Historier fra vores Grundejerforening og fra menneskene, der har levet her!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Historier fra vores Grundejerforening og fra menneskene, der har levet her!"

Transkript

1 H Historier fra vores Grundejerforening og fra menneskene, der har levet her! I anledning af Grundejerforeningens 70 års jubilæum 2014

2 Indhold: Hvorfor holder vi mon 70 års jubilæum? (en historisk fortælling om grundejerforeningen, side 4-8). Købmandens datter om at arbejde, bo og leve i Ishøj (Jane Molberg fortæller om sit liv, side 9-11). Gør dit hjem til et fristed - også gerne for andre. (Gudrun Lauridsen fortæller om sig selv og sit hus Fristedet, side 12-14). Min start m.m. som Ishøj-borger (Vagn Simonsen fortæller, om man kan bo bo i Ishøj, side 15-19). Hvor er hvad? 1. Købmand Espersen 2. Vandtårnet 3. Fristedet 4. Fællesgrunden 2

3 Forord I 1944 blev Tranegilde Strand Grundejerforening stiftet. Foreningen tæller i dag 151 parceller fra vejene Birkevej, Solvej, Mirabellevej, Strandvangen 15-41/24-52 og Tranegilde Strandvej 13A-37 (ulige nr.). I de 70 år foreningen har eksisteret, er der sket meget i vores område. Det har udviklet sig fra at være en Dirt track-bane til et sommerhusområde for i dag at bestå af helsårshuse på stort set alle matriklerne. Ancienniteten for beboerne i foreningen er høj det bevidner, at det er et skønt område, vi bor i! I dette jubilæumsskrift kan du læse erindringer fra personer, der har boet i vores forening i mange år. De har været med til at få dokumenteret vores forenings historie, så dem, der ikke har boet i foreningen i så mange år, kan læse lidt om de gamle dage og de andre kan få en nåh ja, det er da også rigtigt -oplevelse. En stor tak især til Vagn Simonsen fra Strandvangen for hans indsats. Der er blevet passet godt på foreningens område de sidste 70 år, lad os håbe, at det fortsætter de næste 70 år! Bestyrelsen Ansvarshavende: Bestyrelsen 2014 Udgivet i forbindelse med Grundejerforeningens 70 års jubilæum Oplag: 300 stk. Omdelt gratis til medlemmerne i foreningen Kilder og foto: Ishøj Kommune Lokalhistorisk arkiv, Ishøj Thorslunde-Ishøj Lokalhistorisk forening 3

4 Hvorfor holder vi mon 70 års jubilæum? Fordi foreningen startede i Jo, bevar s, men hvorfor gjorde den nu det? For 70 år siden blev der oprettet en grundejerforening ved navn Tranegildestrand Grundejerforening. Det skete officielt den 9. september 1944, og hvis vi kan finde nogen, der var med dengang, så kunne det være interessant at høre nogle detaljer om den begivenhed. For hvorfor skete der lige en sådan foreningsdannelse på det sted og det tidspunkt? Men vi kan jo prøve at regne noget ud på en eller anden måde f. eks. ved at studere de love og bestemmelser, som foreningen havde valgt at bygge sig op med, for de findes jo i foreningens arkiver. Her læser vi indledningsvis en formålsparagraf, som de første medlemmer altså bakker op om. Den lyder: Foreningens formål er at varetage grundejernes interesser over for såvel offentlige myndigheder som private samt at påse, at de servitutter, som er pålagt parcellerne, overholdes. Det lyder da meget fornuftigt. Næste paragraf viser, at foreningen må være sat i gang i forbindelse med, at der ca. 4 år forinden blev påbegyndt en udstykning af det store areal, der var blevet brugt til bl.a. motorcykelracerløb. Denne Dirt track-bane nævnes også i en anden artikel i dette hæfte, men da ejeren, Anders Bitsch, formentlig er begyndt at se en økonomisk fordel ved at få området stykket ud til sommerhusgrunde, udlover han samtidigt adgang til et stykke badestrand til køberne sikkert som en særlig slikkepind. Og den drejer sig åbenbart om det stykke strand, der ligger på vores nystartede grundejerforenings fællesgrund og altså stadig ligger dér. 4

5 Kun de udvalgte må bade Men der er i sælgerens betingelser i første omgang påhæftet nogle begrænsninger, som køberne må acceptere. Dels er der en tilladelse til at bade, som kun gælder for køberne, og dels må de f.eks. ikke begynde at bygge skure eller badebroer ved vandet. Og netop disse udstykninger optræder nu i den nye grundejer-forenings lovpunkter, for der er en gruppe fødte medlemmer af den nye forening, som ikke bare kan, men simpelthen skal være med. Men der kan også optages nye medlemmer, nemlig dem, som bor på de omliggende grunde. Og alle får nu oven i købet lov til at bruge en ny bådebro, som netop er blevet bygget færdig for enden af strandstykket. Broen viser sig at blive stærkt benyttet, men også at være en brugsgenstand, som giver tilbagevendende problemer, fordi der sker storm- eller frostskader på den, så den ofte skal repareres. Men de nuværende medlemmer, der husker tilbage til tiden før den store inddæmning med den nye sandstrand og kørevejene dertil (i 1980), ved også hvor vigtigt, det var at have en robåd liggende ved fællesgrundens mole og bro, for så kunne man hurtigt sejle ud til den hyggelige badeø ude ved havets 1. revle, der næsten altid lå tørlagt oven vande. Videre oplyser lovparagrafferne, at kontingentet er 5 kroner om året, men dertil kommer ganske vist en dyrere andel af fællesudgifterne til vejenes vedligeholdelse, til elektriciteten i de kommunale gadelygter, til bådebroens vedligeholdelse o.s.v. Det vedtages, at foreningens bestyrelse skal bestå af 5 medlemmer, hvoraf mindst to skal være fastboende på stedet. Deraf kan vi jo skønne, at sommerhusejerne sandsynligvis stadig var i overtal. Sådan startede det altså, men hvordan det hele ville udvikle sig i løbet af en årrække, og hvor utroligt meget det kom til at udvikle sig, var der næppe nogen, der kunne forestille sig. 5

6 Av, av! Der er noget der stikker For os, der ikke var med i starten, er det overraskende læsning at kigge i de gamle protokoller fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Det kunne vel ikke falde os ind, at det helt store problem i en årrække hedder: myggeplage. - Undskyld, hvad for noget? Jo, hver sommer er området ved vandet med mole, bådebro og å-udløb fyldt med stikkende myg. - Og hvad skal man gøre ved det? Smøre sig med myggebalsam? - Nej, der skal helt andre midler til i bekæmpelsen, så man sætter folk til at sprøjte gift i ud- eller indløbet fra åerne. Da det koster penge og åbenbart ikke hjælper stort, så dukker der et overraskende nyt middel op: Flyvemaskiner! - Jo, det drejer sig om helikoptere med speciale i at sprøjte strandområder effektivt til med myggegift. Det er ikke billigt, men det hjælper åbenbart, så en nyoprettet overordnet fællessammenslutning for de enkelte grundejerforeninger, kan netop styre en sådan sag og bagefter fordele omkostningerne, som ikke just regnes i småpenge. Men vores egen forening har også meget andet at se til og holde rede på. Lad os springe frem til formandens åbning af en generalforsamling i juni 1968, Han siger: Det forløbne år har sikkert været det mest begivenhedsrige i foreningens snart 15-årige historie. Der er kommet kloakledninger i vejene og asfalt oven på vejene, og lampeparken langs vejene er blevet forøget. 6

7 Ud med det beskidte vand Og 1968-formanden fortsætter: Værdien er jo ikke bare den, at vi kan køre eller spadsere lettere omkring i kvarteret og slippe for de periodiske besøg af slamsugeren. Mere tæller det, at vi nu er med til at genoprette de naturværdier, som har været under hastig nedbrydning i området, hvorefter det skulle blive mere rart og mindre sundhedsfarligt at bo ved Ishøj Strand. Det er kloakeringen, vi først og fremmest venter resultater af. Og foreløbig venter vi stadig. Rent faktisk mangler endnu halvdelen af strandbeboerne at få sluttet deres spildevandsafløb til kloakledningen. Der poster altså stadig tonsvis af forurenet vand mere eller mindre direkte ud i stranden, og hvad man må finde betænkeligt er, at det også løber gennem de nye drænrør med risiko for, at de får deres sugeevne ødelagt. Det forløbne år var også begivenhedsrigt på en mere ubehagelig måde. Stormen væltede en del træer i haverne og især de største og flotteste. Der medfulgte også en oversvømmelse, som anrettede skader og gener, og i grundejerforeningen kunne vi ikke gøre andet end at bortkøre de væltede træer. Så vidt 1968-formanden om det, der var sket i det forløbne år. Men så kommer han ind på nogle fremtids-tanker og siger: Disse oversvømmelser sætter nogle overvejelser i gang om, hvorvidt de kan forebygges evt. gennem de inddæmningsplaner, der har været fremme. Nogle grundejerforeninger i området sendte efter oversvømmelsen en efter min mening noget panikpræget opfordring til kommunen om at sørge for, at der nu bliver inddæmmet så at sige for enhver pris. Vi har drøftet sagen i bestyrelsen, men mener principielt, at folk må være flyttet til stranden for at komme til at bo i nærheden af vandet. Det vil derfor være absurd, om man skulle være interesseret i en dæmning, som først og fremmest tager sigte på at holde vandet på mindst en halv kilometers afstand. Da kommunen har ønsket at høre også vores mening, har vi meddelt, at man primært må arbejde med sagen ud fra det mål at skaffe et naturskønt område med gode bademuligheder og med så mange fordele og så få ulemper for lokalbeboerne. Og der må kunne laves en sluseanordning eller noget lignende, som kan forhindre oversvømmelser. Det var altså, hvad der var på dagsordenen i den citerede gamle tale, og nu i år 2014 ved vi, hvad det endte med hen imod 1980: Nemlig at problemerne blev søgt løst ved hjælp af en inddæmning, der blev meget større og mere omfattende, fornyende og forandrende af strandområdet, end nogen havde fantasi til at forestille sig - f.eks. i Vi har nu fået utroligt meget i oplevelses-gevinst, hvis vi bevæger os en tur ad vej eller sti ned til havet. Og vi er oven i købet blevet forskånet for at få havvand i vinkælder, krybekælder og / eller i haven. Men har vi også mistet noget? 7

8 De fleste vil nok svare nej, men personligt oplevede jeg også som barn et spændende strandområde, fordi min onkel havde et af træhusene i en stor og meget selskabelig sommerhusforening ovre i Vallensbæk. Når vi gik de 100 meter fra Køgevejen ned til vandet, så stod vi pludselig dér ved hans og alle naboernes robåde. Og foran os lå det store eventyrlige og bølgende hav, der førte direkte ud i den store verden. Var du dengang forfulgt af den tyske værnemagt, kunne du f.eks. stjæle en båd og flygte til Sverige! Det var, hvad en frihedskæmper gjorde med min onkels båd (sandsynligvis med onkels hemmelige tilladelse). Før inddæmningen i 1980 stod jeg af og til med den erindring i hovedet nede for enden af vores grundejerforenings fællesgrund og skuede ud over det store, fantastiske hav. Står jeg dér i dag, ser jeg bare på flokke af svømmende svaner og flyvende gæs i søområdet foran mig. Men det er også OK! Jeg værdsætter virkeligheden, som den er. 8

9 Købmandens datter om at arbejde, bo og leve i Ishøj. Jane Molberg, som vi taler med, har boet ved Ishøj Strand siden starten af 1940 erne. Men først lidt mere forhistorie om området: Efter fem forbandede år under tysk besættelse kunne danskerne i forsommeren 1945 atter dukke op fra kælderens beskyttelsesrum og ud fra de offentlige pladsers store mørke fælles-bunkers. Fortidens sporvogne, busser og tog dukkede efterhånden også op på deres tidligere ruter, så nu gjaldt det virkeligt om at komme ud og trække vejret frit og se sig om i verden. Og måske også med at forlade sognegrænsen og uden frygt slå sig ned ude i den smukke danske natur. Mennesker, der har oplevet efterkrigstiden, kan nok huske den enorme byggelyst, der opstod alle vegne og resulterede i et omfattende nybyggeri. Kunne man ikke straks anskaffe sig en ny lejlighed eller eget hus, kunne man i det mindste finde sig en sommerhus-grund og måske selv forsøge at bygge på noget once a week, altså i weekenden (nyt dansk udtryk!), men som ikke måtte ligge for langt væk, da man jo kun havde fri om søndagen. Nu gik der busser ned ad Gl. Køge Landevej. Og mellem Vallensbæk og Hundige lå der et strandområde, hvorfra man i det mindste kunne vade eller ro ud til en udmærket lille badeø. Til glæde for de første sommerhus- og campingplads-beboere i det nye kvarter samt for forbipasserende bil- og cyklister åbnede der forskellige butikker, og en af de handlende, der var tidligt ude (i slutningen af 1940 ne), hed købmand Espersen. Familiens arbejdsplads Det var min far, som oprettede en ret stor butik Købmand Espersen på hjørnet af Tranegilde Strandvej og Solvej, og han kan ses på et gammelt billede sammen med min mor og min faster, for de var hans medarbejdere. Det fortæller Jane Molberg, der i 2014 er flyttet fra Lærke Alle til en lejlighed i Ishøj Centrum. Selv er hun født i 1942, og så snart hun kunne bære en pose eller kurv, begyndte hun også at hjælpe til. Da hun havde overstået den lovpligtige skoletid, blev hun faktisk ansat i faderens forretning, og på det grundlag fik hun sin uddannelse som købmandsekspedient. 9

10 Hun fortæller videre: Det gav mig lyst til at uddanne mig yderligere ved at gå på købmandsskole i København, selvom der var venner som advarede mig og hævdede, at man da ikke kunne blive rigtigt uddannet, når man bare havde gået og hjulpet sin far. Men det kunne jeg altså, og da jeg havde bestået min eksamen, trodsede jeg nogle nye påstande om, at jeg på grund af min fortid nok ikke kunne få noget spændende arbejde. Men det gik helt modsat, for da jeg søgte ind hos selveste Magasin, blev jeg straks antaget og fik hurtigt lov at arbejde i nogle af de afdelinger, jeg syntes bedst om, d.v.s. med salg af kolonialvarer eller af legetøj. Dér var jeg i en længere årrække, indtil jeg blev gift og fik børn og med min mand flyttede til Lærke Alle. Synligt minde om morfar Når vi spørger om, hvad hun husker fra barndommen, kan hun ret detaljeret erindre, at først var der tre sommerhuse ned ad den nyanlagte Solvej, og så kom der et stort hus på højre side, og så gik det stærkt med at få bygget flere sommerhuse og udstykket nye grunde. Nu skulle der leveres vand direkte til de nye beboere, så de kunne slippe for alle sammen at grave brønde. Og det var min morfar, en dygtig håndværker (lige som også min far tidligere havde været), som byggede det høje flotte vandtårn, som stadig kan ses i en have på Solvej, men ikke har været i brug i mange år. Så minder Jane M. os om, at det med at være storkøbmand som hendes far var, det var dengang et besværligt og krævende job. Husk, at far og hans medarbejdere skulle skaffe alle varerne til veje ved selv at hente dem, f.eks. hos nogle bønder i Greve eller Ishøj eller inde på Grønttorvet, som først senere hen flyttede fra det indre København til området ved Gl. Køge Landevej og Folehaven. 10

11 -Nåja, men så kunne man vel lige smutte rundt og hente dem? Nå det kunne man? Husk venligst på, at den slags transport foregik på trehjulede ladcykler, så man smuttede jo ikke lige frem og tilbage. Vi er nået til et væsentligt spørgsmål: - Nu har du, Jane M., ifølge vores regnemaskine boet i Ishøj i godt 70 år. Og du har røbet, at du på dine ældre dage vil finde dig en lejlighed her i nærheden. Hvorfor dog det? Fordi der foregår så mange udmærkede ting i Ishøj. Jeg er stadigvæk optaget af både det ene og det andet: Foreningsliv med gode og hyggelige møder, underholdende oplevelser bl.a. biograf- og udstillings-besøg sammen med de mange lokale venner, man har fået gennem livet. Og kort sagt: Selv om jeg også har gode oplevelser på rejser i ind- og udland, så lad mig sige det kort: Jeg elsker at bo her i Ishøj og kunne ikke drømme om at bo andre steder! 11

12 Gør dit hjem til et fristed - også gerne for andre. Det var i hvert fald hvad Gudrun Lauridsen fra Ishøj Strand ikke betænkte sig på at gøre. I årtier omkring 2000-tallet havde de fleste beboere i den østvendte afdeling af kommunen hørt om eller mødt en vis Gudrun Lauridsen på Solvej. Hun var kendt for sin hjælpsomhed over for andre samt for mange nyttige aktiviteter. Da Ishøj vinterbadeforening Isbjørnen i 2012 fejrede en rund fødselsdag, var hun en af dem, der blev hyldet, og som allerede nogle år tidligere var blevet Æresmedlem af foreningen, for hun var en af en lille flok kvinder, der tidligt glædede sig over et glimrende badeland som Ishøj Strand og mente, at den i videst muligt omfang burde bruges og altså også uden for sommertiden. Da kommunen var blevet indraget i sagen ved at stille overvågnings-vagternes sommerhus til rådighed som om- (og af-)klædningsrum for vinterbaderne, blev det starten på foreningen. Den blev så populær og slagskraftig, at isbjørnenes aktiviteter førte til endnu et kommunalt udspil, der hedder Havfruen. Det drejer sig om den imponerende badebåd, som foreningens morgenduelige medlemmer og - lidt senere på dagen - alle tilmeldte Ishøj-borgere kan fryde sig over. Gudrun Lauridsen er nu ikke længere til at træffe på Solvej, for hun flyttede for nogle år siden til plejehjemmet Torsbo i kommunens modsatte ende. Dér har jeg besøgt hende og fået bekræftet, at det ikke var helt tilfældigt, at hun i 1950 erne slog sig ned ved Ishøj Strand. 12

13 Kom til Frimærke-Ishøj! Hun er født og opvokset på bondegårde i Jylland, men kom som arbejdsivrigt ungt menneske til Sjælland og gik på forskellige kurser til uddannelse i praktiske kvindefag, så hun kunne bl.a. gøre rent og lave mad eller arbejde som sygemedhjælper på professionel vis. Hun havde med sin ægtefælle og et par små sønner slået sig ned først lidt nord for København, men da hendes mand var frimærkesamler, havde han fået kontakt med en person med samme interesse, og denne mand var også familiefar og boede ved Ishøj Strand. Han fik så en weekend besøg af Gudrun og ægtemand, og ud over frimærker gik deres interesse også til værtsparrets boligkvarter og kort efter til et hus, der var til salg på nabovejen, Solvej. Gudrun fortæller, at da hendes giftermål blev opløst nogle år senere, fik hun travlt med at arbejde for at tjene penge, så hun kunne blive boede i Ishøj med sine sønner. Dengang var de offentlige myndigheder faktisk ude på at overtage ansvaret for og opdragelsen af børnene, hvis kvinder blev alene. Gudrun følte sig også truet, men hun fik overbevist de besøgende øvrigheds-personer om, at hun nok skulle klare både børn, hus og hjem. At hendes arbejds- dag undertiden nåede 16 timer, kunne hun godt holde til, men det var jo ikke så vellykket, når hun også skulle passe sønnerne. Heldigvis mødte hun hjælpsomhed fra naboerne, da situationen var mest tilspidset, og da hun senere blev mere hjemmegående bl.a. fordi hun havde fået udbygget sit hus og nu kunne blive hjemme og drive et pensionat, så var det hende, der begyndte at hjælpe andre mennesker i omegnen. Hun var i tidens løb kommet med i en række foreninger, der arbejdede for kvindernes sag men også gerne for mændenes. Det drejede sig bl.a. om muligheder for selvhelbredelse i tilfælde af sygdom, og hertil kunne måske naturen og vegetarisk madlavning hjælpe til. Hun gik også op i sit medlemskab af De grå pantere, som kontaktede diverse politikere, hvis de syntes, at der var nogle nærliggende muligheder for at forbedre samfundet. Hun skrev og fik udgivet en bog om at arbejde for andres sag. Livsfaser og forandringer hed den, og hun var også medskriver af en anden bog Livets skole, flid og nøjsomhed. 13

14 Gør livet til en leg! Hun døbte sit hus Fristedet, hvilket fremgik af et malet navn på ydermuren, og nu kunne folk komme og hygge sig med en kop kaffe, mens de fremlagde deres sorger og problemer og ofte fandt hjælp via Gudruns erfaringer, viden og råd. Hun gav råd til f.eks. fraskilte kvinder, men udtrykker man beundring over hendes hjælpsomme indstilling, trækker hun på skulderen og erklærer, at hun bare er noget egenrådig og forsøger at tage sig af det, hun godt kan lide at beskæftige sig med. I sin tid havde det ikke været uvæsentligt for Gudrun og hendes mand, at f.eks. Tranegilde Strandvej var veludstyret med købmand, bager, slagter og kiosk m.m., så da kommunens østligt boende cykelsmed pludselig flyttede bort, så var det et savn for mange. Også for Gudrun, som holdt meget af at cykle, men hun greb ind med noget praktisk, idet hun tog kontakt med områdets amatør-cykelsmede og fik dem til at dukke op, når de havde tid, og dermed var der atter nogen til at lappe strandboernes cykelslanger og skifte deres udslidte kæder og sadler. Hun har gennem årene skrevet en række digte og fået dem aftrykt forskellige steder, og går man ind på nettet og googler f.eks. Gudrun Lauridsen, Ishøj, kan man også høre og se hende blive interviewet, hvorunder hun bl.a. læser digte op med sætninger som: Viljen er den vej, som gør livet til en leg... Fyld din dag med glæder, varme og tro, så også andre kan føle dagen som go!. 14

15 Min start m.m. som Ishøj-borger Vagn Simonsen, tidl. formand for Tranegilde Strand Grundejerforening Kan man bo i Ishøj? Ja, det er vi jo mange tusinde mennesker, der gør, men alligevel har jeg brugt spørgsmålet som overskrift til bl.a. nogle foredrag, jeg har holdt også uden for Ishøj kommune. Så omtaler jeg bl.a. en medstuderende fra min tid på Københavns Universitet i 1980 erne. Han hed Mohammed og røbede, at han sammen med kone og et barn boede i en meget lille lejlighed i Ishøj og egentlig håbede på at finde en større. Flere af de nye kammerater var straks parat med forslag om visse muligheder enten inde i København eller længere ude på landet. Men Mohammed værgede for sig og erklærede: --Jamen, jeg vil da ikke flytte fra Ishøj. Jeg vil kun bo i Ishøj. Jeg vil også nævne, at en af gratisaviserne i sommeren 2013 gav gode råd om danske superstrande og bl.a. skrev; Ishøj Strand har stort set alt, hvad et sommerhjerte kan begære: Ren, børnevenlig strand med det fineste sand, klitter for de solbadende, gode muligheder for vandreture i smuk natur med masser af fugleliv o.s.v. Dertil en afsluttende bemærkning om at huske at besøge Arken og Ishøj Havn. Ja, så man må da kunne bo i Ishøj i hvert fald om sommeren. I Politiken erklærede Venstre-politiker og tidligere integrationsminister Bertel Haarder for nogle år tilbage, at når det gælder god integration af fremmede mennesker, så ligger Ishøj sammen med Roskilde i toppen, langt foran andre kommuner. -Ja, naturligvis, det ligger jo i navnet Is-HØJ. Det er bare toppen... Men sproget kan jo have skjulte betydninger, og jeg har ikke mødt nogen Ishøjborgere, som ikke ved, at når folk udefra stiller spørgsmålet: Kan man bo i Ishøj, så betyder det: Hør, det dér med at bo i Ishøj, er det ikke dybt godnat? For i virkeligheden er der ikke tale om et spørgsmål, men et svar, når man selv har fortalt, at man bor netop dér. For at understrege det, har jeg forsket lidt i, hvad folk fra andre kommuner får af svar, når de fortæller, hvor de bor. Og det er meget omskiftelige svar bortset fra, at Hellerup-borgerne angiveligt altid får gensvaret: Hvordan har du råd til at bo dér? 15

16 På cykel gennem Ishøj Jeg er selv født og opvokset i Vanløse i den sydlige del af København, og det var et hyggeligt, men så vidt jeg husker ikke noget voldsomt eftertragtet område. Da jeg og et par gode kammerater nåede års alderen, fik vi lov at cykle på weekend- ophold med telt og soveposer, og turen gik altid ned ad Køgevejen, hvor der var gode teltpladser i f.eks. Vallensbæk, Hundige, ved Mosede-fortet og ikke mindst ved Trylleskoven i Solrød. Vi kørte jo gennem forskellige kommuner undervejs, men vi vidste lige så lidt som de øvrige vejfarende, at der var noget, der hed Ishøj. Dette navn blev sikkert ikke alment bekendt før i 1970 erne, da der kom S-tog-station, butikscenter og nye store boligkvarterer. Indtil da havde Ishøj ikke tilbudt de forbikørende andet end våde strandenge, sivskove og marker med korn eller græssende køer. Vi stoppede af og til ved en populær landevejskro for at købe sodavand, men den hed jo ikke Ishøj Kro, men Jægerkroen. Da jeg var fyldt 19 år måtte jeg flytte rundt i Danmark for at blive uddannet og finde arbejde, så jeg boede flere steder både i Jylland og på Fyn, men i 1963 fik jeg endelig et job i København og skulle finde bolig til mig, min kone og to små børn. Hvor skulle vi dog bo? En lejlighed kunne man ikke uden videre få fat i, men der var ledige huse og byggegrunde én masse, og priserne var overraskende nok nogenlunde de samme overalt, både nord og syd for og i København. Jeg boede hos noget familie i adskillige måneder, mens jeg/vi i ledige øjeblikke kørte på boligjagt. Vi fór rundt og så på boliger, og overalt skulle vi af med mindst 50 pct. mere end de kroner, vi håbede at få for vores rækkehus i Odense. Det var købt bare to år forinden for kun kroner, og det var ikke fordi, jeg drømte om at blive husejer, men fordi det havde været umuligt at opdrive en lejlighed i Odense. Der fandtes simpelthen ikke ledige lejligheder i storbyerne, og derfor var der alle mulige restriktioner over for dem, der søgte lejlighed. Man skulle have boet i kommunen i flere år og helst have 3-4 børn. Det var årsag til de ofte noget panikagtige byggerier, der blev sat i gang i de efterfølgende år. 16

17 Hov, et drømmehus! Efter at have set på huse til salg i Vallensbæk mødte jeg overrasket en tidligere skolekammerat, som jeg ikke havde set, siden han droppede ud af gymnasiet, fordi lærerne syntes, han var for sløv og verdensfjern. Han havde nu nået sit store mål og var blevet en respekteret kunsthåndværker, keramiker og designer, og han blev senere så berømt i udlandet, at han kom til at tjene flere penge end alle vores gymnasielærere tilsammen. Han foreslog mig at tage med til Ishøj landsby, hvor han boede og havde værksted på en forhenværende bondegård. Således startede jeg med at opleve Ishøjs lyksaligheder indefra, fra det kommunale centrum oppe mellem kornmarkerne. Kort efter fandt jeg et drømmested, et lidt særpræget hus ved Ishøj strand. Jeg var meget begejstret, men hvis jeg havde lyttet til min bedstemor, som blev bestyrtet, da hun første gang besøgte os, nå ja, så skulle jeg måske beskrive huset som en hjemmebygget lille knaldhytte, lavet af tilfældige klunsede materialer, oprindelig bygget af en opfindsom kunstmaler, som opgravede ler, stampede det og klinede det på skeletter af flettede siv og rør; det var så væggene. Som brændeovn i stuen brugte han en ilanddrevet klokkebøje. Da jeg i bil bumpede hen ad grusvejene sammen med en advokat for at drøfte køb af huset, sagde min advokat snusfornuftigt: - Lige nu ses der ved Ishøj Strand spredte sommerhuse, og nogle er ombygget til helårshuse via lidt puds udenpå og pap eller bløde masonitplader indeni. Du må indse, at sådan vil det være mange år endnu. Senere fik den unge advokat et stort sagførerfirma i Det indre København, og når jeg af og til mødte ham, spurgte jeg lidt drillende, om han havde mere held med sine store retssager end med sine forudsigelser om Ishøj Strand. For i løbet af ganske få år blev området byggemodnet med asfaltveje og kloaker, og det blev hurtigt tæt bebygget med ret varierede typehuse. Men nogle af husene bar inden i sig et usædvanligt hjerte. Ikke et, der bankede normalt, for det var banket sammen af fiskekasser. Samme udvikling skete i 1920 erne og 30 erne i nogen grad i de tre landsbyer Torslunde, Ishøj og Tranegilde. Og man kunne tilføje: I en hel række områder uden for hovedstaden fik københavnerne øjnene op for nye sejlsports- og bade-muligheder, især hvis grundene lå i tog-, bus- eller cykelafstand på højest en lille time. 17

18 Vundne og tabte værdier For de tidligere grundejere af eng- og sivarealer betød det en uforudset økonomisk belønning, hvilket dagbladet Politiken i 1935 i anledning af den nye Køgevej betroede sine læsere: Eventyrlige Prisstigninger langs den ny Cementvej. Arealer, der i Aarene før krigen (altså 1.verdenskrig) kostede kr. pr. Tønde Land, bliver nu solgt for kr. pr. Tønde. Artiklen nævnes i Else Triers lokalhistoriske bog og slutter ironisk med at fastslå, at landmandens penge ikke ligger i slid, slæb og grøftegravning, men i at han i tide har sørget for at eje grunde ved vandet. Jeg husker, at sådanne heldige tilfælde også indgik ironisk i handlingen i Lise Nørgaards populære TV-serie Matador samt i en af hendes romaner Englevej. Sidstnævnte handler om en upopulær arkitekt, der forsøger at styre et helt beboelseskvarter, fordi han har ejet og solgt grundene. Men hvorfor nu interessen for det emne? Det spurgte jeg om, da jeg denne sommer mødte Lise Nørgaard på Bakken, hvor hun fik årets ærespris. Som man kunne formode, lød hendes forklaring på, at hendes egen familie i midten af 1900-tallet nød økonomisk godt af faderens salg af sine gamle grunde langs Roskilde Fjord, dér hvor hun fødtes og voksede op. Og så kom emnet også overraskende på bordet, da jeg for år tilbage talte med præsten Johannes Møllehave, der har holdt flere prædikener her i Vejleå Kirke. Jeg spurgte, hvorfor han dog i sine yngre dage skiftede sit præstejob i Greve ud med et arbejde som fængselspræst på Vestegnen. Han rokkede lidt med hovedet, og så sagde han ligeud: I længden kunne jeg ikke klare at skulle trøste de stakkels landmænd og gartnere, som hele tiden sørgede og beklagede sig over, at de havde solgt deres gamle arealer alt for billigt til kommunen, der nu solgte dem videre til høje priser. 18

19 Fællesgrunden voksede op Efter min indflytning i strandområdet var jeg i 1965 så heldig at blive valgt til formand for grundejerforeningen, måske især fordi jeg havde talt varmt for en bedre udnyttelse af fællesgrunden ved Strandvangen. Da kriminalinspektør Bent Hansen, der også boede (bor) på Strandvangen, derefter blev valgt til næstformand, var tiden inde til at gå til makronerne og få den nærmest losseplads-agtige grund omdannet til opholdssted for foreningens medlemmer ikke mindst for forældre med børn. Arealet blev hegnet ind, og der blev lavet legeplads, opstillet kaffeborde og bygget en god bådebro ud til havet, så man i sommertiden kunne sejle den lille kilometer ud til 1. revle, som næsten altid var oven vande og af sig selv med vindens hjælp havde dannet små sandklitter på sig. Siden da har fællesgrunden glædeligvis fungeret og udviklet sig i smuk overensstemmelse med de beslutninger og ønsker, der fremkommer på generalforsamlingerne. Under den store oprydning på grunden dukkede en jordtildækket granitsten op, og den blev placeret synligt på plænen som en slags vartegn for det nye fritidsområde. Formand og næstformand drøftede indbyrdes, om de burde få deres navne indhugget på stenen. De kunne stå øverst med efterfølgende formænds navne nedenunder. Vi besluttede dog beskedent at overlade denne afgørelse til en forventet taknemmelig eftertid. OK, tag dette som en lille spøgefuld vision. Disse oplevelser og betragtninger er altså mine og stammer dermed fra et enkelt medlem af grundejerforeningen. Men jeg tror, at alle I andre også kunne møde op med lignende fortællinger. Nåja, måske med et noget andet indhold, men forhåbentligt fulde af positive følelser over for tilværelsen her ved Ishøj Strand. 19

20 Sang Vagn Simonsen har forfattet en sang, han sang til foreningens 70 års jubilæum

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning.

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Claus-Peter Aanum. Boligforeningen Ungdomsbo i Esbjerg, den 15. marts 2012. Første gang jeg stiftede

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 Hej igen Uffe! I fortsættelse af behagelig telefonsamtale med dig d.d., samt din ordre til mig ( Så kære Leif: du må ta' kontakt

Læs mere

Et aktivt liv på sin egen måde

Et aktivt liv på sin egen måde Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 Et aktivt liv på sin egen måde Om et halvt år flytter 29-årige Marc Jørgensen hjemmefra og ind i sit eget hus en opfyldelse af et af hans mål i livet Af Jane W. Schelde

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Side 1 af 10 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Kerteminde, den. 8 marts 2015 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Søvangsparken Sted:

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Et stoleformet seksualliv

Et stoleformet seksualliv Artikel fra Muskelkraft nr. 6, 2001 Et stoleformet seksualliv Jeg vil i hvert fald hellere beholde Claus end tænke, at vi gør det måske ikke fem gange om ugen. Af Jørgen Jeppesen Man får nemt øje på forskellene.

Læs mere

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor.

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor. Chatollet Jeg husker mit barndomshjem som et meget stille sted. Der var ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget til mig om at være stille, eller at stemningen var trykket. Det

Læs mere

Indhold : En opfordring fra bestyrelsen: Hundeluftning i bebyggelsen.

Indhold : En opfordring fra bestyrelsen: Hundeluftning i bebyggelsen. Ørenlyd Grundejerforeningen Øresundsparken informerer Nr. 147 21 årgang 21. oktober 2011 Indhold : Hundeluftning i bebyggelsen Side 1 Regnskab for første halvår 2011 Side 2 Kommende arbejder Side 2 Antenne

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31 Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 32 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 33 Vi standsede for at tage os

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Afdeling 13 Da jeg ventede et barn i 1929 måtte jeg udsætte fagforeningsarbejdet et stykke tid, men efterhånden havde jeg fået forbindelse med flere telefonister,

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr 86 - marts 2008 Simon Gregersen Strøby ved Køge Alder: 34 1. februar 1996, Multi Stilladser i Århus

side 9 manden StilladsInformation nr 86 - marts 2008 Simon Gregersen Strøby ved Køge Alder: 34 1. februar 1996, Multi Stilladser i Århus StilladsInformation nr 86 - marts 2008 side 9 manden Navn: Bopæl: Simon Gregersen Strøby ved Køge Alder: 34 Start i branchen: 1. februar 1996, Multi Stilladser i Århus Nuværende firma: Langborg Stilladser,

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år.

Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år. Formandens beretning Grundejerforeningen Skovgårdsparken Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år. Sidste år havde vi generalforsamling den 20. april, hvor Christian

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign 1 of 10 Mørkesjælen MØRKES DNA Udarbejdet af Citydesign 2 of 10 1. Formålet Formålet er at inddrage stakeholder analyse, interview med 20 borgere, samt vision, strategi og handling, at få sat udviklingen

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

I den sydlige del af Kulhuse, ud for Bautahøj Kursuscenter. Adgang kun langs stranden eller fra sommerhusene.

I den sydlige del af Kulhuse, ud for Bautahøj Kursuscenter. Adgang kun langs stranden eller fra sommerhusene. Badevandsprofil for: Klassifikation af badevandet Beliggenhed (vandet) Hydrologiske forhold Morfologiske forhold blågrønalger (Cyanobakterievækst) makroalger og/eller fytoplankton Mulige forureningskilder

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Formøde: Konsulenterne Skjold Fink og Frans van der Woude, der stod for personaleseminaret, besøgte alle 3 BSS biblioteker henholdsvis fredag

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Kære Grundejer, Svanlevvej, 06.05.2012

Kære Grundejer, Svanlevvej, 06.05.2012 Kære Grundejer, Svanlevvej, 06.05.2012 Den nye bestyrelse: Hermed en kort introduktion til den nye bestyrelse, som nu varetager jeres nuværende og fremtidige fælles interesser i forbindelse med det skønne

Læs mere

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT 0 1 FORÆLDREMØDET 2 Man løser ikke problemerne ved at stikke af. Man må tale om det. 3 Selv om det kan være hårdt. 4 - Gør

Læs mere

Vinterbrev 2007. Åens grundejerforening. Bjerge strand.

Vinterbrev 2007. Åens grundejerforening. Bjerge strand. Vinterbrev 2007. Åens grundejerforening. Bjerge strand. 19 01-2007. Sket siden generalforsamlingen. Kalundborg kommune: Vi er nu en del af Kalundborg kommune, det betyder naturligvis store forandringer

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Sven Øvre Storegade 17 4550 Asnæs Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i salgsopstilling og købsaftale har givet

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt

At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt Julie K. Depner, 2z Allerød Gymnasium Essay Niels Bohr At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt Der er mange ting i denne verden, som jeg forstår. Jeg

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub StilladsInformation nr. 75 - maj 2005 Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub Navn: Jesper Christiansen Bopæl: Svebølle Alder: 32 Start i branchen: 1993/1994 Nuværende firma:

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

selv, at fylde lidt forebyggende grus i et lille hul, der pludselig dukker op udenfor jeres parcel.

selv, at fylde lidt forebyggende grus i et lille hul, der pludselig dukker op udenfor jeres parcel. Beretning 2007 Ja så er endnu et år gået, og denne gang med ny formand for grundejerforeningen. Dette efter mange fine år med Leif som formand. Det har været både spændende og arbejdskrævende, at forsøge

Læs mere

Aske og Bente er et ældre ægtepar. De har fundet nogle gamle fotografier fra deres ungdom og prøver at blive enige om, hvor og hvornår de er taget.

Aske og Bente er et ældre ægtepar. De har fundet nogle gamle fotografier fra deres ungdom og prøver at blive enige om, hvor og hvornår de er taget. 1.1 Gamle billeder. Ræsonnement Læs teksten, og indsæt ordene fra boksen under dialogen, så samtalen giver mening. Der er hjælp i grundbogen side 9, nr. 3. Aske og Bente er et ældre ægtepar. De har fundet

Læs mere

Du danske sommer. Du danske sommer jeg elsker dig Skønt du så ofte har sveget mig. Hold kæft. Snart kolde farver i sky og vand. Hold kæft deroppe!

Du danske sommer. Du danske sommer jeg elsker dig Skønt du så ofte har sveget mig. Hold kæft. Snart kolde farver i sky og vand. Hold kæft deroppe! Du danske sommer Du danske sommer jeg elsker dig Skønt du så ofte har sveget mig Snart kolde farver i sky og vand Snart nøgne piger ved hver en strand Hold kæft. Hold kæft deroppe! Mer, mer, I skal holde

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv E T E R OPGAVER TIL H.C. Andersens liv NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Hvad ved du om H.C. Andersen? Skriv stikord til de fire overskrifter i cirklen. Se eksemplet. P E R S O N E R T I N

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter Portræt af en verdensborger Elise Hahn, Californien Mette Weber Om Konflikter i udlandet Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. OPGAVER TIL Livet går så hurtigt NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. Tal i grupper om jeres egne

Læs mere

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Michael Rohde var stødt på vej op ad karrierestigen, inden han valgte at ændre kurs. I dag hjælper han andre mennesker med at leve et bedre liv i pagt med deres

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Iscenesættelse: Kamilla Bach Mortensen Manuskript: Kamilla Bach Mortensen og de medvirkende Medvirkende: Rebekka Owe og Christine Sønderris Instruktørassistent: Stine

Læs mere