NÆSTVED PROVSTI. Budgetsamråd. Skt. Jørgens Sognegård 20. juni 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NÆSTVED PROVSTI. Budgetsamråd. Skt. Jørgens Sognegård 20. juni 2017"

Transkript

1 NÆSTVED PROVSTI Budgetsamråd Skt. Jørgens Sognegård 20. juni 2017

2 Hvad er et budgetsamråd I henhold til lov om folkekirkens økonomi indkalder provstiudvalget hvert år repræsentanter for hvert menighedsråd til budgetsamråd for de kirkelige kasser. På budgetsamrådet belyses de økonomiske forhold i ligningsområdet, ligesom menighedsrådenes ønsker om nye, større udgiftskrævende opgaver drøftes. Efter budgetsamrådet fastsætter provstiudvalget rammebevilling for de respektive kirkekassers driftsudgifter og bevilling til anlægsudgifter.

3 Regnskabstal 2016 Udleveres i papirformat Sum af Saldo Kolonnenavne Rækkenavne 1 Fælles indtægter 2 Kirkebygning og sognegård 3 Kirkelige aktiviteter 4 Kirkegård 5 Præsteboliger mv. 6 Administration og fællesudgifter 7 Finansielle poster 8 Anlægsinvest eringer 9 Anlægsfinans iering Hovedtotal Everdrup Fodby Fuglebjerg Fensmark Glumsø-Bavelse-Næsby Hammer-Vester Egesborg Herlufmagle Herlufsholm Holsted Hyllinge Haarslev, Tingjellinge, Krumme Karrebæk Kvislemark-Fyredal-Førslev Marvede Mogenstrup Næstelsø Næstved Provsti Rislev Rønnebæk Sandby Sankt Jørgens sogn Sankt Mortens sogn Sankt Peders sogn Skelby-Gunderslev Snesere Toksværd-Holme Olstrup Tystrup-Haldagerlille Tyvelse,Aversi,Tybjerg,Vrangst Vallensved Vejlø Hovedtotal

4 Fordeling af regnskabstal fra Diagrammer på efterfølgende slides Sum af Saldo Kolonnenavne Rækkenavne Hovedtotal 1 Fælles indtægter Kirkebygning og sognegård Fælles formål Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård Præsteboliger mv Administration og fællesudgifter Finansielle poster Anlægsinvesteringer Anlægsfinansiering Hovedtotal

5 Udvikling indtægter hovedformål 1 (Ligning, 5% midler og kalkningspulje) Regnskabstal fra Fælles indtægter

6 Udvikling kirkebygning og sognegård - hovedformål 2 Regnskabstal fra Kirkebygning og sognegård

7 Udvikling kirkelige aktiviteter hovedformål 3 Regnskabstal fra Kirkelige aktiviteter

8 Udvikling kirkegård - formål 4 Regnskabstal fra Kirkegård

9 Udvikling præsteboliger m.m. - formål 5 Regnskabstal fra Præsteboliger mv. Køb af hus i Hammer 2014

10 Udvikling administration og fællesudgifter m.m. - formål 1 Regnskabstal fra Administration og fællesudgifter

11 Udvikling Løn - hovedformål Regnskabstal fra Diagrammer på efterfølgende slides Sum af Løn Kolonnenavne Rækkenavne Fælles indtægter Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præsteboliger mv Administration og fællesudgifter Finansielle poster Anlægsinvesteringer Anlægsfinansiering Hovedtotal Den store afvigelse fra år 2014 og frem vedr. formål 4 (42 krematorium) skyldes, at hovedtal fra regnskab 2016 kr fra Fælleskrematoriet overføres til Skt. Jørgens regnskab ved årsafslutning og biregnskab vedlægges.

12 Udvikling Løn Regnskabstal fra Total

13 Udvikling Løn Regnskabstal fra Udleveres i papirformat Forklaring: Glumsø-Bavelse-Næsby har indgået aftale om kirkegårdsdrift med kirkegård i 2014 Kvislemark-Fyrendal-Førslev har indgået aftale med Næstved Kirkegårde fra 2016 Fælleskrematoriets og Næstved Kirkegårdes lønninger indgår i Skt. Jørgens tal Sum af Løn Kolonnenavne Rækkenavne Everdrup Fodby Fuglebjerg Fensmark Glumsø-Bavelse-Næsby Haldagerlille inkl. PG Hammer-Vester Egesborg Herlufmagle Herlufsholm Holsted Hyllinge Haarslev, Tingjellinge, Krumme Karrebæk Kvislemark-Fyredal-Førslev Marvede Mogenstrup Næstelsø Næstved Provsti Rislev Rønnebæk Sandby Sankt Jørgens sogn Sankt Mortens sogn Sankt Peders sogn Skelby-Gunderslev Snesere Toksværd-Holme Olstrup Tystrup Tystrup-Haldagerlille Tyvelse,Aversi,Tybjerg,Vrangst Vallensved Vejlø Hovedtotal

14 Store anlægsopgaver i Næstved Provsti Bolig til sognepræst i Kvislemark-Fyrendal-Førslev Pastorat Kalkning og istandsættelse af Herlufsholm Kirke Udvidelse af sognegård i Herlufsholm Rønnebæk Kirke tag Indvendig renovering og varmeanlæg i Førslev Kirke Tag Fodby Kirke Bolig til provst Glumsø Præstegård Hammer Sognegård 2. etape Skimmelsvamp forebyggelse Vallensved, indvendig renovering Tybjerg Kirke, indvendig renovering og kalkmalerier Herlufmagle, køb af grund til parkeringsplads (sognegård) Fyrendal - indeklima

15 Bevillinger fra energipuljen Aversi, varmestyring Aversi, varmestyring Energigennemgang 5 kirker Fyrendal, opvarmning Førslev Kirke, elvarme Gunderslev, styring og termostater i Gunderslev Kirke Hammer Sognehus, efterisolering Herlufsholm, isoering Herlufsholm Allé Herlufsholm, måling og rådgivn. varmeanlæg Holsted, energibesparende installationer Holsted, udskiftn. projektører ved alter Hyllinge, ny varmestyring Karrebæk, udskiftning af vinduer Næstelsø, isolering af lejebolig Næstelsø, nyt varmesystem Rønnebæk, energivinduer i konfirmandstuen Rønnebæk, varmeforsyning kirken Sct. Morten, elpærer Sct. Peders, el Skelby-Gunderslev, nye vinduer - ekstra bevilling Skelby-Gunderslev, nye vinduer og isol. varmerør Skt. Jørgens, 7 cirkulationspumper Tyvelse m.fl., varmeanlæg m.m Vallensved, vinduer Vejlø, energibesp. foranstaltninger Bevilget i alt Energipulje i alt, opsparet i 2013, 2014, Restbeløb

16 Årsregnskab 2016 PUK drift

17 Årsregnskab 2016 PUK anlægsmidler (Energipuljen) Produktionsanlæg og maskiner Energipulje, Sandby Kirke - honorar Poul Klenz Energipulje, Sct. Peder, belysning Energipulje, Vrangstrup-Tyvelse - honorar Poul Kle Større istandsættelsesarbejder Energip. vinduer i Vallensved Sognegård Produktionsanlæg og maskiner Energipulje, Tyvelse og vrangstrup - varmepumpe mm

18 Budget 2018 PUK Indtægter Udgifter 1 Fælles indtægter - Ligning til drift Kirkebygning og sognegård Kirkekontor og provstikontor (uden for kirke og sognegård) 2400 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård), provstikontor Husleje, varme, vand, rengøring, inventar m.m. 3 Kirkelige aktiviteter 32 Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Flygtninge - kirkekaffe Flygtninge - tolkning Kommunikation Hjemmeside og DK-hostmaster Foredrags- og mødevirksomhed Møder med menighedsråd f.eks. evaluering kalkning, formandsmøder, præstekonventer, visitats Administration og fællesudgifter 60 Fælles formål Bankgebyrer, bærbare PC til provster og personale, driftsafgifter, internet, kontorhold, kopimaskinedrift, telefoner, nets Dan-Id, porto 61 Menighedsrådet/provstiudvalget Diæter, befordring, abonnementer, PU møder, 62 Personale Lønninger, pension, befordring m.m. 63 Bygning Provstiudvalgets bygningssagkyndige 67 Efteruddannelse Kursus for PU, MR, personale 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag Finansielle poster Total

19 Budget 2018 Folkekirkens skoletjeneste KNiPS Budget 2018 KNIPS Løn og honorarer ,00 IT / telefon - inkl. ny PC til Bente ,00 Kurser og møder ,00 Befordring ,00 Repræsentation 2.500,00 Kontorhold og porto 7.500,00 Lærerarrangementer ,00 Materialesamling 5.000,00 Årsplaner og foldere ,00 Hjemmeside ,00 Bankgebyr og renter 1.500,00 Regnskabsføring ,00 Projekter: Frans af Assisi ,00 Esbjerg Evangeliget indskoling ,00 Esbjerg Evangeliget mellem ,00 Esbjerg Evangeliget udskoling ,00 Reformationen klasse ,00 Reformationen udskoling ,00 Klædt på til sorg ,00 Jerusalem ,00 Offeritualer ,00 Allehelgen ,00 Odeusseus ,00 Paradisforestillinger (landsprojekt) ,00 Bibelens Kvinder 5.000,00 Fisk , ,00

20 Budget Kalkning Kirke Fodby Udv. kalkning af kirken ,00 Fodby Kirkegårdsmur ,00 Fuglebjerg Indv. kalkning af kirken ,00 Fuglebjerg Kirkegårdsmur ,00 Herlufsholm Indv. kalkning af kirken ,00 Haldagerlille Kirkegårdsmur mod vej ,00 Vallensved Indv. kalkning ,00 Udv. vedligeholdelse kalkning ,00 Vedligeholdelseskalkning kirkegårdsmure ,00 Vest i alt ,00 Kirke Sct. Peders Kapel Udbud og fondsansøgninger ,00 Rønnebæk Udv. kalkning ,00 Rønnebæk Kirkegårdsmur ,00 Aversi Indv. kalkning ,00 Aversi Kirkegårdsmur ,00 H. Olstrup Indv. kalkning: myndighedsprojekt, udbud og prøvekalkning i ,00 Udv. vedligeholdelseskalkning ,00 Vedligeholdelseskalkning kirkegårdsmure ,00 Øst i alt ,00

21 Budget Kalkning Uforudsete udgifter Indv. kalkning ,00 Udv. kalkning ,00 Kirkegårdsmure Uforudsete i alt , ,00 Sammeltælling Vest ,00 Øst ,00 Uforudsete udgifter ,00 Budget ,00

22 KALKNINGSSAMARBEJDET Forslag fra provstiudvalget Indvendig kalkning trækkes ud af samarbejdsaftalen pr. 1. januar 2019 Rådgiverdelen sendes i udbud i budget 2019 Forslaget begrundes med, at PU gerne ser en større spredning af de indvendige renoveringsarbejder i kirkerne. Hermed bliver det de enkelte menighedsråd, der træffer beslutning om arkitekt.

23 KALKNINGSSAMARBEJDET Skal det fortsætte som nu? Skal rådgiveraftalen i udbud? Er der menighedsråd der ønsker at udtræde af samarbejdet?

24 Budgettype Bidrag Budget 2018 Næstved Provsti Udleveres i papirformat Sum af Saldo Rækkenavne Kolonnenavne 1 Fælles indtægter 2 Kirkebygning og sognegård 3 Kirkelige aktiviteter 4 Kirkegård 5 Præstebolig mv. 6 Administration og fællesudgifter 7 Finansielle poster Hovedtotal Everdrup Fodby Fensmark Fuglebjerg-Tystrup-Haldagerlil Glumsø-Bavelse-Næsby Hammer-Vester Egesborg Herlufmagle Herlufsholm Holsted Hyllinge Haarslev, Tingjellinge, Krumme Karrebæk Kvislemark-Fyredal-Førslev Marvede Mogenstrup Næstelsø Næstved Provsti Rislev Rønnebæk Sandby Sankt Jørgens sogn Sankt Mortens sogn Sankt Peders sogn Skelby-Gunderslev Snesere Toksværd-Holme Olstrup Tyvelse,Aversi,Tybjerg,Vrangst Vallensved Vejlø Hovedtotal

25 Bekendtgørelse af lov om folkekirkens økonomi - kompetencefordeling Se næste slide

26 Bekendtgørelse af lov om folkekirkens økonomi - kompetencefordeling Stk. 4. Menighedsrådene kan på det første budgetsamrådsmøde efter nyvalg til menighedsråd beslutte at flytte kompetence fra provstiudvalget til budgetsamrådet. Beslutningen er bindende for menighedsrådenes funktionsperiode. Provstiudvalgets og budgetsamrådets kompetencer fastlægges i en vedtægt. Budgetsamrådet kan overtage provstiudvalgets kompetence til at: 1) Fastsætte de overordnede målsætninger for udgifter og ligning set i et flerårigt perspektiv, jf. 6, stk. 2. 2) Fastsætte de i 7, stk. 1-2, nævnte rammer og bevillinger. 3) Fastsætte det i 7 a, stk. 1-2, nævnte ligningsbeløb til kommunens kirkekasser, medmindre dette fastsættes af et budgetudvalg, jf. 17 c. Ved det besluttende budgetsamråds fastsættelse af ligningsbeløbet finder 7, stk. 5, 2. pkt., tilsvarende anvendelse.

27 Bekendtgørelse af lov om folkekirkens økonomi - kompetencefordeling Stk. 5. Budgetsamrådet kan beslutte, at personalenormeringen fastlægges af provstiudvalget og i så fald fastlægge retningslinier for personalenormering. Beslutningen træffes på det første budgetsamrådsmøde efter nyvalg til menighedsråd og er bindende for menighedsrådenes funktionsperiode. Stk. 6. Budgetsamrådet kan beslutte at iværksætte samarbejde efter 43 a, stk. 1, i lov om menighedsråd. Stk. 7. Når der på budgetsamrådet træffes beslutning om en ændret kompetencefordeling, jf. stk. 4-5, eller om etablering af samarbejde, jf. stk. 6, vægtes det enkelte menighedsråds stemme i forhold til antal af valgte medlemmer i det enkelte råd, og beslutningen træffes ved kvalificeret flertal på 2/3. Et samarbejde med provstiet som ramme, jf. stk. 6, ophører, hvis der på et efterfølgende budgetsamråd ikke er et kvalificeret flertal som nævnt i 1. pkt. for at fortsætte samarbejdet. Ved øvrige beslutninger vægtes stemmerne også som nævnt i 1. pkt., og beslutninger træffes ved stemmeflertal.

28 Skal der stemmes om kompetencefordelingen? Er der provstier hvor budgetsamråd har overtaget kompetence for: 1) Fastsættelse af de overordnede målsætninger for udgifter og ligning set i et flerårigt perspektiv, jf. 6, stk. 2. 2) Fastsættelse af de i 7, stk. 1-2, nævnte rammer og bevillinger. 3) Fastsættelse af det i 7 a, stk. 1-2, nævnte ligningsbeløb til kommunens kirkekasser, medmindre dette fastsættes af et budgetudvalg, jf. 17 c. Ved det besluttende budgetsamråds fastsættelse af ligningsbeløbet finder 7, stk. 5, 2. pkt., tilsvarende anvendelse. Stk. 5. Budgetsamrådet kan beslutte, at personalenormeringen fastlægges af provstiudvalget og i så fald fastlægge retningslinjer for personalenormering. Beslutningen træffes på det første budgetsamrådsmøde efter nyvalg til menighedsråd og er bindende for menighedsrådenes funktionsperiode.

29 Vedtægt for samarbejde om Vi har fået svar provstikonsulent

30 Vedtægt for samarbejde om provstikonsulent Til underskrift - i 2 eksemplarer

31 MOBNING NEJ TAK Analyse af indhold og omfang af mobning blandt præster i folkekirken 1006 af folkekirkens 2210 præster har besvaret spørgeskema 25 pct. har oplevet at blive mobbet inden for det seneste år 41 pct. har været vidne til mobning Der er ingen signifikant forskel på hvor mange kvinder og mænd, der oplever mobning Alder, stift eller arbejdspladsens størrelse er ikke vigtige faktorer Mobning forekommer oftest i relation til øvrige præster, øvrige ansatte og menighedsrådsmedlemmer Der er mindre mobning, hvor nærmeste leder har indsigt i det psykiske arbejdsmiljø og tydeligt prioriterer trivsel på arbejdspladsen Den højere rapportering skyldes ikke en bredere eller mere fintfølende forståelse af 'mobning' blandt præster Spørgsmål: Hvordan vil jeres menighedsråd sikre, at der ikke sker mobning i relationen mellem præster, ansatte og menighedsrådsmedlemmer?

32 BEREGNING AF KIRKEGÅRDSTAKSTER

33 GENBEREGNING AF KIRKEGÅRDSTAKSTER

34 FLYTNING AF PROVSTIKONTOR

35 Valg til provstiudvalg og stiftsråd 23. august 2017 kl. 19 i Skt. Jørgens Kirke

36 Lidt om stiftsrådet arbejde Kapitalforvaltning Ind- og udlånsrente

37 Det nuværende provstiudvalgs målsætninger: Støtte menighedsrådene i deres arbejde for liv og vækst ved at: fremme projekter, der øger antallet af medlemmer i Folkekirken og som øger deltagelsen i kirkelige handlinger og øvrige aktiviteter motivere og inspirere til samarbejde på alle niveauer og dermed skabe en fælles forståelse for arbejdsopgaverne og udnyttelse af ressourcerne være i dialog med menighedsrådene ved budgetsamråd, formandsmøder m.m. så der bliver accept af og forståelse for fordelingen af midler arbejde for at Næstved Provsti bliver et miljøbevidst provsti tilvejebringe ressourcer, så der er tilstrækkelig økonomi i menighedsrådene til både drifts- og anlægsopgaver sikre at der er tilstrækkelige anlægsmidler, så kulturarven forvaltes ansvarligt arbejde for at finansieringen sker gennem udskrevne midler og ikke ved lånoptagelse fastholde et nogenlunde uændret bevillingsniveau, uden forhøjelse af kirkeskatten Arbejde for at støtte og styrke menighedsrådenes ledelsesopgave ved at: sikre at der er gode rammer for fastlæggelse af arbejdsbetingelser for personalet i de enkelte menighedsråd tilbyde konsulentbistand etablere temamøder, erfagrupper m.m. for formænd, kontaktpersoner m. fl. Arbejde for ensartethed i vilkårene for kirkegårdsdrift ved at: fastsætte og evaluere kirkegårdstaksterne digitalisere kirkegårdskortene sikre helhedsplaner for provstiets kirkegårde Arbejde for ensartethed i standarden på præsteboligerne fx vedligeholdelse, energi, tidssvarende/nutidig m.m.

38 Fra vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision - VEJ nr af 25/02/ Indkøb Udgangspunktet for alle indkøb er, at det skal ske så effektivt og økonomisk fordelagtigt som muligt. Der er en forpligtelse til at få mest muligt for pengene. Alle folkekirkelige myndigheder har mulighed for at købe ind ved anvendelse af Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S Alle formænd i menighedsråd er i juli 2013 blevet tilsendt oplysninger om hvorledes man kan logge ind på Statens og Kommunernes Indkøbsservices hjemmeside. De indkøbsaftaler, som er indgået under SKI, kan også benyttes af menighedsråd og provstiudvalg. Se mere om SKI på IT-kontoret har indgået en række aftaler om anskaffelse af PC'er til kirkenettet og rabataftaler på fastnettelefoni. Aftalerne kan tilgås via DAP en.

39 Samarbejde på tværs af sogne og pastorater også økonomisk Personalepolitik samarbejde på tværs af sogne Ved naturlig fratrædelse så prøv at ryste posen Brug skabelon af personalehåndbog Samarbejde om personalekonsulent og andet Landvisitats Hvis der opstår et behov for rådgivning i forbindelse med samarbejde evt. sammenlægning af menighedsråd, graversamarbejde, organist m.m. så stiller provstiet sig gerne til rådighed

40 Kirkegårdsdrift og samarbejde Kvislemark-Fyrendal-Førslev Glumsø-Bavelse-Næsby Tyvelse-Vrangstrup-Aversi-Tybjerg-Sandby- Herlufmagle

41 Kurser og møder for menighedsrådsmedlemmer i efteråret 2018 Økonomikurser Temadag for kirkeværger og gravere Formandsmøder, kontaktpersonsmøder osv. Arbejdsmiljø (Landsforeningen af Menighedsråd)

42 Om forbrug af menighedsrådets frie midler Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision VEJ nr 9080 af 25/02/ Budgettet udskrift fra vejledningen : Der skal være balance mellem indtægter og udgifter såvel for budgetåret som for de flerårige budgetoverslag. Dog kan der på driftsbudgettet budgetteres med forbrug af de frie midler og på anlægsbudgettet med forbrug af bunden opsparing, der er hensat til det pågældende anlægsprojekt. Fri opsparing kan endvidere overføres til forbrug på anlægsbudgettet med provstiudvalgets tilladelse.

43 Anlægsønsker: Listes op med en side til hvert menighedsråd Ikke alle ønsker læses op Hvis der er menighedsråd, der ønsker at uddybe et ønske, er I meget velkomne undervejs.

44 Everdrup Ingen ønsker Ønskes bevilget på: Formål Driftsramme Anlægsramme MR frie midler MR frie midler primo fra budget Planlagt forbrug af frie midler i budget Planlagt forbrug af frie midler i budget MR frie midler ultimo

45 Fensmark Ønskes bevilget på: Formål Driftsramme Anlægsramme Vaske- og depotplads ved graverbygning 83 Kirkegård Ved kirkesynet afholdt den 27. april 2017 blev det af miljøhensyn anbefalet at etablere en vaskeplads med olieudskiller samt depotplads med bokse (nogle af dem overdækket) til opbevaring af grus, jord, sten, fliser mv samt affaldsplads. Forundersøgelse og istandsættelse/ renovering af staldbygninger Den kongelige bygningsarkitekt Michael Madsen har været på besigtigelse på staldbygningerne den 10. april 2018, men vi afventer rapport. Et bud kunne være kr. for udbedring. Ved provstesynet den 12. maj 2016 blev det påpeget, at den ene halvdel af stråtaget på staldbygningen bør udskiftes i kr. MR frie midler primo fra budget Planlagt forbrug af frie midler i budget Planlagt forbrug af frie midler i budget MR frie midler ultimo MR frie midler

46 Fodby Ønskes bevilget på: Formål Driftsramme Anlægsramme Katafalk 80 Kirkebygning Der er behov for en ny katafalk med elfremdrift og el hejs op og ned. Den vil blive indkøbt sammen med Karrebæk hvorfor der kun ansøges om kr Panserskab 80 Kirkebygning Der ansøges om et større panserskab da det gamle pengeskab er for lille til opbevaring af dåbsfadet og altersølvet. Sløjfning af brød på gårdsplads i sognegården 81 Sognegård Den benyttes ikke. MR frie midler MR frie midler primo fra budget Planlagt forbrug af frie midler i budget Planlagt forbrug af frie midler i budget MR frie midler ultimo

47 Fuglebjerg-Tystrup-Haldagerlille Ønskes bevilget på: Formål Driftsramme Anlægsramme MR frie midler Tapet og maling i kopirum og øvrige rum 24 Sognegård Evt Maling af udvendigt træværk 24 Sognegård Fældning af træer 24 Sognegård Maling af stue og køkken 24 Sognegård Akustiklofter 24 Sognegård stole til sognestuen 24 Sognegård borde 24 Sognegård Maling af udvendigt træværk på graverhus - Tystrup 21 Kirkebygning Maling af træværk i våbenhus - Tystrup kr Kirkebygning Tårnets tag understryges - Tystrup kr Kirkebygning Sognegården - 7 nye vinduer og dør 81 Sognegård vinduer og 1 dør trænger til udskiftning. Præstegården - teleslynge 81 Sognegård Der ønskes etableret en teleslynge - der kan dække 2 rum Tystrup - nyt gulv under bænkene i nordsiden 80 Kirkebygning MR frie midler primo fra budget Planlagt forbrug af frie midler i budget Planlagt forbrug af frie midler i budget MR frie midler ultimo

48 Glumsø - Bavelse - Næsby Formål Driftsramme Anlægsramme Opnormering af timetallet for kirkesanger. En af årsagerne til dette er at vi i start 2017 har foretaget en opnormering af timeantallet for vores kirkesanger. Dette har medført yderligere lønomkostning på Der er udarbejdet et separat notat om dette Faldende husleje vedr. husleje. For så vidt angår vores præstegård, har vi i 2018 den forventning, at indtægten fra huslejen vil falde, som følge af at det ikke er en provstelønning, der ligger til grund for huslejeberegningen. Dette er indarbejdet i vores budget og påvirker vort resultat negativt med Manglende indtægt da deltidspræst stopper. Som følge af at Mette Blomgren stopper som deltidspræst nedskrives vores foreløbige driftramme med Den løn vi har betalt til Mette Blomgren har været på Dette bevirker, at vi i den periode, vi har haft en deltidspræst, har haft en driftramme der er højere end den udmeldte for Dette har naturligt medført, at vi har kunnet opretholde et fornuftigt budget i forhold til mission og målsætninger for vores kirke og menighedsliv Ønskes bevilget på: MR frie midler Reparationstækning af stråtaget på præstegården. Formanden for Præstegårdsudvalget Ib Jørgensen og tækkemand Palle Fobian har foretaget en vurdering af stråtaget på præstegården med henblik på budget for Der er en skade på skotrende inde i gården, hvor der skal repareres, ligeledes er der en skade på Længens stråtag på den nordlige side. Begge arealer er ca 30 m2 i alt 60 m2 af DKK 1000 i alt incl. moms Det nødvendig at få foretaget en myndig på 20m af DKK 500 i alt Hækomkransning på gravsteder i alt kr MR frie midler primo fra budget Planlagt forbrug af frie midler i budget Planlagt forbrug af frie midler i budget MR frie midler ultimo

49 Hammer - Vester Egesborg Ønskes bevilget på: Formål Driftsramme Anlægsramme Flisegang omkring sognegården 81 Sognegård Da lejemålet i præstegården ophører, skal handicaptoilettet i sognegården benyttes hvorfor der bør være niveaufri adgang til sognegården så der ikke skabes problemer for gangbesværede. Dette opnås ved at der etableres flisegang. Kirkegårdsomlægning 83 Kirkegård Fortsættelse af projektet. Renovering af fællesgravsarealer. Renovering af parkeringsareal 81 Sognegård Belægningen er for dårlig. I forbindelse med regnvejr opstår der vandhuller og der bliver meget snavset når folk kommer ind i kirke/sognegård med fodtøj. Inventar/indretning af mandskabsbygning 83 Kirkegård Etableringsomkostninger ifm. indflytningen. MR frie midler MR frie midler primo fra budget Planlagt forbrug af frie midler i budget Planlagt forbrug af frie midler i budget MR frie midler ultimo

50 Herlufsholm Ønskes bevilget på: Formål Driftsramme Anlægsramme Udvidelse af sognehus I forbindelse med tilkøb af areal til sognehuset i 2015, sagde provstiet ja til opstart af projekt udvidelse af sognehuset. Der er på nuværende tidspunkt lavet plantegninger og budgetoverslag på kr (2016 priser). Menighedsrådet vil ultimo 2017 have en opsparing på kr til dette formål. Vi søger om de resterende kr til formålet, så projektet kan igangsættes så hurtigt som muligt. MR frie midler MR frie midler primo fra budget Planlagt forbrug af frie midler i budget Planlagt forbrug af frie midler i budget MR frie midler ultimo

51 Herlufmagle Formål Driftsramme Anlægsramme Ansættelse af organist på ca. 32 timer pr. uge MR frie midler Udskiftning af kirkegårdsmur - i alt kr Menighedsrådet ønsker opført en ny 38 m lang kirkegårdsmur pris ca. kr Der overføres fra kalkningspuljen (budget 2017) kr Fra frie midler (2017) kr Restbudget 2018 ca. kr Ønskes bevilget på: Opsparing til renovering af kirke Indvendig renovering af kirken. Nytækning på vestsiden af præstegårdslængen Stråtaget på vestsiden af præstegårdslængen forventes at kan holde i max 5 år. MR frie midler primo fra budget Planlagt forbrug af frie midler i budget Planlagt forbrug af frie midler i budget MR frie midler ultimo

52 Hårslev - Ting Jellinge - Krummerup Ønskes bevilget på: Formål Driftsramme Anlægsramme Malerarbejder: 81 Sognegård MR frie midler I følge synsrapport 2017 fremgår det at graverhus/konfirmandstue trænger til maling. Der fremgår det at der skal afsættes kr til indvendig maling af vinduer samt kr til maling af sydgavl hvor malingen skaller af pga. algeforekomst så denne anbefales højtryksrenses og males med silikatmaling. Da der ikke er fornødig likviditet til disse arbejder søges om anlægsmidler. Modernisering og udvidelse af køkken 81 Sognegård Modernisering og udvidelse af køkken, da det ikke er tidssvarende. Udvides ved inddragelse af depot. Der ønskes mere bordplads, nye skabe med skuffer. Større køleskab, en ovn oppe i niveau med bordpladen. se bemærkning under særlige indsatsområder. Låger to enkelte og to dobbelte låger Krummerup 83 Kirkegård I følge synesprotokol fremgår følgende og der anbefales afsat kr Låger. To enkelte og to dobbelte låger. Egetræslister udskiftes. Males med linoliemaling før montage. Grundingsolie og to gange strygning med farve tilsat sikkativ for tørring. Beslag på låge ved fyrrum afkortes og varmgalvaniseres igen. MR frie midler primo fra budget Planlagt forbrug af frie midler i budget Planlagt forbrug af frie midler i budget MR frie midler ultimo

53 Hyllinge Ønskes bevilget på: Formål Driftsramme Anlægsramme Graverkontoret Der ansøges om kr for at kunne sætte arbejdet med renoveringen af graverkontoret igang. Der henvises til supplerende forklaringer til budgettet. Kirkegårdsprojekt Der ansøges om penge til fortsættelse af kirkegårdsprojektet. Jvf. tidligere godkendt plan. Ombygning af sakresti Der ansøges om penge til projekteringsomkostninger med henblik på ombygning af sakrestiet. Grunden hertil er at man ønsker at kunne anvende det til bedre funktionelle formål, bl.a. så det kan blive muligt at afvaske særkalkene her. Pt. sker dette på graverens toilet. MR frie midler MR frie midler primo fra budget Planlagt forbrug af frie midler i budget Planlagt forbrug af frie midler i budget MR frie midler ultimo

54 Holsted Formål Driftsramme Anlægsramme Opnormering af organiststilling. På grund af det øgede aktivitetsniveau der er i kirken, ønsker man en opnomering af organistassistentstillingen til 100% ialt mere end hvad der betales for den delte organist som man har fælles med Skelby/Gunderslev til budgetårets begyndelse. Opnormering af kirkekorsangere. Der er ligeledes afsat yderligere kr (i forhold til budget 2017) til kirkekorsangerne med samme begrundelse Ønskes bevilget på: MR frie midler Udbygning af orglet - se bilag 80 Kirkebygning Nye borde og stole til ovensalen - se bilag 81 Sognegård Der er i 2017 modtaget kr til nye stole og borde i ovensalen. Anøgning lød på kr Vi ansøger derfor om yderligere kr til borde og stole da de nuværende er alt for tunge og uhåndterlige at arbejde med. Parkeringsplads 81 Sognegård Da anlægsprojektet er blevet væsentlig dyrere end først modtaget tilbud. Og man har måtte have flere eksterne konsulenter indover efter kirkeministeriets regulativer, er vi nødsaget til at søge om yderligere midler, end dem vi selv har opsparet (kr ) MR frie midler primo fra budget Planlagt forbrug af frie midler i budget Planlagt forbrug af frie midler i budget MR frie midler ultimo

55 Karrebæk Formål Driftsramme Anlægsramme Lys på kirkens parkeringsplads. Der er 3 lamper allerbagest på p-pladsen, men dette er absolut ikke tilstrækkeligt til at kirkens brugere kan bevæge sig sikkert til og fra p-pladsen i forb. m. aftengudstjenester og menighedsrådets aktiviteter. Pladsen fremstår meget mørk og både menighedsrådet og kirkens brugere har et stort ønske om at få etableret lys som beskrevet i tilbuddet. 21 Kirkebygning Elektronisk kirkegårdskort. Karrebæk Kirke ønsker at fremtidssikre administrationen af kirkegården, således at al registrering foregår digitalt. Det vil betyde færre gravertimer på kontoret og større smidighed i administrationen. 40 Kirkegården Hovedsti på kirkegården. I 2016 bevilgede provstiudvalget, at kr ,- som var bevilget som anlæg i 2015 til kalkning, skulle overføres til betaling for opretning af hovedstien på kirkegården. Iflg. Forslag til renovering af hovedstien med økonomisk overslag, vil projektet beløbe sig til kr ,- inkl. Moms, hvorfor der ansøges om yderligere kr ,- 40 Kirkegården Udskiftning af 3 termoruder i ovenlysvinduer (Tømrerarbejde) Dårlig isolering pga punkterede ruder, og manglende tætningslister mv. 51 Præstebolig Gennemgang og reparation af murværk og fuger (Murerarbejde) Reparation efter vand, der er trængt ind i murværket flg. steder: Indgangsfacade ved et vindue Gavl mod have gennem revner Facade mod have gennem løse fuger ved utæt tagrende og under vinduer Der skal forebygges mod vandindtrængen flg. steder: Gavl mod Karrebækvej afskallede sten skal skiftes, udfræsning af løse fuger og efterfugning. Kældernedgang løse fuger ved stensætning, løst puds ved trappe og vægge, 51 Præstebolig Maling i præstegården. Kr ,- Maling af spisestue og havestue malingen er led i påbegyndelse af en løbende vedligeholdelse Kr ,- Færdiggørelse af malerarbejde på 1. sal, som er påbegyndt i ,- Terrasse. Træbeskyttelse af ny terrasse, som blev bygget i Præstebolig Ønskes bevilget på: MR frie midler MR frie midler primo fra budget Planlagt forbrug af frie midler i budget Planlagt forbrug af frie midler i budget MR frie midler ultimo

56 Kvislemark - Fyrendal - Førslev MR frie midler primo fra budget Planlagt forbrug af frie midler i budget Planlagt forbrug af frie midler i budget MR frie midler ultimo Ønskes bevilget på: Formål Driftsramme Anlægsramme Budgettet er stramt og dækker kun de mest nødvendige poster til løn, drift af kirkegårde, Regnskabskontor, afholdelse af gudstjenester og kirkelige handlinger samt enkelte kirkelige aktiviteter. Menighedsrådet søger derfor om udvidelse af driftsbudget til dækning af løbende vedligeholdelse af kirkerne (synsudsatte arbejder), hovedrengøring af kirkerne samt kirkelige aktiviteter, herunder især udvikling af aktiviteter for børnefamilier (fastholdelse af dåbsbørn frem til minikonfirmandalder) Fælles menighedspleje: Menighedsrådet ønsker i 2018 at styrke menighedsplejen ved i samarbejde med Hårslev-Krummerup-Ting Jellinge menighedsråd, Sandved Borgerforening og andre lokale aktører at etablere en samlet selvstændig menighedspleje, som med forenede kræfter og forskellige aktiviteter kan gøre en forskel. I 2018 planlægges således etableret et cafe/mødested-tilbud i Sandved. Fælles kirkeblad: Menighedsrådet påtænker snarest muligt at indgå samarbejde med Hårslev-Krummerup-Ting Jellinge menighedsråd om udgivelse af fælles kirkeblad, som dækker begge pastorater og dermed det samlede lokalområde, som den fælles menighedspleje forventes at komme til at dække Udskiftning af 3 lysekroner i Kvislemark Kirke De eksisterende lysekroner i kirken kan ikke fungere med elspare-pærer og er af ringe kvalitet. Da lageret af alm. pærer snart er brugt op, ønsker menighedsrådet at udskifte lysekronerne til en model (ny eller brugt), som kan bruge elspare-pærer. Indeklima Fyrendal Kirke Ved årets kirkesyn, viste der sig store problemer med indeklimaet i kirken. Løbende målinger har vist, at kirken inden gudstjeneste kun kan opvarmes til mellem grader, mens luftfugtigheden uanset opvarmning ligger på %. Disse forhold fremmer vækst af skimmelsvamp ligesom der blev konstateret nyt borebilleangreb i pulpitur og trappe til pulpitur samt altertavle. Hverken temperatur eller luftfugtighed lever op til Arbejdsmiljølovens krav. Lysholdere ca 100 stk til fyrfadslys til bænkene i alle tre kirker Fyrfadslys p.g.a. langt hår og brandfare MR frie midler

57 Marvede Ønskes bevilget på: Formål Driftsramme Anlægsramme Opsparing til gennemførelse af kirkegårdsplan I henhold til kirkegårdsplanen skal en planteskole plante træerne for at opnå vækstgaranti. Træerne skal have en vis størrelse, hvorfor de er dyrere. Renovering af garage ved præstebolig Iflg provstesyn 2017, skal garagen renses, renoveres samt kalkes. Nye døre 3 stk. MR frie midler MR frie midler primo fra budget Planlagt forbrug af frie midler i budget Planlagt forbrug af frie midler i budget MR frie midler ultimo

58 Mogenstrup Udvendig maling af menighedshus + revnerepartion Vi har siden 2011 holdt en sætnings skade under observation der har været hensat på en prohiberet konto. Vi har ikke observeret yderligere udvikling i skaden derfor vil vi gerne lade denne konto medindgå i finanseringen af silikatmalingen + reparation af hul i indgang efter undersøgelse. (Forbrug af opsparing kr ) Formål Driftsramme Anlægsramme 81 Sognegård Ønskes bevilget på: Katafalk 81Kirkegård Forbedre arbejdsmiljø og opfylde arbejdstilsynets krav. 50 Højskolesangbøger+ 50 ekstra salmebøger + nodebøger 80 Kirkebygning Ønske fra præst og organist til udvikling af salme og sangmuligheder i kirke og menighedshus Løvsuger 83 Kirkegård Forbedre arbejdsmiljø og opfylde arbejdstilsynets krav. MR frie midler MR frie midler primo fra budget Planlagt forbrug af frie midler i budget Planlagt forbrug af frie midler i budget MR frie midler ultimo

59 Næstelsø Ønskes bevilget på: Formål Driftsramme Anlægsramme Maling af køkken og et værelse i præstegården MR frie midler Kirkegårdens maskine er gammel og udslidt Brugt Egholm kr excl. moms Brugt multiklipper - kr excl. moms Plastlad - kr excl. moms Vipbar skovl - kr excl. moms Afslibning af gulv i køkken og værelse i præstegården Nye møbler til nyindrettet præstekontor i præsteboligen MR frie midler primo fra budget Planlagt forbrug af frie midler i budget Planlagt forbrug af frie midler i budget MR frie midler ultimo

60 Næstved Kirkegårde Ingen Ønskes bevilget på: Formål Driftsramme Anlægsramme MR frie midler

61 Rislev Ingen Ønskes bevilget på: Formål Driftsramme Anlægsramme MR frie midler MR frie midler primo fra budget Planlagt forbrug af frie midler i budget Planlagt forbrug af frie midler i budget MR frie midler ultimo

62 Rønnebæk Ønskes bevilget på: Formål Driftsramme Anlægsramme 2 badeværelser i præstebolig 51 Præstebolig Præsteboligen er fra 1972 og det har ikke været moderniseret tidligere. De er nedslidte. På grund af manglende udluftningssystemer er der fugtskader både på vægge og inventaret. Rider, havetraktor Da den gamle havetraktor er nedslidt og der er stadig flere og dyrere reparationer ser man et stort behov for at få den udskiftet MR frie midler MR frie midler primo fra budget Planlagt forbrug af frie midler i budget Planlagt forbrug af frie midler i budget MR frie midler ultimo

63 Sandby Formål Ønskes bevilget på: Driftsramme Anlægsramme Opsparing til nyt varmeanlæg og renov. af historisk inventar ifm. kalkning Menighedsrådet har bestilt en rapport hos Nationalmuseet og ønsker at opstarte en opsparing til restaurering af Sandby Kirkes historiske inventar og til nyt varmeanlæg og elarbejde i kirken. Det nuværende varmesystem frakobles stykke for stykke efterhånden som det ikke kan repareres. Der er derfor behov for et nyt varmeanlæg. Da det er nødvendigt at tage kirkebænkene ud ifm. udskiftning af el, bør varmeanlægget skiftes samtidig med indv. kalkning af kirken. Menighedsrådet har ikke indhentet tilbud på arbejdet, beløbet er et foreløbigt skøn I 2019 og 2020 ønskes yderligere opsparing pr. år ca. kr MR frie midler MR frie midler primo fra budget Planlagt forbrug af frie midler i budget Planlagt forbrug af frie midler i budget MR frie midler ultimo

64 Sct. Mortens Formål Ønskes bevilget på: Driftsramme Anlægsramme MR frie midler Projektor kr Mikrofoner kr Forøgelse af aktiviteter Restaurering af altertavle Restaurering af altertavle, se supplerende forklaringer til budgettet MR frie midler primo fra budget Planlagt forbrug af frie midler i budget Planlagt forbrug af frie midler i budget MR frie midler ultimo

65 Sct. Peders Ønskes bevilget på: Formål Driftsramme Anlægsramme MR frie midler Musikudvalg kr Fremmede musikere til højmesser kr Løber i kirken 80 Kirkebygning Revner i mur Købmagergade 85 Præstebolig Udbedring af revne i mur, præstebolig Købmagergade 2, Næstved Der foretagelse indledende undersøgelser i Højtaleranlæg 80 Kirkebygning Hynder til stolestader 80 Kirkebygning MR frie midler primo fra budget Planlagt forbrug af frie midler i budget Planlagt forbrug af frie midler i budget MR frie midler ultimo

66 Skt. Jørgens Formål Driftsramme Anlægsramme Udsmykning med liturgiske farver I forbindelse med kirkens 40 års fødselsdag 1. søndag i advent 2018 (og fremover) ønsker vi at kunne markere kirkeårets liturgiske farver i kirkerummet. Vi forestiller os tekstilkunst, som viser de forskellige farver på en måde, så det vil være synligt for kirkegængerne. Vi ønsker ikke messehagler eller albaer med særskilte stolaer, idet vores altertavle afgiver meget varme. Udskiftning af borde Kirkens borde er 40 år gamle og slidte. Herudover er de tunge og ikke så let håndtérbare. Derfor ønsker vi at udskifte dem, ikke mindst af hensyn til at kunne forbedre arbejdsmiljøet for kirketjenerne, som flere gange ugentligt skal arrangere bordene til kirkens forskelligartede aktiviteter. Ønskes bevilget på: MR frie midler Skt. Jørgens Næ.Kirkegårde MR frie midler primo fra budget Planlagt forbrug af frie midler i budget Planlagt forbrug af frie midler i budget MR frie midler ultimo

67 Skelby - Gunderslev Ønskes bevilget på: Formål Driftsramme Anlægsramme Gunderslev kirke, fase 2 80 Kirkebygning Der er i 2011 udarbejdet en udførlig kalkulations rapport med priser, for faseopdelt istandsættelse af Gunderslev kirke. Vi har d. 2. maj 2017 haft møde med arkitekterne i Gunderslev Kirke vedr. istandsættelsen. Det blev på peget af arkitekterne at det historiske inventar bør restaureres snarest. Gunderslev ny kirkegård, genetablering af stensætning omkring kirkegården Renovering af indgangsparti til Sognegården Dørene er uisolerede samt utætte, entrerummet er fugtigt. Nye hynder til begge kirker Hynderne er slidt og skummet er fladt. Der er ingen siddekomfort. MR frie midler MR frie midler primo fra budget Planlagt forbrug af frie midler i budget Planlagt forbrug af frie midler i budget MR frie midler ultimo

68 Snesere Formål Driftsramme Anlægsramme Rep. spær over sakristi + udsk. zinkbeklædning ved spring på mur 21 Kirkebygning Ny spildevandsledning fra præstekontor 51 Præstebolig Kalkning af vest- og nordgavl, rep. saltningsskader 51 Præstebolig m stråtag på forpagterbolig - mod gaden 58 Forpagterbolig Ønskes bevilget på: MR frie midler Planlagt forbrug af frie midler i budget Planlagt forbrug af frie midler i budget MR frie midler ultimo

69 Toksværd - Holme Olstrup Ønskes bevilget på: Formål Driftsramme Anlægsramme Maskiner Holme Olstrup Kirkegård MR frie midler I 2018 ønskes investering i minilaster og løvsugerdel. (vi har kr. ialt fra 2016 og 2017 til maskiner i Holme Olstrup) MR frie midler primo fra budget Planlagt forbrug af frie midler i budget Planlagt forbrug af frie midler i budget MR frie midler ultimo

70 Tyvelse - Aversi - Vrangstrup - Tybjerg Ønskes bevilget på: Formål Driftsramme Anlægsramme Affalds og materialeplads ved Tyvelse kirkegård Etablering af affalds/materialeplads ved Tyvelse kirkegård. MR frie midler MR frie midler primo fra budget Planlagt forbrug af frie midler i budget Planlagt forbrug af frie midler i budget MR frie midler ultimo

71 Vallensved Ønskes bevilget på: Formål Driftsramme Anlægsramme Automatisk ringning med timeslag 80 Kirkebygning Udbygge den automatiske ringning til at kunne lave timeslag (mellem solopgang og nedgang) for at øge opmærksomheden på kirken med den smukke lyd fra kirkeklokken. Opsparing til ny p-plads 81 Sognegård Der er i forvejen en opsparing på p-pladsen fra tidligere år, som vi ønsker forhøjet. Etablering af 4 kummer, ved kirkegårdsmur 83 Kirkegård Etablering af 4 kummer uden for den sydlige kirkegårdsmur til jord og grus. Tilbud indhentet. Opsparing til Kirkegårdsplan 83 Kirkegård Videreførelse af den godkendte kirkegårdsplan. Automatisk varmestyring i kirken 80 Kirkebygning Jvf. anbefaling fra kirkeministeriets energikonsulent. MR frie midler MR frie midler primo fra budget Planlagt forbrug af frie midler i budget Planlagt forbrug af frie midler i budget MR frie midler ultimo

72 Vejlø Formål MR frie midler primo fra budget Planlagt forbrug af frie midler i budget Planlagt forbrug af frie midler i budget MR frie midler ultimo Ønskes bevilget på: Driftsramme Anlægsramme Græsslåmaskine (Husquarna firehjulstrækker) 83 Kirkegård Nuværende græsslåmaskine er ved at være udtjent og trænger til udskiftning. Ny græsslåmaskine bør være med firehjulstræk, idet kørsel med den nuværende (tohjulstræk) ikke er muligt om vinteren ved glat føre/sne, hvor den bl.a. anvendes til at trække anhænger/trailer. Kantskærer - græs 83 Kirkegård El saks 83 Kirkegård Projektor (fremviser) 81 Sognegård Menighedsrådets nuværende projektor er udtjent. Projektoren er teknologisk forældet i forhold til tilslutningsmuligheder med computer. Nyanskaffelse af projektor, som samtidig skal blive fastmonteret i loft/på væg, så håndtering/ Kanaloprensning af kanaler i præstegårdshave 85 Præstebolig Vandkanaler i præstegårdshaven har ikke været oprenset i adskillige år og er blevet fyldt med grene, blade og øvrige naturmaterialer. Menighedsrådet ønsker kanalerne renset med hjælp fra entreprenør med rendegraver e.l. Trimning af træer på kirkegård 83 Kirkegård Flere af kirkegårdens træer trænger til beskæring, og samtidig har udvalgte træer døde grene, hvor der er risiko for nedfald. Opsparing til nyt orgel/orgeludvidelse 80 Kirkebygning Kirkens orgel er i dag med to manualer. Menighedsrådet ønsker at foretage opsparing til enten at udvide det eksisterende orgel med et tredje manual eller alternativt at udskifte det eksisterende orgel med et ny/nyere brugt, som giver flere musiske muligheder for organisten til gavn for kirkegængere. Tegltag Kirkens tegltag på kirkeskib på kirkeskibet - opsparing trænger til udskiftning, idet tegl er mørnede. 80 Kirkebygning Menighedsrådet ansøger om yderligere et opsparingsbeløb til supplement til MR frie midler

73 Ligningsbehov i 2018 Foreløbige driftsrammer Ekstra driftsramme ønsker Kalkningspuljen Anlægsønsker Drifts- og anlægsrammer i alt % midler Forventet landskirkeskat I alt Ligning i Nødvendige besparelser

74 Tak for i aften og tak til Skt. Jørgens

D. 29. AUGUST I S K T. J Ø R G E N S S O G N E G Å R D

D. 29. AUGUST I S K T. J Ø R G E N S S O G N E G Å R D BUDGETSAMRÅD D. 29. AUGUST 2018 I S K T. J Ø R G E N S S O G N E G Å R D Dagsorden til endeligt budgetsamråd d. 29. august 2018 i Skt. Jørgens Sognegård 1. Information om kortsigtede planer i Næstved Provsti

Læs mere

ÅRSBUDGET for Næstved Provstiudvalg. i Næstved Provsti. i Næstved Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Næstved Provstiudvalg. i Næstved Provsti. i Næstved Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 17 for Næstved Provstiudvalg i Næstved Provsti i Næstved Kommune Myndighedskode CVR-nr. 187 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget

Læs mere

NÆSTVED PROVSTI. Budgetsamråd. Skt. Jørgens Sognegård 21. juni 2016

NÆSTVED PROVSTI. Budgetsamråd. Skt. Jørgens Sognegård 21. juni 2016 NÆSTVED PROVSTI Budgetsamråd Skt. Jørgens Sognegård 21. juni 2016 Det nuværende provstiudvalgs mål: (kan ses på provstiets hjemmeside) Støtte menighedsrådene i deres arbejde for liv og vækst ved at: fremme

Læs mere

Velkommen til budgetsamråd. 18. juni 2019 i Sankt Jørgens sognegård

Velkommen til budgetsamråd. 18. juni 2019 i Sankt Jørgens sognegård Velkommen til budgetsamråd 18. juni 2019 i Sankt Jørgens sognegård Dagsorden: bilag 1. Næstved Provstis vision 2020 a. Visionshjul b. Præsteteams c. Kommunikation / nyhedsbrev d. Administrationssupport

Læs mere

D. 19. JUNI 2018 I S K T. J Ø R G E N S S O G N E G Å R D

D. 19. JUNI 2018 I S K T. J Ø R G E N S S O G N E G Å R D BUDGETSAMRÅD D. 19. JUNI 2018 I S K T. J Ø R G E N S S O G N E G Å R D DAGSORDEN: 1. Indledning og kort præsentation 2. Økonomiske forhold i provstiet 3. Årsregnskab PUK kassen, herunder skoletjenesten

Læs mere

Referat Næstved Provsti Møder

Referat Næstved Provsti Møder Referat Næstved Provsti Møder PU møde d. 6. juni 2018 kl. 13 d. 06-06-2018, 13:00, Deltagere: Næstved Provstiudvalg, Næstved Provsti Kommentarer: Inden mødet gik i gang blev det besluttet at punkt 38 bliver

Læs mere

ÅRSBUDGET for Taarbæk Sogns Menighedsråd. i Kongens Lyngby Provsti. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Taarbæk Sogns Menighedsråd. i Kongens Lyngby Provsti. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 18 for Taarbæk Sogns Menighedsråd i Kongens Lyngby Provsti i Lyngby-Taarbæk Kommune Myndighedskode 71 CVR-nr. 97881 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 1. marts Kl. 13 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 1. marts Kl. 13 Mødested: Provstikontoret Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 1. marts 2017. Kl. 13 Mødested: Provstikontoret Fraværende med anmeldt forfald: Ulla Jensen Mødet sluttede kl. 16.45 Referent: Connie B. Beier Mødepunkt 1 Endelig

Læs mere

VEDTÆGT FOR SAMARBEJDE OM KALKNING AF KIRKER I NÆSTVED PROVSTI. Aftalens parter og aftalens grundlag

VEDTÆGT FOR SAMARBEJDE OM KALKNING AF KIRKER I NÆSTVED PROVSTI. Aftalens parter og aftalens grundlag VEDTÆGT FOR SAMARBEJDE OM KALKNING AF KIRKER I NÆSTVED PROVSTI 1. Aftalens parter og aftalens grundlag Denne aftale indgås mellem Næstved Provstiudvalg, Næstved Kommunes ligningsområde bestående af følgende

Læs mere

Godkendt. Fuglebjerg: Køb af truck - ansøgning om brug af midler. Ansøgning sendes til stiftet med anbefaling.

Godkendt. Fuglebjerg: Køb af truck - ansøgning om brug af midler. Ansøgning sendes til stiftet med anbefaling. Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 29. oktober. Kl. 14.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Ingen Tillægsdagsorden er indarbejdet i dagsorden og referat. Mødepunkt

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt med ændring af ordlyd

Læs mere

ÅRSBUDGET for Vejlby Sogns Menighedsråd. i Fredericia Provsti. i Fredericia Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Vejlby Sogns Menighedsråd. i Fredericia Provsti. i Fredericia Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 18 for Vejlby Sogns Menighedsråd i Fredericia Provsti i Fredericia Kommune Myndighedskode 791 CVR-nr. 191 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 11. april Kl. 13 Mødested: Provstikontoret, Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 11. april Kl. 13 Mødested: Provstikontoret, Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 11. april 2018. Kl. 13 Mødested: Provstikontoret, Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Ingen Mødet sluttede kl. 17 Mødepunkt 1 Orientering ved

Læs mere

ÅRSBUDGET for Fensmark Sogns Menighedsråd. i Næstved Provsti. i Næstved Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Fensmark Sogns Menighedsråd. i Næstved Provsti. i Næstved Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 18 for Fensmark Sogns Menighedsråd i Næstved Provsti i Næstved Kommune Myndighedskode 71 CVR-nr. 181 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget

Læs mere

ÅRSBUDGET for Sankt Hans Sogns Menighedsråd. i Odense Sankt Knuds Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Sankt Hans Sogns Menighedsråd. i Odense Sankt Knuds Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 217 for Sankt Hans Sogns Menighedsråd i Odense Sankt Knuds Provsti i Odense Kommune Myndighedskode 7781 CVR-nr. 58578916 Budget 217 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt

Læs mere

VEDTÆGT FOR SAMARBEJDE OM KALKNING AF KIRKER OG KIRKEGÅRDSMURE I NÆSTVED PROVSTI. Aftalens parter og aftalens grundlag

VEDTÆGT FOR SAMARBEJDE OM KALKNING AF KIRKER OG KIRKEGÅRDSMURE I NÆSTVED PROVSTI. Aftalens parter og aftalens grundlag VEDTÆGT FOR SAMARBEJDE OM KALKNING AF KIRKER OG KIRKEGÅRDSMURE I NÆSTVED PROVSTI 1. Aftalens parter og aftalens grundlag Denne aftale indgås mellem Næstved Provstiudvalg, Næstved Kommunes ligningsområde

Læs mere

Referat Næstved Provsti Møder

Referat Næstved Provsti Møder Referat Næstved Provsti Møder PU møde 28. maj 2019 vers. 3 - d. 28-05-2019 kl. 13:00 til 18:00 Deltagere: Anna Helleberg Kluge, Mogens Kessel, Poul Ernst Sandberg, Holger Eilkær Hansen, Jan Kure Kinnberg,

Læs mere

ÅRSBUDGET for Nyborg-Hjulby Sognes Menighedsråd. i Nyborg Provsti. i Nyborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Nyborg-Hjulby Sognes Menighedsråd. i Nyborg Provsti. i Nyborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 1 for Nyborg-Hjulby Sognes Menighedsråd i Nyborg Provsti i Nyborg Kommune Myndighedskode 77 CVR-nr. 81 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Kokkedal. Kokkedal Sogns Menighedsråd. Fredensborg Provsti. Hørsholm Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Kokkedal. Kokkedal Sogns Menighedsråd. Fredensborg Provsti. Hørsholm Kommune ÅRSBUDGET 215 for Kokkedal under Kokkedal Sogns Menighedsråd i Fredensborg Provsti i Hørsholm Kommune Myndighedskode: 9145 CVR nummer: 1261387 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Hørsholm den 19 / 11

Læs mere

Referat Næstved Provsti Møder

Referat Næstved Provsti Møder Referat Næstved Provsti Møder PU møde d. 5. september 2018 kl. 10 d. 05-09-2018, 10:00, Deltagere: Næstved Provstiudvalg, Næstved Provsti Kommentarer: 1 - Endelig godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

ÅRSBUDGET for Slagslunde-Ganløse Sognes Menighedsråd. i Frederikssund Provsti. i Egedal Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Slagslunde-Ganløse Sognes Menighedsråd. i Frederikssund Provsti. i Egedal Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 1 for Slagslunde-Ganløse Sognes Menighedsråd i Frederikssund Provsti i Egedal Kommune Myndighedskode 71 CVR-nr. 8199 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Rind-Kollund kirkekasse. Rind-Kollund Menighedsråd. Herning Søndre Provsti. Herning Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Rind-Kollund kirkekasse. Rind-Kollund Menighedsråd. Herning Søndre Provsti. Herning Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Rind-Kollund Menighedsråd i Herning Søndre Provsti i Herning Kommune Myndighedskode: 883 CVR nummer: 158515 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Lind Sognehus den 9 / 1 212 Søren

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 11. april 2012. Kl. 14.00 Mødested: Sct. Mortens sognegård

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 11. april 2012. Kl. 14.00 Mødested: Sct. Mortens sognegård Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 11. april 2012. Kl. 14.00 Mødested: Sct. Mortens sognegård Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Mødepunkt 1 Provstikonsulent Steen Otterstrøm orienterer Connie

Læs mere

Fraværende med anmeldt forfald: Gunver B. Nielsen (syg), Leif von Gersdorff Mødet sluttede kl Godkendt. Godkendt. Godkendt.

Fraværende med anmeldt forfald: Gunver B. Nielsen (syg), Leif von Gersdorff Mødet sluttede kl Godkendt. Godkendt. Godkendt. Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 16. august 2017. Kl. 13 Mødested: Provstikontoret Fraværende med anmeldt forfald: Gunver B. Nielsen (syg), Leif von Gersdorff Mødet sluttede kl. 18.00 Del 1 Mødepunkt

Læs mere

ÅRSBUDGET for Nordvestfalster Menighedsråd. i Falster Provsti. i Guldborgsund Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Nordvestfalster Menighedsråd. i Falster Provsti. i Guldborgsund Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 1 for Nordvestfalster Menighedsråd i Falster Provsti i Guldborgsund Kommune Myndighedskode 71 CVR-nr. 88191 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Øster Hornum Sogns Menighedsråd. i Rebild Provsti. i Rebild Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Øster Hornum Sogns Menighedsråd. i Rebild Provsti. i Rebild Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 18 for Øster Hornum Sogns Menighedsråd i Rebild Provsti i Rebild Kommune Myndighedskode 8 CVR-nr. 9817 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET Nysted-Vantore Sogn. Nysted-Vantore Sognes Menighedsråd. Lolland Østre Provsti. Guldborgsund Kommune

ÅRSBUDGET Nysted-Vantore Sogn. Nysted-Vantore Sognes Menighedsråd. Lolland Østre Provsti. Guldborgsund Kommune ÅRSBUDGET 1 for Nysted-Vantore Sogn under Nysted-Vantore Sognes Menighedsråd i Lolland Østre Provsti i Guldborgsund Kommune Myndighedskode: 7 CVR nummer: 11 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Nysted

Læs mere

ÅRSBUDGET 2011. Skibby. Skibby. Frederikssund. Frederikssund. bilag 1 Oversigt over salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsbevillinger

ÅRSBUDGET 2011. Skibby. Skibby. Frederikssund. Frederikssund. bilag 1 Oversigt over salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsbevillinger ÅRSBUDGET 211 for under i Frederikssund i Frederikssund Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den 25 / 5 21 Michael Stenkvist menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: Verner Johansen

Læs mere

ÅRSBUDGET for Store Brøndum-Siem-Torup Sognes Menighedsråd. i Rebild Provsti. i Rebild Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Store Brøndum-Siem-Torup Sognes Menighedsråd. i Rebild Provsti. i Rebild Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 17 for Store Brøndum-Siem-Torup Sognes Menighedsråd i Rebild Provsti i Rebild Kommune Myndighedskode 89 CVR-nr. 71891 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende

Læs mere

ÅRSBUDGET Gundsømagle sogn. Gundsømagle Sogns Menighedsråd. Roskilde Domprovsti. Roskilde Kommune

ÅRSBUDGET Gundsømagle sogn. Gundsømagle Sogns Menighedsråd. Roskilde Domprovsti. Roskilde Kommune ÅRSBUDGET 1 for Gundsømagle sogn under Gundsømagle Sogns Menighedsråd i Roskilde Domprovsti i Roskilde Kommune Myndighedskode: 717 CVR nummer: 871 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den 9 / 11 1 menighedsrådsformand

Læs mere

Referat Næstved Provsti Møder

Referat Næstved Provsti Møder Referat Næstved Provsti Møder PU møde d. 13. juni 2018 kl. 12.30 d. 13-06-2018, 12:30, Deltagere: Næstved Provsti, Næstved Provstiudvalg Kommentarer: Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Punkt 11 behandles

Læs mere

Herning Nordre og Søndre Provstier. Kasserer

Herning Nordre og Søndre Provstier. Kasserer Kasserer Program Vedtægter : Folkevalgt kasserer regnskabsfører Regnskabsinstruks Orientering vedr. håndbøger, dataarkiv, Fløs, Gias Årsplan Driftsramme anlægsramme Langtidsplan Budgetlægning konti art-

Læs mere

ÅRSBUDGET for Malt Sogns Menighedsråd. i Malt Provsti. i Vejen Kommune. Myndighedskode CVR-nr Budget 2018 indeholder følgende:

ÅRSBUDGET for Malt Sogns Menighedsråd. i Malt Provsti. i Vejen Kommune. Myndighedskode CVR-nr Budget 2018 indeholder følgende: ÅRSBUDGET 18 for Malt Sogns Menighedsråd i Malt Provsti i Vejen Kommune Myndighedskode 899 CVR-nr. 8811 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Ølsted sogn. Ølsted Sogns Menighedsråd. Hedensted Provsti. Hedensted Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Ølsted sogn. Ølsted Sogns Menighedsråd. Hedensted Provsti. Hedensted Kommune ÅRSBUDGET 21 for Ølsted sogn under Ølsted Sogns Menighedsråd i Hedensted Provsti i Hedensted Kommune Myndighedskode: 796 CVR nummer: 66182916 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Vipperød. Vipperød Menighedsråd. Holbæk Provsti. Holbæk Kommune

ÅRSBUDGET 2014. Vipperød. Vipperød Menighedsråd. Holbæk Provsti. Holbæk Kommune ÅRSBUDGET 214 for under Menighedsråd i Holbæk Provsti i Holbæk Kommune Myndighedskode: 9292 CVR nummer: 329673 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den 26 / 9 213 Anette Østbjerg menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Skævinge-Ll. Lyngby Kirkekasse. Skævinge-Ll. Lyngby Menighedsråd. Hillerød Provsti. Hillerød Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Skævinge-Ll. Lyngby Kirkekasse. Skævinge-Ll. Lyngby Menighedsråd. Hillerød Provsti. Hillerød Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Skævinge-Ll. Lyngby Menighedsråd i Hillerød Provsti i Hillerød Kommune Myndighedskode: 743 CVR nummer: 9 49 46 19 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET for Aalestrup Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Aalestrup Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 17 for Aalestrup Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 89 CVR-nr. 888 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende

Læs mere

ÅRSBUDGET 2012 HORNBÆK HELSINGØR HELSINGØR. bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

ÅRSBUDGET 2012 HORNBÆK HELSINGØR HELSINGØR. bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing ÅRSBUDGET 212 for 26744146 under HORNBÆK i HELSINGØR i HELSINGØR Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Jytte Berthelsen menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: Aase Kjær menighedsrådets

Læs mere

ÅRSBUDGET for Grene Provstiudvalg. i Grene Provsti. i Billund Kommune, Vejle Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Grene Provstiudvalg. i Grene Provsti. i Billund Kommune, Vejle Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 18 for Grene Provstiudvalg i Grene Provsti i Billund Kommune, Vejle Kommune Myndighedskode 1 CVR-nr. 1 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Søften-foldby. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Søften-foldby. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 17 for Søften-foldby i Favrskov Provsti i Favrskov Kommune Myndighedskode 89 CVR-nr. 1717 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i

Læs mere

ÅRSBUDGET for Sjørring-Thorsted-Skjoldborg-K. i Thisted Provsti. i Thisted Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Sjørring-Thorsted-Skjoldborg-K. i Thisted Provsti. i Thisted Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 18 for Sjørring-Thorsted-Skjoldborg-K i Thisted Provsti i Thisted Kommune Myndighedskode 87 CVR-nr. 78 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Stenløse Sogns Menighedsråd. i Hjallese Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Stenløse Sogns Menighedsråd. i Hjallese Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 1 for Stenløse Sogns Menighedsråd i Hjallese Provsti i Odense Kommune Myndighedskode 7791 CVR-nr. 1791 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

Referat Næstved Provsti Møder

Referat Næstved Provsti Møder Referat Næstved Provsti Møder PU møde d. 14. november 2018 kl. 13 behandlingspunkter - d. 14-11-2018 kl. 13:00 til 18:00 Deltagere: Næstved Provsti, Næstved Provstiudvalg Afbud: Mogens Kessel, Holger Eilkær

Læs mere

Referat Næstved Provsti Møder

Referat Næstved Provsti Møder Referat Næstved Provsti Møder PU møde d. 15. august 2018 - (referat) d. 15-08-2018, 11:00, Deltagere: Kommentarer: Fraværende med anmeldt forfald: Leif Hansen. Mødet sluttede kl. 17.00 Orienteringspunkter

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 12. december Kl. 13 Mødested: Tyvelse Præstegård

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 12. december Kl. 13 Mødested: Tyvelse Præstegård Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 12. december 2017. Kl. 13 Mødested: Tyvelse Præstegård Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Mødet sluttede kl. 17 Mødepunkt 1 Endelig godkendelse af referat

Læs mere

ÅRSBUDGET Søndersø. Søndersø Sogns Menighedsråd. Bogense Provsti. Nordfyns Kommune

ÅRSBUDGET Søndersø. Søndersø Sogns Menighedsråd. Bogense Provsti. Nordfyns Kommune ÅRSBUDGET for Søndersø under Søndersø Sogns Menighedsråd i Bogense Provsti i Nordfyns Kommune Myndighedskode: 787 CVR nummer: 817919 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Søndersø den / 9 Bente Kaysen

Læs mere

ÅRSBUDGET for Ådalens Menighedsråd. i Syddjurs Provsti. i Syddjurs Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Ådalens Menighedsråd. i Syddjurs Provsti. i Syddjurs Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 18 for Ådalens Menighedsråd i Syddjurs Provsti i Syddjurs Kommune Myndighedskode 8 CVR-nr. 791 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 3. november 2010. Kl. 15.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 3. november 2010. Kl. 15.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 3. november 2010. Kl. 15.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Tillægsdagsorden er indarbejdet i referatet. Mødepunkt 1 Årligt

Læs mere

ÅRSBUDGET for Skydebjerg Sogns Menighedsråd. i Assens Provsti. i Assens Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Skydebjerg Sogns Menighedsråd. i Assens Provsti. i Assens Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 17 for Skydebjerg Sogns Menighedsråd i Assens Provsti i Assens Kommune Myndighedskode 781 CVR-nr. 19111 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Vetterslev - Høm. Vetterslev-Høm Sognes Menighedsråd. Ringsted-Sorø Provsti. Ringsted Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Vetterslev - Høm. Vetterslev-Høm Sognes Menighedsråd. Ringsted-Sorø Provsti. Ringsted Kommune ÅRSBUDGET 215 for Vetterslev - Høm under Vetterslev-Høm Sognes Menighedsråd i Ringsted-Sorø Provsti i Ringsted Kommune Myndighedskode: 7373 CVR nummer: 1195213 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Vetterslev

Læs mere

ÅRSBUDGET for Karrebæk Sogns Menighedsråd. i Næstved Provsti. i Næstved Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Karrebæk Sogns Menighedsråd. i Næstved Provsti. i Næstved Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 1 for Karrebæk Sogns Menighedsråd i Næstved Provsti i Næstved Kommune Myndighedskode 7 CVR-nr. 771 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget

Læs mere

ÅRSBUDGET for Toksværd-Holme Olstrup Sognes Menighedsråd. i Næstved Provsti. i Næstved Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Toksværd-Holme Olstrup Sognes Menighedsråd. i Næstved Provsti. i Næstved Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 19 for Toksværd-Holme Olstrup Sognes Menighedsråd i Næstved Provsti i Næstved Kommune Myndighedskode 799 CVR-nr. 1 19 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende

Læs mere

ÅRSBUDGET for Sønderbro Sogns Menighedsråd. i Horsens Provsti. i Horsens Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Sønderbro Sogns Menighedsråd. i Horsens Provsti. i Horsens Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 1 for Sønderbro Sogns Menighedsråd i Horsens Provsti i Horsens Kommune Myndighedskode 977 CVR-nr. 9711 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Ølsted Kirkekasse. Ølsted Menighedsråd. Frederiksværk Provsti. Halsnæs Kommune

ÅRSBUDGET 2014. Ølsted Kirkekasse. Ølsted Menighedsråd. Frederiksværk Provsti. Halsnæs Kommune ÅRSBUDGET 214 for under Ølsted Menighedsråd i Frederiksværk Provsti i Halsnæs Kommune Myndighedskode: 74 CVR nummer: 7144115 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Ølsted den 23 / 1 213 Peter Munch Kofoed

Læs mere

ÅRSBUDGET for Bøvling Sogns Menighedsråd. i Lemvig Provsti. i Lemvig Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Bøvling Sogns Menighedsråd. i Lemvig Provsti. i Lemvig Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 19 for Bøvling Sogns Menighedsråd i Lemvig Provsti i Lemvig Kommune Myndighedskode 887 CVR-nr. 91 19 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget

Læs mere

ÅRSBUDGET for Randbøl-Nørup Sognes Menighedsråd. i Grene Provsti. i Vejle Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Randbøl-Nørup Sognes Menighedsråd. i Grene Provsti. i Vejle Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 18 for Randbøl-Nørup Sognes Menighedsråd i Grene Provsti i Vejle Kommune Myndighedskode 7987 CVR-nr. 8 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Egernsund Sogns Menighedsråd. i Sønderborg Provsti. i Sønderborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Egernsund Sogns Menighedsråd. i Sønderborg Provsti. i Sønderborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET for Egernsund Sogns Menighedsråd i Sønderborg Provsti i Sønderborg Kommune Myndighedskode 95 CVR-nr. 6635813 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET 2011. Opstandelseskirken. Opstandelseskirkens menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune

ÅRSBUDGET 2011. Opstandelseskirken. Opstandelseskirkens menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune ÅRSBUDGET 211 for under s menighedsråd i Glostrup Provsti i Albertslund Kommune Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Albertslund den 26 / 1 21 Inge Jacobsen menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde

Læs mere

ÅRSBUDGET Roholte. Roholte Sogns Menighedsråd. Tryggevælde Provsti. Faxe Kommune

ÅRSBUDGET Roholte. Roholte Sogns Menighedsråd. Tryggevælde Provsti. Faxe Kommune ÅRSBUDGET 1 for Roholte under Roholte Sogns Menighedsråd i Tryggevælde Provsti i Faxe Kommune Myndighedskode: 7 CVR nummer: 88817 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Roholte den / 1 menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET for Aalestrup Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Aalestrup Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 19 for Aalestrup Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 89 CVR-nr. 888 19 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende

Læs mere

ÅRSBUDGET for Glenstrup Sogns Menighedsråd. i Hobro-Mariager Provsti. i Mariagerfjord Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Glenstrup Sogns Menighedsråd. i Hobro-Mariager Provsti. i Mariagerfjord Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 18 for Glenstrup Sogns Menighedsråd i Hobro-Mariager Provsti i Mariagerfjord Kommune Myndighedskode 818 CVR-nr. 79811 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende

Læs mere

ÅRSBUDGET 2012. Svenstrup Kirkekasse. Svenstrup menighedsråd. Aalborg Vestre Provsti. Aalborg Kommune

ÅRSBUDGET 2012. Svenstrup Kirkekasse. Svenstrup menighedsråd. Aalborg Vestre Provsti. Aalborg Kommune ÅRSBUDGET 212 for under Svenstrup menighedsråd i Aalborg Vestre Provsti i Aalborg Kommune Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / 5 211 Agnes Rønager menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde

Læs mere

ÅRSBUDGET for Nyborg Sogns Menighedsråd. i Nyborg Provsti. i Nyborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Nyborg Sogns Menighedsråd. i Nyborg Provsti. i Nyborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 18 for Nyborg Sogns Menighedsråd i Nyborg Provsti i Nyborg Kommune Myndighedskode 77 CVR-nr. 81 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget

Læs mere

ÅRSBUDGET for Sakskøbing Sogns Menighedsråd. i Lolland Østre Provsti. i Guldborgsund Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Sakskøbing Sogns Menighedsråd. i Lolland Østre Provsti. i Guldborgsund Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 17 for Sakskøbing Sogns Menighedsråd i Lolland Østre Provsti i Guldborgsund Kommune Myndighedskode 7 CVR-nr. 7819 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

PU møde 9. september Kl. 13 og 10. september 2014 kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

PU møde 9. september Kl. 13 og 10. september 2014 kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 9. september. Kl. 13 og 10. september kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Gunver Birgitte Nielsen deltager ikke d. 10. september.

Læs mere

ÅRSBUDGET for Nybøl Sogns Menighedsråd. i Sønderborg Provsti. i Sønderborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Nybøl Sogns Menighedsråd. i Sønderborg Provsti. i Sønderborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 18 for Nybøl Sogns Menighedsråd i Sønderborg Provsti i Sønderborg Kommune Myndighedskode 97 CVR-nr. 8818 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET Langå-Øksendrup-Svindinge. Langå-Øksendrup-Svindinge Sognes Menighedsråd. Nyborg Provsti. Nyborg Kommune

ÅRSBUDGET Langå-Øksendrup-Svindinge. Langå-Øksendrup-Svindinge Sognes Menighedsråd. Nyborg Provsti. Nyborg Kommune ÅRSBUDGET 1 for Langå-Øksendrup-Svindinge under Langå-Øksendrup-Svindinge Sognes Menighedsråd i Nyborg Provsti i Nyborg Kommune Myndighedskode: 777 CVR nummer: 17191 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Læs mere

ÅRSBUDGET for Hillerød Provstiudvalg. i Hillerød Provsti. i Allerød Kommune, Hillerød Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Hillerød Provstiudvalg. i Hillerød Provsti. i Allerød Kommune, Hillerød Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 218 for Hillerød Provstiudvalg i Hillerød Provsti i Allerød Kommune, Hillerød Kommune Myndighedskode 23 CVR-nr. 2652995 218 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Højby Kirkekasse. Højby Sogn. Hjallese Provsti. Odense Kommune

ÅRSBUDGET 2014. Højby Kirkekasse. Højby Sogn. Hjallese Provsti. Odense Kommune ÅRSBUDGET 214 for under Højby Sogn i Hjallese Provsti i Odense Kommune Myndighedskode: 7886 CVR nummer: 16446416 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Højby den 23 / 5 213 Solfrid Fjallsbak menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Hornbæk. Hornbæk Sogns Menighedsråd. Helsingør Domprovsti. Helsingør Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Hornbæk. Hornbæk Sogns Menighedsråd. Helsingør Domprovsti. Helsingør Kommune ÅRSBUDGET 215 for Hornbæk under Hornbæk Sogns Menighedsråd i Helsingør Domprovsti i Helsingør Kommune Myndighedskode: 7441 CVR nummer: 22827928 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Hornbæk den 28 / 5

Læs mere

ÅRSBUDGET for Strøby-Valløby-Tårnby Sognes menighedsråd. i Tryggevælde Provsti. i Stevns Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Strøby-Valløby-Tårnby Sognes menighedsråd. i Tryggevælde Provsti. i Stevns Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 19 for Strøby-Valløby-Tårnby Sognes menighedsråd i Tryggevælde Provsti i Stevns Kommune Myndighedskode 797 CVR-nr. 818 19 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 20. januar Kl Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 20. januar Kl Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 20. januar 2016. Kl. 13.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Gunvor B. Nielsen. Mødet sluttede kl. 17.00 I referatet er indarbejdet

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Kregme Kirkekasse. Kregme Menighedsråd. Frederiksværk Provsti. Halsnæs Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Kregme Kirkekasse. Kregme Menighedsråd. Frederiksværk Provsti. Halsnæs Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Kregme Menighedsråd i Frederiksværk Provsti i Halsnæs Kommune Myndighedskode: 7399 CVR nummer: 54664613 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Kregme den 25 / 9 212 Peter Søndergaard

Læs mere

ÅRSBUDGET for Gentofte Sogns Menighedsråd. i Gentofte Provsti. i Gentofte Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Gentofte Sogns Menighedsråd. i Gentofte Provsti. i Gentofte Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 19 for Gentofte Sogns Menighedsråd i Gentofte Provsti i Gentofte Kommune Myndighedskode 7111 CVR-nr. 18881 19 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Fjaltring-Trans Sognes Menighedsråd. i Lemvig Provsti. i Lemvig Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Fjaltring-Trans Sognes Menighedsråd. i Lemvig Provsti. i Lemvig Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 19 for Fjaltring-Trans Sognes Menighedsråd i Lemvig Provsti i Lemvig Kommune Myndighedskode 88 CVR-nr. 17111 19 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET 2016. for Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd. i Fredericia Provsti. i Fredericia Kommune. Myndighedskode 7911. CVR-nr.

ÅRSBUDGET 2016. for Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd. i Fredericia Provsti. i Fredericia Kommune. Myndighedskode 7911. CVR-nr. ÅRSBUDGET 216 for Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd i Fredericia Provsti i Fredericia Kommune Myndighedskode 7911 CVR-nr. 3924412 216 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende

Læs mere

ÅRSBUDGET 2012. Opstandelseskirken. Opstandelseskirkens menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune

ÅRSBUDGET 2012. Opstandelseskirken. Opstandelseskirkens menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune ÅRSBUDGET 212 for under s menighedsråd i Glostrup Provsti i Albertslund Kommune Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den 28 / 12 211 Inge Jacobsen menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde

Læs mere

ÅRSBUDGET 2012. Øster Snede Kirke. Øster Snede menighedsråd. Hedensted provsti. hedensted kommune

ÅRSBUDGET 2012. Øster Snede Kirke. Øster Snede menighedsråd. Hedensted provsti. hedensted kommune ÅRSBUDGET 212 for under Øster Snede menighedsråd i Hedensted provsti i hedensted kommune Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Øster Snede den 23 / 5 211 Merete Skovgård Jensen menighedsrådsformand Godkendt

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. PUK-kassen. Frederikshavn Provsti. Frederikshavn Kommune

ÅRSBUDGET 2014. PUK-kassen. Frederikshavn Provsti. Frederikshavn Kommune ÅRSBUDGET 214 for under i Frederikshavn Provsti i Frederikshavn Kommune Myndighedskode: CVR nummer: 25261437 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Fladbjerg kapel den 3 / 9 213 Provst Jens Jacob Jensen

Læs mere

ÅRSBUDGET for Vindinge Sogns Menighedsråd. i Nyborg Provsti. i Nyborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Vindinge Sogns Menighedsråd. i Nyborg Provsti. i Nyborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 18 for Vindinge Sogns Menighedsråd i Nyborg Provsti i Nyborg Kommune Myndighedskode 77 CVR-nr. 19181 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget

Læs mere

ÅRSBUDGET for Mogenstrup Sogns Menighedsråd. i Næstved Provsti. i Næstved Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Mogenstrup Sogns Menighedsråd. i Næstved Provsti. i Næstved Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 18 for Mogenstrup Sogns Menighedsråd i Næstved Provsti i Næstved Kommune Myndighedskode 7 CVR-nr. 1818 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET 2016. for Mørdrup Sogns Menighedsråd. i Helsingør Domprovsti. i Helsingør Kommune. Myndighedskode 9103. CVR-nr. 59936816

ÅRSBUDGET 2016. for Mørdrup Sogns Menighedsråd. i Helsingør Domprovsti. i Helsingør Kommune. Myndighedskode 9103. CVR-nr. 59936816 ÅRSBUDGET 216 for Mørdrup Sogns Menighedsråd i Helsingør Domprovsti i Helsingør Kommune Myndighedskode 91 CVR-nr. 5996816 216 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Lundtofte Sogns Menighedsråd. i Kongens Lyngby Provsti. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Lundtofte Sogns Menighedsråd. i Kongens Lyngby Provsti. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 18 for Lundtofte Sogns Menighedsråd i Kongens Lyngby Provsti i Lyngby-Taarbæk Kommune Myndighedskode 71 CVR-nr. 81 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende

Læs mere

ÅRSBUDGET for Funder Sogns Menighedsråd. i Silkeborg Provsti. i Silkeborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Funder Sogns Menighedsråd. i Silkeborg Provsti. i Silkeborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 18 for Funder Sogns Menighedsråd i Silkeborg Provsti i Silkeborg Kommune Myndighedskode 811 CVR-nr. 178919 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Ølsted Kirkekasse. Ølsted Menighedsråd. Frederiksværk Provsti. Halsnæs Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Ølsted Kirkekasse. Ølsted Menighedsråd. Frederiksværk Provsti. Halsnæs Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Ølsted Menighedsråd i Frederiksværk Provsti i Halsnæs Kommune Myndighedskode: 74 CVR nummer: 7144115 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Ølsted den 27 / 9 212 Torsten Schnieber

Læs mere

ÅRSBUDGET for Buerup Sogns Menighedsråd. i Kalundborg Provsti. i Kalundborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Buerup Sogns Menighedsråd. i Kalundborg Provsti. i Kalundborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET for Buerup Sogns Menighedsråd i Kalundborg Provsti i Kalundborg Kommune Myndighedskode 7225 CVR-nr. 52369819 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Strøby Sogns Menighedsråd. i Tryggevælde Provsti. i Stevns Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Strøby Sogns Menighedsråd. i Tryggevælde Provsti. i Stevns Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 1 for Strøby Sogns Menighedsråd i Tryggevælde Provsti i Stevns Kommune Myndighedskode 797 CVR-nr. 118 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget

Læs mere

ÅRSBUDGET for Midtfyn Provstiudvalg. i Midtfyn Provsti. i Faaborg-Midtfyn Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Midtfyn Provstiudvalg. i Midtfyn Provsti. i Faaborg-Midtfyn Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 19 for Midtfyn Provstiudvalg i Midtfyn Provsti i Faaborg-Midtfyn Kommune Myndighedskode CVR-nr. 178 19 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget

Læs mere

ÅRSBUDGET for Tømmerup Sogns Menighedsråd. i Kalundborg Provsti. i Kalundborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Tømmerup Sogns Menighedsråd. i Kalundborg Provsti. i Kalundborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 1 for Tømmerup Sogns Menighedsråd i Kalundborg Provsti i Kalundborg Kommune Myndighedskode 771 CVR-nr. 9111 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Aalestrup Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Aalestrup Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 18 for Aalestrup Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 89 CVR-nr. 888 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Risbjerg. Risbjerg Sogns Menighedsråd. Rødovre-Hvidovre Provsti. Hvidovre Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Risbjerg. Risbjerg Sogns Menighedsråd. Rødovre-Hvidovre Provsti. Hvidovre Kommune ÅRSBUDGET 215 for Risbjerg under Risbjerg Sogns Menighedsråd i Rødovre-Hvidovre Provsti i Hvidovre Kommune Myndighedskode: 7143 CVR nummer: 17871218 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Hvidovre den

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Langenæs sogns kirkekasse. Langenæs Sogns Menighedsråd. Århus Domprovsti. Århus Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Langenæs sogns kirkekasse. Langenæs Sogns Menighedsråd. Århus Domprovsti. Århus Kommune ÅRSBUDGET 15 for Langenæs sogns kirkekasse under Langenæs Sogns Menighedsråd i Århus Domprovsti i Århus Kommune Myndighedskode: 8119 CVR nummer: 69461 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den 1 / 5 14

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013 KOKKEDAL KIRKEKASSE. Kokkedal Menighedsråd. Fredensborg Provsti. Hørsholm Kommune

ÅRSBUDGET 2013 KOKKEDAL KIRKEKASSE. Kokkedal Menighedsråd. Fredensborg Provsti. Hørsholm Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Kokkedal Menighedsråd i Fredensborg Provsti i Hørsholm Kommune Myndighedskode: 9145 CVR nummer: 1261387 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Hørsholm den / 1 212 Aage Dtilevsen

Læs mere

ÅRSBUDGET for Grenaa Sogns Menighedsråd. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Grenaa Sogns Menighedsråd. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 18 for Grenaa Sogns Menighedsråd i Norddjurs Provsti i Norddjurs Kommune Myndighedskode 81 CVR-nr. 878 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

1 Provstikonsulent orienterer Kort orientering om tidsforbrug i Næstved Provsti.

1 Provstikonsulent orienterer Kort orientering om tidsforbrug i Næstved Provsti. Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 8. juni 2016. Kl. 14.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Leif Hansen. Mødet sluttede kl. 18.30 Mødepunkt 1 Provstikonsulent orienterer

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 23. maj Kl Mødested: Stationvej, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 23. maj Kl Mødested: Stationvej, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 23. maj 2012. Kl. 14.00 Mødested: Stationvej, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Jørn Dysted. Tillægsdagsorden er indarbejdet i referatet. Mødepunkt 1 Provstikonsulent

Læs mere

ÅRSBUDGET for Magleby-Ørslev-Holsteinborg Sognes Menighedsråd. i Slagelse Provsti. i Slagelse Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Magleby-Ørslev-Holsteinborg Sognes Menighedsråd. i Slagelse Provsti. i Slagelse Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 18 for Magleby-Ørslev-Holsteinborg Sognes Menighedsråd i Slagelse Provsti i Slagelse Kommune Myndighedskode 7 CVR-nr. 1911 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende

Læs mere

ÅRSBUDGET for Skagen Sogns Menighedsråd. i Frederikshavn Provsti. i Frederikshavn Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Skagen Sogns Menighedsråd. i Frederikshavn Provsti. i Frederikshavn Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET for Skagen Sogns Menighedsråd i Frederikshavn Provsti i Frederikshavn Kommune Myndighedskode 88 CVR-nr. 118 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Kirkekassen. Skt. Nicolai Kirke. Kolding Provsti. Kolding Kommune

ÅRSBUDGET 2014. Kirkekassen. Skt. Nicolai Kirke. Kolding Provsti. Kolding Kommune ÅRSBUDGET 214 for under Skt. Nicolai Kirke i Kolding Provsti i Kolding Kommune Myndighedskode: 621 CVR nummer: 368716 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Kolding den 18 / 9 213 Hans Krab-Koed menighedsrådsformand

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. oktober 2010. Kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. oktober 2010. Kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. oktober 2010. Kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Tillægsdagsorden er indarbejdet i referatet. Mødepunkt 1 Endelig

Læs mere