2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012"

Transkript

1 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne Syddansk Erhvervsskole Svarprocent: % (217 besvarelser ud af 272 mulige) Skolerapport

2 Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af undersøgelsens resultater Del II: Del III: Del IV: Del V: Del VI: Resultater og anbefalinger til det videre arbejde Frafaldstema, tilvalgsmoduler og baggrundsanalyse Uddybende datagrundlag - Spredningsmål Resultater i tabelform Uddrag til Undervisningsmiljøvurdering og handlingsplan Appendiks: Generel information om undersøgelsen, læsevejledning og oversigt over undersøgelsens spørgsmål Baggrund Elev- og kursisttrivsel spiller en væsentlig rolle for, hvordan uddannelsesinstitutionerne opfattes, hvordan de er i stand til at tiltrække nye elever og kursister samt evner at fastholde de eksisterende. Trivsel på uddannelsesstedet er samtidigt en forudsætning for, at man får veluddannede unge ud i samfundet efter endt uddannelse trivsel giver nemlig bedre rum til læring. Måling af og redegørelse for, hvad der driver trivslen i det daglige liv på uddannelsesinstitutionen er derfor et vigtigt skridt på vejen til at skabe tilfredse elever og kursister. Målet er at skabe de rammer der efterspørges, for derigennem at gøre jeres institution til et attraktivt sted at uddanne sig nu og i fremtiden. God fornø jelse! Med venlig hilsen Elevtrivselsholdet, Ennova Rapporten er udarbejdet af: Ennova A/S Ennova A/S. Alle rettigheder til metoder, tal og grafisk formidling forbeholdes. [2]

3 Datagrundlag Antal mulige svar Antal svar Svarprocent Landsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU 2 Syddansk Erhvervsskole % Bager og konditor 12 9 % Bil, fly og andre transportmidler 14 7% Bygge og anlæg % Byggemontagetekniker % Bygnings- og brugerservice 31 52% Bygningsmaler % Chauffør % Data- og kommunikationsuddannelsen (inkl. IT-Supporter) % Ejendomsserviceassistent % Elektriker % Frisør 86% Industriteknikuddannelsen % Krop og stil % Lageruddannelsen % Mad til mennesker % Mediegrafiker 7 5 % Medieproduktion % Mekaniker % Murer 55 9% Produktion og udvikling 93 % Produktør 6 6 % Smedeuddannelsen % Snedkeruddannelsen 5 5 % Strøm, styring og it % Sundhed, omsorg og pædagogik 1 51% Sundhedsservicesekretær % Tandklinikassistent 1 5% Teknisk designer % Transport og logistik 98% Træfagenes byggeuddannelse (= tømrer) 89 92% VVS-uddannelsen % Web-integrator % [3]

4 Sammenfatning af undersøgelsens resultater Svarprocent på Syddansk Erhvervsskole Odense- Vejle Svarprocenten på Syddansk Erhvervsskole er på %. Svarprocenten er på et godt og højt niveau til sammenligning med lignende undersøgelser. Resultaterne i rapporten er således et rigtigt godt fundament for det videre arbejde. Hvor høj er den overordnede trivsel? I figuren ser I hovedresultatet af Elevtrivselsundersøgelsen 12 på Syddansk Erhvervsskole. Her kan I desuden se hvordan I ligger i forhold til relevante benchmarks. Tallet i [ ] viser udviklingen siden sidste måling. Er den mindre end +/- 1 angives det som. Elevtrivsel Syddansk Erhvervsskole Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Syddanmark) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) 87 Sådan kan der skabes større trivsel på Syddansk Erhvervsskole. Analysen af undersøgelsens svar på Syddansk Erhvervsskole viser, at nogle områder er vigtigere at forbedre end andre, for at trivslen bliver så høj som mulig. PRIORITER prioriteringsområder Følgende indsatsområder bør prioriteres. De vurderes lavt samtidig med, at de har stor betydning for trivslen: [Ingen punkter] VEDLIGEHOLD jeres styrker Følgende indsatsområder bør vedligeholdes. De vurderes højt samtidig med, at de har stor betydning for trivslen. Gør mere af det, I er gode til: Undervisere Undervisning Socialt miljø Egen motivation Analysen er et input til dialog For at gøre ovenstående analytiske databearbejdning så pædagogisk som muligt, benyttes der igennem rapporten de såkaldte Prioriteringskort. Kortene viser, hvordan indsatsområderne og spørgsmålene fra spørgerammen kan bestemmes som hhv. Prioritetsområder, Styrker, Muligheder eller Svagheder i forhold til at forbedre den overordnede trivsel på Syddansk Erhvervsskole. Når I skal udvælge indsatsområder, kan undersøgelsen og Prioriteringskortene inspirere jer i debatten om, hvor der skal ske forbedringer hos jer. Der er sjældent tid og ressourcer til at prioritere alt. Prioriteringskortene er med andre ord et dialogredskab og ikke en facitliste over, hvor der skal sættes ind. Målet med den analytiske databearbejdning er således, at stille de sammenhænge, der kan findes i data til rådighed for den efterfølgende lokale dialog om hvor indsatsen fremadrettet skal lægges. Rapportens opbygning Rapporten behandler først de overordnede resultater, derefter uddybes de enkelte emner. Rapporten viser vurderingerne af de enkelte emner og spørgsmål vha. indeks, som går fra -. Betydningen af de enkelte emner og spørgsmål angives vha. såkaldte prioriteringskort. I kan læse mere i læsevejledningen bagerst i rapporten. [4]

5 Del II Resultater og anbefalinger til det videre arbejde [5]

6 Elevtrivsel Elevtrivsel Grafen viser hovedresultatet for Syddansk Erhvervsskole. Elevtrivsel er et gennemsnit af følgende spørgsmål: "Hvordan vurderer du skolen som helhed?" "I hvilken grad anbefaler du uddannelsen til andre?" Syddansk Erhvervsskole Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Syddanmark) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) 87 Elevtrivsel Grafen viser det samlede resultat for Elevtrivsel på Syddansk Erhvervsskole samt for uddannelsesgrupperne. I grafen er der endvidere sammenligning til lands- og regionsgennemsnittet for uddannelsesgruppen. Syddansk Erhvervsskole Merkantil - EUD (Syddansk Erhvervsskole ) Merkantil - EUD (Regionsgennemsnit) Merkantil - EUD (Landsgennemsnit) Syddansk Erhvervsskole Teknik - EUD (Syddansk Erhvervsskole ) Teknisk - EUD (Regionsgennemsnit) Teknisk - EUD (Landsgennemsnit) [6]

7 Elevtrivsel [+4] Syddansk Erhvervsskole SOSU - EUD (Syddansk Erhvervsskole ) SOSU - EUD (Regionsgennemsnit) SOSU - EUD (Landsgennemsnit) [7]

8 Elevtrivsel Grafen viser det samlede resultat for Syddansk Erhvervsskole samt for uddannelsesretningerne. [-7] [+4] [+8] [+7] [+5] Elevtrivsel 7 Krop og stil Bager og konditor Sundhed, omsorg og pædagogik Syddansk Erhvervsskole Smedeuddannelsen Træfagenes byggeuddannelse (= tømrer) Strøm, styring og it Bygge og anlæg Frisør Elevtrivsel 7 [+11] 7 [+11] [-6] [-6] [-7] Chauffør Mad til mennesker Elektriker Produktion og udvikling Syddansk Erhvervsskole Snedkeruddannelsen Byggemontagetekniker Tandklinikassistent Medieproduktion Elevtrivsel [-5] [+18] [+4] [+8] [-7] [+3] Mekaniker Transport og logistik Syddansk Erhvervsskole VVSuddannelsen Ejendomsserviceassistent Bygningsog brugerservice Lageruddannelsen Bygningsmaler Murer [8]

9 Elevtrivsel Elevtrivsel 59 [+11] 59 [+12] 57 [-12] 57 [+4] 57 [-3] 55 [-16] 47 [-11] Syddansk Erhvervsskole Sundhedsservicesekretær Produktør Data- og kommunikationsuddannelsen (inkl. IT- Supporter) Industriteknikuddannelsen Webintegrator Mediegrafiker Bil, fly og andre transportmidler Teknisk designer [9]

10 Elevtrivsel Tabellen viser resultaterne for Elevtrivsel på Syddansk Erhvervsskole samt for uddannelsesretningerne. I parentes ses svarprocenten. Elevtrivsel I hvilken grad anbefaler du uddan- du skolen som hel- Hvordan vurderer nelsen til andre? hed? Syddansk Erhvervsskole (%) 7 Bager og konditor (%) * Bil, fly og andre transportmidler (7%) Bygge og anlæg (%) Byggemontagetekniker (%) 7 7 Bygnings- og brugerservice (52%) 59 Bygningsmaler (96%) 58 Chauffør (94%) 7 Data- og kommunikationsuddannelsen (inkl. IT-Supporter) (59%) Ejendomsserviceassistent (%) Elektriker (%) Frisør (86%) 7 Industriteknikuddannelsen (86%) Krop og stil (%) * 88* Lageruddannelsen (88%) Mad til mennesker (59%) 7 Mediegrafiker (%) Medieproduktion (%) Mekaniker (%) Murer (9%) 55 Produktion og udvikling (%) Produktør (%) Smedeuddannelsen (96%) Snedkeruddannelsen (%) 7 Strøm, styring og it (%) Sundhed, omsorg og pædagogik (51%) 7 Sundhedsservicesekretær (%) 59 Tandklinikassistent (5%) Teknisk designer (94%) Transport og logistik (98%) Træfagenes byggeuddannelse (= tømrer) (92%) VVS-uddannelsen (%) 58 Web-integrator (%) Grundforløb 7 Hovedforløb >: Særdeles god vurdering 7-: God vurdering -: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse/klasse/hold har opnået det bedste resultat indenfor de viste resultater) Note: Der kan forekomme manglende resultater i tabellen, hvilket i så fald skyldes, at der har været forskellige spørgeskemaer (hhv. grundforløb, hovedforløb og et reduceret hovedforløbsskema) benyttet til de forskellige uddannelser. [1]

11 Elevtrivsel på tværs af deltagende skoler Ekstern benchmarking - Skoleniveau I grafen til højre kan I se hvor Syddansk Erhvervsskole som helhed er placeret mht. trivsel og skolens størrelse i forhold til andre skoler Syddansk Erhvervsskole Øvrige skoler ELEVTRIVSEL Skolens størrelse (målt på elever) [11]

12 Trivsel og Risiko for frafald Segmentering Figuren viser, hvordan eleverne kan inddeles i typer ud fra samspillet mellem deres trivsel og overvejelser om at droppe ud. I kan læse mere om de fire typers karakteristika under figuren. Lav ELEVTRIVSEL Høj 3% 13% % 19% Ja HAR DU INDEN FOR DE SENESTE 3 MÅNEDER SERIØST OVERVEJET AT STOPPE PÅ UDDANNELSEN? Nej AMBASSADØR Ambassadører kendetegnes ved høj tilfredshed og høj loyalitet. Deres yderst positive holdning bevirker, at de bidrager positivt til skolens virke, og at de anbefaler skolen og uddannelsen til venner og bekendte. PÅ-VEJ-VÆK På-vej-væk elever er generelt kendetegnet ved at være utilfredse, og i tvivl om deres valg af uddannelse og uddannelsessted. TROFAST De Trofaste udtrykker lav til mellem trivsel, men høj loyalitet. Når de - trods den lavere trivsel - ikke ønsker eller overvejer at forlade uddannelsen/skolen, kan det være begrundet i de betragtelige personlige omkostninger, der kan være ved at skifte uddannelse og/eller skole. TROLØS De Troløse er meget kritiske og ikke afskrækkede ved tanken om at skifte uddannelse/skole, såfremt et markant bedre alternativ tilbyder sig. Elevtyper på Syddansk Erhvervsskole Odense- Vejle Ambassadør Trofast Troløs På-vej-væk Syddansk Erhvervsskole % 19% 3% 13% Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Syddanmark) % 18% 4% 12% Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU % 19% 4% 14% [12]

13 af overordnede indsatsområder Ennova har på baggrund af spørgeskemaet udviklet en undersøgelsesmodel (se figur), hvilket garanterer for den bedst mulige beskrivelse af, hvordan trivslen skabes på de skoler, der er med i målingen. Nedenfor kan I se hvordan eleverne bedømmer de 7 indsatsområder. af overordnede indsatsområder Indsatsområderne er de "håndtag", der kan drejes på for at skabe højere trivsel. Alle områder behandles i detaljer i resten af rapporten, hvor I kan se de specifikke spørgsmål, der danner de viste resultater. Syddansk Erhvervsskole Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Syddanmark) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) Organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Egen motivation Udstyr & materialer Effekt på trivslen I cirkeldiagrammet kan I se, hvilke områder der har størst betydning for trivslen. 9% Organisering % Undervisere 28% Undervisning 15% Socialt miljø 13% Fysisk miljø 15% Egen motivation 1% Udstyr & materialer [13]

14 Hvor skal der sættes ind for at forbedre trivslen? Prioriteringskortene viser vejen Det overordnede prioriteringskort viser vurderingen af indsatsområderne i kombination med den effekt, en forbedring vil have på trivslen. Når I skal udvælge indsatsområder, kan prioriteringskortene inspirere jer i debatten om, hvor der skal ske forbedringer hos jer. Prioriteringskortet er med andre ord et hjælperedskab og ikke en facitliste over, hvor der skal sættes ind. VURDERING TILPAS VEDLIGEHOLD Egen motivation Socialt miljø Udstyr & materialer Undervisere Undervisning 7 Fysisk miljø Organisering OBSERVER PRIORITER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj PRIORITER [Ingen punkter] VEDLIGEHOLD Undervisere Undervisning Socialt miljø Egen motivation TILPAS Udstyr & materialer OBSERVER Organisering Fysisk miljø Sådan tolker I Prioriteringskortet Rapporten har indtil nu vist niveauet i trivslen. Prioriteringskortene på denne samt de følgende sider kan hjælpe med at udpege de indsatsområder, hvor en forbedring vil have den største EFFEKT på trivslen. Det er nemlig ikke nok kun at kigge på vurderingen af indsatsområderne. Det er også nødvendigt, at sammenholde vurderingen med, hvor stor en betydning indsatsområderne har for trivslen: PRIORITER Prioriteringsområder Høj betydning + Lav vurdering: De områder, hvor vurderingen er relativ lav, samtidig med at området er af stor betydning for trivlsen bør prioriteres i det omfang det er muligt. Ethvert forbedringsarbejde bør tage afsæt i prioriteringsområderne, da en indsats her vil give det største afkast og dermed stø rre trivsel. VEDLIGEHOLD Styrker Høj betydning + Høj vurdering: Dette område kan betragtes som en styrke. Det har stor betydning for trivslen, samtidig med at vurderingen på området er relativ høj. Hvis den høje vurdering fastholdes eller forbedres vil man vedligeholde eller endda forbedre den nuværende trivsel. Området bør - trods den gode vurdering - derfor ikke nedprioriteres, da dette vil få stor negativ effekt på trivslen. Find de ting I gør rigtigt og gør mere af det. TILPAS Muligheder Lav betydning + Høj vurdering: I dette område er vurderingen relativt høj, og en yderligere forbedring vil ikke have den store effekt på den overordnede trivsel. Her kan det være relevant enten at nedjustere ressourceforbruget eller i højere grad kommunikere den høje vurdering, så området får større betydning og dermed i højere grad vil påvirke deres opfattelsen af den overordnede trivsel. OBSERVER Svagheder Lav betydning + Lav vurdering: Indsatsmråder med begrænset betydning for trivslen og lav vurdering skal kun prioriteres, hvis der er en forventning om, at indsatsområdet i fremtiden vil få større betydning for trivslen eller at det er et strategisk vigtigt område. Følg udviklingen på indsatsområdet. Bemærk farveskalaen i højre side af prioriteringskortene I højre side af prioriteringskortene ses et udsnit af en farveskala. I sin fulde udstrækning spænder farveskalaen fra rød (index, dvs. lavest mulige vurdering) til grøn (index, dvs. højest mulige vurdering). Udsnittet af farveskalaen for det enkelte prioriteringskort indikerer hvor på - skalaen vi befinder os i det givne tilfælde. I fortolkningen af hvert enkelt prioriteringskort bør man således tage højde for, om skalaen er overvejende rød (dvs. lave resultater), orange (dvs. middel resultater), eller grøn (dvs. høje resultater). [14]

15 af overordnet indsatsområder Tabellen viser resultaterne for de overordnede fokusområder på Syddansk Erhvervsskole samt for uddannelsesretningerne. I parentes ses svarprocenten. Organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Egen motivation Udstyr & materialer Syddansk Erhvervsskole (%) Bager og konditor (%) Bil, fly og andre transportmidler (7%) 7 54 Bygge og anlæg (%) Byggemontagetekniker (%) 87 Bygnings- og brugerservice (52%) 53 Bygningsmaler (96%) Chauffør (94%) 55 Data- og kommunikationsuddannelsen (inkl. IT- Supporter) (59%) 56 7 Ejendomsserviceassistent (%) 56 * 46 Elektriker (%) Frisør (86%) Industriteknikuddannelsen (86%) 58 Krop og stil (%) 94* 91* * 92* Lageruddannelsen (88%) 52 Mad til mennesker (59%) Mediegrafiker (%) 89 92* Medieproduktion (%) Mekaniker (%) 7 7 Murer (9%) 57 Produktion og udvikling (%) Produktør (%) 89 Smedeuddannelsen (96%) Snedkeruddannelsen (%) 88 Strøm, styring og it (%) Sundhed, omsorg og pædagogik (51%) Sundhedsservicesekretær (%) 55 Tandklinikassistent (5%) * 7 Teknisk designer (94%) Transport og logistik (98%) Træfagenes byggeuddannelse (= tømrer) (92%) VVS-uddannelsen (%) Web-integrator (%) 58 Grundforløb Hovedforløb >: Særdeles god vurdering 7-: God vurdering -: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse/klasse/hold har opnået det bedste resultat indenfor de viste resultater) Note: Der kan forekomme manglende resultater i tabellen, hvilket i så fald skyldes, at der har været forskellige spørgeskemaer (hhv. grundforløb, hovedforløb og et reduceret hovedforløbsskema) benyttet til de forskellige uddannelser. [15]

16 Organisering Gennemgang af de syv indsatsområder De syv indsatsområder er dem I aktivt kan arbejde med for at forbedre den samlede trivsel. Derfor gennemgår vi på de følgende sider indsatsområderne hver for sig. Vi viser en vurdering af hvert spørgsmål, der er stillet for at vurdere forholdet. Prioriteringskortene på de følgende sider er kun gældende for det enkelte indsatsområde. For at I kan vide, hvilken placering forholdet har i det overordnede prioriteringskort kan I kigge øverst til højre på siden med det specifikke prioriteringskort. Der har vi angivet, hvor I er i kortet og hvad I derfor bør gøre. Organisering Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Organisering på Syddansk Erhvervsskole. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Organisering. [+2] 86 Syddansk Erhvervsskole Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Syddanmark) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) 7 [+2] Organisering Hvordan vurderer du den hjælp, du får fra skolens kontor/elevadministration? Jeg kan finde de informationer, jeg har brug for på skolen Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Organisering på Syddansk Erhvervsskole. Syddansk Erhvervsskole Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Syddanmark) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) 88 [-3] Skolen reagerer hurtigt overfor elever, der ikke følger reglerne [16]

17 Organisering Prioriteringskort for Organisering TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Organisering, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Organisering på Syddansk Erhvervsskole. VURDERING OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 3. Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen VEDLIGEHOLD 2. Jeg kan finde de informationer, jeg har brug for på skolen TILPAS [Ingen punkter] OBSERVER 1. Hvordan vurderer du den hjælp, du får fra skolens kontor/elevadministration? 4. Skolen reagerer hurtigt overfor elever, der ikke følger reglerne [17]

18 Organisering Grafen viser det samlede resultat for Organisering på Syddansk Erhvervsskole samt for uddannelsesgrupperne. I grafen er der endvidere sammenligning til lands- og regionsgennemsnittet for uddannelsesgruppen. Syddansk Erhvervsskole Merkantil - EUD (Syddansk Erhvervsskole ) Merkantil - EUD (Regionsgennemsnit) Merkantil - EUD (Landsgennemsnit) Syddansk Erhvervsskole Teknik - EUD (Syddansk Erhvervsskole ) Teknisk - EUD (Regionsgennemsnit) Teknisk - EUD (Landsgennemsnit) Syddansk Erhvervsskole SOSU - EUD (Syddansk Erhvervsskole ) SOSU - EUD (Regionsgennemsnit) SOSU - EUD (Landsgennemsnit) [18]

19 Organisering Graferne viser resultaterne for Organisering på Syddansk Erhvervsskole samt for uddannelsesretningerne. [+5] [+3] [+17] [+11] Organisering [+2] Bager og konditor Krop og stil Produktør Sundhed, omsorg og pædagogik Syddansk Erhvervsskole Tandklinikassistent Mediegrafiker Produktion og udvikling Træfagenes byggeuddannelse (= tømrer) Organisering [+11] [+8] [+14] [+3] [+11] [-2] [+3] Frisør Syddansk Erhvervsskole Smedeuddannelsen Snedkeruddannelsen Strøm, styring og it Bygge og anlæg Byggemontagetekniker Bil, fly og andre transportmidler Mekaniker Organisering [+6] [+3] [+3] [-6] 59 Elektriker Transport og logistik Mad til mennesker Syddansk Erhvervsskole Medieproduktion Sundhedsservicesekretær Lageruddannelsen Bygningsog brugerservice VVSuddannelsen [19]

20 Organisering 51 [-5] 55 [-3] 56 [-4] 56 [+9] 56 [+2] [+5] 58 [-7] Syddansk Erhvervsskole Industriteknikuddannelsen Webintegrator Murer Data- og kommunikationsuddannelsen (inkl. IT- Supporter) Ejendomsserviceassistent Bygningsmaler Chauffør Teknisk designer Organisering []

21 Organisering Tabellen viser resultaterne for Organisering på Syddansk Erhvervsskole samt for uddannelsesretningerne. I parentes ses svarprocenten. Organisering Hvordan vurderer du den hjælp, du får fra skolens kontor/elevadministrat i on? Skolen reagerer hurtigt overfor elever, der ikke følger reglerne Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen Jeg kan finde de informationer, jeg har brug for på skolen Syddansk Erhvervsskole (%) 7 Bager og konditor (%) * Bil, fly og andre transportmidler (7%) Bygge og anlæg (%) Byggemontagetekniker (%) Bygnings- og brugerservice (52%) 55 Bygningsmaler (96%) Chauffør (94%) Data- og kommunikationsuddannelsen (inkl. IT-Supporter) (59%) Ejendomsserviceassistent (%) Elektriker (%) 58 Frisør (86%) Industriteknikuddannelsen (86%) Krop og stil (%) Lageruddannelsen (88%) 55 Mad til mennesker (59%) Mediegrafiker (%) 89* 58 5 Medieproduktion (%) 59 7 Mekaniker (%) 59 Murer (9%) Produktion og udvikling (%) Produktør (%) * Smedeuddannelsen (96%) Snedkeruddannelsen (%) 58 5 Strøm, styring og it (%) Sundhed, omsorg og pædagogik (51%) 59 Sundhedsservicesekretær (%) 54 Tandklinikassistent (5%) * 87* Teknisk designer (94%) Transport og logistik (98%) 56 Træfagenes byggeuddannelse (= tømrer) (92%) 7 VVS-uddannelsen (%) Web-integrator (%) Grundforløb Hovedforløb >: Særdeles god vurdering 7-: God vurdering -: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse/klasse/hold har opnået det bedste resultat indenfor de viste resultater) Note: Der kan forekomme manglende resultater i tabellen, hvilket i så fald skyldes, at der har været forskellige spørgeskemaer (hhv. grundforløb, hovedforløb og et reduceret hovedforløbsskema) benyttet til de forskellige uddannelser. [21]

22 Undervisere Undervisere Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Undervisere på Syddansk Erhvervsskole. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Undervisere. [+2] Syddansk Erhvervsskole Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Syddanmark) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) 88 Undervisere Hvordan vurderer du lærernes faglige dygtighed? Hvordan vurderer du lærernes lyst og interesse i undervisningen? Hvordan vurderer du lærernes evne til at forklare tingene, så du forstår dem? De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Undervisere på Syddansk Erhvervsskole. [+14] 86 [+2] [+16] Syddansk Erhvervsskole Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Syddanmark) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) [+2] 86 [+16] [+2] 89 [+18] [+4] 86 Lærerne virker godt forberedte Lærerne er gode til at give tilbagemeldinger til mig på min indsats Lærerne overholder aftaler Lærerne giver os ansvar Lærerne respekterer os [22]

23 Undervisere Prioriteringskort for Undervisere Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Undervisere, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Undervisere på Syddansk Erhvervsskole. VURDERING TILPAS VEDLIGEHOLD OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 8. Lærerne virker godt forberedte VEDLIGEHOLD 6. Hvordan vurderer du lærernes lyst og interesse i undervisningen? 1. Lærerne overholder aftaler 12. Lærerne respekterer os TILPAS 5. Hvordan vurderer du lærernes faglige dygtighed? 11. Lærerne giver os ansvar OBSERVER 7. Hvordan vurderer du lærernes evne til at forklare tingene, så du forstår dem? 9. Lærerne er gode til at give tilbagemeldinger til mig på min indsats [23]

24 Undervisere Grafen viser det samlede resultat for Undervisere på Syddansk Erhvervsskole samt for uddannelsesgrupperne. I grafen er der endvidere sammenligning til lands- og regionsgennemsnittet for uddannelsesgruppen. [+2] Syddansk Erhvervsskole Merkantil - EUD (Syddansk Erhvervsskole ) Merkantil - EUD (Regionsgennemsnit) Merkantil - EUD (Landsgennemsnit) Syddansk Erhvervsskole Teknik - EUD (Syddansk Erhvervsskole ) Teknisk - EUD (Regionsgennemsnit) Teknisk - EUD (Landsgennemsnit) Syddansk Erhvervsskole SOSU - EUD (Syddansk Erhvervsskole ) SOSU - EUD (Regionsgennemsnit) SOSU - EUD (Landsgennemsnit) [24]

25 Undervisere Graferne viser resultaterne for Undervisere på Syddansk Erhvervsskole samt for uddannelsesretningerne. 94 [+7] 87 [+23] [+7] [+3] Undervisere Krop og stil Bager og konditor Syddansk Erhvervsskole Byggemontagetekniker Tandklinikassistent Smedeuddannelsen Sundhedsservicesekretær Mediegrafiker Sundhed, omsorg og pædagogik Undervisere [-5] [+9] [+4] [+2] [+13] [-3] [+3] Syddansk Erhvervsskole Mad til mennesker Bygge og anlæg Frisør Mekaniker Ejendomsserviceassistent Produktør Elektriker Strøm, styring og it Undervisere [+12] [-7] [-2] [-4] [+3] [-8] 7 [-9] Syddansk Erhvervsskole Lageruddannelsen Bygningsog brugerservice VVSuddannelsen Medieproduktion Træfagenes byggeuddannelse (= tømrer) Chauffør Produktion og udvikling Bil, fly og andre transportmidler [25]

26 Undervisere [-4] [-16] [+2] [+3] [-13] [+11] [+11] Syddansk Erhvervsskole Snedkeruddannelsen Transport og logistik Bygningsmaler Webintegrator Murer Teknisk designer Industriteknikuddannelsen Data- og kommunikationsuddannelsen (inkl. IT- Supporter) Undervisere [26]

27 Undervisere Tabellen viser resultaterne for Undervisere på Syddansk Erhvervsskole samt for uddannelsesretningerne. I parentes ses svarprocenten. Undervisere Hvordan vurderer du lærernes lyst og interesse i undervisningen? Hvordan vurderer du lærernes faglige dygtighed? Hvordan vurderer du lærernes evne til at forklare tingene, så du forstår dem? Lærerne er gode til at give tilbagemeldinger til mig på min indsats Lærerne respekterer os Lærerne overholder aftaler Lærerne virker godt forberedte Lærerne giver os ansvar Syddansk Erhvervsskole (%) Bager og konditor (%) Bil, fly og andre transportmidler (7%) 7 55 Bygge og anlæg (%) Byggemontagetekniker (%) Bygnings- og brugerservice (52%) 46 7 Bygningsmaler (96%) 57 7 Chauffør (94%) 58 Data- og kommunikationsuddannelsen (inkl. IT-Supporter) (59%) Ejendomsserviceassistent (%) Elektriker (%) 86 Frisør (86%) 87 Industriteknikuddannelsen (86%) 59 Krop og stil (%) 94* 97* 95* 9* * 93 Lageruddannelsen (88%) Mad til mennesker (59%) 86 Mediegrafiker (%) 86 Medieproduktion (%) 59 Mekaniker (%) 7 Murer (9%) Produktion og udvikling (%) 7 Produktør (%) Smedeuddannelsen (96%) 88 Snedkeruddannelsen (%) * Strøm, styring og it (%) Sundhed, omsorg og pædagogik (51%) Sundhedsservicesekretær (%) Tandklinikassistent (5%) * 97* 93* 93* Teknisk designer (94%) Transport og logistik (98%) Træfagenes byggeuddannelse (= tømrer) (92%) VVS-uddannelsen (%) 57 Web-integrator (%) 7 46 Grundforløb Hovedforløb 7 >: Særdeles god vurdering 7-: God vurdering -: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse/klasse/hold har opnået det bedste resultat indenfor de viste resultater) Note: Der kan forekomme manglende resultater i tabellen, hvilket i så fald skyldes, at der har været forskellige spørgeskemaer (hhv. grundforløb, hovedforløb og et reduceret hovedforløbsskema) benyttet til de forskellige uddannelser. [27]

28 Undervisning Undervisning Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Undervisning på Syddansk Erhvervsskole. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Undervisning. Syddansk Erhvervsskole Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Syddanmark) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) 86 Undervisning Hvordan vurderer du undervisningen? Der forventes noget af mig i undervisningen De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Undervisning på Syddansk Erhvervsskole. 56 [-2] Syddansk Erhvervsskole Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Syddanmark) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) [+2] 48 [+2] 5 5 [-3] I undervisningen arbejder vi også med at få nye ideer og være kreative Vi har indflydelse på undervisningen Undervisningsformerne skifter i løbet af dagen Jeg oplever, at der er sammenhæng mellem undervisningen i de forskellige fag Vi bruger skolens intranet/lms-system i forbindelse med undervisningen [28]

29 Undervisning Prioriteringskort for Undervisning 9 TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Undervisning, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Undervisning på Syddansk Erhvervsskole. VURDERING OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 16. Vi har indflydelse på undervisningen 17. Undervisningsformerne skifter i løbet af dagen VEDLIGEHOLD 15. I undervisningen arbejder vi også med at få nye ideer og være kreative TILPAS 13. Hvordan vurderer du undervisningen? 14. Der forventes noget af mig i undervisningen OBSERVER 18. Jeg oplever, at der er sammenhæng mellem undervisningen i de forskellige fag 19. Vi bruger skolens intranet/lms-system i forbindelse med undervisningen [29]

30 Undervisning Grafen viser det samlede resultat for Undervisning på Syddansk Erhvervsskole samt for uddannelsesgrupperne. I grafen er der endvidere sammenligning til lands- og regionsgennemsnittet for uddannelsesgruppen. 7 Syddansk Erhvervsskole Merkantil - EUD (Syddansk Erhvervsskole ) Merkantil - EUD (Regionsgennemsnit) Merkantil - EUD (Landsgennemsnit) Syddansk Erhvervsskole Teknik - EUD (Syddansk Erhvervsskole ) Teknisk - EUD (Regionsgennemsnit) Teknisk - EUD (Landsgennemsnit) Syddansk Erhvervsskole SOSU - EUD (Syddansk Erhvervsskole ) SOSU - EUD (Regionsgennemsnit) SOSU - EUD (Landsgennemsnit) [3]

31 Undervisning Graferne viser resultaterne for Undervisning på Syddansk Erhvervsskole samt for uddannelsesretningerne [+4] [+19] [+8] [+17] Undervisning [-8] Krop og stil Produktør Syddansk Erhvervsskole Mediegrafiker Byggemontagetekniker Ejendomsserviceassistent Tandklinikassistent Sundhedsservicesekretær Bager og konditor Undervisning [+2] [+7] [+5] [+2] [+2] [-2] [+3] Sundhed, omsorg og pædagogik Frisør Syddansk Erhvervsskole Smedeuddannelsen Bygge og anlæg Mekaniker Træfagenes byggeuddannelse (= tømrer) Mad til mennesker Strøm, styring og it Undervisning [+8] [-3] [-4] [-3] [+21] [-2] Syddansk Erhvervsskole Chauffør Produktion og udvikling Elektriker Bil, fly og andre transportmidler Lageruddannelsen VVSuddannelsen Snedkeruddannelsen Bygningsmaler [31]

32 Undervisning Undervisning [+9] [-3] [+2] [+2] [-11] [-4] [-2] Transport og logistik Murer Syddansk Erhvervsskole Medieproduktion Bygningsog brugerservice Webintegrator Industriteknikuddannelsen Teknisk designer Data- og kommunikationsuddannelsen (inkl. IT- Supporter) [32]

33 Undervisning Tabellen viser resultaterne for Undervisning på Syddansk Erhvervsskole samt for uddannelsesretningerne. I parentes ses svarprocenten. Undervisning I undervisningen arbejder vi også med at få nye ideer og være kreative Undervisningsf ormerne skifter i løbet af dagen Vi har indflydelse på undervisningen Der forventes noget af mig i undervisningen Jeg oplever, at der er sammenhæng mellem undervisningen i de forskellige fag Vi bruger skolens intranet/lmssystem i forbindelse med undervisningen Hvordan vurderer du undervisningen? Syddansk Erhvervsskole (%) Bager og konditor (%) Bil, fly og andre transportmidler (7%) Bygge og anlæg (%) Byggemontagetekniker (%) Bygnings- og brugerservice (52%) Bygningsmaler (96%) 33 Chauffør (94%) Data- og kommunikationsuddannelsen (inkl. IT-Supporter) (59%) Ejendomsserviceassistent (%) Elektriker (%) Frisør (86%) 31 Industriteknikuddannelsen (86%) Krop og stil (%) 91* 94* * 3 88* Lageruddannelsen (88%) 29 Mad til mennesker (59%) 43 Mediegrafiker (%) Medieproduktion (%) 46 7 Mekaniker (%) Murer (9%) Produktion og udvikling (%) Produktør (%) 94* * 89* 94* 27 Smedeuddannelsen (96%) Snedkeruddannelsen (%) Strøm, styring og it (%) 47 Sundhed, omsorg og pædagogik (51%) Sundhedsservicesekretær (%) Tandklinikassistent (5%) 7 Teknisk designer (94%) Transport og logistik (98%) Træfagenes byggeuddannelse (= tømrer) (92%) VVS-uddannelsen (%) Web-integrator (%) * Grundforløb Hovedforløb >: Særdeles god vurdering 7-: God vurdering -: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse/klasse/hold har opnået det bedste resultat indenfor de viste resultater) Note: Der kan forekomme manglende resultater i tabellen, hvilket i så fald skyldes, at der har været forskellige spørgeskemaer (hhv. grundforløb, hovedforløb og et reduceret hovedforløbsskema) benyttet til de forskellige uddannelser. [33]

34 Socialt miljø Socialt miljø Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Socialt miljø på Syddansk Erhvervsskole. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Socialt miljø Syddansk Erhvervsskole Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Syddanmark) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) Socialt miljø Hvordan vurderer du stemningen på skolen? Hvordan vurderer du sammenholdet mellem eleverne? Jeg kan få hjælp og støtte fra mine kammerater på skolen De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Socialt miljø på Syddansk Erhvervsskole. 93 Syddansk Erhvervsskole Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Syddanmark) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) [+2] 9 93 Jeg er glad for at gå på skolen Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen Jeg føler mig tryg på skolen [34]

35 Socialt miljø Prioriteringskort for Socialt miljø TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Socialt miljø, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Socialt miljø på Syddansk Erhvervsskole. VURDERING OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER [Ingen punkter] VEDLIGEHOLD 22. Jeg kan få hjælp og støtte fra mine kammerater på skolen 23. Jeg er glad for at gå på skolen 25. Jeg føler mig tryg på skolen TILPAS [Ingen punkter] OBSERVER. Hvordan vurderer du stemningen på skolen? 21. Hvordan vurderer du sammenholdet mellem eleverne? 24. Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen [35]

36 Socialt miljø Grafen viser det samlede resultat for Socialt miljø på Syddansk Erhvervsskole samt for uddannelsesgrupperne. I grafen er der endvidere sammenligning til lands- og regionsgennemsnittet for uddannelsesgruppen. 7 [-2] Syddansk Erhvervsskole Merkantil - EUD (Syddansk Erhvervsskole ) Merkantil - EUD (Regionsgennemsnit) Merkantil - EUD (Landsgennemsnit) Syddansk Erhvervsskole Teknik - EUD (Syddansk Erhvervsskole ) Teknisk - EUD (Regionsgennemsnit) Teknisk - EUD (Landsgennemsnit) [+3] Syddansk Erhvervsskole SOSU - EUD (Syddansk Erhvervsskole ) SOSU - EUD (Regionsgennemsnit) SOSU - EUD (Landsgennemsnit) [36]

37 Socialt miljø Graferne viser resultaterne for Socialt miljø på Syddansk Erhvervsskole samt for uddannelsesretningerne. [+7] [-3] [+7] [+5] [+4] Socialt miljø [+12] Bager og konditor Syddansk Erhvervsskole Ejendomsserviceassistent Tandklinikassistent Snedkeruddannelsen Smedeuddannelsen Produktion og udvikling Murer Krop og stil Socialt miljø [+3] [+3] [+3] [+3] [+4] Syddansk Erhvervsskole Træfagenes byggeuddannelse (= tømrer) Sundhed, omsorg og pædagogik Elektriker VVSuddannelsen Byggemontagetekniker Strøm, styring og it Bygge og anlæg Chauffør Socialt miljø [+2] [+2] [-3] [-4] [-4] [-6] [+2] Produktør Mad til mennesker Mekaniker Syddansk Erhvervsskole Industriteknikuddannelsen Medieproduktion Bygningsmaler Lageruddannelsen Data- og kommunikationsuddannelsen (inkl. IT- Supporter) [37]

38 Socialt miljø Socialt miljø [+6] [-6] [-4] [+4] [-5] [-9] [-21] Syddansk Erhvervsskole Frisør Transport og logistik Bil, fly og andre transportmidler Webintegrator Teknisk designer Mediegrafiker Bygningsog brugerservice Sundhedsservicesekretær [38]

39 Socialt miljø Tabellen viser resultaterne for Socialt miljø på Syddansk Erhvervsskole samt for uddannelsesretningerne. I parentes ses svarprocenten. Socialt miljø Jeg kan få hjælp og støtte fra mine kammerater på skolen Jeg føler mig tryg på skolen Skolen gjorde meget for at vi skulle Hvordan vurderer Hvordan vurderer føle os godt tilpas, du sammenholdet du stemningen på da vi startede på uddannelsen mellem eleverne? skolen? Jeg er glad for at gå på skolen Syddansk Erhvervsskole (%) Bager og konditor (%) 93 89* * 93 Bil, fly og andre transportmidler (7%) 88 7 Bygge og anlæg (%) Byggemontagetekniker (%) Bygnings- og brugerservice (52%) Bygningsmaler (96%) 7 Chauffør (94%) 87 Data- og kommunikationsuddannelsen (inkl. IT- Supporter) (59%) 55 Ejendomsserviceassistent (%) * 87 89* Elektriker (%) 57 Frisør (86%) Industriteknikuddannelsen (86%) Krop og stil (%) * Lageruddannelsen (88%) Mad til mennesker (59%) Mediegrafiker (%) 53 Medieproduktion (%) Mekaniker (%) Murer (9%) 58 Produktion og udvikling (%) 88 Produktør (%) 89 Smedeuddannelsen (96%) 86 Snedkeruddannelsen (%) 92 * 5 Strøm, styring og it (%) Sundhed, omsorg og pædagogik (51%) Sundhedsservicesekretær (%) 52 Tandklinikassistent (5%) 93* Teknisk designer (94%) 7 Transport og logistik (98%) Træfagenes byggeuddannelse (= tømrer) (92%) 86 VVS-uddannelsen (%) 7 Web-integrator (%) 58 Grundforløb Hovedforløb >: Særdeles god vurdering 7-: God vurdering -: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse/klasse/hold har opnået det bedste resultat indenfor de viste resultater) Note: Der kan forekomme manglende resultater i tabellen, hvilket i så fald skyldes, at der har været forskellige spørgeskemaer (hhv. grundforløb, hovedforløb og et reduceret hovedforløbsskema) benyttet til de forskellige uddannelser. [39]

40 Fysisk miljø Fysisk miljø Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Fysisk miljø på Syddansk Erhvervsskole. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Fysisk miljø. 87 Syddansk Erhvervsskole Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Syddanmark) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) 91 Fysisk miljø Hvordan vurderer du dine arbejdsforhold på skolen (fx borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder)? Hvordan vurderer du skolens vedligeholdelse og rengøring? De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Fysisk miljø på Syddansk Erhvervsskole. Syddansk Erhvervsskole Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Syddanmark) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) 89 Hvordan vurderer du skolens indretning og udseende? []

41 Fysisk miljø Prioriteringskort for Fysisk miljø Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Fysisk miljø, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Fysisk miljø på Syddansk Erhvervsskole. VURDERING TILPAS VEDLIGEHOLD OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 28. Hvordan vurderer du skolens indretning og udseende? VEDLIGEHOLD [Ingen punkter] TILPAS 27. Hvordan vurderer du skolens vedligeholdelse og rengøring? OBSERVER 26. Hvordan vurderer du dine arbejdsforhold på skolen (fx borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder)? [41]

42 Fysisk miljø Grafen viser det samlede resultat for Fysisk miljø på Syddansk Erhvervsskole samt for uddannelsesgrupperne. I grafen er der endvidere sammenligning til lands- og regionsgennemsnittet for uddannelsesgruppen. 55 Syddansk Erhvervsskole Merkantil - EUD (Syddansk Erhvervsskole ) Merkantil - EUD (Regionsgennemsnit) Merkantil - EUD (Landsgennemsnit) Syddansk Erhvervsskole Teknik - EUD (Syddansk Erhvervsskole ) Teknisk - EUD (Regionsgennemsnit) Teknisk - EUD (Landsgennemsnit) Syddansk Erhvervsskole SOSU - EUD (Syddansk Erhvervsskole ) SOSU - EUD (Regionsgennemsnit) SOSU - EUD (Landsgennemsnit) [42]

43 Fysisk miljø Graferne viser resultaterne for Fysisk miljø på Syddansk Erhvervsskole samt for uddannelsesretningerne. [+15] [-3] [+4] [+5] [+3] Fysisk miljø 7 [+5] Krop og stil Syddansk Erhvervsskole Mediegrafiker Tandklinikassistent Mad til mennesker Træfagenes byggeuddannelse (= tømrer) Strøm, styring og it Produktion og udvikling Mekaniker Fysisk miljø [+18] [-3] [+5] [+2] [+2] [+4] Bygge og anlæg Elektriker Frisør Sundhed, omsorg og pædagogik Murer Syddansk Erhvervsskole Byggemontagetekniker Smedeuddannelsen Industriteknikuddannelsen Fysisk miljø [-16] [+9] [+4] [+7] [-12] [+3] [+2] [-4] Bager og konditor Syddansk Erhvervsskole Snedkeruddannelsen Produktør Data- og kommunikationsuddannelsen (inkl. IT- Supporter) Chauffør Medieproduktion Webintegrator Transport og logistik [43]

44 Fysisk miljø Fysisk miljø [-] 53 [-14] 53 [-11] 52 [-11] 52 [-3] 47 [-4] 46 [-14] Syddansk Erhvervsskole Sundhedsservicesekretær Bil, fly og andre transportmidler Bygningsog brugerservice VVSuddannelsen Lageruddannelsen Bygningsmaler Teknisk designer Ejendomsserviceassistent [44]

45 Fysisk miljø Tabellen viser resultaterne for Fysisk miljø på Syddansk Erhvervsskole samt for uddannelsesretningerne. I parentes ses svarprocenten. Fysisk miljø Hvordan vurderer du dine arbejdsforhold på skolen (fx Hvordan vurderer Hvordan vurderer du skolens vedligeholdelse og rengø- klasse- borde, stole, du skolens indretning og udseende? ring? lokaler, laboratorier, værksteder)? Syddansk Erhvervsskole (%) Bager og konditor (%) 58 7 Bil, fly og andre transportmidler (7%) Bygge og anlæg (%) Byggemontagetekniker (%) Bygnings- og brugerservice (52%) Bygningsmaler (96%) Chauffør (94%) 7 53 Data- og kommunikationsuddannelsen (inkl. IT-Supporter) (59%) Ejendomsserviceassistent (%) Elektriker (%) 55 Frisør (86%) Industriteknikuddannelsen (86%) Krop og stil (%) * 87* * * Lageruddannelsen (88%) Mad til mennesker (59%) Mediegrafiker (%) 53 Medieproduktion (%) 54 Mekaniker (%) 7 7 Murer (9%) Produktion og udvikling (%) 7 Produktør (%) 56 Smedeuddannelsen (96%) 7 Snedkeruddannelsen (%) 58 Strøm, styring og it (%) Sundhed, omsorg og pædagogik (51%) 55 Sundhedsservicesekretær (%) Tandklinikassistent (5%) Teknisk designer (94%) Transport og logistik (98%) 57 Træfagenes byggeuddannelse (= tømrer) (92%) 7 VVS-uddannelsen (%) Web-integrator (%) Grundforløb 7 Hovedforløb >: Særdeles god vurdering 7-: God vurdering -: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse/klasse/hold har opnået det bedste resultat indenfor de viste resultater) Note: Der kan forekomme manglende resultater i tabellen, hvilket i så fald skyldes, at der har været forskellige spørgeskemaer (hhv. grundforløb, hovedforløb og et reduceret hovedforløbsskema) benyttet til de forskellige uddannelser. [45]

46 Egen motivation Egen motivation Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Egen motivation på Syddansk Erhvervsskole. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Egen motivation. Syddansk Erhvervsskole Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Syddanmark) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) [-2] [+2] 88 Egen motivation Hvordan vurderer du din egen indsats i undervisningen? Hvordan vurderer du din lyst til at lære nyt? De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Egen motivation på Syddansk Erhvervsskole. Syddansk Erhvervsskole Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Syddanmark) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) Jeg har altid de rigtige bøger, notater eller udstyr med til timerne Jeg kommer til tiden Jeg overholder aftaler med lærerne Jeg deltager aktivt i undervisningen [46]

47 Egen motivation Prioriteringskort for Egen motivation 95 TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Egen motivation, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Egen motivation på Syddansk Erhvervsskole. VURDERING OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 31. Jeg har altid de rigtige bøger, notater eller udstyr med til timerne 34. Jeg deltager aktivt i undervisningen VEDLIGEHOLD 32. Jeg kommer til tiden 33. Jeg overholder aftaler med lærerne TILPAS 3. Hvordan vurderer du din lyst til at lære nyt? OBSERVER 29. Hvordan vurderer du din egen indsats i undervisningen? [47]

48 Egen motivation Grafen viser det samlede resultat for Egen motivation på Syddansk Erhvervsskole samt for uddannelsesgrupperne. I grafen er der endvidere sammenligning til lands- og regionsgennemsnittet for uddannelsesgruppen. Syddansk Erhvervsskole Merkantil - EUD (Syddansk Erhvervsskole ) Merkantil - EUD (Regionsgennemsnit) Merkantil - EUD (Landsgennemsnit) Syddansk Erhvervsskole Teknik - EUD (Syddansk Erhvervsskole ) Teknisk - EUD (Regionsgennemsnit) Teknisk - EUD (Landsgennemsnit) [-3] Syddansk Erhvervsskole SOSU - EUD (Syddansk Erhvervsskole ) SOSU - EUD (Regionsgennemsnit) SOSU - EUD (Landsgennemsnit) [48]

49 Egen motivation Graferne viser resultaterne for Egen motivation på Syddansk Erhvervsskole samt for uddannelsesretningerne [+6] [+9] [+5] [+3] [-4] Egen motivation [+3] Krop og stil Frisør Syddansk Erhvervsskole Snedkeruddannelsen Mediegrafiker Sundhedsservicesekretær Produktion og udvikling Sundhed, omsorg og pædagogik Produktør Egen motivation [+6] [-4] [+2] Mekaniker Syddansk Erhvervsskole Byggemontagetekniker Tandklinikassistent Bil, fly og andre transportmidler Elektriker Træfagenes byggeuddannelse (= tømrer) VVSuddannelsen Bygge og anlæg Egen motivation [-6] [-2] [+6] [-2] Mad til mennesker Syddansk Erhvervsskole Industriteknikuddannelsen Smedeuddannelsen Strøm, styring og it Murer Chauffør Data- og kommunikationsuddannelsen (inkl. IT- Supporter) Medieproduktion [49]

50 Egen motivation Egen motivation [-2] [-4] [-3] [-13] [-14] [-3] Syddansk Erhvervsskole Ejendomsserviceassistent Bygningsmaler Transport og logistik Bager og konditor Teknisk designer Bygningsog brugerservice Lageruddannelsen Webintegrator [5]

51 Egen motivation Tabellen viser resultaterne for Egen motivation på Syddansk Erhvervsskole samt for uddannelsesretningerne. I parentes ses svarprocenten. Egen motivation Hvordan vurderer du din lyst til at lære nyt? Hvordan vurderer du din egen indsats i undervisningen? Jeg overholder aftaler med lærerne Jeg kommer til tiden Jeg har altid de rigtige bøger, notater eller udstyr med til timerne Jeg deltager aktivt i undervisningen Syddansk Erhvervsskole (%) 89 Bager og konditor (%) Bil, fly og andre transportmidler (7%) 93 Bygge og anlæg (%) 87 Byggemontagetekniker (%) Bygnings- og brugerservice (52%) 87 Bygningsmaler (96%) Chauffør (94%) Data- og kommunikationsuddannelsen (inkl. IT-Supporter) (59%) 91 Ejendomsserviceassistent (%) 89 Elektriker (%) Frisør (86%) Industriteknikuddannelsen (86%) Krop og stil (%) 92* 96* 88* 99* Lageruddannelsen (88%) 9 93 Mad til mennesker (59%) Mediegrafiker (%) Medieproduktion (%) 89 Mekaniker (%) Murer (9%) 86 Produktion og udvikling (%) Produktør (%) 89 * * * Smedeuddannelsen (96%) 89 Snedkeruddannelsen (%) Strøm, styring og it (%) 87 Sundhed, omsorg og pædagogik (51%) Sundhedsservicesekretær (%) 9 Tandklinikassistent (5%) Teknisk designer (94%) 89 Transport og logistik (98%) 93 9 Træfagenes byggeuddannelse (= tømrer) (92%) 91 9 VVS-uddannelsen (%) 88 Web-integrator (%) 86 Grundforløb 88 Hovedforløb 9 86 >: Særdeles god vurdering 7-: God vurdering -: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse/klasse/hold har opnået det bedste resultat indenfor de viste resultater) Note: Der kan forekomme manglende resultater i tabellen, hvilket i så fald skyldes, at der har været forskellige spørgeskemaer (hhv. grundforløb, hovedforløb og et reduceret hovedforløbsskema) benyttet til de forskellige uddannelser. [51]

52 Udstyr & materialer Udstyr & materialer Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Udstyr & materialer på Syddansk Erhvervsskole. NB: Der er ikke noget prioriteringskort for Udstyr & materialer, da der kun er 2 spørgsmål under indsatsområdet. 86 Syddansk Erhvervsskole Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Syddanmark) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) 89 Udstyr & materialer Jeg har adgang til det nødvendige itudstyr, når jeg har brug for det i undervisningen Jeg kan få hjælp, når der er problemer med skolens it-udstyr [52]

53 Udstyr & materialer Grafen viser det samlede resultat for Udstyr & materialer på Syddansk Erhvervsskole samt for uddannelsesgrupperne. I grafen er der endvidere sammenligning til lands- og regionsgennemsnittet for uddannelsesgruppen. [+2] Syddansk Erhvervsskole Merkantil - EUD (Syddansk Erhvervsskole ) Merkantil - EUD (Regionsgennemsnit) Merkantil - EUD (Landsgennemsnit) Syddansk Erhvervsskole Teknik - EUD (Syddansk Erhvervsskole ) Teknisk - EUD (Regionsgennemsnit) Teknisk - EUD (Landsgennemsnit) [-13] [-4] Syddansk Erhvervsskole SOSU - EUD (Syddansk Erhvervsskole ) SOSU - EUD (Regionsgennemsnit) SOSU - EUD (Landsgennemsnit) [53]

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Svarprocent: % (59 besvarelser ud af 2842 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (2286 besvarelser ud af 3116 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne EUC Vest Svarprocent: Ikke oplyst (85 besvarelser) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (8 besvarelser ud af 1 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (913 besvarelser ud af 111 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Svarprocent: 91% (59 besvarelser ud af 646 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 76% (171 besvarelser ud af 2241 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne SOPU Svarprocent: 99% (1325 besvarelser ud af 1343 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (4 besvarelser ud af 585 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 82% (897 besvarelser ud af 191 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne EUC Nord Svarprocent: % (527 besvarelser ud af 527 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 97% (535 besvarelser ud af 551 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 212 Elevtrivselsundersøgelsen December 212 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 84% (279 besvarelser ud af 334 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen STV Svarprocent: % (387 besvarelser ud af 387 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 82% (235 besvarelser ud af 286 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Skive Tekniske Skole Svarprocent: % (217 besvarelser ud af 27 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Svarprocent: % (576 besvarelser ud af 578 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Svarprocent: 55% (156 besvarelser ud af 2 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 85% (8 besvarelser ud af 912 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland- Svarprocent: 78% (11 besvarelser ud af 151 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Svarprocent: 79% ( besvarelser ud af 314 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (1994 besvarelser ud af 2318 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 214 Elevtrivselsundersøgelsen December 214 For erhvervsuddannelserne Svendborg Erhvervsskole Svarprocent: 9% (55 besvarelser ud af 5 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne EUC Vest Svarprocent: Ikke oplyst (5 besvarelser) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Svarprocent: 84% (167 besvarelser ud af mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Svarprocent: 72% (443 besvarelser ud af 612 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning af

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (766 besvarelser ud af 968 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (1 besvarelser ud af 27 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Fyn Svarprocent: 83% (1127 besvarelser ud af 1362 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Social- og Sundhedsskolen Fyn Svarprocent: 74% (234 besvarelser ud af 318 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (15 besvarelser ud af 253 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Svarprocent: 92% (324 besvarelser ud af 352 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning af

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Campus Bornholm (Erhvervsskole) Svarprocent: 72% ( besvarelser ud af 2 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Syd Svarprocent: 95% (352 besvarelser ud af 37 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 85% (277 besvarelser ud af 327 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Fyn Svarprocent: % (1168 besvarelser ud af 1437 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens Svarprocent: 86% (789 besvarelser ud af 921 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne SOSU C Svarprocent: 76% (5 besvarelser ud af 759 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen

2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Elevtrivselsundersøgelsen Januar 14 ESB - EUD ekskl. SOSU Svarprocent: Ikke oplyst (21715 besvarelser) Benchmarking rapport - ESB Netværket Fortroligt Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 212 Elevtrivselsundersøgelsen December 212 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 78% (572 besvarelser ud af 733 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 71% (999 besvarelser ud af 1417 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 81% (1157 besvarelser ud af 1435 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (875 besvarelser ud af 193 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Syd Svarprocent: 96% (717 besvarelser ud af 748 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne SOSU Nord Svarprocent: 65% (1164 besvarelser ud af 1789 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen EUC Nord Svarprocent: 87% (5 besvarelser ud af 656 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen

2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 Elevtrivselsundersøgelsen Januar 13 ESB - SOSU Svarprocent: Ikke oplyst (1868 besvarelser) Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Fortroligt Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg Svarprocent: 434 besvarelser Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne SOSU Nord Svarprocent: 88% (12 besvarelser ud af 1138 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Horsens Svarprocent: 85% (1 besvarelser ud af 933 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne SOSU C Svarprocent: 88% (9 besvarelser ud af 921 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Horsens Svarprocent: 86% (337 besvarelser ud af 39 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Velkommen

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (356 besvarelser ud af 422 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Fyn Svarprocent: 74% (359 besvarelser ud af 482 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 99% (276 besvarelser ud af 279 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen SOSU C Svarprocent: 79% (493 besvarelser ud af 628 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen

2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Elevtrivselsundersøgelsen Den jydske Haandværkerskole Svarprocent: 93% (533 besvarelser ud af 572 mulige) Elevtrivsel 1 Den jydske Haandværkerskole Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Midtjylland)

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen

2011 Elevtrivselsundersøgelsen 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 ESB - EUD ekskl. SOSU Svarprocent: Ikke oplyst (21616 besvarelser) Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (855 besvarelser ud af 1131 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Svarprocent: % (8 besvarelser ud af 8 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere, Københavns Universitet Svarprocent: 95% (143 besvarelser ud af 151 mulige) Skolerapport Velkommen

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 213 Elevtrivselsundersøgelsen December 213 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 99% (1 besvarelser ud af 161 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne SOSU Nord Svarprocent: 79% (1533 besvarelser ud af 1936 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 164 besvarelser Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen

2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Elevtrivselsundersøgelsen Januar 14 ESB - EUD ekskl. SOSU Svarprocent: Ikke oplyst (21715 besvarelser) Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Fortroligt Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 213 Elevtrivselsundersøgelsen December 213 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 1 (163 besvarelser ud af 163 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne UCR - Slagteriskolen Svarprocent: 89% (729 besvarelser ud af 823 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 93% (285 besvarelser ud af 36 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen

2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 Elevtrivselsundersøgelsen Januar 15 ESB - EUD ekskl. SOSU Rapporten er baseret på 25455 besvarelser Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Fortroligt Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen

2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 Elevtrivselsundersøgelsen Januar 15 ESB - SOSU Rapporten er baseret på 1686 besvarelser Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Fortroligt Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Skive Tekniske Skole Svarprocent: 77% (326 besvarelser ud af 423 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 1% (3 besvarelser ud af 3 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Kold college Svarprocent: % (1158 besvarelser ud af 1446 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen

2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 Elevtrivselsundersøgelsen Viden Djurs Svarprocent: % (436 besvarelser ud af 547 mulige) Elevtrivsel Viden Djurs Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Midtjylland) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen

2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 Elevtrivselsundersøgelsen Uddannelsescenter Holstebro Svarprocent: 77% (955 besvarelser ud af 1247 mulige) Elevtrivsel 1 Uddannelsescenter Holstebro Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Midtjylland)

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen

2011 Elevtrivselsundersøgelsen 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 ESB - SOSU Svarprocent: Ikke oplyst (667 besvarelser) Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Social- og Sundhedsskolen STV Svarprocent: % (483 besvarelser ud af 483 mulige) Elevtrivsel Regionsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler samlet (Region Midtjylland) Regionsgennemsnit

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Randers Social- og Sundhedsskole Svarprocent: 87% (652 besvarelser ud af 752 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 For erhvervsuddannelserne CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster Svarprocent: 100% (24 besvarelser ud af 24 mulige) Områderapport Velkommen

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Fyn Svarprocent: % (183 besvarelser ud af 1346 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne SOSU Sjælland Svarprocent: 1822 besvarelser Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 For de gymnasiale uddannelser HF og VUC FYN Svarprocent: % (11 besvarelser ud af 2124 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen

2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 Elevtrivselsundersøgelsen For erhvervsuddannelserne Selandia - CEU Svarprocent: 64% (1927 besvarelser ud af 39 mulige) Elevtrivsel Selandia - CEU Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen

2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 Elevtrivselsundersøgelsen Selandia - CEU Svarprocent: 73% (1912 besvarelser ud af 2612 mulige) Elevtrivsel Selandia - CEU Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Sjælland) Landsgennemsnit EUD ekskl.

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens Svarprocent: 88% (6 besvarelser ud af 914 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Social- og Sundhedsskolen Syd Svarprocent: 97% (489 besvarelser ud af 52 mulige) Elevtrivsel 1 Social- og Sundhedsskolen Syd Regionsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler samlet

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 212 December 212 For de gymnasiale uddannelser Paderup gymnasium Svarprocent: ikke oplyst (482 besvarelser) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Svarprocent: 84% ( besvarelser ud af 94 mulige) Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 99% (194 besvarelser ud af 196 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 91% (1 besvarelser ud af 7 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Kursisttrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Kursisttrivselsundersøgelsen 213 December 213 For de gymnasiale uddannelser VUC Djursland Svarprocent: 56% (183 besvarelser ud af 327 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V:

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Social- og sundhedshjælperudd. SOSU C Svarprocent: 77% (1 besvarelser ud af 261 mulige) Områderapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 97% (1 besvarelser ud af 5 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 89% (17 besvarelser ud af 19 mulige) Områderapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af

Læs mere

2016 Elevtrivselsundersøgelsen

2016 Elevtrivselsundersøgelsen 16 Elevtrivselsundersøgelsen December 16 Antal svar: 18984 Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Fortroligt Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: ikke oplyst (414 besvarelser) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 For erhvervsuddannelserne CELFung Nykøbing CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster Svarprocent: % (43 besvarelser ud af 54 mulige) Lokationsrapport

Læs mere

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015 15 Elevtrivselsundersøgelsen December 15 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 57% (1357 besvarelser ud af 23 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne KTS 24 Københavns Tekniske Skole Svarprocent: Ikke oplyst (78 besvarelser) Lokationsrapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 For de gymnasiale uddannelser Herningsholm Erhvervsskole Svarprocent: 90% (1015 besvarelser ud af 1128 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III:

Læs mere