odense Teknikum Den årlige generalforsamling blev holdt den 12. februar og der blev valgt ny formand, da OZ1IZB ikke genopstillede. OZ1EWH, Mikael, blev valgt som ny formand. Den øvrige bestyrelse bestod af OZ5AFN, næstformand, OZ1LWM, kasserer, OZ8ABH, sekretær og OZ1HZE, bestyrelsesmedlem. OZ1ANA, Ole, blev udnævnt til årets radioamatør. Senere på måneden holdt OZ1WL et foredrag om diplomer. I Marts var vi på besøg ved Danica Supply i Årup hvor OZ9FR viste os rundt på virksomheden. Der blev også afholdt forårs auktion. Juli bød på årets VHF/UHF fieldday, og blandt andet OZ1KAH, OZ4VH, OZ8ABH og OZ1ETP sørgede for at vores kaldesignal blev luftet denne weekend. Man deltog på 50, 144 og kørte også rigtig mange QSO er med OZ200HCA kaldesignalet. Henry var også ekspert i Logger32, og hvis der var et problem, kunne man altid regne med hjælp fra Henry Afdelingens årlige generalforsamling blev i år afholdt den 11. februar. OZ1LQH, René, blev genvalgt som formand. Den øvrige bestyrelse bestod af OZ1KAH, næstformand, OZ9MT, kasserer, OZ1IZJ, sekretær og OZ7PR, bestyrelsesmedlem. OZ1HZE, Kaj, blev udnævnt til årets radioamatør. En campingvogn tilhørende OZ1KAH blev udsat for forsøg med noget fyrværkeri. Ødelæggelsen blev faktisk total, som det kan ses på billedet. Vi havde talt om at vognen skulle skrottes, men nu ikke på den måde. Den blev kaldt ishuset på grund af de rød og hvid stribede gardiner. Det tog 2 dage for 3 mand at skille den ad og ved salg af skrottet indbragte den ca. 135 kr. Efter mange års fravær, vendte kredsens nytårsstævne tilbage igen. Lørdag den 31 Godt foredrag af OZ0J, det har været en gevaldig stor oplevelse at være en tur på Grønland. 23. februar, blev dørene slået op, og der var ca. 20 fynske radioamatører, der besøgte os den dag. Mange af dem havde noget hjemmebyg med. Dem der havde noget hjemmebyg med, fortalte lidt om det. Derefter blev der holdt en afstemning, og de bedste blev præmieret. Der var også arrangeret et foredrag til dagen. Det var OZ0J, der kom og fortalte om den ekspedition til Grønland, hvor kaldesignalet OX2K blev benyttet. Nytårsstævnet var en succes, og det bliver forhåbentligt til et tilbagevendende arrangement. Det var igen blevet tid til en filmaften. Denne gang blev der vist en video fra ekspeditionen til Scarborough Reef, hvor kaldesignalet BS7H, blev benyttet. Det var en meget omtalt ekspedition, da dette DXCC land består af nogle enkelte sten, der kun lige stikker op af vandet. Man blev nød til at bygge platforme på stenene,

11 Igennem de sidste år, er det blevet mere og mere populært at benytte et log program i stedet for papir log. I Odense afdelingen er det især programmet Logger32, der er populært. OZ8RN, holdt et foredrag hvor de forskellige funktioner i programmet blev vist. OZ7YY lagde vejen forbi afdelingen i marts måned, hvor han kom og fortalte os en masse om antenner. Finn fortalte om grundprincipperne for antenner, og vi fik også fortalt en del om hans egen antenne farm. Igen i år drog en del af afdelingens medlemmer syd på, for at besøge vores tyske venner ved Bernau. Måleprobe til at justere 80 m antennen ind med, det er et ret kompliceret arbejde at få antennen justeret helt på plads.. Der blev arbejdet på at lave en ny antenne til 80 m, som skulle bruges på vores HF fieldday. Igennem mange år, havde man benyttet sig af en lodret GP, men den er besværlig at rejse, da den er meget fleksibel. Der blev lavet forsøg med at lave en 4 square, men den tog desværre også lang tid at sætte op. Men virkede gjorde den da. Om efteråret var vi igen deltagere DL8OBH laver hvert år service på vores generator, det er også et tidskrævende arbejde. i årets HF fieldday. Vi fik afprøvet vores nye 80 m antenne. Og bortset fra at den var tidskrævende at sætte op, så fungerede den efter planen. Men der er jo altid lidt der skal finpudses. Det blev til en samlet 2 plads dette år. Der var også et arrangement for medlemmerne i kreds 5. Det var et besøg til Sdr. Højrup masten. I november besøgte vi Dalum papirfabrik. Det var et rigtigt spændende virksomhedsbesøg. Det er nogle voldsomme maskiner, der bliver brugt til fremstillingen af papir. Igen i år blev der holdt julefrokost som afslutning på året, og den sidste klubaften inden jul, var afdelingen igen vært med gløgg og æbleskiver. Vi måtte desværre sige farvel til OZ4TA, Henry i år. Henry var en meget flittig gæst i afdelingen, og han var meget aktiv på HF, hvor han havde stor interesse for de digitale modes. Især PSK31 var han meget aktiv på. Henry deltog også i vores H. C. Andersen aktiviteter, og han MHz. Resultatet blev følgende. 50 MHz: 3 plads, 144 MHz: 10 plads og 432 MHz: 5 plads. September er måneden hvor vi deltager i HF fieldday. Vi deltog fra pladsen ved Dalby bugten. Da den det år faldt sammen med fjordens dag, vedtog man ikke at deltage i fjordens dag det år. Det blev til en samlet 3 plads i årets HF fieldday. Tre af vore tyske gæster bar antennen ud til masten. I december OZ står der følgende om Odense afdelingens samarbejde med Brand og Beredskabscentret Odense BBCO. Som mange af jer ved, har EDR Odense afdeling indgået en formel aftale med det, der tidligere hed civilforsvaret, nu BBCO, omkring assistance i tilfælde af katastrofe. Denne aftale indebærer, at der afholdes en årlig øvelse, hvor vi radioamatører viser, hvad vi kan. Oplægget til årets øvelse var lavet af OZ1HZE, Kaj. Det var som følger: 1. Odense kommunes kommandocentral bemandes i 1 time fra kl.: 19:30 til 20:30 med i alt 4 licenserede radioamatører, der tillige er medlemmer af BBCO. 2. OZ3REF omkobles til simplex QRG MHz og 11 anvendes nu til øvelsen. 3. OZ4OCF på kommandocentralen søger kontakt med så mange radioamatører som muligt. 4. De kontaktede radioamatører afgiver QSA og QTH rapporter, der logføres. I løbet af 1 time fik OZ4OCF udvekslet rapporter med ikke mindre end 51 radioamatører, hvoraf langt de fleste befandt sig i Odense området. 6 var mobile og 3 var /P. Øvelsen var en ubetinget succes og viste, at de odenseanske radioamatører stort set uafhængigt af Fynsværket med videre, lynhurtigt er i stand til at opbygge et værdifuldt og perfekt fungerende kommunikationsnet til uvurderlig gavn for de, der i påkommende tilfælde skal yde en optimal indsats for os alle. OZ4OCF sender fra kote 55 med en almindelig amatørstation på 20 watt og en 5/8 GP. Den kan stort Antennedublexfi lter til OZ3REF er fremstillet og justeret af OZ1BGQ.

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 Indhold Information 2 Leder 3 Forsidebilledet 4 Ny bestyrelse 4 Campingvogn 5 Hjemmesiden 5 Fordrag

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

D-Star. En moderne kommunikations form

D-Star. En moderne kommunikations form D-Star En moderne kommunikations form Indhold Problemformulering... 2 Starten på D-Star... 3 Om D-Star nettet... 4 Udstyr til D-Star... 8 Kilde angivelse... 10 Konklusion... 11 1 Problemformulering Jeg

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Referat af Generalforsamling Sektion 21 Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Viggo Jakobsen 09 Slagelse valgt Konstatering af mandater

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Udgivet af EDR Århus Afdelingen. Januar 2014 Nr. 1

Udgivet af EDR Århus Afdelingen. Januar 2014 Nr. 1 Nyhedsbrev Udgivet af EDR Århus Afdelingen Januar 2014 Nr. 1 OZ2EDR 61. Årgang Året der gik 2013 Året startede med den triste meddelelse om at vores ældste medlem OZ7Y Knud Jensen var afgået ved døden

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 4 AKTIVITETSPLAN 4. Kvartal 2004

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 4 AKTIVITETSPLAN 4. Kvartal 2004 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 14. Årgang Nr. 4 AKTIVITETSPLAN 4. Kvartal 2004 Indhold Information 2 Efterår 3 Forsidebilledet 4 QRP Foredrag 4 Fyrweekend 2004 4 Fieldday 2004

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Referat af generalforsamling for Folkets Hus Spillefolk Søndag 7. april 2013

Referat af generalforsamling for Folkets Hus Spillefolk Søndag 7. april 2013 Referat af generalforsamling for Folkets Hus Spillefolk Søndag 7. april 2013 Valg af dirigent Henning blev valgt som dirigent. Der var 16 fremmødt til generalforsamlingen. Ole Quistgaard (formand) blev

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Bank: 6300-1548095. Referat af ordinær generalforsamling i klubbens lokaler. Tirsdag den 21. februar 2012 kl. 19:30

Bank: 6300-1548095. Referat af ordinær generalforsamling i klubbens lokaler. Tirsdag den 21. februar 2012 kl. 19:30 HILLERØD OZ1EDR Mødelokale Carlsbergvej kælderen Postadresse: Formandens adresse Bank: 6300-1548095 Referat af ordinær generalforsamling i klubbens lokaler Tirsdag den 21. februar 2012 kl. 19:30 Dagsorden

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen StilladsInformation nr. 104-september 2012 side 9 manden Navn: Jacob Jespersen Bopæl: Alder: Malling ved Aarhus 36 år Lokalklub: Aarhus Firma: Mars A/S, Aarhus Start i branchen: Sommeren 2005 Stilladsuddannelse:

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

Nr. 4,Oktober 2011 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 4,Oktober 2011 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 4,Oktober 2011 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Vi har været på besøg på Hedensted-senderen ved Kragelund igen! 2 OZ6HR nyt, Oktober 2011 OZ6HR nyt Nr. 4, Oktober 2011 Medlemsblad for OZ6HR

Læs mere

Gladsaxe Film- & Videoklub Program 2015 2016

Gladsaxe Film- & Videoklub Program 2015 2016 Side 1 af 6 Mandag den 5. august 2015 Program: Åbent hus: Eyvind Dekaa har hen over sommeren arbejdet med sit Bakke-projekt bistået af Lars. Vi fik lov til at se en god bid af det foreløbige resultat-

Læs mere

Nyhedsbrev DcH Næstved

Nyhedsbrev DcH Næstved Nyhedsbrev DcH Næstved Oktober 2014 Velkommen til DcH Næstved s nyhedsbrev Første nummer af DcH Næstved s nyhedsbrev blev sendt ud til 50 medlemmer, denne gang er der kommet flere på, men sørg for at fortælle

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem Nyhedsbrev nr. 7 Den 24. juli 2012 Kære medlem Sea Challenge Fyn 2012 der er brug for din indsats Der er stort brug for din indsats, når vi skal afvikle vores del af Sea Challenge Fyn 2012 fra torsdag

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland.

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland. Referat af ordinær generalforsamling i Greve Brandmandsforening den 5. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen til den ordinære generalforsamling, særlig velkommen til foreningens æresmedlem

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Formandens beretning til Generalforsamlingen d. 5/2 2013.

Formandens beretning til Generalforsamlingen d. 5/2 2013. 1 Formandens beretning til Generalforsamlingen d. 5/2 2013. Årsnål for 2012 I 2012 skulle 2stk. 25 års jubilæumsnåle uddeles og det var til henholdsvis Kurt Nielsen og til Birte Carlebo. Nålene vil blive

Læs mere

NYHEDSBREV TIL VÆRTER

NYHEDSBREV TIL VÆRTER NYHEDSBREV TIL VÆRTER NR. 1 Oktober 2011 1. ÅRGANG Formandens hjørne Af Carl Bratved Kære værter! Vi har nu overstået sommerferien, hvor der har været travlhed på Veteranhjemmet, men takket været jeres

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 August 2003 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Rantzausmindevej 120 Tlf. 62 20 93 07 Næstformand: Peter Wæver Hansen, Rantzausmindvej

Læs mere

Nr. 2, April 2010 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 2, April 2010 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 2, April 2010 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Old Timer Træf søndag den 28. februar 2010 2 OZ6HR nyt, April 2010 OZ6HR nyt Nr. 2, April 2010 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Nyreforeningen Kreds Fyn Bestyrelsens beretning for året 2014.

Nyreforeningen Kreds Fyn Bestyrelsens beretning for året 2014. Nyreforeningen Kreds Fyn Bestyrelsens beretning for året 2014. 2014 har været et år for Nyreforeningen Kreds Fyn, men store udfordringer. Lone Kiilerich valgte at trække sig som formand, efter at have

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015

Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015 Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015 Der var mødt 28 stemmeberettiget medlemmer op. Formand Mogens Brandt byder alle fremmødte medlemmer velkommen. 1. Valg af dirigent - Bestyrelsen forslår Lars

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang Maj Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.: 2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 HJEMLØSES LANDSORGANISATION HOVEDSTADSUDVALGET SAND HOVEDSTADEN Referat Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 Fremmødte: Ole B. Larsen [Ole B], Ole Svendsen [Ole S]; medl.

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010

Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010 Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010 Dagsorden iflg. vedtægterne: Bjarne Nielsen blev valgt til aftenens dirigent. Erik Johnsen aflagde som formand bestyrelsens beretning. (se følgende sider)

Læs mere

Vi er på toppen af Thy eller rettere vores repeatere er.

Vi er på toppen af Thy eller rettere vores repeatere er. www.oz5thy.dk EDR Hurup afd. Hvem er de? OZ5THY er en lokal afdeling af radio PC og elektronik interesserede, under landsforeningen Eksperimenterende Danske Radioamatører. Vi har klublokaler på adressen

Læs mere

Nr. 2, April 2008 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 2, April 2008 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 2, April 2008 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Stemningsbilleder fra Old Timer Træf 2 OZ6HR nyt, April 2008 OZ6HR nyt Nr. 2, April 2008 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Kildegade

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Danish Contest Academy Af OZ1ADL Jan Thøgersen

Danish Contest Academy Af OZ1ADL Jan Thøgersen oz1adl.qxd 21-09-2012 13:49 Side 1 Danish Contest Academy Af OZ1ADL Jan Thøgersen Hvordan får vi mere OZ på Verdenskortet i diverse Contests? Og hvorledes udbreder vi kendskabet til Radio Sport - og hvordan

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Jota-Joti udvalget ville gerne give spejderne den store oplevelse, at radio og internet spejd, er ikke kun en gang om året JOTA/JOTI.

Jota-Joti udvalget ville gerne give spejderne den store oplevelse, at radio og internet spejd, er ikke kun en gang om året JOTA/JOTI. Hvorfor dette mærke? Jota-Joti udvalget ville gerne give spejderne den store oplevelse, at radio og internet spejd, er ikke kun en gang om året JOTA/JOTI. Med aktiviteterne kommes der godt rundt om de

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Storebælt Triatlonklub - SKS-Tri D. 15.02.2015

Referat af ordinær generalforsamling i Storebælt Triatlonklub - SKS-Tri D. 15.02.2015 Referat af ordinær generalforsamling i Storebælt Triatlonklub - SKS-Tri D. 15.02.2015 Generalforsamlingen blev afholdt på klubbens facebook gruppe, som kun er for medlemmer. Deltagere var: Søren Slott

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Onsdag den 2. november 2011 Onsdag den 2. november 2011 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Nyhedsbrevet. December

Nyhedsbrevet. December Nyhedsbrevet December Indhold: Leder.... Side 3 Nyt fra Holme.... Side 5 Nyt fra Absalonsgade. Side 6 Nyt fra Boenheden.. Side 7 Nyt fra KopITryk. Side 8 KopITryks julearrangement... Side 10 Tanker om..

Læs mere

Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009

Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009 Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009 Helsingør Amatør Sejlklub Siden 1969, hvor det blev besluttet, at Helsingør Amatør Klub skulle deles, har den bestået af en Motorbåds- og en Sejlerafdeling med egen

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde Referat fra Hovedbestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 06.10.2013 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 10:00 14:00 (mødes kl. 9:45) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 05 Fortæring: Tegnstyrer: Kvaje slik:

Læs mere

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften 2. Referat af den 42. ordinære generalforsamling afholdt den 24. april 2012 i Kulturcentret. Kulturcentrets båndoptager gået i udu,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere