SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A"

Transkript

1 Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på et særskilt afkrydsningsskema Kørelærerprøve Kategori A juni 2017 Nr. 46

2 Spørgsmål 1 Hvilke(t) af disse krav stilles der til eleven i undervisningen i afsnittet "Orienteringsfærdigheder" i afsnittet "Kørsel ved siden af andre" i undervisningsplanen? Eleven skal forberede sig på, at nogle af de omtalte forhold kan indgå i teoriprøven For nogle af de omtalte forhold er det tilstrækkeligt, at eleven opnår kendskab til dem Eleven skal forberede sig på, at alle de omtalte forhold kan indgå i den praktiske prøve Eleven skal forberede sig på, at nogle af de omtalte forhold kan indgå i såvel teoriprøven som i den praktiske prøve Spørgsmål 2 Hvilke(t) af disse steder gælder færdselsreglerne ifølge undervisningsplanen? På alle private veje, hvor der er almindelig færdsel På alle private pladser, hvor der er almindelig færdsel På alle offentlige stier, hvor der er almindelig færdsel På alle offentlige passager, hvor der er almindelig færdsel Spørgsmål 3 Hvilke(t) af disse forhold påvirker ifølge undervisningsplanen opfattelses- og reaktionsevnen? Legemlig træthed Krav om udåndningsprøve Psykisk træthed Køretøjets alder 2

3 Spørgsmål 4 I hvilke(t) af disse afsnit i undervisningsplanen indgår præstationskravet "Angive betydningen af"? "Sygdom, medicin, træthed og lignende" "Anvisninger for kørslen" "Bærende dele" "Særlig udsatte trafikanters typiske fejl" Spørgsmål 5 I hvilke(t) af disse afsnit i undervisningsplanen indgår præstationskravet "Udpege"? "Styreapparat" "Færdselsulykke" "Betjeningsudstyr" "Ulykker, alder og trafikantart" Spørgsmål 6 Hvilke(t) af disse delmål i undervisningsplanen kan indgå i teoriprøven? Alle delmålene i afsnittet "Vejgrebets betydning" Alle delmålene i afsnittet "Særligt udstyr" Alle delmålene i afsnittet "Kørekortets gyldighed" Alle delmålene i afsnittet "Motorstop mv." 3

4 Spørgsmål 7 Hvilke(t) af disse krav stilles der til eleven i undervisningen i afsnittet "Orienteringsfærdigheder" i afsnittet "Placering under ligeudkørsel" i undervisningsplanen? Eleven skal forberede sig på, at nogle af de omtalte forhold udelukkende kan indgå i teoriprøven Eleven skal forberede sig på, at nogle af de omtalte forhold kan indgå i såvel teoriprøven som den praktiske prøve Eleven skal forberede sig på, at nogle af de omtalte forhold udelukkende kan indgå i den praktiske prøve For nogle af de omtalte forhold er det tilstrækkeligt, at eleven opnår kendskab til dem Spørgsmål 8 I hvilke(t) af disse afsnit i undervisningsplanen kan nogle af delmålene indgå i den praktiske prøve? "Bedømmelse af andres hastighed" "Instrumenter og kontroludstyr" "Særlige køretøjer" "Førerens og ejerens ansvar" Spørgsmål 9 Hvilke(t) af disse forhold gælder ifølge undervisningsplanen for motortrafikvej? Den højst tilladte hastighed for motorcykel med sidevogn er 60 km/t Den højst tilladte (generelle) hastighed for motorcykel er 80 km/t Den højst tilladte hastighed kan lokalt hæves til 110 km/t ved skiltning Den højst tilladte hastighed kan lokalt hæves til 130 km/t ved skiltning 4

5 Spørgsmål 10 Hvilke(n) af disse manøvrer skal eleven ifølge undervisningsplanen ved øvelse opnå erfaring om ved kørsel på motorcykel med sidevogn? Køre i 8-tal med lav hastighed og med mindst mulig radius omkring 2 kegler med 10 meters afstand Køre i 8-tal med lav hastighed og med mindst mulig radius omkring 2 kegler med 5 meters afstand Køre slalom omkring 9 kegler med trinvis formindsket afstand mellem keglerne Køre slalom omkring 9 kegler med trinvis forøget afstand mellem keglerne Spørgsmål 11 Hvilke(t) af disse krav stilles der til kørelærerens undervisning i afsnittet "Kørsel på motortrafikvej" i undervisningsplanen? For alle de omtalte forhold er det tilstrækkeligt, at kørelæreren giver eleven kendskab til dem Kørelæreren skal forberede eleven på, at nogle af de omtalte forhold kan indgå i den praktiske prøve Kørelæreren skal forberede eleven på, at nogle af de omtalte forhold kan indgå i teoriprøven For nogle af de omtalte forhold er det tilstrækkeligt, at kørelæreren giver eleven kendskab til dem Spørgsmål 12 Hvilke(t) af disse forhold gælder for undervisningsplanens betydning for undervisningen? Den orienterer kun om, hvilke emner kørelæreren kan vælge at medtage i undervisningen Den er forpligtende for kørelærerens undervisning Den har alene vejledende betydning og kan fraviges, hvis kørelæreren skønner, at det er hensigtsmæssigt Den har alene vejledende betydning og kan benyttes i det omfang, som eleven synes, at det er formålstjenligt 5

6 Spørgsmål 13 På hvilke(n) måde(r) udvikler føreren bedst en færdselssikker holdning og adfærd ifølge undervisningsplanen? Ved viden om egne begrænsninger Ved altid kun at være opmærksom på højst en ting Ved altid at køre mindst med den tilladte hastighed Ved en sund skepsis over for pålideligheden af det, man umiddelbart opfatter i færdslen Spørgsmål 14 Hvilke(t) af disse krav stilles der til kørelærerens undervisning i afsnittet "Igangsætning og standsning ved kørebanekant" i undervisningsplanen? Det er tilstrækkeligt, at de omtalte manøvrefærdigheder indøves på køreteknisk anlæg Kørelæreren skal forberede eleven på, at de omtalte manøvrefærdigheder kan indgå i teoriprøven Det er tilstrækkeligt, at de omtalte manøvrefærdigheder indøves på lukket øvelsesplads Kørelæreren skal forberede eleven på, at de omtalte manøvrefærdigheder kan indgå i den praktiske prøve Spørgsmål 15 Hvilke(t) af disse krav stilles der til eleven i undervisningen i afsnittet "Rystelser og svingninger i motorcyklen" i undervisningsplanen? Eleven skal kunne udføre de omtalte forhold fejlfrit Eleven skal opnå nogen færdighed i de omtalte forhold Eleven skal opnå rutine i udførelse af de omtalte forhold For de omtalte forhold er det tilstrækkeligt, at eleven opnår kendskab til dem 6

7 Spørgsmål 16 Hvilke(t) af disse krav stilles der til kørelærerens undervisning i afsnittet "Baghjulsudskridning" i undervisningsplanen? For de omtalte forhold er det tilstrækkeligt, at kørelæreren giver eleven kendskab til dem Kørelæreren skal medtage de omtalte forhold i undervisningen i teorilokale (teoretiske emner) Kørelæreren skal give eleven nogen færdighed i de omtalte forhold i forbindelse med manøvrer på køreteknisk anlæg Kørelæreren skal give eleven nogen erfaring om de omtalte forhold i forbindelse med manøvrer på køreteknisk anlæg Spørgsmål 17 I hvilke(n) af disse situationer vil det ifølge undervisningsplanen være tilladt at overskride en "Spærrelinje" (Q 44)? Altid under overhaling Fx når det er nødvendigt under kørsel forbi et standset køretøj Fx når det er nødvendigt under kørsel forbi vejarbejde Fx når det er nødvendigt under kørsel forbi et parkeret køretøj Spørgsmål 18 Hvad er formålet ifølge undervisningsplanen med undervisningen i "Manøvrer på køreteknisk anlæg"? At give eleven viden om nogle grundlæggende fysiske forhold vedrørende tohjulet motorcykel At give eleven viden om nogle grundlæggende fysiske forhold vedrørende tohjulet motorcykel med sidevogn At hjælpe eleven til at forstå betydningen af at tilpasse hastighed, styring og bremsning efter forholdene At give eleven nogen færdighed i at beherske motorcyklen i visse kritiske situationer 7

8 Spørgsmål 19 Hvilke(t) af disse krav stilles der til kørelærerens undervisning i afsnittet "Lovbestemmelser i øvrigt" i afsnittet "Kørsel i mørke og i lygtetændingstidens i øvrigt" i undervisningsplanen? For de omtalte forhold er det tilstrækkeligt, at kørelæreren giver eleven kendskab til dem Kørelæreren skal medtage de omtalte forhold i undervisningen i teorilokale (teoretiske emner) Kørelæreren skal altid medtage alle de omtalte forhold i den praktiske undervisning Kørelæreren skal forberede eleven på, at de omtalte forhold kan indgå i teoriprøven Spørgsmål 20 Hvilke(n) lovbestemmelse(r) gælder ifølge undervisningsplanen for sidevogn indrettet til varetransport? Den skal have påskrift om tilladt last Den skal have påskrift om ejerforhold Den skal have påskrift om egenvægt Den skal have påskrift om tilladt totalvægt Spørgsmål 21 Hvilke(n) lovbestemmelse(r) gælder ifølge undervisningsplanen for et påhængskøretøjs dimensioner? Påhængskøretøjet må uden læs højst have en længde på 2,5 m Påhængskøretøjet må uden læs højst have en længde på 3,0 m Påhængskøretøjet må uden læs højst have en bredde på 1,0 m Påhængskøretøjet må uden læs højst have en bredde på 1,25 m 8

9 Spørgsmål 22 I hvilke(t) af disse tilfælde skal man ifølge undervisningsplanen anvende en godkendt advarselstrekant i forbindelse med motorstop mv.? Hvis en motorcykel med sidevogn er til fare eller ulempe for færdslen Hvis en motorcykel med påhængskøretøj er til fare eller ulempe for færdslen Hvis en motorcykel uden sidevogn og/eller påhængskøretøj kun er til mindre ulempe Eventuel anvendelse af advarselstrekant skal kun ske i lygtetændingstiden Spørgsmål 23 Hvilke(n) af disse faktorer har ifølge undervisningsplanen indflydelse på førerens valg og adfærd i trafikken? Selvkontrol Holdninger Selvopfattelse Tilhørsforhold Spørgsmål 24 Hvilke(t) af disse forhold udgør ifølge undervisningsplanen de egentlige retningslinjer for bedømmelsen ved teoriprøven? Eleven skal kunne angive betydningen af færdselstavlen "Motorvejskryds" (I 20) Eleven skal kunne angive betydningen af kørebanestriben "Dobbelt vognbanepil" (R 13) Eleven skal kunne angive betydningen af kørebanestriben "Spærreflade" (Q 45) Eleven skal kunne angive betydningen af færdselstavlen "Tabelvejviser" (F 18) 9

10 Spørgsmål 25 Hvilke(t) af disse krav stilles der til kørelæreren i undervisningen i afsnittet "Alkohol som ulykkes- og skadesfaktor" i undervisningsplanen? For alle de omtalte forhold er det tilstrækkeligt, at kørelæreren giver eleven kendskab til dem Kørelæreren skal forberede eleven på, at nogle af de omtalte forhold indgår i både teoriprøven og den praktiske prøve Kørelæreren skal forberede eleven på, at nogle af de omtalte forhold kan indgå i teoriprøven For nogle af de omtalte forhold er det tilstrækkeligt, at kørelæreren giver eleven kendskab til dem Spørgsmål 26 Hvilke(n) af disse manøvrer skal eleven ifølge undervisningsplanen ved øvelse opnå erfaring om og nogen færdighed i ved kørsel med sidevogn? Accelerere op til 70 km/t og derefter standse ved markeret mål med udkobling og samtidig brug af begge bremser Accelerere op til 70 km/t og derefter standse ved markeret mål med udkobling og brug af baghjulsbremsen alene Accelerere op til 70 km/t og derefter standse ved markeret mål med udkobling og brug af forhjulsbremsen alene Accelerere op til 80 km/t og derefter standse ved markeret mål med udkobling og samtidig brug af begge bremser Spørgsmål 27 Hvilke(t) af disse forhold skal kørelæreren forberede eleven på i undervisningen i afsnittet "Anvisninger for kørslen" i undervisningsplanen? Ved den praktiske prøve skal eleven kunne genkende politiets anvisninger Ved den praktiske prøve skal eleven kunne forklare indholdet af lovbestemmelser vedrørende gule kørebanestriber Ved teoriprøven skal eleven kunne angive betydningen af færdselstavlen "Blind vej" (E 18) Ved teoriprøven skal eleven kunne angive betydningen af politiets tegngivninger 10

11 Spørgsmål 28 Hvilke(t) af disse krav stilles der til kørelæreren i undervisningen i afsnittet "Narkotika som ulykkes- og skadesfaktor" i undervisningsplanen? For alle de omtalte forhold er det tilstrækkeligt, at kørelæreren giver eleven kendskab til dem Kørelæreren skal forberede eleven på, at alle de omtalte forhold indgår i både teoriprøven og den praktiske prøve Kørelæreren skal forberede eleven på, at alle de omtalte forhold kan indgå i teoriprøven For nogle af de omtalte forhold er det tilstrækkeligt, at kørelæreren giver eleven kendskab til dem Spørgsmål 29 Hvilke(t) af disse forhold udgør ifølge undervisningsplanen de egentlige retningslinjer for bedømmelsen ved teoriprøven? Eleven skal kunne angive betydningen af færdselstavlen "Farligt vejkryds" (A 11) Eleven skal kunne genkende færdselstavlen "Sidevind" (A 95) Eleven skal kunne genkende færdselstavlerne "Indsnævret vej" (A 43,1-3) Eleven skal kunne angive betydningen af færdselstavlen "Vognbaneforløb" (E 16,1) Spørgsmål 30 Hvilke(n) af disse færdigheder skal eleven ifølge undervisningsplanen kunne beherske i bestemte situationer? Tilkoble et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på 750 kg Eventuelt skifte til lavere gear før bakken Se efter, om forankørende, der svinger eller skifter vognbane, har plads til at fuldføre manøvren Trække lidt ud til venstre for den forankørende, hvis det er nødvendigt for at forbedre orienteringen 11

12 Spørgsmål 31 Hvilke(t) af disse forhold udgør ifølge undervisningplanen de egentlige retningslinjer for bedømmelsen ved den praktiske prøve? Eleven skal kunne genkende færdselstavlen "Sammenfletning" (B 15) Eleven skal kunne genkende færdselstavlen "Indsnævret vej" (A 43,1) Eleven skal kunne genkende færdselstavlen "Vending forbudt" (C 12) Eleven skal kunne genkende færdselstavlen "Fodgængerfelt" (E 17) Spørgsmål 32 Hvilke(n) af disse færdigheder skal eleven ifølge undervisningsplanen kunne beherske? Undlade at fastholde blikket på kørebanen umiddelbart foran køretøjet, men med korte mellemrum se langt frem Altid trække til venstre på kørebanen ved højresving Benytte eventuelt krybespor, hvis den påbudte mindste hastighed ikke kan holdes op ad bakke Se efter modkørende, der pludselig kan dukke op Spørgsmål 33 Hvilke(t) af disse krav stilles der ifølge undervisningsplanen til kørelærerens undervisning i afsnittet "Køretøjers manøvre-egenskaber"? Kørelæreren skal undervise eleven i, at alle motorcykler er lige retningsstabile Kørelæreren skal undervise eleven i, at alle motorcykler er udpræget sidevindsfølsomme Kørelæreren skal undervise eleven i, at motorcykler med sidevogn ved acceleration trækker til højre For nogle af de omtalte forhold er det tilstrækkeligt, at kørelæreren giver eleven kendskab til dem 12

13 Spørgsmål 34 Hvilke(t) af disse forhold udgør ifølge undervisningsplanen de egentlige retningslinjer for bedømmelsen ved teoriprøven? Eleven skal kunne angive betydningen af færdselstavlen "Hastighedsangivelse" (UA 41) Eleven skal kunne angive betydningen af færdselstavlen "Undertavle med tidsangivelse"(uc 61) Eleven skal kunne angive betydningen af færdselstavlen "Bus forbudt" (C 23,2) Eleven skal kunne angive betydningen af færdselstavlen "Vognbaner ved kryds" (E 15) Spørgsmål 35 Hvilke(t) af disse krav stilles der ifølge undervisningsplanen til kørelærerens undervisning vedrørende køretøjers manøvre-egenskaber? Kørelæreren skal undervise eleven i orienteringsvilkår på cykel Kørelæreren skal undervise eleven i knallerters styreegenskaber Kørelæreren skal undervise eleven i alle forhold ved traktorer, herunder indretning af frontlæsser Kørelæreren skal undervise eleven i styreegenskaber for motorcykel med sidevogn Spørgsmål 36 Hvilke(t) af disse krav stilles der til kørelæreren i undervisningen i afsnittet "Hastighed som ulykkes- og skadesfaktor" i undervisningsplanen? For nogle af de omtalte forhold er det tilstrækkeligt, at kørelæreren giver eleven kendskab til dem Kørelæreren skal forberede eleven op, at nogle af de omtalte forhold indgår i både teoriprøven og den praktiske prøve Kørelæreren skal forberede eleven på, at nogle af de omtalte forhold udelukkende kan indgå i teoriprøven Kørelæreren skal forberede eleven på, at alle de omtalte forhold indgår i den praktiske prøve 13

14 Spørgsmål 37 Hvilke(t) af disse udsagn gælder for undervisningen i afsnittet "Møde" i undervisningsplanen? Eleven skal forberedes på, at alle de i afsnittet omtalte delmål indgår i den praktiske prøve Alle de omtalte delmål skal indgå i undervisningen teorilokale (teoretiske emner) Eleven skal forberedes på, at nogle af de i afsnittet omtalte delmål kan indgå i den praktiske prøve Eleven skal forberedes på, at nogle af de i afsnittet omtalte delmål udelukkende kan indgå i teoriprøven Spørgsmål 38 Hvilke(t) af disse forhold gælder for undervisningen i afsnittet "Manøvre-færdigheder" i afsnittet "Igangsætning og standsning ved kørebanekant" i undervisningsplanen? Eleven skal i undervisningen forberedes på, at denne ved den praktiske prøve skal kunne sætte blødt i gang Eleven skal i undervisningen forberedes på, at denne ved den praktiske prøve i alle tilfælde skal give tegn med blinklyset ved standsning Eleven skal i undervisningen forberedes på, at denne ved den praktiske prøve i alle tilfælde skal give tegn med stoplyset ved standsning Alle de omtalte forhold skal indgå i undervisningen Spørgsmål 39 I hvilke(t) af disse afsnit i undervisningsplanen kan et eller flere af delmålene indgå i den praktiske prøve? "Motor og udstødningssystem samt transmission" "Gear" "Kobling" "Vejens udstyr eller standard" 14

15 Spørgsmål 40 Hvilke(n) lovbestemmelse(r) gælder ifølge undervisningsplanen ved tilladt kørsel i gågade? Man skal udvise særlig hensynsfuldhed over for de gående Man skal give signal til gående, der kommer tæt på køretøjet Man skal udvise særlig agtpågivenhed over for de gående Højst tilladte hastighed er normalt 50 km/t Spørgsmål 41 Hvilke(t) af disse krav stilles der til eleven i undervisningen i afsnittet om "Kørsel i mørke og lygtetændingstiden i øvrigt" i undervisningsplanen? Eleven skal forberede sig på at kunne opfatte og bedømme faremuligheder fx ved valg af hastighed Eleven skal forberede sig på at kunne opfatte og bedømme faremuligheder fx ved kørsel på motorvej Eleven skal forberede sig på at kunne opfatte og bedømme faremuligheder fx ved møde Eleven skal forberede sig på at kunne opfatte og bedømme faremuligheder fx ved fremkørsel mod kryds Spørgsmål 42 I hvilke(t) af disse afsnit i undervisningsplanen indgår præstationskravet "Kontrollere"? "Vejgrebets betydning" "Bærende dele" "Registreringsattest mv." "Reaktionstiden" 15

16 Spørgsmål 43 I hvilke(t) af disse afsnit i undervisningsplanen indgår præstationskravet "Angive årsager til"? "Lygter, reflekser og horn" "Kobling" "Fornemme koblingspunkt" "Traktorers fartegenskaber" Spørgsmål 44 Hvilke(t) af disse krav stilles der til kørelæreren i undervisningen i afsnittet "Opmærksomhed" i undervisningsplanen? For alle de omtalte forhold er det tilstrækkeligt, at kørelæreren giver eleven kendskab til dem Kørelæreren skal forberede eleven på, at nogle af de omtalte forhold indgår i både teoriprøven og den praktiske prøve Kørelæreren skal forberede eleven på, at alle de omtalte forhold kan indgå i teoriprøven For nogle af de omtalte forhold er det tilstrækkeligt, at kørelæreren giver eleven kendskab til dem Spørgsmål 45 Hvilke(n) af disse færdigheder skal eleven ifølge undervisningsplanen kunne beherske ved højresving i kryds? Se efter gående, der er på vej ud i fodgængerfelt eller på vej over kørebanen til højre i krydset Holde tilbage for cyklister og knallertkørere, der fra en cykelsti skal fortsætte ligeud i krydset Se til højre i krydset for at sikre sig, at højresvingsbanen er fri Se efter bagfrakommende cyklister og knallertkørere 16

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes:

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes: Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på et særskilt

Læs mere

Lektionsplan (Logbog)

Lektionsplan (Logbog) Jernbanegade 5 B, 4000 Roskilde Lektionsplan (Logbog) Eleveksemplar Undervisereksemplar * *Navn Underskrives efter hvert undervisningsmodul af kørelærer og elev. Kørelærerens eksemplar medbringes ved alle

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på

Læs mere

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes:

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes: Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på et særskilt

Læs mere

Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122

Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122 Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122 LEKTIONSPLAN KAT. B ELEVKOPI Navn CPR nr. Adresse Postnr./By Fast tlf./mobil Email 1 Lektion 1-2 1 Lektion = 45 min Køreuddannelsens formål og indhold. Undervisningens

Læs mere

Lektionsplan kategori B for:

Lektionsplan kategori B for: Valbyvej 1, tlf: 26482959 Navn: Lektionsplan kategori B for: cpr-nr: Adresse: Postnr: By Mobilnr: Email Start dato Slut dato Kørelærer 1 Per Egekjær Disagervej 9 tlf. 21 79 05 75 egekjaer@me.com Kørelærer

Læs mere

St. Voldgade 5, 8900 Randers C

St. Voldgade 5, 8900 Randers C St. Voldgade 5, 8900 Randers C www.meyers-køreskole.dk mads@meyers-koreskole.dk Elevens navn Elevens Tlf. Nr. Elevens Adresse Undervisning startet Teoriprøve: Glatbane: Kørelærer: Mads Meyer Michael W.

Læs mere

Lektionsplan til Kategori B. Almindelig personbil

Lektionsplan til Kategori B. Almindelig personbil Lektionsplan til Kategori B Almindelig personbil Elevens navn: Adresse: Telefon nummer: Cpr. nr.: Lektionsplan til kategori B Køreundervisningen skal mindst omfatte: 29 teorilektioner i teorilokale og

Læs mere

LOG BOG LOG BOG ELEVENS LEKTIONSPLAN LEKTIONSPLAN KØRELÆRERENS. Christian Ejlers Forlag. Christian Ejlers Forlag. Kategori A.

LOG BOG LOG BOG ELEVENS LEKTIONSPLAN LEKTIONSPLAN KØRELÆRERENS. Christian Ejlers Forlag. Christian Ejlers Forlag. Kategori A. LOGBOG, 3.udgave, 1.oplag 2006/6 Redaktion: Mogens Stjernqvist og Lars-Christian Borg ISBN 87 7241 143 0 Copyright: by Christian Ejlers Forlag 1999 Design og sats: Carl-H.K. Zakrisson, www.polytype.dk

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A1, A2 og A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A1, A2 og A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages

Læs mere

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes:

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes: Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C, D og E. Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B/E. Undervisningsplan

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A1, A2 og A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på et

Læs mere

Borgergade 23 C, 8700 Horsens Tlf.: ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI LEKTIONSPLAN KAT. B

Borgergade 23 C, 8700 Horsens Tlf.: ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI LEKTIONSPLAN KAT. B T8 Borgergade 23 C, 8700 Horsens Tlf.: 4084 1122 ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI LEKTIONSPLAN KAT. B Kære elev! Der er lovkrav til køreuddannelsen (se mere på: www.politi.dk). Denne lektionsplans lektioner

Læs mere

Vitus Berings Plads 4, 8700 Horsens Tlf.:

Vitus Berings Plads 4, 8700 Horsens Tlf.: T9 Vitus Berings Plads 4, 8700 Horsens Tlf.: 4084 1122 LEKTIONSPLAN KAT. B ELEVKOPI Navn CPR nr. Adresse Postnr./By Fast tlf./mobil Email 1 Lektion 1-2 2 x 45 min. (Teorilokale) Køreuddannelsens formål

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen

Læs mere

Beringsplads 4, 8700 Horsens Tlf.:

Beringsplads 4, 8700 Horsens Tlf.: T9 Beringsplads 4, 8700 Horsens Tlf.: 4084 1122 LEKTIONSPLAN KAT. B Navn CPR nr. Adresse Postnr./By Fast tlf./mobil Email 1 Kære elev! Der er lovkrav til køreuddannelsen (se mere på: www.politi.dk). Denne

Læs mere

Hvilke(n) betydning har undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A for undervisningen?

Hvilke(n) betydning har undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A for undervisningen? Spørgsmål 1 Hvilke(n) betydning har undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A for undervisningen? 1. Den har kun vejledende betydning og kan fraviges, hvis kørelæreren og eleven skønner, at

Læs mere

LEKTIONSPLAN GOD ARBEJDSLYST

LEKTIONSPLAN GOD ARBEJDSLYST GOD ARBEJDSLYST Med lektionsplanen har du fået udleveret din studieplan og vi vil fra Kørekortperten ønske dig held og lykke med din køreuddannelse. Det vigtigste for os er faktisk: At du får dit KØREKORT

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på et

Læs mere

Lektionsplan Kategori B (Lektionsplan jfr. BEK 26, 29 & 30 stk. 2.)

Lektionsplan Kategori B (Lektionsplan jfr. BEK 26, 29 & 30 stk. 2.) Kørekort Skolen I/S Klosterbakken 22 st. th., 5000 Odense C Tlf.: 27 73 74 75 Lektionsplan Kategori B (Lektionsplan jfr. BEK 26, 29 & 30 stk. 2.) Eleveksemplar Lærereksemplar Elev: Adresse: Tlf. / Mobil:

Læs mere

Lektionsplan kategori B for:

Lektionsplan kategori B for: Navn: Adresse: Postnr: Mobilnr: Start dato Lektionsplan kategori B for: By Email Slut dato Kørelærer 1 Per Egekjær Disagervej 9 4200 Slagelse tlf. 21 79 05 75 egekjaer@me.com... Underskrift Kørelærer 3...

Læs mere

Spørgsmål 1 Spørgsmål 2

Spørgsmål 1 Spørgsmål 2 Spørgsmål 1 Hvilke(t) af følgende præstationskrav indgår i den praktiske prøve? 1. Angive årsager til, indhold eller betydning af 2. Aflæse og forstå betydningen af 3. Opfatte og bedømme 4. Ved øvelse

Læs mere

Lektionsplan kategori B for:

Lektionsplan kategori B for: Navn: Lektionsplan kategori B for: Adresse: Postnr: By Mobilnr: Email Start dato Slut dato Kørelærer 1 Per Egekjær Disagervej 9 4200 Slagelse tlf. 21 79 05 75 egekjaer@me.com Kørelærer 2 Anders Støvring

Læs mere

LEKTIONSPLAN PERSONBIL KATEGORI B. Adresse: Navn: tage kurset op til 1 år før du starter kørekortundervisningen

LEKTIONSPLAN PERSONBIL KATEGORI B. Adresse: Navn: tage kurset op til 1 år før du starter kørekortundervisningen Obligatorisk kursus til kørekort ALLE, der skal have kørekort for første gang, skal gennemgå et 7 timers kursus i færdselsrelateret førstehjælp. Du kan tage kurset op til 1 år før du starter kørekortundervisningen

Læs mere

Har du tid - så har jeg RAT

Har du tid - så har jeg RAT Gina Jaqueline Nielsen Åmosevej 84 4440 Mørkøv : 20 208 209 CVR: 30 43 98 05 LEKTIONSPLAN PERSONBIL KATEGORI B Navn: Nr. 2011 - -. Adresse: Postnr.: By: Fødselsdato/år: Telefon: Telefon: Har du tid - så

Læs mere

Lektionsplan for Kat. B

Lektionsplan for Kat. B Kari s Køreskole 40983614 Lektionsplan for Kat. B Elevens Navn : Adresse : Post nr. & by : Tlf. : Start dato : Slut dato : Lektionsplan for køreuddannelsen til kategori B Køreuddannelsen skal mindst omfatte:

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN BUS

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN BUS LEKTIONSPLAN FOR UNDERVISNINGEN TIL BUS KATEGORI D Undervisningen påbegyndt: - afsluttet: Elev: Navn: Adresse: Post nr. By KompetenceCenter for Transport og logistik - en del af Tlf.: nr. Undervisning

Læs mere

Lektionsplan. Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Elevnavn. Postnr./By. Adresse. E-mail. Tlf. Slutdato. Startdato. Kørelærer: Kørelærer: Kørelærer:

Lektionsplan. Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Elevnavn. Postnr./By. Adresse. E-mail. Tlf. Slutdato. Startdato. Kørelærer: Kørelærer: Kørelærer: Lektionsplan Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Kildemarksvej 37 4700 Næstved 28 117 117 ens lektionsplan ens lektionsplan navn Adresse Tlf Startdato Postnr./By E-mail Slutdato : Mikael Kastrup Hansen Kalbyrisvej

Læs mere

Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Version med 9 x teori. Elevens navn Adresse Mobil. . Kørelærerens

Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Version med 9 x teori. Elevens navn Adresse Mobil.  . Kørelærerens Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Version med 9 x teori SØGAARDS KØRESKOLE V/Peter Søgaard Hovvej 87 3060 Espergærde 4055 2472 CVR-nr: 16166936 Nordea Bank 2313 1860020316 Elevens navn Adresse

Læs mere

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon Dato Lektion Tid Sign. Elev Sign. Lærer Køreskolen 4690 Lektionsplan Kategori B Elevens Navn: Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690 Adresse: Telefon Uddannelse påbegyndt d. Afsluttet d. www. Køreskolen4690.dk

Læs mere

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon Dato Lektion Tid Sign. Elev Sign. Lærer Køreskolen 4690 Lektionsplan Kategori B Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690 Elevens Navn: Adresse: Telefon Uddannelse påbegyndt d. Afsluttet d. www. Køreskolen4690.dk

Læs mere

Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Elevens navn Adresse Mobil. . Kørelærerens

Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Elevens navn Adresse Mobil.  . Kørelærerens Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil SØGAARDS KØRESKOLE V/Peter Søgaard Hovvej 87 3060 Espergærde 4055 2472 CVR-nr: 16166936 Nordea Bank 2313 1860020316 Elevens navn Adresse Mobil E-mail Peter Søgaard

Læs mere

Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B. Version 7.06

Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B. Version 7.06 Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Færdselsstyrelsens bekendtgørelse af 30. november 1995 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

BESTÅ. LEKTIONSPLAN. for køreuddannelsen til kategori B. Elevens navn. Adresse. Postnr. Mobiltlf. Fødselsdato. . Elevens lektionsplan

BESTÅ. LEKTIONSPLAN. for køreuddannelsen til kategori B. Elevens navn. Adresse. Postnr. Mobiltlf. Fødselsdato.  . Elevens lektionsplan for køreuddannelsen til kategori B Elevens lektionsplan Kørelærerens lektionsplan Elevens navn Adresse Postnr. Mobiltlf. By Fødselsdato E-mail Udd. start den: Udd. slut den: BESTÅ. Kære elev Køreskolen

Læs mere

Lektionsplan kategori B Personbil

Lektionsplan kategori B Personbil Køge Bugt køreskole Teori: Tøxensvej 2, 4600 Køge Åmarkens køreskole Teori: Lodsvej 2, 1.sal, 2650 Hvidovre EasyDrive.dk - Ishøj Teori: Lodsvej 2, 1.sal, 2650 Hvidovre Kontaktoplysninger: Telefon/sms 2425

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E Version 5.09 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 873 af 10. september 2009 om undervisningsplan for

Læs mere

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN VOGNTOG

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN VOGNTOG LEKTIONSPLAN FOR UNDERVISNINGEN TIL VOGNTOG KATEGORI C/E Mileparken 12a 2740 Skovlunde Tlf. 44870100 www.ucplus.dk Undervisningen påbegyndt: - afsluttet: Elev Navn: Adresse: Tlf. nr.: E-mail.: Ver. 01.07.2015

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI D

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI D LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI D Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 342 af 1. maj 2009 om undervisningsplan for køreuddannelsen til

Læs mere

City køreskolens lille teoribog

City køreskolens lille teoribog City køreskolens lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle

Læs mere

Vores lille teoribog

Vores lille teoribog Generelle hastigheder Vores lille teoribog 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Spiritus: Højst tilladte promillegrænse

Læs mere

FEJLKATALOG Praktisk prøve

FEJLKATALOG Praktisk prøve 2. udgave FEJLKATALOG Praktisk prøve Kategori AM (lille) Bedømmelse af fejl Formålet med den praktiske prøve er, at den censor skal bedømme, om den enkelte elev har tilegnet sig de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

Eleven s Navn:Leander Kokspang

Eleven s Navn:Leander Kokspang CPR nr: Eleven s Navn:Leander Kokspang Nørregade 56. 5000 Odense C Tlf: 20 10 38 25 @: Leanderk@Live.dk Kørelærers Lektionsplan og din Ansøgning om kørekort skal altid medbringes til Grøn Køreskole dvs.

Læs mere

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver)

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver) Side 1 af 9 FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes kan bedømmes ved praktiske prøver) Formålet med køreprøven er, at den prøvesagkyndige skal bedømme, om aspiranten har erhvervet de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C1 og C Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D1 og D Undervisningsplan

Læs mere

1. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 16 tons. 2. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 18 tons

1. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 16 tons. 2. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 18 tons Spørgsmål 1 Hvilke(n) af følgende lovbestemmelser om bus skal eleven have kendskab til? 1. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 16 tons 2. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORIERNE C1/E OG D1/E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORIERNE C1/E OG D1/E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORIERNE C1/E OG D1/E Version 1.13 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 1089 af 25. november 2012 om undervisningsplan

Læs mere

- - - Teoriprøve - - -

- - - Teoriprøve - - - - - - Teoriprøve - - - læs dette godt og bestå første gang Generelle hastighedsgrænser Hvem må køre hvad? Bil Bil/anhænger Lastbil I tættere bebygget område 50 km/t I tættere bebygget område 5o km/t 50

Læs mere

Kørsel på vej. Øvelseshæfte

Kørsel på vej. Øvelseshæfte EasyDrive.dk Administration: Tranegilde Bygade 13, 2635 Ishøj Tlf. 24 25 42 00 e-mail info@easydrive.dk Kørsel på vej Øvelseshæfte Mål med øvelserne på vej Formålet med undervisningen er at give dig færdighed

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C1 og C Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D1 og D Undervisningsplan

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI AM

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI AM LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI AM Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 1086 af 25. november 2012 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL MOTORCYKEL

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL MOTORCYKEL LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL MOTORCYKEL Færdselsstyrelsen er en del af Trafik- og Byggestyrelsen Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til bekendtgørelse om undervisningsplan for

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C1

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C1 LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C1 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 1087 af 25. november 2012 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E) Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og 134a i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af 24. august 1992

Læs mere

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver)

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver) Side 1 af 10 FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes kan bedømmes ved praktiske prøver) Formålet med køreprøven er, at den prøvesagkyndige skal bedømme, om aspiranten har erhvervet de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver)

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver) Side 1 af 11 FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes kan bedømmes ved praktiske prøver) Formålet med køreprøven er, at den prøvesagkyndige skal bedømme, om ansøgeren har erhvervet de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E Færdselsstyrelsen er en del af Trafik- og Byggestyrelsen Version 6.14 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til bekendtgørelse nr. 873 af 10.

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B/E og C/E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B/E og C/E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B/E og C/E Færdselsstyrelsen er en del af Trafik- og Byggestyrelsen Version 1.16 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til bekendtgørelse nr.

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D OG E

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D OG E SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D OG E Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C1 og C Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D1 og D Undervisningsplan

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 198 af 26. februar 2014 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C1 og C Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D1 og D Undervisningsplan

Læs mere

Færdsel - Kørende (fl 14-40)

Færdsel - Kørende (fl 14-40) Færdsel - Kørende (fl 14-40) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 9.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 27.12.2016 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 873 af 10. september 2009 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

Advarselstavler A 11 Farligt vejkryds A 11 Farligt vejkryds A 16 Rundkørsel A 17 Fodgængerfelt

Advarselstavler A 11 Farligt vejkryds A 11 Farligt vejkryds A 16 Rundkørsel A 17 Fodgængerfelt Advarselstavler A 11 Farligt vejkryds... 7-36 A 11 Farligt vejkryds... 7-54 A 16 Rundkørsel... 7-51 A 17 Fodgængerfelt... 7-9 A 17 Fodgængerfelt... 7-19 A 17 Fodgængerfelt med undertavle Gågade... 7-32

Læs mere

Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C. Version 3.07

Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C. Version 3.07 Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Færdselsstyrelsens bekendtgørelse af 11. juni 1996 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

DE GODE RÅD FØR TEORIPRØVEN

DE GODE RÅD FØR TEORIPRØVEN DE GODE RÅD FØR TEORIPRØVEN De følgende sider er udarbejdet for at give dig nogle af de vigtigste regler at huske før din teoriprøve. Det første indskud du har til at svare er 80 % korrekt og hvis du er

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI D/E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI D/E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI D/E Færdselsstyrelsen er en del af Trafik- og Byggestyrelsen Version 6.14 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til bekendtgørelse nr. 874 af

Læs mere

LOG BOG LOG BOG ELEVENS LEKTIONSPLAN LEKTIONSPLAN KØRELÆRERENS. Christian Ejlers Forlag. Christian Ejlers Forlag. LOGBOG, 1.udgave, 1.

LOG BOG LOG BOG ELEVENS LEKTIONSPLAN LEKTIONSPLAN KØRELÆRERENS. Christian Ejlers Forlag. Christian Ejlers Forlag. LOGBOG, 1.udgave, 1. LOGBOG, 1.udgave, 1.oplag 2006/4 Redaktion: Morten Rud Johansen og Jacob Ditlevsen ISBN 87 7241 126 0 Copyright: by Christian Ejlers Forlag 2006 Design og sats: Carl-H.K. Zakrisson, Polytype Tryk og indbinding:

Læs mere

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Trafik og Ejendomme Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28, 92, stk. 1, nr.1, bestemmes med samtykke af

Læs mere

Trafiknetværk Nordsjælland Vej-Skole-Politiseminar Torsdag i Hillerød Cyklistregler

Trafiknetværk Nordsjælland Vej-Skole-Politiseminar Torsdag i Hillerød Cyklistregler Trafiknetværk Nordsjælland Vej-Skole-Politiseminar Torsdag 19-01-2017 i Hillerød Cyklistregler Svend Erik Petersen, fhv. konsulent Rigspolitiet Nationalt, Færdselscenter Lov- og regelgrundlag: Færdselsloven,

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 27. november 2012. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor knallert 1)

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 27. november 2012. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor knallert 1) Lovtidende A 2012 Udgivet den 27. november 2012 25. november 2012. Nr. 1086. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor knallert 1) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og efter bemyndigelse

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL STOR LASTBIL (KATEGORI C)

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL STOR LASTBIL (KATEGORI C) LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL STOR LASTBIL (KATEGORI C) Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 1310 af 28. november 2014 om undervisningsplan for

Læs mere

Instruktørvejledning

Instruktørvejledning Køreteknisk anlæg Fyn A/S Instruktørvejledning Køreteknik Efteruddannelse Kontaktpersoner på køreteknikken: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Booking: Søren Tlf. 63 33 15 10 Email: sp@tucfyn.dk

Læs mere

3/24/2017. Færdselstavler. Oplysningstavler. Ophængt pilafmærkning. E 92 Teksttavle

3/24/2017. Færdselstavler. Oplysningstavler. Ophængt pilafmærkning. E 92 Teksttavle Færdselstavler Oplysningstavler Ophængt pilafmærkning E 92 Teksttavle Præcisering af tilladte tavletyper som variable tavler står i bilag 1 Vognbaner ved kryds E 16 Vognbaneforløb/-skift A 43 bruges ikke

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor knallert (kategori AM)1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor knallert (kategori AM)1) Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor knallert (kategori AM)1) I medfør af 56, stk. 5, 1. pkt., og 64, stk. 5, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 5. januar

Læs mere

Bekendtgørelse af færdselslov

Bekendtgørelse af færdselslov Bekendtgørelse af færdselslov Herved bekendtgøres færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 726 af 26. juli 2000, med de ændringer, der følger af 1 i lov nr. 1316 af 20. december 2000, lov nr. 1318 af 20.

Læs mere

Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

Bekendtgørelse af færdselsloven 1)

Bekendtgørelse af færdselsloven 1) LBK nr 1386 af 11/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 20. oktober 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-84-0319 Senere ændringer til forskriften LOV nr 716 af 25/06/2010

Læs mere

TRAFIK ORDBOG LISTE MED UDTRYK & ORD BRUGT I KØRETEORI

TRAFIK ORDBOG LISTE MED UDTRYK & ORD BRUGT I KØRETEORI 27 TRAFIK ORDBOG LISTE MED UDTRYK & ORD BRUGT I KØRETEORI A Accelerere - At sætte hastigheden hurtigt op. Adfærd - Venlighed over for andre trafikanter, lad dig ikke ophidse, eller provoker andre trafikanter

Læs mere

Jens Erik Thinggaard 1

Jens Erik Thinggaard 1 Evaluerende 1 Dette program, er en introduktion til evaluerende prøver, hvor prøvernes opbygning, spørgeformer og begreber gennemgås. 2 Der er højre vigepligt i krydset.... Jeg har ubetinget vigepligt...

Læs mere

Typiske ulykker med ældre bilister

Typiske ulykker med ældre bilister Typiske ulykker med ældre bilister 15 2 Typiske ulykker med ældre bilister De almindeligste ulykkesårsager i trafikken er kørsel med høj hastighed og kørsel med sprit eller narkotika i blodet. Ældre bilister

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

BESTÅ. MINI TEORIBOG

BESTÅ. MINI TEORIBOG BESTÅ. MINI TEORIBOG HASTIGHEDSGRÆNSER TÆTTERE BEBYGGET OMRÅDE: Indenfor 50 km/t Udenfor 80 km/t Motorvej 130 km/t Motortrafikvej 80 km/t HASTIGHEDSNEDSÆTTELSE SKAL SKE I/VED: Uoverskueligt kryds Uoverskueligt

Læs mere

Traktor. Færdselsskolen Kim Bille 40 31 25 25

Traktor. Færdselsskolen Kim Bille 40 31 25 25 Færdselsskolen Kim Bille 40 31 25 25 Grundregler m.v. Trafikanter skal optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed, så at der ikke opstår fare eller forvoldes skade eller ulempe for andre, og således

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 10. februar 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 10. februar 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 10. februar 2009 16. januar 2009. Nr. 92. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel (kategori A) 1) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og efter

Læs mere

Instruktørvejledning. Køreteknik kat. C + D + C/E. Køreteknikken på TUC Fyn: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk

Instruktørvejledning. Køreteknik kat. C + D + C/E. Køreteknikken på TUC Fyn: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Instruktørvejledning Køreteknik kat. C + D + C/E Køreteknikken på TUC Fyn: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Booking: Søren Tlf. 63 33 15 10 Email: sp@tucfyn.dk Værksted: Esben Tlf. 20

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=139027

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=139027 Side 1 af 51 Til forsiden af retsinformation.dk Kapitel 1 Lovens område m.v. Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1047 af 24/10/2011 Gældende (Færdselsloven) Offentliggørelsesdato: 17-11-2011 Justitsministeriet

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1058 af 04/11/2008 Gældende (Færdselsloven) Offentliggørelsesdato: 06-11-2008 Justitsministeriet Accession A20080105829 Entydig dokumentidentifikation AA004544 Dato for førstegangsindlæggelse 06-11-2008

Læs mere

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune 1. maj 2009. Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune Teknisk Forvaltning Side 2 Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28 stk. 3, 3. pkt. 92, stk. 1

Læs mere

Når man kører på skateboard i trafikken, skal man køre på - Vejen - Cykelstien - Fortovet - Det er ikke tilladt at køre på skateboard i trafikken

Når man kører på skateboard i trafikken, skal man køre på - Vejen - Cykelstien - Fortovet - Det er ikke tilladt at køre på skateboard i trafikken Trafik Quiz De rigtige svar er markeret med fed. 1. 2. 3. 4. 5. Hvor meget reduceres fodgængeres risiko for at komme til skade i mørke, hvis de bærer reflekser? - 15 % - 25 % - 55 % - 85 % Når man kører

Læs mere

Grænseegnens Touring Club

Grænseegnens Touring Club Kørevejledning for Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med Grænseegnens Touring Club har så ensartet en forståelse af vores køresystem, at det er sikkert at deltage på ture med GTC. Det

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR GENNEMFØRELSE AF KØRELÆRERPRØVER. Rigspolitiet

RETNINGSLINIER FOR GENNEMFØRELSE AF KØRELÆRERPRØVER. Rigspolitiet RETNINGSLINIER FOR GENNEMFØRELSE AF KØRELÆRERPRØVER Rigspolitiet 1. BAGGRUND...3 2. TILMELDING TIL KØRELÆRERPRØVEN OG VIRKE SOM KØRELÆRERASPIRANT...4 3. SÆRLIGE FORHOLD...6 3.1 KUNDSKABSPRØVEN - AFSLUTTENDE

Læs mere

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN. Bus

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN. Bus LEKTIONSPLAN 15 - FOR UNDERVISNINGEN TIL Bus KATEGORI D Undervisningen påbegyndt: afsluttet: Elev Navn: Adresse: Tlf. nr.: E-mail.: Skole: Mileparken 12 A 2740 Skovlunde Tlf.: 4487 0100 Fax.: 4487 0199

Læs mere

Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B

Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B 0-1 Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og 134a

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel 1) BEK nr 237 af 13/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Rigspolitiet, j.nr. 2014-9050-3 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1519

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel (kategori A1, A2 og A)1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel (kategori A1, A2 og A)1) Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel (kategori A1, A2 og A)1) I medfør af 56, stk. 5, 1. pkt., og 64, stk. 5, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af

Læs mere

Bekendtgørelse af færdselsloven 1)

Bekendtgørelse af færdselsloven 1) LBK nr 38 af 05/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., j.nr. 2015-4380 Senere ændringer

Læs mere