Teoribog for køreundervisningen i Grønland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teoribog for køreundervisningen i Grønland"

Transkript

1

2 Teoribog for køreundervisningen i Grønland

3 A. Advarselstavler A11 A16 A17 A18 A19 A21 A22 A23 A24 A25 A31 A33 A34 A35 A36 A37 A39 A41.1 A41.2 A42.1 A42.2 A43.1 A43.2 A43.3 A46.1 A46.2 A92 A96 A99 B. Vigepligtstavler B11 B13 B18 B19 C. Forbudstavler C11.1 C11.2 C12 C19 C21 C22.1 C22.2 C22.3 C23.1 C23.2 C24.1 C24.2 C24.3 C25.1 C25.2 C26.1 C26.2 C31 C35 C36 C41 C42 C43 C51 C52 C53 C54 C55 C56 C59 C61 C62 C92 D. Påbudstavler D11 D11 D11 D11 D11 D11 D11 D11 D12 D15 D15 D16 D21 D22 D24 D25 D26 D27.1

4 U. Undertavler UA41 UA43 UB11.1 UB11.2 UC UC60.1 UC60.2 UC60.3 UC UC UD1 UD21.1 UD21.2 U1 U1 U2 UC UC61 UC62 U3 U3 U3 U4 U4 U5 U5 U6 U6 E. Oplysningstavler E11 E11 E11 E11 E11 E11 E11 E15 E17 E18 E19 E21.1 E21.2 E E23.1 E26.1 E26.2 E31.2 E31.3 E33.1 E49 E50 E51 E52 E53 E54 E68.1 E69.1 M. Servicetavler M12 M15 M21 M22 M23 M24 M31 M42 M43 M45 M46 M51 M52 M57 M61 N. O. P. Kant- og baggrundsafmærkning m.m. O41 O43 O41 O44 N17 N42 N42 N43 N44 O42 O45 P11

5 Indholdsfortegnelse Forord side 5 Hensyn side 6 Færdselslovens gyldighedsområde side 8 Ejerens og førerens ansvar side 9 Bremser side 10 Standselængde side 14 Beredsskabsstilling side 17 Styretøjet side 18 Lygter side 20 Tegn og signalgivningsapparater side 21 Stoplygter, nummerplade belysning, reflekser side 22 Dæk side 23 Støddæmpere side 24 Spiritus, træthed, medicin m.v. side 25 Forsøg side 28 Inddragelse af førerret side 29 Øvelseskørsel og undervisning side 30 Placering side 32 Svingning side 33 Højresving side 33 Venstresving side 33 Rundkørsel side 35 2

6 Vending side 36 Vigepligt side 37 Højre-vigepligt side 37 Ubetinget vigepligt side 39 Møde side 41 Overhaling side 42 Overhaling forbudt side 43 Når man bliver overhalet side 43 Signaler og tegn side 44 Trafikregulering side 45 Lyssignal side 46 Politiets tegn side 48 Færdselstavler og afmærkning side 49 Hastighed side 50 Færdselsuheld side 53 Lygteføring side 54 Lygter side 54 Unødig støj side 57 Kulilte side 57 Belæsning side 58 Standsning og parkering side 59 Køreprøve side 61 Kørekort side 62 3

7 Udarbejdet af Bjarne Schou Foto: Bjarne Schou Grafisk tilrettelæggelse: Kontrast v. Uffe Rosenfeldt Tryk: Centertryk. Holbæk Konsulent: Statens Information Udgivet af Færdselsstyrelsen juni

8 Forord For at blive en god bilist er det nødvendigt at have kendskab til den del af færdselsloven, som omfatter køreregler, førerens og ejerens pligter og ansvar samt om det mest nødvendige om bilens indretning og virkemåde og endelig hensynet til andre trafikanter. Med de særlige forhold, der hersker i Grønland, er indholdet begrænset til den mest nødvendige viden, som en kommende motorfører skal sætte sig ind i. I sidste del af bogen er beskrevet, hvordan køreprøven foregår, og hvad der kræves. Bogen er ikke kun tænkt som en vej til kørekortet, men er også tænkt som en opslagsmulighed, hvis man senere vil friske hukommelsen op i et emne. Færdselstavler, der er gældende i Grønland, er medtaget som bilag. 5

9 Hensyn En kommende bilist bør starte med at lære, hvordan man skal opføre sig i trafikken. Derfor starter denne bog med, hvad man kunne kalde, Grundloven for al trafik. Den "grundlov" findes i færdselsloven for Grønland, 22, som siger: Særligt hensyn skal vises over for børn, skolepatruljer og ældre mennesker. Trafikanter skal optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed, således at der ikke opstår fare eller forvoldes skade eller ulempe for andre, og således at færdslen ikke unødigt hindres eller forstyrres. Der skal også vises hensyn over for dem, der bor eller opholder sig ved vejen. Stk. 2. Særligt hensyn skal vises over for børn, skolepatruljer, ældre mennesker samt personer, der ifølge særligt af Justitsministeren fastsat kendetegn eller i øvrigt, efter hvad der fremgår af omstændighederne, lider af svækket syn eller hørelse eller anden legemlig mangel eller sygdom, som er til ulempe for dem i færdslen. Stk. 3. Over for hundekøretøjer og over for husdyr, der drives, skal kørende vise særligt hensyn og om fornødent standse. 6

10 Hvordan tager man hensyn til andre eller udviser agtpågivenhed? Man kan næsten sammenligne ordet hensyn med at hjælpe. Man skal hjælpe hinanden i trafikken og ikke altid tænke på sin egen ret. Man kan hjælpe tage hensyn til- ved at undgå at tilstænke andre ved at køre med passende lav hastighed i vådt føre. Man kan tage hensyn - hjælpe andre -ved ikke at bringe dem i situationer, som kan indebære fare eller ulempe. I det hele taget give en hjælpende hånd, hvor det er nødvendigt for at få trafikken til at glide bedre. Dette kræver selvfølgelig, at man ser, at der er nogle, der skal hjælpes. Dette kræver, at man udviser agtpågivenhed, eller sagt på en anden måde, at man hele tiden følger med i trafikken og ser, hvad der sker omkring sig. En god motorfører ved hele tiden, om der kører nogen bag ved, ved siderne og selvfølgelig foran ens bil. Disse hensyn - denne hjælp - gælder ikke bare andre trafikanter, men også alle, der bor eller opholder sig ved vejen. Nogle trafikanter kræver et særligt hensyn- særlig hjælp- nemlig børn, ældre, dårligt gående, dårligt seende eller hørende, eller de der på en eller anden anden måde er belastet af et handicap. Hvis der er skolepatruljer, kræver disse også særligt hensyn - særlig hjælp, fordi disse er sat til at hjælpe deres skolekammerater over farlige steder ved vejen i nærheden af skolen. Endelig skal der tages særligt hensyn til dyr, hvadenten det drejer sig om flokke, der drives, eller om et hundeforspand eller dyr, der går alene rundt og måske har forvildet sig ind på vejen. 7

11 Færdselslovens gyldighedsområde Hvor gælder så disse regler? Færdselslovens 1 siger: Loven gælder, hvor andet ikke er bestemt, for færdsel på veje, pladser og andre områder, som benyttes til almindelig færdsel af en eller flere færdselsarter. Den gælder dog ikke for kørsel med hundeslæde på slædevejene. Hvilke køretøjer gælder reglerne for? Herom siger færdselslovens 2: Ved anvendelse af loven skal følgende definitioner lægges til grund: 1) KØRETØJ: Enhver indretning, som kan køre på vej uden skinner, hvad enten den er forsynet med hjul, bælter, valser, meder eller andet. 2) MOTORDREVET KØRETØJ: Køretøj, der er forsynet med motor som drivkraft. Motordrevne køretøjer inddeles i motorkøretøj, traktor, motorredskab, knallert og snescooter. 3) MOTORKØRETØJ: Motordrevet køretøj, der hovedsagelig er indrettet til selvstændigt at benyttes til person- eller godsbefordring, eller som er konstrueret til eller uden væsentlig konstruktiv forandring kan ændres til en hastighed af over 30 km i timen. Motorkøretøjer inddeles i bil og motorcykel. 8

12 Ejerens og førerens ansvar Hvem har ansvaret for, at reglerne opfyldes? Herom siger færdselslovens 3, stk. 2: Ejeren eller den person (brugeren), som har varig rådighed over køretøjet, er ansvarlig for, at køretøjet er i lovlig stand. Når færdselsloven siger, at et køretøj skal være i lovlig stand, hvad betyder så dette? Også dette svar kan i første omgang findes i færdselsloven: 3, stk. 1 siger: Ethvert køretøj skal være således indrettet og holdes i en sådan stand, at det kan benyttes uden fare eller ulempe for andre samt uden skade på vejene....og nu bliver føreren også inddraget i ansvaret: Stk. 3. Føreren af et køretøj skal til enhver tid være opmærksom på, at køretøjet og eventuelt påhængskøretøj er i forsvarlig stand, særlig at styre-, bremse-, signal- og tegngivningsapparater samt lygter virker forskriftsmæssigt og sikkert, og at tilkoblingen til eventuelt påhængskøretøj er forsvarlig. Hvad vil det sige, at et køretøj er i forsvarlig stand - herunder lovlig stand? Nu er vi kommet til den tekniske side af sagen. Mange vil nok begynde at tænke, nu bliver det nok indviklet. Men hvis man prøver at sætte sig ind i tingene - som man skal - ganske langsomt, skal det nok vise sig efterhånden, at det egentlig ikke var så svært alligevel. Det er klart, at hvis man skal køre i et køretøj, så vil der komme et tidspunkt, hvor man vil standse igen. Ligeledes er det vigtigt, at man kan styre køretøjet, det er heller ikke så mærkeligt. Det er vel også klart, at man må undersøge disse ting for at se, om disse apparater virker og er i orden? 9

13 Bremser Lad os begynde med at kigge lidt på bremserne. Disse bremser er lavet sådan, at føreren hurtigt kan bestemme, hvornår bremserne skal virke. Dette gør han ved at træde på sin bremsepedal. Herved sker der noget i det såkaldte bremsesystem. En bremsebelægning presses mod en skive eller en tromle, der er anbragt på bilens hjul, således at der kommer en bremsevirkning, og bilen begynder at gå ned i fart. Hvad sker der mellem pedalen og hjulet, når føreren påvirker bremsepedalen? I en moderne bil bruges væsketryk (hydraulik) til denne kraftoverførsel, idet der opstår et væsketryk, når man træder på pedalen, og trykket overføres fra hovedcylinderen, der indeholder bremsevæske, gennem bremserør og bremseslanger til hjulcylinderen ved hvert hjul. Dette væsketryk får hjulcylinderen til at trykke bremseklodsen med en bremsebelægning ud mod enten en bremseskive eller en bremsetromle. Hvis man har set, hvordan en cykel med håndbremser fungerer ved bremsning, er det egentlig det samme, der sker. Man får en klods til at vanskeliggøre omdrejningen af hjulet, for til sidst at standse hjulet helt. Bremserne er en meget vigtig del på et køretøj. Derfor er det også en del, som ejeren (brugeren) af bilen har ansvaret for er i lovlig stand, og hvor føreren skal kontrollere, at de er i orden og fungerer perfekt. Forinden man kører, skal man derfor kontrollere nogle ting vedrørende bremserne. Når man har sat sig ind i bilen, skal man uden at starte motoren træde på bremsepedalen, der skal have en passende (1 cm) frigang (ingen modstand) fra topstillingen. Ved videre nedtrædning må bremsepedalen ikke kunne trædes længere end ca. halvdelen af vejen mellem topstilling og bundstilling, hvis bilen er forsynet med to-kreds-bremser, som de fleste biler er i dag. Den skal da føles fast og må ikke kunne synke ved vedvarende tryk på pedalen. Under kontrol af bremserne hører også kontrol af væskestanden i 10

14 bremsevæskebeholderen, som er anbragt i motorrummet. Her kontrolleres, at væsken står inden for den tilladte markering på beholde ren, og at hullet i låget ikke er tilstoppet af snavs. I moderne biler har man forsynet bremserne med et hjælpemiddel, der gør bremsningen lettere for føreren. Selve indretningen og virkemåden af dette hjælpemiddel skal vi ikke ind på, men vi skal kunne se, om det virker. Det er heldigvis nemt. Hvis vognen lige har kørt, træder man nogle gange på bremsepedalen først. Ellers træder man pedalen ned til det punkt, hvor den føles fast og ikke synker. Man holder den på dette sted, hvorefter man starter motoren. Herefter skal man kunne mærke, at pedalen synker en smule. Nu ved vi, at dette hjælpemiddel, kaldet vakuumforstærkeren, virker som det skal. Alt kan gå i stykker - også et bremsesystem. I det foregående har vi afprøvet bremserne, som de skal være, hvis de er i orden. Hvis man under afprøvningen kan træde pedalen helt i bund eller længere end halvdelen af vejen mellem topstilling og bundstilling, er systemet i uorden, og man må ikke køre med bilen, før den er efter set og repareret. Hvad er der i vejen? I de fleste tilfælde vil der være tale om, at den ene bremsekreds er utæt. Det kan formentlig ses på vejbanen, idet der sker udsivning af bremsevæske. Her kom der et nyt begreb - bremsekreds? For at gøre bremsesystemet så sikkert som muligt, har man forbundet bremserørene således, at der ikke er tale om eet rørsystem, men om to af hinanden uafhængige. Disse systemer kalder man bremsekredse. Det vil sige, at man på denne måde bevarer nogen mulighed for at kunne bremse, selv om det ene system er utæt. Når man prøver sine bremser under kørsel med ca. 30 km i timen, skal man lægge mærke til, at på tør, vandret vej skal bremserne virke på en sådan måde, at bilens kurs ligeud er uændret. Hvis bilen under bremsning trækker til en af siderne, kan det skyldes, 11

15 at belægninger er uens slidt, at der er tale om fugt eller snavs på belægninger. Hvis vognen bremser ujævnt (hugger) kan der være fejl i tromler, skiver eller belægninger. Fodbremsen (driftsbremsen) skal virke på alle 4 hjul og kunne bringe bilen til standsning både sikkert og hurtigt ved alle hastigheder, også selv om der er læs på bilen. Hvor mange meter må man bruge, hvis bremserne er i orden? Driftsbremsen er tilstrækkelig virksom (men også kun lige akkurat), hvis man ved 30 km i timen på tør, vandret vej kan bringe den til standsning på højst 6 m. Under bremsningen skal koblingen være trådt i bund. Gode bremser skal ikke bruge så mange meter. Bilen er også udstyret med en parkeringsbremse (håndbremse). Den har to formål. Den skal sikre bilen mod rulning, hvis der parkeres på skrånende vej. Derfor er den indrettet således, at den kan blive stående i tilspændt stand. Den skal også kunne bremse vognen under kørsel, dog ikke med så stor bremsevirkning som driftsbremsen, som bremser alle 4 hjul. Parkeringsbremsen bremser kun baghjulene. Kravene til parkeringsbremsen er opfyldt, hvis den kan bremse bilen ved en fart af 30 km i timen på 20 m. Koblingen skal være nedtrådt. Dette svarer til, at den kan holde bilen standset på en vej med 18% hældning. 18% hældning vil sige, at vejen falder18m på 100m eller 1,80 m på 10 m, hvilket er temmelig stejlt. Vi hørte før om, at en moderne bil har to bremsekredse. Hver af disse kredse fungerer som en nødbremse, sådan forstået, at hvis den ene kreds går i stykker - bliver utæt - virker den anden som nødbremse. Hvis nødbremsen er tilstrækkelig virksom, må bremselængden ved 30 km i timen højst være 12 m for en personbil og højst 14 m for en varebil. Alle disse højst tilladte bremselængder gælder kun for tør, vandret vej. 12

16 Hvis bremserne ikke er i orden, må der ikke køres med bilen, som straks skal på værksted. Kan man nu altid forvente, at bilen bremser, som vi lige har hørt om? Desværre nej. I glat og fedtet føre vil bremselængden blive forlænget endda uhyggeligt meget. En bilist, der første gang skal køre i glat føre (is), skal egentlig som udgangspunkt næsten regne med, at bilen slet ikke kan bremse! Sådan føles det i hvert fald, når man prøver det. Bremselængden bliver forøget mange gange. Når man er klar over dette, men alligevel er nødt til at køre, så må den første tanke være, at hastigheden må sættes endda meget ned. Bremselængden bliver således mindre. Betjeningen af såvel gaspedal, kobling og bremsepedal skal udføres med allerstørste omhu og varsomhed, da pludselige bevægelser på pedaler og også på rattet kan få katastrofale følger. Under bremsning på glat vej (is) vil bilens hjul meget tit blokere (stå stille), hvorefter man faktisk nu ikke mere bruger hjul, men faste punkter, der hverken bremser eller styrer godt. Derfor skal man bremse meget blødt - trykke varsomt på pedalen, således at hjulene stadig ruller, men bremses mere og mere for til sidst at holde helt stille. 13

17 Standselængde Nu må man ikke forvente, at man kan bringe en bil til standsning på de antal meter, som vi brugte til at kontrollere bremserne. Når man kører, skal man først opdage en fare, derefter skal man beslutte, at der skal bremses, og derefter kommer selve bremsningen. Det vil sige, at man er nødt til at regne med en noget længere strækning til at standse en bil - denne samlede strækning kaldes standselængden. Den tid, der medgår til at opdage en fare og til at beslutte sig til at bremse, kaldes reaktionstiden. Den længde, bilen kører i denne tid, kaldes reaktionslængden. Heraf kan vi se, at en standselængde består af to begreber: En reaktionslængde og en bremselængde. Dette kan vi udtrykke således: Standselængde = Reaktionslængde + bremselængde. For at få et indtryk af, hvad der sker, når vi vil bringe et køretøj til standsning, kan vi prøve at sætte nogle tal på. Hvis vi tænker os, at en bil kører med 30 km i timen, vil den flytte sig ca. 9 m i sekundet. For de nysgerrige regnes dette således ud og bliver helt nøjagtigt: 30 km i timen er det samme som m i timen. Vi skal finde ud af, hvor mange meter bilen kører i 1 sekund, fordi det er den tid, man normalt anser for at være den almindelige reaktionstid hos et menneske. Den kan være større eller mindre hos forskellige mennesker, men som sagt, vi tager den almindelige reaktionstid. I en time er der 60 x 60 sekunder, hvilket vil sige, at en time indeholder 3600 sekunder 14

18 Nu kan vi bruge tallene m 3600 sek Så får vi 8,33 m pr. sekund. Den højst tilladte bremselængde for en personbil under 3500 kg på tør, vandret vej med en fart af 30 km i timen er 6 m. Nu kan vi regne den størst tilladelige standselængde ud ved at indsætte tallene i formlen fra tidligere. Reaktionslængde + bremselængde 8,33m + 6 m (STANDSELÆNGDE) Som tidligere omtalt skulle en personbil meget gerne kunne bremse bedre (kortere) end netop de tilladelige 6 m. Som man kan se, bestemmes standselængden foreløbig af 2 ting: 1. Førerens hurtighed (reaktion) 2. Bilens bremseevne. Hvis man sætter farten op til det dobbelte - 60 km i timen - hvad vil der så ske med standselængden? Jo, da hastigheden er 2 gange så stor, vil bilen også flytte sig dobbelt så meget i 1 sekund, det vil sige: 2 x 8,33 m = 16,66 m. Men det spændende er, hvad sker der med bremselængden? Vil den også stige med det dobbelte eller hvad? Hvis hastigheden stiger til det dobbelte (f.eks. 30 til 60 km i timen) vil bremselængden stige med det firedobbelte! Det vil sige, at hvis vi med 30 km i timen havde en bremselængde på 6 m vil den med 60 km i timen være, 6 m x 4 = 24m! 15

19 Det giver en samlet standselængde på: 16,66 m + 24 m = 40,66 m! Hvis vi nu indsætter disse tal i en tabel, bliver det lettere at overskue: Hastighed Reaktionslængde Bremselængde Standselængde 30 km/t 8,33 m 6 m 14,33 m 60 km/t 16,66 m 24 m 40,66 m 90 km/t 24,99 m 54 m 78,99 m Disse tal gælder kun for for vandret, tør vej. Det skal igen understreges, at bremselængderne er de højst tilladte, hvorfor længderne meget gerne skulle blive væsentlig kortere med bremser, der yder den maksimale bremsevirkning. Hvis man tænker på, at i Grønland vil der en stor del af året være sne- og isglat, og bremselængden ofte vil stige måske 7 gange, så kan man forstå, hvorfor færdselsloven indeholder en bestemmelse om, at myndighederne har mulighed for at fastsætte hastighedsgrænser, der er afpasset efter et bestemt område! Kan føreren nedsætte denne standselængde? Ja egentlig. Selvfølgelig bliver standselængden kortere, hvis hastigheden nedsættes - det har vi lige set i eksemplet. Derudover kan føreren yderligere gøre to ting: 1. Indtage beredskabsstilling, hvor han måske ikke ser en øjeblikkelig faresituation, men hvor han forventer en fare. 2. Holde sin bils bremser i så god stand, at bremserne yder det bedste, således at bremselængden holdes så langt nede som muligt. Men hvad er beredskabsstilling? 16

20 Beredsskabsstilling At indtage beredskabsstillin g vil sige, at man flytter sin fod til bremsepedalen og er parat til at bremse, hvis der skal bremses. At indtage beredskabsstilling vil sige, at man flytter sin fod til bremsepedalen og er parat til at bremse, hvis der skal bremses. Det vil man gøre i alle de situationer, hvor man foran sig har en situation, hvor man måske om lidt skal bremse, men det er ikke sikkert. Man er altså parat. Ved at indtage beredskabsstilling sparer man tid ved at have foden klar på bremsepedalen, herved bliver reaktionstiden og dermed den kørte strækning i denne tid mindre. Beredskabsstillingen er med til at forkorte reaktionstiden og gør dermed standselængden kortere. Vi ved nu, at en bils standselængde er afhængig af: 1. Førerens reaktionsevne. 2. Bremsernes tilstand (bremseevnen). 3. Bilens hastighed. 4. Vejens tilstand (tør eller glat). 5. Vejens belægning (grus eller asfalt). 6. Vejens hældning. I afsnittet om bremsning på glat vej blev det forklaret, hvordan man skal bremse meget varsomt og blødt for at undgå, at hjulene blokerer. Lad det her blive understreget, at den helt rigtige måde at bruge sine bremser på - også på tør vej - er at bremse så meget, man kan, men hele tiden kun så meget, at hjulene stadig ruller. På denne måde opnås den bedste bremsning. Hjulene blokerer ikke. 17

21 Styretøjet En anden meget vigtig del er styretøjet. Her påhviler det også ejer (bruger) eller fører at efterse, om styretøjet virker sikkert og forskriftsmæssigt. Et styreapparat fungerer i princippet på den måde, at en drejning på rattet overføres til forhjulene gennem forskellige mekaniske forbindelser og led. Dette skal foregå let, sikkert og hurtigt. Der må ikke på grund af slid eller lignende forekomme slør i de enkelte forbindelser. Derfor skal man undersøge, om hjulene følger rattets bevægelser- om der er ratslør og i givet fald hvor meget. Hvad er ratslør? Det vil sige, at man kan dreje rattet et stykke, uden at hjulene følger med. Man undersøger først styretøjet ved at efterse for ratslør. Dette gøres ved, at man stiller bilen med hjulene i ligeudstilling. Man stiller sig ved siden af bilen, således at man kan se venstre forhjul, og således at man kan nå rattet gennem venstre fordørs rudeåbning. Man drejer forsigtigt på rattet, indtil hjulet begynder at bevæge sig. Den stilling rattet nu har, mærker man sig, hvorefter man forsigtigt drejer rattet til den anden side, indtil hjulet igen begynder at bevæge sig. Afstanden mellem de to stillinger på rattet kaldes ratslør. Ved måling af ratslør bør i almindelighed ikke medregnes den ratbevægelse, der kommer fra elasticitet i de forskellige dele, fordi køretøjet holder stille. Som en almindelig regel for den, der skal undersøge sit styretøj gælder, at såfremt styretøjet er et såkaldt tandstangsstyretøj, må der praktisk talt ikke være ratslør. De fleste personbiler i dag er forsynet med et sådant styretøj. Ellers siger man, at der må være op til 5 cm målt på ratkransen. Hvis der er tale om et ratslør, som synes at være større end tilladeligt, må man ikke køre med bilen. Hvis der måles et ratslør, som synes større end det plejer at være, må man undersøge, hvorfra det eventuelt kommer. 18

22 Man stiller sig ved siden af bilen, således at man kan se venstre forhjul og således at man kan nå rattet gennem venstre fordørs rudeåbning. Motorhjelmen lukkes op, og man får en hjælper til at dreje rattet fra side til side i små, langsomme bevægelser. Man kigger selv derefter på de enkelte synlige dele af styretøjets forbindelser i motorrummet for at se, om alle dele bevæger sig samtidigt - eller der skulle være dele, der begynder at bevæge sig lidt efter de andre. Hvis dette er tilfældet, må man på værksted med bilen, da ratsløret så formentlig stammer fra dette sted. Ratsløret, hvis der er noget, skal nemlig være fordelt jævnt mellem de enkelte styretøjsforbindelser og led. Styretøjet skal være således indrettet, at når man har drejet rattet under kørsel på plan vej med en fart af mindst 10 km i timen, skal styretøjet selv søge tilbage til kørsel ligeud. Selv om styretøjet er forsynet med en eventuel hjælpeanordning (servostyring) skal bilen kunne styres, selv om denne anordning ikke virker. Hvis bilen er forsynet med servostyring, skal undersøgelsen for eventuelt ratslør ske med startet motor. I modsat fald vil man ellers konstatere et stort (og forkert) ratslør. 19

23 Lygter Inden man kører, skal man også undersøge om lygter, signal- og tegngivningsapparater, vinduesviskere og - vaskere samt dæk er i orden og i forskriftsmæssig stand. Bilen skal være forsynet med forlygter, og der skal være tre forskellige slags lysstyrker: Fjernlys og nærlys og endelig for sig, positionslygter. Fjernlyset skal kunne lyse mindst 100 m frem foran køretøjet, nærlyset mindst 30 m frem uden at blænde. Positionslyset skal kunne ses i en afstand af mindst 300 m foran vognen. Føreren skal kontrollere, at alle lygter lyser, og at de virker forskriftsmæssigt. Ved kontrol af forlygterne skal man kontrollere, at pærerne er sat rigtigt i således, at når man tænder for nærlyset, så er det også nærlyslygterne, der tænder. Det samme gælder fjernlyset. Mange udskifter selv en sådan pære, men sætter den forkert i med et forkert resultat til følge. Lygterne i et lygtepar skal have ens farve og lysstyrke. Baglygterne (1 i hver side bagpå) skal lyse rødt bagud og kunne ses i en afstand af 300 m bag bilen. Baglygterne skal lyse samtidig med forlygterne. I bilens instrumentpanel sidder en blå lampe, som, når den er tændt, viser, at bilens fjernlys er tændt. Fjernlyset må ikke benyttes, når det kan blænde andre. 20

24 Tegn og signalgivningsapparater Bilens tegn- og signalapparater, som udgøres af blinklygter, stoplygter og signalhorn, skal også efterses. Blinklysene tændes, og man undersøger, om alle lygter blinker i den ene side, foran og bagpå og derefter undersøges lygterne i den anden side på samme måde. De skal blinke på en bestemt måde - nemlig mellem 60 og 120 blink i minuttet. I førerkabinen findes en kontrollampe og/eller et lydsignal, som tilkendegiver, at blinklysene er tændt. Hvis lys- eller blinkfrekvens ændres, vil det være tegn på, at een eller flere af blinklygterne ikke er tændt. En særlig kontakt skal kunne tænde alle blinklysene samtidig (havariblink). Signalhornet skal have en klar, konstant tone. 21

25 Stoplygter, nummerpladebelysning, reflekser Stoplygterne (1 i hver side bagpå) afprøves ved at trykke på bremsepedalen og lade en hjælper kontrollere, om de lyser. Nogle biler er således indrettet, at tændingen skal være tilsluttet, for at stoplygterne kan lyse. Hvis det er muligt, kan man bakke bilen hen til en mur eller lignende, og selv se om stoplygterne er tændt ved nedtrædning af bremsepedalen. Stoplygterne skal lyse væsentlig kraftigere end baglygterne. Nummerpladen bagpå skal være belyst i lygtetændingstiden. Føreren skal efterse, om nummerpladebelysningen er i orden. Nummerpladerne skal holdes rene. Bilen skal være forsynet med røde reflekser bagpå. De skal være hele og rene. Reflekserne må ikke være trekantede. 22

26 Dæk Af hensyn til bilens styre- og bremseevne er det vigtigt, at man altid kører med så gode dæk som muligt. Derfor hører det med til et eftersyn af bilen, at man kontrollerer, at dækkene er ubeskadigede, at der mindst er den foreskrevne dækmønsterdybde 1,6 mm - og at lufttrykket i dækkene har det af fabrikanten foreskrevne tryk. Hvis man kører med pigdæk, skal de være monteret på alle 4 hjul. Det samme gælder terrænog vinter dæk. Hvorfor er det vigtigt at kontrollere, at dækkene har Hvis dækkene den lovbefalede dæk mønsterdybde, og at ikke er i orden, lufttrykket er korrekt? kan det både gå Det er lige beskrevet, at det er vigtigt at kunne styre ud over styresikkerheden og bremse bilen, og at bilen opfører sig, som man og bilens forventer. Hvis dækkene ikke er i orden, kan det bremseevne. både gå ud over styresikkerheden og bilens bremseevne. Lad os antage, at lufttrykket i højre for hjul er alt for lavt. Hvordan vil føreren af bilen mærke dette? Jo, bilen vil styre mod højre (trække), således at han hele tiden skal holde venstre i rattet for at få den til at køre ligeud. Hvis man bremser, vil bilen ligeledes trække mod højre, hvilket ikke giver en sikker bremsning. I tilfælde af glat føre vil det kunne få katastrofale følger med en eventuel udskridning til følge. Dækmønstret har den opgave at lede vand på kørebanen væk gennem mønstrets riller, således at vejgrebet, som har stor betydning for såvel styre- som bremseevne, bevares mest muligt. 23

27 Støddæmpere Man vipper kraftigt i for eksempel venstre hjørne af bilens forparti. Bilen vipper og skal, hvis støddæmperne er i orden, falde til ro efter højest 2 dyk. Til kontrol af bilens udstyr hører også undersøgelse af støddæmperne. Dette er også meget vigtigt, da defekte støddæmpere også har betydning for bilens styre- og bremseegenskaber. Undersøgelsen er meget nem. Man vipper kraftigt i for eksempel venstre hjørne af bilens forparti. Bilen vipper og skal, hvis støddæmperne er i orden, falde til ro efter højst 2 dyk. Man gentager vipningen ved de andre bilhjørner. Synlige tegn på fejl i bilens bærende dele kan ses af ujævnt dækslid, som tyder på forkert lufttryk, fejl i selve hjulet (løber skævt) og fejl ved støddæmpere eller bremser. Forkert lufttryk kan give styringen en tendens til over- eller understyring (styrer mere (over) eller mindre (under) end man regner med). Knirkende lyde under kørsel kan tyde på fejl i fjedre eller støddæmpere. Man skal ligeledes undersøge, om bilens viskere og vaskere er virksomme, og om der er påfyldt sprinklervæske. Det er er vigtigt, at man ved hjælp af disse kan holde sine ruder rene. Sikkerhedsselerne skal være i forskriftsmæssig stand (ikke flossede eller på anden måde defekte). Bilens spejle skal holdes rene og være indstillet korrekt, således at føreren har det fornødne udsyn bagud. 24

28 Spiritus, træthed, medicin m.v. Ikke bare bilen, men også føreren af bilen skal være i "lovlig" stand, det vil sige, han skal være i en tilstand, så han er i stand til at føre vognen på fuldt betryggende måde. Herom siger færdselslovens 10, stk. 1: Et motordrevet køretøj må ikke føres eller forsøges ført af nogen, der på grund af sygdom, svækkelse, overanstrengelse, mangel på søvn, påvirkning af opstemmende eller bedøvende midler eller af lignende årsager befinder sig i en sådan tilstand, at den pågældende er ude af stand til at føre et køretøj af den pågældende art på fuldt betryggende måde. Indtag kun ikke alkoholiske drikke før du kører. Derfor må man ikke køre bil eller forsøge at gøre det, hvis man er så træt eller syg, at man ikke kan køre bilen på fuldt betryggende måde. Det samme gælder, hvis man har indtaget medicin eller narkotiske stoffer. Såkaldt trafikfarlig medicin er i almindelighed mærket med en rød trekant på etiketten, hvilket fortæller brugeren, at ved indtagelse må man ikke køre bil i det tidsrum, hvor man er under behandling eller påvirkning af præparatet. Opfattelsesevnen og reaktionsevnen bliver betydelig svækket, når man er syg, træt eller har indtaget visse former for medicin og selvfølgelig narkotika. 25

29 Det er tidligere beskrevet, at man regner reaktionstiden til normalt at være omkring 1 sekund. Denne tid bliver meget forlænget, hvis man omfattes af de ovennævnte tilfælde og er som følge heraf længe om at se en fare, længe om at beslutte sig, og følgelig længe om at bremse eller at styre uden om - hvilket ofte vil være ensbetydende med et trafikuheld. Det er helt klart, at opfattelsesevnen og reaktionsevnen også bliver klart nedsat, hvis man indtager spiritus. Derfor må man lade bilen stå, hvis man har drukket spiritus. Herom siger færdselslovens 10, stk. 2: Et køretøj må i øvrigt ikke føres eller forsøges ført af nogen, der af de foran nævnte grunde eller som følge af påvirkning af spiritus befinder sig i en sådan tilstand, at den pågældende er ude af stand til at føre køretøjet på betryggende måde. En god regel for enhver bilist er derfor: Benzin og spiritus er en farlig cocktail Lad derfor bilen stå, hvis man har indtaget spiritus. Enhver, der har fået nogle genstande, vil synes, at han sagtens kan køre bil. Men som før nævnt er hans opfattelsesevne og reaktions- og beslutningsevne blevet svækket i en sådan grad, at hans kørsel bliver 26

30 dårlig, og han er til fare for sig selv og sine omgivelser i den øvrige trafik. Man skal ikke have indtaget mere end nogle få genstande, før man også bliver straffet for det, hvis man kører. Almindeligvis regner man med, at en almindelig genstand vil give en alkoholpromille i blodet på 0,20 til 0,25. Når man har mere end 0,80 promille (0/00) spiritus i blodet, bliver man straffet for promillekørsel. Som regel bliver førerretten frakendt betinget, forstået således, at man i en prøvetid på 3 år fra endelig dom ikke må føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, på en sådan måde, at førerretten skal frakendes vedkommende. Hvis man har drukket så meget, at man har mere end 1,20 0/00 spiritus i blodet, bliver man straffet for spirituskørsel, og førerretten bliver ubetinget frakendt i et tidsrum af mellem 6 måneder og 10 år eller for bestandig. Man må ikke tro efter at have læst dette, at så kan man roligt køre bil, hvis man "bare" har en spirituspromille under 0,80! Hvis det kan godtgøres, at årsagen til uheldet skyldes indtagelse af spiritus, selv om promillen er under 0,80, vil man kunne dømmes for spirituskørsel. Herom siger færdselslovens 9, stk. 2: For spirituskørsel dømmes endvidere den, som i øvrigt fører eller forsøger at føre et motordrevet køretøj efter at have ind taget spiritus i et sådant omfang, at den pågældende ikke kan føre køretøjet på betryggende måde. 27

31 Forsøg Ikke bare det at køre en bil, men også at forsøge at køre en bil, når man har drukket spiritus, kan straffes. Hvornår kan man da sige, at man forsøger at køre en bil? Man kan straffes for forsøg, hvis man har til hensigt at føre køretøjet, og hvis man er ved at afslutte de indledende forberedelser og er ved at iværksætte handlingen, f.eks. ved, at man sætter bilnøglen i tændingslåsen for at starte. Derfor skal man holde sig fra bilen, hvis man har drukket spiritus og vil være på den sikre side. Færdselslovens 11, stk. 1 siger: Det er forbudt at overlade føringen af et køretøj til en person, der af de i 10, stk. 1 nævnte grunde eller på grund af spiritus befinder sig i en sådan tilstand, at den pågældende er ude af stand til føre køretøjet på betryggende måde. Som det ses, må man heller ikke overlade rattet til en person, der har drukket så meget, at han ikke kan føre køretøjet på betryggende måde. Både den der fører bilen, og den der har overladt ham bilen (givet nøglen til), bliver straffet. Føreren bliver straffet for promille- eller spirituskørsel, og den der har overladt ham bilen bliver straffet som nævnt ovenfor i 11. Af alle disse førnævnte grunde er det derfor nødvendigt for politiet at standse biler med henblik på at undersøge, om føreren har drukket spiritus. Derfor giver færdselsloven politiet ret til - til enhver tid - at kræve udåndingsprøve, således at man kan se, om føreren af bilen har drukket spiritus og i givet fald hvor meget. Politiet har endvidere ret til at fremstille en person til blod- og urinprøve, hvis der er grund til at antage, at føreren har overtrådt reglerne i færdselsloven om spiritus i forbindelse med kørsel. 28

32 Inddragelse af førerret Færdselslovens 16, stk : Politiet kan inddrage førerretten, hvis den pågældende ikke længere opfylder betingelserne for at få kørekort. Såfremt en person nægter at medvirke til de undersøgelser eller prøver, der er nødvendige til afgørelse heraf, kan politiet straks inddrage førerretten. Spørgsmålet, om den pågældende er afhængig af brug af euforiserende eller andre bevidsthedspåvirkende stoffer eller ikke er ædruelig, kan forlanges indbragt for domstolene. Stk. 2. Har førerretten været frakendt ubetinget, kan retten efter frakendelsestidens udløb kun generhverves, såfremt en orienterende køreprøve bestås. Stk. 3. Er førerretten blevet frakendt betinget, skal føreren inden for en frist, der fastsættes af politiet, aflægge en orienterende køreprøve. Førerretten inddrages, såfremt prøven ikke bestås, eller vedkommende undlader at medvirke til den. Orienterede køreprøve skal dog ikke aflægges, hvis frakendelsen er sket i medfør af 59, stk. 2, 2. pkt., eller 60, stk. 1 nr. 2. Orienterende køreprøve skal heller ikke aflægges, såfremt domfældte har bestået en køreprøve efter det forhold, der gav anledning til frakendelsen. Som det kan ses, kan politiet inddrage førerretten, hvis den pågældende ikke længere opfylder betingelserne for at have et kørekort. Dette indebærer flere ting. Det kan være sygdom, handicap eller køremåde, der kan være årsag til inddragelsen. Men som tidligere nævnt, kan førerretten også inddrages betinget eller ubetinget, hvis man gør sig skyldig i promille- eller spirituskørsel. I mange tilfælde vil det sige, at man for at få førerretten igen skal aflægge en orienterende køreprøve, hvilket indebærer, at man skal til en ny teoriprøve og efterfølgende praktisk prøve. 29

33 Øvelseskørsel og undervisning Nu har vi hørt om alle de pligter og om det store ansvar, der påhviler en motorfører - både vedrørende køretøjet og også ham selv. Men er det ikke bedre at få noget sådant at vide med det samme, så man ved, hvad man går ind til? For at få kørekort skal man undervises i kørefærdighed hos en person, der er godkendt af politiet. Denne person skal sidde ved siden af eleven i køretøjet, der benyttes til øvelseskørsel. Denne øvelseskørsel kan først påbegyndes 3 måneder før, eleven efter sin alder kan få udstedt kørekort. Under denne kørsel skal eleven lære om bilens indretning og udstyr, og om udstyret er i forskriftsmæssig stand og sidst, men ikke mindst, at betjene bilen rigtigt uden fare for andre. Når man sætter sig ind i bilen og vil starte den, må man først sikre sig, at parkeringsbremsen er trukket (bremset), og at bilen er i frigear. Derefter skal man indstille førersædet, således at man kan indtage den rigtige kørestilling (sidder godt og ubesværet og kan nå alle betjeningsapparater) og endelig skal bilens spejle - såvel udvendige som indvendige indstilles rigtigt. Man træder derefter koblingen helt i bundstilling og drejer tændingsnøglen. Nu går motoren. Man sætter vognen i første gear. Før man kører, er det meget vigtigt, at man ser sig godt for (orienterer sig), om der kommer andre trafikanter, gående eller kørende, bagfra, ved siden eller foran bilen. Hvis man er helt sikker på, at der ikke kommer nogen, giver man tegn med blinklys til venstre og træder forsigtigt på gaspedalen (hører motoren stige i omdrejninger) løfter forsigtigt koblingen samtidig med, at man slækker parkeringsbremsen (lægger den). Nu kører bilen. Man kan straks lære at bremse den igen ved at træde koblingen helt ned, orientere sig bagud og til siden, og hvis ingen kommer, træde blødt (forsigtigt) på bremsepedalen samtidig med, at man giver tegn til højre, hvorefter man styrer bilen ind langs med kanten af kørebanen til højre. 30

34 Koblingen er stadig nedtrådt, gearet stilles i frigear- parkeringsbremsen trækkes, koblingen slippes, blinklyset slukkes, og man slukker for motoren ved at dreje tændingsnøglen. Nu har vi prøvet både en igangsætning og en standsning. Efter denne meget korte lektion er det nok bedst, at kørelæreren/underviseren tager sig af den videre undervisning og oplæring i betjening og kørsel med en bil. 31

35 Placering For at trafikken skal køre så uhindret som muligt, har man givet regler for, hvorledes man skal placere sig på kørebanen. Herom siger færdselslovens 27, stk. 1: Kørende skal holde så langt til højre, som omstændighederne, herunder hensynet til andre trafikanter, tillader det. Hold til højre Det vil sige, når man kører, skal man hele tiden køre så tæt som muligt på kørebanens højre kant. Det giver bedre plads på kørebanen, hvis nogen skulle overhale, eller hvis der er kørende i modsat retning (modkørende). Dette gælder især, hvis kørebanen er smal. Færdselsloven taler om hensyn til andre trafikanter, når man holder til højre. Det er klart, at der af og til kan forekomme andre trafikanter i højre side. Det kunne være gående, cyklister eller knallertkørere. Det er disse langsommere trafikanter, man skal tage hensyn til - give plads - når man kører ud ad vejen. 32

36 Svingning Om svingning siger færdselslovens 28: Før forberedelsen og udførelsen af en svingning skal føreren påse, at manøvren kan foretages uden fare og unødig ulempe for bagfra kommende. Svingning må afvente forbikørsel af modgående færdsel. Stk. 2. Vending og hakning må kun foretages, når det kan ske uden fare eller ulempe for anden færdsel. Højresving Når man skal svinge til højre, skal man inden svingningen se efter, at man kan dreje uden at være til fare eller unødig ulempe for andre. Det vil sige, at man skal se sig godt for bagud til højre, om der kommer f.eks. en knallert eller måske en cyklist eller fodgænger. Man ser ligeledes efter, om der er trafikanter, der fra modsat retning også vil svinge ad den vej, hvortil man selv ønsker at svinge. Endelig ser man efter, om der i den "nye vej" er plads til bilen, og om der er trafikanter, gående, eller modkørende, som man skal tage hensyn til. Når man i god tid har orienteret sig, giver man tegn til højresving med bilens blinklys og drejer i en så kort bue som muligt til højre og bliver ved med at holde så tæt på kørebanens højre kant som muligt. Venstresving Når man vil svinge til venstre, skal man ligeledes først orientere sig bagud, til siderne og fremad for at se, om man kan dreje uhindret. Først da giver man tegn med blinklyset til venstre. Hvis vejen er bred, så bred, at der både er plads til modkørende og til, at en bil kan passere inden om (højre om) ens egen bil, kan det være praktisk at placere bilen en smule ind mod kørebanens midte således, at der både er plads til en bil, der vil højre om, og en bil, der kører i modsat retning. 33

37 Når man vil svinge til venstre, skal man først orientere sig bagud, til siderne og fremad. Inden man drejer væk fra vejen, skal man stadig se efter, om der kommer modkørende. Hvis der kommer modkørende, skal man holde tilbage, indtil disse er passeret. 34

38 Rundkørsel Hvis man nærmer sig en rundkørsel og vil fortsætte gennem den, hvordan skal man så gøre? Hvis man et øjeblik glemmer ordet rundkørsel og kun tænker på, hvordan man skal placere sig under den videre kørsel, er det egentlig ikke så svært. En rundkørsel skal opfattes som en krum eller buet vejstrækning, der er ensrettet. Man skal så placere sig, som man ville gøre i en sådan gade. Først og fremmest holde til højre. Hvis man derefter vil ud af rundkørslen ad første vej, holder man stadig til højre på kørebanen, orienterer sig, giver tegn til højre og forlader rundkørslen. Det sker på nøjagtig samme måde, som vi lige har lært om svingning til højre. Hvad nu, hvis man vil forlade rundkørslen ad 2. eller måske 3. vej? Hvis kørebanen i rundkørslen er så bred, at der kan køre 2 eller flere biler ved siden af hinanden, skal man placere sig til venstre på kørebanen (ind mod midten). Der bliver man til kort før den sidste vej, før man vil forlade rundkørslen, hvorefter man skifter bane (husk orientering) og placerer sig helt inde i højre side igen som før, og foretager et almindeligt højresving som før beskrevet. En rundkørsel skal opfattes som en krum eller buet vejstrækning, der er ensrettet. Husk - før du drejer på rattet - orientering først. 35

39 Vending Da bilen normalt befinder sig i højre side, er det lettest og sikrest at vende bilen forlæns til venstre. Vendinger og bakninger må kun foretages, når det kan ske uden fare eller ulempe for andre. Altså først en grundig orientering. En vending skal ske på den mest sikre måde med hensyntagen til den øvrige trafik. Da bilen normalt befinder sig i højre side alligevel, er det lettest at vende bilen forlæns til venstre. På den måde kan man også bedre orientere sig, idet man ser trafikken fra den side, man plejer at se den. Under spørgsmålet placering hører også at holde afstand til forankørende. Her skal man hele tiden tænke på, at man skal placere sig passende langt bag den forankørende, at såfremt han skulle bremse, vil man have rigelig mulighed for at standse. Her kan du slå tilbage i bogen og se, om du kan huske, hvad du læste om bremse- og standselængder m.v. 36

40 Vigepligt Under omtalen af placering og navnlig under svingninger blev det nævnt, at man skulle holde tilbage i visse situationer. Heldigvis foregår dette ikke efter et tilfældigt skøn af den enkelte trafikant, men færdselsloven har opstillet helt bestemte regler for, hvornår man skal holde tilbage i de enkelte situationer. Denne pligt kaldes vigepligt. Højre-vigepligt Færdselslovens 32, stk. 1, 4 og 5 siger herom: Stk. 1. Kørende skal iagttage særlig forsigtighed ved vejkryds. Stk. 4. Når kørende i andre tilfælde (nævnt i stk. 2 og 3) færdes på en sådan måde, at deres færdselsretninger skærer hinanden, har føreren af det køretøj, der har det andet køretøj på sin højre side, vigepligt (højre-vigepligt), medmindre andet følger af 27, stk. 2. Stk. 5. Kørende, som har vigepligt, skal på tydelig måde ved i god tid at nedsætte hastigheden eller standse tilkendegive, at de vil opfylde vigepligten. Kørslen må kun fortsættes, når det under hensyn til andre køretøjers placering på vejen, afstanden til dem og deres hastighed kan ske uden fare eller ulempe for andre. Ved nærmere at læse de regler opdager man hurtigt, at hvis alle kender og følger disse, kan trafik næsten glide ubesværet, selv om der er mange trafikanter. Reglerne starter egentlig med færdselslovens "grundlov". Vi husker fra bogens indledning dette med at "hjælpe". Selv om loven bruger udtrykket forsigtighed, er det alligevel hensyn og agtpågivenhed, der skjuler sig i "forsigtighed". Man kan vel ikke være forsigtig, hvis man ikke udviser agtpågivenhed og hensyn? Når man nærmer sig et vejkryds, skal man udvise særlig forsigtighed, altså være meget agtpågivende (se sig for) og udvise meget hensyn til andre trafikanter. 37

41 Hvordan gør man så det? Jo, først og fremmest ved, at man nærmer sig krydset med nedsat fart, så man hurtigt kan standse og orientere sig, om der kommer andre trafikanter. På denne måde tilkendegiver man også over for andre trafikanter, at man vil opfylde sin vigepligt. Hvis der kommer andre på tværs af ens egen kørselsretning, hvem skal så holde tilbage? Hvis der ikke findes særlig afmærkning på stedet før krydset, skal man altid holde tilbage for al kørende trafik, der kommer fra højre side. Man må først køre frem, når fremkørslen kan ske uden fare eller ulempe for andre. Denne vigepligt kaldes højre-vigepligt. 38

42 Ubetinget vigepligt Trekant på spidsen betyder ubetinget vigepligt. Nogle veje er af myndighederne anset som så betydningsfulde, at man fra sidevejene har indført strengere bestemmelser om vigepligt end højre-vigepligt. Afgørelsen af, om en vej er betydningsfuld, kan bero på, at den er mere trafikeret eller, at den på stedet fremtræder naturligt som en hovedfærdselsåre. For at fortælle trafikanten, at nu kommer man til en særlig betydningsfuld vej, opsætter man en færdselstavle. Den vil almindeligvis være udformet som en trekant, der står på spidsen og er hvid med røde kanter. Hvordan skal man forholde sig ved en sådan afmærkning? Færdselslovens 32, stk. 2 siger: Ved kørsel ind på eller over en vej har den kørende vigepligt for den kørende færdsel fra begge sider (ubetinget vigepligt), såfremt dette er tilkendegivet ved afmærkning i medfør af 23. Som det fremgår, er det nu ikke nok at holde tilbage for kørende trafik fra højre side. Når man ser en sådan afmærkning, f.eks. trekant på spidsen, betyder det, at man nærmer sig en mere betydende vej og derfor 39

43 skal holde tilbage for al kørende trafik både fra højre og fra venstre side. Denne vigepligt kaldes ubetinget vigepligt. Også her gælder, at man skal nærme sig krydset med nedsat hastighed eller eventuelt standse for at tilkendegive, at man vil opfylde sin vigepligt. Man må først køre frem, når man er helt sikker på, at det kan ske uden fare eller ulempe for andre. Det er ikke altid, at stedet er afmærket, selv om der er ubetinget vigepligt ved fremkørsel. Færdselsloven har fastsat nogle steder, hvor der altid er ubetinget vigepligt ved fremkørsel, såsom ved udkørsel fra parkeringsplads, ejendom eller grundstykke, tankstation eller andet lignende område uden for vej samt ved udkørsel fra sti, markvej eller lignende. Det er nemt at huske, for det drejer sig om alle steder, hvor man har opholdt sig uden for den egentlige vej og nu ønsker at komme ud på vejen igen. 40

44 Møde Ved møde mellem to køretøjer forstår man, at de kører på samme vej, men kører i hver sin retning, når de passerer hinanden. Her skal de kørende i god tid holde tilstrækkeligt til højre, og hvis det er nødvendigt nedsætte farten. Hvis ens egen kørebanehalvdel er spærret, skal man standse, således at den modkørende frit kan passere. En sådan spærring (vejarbejde eller andet) kan være afmærket med en færdselstavle. Reglen om at holde tilbage for modkørende gælder også, selv om der ikke er afmærkning på stedet. Hvis mødet sker i lygtetændingstiden, skal man huske at skifte til nærlys, så man ikke blænder den modkørende. 41

45 Overhaling Når man kører på en vej, kan det undertiden være nødvendigt at overhale en anden kørende. Dette skal altid gøres med største forsigtighed, da en overhaling, der ikke bliver foretaget rigtigt, kan afstedkomme en ulykke. Færdselsloven siger om overhaling: 31. Overhaling må kun foretages, når det kan ske uden ulempe for såvel forfra som bagfra kommende færdsel, og når der er fri oversigt over kørebanen. Overhaling foran eller i vejkryds må kun ske, når omstændighederne tillader det, og under iagttagelse af særlig forsigtighed. Kørende, som nærmer sig et fodgængerfelt, må ikke foretage overhaling af et andet køretøj, såfremt dette køretøj hindrer fuldt udsyn over fodgængerfeltet. Stk. 2. Overhaling skal ske til venstre. Dog kan cyklist og knallertkører overhale køretøj af anden art til højre. Overhaling af et køretøj, der er i færd med at svinge til venstre, må kun ske til højre. Stk. 3. Når en forankørende bliver opmærksom på, at en bagfra kørende vil overhale til venstre, skal den pågældende holde så langt til højre som muligt og må ikke øge hastigheden. Sker overhaling til venstre, skal den overhalende holde til højre, så snart dette kan ske uden fare eller ulempe. Man kan inddele en overhaling i tre faser: 1) Før overhalingen, 2) Selve overhalingen, 3) Efter overhalingen. 1) Før man beslutter sig for at overhale, skal man først ved grundig orientering bagud og fremad samt til siden sikre sig, at overhalingen kan ske uden ulempe for den øvrige trafik. Dette kræver, at man har fri oversigt over kørebanen. Hvis disse betingelser ikke er til stede, er overhaling forbudt. 2) Hvis betingelserne er til stede, skal overhaling ske udenom til venstre, dog må køretøj, der er ved at svinge til venstre, kun overhales højre om (inden om). 42

46 3) Når man har overhalet venstre om, skal man igen placere sig i højre side, men dette må først ske, når man ikke kan være til fare eller ulempe for den, man lige har overhalet. En god regel er, at man skal kunne se den overhalede i sit bakspejl, før man igen placerer sig i højre side. Overhaling forbudt Det er klart, at man ikke altid kan overhale, når man har lyst til det. Det er altid forbudt, hvor man ikke har fri oversigt, eller hvis de før nævnte betingelser ikke er til stede. Overhaling i vejkryds må kun ske, når man udviser særlig forsigtighed - skærpet orientering. Man må ikke overhale ved et fodgængerfelt, såfremt der ikke er fri oversigt over hele feltet. Som før omtalt er det forbudt at overhale et andet køretøj, der er i færd med at svinge til venstre. Det vil sige, at hvis køretøjet giver tegn til venstresving, vil det også være forbudt, hvorfor man skal overhale højre om, såfremt der er plads. Ellers må man afvente den forankørendes svingning. Husk - for at en overhaling skal være lovlig, skal man kunne påbegynde en overhaling - overhale og endelig komme ind på plads igen uden at være til ulempe for andre. Disse regler er nogle, man skal huske - man bliver ikke altid gjort opmærksom på det ved afmærkning. Men man kan også møde en afmærkning, som betyder overhaling forbudt. En sådan afmærkning kan opstilles på steder, hvor myndighederne har fundet, at en overhaling altid vil være forbudt, fordi det er farligt. Når man bliver overhalet Hvordan skal man forholde sig, når man bliver overhalet? Så snart man bliver opmærksom på, at et andet køretøj vil overhale, skal man holde så langt til højre på kørebanen som muligt og må ikke sætte farten op. 43

47 I visse tilfælde kan det være hensigtsmæssigt at standse helt for at undgå en ulykke, hvis den overhalende har fejlbedømt situationen. Signaler og tegn Når man sætter i gang eller kører ad en vej, vil man på et eller andet tidspunkt skulle skifte retning. Som før nævnt skal man forinden først orientere sig og derefter give tegn. Dette gøres ved hjælp af bilens blinklys. Dette gælder alle ændringer af kørselsretningen - igangsætning, svingning, vending eller i det hele taget, når det er påkrævet som vejledning for andre. Tegn til standsning gives ved hjælp af bilens stoplygter, som bliver tændt, når bremsepedalen bliver aktiveret. Da det er vigtigt, at dette tegn ses af bagfrakommende, kan man se, at det er vigtigt også at efterse, om stoplygterne virker, forinden man starter, som tidligere beskrevet. Lygteglassene skal selvfølgelig også holdes rene, ligesom alle andre lygteglas på forlygter, baglygter, blinklys o.s.v. Hvis der er ved at opstå en faresituation, skal kørende, hvis det er nødvendigt for at afværge denne fare, henlede opmærksomheden herpå ved at bruge hornet (give signal) eller hvis det er tilstrækkeligt, blinke med forlygterne (skifte mellem nærlys og fjernlys hurtigt efter hinanden). Unødvendig eller hensynsløs signalgivning er forbudt. Husk, det er altid vigtigt, at man fortæller andre trafikanter, hvad man vil gøre, inden man gør det. 44

48 Trafikregulering Ethvert område, der befærdes af trafik, kan have behov for at blive reguleret således, at trafikken bliver hjulpet på en sådan måde, at afviklingen bliver nemmere. Det kan gøres på mange forskellige måder. Man kan anvende færdselstavler eller afmærkning på kørebanen, hvor dette er hensigtsmæssigt og muligt. Man kan opsætte lyssignaler både til regulering og til advarsel (fodgængerblink ved fodgængerfelter). Ligeledes kan man etablere rundkørsler, ensrette veje, forbyde overhalinger, advare om skolebørn, hospital, institutioner for gamle og syge, dyr og meget andet. Endelig kan politiet til enhver tid foretage regulering af trafikken ved håndregulering. Herom siger færdselslovens 23 bl.a.: Trafikanter skal efterkomme de anvisninger, som gives af politiet ved tegn, færdselstavler, afmærkning eller signaler. Trafikanter skal standse, når politiet giver tegn dertil. 45

49 Lyssignal I almindelighed vil myndighederne, hvis det er påkrævet med konstant trafikregulering, opstille et lyssignal. Et lyssignal viser normalt 3 farver. Grønt som betyder, at man må køre frem, hvis krydset er ryddet (ingen trafik). Gult lys betyder stands ved stoplinien (hvis den findes) eller før den tværgående kørebane. Dette betyder ikke, at man skal foretage en meget kraftig opbremsning med risiko for at blive påkørt bagfra. Hvis man er så tæt på krydset, så det skulle være nødvendigt, må man hellere fortsætte og komme ud af krydset på normal måde. For at undgå sådanne situationer, skal man derfor, når man forude ser et lyssignal, tilpasse sin hastighed således, at man undgår disse situationer. Betydningen af gult lys kan udbygges med, at krydset skal ryddes. Det er beregnet til, at de trafikanter, der måtte befinde sig i krydset, får tid til at forlade dette, inden den "nye trafik" får tilladelse til at køre, når der er givet grønt lys. Rødt lys betyder stop. 46

50 Man skal standse ved en eventuel afmærkning (stoplinie) eller før den tværgående kørebane. Endelig kan et lyssignal indeholde de såkaldte pilsignaler. Rød, gul eller grøn pil. Når et af disse er tændt, er det vejledning til de trafikanter, der ønsker at svinge til den side, som pilen viser. Man må først begynde at køre, når der vises grønt lys i ens egen køreretning! 23, stk. 2. Politiet kan regulere færdslen på steder, hvor det skønnes nødvendigt, og fastsætte bestemmelser om benyttelsen af de enkelte veje. Når man læser dette, vil man opdage, at uanset anden afmærkning (tavler-lyssignal eller andet) vil det altid være politiets tegn, der er gældende, hvis politiet foretager regulering på stedet. Det kan undertiden være nødvendigt for politiet at gribe hjælpende ind, hvis unormale forhold opstår. Der kan være tale om trafikulykker, ildløs, vejarbejder eller lignende. 47

51 Politiets tegn Politiets tegn kan i store træk sammenlignes med et lyssignal. Der er ganske vist ikke tale om farver, men derimod politimandens stilling med sine arme og krop, der har betydning for trafikanten. Hvis politimanden står med siden til ens kørselsretning, betyder det kør frem, altså det samme som grønt lys. Han kan have armene vandret ude for tydeligt at vise, at han vender siden til. Hvis politimanden står med siden til ens egen kørselsretning, betyder det kør frem, altså det samme som grønt lys. Kør langs med lovens arm! Når politimanden vil skifte trafikstrømmen, skal han række den ene arm i vejret, medens den anden stadig er vandret udstrakt. Den stilling svarer til lyssignalets gule lys. Når krydset er ryddet for trafik, drejer politimanden sin krop mod den færdselsretning, der lige har haft "grønt lys" og vinker trafikken, der nu må køre, frem med håndbevægelser. Først da må trafikken køre frem "langs lovens arm". Den trafik, der nu kan se enten politimandens bryst eller ryg, skal holde tilbage. Denne stilling svarer til rødt lys i lyssignalet. Kør ikke på tværs af lovens arm. 48

Teoribog for køreundervisningen i Grønland

Teoribog for køreundervisningen i Grønland Teoribog for køreundervisningen i Grønland A. Advarselstavler A11 A16 A17 A18 A19 A21 A22 A23 A24 A25 A31 A33 A34 A35 A36 A37 A39 A41.1 A41.2 A42.1 A42.2 A43.1 A43.2 A43.3 A46.1 A46.2 A92 A96 A99 B. Vigepligtstavler

Læs mere

Bilens teknik indgår som en fast del i en praktisk køreprøve.

Bilens teknik indgår som en fast del i en praktisk køreprøve. Bilens teknik... Til den praktiske prøve er Du for første gang fører af køretøjet. Som ejer eller fører følger et ansvar for at køretøjet er lovlig / forsvarlig at kører. For at kunne leve op dette ansvar

Læs mere

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B.

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori B starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr. Der er udarbejdet følgende oversigt

Læs mere

Påfyldning af olie. Kontrol af olie

Påfyldning af olie. Kontrol af olie Motorrummet Påfyldning af olie Kontrol af olie Beholder til sprinklervæske Beholder til kølervæske Beholder til bremsevæske Hovedcylinder til bremsen Beholder til servovæske Støddæmper Bremseforstærker

Læs mere

Kørsel på vej. Øvelseshæfte

Kørsel på vej. Øvelseshæfte EasyDrive.dk Administration: Tranegilde Bygade 13, 2635 Ishøj Tlf. 24 25 42 00 e-mail info@easydrive.dk Kørsel på vej Øvelseshæfte Mål med øvelserne på vej Formålet med undervisningen er at give dig færdighed

Læs mere

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Husk til køreprøven at medbringe: Ansøgning om kørekort, din lektionsplan, dit pas og evt. din dåbsattest. Har du opholdstilladelse, evt. tidligere udstedt kørekort, eller

Læs mere

KÆRE BIL-ELEV. Består du ikke kontrolprøven kommer du slet ikke ud at køre, og du skal betale et nyt prøvegebyr til politiet.

KÆRE BIL-ELEV. Består du ikke kontrolprøven kommer du slet ikke ud at køre, og du skal betale et nyt prøvegebyr til politiet. KÆRE BIL-ELEV I forbindelse med aflæggelse af din praktiske køreprøve til bil indgår en såkaldt kontrolprøve. Den finder sted umiddelbart før selve kørslen og består af 3-4 tekniske spørgsmål vedr. bilen.

Læs mere

Bremser. En bil skal være forsynet med 3 bremser: 1. Driftsbremse (fodbremsen) 2. Nødbremse 3. Parkeringsbremse (håndbremse)

Bremser. En bil skal være forsynet med 3 bremser: 1. Driftsbremse (fodbremsen) 2. Nødbremse 3. Parkeringsbremse (håndbremse) Bremser En bil skal være forsynet med 3 bremser: 1. Driftsbremse (fodbremsen) 2. Nødbremse 3. Parkeringsbremse (håndbremse) Driftsbremsen skal virke på alle hjul og kunne bremse bilen sikkert, hurtigt

Læs mere

Gennemgang af bilens teknik

Gennemgang af bilens teknik Gennemgang af bilens teknik Her kan du læse om bilens teknik det er disse emner den sagkyndige vil spørge ind til, inden selve kørslen til den praktiske prøve. Der bliver typisk stillet 2-4 spørgsmål,

Læs mere

Trafikkens tæthed og art (skoler, stadion, indkøbscenter, sportspladser, mm) Tavle med børn, tavle med ryttere, mange busser, mange parkerede biler

Trafikkens tæthed og art (skoler, stadion, indkøbscenter, sportspladser, mm) Tavle med børn, tavle med ryttere, mange busser, mange parkerede biler Til Teoriprøven VEJENS OMGIVELSER Mange blade på kørebanen Bevoksning / skov skygge på vejen i forbindelse med sne/is Åbne marker ved sne/sand fygning VEJENS UDSTYR ELLER STANDARD Meget smal/bred kørebane

Læs mere

Tekniske spørgsmål til køreprøven

Tekniske spørgsmål til køreprøven Tekniske spørgsmål til køreprøven Lovens krav til styrtøjet: 1. Rattet skal kunne betjenes let, sikkert og hurtigt fra yderstilling til yderstilling uden mislyde. 2. Rattet skal være selvoprettende, dvs.

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

Lygter, reflekser og horn Lovkrav: Bilen må kun være udstyret med påbudte eller tilladte lygter og reflekser.

Lygter, reflekser og horn Lovkrav: Bilen må kun være udstyret med påbudte eller tilladte lygter og reflekser. lere Styreapparat Let, sikkert og hurtigt Der må ikke pga slid eller lignende forekomme væsentlig sløri styapparetet som helhed eller i de enkelte dele Ved kørsel med lav hastighed skal rattet let kunne

Læs mere

City køreskolens lille teoribog

City køreskolens lille teoribog City køreskolens lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle

Læs mere

Copyright 2018 afskrift og kopi er ikke tilladt! Hans Køreskoles Uddannelsescenter Mobil E- Mail:

Copyright 2018 afskrift og kopi er ikke tilladt! Hans Køreskoles Uddannelsescenter Mobil E- Mail: Copyright 2018 afskrift og kopi er ikke tilladt! Hans Køreskoles Uddannelsescenter Mobil 21777585 E- Mail: hanskoreskole@gmail.com Kategori B ( Alm. bil ) Dette materiale er tænkt som et elektronisk materiale,

Læs mere

Til sidst et par gode råd til din praktiske køreprøve.

Til sidst et par gode råd til din praktiske køreprøve. H U S K E L I S T E P R A K T I S K P R Ø V E Husk til køreprøven at medbringe: Ansøgning om kørekort, din kørelæres kopi af lektionsplanen der er underskrevet og stemplet ALLE de relevante steder, dit

Læs mere

Til din første teoritime får du en del praktiske informationer, og du kan stille spørgsmål om emner, som du ønsker afklaret.

Til din første teoritime får du en del praktiske informationer, og du kan stille spørgsmål om emner, som du ønsker afklaret. Teoriundervisning Til din første teoritime får du en del praktiske informationer, og du kan stille spørgsmål om emner, som du ønsker afklaret. Før du kan komme til køreprøve, skal du ifølge loven gennemgå

Læs mere

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon Dato Lektion Tid Sign. Elev Sign. Lærer Køreskolen 4690 Lektionsplan Kategori B Elevens Navn: Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690 Adresse: Telefon Uddannelse påbegyndt d. Afsluttet d. www. Køreskolen4690.dk

Læs mere

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon Dato Lektion Tid Sign. Elev Sign. Lærer Køreskolen 4690 Lektionsplan Kategori B Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690 Elevens Navn: Adresse: Telefon Uddannelse påbegyndt d. Afsluttet d. www. Køreskolen4690.dk

Læs mere

Kontrol stof Til den praktiske prøve

Kontrol stof Til den praktiske prøve Kontrol stof Til den praktiske prøve -Motor og udstødningssystem mv. Røg og støj (start motor og speed op og se efter røg lyt efter støj ) Sidde fast og være tæt Kontrollerer motorolie (min-max) Kontrollerer

Læs mere

BESTÅ. MINI TEORIBOG

BESTÅ. MINI TEORIBOG BESTÅ. MINI TEORIBOG HASTIGHEDSGRÆNSER TÆTTERE BEBYGGET OMRÅDE: Indenfor 50 km/t Udenfor 80 km/t Motorvej 130 km/t Motortrafikvej 80 km/t HASTIGHEDSNEDSÆTTELSE SKAL SKE I/VED: Uoverskueligt kryds Uoverskueligt

Læs mere

- - - Teoriprøve - - -

- - - Teoriprøve - - - - - - Teoriprøve - - - læs dette godt og bestå første gang Generelle hastighedsgrænser Hvem må køre hvad? Bil Bil/anhænger Lastbil I tættere bebygget område 50 km/t I tættere bebygget område 5o km/t 50

Læs mere

Færdsel - Kørende (fl 14-40)

Færdsel - Kørende (fl 14-40) Færdsel - Kørende (fl 14-40) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 9.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 27.12.2016 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste

Læs mere

Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve

Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve Eleven skal: - kontrollere, vil sige, at eleven uden brug af værktøj i praksis skal kunne undersøge og tage stilling til om de i de pågældende kontrolafsnit

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på et

Læs mere

Vores lille teoribog

Vores lille teoribog Generelle hastigheder Vores lille teoribog 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Spiritus: Højst tilladte promillegrænse

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B.

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori B starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr. Der er udarbejdet følgende oversigt

Læs mere

KNALLERT - SIKKERT AF STED

KNALLERT - SIKKERT AF STED KNALLERT - SIKKERT AF STED Velkommen til den evaluerende knallertprøve A Du har ti minutter til at besvare alle spørgsmålene. Du skal lave en ring om det rigtige svar. Efter prøven er slut, skal du aflevere

Læs mere

Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve

Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve Eleven skal: - kontrollere, vil sige, at eleven uden brug af værktøj i praksis skal kunne undersøge og tage stilling til om de i de pågældende kontrolafsnit

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på

Læs mere

Teori til køreprøven BIL-TEKNIK. Dansk kørelæreruddannelse

Teori til køreprøven BIL-TEKNIK. Dansk kørelæreruddannelse Teori til køreprøven BIL-TEKNIK Dansk kørelæreruddannelse Til køreprøven, kan du forvente, at den prøvesagkyndige stiller dig nogle spørgsmål om bilens indretning og udstyr. Hvis ikke du kan svare på de

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning og udstyr for traktorer og motorredskaber m.v. (* 1)

Bekendtgørelse om indretning og udstyr for traktorer og motorredskaber m.v. (* 1) Bekendtgørelse om indretning og udstyr for traktorer og motorredskaber m.v. (* 1) I henhold til 33 a, stk. 2, 35, stk. 1, 2 og 4, 68, stk. 1, 83 og 118, stk. 5, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Kontrolpunkter Folderen indeholder de kontrolpunkter du skal kunne tjekke ved den praktiske prøve.

Kontrolpunkter Folderen indeholder de kontrolpunkter du skal kunne tjekke ved den praktiske prøve. Kontrolpunkter Folderen indeholder de kontrolpunkter du skal kunne tjekke ved den praktiske prøve. 1 Du skal kunne udpege følgende betjeningsudstyr: 1) Kontakt til ratlås, tænding, elektrisk starter, rudevisker

Læs mere

Lektionsplan (Logbog)

Lektionsplan (Logbog) Jernbanegade 5 B, 4000 Roskilde Lektionsplan (Logbog) Eleveksemplar Undervisereksemplar * *Navn Underskrives efter hvert undervisningsmodul af kørelærer og elev. Kørelærerens eksemplar medbringes ved alle

Læs mere

Spørgsmål 1 Spørgsmål 2

Spørgsmål 1 Spørgsmål 2 Spørgsmål 1 Hvilke(t) af følgende præstationskrav indgår i den praktiske prøve? 1. Angive årsager til, indhold eller betydning af 2. Aflæse og forstå betydningen af 3. Opfatte og bedømme 4. Ved øvelse

Læs mere

FEJLKATALOG Praktisk prøve

FEJLKATALOG Praktisk prøve 2. udgave FEJLKATALOG Praktisk prøve Kategori AM (lille) Bedømmelse af fejl Formålet med den praktiske prøve er, at den censor skal bedømme, om den enkelte elev har tilegnet sig de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen

Læs mere

Kontrolstof til Køreprøven - MC

Kontrolstof til Køreprøven - MC Kontrolstof til Køreprøven - MC Betjeningsudstyr: Kontakt til: tænding, elektrisk starter, motorstop og horn, positionslys, nærlys, fjernlys, blinklys. Evt. benzinhane Håndtag til gas og choker Greb til

Læs mere

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver)

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver) Side 1 af 9 FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes kan bedømmes ved praktiske prøver) Formålet med køreprøven er, at den prøvesagkyndige skal bedømme, om aspiranten har erhvervet de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

DE GODE RÅD FØR TEORIPRØVEN

DE GODE RÅD FØR TEORIPRØVEN DE GODE RÅD FØR TEORIPRØVEN De følgende sider er udarbejdet for at give dig nogle af de vigtigste regler at huske før din teoriprøve. Det første indskud du har til at svare er 80 % korrekt og hvis du er

Læs mere

Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122

Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122 Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122 LEKTIONSPLAN KAT. B ELEVKOPI Navn CPR nr. Adresse Postnr./By Fast tlf./mobil Email 1 Lektion 1-2 1 Lektion = 45 min Køreuddannelsens formål og indhold. Undervisningens

Læs mere

Lektionsplan kategori B for:

Lektionsplan kategori B for: Valbyvej 1, tlf: 26482959 Navn: Lektionsplan kategori B for: cpr-nr: Adresse: Postnr: By Mobilnr: Email Start dato Slut dato Kørelærer 1 Per Egekjær Disagervej 9 tlf. 21 79 05 75 egekjaer@me.com Kørelærer

Læs mere

HUSKELISTE PRAKTISKPRØVE

HUSKELISTE PRAKTISKPRØVE HUSKELISTE PRAKTISKPRØVE Husk til køreprøven at medbringe: Ansøgning om kørekort, din kørelæres kopi af lektionsplanen der er underskrevet og stemplet ALLE de relevante steder, dit pas og evt. din dåbsattest.

Læs mere

Hvilke(n) betydning har undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A for undervisningen?

Hvilke(n) betydning har undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A for undervisningen? Spørgsmål 1 Hvilke(n) betydning har undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A for undervisningen? 1. Den har kun vejledende betydning og kan fraviges, hvis kørelæreren og eleven skønner, at

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven 2009/1 LSV 179 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsministeriet, j.nr. 2009-801-0029 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. (* 1)

Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. (* 1) Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. (* 1) I henhold til 35, stk. 1,2 og 4, 68, stk. 1, 70, stk. 3, og 118, stk. 3, i færdselslov nr. 287 af 10. juni 1976 fastsættes: Kapitel 1. Bestemmelser

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen

Læs mere

Grænseegnens Touring Club

Grænseegnens Touring Club Kørevejledning for Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med Grænseegnens Touring Club har så ensartet en forståelse af vores køresystem, at det er sikkert at deltage på ture med GTC. Det

Læs mere

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk Teoribog til Trailer - En praktisk håndbog til kørsel med trailer Her er alt det du skal vide for at køre trailer, såkaldt B/E. Når du vil tage trailerkørekort er der 2 forskellige typer af kort efter

Læs mere

Typiske ulykker med ældre bilister

Typiske ulykker med ældre bilister Typiske ulykker med ældre bilister 15 2 Typiske ulykker med ældre bilister De almindeligste ulykkesårsager i trafikken er kørsel med høj hastighed og kørsel med sprit eller narkotika i blodet. Ældre bilister

Læs mere

Manøvrebane. Øvelseshæfte

Manøvrebane. Øvelseshæfte EasyDrive.dk Administration: Tranegilde Bygade 13, 2635 Ishøj Tlf. 24 25 42 00 e-mail info@easydrive.dk Manøvrebane Øvelseshæfte Mål med øvelserne på manøvrebane Du skal lære at betjene den elektriske

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning 1. I bekendtgørelse nr. 802 af 4. juli 2012 foretages følgende ændringer: 1. I indledningen ændres lovbekendtgørelse nr. 1047 af 24. oktober

Læs mere

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Trafik og Ejendomme Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28, 92, stk. 1, nr.1, bestemmes med samtykke af

Læs mere

Køreteknik Hjemmeopgave før/efter møde på køretekniskanlæg Tid: 2,9 time incl. pause.

Køreteknik Hjemmeopgave før/efter møde på køretekniskanlæg Tid: 2,9 time incl. pause. Elevens navn: Dato. Køretekniskanlæg FDM. Abildgaardsvej 17 4000 Roskilde. tlf. 4613 6100 Mødetid FDM: dato: kl: Bemærk du skal være på FDM i god tid (senest 15 min før aftalt mødetid), husk også dit ansøgningsskema

Læs mere

Du skal kunne dette udenad:

Du skal kunne dette udenad: 1 Du skal kunne dette udenad: Ansvar for køretøjet Ejeren af motorcyklen har ansvaret for, at den er i lovlig stand - dvs forsikring m.m. Føreren af motorcyklen har ansvaret for, at den er i forsvarlig

Læs mere

Bekendtgørelse af færdselslov

Bekendtgørelse af færdselslov Bekendtgørelse af færdselslov Herved bekendtgøres færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 726 af 26. juli 2000, med de ændringer, der følger af 1 i lov nr. 1316 af 20. december 2000, lov nr. 1318 af 20.

Læs mere

Lektionsplan til Kategori B. Almindelig personbil

Lektionsplan til Kategori B. Almindelig personbil Lektionsplan til Kategori B Almindelig personbil Elevens navn: Adresse: Telefon nummer: Cpr. nr.: Lektionsplan til kategori B Køreundervisningen skal mindst omfatte: 29 teorilektioner i teorilokale og

Læs mere

Trafiknetværk Nordsjælland Vej-Skole-Politiseminar Torsdag i Hillerød Vejtekniske krav til skolepatruljesteder samt følgeordninger

Trafiknetværk Nordsjælland Vej-Skole-Politiseminar Torsdag i Hillerød Vejtekniske krav til skolepatruljesteder samt følgeordninger Trafiknetværk Nordsjælland Vej-Skole-Politiseminar Torsdag 19-01-2017 i Hillerød Vejtekniske krav til skolepatruljesteder samt følgeordninger Svend Erik Petersen, fhv. konsulent Rigspolitiet Nationalt,

Læs mere

Bekendtgørelse af færdselsloven 1)

Bekendtgørelse af færdselsloven 1) LBK nr 1386 af 11/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 20. oktober 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-84-0319 Senere ændringer til forskriften LOV nr 716 af 25/06/2010

Læs mere

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver)

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver) Side 1 af 10 FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes kan bedømmes ved praktiske prøver) Formålet med køreprøven er, at den prøvesagkyndige skal bedømme, om aspiranten har erhvervet de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1058 af 04/11/2008 Gældende (Færdselsloven) Offentliggørelsesdato: 06-11-2008 Justitsministeriet Accession A20080105829 Entydig dokumentidentifikation AA004544 Dato for førstegangsindlæggelse 06-11-2008

Læs mere

Jens Erik Thinggaard 1

Jens Erik Thinggaard 1 Evaluerende 1 Dette program, er en introduktion til evaluerende prøver, hvor prøvernes opbygning, spørgeformer og begreber gennemgås. 2 Der er højre vigepligt i krydset.... Jeg har ubetinget vigepligt...

Læs mere

Bekendtgørelse af færdselslov for Grønland

Bekendtgørelse af færdselslov for Grønland LBK nr 995 af 26/10/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-802-0063 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes:

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes: Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på et særskilt

Læs mere

Trafiknetværk Nordsjælland Vej-Skole-Politiseminar Torsdag i Hillerød Cyklistregler

Trafiknetværk Nordsjælland Vej-Skole-Politiseminar Torsdag i Hillerød Cyklistregler Trafiknetværk Nordsjælland Vej-Skole-Politiseminar Torsdag 19-01-2017 i Hillerød Cyklistregler Svend Erik Petersen, fhv. konsulent Rigspolitiet Nationalt, Færdselscenter Lov- og regelgrundlag: Færdselsloven,

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=139027

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=139027 Side 1 af 51 Til forsiden af retsinformation.dk Kapitel 1 Lovens område m.v. Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1047 af 24/10/2011 Gældende (Færdselsloven) Offentliggørelsesdato: 17-11-2011 Justitsministeriet

Læs mere

Skoledagen starter allerede. På vej til skole. Gode råd. En god tommelfingerregel. at børn først kan overskue trafikken omkring årsalderen

Skoledagen starter allerede. På vej til skole. Gode råd. En god tommelfingerregel. at børn først kan overskue trafikken omkring årsalderen Skoledagen starter allerede på vej til skole Den første skoledag bringer mange oplevelser og indtryk med sig, og vejen til skolen er ingen undtagelse. Det er vigtigt, at dit barn allerede i en tidlig alder

Læs mere

Traktor. Færdselsskolen Kim Bille 40 31 25 25

Traktor. Færdselsskolen Kim Bille 40 31 25 25 Færdselsskolen Kim Bille 40 31 25 25 Grundregler m.v. Trafikanter skal optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed, så at der ikke opstår fare eller forvoldes skade eller ulempe for andre, og således

Læs mere

Færdsel - Cyklister og forsøgsordning med speed pedelecs (færdselslovens 49-50)

Færdsel - Cyklister og forsøgsordning med speed pedelecs (færdselslovens 49-50) Færdsel - Cyklister og forsøgsordning med speed pedelecs (færdselslovens 49-50) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 16.11.2018 Status: Gældende Udskrevet: 12.1.2019

Læs mere

1. En cykel og påhængs eller sidevogn hertil skal være således indrettet og holdes i en sådan stand, at den kan benyttes uden fare eller ulempe.

1. En cykel og påhængs eller sidevogn hertil skal være således indrettet og holdes i en sådan stand, at den kan benyttes uden fare eller ulempe. Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v.1) I medfør af 50, stk. 2 3, 68, stk. 1 og 2, 69, stk. 2, 70, stk. 3, 83, 84, stk. 1, 85, stk. 1 og 118, stk. 5, 7 og 10, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

På vej til skole På vej til skole Side 1

På vej til skole På vej til skole Side 1 Side 1 Skoledagen starter allerede på vej til skole En god tommelfingerregel siger, at omkring 10-12-års alderen kan børn selv overskue trafikken. Den første skoledag bringer mange oplevelser og indtryk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 10. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort

Læs mere

St. Voldgade 5, 8900 Randers C

St. Voldgade 5, 8900 Randers C St. Voldgade 5, 8900 Randers C www.meyers-køreskole.dk mads@meyers-koreskole.dk Elevens navn Elevens Tlf. Nr. Elevens Adresse Undervisning startet Teoriprøve: Glatbane: Kørelærer: Mads Meyer Michael W.

Læs mere

LEKTIONSPLAN PERSONBIL KATEGORI B. Adresse: Navn: tage kurset op til 1 år før du starter kørekortundervisningen

LEKTIONSPLAN PERSONBIL KATEGORI B. Adresse: Navn: tage kurset op til 1 år før du starter kørekortundervisningen Obligatorisk kursus til kørekort ALLE, der skal have kørekort for første gang, skal gennemgå et 7 timers kursus i færdselsrelateret førstehjælp. Du kan tage kurset op til 1 år før du starter kørekortundervisningen

Læs mere

Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

Vitus Berings Plads 4, 8700 Horsens Tlf.:

Vitus Berings Plads 4, 8700 Horsens Tlf.: T9 Vitus Berings Plads 4, 8700 Horsens Tlf.: 4084 1122 LEKTIONSPLAN KAT. B ELEVKOPI Navn CPR nr. Adresse Postnr./By Fast tlf./mobil Email 1 Lektion 1-2 2 x 45 min. (Teorilokale) Køreuddannelsens formål

Læs mere

LEKTIONSPLAN GOD ARBEJDSLYST

LEKTIONSPLAN GOD ARBEJDSLYST GOD ARBEJDSLYST Med lektionsplanen har du fået udleveret din studieplan og vi vil fra Kørekortperten ønske dig held og lykke med din køreuddannelse. Det vigtigste for os er faktisk: At du får dit KØREKORT

Læs mere

Har du tid - så har jeg RAT

Har du tid - så har jeg RAT Gina Jaqueline Nielsen Åmosevej 84 4440 Mørkøv : 20 208 209 CVR: 30 43 98 05 LEKTIONSPLAN PERSONBIL KATEGORI B Navn: Nr. 2011 - -. Adresse: Postnr.: By: Fødselsdato/år: Telefon: Telefon: Har du tid - så

Læs mere

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes:

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes: Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på et særskilt

Læs mere

Lektionsplan kategori B for:

Lektionsplan kategori B for: Navn: Lektionsplan kategori B for: Adresse: Postnr: By Mobilnr: Email Start dato Slut dato Kørelærer 1 Per Egekjær Disagervej 9 4200 Slagelse tlf. 21 79 05 75 egekjaer@me.com Kørelærer 2 Anders Støvring

Læs mere

Hurtig: Vil sige at hjulene præcis følger rattets og at der ikke forefindes ratslør. Evt. tilladeligt ratslør fremgå af bilfabrikantens anvisninger.

Hurtig: Vil sige at hjulene præcis følger rattets og at der ikke forefindes ratslør. Evt. tilladeligt ratslør fremgå af bilfabrikantens anvisninger. Lovkrav til lastbil Teoristof til Køreprøve Styretøj: Bilens styretøj skal kunne betjenes på en: Let sikker hurtig måde. Let: Dvs. at under kørsel med lav hastighed skal rattet kunne drejes fra yderstilling

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter Havarikommissionen for Vejtrafikulykker 10 gode råd til motorvejstrafikanter H A V A R I K O M M I S S I O N E N Havarikommissionen for Vejtrafikulykker blev nedsat af Trafikministeren i 2001. Formålet

Læs mere

Borgergade 23 C, 8700 Horsens Tlf.: ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI LEKTIONSPLAN KAT. B

Borgergade 23 C, 8700 Horsens Tlf.: ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI LEKTIONSPLAN KAT. B T8 Borgergade 23 C, 8700 Horsens Tlf.: 4084 1122 ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI LEKTIONSPLAN KAT. B Kære elev! Der er lovkrav til køreuddannelsen (se mere på: www.politi.dk). Denne lektionsplans lektioner

Læs mere

Køresikkerhed for godschauffører. Navn på underviser

Køresikkerhed for godschauffører. Navn på underviser Køresikkerhed for godschauffører Navn på underviser 1 Velkommen Navn Lidt om min faglige baggrund Baggrund og mål for kurset 2 Årsager til ulykker Hvad tror I er de største årsager til dræbte og kvæstede

Læs mere

ER TRIKEN DER ER BAGERST HVIS DEN ER MED!

ER TRIKEN DER ER BAGERST HVIS DEN ER MED! KOLONNEKØRSEL M.V. Her har du en lille guide til kolonnekørsel m.v. Ca. 2 min før afgang gives der et signal (råb eller fløjten), her gives der en kort beskrivelse af turen, hvorefter man begynder at klargøre

Læs mere

Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v. 1)

Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v. 1) Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v. 1) I medfør af 50, stk. 2-3, 68, stk. 1 og 2, 70, stk. 3, 83, 84, stk. 1, 85, stk. 1 og 118, stk. 5, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C1 og C Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D1 og D Undervisningsplan

Læs mere

Her er vores Køreprøveplan med 12. Grønne råd

Her er vores Køreprøveplan med 12. Grønne råd Køreprøveplan Nørregade 56, 5000 Odense C Tlf: 20 10 38 25 E-.Maril: Leanderk@Live.dk Her er vores Køreprøveplan med 12. Grønne råd Køreprøve: Inden du kommer ud og køre med den prøvesagkyndige skal du

Læs mere

Kørekort til dig. Uden for tættere bebygget område: 80 km/t Motortrafikvej 80 km/t Motorvej 130 km/t

Kørekort til dig. Uden for tættere bebygget område: 80 km/t Motortrafikvej 80 km/t Motorvej 130 km/t 1 Hastighedsgrænser Inden for tættere bebygget område: 50 km/t Uden for tættere bebygget område: 80 km/t Motortrafikvej 80 km/t Motorvej 130 km/t Hvem må køre hvor hurtigt? Bus: Lastbil: Bil med påhæng:

Læs mere

Udvalgte færdselstavler

Udvalgte færdselstavler Udvalgte færdselstavler 59 6 Udvalgte færdselstavler Advarselstavler Advarselstavler er trekantede med rød kant. Spidsen vender opad. Tavlerne bruges til at advare trafikanterne om farer, som man ikke

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver)

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver) Side 1 af 11 FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes kan bedømmes ved praktiske prøver) Formålet med køreprøven er, at den prøvesagkyndige skal bedømme, om ansøgeren har erhvervet de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Elevens navn Adresse Mobil. . Kørelærerens

Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Elevens navn Adresse Mobil.  . Kørelærerens Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil SØGAARDS KØRESKOLE V/Peter Søgaard Hovvej 87 3060 Espergærde 4055 2472 CVR-nr: 16166936 Nordea Bank 2313 1860020316 Elevens navn Adresse Mobil E-mail Peter Søgaard

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning BEK nr 313 af 21/03/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 9. august 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Vejdirektoratet, j.nr. 18/15242

Læs mere

lærervejledning Til prøve a B C KNALLERT sikkert af sted

lærervejledning Til prøve a B C KNALLERT sikkert af sted lærervejledning Til prøve a KNLLERT sikkert af sted Vejledning Ifølge Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 653 af 9. august 1993, 5, skal læreren i den obligatoriske knallertundervisning bruge tre r,

Læs mere

Lektionsplan. Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Elevnavn. Postnr./By. Adresse. E-mail. Tlf. Slutdato. Startdato. Kørelærer: Kørelærer: Kørelærer:

Lektionsplan. Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Elevnavn. Postnr./By. Adresse. E-mail. Tlf. Slutdato. Startdato. Kørelærer: Kørelærer: Kørelærer: Lektionsplan Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Kildemarksvej 37 4700 Næstved 28 117 117 ens lektionsplan ens lektionsplan navn Adresse Tlf Startdato Postnr./By E-mail Slutdato : Mikael Kastrup Hansen Kalbyrisvej

Læs mere

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN VOGNTOG

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN VOGNTOG LEKTIONSPLAN FOR UNDERVISNINGEN TIL VOGNTOG KATEGORI C/E Mileparken 12a 2740 Skovlunde Tlf. 44870100 www.ucplus.dk Undervisningen påbegyndt: - afsluttet: Elev Navn: Adresse: Tlf. nr.: E-mail.: Ver. 01.07.2015

Læs mere

Lektionsplan Kategori B (Lektionsplan jfr. BEK 26, 29 & 30 stk. 2.)

Lektionsplan Kategori B (Lektionsplan jfr. BEK 26, 29 & 30 stk. 2.) Kørekort Skolen I/S Klosterbakken 22 st. th., 5000 Odense C Tlf.: 27 73 74 75 Lektionsplan Kategori B (Lektionsplan jfr. BEK 26, 29 & 30 stk. 2.) Eleveksemplar Lærereksemplar Elev: Adresse: Tlf. / Mobil:

Læs mere