Netkatalog 16 Guldalderen II

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Netkatalog 16 Guldalderen II"

Transkript

1 Netkatalog 16 Guldalderen II [664493] ANDERSEN, H.C. - BILLE, C.St.A. NIKOLAJ BØGH (udg.). Breve til Hans Christian Andersen + Breve fra Hans Christian Andersen I-II. 3 bind. C.A. Reitzels Forlag, København (8)+692 sider + X (4)+731 sider. Smukke samtidige brune halvlæderbind med rygforgyldning. Breve fra HCA i uniforme bind, Breve til let afvigende. DKK 500 * Den første store udgave af H.C. Andersen-breve. Stadig en vigtig kilde til digterens liv og mangfoldige brevveksling. ** Vedlagt: Breve til - fra Hans Christian Andersen. Person- og Værkregister. Det danske Sprog- og Litteraturselskab, København sider. Heftet med orig. omslag. [664313] BAGGER, CARL. Carl Baggers Basnæs-Digte samt tre Breve fra Carl Bagger til Thora Fiedler. Udgivne og forsynede med Oplysninger af H.G. Olrik. Gyldendal, København Trykt af Kristian Kongstad, Hillerød. (10)+103 sider. Med 2 indklæbede portrætter i s/h. Indbundet ubeskåret med orig. omslag og rygstribe i et elegant mørkegrønt halvlæderbind med tidstypisk (guldalderstil) rygforgyldning og topguldsnit (Anker Kyster 1942 = Henrik Park). Guldtrykt exlibris (Olaf Andersen). DKK 650 * Et af 335 nummererede eksemplarer, signeret af Kongstad. [664464] BARFOD, FREDERIK (red.). Brage og Idun, et nordisk Fjærdingsårsskrift, udgivet med Bistand af Danske, Svenske og Normænd. 5 bind i 4 (det udkomne). Eget forlag, København Med litograferet frontispice, 5 litograferede nodebilag, litograferet stjernekort + litograferet stamtavle. 4 uniforme smukke sorte halvlærredsbind. DKK 2500 * Godt sæt af et af Guldalderens væsentligste tidsskrifter. Frederik Barfod blev senere i livet N.F.S. Grundtvigs tro politiske våbendrager, og tidsskriftet rummer adskillige førstetryk af Grundtvig, bl.a. det berømte programdigt "Er Lyset for de Lærde blot". Desuden er her førstetryk af Blicher (bla. digtet "Søren Kanne"), Ingemann, Oehlenschläger og Johan Ludvig Heiberg. Det ene af de tre musikbilag er Heibergs sang "Ved Poul Møllers Jordefærd" med musik af Weyse, mens musikbilagene i øvrigt omfatter Grundtvigs pragtfulde hyldest til "Modersmaalet" "Moders Navn er en Himmelsk Lyd.." med musik Valdemar Müller. I bind 4 findes førstetrykket til en af juvelerne i den grundtvigske sangskat godt gemt i det lange digt "Aabent Brev til mine Børn". Kort før Grundtvigs død i 1872 fik højskolemanden Ernst Trier den lyse idé at forme et udsnit af

2 digtet til en sang. Den ældgamle skjald dikterede på stedet sidste strofes sidste 4 linjer, og frem stod "Et jævnt og muntert, virksomt Liv på Jord". Tre uger senere drog Grundtvig sit sidste suk. [664285] BEYER, ELISA (udg.). Gefion, Nytaarsgave for (Med kgl. Skuespillerinde Md. Andersens Portrait). Forlagt af Udgiverinden, København (1825). 8vo. Trykt på skrivepapir. (22)+288 sider. Kobberstukket portræt på frontispicen. Smukt samtidigt halvlæderbind med rygdekoration i guld og blindpræg. Gl. navn på begge sider af forreste friblad. DKK 1500 * Indeholder en lang række førstetryk af kendte og nu mindre kendte digtere, bl.a. Enevold Falsen, Louise Hegermann-Lindencrone, Simon Meisling, Christen Pram, F.C, Sibbern og Christian Winther. ** Væsentligst er Poul Martin Møllers "Hans og Trine (Scene i Rosenborghave". Poul Martin Møller fik, så højt estimeret han end var, næsten ikke udgivet noget i bogform i sin levetid, og de sjældne førstetryk skal søges i publikationer som denne. [664290] BEYER, ELISA (udg.). Gefion, Nytaarsgave for (Med Instructeur og kgl. Skuespiller Frydendahls Portrait). Forlagt af Udgiverinden, København (1826). 8vo. Trykt på skrivepapir. IV+(4)+288 sider. Kobberstukket portræt på frontispicen. Kobberstukket portræt af Jens Baggesen indsat mellem forsats og frontispice. Smukt samtidigt halvlæderbind med rygdekoration i guld og blindpræg samt med betegnelsen "Baggeseniana" i guldtryk på forpermen. Exlibris (Bent W. Dahlstrøm). Let gulplettet. DKK 1500 * Indeholder en lang række førstetryk af kendte og nu mindre kendte digtere, bl.a. Oehlenschläger, Steen Steensen Blicher, Johan Ludvig Heiberg, Louise Hegermann- Lindencrone, F.C, Sibbern og Christian Winther samt "Baggesens første Vers". [664467] BREDAHL, CHRISTIAN HVIID. Dramatiske Scener, uddragne af et ældgammelt Haandskrift. Frit oversatte af det Kyhlamske ved C. Bredahl. 6 dele i 3 bind. Schultz Forlag, København (2) (4)+184+(4) sider. Samtidige (c. 1840) marmorerede papbind. Let slitage på de udvendige false. Hjørnerne stødt. Navn på forsatsbladet i hvert bind. DKK 1000 * En 15 år lang udgivelsesperiode skulle der til, og det er første og eneste gang, værket udkom i fuld længde. Bredahls mærkværdige hovedværk blev aldrig anerkendt i samtiden, men har med tiden opnået en fortjent, omend stadig marginal klassikerstatus. [664584] (BRUUN, MALTHE CONRAD). Aristokraternes Catechismus, eller kort og tydelig Anviisning til den aleene saliggjørende politiske Troe. Med et Anhang af aristokratiske Psalmer. Til Troens Bestyrkelse hos de Eenfoldige og de Vantroendes Omvendelse. A. Soldin, København (2) sider. Smukt marmoreret papirbind med brunt skindtitelfelt på forpermen (Harry Larsen) Gennemgående noget plettet. Mangler s DKK 1000 * Bibl. Danica IV,526. Alene brugen af ordet "aristokrater" i polemisk sammenhæng kunne få kronprins Frederik (VI) og en del af hans rådgivere til at høre suset fra guillotinens kniv for deres indre øre, her kun knap tre år efter jakobinernes rædselsherredømme i Paris. Det kan forklare, hvorfor der blev faret frem med hård hånd mod den unge opvigler fra Thy Malthe Conrad Bruun [ ], da han langede ud efter adel og absolutisme. "Aristokraternes Catechimus" var den altovervejende årsag til, at Malthe Conrad Bruun i 1800 blev dømt til landsforvisning. Ligesom sin samtidige åndsfælle P.A. Heiberg søgte han til Paris, hvor han i modsætning til Heiberg klarede sig aldeles storartet og endte som en højt anset fransk geograf.

3 [664781] BRUUN, MALTHE CONRAD. Fluesmækken. Trykt hos M. Svare, København vo. 116+(2) sider. Trykt på skrivepapir. Samtidig blå kartonnage. I beskyttelsesomslag. Titelbladet og de første og sidste siger plettet. DKK 1500 * Bibl. Danica IV,165. [664583] BRUUN, THOMAS CHRISTIAN. Mine Frie-Timer eller Fortællinger efter Bocaccio og Fontaine. P. Horrebow, København sider. Smukt marmoreret papirbind med rødt rygtitelfelt (Harry Larsen). Gennemgående noget plettet. DKK 500 * Bibl. Dan. IV,219. Et af eksemplerne på en dansk bog, der er blev beslaglagt af myndighederne. Bruuns erotiske frisprog var mere, end man kunne tolerere i slutningen af Guldberg-tiden. Bruun blev idømt en bøde på 1000 rigsdaler og skulle møde til religiøs genopdragelse hos biskop Balle. Det sidste morede samtiden sig meget over. [664641] CHIEVITZ, POUL ADOLPH RECKE v.d. En Fortid - Vaudeville-Comedie i 3 Acter. C.A. Reitzels Forlag, København (2)+116 sider. Samtidigt halvlærredsbind. Med titelfelt af rødt glanspapir på forpermen. Navn bag på fribladet. Lidt gulplettet. Exlibris. DKK 250 * Førsteudgave. [664639] CHIEVITZ, POUL. Japhet, der søger sig en Kone. 2 dele i 1 bind. P.G. Philipsen, København sider. Samtidigt brunt halvlæderbind med rygforgyldning. Ryggen med småskrammer. Lidt gulplettet. DKK 300 [664637] [CHIEVITZ, POUL]. Fra Gaden. Roman udgivet af Forfatteren til "Saaledes forholder det sig". P.G. Philipsen, København sider. Samtidigt grålilla helshirtingsbind med rygforgyldning. Ryggen falmet. Let gulplettet. DKK 750 * Den sjældne førsteudgave. [664640] [CHIEVITZ, POUL]. Saaledes forholder det sig, eller Nytaarsgave for Forlovede. Original Fortælling af Annette T-. L. Jordan, København (1845). 152 sider. Lidt senere brunt halvlæderbind med rygforgyldning. DKK 500 * Poul Chievitz' debut. Sjælden. [664580] EWALD, JOHANNES. Johannes Ewalds samtlige Skrifter. 4 bind. Forlagt ved Christian Gottlob Prost, København Trykt på skrivepapir. Uniforme brunmarmorerede samtidige hellæderbind rig rygforgyldning. Bind 4 udført senere, men tilstræbt uniformt. Ryggene på bind 1-3 noget skrabede. Gl. navne på fribladet i alle 4 bind (Martin Hammerich og 2 efterkommere). DKK 2500 * Første samlede udgave af Ewalds skrifter, hvoraf første bind blev udsendt kort før hans død. Opgaven med at illustrere den følsomme skjalds værker blev i første omgang overdraget til bysbarnet Nicolai Abildgaard. Abildgaards illustrationer til "Adam og Ewa" faldt dog selv en galant tidsalders smag for brystet, og det blev herefter den ferme tyske fagkobberstikker Chodowiecki, der udførte de dygtige, men ikke særlig opsigtvækkende stik til de tre sidste bind. Bind 1 har som frontispice Clemens berømte portræt af Ewald, hvor der ikke er lagt skjul på, hvad et hårdt liv har betydet for udseendet.

4 [664576] EWALD, JOHANNES. Johannes Ewalds efterladte prosaiske Skrifter, eller Supplement til hans udkomne Værker. Med Ewalds Levnet, og nogle Anmærkninger af Jens Kragh Høst. J. Beeken, København XIV+368 sider. Samtidigt halvlæderbind med rygforgyldning. Gl. navn på fribladet. Udvendige false svage. DKK 500 * Supplementsbindet slutter sig til 4 binds-udgaven af Ewalds samlede skrifter, som udkom og igen i [663918] GRUNDTVIG, N.F.S. Christelige Prædikener eller Söndags-Bog. 3 bind. Paa den Wahlske Boghandlings Forlag, København Med kobberstukket titelblad i alle tre bind og et kobberstukket portræt (udført af Erling Eckersberg efter forlæg af C.W. Eckersberg) i bind 3. [12]+VI+[2]+540; [8]+560; 660 sider. Samtidige brune halvlæderbind med rig rygforgyldning (Evald Petersen). Gennemgående lidt gulplettede. Gl. navn på titelbladet i alle tre bind. Navn på forsatsbladet i bind 1. DKK 1250 * I bind 3 findes førstetrykket af Grundtvigs uforgængelige julesalme "Velkommen igen, Guds Engle Smaa". ** Portrættet er en af de tidligste gengivelser af Grundtvig. Det tegnede forlæg af Eckersberg kendes desværre ikke mere. [664323] GRUNDTVIG, N.F.S. Bibelske Prædikener efter Tidens Tarv og Leilighed. J.H. Schubothes Forlag, København XXXIV+424 sider. Samtidigt halvlæderbind med enkel rygforgyldning og orange rygtitelfelt. Noget gulplettet. Bindet med let aldersslitage. DKK 500 [664382] GRUNDTVIG, N.F.S. Prøver af Snorros og Saxos Krøniker i en ny Oversættelse samt et Ord til Danske og Norske. Andreas Seidelin, København XXXIV+98 sider. Indbundet med orig. bogtrykt omslag i et nyere sort halvlæderbind med rig rygforgyldning. Exlibris (Anders Malling). Lidt gulplettet. DKK 400 * Johansen 255. Blækket var knap nok tørt på Kielerfreden, der skilte Norge fra Danmark, før Grundtvig var klar med et projekt til i det mindste åndelig genrejsning af tvillingrigerne: En ny oversættelse af henholdsvis Saxo og Snorre Sturlason. Det lykkedes ham at gennemføre begge dele, inden der var gået ret mange år. [664384] GRUNDTVIG, N.F.S. Kort Begreb af Verdens Krønike. Første Bind. Andreas Seidelins Forlag, København Lille 8vo. 552+(2) sider. Samtidigt brunmarmoreret halvlæderbind med enkel rygforgyldning. Navn (Paul V. Rubow) på forsatsbladet. DKK 750 * Johansen 189. Det udkomne. Den unge Grundtvig blev opfattet som lidt af en bondsk original og lagde med denne fremstilling af verdens historie med Kristus i centrum nye alen til denne opfattelse hos bl.a. Christian Molbech og H.C. Ørsted. Det varede noget, før tiden blev moden til det grundtvigske historiesyn. [664379] GRUNDTVIG, N.F.S. Roskilde-Riim. + Roskilde=Saga til Oplysning af Roskilde=Riim. 2 bind i 1. Andreas Seidelin, København (12)+282+XXVI+126+(2) sider. Lidt senere brunt halvlæderbind med rigrygforgyldning. DKK 450 [664391] GRUNDTVIG, N.F.S. Nordens Mytologi eller Udsigt over Eddalæren for dannede Mænd der ei selv ere Mytologer. J.H. Schubothes Forlag, København XXII+(2)+205 sider. Lidt senere halvlæderbind af brunmarmoreret kalveskind. Ryggen fornyet. Navn bortskåret fra titelbladet uden teksttab. Hjørnet rekonstrueret. Noget plettet. Margenen på en af første sider forstærket. DKK 650 * Hæderligt eksemplar af Grundtvigs første, større selvstændige arbejde. [664421] GRUNDTVIG, N.F.S. Optrin af Nordens Kæmpeliv. 2 bind i 1. Schubothe, København XXVI+267 +(12)+244 sider. Senere brunt halvlæderbind med rygforgyldning. Bindet med let aldersslitage. Gl. navn (Morten Eskesen) på forsatsbladet. DKK 450 * Førsteudgaven, som udkom i omvendt rækkefølge midt under Englandskrigene, består af»optrin af Norners og Asers Kamp«og»Optrin af Kæmpelivets Undergang i Nord«.

5 [664459] GRUNDTVIG, N.F.S. Saga. Nytaarsgave for Andreas Seidelin, København (1811). Trykt på skrivepapir. XXII+(2)+180+(2) sider. Smukt kalligraferet stukket titelblad. Samtidigt brunt halvlæderbind. Let aldersslitage. Tilskrift (1847) med citat af Carl Bagger på forsatsbladet. DKK 400 * Indeholder bl.a. digtet "Strandbakken ved Egeløkke". [663917] GRUNDTVIG, N.F.S. Nyaars-Morgen. Et Rim. J.H. Schultz Forlag, København XXII+156 sider. Brunt halvlæderbind fra c med rygforgyldning. Velbevaret eksemplar. DKK 550 * Grundtvigs dunkle digt på 312 strofer, som litteraturprofessoren Aage Henriksen betragtede som en dødsfælde -»Der er fundet forskere derinde«. Senest har Sune Auken skrevet en meget rost disputats om digtet. [664400] GRUNDTVIG, N.F.S. Brage-Snak om Græske og Nordiske Myther og Oldsagn for Damer og Herrer. C.A. Reitzel, København VII+391 sider. Samtidigt brunt halvlæderbind med rygforgyldning. Gennemgående noget gulplettet. DKK 250 * Førsteudgaven. [664396] GRUNDTVIG, N.F.S. Heimdall. Dansk Nyaars-Gave for Andreas Seidelin, København (1815). XIV+272 sider. Senere brunt halvlæderbind. Falsene delvis revnede. Øverste kapitæl slidt. Gl. navn på forsatsbladet. DKK 200 * Førsteudgave. Indeholder bl.a. "Af Jyllands Riimkrønike". Johansen 269. [664398] GRUNDTVIG, N.F.S. Danske Kæmpeviser til Skole-Brug. Udvalgte og tillæmpede af Nik. Fred. Sev. Grundtvig. C.A. Reitzel, København X+252 sider. Samtidigt gråblåt helshirtingsbind med blindpræget dekoration (D.L. Clément). Gl. navn (C. Barnekow) på forsatsbladet. DKK 400 * Bogen indeholder tillempninger af Anders Sørensen Vedels og Peder Syvs folkeviser. Som en juvel af egen tilvirkning indeholder bogen som prolog digtet "Den Danske Ungdom venligst tilegnet", førstetrykket af Grundtvigs pragtfulde hyldest til det danske sprog "Jeg gik mig ud en Sommerdag, at høre", som stadig er at finde i Højskolesangbogen, noget forkortet, forstås. [664402] GRUNDTVIG, N.F.S. Paaske-Lilien. Th. Michaelsen Tillges Forlag, København sider. Kønt marmoreret papirbind. Rygstriben lidt slidt. Det orig. farvetrykte foromslag medindbundet. DKK 250 * Første udgave i bogform af Grundtvigs mysteriespil med det berømte indledningsdigt "Siig mig, Blomst! hvad vilst du her". Teksten udkom første gang i Grundtvigs tidsskrift "Dannevirke" Siden er digtet, efter en del redigering og med melodi af Carl Nielsen, blevet et af klenodierne i Den Danske Salmebog. [664405] GRUNDTVIG, N.F.S. Paaske-Lilien. Danne-Virke. Et Tids-Skrift. Udsnit af Danne-Virke. Et Tids-Skrift, bind 2. A. Schmidt's Forlag, København 1817, s Indbundet ubeskåret med første ark af bindet (titelblad og indholdsfortegnelse) i et smukt sortmarmoreret papirbind med titelfelt af sort skind på forpermen. DKK 750 * Førstetrykket af det store digt "Paaske-Lilien", hvorfra et af dansk salmesangs største klenodier, "Påskeblomst, hvad vil du her?" [664376] GRUNDTVIG, N.F.S. Nordiske Smaadigte. Chr. Grøndahl, Christiania XXII+314 sider. Kønt samtidigt halvlæderbind med rig rygforgyldning og rødt rygtitelfelt. Med Ole Wivels initialer på indersiden af forpermen. DKK 500 [664386] GRUNDTVIG, N.F.S. Kiærminder til Kong Frederik den Sjettes Krands. Wahlske Boghandels Forlag, København Lille 8. (8)+83+(1) sider. Samtidigt marmoreret papbind.

6 Ryggen lidt slidt. Exlibris. Let gulplettet. DKK 200 * Indeholder bl.a. Grundtvigs kendte mindedigt om landsfaderen med linjen om, at "Han gjorde end ikke en Kat Fortred". Dronning Caroline Amalie skal have bedt Grundtvig om at ændre dette til "Og alle Smaafugle sang derved", men det blev ikke rigtigt til noget. [664322] GRUNDTVIG, NIK. FRED. SEV. Kvædlinger eller Smaakvad. Andreas Seidelin, København vo. XVIII+479 sider. Lidt senere mørkebrunt halvlæderbind med noget krakeleret rygforgyldning (A.W. Andersen, Knabrostræde). Lidt gulplettet. Exlibris (Georg Nygaard K.F. Plesner). Gl. navn på forsatsbladet. DKK 250 [664561] HOLST, H.P. Digtninger. C.A. Reitzel, København udgave. 163 sider. Indbundet ubeskåret i et smukt senere brunt halvlæderbind med rygforgyldning (Anker Kyster (ungdomsarbejde med det lille navnestempel). Exlibris. DKK 250 [664643] HOLST, H.P. Digte. Første Anden Samling. 2 bind. Første samling: C.A. Reitzel, København sider. Gulplettet. Anden Samling (Stemninger i Tiden): C.A. Reitzel, København sider. Med det orig. hvide bogtrykte glanspapirsomslag. I 2 lidt senere (o. 1860) uniforme halvlæderbind med rygforgyldning. Exlibris. DKK 400 * I de to samlinger kommer man hele vejen rundt i H.P. Holsts lyriske produktion, fra romancer og smådigte til de lejlighedsdigte, han til enhver tid var leevringsdygtig i. Anden Samling indeholder hans digte fra Treårskrigen, hvoraf især sangen "Vel mødt, Kong Frederik, ved Hæren" blev berømt. Her formulerede Holst med ordene "Det skal ei skee" det politiske program for det udelelige danske monarki, der rummede afvisningen af enhver tanke om deling af Slesvig efter nationalt sindelag. [664473] HOLST, H.P. (red.). Nytaarsgave fra danske Digtere. Udgivet af H.P. Holst. Anden Aargang C.A. Reitzel, København sider+stukket nodeblad. Med litograferet portræt af J.L. Heiberg. Orig. turkisgrønt glanspapirbind med tresidet guldsnit. Gl. navn på fribladet. DKK 300 * Anden årgang af Holsts nytårsgave med bla. tre førstetryk af Emil Aarestrup (hans debut i bogform,»digte«, udkom først 1838). H.C. Andersen har bidraget med to digte, mens Ludvig Bødtcher har leveret andre to (han kom først i bogform i 1856). Her er også digte af Oehlenschläger, Fr. Paludan-Müller og B.S. Ingemann. [664476] HOLST, H.P. og CHRISTIAN WINTHER (udg.). Nytaarsgave fra danske Digtere. Udgivet af H.P. Holst og Chrstian Winther. Fjerde Aargang C.A. Reitzel, København sider. Med litograferet portræt af Henrik Hertz. Orig. turkisgrønt glanspapirbind med tresidet guldsnit. DKK 250 * Fjerde årgang af nytårsgaverne med bl.a. tryk af Emil Aarestrup. Oehlenschläger og Carl Bagger. [663663] (JACOBSEN, P.V.). Trolddom. Originalt tragisk Skuespil i 3 Acter. J.H. Schubothe, København sider. Samtidigt brunt halvlæderbind med tidstypisk rygforgyldning. DKK 375 * Førsteudgaven. [664481] KALIDASA - NYERUP, RASMUS (udg.). Sacontala eller Den uheldige Ring, Et indiansk Drama af Cálidás; Oversat af Original-Sprogene Sanscrit og Prácrit i Engelsk; og heraf i Dansk, Med en Indledning til den Danske Oversættelse. N. Møller og Søn, København vo. Trykt på skrivepapir. LXXXI+(1)+230+(2) sider. Samtidigt halvlæderbind med tidstypisk rygforgyldning. Hjørnerne stødt. Lidt gulplettet. Lille rift i titelbladet. Gl. navn øverst på titelbladet. Gl. tilskrift nederst på fortalens sidste side. DKK 1250

7 * Oversat af Hans West ( ), der var rektor på St. Croix. Typografisk er bogen præget af engelsk inspiration; den er trykt i antikva, mens Wests lange fortale til P.C. Suhm er trykt i kursiv. [664314] KALIDASA. Sakuntala. Skuespil i syv Optrin af Kalidasas. C.A. Reitzel, København Oversat og forklaret af Martin Hammerich. 1. oplag. 139 sider. Med træsnit efter forlæg af J.(ørgen) Sonne. Indbundet med orig. omslag i et kønt rødt halvlæderbind fra c Forreste udvendige fals svag. Exlibris. DKK 650 * Med dedikation på foromslaget fra M.H. (Martin Hammerich). ** Omslaget er udført med raderede dekorationer (Blomstersankerske Antilopehoved) af Johan Thomas Lundbye. [663625] LIUNGE, A.P. (Udg.). Juletræet. En Samling originale Fortællinger og Digte. Eget forlag, København sider. Smukt samt. brunt halvlæderbind med rygforgyldning. Let gulplettet. DKK 750 * Meget sjælden antologi af Guldalderens første generation. Udgiverens eget titeldigt turde være blandt de første tekster, der behandler begrebet juletræ på dansk. Indeholder bidrag af bl.a. Adam Oehlenschläger, Blicher, Ingemann Christian Winther. [663875] MOLBECH, CHRISTIAN. Ungdomsvandringer i mit Fødeland. + Fragmenter af en Dagbog skreven paa en Reise i Danmark bind. Andreas Seidelin, København XVI XVI+306+(1) sider. Bind 2 med det supplerende titelblad "Ungdomsvandringer i mit Fødeland. Anden Deel", men uden det oprindelige. Samtidige næsten uniforme beskedne halvlæderbind. Noget slidt, men intakt sæt. Lidt plettet. Gl. stempel (Classenske Bogsamling) på titelbladet i begge bind. DKK 1250 * Noget brugt sæt af Christian Molbechs væsentligste ungdomsværk. De to rejsebøger beskriver levende og detaljeret den altid observante og interesserede polyhistors fodrejser rundt i Napoleonskrigenes Danmark. Den første bog er fyldt med begavede observationer fra Sjælland, mens opfølgeren hovedsagelig beskriver ture rundt på Fyn og i Jylland. Den unge Molbech besøger Frederiksborg flere gange, ser Hirschholm under nedbrydning, oplever Sorø besat af Napoleons spanske hjælpetropper og leverer blandt meget andet godt en dejlig beskrivelse af Sanderumgaards have, oplevet i selskab med havens skaber, Molbechs egen velynder Johan Bülow. [664460] MØLLER, P.L. Lyriske Digte + Billeder og Sange. 2 bind i 1. H.C. Kleins Forlag E.G. Iversen, København XI+324+(4)+284 sider. Samtidigt brunt halvlæderbind. Papiret gulnet. DKK 400 * Peder Ludvig Møllers samlede lyriske produktion. Litteraten Møller blevjohan Ludvig Heibergs antipode og kritikkens enfant terrible og forestod en mangfoldig udgivervirksomhed med bl.a. den poetiske årbog "Gæa". [663866] MØLLER, P.L. Kritiske Skizzer fra Aarene bind. P.G. Philipsen, København sider. Samtidige brune halvlæderbind med rig rygforgyldning. Bind med let aldersslitage. Gl. navn på forsatsbladet. Navn bortskåret fra forsatsbladet. Lidt gulplettet. DKK 750 * Indeholder anmeldelser af og artikler om en perlerække af Guldalderens store danske navne: H.C. Andersen, Blicher, Ingemann, Johan Ludvig Heiberg og Søren Kierkegaard ("Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift osv.". [664480] MØLLER, P.L. Det nyere Lystspil i Frankrig og Danmark. Et med Universitetets Guldmedaille lønnet Prisskrift. G.E.C. Gads Forlag, København Litograferet frontispice. IX+(5)+260 sider. Samtidigt brunt

8 halvlæderbind med rygforgyldning. Gl. navn på forsatsbladet. Lidt gulplettet. DKK 200 * Det var Sibbern og Hauch, der mente, at værket havde fortjent guldmedaljen. [663450] MØLLER, P.L. (red.). Gæa, æsthetisk Aarbog. 3 bind. Udgiverens Forlag, København (6) sider. Træskårne og litograferede illustrationer i teksten samt på enkelte plancher. 3 samtidige halvshirtingsbind med rig rygforgyldning. Årgang 1845 og 1847 uniforme i gråbrunt lærred (med bogbindermærkat fra E.A. Torm, 1846 i grønt lærred med tilstræbt match i forgyldningen til de øvrige bind. Gennemgående brunede og gulplettede sider pga papirkvaliteten; 1845-bindet med gennemgående skjold forneden. Udvendige false svage og delvis revnede på og 1847-bindet. Gl. navn (Ahlefeldt- Laurvig) på fribladet i disse to bind. DKK 1800 * Komplet sæt af Peter Ludvig Møllers årbog, der med sin titel lagde op til at være en antipode til Johan Ludvig Heibergs "Urania". De tre bind indeholder førstetryk af hele viften af guldalderens første og anden generation med Oehlenschläger i spidsen for den første. I første årgang findes førstetrykket af H.C. Andersens eventyr "Hyldemoer", der udmærker sig ved at være det første illustrerede Andersen-eventyr i dansk sammenhæng. Illustrationen er udført af Lorens Frølich, der hermed foregriber sin rolle som Andersen-illustrator mange år senere. [664478] MØLLER, P.L. (red.). Arena, et polemisk-æsthetisk Blad, udgivet af P.L. Møller. 6 hefter i 1 bind (det udkomne). H.C. Bakke, København (1843). 152 sider. Træskårne illustrationer. Indbundet med 1 orig. bogtrykt hefteomslag i et kønt samtidigt halvlæderbind. Exlibris. Blindpræget ejermærke på fribladet. DKK 1250 * Godt eksemplar af denne sjældne udgivelse af litteraten Peter Ludvig Møller. Indeholder bl.a. en stor artikel om Golschmidt og Corsaren samt artiklen "Kjøbenhavnernes litterære Spidsborgerlighed", hvor bl.a. H.C. Andersen tages under behandling. [664582] (ROTHE, TYGE). Tanker Om Kiærlighed Til Fædernelandet. Trykt hos Nicolaus Møller, København vo. (18)+312 sider. Trykt på skrivepapir. Med røskenfriser. Brunt halvlæderbind fra c med rygforgyldning. Titelbladet lidt plettet. DKK 850 * Bibl. Dan. I,986. [663539] STEFFENS, HENRICH. Henrich Steffens's samlede Fortællinger, udgivne af Carl Frederik Güntelberg. 11 bind. Trykt paa Udgiverens Forlag, København Samtidige brune halvlæderbind med rygforgyldning. Navn bortklippet fra fribladet i hvert bind. Lidt gulplettede. Hjørnerne lidt stødt. I øvrigt et smukt sæt. DKK 1800 * 1-3: Familierne Walseth og Leith. 4-6: De fire Normænd. 7-8: Malkolm. En norsk Novelle. 9-10: Revolutionen. 11: Fjeldsagn. ** Den norskfødte forfatter og docent indskrev sig i den danske litteraturhistorie med sine filosofiske forelæsninger - samt ikke mindst med den efterfølgende manuduktion af Adam Oehlenschläger, der åbnede sidstnævntes øjne for, at han jo var en virkelig digter.

9 [663534] STEFFENS, HENRICH. Hvad jeg oplevede. Nedskrevet efter Hukommelsen. Oversat af Frederik Schaldemose. 10 dele i 5 bind. C. Steens Forlag, København Samtidige grålilla helshirtingsbind med rygforgyldning. DKK 1000 * Den norskfødte forfatter og docent indskrev sig i den danske litteraturhistorie med sine filosofiske forelæsninger - samt ikke mindst med den efterfølgende manuduktion af Adam Oehlenschläger, der åbnede sidstnævntes øjne for, at han jo var en virkelig digter. [664390] THIELE, JUST MATHIAS. Rosenblade samlede af J.M. Thiele. Forlagt af Brødrene Thiele, København (8)+155+(1) sider. Med nodebilag. Smukt senere marmoreret papirbind med rygtitelfelt af grågrønt skind. Let gulplettet. DKK 225 [663876] (THISTED, VALDEMAR) ROWEL, M. Breve fra Helvede. G.E.C. Gad, København sider. Smukt samtidigt sort halvlæderbind med rig rygforgyldning (A.F. Jürs, Pilestræde). DKK 250 * Valdemar Thisted ( ) skildrer Johan Ludvig Heibergs helvede fra "En Sjæl efter Døden", befolket af kierkegaardske figurer: Æstetikere og statskirke-kristelige. [663798] TRØJEL, PETER MAGNUS TRØJEL, PETER KOFOD. Udvalgte Digte af Peter Magnus og Peter Kofod Tröjel. Valgte og med en Karakteristik forsynede af Prof. Rahbek, samt med Digternes Biografi af deres Broder F.W. Tröjel. Første og Anden Deel. K.H. Seidelin, København XXII+190+CXXVI+127 sider. Med kobberstukket frontispice til hver del. Smukt samtidigt halvlæderbind med rig rygforgyldning. Hjørnerne stødt. Exlibris. DKK 650 * Dansk Bogkunst 26. En af de 50 smukkest udførte danske bøger nogen sinde. [664579] WESSEL, JOHAN HERMAN. Johan Herman Wessels samtlige Skrivter. 2 bind. Trykt med A.F. Steins Skrifter, København På skrivepapir. Kobberstukket portræt (J.F. Clemens efter forlæg af Jens Juel). Kobberstukne vignetter. (24)+(24 sider med subskribenter og indholdsfortegnelse) (4)+344 sider. Brune halvlæderbind fra c Gennemgående noget plettede. En vignet i bind 2 håndkoloreret. Gl. navn bag på forsatsbladet i hvert bind. DKK 2000 * Førsteudgaven af Wessels samlede arbejder. Udgivelsen blev forestået af Baggesen, Pram og Monrad. [663877] WILSTER, CHRISTIAN. Digtninger bind i 1. C.A. Reitzel, København udgave. (10)+180+(4)+128+XIV+(2)+110 sider. Smukt senere rødbrunt halvlæderbind. Exlibris. DKK 375

Netkatalog 15 H.C. Andersen

Netkatalog 15 H.C. Andersen Netkatalog 15 H.C. Andersen [664015] ANDERSEN, H.C. [HANS CHRISTIAN]. O.T. - Original Roman i To Dele. C.A. Reitzel, København 1836. 178+214 sider. Smukt sort samtidigt halvlæderbind med rygforgyldning.

Læs mere

LITTERATURHISTORIE. 1 Red.: Sørensen, Preben Meulengracht; Red.: Steinsland, Gro: Vølvens Spådom

LITTERATURHISTORIE. 1 Red.: Sørensen, Preben Meulengracht; Red.: Steinsland, Gro: Vølvens Spådom 1 Red.: Sørensen, Preben Meulengracht; Red.: Steinsland, Gro: Vølvens Spådom 1 Kilde: Vølvens Spådom Høst & Søn, 2001 ISBN: 8714297612 2 Oversætter: Springborg, Peter; Lassen, Annette: Ravnkels saga 22

Læs mere

Netkatalog 17 Guldalder III

Netkatalog 17 Guldalder III Netkatalog 17 Guldalder III [665176] FORSØG i de skiønne og nyttige Videnskaber. Ved et patriotisk Selskab 1-7. 7 bind i 4, København 1761-83. Med kobberstukket vignet på titelbladet til hvert bind. Enkelte

Læs mere

Litteraturhistorie. 3 Grammaticus, Saxo: Saxos Danmarkshistorie 42 Kilde: Saxos Danmarkshistorie Gads Forlag, 2000 ISBN:

Litteraturhistorie. 3 Grammaticus, Saxo: Saxos Danmarkshistorie 42 Kilde: Saxos Danmarkshistorie Gads Forlag, 2000 ISBN: 1 NN: Vølvens Spådom 1 Kilde: Vølvens Spådom, udg. af Preben Meulengracht Sørensen og Gro Steinsland Høst & Søn, 2001 ISBN: 8714297612 2 NN: Ravnkels saga 22 Kilde: Islændingesagaerne: Samtlige sagaer

Læs mere

Netkatalog 19 Familien Heiberg

Netkatalog 19 Familien Heiberg Netkatalog 19 Familien Heiberg [666324] [GYLLEMBOURG, THOMASINE.] To Tidsaldre. Novelle af Forfatteren til»en Hverdags- Historie«. Udgiven af Johan Ludvig Heiberg. C.A. Reitzel, København 1845. 1. udgave.

Læs mere

Netkatalog 18 Guldalder IV

Netkatalog 18 Guldalder IV Netkatalog 18 Guldalder IV [665932] BAGGESEN, JENS. Parthenäis oder Die Alpenreise - Ein idyllisches Epos in zwölf Gesängen. Kunst und Industrie Comptoir, Amsterdam [1807]. På skrivepapir. Kobberstukket

Læs mere

LITTERATURHISTORIE. 1 Red.: Steinsland, Gro; Red.: Sørensen, Preben Meulengracht: Vølvens Spådom

LITTERATURHISTORIE. 1 Red.: Steinsland, Gro; Red.: Sørensen, Preben Meulengracht: Vølvens Spådom 1 Red.: Steinsland, Gro; Red.: Sørensen, Preben Meulengracht: Vølvens Spådom 1 Kilde: Vølvens Spådom Høst & Søn, 2001 ISBN: 8714297612 2 Red.: Lund, Karin Birgitte; Red.: Lassen, Annette: Ravnkels saga

Læs mere

Litteraturhistorie. 1 Studienævnet for Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab: "Modul 4: Litteraturhistorie"

Litteraturhistorie. 1 Studienævnet for Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab: Modul 4: Litteraturhistorie 1 Studienævnet for Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab: "Modul 4: Litteraturhistorie" 1 Kilde: Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Dansk, 2012-ordningen Det Humanistiske

Læs mere

Netkatalog 22 Guldalder 6

Netkatalog 22 Guldalder 6 Netkatalog 22 Guldalder 6 [667790] ABRAHAMSON, NYERUP & RAHBEK (udg.). Udvalgte danske Viser fra Middelalderen; efter A.C. Vedels og P. Syvs trykte Udgaver og efter haandskrevne Samlinger. Udgivne paa

Læs mere

Netkatalog 24 Guldalder

Netkatalog 24 Guldalder Netkatalog 24 Guldalder [669981] DANMARK I BILLEDER af danske Digtere. Forlagsbureauet i Kjøbenhavn, København 1866.164 sider. Prægtigt samtidigt helbind af rødt kalveskind med rig gulddekoration på ryg

Læs mere

FORLAGET VISTOFT. Den danske lejlighedssang fra Kingo til Rap. med forord af HKH Prins Henrik DEL 1 INDSIGT. 1. En lille lyrisk Aare...

FORLAGET VISTOFT. Den danske lejlighedssang fra Kingo til Rap. med forord af HKH Prins Henrik DEL 1 INDSIGT. 1. En lille lyrisk Aare... FORLAGET VISTOFT Den danske lejlighedssang fra Kingo til Rap med forord af HKH Prins Henrik DEL 1 INDSIGT 1. En lille lyrisk Aare... 11 INDLEDNING 11 Hvad taler vi om? 13 Sangkulturen er ændret 14 En ambitiøs

Læs mere

KØBENHAVN. skildret af danske forfattere. En antologi redigeret af OLE LARSEN CARIT ANDERSENS FORLAG

KØBENHAVN. skildret af danske forfattere. En antologi redigeret af OLE LARSEN CARIT ANDERSENS FORLAG KØBENHAVN skildret af danske forfattere En antologi redigeret af OLE LARSEN CARIT ANDERSENS FORLAG Indhold Rastnus Ny er up: Danmark i Compendium*) 9 Fra»Kjøbenhavns Beskrivelse«, 1800 Jacob Paludan: Midnatsjunglen

Læs mere

Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen. Liv og værk

Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen. Liv og værk Børge Riis Larsen Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen Liv og værk UNIVERSITÅT3BI3LIOTHEK KIEL - ZENTRALB1ELI0THEK - Syddansk Universitetsforlag 2013 Indhold Forord 11 Indledning 13 Afgrænsning af emnet

Læs mere

Tekster til brug ved kanonarbejdet 7. 9. årgang

Tekster til brug ved kanonarbejdet 7. 9. årgang Tekster til brug ved kanonarbejdet 7. 9. årgang Forfatter Tekst Ideer til anvendelsesmuligheder, parallelle tekster m.m. H. C. Andersen (1805 1875) Herman Bang (1857 1912) Historien om en moder Det døende

Læs mere

Og det er til Danmark, disse ord fra Harald Nielsen skal lyde.

Og det er til Danmark, disse ord fra Harald Nielsen skal lyde. HARALD NIELSEN - Danmarks berømte Foldboldsstjerne har nu - efter at han er vendt tilbage til den Engle-Sfære, hvorfra han kom, sendt os denne dejlige Hilsen til Danmark. TTT h Denne HILSEN har modtaget

Læs mere

Center for Undervisningsmidler Litteratur i Sætsamlingen til kanon-læsning i gymnasiet Marts 2005 Kanonværker

Center for Undervisningsmidler Litteratur i Sætsamlingen til kanon-læsning i gymnasiet Marts 2005 Kanonværker Kanonværker Andersen, H.C. Det er ganske vist! 98 ex. Andersen, H.C. Eventyr, 1994 49 ex. Andersen, H.C. Eventyr, 1997 29 ex. Andersen, H.C. Den grimme ælling 49 ex. Andersen, H.C. Den lille havfrue, 1996

Læs mere

Peter Grosell s Antiquariat

Peter Grosell s Antiquariat DANSK SKØNLITTERATUR ILLUSTREREDE BØGER DANISH FICTION ILLUSTRATED BOOKS 1. ANDERSEN NEXØ, MARTIN: Det bødes der for. Orig. udgave. Kbhvn. 1899. 198 s. Orig. komp. hellærred. solgt 4. ANDERSEN NEXØ, MARTIN:

Læs mere

DIGTNINGE OM DANMARK 1940. Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI

DIGTNINGE OM DANMARK 1940. Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI DIGTNINGE OM DANMARK 1940 Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI INDHOLDSFORTEGNELSE I. PAA AARETS TÆRSKEL AXEL JUEL: HVAD EVNER ORD? Skrevet til

Læs mere

Kanon forfattere lige til at bruge i undervisningen

Kanon forfattere lige til at bruge i undervisningen KANON i folkeskolen baggrund og tekstudvalg Kanon forfattere lige til at bruge i undervisningen Undervisningsministeriets kanonudvalg har i 2004 arbejdet med udvælgelsen af væsentlige danske forfatterskaber,

Læs mere

Thorkild Hansens bogsamling

Thorkild Hansens bogsamling Thorkild Hansens bogsamling Vangsgaards er meget stolte over at kunne præsentere forfatteren Thorkild Hansens pragtfulde bogsamling i dette katalog. Der er fem kapitler: Skønlitteratur og litteraturhistorie

Læs mere

Dansk litteratur historie 5

Dansk litteratur historie 5 Dansk litteratur historie 5 Steffen Auring Søren Baggesen Finn Hauberg Mortensen Søren Petersen Marie-Louise Svane Erik Svendsen Poul Aaby Sørensen Jørgen Vogelius Martin Zerlang Borgerlig enhedskultur

Læs mere

Folkeviser i middelalderen. Historisk. Litteraturhistorisk

Folkeviser i middelalderen. Historisk. Litteraturhistorisk Folkeviser i middelalderen Middelalder her danses og synges folkeviserne - nedskrives først i 1500-1700 tallet i poesibøger af adelsdamer Folkeviser Trylleviser Ridderviser Kæmpeviser Historiske viser

Læs mere

for Søren Kierkegaards trykte og utrykte skrifter

for Søren Kierkegaards trykte og utrykte skrifter for Søren Kierkegaards trykte og utrykte skrifter mellem SKS Søren Kierkegaards Skrifter, udg. af Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg, bd. 1-16,

Læs mere

Flemming Conrad og Lars P. Rømhild POESI OG PROSA. Under medvirken af Niels Ferlov. Billedredaktion: Hanne Finsen. Jul.

Flemming Conrad og Lars P. Rømhild POESI OG PROSA. Under medvirken af Niels Ferlov. Billedredaktion: Hanne Finsen. Jul. Flemming Conrad og Lars P. Rømhild POESI OG PROSA Under medvirken af Niels Ferlov Billedredaktion: Hanne Finsen Jul. Gjellerups Forlag 1972 INDHOLDSFORTEGNELSE FRIEDRICH SCHLEGEL Fragmenter (2,5 ns.) 11

Læs mere

PETER GROSELLS ANTIKVARIAT catalog nr. 111

PETER GROSELLS ANTIKVARIAT catalog nr. 111 PETER GROSELLS ANTIKVARIAT catalog nr. 111 En lille samling bøger af Martin A. Hansen Karen Blixen - Johannes V. Jensen Harald Kidde m.fl., de fleste indbundet i signerede mesterbind. Læderstræde 15 DK-

Læs mere

Litteraturhistorie - Kompendium 2

Litteraturhistorie - Kompendium 2 1 Holberg, Ludvig: "Just Justesens Betenkning over Comoedier" 1 Kilde: Dansk litterær kritik Gyldendal, 1842 2 Holberg, Ludvig: "Epistel 66; Komedier og regler" 4 Kilde: Dansk litterær kritik Gyldendal,

Læs mere

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH BILLEDER AF LORENZ FRØLICH UDVALGTE FOR UNGDOMMEN OG FORSYNEDE MED TEKST AF POUL WIENE UDGIVET AF SKOLEBIBLIOTEKSFORENINGEN AF 1917 Egil Skallegrimsen finder Sønnens Lig. C. A. REITZEL, BOGHANDEL. INDEH.

Læs mere

1 Grundtvig-arkivet fase.:

1 Grundtvig-arkivet fase.: 1 Grundtvig-arkivet fase.: 72. 11. 1. Titel el. kort indholdsangivelse: Portaleudkast (1815-)1816 til "Bibelske Prædikener" samt et udkast t. et skrift om søndagenis, helligholdelse. 2. Papirsort (farve

Læs mere

Efternavn Fornavn Nummer Abildgaard Evald 240 Abildgaard Ulla 245 Andersen Bent 7 Andersen Chr. 325 Andersen Joh. 346 Andersen Jørgen 336 Andersen

Efternavn Fornavn Nummer Abildgaard Evald 240 Abildgaard Ulla 245 Andersen Bent 7 Andersen Chr. 325 Andersen Joh. 346 Andersen Jørgen 336 Andersen Efternavn Fornavn Nummer Abildgaard Evald 240 Abildgaard Ulla 245 Andersen Bent 7 Andersen Chr. 325 Andersen Joh. 346 Andersen Jørgen 336 Andersen Rasmine 356 Andersen Svend 86 Bann E. 392 Bluhm Svend

Læs mere

Netkatalog 35 Nyerhvervelser

Netkatalog 35 Nyerhvervelser Netkatalog 35 Nyerhvervelser [680034] AMUNDSEN, ROALD. Sydpolen. Den norske Sydpolsfærd med Fram 1910-1912. Med portrætter, illustrationer og karter. 2 bind. Jacob Dybwads Forlag, Kristiania 1912. 528

Læs mere

Af Christine Almlund og Sebastian Hauge Lerche. For nogle år siden blev et dedikationseksemplar

Af Christine Almlund og Sebastian Hauge Lerche. For nogle år siden blev et dedikationseksemplar JAGTEN PÅ DEN - EN HISTORIE FOR SAMLERE Normalt er det førsteudgaver, der får bogsamlerne op af stolene. Men hvis det drejer sig om den hidtil forsvundne andenudgave af Kierkegaards Enten-Eller med dedikation

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Litteraturhistorie 2

Litteraturhistorie 2 1 Lunding, Erik: Biedermeier og romantismen 1 Kilde: Kritik, 7, 1968 Gyldendal ISSN: INTET 2 Winther, Christian: Aftenmøde (1835) 19 Kilde: Poetiske skrifter. I Holbergselskabet, 1927 3 Exner, Julius:

Læs mere

J.P. Jacobsen og kunsten

J.P. Jacobsen og kunsten J.P. Jacobsen og kunsten Faaborg Museum Aarhus Universitetsforlag J.P. Jacobsen og kunsten Tak for støtte til bogen og udstillingen J.P. Jacobsen og kunsten: 15. Juni Fonden A. P. Møller og Hustru Chastine

Læs mere

Herman Bang. Dramatik

Herman Bang. Dramatik Herman Bang Dramatik Herman Bang Dramatik Udgivet med indledning, kommentarer og ordforklaringer af Knud Arne Jürgensen Syddansk Universitetsforlag 2016 Udarbejdet og udgivet med støtte fra Carlsbergfondet

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Antikken i Europæisk Litteratur

Antikken i Europæisk Litteratur 1 NN: Reception 1 Kilde: The Oxford Classical Dictionary Oxford University Press, 2003 ISBN: 0198606419 2 Iser, Wolfgang: Tekstens appelstruktur 2 Kilde: Værk og læser: En antologi om receptionsforskning

Læs mere

PETER GROSELLS ANTIKVARIAT

PETER GROSELLS ANTIKVARIAT PETER GROSELLS ANTIKVARIAT Katalog / Catalog 117. september 2017 Læderstræde 15 DK- 1201 København K Tlf. +45 3393 4505 Email: info@grosell.dk 1. ANDERSEN, H.C.: Agnete og Havmanden. Dramatisk Digt. Orig.

Læs mere

Nogle moderne franske luksusbind

Nogle moderne franske luksusbind Nogle moderne franske luksusbind Af BENT ANDRÉE Den blændende teknik, som de bedste blandt de franske bogbindere er i besiddelse af, kan først rigtig vurderes, når man står med et af deres bogbind i hånden

Læs mere

Ejermærkning af Universitetsbibliotekets (ekskl. UB1) bøger og tidsskrifter af Torsten Schlichtkrull

Ejermærkning af Universitetsbibliotekets (ekskl. UB1) bøger og tidsskrifter af Torsten Schlichtkrull Ejermærkning af Universitetsbibliotekets (ekskl. UB1) bøger og tidsskrifter af Torsten Schlichtkrull Der har i tidens løb været brugt mange forskellige stempler på UB / UB2 / DNLB (Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige

Læs mere

Netkatalog 38 Storm P.

Netkatalog 38 Storm P. Netkatalog 38 Storm P. [682311] BLIX, RAGNVALD (red.). Exlex. Årgang 1-2. 93 numre (1-44 + Julenummer 1919 + 1-48). Exlex Forlag, Kristiania (Oslo) 1919-20. Folio. Rigt illustreret i s/h og farver. Orig.

Læs mere

Fornuftens tidsalder Første og anden del. Thomas Paine FORLAGET FRITANKEN

Fornuftens tidsalder Første og anden del. Thomas Paine FORLAGET FRITANKEN Fornuftens tidsalder Første og anden del af Thomas Paine FORLAGET FRITANKEN Thomas Paine Fornuftens tidsalder Første og anden del Forlaget Fritanken Originalens titel Age of Reason, Part First Udgivet

Læs mere

Dansk Litteraturanalyse

Dansk Litteraturanalyse 1 Aarestrup, Emil: "Angst" 1 Kilde: Dansk Lyrik 2 Gyldendal, 1968 2 Andersen, H. C.: "Psalme" 1 Kilde: Digte II Gyldendal, 2005 ISBN: 8702019949 3 Momberg, Harald Landt: "Etude" 1 Kilde: Dansk Poesi 1900-1940

Læs mere

Romantikkens brevskrivning Adam Oehlenschläger

Romantikkens brevskrivning Adam Oehlenschläger Romantikkens brevskrivning Adam Oehlenschläger Undervisningsmateriale til 8. klassetrin Hvad handler undervisningsforløbet om, og hvad skal vi lære? Undervisningsforløbet handler om brevskrivning i 1800-tallet,

Læs mere

VANGSGAARDS ANTIKVARIAT

VANGSGAARDS ANTIKVARIAT Nordisk historie [31887] MAGAZIN til den danske Adels Historie. Første Bind. Udgivet af Det Kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog, København 1824. (VIII)+372 sider. Med træskårede

Læs mere

Brugsforening / Købmandsbutik

Brugsforening / Købmandsbutik Aalkjærvej 2 32s Serup Frede Kloch Sørensen 2012 Gl. Alderdomshjem Ulla og Thomas Skovhøl 1996 Rigmor Borre 1994 Kristian Borre 1972 Søndbjerg Odby Kommune 1916 3 13g Søndbjerg Lars Odgaard 2004 Niels

Læs mere

MØDER MED H.C. ANDERSEN

MØDER MED H.C. ANDERSEN MØDER MED H.C. ANDERSEN DE FØRSTE JÆGERE I DANMARK Et besøg i Krikkebjerghuse, Sagnlandet Lejres husmandssted fra midten af 1800-tallet, stofliggør den ældre litteratur. Flere kanon-forfattere er samtidige

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution ZBC-Ringsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Irving Eist rlhhx21

Læs mere

Søren Kierkegaard Kulturproduktion & Edition NONSK Kultur

Søren Kierkegaard Kulturproduktion & Edition NONSK Kultur H.C. Andersen Lykke-Peer Lykke-Peer er et af H.C. Andersens mest kendte og elskede værker. Det er en fortælling om hovedpersonen Peers opstigen til en fremtrædende operasanger og komponist. Den kendte

Læs mere

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT (14. RÆKKE 6. BIND 4. HEFTE) AARGANG INDHOLD

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT (14. RÆKKE 6. BIND 4. HEFTE) AARGANG INDHOLD PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT 84.85. AARGANG (14. RÆKKE 6. BIND 4. HEFTE) 196465 UDGIVET AF SAMFUNDET FOR DANSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE INDHOLD Peder Jensen Trellund borgmester i Kalundborg. Med nogle

Læs mere

EJNAR MUNKSGAARDS FORLAG KØBENHAVN - December 1942

EJNAR MUNKSGAARDS FORLAG KØBENHAVN - December 1942 INDHOLD Blade af Officers-Slægten Næglers Historie. Af Redaktør Niels Friis... 157 Til Skolemanden Kristen Rovsings Biografi. Af l)r. phil. Olaf Carlsen 180 Oplysning om et forkert Kistevaaben i Visborg

Læs mere

Romantikkens brevskrivning Adam Oehlenschläger. Forberedelsesmateriale

Romantikkens brevskrivning Adam Oehlenschläger. Forberedelsesmateriale Romantikkens brevskrivning Adam Oehlenschläger Forberedelsesmateriale Hvad handler undervisningsforløbet om, og hvad skal vi lære? Undervisningsforløbet handler om brevskrivning i 1800-tallet, og vi skal

Læs mere

Oplæsning. 1 Kock, Caspar: Oplæsning 1 Kilde: Siger du noget? - om mundtlig formidling Undervisningsministeriet, 1994 ISBN:

Oplæsning. 1 Kock, Caspar: Oplæsning 1 Kilde: Siger du noget? - om mundtlig formidling Undervisningsministeriet, 1994 ISBN: 1 Kock, Caspar: Oplæsning 1 Kilde: Siger du noget? - om mundtlig formidling Undervisningsministeriet, 1994 ISBN: 09061509 2 Møllehave, Johannes: Samvittighed sort som blæk 14 Kilde: På myrens fodsti. Erindringsglimt

Læs mere

DM:Par. Grenå, den M1 Pulje 1 Bane 1-2

DM:Par. Grenå, den M1 Pulje 1 Bane 1-2 M1 Pulje 1 Bane 1-2 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Jan Grenaa Nielsen Bo Bolding Jørgen Olesen Jørgen Halkjær Jytte Sørensen Finn Kolbe Ingrid Tidemann Michael Jørgensen Hejnsvig(Sydvest)

Læs mere

Gruppe H4 (H60, H65) - [4, 3, 2, 1]

Gruppe H4 (H60, H65) - [4, 3, 2, 1] side 1 Divisionsmatch v4.0.0 / 2018-11-04 14:26:30 Divisionsmatch (Stenderup, 2018-11-04) -------------------------------------- score point Faaborg OK 357-185 6 (41), 8 1. pl OK Esbjerg 256-216 4 (41),

Læs mere

Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Svar på Spørgsmål 8 Offentligt

Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Svar på Spørgsmål 8 Offentligt Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Svar på Spørgsmål 8 Offentligt Kulturministeren Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92

Læs mere

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering Lysegrå gruppe rødbrun gruppe violet gruppe blågrøn gruppe mørkegrå gruppe Lyserød gruppe Lysegrøn gruppe orange gruppe gul gruppe Fremtidig

Læs mere

Søren Kierkegaard Kulturproduktion & Edition NONSK Kultur. PAUL HÜTTEL læser BERTOLT BRECHT - oplæsning & musik

Søren Kierkegaard Kulturproduktion & Edition NONSK Kultur. PAUL HÜTTEL læser BERTOLT BRECHT - oplæsning & musik Søren Kierkegaard produktion & Edition NONSK PAUL HÜTTEL læser BERTOLT BRECHT - oplæsning & musik Oplæsningens grand old man, kongelig skuespiller Paul Hüttel også kendt og elsket som Bertolt Brecht alter

Læs mere

Mikkelsdag var høsthelligdag, indtil Struense afskaffede den i 1770.

Mikkelsdag var høsthelligdag, indtil Struense afskaffede den i 1770. Mikkelsdagsmøder i Præstø 1916-1930 Side 1 (af 19) Mikkelsdag var høsthelligdag, indtil Struense afskaffede den i 1770. 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 10.11. 1930

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Se denne meddelelse i din browser. Nyhedsbrev November 2018

Se denne meddelelse i din browser. Nyhedsbrev November 2018 Se denne meddelelse i din browser Nyhedsbrev November 2018 Guld i mund ny historisk kogebog Æblesuppe, duepostej, frikassé og punch - dette er blot nogle af de spændende retter, du kan finde opskrifter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Juni 117 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Erhvervsskolerne Aars hhx Dansk A Allan Brager (alb) 2b16 Forløbsoversigt (4) Forløb 1 Forløb 2 Forløb 3 Forløb

Læs mere

Søren Kierkegaard Kulturproduktion. & Edition NONSK Kultur

Søren Kierkegaard Kulturproduktion. & Edition NONSK Kultur Martin Luther Om de gode Gerninger En litterær-musikalsk oplæsningsarrangement med tekster fra Martin Luthers Om de gode Gerninger. - Med oplæsningens grand old man, kongelig skuespiller Paul Hüttel og

Læs mere

INDBINDINGER / BINDINGS

INDBINDINGER / BINDINGS INDBINDINGER / BINDINGS 1987-2016 Lars Hedegaard Thomas Crofton Croker: Fairy Legends and Traditions of the South of Ireland. 1834 Grøn og sort oaseged, glittet snit. 105 x 153 x 28 mm. 2016 Jens Rosing

Læs mere

1 i PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT (13. RÆKKE 5. BIND 4. HEFTE) 77. ARGANG INDHOLD

1 i PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT (13. RÆKKE 5. BIND 4. HEFTE) 77. ARGANG INDHOLD PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT 77. ARGANG (13. RÆKKE 5. BIND 4. HEFTE) 1957 1 i UDGIVET AF SAMFUNDET FOR DANSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE INDHOLD I n Peder Christian Holm Wad. Bidrag til en jysk lærerslægts

Læs mere

Kristendoms kundskab Livsoplysning. lars - henrik schmidt helle krogh madsen mikael rothstein svend andersen john rydahl

Kristendoms kundskab Livsoplysning. lars - henrik schmidt helle krogh madsen mikael rothstein svend andersen john rydahl Kristendoms kundskab Livsoplysning lars - henrik schmidt helle krogh madsen mikael rothstein svend andersen john rydahl Kristendomskundskab/livsoplysning Kristendomskundskab/ livsoplysning Lars-Henrik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009- juni 2010 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk A Benedicte

Læs mere

NR - NAVN - BY - TID - ALD.-PRTAL-PLGRP.

NR - NAVN - BY - TID - ALD.-PRTAL-PLGRP. ENDELIG RESULTATLISTE FOR : HANSTHOLM LØBET 2001 RESULTATER - : 4.2 KM KVINDER 2887 DITTE LEU HANSTHOLM 18.20 33 63.64 1 2889 CECILIE MARDAL SNEDSTED 19.31 17 59.78 2 2878 DORTE SØRENSEN HANSTHOLM 19.48

Læs mere

Grimstrup sogneråd, Oversigt over

Grimstrup sogneråd, Oversigt over Grimstrup sogneråd, Oversigt over sognerådsmedlemmer 1861-1966 Medlemmerne af Sogneforstanderskaberne (fra 1867 Sogneråd) var valgt for 6 år ad gangen. En del af medlemmerne blev valgt blandt de mest bemidlede

Læs mere

Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov (af John Gravesen) Side 1 (af 15)

Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov (af John Gravesen) Side 1 (af 15) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1921-1925 (af John Gravesen) Side 1 (af 15) 5.6. 1921 1909 betalende deltagere 5.6. 1922 1463 betalende deltagere 5.6. 1923 1425 betalende deltagere 5.6. 1924 1169 betalende

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

Alt hvad som fuglevinger fik

Alt hvad som fuglevinger fik Alt hvad som fuglevinger fik Salmedigteren Nicolai Frederik Severin Grundtvig (1783-1872) er kendt som en Danmarks store landsfædre og salmedigtere. Han er den salmedigter, der har skrevet allerflest salmer

Læs mere

Frederik den 6. Lærervejledning og aktiviteter

Frederik den 6. Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter - Undervisningsmateriale 215 Meloni Forfatter: Malene Lund Smidt Redaktør: Sanne Bundgaard DTP: Tore Lübeck Forlaget Meloni Pakhusgården 36C 5 Odense C www.meloni.dk post@meloni.dk

Læs mere

De enevældige konger

De enevældige konger A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

AUKTION BØGER & BOHAVE

AUKTION BØGER & BOHAVE ringsted@ AUKTION BØGER & BOHAVE Søndag den 22. marts 2015 kl. 12 Ringsted Museum og Arkiv er flyttet sammen. I den forbindelse sælges bohave, der er blevet til overs og brugte bøger, dubletter fra håndbogsbibliotek

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012- juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen

Læs mere

Romantikkens brevskrivning H.C. Andersen

Romantikkens brevskrivning H.C. Andersen Romantikkens brevskrivning H.C. Andersen Undervisningsmateriale til 8. klassetrin Hvad handler undervisningsforløbet om, og hvad skal vi lære? Undervisningsforløbet handler om brevskrivning i 1800-tallet,

Læs mere

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv E T E R OPGAVER TIL H.C. Andersens liv NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Hvad ved du om H.C. Andersen? Skriv stikord til de fire overskrifter i cirklen. Se eksemplet. P E R S O N E R T I N

Læs mere

Antikken i europæisk litteratur

Antikken i europæisk litteratur 1 NN: "Reception" 1 Kilde: The Oxford Classical Dictionary Oxford University Press, 2003 ISBN: 0198606419 2 Iser, Wolfgang: "Tekstens appelstruktur" 2 Kilde: Værk og læser: En antologi om receptionsforskning

Læs mere

Folkeviser Folkeviserne er på én og samme tid både episk, lyrisk og dramatisk digtning:

Folkeviser Folkeviserne er på én og samme tid både episk, lyrisk og dramatisk digtning: Folkeviser Folkeviserne er på én og samme tid både episk, lyrisk og dramatisk digtning: i det episke bliver selve historien fortalt det dramatiske ligger i replikkerne omkvædet angiver stemningen og har

Læs mere

Klubmesterskab

Klubmesterskab Klubmesterskab 2012-13 den 18.11.2012 i Arena Himmerland Støvring Badminton byder velkommen til klubmesterskaberne 2012-13 søndag den 18.11.2012 fra kl. 09.00 til ca. kl. 16.00. Mød op i god tid før det

Læs mere

denne, bortset fra at der er endnu mere action på deres egne præmisser er de ganske underholdende selvom det ikke er den rene spice melange

denne, bortset fra at der er endnu mere action på deres egne præmisser er de ganske underholdende selvom det ikke er den rene spice melange sandsigeren: et af mine 2007-projekter handler om at få genlæst hele dune-serien for anden gang i kronologisk rækkefølge og denne gang har jeg besluttet at give brian herberts og kevin andersons fortsættelser

Læs mere

HEJ SØDE - EN SMS-ROMAN

HEJ SØDE - EN SMS-ROMAN HEJ SØDE - EN SMS-ROMAN Dedikation: Denne bog er dedikeret til alle de mødre, der ikke fik opdraget deres sønner, fordi de havde for travlt med at forgude dem! Hej sode - IDA HOLST EN SMS-ROMAN Baseret

Læs mere

Læringsspørgsmål til de 15 sange. 10. Hvilken del af sangen synes du bedst om eller mindst om? Hvorfor?

Læringsspørgsmål til de 15 sange. 10. Hvilken del af sangen synes du bedst om eller mindst om? Hvorfor? Læringsspørgsmål til de 15 sange Askepot 1. Hvorfor er det figuren Askepot, der er hovedperson? 2. Hvad er Askepots drøm? 3. Hvad er Askepots virkelighed? 4. Hvad vil Shu- Bi- Dua gerne fortælle med denne

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

DGI Fyn

DGI Fyn Herresingle U9D Pulje 1 1 Kasper Laursen 2 Nikolaj Schmidt 3 Christian Olsen 1-2 22 3-4 23 1-3 48 2-4 49 1-4 70 2-3 71 4 Buster Dohrmann Jørgensen Herredouble U9D Pulje 1 1 Freja Jensen Matilde Jensen

Læs mere

University of Southern Denmark Studies in Philosophy, vol. 9. Vejledning til Heidegger

University of Southern Denmark Studies in Philosophy, vol. 9. Vejledning til Heidegger University of Southern Denmark Studies in Philosophy, vol. 9 Vejledning til Heidegger Søren Gosvig Olesen Vejledning til Heidegger Syddansk Universitetsforlag University of Southern Denmark Studies in

Læs mere

Sangen om Danmark. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sangen om Danmark. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Åbningsstævne 2013. Herrer

Åbningsstævne 2013. Herrer Herrer Navn Klub S1 S2 S3 S4 S5 S6 Rene Hcp I alt beløb 1 Casper Sidelmann Brønderslev BK 193 212 227 174 238 229 1273 120 1393 2000,- 2 Rene Sejling ST 167 226 248 256 249 190 1336 42 1378 1000,- 3 Steen

Læs mere

side 1 Divisionsmatch v3.1.0 / :40:

side 1 Divisionsmatch v3.1.0 / :40: side 1 Divisionsmatch v3.1.0 / 2017-09-17 17:40:51 Matcher (3 division) -------------------- 1 : KaSki OK - Nordvest OK : 37-76 2 : KaSki OK - Randers/Djurs OK : 40-65 3 : KaSki OK - OK Vendelboerne :

Læs mere

GAMLE DANSKE PAPIRBIND

GAMLE DANSKE PAPIRBIND GAMLE DANSKE PAPIRBIND AF HENRIK PARK Den, der dømmer sine Medmennesker efter den gamle Sentens»vis mig dine Bøger og jeg skal sige dig hvem du er«, vil unægtelig faa et mærkeligt Indtryk af undertegnedes

Læs mere

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010- juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen

Læs mere

Netkatalog 12 Frans Lassons bogsamling

Netkatalog 12 Frans Lassons bogsamling Netkatalog 12 Frans Lassons bogsamling [655464] ANDERSEN, H.C. [HANS CHRISTIAN]. Historier. C.A. Reitzel, København 1852. 53 sider. Med smudstitelbladet. Samtidigt rødt helshirtingsbind med blindpræget

Læs mere

FKA IC Q It E AMT I»:C5. ISogladeppis Kp. 4,00 SAMFINI> FOK RIBE AMT UDGIVET ÅF HISTORISK. 8. BilKlM 4. Hæfte. p. haase ä son - kobenhatn

FKA IC Q It E AMT I»:C5. ISogladeppis Kp. 4,00 SAMFINI> FOK RIBE AMT UDGIVET ÅF HISTORISK. 8. BilKlM 4. Hæfte. p. haase ä son - kobenhatn FKA IC Q It E AMT I»:C5 UDGIVET ÅF HISTORISK SAMFINI> FOK RIBE AMT 8. BilKlM 4. Hæfte i v"< w. ISogladeppis Kp. 4,00 p. haase ä son - kobenhatn - 1935 Danmarks riges breve. Ved fælleshistovisk møde,

Læs mere

Forside Her skal du anvende det udleverede officielle ark med opgaveformuleringen. Andet er ikke nødvendigt.

Forside Her skal du anvende det udleverede officielle ark med opgaveformuleringen. Andet er ikke nødvendigt. Praktiske råd vedrørende udformningen af DHO Hvordan laver jeg fodnoter? Skal indholdsfortegnelsen stå før indledningen? Når du skal i gang med at skrive din DHO, vil du sikkert opleve, at du har en masse

Læs mere

Netkatalog 34 Nyerhvervelser

Netkatalog 34 Nyerhvervelser Netkatalog 34 Nyerhvervelser [679257] KÖNIGLICH= DÄNISCHER Hof- und Staats-Kalender auf das Jahr 1806. Nebst einem genealogischen Verzeichnisse aller jetztlebenden Durchlauchtigsten Höchst- und Hohen Häuser

Læs mere

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT 1 OM PROJEKTOPGAVER GENERELT En projektopgave bør indeholde følgende dele: 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3. Eventuelt forord 4. Indledning 5. Emnebearbejdning 6. Afslutning 7. Noter 8. Litteraturliste

Læs mere

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd.

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd. Molly Den Magiske Ko Copyright Lene Møller 2012 Illustrationer: Lene Møller Forlag: Books On Demand GmbH, København, Danmark Trykt hos: Books On Demand GmbH, Norderstedt, Tyskland Bogen er sat med Georgia.

Læs mere