Brede å Lystfiskerforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brede å Lystfiskerforening"

Transkript

1 Å Bredden marts 2015 Brede å Lystfiskerforening Mølleparken Løgumkloster Tlf.: : Hjemmeside.: Velkommen til en ny sæson. Den nye fiskesæson starter i år torsdag den 16. april Det er spændende hvert år at komme i gang, og efter flere gode fangster i 2014 har vi lov til at tro på muligheden for også i år, at fange store fisk. Aktivitetsudvalget vil hen over året invitere til flere arrangementer. Disse vil blive offentliggjort i Å-bredden og på foreningens hjemmeside. Ny udgave af Å-bredden Bestyrelsen har besluttet at Å-bredden fremover udkommer digitalt. Det vil sige at Å-bredden fremover vil ligge på foreningens hjemmeside og ikke længere kommer i papirform. Kommende aktiviteter Lakse- og havørredkonkurrence Loop demodag / kasteinstruktion Lystfiskeriets dag Vigtig meddelelse Å-Bredden udkommer noget for sent. Det skyldes at der er lavet et nyt layout (nyhedsbrev) som foreningen håber, at I vil tage godt imod. Å-Bredden udkommer 3 gange om året (23. marts 24. august og 21. december). Marts nummer får i først nu; men august og december udkommer som planlagt. Indlæg som I vil have med i bladet skal være redaktionen i hænde senest 14 dage før. Indlæg sendes til: Arne Lorenzen Enghavevej 69, Løgumgårde 6240 Løgumkloster. Tlf.: Mail. eller Brede å Lystfiskerforening Side 1 af 22

2 Indlæg fra Formanden Å-Bredden udkommer lidt sent. I har sikkert alle observeret at marts udgaven kommer lidt sent. Det skyldes problemer med at færdiggøre den digitale udgave som vi valgte at gå over til, det skal jeg på bestyrelsens vegne beklage. Vi vil forsøge at tilstræbe at de fremtidige numre udkommer normalt. Da der nu er gået lidt lang tid og sæsonen 2015 er i gang, vil jeg kort omtale et par af de begivenheder der har fundet sted. 14. januar 2015 foredrag om lystfiskeri i USA ved Rene Gerken og Joe Christiansen, der var mødt 40 lystfiskere som fik en god aften. 18. til 19. april 2015 stor lakse- og havørredkonkurrence. Der var mødt 30 lystfiskere op, vejret var fint, vi fik besøg af Jyske Vestkysten og en fin omtale, men ingen fisk. 17. maj 2015 lystfiskeriets dag. Vejret var rimeligt, der var mødt en del familier med børn og der blev fanget en del fisk. Også her have vi fin pressedækning fra både TV-syd og Jyske Vestkysten. 13. juni 2015 Loop demodag ved Rene Gerken. Der var indrettet kastebane og opstillet telt. Rene underviste i kast med 2-hånds fluestang. Der deltog ca. 20 til 25 lystfiskere. Til slut vil jeg ønske jer alle en god fiskesæson. Knæk og bræk vi ses ved fiskevandet. Jens Peter Jensen Billeder fra Generalforsamlingen Kasserer Kurt Beier gennemgår regnskabet Thomas Feddersen og Rene Homann fik overrakt pokaler for årets fisk (laks & havørred) Ordstyrer Helge Larsen holder styr på generalforsamlingen; mens formanden Jens Peter Jensen fremlagte sin formandsberetning. Brede å Lystfiskerforening Side 2 af 22

3 Formandens beretning 2014 var fangstmæssigt det bedste år siden Der er fanget ca. 200 havørreder og 17 laks. Fordelingen henover sæsonen har dog været noget svingende. Vi startede fint, så kom der en periode med tørt vejr, og tilsvarende svag opgang. Sidst på sæsonen kom der en del regn og så kom der gang i fangsterne. Der er kun rapporteret 81 af de fangede havørreder på foreningens hjemmeside. Det er under halvdelen af de fangede. Det bør vi kunne gøre meget bedre. Det kan ikke siges tit nok at det er vigtigt at alle fangede fisk rapporteres. Rapporter om fangede fisk giver vores medlemmer, potentielle medlemmer og dagkortløsere lyst til at komme ud at fiske, og er der noget den her forening har brug for er det flere medlemmer og flere solgte dagkort. Så derfor: Fisketuren er ikke slut før fangsten er rapporteret, og også helst fotograferet så den kan vises på hjemmesiden og på face-book. I den forløbne sæson er der afviklet 2 arrangementer. Det første var lystfiskeriets dag den 25. maj ved Mølledammen. Det deltog 21 børn med et tilsvarende antal forældre og bedsteforældre. Vejret var fint, og vi havde udsat 16 bækørreder. De blev ikke fanget, men der blev fanget 3 ål, 2 aborrer og 3 skaller. Næste arrangement var den årlige fiskekonkurrence. Den blev afviklet den 21. september. Dagen faldt sammen på frivillig fredag ugen og det gav os en massiv mediedækning både før og under konkurrencen. Vi fik besøg af både Jyske Vestkysten og TV-Syd. Vestkysten bragte en fin omtale dagen efter med billeder og referat fra samtaler med nogle af deltagerne. TV-Syd bragte stemningsbilleder fra lystfiskeri i Brede-å optaget ved Storde. Der var mødt 36 lystfiskere, ca. samme niveau som sidste år. Vi fik alle en pragtfuld dag. Det eneste der manglede var fisk. Ved indvejningen blev der præsenteret 2 havørreder og 2 gedder. Et lidt magert resultat efter at der var præsteret ca. 250 fisketimer ved åen. Den eneste trøst var at resultatet stort blev det samme for Vidåen og Brøns å. Juniorafdelingen kører godt. Gert og Richard gør et fint stykke arbejde for de unge mennesker, hvilket også kan ses på den ros de har fået på facebooksiden. Bemandingen i aktivitetsudvalget er ændret. Thomas Feddersen er indtrådt i stedet for undertegnede. De har lavet et godt program for 2015, og jeg vil anbefale at man støtter op om det der bliver arrangeret, og har man en god ide så kontakt Thomas, Richard eller Gert. For at spare trykning og porto vil Å-Bredden frem over udkomme digitalt, ligesom næsten al kommunikation fra foreningen til medlemmerne vil ske digitalt. Så sørg for at din adresse, og telefonnummer fremover er opdateret hos Danmarks Sportsfisker Forbund. Jeg vil ikke omtale vandpleje og klubhus. Det kommer Arne nærmere ind på. Til slut vil jeg sige tak til lodsejere, sponsorer, annoncører i Å-Bredden og alle medlemmer og dagkortløsere for en god sæson. Jeg ser frem til vi mødes ved åen og til foreningens arrangementer når den nye fiskesæson starter. Jens Peter Jensen Formand Brede å Lystfiskerforening Side 3 af 22

4 Brede å Lystfiskerforening indbyder til Lakse- og havørredkonkurrence i weekenden d. 18 / 19. april Konkurrencen foregår fra kl d. 18. april til d. 19. april kl Der vil være indvejning ved klubhuset - Mølleparken Løgumkloster lørdag d. 18. april kl samt kl Søndag d. 19. april kl samt slutindvejning kl hvor præmieoverrækkelsen finder sted. Begge dage vil der være gratis pølse ved indvejningen om eftermiddagen mod fremvisning af deltagerkort. Der vil være præmier til de 3 største fisk i de 2 kategorier. Søndag vil der blive trukket lod om et gavekort til Slotsengens Teltudlejning. Værdi kr ,00. Prisen for medlemmer er kr. 100,00 Prisen for ikke medlemmer er kr. 300,00 Deltagerkort kan købes på Hjemmesiden eller foreningens forhandlere som findes på hjemmesiden under fiskevandsinfo. Af hensyn til indsamling af deltagerkort, skal disse være købt senest fredag d , kl:12:00. Bemærk at alle fangede fisk skal overholde Fultons konditionsfaktor for laks havørred, samt at gældende lakseregler sal overholdes: Billeder fra tidligere fangster i Brede å SAMLET PRÆMIESUM KR ,00 Brede å Lystfiskerforening Side 4 af 22

5 Vandpleje-udvalgets beretning Der var 2014 ikke så mange møder. Det skyldes først og fremmest at vandplejeudvalget havde svært ved at få gang i flere projekter. Udvalget havde et møde med Tønder kommune om at få mange flere projekter i gang hvert år og at vi lagde en flerårlig plan så man dermed kunne planlægge projekter både i den øvrige del og i hovedløbet samtidig. Som jeg sagde i min sidste beretning har Brede å hårdt brug for at få udlagt stryg / gydegrus i hele å- systemet, og det helst skal gå så hurtigt som muligt hvis hele planen om at Brede å skal være selvproducerende, skal holde. I 2014 blev der udsat fisk udelukkende af egen stamme i Brede å: Yngel stk. 500 stk. ½ års ørreder stk stk. 1 års ørreder stk stk. Smolt stk stk. ½ års laks stk stk. Derudover har Rejsby Lystfiskerforening fået stk. ørreder til deres udsætninger i Rejsby å. Vandpleje-udvalget har i år ikke udsat stk. ål i Brede å. Det skyldes at vi i vandplejeudvalget har behov for at kunne tilrettelægge vores arbejde m.h.t. hvornår vi kan samle folk sammen. Det var fra DTU s side en aftale at det gjorde vi sammen med den levenradør som skulle leverere ålene. Desværre var leverandøren ikke af den opfattelse. Vandpleje udvalget stoppede med at slå grøde i Hensigten var at stoppe i 1 år, hvorefter vi ville tage det op igen. Årsagen var dengang, at der var rigtig meget Vandpest, Grenet pindsvineknop, og Høj søgræs i vandløbet. Det var derfor utrolig hårdt at skulle slå grøden. Hvis vi skulle slå grøde fremover skal der mange flere medlemmer til at hjælpe, og det er der ikke stemning for lige nu hos medlemmerne. Så vi må nok se i øjerne, at det heller i fremtiden vil være en stemning til at slå grøde. Tønder kommune har slået grøde på de strækninger som de skal iht. regulativerne og slået der hvor der var problemer. Vi vil nok i fremtiden se at vi får store vandmængder og dermed behov for at slå grøden på nogle strækninger. Kommunen har også været gode til at give et bedre overblik over hvor det er nødvendigt at slå grøden. Tønder Kommune er nu endelig færdig med projektet i Åved Plantage, hvor der skulle ske en ombygning af stryg og udlægning af gydegrus. Resultatet blev godt. Kommunen har udlagt flere sten for at udligne faldet, så nu er det bare blevet godt. Som jeg før har sagt så mangler der utroligt meget gydegrus overalt. I hovedløbet er det særligt Lobæk og Fiskbæk som mangler. Vi har stadigvæk udledninger i Fiskbæk med kartoffelvand, som siver ud i åen. Kommunen har derfor lavet en miljøgruppe som nu gennemgår alle dræninger. El-befiskningen gik godt i år. Der var mange frivillige som valgte at give en hånd med. Vi fik 86 stk. havørreder fordelt på 48 stk. hunner og 38 stk. hanner. Fredningen af Stallingen som udløb d. 15. maj 2014 er forlænget til d. 15- maj Bækørreden er også så småt ved at komme på fode igen; men det tager nok et par år endnu, inden vi igen er oppe på fuld styrke. Vi ser det især ved el-befiskningen, hvor vi stryger flere og flere bækørreder, som nu indgår i foreningens avlsarbejde. Foreningens medlemmer er også gode til at udsætte dem igen, hvis de får én på krogen. Brede å Lystfiskerforening Side 5 af 22

6 Vandpleje-udvalgets beretning Foreningen er igen fast medlem af Laksekoordineringsgruppen og dermed med til at træffe beslutninger om hvordan vi administrerer laksehandlingsplanen, så vi får ens regler for fiskeri i alle danske laksevandløb Foreningen skal efter planen udsætte 5000 stk. 1 års laks Vi har sat en grænse på max stk. 1 års laks. Grunden hertil er at vi først og fremmest ønsker at Brede å er et havørred vandløb; men også at vi ønsker at have en lakse bestand, som er sund, og som kan udvikle sig stille og roligt fremover. Foreningen havde håbet på, at Brede å kom med i de Fiskeribiologiske undersøgelser i 2014; men det kom vi ikke, og det gør vi heller ikke i Det skyldes både mangel på penge og at man ikke har de nødvendige data til rådighed. Det er nu kun fisk fra Skjern å som bliver CW-mærket. Udsætningerne fortsætter uændret i 2015 og vi skal udsætte 5000 stk. ½ laks d. 5. oktober efter planen. Som jeg før har sagt så er det kun Skjern å. Varde å, Ribe å og Storå som man ser på, alle vi andre bliver ikke taget med. Det er ikke i orden. Den nye Bekendtgørelsen om særlige fiskeriregler og fredningsbælter i Vadehavet og i visse sydjyske vandløb som trådte i kraft 1. januar 2014 har ikke givet problemer. De fleste foreninger har været glade for at der nu er kommet mere ro på. Foreningen har søgt om at få samme kvote som sidste år, hvilket var på 55 stk. laks. Dette ønske blev imødekommet vi fik 50 stk. på A- stykket og 5 stk. på B-stykket. Altså 5 mindre. Fordelingen er opdelt i 2 grupper 25 stk. under 75 cm og 25 stk. over 75 cm. B-stykket får 5 stk. Her er der ingen fordeling. Hvis foreningen kommer op på at fange kvoten vil vi kunne søge om flere laks. Lakse fangster i 2014 var ikke det helt store. Af hjemtagne under 75 cm fik vi 2 stk. Over 75 cm hjemtog vi 12 og udsatte 3. Alle laks havde en fedtfinne. Så der var altså ikke laks fra andre åer. Når jeg ser på de sidste 4 års fangster er det tydeligt at se hvor sårbar laksen er i Brede å. Jeg tror derfor at er den rigtige beslutningen foreningen har taget med at vi skal udsætte 5000 stk. ½ års laks hvert år, så vi får en større bestand at fiske på. Vi har aftalt med DCV Danmarks Center for vildlaks at i her i 2015 vil prøve og se på dna materialet hvor laksen er fra. Her i 2014 / 2015 vil der komme en revideret udgave af National Forvaltningsplan for laks. Kommunerne vil bidrage med viden om tiltag der gavner bestandene, herunder fjernelse af spærringer og forbedring af gydeområder. Her er det vi kommer ind med gydebanker, okker og sandvandring, som er de største problemer for os. Det bliver nok obligatorisk med fangstrapporter for alle lakse arter fremover, så man skal kunne følge udviklingen fremover i de enkelte Laksevandløb Der er mange opgaver som vandpleje-udvalget skal varetage fremover, så hvis der er medlemmer som kunne tænke sig at give en hånd med, kan I henvende Jer til mig på tlf eller Her til slut vil jeg gerne takke vandpleje-udvalget og alle dem som har givet en hånd med her I har ALLE været til stor hjælp og har altid sagt ja når der var bud efter Jer. Endnu engang tak. Med venlig hilsen Arne Lorenzen Brede å Lystfiskerforening vandpleje-udvalg Brede å Lystfiskerforening Side 6 af 22

7 Laksekvote i Brede å 2015 Information om laksekvoten og regler for fiskeri Der må maksimalt hjemtages 25 laks på 75 cm eller derunder og 25 laks over 75 cm. Længden på laks måles som total længde. Kvoten gælder for bekendtgørelsens 1, stk. 1, nr. 5 nævnte områder fra den 16. april til og med den 31. oktober. Der må maksimalt hjemtages 5 laks i den øvrige del af Brede Å vandsystem. Disse laks er ikke opdelt i størrelses grupper. Kvoten gælder for bekendtgørelsens 1, stk. 1, nr. 7, litra a, nævnte områder i Brede Å vandsystem fra den 16. april til og med den 31. oktober. Der må højst hjemtages én laks pr. mand inden for kvoten i Brede Å vandsystem. Senest 4 dage efter, at laksen er hjemtaget eller genudsat, skal oplysning om for- og efternavn, adresse, fangstdato, laksens størrelse og køn samt fangststed være Brede-Aa Lystfiskerforening i hænde. Senest 3 dage herefter skal oplysninger om fangstdato samt antal hjemtagne og genudsatte laks være offentligt tilgængelige på I forbindelse med registrering af fangsten, skal der for både de hjemtagne og genudsatte laks indrapporteres om laksen havde fedtfinne eller om fedtfinnen manglede. Kvoterne er tildelt definerede områder, som er beskrevet i "Lovbestemte regler for fiskeri i Brede Å". Ovenstående orienterer om de generelle bestemmelser, herunder at antallet af fangede laks fra de enkelte dele af vandsystemet skal indrapporteres løbende gennem sæsonen, så antallet af hjemtagne laks ikke overskrider det tilladte antal. Alle sportsfiskere skal derfor til stadighed holde sig orienteret via inden en evt. fisketur, idet stop for laksefiskeri kan træde i kraft med øjeblikkelig virkning. Brede å Lystfiskerforening Side 7 af 22

8 Den nye sæson Laksekvote starter i d. Brede 16. april å 2015 til 31. oktober BREDE Å LYSTFISKERFORENING HAR I ÅR FÅET EN KVOTE PÅ 55 LAKS.Efter de nye regler har Brede å fået en laksekvote på 50 stk. laks som er delt op i 2 grupper á 25 stk. på 75 cm. ellerderunder og 25 stk. over 75 cm. Vi har fået 5 stk. laks fra Lundsgård i den øvrige del i Brede å vandsystem. Når kvoten er opbrugt lukkes fiskeriet efter laks I DEN NYE BEKENDTGØRELSE SKAL FØLGENDE REGLER I 2. OVERHOLDES: Stk. 1. I de vandløb, der løber ud i Vadehavet, er fiskeri med stang og snørre ikke tilladt i perioden fra 1. november til og med 15. april. Stk. 2. Stk. 6. Stk. 7. Stk. 8. Stk. 9. I de i 1, stk. 1, nr. 7, litra a og b nævnte områder er fiskeri med stang og snøre ikke tilladt fra den 1. november til og med den 15. april. Det er ikke tilladt at fiske med rejer og rogn som agn. Der må kun anvendes én krog på linen. Krogen må være en enkeltkrog, dobbeltkrog eller trekrog. Det er ikke tilladt at anvende modhager på krogen, jf. dog stk. 9,2 pkt. Fiskeri med naturligt agn med duftstoffer er kun tilladt på cirkelkroge uden modhager. Dog må der ved anvendelse af agn benyttes andre krogtyper med modhager, når der fiskes med en enkeltkrog i krogstørrelse nr. 12 eller en enkeltkrog, der er mindre. Kroggabet på enkeltklroge med modhager må højst være 6 mm målt fra krogspids vinkelret ind mod krogskaftet. Hvis nogen vil se den nye bekendtgørelse kan den hentes på se info Naturerhvervstyrelsen`s hjemmeside eller retsinformation. BEKENDTGØRELSEN HAR NR AF 12. DECEMBER 2013 BEKENDTGØRELSEN OM SÆRLIGE FISKERIREGLER OG FREDNINGSBÆLTER I VADEHAVET OG VISSE SYDJYDSKE VANDLØB Husk Fisketegn Husk at købe fisketegn (statstegn) inden du påbegynder fiskeriet i Brede å. Kan købes på: Kan også købes på mobil/smartphone eller på mange turistkontorer & campingpladser, det er dog ikke alle steder hvor der kan købes fisketegn. Brede å Lystfiskerforening Side 8 af 22

9 Klubhus-udvalgets beretning Klubhuset har i 2014 har været udlejet 9 gange. Det er 3 mindre end i Så det ligger nogenlunde stabilt. Der blev desværre ikke råd til at lave forbedringer i Vi havde håbet at der blev råd til et par læs grus og at vejen ned til klubhuset blev ordnet. Som det er nu er der alt for mange huller i vejen og vi kan heller ikke få kommunen til at køre et par læs stabilgrus i. Vi skal også have lamperne ordnet. Vi ved ikke hvem der har kørt ind i den ved indgangen til klubhuset; men der var lava føder aftryk så mon ikke det var da der blev gravet op første gang. Foreningen håber at vi kan finde nogle sponsorer i En god nyhed er at vi ikke har haft indbrud i år. Så syv ni tretten så håber vi at den gode udvikling fortsætter. Der er klubaftner hver tirsdag. På selve klubaftenerne vil der fremover være forskellige aktiviteter. Det kunne være med fluebinding m.m. eller nogle foredrags aftner med forskellige emner. Hvis det er nogen, som har forslag, kan I henvende Jer til mig, så vil vi i klubhusudvalget se på sagen. Udvalget ser gerne at der kan arrangeres en årlig fest og vi modtager gerne forslag til arrangementet. Det kunne være rart, hvis der var flere som vil komme i klubhuset. Der er så mange muligheder i klubhuset, som vi bare kan gå i gang med, hvis bare medlemmerne vil komme og deltage, så en opfordring til Jer alle er bak op og deltag. Er der nogen som kan fjerne muldvarper i kastebanen. Tak til klubhus-udvalget for Jeres indsats i Håber, at vi i år får et lige så godt samarbejde. Med venlig hilsen Arne Lorenzen Klubhus-udvalget Foreningen har fået 2 nye opsynsmænd René Homann Thomas Feddersen Løgumkloster Løgumkloster Foreningen håber at I tager godt imod dem ved åen. Brede å Lystfiskerforening Side 9 af 22

10 Her kan det købes dagkort Den gamle kro Brogade 10, Bredebro Henning Klindt Brogade 1, Bredebro Ballum Camping Kystvej 37, Ballum Arrild Fiskesø Sydmarken 1, Arrild Brøns Jagt & Fiskeri Jernbanegade 10, Skærbæk Keeth s Blomster Østergade Løgumkloster Rømø Turistbureau Nr. Frankel 1 Foder & Fritid Industrivej 1, Åbenrå Pörksen Angelsport Ostering 51, Niebüll DS-Angelsport Center Ochsenweg 72, Flensburg Foreningens Hjemmeside Indvejningssteder Til medlemmerne Medlemmer kan leje klubhuset til mindre sammenkomster. Leje af hele huset 1700,- kr. Nederste del af huset 1100,- kr. I priserne er der medregnet strøm og rengøring. Der vil også være mulighed for udlejning af huset til andre formå (møder og foredrag m.m.). Ved bestilling indbetales depositum på 500,- kr., som modregnes ved betaling af udlejning som sker ved udlevering af nøgle. Henvendelse skal ske til: Arne Lorenzen eller Mail: eller Klubhuset ligger på adressen Mølleparken Løgumkloster. Henning Klindt Brogade 1, Bredebro Brede å Lystfiskerforening Side 10 af 22

11 Fredningstid & mindstemål FISKEART FREDNINGSTID MINDSTEMÅL LAKS FREDET (KVOTE 55 STK.) 1-11 / CM (NY) HAVØRRED 1-11 / CM BÆKØRRED 1-11 / CM GEDDE 1-4 / CM (NY) GUL ÅL INGEN 45 CM STALLING TOTALFREDET TIL D. 15. MAJ 2017 SNÆBEL TOTALFREDET Foreningen mangler 2-4 opsynsmænd. Er der nogen som kunne tænke sig at blive opsynsmand i Brede å Lystfiskerforening kan de henvende sig til: Ansvarlig for opsyn i Brede å Arne Lorenzen på tlf eller Kort priser i 2015 I samarbejde med Arne Lorenzen kontrollerer foreningens opsynsmænd foreningens lejede fiskevand. Senior årskort Junior årskort Dagkort senior Dagkort junior Ugekort senior Ugekort junior Passiv (ikke fiskeri) Manglende fangstrapport For sent indbetaling 1195,- kr. 375,- kr. 130,- kr. 50,- kr. 550,- kr. 200,- kr. 100,- kr. 50,- kr. 100,- kr. Det består bl.a. af kontrol af: Fisketegn (statstegn) Fiskekort til Brede å Ulovlige redskaber (ruser garn mm.) Vejlede gæster ved åen Hjælpe fiskerikontrollen hvis der er brug for det Mere information kan fås ved henvendelse til Arne Lorenzen. Brede å Lystfiskerforening Side 11 af 22

12 Er det laks eller havørred Laks Slankere, mere ten-formet. Kort overkæbeben, der sjældent når bag den linie fra pupillens bagrand. Halestilken er lavere og slankere Halefinnen er ofte mere indskåret med spidsere flige især hos unge blanklaks. Skællene er forholdsvis store. I en skrårække mellem fedtfinnen og sidelinjen, der kun skæl. Havørred Mere plump. Længere overkæbeben, når oftest bag den lodrette linjen fra øjets bagrand. Halestilken er højere. Halefinnen er mindre inde skåret, oftest slet ikke. Skællene er mindre. I nævnte skrårække er der skæl. Gællegitterstavene på første gællebue er alle stavformede. Gællegitterstavene på første gællebue er stavformede i midterpartiet; men foroven og forneden på gællebuen er der nogle, som kun er små knuder. På gællelåget er der, hos de blanke fisk, få eller ingen pletter. På gællelåget er der, hos de blanke fisk, sædvanligvis flere sorte pletter. Tag et billede af Jeres fangster En lille bøn til dig, der følger vores efterhånden talrige opfordringer til at bruge kameraet, når du er ude med snøren. Det gælder både, når du fanger en flot fisk, men i det hele taget, når der tages billeder. De fleste har i dag et digitalt kamera, og her betyder det ikke noget, om du tager en stor portion billeder, der måske ikke lige er så gode, som du havde håbet på. Du r det ikke, så kan det lynhurtigt slettes. Desværre ser vi alt for ofte ellers flotte fotos, der bare er taget med alt for få pixels, det vil sige i alt for lav opløsning. Gør dig selv den tjeneste at skrue op for opløsningen og få nogle bedre billeder ud af det. Det kan godt være, at der så ikke kan være lige så mange billeder på filmen (memory-kortet), men de allerfleste kameraer kan trods alt præstere en hel del. Og så får du da tømt kameraet lidt oftere og kan huske detaljerne omkring de enkelte billeder. Og prøv så at tage billederne i nogle helt andre vinkler, end du er vant til. Du vil blive overrasket over resultatet. Og prøv ligeledes at gå meget tættere på selve det, du vil fotografere og glem alt om meget af det kedelige uden om selve fisken eller fangerens ansigt. Her på Å-Bredden vil vi meget gerne have billeder i så høj opløsning som muligt, og skulle det også komme på nettet, så vil et højopløseligt billede også bedre kunne tilpasses, så det ser godt ud. HUSK AT SENDE Jeres fangster eller fra fisketuren til Brede å Lystfiskerforening Side 12 af 22

13 Fangstrapport FANGSTRAPPORT AF LAKS / GENUDSATTE & ANDRE FISKEARTER I Brede å system 2015 Laks Havørred Bækørred Gedde Længde Vægt Han Hun Fedtfinne-ja Fedtfinne-nej Hjemtaget Genudsat Navn Adresse NB: Det er meget vigtigt, at man indberetter sin fangst efter fisketuren gerne med et billede. Kan indberettes på: eller sendes til Arne Lorenzen på: eller påp adressen: Arne Lorenzen - Enghavevej 69 - Løgumgårde 6240 Løgumkloster. Brede å Lystfiskerforening Side 13 af 22

14 Aktivitetskalender 2015 Klubhuset har åben hver tirsdag fra kl. 19:00 til 22:00 Følgende aktiviteter er der mulighed for at lave på diverse klubaftner. Fluebinding / spinder / stangbygning / knive Brede-a net støbning af pirke Reparation af stænger og hjul m.m. Kortspil Film Foredrag / undervisning Socialt-samvær FORSLAG TIL AKTIVITETER ER MEGET VELKOMMEN Kommende aktiviteter Loop demodag / kasteinstruktion Årets fiskekonkurrence Årets fiskekonkurrence Husk den årlige fiskekonkurrence søndag den 13. september 2015 Info Er der nogen som kunne tænke sig at spille kort (whist) tirsdag eller onsdag kan man henvende sig til Arne Lorenzen Her på siden kan man søge hvis man har en idé til at lave et eller andet til klubaftner. Skal vi lave en årlig fest som før (ålespisning) eller noget andet. Der vil i næste nummer af Å-Bredden i august kommer mere om fiskekonkurrencen. Brede å Lystfiskerforening Side 14 af 22

15 Bestemmelser for fiskeri i foreningens vand 1. Generel fredningsperiode for Brede - å med tilstødende vandløb er 1. november til og med 15. april. 2. Der må ikke fiskes med modhager og kun med én krog pr. line, enkelt-, dobbelt- eller trekrog. 3. Fiskeri med naturligt agn eller agn med duftstoffer er kun tilladt på cirkelkroge uden modhager. Dog må der ved anvendelse af agn benyttes andre krogtyper med modhager, når der fiskes med en enkeltkrog i krogstørrelse nr. 12 eller en enkeltkrog, der er mindre. Kroggabet på enkeltkroge med modhager må højst være 6 mm målt fra krogspids og vinkelret ind på krogskaftet. 4. Anvendelse af sættesnøre, ruse og garn er forbudt. 5. Undermålsfisk skal genudsættes. 6. Der må dagligt kun hjemtages 5 ørredfisk. 7. Der må kun fiskes med 1 stang pr. person. Åle fiskeri med stang kan dog, for det enkelte medlem foregå med op til 3 stænger inden for en strækning af 6 meter. 8. Parkering på marker, eller i markled er forbudt. 9. Beskadigelse af afgrøder, hegn m.v. sker under bødeansvar og erstatningspligt. 10. Vær høflig og hensynsfuld over for lodsejere. Respektér opsatte forbudsskilte. 11. Fiskekortet er personligt, og må ikke overdrages til andre, kortet skal medbringes ved fiskeri i foreningens vand. 12. Man har pligt til at fremvise fangst og fiskekort på forlangende af såvel lodsejere, lystfiskere samt foreningens opsynsmænd. 13. Hunde må ikke medbringes under fiskeri. 14. For ikke udfyldt fangstrapport, kan der det følgende år opkræves et vederlag på kr. 50,- 15. Agnfisk, der ikke er fanget i Brede-Aa systemet, må ikke anvendes ved fiskeri i åen, ligeledes må der ikke anvendes hverken rejer eller rogn. 16. Der må kun hjemtages 1 laks pr. person / fisker pr. år, alle yderligere laksefangster skal genudsættes. 17. Fangst af laks (hjemtaget eller genudsat) skal senest 4 dage efter rapporteres til foreningen. Dette kan ske ved brev, eller ved indberetning via foreningens hjemmeside Brede å Lystfiskerforening Side 15 af 22

16 Lidt om cirkelkroge Såkaldt cirkelkroge kan som alternativ til den almindelige J-krogtype øge overlevelsen på genudsatte fisk fanget på orm eller anden naturlig agn. Det skyldes, at cirkelkroge er mere tilbøjelige til at sætte sig fast i fiskens mundvig og derved gøre mindre skade end traditionelt j-formede kroge. Cirkelkroge reducerer på den vis effektivt dybe krogninger, som generelt er forbundet med høj dødelighed. Cirkelkroge er generelt bedst egnet til fiskeri med naturlig agn. Når laks hugger på orm og anden naturlig agn, vil den typisk blive kroget dybere i mund eller svælg, sammenlignet med, når den hugger på blink, spinner, wobler, flue og andre kunstige agn. Den dybere krogning kan resultere i en mere besværlig og tidskrævende afkrogning. En dybt siddende krog er også mere tilbøjelig til at forårsage fatale skader på fiskens gæller og hjerte. En undersøgelse på ørreder viste, at dødeligheden på genudsatte fisk var større, når fisken var blevet fanget på ormekrog end med spinner. I en gennemgang af effektiviteten af cirkelkroge er det fundet, at de reducerede den samlede dødelighed med 50%, men at der var forskel mellem de undersøgte arter Kroge med og uden modhager Lystfiskeren kan vælge agn med enkeltkrog, dobbeltkrog eller trekrog. Krogene kan være forsynet med modhager, eller man kan købe og anvende modhageløse kroge. Det er også muligt med en tang at klemme krogens modhager ned, så man på den måde får en modhageløs krog. Der er dokumentation for, at kroge uden modhager er nemmere og hurtigere at løsne og fjerne fra fisken, end kroge med modhage. En krog uden modhager reducerer på den måde risikoen for vævsskader, og giver væsentlig mindre blødning. Samlet set betyder det, at fisken i mindre grad udsættes for skadelig påvirkning, hvilket giver større overlevelse på genudsatte fisk. Selvom kroge uden modhager generelt er mindre skadelige for fiskene, bliver kroge med modhager oftest valgt af lystfiskere alene med det formål, at fisken sidder bedre fast på krogen. Baggrunden for anvendelsen af trekroge er således en forventning om effektivt at kunne kroge og dermed lande flere fisk. Uanset om der er tale om enkelt- eller trekroge, er de lettere at fjerne fra fisken, når de er uden modhager. En undersøgelse af vilde bækørreder viste, at dybt krogede ørreder er signifikant mere tilbøjelige til at dø, hvis den anvendte krog har modhager sammenlignet med kroge uden modhager. Brede å Lystfiskerforening Side 16 af 22

17 Anmeldelse af ulovligt fiskeri i Brede å Der findes et stort ulovligt fiskeri i Brede-å. Det vil bestyrelsen bede om medlemmernes hjælp til at stoppe. Derfor opfordres I til at anmelde ulovlige redskaber til bestyrelsen, eller til Fiskerikontrollens nye hjemmeside. Fiskerikontrollens hjemmeside hvorfra anmeldelsen foretages findes på: Du er også velkommen til at kontakte Arne Lorenzen på tlf.: eller hvis I ser noget ulovligt eller noget som ser mistænkeligt ud. Foreningen håber medlemmerne vil være behjælpelige med at komme det ulovlige fiskeri til livs. Catch-and-release Catch-and-release er en af de mest effektive måder, hvormed den enkelte lystfisker kan hjælpe de vilde laksebestande. Catch-and-release koster ingenting og kan praktiseres på forskellige niveauer. Nogle lande har regler om, at alle fangne laks skal genudsættes: I andre lande er der indført catch-and-release i dele af fiskesæsonen. Reglerne om genudsætning af laksen kan også gælde for bestemte størrelser af fisk eller alle vildfisk, mens eksempelvis udsatte laks og undslupne burlaks fra havdambrug gerne må hjemtages. I Danmark udøves catch-and-release, når laksekvoten er opbrugt i det enkelte vandløb. Dvs. at alle fangne laks skal genudsættes, efter at kvoten er opfisket. Forskning har vist, at flere fisk overlever frem til gydning, når fiskeriet foregår skånsomt og bliver udøvet i den rette periode. Selvom flere laks skulle blive fanget flere gange ved catch-and-release, så vil ikke alle laks overleve, men hvis man havde et fiskeri, hvor man slog alle laks ihjel, ville det medføre, at der var endnu færre laks på gydepladserne ved fiskesæsonens afslutning, og når fiskenes gydning indledes i løbet af efteråret og vinteren. Undersøgelser har vist, at det ikke har nogen betydning for laksens gydesucces og levedygtigheden for dens gydte æg, om laksen tidligere har været fanget og genudsat Brede å Lystfiskerforening Side 17 af 22

18 Vision for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri Brede å Lystfiskerforening Side 18 af 22

19 Flotte fangster 2015 Foreningen er glad for at der er 3 medlemmer, der foreløbig har sendt os billeder af deres fangster; men vi vil opfordre til at mange flere sender billede ind til bladet af deres fangster. Brede å Lystfiskerforening Side 19 af 22

20 Antal Nye mindstemål for Gedder & Laks i Ferskvand GEDDENS MINDSTEMÅL ER HÆVET TIL 60 CM Laksens mindstemål er sænket til 40 cm Oversigt over laksefangster i Brede å 30 Lakse fangster i Brede fra 2010 til I alt 2014 I alt 2013 I alt 2012 I alt 2011 I alt 2010 Hjemtagne over 75 cm Genudsatte over 75 cm Hjemtagne under 75 cm Genudsatte under 75 cm Årstal Brede å Lystfiskerforening Side 20 af 22

21 Telefon liste over bestyrelsen samt diverse udvalg Bestyrelsen Navn Telefon Formand Jens Peter Jensen Næstformand Arne Lorenzen Kasserer Kurt Beier Sekretær Richard Johannsen bestyrelse Torben Hansen bestyrelse Thomas Feddersen bestyrelse Johannes Christensen bestyrelse Allan Jacobsen bestyrelse Gert Hjalting suppleant René Homann suppleant Hugo Schmidt Klubhus-udvalg Formand Arne Lorenzen medlem Johannes Christensen medlem Gert Hjalting medlem Kurt Iversen Junior-afd. Formand Richard Johannsen medlem Gert Hjalting medlem Thomas Feddersen medlem Allan Jacobsen Presse ansvarlig Formand Jens Peter Jensen Brede å Lystfiskerforening Side 21 af 22

22 Telefon liste over bestyrelse samt diverse udvalg Vandpleje-udvalg Navn Telefon Formand Arne Lorenzen medlem Leif Jensen medlem Calle C. Christiansen medlem Lars Koster medlem Torben Hansen medlem René Holm medlem Richard Johansen Køb årskort hos Kurt Beier Foreningens adresse Brede å Lystfiskerforening Mølleparken Løgumkloster Tlf.: Hjemmeside: Udgiver af bladet: Brede-å Lystfiskerforeningen Henvendelse angående bladet rettes til: Arne Lorenzen tlf Der må ikke tages kopi af bladet uden kildeangivelse. Brede å Lystfiskerforening Side 22 af 22

Brede å Lystfiskerforening

Brede å Lystfiskerforening Å Bredden August 2015 Nr. 100 Brede å Lystfiskerforening Mølleparken 251 6240 Løgumkloster Tlf.: 74 74 44 36 30 68 70 36 E-mail.: brede-aa@brede-aa.dk Hjemmeside.: www.brede-aa.dk Ny starter efteråretssæsonen

Læs mere

Regler og kortmaterialer gældende for: Dagkort - Zone 5: Grindsted Å, Ansager Å, Grene Å og Omme Å

Regler og kortmaterialer gældende for: Dagkort - Zone 5: Grindsted Å, Ansager Å, Grene Å og Omme Å Regler og kortmaterialer gældende for: Dagkort - Zone 5: Grindsted Å, Ansager Å, Grene Å og Omme Å Regler for fiskeri på zone 5 Obligatorisk indrapportering af fangst - Fra sæsonen 2015 skal alle fangster

Læs mere

Å - Bredden Nr. 98 - December 2014

Å - Bredden Nr. 98 - December 2014 Å - Bredden Nr. 98 - December 2014 Side 2 Indlæg ved Laksekvote i Brede Å 2014 BREDE Å - 2014 - Laksekvoten i Brede Å vandsystem er på 55 laks. Information om laksekvoten og regler for fiskeri Der må maksimalt

Læs mere

Karup Å ved Karup Kirke

Karup Å ved Karup Kirke 2014 Karup Å ved Karup Kirke Fiskearter: havørred, bækørred, regnbueørred. Fisketid: fra 1. marts til og med 31. oktober. Fiskeret: Lystfiskerforeningen af 1926. Der må fiskes på den nordøstlige side af

Læs mere

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm Regler og kortmaterialer gældende for: VSF Junior og senior årskort Regler for fiskeri på zone 1-4 samt zone 6 Obligatorisk indrapportering af fangst - Fra sæsonen 2015 skal alle fangster af laks, havørred,

Læs mere

Karup Å ved Karup Kirke

Karup Å ved Karup Kirke Karup Å ved Karup Kirke Fiskearter: havørred, bækørred, regnbueørred. Fisketid: fra 1. marts til og med 31. oktober. Fiskeret: Lystfiskerforeningen af 1926. Der må fiskes på den nordøstlige side af Karup

Læs mere

Krafttak for Laksen i. Danmark

Krafttak for Laksen i. Danmark Krafttak for Laksen i Historie. Tiltag. Udfordringer. Forvaltning. Målsætninger. Danmark Danmarks Center for Vildlaks Hvem arbejder med laksen i Danmark? Naturstyrelsen Overordnet ansvar laksen i Danmark!

Læs mere

Fiskeri i vandløb med bestande af laks

Fiskeri i vandløb med bestande af laks NOTAT Til NaturErhvervstyrelsen (Fødevareministeriet), Naturstyrelsen (Miljøministeriet) og fiskeriberettigede (grundejere og lystfiskerforeninger) Vedr. Ens regler for fiskeri i alle danske laksevandløb

Læs mere

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm Regler og kortmaterialer gældende for: Dagkort - Zone 1: Varde Å og Linding Å Regler for fiskeri på zone 1 Obligatorisk indrapportering af fangst - Fra sæsonen 2015 skal alle fangster af laks, havørred,

Læs mere

Brede å Lystfiskerforening

Brede å Lystfiskerforening Å Bredden December 2015 Nr. 101 Brede å Lystfiskerforening Mølleparken 251 6240 Løgumkloster Tlf.: 74 74 44 36 30 68 70 36 E-mail.: brede-aa@brede-aa.dk Hjemmeside.: www.brede-aa.dk Åbent Arrangement Roadshow

Læs mere

Fangster af laks 2010-2015

Fangster af laks 2010-2015 GENERALFORSAMLING FOR 2015 Den 23. februar 2016 kl.19:00 på Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55. Ca. 90 medlemmer fremmødt. Dagsorden: 1 Valg af dirigent. (Erik Nielsen) 2 Formandens beretning. (Tommy Lykke

Læs mere

Baggrundsnotat for å-turismeprojekt

Baggrundsnotat for å-turismeprojekt Baggrundsnotat for å-turismeprojekt Herning Kommune har besluttet at afsætte i alt 5 millioner, i budget år 2016 og 2017, til udvikling af turismen langs Skjern Å og Karup Å. Der er på nuværende tidspunkt

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.2. April Maj Juni -34. årg. 2013 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 64433334/23

Læs mere

Naturgenopretning i Gudenåen. - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune -

Naturgenopretning i Gudenåen. - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune - Naturgenopretning i Gudenåen - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune - Naturgenopretning i Gudenåen - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune 2011,

Læs mere

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser Fiskesteder Herning Kommunes fiskepladser = ÅStrækning = Søbred = Her er særlig regler 1.... Haderis Å 2.... Vegen Å 3.... Præstbjerg Sø 4.... Herningsholm Å 5.... Fuglsang Sø 6.... Holing Sø 7.... Gødstrup

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.2. April Maj Juni -33. årg. 2012 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 64433334/23

Læs mere

VSF Fangstrapport for 2014

VSF Fangstrapport for 2014 Vejle, d. 19. nov. 2014 VSF Fangstrapport for 2014 1 Generelt... 1 2 Oversigt... 1 3 Havørred... 2 3.1 Vejle Å... 3 3.2 Rohden Å... 6 3.3 Øvrige åer... 7 3.4 Analyse af smolt-årgange... 7 4 Laks... 9 5

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.1. Januar Februar Marts -33. årg. 2012 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 64433334/23

Læs mere

VOSF Vejen og Omegns Sportsfisker Forening. Foreningens fiskevand og reglement

VOSF Vejen og Omegns Sportsfisker Forening. Foreningens fiskevand og reglement VOSF Vejen og Omegns Sportsfisker Forening Foreningens fiskevand og reglement 2016 Indhold A. Almindelige bestemmelser B. Særregler C. Fiskesøen i Drostrup D. Gels Å E. Anbefalinger til håndtering under

Læs mere

Gudenåens Ørredfond Beretning 2011/12

Gudenåens Ørredfond Beretning 2011/12 Gudenåens Ørredfond Beretning 2011/12 2011 var året hvor vi rejste os efter de massive sygdomsproblemer tilbage i 2009. I 2011 har vi stort set opfyldt udsætningsplanen bortset fra ½-årsfisk til Allingå

Læs mere

Aftale om leje og administration af fiskeri i Vingsted Sø

Aftale om leje og administration af fiskeri i Vingsted Sø Trekantsområdet J.nr. NST-52400-00027 Ref. hethu Den 9. april 2016 Aftale om leje og administration af fiskeri i Vingsted Sø 1 AFTALENS PARTER Mellem Miljøministeriet, Naturstyrelsen Trekantsområdet, Førstballevej

Læs mere

Laksen i Danmark Udvikling og strategi for genopbygning af danske laksebestande!

Laksen i Danmark Udvikling og strategi for genopbygning af danske laksebestande! Laksen i Danmark Udvikling og strategi for genopbygning af danske laksebestande! Søren Larsen, Danmarks Center for Vildlaks, (Arbejde) Skjern Å Sammenslutningen og Dansk Laksefond, (Fritid) Laksefangster!

Læs mere

45. årgang - nr.3 Oktober 2015. Der er blevet taget flotte fisk i åen dette år. Kig forbi hjemmesiden og se et flot udvalg af fangster.

45. årgang - nr.3 Oktober 2015. Der er blevet taget flotte fisk i åen dette år. Kig forbi hjemmesiden og se et flot udvalg af fangster. 45. årgang - nr.3 Oktober 2015 Der er blevet taget flotte fisk i åen dette år. Kig forbi hjemmesiden og se et flot udvalg af fangster. 12 Formand: Thomas Dalgaard Skudshalevej 35 Højtoften 10, 9230 Svenstrup

Læs mere

Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND

Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2013 Allerførst velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne af Vejle Sportsfiskerforening (VSF):

Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne af Vejle Sportsfiskerforening (VSF): Vejle Sportsfiskerforening Buldalen 13 7100 Vejle Vejle, d. 13. april 2013 Havørredbestanden i Vejle Å. 1 Indledning Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne

Læs mere

Mörrum september 2014

Mörrum september 2014 Endelig kom turen til Mörrum. 4 mand var tilmeldt. Kylling (Jesper), Jesper, Gustav og undertegnede. Som altid kørte vi fra Hørsholm kl. 04.00. Forventningerne til turen var høje. Der blev fanget fisk

Læs mere

Kolding Sportsfiskerforening

Kolding Sportsfiskerforening Kolding Sportsfiskerforening JUNI 2007 Love og vedtægter 1. Foreningens formål og hjemsted. 1. Foreningens formål er at skaffe medlemmerne bedst og billigst adgang til at drive fiskeri i de i Kolding og

Læs mere

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1 Referat 1. Dirigent Per (nr. 24). Generalforsamlingen er lovlig varslet erklæres lovlig og beslutningsdygtig 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Arrangementer Havørred-premiere ved Karup Å Tid: Sted: Lær dit fiskevand at kende Råsted Lilleå Tid: Sted: Klassiske laksefluer Tid:

Arrangementer Havørred-premiere ved Karup Å Tid: Sted: Lær dit fiskevand at kende Råsted Lilleå Tid: Sted: Klassiske laksefluer Tid: Der vil være fremvisning af old timer fluebindingsfilm, PowerPoint-show med fluebindingsmaterialer fra eksotiske fugle, klassikske fiskebøger og materialer, samt almindelig whisky-hygge. Deltagergebyret,

Læs mere

Første punkt er valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jørgen Tholstrup.

Første punkt er valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jørgen Tholstrup. GSF's generalforsamling 2013, formandens beretning Ved Lars Pedersen Velkommen til GSF's generalforsamling 2013. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning, herunder beretning fra juniorafdeling

Læs mere

Limfjordens Ørreddage 11-12 april 2009

Limfjordens Ørreddage 11-12 april 2009 Limfjordens Ørreddage 11-12 april 2009 Arrangør: Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk Kære Lystfiskere Det er os en stor glæde at byde jer velkommen til Limfjordens Ørreddage. Der kan vindes præmier

Læs mere

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser Fiskesteder Herning Kommunes fiskepladser rev. okt. 2014 = ÅStrækning = Søbred = Her er særlig regler 1.... Haderis Å 2.... Vegen Å 3.... Præstbjerg Sø 4.... Herningsholm Å 5.... Fuglsang Sø 6.... Holing

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.1. Januar Februar Marts -36. årg. 2015 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 23

Læs mere

- Generalforsamling 2011 - sektion 21 Den 9. januar kl. 10.15 i Ringsted klubhus

- Generalforsamling 2011 - sektion 21 Den 9. januar kl. 10.15 i Ringsted klubhus - Generalforsamling 2011 - sektion 21 Den 9. januar kl. 10.15 i Ringsted klubhus Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden. Punkt 1. Punkt 2. Punkt 3. Punkt 4. Valg dirigent. Viggo Jakobsen 009 Slagelse.

Læs mere

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm Regler og kortmaterialer gældende for: GSF Junior, senior og familie årskort Generelle regler for fiskeri på zone 2-5 samt zone 6 Obligatorisk indrapportering af fangst - Fra sæsonen 2015 skal alle fangster

Læs mere

Når du har afleveret skælprøver kan du forvente, at få en mail med følgende indhold:

Når du har afleveret skælprøver kan du forvente, at få en mail med følgende indhold: Orientering fra skæludvalget Sæsonen er så småt ved at komme i gang. Vi fortsætter i år med at analysere skæl fra Vejle og Rhoden Å. Men vi skal jo have nogle skæl først! Derfor: Forsyn dig med en prøvepose

Læs mere

- St. Vejle Å - Eller doktor Nielsens drøm! 68,5 cm flot havørred elektrofisket i Albertslund opstrøms Tueholm Sø i april måned 2011.

- St. Vejle Å - Eller doktor Nielsens drøm! 68,5 cm flot havørred elektrofisket i Albertslund opstrøms Tueholm Sø i april måned 2011. - St. Vejle Å - Eller doktor Nielsens drøm! 68,5 cm flot havørred elektrofisket i Albertslund opstrøms Tueholm Sø i april måned 2011. Publiceret af Bjørnens Sportsfiskerforening Kjeld Willerslev 1 St.

Læs mere

Oktober 2013. Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF

Oktober 2013. Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF FTK Oktober 2013 N y h e d s b r e v n r. 3 Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF Sådan narrer du havørrederne!!! Hør om ørredernes biologi den 12. november - og bliv en bedre lystfisker De fleste

Læs mere

Vejle Sportsfiskerforening

Vejle Sportsfiskerforening Konstituering Møde med Vejle Kommune om Godset gennemgang af præsentation Hvad bliver der arbejdet med lige nu Konstituering: Formand Per Nørgaard Næstformand Niels Risak Kasserer Leo Mikkelsen Sekretær

Læs mere

Indsamlerevaluering 2012

Indsamlerevaluering 2012 Indsamlerevaluering 2012 Generelt matcher svarene fra 2012 svarene i både 2010 og 2011. Hvis man skal fremhæve noget er det at: - 52 % vælger at gå sammen med en anden på ruten. - Folk er glade for at

Læs mere

60.000 kr. 17 og 18 september. Billetsalg: Deltagerbeviset gælder som et gavekort på 150,- kr til Grejbiksen. Præmier for over

60.000 kr. 17 og 18 september. Billetsalg: Deltagerbeviset gælder som et gavekort på 150,- kr til Grejbiksen. Præmier for over 17 og 18 september Konkurrencestart fredag kl. 16 00 Indvejning på Langå Stadion slutter lørdag kl. 16 0 0 Præmieoverrækkelse fra kl. 16 1 5 Grill-menu i teltet ved indvejning fredag kl. 20-23 Billetsalg:

Læs mere

46. årgang - nr.1 Januar 2016

46. årgang - nr.1 Januar 2016 46. årgang - nr.1 Januar 2016 Til dem der ikke var med til generalforsamlingen, er her et billede på hvad de blandt andet gik glip af. Læs referatet inde i bladet. Formand: Thomas Dalgaard Skudshalevej

Læs mere

DCV Danmarks Center for Vildlaks

DCV Danmarks Center for Vildlaks DCV Danmarks Center for Vildlaks Aktivitetsrapport 2015 Danmarks Center for Vildlaks Aktivitetsrapport 2015 Forord Denne aktivitetsrapport er ment som information om Danmarks Center for Vildlaks (DCV)

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2013 Fælles info Indsamling. I aften kulminerer de mange indsamlingsaktiviteter når DR åbner op for tvshowet den store Danmarksindsamling. Et af de fremstød vi lavede var salg af brød & kaffe i vores morgenåbning.

Læs mere

Bornholmerklubben. Bornholm 2015 21-28 marts

Bornholmerklubben. Bornholm 2015 21-28 marts 2 0 1 5 S U R F I S K E R Ø V E D I T I O N N Bornholmerklubben 6. årgang 2015 Bornholm 2015 21-28 marts Største fisk 2014 Flotteste fisk 2014 Flest fisk 2014 En gang Slagter.. Altid slagter - og dog.

Læs mere

DANSKE LAKS OG HAVØRREDER. Udgivet af

DANSKE LAKS OG HAVØRREDER. Udgivet af DANSKE LAKS OG HAVØRREDER Udgivet af Kolofon Titel: Udgiver: Illustrationer: Fotos: Forfattere: Layout: Konsulenter: Oversættere: Redaktør: Danske laks og havørreder Danmarks Sportsfiskerforbund Thomas

Læs mere

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser Fiskesteder Herning Kommunes fiskepladser rev. feb. 2015 = ÅStrækning = Søbred = Her er særlig regler 1.... Haderis Å 2.... Vegen Å 3.... Præstbjerg Sø 4.... Herningsholm Å 5.... Fuglsang Sø 6.... Holing

Læs mere

Arternes kamp i Skjern Å!

Arternes kamp i Skjern Å! Arternes kamp i Skjern Å Foto: Scanpix. Området omkring Ringkøbing Fjord og Skjern Å ligger centralt på skarvens rute, når fuglene trækker nord og syd på om for- og efteråret. Skarven har tidligere været

Læs mere

Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 27815538 eller begosiiger@os.dk.

Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 27815538 eller begosiiger@os.dk. Program 2016. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-20.30 i klubhuset. Fra 4/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 1/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET Få dit fisketegn nemt og hurtigt på nettet Nu bliver det lettere at være lyst- og fritidsfisker Vi er mange, der har fiskeri som fritidsinteresse.

Læs mere

Medlemsblad for Rindby Strand Grundejerforening

Medlemsblad for Rindby Strand Grundejerforening 2007 Rindbynitten Medlemsblad for Rindby Strand Grundejerforening Bestyrelsen Formand: Jørgen Elsted Hansen Havstien 27 Kongeåvej 7A 6771 Gredstedbro Tlf. 7543 1372 Fanø 7516 6165 Mail: jehan@esbjergkommune.dk

Læs mere

KORT OG REGLER Foråret 2016

KORT OG REGLER Foråret 2016 KORT OG REGLER Foråret 2016 REVIDERET 19-03-2016 Regler for fiskeri Rev. d. 12. marts 2013 (uændret i 2015) 1. Regler for fiskeri a. Bestyrelsen fastsætter reglerne, som kan ændres løbende. b. Reglerne

Læs mere

Foreningen Tyrings Ager

Foreningen Tyrings Ager Foreningen Tyrings Ager Marts 2014 Det grønne boligområde ved Kongeåen Referat af generalforsamlingen 2014 Arbejdsdag/rengøringsdag torsdag den 24. april kl. 19.00 20.00 Generel info til medlemmerne www.tyringsager.dk

Læs mere

NR. 197 NOVEMBER 2014 37. ÅRGANG

NR. 197 NOVEMBER 2014 37. ÅRGANG NR. 197 NOVEMBER 2014 37. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: Søren Rath, Fluebæksvej 96, 4100 Ringsted Tlf. 57 67 59 39 / E-mail: b.s.rath@privat.dk Henrik Behrendorff,

Læs mere

Referat fra Bjerringbro Atletik & Motions generalforsamling Bjerringbro Idrætscenter 23. marts 2006

Referat fra Bjerringbro Atletik & Motions generalforsamling Bjerringbro Idrætscenter 23. marts 2006 Dagorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2005 4. Fremlæggelse af budget for 2006, inkl. godkendelse af medlemskontingent 5. Indkomne forslag 6.

Læs mere

Gudenåens Ørredfond Beretning 2010/2011

Gudenåens Ørredfond Beretning 2010/2011 Gudenåens Ørredfond Beretning 2010/2011 2010 har været et år mærket af sygdomsproblemerne tilbage i 2009. I 2010 har vi således ikke været i stand til at opfylde udsætningsplanen mht. 1-års, smolt og type

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

MiniNyt holder sommerferie og udkommer først igen den 1. september. Miniklubben vil gerne ønske alle en god sommer med masser af dejlige oplevelser.

MiniNyt holder sommerferie og udkommer først igen den 1. september. Miniklubben vil gerne ønske alle en god sommer med masser af dejlige oplevelser. SAMUELSGÅRDEN, MINIKLUBBEN, TORPSALLÉ 4, 6840 OKSBØL TLF. 79947295. Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk MiniNyt holder sommerferie og udkommer først igen den 1. september. Miniklubben vil gerne ønske alle

Læs mere

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang Standerstrygning Søndag d.28 oktober Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk Næstformand/Husforvalter/Redaktør.

Læs mere

Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev

Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev G Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev Nummer 19. Januar 2015. 2015 bliver et helt specielt år for Gjern Fiskeriforening. Foreningen bliver 50 år, og det bliver fejret med en jubilæums konkurrence den 26.

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING APRIL KVARTAL 2015 www.dui.dk/korsloekke

KORSLØKKE AFDELING APRIL KVARTAL 2015 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Nye tider... side 4 & 5. Tillykke

Nye tider... side 4 & 5. Tillykke 25. årgang nr. 4 November 2015 Nye tider... side 4 & 5 Tillykke side 7 Hannerup Bæk side 10 & 11 og de korte nyheder Generalforsamling Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Aalestrup Lystfiskerforening.

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Allerførst velkommen til den årlige

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

ABC i vandløbsrestaurering

ABC i vandløbsrestaurering ABC i vandløbsrestaurering Naturlige vandløbsprojekter skaber naturlige forhold for fisk, dyr og planter Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua Vandløbene er naturens blodårer Genskab naturlige forhold

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014 Læs inde i bladet: INVITATION TIL JULEBANKO FLERE FESTLIGHEDER AFHOLDT SEJLSÆSON AFSLUTTET 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

Formandens beretning Generalforsamling, Landsbyen, 13. april 2011 i Bramdrupdam Hallerne.

Formandens beretning Generalforsamling, Landsbyen, 13. april 2011 i Bramdrupdam Hallerne. Formandens beretning Generalforsamling, Landsbyen, 13. april 2011 i Bramdrupdam Hallerne. Dette er sket siden sidste generalforsamling. Generalforsamling 2010 Der var mødt 12 beboere op på generalforsamlingen

Læs mere

Hilsen fra kassereren

Hilsen fra kassereren Godt nytår Så er vi i gang med 2009, godt i gang endda. Vi vil fra bestyrelsens side sige stor tak til alle hjælpere som har brugt kostbar fritid på at hjælpe med at holde klubben i gang. Det sætter vi

Læs mere

Lis. Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2

Lis. Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2 Jeg vil fortælle lidt om væksthuset. Væksthuset lever og har det godt. Vi mødes mindst en gang om måneden. Vi beder sammen, og taler om åndens gaver og tjenester. Vi øver os i at tjene sammen, fordi vi

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

Stallingen en spændende laksefisk

Stallingen en spændende laksefisk Stallingen en spændende laksefisk Jan Nielsen, biolog/cand. scient Fiskeplejekonsulent Mobiltlf. 21 68 56 43 Mail: janie@aqua.dtu.dk Vor es rådgivning: http://www.fiskepleje.dk/raadgivning.aspx Hvad er

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 5/12 2015 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

B E S L U T N I N G S R E F E R A T

B E S L U T N I N G S R E F E R A T B E S L U T N I N G S R E F E R A T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLINGI NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING ONSDAG D. 22. MAJ 2007, NØRAGERSMINDECENTRET, LADEN. Formanden åbner generalforsamlingen, med en velkomst

Læs mere

Knæk & Bræk. Årgang: 8 - Februar/Marts 2008. Læs inde i bladet: Nyt fra Generalforsamlingen. Flugtskydning 2008. Hundetræning 2008. Jubilæumsfest.

Knæk & Bræk. Årgang: 8 - Februar/Marts 2008. Læs inde i bladet: Nyt fra Generalforsamlingen. Flugtskydning 2008. Hundetræning 2008. Jubilæumsfest. Knæk & Bræk Årgang: 8 - Februar/Marts 2008 Læs inde i bladet: Nyt fra Generalforsamlingen. Flugtskydning 2008. Hundetræning 2008. Jubilæumsfest. 1 Bestyrelse Sunds Jagtforening Formand Jesper Lauridsen

Læs mere

Hvorfor er brakvandet så vigtigt?

Hvorfor er brakvandet så vigtigt? Hvorfor er brakvandet så vigtigt? Hvad er problemet?! Bestandene kan blive slået ud i situationer med stor indtrængen af saltvand! De er udsatte for overfiskeri af garn og ruseredskaber! Anden predation

Læs mere

Maj 2014. Læs i dette nummer: Om Generalforsamlingen Om gamle og nye arrangementer. Læs i dette nummer: GIRO-kort til kontingent Formandens beretning

Maj 2014. Læs i dette nummer: Om Generalforsamlingen Om gamle og nye arrangementer. Læs i dette nummer: GIRO-kort til kontingent Formandens beretning Maj 2014 Læs i dette nummer: Om Generalforsamlingen Om gamle og nye arrangementer Læs i dette nummer: GIRO-kort til kontingent Formandens beretning Side 1 PRISER for kontingent 2014: Medlemskab for par:

Læs mere

Opgangen af laks i Skjern Å 2011

Opgangen af laks i Skjern Å 2011 Opgangen af laks i Skjern Å 2011 Niels Jepsen & Anders Koed, DTU Aqua Resume Opgangen af laks i Skjern Å blev i 2011 estimeret til 4176 laks. Sidste undersøgelse i 2008 viste en opgang på 3099 laks. Indledning

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN REGNERSGAARD PLANTAGE REFERAT GENERALFORSAMLING D. 7. AUG. 2011

GRUNDEJERFORENINGEN REGNERSGAARD PLANTAGE REFERAT GENERALFORSAMLING D. 7. AUG. 2011 Nr. 51 i rækken. Antal fremmødte: 34 Formanden indledte mødet med at byde velkommen til de nye og at mindes Inga Thorkildsen; æret være hendes minde. Pkt. 1: Valg af dirigent: Karsten Ledgaard Kobjældevej

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016 Læs inde i bladet: REFERAT FRA ÅRETS GENERALFORSAMLING ÅRETS ARRANGEMENTER STUDIETUR 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN FEBRUAR 2016. side 1

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN FEBRUAR 2016. side 1 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN FEBRUAR 2016 side 1 Foreningens bestyrelse: Formand: Kasserer: Søren Nielsen Indutrivej 1 9640 Farsø tlf.: 2340 3690 sn.farsoetaxi@gmail.com Jytte

Læs mere

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden OVERORDNET VISION & MÅLSÆTNING FOR Det er Køge Sportsfiskerforenings overordnede VISION & MÅLSÆTNING at: For at kunne opfylde den overordnede VISION & MÅLSÆTNING vil Køge

Læs mere

2 Æresmedlemmer udnævnt i Waders

2 Æresmedlemmer udnævnt i Waders 2 Æresmedlemmer udnævnt i Waders Lystfiskerforeningen Waders Næste blad udkommer i Juli 2014. Deadline 15 Juni Foreningsadressen: LF Waders Dyssevej 9 9541 Suldrup LF@waders.dk www.waders.dk www.facebook.com/waders.dk

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

Beretning Generalforsamling den 23-01-2015

Beretning Generalforsamling den 23-01-2015 Beretning Generalforsamling den 23-01-2015 Velkommen til den årlige generalforsamling. Sang nummer? Jeg vil starte med at ønske tillykke til Erik Scherdetzki med 40 år og optagelse som æresmedlem, Morten

Læs mere

Stiftet den 26. januar 1999. Så starter vi igen! Tirsdag den 3. november kl. 19

Stiftet den 26. januar 1999. Så starter vi igen! Tirsdag den 3. november kl. 19 Fjends Lystfiskerklub Stiftet den 26. januar 1999 November 2015 Så starter vi igen! Tirsdag den 3. november kl. 19 Se side 2 3 Kom og få nogle hyggelige timer sammen med gode venner - du kan binde nogle

Læs mere

SU s Facilitetsfolder

SU s Facilitetsfolder Sjællandske Sports og Lystfiskerforeningers Samarbejdsudvalg SU s Facilitetsfolder http://www.fiskeren.dk Januar 2013-2. Årgang SU s Facilitetsfolder udgives af Sjællandske Sports og Lystfiskerforeningers

Læs mere

Medlemsblad for Strandby Jagtforening

Medlemsblad for Strandby Jagtforening - kontakt én af os hvis du har spørgsmål, gode ideer, ris og ros eller hvis du blot ønsker at hjælpe til... Formand Brian Madsen Kommunale arealer 51 60 28 29 hegnsvej19@hotmail.com Næstformand Mikael

Læs mere

Status for laksen i Danmark -siden 2004. Anders Koed, DTU Aqua, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi

Status for laksen i Danmark -siden 2004. Anders Koed, DTU Aqua, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi Status for laksen i Danmark -siden 2004 Anders Koed, DTU Aqua, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi Indhold 1. Indledning 2. Historisk udvikling af laksebestanden indtil 2004 3. Udvikling efter National

Læs mere

Kampagnen Opgør med tabuet

Kampagnen Opgør med tabuet Kampagne: Opgør med tabuet Landsforeningen har i begyndelsen af 2014, i ugerne 5 til 8, sat en mindre kampagne i værk på facebook og hjemmesiden. Kampagnen Opgør med tabuet handler om at give hjælp til

Læs mere

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Januar 2014 nr. 5. Om Medlemsnyt

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Januar 2014 nr. 5. Om Medlemsnyt Medlemsnyt Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Januar 2014 nr. 5 Om Medlemsnyt Efter aftale med bestyrelsen har vi besluttet, at Medlemsnyt skal udkomme hver måned som et

Læs mere

Darum Kultur og Fritidscenter Nørrebyvej 16 a, St. Darum, 6740 Bramming Tid: Torsdag 18. februar 2015 kl. 19.00

Darum Kultur og Fritidscenter Nørrebyvej 16 a, St. Darum, 6740 Bramming Tid: Torsdag 18. februar 2015 kl. 19.00 Referat af Ros/ris møde, Krocketudvalget DGI Sydvest Darum den 18. februar 2016 Sted: Darum Kultur og Fritidscenter Nørrebyvej 16 a, St. Darum, 6740 Bramming Tid: Torsdag 18. februar 2015 kl. 19.00 Deltagere:

Læs mere

Sjællandske Sports og Lystfiskerforeningers Samarbejdsudvalg. SU s. Facilitetsfolder. www.fiskeren.dk. Februar 2012-1. Årgang

Sjællandske Sports og Lystfiskerforeningers Samarbejdsudvalg. SU s. Facilitetsfolder. www.fiskeren.dk. Februar 2012-1. Årgang Sjællandske Sports og Lystfiskerforeningers Samarbejdsudvalg SU s Facilitetsfolder www.fiskeren.dk Februar 2012-1. Årgang Facilitetsfolderen udgives af SU Sjællandske Sports og Lystfiskerforeningers Samarbejdsuvalg

Læs mere

HADERSLEV CUP SMÅBÅDSKONKURRENCE

HADERSLEV CUP SMÅBÅDSKONKURRENCE SMÅBÅDSKONKURRENCE Aarøsund havn ved fyret - LØRDAG 28. APRIL 2012 Stævne P Rampe VENTEPOSITION INDEN START START Rampe Stævnetelt P WC Den røde streg markerer hvor der må gives gas. Venligst respekter.

Læs mere

LAKS OG HAVØRRED: MED FLUESTANGEN I DET VESTJYSKE

LAKS OG HAVØRRED: MED FLUESTANGEN I DET VESTJYSKE LAKS OG HAVØRRED: MED FLUESTANGEN I DET VESTJYSKE Skjern- og Varde Å byder på noget af landets bedste fiskeri efter laks og havørred. Jimmi Lauridsen, der er opvokset i området, har igennem snart 16 år

Læs mere

Brede å Lystfiskerforening

Brede å Lystfiskerforening Å Bredden Juni 2016 Nr. 103 Brede å Lystfiskerforening Mølleparken 251 6240 Løgumkloster Tlf.: 74 74 44 36 30 68 70 36 E-mail.: brede-aa@brede-aa.dk Hjemmeside.: www.brede-aa.dk 06-01-2016 Kommende aktiviteter

Læs mere

Knæk & Bræk. Årgang: 13 - September 2013. Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning

Knæk & Bræk. Årgang: 13 - September 2013. Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning Knæk & Bræk Årgang: 13 - September 2013 Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning 1 Bestyrelse Sunds Jagtforening Formand Henrik Kristensen Hjejlevej

Læs mere

Nyheder for håndboldafdelingens Spillere, trænere og ledere

Nyheder for håndboldafdelingens Spillere, trænere og ledere 2015 Nyheder for håndboldafdelingens Spillere, trænere og ledere Lykke Burmølle Andersen Håndboldafdelingen Bjerregrav Boldklub 08-09-2015 Indhold Forord... 1 God jul & Godt Nytår... 2 Fotografering i

Læs mere