Spørgsmål 1 Spørgsmål 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål 1 Spørgsmål 2"

Transkript

1 Spørgsmål 1 Hvilke(t) af følgende præstationskrav indgår i den praktiske prøve? 1. Angive årsager til, indhold eller betydning af 2. Aflæse og forstå betydningen af 3. Opfatte og bedømme 4. Ved øvelse opnå erfaring i Spørgsmål 2 Hvilke(t) betjeningsudstyr skal eleven kunne udpege? 1. Betjeningsanordning til åbning af tankdæksel 2. Kontakt til varme- og ventilationsanlæg 3. Påfyldningsdæksel for sprinklervæske 4. Speedometer

2 Spørgsmål 3 Hvilke(t) af disse krav stilles til eleven i undervisningen? 1. Eleven skal forberede sig på, at denne ved den praktiske prøve skal kunne beherske eventuelt at sætte hastigheden passende ned før en uoverskuelig bakketop. 2. Eleven skal forberede sig på, at denne ved teoriprøven skal kunne angive, at eneulykker først og fremmest hænger sammen med for høj hastighed efter forholdene 3. Eleven skal forberede sig på, at denne ved teoriprøven skal kunne angive betydningen af færdselstavle A35 (farlig rabat) 4. Eleven skal forberede sig på, at denne ved teoriprøven skal kunne opfatte og bedømme vejrforhold, der nedsætter udsynet Spørgsmål 4 Hvilke(n) af disse hastighedsregler gælder normalt ved kørsel med registreringspligtigt påhængskøretøj? 1. Ved kørsel på almindelig landevej må man højst køre 70 km/t 2. På motorveje må man højst køre 80 km/t, såfremt der ikke ved færdselstavler er fastsat en lavere hastighed 3. På motortrafikveje uden for tættere bebygget område må man højst køre 80 km/t, såfremt der ikke ved færdselstavler er fastsat en lavere hastighed 4. På motortrafikveje inden for tættere bebygget område må man højst køre 80 km/t, såfremt der ikke ved færdselstavler er fastsat en lavere hastighed

3 Spørgsmål 5 Hvilke(t) af følgende forhold omkring driftsbremsen skal eleven kunne kontrollere? 1. Ujævn bremsning eller pludselige hugninger fra et eller flere hjul tyder på fejl i bremsetromler, bremseskiver eller bremsebelægninger 2. Ved bremser med vakuumforstærker skal bremsepedalen (efter trykudligning) dog synke et lille stykke, mens den holdes nedtrådt, og motoren derpå startes 3. Bremsepedalen må ikke synke, mens den holdes nedtrådt ved konstant tryk 4. En hydraulisk driftsbremse kan enten være vakuumforstærket eller elektrisk forstærket Spørgsmål 6 Hvilke(t) af disse krav stilles til kørelærerens undervisning i afsnittet Aldersbetingede vanskeligheder i undervisningsplanen? 1. Eleven skal forberede sig på at kunne forklare om alle de omtalte forhold ved den praktiske prøve 2. Eleven skal forberede sig på, at alle de omtalte forhold kan indgå i både den teoretiske og den praktiske prøve 3. For alle de omtalte forhold er det tilstrækkeligt, at kørelæreren giver eleven kendskab til dem 4. Eleven skal forberede sig på, at alle de omtalte forhold kan indgå i teoriprøven

4 Spørgsmål 7 Hvilke(t) forhold omkring køretøjers styreegenskaber skal eleven ifølge undervisningsplanen kunne angive indholdet af? 1. Styrevillighed, dvs. hvor hurtigt køretøjet reagerer, når rattet eller styret drejes 2. Køretøjer med størst vægt på forhjulene er mindre styrevillige (understyringstendens) og mindre sidevindsfølsomme og dermed mere retningsstabile 3. Sidevindsfølsomhed, dvs. hvor meget køretøjet påvirkes af sidevind 4. Køretøjets styreegenskaber afhænger især af vægtens fordeling på forhjul og baghjul Spørgsmål 8 Hvad er formålet med undervisningen i afsnittet "Manøvrer på lukket øvelsesplads" i undervisningsplanen? 1. At give eleven færdighed i at beherske bilen ved alle hastigheder under udførelse af manøvrer, der forekommer i almindelig færdsel 2. At give eleven færdighed i at beherske bilen ved lave hastigheder under udførelse af manøvrer, der forekommer i almindelig færdsel. 3. Traktorvogntog har ofte bedre bremseevne end andre køretøjer, fordi alle påhængskøretøjer skal være forsynet med bremser. 4. At give eleven færdighed i at udføre de manøvrer, der forekommer i almindelig færdsel fejlfrit.

5 Spørgsmål 9 Hvilke(t) forhold omkring traktorers fartegenskaber skal eleven ifølge undervisningsplanen alene have kendskab til? 1. Traktorer og især traktorer med påhængskøretøj forveksles let med lastbiler. På afstand kan forskellen kun bedømmes på trekanten og hastigheden, som i forvejen er svær at bedømme 2. Traktorer har god accelerationsevne, men lav tophastighed, idet de højst må køre 30 km/t. De skal derfor bagpå være afmærket med en rød trekant for langsomtkørende køretøjer 3. Traktorvogntog har ofte bedre bremseevne end andre køretøjer, fordi alle påhængskøretøjer skal være forsynet med bremser 4. Traktorer og traktorvogntog har ofte ringere bremseevne end andre køretøjer, fordi en del traktorer kun bremser på to hjul, og fordi ikke alle påhængskøretøjer til traktor skal være forsynet med bremser Spørgsmål 10 Hvilke(n) faremuligheder omkring motorcyklers styreegenskaber skal eleven ifølge undervisningsplanen kunne opfatte og bedømme og reagere hensigtsmæssigt over for? 1. Alle motorcyklers store sidevindsfølsomhed, fx ved møde eller overhaling under kraftig sidevind 2. Store og tunge motorcykler er mere retningsstabile end små og lette motorcykler 3. Motorcykel med/uden sidevogn med tilkoblet påhængskøretøj kan have slingretendens som ved biler med påhængskøretøj 4. Store motorcyklers retningsstabilitet, fx ved kørsel i sving

6 Spørgsmål 11 Hvad er formålet med undervisningen i afsnittet Grundregler for bilkørsel.? 1. At give eleven viden om nogle generelle lovbestemmelser for bilkørsel før gennemførelse af øvelserne på lukket øvelsesplads 2. At give eleven viden om nogle generelle lovbestemmelser for bilkørsel før gennemførelse af øvelserne i kørsel på vej 3. At gøre eleven bekendt med nogle udtryk i færdselsloven, der præciserer bestemte krav til køremåden ved enhver manøvre 4. At gøre eleven bekendt med nogle udtryk i færdselsloven, der præciserer bestemte krav til køretøjets indretning og udstyr Spørgsmål 12 Hvor kan kørelæreren finde en præcisering af alle præstationskrav, der benyttes i delmålsbeskrivelserne i undervisningsplanen for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B)? 1. I hovedafsnit 1 2. I hovedafsnit 7 3. I hovedafsnit I hovedafsnit 0

7 Spørgsmål 13 Hvilke(n) af disse situationer, hvor der læsses gods af, kan betegnes som en standsning? 1. Bilen holder i 2 minutter 2. Bilen holder i 4 minutter 3. Bilen holder i 7 minutter 4. Bilen holder i 10 minutter Spørgsmål 14 Hvilke(n) af disse lovbestemmelser eller forhold gælder ifølge undervisningsplanen for særligt udstyr? 1. Under kørslen bør man medbringe en godkendt advarselstrekant 2. Forruden skal kunne holdes ren med viskere og vasker 3. Døre, motorhjelm og bagageklap skal være forsynet med lås 4. Forkert dæktryk kan vise sig ved ratslør

8 Spørgsmål 15 Hvilke(t) af disse præstationskrav anvendes normalt i den praktiske undervisning? 1. Aflæse og forstå betydningen af 2. Opfatte og bedømme 3. Reagere hensigtsmæssigt 4. Opnå nogen færdighed i Spørgsmål 16 Hvilke(t) af disse forhold skal en elev alene have kendskab til for at hindre en ulykke i at udvikle sig? 1. Afmærke ulykkesstedet for at undgå, at andre trafikanter påkører tilskadekomne personer 2. Om nødvendigt standse trafikken (eller lede den uden om) 3. Om nødvendigt fjerne forulykkede køretøjer, der er til fare for færdslen 4. Straks skynde sig videre, fordi det er forbudt at nærme sig et ulykkessted

9 Spørgsmål 17 Hvilke(t) af disse krav stilles til eleven i undervisningen i afsnittet Mobiltelefonens indvirkning på opfattelses- og reaktionsevnen i undervisningsplanen? 1. Eleven skal forberede sig på, at alle de omtalte forhold kan indgå i teoriprøven 2. Eleven skal forberede sig på, at alle de omtalte forhold kan indgå i den praktiske prøve 3. Eleven skal forberede sig på, at kunne forklare om nogle af de omtalte forhold ved den praktiske prøve 4. For alle de omtalte forhold er det tilstrækkeligt, at eleven får kendskab til dem Spørgsmål 18 Hvilke(t) af følgende forhold omkring bremser skal eleven kunne angive indholdet eller betydningen af? 1. Ujævn bremsning eller pludselige hugninger fra et eller flere hjul er tegn på fejl 2. Nødbremsen skal kunne bremse bilen sikkert, hvis driftsbremsen svigter 3. Bremsepedalen må ikke kunne trædes i bund, når der trædes hårdt på pedalen. Pedalvandringen er i øvrigt afhængig af bilfabrikatet 4. Hvis kontrollampen for ABS-bremsesystemet ikke slukkes kort efter igangsætning, er det tegn på fejl i ABS-bremsesystemet, og kun kørsel til nærmeste værksted er tilladt

10 Spørgsmål 19 Hvilke(t) af disse forhold gælder ifølge undervisningsplanen for brug af lys i lygtetændingstiden om dagen? 1. Når det er tåget, skal der mindst anvendes nærlys 2. Når det er tåget, skal der mindst anvendes positionslys 3. Når det er regn, skal der mindst anvendes nærlys 4. Når det er regn, skal der mindst anvendes positionslys Spørgsmål 20 Hvilke(t) af disse forhold påvirker opfattelses- og reaktionsevnen? 1. Legemlig træthed 2. Køretøjets manøvreegenskaber 3. Psykisk træthed 4. Køretøjets styreegenskaber

11 Spørgsmål 21 Hvilke(n) af disse lovbestemmelser og forhold gælder for særligt udstyr? 1. Alle siddepladser i bilen skal normalt være forsynet med sikkerhedsseler 2. Sikkerhedsselerne i bilen skal være uden beskadigelse 3. Bilen skal have et indvendigt førerspejl 4. Bilen skal i alle tilfælde have et udvendigt spejl i højre side Spørgsmål 22 Ved hvilke(n) af disse promiller vil man første gang (normalt) blive frakendt førerretten betinget, når der ikke er sket uheld eller lignende? 1. Ved en promille på 0,7 2. Ved en promille på 0,9 3. Ved en promille på 1,1 4. Ved en promille på 1,3

12 Spørgsmål 23 Hvilke af disse køretøjer må køre på motorvej? 1. Alle motorkøretøjer, der lovligt kan køre mindst 50 km/t 2. Alle store knallerter, der lovligt kan køre mindst 45 km/t 3. Alle motordrevne køretøjer, der lovligt kan køre mindst 40 km/t 4. Alle traktorer, der er fabrikeret til at køre 50 km/t Spørgsmål 24 Hvilke(t) af disse krav stilles til kørelærerens undervisning? 1. Kørelæreren skal undervise eleven i at kunne udpege kontakt til rudevisker og vasker 2. Kørelæreren skal undervise eleven i at kunne udpege kontakt til overgear 3. Kørelæreren skal forberede eleven på, at denne ved den praktiske prøve skal kunne angive betydningen af afspærringshanen for benzintilførsel 4. Kørelæreren skal undervise eleven i at kunne udpege kontakt til sædevarme

13 Spørgsmål 25 Hvorfor skal småbørn (under 5-6 år), der færdes på egen hånd, opfattes som et klart faretegn? 1. De mangler de nødvendige fysiske forudsætninger for at kunne færdes sikkert i færdslen 2. De mangler at kunne bedømme farerne i trafikken 3. De er usikre i deres bevægelser og kan derfor let snuble 4. De mangler de nødvendige psykiske forudsætninger for at kunne færdes sikkert i færdslen Spørgsmål 26 Hvilke(t) risikoforhold gælder ifølge undervisningsplanen ved Venstresving i kryds? 1. Ubehag ved den udsatte venteplads i midten af større kryds 2. Tendens til at overse krydsende cyklister ved indkørsel i krydset 3. Tendens til at overse bagfrakommende cyklister på dobbeltrettet cykelsti ved udkørsel af krydset 4. Utålmodighed, fordi der hele tiden er modkørende, man skal holde tilbage for

14 Spørgsmål 27 Hvilke(t) af disse forhold har betydning ved valg af hastighed? 1. Bakker, der nedsætter oversigten og skjuler eventuelle hindringer 2. Veje, hvor adskillelsen mellem vognbanerne er dobbelte varslingslinjer 3. Veje, hvor kørebanebelægningen har ringe friktion og dermed nedsat vejgreb 4. Vejrforhold, der nedsætter udsynet Spørgsmål 28 Hvilke(t) forhold om bremselængde skal kørelæreren undervise eleven i? 1. Bremselængden er det stykke vej, bilen kører, fra man sætter foden på bremsepedalen, og indtil bilen står stille 2. Bremselængden er det stykke vej, bilen kører, fra bremsning påbegyndes, og indtil bilen står stille 3. For en almindelig personbil må bremselængden højst være 4,5 m ved 30 km/t 4. For en almindelig personbil må bremselængden højst være 6 m ved 30 km/t

15 Spørgsmål 29 Hvilke(t) af disse køretøj(er) er det forbudt at overhale i vejsving med nedsat oversigt, hvor modkørende kan forekomme i ens egen vognbane? 1. To-hjulede motorcykler 2. To-hjulede store registreringspligtige knallerter 3. To-hjulede små ikke-registreringspligtige knallerter 4. To-hjulede cykler Spørgsmål 30 Hvilke(t) af disse forhold skal kørelæreren ifølge undervisningsplanen undervise eleven i? 1. En færdselssikker holdning udvikles bedst ved viden om egne begrænsninger 2. En færdselssikker holdning udvikles altid bedst ved påvirkning fra venner og omgangskreds 3. En færdselssikker holdning udvikles bedst ved at hævde sig i trafikken og gennem oplevelser af spænding 4. En færdselssikker holdning udvikles bedst ved en sund skepsis over for pålideligheden af det, man umiddelbart opfatter i færdslen

16 Spørgsmål 31 Hvordan skal føreren af en bil med ABS-bremser ifølge undervisningsplanen forholde sig, når der ved bremsning opstår kraftige vibrationer i bremsepedalen? 1. Føreren skal opretholde trykket på bremsepedalen, så længe bremsning ønskes 2. Føreren skal øjeblikkeligt slippe bremsepedalen 3. Føreren skal mindske trykket på bremsepedalen for at få vibrationerne til at ophøre 4. Føreren skal straks aktivere parkeringsbremsen Spørgsmål 32 Hvilke(t) af disse krav stilles til eleven i undervisningen i afsnit ? 1. Eleven skal forberede sig på, at denne ved den praktiske prøve skal kunne udføre en U-vending 2. Eleven skal forberede sig på, at de omtalte forhold indgår i teoriprøven 3. Det er tilstrækkeligt, at eleven opnår teoretisk kendskab til de omtalte forhold 4. Det er tilstrækkeligt, at eleven ser kørelæreren demonstrere de omtalte forhold i praksis

17 Spørgsmål 33 Hvilke(n) af disse færdighed(er) skal eleven beherske under kørsel på vej? 1. Evt. skifte til lavere gear før bakken 2. Holde så langt til højre som muligt, hvis den bagvedkørende vil overhale 3. På grundlag af foran- og bagvedkørendes hastighed og placering bedømme, om sammenfletningen kan gennemføres uden risiko 4. Ved igangsætning accelerere så hurtigt, at kørende, der nærmer sig bagfra, normalt ikke behøver at nedsætte hastigheden Spørgsmål 34 Hvilke(n) af følgende lovbestemmelser omkring styreapparatet skal eleven kunne angive indholdet af? 1. Der må ikke på grund af slid eller lignende forekomme væsentligt slør i styreapparatet som helhed eller i dets enkelte dele 2. ESC-systemet er forsynet med en kontrollampe. Hvis denne lyser konstant, kan der være fejl i ESC-systemet, og bilfabrikantens anvisninger skal følges 3. Styreapparatet skal være således indrettet, at bilen kan styres let, sikkert og hurtigt 4. Der må normalt ikke være ratslør. Dette kontrolleres ved, at hjulene straks følger rattets bevægelse (i biler med servostyring foretages kontrollen med startet motor)

18 Spørgsmål 35 Hvilke(n) af disse færdigheder skal eleven kunne beherske i afsnittet Kørsel forbi holdende køretøjer og gående mv. i undervisningsplanen? 1. Give signal til advarsel, hvis det er nødvendigt og samtidig være parat til at bremse 2. Altid standse helt op ved stoplinie ved jernbaneoverkørsel, for at orientere sig efter tog 3. Se efter modkørende, der pludselig kan dukke op 4. Se efter tegn på, at en eventuel skolepatrulje leder elever over kørebanen Spørgsmål 36 Hvilke(t) at disse krav stilles til undervisningen i afsnittet Alkohol som ulykkes- og skadesfaktor i undervisningsplanen? 1. Eleven skal forberede sig på, at alle de omtalte forhold kan indgå i den praktiske prøve 2. For alle de omtalte forhold er det tilstrækkeligt, at eleven opnår kendskab til dem 3. Eleven skal forberede sig på, at nogle af de omtalte forhold kan indgå i teoriprøven 4. For nogle af de omtalte forhold er det tilstrækkeligt, at eleven opnår kendskab til dem

19 Spørgsmål 37 Hvilke(n) af disse færdigheder skal eleven kunne beherske i forbindelse med Hastighed under ligeudkørsel? 1. Se efter færdselstavler, der advarer om vejsving 2. Standse ved stoplinje ved jernbaneoverkørsel, hvor stoptavle er opsat 3. Se efter modkørende, der pludseligt kan dukke op 4. Se efter tegn på, at en eventuel skolepatrulje leder elever over vejen Spørgsmål 38 Hvilke(n) af disse perioder vil der mange steder på vejen opstå fedtet føre på grund af jord fra traktorer under kørsel til og fra markarbejde? 1. Forår 2. Sommer 3. Efterår 4. Vinter

20 Spørgsmål 39 Hvilke(t) af disse forhold udgør de egentlige retningslinjer for bedømmelsen ved den praktiske prøve? 1. Eleven skal kunne genkende betydningen af færdselstavlen A33 (løse sten) 2. Eleven skal kunne genkende betydningen af færdselstavlen A21 (cyklister) 3. Eleven skal kunne genkende betydningen af færdselstavlen H41 (afstandstavle) 4. Eleven skal kunne genkende betydningen af færdselstavlen V 12 (Stop) Spørgsmål 40 Hvilke(t) af disse krav stilles til kørelærerens undervisning i afsnittet om Fremkørsel mod kryds? 1. Kørelæreren skal forberede eleven på, at denne ved den praktiske prøve skal kunne beherske at bedømme oversigtsforholdene i krydset 2. Kørelæreren skal forberede eleven på, at denne ved den praktiske prøve skal kunne beherske at demonstrere politiets tegngivning 3. Kørelæreren skal forberede eleven på, at denne ved den praktiske prøve skal kunne kontrollere, at færdselsreguleringen i krydset er korrekt 4. Kørelæreren skal forberede eleven på, at denne ved den praktiske prøve skal kunne angive betydningen af kørebanestriben Fodgængerfelt (S 17)

21 Spørgsmål 41 Hvilke(n) af disse færdigheder skal eleven kunne beherske? 1. Tilkoble en påhængsvogn med en tilladt totalvægt på højst 750 kg 2. Holde hastigheden jævn under anvendelse af fartpilot 3. Se efter, om forankørende, der svinger eller skifter vognbane, har plads til at fuldføre manøvren 4. Trække lidt til venstre for den forankørende, hvis det er nødvendigt for at forbedre orienteringen Spørgsmål 42 Hvilke(n) af disse færdigheder skal eleven kunne beherske ved venstresving? 1. Se efter gående, der er på vej ud i fodgængerfelt eller på vej over kørebanen til venstre i krydset 2. Holde tilbage for modkørende 3. Følge evt. svingbane i krydset 4. Orientere sig om, at bagfrakommende er klar over hensigten

22 Spørgsmål 43 Hvad betyder færdselstavlen B13? 1. At man som bilist altid skal stoppe ved stoplinjen 2. At man som bilist skal stoppe før passage af jernbanespor 3. At man som bilist har ubetinget vigepligt ved fremkørsel efter tavlen 4. At man i visse situationer (lav trafikintensitet) ikke behøver at stoppe helt op Spørgsmål 44 Hvilke(t) forhold omkring koblingen skal eleven have kendskab til? 1. Forbindelsen til gearkassen afbrydes, når koblingspedalen trædes i bund 2. Tændingsnøglen eller startknappen skal straks slippes, når motoren er startet, da startmotoren ellers ødelægges 3. For personbiler, hvor der indgår hydraulik til koblingen, skal væskestanden være tilstrækkelig 4. Koblingen fungerer i princippet på den måde, at en plade presses mod et roterende hjul på krumtappen, hvorved bevægelsen føres videre til gearkassen

23 Spørgsmål 45 Hvilke(t) af disse forhold udgør de egentlige retningslinjer for bedømmelsen ved teoriprøven? 1. Eleven skal kunne genkende og angive betydningen af kørebanestriben S17 (fodgængerfelt) 2. Eleven skal kunne genkende og angive betydningen af kørebanestriben S13 (stoplinje) 3. Eleven skal kunne genkende og angive betydningen af signallyset X12 (pilsignaler) 4. Eleven skal kunne genkende og angive betydningen af færdselstavlen UB 11,1 (forvarsling for stop)

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen

Læs mere

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes:

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes: Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på et særskilt

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på et

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på

Læs mere

Hvilke(n) betydning har undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A for undervisningen?

Hvilke(n) betydning har undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A for undervisningen? Spørgsmål 1 Hvilke(n) betydning har undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A for undervisningen? 1. Den har kun vejledende betydning og kan fraviges, hvis kørelæreren og eleven skønner, at

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på et

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen

Læs mere

Lektionsplan (Logbog)

Lektionsplan (Logbog) Jernbanegade 5 B, 4000 Roskilde Lektionsplan (Logbog) Eleveksemplar Undervisereksemplar * *Navn Underskrives efter hvert undervisningsmodul af kørelærer og elev. Kørelærerens eksemplar medbringes ved alle

Læs mere

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes:

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes: Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på et særskilt

Læs mere

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes:

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes: Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C, D og E. Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B/E. Undervisningsplan

Læs mere

City køreskolens lille teoribog

City køreskolens lille teoribog City køreskolens lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

Vores lille teoribog

Vores lille teoribog Generelle hastigheder Vores lille teoribog 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Spiritus: Højst tilladte promillegrænse

Læs mere

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon Dato Lektion Tid Sign. Elev Sign. Lærer Køreskolen 4690 Lektionsplan Kategori B Elevens Navn: Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690 Adresse: Telefon Uddannelse påbegyndt d. Afsluttet d. www. Køreskolen4690.dk

Læs mere

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon Dato Lektion Tid Sign. Elev Sign. Lærer Køreskolen 4690 Lektionsplan Kategori B Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690 Elevens Navn: Adresse: Telefon Uddannelse påbegyndt d. Afsluttet d. www. Køreskolen4690.dk

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A1, A2 og A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages

Læs mere

Lygter, reflekser og horn Lovkrav: Bilen må kun være udstyret med påbudte eller tilladte lygter og reflekser.

Lygter, reflekser og horn Lovkrav: Bilen må kun være udstyret med påbudte eller tilladte lygter og reflekser. lere Styreapparat Let, sikkert og hurtigt Der må ikke pga slid eller lignende forekomme væsentlig sløri styapparetet som helhed eller i de enkelte dele Ved kørsel med lav hastighed skal rattet let kunne

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A1, A2 og A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages

Læs mere

Lektionsplan kategori B for:

Lektionsplan kategori B for: Valbyvej 1, tlf: 26482959 Navn: Lektionsplan kategori B for: cpr-nr: Adresse: Postnr: By Mobilnr: Email Start dato Slut dato Kørelærer 1 Per Egekjær Disagervej 9 tlf. 21 79 05 75 egekjaer@me.com Kørelærer

Læs mere

Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve

Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve Eleven skal: - kontrollere, vil sige, at eleven uden brug af værktøj i praksis skal kunne undersøge og tage stilling til om de i de pågældende kontrolafsnit

Læs mere

- - - Teoriprøve - - -

- - - Teoriprøve - - - - - - Teoriprøve - - - læs dette godt og bestå første gang Generelle hastighedsgrænser Hvem må køre hvad? Bil Bil/anhænger Lastbil I tættere bebygget område 50 km/t I tættere bebygget område 5o km/t 50

Læs mere

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver)

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver) Side 1 af 9 FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes kan bedømmes ved praktiske prøver) Formålet med køreprøven er, at den prøvesagkyndige skal bedømme, om aspiranten har erhvervet de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122

Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122 Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122 LEKTIONSPLAN KAT. B ELEVKOPI Navn CPR nr. Adresse Postnr./By Fast tlf./mobil Email 1 Lektion 1-2 1 Lektion = 45 min Køreuddannelsens formål og indhold. Undervisningens

Læs mere

Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve

Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve Eleven skal: - kontrollere, vil sige, at eleven uden brug af værktøj i praksis skal kunne undersøge og tage stilling til om de i de pågældende kontrolafsnit

Læs mere

Kørsel på vej. Øvelseshæfte

Kørsel på vej. Øvelseshæfte EasyDrive.dk Administration: Tranegilde Bygade 13, 2635 Ishøj Tlf. 24 25 42 00 e-mail info@easydrive.dk Kørsel på vej Øvelseshæfte Mål med øvelserne på vej Formålet med undervisningen er at give dig færdighed

Læs mere

St. Voldgade 5, 8900 Randers C

St. Voldgade 5, 8900 Randers C St. Voldgade 5, 8900 Randers C www.meyers-køreskole.dk mads@meyers-koreskole.dk Elevens navn Elevens Tlf. Nr. Elevens Adresse Undervisning startet Teoriprøve: Glatbane: Kørelærer: Mads Meyer Michael W.

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A1, A2 og A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages

Læs mere

Lektionsplan til Kategori B. Almindelig personbil

Lektionsplan til Kategori B. Almindelig personbil Lektionsplan til Kategori B Almindelig personbil Elevens navn: Adresse: Telefon nummer: Cpr. nr.: Lektionsplan til kategori B Køreundervisningen skal mindst omfatte: 29 teorilektioner i teorilokale og

Læs mere

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B.

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori B starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr. Der er udarbejdet følgende oversigt

Læs mere

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver)

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver) Side 1 af 10 FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes kan bedømmes ved praktiske prøver) Formålet med køreprøven er, at den prøvesagkyndige skal bedømme, om aspiranten har erhvervet de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

Kontrolpunkter Folderen indeholder de kontrolpunkter du skal kunne tjekke ved den praktiske prøve.

Kontrolpunkter Folderen indeholder de kontrolpunkter du skal kunne tjekke ved den praktiske prøve. Kontrolpunkter Folderen indeholder de kontrolpunkter du skal kunne tjekke ved den praktiske prøve. 1 Du skal kunne udpege følgende betjeningsudstyr: 1) Kontakt til ratlås, tænding, elektrisk starter, rudevisker

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

LEKTIONSPLAN PERSONBIL KATEGORI B. Adresse: Navn: tage kurset op til 1 år før du starter kørekortundervisningen

LEKTIONSPLAN PERSONBIL KATEGORI B. Adresse: Navn: tage kurset op til 1 år før du starter kørekortundervisningen Obligatorisk kursus til kørekort ALLE, der skal have kørekort for første gang, skal gennemgå et 7 timers kursus i færdselsrelateret førstehjælp. Du kan tage kurset op til 1 år før du starter kørekortundervisningen

Læs mere

LOG BOG LOG BOG ELEVENS LEKTIONSPLAN LEKTIONSPLAN KØRELÆRERENS. Christian Ejlers Forlag. Christian Ejlers Forlag. Kategori A.

LOG BOG LOG BOG ELEVENS LEKTIONSPLAN LEKTIONSPLAN KØRELÆRERENS. Christian Ejlers Forlag. Christian Ejlers Forlag. Kategori A. LOGBOG, 3.udgave, 1.oplag 2006/6 Redaktion: Mogens Stjernqvist og Lars-Christian Borg ISBN 87 7241 143 0 Copyright: by Christian Ejlers Forlag 1999 Design og sats: Carl-H.K. Zakrisson, www.polytype.dk

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C1 og C Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D1 og D Undervisningsplan

Læs mere

Har du tid - så har jeg RAT

Har du tid - så har jeg RAT Gina Jaqueline Nielsen Åmosevej 84 4440 Mørkøv : 20 208 209 CVR: 30 43 98 05 LEKTIONSPLAN PERSONBIL KATEGORI B Navn: Nr. 2011 - -. Adresse: Postnr.: By: Fødselsdato/år: Telefon: Telefon: Har du tid - så

Læs mere

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver)

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver) Side 1 af 11 FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes kan bedømmes ved praktiske prøver) Formålet med køreprøven er, at den prøvesagkyndige skal bedømme, om ansøgeren har erhvervet de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

FEJLKATALOG Praktisk prøve

FEJLKATALOG Praktisk prøve 2. udgave FEJLKATALOG Praktisk prøve Kategori AM (lille) Bedømmelse af fejl Formålet med den praktiske prøve er, at den censor skal bedømme, om den enkelte elev har tilegnet sig de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

Borgergade 23 C, 8700 Horsens Tlf.: ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI LEKTIONSPLAN KAT. B

Borgergade 23 C, 8700 Horsens Tlf.: ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI LEKTIONSPLAN KAT. B T8 Borgergade 23 C, 8700 Horsens Tlf.: 4084 1122 ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI LEKTIONSPLAN KAT. B Kære elev! Der er lovkrav til køreuddannelsen (se mere på: www.politi.dk). Denne lektionsplans lektioner

Læs mere

DE GODE RÅD FØR TEORIPRØVEN

DE GODE RÅD FØR TEORIPRØVEN DE GODE RÅD FØR TEORIPRØVEN De følgende sider er udarbejdet for at give dig nogle af de vigtigste regler at huske før din teoriprøve. Det første indskud du har til at svare er 80 % korrekt og hvis du er

Læs mere

Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Elevens navn Adresse Mobil. . Kørelærerens

Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Elevens navn Adresse Mobil.  . Kørelærerens Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil SØGAARDS KØRESKOLE V/Peter Søgaard Hovvej 87 3060 Espergærde 4055 2472 CVR-nr: 16166936 Nordea Bank 2313 1860020316 Elevens navn Adresse Mobil E-mail Peter Søgaard

Læs mere

Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B. Version 7.06

Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B. Version 7.06 Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Færdselsstyrelsens bekendtgørelse af 30. november 1995 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

BESTÅ. LEKTIONSPLAN. for køreuddannelsen til kategori B. Elevens navn. Adresse. Postnr. Mobiltlf. Fødselsdato. . Elevens lektionsplan

BESTÅ. LEKTIONSPLAN. for køreuddannelsen til kategori B. Elevens navn. Adresse. Postnr. Mobiltlf. Fødselsdato.  . Elevens lektionsplan for køreuddannelsen til kategori B Elevens lektionsplan Kørelærerens lektionsplan Elevens navn Adresse Postnr. Mobiltlf. By Fødselsdato E-mail Udd. start den: Udd. slut den: BESTÅ. Kære elev Køreskolen

Læs mere

1. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 16 tons. 2. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 18 tons

1. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 16 tons. 2. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 18 tons Spørgsmål 1 Hvilke(n) af følgende lovbestemmelser om bus skal eleven have kendskab til? 1. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 16 tons 2. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte

Læs mere

BESTÅ. MINI TEORIBOG

BESTÅ. MINI TEORIBOG BESTÅ. MINI TEORIBOG HASTIGHEDSGRÆNSER TÆTTERE BEBYGGET OMRÅDE: Indenfor 50 km/t Udenfor 80 km/t Motorvej 130 km/t Motortrafikvej 80 km/t HASTIGHEDSNEDSÆTTELSE SKAL SKE I/VED: Uoverskueligt kryds Uoverskueligt

Læs mere

Vitus Berings Plads 4, 8700 Horsens Tlf.:

Vitus Berings Plads 4, 8700 Horsens Tlf.: T9 Vitus Berings Plads 4, 8700 Horsens Tlf.: 4084 1122 LEKTIONSPLAN KAT. B ELEVKOPI Navn CPR nr. Adresse Postnr./By Fast tlf./mobil Email 1 Lektion 1-2 2 x 45 min. (Teorilokale) Køreuddannelsens formål

Læs mere

Beringsplads 4, 8700 Horsens Tlf.:

Beringsplads 4, 8700 Horsens Tlf.: T9 Beringsplads 4, 8700 Horsens Tlf.: 4084 1122 LEKTIONSPLAN KAT. B Navn CPR nr. Adresse Postnr./By Fast tlf./mobil Email 1 Kære elev! Der er lovkrav til køreuddannelsen (se mere på: www.politi.dk). Denne

Læs mere

Jens Erik Thinggaard 1

Jens Erik Thinggaard 1 Evaluerende 1 Dette program, er en introduktion til evaluerende prøver, hvor prøvernes opbygning, spørgeformer og begreber gennemgås. 2 Der er højre vigepligt i krydset.... Jeg har ubetinget vigepligt...

Læs mere

Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Version med 9 x teori. Elevens navn Adresse Mobil. . Kørelærerens

Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Version med 9 x teori. Elevens navn Adresse Mobil.  . Kørelærerens Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Version med 9 x teori SØGAARDS KØRESKOLE V/Peter Søgaard Hovvej 87 3060 Espergærde 4055 2472 CVR-nr: 16166936 Nordea Bank 2313 1860020316 Elevens navn Adresse

Læs mere

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN VOGNTOG

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN VOGNTOG LEKTIONSPLAN FOR UNDERVISNINGEN TIL VOGNTOG KATEGORI C/E Mileparken 12a 2740 Skovlunde Tlf. 44870100 www.ucplus.dk Undervisningen påbegyndt: - afsluttet: Elev Navn: Adresse: Tlf. nr.: E-mail.: Ver. 01.07.2015

Læs mere

Lektionsplan. Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Elevnavn. Postnr./By. Adresse. E-mail. Tlf. Slutdato. Startdato. Kørelærer: Kørelærer: Kørelærer:

Lektionsplan. Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Elevnavn. Postnr./By. Adresse. E-mail. Tlf. Slutdato. Startdato. Kørelærer: Kørelærer: Kørelærer: Lektionsplan Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Kildemarksvej 37 4700 Næstved 28 117 117 ens lektionsplan ens lektionsplan navn Adresse Tlf Startdato Postnr./By E-mail Slutdato : Mikael Kastrup Hansen Kalbyrisvej

Læs mere

Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

Til sidst et par gode råd til din praktiske køreprøve.

Til sidst et par gode råd til din praktiske køreprøve. H U S K E L I S T E P R A K T I S K P R Ø V E Husk til køreprøven at medbringe: Ansøgning om kørekort, din kørelæres kopi af lektionsplanen der er underskrevet og stemplet ALLE de relevante steder, dit

Læs mere

Kontrol stof Til den praktiske prøve

Kontrol stof Til den praktiske prøve Kontrol stof Til den praktiske prøve -Motor og udstødningssystem mv. Røg og støj (start motor og speed op og se efter røg lyt efter støj ) Sidde fast og være tæt Kontrollerer motorolie (min-max) Kontrollerer

Læs mere

Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C. Version 3.07

Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C. Version 3.07 Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Færdselsstyrelsens bekendtgørelse af 11. juni 1996 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

Lektionsplan kategori B for:

Lektionsplan kategori B for: Navn: Adresse: Postnr: Mobilnr: Start dato Lektionsplan kategori B for: By Email Slut dato Kørelærer 1 Per Egekjær Disagervej 9 4200 Slagelse tlf. 21 79 05 75 egekjaer@me.com... Underskrift Kørelærer 3...

Læs mere

Lektionsplan Kategori B (Lektionsplan jfr. BEK 26, 29 & 30 stk. 2.)

Lektionsplan Kategori B (Lektionsplan jfr. BEK 26, 29 & 30 stk. 2.) Kørekort Skolen I/S Klosterbakken 22 st. th., 5000 Odense C Tlf.: 27 73 74 75 Lektionsplan Kategori B (Lektionsplan jfr. BEK 26, 29 & 30 stk. 2.) Eleveksemplar Lærereksemplar Elev: Adresse: Tlf. / Mobil:

Læs mere

Lektionsplan for Kat. B

Lektionsplan for Kat. B Kari s Køreskole 40983614 Lektionsplan for Kat. B Elevens Navn : Adresse : Post nr. & by : Tlf. : Start dato : Slut dato : Lektionsplan for køreuddannelsen til kategori B Køreuddannelsen skal mindst omfatte:

Læs mere

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Husk til køreprøven at medbringe: Ansøgning om kørekort, din lektionsplan, dit pas og evt. din dåbsattest. Har du opholdstilladelse, evt. tidligere udstedt kørekort, eller

Læs mere

HJULER s. Kørebog. Personbil. november 2013

HJULER s. Kørebog. Personbil. november 2013 HJULER s Kørebog november 2013 Personbil 1 Det overordnede mål for køreuddannelsen til kat. B Det overordnede mål for køreuddannelsen til kat. B 1. at give dig indsigt i og forståelse for de farer og vanskeligheder,

Læs mere

Lektionsplan kategori B for:

Lektionsplan kategori B for: Navn: Lektionsplan kategori B for: Adresse: Postnr: By Mobilnr: Email Start dato Slut dato Kørelærer 1 Per Egekjær Disagervej 9 4200 Slagelse tlf. 21 79 05 75 egekjaer@me.com Kørelærer 2 Anders Støvring

Læs mere

Eleven s Navn:Leander Kokspang

Eleven s Navn:Leander Kokspang CPR nr: Eleven s Navn:Leander Kokspang Nørregade 56. 5000 Odense C Tlf: 20 10 38 25 @: Leanderk@Live.dk Kørelærers Lektionsplan og din Ansøgning om kørekort skal altid medbringes til Grøn Køreskole dvs.

Læs mere

Bilens teknik indgår som en fast del i en praktisk køreprøve.

Bilens teknik indgår som en fast del i en praktisk køreprøve. Bilens teknik... Til den praktiske prøve er Du for første gang fører af køretøjet. Som ejer eller fører følger et ansvar for at køretøjet er lovlig / forsvarlig at kører. For at kunne leve op dette ansvar

Læs mere

Trafikkens tæthed og art (skoler, stadion, indkøbscenter, sportspladser, mm) Tavle med børn, tavle med ryttere, mange busser, mange parkerede biler

Trafikkens tæthed og art (skoler, stadion, indkøbscenter, sportspladser, mm) Tavle med børn, tavle med ryttere, mange busser, mange parkerede biler Til Teoriprøven VEJENS OMGIVELSER Mange blade på kørebanen Bevoksning / skov skygge på vejen i forbindelse med sne/is Åbne marker ved sne/sand fygning VEJENS UDSTYR ELLER STANDARD Meget smal/bred kørebane

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI D

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI D LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI D Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 342 af 1. maj 2009 om undervisningsplan for køreuddannelsen til

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D OG E

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D OG E SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D OG E Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C1 og C Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D1 og D Undervisningsplan

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C1 og C Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D1 og D Undervisningsplan

Læs mere

Grænseegnens Touring Club

Grænseegnens Touring Club Kørevejledning for Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med Grænseegnens Touring Club har så ensartet en forståelse af vores køresystem, at det er sikkert at deltage på ture med GTC. Det

Læs mere

Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B

Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B 0-1 Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og 134a

Læs mere

Færdsel - Kørende (fl 14-40)

Færdsel - Kørende (fl 14-40) Færdsel - Kørende (fl 14-40) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 9.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 27.12.2016 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C1 og C Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D1 og D Undervisningsplan

Læs mere

KÆRE BIL-ELEV. Består du ikke kontrolprøven kommer du slet ikke ud at køre, og du skal betale et nyt prøvegebyr til politiet.

KÆRE BIL-ELEV. Består du ikke kontrolprøven kommer du slet ikke ud at køre, og du skal betale et nyt prøvegebyr til politiet. KÆRE BIL-ELEV I forbindelse med aflæggelse af din praktiske køreprøve til bil indgår en såkaldt kontrolprøve. Den finder sted umiddelbart før selve kørslen og består af 3-4 tekniske spørgsmål vedr. bilen.

Læs mere

LEKTIONSPLAN GOD ARBEJDSLYST

LEKTIONSPLAN GOD ARBEJDSLYST GOD ARBEJDSLYST Med lektionsplanen har du fået udleveret din studieplan og vi vil fra Kørekortperten ønske dig held og lykke med din køreuddannelse. Det vigtigste for os er faktisk: At du får dit KØREKORT

Læs mere

Traktor. Færdselsskolen Kim Bille 40 31 25 25

Traktor. Færdselsskolen Kim Bille 40 31 25 25 Færdselsskolen Kim Bille 40 31 25 25 Grundregler m.v. Trafikanter skal optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed, så at der ikke opstår fare eller forvoldes skade eller ulempe for andre, og således

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E Version 5.09 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 873 af 10. september 2009 om undervisningsplan for

Læs mere

Copyright 2018 afskrift og kopi er ikke tilladt! Hans Køreskoles Uddannelsescenter Mobil E- Mail:

Copyright 2018 afskrift og kopi er ikke tilladt! Hans Køreskoles Uddannelsescenter Mobil E- Mail: Copyright 2018 afskrift og kopi er ikke tilladt! Hans Køreskoles Uddannelsescenter Mobil 21777585 E- Mail: hanskoreskole@gmail.com Kategori B ( Alm. bil ) Dette materiale er tænkt som et elektronisk materiale,

Læs mere

2013 Udgivet den 21. marts 2013. 15. marts 2013. Nr. 292. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort

2013 Udgivet den 21. marts 2013. 15. marts 2013. Nr. 292. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort Lovtidende A 2013 Udgivet den 21. marts 2013 15. marts 2013. Nr. 292. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1 I bekendtgørelse nr. 12 af 10. januar 2013 om kørekort foretages følgende

Læs mere

Kørekortkategorier, alderskrav samt køretøjer der må anvendes til øvelseskørsel.

Kørekortkategorier, alderskrav samt køretøjer der må anvendes til øvelseskørsel. Kørekortkategorier, alderskrav samt køretøjer der må anvendes til øvelseskørsel. 1. Kørekortkategorier, alderskrav mv. i BEK nr. 886, kørekortbekendtgørelsen. Kørekort kategori AM (Stor knallert) A1 (lille

Læs mere

Bremser. En bil skal være forsynet med 3 bremser: 1. Driftsbremse (fodbremsen) 2. Nødbremse 3. Parkeringsbremse (håndbremse)

Bremser. En bil skal være forsynet med 3 bremser: 1. Driftsbremse (fodbremsen) 2. Nødbremse 3. Parkeringsbremse (håndbremse) Bremser En bil skal være forsynet med 3 bremser: 1. Driftsbremse (fodbremsen) 2. Nødbremse 3. Parkeringsbremse (håndbremse) Driftsbremsen skal virke på alle hjul og kunne bremse bilen sikkert, hurtigt

Læs mere

Køreteknik Hjemmeopgave før/efter møde på køretekniskanlæg Tid: 2,9 time incl. pause.

Køreteknik Hjemmeopgave før/efter møde på køretekniskanlæg Tid: 2,9 time incl. pause. Elevens navn: Dato. Køretekniskanlæg FDM. Abildgaardsvej 17 4000 Roskilde. tlf. 4613 6100 Mødetid FDM: dato: kl: Bemærk du skal være på FDM i god tid (senest 15 min før aftalt mødetid), husk også dit ansøgningsskema

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B) 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B) 1) BEK nr 198 af 26/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Rigspolitiet, j.nr. 2014-9050-3 A Senere ændringer til forskriften BEK nr 1518

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E) Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og 134a i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af 24. august 1992

Læs mere

Lektionsplan kategori B Personbil

Lektionsplan kategori B Personbil Køge Bugt køreskole Teori: Tøxensvej 2, 4600 Køge Åmarkens køreskole Teori: Lodsvej 2, 1.sal, 2650 Hvidovre EasyDrive.dk - Ishøj Teori: Lodsvej 2, 1.sal, 2650 Hvidovre Kontaktoplysninger: Telefon/sms 2425

Læs mere

M 10 Færge for gående og cyklende. M11 Færge Angiver færge, der medtage r motorkøretøjer.

M 10 Færge for gående og cyklende. M11 Færge Angiver færge, der medtage r motorkøretøjer. M 10 Færge for gående og cyklende M11 Færge Angiver færge, der medtage r motorkøretøjer. M 12 Lufthavn Angiver flyveplads, der også må beflyves af taxifly. M 13 Jernbanestation Angiver station for persontog.

Læs mere

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN BUS

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN BUS LEKTIONSPLAN FOR UNDERVISNINGEN TIL BUS KATEGORI D Undervisningen påbegyndt: - afsluttet: Elev: Navn: Adresse: Post nr. By KompetenceCenter for Transport og logistik - en del af Tlf.: nr. Undervisning

Læs mere

Advarselstavler A 11 Farligt vejkryds A 11 Farligt vejkryds A 16 Rundkørsel A 17 Fodgængerfelt

Advarselstavler A 11 Farligt vejkryds A 11 Farligt vejkryds A 16 Rundkørsel A 17 Fodgængerfelt Advarselstavler A 11 Farligt vejkryds... 7-36 A 11 Farligt vejkryds... 7-54 A 16 Rundkørsel... 7-51 A 17 Fodgængerfelt... 7-9 A 17 Fodgængerfelt... 7-19 A 17 Fodgængerfelt med undertavle Gågade... 7-32

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C1

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C1 LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C1 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 1087 af 25. november 2012 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B.

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori B starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr. Der er udarbejdet følgende oversigt

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 5. marts 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 5. marts 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 5. marts 2009 13. februar 2009. Nr. 164. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B (almindelig bil) 1) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 0. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. 0. Indledning INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Indledning 1. BILENS INDRETNING, UDSTYR OG DOKUMENTER Betjeningsudstyr og instrumenter 1.1.1 Betjeningsudstyr 1.1.2 Instrumenter og kontrollys 1.1 1.1.3 Motor, tænding og speeder

Læs mere

TRAFIK ORDBOG LISTE MED UDTRYK & ORD BRUGT I KØRETEORI

TRAFIK ORDBOG LISTE MED UDTRYK & ORD BRUGT I KØRETEORI 27 TRAFIK ORDBOG LISTE MED UDTRYK & ORD BRUGT I KØRETEORI A Accelerere - At sætte hastigheden hurtigt op. Adfærd - Venlighed over for andre trafikanter, lad dig ikke ophidse, eller provoker andre trafikanter

Læs mere

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Trafik og Ejendomme Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28, 92, stk. 1, nr.1, bestemmes med samtykke af

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 198 af 26. februar 2014 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

HUSKELISTE PRAKTISKPRØVE

HUSKELISTE PRAKTISKPRØVE HUSKELISTE PRAKTISKPRØVE Husk til køreprøven at medbringe: Ansøgning om kørekort, din kørelæres kopi af lektionsplanen der er underskrevet og stemplet ALLE de relevante steder, dit pas og evt. din dåbsattest.

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL STOR LASTBIL (KATEGORI C)

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL STOR LASTBIL (KATEGORI C) LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL STOR LASTBIL (KATEGORI C) Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 1310 af 28. november 2014 om undervisningsplan for

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 4. marts 2014. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B) 1)

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 4. marts 2014. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B) 1) Lovtidende A 2014 Udgivet den 4. marts 2014 26. februar 2014. Nr. 198. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B) 1) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI AM

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI AM LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI AM Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 1086 af 25. november 2012 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

Påfyldning af olie. Kontrol af olie

Påfyldning af olie. Kontrol af olie Motorrummet Påfyldning af olie Kontrol af olie Beholder til sprinklervæske Beholder til kølervæske Beholder til bremsevæske Hovedcylinder til bremsen Beholder til servovæske Støddæmper Bremseforstærker

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORIERNE C1/E OG D1/E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORIERNE C1/E OG D1/E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORIERNE C1/E OG D1/E Version 1.13 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 1089 af 25. november 2012 om undervisningsplan

Læs mere