Krise- og sorgplan for Tranegårdskolen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Krise- og sorgplan for Tranegårdskolen"

Transkript

1 Krise- og sorgplan for Tranegårdskolen Vi er her for hinanden Handleplan for arbejdet med børn og personale i forbindelse med krise og sorg

2 Indholdsfortegnelse Alvorlig sygdom hos elev 1 Alvorlig sygdom hos en elevs forældre 1 Når klassen mister en elev 2 Hvis dødsfaldet sker i ferien 3 Når en elev mister mor, far eller søskende 3 Ulykker i skolen 4 Alvorlig sygdom hos lærer/ pædagog 5 Når skolen mister en lærer/ pædagog 5 Længerevarende indsats og OmSorg 6 Henvisninger til professionelle sorggrupper og psykologisk hjælp 7

3 Tranegårdskolens krise- og sorgplan Dette er Tranegårdskolens krise- og sorgplan, som anvendes i tilfælde af sygdom eller dødsfald eller andre krisesituationer. Denne plan skal bruges som en hjælp til pædagoger, lærere, ledere og andre fagprofessionelle i forbindelse med en krisesituation. Sorgplanen skal samtidig være med til at støtte de ansatte i, hvilke handlemuligheder, der findes inden for håndtering af de følelsesmæssigt svære situationer. Den skal give forældre og elever følelsen af, at Tranegårdskolen er med til at støtte dem i processen. På denne måde skal handleplanen fungere som et dynamisk redskab, der skal være med til at skabe en åben kultur for at tale om og med hinanden om det, som nogle gang kan være svært at bære alene. Yderligere skal sorgplanen give de involverede mulighed for inddragelse i det videre forløb, så det håndteres bedst muligt. Det er vigtigt at være opmærksom på, at alvorlig sygdom kan vare i adskillige år, og at der også i lang tid efter en krisesituation eller dødsfald kan være brug for støtte. Alvorlig sygdom hos elev Klasselæreren tager kontakt til forældrene med henblik på at indhente oplysninger. Forældrene vurderer selv, hvad de har behov for at dele med skolen. Formålet med kontakten er at kunne fortælle klassen, hvad der sker omkring den pågældende elev, så evt. rygtedannelse kan undgås. Klasselæreren informerer skoleledelse og klasseteamet om dialogen med forældrene og tager sammen med forældrene stilling til, hvem der yderligere skal informeres. Her aftales det samtidig, hvilket behov barnet /familien har for kontakt eller besøg af kammeraterne. Klasselæreren fortæller kort og præcist klassen om elevens sygdom. Hvis forældrene ønsker det og/eller har overskud til det, kan de inviteres til selv at gøre det. Ved langvarig sygdom vil klasselæreren være det faste bindeled mellem skole og hjem. Alvorlig sygdom hos en elevs forældre Klasselæreren kontakter forældrene og informerer derefter skoleledelsen. Klasselæreren tager sammen med forældrene stilling til, hvem der yderligere skal informeres. Klasselæreren fortæller kort og præcist klassen om forælderens sygdom. Hvis forældrene og eleven ønsker det og/eller har overskud til det, kan de inviteres til selv at gøre det. Selv om det er forskelligt, hvordan man reagerer på alvorlig sygdom, er det ofte nogle af de samme tanker, følelser og reaktioner, der går igen. Det at have en alvorlig syg forælder kan sammenlignes med en form for stress, og alvorlig sygdom belaster hele familien. 1

4 Når klassen mister en elev Når en elev dør, informeres skoleledelsen og klasselæreren som det første. Den, der først får kendskab til dødsfaldet, giver beskeden videre. Som opsamling kan Om Sorg Gruppen kontaktes omkring videre forløb. Skoleledelsen/ klasselærer kontakter familien 1. Oplysninger om faktuelle forhold (Rygter manes i jorden). 2. Afklaring med familien om, hvad der evt. ikke må oplyses om. 3. Tilbyde familien hjælp og assistance fra skolens side. 4. Informere familien om, hvad der vil ske på skolen den efterfølgende første dag. 5. Afklaring med forældre, om hvordan de ønsker forløbet, og om de ønsker at deltage i en del af forløbet Skoleledelsen orienterer den samlede personalegruppe samt øvrige involverede parter. Ritualsæt træder i kraft: 1. Der flages på halv 2. Elever og personale samles til en kort mindehøjtidelighed Elevens klasse: 1. Klasselæreren er i lokalet, når eleverne ankommer. 2. Elevens plads kan evt. være markeret på en speciel måde f.eks. med et lys. 3. Man taler nænsomt med eleverne om, hvad der er sket. Det er vigtigt, at eleverne får lov til at fortælle om deres oplevelser med klassekammeraten. 4. Klassen kan evt. arbejde med breve, tegninger, digte eller små historier til elevens forældre. Klassen kan evt. også se billeder af eleven. 5. Vær opmærksom på, at eleverne går ud og ind af sorgprocessen. Giv plads til en varieret skoledag, når de modtager informationen. Klassens forældre underrettes skriftligt om dødsfaldet og eventuelle detaljer omkring begravelsen. Oplysninger om begravelsen Afklaring om, hvorvidt forældrene ønsker lærernes og klassekammeraternes deltagelse. Hvis forældrene ønsker skolens deltagelse i begravelsen, deltager i hvert fald klasselæreren og gerne yderligere en af klassens øvrige lærere. Tiden efter dødsfaldet Kontakt til professionelle: Kommunalt kriseberedskab, skolepsykolog samt Om Sorg Gruppen. Se desuden vedhæftede links under Henvisning til professionelle sorggrupper og psykologisk hjælp. 2

5 Hvis dødsfaldet sker i ferien Den person, der først får kendskab til dødsfaldet kontakter ledelsen og / eller en medarbejder, der har tæt kontakt til afdøde i hverdagen. Kontakt til hjemmet aftales med skoleledelsen Blomster til og deltagelse i begravelsen Skriftlig information til klassens forældre. Mundtlig besked til alle medarbejdere Mindestund arrangeres den første dag efter ferien Når en elev mister mor, far eller søskende Når en elev mister en meget nær slægtning, kræver det omgående handling af skoleledelsen, klasselærer, evt. en anden af klassens lærere (eller pædagoger) i samarbejde med én fra Om Sorg Gruppen. Den, der først får kendskab til dødsfaldet, kontakter klasselæreren Klasselæreren kontakter skoleledelsen Klasselærer/ skoleledelsen kontakter familien: Afklaring med familien, om hvordan de ønsker forløbet, og om de ønsker at deltage i det. Her kan klasselærer eller klassepædagog aftale et hjemmebesøg, hvor der tales med familien og evt. også eleven, om hvordan de ønsker forløbet skal foregå. Hvad må der oplyses og hvad kan skolen hjælpe med? Elevens klassekammerater skal forberedes på gode måder at spørge ind til eleven på, når vedkommende er tilbage på skolen. Oplysning om konkrete facts om, hvad der er sket. (Rygter skal undgås) Fortælle om, hvad der vil ske på skolen den første dag efter dødsfaldet Klasselæreren/ skoleledelsen orienterer klassens lærere, GFO og eventuelle holdkammerater/elevens klasse: Klasselæreren er i klassen, når eleverne kommer Man taler grundigt med eleverne om, hvad der er sket (rygter skal manes i jorden). Dette er vigtigt, at eleverne får lov til at tale om deres egne følelser Eleverne skal forstå, at deres kammerat har brug for dem til at tale med og til at lege med (- man kan godt lege, selvom man sørger). Kammeraten må på ingen måde isoleres. Klassen planlægger sammen med klasselæreren modtagelsen af eleven. Klassens forældre underrettes så hurtigt som muligt skriftligt om dødsfaldet og begravelsen Oplysninger om begravelsen Afklaring om, hvorvidt familien ønsker lærernes og klassekammeraternes deltagelse. Hvis familien ønsker deltagelse, deltager som minimum klasselæreren. 3

6 Tiden efter dødsfaldet Efter begravelsen orienteres hjemmet om evt. støtteforanstaltninger - psykolog, sorggruppe og lignende - se links til Kræftens Bekæmpelse og Børn, unge og sorg. Hvis dødsfaldet sker i ferien Den person, der først får kendskab til dødsfaldet kontakter ledelsen og / eller en medarbejder, der har tæt kontakt til afdøde i hverdagen. Kontakt til hjemmet aftales Blomster til og deltagelse i begravelsen arrangeres Første dag efter ferien orienteres klassen og hjemmene (se tidligere). Ulykker i skolen Når en elev kommer alvorligt til skade i skoletiden. Choktilstand hos omgivende elever og lærere er forventelig, og disse kan have brug for psykologisk krisehjælp. Hændelsen finder sted på skolen Forlad under ingen omstændigheder den tilskadekomne, kontakt kontoret/ nærmeste medarbejder via budbringer (elev / medarbejder). Stands ulykken. Ring 112. Eleven ledsages af kendt voksen i ambulancen. Yd førstehjælp til ambulancen kommer. Herefter overtages forløbet af ledelsen: Kontakt til familien. Kontakt til tillidsrepræsentant. Kontakt til professionel kommunal krisehjælp. Evt. kontakt til politi. Der træffes beslutning om, hvordan klassen og den implicerede lærer kan bearbejde hændelsesforløbet bedst muligt. Skolens øvrige personale orienteres ved førstkommende lejlighed. Hændelsen finder sted uden for skolen Forlad under ingen omstændigheder den tilskadekomne. Undgå at ulykken udvikler sig yderligere (stop al aktivitet). Ring politi. Yd førstehjælp. Kontakt skolen, der omgående skal sende forstærkning i form af en fra skoleledelsen og en lærer. Herefter overtages forløbet af ledelsen som ovenfor. Alt efter ulykkens omfang og udfald følges Krise- og sorgplanen. 4

7 Alvorlig sygdom hos lærer/ pædagog Skolelederen orienterer personalet om sygdommen. Elever og forældre informeres for at mane rygter til jorden. Der afsættes tid til at tale med eleverne om lærerens/ pædagogens tilstand i respekt for ønsker om fortrolighed fra den sygdomsramtes side. Eleverne sender i samråd med skolens ledelse en hilsen til medarbejderen. Skoleledelsen bevarer kontakten til medarbejderen i sygdomsperioden. Frekvensen af kontakt til den sygdomsramte lærer baseres på individuelle skøn. Når skolen mister en lærer/ pædagog Når en lærer/ pædagog dør, kræver det omgående handling af skoleledelsen. Dette sker i samråd med det kommunale kriseberedskabskorps. Den første, der får kendskab til dødsfaldet, kontakter skoleledelsen. Skoleledelsen kontakter familien, indhenter oplysninger og aftaler om: Konkrete facts om, hvad der er sket (rygter manes i jorden) Hvordan familien ønsker forløbet Hvad skolen kan hjælpe med Hvad der vil ske på skolen den efterfølgende første dag Skolelederen orienterer det samlede personale. Der tages specielt hånd om afdødes eventuelle klasse både informationsmæssigt og terapeutisk Skoleledelsen kontakter øvrige involverede parter Ritualsæt træder i kraft, således at der flages på halv og skolens personale og elever samles til en kort mindehøjtidelighed Hvis det er muligt, bør den efterfølgende time være en klasselærertime. For den involverede klasse vurderes det akutte behov for særlig støtte. Det er vigtigt, at eleverne får lov til at tale om deres oplevelser med den afdøde. De berørte klassers forældre underrettes skriftligt om dødsfaldet sammen med oplysninger om begravelsen og afklaring af, hvorvidt familien ønsker lærernes og elevernes deltagelse Hvis dødsfaldet sker i ferien Den person, der først får kendskab til dødsfaldet, kontakter skoleledelsen Kontakt til familien aftales Blomster og deltagelse i begravelsen Mundtlig besked til skolens personale Mindestund arrangeres den første dag efter ferien (se ovenfor) Længerevarende indsats og OmSorg 5

8 Som tidligere nævnt er det vigtigt at være opmærksom på at få fulgt op på støtten omkring de/den sorg- eller kriseramte elev efter den første akutte tid. Sorg og krise, i forbindelse med død, skilsmisse eller sygdom i familien, kan være en kompleks størrelse med mange faser, hvor den ramte elev i perioder kan gå ind og ud af sorgen/ krisetilstanden. Det er derfor vigtigt løbende at få fulgt op på elevens situation, så man undgår ensomhed og frustration, og i værste fald at eleven måske begynder at trække sig helt fra det sociale fællesskab. Det er vigtigt at skabe en åben kultur på skolen, hvor der alt efter behov, er mulighed for fortsat at snakke åbent omkring krise og sorg, samtidigt med at skolen sørger for at holde en tæt kontakt til hjemmet i hele sorg- og kriseperioden. Ligeledes kan det være en god idé, at det berørte personale udveksler tanker og erfaringer, så eleven kan få den bedst mulige støtte. Sorg og krise kan også tages op i klassen som et emne, hvis der er behov for det. Således lærer børnene at tale om sorg og andre svære følelser, og de får et mere nuanceret sprog omkring nogle lidt tungere emner. De lærer tilmed at drage omsorg for hinanden og at støtte hinanden i svære situationer, hvilket er værdifulde ting at have med sig siden i livet. Som en sideløbende opfølgning kan det anbefales, at den berørte elev kommer i en sorggruppe, hvor barnet har mulighed for dele tanker og følelser med andre børn i samme situation. På Tjørnegårdsskolen har de etableret en sorggruppe, som er et tilbud for samtlige elever i Gentofte Kommune. Skolen har mulighed for at etablere en kontakt med gruppen, hvis der skulle være behov for dette. 6

9 Henvisninger til professionelle sorggrupper og psykologisk hjælp Dette er en liste over steder, som lærere, pædagoger og andre ansatte på Tranegårdskolen kan bruge som støtte til eleven og/ eller elevens familie, der ønsker professionel hjælp til at håndtere sorg og krise situationer (se beskrivelse af Tjørnegårdsskolens Sorggruppe under sorgplanen på Tranegårdskolens hjemmeside) Indskolingslederen samler relevant materiale fra Børn, Unge og Sorg, som medarbejdere kan hente og udlevere til familierne, hvis der bliver behov for dette. Der vil også være en bog fra kræftens Bekæmpelse vedrørende fagfolks håndtering af sorgprocesser. Denne vil også være tilgængelig elektronisk på skolens hjemmeside. Ydermere er der et link til et radioprogram om børn i sorg, med interview af Kræftens Bekæmpelses pædagogiske konsulent samt projektchef for OmSorg, Per Bøge; Ønskes der yderligere litteratur på området, kan denne litteratur være en hjælp: Forældrenes bog Inspirationsmateriale til børneforældre, Kræftens Bekæmpelse af Per Bøge og Jes Dige At forstå sorg teoretiske og praktiske perspektiver af Jesper Roesgaard Mogensen & Preben Engelbrekt Sorg hos børn en håndbog for voksne af Atle Dyregrov Børn, unge og sorg - Egmontrapporten 2004 Alvorlig sygdom og sorg, udarbejdet af Egmont Fonden. 7

10 Sammen løfter vi hinanden

TVIS SKOLE HANDLEPLANER FOR SORG-KRISESITUATIONER

TVIS SKOLE HANDLEPLANER FOR SORG-KRISESITUATIONER TVIS SKOLE HANDLEPLANER FOR SORG-KRISESITUATIONER Dette er Tvis Skoles handleplan til brug for ansatte på skolen i sorgkrisesituationer. En sådan handleplan kan aldrig være udtømmende og skal naturligvis

Læs mere

Sorg-Plan. Valhøj Skole

Sorg-Plan. Valhøj Skole Sorg-Plan Valhøj Skole 2006 At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation. Børn kan befinde sig

Læs mere

Sorghandleplan for MØN Skole/SFO

Sorghandleplan for MØN Skole/SFO 1 Sorghandleplan for MØN Skole/SFO Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det der ikke må ske alligevel sker. 1 Når et barn mister forældre eller søskende. 2 Alvorlig sygdom hos

Læs mere

Omsorgsplan for Herstedlund Skole. Hvordan handler vi når nogen dør, bliver alvorligt syge, eller er i krise?

Omsorgsplan for Herstedlund Skole. Hvordan handler vi når nogen dør, bliver alvorligt syge, eller er i krise? Omsorgsplan for Herstedlund Skole Hvordan handler vi når nogen dør, bliver alvorligt syge, eller er i krise? Side 2: Indledende bemærkninger Side 3-4: Når en elev dør Side 5-6: Når en elev mister mor,

Læs mere

Københavns Kommune Børne- og ungdomsforvaltningen Dyvekeskolen

Københavns Kommune Børne- og ungdomsforvaltningen Dyvekeskolen Februar 2013 Sorghandleplan for Denne plan er udarbejdet som en hjælp for lærere og ledelse til at håndtere de svære traumatiserende forhold, der opstår i sorgsituationer. En plan som denne kan ikke tage

Læs mere

OmSorgs-Plan Skovboskolen

OmSorgs-Plan Skovboskolen OmSorgs-Plan Skovboskolen "At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation. Børn kan befinde sig

Læs mere

Sorg-Plan. Valhøj Skole

Sorg-Plan. Valhøj Skole Sorg-Plan Valhøj Skole At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation. Børn kan befinde sig i forskellige

Læs mere

Darum skoles omsorgsplan. April 2013.

Darum skoles omsorgsplan. April 2013. Forord: Denne omsorgsplan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted blandt skolens elever, personale eller pårørende til disse.

Læs mere

OmSorgs-plan. Hørby-Dybvad Skole revideret december 2010

OmSorgs-plan. Hørby-Dybvad Skole revideret december 2010 OmSorgs-plan Hørby-Dybvad Skole revideret december 2010 At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation.

Læs mere

Vadgård Skoles Omsorgsplan

Vadgård Skoles Omsorgsplan Vadgård Skoles Omsorgsplan Skolen fylder en meget stor del af et barns hverdag og må derfor medvirke til at ledsage børn gennem kriser. Det er vigtigt at understrege, at den hjælp, skolen umiddelbart kan

Læs mere

Handlemuligheder i forbindelse med sorg

Handlemuligheder i forbindelse med sorg Handlemuligheder i forbindelse med sorg Juni 2001 En af eleverne på skolen dør: 1. den, der får beskeden først, sørger for at orientere ledelsen. ledelsen orienterer klasselæreren. ledelsen samler skolens

Læs mere

Sorghandleplan. For. Hadsund Skole

Sorghandleplan. For. Hadsund Skole Sorghandleplan For Hadsund Skole Dødsfald (elev) Lige efter dødsfald. 1. Skolelederen underretter klasselæreren og det øvrige personale, herunder SFO. Skolelederen undersøger, om der er søskende eller

Læs mere

Sorgplan 4kløverskolen

Sorgplan 4kløverskolen Sorgplan 4kløverskolen At støtte et barn i sorg kræver ikke, at du er et overmenneske, blot at du er et medmenneske. Krise- og sorgplan for 4kløverskolen 4kløverskolens krise- og sorgplan er udarbejdet

Læs mere

Handleplan i forbindelse med dødsfald

Handleplan i forbindelse med dødsfald Omsorg 14. november 2008 Omsorg på Frydenhøjskolen Der er ingen mennesker, der kommer gennem tilværelsen uden at blive ramt af ulykker og andre begivenheder, der bringer sorg og tristhed tæt på. På en

Læs mere

SORGPLAN for SKØRPING SKOLE

SORGPLAN for SKØRPING SKOLE SORGPLAN for SKØRPING SKOLE Handleplan ved dødsfald og ulykker Nærværende plan er et forsøg på at have et beredskab hvis uheldet eller ulykken er ude. Planen er blevet til efter et foredrag af Jes Dige

Læs mere

SORG: HANDLEPLAN FOR LANGÅ SKOLE. GENERELT: HANDLEPLANEN ER EN OVERORDNET RAMME FOR, HVAD DER SKAL HUSKES, NÅR DER SKER EN ULYKKELIG HÆNDELSE.

SORG: HANDLEPLAN FOR LANGÅ SKOLE. GENERELT: HANDLEPLANEN ER EN OVERORDNET RAMME FOR, HVAD DER SKAL HUSKES, NÅR DER SKER EN ULYKKELIG HÆNDELSE. SORG: HANDLEPLAN FOR LANGÅ SKOLE. GENERELT: HANDLEPLANEN ER EN OVERORDNET RAMME FOR, HVAD DER SKAL HUSKES, NÅR DER SKER EN ULYKKELIG HÆNDELSE. DET SKAL PRÆCISESERES, AT HANDLEPLANEN IKKE KAN GIVE EN NØJAGTIG

Læs mere

Sorgpolitik. Omsorgsplan:... 1 Når en elev dør Ansvarsområder... 2 Klasselærerens opgaver... 2 Ledelsens opgaver... 3

Sorgpolitik. Omsorgsplan:... 1 Når en elev dør Ansvarsområder... 2 Klasselærerens opgaver... 2 Ledelsens opgaver... 3 Sorgpolitik Indhold Omsorgsplan:... 1 Når en elev dør... 2 Ansvarsområder... 2 Klasselærerens opgaver... 2 Ledelsens opgaver... 3 Når en elev mister mor, far eller søskende.... 4 Ansvarsområder... 4 Klasselærerens

Læs mere

Sorgplan. Østervangsskolen. Handleplan for arbejdet med børn og personale i forbindelse med dødsfald

Sorgplan. Østervangsskolen. Handleplan for arbejdet med børn og personale i forbindelse med dødsfald Sorgplan Østervangsskolen Handleplan for arbejdet med børn og personale i forbindelse med dødsfald Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Når et barn dør 2.1 Videregivelse af information om dødsfaldet 2.2

Læs mere

1. Sorgpolitik og sorgplan

1. Sorgpolitik og sorgplan 1. Sorgpolitik og sorgplan Nærum Skoles sorgpolitik og -plan er blevet til på baggrund af skolens værdier og holdninger og handler om skolens holdning til alvorlige ulykker, traumatiske oplevelser og dødsfald

Læs mere

Sorg- og kriseplan 1

Sorg- og kriseplan 1 Sorg- og kriseplan 1 SORG- OG KRISEPLAN VED ASSENS SKOLE Forord Følgende handleplan er tænkt som en vejledning for skolens personale i forhold til skolens børn, hvis et dødsfald eller en ulykke finder

Læs mere

Krise- og sorgplan for Korskildeskolen

Krise- og sorgplan for Korskildeskolen Krise- og sorgplan for Korskildeskolen Mistet: Sidder og kigger ud i den mørke nat, kigger op mod stjernerne. Tænker om du måske er deroppe et sted, måske kan du se mig? Tænker på dig hver dag, sorgen

Læs mere

Sorgplan THOMASSKOLEN. for. Udarbejdet og vedtaget 24. maj 2000 Revideret og vedtaget marts 2012

Sorgplan THOMASSKOLEN. for. Udarbejdet og vedtaget 24. maj 2000 Revideret og vedtaget marts 2012 Sorgplan for THOMASSKOLEN Udarbejdet og vedtaget 24. maj 2000 Revideret 2011-2012 og vedtaget marts 2012 Udland: MEDARBEJDERE: Der ydes førstehjælp. Omfanget af ulykken søges begrænset. Ambulance rekvireres,

Læs mere

Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole.

Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole. Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole. Østerbro Lilleskoles sorgpolitik og plan er blevet til på baggrund af skolens værdier og holdninger. Vores sorgpolitik tager altid udgangspunkt i en individuel vurdering,

Læs mere

OMSORGSPLAN. Ved død, større ulykker og lignende er det skolens ledelse, der er processtyrere.

OMSORGSPLAN. Ved død, større ulykker og lignende er det skolens ledelse, der er processtyrere. OMSORGSPLAN DET TAB, DER TIES IHJEL, VIL ALDRIG DØ, MEN LEVE SIT HEMMELIGE DESTRUKTIVE LIV UDEN OPHØR IGENNEM HELE TABSBARNETS TILVÆRELSE Citat: Børn og sorg, Dorris Ottesen Ved død, større ulykker og

Læs mere

Hvem har ansvaret? Klassen. Evt. indkaldelse til og afholdelse af en fælles mindestund Kontakt til professionelle

Hvem har ansvaret? Klassen. Evt. indkaldelse til og afholdelse af en fælles mindestund Kontakt til professionelle Nybøl skole, Videnvej 2, 6400 Sønderborg, tlf. 74 46 78 70 Sorg handleplan Når en elev dør Den der først får kendskab til dødsfaldet kontakter klasselæreren. Klasselæreren kontakter ledelsen. Ledelsen

Læs mere

SORG-KRISE HANDLEPLAN

SORG-KRISE HANDLEPLAN SORG-KRISE HANDLEPLAN VED ELEVS DØDSFALD: Den der først får kendskab til dødsfaldet kontakter skolens ledelse, som orienterer klasselæreren. Ledelsen orienterer hurtigst mulig fritidshjem og øvrige involverede

Læs mere

Ådalsskolen. Omsorgsplan i forbindelse med sorg og krise

Ådalsskolen. Omsorgsplan i forbindelse med sorg og krise Ådalsskolen Omsorgsplan i forbindelse med sorg og krise Vedtaget i skolebestyrelsen og MED-udvalget marts 2011 Hvis en elev dør Den, der først får kendskab til dødsfaldet, kontakter klasselæreren Klasselæreren

Læs mere

Sorghandleplan for Mariagerfjord 10. klassecenter

Sorghandleplan for Mariagerfjord 10. klassecenter Sorghandleplan for Mariagerfjord 10. klassecenter Nogle ord om emnet: Når den unge mister eller er udsat for andre alvorlige hændelser, påhviler det de voksne, der har daglig omgang med den unge, at tage

Læs mere

Krise- og sorgplan for Lørslev Friskole & Børnecenter

Krise- og sorgplan for Lørslev Friskole & Børnecenter Krise- og sorgplan for Lørslev Friskole & Børnecenter Lørslev Friskole & Børnecenters krise- og sorgplan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer, hvor

Læs mere

Denne del skal opfattes som et beredskab, når der sker voldsomme begivenheder i et barns familie.

Denne del skal opfattes som et beredskab, når der sker voldsomme begivenheder i et barns familie. Side 1 af 6 skole, marts 2001 Fårvang Denne del skal opfattes som et beredskab, når der sker voldsomme begivenheder i et barns familie. En anden del af planen (bilag 1) hedder Det skal man generelt være

Læs mere

Sorg- og krisehandleplan for Munkegårdsskolen

Sorg- og krisehandleplan for Munkegårdsskolen Dato: 16. august 2012 Sorg- og krisehandleplan for Munkegårdsskolen Munkegårdsskolens sorg- og krisehandleplan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer,

Læs mere

Forord. side 1. Hvis en elev dør. side 2. Hvis en elev mister mor far eller søskende. side 3. Hvis en elev mister en nærtstående person.

Forord. side 1. Hvis en elev dør. side 2. Hvis en elev mister mor far eller søskende. side 3. Hvis en elev mister en nærtstående person. December 2013. Side 1. Indholdsfortegnelse: Forord. side 1 Hvis en elev dør. side 2 Hvis en elev mister mor far eller søskende. side 3 Hvis en elev mister en nærtstående person. side 4 Hvis en ansat dør.

Læs mere

Sorg- og krisehandleplan for Gandrup Skole

Sorg- og krisehandleplan for Gandrup Skole Den største sorg i verden her, er dog at miste den man har kær. Steen Steensen Blicker At trøste kræver ikke et overmenneske kun et medmenneske. Det er ofte nok bare at lytte og være til stede. Denne omsorgsplan

Læs mere

Tibberupskolens Omsorgsplan i forbindelse med elever

Tibberupskolens Omsorgsplan i forbindelse med elever Tibberupskolens Omsorgsplan i forbindelse med elever Planen skal ses som en vejledende plan, ikke en tjekliste. Der må i hvert enkelt tilfælde vurderes hvor lidt og hvor meget. Ved akut hændelse så som:

Læs mere

for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted

for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted 2011 For at tage del i en omsorgsplan kræves ikke et overmenneske kun et medmenneske Indhold: Side 2: Hvis et af vore børn rammes af skilsmisse, og / eller kaossituationer

Læs mere

Blistrup Skole. Skolens sorgplan

Blistrup Skole. Skolens sorgplan Blistrup Skole Handleplaner / Sorgplan nov. 2007 Skolens sorgplan Sorgplan for Blistrup skole. Denne plan omfatter et Sorgberedskab, der tages i brug, når det, der ikke må ske, sker. 1. Når en elev dør.

Læs mere

SORGPLAN FOR BillundSkolen

SORGPLAN FOR BillundSkolen SORGPLAN FOR BillundSkolen Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan tages i anvendelse, når det der ikke må ske, sker. For at sikre omsorg kræves ikke et overmenneske, men et medmenneske. Det

Læs mere

Sorg- krisehandleplan. - når vi mister

Sorg- krisehandleplan. - når vi mister Sorg- krisehandleplan - når vi mister Kongevejens Skole 2007 Indholdsfortegnelse s. 3 Indledning s. 5 Ved en elevs livstruende sygdom og eventuelle død s. 6 Ved livstruende sygdom og eventuelle død hos

Læs mere

Sorgplan For Stentevang børnehave 2011

Sorgplan For Stentevang børnehave 2011 Sorgplan For Stentevang børnehave 2011 Dette er retningslinier og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske - Sker HVORDAN DRAGER VI OMSORG, HVIS KRISEN OPSTÅR? Vi har taget stilling

Læs mere

Krise- og sorgplan for Susålandets skole

Krise- og sorgplan for Susålandets skole Krise- og sorgplan for Susålandets skole Denne plan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer hvor ulykker eller dødsfald rammer skolen. Planen er opdelt

Læs mere

Omsorgsplan Vodskov skole

Omsorgsplan Vodskov skole Omsorgsplan Vodskov skole -delt sorg er halv sorg Formålet med omsorgsplanen er at vejlede hele skolens personale, hvis en medarbejder eller elev bliver udsat for sorg eller krise. At trøste kræver ikke

Læs mere

SORTEDAMSKOLENS SORG- OG KRISEPLAN

SORTEDAMSKOLENS SORG- OG KRISEPLAN SORTEDAMSKOLENS SORG- OG KRISEPLAN Opdateret april 2018 Indholdsfortegnelse Forord: 3 1. I tilfælde af død i en elevs nærmeste familie 3 2. I tilfælde af alvorlig sygdom i en elevs nærmeste familie 4 3.

Læs mere

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole Omsorgsplan Bælum-Solbjerg Skole 1 OmSorgs Plan Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.lign. 2. Når et

Læs mere

SORGPLAN. Formålet med sorgplanen er at have et beredskab, hvis uheldet eller ulykken er ude.

SORGPLAN. Formålet med sorgplanen er at have et beredskab, hvis uheldet eller ulykken er ude. Vildbjerg Skole SORGPLAN Formålet med sorgplanen er at have et beredskab, hvis uheldet eller ulykken er ude. Planen handler om skolens holdning og handling i forbindelse med alvorlige ulykker, traumatiske

Læs mere

OmSorgs-plan for Humble Skole

OmSorgs-plan for Humble Skole Opdateret september 2010 OmSorgs-plan for Humble Skole At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation.

Læs mere

Sorg handleplan (2010)

Sorg handleplan (2010) Sorg handleplan (2010) Hvis en elev dør Den der først får kendskab til dødsfaldet kontakter klasselæreren. Klasselæreren kontakter ledelsen. Ledelsen kontakter SFO og øvrige involverede parter. Hvem har

Læs mere

Sorgplan for Vorbasse Skole

Sorgplan for Vorbasse Skole Sorgplan for Vorbasse Skole Nærværende plan er et forsøg på at have et beredskab ved dødsfald. Planen kan alene give hjælp til det praktiske, idet selve bearbejdningen af sorg kun kan ske ved almindelig

Læs mere

Når en af skolens ansatte får kendskab til en hændelse omtalt i dette hæfte, kontaktes skolens ledelse straks.

Når en af skolens ansatte får kendskab til en hændelse omtalt i dette hæfte, kontaktes skolens ledelse straks. Lind Skole SORGPLAN Indledning En sorgplan er et fælles grundlag at handle ud fra. Vi kan aldrig få en færdig handleplan, for hvert ulykkestilfælde vil være enkeltstående og kan ikke forberedes i detaljer.

Læs mere

Forord. Vi håber, at materialet er fyldestgørende og at både forældre og personale i en given situation vil kunne gøre brug heraf.

Forord. Vi håber, at materialet er fyldestgørende og at både forældre og personale i en given situation vil kunne gøre brug heraf. Forord. Dette materiale er udarbejdet af Børnehuset Bakkebo s personale og er en blanding af en kriseplan på det mere tekniske niveau og en omsorgsplan, på det sociale og følelsesmæssige plan. Materialet

Læs mere

Omsorgsplan for Vinderup skole

Omsorgsplan for Vinderup skole Omsorgsplan for Vinderup skole Denne handleplan skal ses som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker. Når en elev rammes af alvorlig sygdom, kaossituationer o.l. Når skolen mister en

Læs mere

Holmeagerskolens Sorg- og Kriseplan

Holmeagerskolens Sorg- og Kriseplan Holmeagerskolens Sorg- og Kriseplan For at tage del kræves ikke et overmenneske - kun et medmenneske. Alligevel er det legalt ikke at kunne - bare man sikrer sig, at en anden tager over. Jeg ved, hvad

Læs mere

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år.

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. En nat måske en martsnat Så mild af regn og tø. Skal jeg gå bort i mørket og holde op at dø. Digt af Grethe Risbjerg

Læs mere

Omsorgsplan til brug ved sorg-kriser på Herfølge Skole

Omsorgsplan til brug ved sorg-kriser på Herfølge Skole Omsorgsplan til brug ved sorg-kriser på Herfølge Skole Herfølge Skoles omsorgsplan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer, hvor kriser, ulykker eller

Læs mere

Skolens omsorgspolitik og handleplan

Skolens omsorgspolitik og handleplan 1 Iqra Privatskole Foråret 2016 Skolens omsorgspolitik og handleplan Hvordan forholder vi os, når en elev, en kollega eller skolen som helhed rammes af sorg, sygdom, dødsfald eller krise? Endvidere hvordan

Læs mere

OmSorgsPlan Trongårdsskolen

OmSorgsPlan Trongårdsskolen OmSorgsPlan Trongårdsskolen Omsorgsplan Hvorfor? De mennesker, som oplever sorg og krise på egen krop, fremhæver ofte støtten fra det personlige netværk som den mest betydningsfulde støtte. Skole, SFO,

Læs mere

Sorg - hvad gør vi? Katrinedals skoles sorgberedskab

Sorg - hvad gør vi? Katrinedals skoles sorgberedskab Sorg - hvad gør vi? Katrinedals skoles sorgberedskab På Katrinedal vil vi gerne tage ordentligt vare på de børn, der bliver ramt af sorg. Derfor er dette sorgberedskab udarbejdet. Planen ligger på Skoleporten

Læs mere

Beredskabsplan. Hvad gør vi, når det, der ikke må ske, sker? 1) Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer mm.

Beredskabsplan. Hvad gør vi, når det, der ikke må ske, sker? 1) Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer mm. Beredskabsplan Hvad gør vi, når det, der ikke må ske, sker? 1) Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer mm. 2) Når et barn mister et nært familiemedlem 3) Når institutionen mister et barn eller en

Læs mere

http://www.agerskovbornehus.dk/ FORORD

http://www.agerskovbornehus.dk/ FORORD http://www.agerskovbornehus.dk/ FORORD Agerskov Børnehusets sorg og kriseplan er et beredskab der skal bruges hvis: Et barn dør Et barn mister mor, far, søskende, eller andre der står barnet nær En ansats

Læs mere

OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole

OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole Brønderslev Kommune (Vejledende) 1. Hvis elev dør pludseligt udenfor skoletid: a. Når skolen har modtaget en meddelelse om dødsfald, kontakter klasselæreren så hurtigt

Læs mere

OMSORGSPLAN FOR SOLSTRÅLEN

OMSORGSPLAN FOR SOLSTRÅLEN OMSORGSPLAN FOR SOLSTRÅLEN Omsorgsplanen skal betragtes som en vejledning og støtte. At tage del i omsorg kræver ikke et overmenneske blot et medmenneske. Det er legalt ikke at magte opgaven, bare man

Læs mere

Omsorgsplan. for. Børnehuset Giraffen. Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens. Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted.

Omsorgsplan. for. Børnehuset Giraffen. Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens. Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted. Omsorgsplan for Børnehuset Giraffen Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted.dk 0 Målet med en omsorgsplan, er at give en nødvendig og tilstrækkelig

Læs mere

Frederiksværk Skole Omsorgs- og krisehandleplan

Frederiksværk Skole Omsorgs- og krisehandleplan Frederiksværk Skole Omsorgs- og krisehandleplan Indhold Forord... 2 Kommunikation mellem afdelinger... 2 Ting der er vigtig at huske, når du møder et barn i sorg... 3 Retningslinjer for fremgangsmåde...

Læs mere

Omsorgsplan. Birkerød Privatskole

Omsorgsplan. Birkerød Privatskole Omsorgsplan Birkerød Privatskole Udarbejdet af: Pædagogisk Udvalg Dato: 14. januar 2003, revideret udgave aug. 2007 9. februar 2010. Revideret Indhold Indledning.2 En elev mister eller er i krise 3 En

Læs mere

OMSORGS- PLAN. Kernehuset-Engblommen og Engbjergskolen. Side 1

OMSORGS- PLAN. Kernehuset-Engblommen og Engbjergskolen. Side 1 OMSORGS- PLAN Kernehuset-Engblommen og Engbjergskolen Side 1 Omsorgsplan for Kernehuset-Engblommen og Engbjergskolen Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Skilsmisse i barnets hjem side 3 Alvorlig sygdom

Læs mere

Krise- og sorgplan for Ansager Skole

Krise- og sorgplan for Ansager Skole Krise- og sorgplan for Ansager Skole Ansager Skoles krise- og sorgplan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer, hvor ulykker eller dødsfald rammer

Læs mere

OMSORGSPLAN VED ULYKKER, ALVORLIG SYGDOM EL- LER DØDSFALD VED GL. HASSERIS SKOLE.

OMSORGSPLAN VED ULYKKER, ALVORLIG SYGDOM EL- LER DØDSFALD VED GL. HASSERIS SKOLE. OMSORGSPLAN VED ULYKKER, ALVORLIG SYGDOM EL- LER DØDSFALD VED GL. HASSERIS SKOLE. Revideret foråret 2008 Gl. Hasseris skoles støttegruppe består af: 2 lærere 1 sundhedsperson 1 pædagog skolens leder 1

Læs mere

Omsorgsplan for Sebber Landsbyordning

Omsorgsplan for Sebber Landsbyordning Omsorgsplan for Sebber Landsbyordning Udarbejdet af Sebber Skolebestyrelse og Sebber Skoles Trivselsperson 2010 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Hvis et barn dør... 4 Hvem har ansvaret?... 4 1. kontakt

Læs mere

På Den Classenske Legatskole har vi udarbejdet en handleplan, der skal bruges, når det der ikke må ske, sker.

På Den Classenske Legatskole har vi udarbejdet en handleplan, der skal bruges, når det der ikke må ske, sker. Forord : At alle kan rammes af sorg, kan ingen umiddelbart forhindre. Men som voksne har vi et særligt ansvar for, at børn, som kommer ud for forskellige former for sorg, ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig

Læs mere

OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole

OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole Brønderslev Kommune (Vejledende) 1. Hvis elev dør pludseligt udenfor skoletid: a. Når skolen har modtaget en meddelelse om dødsfald, kontakter klasselæreren så hurtigt

Læs mere

Handleplan for Toftevangskolen. OmSorg. For at vise omsorg kræves ikke at du er overmenneske. Kun at du er medmenneske.

Handleplan for Toftevangskolen. OmSorg. For at vise omsorg kræves ikke at du er overmenneske. Kun at du er medmenneske. Handleplan for Toftevangskolen OmSorg For at vise omsorg kræves ikke at du er overmenneske. Kun at du er medmenneske. Her er jeg - kan du bruge mig? Nov. 2009 1 OmSorg Hvert år mister over 4.000 danske

Læs mere

SORG OG KRISEPLAN FOR CHARLOTTENLUND FRITIDSCENTER

SORG OG KRISEPLAN FOR CHARLOTTENLUND FRITIDSCENTER SORG OG KRISEPLAN FOR CHARLOTTENLUND FRITIDSCENTER På landsplan mister ca. 4000 børn årligt en pårørende, og dertil kommer en række reaktioner. Vi mener, at det er vigtigt, at vi som institution har en

Læs mere

Sorg og kriseplan for Juelsminde Skole

Sorg og kriseplan for Juelsminde Skole Sorg og kriseplan for Juelsminde Skole Juelsminde Skoles krise- og sorgplan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer, hvor ulykker eller dødsfald rammer

Læs mere

O M S O R G S P L A N

O M S O R G S P L A N O M S O R G S P L A N Er du i tvivl skal du gøre noget! Denne plan sættes i værk, når det, der ikke må ske, sker. - Skilsmisse - Alvorlig sygdom - Kaossituationer i barnets nærmiljø - Ulykker og lignende

Læs mere

HANDLEPLAN. I forbindelse med dødsfald blandt elever og medarbejdere N. KOCHS SKOLE

HANDLEPLAN. I forbindelse med dødsfald blandt elever og medarbejdere N. KOCHS SKOLE HANDLEPLAN I forbindelse med dødsfald blandt elever og medarbejdere N. KOCHS SKOLE Indholdsfortegnelse Forord Side 1 Når en elev dør Side 2 Når en elev mister mor/far, søskende Side 4 Når en elev mister

Læs mere

1. Indledning. OBS: Er ledelsen ikke tilstede eller ikke til at få kontakt til, inddrages arbejdsmiljørepræsentanten eller tillidsrepræsentanten.

1. Indledning. OBS: Er ledelsen ikke tilstede eller ikke til at få kontakt til, inddrages arbejdsmiljørepræsentanten eller tillidsrepræsentanten. Sorgplan 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Når et barn dør... 4 3.Uddybende beskrivelse... 4 4. Når et barns mor, far eller søskende dør... 7 5. Når en ansat dør... 8 6. Når elever kommer i krise.... 10

Læs mere

Nellikevej 1 8240 Risskov Tlf: 8713 8800 Fax: 86176139 E-post: str@mbu.aarhus.dk Net: www.strandskolen.dk. Omsorgsplan for eleven 1 ved sorg og savn.

Nellikevej 1 8240 Risskov Tlf: 8713 8800 Fax: 86176139 E-post: str@mbu.aarhus.dk Net: www.strandskolen.dk. Omsorgsplan for eleven 1 ved sorg og savn. Nellikevej 1 8240 Risskov Tlf: 8713 8800 Fax: 86176139 E-post: str@mbu.aarhus.dk Net: www.strandskolen.dk Omsorgsplan for eleven 1 ved sorg og savn. Side 1 Side 2 Side 2 Side 2 Side 4 Side 5 Side 6 Side

Læs mere

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat.

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat. OmSorg - handleplan Indledning Når en elev mister en forældre/søskende Når skolen mister en elev Når skolen mister en ansat Ulykker i skolen Alvorlig sygdom hos elev Alvorlig sygdom hos elevs forældre/søskende

Læs mere

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens.

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens. SORG - HANDLEPLAN Forord: En omsorgsplan er et praktisk værktøj, man kan gribe til, i tilfælde af alvorlige ulykker og dødsfald blandt børn, forældre og ansatte. Hensigten er at hjælpe den eller de ansatte

Læs mere

Udarbejdet af: LSW, DOM & AJ

Udarbejdet af: LSW, DOM & AJ Udarbejdet af: LSW, DOM & AJ 1 Der er sorg nok til alle og det kommer også til nogen af os. Derfor har vi på Vorbasse Skole udarbejdet en handleplan om sorg og krise. Denne plan skal opfattes som et redskab,

Læs mere

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen 1 Krise- og sorgplan for Kristofferskolen Skolen udgør en stor del af børns og unges liv. Skolens elever, lærere og forældre tager i forskellig grad del i hinandens glæder, og mange festligheder fejres

Læs mere

Retningslinje i tilfælde af dødsfald blandt Gjern Skoles børn eller personale

Retningslinje i tilfælde af dødsfald blandt Gjern Skoles børn eller personale Retningslinje i tilfælde af dødsfald blandt Gjern Skoles børn eller personale 1. Hvis en elev dør Den, der først får kendskab til dødsfaldet, kontakter klasselæreren kontakter ledelsen kontakter SFO Klassen/klasseråd

Læs mere

Skoles krise- og sorgplan er udarbejdet af MED udvalget og revideres løbende.

Skoles krise- og sorgplan er udarbejdet af MED udvalget og revideres løbende. Krise- og sorgplan for Ansager Skole Ansager Skoles krise- og sorgplan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer, hvor ulykker eller dødsfald rammer

Læs mere

Ved alvorligt ulykkestilfælde. Placer eleverne, så de ikke er i kontakt med ulykkesstedet.

Ved alvorligt ulykkestilfælde. Placer eleverne, så de ikke er i kontakt med ulykkesstedet. Sorgplan Ved alvorligt ulykkestilfælde. I mest naturlige rækkefælge I tilfælde af, at man ikke har umiddelbar adgang til telefon. Send ansvarlig elev efter hjælp. Bliv selv ved ulykkessted. Har man telefon.

Læs mere

Omsorgsplan for Jerne Børnehave

Omsorgsplan for Jerne Børnehave Omsorgsplan for Jerne Børnehave Mange forskellige ting kan fylde et barn med følelsen af at have mistet. Man kan sige, at sorgen har mange ansigter og ikke kun handler om at miste en af dem, der står os

Læs mere

Sorg - og kriseplan for Gribskov Skole.

Sorg - og kriseplan for Gribskov Skole. Sorg - og kriseplan for Gribskov Skole. Gribskov Skoles sorg -og kriseplan bygger på skolens værdier og holdninger. Vores sorg- og kriseplan tager altid udgangspunkt i en individuel vurdering, som udmønter

Læs mere

Vadgård Skoles Omsorgsplan

Vadgård Skoles Omsorgsplan Vadgård Skoles Omsorgsplan Skolen fylder en meget stor del af et barns hverdag og må derfor medvirke til at ledsage børn gennem kriser. Det er vigtigt at understrege, at den hjælp, skolen umiddelbart kan

Læs mere

Sorg og kriseplan. For Brorsonskolens Forældre og personale

Sorg og kriseplan. For Brorsonskolens Forældre og personale Sorg og kriseplan For Brorsonskolens Forældre og personale Vedtaget i Skolebestyrelsen august 2010 Indhold. 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, forældre i krig, kaossituationer o.l. 2. Når et barn mister i

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

HVIS ET BARN MISTER MOR ELLER FAR.

HVIS ET BARN MISTER MOR ELLER FAR. OMSORGSPLAN INDLEDNING. Det er vores indtryk at denne omsorgsplan vil bære præg af at vi her i Lærkereden desværre har været i den triste situation at vi har prøvet hvad det vil sige at miste, da en af

Læs mere

Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2014.

Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2014. Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje 2014. 1 Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje. Indhold: Side 2 Hvorfor en omsorgsplan? Side 3 Om at miste Side 3 Skilsmisse Side 4 Ulykker på tur med dagplejen Medbring altid

Læs mere

Sorgplan for Søndermarkskolen

Sorgplan for Søndermarkskolen Sorgplan for Søndermarkskolen Søndermarkskolens sorgplan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer, hvor dødsfald rammer personer tilknyttet skolen.

Læs mere

Sorgpolitik for Sorø Akademis Skole

Sorgpolitik for Sorø Akademis Skole Sorgpolitik for Sorø Akademis Skole Følgende er handleplan for elever og ansatte på skolen i forbindelse med dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser. På Sorø Akademis Skole har vi hvert år elever,

Læs mere

Små børn kan have svært ved at skelne fantasi og virkelighed fra hinanden og her er det godt at vi som hjælper kender barnets historie.

Små børn kan have svært ved at skelne fantasi og virkelighed fra hinanden og her er det godt at vi som hjælper kender barnets historie. Sorg og kriseplan for Espebo Børnecenter: Når børn mister eller er udsat for andre alvorlige hændelser, påhviler det de voksne, der har daglig omgang med barnet at tage hånd om situationen. Det er der

Læs mere

Omsorgsplan. Tiden lige efter dødsfaldet Klasselæreren kontakter hjemmet før begravelsen. Opfordring

Omsorgsplan. Tiden lige efter dødsfaldet Klasselæreren kontakter hjemmet før begravelsen. Opfordring Vejle Friskole A 1.0 A 2.0 En elev mister en af sine nærmeste Tiden lige efter dødsfaldet Klassemødet ledes af klasselærer eller en obs- lærer Klasselæreren kontakter hjemmet før begravelsen. Opfordring

Læs mere

Sorghandleplan for. Udarbejdet April 2008

Sorghandleplan for. Udarbejdet April 2008 Sorghandleplan for Indholdsfortegnelse: Sorghandleplan... 2 Den voksne:... 2 Barnet:... 2 Sorgreaktioner... 2 Sorgens 4 stadier:... 2 1. Det personlige tab: når en elev mister forældre eller søskende...

Læs mere

Sorg handleplan for Bobjergskolen

Sorg handleplan for Bobjergskolen Sorg handleplan for Bobjergskolen Denne plan er en oversigt over hvilke handlinger, der iværksættes: 1. Hvis en elev oplever voldsomme hændelser 2. Hvis en elev dør 3. Hvis en elev mister mor/far/søskende

Læs mere

Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten. Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at. det der ikke må ske Sker

Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten. Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at. det der ikke må ske Sker Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske Sker Hvordan drager vi omsorg, hvis krisen opstår? Vi har taget

Læs mere

Assensskolen. Handleplan vedrørende sorgbearbejdning.

Assensskolen. Handleplan vedrørende sorgbearbejdning. Assensskolen. Handleplan vedrørende sorgbearbejdning. 2009 1 Indholdsfortegnelse: Forord side 3 Ved en elevs dødsfald side 4 Når en elev mister en af sine nærmeste side 5 Ved en elevs alvorlige sygdom

Læs mere

Voel Skole Sorghandleplan

Voel Skole Sorghandleplan Voel Skole Sorghandleplan 1. Formål Denne plan om sorg skal sikre, at personalet på Voel Skole er forberedte på, hvordan vi håndterer situationer, hvor børn og voksne udsættes for en traumatisk hændelse.

Læs mere

Ingen forløb er ens og hvert forløb afstemmes situationen og de involveredes behov og ønsker.

Ingen forløb er ens og hvert forløb afstemmes situationen og de involveredes behov og ønsker. Sorg- og kriseplan Vi kan ikke beskytte os mod den del af livet der handler om tab, sorg og død. Sorg er den naturlige, uundgåelige lidelse, som hører menneskelivet til. Sorg og krise kan opstå ved dødsfald,

Læs mere