SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B"

Transkript

1 SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på et særskilt afkrydsningsskema Kørelærerprøve Kategori B Nr december 2016

2 Spørgsmål 1 Hvilke(t) af disse forhold indgår i det overordnede mål for køreuddannelsen i undervisningsplanen? Eleven skal gives færdighed i at bedømme færdslen kritisk Eleven skal gives forståelse for de svage trafikanters situation, særlig i forholdet til den øvrige færdsel Eleven skal gives færdighed i at føre køretøjet ved dets tophastighed Eleven skal gives viden om de svage trafikanters situation, særlig i forholdet til den øvrige færdsel Spørgsmål 2 Hvilke(t) af disse krav stilles der til eleven i undervisningen i afsnittet "Vejgrebets udnyttelse" i undervisningsplanen? Spørgsmål 3 Eleven skal ved øvelse opnå erfaring i at bremse med det ene hjulpar på almindelig vej og det andet hjulpar på glat vej For nogle af de omtalte forhold er det tilstrækkeligt, at eleven opnår kendskab til dem Eleven skal ved øvelse opnå færdighed i nogle af de omtalte forhold på almindelig vej Eleven skal ved øvelse opnå færdighed i nogle af de omtalte forhold på glat vej Hvilke(n) faremulighed(er) skal eleven ifølge undervisningsplanen kunne opfatte og bedømme ved kørsel på motorvej? Bagved kørende på tilkørselsbanen holder for kort afstand Bagved kørende på tilkørselsbanen kører ind, før man selv er kommet ind på motorvejen Bagfra kommende på kombineret til- og frakørselsbane, eventuelt skjult i blinde vinkler i forbindelse med udkørsel Bagfra kommende på motorvejen, skjult i blinde vinkler 2

3 Spørgsmål 4 Hvilke(t) af disse krav stilles der til eleven i undervisningen i afsnittet "Genvindelse af vejgreb efter udskridning" i undervisningsplanen? Eleven skal ved øvelse opnå nogen færdighed i bestemte manøvrer ved forhjulsudskridning på almindelig vej Eleven skal ved øvelse opnå nogen færdighed i bestemte manøvrer ved forhjulsudskridning på glat vej Eleven skal ved øvelse opnå nogen færdighed i bestemte manøvrer ved baghjulsudskridning på almindelig vej Eleven skal ved øvelse opnå nogen færdighed i bestemte manøvrer ved baghjulsudskridning på glat vej Spørgsmål 5 Hvilke(t) af disse forhold gælder for afsnittet "Forberedelse til køreprøve" i undervisningsplanen? For alle de omtalte forhold gælder, at de udgør de egentlige retningslinjer for bedømmelsen ved køreprøven For nogle af de omtalte forhold gælder, at de udgør de egentlige retningslinjer for bedømmelsen ved den praktiske prøve For nogle af de omtalte forhold gælder, at de udgør de egentlige retningslinjer for bedømmelsen ved teoriprøven For nogle af de omtalte forhold gælder, at de udgør de egentlige retningslinjer for undervisningen Spørgsmål 6 Hvilke(t) af disse forhold gælder for undervisningsplanens betydning for undervisningen? Den orienterer kun om, hvilke emner kørelæreren kan vælge at medtage i undervisningen Den angiver i enkeltheder, hvad eleven skal undervises i Den har alene vejledende betydning og må fraviges, hvis både kørelæreren og eleven skønner, at det er hensigtsmæssigt Den er alene et supplement til "Køreskolernes Teoribog" 3

4 Spørgsmål 7 Hvilke(t) af disse krav stilles der til eleven i undervisningen i afsnittet "Bremselængder" i undervisningsplanen? For alle de omtalte forhold gælder, at eleven ved øvelse skal opnå erfaring om dem på almindelig vej For alle de omtalte forhold er det tilstrækkeligt, at eleven opnår kendskab til dem For nogle af de omtalte forhold gælder, at eleven ved øvelse skal opnå erfaring om dem på almindelig vej For nogle af de omtalte forhold gælder, at eleven ved øvelse skal opnå erfaring om dem på glat vej Spørgsmål 8 Hvilke(t) af disse krav stilles der til eleven i undervisningen i afsnittet "Vejgrebets udnyttelse" i undervisningsplanen? For alle de omtalte forhold er det tilstrækkeligt, at eleven får kendskab til dem Eleven skal forberede sig på at kunne opfatte og bedømme nogle af de omtalte forhold ved teoriprøven Eleven skal forberede sig på, at alle af de omtalte forhold kan indgå i teoriprøven For alle de omtalte forhold gælder, at de skal indgå i undervisningen af eleven Spørgsmål 9 I hvilke(t) af disse afsnit i undervisningsplanen indgår præstationskravet "Kontrollere"? "Instrumenter og kontrollys" "Motor og udstødningssystem mv." "Køreundervisning mv." "Forhjulsudskridning" 4

5 Spørgsmål 10 Hvem udsteder ifølge undervisningsplanen kørekortet, når køreprøven er bestået? Forsvaret Politiet Færdselsstyrelsen Statens Informationstjeneste Spørgsmål 11 Hvilke(t) af disse forhold gælder for undervisningen i afsnittet "Tættere bebygget område" i afsnittet "Vejens omgivelser" i undervisningsplanen? Eleven skal undervises i, at risikoen for ulykker i byområder er størst blandt andet i butiksgader Eleven skal undervises i, at risikoen for ulykker i byområder er størst blandt andet på boligveje med høj eller lav bebyggelse Eleven skal undervises i, at risikoen for ulykker i byområder er størst blandt andet på hovedfærdselsårer Eleven skal undervises i, at risikoen for ulykker i byområder er størst blandt andet på veje med midterrabat Spørgsmål 12 I hvilke(t) af disse afsnit i undervisningsplanen kan et eller flere af delmålene indgå i teoriprøven? "Bedømmelse af afstand" "Bærende dele" "Risikoforhold ved vejene" "Instrumenter og kontrollys" 5

6 Spørgsmål 13 Hvilke(t) af disse krav stilles der til eleven i undervisningen i afsnittet "Forhjulsudskridning" i undervisningsplanen? Eleven skal forberede sig på at kunne forklare om de omtalte forhold ved den praktiske prøve Eleven skal kunne betjene bilen fuldstændig fejlfrit Eleven skal ved øvelse opnå nogen færdighed i de omtalte manøvrer Eleven skal kunne gennemføre manøvrerne med kun én hånd på rattet Spørgsmål 14 Hvilke(t) af disse krav stilles der til kørelærerens undervisning i afsnittet "Traktorer, herunder motorredskaber" i undervisningsplanen? Kørelæreren skal give eleven kendskab til, at traktorer har god accelerationsevne Kørelæreren skal give eleven kendskab til, at alle traktorer bagpå skal være afmærket med en rød trekant for langsomtkørende køretøjer Kørelæreren skal give eleven kendskab til, at traktorer og traktorvogntog ofte har ringere bremseevne end andre køretøjer Kørelæreren skal give eleven kendskab til, at traktorer højst må have tilkoblet ét påhængskøretøj Spørgsmål 15 Hvad er formålet med undervisningen i afsnittet "Trafikantadfærd" i undervisningsplanen? Undervisningen skal gøre eleven bekendt med gældende lovbestemmelser om bilisters køreevne Undervisningen skal gøre eleven bekendt med gældende lovbestemmelser om bilisters helbredsforhold Undervisningen skal gøre eleven bekendt med gældende lovbestemmelser om bilisters evne til at forudse kørebanens tilstand længere fremme Undervisningen skal gøre eleven bekendt med pligten til at vise særligt hensyn overfor bestemte trafikanter 6

7 Spørgsmål 16 Hvordan skal føreren ifølge undervisningsplanen forholde sig, hvis kontrollampen for ABS-bremsesystemet ikke slukkes kort efter igangsætning? Fortsætte kørslen uden begrænsninger, da bilens bremser stadig er fuldt virksomme Fortsætte kørslen, men kun med højst 60 km/t Fortsætte kørslen, men kun til nærmeste værksted Fortsætte kørslen, men kun med 20 km/t og med en hånd på parkeringsbremsegrebet Spørgsmål 17 Hvordan skal føreren ifølge undervisningsplanen forholde sig, når vejgrebet er formindsket betydeligt på glat vej? Speederen skal betjenes med stor forsigtighed Hastigheden skal holdes passende lav Bilen skal forsynes med pigdæk Rattet skal betjenes med stor forsigtighed Spørgsmål 18 Hvilke(n) af disse manøvrer på køreteknisk anlæg skal eleven ifølge undervisningsplanen opnå nogen færdighed i? Dobbelt undvigemanøvre uden bremsning på almindelig vej Dobbelt undvigemanøvre uden bremsning på glat vej Kombineret bremse- og undvigemanøvre på almindelig vej Kombineret bremse- og undvigemanøvre på glat vej 7

8 Spørgsmål 19 Hvilke(t) af disse præstationskrav anvendes ifølge undervisningsplanen ved bedømmelsen af den praktiske prøve? "Kontrollere" "Udpege" "Reagere hensigtsmæssigt" "Ved øvelse opnå erfaring om" Spørgsmål 20 Hvilke(t) af disse forhold gælder ifølge undervisningsplanen for kørelærerens undervisning? Kørelæreren kan selv bestemme, om han vil undervise i overensstemmelse med undervisningsplanen Det er udelukkende den enkelte elevs behov der afgør, hvor lang tid der skal anvendes på undervisningen Der skal i undervisningen indgå øvelser på et køreteknisk anlæg Kørelæreren er forpligtet til at undervise i overensstemmelse med undervisningsplanen Spørgsmål 21 Hvordan skal man ifølge undervisningsplanen foretage bremsning på glat vej med en bil uden ABS-bremser? Bremsning skal udføres med let tryk på bremsepedalen Bremsning skal udføres med parkeringsbremsen alene Bremsning skal altid udføres med parkeringsbremse og fodbremse samtidig Bremsning skal udføres på en sådan måde, at hjulene blokerer 8

9 Spørgsmål 22 Hvilke(t) af disse forhold gælder ifølge undervisningsplanen for fængselsstraf i forbindelse med spirituskørsel? Eleven skal undervises i, at ved en promille på 0,5 idømmes man første gang fængselsstraf Eleven skal undervises i, at ved en promille på 1,2 idømmes man første gang fængselsstraf Eleven skal undervises i, at ved en promille på 2,0 idømmes man første gang fængselsstraf Eleven skal undervises i, at ved en promille på 2,9 idømmes man første gang fængselsstraf Spørgsmål 23 Hvordan styrker man ifølge undervisningsplanen en færdselssikker holdning og adfærd? At man som modvægt mod andres begrænsninger klart værdsætter sine egne egenskaber og sætter disse højere end andre trafikanters At man som modvægt mod andres begrænsninger på alle måder kan overgå andre trafikanter i hurtighed At man som modvægt mod andres begrænsninger tilegner sig en køremåde, der giver mindst mulig sikkerhedsmargin under forskellige manøvrer At man som modvægt mod egne begrænsninger tilegner sig en køremåde, der giver rigelig sikkerhedsmargin under forskellige manøvrer Spørgsmål 24 Hvilke(t) af disse forhold udgør ifølge undervisningsplanen de egentlige retningslinjer for bedømmelsen ved teoriprøven? Eleven skal kunne angive, at samarbejde med andre trafikanter kan være medvirkende til at højne færdselssikkerheden Eleven skal kunne angive, at der foretages distraherende handlinger i ca. en tredjedel af tiden bag rattet Eleven skal kunne angive, at man altid anvender sikkerhedssele - også på korte ture Eleven skal kunne angive, at overskridelse af hastighedsgrænserne med mere end 30 % giver et klip i kørekortet 9

10 Spørgsmål 25 Hvilke(t) af disse forhold gælder ifølge undervisningsplanen vedrørende adfærd over for andre trafikanter? Man skal undlade at anvende ukvemsord Man skal undlade at være hjælpsom Man skal undlade at anvende ukvemsudtryk Man skal undlade at anvende fagter Spørgsmål 26 Hvilke(t) af disse krav stilles der til eleven i undervisningen i afsnittet "Hastighed som ulykkes- og skadesfaktor" i undervisningsplanen? For nogle af de omtalte forhold er det tilstrækkeligt, at eleven opnår kendskab til dem Eleven skal forberede sig på, at nogle af de omtalte forhold indgår i både teoriprøven og den praktiske prøve Eleven skal forberede sig på, at nogle af de omtalte forhold udelukkende kan indgå i teoriprøven Eleven skal forberede sig på, at alle de omtalte forhold indgår i den praktiske prøve Spørgsmål 27 Hvilke(t) af disse forhold kan ifølge undervisningsplanen medvirke til at opnå indsigt i egne kørselskompetencer? En kritisk vurdering af egne stærke sider som bilist En ukritisk vurdering af egne evner som bilist En ukritisk vurdering af egne evner som trafikant generelt En kritisk vurdering af egne svage sider som bilist 10

11 Spørgsmål 28 Hvilke(t) af disse forhold skal kørelæreren ifølge undervisningsplanen forberede eleven på i undervisningen i afsnittet "Egne holdninger og egen adfærd"? Spørgsmål 29 At eleven ved den praktiske prøve skal kunne beherske at holde vejen åben for køretøjer under udrykning At eleven ved teoriprøven skal kunne angive, at man altid skal være forudseende og risikobevidst At eleven ved den praktiske prøve skal kunne kontrollere, om motoren udvikler kulilte At eleven ved teoriprøven skal kunne angive, at man skal være særlig hjælpsom ved passage af vejarbejde Hvilke(t) af disse forhold udgør ifølge undervisningplanen de egentlige retningslinjer for bedømmelsen ved den praktiske prøve? Eleven skal kunne genkende færdselstavlen "Sammenfletning" (B 15) Eleven skal kunne genkende færdselstavlen "Indsnævret vej" (A 43,2) Eleven skal kunne genkende færdselstavlen "Vending forbudt" (C 12) Eleven skal kunne genkende færdselstavlen "Fodgængerfelt" (E 17) Spørgsmål 30 Hvilke(t) af disse forhold i afsnittet "Manglende brug af sikkerhedssele som skadesfaktor" skal eleven ifølge undervisningsplanen have kendskab til? Sikkerhedsselen øger chancerne for at overleve en ulykke med ca. 50% for personer på forsædet Sikkerhedsselen øger kun chancerne for at overleve en ulykke med ca. 25% for personer på forsædet Ved ulykker ved lav hastighed er sikkerhedsselen uden betydning Der sker mange ulykker under kørsel ved relativ lav hastighed og her har sikkerhedsselen også stor effekt 11

12 Spørgsmål 31 I hvilke(t) af disse afsnit i undervisningsplanen indgår præstationskravet "Have kendskab til"? "Bevægelsesenergi og hastighed" "Tilbagekørsel af bilen efter kørsel ud over høj vejkant" "Kørekortets gyldighed" "Fare, ulempe og unødig ulempe" Spørgsmål 32 For hvilke af disse køretøjer gælder forbudet, som er angivet ved færdselstavle "Kørsel i begge retninger forbudt" (C 21)? For biler For store knallerter For traktorer Kun for biler over 500 kg Spørgsmål 33 Hvor gælder færdselsreglerne ifølge undervisningsplanen? På alle private veje, hvor der er almindelig færdsel På alle private pladser, hvor der er almindelig færdsel På alle offentlige stier, hvor der er almindelig færdsel På alle offentlige passager, hvor der er almindelig færdsel 12

13 Spørgsmål 34 Hvilke(t) af disse forhold skal eleven ifølge undervisningsplanen ved øvelse opnå erfaring om? Nedsætte hastigheden ved at bremse forsigtigt og samtidig styre bilen lige frem langs kanten på almindelig vej Foretage en meget hård opbremsning ved en hastighed på ca. 60 km/t på almindelig vej, svarende til en bremselængde på ca. 20 m Bremse ved trinvis stigende hastigheder med det ene hjulpar på almindelig vej og det andet hjulpar på glat vej Ændre køretøjets styreegenskaber på baggrund af ændring i dæktryk og køre med høj hastighed gennem sving Spørgsmål 35 Hvilke(t) af disse krav stilles der til eleven i undervisningen i afsnittet "Baghjulsudskridning" i undervisningsplanen? For alle de omtalte forhold er det tilstrækkeligt, at eleven får kenskab til dem For nogle af de omtalte forhold er det tilstrækkeligt, at eleven får kenskab til dem Eleven skal ved øvelse opnå erfaring om og rutine i de omtalte forhold på almindelig vej Eleven skal ved øvelse opnå nogen færdighed i de omtalte manøvrer på glat vej Spøårgsmål 36 Hvilke(n) af disse færdigheder skal eleven ifølge undervisningsplanen kunne beherske? Undlade at se for længe direkte på den modkørende og derved modvirke tendensen til at styre i retning af den modkørende Køre meget tæt på den forankørende før en overhaling, for at gøre overhalingsstrækningen så kort som mulig Altid placere sig i højre side ved fremkørsel til rundkørsel, uanset hvilken vej i rundkørslen, der skal anvendes til den videre kørsel Opfatte og bedømme hindringer forude i egen kørebanehalvdel 13

14 Spørgsmål 37 Hvilke(n) af disse manøvrer skal eleven ifølge undervisningsplanen opnå nogen færdighed i? Køre slalom med passende hastighed (70 km/t) mellem 5-7 kegler med meters afstand Køre slalom med passende hastighed (50 km/t) mellem 5-7 kegler med meters afstand Køre slalom med passende hastighed (60 km/t) mellem 5-7 kegler med meters afstand Køre slalom med passende hastighed (50 km/t) mellem 5-7 kegler med meters afstand Spørgsmål 38 Hvilke(t) af disse afsnit i undervisningsplanen er ifølge lektionsopdelingen i lærervejledningen indeholdt i undervisningen i teorilokale? "Krav ved køreprøven" "Vejgrebets betydning" "Forsikringspligt" "Registreringsattest" Spørgsmål 39 Hvilke(t) af disse forhold kan ifølge undervisningsplanen forbedre førerens reaktionsevne? Udvidelse af førerens kendskab til køretøjets bremsesystem Udvidelse af førerens kendskab til køretøjets manøvreegenskaber Udvidelse af førerens kendskab til færdslen, især årsager til ulykker Udvidelse af førerens kendskab til praksis for udbedringer af afmærkninger på kørebanen 14

15 Spørgsmål 40 Hvilke(t) af disse udtryk i delmålsbeskrivelserne angiver ifølge undervisningsplanen, at indholdet kan indgå i teoriprøven? "Genkende" "Reagere hensigtsmæssigt" "Opfatte og bedømme" "Angive betydningen af" Spørgsmål 41 Hvilke(t) af disse krav stilles der til eleven i undervisningen i afsnittet "Dobbelt undvigemanøvre uden bremsning" i undervisningsplanen? Eleven skal opnå nogen færdighed i at foretage hurtigt vognbaneskift ved passende høj hastighed på almindelig vej Eleven skal opnå nogen færdighed i at foretage vognbaneskift på glat vej og eleven skal selv vælge hastighed Eleven skal opnå rutine i at foretage hurtigt vognbaneskift på såvel almindelig vej som glat vej For de omtalte forhold er det i vinterhalvåret tilstrækkeligt, at eleven opnår kendskab til dem Spørgsmål 42 Hvordan skal føreren af en bil med ABS-bremser ifølge undervisningsplanen forholde sig, når der ved bremsning opstår kraftige vibrationer i bremsepedalen? Føreren skal opretholde trykket på bremsepedalen, så længe bremsning ønskes Føreren skal øjeblikkelig slippe bremsepedalen Føreren skal mindske trykket på bremsepedalen for at få vibrationerne til at ophøre Føreren skal straks aktivere parkeringsbremsen 15

16 Spørgsmål 43 I hvilke(t) af disse tilfælde er det ifølge undervisningsplanen normalt tilladt at overskride "Spærrelinje" (Q 44)? Når det er nødvendigt for at komme forbi et standset køretøj Når det er nødvendigt for at komme forbi et parkeret køretøj Ved vending Ved indkørsel til eller udkørsel fra fx ejendom Spørgsmål 44 Hvilke(t) af disse forhold gælder ifølge undervisningsplanen for mindre skolebørn? De har den bedst udviklede opfattelses- og reaktionsevne De har svært ved at fastholde opmærksomheden om trafikken De har svært ved at forstå, at de selv skal passe på, også hvor andre har pligt til at holde tilbage (fx ved lyssignal) De er længe om at se sig for og opfatter derfor situationen langsomt Spørgsmål 45 For hvilke af disse køretøjer gælder forbudet, som er angivet ved færdselstavle "Motorkøretøj, traktor, motorredskab og stor knallert forbudt" (C 22,1)? Alle biler Alle motorcykler Alle traktorer Alle knallerter 16

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen

Læs mere

Lektionsplan (Logbog)

Lektionsplan (Logbog) Jernbanegade 5 B, 4000 Roskilde Lektionsplan (Logbog) Eleveksemplar Undervisereksemplar * *Navn Underskrives efter hvert undervisningsmodul af kørelærer og elev. Kørelærerens eksemplar medbringes ved alle

Læs mere

Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122

Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122 Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122 LEKTIONSPLAN KAT. B ELEVKOPI Navn CPR nr. Adresse Postnr./By Fast tlf./mobil Email 1 Lektion 1-2 1 Lektion = 45 min Køreuddannelsens formål og indhold. Undervisningens

Læs mere

Lektionsplan kategori B for:

Lektionsplan kategori B for: Valbyvej 1, tlf: 26482959 Navn: Lektionsplan kategori B for: cpr-nr: Adresse: Postnr: By Mobilnr: Email Start dato Slut dato Kørelærer 1 Per Egekjær Disagervej 9 tlf. 21 79 05 75 egekjaer@me.com Kørelærer

Læs mere

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes:

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes: Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på et særskilt

Læs mere

Lektionsplan til Kategori B. Almindelig personbil

Lektionsplan til Kategori B. Almindelig personbil Lektionsplan til Kategori B Almindelig personbil Elevens navn: Adresse: Telefon nummer: Cpr. nr.: Lektionsplan til kategori B Køreundervisningen skal mindst omfatte: 29 teorilektioner i teorilokale og

Læs mere

Borgergade 23 C, 8700 Horsens Tlf.: ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI LEKTIONSPLAN KAT. B

Borgergade 23 C, 8700 Horsens Tlf.: ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI LEKTIONSPLAN KAT. B T8 Borgergade 23 C, 8700 Horsens Tlf.: 4084 1122 ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI LEKTIONSPLAN KAT. B Kære elev! Der er lovkrav til køreuddannelsen (se mere på: www.politi.dk). Denne lektionsplans lektioner

Læs mere

St. Voldgade 5, 8900 Randers C

St. Voldgade 5, 8900 Randers C St. Voldgade 5, 8900 Randers C www.meyers-køreskole.dk mads@meyers-koreskole.dk Elevens navn Elevens Tlf. Nr. Elevens Adresse Undervisning startet Teoriprøve: Glatbane: Kørelærer: Mads Meyer Michael W.

Læs mere

Vitus Berings Plads 4, 8700 Horsens Tlf.:

Vitus Berings Plads 4, 8700 Horsens Tlf.: T9 Vitus Berings Plads 4, 8700 Horsens Tlf.: 4084 1122 LEKTIONSPLAN KAT. B ELEVKOPI Navn CPR nr. Adresse Postnr./By Fast tlf./mobil Email 1 Lektion 1-2 2 x 45 min. (Teorilokale) Køreuddannelsens formål

Læs mere

Beringsplads 4, 8700 Horsens Tlf.:

Beringsplads 4, 8700 Horsens Tlf.: T9 Beringsplads 4, 8700 Horsens Tlf.: 4084 1122 LEKTIONSPLAN KAT. B Navn CPR nr. Adresse Postnr./By Fast tlf./mobil Email 1 Kære elev! Der er lovkrav til køreuddannelsen (se mere på: www.politi.dk). Denne

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på et

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på

Læs mere

LEKTIONSPLAN PERSONBIL KATEGORI B. Adresse: Navn: tage kurset op til 1 år før du starter kørekortundervisningen

LEKTIONSPLAN PERSONBIL KATEGORI B. Adresse: Navn: tage kurset op til 1 år før du starter kørekortundervisningen Obligatorisk kursus til kørekort ALLE, der skal have kørekort for første gang, skal gennemgå et 7 timers kursus i færdselsrelateret førstehjælp. Du kan tage kurset op til 1 år før du starter kørekortundervisningen

Læs mere

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes:

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes: Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på et særskilt

Læs mere

Har du tid - så har jeg RAT

Har du tid - så har jeg RAT Gina Jaqueline Nielsen Åmosevej 84 4440 Mørkøv : 20 208 209 CVR: 30 43 98 05 LEKTIONSPLAN PERSONBIL KATEGORI B Navn: Nr. 2011 - -. Adresse: Postnr.: By: Fødselsdato/år: Telefon: Telefon: Har du tid - så

Læs mere

Lektionsplan for Kat. B

Lektionsplan for Kat. B Kari s Køreskole 40983614 Lektionsplan for Kat. B Elevens Navn : Adresse : Post nr. & by : Tlf. : Start dato : Slut dato : Lektionsplan for køreuddannelsen til kategori B Køreuddannelsen skal mindst omfatte:

Læs mere

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon Dato Lektion Tid Sign. Elev Sign. Lærer Køreskolen 4690 Lektionsplan Kategori B Elevens Navn: Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690 Adresse: Telefon Uddannelse påbegyndt d. Afsluttet d. www. Køreskolen4690.dk

Læs mere

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon Dato Lektion Tid Sign. Elev Sign. Lærer Køreskolen 4690 Lektionsplan Kategori B Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690 Elevens Navn: Adresse: Telefon Uddannelse påbegyndt d. Afsluttet d. www. Køreskolen4690.dk

Læs mere

LEKTIONSPLAN GOD ARBEJDSLYST

LEKTIONSPLAN GOD ARBEJDSLYST GOD ARBEJDSLYST Med lektionsplanen har du fået udleveret din studieplan og vi vil fra Kørekortperten ønske dig held og lykke med din køreuddannelse. Det vigtigste for os er faktisk: At du får dit KØREKORT

Læs mere

Lektionsplan kategori B for:

Lektionsplan kategori B for: Navn: Adresse: Postnr: Mobilnr: Start dato Lektionsplan kategori B for: By Email Slut dato Kørelærer 1 Per Egekjær Disagervej 9 4200 Slagelse tlf. 21 79 05 75 egekjaer@me.com... Underskrift Kørelærer 3...

Læs mere

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes:

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes: Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C, D og E. Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B/E. Undervisningsplan

Læs mere

Lektionsplan Kategori B (Lektionsplan jfr. BEK 26, 29 & 30 stk. 2.)

Lektionsplan Kategori B (Lektionsplan jfr. BEK 26, 29 & 30 stk. 2.) Kørekort Skolen I/S Klosterbakken 22 st. th., 5000 Odense C Tlf.: 27 73 74 75 Lektionsplan Kategori B (Lektionsplan jfr. BEK 26, 29 & 30 stk. 2.) Eleveksemplar Lærereksemplar Elev: Adresse: Tlf. / Mobil:

Læs mere

Lektionsplan kategori B for:

Lektionsplan kategori B for: Navn: Lektionsplan kategori B for: Adresse: Postnr: By Mobilnr: Email Start dato Slut dato Kørelærer 1 Per Egekjær Disagervej 9 4200 Slagelse tlf. 21 79 05 75 egekjaer@me.com Kørelærer 2 Anders Støvring

Læs mere

Spørgsmål 1 Spørgsmål 2

Spørgsmål 1 Spørgsmål 2 Spørgsmål 1 Hvilke(t) af følgende præstationskrav indgår i den praktiske prøve? 1. Angive årsager til, indhold eller betydning af 2. Aflæse og forstå betydningen af 3. Opfatte og bedømme 4. Ved øvelse

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A1, A2 og A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages

Læs mere

BESTÅ. LEKTIONSPLAN. for køreuddannelsen til kategori B. Elevens navn. Adresse. Postnr. Mobiltlf. Fødselsdato. . Elevens lektionsplan

BESTÅ. LEKTIONSPLAN. for køreuddannelsen til kategori B. Elevens navn. Adresse. Postnr. Mobiltlf. Fødselsdato.  . Elevens lektionsplan for køreuddannelsen til kategori B Elevens lektionsplan Kørelærerens lektionsplan Elevens navn Adresse Postnr. Mobiltlf. By Fødselsdato E-mail Udd. start den: Udd. slut den: BESTÅ. Kære elev Køreskolen

Læs mere

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN VOGNTOG

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN VOGNTOG LEKTIONSPLAN FOR UNDERVISNINGEN TIL VOGNTOG KATEGORI C/E Mileparken 12a 2740 Skovlunde Tlf. 44870100 www.ucplus.dk Undervisningen påbegyndt: - afsluttet: Elev Navn: Adresse: Tlf. nr.: E-mail.: Ver. 01.07.2015

Læs mere

Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Elevens navn Adresse Mobil. . Kørelærerens

Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Elevens navn Adresse Mobil.  . Kørelærerens Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil SØGAARDS KØRESKOLE V/Peter Søgaard Hovvej 87 3060 Espergærde 4055 2472 CVR-nr: 16166936 Nordea Bank 2313 1860020316 Elevens navn Adresse Mobil E-mail Peter Søgaard

Læs mere

LOG BOG LOG BOG ELEVENS LEKTIONSPLAN LEKTIONSPLAN KØRELÆRERENS. Christian Ejlers Forlag. Christian Ejlers Forlag. Kategori A.

LOG BOG LOG BOG ELEVENS LEKTIONSPLAN LEKTIONSPLAN KØRELÆRERENS. Christian Ejlers Forlag. Christian Ejlers Forlag. Kategori A. LOGBOG, 3.udgave, 1.oplag 2006/6 Redaktion: Mogens Stjernqvist og Lars-Christian Borg ISBN 87 7241 143 0 Copyright: by Christian Ejlers Forlag 1999 Design og sats: Carl-H.K. Zakrisson, www.polytype.dk

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen

Læs mere

1. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 16 tons. 2. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 18 tons

1. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 16 tons. 2. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 18 tons Spørgsmål 1 Hvilke(n) af følgende lovbestemmelser om bus skal eleven have kendskab til? 1. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 16 tons 2. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte

Læs mere

Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Version med 9 x teori. Elevens navn Adresse Mobil. . Kørelærerens

Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Version med 9 x teori. Elevens navn Adresse Mobil.  . Kørelærerens Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Version med 9 x teori SØGAARDS KØRESKOLE V/Peter Søgaard Hovvej 87 3060 Espergærde 4055 2472 CVR-nr: 16166936 Nordea Bank 2313 1860020316 Elevens navn Adresse

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på et

Læs mere

Lektionsplan. Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Elevnavn. Postnr./By. Adresse. E-mail. Tlf. Slutdato. Startdato. Kørelærer: Kørelærer: Kørelærer:

Lektionsplan. Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Elevnavn. Postnr./By. Adresse. E-mail. Tlf. Slutdato. Startdato. Kørelærer: Kørelærer: Kørelærer: Lektionsplan Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Kildemarksvej 37 4700 Næstved 28 117 117 ens lektionsplan ens lektionsplan navn Adresse Tlf Startdato Postnr./By E-mail Slutdato : Mikael Kastrup Hansen Kalbyrisvej

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A1, A2 og A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A1, A2 og A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI D

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI D LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI D Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 342 af 1. maj 2009 om undervisningsplan for køreuddannelsen til

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E Version 5.09 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 873 af 10. september 2009 om undervisningsplan for

Læs mere

Eleven s Navn:Leander Kokspang

Eleven s Navn:Leander Kokspang CPR nr: Eleven s Navn:Leander Kokspang Nørregade 56. 5000 Odense C Tlf: 20 10 38 25 @: Leanderk@Live.dk Kørelærers Lektionsplan og din Ansøgning om kørekort skal altid medbringes til Grøn Køreskole dvs.

Læs mere

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN BUS

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN BUS LEKTIONSPLAN FOR UNDERVISNINGEN TIL BUS KATEGORI D Undervisningen påbegyndt: - afsluttet: Elev: Navn: Adresse: Post nr. By KompetenceCenter for Transport og logistik - en del af Tlf.: nr. Undervisning

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C1 og C Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D1 og D Undervisningsplan

Læs mere

Lektionsplan kategori B Personbil

Lektionsplan kategori B Personbil Køge Bugt køreskole Teori: Tøxensvej 2, 4600 Køge Åmarkens køreskole Teori: Lodsvej 2, 1.sal, 2650 Hvidovre EasyDrive.dk - Ishøj Teori: Lodsvej 2, 1.sal, 2650 Hvidovre Kontaktoplysninger: Telefon/sms 2425

Læs mere

Hvilke(n) betydning har undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A for undervisningen?

Hvilke(n) betydning har undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A for undervisningen? Spørgsmål 1 Hvilke(n) betydning har undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A for undervisningen? 1. Den har kun vejledende betydning og kan fraviges, hvis kørelæreren og eleven skønner, at

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B/E og C/E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B/E og C/E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B/E og C/E Færdselsstyrelsen er en del af Trafik- og Byggestyrelsen Version 1.16 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til bekendtgørelse nr.

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C1

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C1 LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C1 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 1087 af 25. november 2012 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

FEJLKATALOG Praktisk prøve

FEJLKATALOG Praktisk prøve 2. udgave FEJLKATALOG Praktisk prøve Kategori AM (lille) Bedømmelse af fejl Formålet med den praktiske prøve er, at den censor skal bedømme, om den enkelte elev har tilegnet sig de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C1 og C Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D1 og D Undervisningsplan

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E Færdselsstyrelsen er en del af Trafik- og Byggestyrelsen Version 6.14 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til bekendtgørelse nr. 873 af 10.

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D OG E

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D OG E SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D OG E Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C1 og C Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D1 og D Undervisningsplan

Læs mere

Instruktørvejledning

Instruktørvejledning Køreteknisk anlæg Fyn A/S Instruktørvejledning Køreteknik Efteruddannelse Kontaktpersoner på køreteknikken: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Booking: Søren Tlf. 63 33 15 10 Email: sp@tucfyn.dk

Læs mere

Kørsel på vej. Øvelseshæfte

Kørsel på vej. Øvelseshæfte EasyDrive.dk Administration: Tranegilde Bygade 13, 2635 Ishøj Tlf. 24 25 42 00 e-mail info@easydrive.dk Kørsel på vej Øvelseshæfte Mål med øvelserne på vej Formålet med undervisningen er at give dig færdighed

Læs mere

Instruktørvejledning. Køreteknik kat. C + D + C/E. Køreteknikken på TUC Fyn: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk

Instruktørvejledning. Køreteknik kat. C + D + C/E. Køreteknikken på TUC Fyn: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Instruktørvejledning Køreteknik kat. C + D + C/E Køreteknikken på TUC Fyn: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Booking: Søren Tlf. 63 33 15 10 Email: sp@tucfyn.dk Værksted: Esben Tlf. 20

Læs mere

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver)

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver) Side 1 af 9 FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes kan bedømmes ved praktiske prøver) Formålet med køreprøven er, at den prøvesagkyndige skal bedømme, om aspiranten har erhvervet de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B. Version 7.06

Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B. Version 7.06 Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Færdselsstyrelsens bekendtgørelse af 30. november 1995 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

Køreteknik Hjemmeopgave før/efter møde på køretekniskanlæg Tid: 2,9 time incl. pause.

Køreteknik Hjemmeopgave før/efter møde på køretekniskanlæg Tid: 2,9 time incl. pause. Elevens navn: Dato. Køretekniskanlæg FDM. Abildgaardsvej 17 4000 Roskilde. tlf. 4613 6100 Mødetid FDM: dato: kl: Bemærk du skal være på FDM i god tid (senest 15 min før aftalt mødetid), husk også dit ansøgningsskema

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 873 af 10. september 2009 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C. Version 3.07

Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C. Version 3.07 Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Færdselsstyrelsens bekendtgørelse af 11. juni 1996 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver)

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver) Side 1 af 10 FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes kan bedømmes ved praktiske prøver) Formålet med køreprøven er, at den prøvesagkyndige skal bedømme, om aspiranten har erhvervet de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

City køreskolens lille teoribog

City køreskolens lille teoribog City køreskolens lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E) Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og 134a i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af 24. august 1992

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORIERNE C1/E OG D1/E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORIERNE C1/E OG D1/E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORIERNE C1/E OG D1/E Version 1.13 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 1089 af 25. november 2012 om undervisningsplan

Læs mere

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver)

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver) Side 1 af 11 FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes kan bedømmes ved praktiske prøver) Formålet med køreprøven er, at den prøvesagkyndige skal bedømme, om ansøgeren har erhvervet de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C1 og C Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D1 og D Undervisningsplan

Læs mere

Vores lille teoribog

Vores lille teoribog Generelle hastigheder Vores lille teoribog 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Spiritus: Højst tilladte promillegrænse

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 198 af 26. februar 2014 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

DE GODE RÅD FØR TEORIPRØVEN

DE GODE RÅD FØR TEORIPRØVEN DE GODE RÅD FØR TEORIPRØVEN De følgende sider er udarbejdet for at give dig nogle af de vigtigste regler at huske før din teoriprøve. Det første indskud du har til at svare er 80 % korrekt og hvis du er

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI D/E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI D/E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI D/E Færdselsstyrelsen er en del af Trafik- og Byggestyrelsen Version 6.14 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til bekendtgørelse nr. 874 af

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL STOR LASTBIL (KATEGORI C)

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL STOR LASTBIL (KATEGORI C) LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL STOR LASTBIL (KATEGORI C) Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 1310 af 28. november 2014 om undervisningsplan for

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL MOTORCYKEL

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL MOTORCYKEL LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL MOTORCYKEL Færdselsstyrelsen er en del af Trafik- og Byggestyrelsen Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til bekendtgørelse om undervisningsplan for

Læs mere

- - - Teoriprøve - - -

- - - Teoriprøve - - - - - - Teoriprøve - - - læs dette godt og bestå første gang Generelle hastighedsgrænser Hvem må køre hvad? Bil Bil/anhænger Lastbil I tættere bebygget område 50 km/t I tættere bebygget område 5o km/t 50

Læs mere

Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B

Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B 0-1 Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og 134a

Læs mere

LOG BOG LOG BOG ELEVENS LEKTIONSPLAN LEKTIONSPLAN KØRELÆRERENS. Christian Ejlers Forlag. Christian Ejlers Forlag. LOGBOG, 1.udgave, 1.

LOG BOG LOG BOG ELEVENS LEKTIONSPLAN LEKTIONSPLAN KØRELÆRERENS. Christian Ejlers Forlag. Christian Ejlers Forlag. LOGBOG, 1.udgave, 1. LOGBOG, 1.udgave, 1.oplag 2006/4 Redaktion: Morten Rud Johansen og Jacob Ditlevsen ISBN 87 7241 126 0 Copyright: by Christian Ejlers Forlag 2006 Design og sats: Carl-H.K. Zakrisson, Polytype Tryk og indbinding:

Læs mere

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN. Bus

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN. Bus LEKTIONSPLAN 15 - FOR UNDERVISNINGEN TIL Bus KATEGORI D Undervisningen påbegyndt: afsluttet: Elev Navn: Adresse: Tlf. nr.: E-mail.: Skole: Mileparken 12 A 2740 Skovlunde Tlf.: 4487 0100 Fax.: 4487 0199

Læs mere

Praktisk prøve. Dok. 585775. 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev

Praktisk prøve. Dok. 585775. 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev Dok. 585775 Formateret Praktisk prøve 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev Formål Den praktiske prøve skal vise, om eleverne kan anvende den viden og risikoforståelse og kan udføre

Læs mere

Jens Erik Thinggaard 1

Jens Erik Thinggaard 1 Evaluerende 1 Dette program, er en introduktion til evaluerende prøver, hvor prøvernes opbygning, spørgeformer og begreber gennemgås. 2 Der er højre vigepligt i krydset.... Jeg har ubetinget vigepligt...

Læs mere

Færdsel - Kørende (fl 14-40)

Færdsel - Kørende (fl 14-40) Færdsel - Kørende (fl 14-40) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 9.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 27.12.2016 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste

Læs mere

Den nuværende køreuddannelse er fra 1986 Alder: 18 år, uddannelsen kan begyndes 3 måneder før. Krav om lægeerklæring og 8 timers færdselsrelateret

Den nuværende køreuddannelse er fra 1986 Alder: 18 år, uddannelsen kan begyndes 3 måneder før. Krav om lægeerklæring og 8 timers færdselsrelateret Nu og i fremtiden Den nuværende køreuddannelse er fra 1986 Alder: 18 år, uddannelsen kan begyndes 3 måneder før. Krav om lægeerklæring og 8 timers færdselsrelateret førstehjælpskursus Mindst 29 lektioner

Læs mere

Trafikkens tæthed og art (skoler, stadion, indkøbscenter, sportspladser, mm) Tavle med børn, tavle med ryttere, mange busser, mange parkerede biler

Trafikkens tæthed og art (skoler, stadion, indkøbscenter, sportspladser, mm) Tavle med børn, tavle med ryttere, mange busser, mange parkerede biler Til Teoriprøven VEJENS OMGIVELSER Mange blade på kørebanen Bevoksning / skov skygge på vejen i forbindelse med sne/is Åbne marker ved sne/sand fygning VEJENS UDSTYR ELLER STANDARD Meget smal/bred kørebane

Læs mere

Manøvrebane. Øvelseshæfte

Manøvrebane. Øvelseshæfte EasyDrive.dk Administration: Tranegilde Bygade 13, 2635 Ishøj Tlf. 24 25 42 00 e-mail info@easydrive.dk Manøvrebane Øvelseshæfte Mål med øvelserne på manøvrebane Du skal lære at betjene den elektriske

Læs mere

BESTÅ. MINI TEORIBOG

BESTÅ. MINI TEORIBOG BESTÅ. MINI TEORIBOG HASTIGHEDSGRÆNSER TÆTTERE BEBYGGET OMRÅDE: Indenfor 50 km/t Udenfor 80 km/t Motorvej 130 km/t Motortrafikvej 80 km/t HASTIGHEDSNEDSÆTTELSE SKAL SKE I/VED: Uoverskueligt kryds Uoverskueligt

Læs mere

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Trafik og Ejendomme Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28, 92, stk. 1, nr.1, bestemmes med samtykke af

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 5. marts 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 5. marts 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 5. marts 2009 13. februar 2009. Nr. 164. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B (almindelig bil) 1) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og

Læs mere

Grænseegnens Touring Club

Grænseegnens Touring Club Kørevejledning for Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med Grænseegnens Touring Club har så ensartet en forståelse af vores køresystem, at det er sikkert at deltage på ture med GTC. Det

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 4. marts 2014. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B) 1)

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 4. marts 2014. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B) 1) Lovtidende A 2014 Udgivet den 4. marts 2014 26. februar 2014. Nr. 198. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B) 1) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 0. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. 0. Indledning INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Indledning 1. BILENS INDRETNING, UDSTYR OG DOKUMENTER Betjeningsudstyr og instrumenter 1.1.1 Betjeningsudstyr 1.1.2 Instrumenter og kontrollys 1.1 1.1.3 Motor, tænding og speeder

Læs mere

TRAFIK ORDBOG LISTE MED UDTRYK & ORD BRUGT I KØRETEORI

TRAFIK ORDBOG LISTE MED UDTRYK & ORD BRUGT I KØRETEORI 27 TRAFIK ORDBOG LISTE MED UDTRYK & ORD BRUGT I KØRETEORI A Accelerere - At sætte hastigheden hurtigt op. Adfærd - Venlighed over for andre trafikanter, lad dig ikke ophidse, eller provoker andre trafikanter

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 27. november 2012. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor knallert 1)

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 27. november 2012. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor knallert 1) Lovtidende A 2012 Udgivet den 27. november 2012 25. november 2012. Nr. 1086. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor knallert 1) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og efter bemyndigelse

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter Havarikommissionen for Vejtrafikulykker 10 gode råd til motorvejstrafikanter H A V A R I K O M M I S S I O N E N Havarikommissionen for Vejtrafikulykker blev nedsat af Trafikministeren i 2001. Formålet

Læs mere

HJULER s. Kørebog. Personbil. november 2013

HJULER s. Kørebog. Personbil. november 2013 HJULER s Kørebog november 2013 Personbil 1 Det overordnede mål for køreuddannelsen til kat. B Det overordnede mål for køreuddannelsen til kat. B 1. at give dig indsigt i og forståelse for de farer og vanskeligheder,

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI AM

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI AM LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI AM Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 1086 af 25. november 2012 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

Traktor. Færdselsskolen Kim Bille 40 31 25 25

Traktor. Færdselsskolen Kim Bille 40 31 25 25 Færdselsskolen Kim Bille 40 31 25 25 Grundregler m.v. Trafikanter skal optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed, så at der ikke opstår fare eller forvoldes skade eller ulempe for andre, og således

Læs mere

Motorcykelulykker. Velkommen

Motorcykelulykker. Velkommen Velkommen Dybdeanalyse Motorcykelulykker Sven Krarup Nielsen 30. November 2009 Baggrunden for HVU s tema om motorcykelulykker er den stigning, der er sket i motorcykelulykker: I 2004 udgjorde motorcyklisterne

Læs mere

Til din første teoritime får du en del praktiske informationer, og du kan stille spørgsmål om emner, som du ønsker afklaret.

Til din første teoritime får du en del praktiske informationer, og du kan stille spørgsmål om emner, som du ønsker afklaret. Teoriundervisning Til din første teoritime får du en del praktiske informationer, og du kan stille spørgsmål om emner, som du ønsker afklaret. Før du kan komme til køreprøve, skal du ifølge loven gennemgå

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 4. januar 2012

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 4. januar 2012 Lovtidende A 2011 Udgivet den 4. januar 2012 28. november 2011. Nr. 1420. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel (kategori A) 1 I bekendtgørelse

Læs mere

Bilens teknik indgår som en fast del i en praktisk køreprøve.

Bilens teknik indgår som en fast del i en praktisk køreprøve. Bilens teknik... Til den praktiske prøve er Du for første gang fører af køretøjet. Som ejer eller fører følger et ansvar for at køretøjet er lovlig / forsvarlig at kører. For at kunne leve op dette ansvar

Læs mere

Køresikkerhed for godschauffører. Navn på underviser

Køresikkerhed for godschauffører. Navn på underviser Køresikkerhed for godschauffører Navn på underviser 1 Velkommen Navn Lidt om min faglige baggrund Baggrund og mål for kurset 2 Årsager til ulykker Hvad tror I er de største årsager til dræbte og kvæstede

Læs mere

Inderste cirkel diameter: 10 meter. Yderste cirkel diameter: 20 meter. 3. Styring/balance. Lille -slalom:

Inderste cirkel diameter: 10 meter. Yderste cirkel diameter: 20 meter. 3. Styring/balance. Lille -slalom: A. De indledende manøvrer m.v. Forslag til manøvreøvelser Øvelsesforslag til enemanøvrer (5.2) Alle øvelserne skal foregå på et lukket trafiksikkert område. 1. Igangsætning standsning 4 m hænder 4på m

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for kørelæreruddannelsen

Bekendtgørelse om undervisningsplan for kørelæreruddannelsen Rigspolitiet Nationalt Færdselscenter J.nr. 2014-9070-1 Bekendtgørelse om undervisningsplan for kørelæreruddannelsen I medfør af 66, stk. 6, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december

Læs mere