Kursisttrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursisttrivselsundersøgelsen 2013 December 2013"

Transkript

1 Kursisttrivselsundersøgelsen 213 December 213 For de gymnasiale uddannelser VUC Djursland Svarprocent: 56% (183 besvarelser ud af 327 mulige) Skolerapport

2 Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater og anbefalinger til det videre arbejde Uddybende datagrundlag - Spredningsmål Resultater i tabelform Uddrag til Undervisningsmiljøvurdering og handlingsplan Generel information om undersøgelsen og læsevejledning Baggrund Elev- og kursisttrivsel spiller en væsentlig rolle for, hvordan uddannelsesinstitutionerne opfattes, hvordan de er i stand til at tiltrække nye elever og kursister samt evner at fastholde de eksisterende. Trivsel på uddannelsesstedet er samtidigt en forudsætning for, at man får veluddannede unge ud i samfundet efter endt uddannelse trivsel giver nemlig bedre rum til læring. Måling af og redegørelse for, hvad der driver trivslen i det daglige liv på uddannelsesinstitutionen er derfor et vigtigt skridt på vejen til at skabe tilfredse elever og kursister. Målet er at skabe de rammer der efterspørges, for derigennem at gøre jeres institution til et attraktivt sted at uddanne sig nu og i fremtiden. God fornøjelse! Med venlig hilsen Elevtrivselsholdet, Ennova Rapporten er udarbejdet af: Ennova A/S Ennova A/S. Alle rettigheder til metoder, tal og grafisk formidling forbeholdes. [2]

3 Datagrundlag Antal mulige svar Antal svar Svarprocent Landsgennemsnit VUC 914 VUC Djursland % 2-årig HF % 1.p Grenaa % AVU 16 57% AVU Grenaa % AVU Hornslet % FVU % FVU Grenaa % HF-enkeltfag % Grenaa % Hornslet % Ordblindeundervisning % OBU Grenaa % OBU Hornslet 1 8 % [3]

4 Vurdering Sammenfatning af undersøgelsens resultater Svarprocent på VUC Djursland Svarprocenten på VUC Djursland er på 56%. Svarprocenten er lav til sammenligning med lignende undersøgelser. Det er derfor vigtigt at man drøfter hvorfor svarprocenten er så lav. En drøftelse af svarprocenten er en givtig diskussion i sig selv. Selvom svarprocenten er lav, er resultaterne i rapporten stadig et godt udgangspunkt for det videre arbejde. Hvor høj er den overordnede trivsel? I figuren ser I hovedresultatet af Kursisttrivselsundersøgelsen 213 på VUC Djursland. Her kan I desuden se hvordan I ligger i forhold til relevante benchmarks. Tallet i [ ] viser udviklingen siden ETU 21. Er den mindre end +/- 1 angives det som [] [-1] 69 [-2] VUC Djursland Landsgennemsnit VUC årig HF 213 på almene gymnasier 68 [] Elevtrivsel Sådan kan der skabes større trivsel på VUC Djursland. Analysen af undersøgelsens svar på VUC Djursland viser, at nogle områder er vigtigere at forbedre end andre, for at trivslen bliver så høj som mulig. PRIORITER prioriteringsområderne Følgende indsatsområder bør prioriteres. De vurderes lavt samtidig med, at de har stor betydning for trivslen: Organisering Undervisning VEDLIGEHOLD jeres styrker Følgende indsatsområder bør vedligeholdes. De vurderes højt samtidig med, at de har stor betydning for trivslen. Gør mere af de, I er gode til: Undervisere Analysen er et input til dialog For at gøre ovenstående analytiske databearbejdning så pædagogisk som muligt, benyttes der igennem rapporten de såkaldte Prioriteringskort. Kortene viser, hvordan indsatsområderne og spørgsmålene fra spørgerammen kan bestemmes som hhv. Prioriteringsområder, Styrker, Muligheder eller Svagheder i forhold til at forbedre den overordnede trivsel på VUC Djursland. Når I skal udvælge indsatsområder, kan undersøgelsen og Prioriteringskortene inspirere jer i debatten om, hvor der skal ske forbedringer hos jer. Der er sjældent tid og ressourcer til at prioritere alt. Prioriteringskortene er med andre ord et dialogredskab og ikke en facitliste over, hvor der skal sættes ind. Målet med den analytiske databearbejdning er således, at stille de sammenhænge, der kan findes i data til rådighed for den efterfølgende lokale dialog om hvor indsatsen fremadrettet skal lægges. Rapportens opbygning Rapporten behandler først de overordnede resultater, derefter uddybes de enkelte emner. Rapporten viser vurderingerne af de enkelte emner og spørgsmål vha. indeks, som går fra -. Betydningen af de enkelte emner og spørgsmål angives vha. såkaldte prioriteringskort. Du kan læse mere i læsevejledningen bagerst i rapporten. [4]

5 Del II: Resultater og anbefalinger til det videre arbejde [5]

6 Vurdering Vurdering Elevtrivsel Elevtrivsel er et gennemsnit af følgende spørgsmål: "Hvordan vurderer du skolen som helhed?" VUC Djursland Landsgennemsnit VUC årig HF 213 på almene gymnasier "I hvilken grad vil du anbefale skolen til andre?" "I hvilken grad lever uddannelsen op til dine forventninger?" 68 [-1] 69 [-2] 68 [] 2 Elevtrivsel [-1] [-9] 65 [-14] [-1] 2 VUC Djursland 2-årig HF HF-Enkeltfag AVU FVU OBU [6]

7 Vurdering For få besvarelser Vurdering Vurdering Hvordan spiller trivsel sammen med demografi, selvopfattelse og adfærd? Figurerne på denne side giver jer et indblik i hvordan trivsel spiller sammen med nedenstående spørgsmål: NB: I parantesen kan I se hvor stor en andel af svarene, der falder i den pågældende kategori. "Er du kvinde eller mand?" 68 [-1] 68 [-1] Køn 67 [-9] 2 VUC Djursland Kvinde (62%) Mand (38%) Eget faglige niveau Oplevet sværhedsgrad "Hvordan oplever du dit faglige niveau i klassen/på holdet?" "Hvordan oplever du sværhedsgraden i din uddannelse?" 68 [-1] 74 [-4] 67 [-11] 64 [-13] 68 [-9] 68 [-12] 71 [+8] 2 VUC Djursland En af de bedste (17%) Få, der er bedre (48%) Mange, der er bedre (34%) For svært (2%) Svært, men jeg klarer mig (45%) Passende (46%) For Let (7%) Har du pjækket? Overvejet at droppe ud? "Har du pjækket fra undervisningen indenfor den seneste måned?" "Har du i dette skoleår seriøst overvejet at droppe ud af skolen?" 68 [-1] 72 [-6] 64 [-13] 68 [-2] 62 [-14] 54 [-15] 71 [-7] 2 VUC Djursland Nej Slet ikke (38%) Ja, nogle få timer (27%) Ja, 1-3 dage (23%) Ja, 4 dage eller mere (13%) Ja (17%) Nej (83%) [7]

8 Vurdering Vurdering Vurdering af Elevtrivsel og indsatsområder for studieretninger Elevtrivsel og indsatsområder opgjort på studieretninger Figurerne på denne side viser resultaterne for elevtrivsel samt de underliggende indsatsområder fordelt på studieretninger * Grundet udskiftning i spørgsmålene bag Organisering, kan dette indsatsområde ikke sammenlignes til 21. Spørgsmålet "Uddannelsens studievejledning" var nyt i 211. Tidligere indgik spørgsmålet "Skolens skemaplanlægning", men det er nu fjernet fra spørgerammen [-9] 65 [-14] [-1] Elevtrivsel 78 2-årig HF HF-Enkeltfag AVU FVU OBU 2-årig HF HF-Enkeltfag AVU FVU OBU [-5] [-9] [-17] [-1] [-16][-9] [-2] 65 [-17][-5] [-21] [-24] [-15] [-4] 7 7 [-16][-4] [-8] 78 [-1] 67 [-1] 9 2 Organisering * Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Egen motivation Udstyr & materialer [8]

9 Elevtrivsel Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og resultater på tværs af VUC Djursland Elevtrivsel Hvordan vurderer du VUC Djursland som helhed? I hvilken grad har uddannelsen levet op til dine forventninger? I hvilken grad vil du anbefale VUC Djursland til andre? VUC Djursland årig HF p Grenaa AVU AVU Grenaa AVU Hornslet FVU FVU Grenaa HF-enkeltfag Grenaa Hornslet Ordblindeundervisning OBU Grenaa OBU Hornslet 84* 78* 85* 9* >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [9]

10 ELEVTRIVSEL Elevtrivsel på tværs af de deltagende skoler Ekstern benchmarking - Skoleniveau I figuren til højre kan I se hvordan VUC Djursland som helhed er placeret mht. trivsel og skolens størrelse i forhold til andre lignende skoler VUC Djursland Øvrige skoler Skolens størrelse (målt på elever) [1]

11 Lav ELEVTRIVSEL Høj Trivsel og Risiko for frafald Segmentering Figuren viser, hvordan eleverne kan inddeles i typer ud fra samspillet mellem deres trivsel og overvejelser om at droppe ud. Du kan læse mere om de fire typers karakteristika under figuren. 3% [-1] 61% [-17] 14% [+9] 22% [+9] Ja HAR DU SERIØST OVERVEJET AT DROPPE UD? Nej AMBASSADØR Ambassadører kendetegnes ved høj tilfredshed og høj loyalitet. Deres yderst positive holdning bevirker, at de bidrager positivt til skolens virke, og at de formentlig anbefaler skole og uddannelse til venner og bekendte. PÅ-VEJ-VÆK På-vej-væk elever er generelt kendetegnet ved at være utilfredse, og de er i tvivl om deres valg af uddannelse og/eller uddannelsessted. TROFAST De Trofaste udtrykker lav trivsel, men høj loyalitet. Når de - trods den lavere trivsel - ikke ønsker eller overvejer at forlade uddannelsen/skolen, kan det være begrundet i de betragtelige personlige omkostninger, der kan være ved at skifte uddannelse og/eller skole. TROLØS De Troløse er meget kritiske og ikke afskrækkede ved tanken om at skifte uddannelse/skole, såfremt et markant bedre alternativ tilbyder sig. Ambassadør Trofast Troløs På-vej-væk VUC Djursland 61% [-17] 22% [+9] 3% [-1] 14% [+9] Regionsgns. VUC (Region Midtjylland) 61% 22% 3% 14% Landsgennemsnit VUC 62% [-5] 2% [+1] 4% [] 15% [+5] [11]

12 Vurdering Vurdering af overordnede indsatsområder Ennova har på baggrund af spørgeskemaet udviklet en undersøgelsesmodel (se figur), hvilket garanterer for den bedst mulige beskrivelse af, hvordan trivslen skabes på de skoler, der er med i målingen. Nedenfor kan I se hvordan eleverne bedømmer de 7 indsatsområder. Figuren viser resultaterne for de overordnede indsatsområder. Indsatsområderne er de "håndtag", der kan drejes på for at skabe højere trivsel. * Grundet udskiftning i spørgsmålene bag Organisering, kan dette indsatsområde ikke sammenlignes til 21. Spørgsmålet "Uddannelsens studievejledning" var nyt i 211. Tidligere indgik spørgsmålet "Skolens skemaplanlægning", men det er nu fjernet fra spørgerammen [-13] 76 [-3] 69 [] 65 [-14] 69 [-3] [-5] 72 [-13] 75 [-3] Organisering * Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Egen motivation Udstyr & materialer 66 [-9] 52 [-2] 66 [] 55 [-5] VUC Djursland Landsgennemsnit VUC årig HF 213 på almene gymnasier 75 [-1] 81 [-1] 74 [-6] 74 [-12] 68 [-5] 61 [-5] Effekt på Elevtrivsel I cirkeldiagrammet kan I se, hvilke områder der har størst betydning for elevernes trivsel på VUC Djursland. 18% Organisering 26% Undervisere 21% Undervisning 12% Socialt miljø 11% Fysisk miljø 6% Egen motivation 6% Udstyr & materialer [12]

13 Vurdering af overordnede indsatsområder Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og resultater på tværs af VUC Djursland Organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Egen motivation Udstyr & materialer VUC Djursland årig HF p Grenaa AVU AVU Grenaa AVU Hornslet * 72 96* FVU FVU Grenaa HF-enkeltfag Grenaa Hornslet Ordblindeundervisning OBU Grenaa 7 79* 75* 58 88* 87 OBU Hornslet 72* 86* >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [13]

14 VURDERING Hvor skal der sættes ind for at forbedre trivslen? Prioriteringskortene viser vejen Det overordnede prioriteringskort viser vurdering af indsatsområderne i kombination med den effekt, en forbedring vil have på trivslen. Når I skal udvælge indsatsområder, kan prioriteringskortene inspirere jer i debatten om, hvor der skal ske forbedringer hos jer. Prioriteringskortet er med andre ord et hjælperedskab og ikke en facitliste over, hvor der skal sættes ind. TILPAS VEDLIGEHOLD OBSERVER 5 Lav Egen motivation Udstyr & materialer Socialt miljø Fysisk miljø Undervisning Organisering EFFEKT AF EN FORBEDRING Undervisere PRIORITER Høj PRIORITER Organisering Undervisning VEDLIGEHOLD Undervisere TILPAS Socialt miljø Egen motivation Udstyr & materialer OBSERVER Fysisk miljø Sådan tolker I Prioriteringskortet Rapporten har indtil nu vist niveauet i trivslen. Prioriteringskortene på denne samt de følgende sider kan hjælpe med at udpege de områder, hvor en forbedring vil have den største EFFEKT på trivslen. Det er nemlig ikke nok kun at kigge på vurderingen af indsatsområderne. Det er også nødvendigt, at sammenholde vurderingen med, hvor stor en betydning indsatsområderne har for trivslen: PRIORITER Prioriteringsområder Høj betydning + Lav vurdering: De områder, hvor vurderingen er relativ lav, samtidig med at området er af stor betydning for trivlsen bør prioriteres i det omfang det er muligt. Ethvert forbedringsarbejde bør tage afsæt i prioriteringsområderne, da en indsats her vil give det største afkast og dermed større trivsel. VEDLIGEHOLD Styrker Høj betydning + Høj vurdering: Dette område kan betragtes som en styrke. Det har stor betydning for trivslen, samtidig med at vurderingen på området er relativ høj. Hvis den høje vurdering fastholdes eller forbedres vil man vedligeholde eller endda forbedre den nuværende trivsel. Området bør - trods den gode vurdering - derfor ikke nedprioriteres, da dette vil få stor negativ effekt på trivslen. Find de ting I gør rigtigt og gør mere af det. TILPAS Muligheder Lav betydning + Høj vurdering: I dette område er vurderingen relativt høj, og en yderligere forbedring vil ikke have den store effekt på den overordnede trivsel. Her kan det være relevant enten at nedjustere ressourceforbruget eller i højere grad kommunikere den høje vurdering, så området får større betydning og dermed i højere grad vil påvirke deres opfattelsen af den overordnede trivsel. OBSERVER Svagheder Lav betydning + Lav vurdering: Områder med begrænset betydning for trivslen og lav vurdering skal kun prioriteres, hvis der er en forventning om, at området i fremtiden vil få større betydning for trivslen eller at det er et strategisk vigtigt område. Følg udviklingen på området. Bemærk farveskalaen i højre side af prioriteringskortene I højre side af prioriteringskortene ses et udsnit af en farveskala. I sin fulde udstrækning spænder farveskalaen fra rød (index, dvs. lavest mulige vurdering) til grøn (index, dvs. højest mulige vurdering). Udsnittet af farveskalaen for det enkelte prioriteringskort indikerer hvor på - skalaen vi befinder os i det givne tilfælde. I fortolkningen af hvert enkelt prioriteringskort bør man således tage højde for, om skalaen er overvejende rød (dvs. lave resultater), orange (dvs. middel resultater), eller grøn (dvs. høje resultater). [14]

15 Vurdering Vurdering Organisering Gennemgang af de syv indsatsområder De syv indsatsområder er dem I aktivt kan arbejde med for at forbedre den samlede trivsel. Derfor gennemgår vi på de følgende sider indsatsområder hver for sig. Vi viser en vurdering af hvert spørgsmål, der er stillet for at vurdere forholdet. Prioriteringskortene på de følgende sider er kun gældende for det enkelte indsatsområde. For at I kan vide, hvilken placering forholdet har i det overordnede prioriteringskort kan I kigge øverst til højre på siden. Der har vi angivet, hvor I er i kortet og hvad I derfor bør gøre. Organisering Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Organisering på VUC Djursland. Spørgsmålene i den øverste figur danner det samlede resultat for området Organisering. 62 VUC Djursland Landsgennemsnit VUC årig HF 213 på almene gymnasier [-1] [-2] [-1] 59 [+1] [-1] [-2] 2 Organisering Uddannelsens studieadministration (Administration/kontor) Uddannelsens ledelse (Ledelsen) Uddannelsens studievejledning De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Organisering på VUC Djursland. 61 [-11] 67 [-5] 64 [-6] 7 [-13] 74 [-1] 55 [-12] [-17] VUC Djursland Landsgennemsnit VUC årig HF 213 på almene gymnasier 64 [-4] 54 [-9] 5 [-13] 54 [-3] 47 [-3] 2 Jeg kan selv finde de informationer om uddannelsen, jeg har brug for Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen Når der kommer nyt skema, får jeg det at vide i god tid Ledelsen på uddannelsen tager forslag fra eleverne/kursisterne seriøst Skolen er konsekvent overfor useriøse elever/kursister [15]

16 VURDERING Organisering Prioriteringskort for Organisering 75 TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Organisering, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Organisering på VUC Djursland OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 118. Uddannelsens ledelse (Ledelsen) 123. Ledelsen på uddannelsen tager forslag fra eleverne/kursisterne seriøst VEDLIGEHOLD 117. Uddannelsens studieadministration (Administration/kontor) 119. Uddannelsens studievejledning 122. Når der kommer nyt skema, får jeg det at vide i god tid TILPAS 121. Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen OBSERVER 12. Jeg kan selv finde de informationer om uddannelsen, jeg har brug for 124. Skolen er konsekvent overfor useriøse elever/kursister [16]

17 Vurdering Organisering VUC Djursland 2-årig HF HF-Enkeltfag AVU FVU OBU [17]

18 Organisering Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og UnitName V47 V48 V49 resultater på tværs af VUC Djursland Uddannelsens studieadministrati on Organisering (Administration/ko ntor) Uddannelsens ledelse (Ledelsen) Langkær Gymnasium og HF 62, , , Uddannelsens studievejledning Jeg kan selv finde de informationer om uddannelsen, jeg har brug for Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen Når der kommer nyt skema, får jeg det at vide i god tid Ledelsen på uddannelsen tager forslag fra eleverne/kursis terne seriøst VUC Djursland årgang årig HF p Grenaa AVU AVU Grenaa AVU Hornslet FVU * * 67 FVU Grenaa * * 67 HF-enkeltfag Grenaa Hornslet Ordblindeundervisning OBU Grenaa 7 76* * * Skolen er konsekvent overfor useriøse elever/kursiste r OBU Hornslet 72* * 78* * >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [18]

19 For få besvarelser Vurdering For få besvarelser Vurdering Vurdering Undervisere Undervisere Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Undervisere på VUC Djursland. Spørgsmålene i den øverste figur danner det samlede resultat for området Undervisere. 73 [-13] 76 [-3] 69 [] 75 [-11] 78 [-2] 7 [-2] 76 [-12] 78 [-3] VUC Djursland Landsgennemsnit VUC årig HF 213 på almene gymnasier 71 [-1] 7 [-15] 72 [-4] 64 [] 2 Undervisere Lærernes/undervisernes faglige dygtighed Lærernes/undervisernes engagement i undervisningen Lærernes/undervisernes evne til at formidle stoffet De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Undervisere på VUC Djursland [-1] [-12] [-7] [-4] [-1] [-14] [-5] [] [-5] 59 [-15] 56 [-4] VUC Djursland Landsgennemsnit VUC årig HF 213 på almene gymnasier 58 [-3] 2 Lærerne/underviserne virker godt forberedte? Lærerne/underviserne bruger opdateret viden og materialer Lærerne/underviserne motiverer mig? Lærerne/underviserne inddrager IT og elektroniske medier i undervisningen Lærerne/underviserne giver ofte tilbagemeldinger på mine præsentationer og min arbejdsindsats? VUC Djursland Landsgennemsnit VUC årig HF 213 på almene gymnasier 75 [-13] 83 [-2] 7 [-11] 72 [-17] 82 [-2] 72 [-6] 78 [-1] 81 [-1] 68 [-6] Lærerne/underviserne overholder aftaler? Lærerne/underviserne kommer til tiden? Lærerne/underviserne giver plads til humor i undervisningen? Lærerne/underviserne er gode til at samarbejde om undervisningen? [19]

20 VURDERING Undervisere Prioriteringskort for Undervisere TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Undervisere, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Undervisere på VUC Djursland OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 68. Lærernes/undervisernes evne til at formidle stoffet 7. Lærerne/underviserne motiverer mig? VEDLIGEHOLD 66. Lærernes/undervisernes faglige dygtighed 67. Lærernes/undervisernes engagement i undervisningen 69. Lærerne/underviserne virker godt forberedte? TILPAS 71. Lærerne/underviserne bruger opdateret viden og materialer 74. Lærerne/underviserne overholder aftaler? 76. Lærerne/underviserne giver plads til humor i undervisningen? OBSERVER 72. Lærerne/underviserne inddrager IT og elektroniske medier i undervisningen 73. Lærerne/underviserne giver ofte tilbagemeldinger på mine præsentationer og min arbejdsindsats? 75. Lærerne/underviserne kommer til tiden? 77. Lærerne/underviserne er gode til at samarbejde om undervisningen? [2]

21 Vurdering Undervisere 73 [-13] [-9] 71 [-17] 77 [-5] 83 2 VUC Djursland 2-årig HF HF-Enkeltfag AVU FVU OBU [21]

22 Undervisere Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og UnitName V47 V48 V49 resultater på tværs af VUC Djursland Lærerne/u ndervisern Lærernes/ underviser Lærernes/ Lærerne/u Lærerne/u e inddrager nes underviser ndervisern ndervisern Lærerne/u IT og Lærernes/ engageme nes evne e virker e bruger ndervisern elektronisk underviser nt i til at godt opdateret e e medier i Underviser nes faglige undervisni formidle forberedte viden og motiverer undervisni e dygtighed ngen stoffet? materialer mig? ngen Langkær Gymnasium og HF 62, , , Lærerne/u ndervisern e giver ofte tilbagemel dinger på mine præsentati oner og min arbejdsind sats? Lærerne/u ndervisern Lærerne/u e ndervisern overholder e kommer aftaler? til tiden? Lærerne/un derviserne giver plads til humor i undervisnin gen? VUC Djursland årig HF * * 1.p Grenaa * 78* * AVU AVU Grenaa AVU Hornslet FVU * 53 FVU Grenaa * 53 HF-enkeltfag Grenaa Hornslet Ordblindeundervisning OBU Grenaa * 73 83* 87* 7 9* OBU Hornslet 86* 82* 88* 89* * Lærerne/un derviserne er gode til at samarbejde om undervisnin gen? >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [22]

23 Vurdering Vurdering Undervisning Undervisning Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Undervisning på VUC Djursland. VUC Djursland Landsgennemsnit VUC årig HF 213 på almene gymnasier Spørgsmålene i den øverste figur danner det samlede resultat for området Undervisning. 65 [-14] 69 [-3] [-5] 71 [-1] 74 [-2] 67 [-2] 64 [-14] 67 [-2] 56 [-2] 62 [-13] 68 [-3] 62 [-8] 62 [-15] 65 [-4] 55 [-6] 66 [-16] 71 [-6] [-7] 2 Undervisning Den undervisning du modtager Variationen i de undervisningsformer du modtager Jeg oplever sammenhæng mellem fagene Vi har indflydelse på undervisningen Jeg lærer noget nyt hver dag på min uddannelse De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Undervisning på VUC Djursland. * Spørgsmålet er kun stillet til AVU FVU og OBU 47 [-27] 57 [-7] 46 [+1] 69 [-3] 74 [-1] 62 [-7] [-3] 61 [-6] 54 [-7] VUC Djursland Landsgennemsnit VUC årig HF 213 på almene gymnasier 59 [-4] 59 [-4] 52 [-6] [-6] 67 [+3] 69 [+4] 2 Undervisningen forbereder mig til at læse videre Undervisningen forbedrer mine muligheder for job * Der er tilstrækkelig arbejdsro i undervisningen Lærerne/underviserne koordinerer tidspunkter for opgaveafleveringer Vi drøfter resultaterne af undervisningsevalueringer i klassen/på holdet Vi bruger skolens læringsplatform i forbindelse med undervisningen [23]

24 VURDERING Undervisning Prioriteringskort for Undervisning Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Undervisning, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Undervisning på VUC Djursland. 75 TILPAS VEDLIGEHOLD OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER. Jeg oplever sammenhæng mellem fagene VEDLIGEHOLD 78. Den undervisning du modtager 79. Variationen i de undervisningsformer du modtager 82. Jeg lærer noget nyt hver dag på min uddannelse 84. Undervisningen forbereder mig til at læse videre 85. Undervisningen forbedrer mine muligheder for job TILPAS [Ingen punkter] OBSERVER 81. Vi har indflydelse på undervisningen 83. Der er tilstrækkelig arbejdsro i undervisningen 86. Lærerne/underviserne koordinerer tidspunkter for opgaveafleveringer 87. Vi drøfter resultaterne af undervisningsevalueringer i klassen/på holdet 88. Vi bruger skolens læringsplatform i forbindelse med undervisningen [24]

25 Vurdering Undervisning [-14] 63 [-1] 65 [-16] 64 [-9] 2 VUC Djursland 2-årig HF HF-Enkeltfag AVU FVU OBU [25]

26 Undervisning Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og UnitName V47 V48 V49 resultater på tværs af VUC Djursland Undervisnin g Den undervisnin g du modtager Variationen i de undervisnin gsformer du modtager Langkær Gymnasium og HF 62, , , Jeg oplever sammenhæ ng mellem fagene Vi har indflydelse på undervisnin gen Jeg lærer noget nyt hver dag på min uddannelse Der er tilstrækkelig arbejdsro i undervisnin gen Undervisnin gen forbereder mig til at læse videre Undervisnin gen forbedrer mine muligheder for job Lærerne/un derviserne koordinerer tidspunkter for opgaveaflev eringer Vi drøfter resultaterne af undervisnin gsevaluerin ger i klassen/på holdet VUC Djursland årig HF * p Grenaa * 67 7 AVU AVU Grenaa AVU Hornslet 72 87* 84* * 83* FVU * FVU Grenaa * HF-enkeltfag Grenaa Hornslet Ordblindeundervisning OBU Grenaa 79* 67 * 87* 87* 83* OBU Hornslet * Vi bruger skolens læringsplatf orm i forbindelse med undervisnin gen >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [26]

27 Vurdering Vurdering Socialt miljø Socialt miljø Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Socialt miljø på VUC Djursland. Spørgsmålene i den øverste figur danner det samlede resultat for området Socialt miljø. 72 [-13] 75 [-3] 66 [-9] 73 [-6] 69 [] 64 [-6] 75 [-14] 81 [-3] 74 [-1] 66 [-2] VUC Djursland Landsgennemsnit VUC årig HF 213 på almene gymnasier 73 [-4] [-7] 72 [-15] 78 [-3] 67 [-12] 2 Socialt miljø Det sociale sammenhold i klassen/på holdet Jeg føler mig tryg i min klasse/på mit hold Stemningen i min klasse/på mit hold er præget af forståelse og respekt for hinanden Jeg kan få hjælp og støtte fra mine klassekammerater De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Socialt miljø på VUC Djursland. 66 [-11] 64 [-1] 58 [-6] 72 [-16] 77 [-3] 69 [-9] 66 [-13] 7 [-2] 62 [-1] 53 [] VUC Djursland Landsgennemsnit VUC årig HF 213 på almene gymnasier 53 [+3] 49 [-1] 53 [+9] 5 [] 48 [-6] 2 Skolens sociale miljø? Skolen er et rart sted at være Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen Skolen laver gode arrangementer fx fester, café, frivillig idræt eller andet uden for skoletiden Jeg har god kontakt med elever/kursister fra andre klasser/hold [27]

28 VURDERING Socialt miljø Prioriteringskort for Socialt miljø TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Socialt miljø, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Socialt miljø på VUC Djursland OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER [Ingen punkter] VEDLIGEHOLD 15. Skolens sociale miljø? 16. Det sociale sammenhold i klassen/på holdet 19. Skolen er et rart sted at være 112. Jeg føler mig tryg i min klasse/på mit hold 113. Stemningen i min klasse/på mit hold er præget af forståelse og respekt for hinanden 114. Jeg kan få hjælp og støtte fra mine klassekammerater TILPAS 11. Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen OBSERVER 115. Skolen laver gode arrangementer fx fester, café, frivillig idræt eller andet uden for skoletiden 116. Jeg har god kontakt med elever/kursister fra andre klasser/hold [28]

29 Vurdering Socialt miljø 72 [-13] [-2] 71 [-17] 71 [-5] 72 2 VUC Djursland 2-årig HF HF-Enkeltfag AVU FVU OBU [29]

30 Socialt miljø Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og UnitName V47 V48 V49 resultater på tværs af VUC Djursland Det sociale Jeg føler mig sammenhold tryg i min i klassen/på klasse/på mit Socialt miljø holdet hold Langkær Gymnasium og HF 62, , , Stemningen i min klasse/på mit hold er præget af forståelse og respekt for hinanden Jeg kan få hjælp og støtte fra mine klassekamme rater Skolens sociale miljø? Skolen er et rart sted at være Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen Skolen laver gode arrangement er fx fester, café, frivillig idræt eller andet uden for skoletiden VUC Djursland årig HF p Grenaa AVU AVU Grenaa AVU Hornslet * 78* Jeg har god kontakt med elever/kursist er fra andre klasser/hold FVU * FVU Grenaa * HF-enkeltfag Grenaa Hornslet * Ordblindeundervisning OBU Grenaa 75* 81* * * 83* 73* OBU Hornslet >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [3]

31 VURDERING Vurdering Fysisk miljø Fysisk miljø Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Fysisk miljø på VUC Djursland. VUC Djursland Landsgennemsnit VUC årig HF 213 på almene gymnasier 52 [-2] 66 [] 55 [-5] 43 [-22] 63 [] 52 [-3] 62 [-16] 71 [+1] 7 [+4] 51 [-2] 64 [-1] 44 [-15] 2 Fysisk miljø Skolens fysiske undervisningsforhold (borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder) Skolens vedligeholdelse og rengøring Skolens indretning og udseende Prioriteringskort for Fysisk miljø 65 TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Fysisk miljø, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Fysisk miljø på VUC Djursland OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 125. Skolens fysiske undervisningsforhold (borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder) 127. Skolens indretning og udseende VEDLIGEHOLD [Ingen punkter] TILPAS 126. Skolens vedligeholdelse og rengøring OBSERVER [Ingen punkter] [31]

32 Vurdering Fysisk miljø 52 [-2] [-15] 51 [-24] 59 [-21] 63 2 VUC Djursland 2-årig HF HF-Enkeltfag AVU FVU OBU [32]

33 Fysisk miljø Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og resultater på tværs af VUC Djursland UnitName V47 V48 V49 Skolens fysiske undervisnings forhold (borde, stole, klasselokaler, vedligeholdel laboratorier, se og Fysisk miljø værksteder) rengøring Langkær Gymnasium og HF 62, , , VUC Djursland Skolens årig HF p Grenaa AVU Skolens indretning og udseende AVU Grenaa AVU Hornslet 76* 76* 82 71* FVU FVU Grenaa HF-enkeltfag Grenaa Hornslet * 53 Ordblindeundervisning OBU Grenaa OBU Hornslet >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [33]

34 Vurdering Vurdering Egen motivation Egen motivation Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Egen motivation på VUC Djursland. Spørgsmålene i den øverste figur danner det samlede resultat for området Egen motivation. 75 [-1] 81 [-1] 74 [-6] 68 [-2] 69 [-1] 65 [] 79 [-9] 83 [-2] 77 [-5] [-11] 84 [-2] 76 [-8] VUC Djursland Landsgennemsnit VUC årig HF 213 på almene gymnasier 71 [-12] [-1] 7 [-9] 79 [-11] 87 [-2] 79 [-9] 2 Egen motivation Din egen indsats i undervisningen Jeg har relevant undervisningsmateriale fx bøger og notater med til timerne Jeg kommer til tiden Jeg afleverer mine opgaver til tiden Jeg overholder aftaler med lærerne/underviserne De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Egen motivation på VUC Djursland. 77 [-6] 79 [] 72 [-1] 63 [-18] VUC Djursland Landsgennemsnit VUC årig HF 213 på almene gymnasier 77 [-2] 69 [-3] 2 Din motivation til at lære nyt Jeg er med til at skabe arbejdsro [34]

35 Vurdering VURDERING Egen motivation Prioriteringskort for Egen motivation 85 TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Egen motivation, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Egen motivation på VUC Djursland OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 63. Jeg afleverer mine opgaver til tiden VEDLIGEHOLD 61. Jeg har relevant undervisningsmateriale fx bøger og notater med til timerne 64. Jeg overholder aftaler med lærerne/underviserne TILPAS. Din motivation til at lære nyt 62. Jeg kommer til tiden OBSERVER 59. Din egen indsats i undervisningen 65. Jeg er med til at skabe arbejdsro Forberedelsestiden (ugentligt) for VUC Djursland % Andel af elever % % % 41% 2% % 27% 14% 6% 12% -4 timer 5-9 timer 1-14 timer timer 2 timer eller mere [35]

36 Vurdering Egen motivation 75 [-1] [-4] 7 [-16] 7 [-4] 83 2 VUC Djursland 2-årig HF HF-Enkeltfag AVU FVU OBU [36]

37 Egen motivation Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og resultater på tværs af VUC Djursland UnitName V47 V48 V49 Egen motivation Din egen indsats i undervisning en Din motivation til at lære nyt Langkær Gymnasium og HF 62, , , Jeg har relevant undervisning smateriale fx bøger og notater med Jeg kommer til timerne til tiden Jeg afleverer mine opgaver til tiden Jeg overholder aftaler med lærerne/unde rviserne VUC Djursland årig HF p Grenaa AVU AVU Grenaa AVU Hornslet * FVU FVU Grenaa HF-enkeltfag Grenaa Hornslet Ordblindeundervisning OBU Grenaa 88* 79* 86 87* 97* 83* 93* 77* OBU Hornslet Jeg er med til at skabe arbejdsro >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [37]

38 Vurdering Udstyr & materialer Udstyr & materialer Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Udstyr & materialer på VUC Djursland. 74 [-12] 68 [-5] 61 [-5] 79 [-9] 75 [-3] 68 [-6] VUC Djursland Landsgennemsnit VUC årig HF 213 på almene gymnasier 68 [-18] 61 [-6] 54 [-5] 2 Udstyr & materialer Jeg har adgang til det nødvendige itudstyr, når jeg har brug for det Skolens it-udstyr fungerer godt NB: Der er ikke noget prioriteringskort for Udstyr & materialer, da der kun er 2 spørgsmål under indsatsområdet. [38]

39 Vurdering Udstyr & materialer 74 [-12] [-8] 78 [-1] 67 [-1] 9 2 VUC Djursland 2-årig HF HF-Enkeltfag AVU FVU OBU [39]

40 Udstyr & materialer Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og resultater på tværs af VUC Djursland UnitName V47 V48 V49 Udstyr & materialer Jeg har adgang til det nødvendige it-udstyr, når jeg har brug for det Skolens itudstyr fungerer godt Langkær Gymnasium og HF 62, , , VUC Djursland årig HF p Grenaa AVU AVU Grenaa AVU Hornslet 96* * 92* FVU FVU Grenaa HF-enkeltfag Grenaa Hornslet Ordblindeundervisning OBU Grenaa OBU Hornslet 94 * 89 >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) []

41 Del III: Uddybende datagrundlag - Spredningsmål [41]

42 Uddybende datagrundlag - Spredningsmål Spredningsmål I de kommende tabeller er der bl.a. opstillet såkaldte spredningsmål. Spredningsmålet en re-skalering af den bagvedliggende statistiske standardafvigelse - er et udtryk for i hvor høj grad, der er svaret ens på spørgsmålene. Hvis spredningsmålet er, betyder det, at der er svaret så forskelligt på et spørgsmål som overhovedet muligt. Hvis spredningsmålet er, betyder det, at der er svaret det samme på spørgsmålet. Eksempel på spredningsmål på hhv., middel og : I den midterste figur fordeler svarene sig jævnt hen over skalaen, hvilket er det mest almindelige billede. I denne situation vil spredningsmålet typisk ligge mellem og 45. MINDST MULIG SPREDNING % MIDDEL STØRST MULIG SPREDNING 5% 5% Her er man hhv. mest enige, mest uenige i vurderingerne af de forskellige udsagn Vurdering Spredningstal De 1 spørgsmål, hvor man svarer mest forskelligt Jeg har god kontakt med elever/kursister fra andre klasser/hold Skolens vedligeholdelse og rengøring Skolens fysiske undervisningsforhold (borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder) Skolen er konsekvent overfor useriøse elever/kursister 5 61 Skolens indretning og udseende Skolen laver gode arrangementer fx fester, café, frivillig idræt eller andet uden for skoletiden Jeg er med til at skabe arbejdsro Undervisningen forbedrer mine muligheder for job Ledelsen på uddannelsen tager forslag fra eleverne/kursisterne seriøst Jeg afleverer mine opgaver til tiden De 1 spørgsmål, hvor man er mest enige Skolen er et rart sted at være Lærerne/underviserne overholder aftaler? Den undervisning du modtager Lærerne/underviserne virker godt forberedte? Jeg føler mig tryg i min klasse/på mit hold 75 Lærernes/undervisernes faglige dygtighed 75 Undervisningen forbereder mig til at læse videre 69 Hvordan vurderer du VUC Djursland som helhed? 65 Jeg kan selv finde de informationer om uddannelsen, jeg har brug for Din egen indsats i undervisningen [42]

43 Uddybende datagrundlag - Spredningsmål Vurdering Spredningstal Elevtrivsel Hvordan vurderer du VUC Djursland som helhed? 65 I hvilken grad har uddannelsen levet op til dine forventninger? I hvilken grad vil du anbefale VUC Djursland til andre? 72 5 Organisering Uddannelsens studieadministration (Administration/kontor) Uddannelsens ledelse (Ledelsen) Uddannelsens studievejledning Jeg kan selv finde de informationer om uddannelsen, jeg har brug for Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen 7 46 Når der kommer nyt skema, får jeg det at vide i god tid Ledelsen på uddannelsen tager forslag fra eleverne/kursisterne seriøst Skolen er konsekvent overfor useriøse elever/kursister 5 61 Undervisere Lærernes/undervisernes faglige dygtighed 75 Lærernes/undervisernes engagement i undervisningen Lærernes/undervisernes evne til at formidle stoffet 7 46 Lærerne/underviserne virker godt forberedte? Lærerne/underviserne bruger opdateret viden og materialer Lærerne/underviserne motiverer mig? Lærerne/underviserne inddrager IT og elektroniske medier i undervisningen 68 5 Lærerne/underviserne giver ofte tilbagemeldinger på mine præsentationer og min arbejdsindsats? Lærerne/underviserne overholder aftaler? Lærerne/underviserne kommer til tiden? Lærerne/underviserne giver plads til humor i undervisningen? Lærerne/underviserne er gode til at samarbejde om undervisningen? 7 43 Undervisning Den undervisning du modtager Variationen i de undervisningsformer du modtager Jeg oplever sammenhæng mellem fagene Vi har indflydelse på undervisningen Jeg lærer noget nyt hver dag på min uddannelse Der er tilstrækkelig arbejdsro i undervisningen 47 5 Undervisningen forbereder mig til at læse videre 69 Undervisningen forbedrer mine muligheder for job Lærerne/underviserne koordinerer tidspunkter for opgaveafleveringer Vi drøfter resultaterne af undervisningsevalueringer i klassen/på holdet 59 5 Vi bruger skolens læringsplatform i forbindelse med undervisningen 5 Socialt miljø Det sociale sammenhold i klassen/på holdet Jeg føler mig tryg i min klasse/på mit hold 75 Stemningen i min klasse/på mit hold er præget af forståelse og respekt for hinanden Jeg kan få hjælp og støtte fra mine klassekammerater Skolens sociale miljø? Skolen er et rart sted at være Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen Skolen laver gode arrangementer fx fester, café, frivillig idræt eller andet uden for skoletiden Jeg har god kontakt med elever/kursister fra andre klasser/hold Fysisk miljø Skolens fysiske undervisningsforhold (borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder) Skolens vedligeholdelse og rengøring Skolens indretning og udseende [43]

44 Uddybende datagrundlag - Spredningsmål Vurdering Spredningstal Egen motivation Din egen indsats i undervisningen Din motivation til at lære nyt Jeg har relevant undervisningsmateriale fx bøger og notater med til timerne Jeg kommer til tiden 47 Jeg afleverer mine opgaver til tiden Jeg overholder aftaler med lærerne/underviserne Jeg er med til at skabe arbejdsro Udstyr & materialer Jeg har adgang til det nødvendige it-udstyr, når jeg har brug for det Skolens it-udstyr fungerer godt [44]

45 Del IV: Resultater i tabelform [45]

46 Resultater i tabelform Total Procentvis fordeling på en 1 punkt skala (mod totalen til venstre) Elevtrivsel Hvordan vurderer du VUC Djursland som helhed? 182 2% 1% 2% 3% 16% 13% 26% 24% 6% 7% I hvilken grad har uddannelsen levet op til dine forventninger? 183 2% 1% 2% 4% 13% 14% 2% 24% 1% 11% I hvilken grad vil du anbefale VUC Djursland til andre? 183 3% 2% 2% 1% 9% 13% 15% 2% 14% 22% Total Procentvis fordeling på en 1 punkt skala (mod totalen til venstre) Organisering Uddannelsens studieadministration (Administration/kontor) 175 2% 2% 2% 6% 23% 13% 16% 15% 9% 11% Uddannelsens ledelse (Ledelsen) 173 3% 1% 3% 6% 23% 12% 18% 17% 7% 1% Uddannelsens studievejledning 173 5% 2% 2% 4% 18% 14% 17% 15% 1% 12% Total Helt uenig Delvist uenig Delvist enig Helt enig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Organisering Jeg kan selv finde de informationer om uddannelsen, jeg har brug for 176 1% 26% 63% 11% Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen 176 3% 11% 59% 27% Når der kommer nyt skema, får jeg det at vide i god tid 175 5% 17% 56% 22% Ledelsen på uddannelsen tager forslag fra eleverne/kursisterne seriøst 169 7% 21% 54% 18% Skolen er konsekvent overfor useriøse elever/kursister % 24% 47% 1% Total Procentvis fordeling på en 1 punkt skala (mod totalen til venstre) Undervisere Lærernes/undervisernes faglige dygtighed 181 1% 2% 1% 1% 8% 8% 16% 3% 17% 17% Lærernes/undervisernes engagement i undervisningen 179 1% 2% 1% 2% 7% 6% 16% 23% 2% 22% Lærernes/undervisernes evne til at formidle stoffet 178 2% 2% 2% 4% 8% 12% 21% 19% 15% 15% Total Helt uenig Delvist uenig Delvist enig Helt enig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Undervisere Lærerne/underviserne virker godt forberedte? 1 1% 6% 61% 32% Lærerne/underviserne bruger opdateret viden og materialer 178 1% 11% % 29% Lærerne/underviserne motiverer mig? 1% 18% 59% 23% Lærerne/underviserne inddrager IT og elektroniske medier i undervisningen 97 3% 16% 54% 27% Lærerne/underviserne giver ofte tilbagemeldinger på mine præsentationer og min arbejdsindsats? 1 2% 2% 57% 22% Lærerne/underviserne overholder aftaler? 1 1% 4% 64% 31% Lærerne/underviserne kommer til tiden? 178 1% 15% 54% 31% Lærerne/underviserne giver plads til humor i undervisningen? 177 % 11% 46% 44% Lærerne/underviserne er gode til at samarbejde om undervisningen? 97 2% 9% 64% 25% Total Procentvis fordeling på en 1 punkt skala (mod totalen til venstre) Undervisning Den undervisning du modtager 1 % 1% 1% 2% 11% 1% 23% 27% 13% 12% Variationen i de undervisningsformer du modtager 176 1% 2% 3% 9% 16% 16% 16% 15% 13% 1% [46]

47 Resultater i tabelform Total Helt uenig Delvist uenig Delvist enig Helt enig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Undervisning Jeg oplever sammenhæng mellem fagene 179 3% 23% % 14% Vi har indflydelse på undervisningen 178 2% 22% 63% 13% Jeg lærer noget nyt hver dag på min uddannelse 1 2% 19% 58% 21% Der er tilstrækkelig arbejdsro i undervisningen % 42% 42% 5% Undervisningen forbereder mig til at læse videre 179 2% 1% 68% 2% Undervisningen forbedrer mine muligheder for job 82 6% 2% 49% 26% Total Aldrig Sjældent Ofte Altid Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Undervisning Lærerne/underviserne koordinerer tidspunkter for opgaveafleveringer 97 1% 27% 58% 14% Vi drøfter resultaterne af undervisningsevalueringer i klassen/på holdet 176 3% 32% 48% 16% Vi bruger skolens læringsplatform i forbindelse med undervisningen 171 5% 24% 56% 15% Total Procentvis fordeling på en 1 punkt skala (mod totalen til venstre) Socialt miljø Skolens sociale miljø? 178 1% 1% 3% 7% 15% 11% 15% 22% 13% 11% Det sociale sammenhold i klassen/på holdet 177 2% % 2% 6% 1% 1% 11% 21% 16% 22% Total Helt uenig Delvist uenig Delvist enig Helt enig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Socialt miljø Skolen er et rart sted at være 176 1% 5% 73% 22% Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen 178 3% 17% 59% 21% Jeg føler mig tryg i min klasse/på mit hold 178 1% 4% 61% 33% Stemningen i min klasse/på mit hold er præget af forståelse og respekt for hinanden 177 2% 16% 61% 2% Jeg kan få hjælp og støtte fra mine klassekammerater 177 2% 11% 56% 31% Skolen laver gode arrangementer fx fester, café, frivillig idræt eller andet uden for skoletiden % 27% 47% 13% Jeg har god kontakt med elever/kursister fra andre klasser/hold % 19% 49% 14% Total Procentvis fordeling på en 1 punkt skala (mod totalen til venstre) Fysisk miljø Skolens fysiske undervisningsforhold (borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder) % 8% 8% 8% 16% 11% 1% 1% 4% 6% Skolens vedligeholdelse og rengøring 176 9% 2% 6% 5% 17% 7% 11% 12% 13% 19% Skolens indretning og udseende % 7% 5% 6% 24% 6% 12% 13% 7% 8% Total Helt uenig Delvist uenig Delvist enig Helt enig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Egen motivation Jeg har relevant undervisningsmateriale fx bøger og notater med til timerne 179 2% 7% 45% 46% Jeg kommer til tiden 179 2% 8% 39% 51% Jeg afleverer mine opgaver til tiden 179 3% 16% 45% 36% Jeg overholder aftaler med lærerne/underviserne 178 1% 7% 46% 46% Jeg er med til at skabe arbejdsro 1 6% 23% 46% 25% [47]

48 Resultater i tabelform Total Procentvis fordeling på en 1 punkt skala (mod totalen til venstre) Egen motivation Din egen indsats i undervisningen 181 1% 1% 3% 6% 13% 9% 17% 27% 16% 8% Din motivation til at lære nyt 179 1% % 1% 2% 8% 8% 16% 2% 15% 3% Total Helt uenig Delvist uenig Delvist enig Helt enig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Udstyr & materialer Jeg har adgang til det nødvendige it-udstyr, når jeg har brug for det 178 1% 8% 43% 47% Skolens it-udstyr fungerer godt 178 1% 2% 55% 24% [48]

49 Resultater i tabelform Antal svar Procentvis fordeling Er du kvinde eller mand? Kvinde % Mand 7 38% Eget faglige niveau Jeg er en af de bedste 31 17% Der er nogle få, der er bedre end mig 86 48% Der er mange, der er bedre end mig 61 34% Har du pjækket fra undervisningen inden for den seneste måned? Nej, slet ikke 68 38% Ja, nogle få timer 48 27% Ja, 1-3 dage 42 23% Ja, 4 dage eller mere 23 13% Har du i dette skoleår seriøst overvejet at droppe ud af skolen? Ja 31 17% Nej 15 83% Hvordan oplever du sværhedsgraden i din uddannelse? For svært 4 2% Svært, men jeg klarer mig 81 45% Passende 83 46% For let 13 7% Hvor mange fag er du i gang med? % 3 eller flere % Er du dag- eller aftenstuderende? Dagsstuderende 183 % Aftensstuderende % Både dag- og aftenstuderende % Går på fjernundervisningshold/e-learning % [49]

50 Del V: Uddrag til Undervisningsmiljøvurdering og handlingsplan [5]

51 Vurdering Vurdering Vurdering Undervisningsmiljøvurdering Vurdering af det psykiske/sociale miljø, det fysiske miljø og det æstetiske miljø (hvis valgt i undersøgelsen) Socialt miljø VUC Djursland VUC Djursland Landsgennemsnit VUC 212 Landsgennemsnit VUC årig HF 213 på almene gymnasier 2 årig HF 213 på almene gymnasier 72 [-13] 75 [-3] 66 [-9] 73 [-6] 69 [] 64 [-6] 75 [-14] 81 [-3] 74 [-1] 66 [-2] 73 [-4] [-7] 72 [-15] 78 [-3] 67 [-12] 66 [-11] 64 [-1] 58 [-6] 72 [-16] 77 [-3] 69 [-9] 66 [-13] 7 [-2] 62 [-1] 53 [] 53 [+3] 49 [-1] 53 [+9] 5 [] 48 [-6] 2 2 Socialt miljø Det sociale sammen- Jeg føler mig tryg i min Stemningen i min klas- Jeg kan få hjælp og Skolens sociale miljø? Skolen er et rart sted at Skolen gjorde meget Skolen laver gode ar- Jeg har god kontakt hold i klassen/på holdet klasse/på mit hold se/på mit hold er præ- støtte fra mine klasse- være for at vi skulle føle os rangementer fx fester, med elever/kursister get af forståelse og re- kammerater godt tilpas, da vi star- café, frivillig idræt eller fra andre klasser/hold spekt for hinanden tede på uddannelsen andet uden for skoletiden Fysisk miljø VUC Djursland Landsgennemsnit VUC årig HF 213 på almene gymnasier 52 [-2] 66 [] 55 [-5] 43 [-22] 63 [] 52 [-3] 62 [-16] 71 [+1] 7 [+4] 51 [-2] 64 [-1] 44 [-15] 2 Fysisk miljø Skolens fysiske undervisningsforhold (borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder) Skolens vedligeholdelse og rengøring Skolens indretning og udseende [51]

52 Handlingsplan - skabelon Nedenfor kan I anføre, hvad I vil gøre på baggrund af målingens resultater. Hvad vil vi prioritere i min afdeling/på vores institution? Hvad vil vi opnå med den prioritering? Hvordan vil vi opnå forbedringen? - På kort sigt - På lang sigt Hvem skal gøre hvad? [52]

53 - Appendiks - Generel information om undersøgelsen og læsevejledning [53]

54 Rapportens indhold Rapportens fokus Denne rapport belyser trivslen på VUC Djursland og viser, hvor man mest effektivt kan sætte ind med udviklingsarbejdet for at fastholde eller øge trivslen. Rapporten giver VUC Djursland input til: At få et overordnet billede af trivslen At identificere styrkerne dvs. hvad skal vi gøre mere af At identificere udfordringerne dvs. har vi et problem? At identificere de faktorer, der BETYDER noget for trivslen dvs. gør vi det rigtige? At evaluere forbedringsinitiativer dvs. Har vi rykket os? Spørgsmål og emner, som afdækkes i rapporten Der er blevet stillet en række grundspørgsmål. Herudover har skolen haft mulighed for at vælge uddybende spørgsmålspakker. Grundspørgsmålene, som er blevet vurderet, dækker: Trivsel, tilfredshed, motivation, egen indsats, lærerne, undervisningen, socialt miljø, fysisk miljø, organiseringen og ledelsen. I undersøgelsen har skolen haft mulighed for at inkludere en række spørgsmålspakker: Mobning, Screening af skolens fysiske miljø, Screening af skolens æstetiske miljø, Anvendelse af pc og it i undervisningen, Fremtidsplaner, Skolevalg kun 1. årgang, Erhvervsarbejde og Kostafdelingen. Bagerst i rapporten kan I se de spørgsmål, der er blevet stillet inden for de enkelte emner. Rapportens opbygning Rapporten behandler først de overordnede resultater, derefter uddybes de enkelte emner. Rapporten viser vurderinger af de enkelte emner og spørgsmål vha. indeks, som går fra -. I rapporten finder I følgende resultater: Årets samlede resultat. Hvad er status? Årets resultat for lokationer/årgange (hvis relevant for uddannelsen) og evt. hold/klasser. Er der lokale udfordringer/gode historier? Sammenligning med højeste resultat for en skole. Hvad er Best Practice? Sammenligning med relevante gennemsnit af andre skolers vurdering. Hvad er middelniveauet blandt de deltagende skoler? Tabeller med frekvenser på alle spørgsmål, der viser hvor mange der har sat kryds i de forskellige kategorier. Spredningstal: et mål for hvor enige eller uenige man har været i vurderingen af spørgsmålene Den samlede spørgeramme Skabelon til udarbejdelse af handlingsplaner Uddybende metodeforklaring Formidling af resultaterne For at lette arbejdet med resultaterne, bliver der ved siden af denne rapport leveret en præsentationsudgave af rapporten. I præsentationsudgaven er alle figurer opstillet enkeltvis til kommunikationsøjemed. [54]

55 Et fælles sprog Målingens ramme En måling skal ikke kun vise hvor tilfreds man er, men også hvor det bedst kan betale sig at gøre en indsats i forhold til at vedligeholde eller højne trivslen. Ennova har på baggrund af spørgeskemaet udviklet en undersøgelsesmodel (se figur), hvilket garanterer for den bedst mulige beskrivelse af, hvordan trivslen skabes på de skoler, der er med i målingen. Modellen er skabt på baggrund af anerkendt teori indenfor kvalitetsmålinger, og en lignende model er testet på et grundigt empirisk datagrundlag over de sidste 5 år (+. besvarelser)*. * Er I interesseret i yderligere information om modelarbejdet eller det empiriske grundlag kan I kontakte Afdelingschef Anders Filtenborg, Ennova. At arbejde med modellen har flere fordele: Spørgsmålene fra spørgerammen samles i 8 faktorer og sætter dermed en konceptuel ramme for den dialog der vil være om resultaterne og når handlingsplaner skal udarbejdes. Der tales således samme sprog på tværs af skoler, lokationer, årgange, hold og klasser. Den viser, at de 7 indsatsområder påvirker trivsel på skolen. Elevtrivslen er resultatet, mens indsatsområderne er de værktøjer, som skolen kan bruge til at fastholde eller højne trivslen. [55]

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 For de gymnasiale uddannelser HF og VUC FYN Svarprocent: % (11 besvarelser ud af 2124 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 91% (1 besvarelser ud af 7 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 For de gymnasiale uddannelser Herningsholm Erhvervsskole Svarprocent: 90% (1015 besvarelser ud af 1128 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III:

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 212 December 212 For de gymnasiale uddannelser Paderup gymnasium Svarprocent: ikke oplyst (482 besvarelser) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 97% (1 besvarelser ud af 5 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 213 December 213 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: ikke oplyst (432 besvarelser) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 213 December 213 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: ikke oplyst (446 besvarelser) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 1 ( besvarelser ud af 3 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 98% (7 besvarelser ud af 2 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 213 December 213 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 99% (9 besvarelser ud af 9 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 For de gymnasiale uddannelser Ørestad Gymnasium Svarprocent: 95% (1034 besvarelser ud af 1089 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Kursisttrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Kursisttrivselsundersøgelsen 213 December 213 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 76% (13 besvarelser ud af 1 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 For de gymnasiale uddannelser Køge Gymnasium Svarprocent: 87% (970 besvarelser ud af 1120 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V:

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Svarprocent: 91% (59 besvarelser ud af 646 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 For de gymnasiale uddannelser Falkonergårdens Gymnasium og HF-Kursus Svarprocent: 89% (903 besvarelser ud af 1017 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II:

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Kursisttrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Kursisttrivselsundersøgelsen 16 December 16 For de gymnasiale uddannelser Skive-Viborg HF & VUC Svarprocent: 38% (357 besvarelser ud af 935 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV:

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Skive Tekniske Skole Svarprocent: 82% (1 besvarelser ud af 197 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V:

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 213 December 213 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 9% ( besvarelser ud af 22 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010 Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 21 Svarprocent: 18% (996/5671) Elevtrivsel 1 Regionsgns. VUC (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole 71 71 71 78 2 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 88% (115 besvarelser ud af 1153 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: ikke oplyst (414 besvarelser) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 For de gymnasiale uddannelser Selandia - CEU Svarprocent: 86% (701 besvarelser ud af 812 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V:

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: ikke oplyst ( besvarelser) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 For de gymnasiale uddannelser Syddansk Erhvervsskole Svarprocent: 90% (934 besvarelser ud af 1035 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV:

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: ikke oplyst (3 besvarelser) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 98% (294 besvarelser ud af 31 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 For de gymnasiale uddannelser Gefion Gymnasium Svarprocent: 83% (956 besvarelser ud af 1156 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 214 December 214 For de gymnasiale uddannelser Solrød Gymnasium Svarprocent: 1 besvarelser Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Elevtrivselsundersøgelsen 16 December 16 For de gymnasiale uddannelser Next-Uddannelse København (STX) Svarprocent: 83% (516 besvarelser ud af 622 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del IV: Del

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 88% (281 besvarelser ud af 321 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Kursisttrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Kursisttrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 For de gymnasiale uddannelser VUC Vestsjælland Syd Svarprocent: 44% (582 besvarelser ud af 1312 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 88% (7 besvarelser ud af 937 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 99% (528 besvarelser ud af 532 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 95% (41 besvarelser ud af 432 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 For de gymnasiale uddannelser VUC Skive-Viborg Svarprocent: 68% (537 besvarelser ud af 784 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 For de gymnasiale uddannelser VUC Vest Svarprocent: 90% (644 besvarelser ud af 713 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 213 December 213 For de gymnasiale uddannelser Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Svarprocent: 84% (942 besvarelser ud af 1116 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 215 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 95% (5 besvarelser ud af 4 mulige) Elevtrivsel Bedste resultat for skole 88 78 2 Elevtrivsel Elevtrivsel 78 78 73 72 2 Frederiksberg

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Kursisttrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Kursisttrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 For de gymnasiale uddannelser VUC Holstebro-Lemvig-Struer Svarprocent: 97% (256 besvarelser ud af 264 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III:

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 15 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 97% (992 besvarelser ud af 126 mulige) Elevtrivsel 1 Bedste resultat for skole [+7] 78 88 Elevtrivsel Elevtrivsel 1 [+7] [+7] 78

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne SOPU Svarprocent: 99% (1325 besvarelser ud af 1343 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 89% (111 besvarelser ud af 1134 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 1 (3 besvarelser ud af 3 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 216 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 1224 besvarelser Elevtrivsel 1 Bedste resultat for skole 84 4 71 73 2 Elevtrivsel Hvordan spiller trivsel sammen med demografi,

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (4 besvarelser ud af 585 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 211 Elevtrivselsundersøgelsen December 211 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 87% (1145 besvarelser ud af 1319 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 For de gymnasiale uddannelser Rybners (STX) Svarprocent: 84% (424 besvarelser ud af 506 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V:

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Kursisttrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Kursisttrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 For de gymnasiale uddannelser Campus Vejle Svarprocent: % (367 besvarelser ud af 461 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V:

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 For de gymnasiale uddannelser Gladsaxe Gymnasium Svarprocent: 85% (846 besvarelser ud af 996 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 9% (1 besvarelser ud af 1 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Elevtrivselsundersøgelsen 216 December 216 For de gymnasiale uddannelser Herningsholm Erhvervsgymnasium Svarprocent: 91% (1126 besvarelser ud af 1235 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III:

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: % (8 besvarelser ud af 9 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 For de gymnasiale uddannelser VUC Roskilde Svarprocent: 61% (1071 besvarelser ud af 1763 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 214 December 214 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: (111 besvarelser ud af 116 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Kursisttrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Kursisttrivselsundersøgelsen 16 December 16 For de gymnasiale uddannelser Herning HF og VUC Svarprocent: 74% (5 besvarelser ud af 6 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 8 besvarelser Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 97% (535 besvarelser ud af 551 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Frederiksværk Gymnasium og HF Svarprocent: 86% (489 besvarelser ud af 5 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat):

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Kursisttrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Kursisttrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 For de gymnasiale uddannelser Kolding HF og VUC Svarprocent: 67% (317 besvarelser ud af 470 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV:

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 9 (4 besvarelser ud af 5 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 213 December 213 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: % (5 besvarelser ud af 1 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Kursisttrivselsundersøgelsen 214 December 214 For de gymnasiale uddannelser Herning HF og VUC Svarprocent: 78% (62 besvarelser ud af 795 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Kursisttrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: % (4 besvarelser ud af 5 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Aarhus Katedralskole Elevtrivselsundersøgelsen Handlingsplan

Aarhus Katedralskole Elevtrivselsundersøgelsen Handlingsplan Aarhus Katedralskole Elevtrivselsundersøgelsen 2016-17 Handlingsplan Baggrund: Hvert 3. år skal alle uddannelsesinstitutioner lave en systematisk måling af deres undervisningsmiljø. Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Svarprocent: 72% (443 besvarelser ud af 612 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning af

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 For de gymnasiale uddannelser Odder Gymnasium Svarprocent: 97% (491 besvarelser ud af 506 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V:

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Elevtrivselsundersøgelsen 216 December 216 For de gymnasiale uddannelser Vordingborg Gymnasium og HF Svarprocent: 98% (539 besvarelser ud af 552 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 212 December 212 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 88% (844 besvarelser ud af 954 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Elevtrivselsundersøgelsen 216 December 216 For de gymnasiale uddannelser Solrød Gymnasium Svarprocent: 91% (5 besvarelser ud af 662 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Kursisttrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Kursisttrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 For de gymnasiale uddannelser Campus Bornholm (VUC) Svarprocent: 53% (132 besvarelser ud af 247 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Kursisttrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Kursisttrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 For de gymnasiale uddannelser VUC Roskilde Svarprocent: 59% (1053 besvarelser ud af 1774 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 97% (5 besvarelser ud af 8 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser STX Campus Bornholm Svarprocent: 9% (61 besvarelser ud af 675 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 99% (518 besvarelser ud af 523 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 For de gymnasiale uddannelser Horsens Statsskole - Gymnasium og HF-Kursus Svarprocent: 88% (683 besvarelser ud af 773 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen STV Svarprocent: % (387 besvarelser ud af 387 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser HHX / HTX Campus Bornholm Svarprocent: 9% (19 besvarelser ud af 212 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat):

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 For de gymnasiale uddannelser Skive Tekniske Gymnasium Svarprocent: 89% (162 besvarelser ud af 182 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 1132 besvarelser Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Gymnasium og HF-Kursus Svarprocent: % (7 besvarelser ud af 991 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Kursisttrivselsundersøgelsen 214 December 214 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 1 besvarelser Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 212 December 212 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: ikke oplyst (2 besvarelser) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 212 December 212 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 97% (335 besvarelser ud af 346 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 For de gymnasiale uddannelser Sankt Annæ Gymnasium Svarprocent: 85% (516 besvarelser ud af 5 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 79% (561 besvarelser ud af 2 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 212 Svarprocent: 67% (269 besvarelser ud af 41 mulige) Elevtrivsel 1 Bedste resultat for skole 4 [+3] 71 69 [-2] 2 Elevtrivsel Hvordan spiller trivsel sammen med demografi,

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Kursisttrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Kursisttrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 For de gymnasiale uddannelser KVUC Svarprocent: 69% (1036 besvarelser ud af 1509 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 1 ( besvarelser ud af 354 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 86% (9 besvarelser ud af 1119 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Social- og Sundhedsskolen Fyn Svarprocent: 74% (234 besvarelser ud af 318 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For de gymnasiale uddannelser Thisted Gymnasium og HF-Kursus Svarprocent: % (523 besvarelser ud af 5 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat):

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne EUC Vest Svarprocent: Ikke oplyst (85 besvarelser) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 211 Elevtrivselsundersøgelsen December 211 For de gymnasiale uddannelser Campus Bornholm (Bornholms Gymnasium) Svarprocent: 9% (9 besvarelser ud af 743 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Svarprocent: 79% ( besvarelser ud af 314 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 Kursisttrivselsundersøgelsen 14 Januar 15 Rapporten er baseret på 13228 besvarelser Benchmarking rapport - ESB Netværket Fortroligt Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 For de gymnasiale uddannelser HB Gym Svarprocent: 92% (210 besvarelser ud af 229 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 214 December 214 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 3 besvarelser Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Svarprocent: % (576 besvarelser ud af 578 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 82% (235 besvarelser ud af 286 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 211 Elevtrivselsundersøgelsen December 211 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 89% (423 besvarelser ud af 4 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere