Kørekort til dig. Uden for tættere bebygget område: 80 km/t Motortrafikvej 80 km/t Motorvej 130 km/t

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kørekort til dig. Uden for tættere bebygget område: 80 km/t Motortrafikvej 80 km/t Motorvej 130 km/t"

Transkript

1 1

2 Hastighedsgrænser Inden for tættere bebygget område: 50 km/t Uden for tættere bebygget område: 80 km/t Motortrafikvej 80 km/t Motorvej 130 km/t Hvem må køre hvor hurtigt? Bus: Lastbil: Bil med påhæng: Traktor: 80 km/t 70 km/t (80 km/t) 70 km/t (80 km/t) 30 km/t Hastighedsnedsættelse skal ske i/ved: Uoverskueligt kryds Uoverskueligt sving Uoverskueligt fodgængerfelt Uoverskuelig bakke Møde på smal vej Jernbaneoverkørsel Løbende/legende og cyklende børn Hvis du har nedsat vejgreb Hvis du har nedsat sigtbarhed Promille / spiritus Højest tilladte promille hvis du kører sikkert og uden uheld: 0,50 Højest tilladte promille hvis du er indblandet i uheld - 0,00 Man må aldrig overdrage førerretten til en person man ved eller burde vide er beruset. Medicin kan være lige så farligt som spiritus, ved blanding er den helt gal. 2

3 Vejforhold: Du skal være særligt opmærksom når et af nedenstående emner kan eller vil få betydning for din fortsatte kørsel. Men husk det nærmeste først, hvis du har f.eks. børn eller gamle på kørebanen så glem et evt. kryds længere fremme. Skal du være særlig opmærksom på Vejens forløb: Vejens brug: Vejens omgivelser: Vejens type: Vejens udstyr/standard: Svar JA hvis du kører: Op ad bakke Mod sving / kurve Mod alle kryds Mod jernbane Mod rundkørsel (kryds) Vejindsnævring (mindre plads) Svar JA hvis der er: Skole / institution Indkøbsgade Sportscenter/ridecenter Gade med parkerede biler Advarselstavle om børn Busholdepladser (mange mennesker) Svar JA hvis der er: Træer som giver skygge og glat kørebane Træer som taber blade på kørebanen Sø / hav som giver våd kørebane Jord på kørebanen fra fx traktorer Butiksgader / boliggader Svar JA hvis du er På motorvej På motortrafikvej På hovedvej På vej med fartdæmpning På lege / opholdsområde På gågade Svar JA hvis der mangler fortov eller cykelsti eller du kommer til fodgængerfelt eller fodgænger bro 3

4 Overhaling Altid venstre om - undtagen hvis forankørende svinger til venstre (husk at se efter cykelsti i højre side af vejen) Overhaling forbudt Undtagelser d.v.s. her må du godt overhale alligevel Før eller på jernbaneoverkørsel Før eller i fodgængerfelt På vej op ad bakke På vej hen mod sving (uoverskueligt) Før eller i vejkryds Ved fodgængerfelt hvis der er 100% frit udsyn over hele feltet + 1 m. til hver side. Hvis der er 2 baner og dobbelte spærrelinier (som vi ikke overskrider) Hvis der er 2 baner i lysregulering: Du må også overhale højre om en venstre svingende Vigepligter Ubetinget vigepligt Betyder du skal holde tilbage for kørende fra både venstre og højre. Ubetinget vigepligt har du ved: Hajtænder eller tavlen ubetinget vigepligt, samt fuldt STOP. Man har også ubetinget vigepligt hvis man kører ud over fortov - cykelsti eller ud fra grund / ejendom parkeringsplads - benzinstation markvej. Ud fra gågade eller opholds og legeområde. Højrevigepligt Betyder du skal holde tilbage for kørende fra højre side, og samtidig se om kørende fra venstre holder for dig. Højrevigepligt har du hvis du selv eller de andre ikke har ubetinget vigepligt (hajtænder m.v.) Opholds og legeområde Område med fartdæmpning Gågade Disse 3 tavler hedder og er det, de hedder og er. Hvis du ser en af tavlerne på billedet, er det tavlens navn du bliver hørt i. Svar kun ja når tavlens rette navn nævnes ellers nej! 4

5 Standsning & parkering forbudt Parkering forbudt 2 streger 2 forbud = 0 stop 1 streg = 1 forbud= under 3 min. Standsning og parkering Standsning Enhver frivillig hensættelse af køretøjet i mindre end 3 min. uanset førerens placering eller hvis der er tale om af / påstigning af passagerer der er tale om af / pålæsning af gods / varer - i disse tilfælde er der ingen tidsgrænse Parkering Enhver frivillig hensættelse af køretøjet i mere end 3 min. uanset førerens placering Der er standsning forbudt på steder, hvor det er til fare eller ulempe for andre. Især hvis det vil tvinge andre over i modkørendes bane eller ud på vejen. Hvis du selv har/får problemer med at passere en der er standset / parkeret, så er det sikkert forbudt for dig at standse / parkere på samme måde. Steder hvor standsning og parkering er forbudt uden det er vist med tavle. På fodgængerfelt, eller inden for en afstand af 5 m. inden feltet, I vejkryds, eller inden for en afstand af 10 m. fra den tværgående kørebanes eller cykelstis nærmeste kant, Ud for udkørsel fra cykelsti, eller inden for en afstand af 5 m. inden udkørslen, På jernbaneoverkørsel eller anden overkørsel, På en sådan måde, at færdselstavle eller signal derved dækkes, I viadukt eller tunnel, På midterrabat, helleanlæg og lign. Steder I eller ved uoverskueligt vejsving, På eller i nærheden af uoverskuelig bakketop, På strækning, hvor kørebanen før vejkryds ved hjælp af spærrelinjer er inddelt i vognbaner eller inden for en afstand af 5 m før begyndelsen af en sådan strækning, Ved siden af spærrelinje, hvis afstanden mellem køretøjet og linjen er mindre end 3 m, og der ikke mellem køretøjet og spærrelinjen findes en punkteret linje, I krybespor, På afmærket holdeplads for hyrevogne, På motorveje og motortrafikveje, Hvor der er ubrudt gul kantstensafmærkning, På cykelsti (såvel helt som delvist), Ved busstoppested er det ikke tilladt at standse / parkere langs den gule streg. Uden afmærkning, gælder forbuddet inden for en afstand af 12 m på hver side af skiltet. 5

6 Parkering forbudt (men ikke standsning) Parkering må ikke ske: Nærmere end 30 m. fra jernbaneoverkørsel, Ud for ind- og udkørsel til og fra ejendom, eller i øvrigt således, at kørsel til eller fra ejendom væsentligt vanskeliggøres, På kørebanen på hovedveje uden for tættere bebygget område, Ved siden af andet køretøj, som holder i vejkanten, bortset fra 2-hjulet cykel, 2-hjulet knallert eller 2-hjulet motorcykel uden sidevogn, På anden måde, så adgangen til andet køretøj herved hindres, eller dette ikke kan føres fra stedet, Hvor der er punkteret gul kantstensafmærkning, Det er tilladt at standse og parkere i venstre side: På ensrettede veje, På mindre befærdede veje (stille villaveje). Meget brugte emner i prøverne Igangsætning Er der ikke frit bagude, så husk orientering bagud. Glem modkørende hvis de ikke er i din bane Hastighed Skal altid tilpasses forholdene - 50 km/t i tættere bebygget område er = 100 %, det må der kun køres, hvis forholdene er 100 % perfekte. Det samme ved 80 km/t. Farten skal næsten altid NED ved kørsel frem mod uregulerede kryds, husk ca. 20 km/t ved højrevigepligt Nedsat vejgreb Tavler Gående Cyklister Placering Venstresving Er der kun, hvis du kan se det. Husk at skygge eller blade fra træer forstærker muligheden for glat vej. Der er ikke glat / nedsat vejgreb om sommeren Der spørges næsten altid om: Hvad betyder tavlen og hvilken betydning får det for din kørsel På kørebanen gør noget, det er dit ansvar! Børn, skolepatruljer og gamle skal vises særligt hensyn. Pas pa dem, de er vores ansvar især i kryds og ved svingning, de overser f.eks. tit lyssignaler Så langt til højre som muligt, lige så snart der er problemer med mod-kørende, for lidt plads m. v. sæt farten ned. Vi har højrekørsel i Danmark Hold altid tilbage for modkørende, påbegynd aldrig et sving du ikke helt sikkert kan gennemføre. Højresving Orientering, ind til højre side hvis der er frit bagude, så du lukker af for 2- hjulede. Holder du f.eks. tilbage for en fodgænger inden svingning, skal det ske på en sådan måde at du ikke spærrer for cykler. 6

7 Børn Politimand i kryds Vejarbejde På motorvej Trafikafvikling Bilers størrelse Løbende -legende og cyklende er stor set altid et farsignal, vi skal være klar til at klare alt Ser du bryst eller ryg betyder det stop - kun siden til uden hævet arm betyder kør Gule linjer skal respekteres før de hvide Må du ikke Vende, bakke, standse eller parkere. Du må kun bruge nødtelefon til at tilkalde hjælp. Slæbning er forbudt. Nødsporet er til havarerede køretøjer og udrykningskøretøjer, det samme gælder "huller" i midterrabatten. Ved tilkørsel - op med farten ud til det sted hvor der er sammenfletning husk orientering bagud og blinklys. Du skal huske at være medvirkende til trafikafviklingen, ingen skildpadder i trafikken. Hvis det er muligt, at komme uden om lastbiler, traktorer eller busser, så gør det. Lad være hvis det er hurtige køretøjer. 12 meter lang - 4 meter høj og 2,55 bred er et køretøjs max. mål, uanset om det er biler eller lastbiler/busser. Udragende læs skal holde sig inden for målene. Tekniske spørgsmål til køreprøven Du vil som start på den praktiske prøve få stillet spørgsmål vedr. bilens mekaniske dele. Besvares spørgsmålene ikke tilfredsstillende vil køreprøven ikke blive gennemført. Ansvar: Ejeren har ansvaret for at bilen er i lovlig stand. Føreren har ansvaret for at bilen er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Gælder især styretøj, bremser, lygter fungerer sikkerhedsmæssigt og opfylder lovens krav. Styretøj Styretøjet skal fungere let, sikkert og hurtigt. Der må ikke på grund af slid eller lignende være slør i styretøjet, eller som helhed i de enkelte dele. Hjulene skal præcist følge rattets bevægelser Ratbevægelsen må ikke møde ujævn modstand eller fremkalde mislyde Styretøjet skal være selvoprettende. Ratslør Ratslør er det stykke du kan dreje på rattet uden at hjulene bevæger sig. Der må ikke være ratslør på nye biler med tandstangsstyring. På gamle biler med klassisk styretøj må der være op til 5 cm ratslør. 7

8 Måling af ratslør På biler med servostyring skal motoren være startet. Forhjulene er rettet op til ligeud kørsel Ruden til venstre fordør er rullet ned Du stiller dig udenfor bilen og drejer på rattet.. og følger forhjulenes bevægelser kan rattet drejes uden at hjulene bevæger sig er der ratslør og det må der ikke være. Motorrummet og udstødning Motoren må ikke være tilsølet af olie Motoren må ikke udvikle unødig røg og støj. Der må ikke sive eller løbe væske ud fra motoren. Udstødningssystemet skal være tæt, ellers kan der være fare for kulilteforgiftning. Udstødningsrøret skal sidde fast i de holdere, der er beregnet til det. Motoren kan ødelægges, hvis der er for lidt vand eller olie på motoren. Du skal kunne udpege: Oliepind og olie påfyldning: Olien skal stå mellem min. max. Kølevæskebeholderen: Væsken skal stå mellem min. og max. Bremsevæskebeholderen: Væsken skal stå mellem min. og max. Sprinklervæskebeholderen skal indeholde væske. Mangler der væske, siger bilen pling og skriver washerfluid low i displayet i instrumentbrættet. Vores bil har elektronisk servostyring. Hvis der er fejl på servostyringen, siger bilen pling og skriver fejlen i displayet i instrumentbrættet. Dæk og fælge Dæk og fælge skal være ubeskadigede Der må ikke være revner eller tegn på mørning Der skal være et korrekt dæktryk opgivet af bilfabrikanten. Dæktrykket kan ses i bilens manuel eller på tankstationerne (+bilens computer) Pigdæk må bruges fra 1. nov. til 15. april 8

9 Dæktype: Radial-, diagonal-, sommer-, vinter-, terrændæk, osv. Der skal være samme dæktype på alle hjul Samme fabrikat og størrelse på samme aksel Der skal være mindst 1,6 mm mønster dybde i hovedmønsteret/ slidindikator Retningsbestemte dæk er forsynet med pile og skal være monteret så pilen peger fremad Støddæmpere: Støddæmpere skal virke på alle hjul. Bilen skal straks falde til ro ved et kraftigt tryk i motorrummet ovenover støddæmperen. Eller ved en kraftig opbremsning. Lygter: Alle lygter skal være hele, rene og kunne lyse! Fjernlys: 2 eller 4 stk. hvidt eller gulligt lys Skal kunne oplyse vejen mindst 100 m frem Nærlys: 2 stk. hvidt eller gulligt lys Skal kunne oplyse vejen mindst 30 m frem Skal være asymmetrisk til højre og falde 1 %, dvs., at på 10 m. afstand skal lyset falde 10 cm. Positionslys: 2 stk. hvidt eller gulligt lys Skal ses tydeligt på 300 m afstand Baglys: 2 stk. rødt lys Skal kunne ses tydeligt på 300 m. afstand Stoplys: 3 stk. rødt lys bag på bilen Stoplygterne skal være væsentligt kraftigere end baglygterne 9

10 Nummerpladelys: Mindst 1 lygte hvidt lys, der skal være afskærmet så det ikke blænder bagud. Skal kunne oplyse nummerpladen så den kan læses på 20 m. afstand. Reflekser: 2 røde reflekser, der ikke må være trekantede Tegngivningsapparater: Blinklys: 6 blinklys 2 foran, 2 bagpå og 2 på siden Skal blinke gult og kunne ses i skarpt sollys Kontrollampe og/eller lydsignal i bilen Alle 6 skal kunne blinke på en gang som havariblink Horn: Skal give en klar tone, hvis der er flere toner, skal de lyde samtidigt Bremser: Bilen skal være forsynet med 3 bremser Fodbremse (driftsbremse) - hydraulisk, dvs. væsketryk i rør eller slanger og består af mindst 2 kredse på nye biler. Nødbremse Håndbremse skal være mekanisk Sådan undersøger du bremsen: Bremsepedalen må ikke kunne trædes helt ned (se fabrikantens forskrifter) og skal føles hård og fast. Kan den trykkes for langt ned, men stadig føles hård og fast er det nødbremsen, der virker. Fodbremsen skal være forsynet med en skridsikker belægning Fodbremsen skal virke på alle hjul og kunne bremse bilen hurtigt, sikkert og virksomt ved alle hastigheder og belastninger Nødbremsen er det ene kreds i et bremsesystem der stadig fungerer, når det eller de andre systemer er brudt sammen. Bremsepedalen kan nu trædes længere ned end halvdelen, men stadig føles fast og hård.bilen bringes til standsning og transporteres væk af et andet køretøj eller redningskøretøj Nødbremsen kan også være håndbremsen i gamle biler, der kun har et bremsesystem. 10

11 Bremseforstærker (vacuumforstærker) Fodbremsen er forsynet med en bremseforstærker, der medfører, at bremsning kun kræver et let bremsetryk. Bremseforstærkeren kontrolleres på følgende måde: Motoren skal være slukket. Træd 4-5 gange på bremsepedalen Start motoren med et tryk på bremsepedalen Hvis bremsepedalen synker lidt er Bremseforstærkeren i orden Håndbremsen: Håndbremsen skal være mekanisk og virke på mindst 2 hjul Håndbremsen skal have en passende frigang og kunne holdes tilspændt. Håndbremsen skal kunne holde bilen på en hældende grund Bremselængde: Fodbremsen skal kunne standse bilen på max. 6 m ved en hastighed på 30 km/t. Karosseri: Karosseriet skal være uden skarpe kanter og udragende dele, der kan være til fare for andre trafikanter. Karosseriet må ikke være tæret af rust, der kan være til fare for færdselssikkerheden. Særligt udstyr: Bilen skal være forsynet med sikkerheds seler på alle sæder Sikkerheds seler skal være godkendte Forruden skal kunne holdes ren med automatisk virkende visker og vaskersystem. Bilen skal være forsynet med en godkendt tyverisikring Der bør medbringes advarselstrekant, der skal bruges, hvis bilen havarerer et sted hvor den står til fare eller hvor standsning og parkering er forbudt Kørekort til kategori B: Du må køre med følgende køretøjer: Personbil med 9 siddepladser inkl. føreren Vare- og lastvogne med totalvægt op til kg Traktorer og motorredskaber Kabinescooter Påhængsvogn på max. 750 kg Registreringspligtig knallert 11

12 Gode råd til din køreprøve. At tage kørekort og gå til køreprøve, er en stor oplevelse, som du husker i mange år fremover. Det har altid været lidt svært at gå til køreprøve uden at dumpe. Du skal være smart og bruge dig selv rigtigt for at lykkes med opgaven. Når først du og din kørelærer er enige om, at du skal til køreprøve, er det fordi, du har vist, at du har de færdigheder, der skal til for at bestå. Herefter skal du klare en lille halv times kørsel med politiets prøvesagkyndige ved din side i stedet for din kørelærer. Det er så her, at filmen desværre knækker for nogle. De oplever, at det slet ikke fungerer på samme måde til køreprøven, som når de kører med deres kørelærer til en normal lektion. De dumper ofte på fejl, som de plejer at begå, og som de efter prøven kun kan ryste på hovedet af, fordi det er indlysende, at det var forkert, og fordi det var en fejl man let kunne have undgået. 12

13 Så hvordan undgår du at blive en af dem, der får en dårlig oplevelse til din køreprøve? Det er ikke det du har lært, der er forkert. Det er ikke det du kan, der ikke er godt nok Det er ikke dine evner der svigter. Det er det du TÆNKER, der er afgørende for, om det går godt til prøven! Problemet for de fleste, der ikke består, er at de faktisk tænker FOR MEGET! Du har måske oplevet at skulle læse en vigtig tekst til skolen, og komme helt ned i bunden af teksten, bare for at tænke: "Årh for pokker, hvad stod der egentlig i den tekst..?" Du har set teksten, og læst ordene, men fordi du også tænker på mange andre ting i ens liv, har du ikke i første omgang fået fat i, hvad der egentlig var budskabet i teksten. Herefter starter du igen, og prøver at forstå mens du læser teksten. Det samme sker for mange til køreprøven. Man føler der er så meget, man skal huske, og hvis man forsøger at få et overblik oppe i hovedet, virker det næsten uoverskueligt og umuligt at huske det hele. Det stresser, og når man dertil lægger alle de historier, man har fra venners dårlige oplevelser til køreprøver, og ens eget ønske og ambition om at gå glat igennem, så kan man blive unødvendigt nervøs. Så der skal ikke så meget til, før man laver en dum fejl og dumper. Her får du fidusen: For at du kan bestå første gang, skal du selvfølgelig have prøvet at være i en situation som den, du er i til køreprøven. Du og din kørelærer skal aftale en tur, hvor I IKKE taler om, hvad det er rigtigt og forkert, mens du kører. Det skal være DIN beslutning, hvordan hver enkelt situation skal klares. Du skal heller ikke undervejs bekræftes i, om du gør det rigtige, eller have svar på evt. tvivlsspørgsmål. På den måde kan du bedst finde ud af, hvor du er usikker, og om du er helt klar til den rigtige prøve. Nu er det så nu: Når du så endelig sidder der i skolevognen med den prøvesagkyndige, skal du vide, at han/hun sætter sig i bilen med et ønske om, at du består. Den prøvesagkyndige sidder der ikke for at finde noget at dumpe dig på! Han må ikke og vil ikk give dig misvisende eller forkerte vejledninger undervejs, blot for at teste om du kan reglerne. Han har pligt til at vejlede på en positiv og letforståelig måde og skabe en behagelig stemning i bilen, så du stille og roligt kan vise, at du er klar til at køre i trafikken på egen hånd. Til køreprøven kører du for første gang med det fulde ansvar, og uden skoleskilte. De sidste ti minutter før prøven er som regel det tidspunkt, hvor man mærker nervøsiteten mest. Men i stedet for at frygte prøven, skal man prøve at tænke på det som en spændende og enestående oplevelse, man skal igennem, og forsøge at være nærværende og positiv. 13

14 Når først du er kommet godt af sted med sagkyndige, er din VIGTIGSTE opgave at barbere ned på alt for meget tankevirksomhed. Ingen grund til at tænke på skjulte højrevigepligter, eller det man skal huske i parallelparkeringer, hvis nu man alligevel ikke bliver udsat for det. FOKUSER derfor på vejen foran bilen. Nøjes med at tænke 100 eller 200 meter længere frem. FOKUSER og OPFAT hvad du ser på vejen, hvor du skal køre om lidt. Pointen er, at hvis du nøjes med at sætte ord på de næste par hundrede meter foran bilen, så vil det glide nemt for dig, og udfordringerne vil være få og lette at klare. Hvis du derimod ikke kan de lægge tanker fra dig, som ikke er relevante her og nu, så risikerer du, at det hele brænder sammen. Typisk kan man komme til at lave en fejl, og kan ikke slippe den med tankerne. Man tænker at man nu nok er dumpet, eller den sagkyndige vist er sur, eller lignende. I sådan en situation, kunne man evt. sige til den sagkyndige, at man godt er klar over man lavede fejlen. På den måde får man det ud af tankerne, og samtidig gjort opmærksom på, at man er bevidst om sin kørsel, og hvad man laver. Op igen og videre med dig. Smid ikke det hele fra dig undervejs til prøven. Hold dig koncentreret og fokuseret helt til sagkyndige har dirigeret dig tilbage, og bedt dig standse motoren. Vis det bedste du kan, så længe som muligt. En god og sikker afslutning på prøven kan være lige præcis det, der gør, at du får kørekortet med hjem. Undgå fejl i standardsituationer: Vær til prøven opmærksom på ikke at fejle i følgende standardsituationer: Igangsætning: Lav ALTID orientering og tegngivning, når du sætter i gang (eller standser). Vent med at blinke, til du kan køre - IKKE mens der er bagfrakommende biler og cyklister! Ligeudkørsel: Når du bare kører ligeud, så er der to vigtige ting: Din hastighed og placering Er du i tvivl om hvor hurtigt du må køre, så kig efter tavler med hastighed. Hvis IKKE du ser tavler, så kør max 50 km/timen (80 km/timen uden for tættere bebygget område). Placer dig i højre vognbane, hvis der er flere baner. Højresving: Kør altid TÆT på kantstenen før du svinger. Uanset om der er cykelsti. Er der cyklister, så kør ind foran dem og luk af, eller kør ind bag dem, hvis de er tæt på krydset. 14

15 Tjek straks signalet i lyskryds for evt. grøn pil. Når du svinger, så sørg for at lande bilen midt i vognbanen, ikke ud over midten af vejen. Venstresving: I lyskryds er det vigtigt at køre til midten af krydset, eller følg den afmærkede svingbane. Begynd først at svinge over, når du kan se at du kan gennemføre det. BLIV HOLDENDE midt i venstresvinget, hvis du ikke har 100% udsyn over modkørende, og vent evt. på, at lyssignalet skifter. I ensrettede gader skal du sørge for at svinge til venstre fra venstre side af vejen. Tjek evt. om der er opstillet tavlen indkørselsforbud for de modkørende (forbudstavle på gadehjørne, du ser bagsiden). Hør efter og gør noget. Hvis du får besked på at du skal svinge til venstre i kryds nr. dit eller dat, så placer bilen så hurtigt som muligt i den venstre vognbane. Brug gerne blinklys for at få hjælp af bagfrakommende, men hold din fart oppe. Jo mere du sætter farten ned, jo mindre gider andre bilister hjælpe dig med plads. Finder du ikke plads, så fortsæt lige ud. Vær opmærksom på: Fodgængere der vil over fodgængerfelter! Du skal så vidt muligt kun holde tilbage for fodgængere i felter, og ikke ved åbninger i midterrabatter eller lignende. Hold tilbage for busser der skal sætte i gang. Husk at pligten kun gælder de gule bybusser. STOP for gult lys! Men kig i dit spejl ved opbremsning! Det er svært at sige præcis, hvornår du skal stoppe, og hvornår du skal køre, da din hastighed og afstand til kryds er afgørende, men en god tommelfingerregel i bykørsel er at, hvis du ser det bliver gult, og du kan nå at tænke: skal jeg stoppe eller køre? Så er det fordi du kan nå at stoppe. Sideafstand: Ofte kommer man i midtbyen på steder med parkerede biler og ikke meget plads. Kommer der en modkørende, er den mest almindelige fejl, at man ubevidst trækker til højre for at lave plads for modkørende, hvorved man rammer sidespejl på parkeret bil. FOKUSER på din egen afstand til biler i høje side, og lad modkørende klare sig selv! Endeligt har du jo også den mulighed at vente lidt.! 15

16 Højrevigepligt: Den sagkyndige skal som regel lige tjekke, om du kender højre vigepligt. Husk at de ofte kommer i serier. Vær opmærksom på dem i boligområder, og de små gader i midtbyen. Tavler: Mange af dem, der dumper, har glemt at løfte blikket op i den højde, hvor man finder færdselstavler, og de opdager derfor for sent tavler med f.eks. indkørsel forbudt. Disse skal du være særligt opmærksom på i de små gader i midtbyen. De store blå tavler, som hænger højt oppe, er en kæmpe hjælp til at finde rette vognbane. Hvis du altså ser dem! Det vil altså sige: Hvis du kan holde styr på dine tanker, og ikke lave væsentlige fejl i standardsituationer, har du alle muligheder for at bestå prøven i første forsøg. Prøv også at TÆNKE KØRSEL. Betjening af bilen, og forskellige trafiksituationer tænkes igennem hjemme på værelset. Jo mere du tænker inden du kører, jo mindre skal du tænke imens du kører. Og endelig: Hvis du kan holde mund, og ikke fortælle folk, at du skal til køreprøve, så er det lettere at holde tankerne i ro. Og jo det gælder også selv om du måske er en stærk gut eller gutinde. God fornøjelse og held og lykke til prøven! Med venlig hilsen Lise og Lone 16

- - - Teoriprøve - - -

- - - Teoriprøve - - - - - - Teoriprøve - - - læs dette godt og bestå første gang Generelle hastighedsgrænser Hvem må køre hvad? Bil Bil/anhænger Lastbil I tættere bebygget område 50 km/t I tættere bebygget område 5o km/t 50

Læs mere

City køreskolens lille teoribog

City køreskolens lille teoribog City køreskolens lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

Vores lille teoribog

Vores lille teoribog Generelle hastigheder Vores lille teoribog 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Spiritus: Højst tilladte promillegrænse

Læs mere

DE GODE RÅD FØR TEORIPRØVEN

DE GODE RÅD FØR TEORIPRØVEN DE GODE RÅD FØR TEORIPRØVEN De følgende sider er udarbejdet for at give dig nogle af de vigtigste regler at huske før din teoriprøve. Det første indskud du har til at svare er 80 % korrekt og hvis du er

Læs mere

BESTÅ. MINI TEORIBOG

BESTÅ. MINI TEORIBOG BESTÅ. MINI TEORIBOG HASTIGHEDSGRÆNSER TÆTTERE BEBYGGET OMRÅDE: Indenfor 50 km/t Udenfor 80 km/t Motorvej 130 km/t Motortrafikvej 80 km/t HASTIGHEDSNEDSÆTTELSE SKAL SKE I/VED: Uoverskueligt kryds Uoverskueligt

Læs mere

Trafikkens tæthed og art (skoler, stadion, indkøbscenter, sportspladser, mm) Tavle med børn, tavle med ryttere, mange busser, mange parkerede biler

Trafikkens tæthed og art (skoler, stadion, indkøbscenter, sportspladser, mm) Tavle med børn, tavle med ryttere, mange busser, mange parkerede biler Til Teoriprøven VEJENS OMGIVELSER Mange blade på kørebanen Bevoksning / skov skygge på vejen i forbindelse med sne/is Åbne marker ved sne/sand fygning VEJENS UDSTYR ELLER STANDARD Meget smal/bred kørebane

Læs mere

Til sidst et par gode råd til din praktiske køreprøve.

Til sidst et par gode råd til din praktiske køreprøve. H U S K E L I S T E P R A K T I S K P R Ø V E Husk til køreprøven at medbringe: Ansøgning om kørekort, din kørelæres kopi af lektionsplanen der er underskrevet og stemplet ALLE de relevante steder, dit

Læs mere

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Husk til køreprøven at medbringe: Ansøgning om kørekort, din lektionsplan, dit pas og evt. din dåbsattest. Har du opholdstilladelse, evt. tidligere udstedt kørekort, eller

Læs mere

Bilens teknik indgår som en fast del i en praktisk køreprøve.

Bilens teknik indgår som en fast del i en praktisk køreprøve. Bilens teknik... Til den praktiske prøve er Du for første gang fører af køretøjet. Som ejer eller fører følger et ansvar for at køretøjet er lovlig / forsvarlig at kører. For at kunne leve op dette ansvar

Læs mere

Kørsel på vej. Øvelseshæfte

Kørsel på vej. Øvelseshæfte EasyDrive.dk Administration: Tranegilde Bygade 13, 2635 Ishøj Tlf. 24 25 42 00 e-mail info@easydrive.dk Kørsel på vej Øvelseshæfte Mål med øvelserne på vej Formålet med undervisningen er at give dig færdighed

Læs mere

Copyright 2018 afskrift og kopi er ikke tilladt! Hans Køreskoles Uddannelsescenter Mobil E- Mail:

Copyright 2018 afskrift og kopi er ikke tilladt! Hans Køreskoles Uddannelsescenter Mobil E- Mail: Copyright 2018 afskrift og kopi er ikke tilladt! Hans Køreskoles Uddannelsescenter Mobil 21777585 E- Mail: hanskoreskole@gmail.com Kategori B ( Alm. bil ) Dette materiale er tænkt som et elektronisk materiale,

Læs mere

Gennemgang af bilens teknik

Gennemgang af bilens teknik Gennemgang af bilens teknik Her kan du læse om bilens teknik det er disse emner den sagkyndige vil spørge ind til, inden selve kørslen til den praktiske prøve. Der bliver typisk stillet 2-4 spørgsmål,

Læs mere

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Trafik og Ejendomme Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28, 92, stk. 1, nr.1, bestemmes med samtykke af

Læs mere

Lygter, reflekser og horn Lovkrav: Bilen må kun være udstyret med påbudte eller tilladte lygter og reflekser.

Lygter, reflekser og horn Lovkrav: Bilen må kun være udstyret med påbudte eller tilladte lygter og reflekser. lere Styreapparat Let, sikkert og hurtigt Der må ikke pga slid eller lignende forekomme væsentlig sløri styapparetet som helhed eller i de enkelte dele Ved kørsel med lav hastighed skal rattet let kunne

Læs mere

Bremser. En bil skal være forsynet med 3 bremser: 1. Driftsbremse (fodbremsen) 2. Nødbremse 3. Parkeringsbremse (håndbremse)

Bremser. En bil skal være forsynet med 3 bremser: 1. Driftsbremse (fodbremsen) 2. Nødbremse 3. Parkeringsbremse (håndbremse) Bremser En bil skal være forsynet med 3 bremser: 1. Driftsbremse (fodbremsen) 2. Nødbremse 3. Parkeringsbremse (håndbremse) Driftsbremsen skal virke på alle hjul og kunne bremse bilen sikkert, hurtigt

Læs mere

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B.

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori B starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr. Der er udarbejdet følgende oversigt

Læs mere

KNALLERT - SIKKERT AF STED

KNALLERT - SIKKERT AF STED KNALLERT - SIKKERT AF STED Velkommen til den evaluerende knallertprøve A Du har ti minutter til at besvare alle spørgsmålene. Du skal lave en ring om det rigtige svar. Efter prøven er slut, skal du aflevere

Læs mere

HUSKELISTE PRAKTISKPRØVE

HUSKELISTE PRAKTISKPRØVE HUSKELISTE PRAKTISKPRØVE Husk til køreprøven at medbringe: Ansøgning om kørekort, din kørelæres kopi af lektionsplanen der er underskrevet og stemplet ALLE de relevante steder, dit pas og evt. din dåbsattest.

Læs mere

Teori til køreprøven BIL-TEKNIK. Dansk kørelæreruddannelse

Teori til køreprøven BIL-TEKNIK. Dansk kørelæreruddannelse Teori til køreprøven BIL-TEKNIK Dansk kørelæreruddannelse Til køreprøven, kan du forvente, at den prøvesagkyndige stiller dig nogle spørgsmål om bilens indretning og udstyr. Hvis ikke du kan svare på de

Læs mere

KÆRE BIL-ELEV. Består du ikke kontrolprøven kommer du slet ikke ud at køre, og du skal betale et nyt prøvegebyr til politiet.

KÆRE BIL-ELEV. Består du ikke kontrolprøven kommer du slet ikke ud at køre, og du skal betale et nyt prøvegebyr til politiet. KÆRE BIL-ELEV I forbindelse med aflæggelse af din praktiske køreprøve til bil indgår en såkaldt kontrolprøve. Den finder sted umiddelbart før selve kørslen og består af 3-4 tekniske spørgsmål vedr. bilen.

Læs mere

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune 1. maj 2009. Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune Teknisk Forvaltning Side 2 Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28 stk. 3, 3. pkt. 92, stk. 1

Læs mere

Tekniske spørgsmål til køreprøven

Tekniske spørgsmål til køreprøven Tekniske spørgsmål til køreprøven Lovens krav til styrtøjet: 1. Rattet skal kunne betjenes let, sikkert og hurtigt fra yderstilling til yderstilling uden mislyde. 2. Rattet skal være selvoprettende, dvs.

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

Grænseegnens Touring Club

Grænseegnens Touring Club Kørevejledning for Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med Grænseegnens Touring Club har så ensartet en forståelse af vores køresystem, at det er sikkert at deltage på ture med GTC. Det

Læs mere

Kontrol stof Til den praktiske prøve

Kontrol stof Til den praktiske prøve Kontrol stof Til den praktiske prøve -Motor og udstødningssystem mv. Røg og støj (start motor og speed op og se efter røg lyt efter støj ) Sidde fast og være tæt Kontrollerer motorolie (min-max) Kontrollerer

Læs mere

FEJLKATALOG Praktisk prøve

FEJLKATALOG Praktisk prøve 2. udgave FEJLKATALOG Praktisk prøve Kategori AM (lille) Bedømmelse af fejl Formålet med den praktiske prøve er, at den censor skal bedømme, om den enkelte elev har tilegnet sig de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon Dato Lektion Tid Sign. Elev Sign. Lærer Køreskolen 4690 Lektionsplan Kategori B Elevens Navn: Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690 Adresse: Telefon Uddannelse påbegyndt d. Afsluttet d. www. Køreskolen4690.dk

Læs mere

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon Dato Lektion Tid Sign. Elev Sign. Lærer Køreskolen 4690 Lektionsplan Kategori B Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690 Elevens Navn: Adresse: Telefon Uddannelse påbegyndt d. Afsluttet d. www. Køreskolen4690.dk

Læs mere

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver)

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver) Side 1 af 9 FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes kan bedømmes ved praktiske prøver) Formålet med køreprøven er, at den prøvesagkyndige skal bedømme, om aspiranten har erhvervet de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

Traktor. Færdselsskolen Kim Bille 40 31 25 25

Traktor. Færdselsskolen Kim Bille 40 31 25 25 Færdselsskolen Kim Bille 40 31 25 25 Grundregler m.v. Trafikanter skal optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed, så at der ikke opstår fare eller forvoldes skade eller ulempe for andre, og således

Læs mere

Forseelsestyper.

Forseelsestyper. Forseelsestyper http://www.helsingor.dk/borger/transport-pas-og-trafik/veje-trafik-ogparkering/parkering/parkeringsafgifter/forseelser/ 01a. Ved skiltning og ubrudt kantlinje. Køretøjet er standset, hvor

Læs mere

Oversigt over forseelser Dato: 01-02-2015 Side 1 af 6

Oversigt over forseelser Dato: 01-02-2015 Side 1 af 6 Side 1 af 6 01a 01 STANDSNING FORBUDT 01a. Ved skiltning og ubrudt kantlinje. 510 kr. 0 min. Køretøjet er henstillet, hvor der er et ubetinget standsningsforbud. Dette er markeret enten med den forbudstavle,

Læs mere

Til din første teoritime får du en del praktiske informationer, og du kan stille spørgsmål om emner, som du ønsker afklaret.

Til din første teoritime får du en del praktiske informationer, og du kan stille spørgsmål om emner, som du ønsker afklaret. Teoriundervisning Til din første teoritime får du en del praktiske informationer, og du kan stille spørgsmål om emner, som du ønsker afklaret. Før du kan komme til køreprøve, skal du ifølge loven gennemgå

Læs mere

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune XX.XX 2010 (UDKAST) Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Teknik og Miljø Side 2 Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28 stk. 3, 3. pkt. 92, stk.

Læs mere

Kontrolpunkter Folderen indeholder de kontrolpunkter du skal kunne tjekke ved den praktiske prøve.

Kontrolpunkter Folderen indeholder de kontrolpunkter du skal kunne tjekke ved den praktiske prøve. Kontrolpunkter Folderen indeholder de kontrolpunkter du skal kunne tjekke ved den praktiske prøve. 1 Du skal kunne udpege følgende betjeningsudstyr: 1) Kontakt til ratlås, tænding, elektrisk starter, rudevisker

Læs mere

Oversigt over parkeringsforseelser

Oversigt over parkeringsforseelser 01a 01 STANDSNING FORBUDT 01a. Ved skiltning og ubrudt kantlinje. 510 kr. 0 min. Køretøjet er henstillet, hvor der er et ubetinget standsningsforbud. Dette er markeret enten med den forbudstavle, der betyder

Læs mere

Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve

Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve Eleven skal: - kontrollere, vil sige, at eleven uden brug af værktøj i praksis skal kunne undersøge og tage stilling til om de i de pågældende kontrolafsnit

Læs mere

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver)

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver) Side 1 af 10 FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes kan bedømmes ved praktiske prøver) Formålet med køreprøven er, at den prøvesagkyndige skal bedømme, om aspiranten har erhvervet de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning BEK nr 313 af 21/03/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 9. august 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Vejdirektoratet, j.nr. 18/15242

Læs mere

Jens Erik Thinggaard 1

Jens Erik Thinggaard 1 Evaluerende 1 Dette program, er en introduktion til evaluerende prøver, hvor prøvernes opbygning, spørgeformer og begreber gennemgås. 2 Der er højre vigepligt i krydset.... Jeg har ubetinget vigepligt...

Læs mere

Påfyldning af olie. Kontrol af olie

Påfyldning af olie. Kontrol af olie Motorrummet Påfyldning af olie Kontrol af olie Beholder til sprinklervæske Beholder til kølervæske Beholder til bremsevæske Hovedcylinder til bremsen Beholder til servovæske Støddæmper Bremseforstærker

Læs mere

Punkter der kan skrives afgifter for

Punkter der kan skrives afgifter for Punkter der kan skrives afgifter for Reglerne om standsning og parkering findes i færdselsloven (fremover "FÆL"), vejafmærkningsbekendtgørelsen (fremover "vejbkg."), bekendtgørelse om parkeringsskiver

Læs mere

Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve

Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve Eleven skal: - kontrollere, vil sige, at eleven uden brug af værktøj i praksis skal kunne undersøge og tage stilling til om de i de pågældende kontrolafsnit

Læs mere

Advarselstavler A 11 Farligt vejkryds A 11 Farligt vejkryds A 16 Rundkørsel A 17 Fodgængerfelt

Advarselstavler A 11 Farligt vejkryds A 11 Farligt vejkryds A 16 Rundkørsel A 17 Fodgængerfelt Advarselstavler A 11 Farligt vejkryds... 7-36 A 11 Farligt vejkryds... 7-54 A 16 Rundkørsel... 7-51 A 17 Fodgængerfelt... 7-9 A 17 Fodgængerfelt... 7-19 A 17 Fodgængerfelt med undertavle Gågade... 7-32

Læs mere

Udvalgte færdselstavler

Udvalgte færdselstavler Udvalgte færdselstavler 59 6 Udvalgte færdselstavler Advarselstavler Advarselstavler er trekantede med rød kant. Spidsen vender opad. Tavlerne bruges til at advare trafikanterne om farer, som man ikke

Læs mere

Færdsel - Kørende (fl 14-40)

Færdsel - Kørende (fl 14-40) Færdsel - Kørende (fl 14-40) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 9.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 27.12.2016 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste

Læs mere

Man kan dog også straffes ved kørsel med en promille under 0,5, hvis man kører usikkert.

Man kan dog også straffes ved kørsel med en promille under 0,5, hvis man kører usikkert. Den lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t indenfor tættere bebygget område 80 km/t udenfor tættere bebygget område 80 km/t motortrafikvej 130 km/t motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål er med

Læs mere

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B.

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori B starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr. Der er udarbejdet følgende oversigt

Læs mere

Her er vores Køreprøveplan med 12. Grønne råd

Her er vores Køreprøveplan med 12. Grønne råd Køreprøveplan Nørregade 56, 5000 Odense C Tlf: 20 10 38 25 E-.Maril: Leanderk@Live.dk Her er vores Køreprøveplan med 12. Grønne råd Køreprøve: Inden du kommer ud og køre med den prøvesagkyndige skal du

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen

Læs mere

Spørgsmål 1 Spørgsmål 2

Spørgsmål 1 Spørgsmål 2 Spørgsmål 1 Hvilke(t) af følgende præstationskrav indgår i den praktiske prøve? 1. Angive årsager til, indhold eller betydning af 2. Aflæse og forstå betydningen af 3. Opfatte og bedømme 4. Ved øvelse

Læs mere

Kontrolstof til Køreprøven - MC

Kontrolstof til Køreprøven - MC Kontrolstof til Køreprøven - MC Betjeningsudstyr: Kontakt til: tænding, elektrisk starter, motorstop og horn, positionslys, nærlys, fjernlys, blinklys. Evt. benzinhane Håndtag til gas og choker Greb til

Læs mere

Lektionsplan (Logbog)

Lektionsplan (Logbog) Jernbanegade 5 B, 4000 Roskilde Lektionsplan (Logbog) Eleveksemplar Undervisereksemplar * *Navn Underskrives efter hvert undervisningsmodul af kørelærer og elev. Kørelærerens eksemplar medbringes ved alle

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på et

Læs mere

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver)

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver) Side 1 af 11 FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes kan bedømmes ved praktiske prøver) Formålet med køreprøven er, at den prøvesagkyndige skal bedømme, om ansøgeren har erhvervet de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

Skoledagen starter allerede. På vej til skole. Gode råd. En god tommelfingerregel. at børn først kan overskue trafikken omkring årsalderen

Skoledagen starter allerede. På vej til skole. Gode råd. En god tommelfingerregel. at børn først kan overskue trafikken omkring årsalderen Skoledagen starter allerede på vej til skole Den første skoledag bringer mange oplevelser og indtryk med sig, og vejen til skolen er ingen undtagelse. Det er vigtigt, at dit barn allerede i en tidlig alder

Læs mere

E-Teoribog. SØERNES TRAFIKSKOLE. (V )! SIDE 1

E-Teoribog. SØERNES TRAFIKSKOLE. (V )! SIDE 1 E-Teoribog. Denne teoribog er rettighedsbeskyttet og må ikke kopieres eller bruges til noget formål uden forudgående tilladelse fra Søernes Trafikskoles ledelse. SØERNES TRAFIKSKOLE. (V 2.0-2013)! SIDE

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

Lektionsplan kategori B for:

Lektionsplan kategori B for: Valbyvej 1, tlf: 26482959 Navn: Lektionsplan kategori B for: cpr-nr: Adresse: Postnr: By Mobilnr: Email Start dato Slut dato Kørelærer 1 Per Egekjær Disagervej 9 tlf. 21 79 05 75 egekjaer@me.com Kørelærer

Læs mere

Vigtige færdselsregler

Vigtige færdselsregler Vigtige færdselsregler 45 5 Vigtige færdselsregler Bilister har pligt til at kende færdselsreglerne og vise hensyn, når de færdes i trafikken. Dette kapitel kommer ind på udvalgte regler og forhold i trafikken.

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning 1. I bekendtgørelse nr. 802 af 4. juli 2012 foretages følgende ændringer: 1. I indledningen ændres lovbekendtgørelse nr. 1047 af 24. oktober

Læs mere

På vej til skole På vej til skole Side 1

På vej til skole På vej til skole Side 1 Side 1 Skoledagen starter allerede på vej til skole En god tommelfingerregel siger, at omkring 10-12-års alderen kan børn selv overskue trafikken. Den første skoledag bringer mange oplevelser og indtryk

Læs mere

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve.

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Teoribog b/e kørekort I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Du er velkommen til at udskrive teoribogen. Køreprøven: Inden køreprøven starter, har

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på et

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på

Læs mere

Teoribog b/e kørekort

Teoribog b/e kørekort Teoribog b/e kørekort I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Du er velkommen til at udskrive teoribogen. Den rolige køreskole Denrolige.dk Trailerkørekort

Læs mere

E-Teoribog SØERNES TRAFIKSKOLE SØERNES TRAFIKSKOLE. (V )

E-Teoribog SØERNES TRAFIKSKOLE SØERNES TRAFIKSKOLE. (V ) SØERNES TRAFIKSKOLE E-Teoribog Denne teoribog er rettighedsbeskyttet og må ikke kopieres eller bruges til noget formål uden forudgående tilladelse fra Søernes Trafikskoles ledelse. SIDE 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lektionsplan kategori B for:

Lektionsplan kategori B for: Navn: Lektionsplan kategori B for: Adresse: Postnr: By Mobilnr: Email Start dato Slut dato Kørelærer 1 Per Egekjær Disagervej 9 4200 Slagelse tlf. 21 79 05 75 egekjaer@me.com Kørelærer 2 Anders Støvring

Læs mere

Bekendtgørelse af færdselslov

Bekendtgørelse af færdselslov Bekendtgørelse af færdselslov Herved bekendtgøres færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 726 af 26. juli 2000, med de ændringer, der følger af 1 i lov nr. 1316 af 20. december 2000, lov nr. 1318 af 20.

Læs mere

Hvilke(n) betydning har undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A for undervisningen?

Hvilke(n) betydning har undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A for undervisningen? Spørgsmål 1 Hvilke(n) betydning har undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A for undervisningen? 1. Den har kun vejledende betydning og kan fraviges, hvis kørelæreren og eleven skønner, at

Læs mere

Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. (* 1)

Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. (* 1) Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. (* 1) I henhold til 35, stk. 1,2 og 4, 68, stk. 1, 70, stk. 3, og 118, stk. 3, i færdselslov nr. 287 af 10. juni 1976 fastsættes: Kapitel 1. Bestemmelser

Læs mere

TRAFIK ORDBOG LISTE MED UDTRYK & ORD BRUGT I KØRETEORI

TRAFIK ORDBOG LISTE MED UDTRYK & ORD BRUGT I KØRETEORI 27 TRAFIK ORDBOG LISTE MED UDTRYK & ORD BRUGT I KØRETEORI A Accelerere - At sætte hastigheden hurtigt op. Adfærd - Venlighed over for andre trafikanter, lad dig ikke ophidse, eller provoker andre trafikanter

Læs mere

Bekendtgørelse af færdselsloven 1)

Bekendtgørelse af færdselsloven 1) LBK nr 1386 af 11/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 20. oktober 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-84-0319 Senere ændringer til forskriften LOV nr 716 af 25/06/2010

Læs mere

Du skal kunne dette udenad:

Du skal kunne dette udenad: 1 Du skal kunne dette udenad: Ansvar for køretøjet Ejeren af motorcyklen har ansvaret for, at den er i lovlig stand - dvs forsikring m.m. Føreren af motorcyklen har ansvaret for, at den er i forsvarlig

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på

Læs mere

M 10 Færge for gående og cyklende. M11 Færge Angiver færge, der medtage r motorkøretøjer.

M 10 Færge for gående og cyklende. M11 Færge Angiver færge, der medtage r motorkøretøjer. M 10 Færge for gående og cyklende M11 Færge Angiver færge, der medtage r motorkøretøjer. M 12 Lufthavn Angiver flyveplads, der også må beflyves af taxifly. M 13 Jernbanestation Angiver station for persontog.

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning og udstyr for traktorer og motorredskaber m.v. (* 1)

Bekendtgørelse om indretning og udstyr for traktorer og motorredskaber m.v. (* 1) Bekendtgørelse om indretning og udstyr for traktorer og motorredskaber m.v. (* 1) I henhold til 33 a, stk. 2, 35, stk. 1, 2 og 4, 68, stk. 1, 83 og 118, stk. 5, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

lærervejledning Til prøve a B C KNALLERT sikkert af sted

lærervejledning Til prøve a B C KNALLERT sikkert af sted lærervejledning Til prøve a KNLLERT sikkert af sted Vejledning Ifølge Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 653 af 9. august 1993, 5, skal læreren i den obligatoriske knallertundervisning bruge tre r,

Læs mere

Når man kører på skateboard i trafikken, skal man køre på - Vejen - Cykelstien - Fortovet - Det er ikke tilladt at køre på skateboard i trafikken

Når man kører på skateboard i trafikken, skal man køre på - Vejen - Cykelstien - Fortovet - Det er ikke tilladt at køre på skateboard i trafikken Trafik Quiz De rigtige svar er markeret med fed. 1. 2. 3. 4. 5. Hvor meget reduceres fodgængeres risiko for at komme til skade i mørke, hvis de bærer reflekser? - 15 % - 25 % - 55 % - 85 % Når man kører

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=139027

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=139027 Side 1 af 51 Til forsiden af retsinformation.dk Kapitel 1 Lovens område m.v. Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1047 af 24/10/2011 Gældende (Færdselsloven) Offentliggørelsesdato: 17-11-2011 Justitsministeriet

Læs mere

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve.

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve. Dias 1 Cyklistprøve Rute Ulrikkenborg Engelsborgskolen, Billum Private Skole, Lyngby Private Skole Sankt Knud Lavard Skole og Lyngby Friskole Denne powerpoint er beregnet til brug af klasselæreren så ruten

Læs mere

På cykeltur med klassen. Lærervejledning

På cykeltur med klassen. Lærervejledning På cykeltur med klassen Lærervejledning 1 På cykeltur med klassen Lærervejledning På cykeltur med klassen er et elevhæfte til færdselsundervisning i 2. eller 3. klasse. Tanken er, at eleverne løser opgaverne

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om ændring af vejafmærkningsbekendtgørelserne

Udkast til Bekendtgørelse om ændring af vejafmærkningsbekendtgørelserne Dato 1. november 2018 Sagsbehandler Pia Brix Mail pbx@vd.dk Telefon +45 7244 3486 Dokument 18/15242-18 Side 1/14 Udkast til Bekendtgørelse om ændring af vejafmærkningsbekendtgørelserne I bekendtgørelse

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1058 af 04/11/2008 Gældende (Færdselsloven) Offentliggørelsesdato: 06-11-2008 Justitsministeriet Accession A20080105829 Entydig dokumentidentifikation AA004544 Dato for førstegangsindlæggelse 06-11-2008

Læs mere

Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122

Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122 Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122 LEKTIONSPLAN KAT. B ELEVKOPI Navn CPR nr. Adresse Postnr./By Fast tlf./mobil Email 1 Lektion 1-2 1 Lektion = 45 min Køreuddannelsens formål og indhold. Undervisningens

Læs mere

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSUDSTYR. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSUDSTYR. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSUDSTYR 41-43 Højdekrav 1,0 meter til underkant Højst 2 tavler samt nødvendige undertavler pr. stander Afstanden mellem tavlesnit som i skemaerne på side 42 og 43 42-43 Mindste

Læs mere

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve.

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve. 1 Ordrup Skole, Skovgårdsskolen, Sankt Joseph Søstrenes Skole og Munkegårdsskolen Cyklistprøve Rute 4 Denne powerpoint er beregnet til brug af klasselæreren så ruten kan gennemgås med eleverne og reglerne

Læs mere

Lovbekendtgørelse nr Færdselslov

Lovbekendtgørelse nr Færdselslov Lovbekendtgørelse 2012-11-09 nr. 1055 Færdselslov (*) som ændret ved L 2012-12-18 nr. 1241, L 2012-12-18 nr. 1246, L 2012-12-23 nr. 1389, L 2013-06-12 nr. 626, L 2013-06-12 nr. 627, L 2013-06-12 nr. 630

Læs mere

Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation

Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation 4 Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen Til skolens forældre Haderslev Kommune har forbedret skolevejen til Favrdal-afdelingen. Særligt ruterne

Læs mere

Færdselsundervisning for tosprogede i modtagerklasser

Færdselsundervisning for tosprogede i modtagerklasser 1 Teknik krav til lokale, materialer mm Forberedelse: - Inden opstart er det en god ide at finde ud af hvor mange der har cykler, og hjælpe dem der ikke har cykler med at låne. - Print Tjek din cykel,

Læs mere

Bekendtgørelse af færdselsloven 1)

Bekendtgørelse af færdselsloven 1) LBK nr 38 af 05/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., j.nr. 2015-4380 Senere ændringer

Læs mere

Trafik på Halsskov. Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden

Trafik på Halsskov. Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden Trafik på Halsskov Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden 1 1 Svinget Revvej- Skovbrynet Fra begge sider er svinget farligt og uoverskueligt. Der bør derfor opsættes en tavle A 41.1

Læs mere

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det? P 669 (01/06) 1 BØDETABEL I tabellen er anført Rigsadvokatens vejledende bødetakster for en række af de mest almindelige over trædelser.

Læs mere

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSMATERIEL. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSMATERIEL. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel 15-02-2017 ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSMATERIEL 41-43 Højdekrav 1,0 meter til underkant Højst 2 tavler samt nødvendige undertavler pr. stander Afstanden mellem tavlesnit som i skemaerne på side 42 og 43 42-43

Læs mere

Lektionsplan kategori B for:

Lektionsplan kategori B for: Navn: Adresse: Postnr: Mobilnr: Start dato Lektionsplan kategori B for: By Email Slut dato Kørelærer 1 Per Egekjær Disagervej 9 4200 Slagelse tlf. 21 79 05 75 egekjaer@me.com... Underskrift Kørelærer 3...

Læs mere

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve.

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve. 1 Bernadotteskolen, Hellerup Skole, Maglegårdsskolen og Tranegårdskolen Cyklistprøve Rute 3 Denne powerpoint er beregnet til brug af klasselæreren så ruten kan gennemgås med eleverne og reglerne rundt

Læs mere

C11_1 C11_2 C12. Højresving forbudt

C11_1 C11_2 C12. Højresving forbudt C11_1 Højresving forbudt Forbuddet gælder kun i det kryds eller ved den indkørsel, hvor tavlen er opsat, medmindre andet er angivet med undertavle. C11_2 Ventresving forbudt Forbuddet gælder kun i det

Læs mere