Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 6: Transskription af interview med Laura"

Transkript

1 Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål, hun ikke vil svare på samt muligheden for at afbryde interviewet. Hun informeres endvidere om, hvem der får adgang til interviewet og at hun har mulighed for at få tilsendt rapporten, når den er færdig. Til at starte med kan du så lige fortælle lidt om dig selv? Jeg hedder Laura. Jeg er 15 år gammel og jeg går i 9. klasse. I min fritid dyrker jeg sport jeg spiller håndbold. Og så bruger jeg jo tid på lektier, men det er ikke så slemt, som det kunne have været. Så er jeg en del sammen med mine venner. Så bor jeg her i Ganløse. Hvem bor du sammen med? Jeg bor sammen med min mor, far og mine to små søskende. Hvordan er den klasse du går i? Virkelig god. Jeg var igennem et skoleskift lige inden 8. sidst i 7. klasse. Og denne her klasse er virkelig god. Vi har et virkelig sammenhold. Og der er også god kultur i undervisningen. Hvad mener du med god kultur? Der er ikke larm, og der er ikke nogen der sådan... Altså for det meste laver alle sine lektier og vi kan godt samarbejde, og der er ikke nogen, der sådan bliver mindre værd, fordi de sådan måske er mindre gode eller noget. Alle er ligesom lige. Så er der forskel på jer niveau-mæssigt? Ja nogen selvfølgelig er der nogle, der er bedre end andre, det er der jo stort set altid. Men der er ikke nogen der bliver kigget skævt på. Har du gået på den her skole før eller kommer du fra en helt anden skole? En helt anden skole. Hvorfor flyttede du her hen så? Der var rigtig mange problemer i pigegruppen. Og altid dårlig, helt fra tredje klasse af. Og så begyndte jeg at være mere sammen med drengene, fordi det var lidt nemmere. Men så begyndte de at være kriminelle og bryde ind på skolen. Og det ville jeg ikke være en del af mere. Side 1 af 11

2 Fornuftigt at vælge en anden vej. Kan du fortælle lidt mere om, hvad du godt du kan lide og hvad du ikke kan? Jeg kan godt lide, at vi har det sådan at alle kan snakke sammen og der ikke rigtig er nogen grupperinger. Eller selvfølgelig er der lidt grupper. Men vi kan allesammen godt være sammen. Der er ikke nogen, der føler sig bedre end andre. Det kan jeg rigtig godt lide. Jeg tror det hele bare er godt, fordi jeg kommer fra det andet, hvor det var så dårligt. Hvad fylder mest ved at gå i skole? Selvfølgelig det sociale det er ret vigtig. Men også lektierne. Og at følge med i undervisningen. Det går jeg meget op i. Hvorfor er det vigtigt? Fordi jeg føler sådan, at hvis jeg gør det, så kan jeg bedre klare mig på gymnasiet. Og så har jeg måske lettere ved at kunne få en uddannelse. Eller den uddannelse jeg gerne vil have, selvom om jeg ikke ved, hvad det er endnu. Men når jeg finder ud af det. Hvorfor er det vigtigt for dig at få en uddannelse? Fordi så kan jeg få et job. Så kan jeg tjene penge. Jeg vil helst ikke havne uden job. Jeg føler det godt at have et job. Du har sagt noget om, at du har det godt socialt i klassen, hvor vurderer du, at du ligger i forhold til de andre? Sådan rimelig godt. Betyder det noget at man er fagligt god? Jeg tror det er lidt ligegyldigt. Så hvis man er lidt mindre god, så får man selvfølgelig bare hjælp af lærerne eller nogle af de andre elever. Er der nogen i klasser, der er populære? Jeg synes det er rimelig lige, altså der er et par enkelte elever, som ikke er så meget sammen med vores klasse, men som er sammen med de andre klasser. Men jeg synes ikke, det gør dem til mindre populære, for vi kan sagtens snakke med dem. Hvordan kan det være de snakker mere med de andre? Jeg tror det er fordi, at klasserne er blevet splittet tre gange siden 0. klasse. Og så kan det jo godt være, man har nogen venner fra dengang. Men det er ikke sådan, at de slet ikke er sammen med os. Det er de. Også til klassearrangementer og sådan. Holder I tit klassearrangementer? Side 2 af 11

3 Lidt. Altså vi er begyndt at holde fester her på det sidste. Og vi havde blåonsdag i ottende og sådan noget. Så du synes ikke, der er nogen forskel på dem, som er forskellige fagligt? Nej ikke rigtig. Altså jo, selvfølgelig fagligt, men ikke som personer. Det synes jeg ikke. Hvordan er det med gruppearbejde. Betyder det noget, hvem man kommer i gruppe med? Jeg kan godt arbejde sammen med de fleste, synes jeg selv. Men jeg tror måske, der er nogen der føler lidt, at de hellere vil være sammen med nogen af deres tættere venner. Og hvis vi selv må vælge, går man ofte sammen med dem, man snakker mest med. Men man kan arbejde sammen med alle. Hvordan er det, hvis man kommer i en gruppe med nogen, der er dårligere end en selv? Så kan det godt være at man skal tage en lidt større del af arbejdet, men det har jeg personligt ikke så meget imod. Fordi hvis det var mig selv der havde sværere ved det, ville det være rart hvis der var en anden der kunne hjælpe. Dem der ikke er lige så fagligt stærke, arbejder de stadig på at gøre sig bedre? Ja det synes jeg, de gør. Hvorfor tror du, man skal gå i folkeskole? Altså man skal jo ikke gå i skole, man kan jo godt få undervisning der hjemme eller gå på privatskole. Men jeg tror man skal gå i folkeskole, eller man vælger det fordi, det måske ikke er alle, der har mulighed for at undervise der hjemme. Og det giver også et godt socialt liv og man lære også at stå på egne ben. Hvordan lærer man det? Man har lidt selv ansvar for sine lektier og sin skolegang. Altså hvor meget man vil gøre ud af det. Og man lærer lidt, at der ikke altid er nogen forældre til lige at hjælpe en, hvis det er svært. F.eks. med en opgave, så lærer man selv at komme frem til en løsning. Hvad synes du, der er det vigtigste ved at gå i skole? Det vigtigste er at man har det godt og at man trives. Fordi hvis man ikke gør det, så kan det ødelægge ret meget af ens skolegang. Side 3 af 11

4 Hvad skal der til for at trives? Man skal have nogle klassekammerater og nogle lærere, der accepterer en og selvom man er lidt anderledes, eller man har lidt sværere ved skolen, eller man er god i skolen. Hvordan er det med lærerne i jeres klasse? Accepterer de jer? Ja det synes jeg. På hvilken måde? Der er ikke nogen, der bliver dømt eller vægtet højere end andre. Og hvis der er nogen der sådan har svært ved noget, og man spørger ind til det, så bliver lærerne ikke irriterede, så forklarer de det bare på en anden måde. Kan du uddybe, hvad du synes man lærer ved at gå i skole? Man lærer selvfølgelig alt det faglige, fagene og sådan. Men man lære også hvordan man omgås andre mennesker, tror jeg. Hvordan det? Man lærer jo på en måde, hvordan man skal behandle andre mennesker, fordi man finder vel på et eller andet tidspunkt i sin skolegang ud af, at hvis man er ond, så får man ikke noget godt ud af det. Så man lære også hvordan man gerne selv vil behandles jo. Er det noget der kommer af sig selv, eller er det noget lærerne hjælper med? Altså lærerne helt fra indskolingen de går jo meget op i trivsel, og de laver sådan noget trivsel med du må ikke slå og sparke og sådan. Men jeg tror også selv, at man lærer det lidt. Og måske lærer man også af de andre elever. Hvad synes du, der er vigtig at gøre for, at man er en god elev? Der er jo nok mange, der ville sige, hvis man er fagligt god. Og fagligt stærk, så er man en god elev. Og det er man vel også lidt. Men man er vel også en god elev, hvis man kan med alle og man behandler alle godt. Og accepterer alle andre. Hvordan vægter lærerne i klassen det sociale? Har de meget fokus på det? Eller kun det faglige? Jeg tror også, at de går op i at det sociale fungerer, men der har ikke været så mange problemer, mens jeg har gået her. Der har der ikke været så mange sociale problemer, og fordi nu går vi i niende, så de kan ikke rigtig styre, hvad vi laver uden for skolen, Side 4 af 11

5 som de kunne i de mindre klasser. Så jeg tror at de vægter fagligt. Og så på det sociale. Hvordan synes du, det er? Det synes jeg er helt fint. Nu er vi også blevet så store, så vi godt selv kan løse vores problemer, hvis der kommer et eller andet socialt. Hvor i de mindre klasser var det lidt rarere, hvis der lige var en lærer til lige at tage sig af det. Hvad tror du, at andre mener, er en god elev? Dine forældre eller lærere? Jeg tror også, lærerne vil definere en god elev som en, der deltager og ikke ødelægger undervisningen for de andre elever. Men også en der kan snakke med de andre og ikke bare favoriserer nogle frem for andre. Hvorfor tror du, det er vigtigt at være deltagende? Det er i hvert fald vigtig, at man ikke ødelægger undervisningen for de andre elever, fordi det er virkelig irriterende. Det har jeg prøvet på min gamle skole. Og hvis man nu gerne vil have noget ud af undervisningen og man ikke får det på grund af nogle andre, så er det mega irriterende. Hvad er det for nogle følelser, du mærker, hvis der er nogle der forstyrrer undervisningen? Man bliver lidt irriteret. Fordi man tænker, at hvis de ikke vil det, så skal det ikke gå ud over mig, der gerne vil. Er det så noget, som hænger ved de personer, der har lavet uro? Hvis det bare er en enkelt episode eller sådan, så bliver det bare i klassen. Men på min gamle skole, der var det sådan hele tiden de samme, der ødelagde undervisningen og snakkede, og de havde ikke nogen respekt for lærerne. De mobbede dem faktisk lidt. Og det gik jo ud over os andre, så man blev sådan lidt irriteret på dem mere generelt, fordi de blev ved med det. Hvad tror du, dine forældre synes, er en god elev? Jeg tror det er lidt det samme, som jeg tror om lærerne. At man ikke skal ødelægge undervisningen laver sine lektier og følger med i timerne og så videre. Hvorfor er det vigtig at lave sine lektier? Fordi hvis man kommer i gruppearbejde, så kan man følge med, og fordi hvis man kommer i en gruppe, og man skal snakke om svarene, og så er der ikke nogen der har lavet dem der hjemme. Så kan man jo bare sidde og snakke med sig selv. Så er det ikke så meget gruppearbejde, så der for er det vigtigt. Side 5 af 11

6 Er det noget du tit har prøvet? Ikke rigtig på denne her skole. Men på den gamle har jeg. Hvordan synes du, det er med de forskellige PISA-tests og læringsmål og nationale test? Det er meget rart med alle de her diktater, læseprøver og færdighedsregninger og prøver i engelsk og tyskstil. Det synes jeg er meget fedt, fordi vi skal til eksamen i år. Så er det meget dejligt, at man har kunnet forbedrede sig. Eller øvet det lidt. Og nationale test. Det ved jeg ikke rigtig fordi på en måde, så er det jo meget fint at man ser ens niveau, men der har bare været så meget snak i medierne om, at de ikke viser det ordenligt og sådan. Synes du de nationale tests har kunnet vise dit niveau? Ja sådan rimelig nogenlunde. Hvordan er det, at have de her prøver? Det synes, jeg er okay. Altså vi har lige haft terminsprøve, så den har man selvfølgelig tænkt over, fordi den er mere alvorlig på en måde. Hvordan det? Fordi en normal diktat i klassen så er det bare noget, man øver. Men når man skulle møde ind, og man må ikke sidde ved siden af hinanden, der skal være mellemrum. Og man må ikke gå på toilettet uden at spørge, så minder det mere om en eksamen. Hvad tænker du så, når du har været til nogle af de her prøver? Med resultatet? Det har jeg det for det meste fint nok med. Hvis jeg selv føler, jeg har svaret så godt jeg kunne, så plejer jeg, at have det fint nok med det. Betyder det noget, hvilken karakter du får? Jeg vil selvfølgelig gerne opnå det bedst mulige for mig selv. Og jo vi sammenligner, eller vi spørger hinanden, hvad vi har fået, men i sidst ende betyder det ikke så meget for mig, hvad de andre har fået, hvis jeg selv synes, at det er godt nok, det jeg har lavet. Men nu skal vi have standpunktskarakterer og det betyder lidt, fordi det er det vi skal søge ind på gymnasiet med. Selvom jeg godt ved at det ikke Altså når først vi er i gymnasiet, så er der aldrig nogen, der vil kigge på 9. klasses eksamensbevis. Hvorfor betyder det ikke så meget for dig, hvad de andre har fået, men alligevel sammenligner i? Side 6 af 11

7 Sådan er det bare blevet. Alle spørger for det meste de andre. Hvis man ikke har lyst til at svare, så siger man bare det. Og det har jeg også selv prøvet, fordi jeg havde lavet en stil, og jeg synes ikke selv, det var gået godt. Jeg fik så en fin karakter. Jeg tror jeg fik 10 eller 7. Men jeg ville ikke selv kigge på den. Jeg lagde den bare i tasken. Fordi så kunne jeg sige til de andre at jeg ikke engang selv vidste det. Men på en måde så er det meget spændende at se, hvad de andre på ens niveau får. Men jeg bliver ikke ked af det, hvis der er en der får bedre end mig. Hvad hvis du får en karakter der er dårligere, end du plejer? For ikke så lang tid siden lavede vi faktisk en læseprøve, der ikke gik så godt og den var rigtig svær. Og så blev jeg selvfølgelig lidt øv. Men jeg vidste også, at den var rigtig svær og at det var svært for mig, så det havde jeg det sådan fint nok med. Hvad med dine forældre? Stort set alle de resultater jeg får, synes de er fine. De går ikke op i, hvis jeg lige får en lavere karakter. Hvad er en lavere karakter? Bare lavere end det jeg plejer. Hvad er det? 12, 10 og nogle gang 7, i læsning og sådan noget. Hvad med dine lærere, hvordan reagerer de på dine præstationer? For eksempel med læsetesten? Altså jeg havde ikke nået at blive færdig. Og de sagde bare at det er jo øv. Så jeg tror ikke at de Når hun var ikke blevet færdig. Øv for hende agtigt. Men vi har lige lavet en engelsk lytteprøve. Hvor vi fik skæld ud, fordi hele klassen lå lavere end vi plejer. Eller ikke skæld ud men hun sagde, at hun var skuffet. Det var det dårligste resultat i gennemsnit for klassen, og det synes hun, vi kunne gøre bedre, og det var ikke godt nok. Hun gad ikke give så mange 4taller, når hun ved, at vi er bedre. Hvordan var det at få skæld ud? Det var inden vi fik prøven tilbage, så man blev lidt nervøs for, hvad man havde fået. Men det gik meget godt for mig, men det er stadig sådan ærgerligt. Og jeg tror også, der var mange fra klassen, der blev skuffede. Hjælper det at få en opsang? Side 7 af 11

8 Ja det gør det. Hvorfor? Så får man lidt at vide, at der er nogen, der synes, at man er bedre, og at de er sikre på, at man kan gøre det bedre, og så motiverer det også lidt en. Du sagde at det var fint nok med prøver nu, så I kan øve jer. Men hvad med dem, som I havde før i syvende og ottende? I nogen af de mindre klasser der var jeg mega nervøs, fordi det var Jeg ved ikke, jeg følte bare, at det betød rigtig meget, fordi det var nærmest den eneste rigtige test man havde ud over måske en enkelt stil. Det diskuteres hvor ofte der er nationale test Men i syvende eller ottende havde vi en, og der var det sådan, okay. Der var jeg ikke så nervøs. Jeg ved faktisk ikke hvorfor. Det var jeg bare ikke. Men det var du i den lavere klasse? 5./6.? Ja, der var jeg ret nervøs. Hvordan synes du det er, at der testes så tidligt? Hvis det farver lærerne, at man får et lavere resultat, og de så bliver ved med, at mene at vedkomne ikke er så god så er det ret irriterende, men hvis man kan nå at forbedre sig, så er det okay. Men det kan selvfølgelig også være, at hvis man får et dårligt resultat i de mindre klasser, at man selv bliver sådan lidt: Åh nej jeg er ikke så god Så man ikke arbejder lige så meget for at blive bedre, fordi man allerede føler, at man ikke er så god. Hvornår synes du, at man skulle begynde at have tests? Måske i 6. eller 7. når man kommer i overbygningen. Hvorfor først der? Jeg tænkte lidt på min lillebror og han går i 7. nu, og han ville godt kunne klare det uden at gå helt ned. For jeg kan huske i de mindre klasser jeg var vildt nervøs. Er alle i klassen lige så afslappede som dig? Side 8 af 11

9 Der er helt sikkert nogle, der er mere nervøse. Der er nogle, der er virkelig meget nervøse. Også til terminsprøven. Der var nogle, der var virkelig sådan bange nærmest. De får lidt præstationsangst vel. Sådan lidt angst for ikke at præstere godt nok. Ved du hvorfor? Altså vi snakker lidt om det, men det er ikke noget vi tager op i klassen eller noget lærerne hjælper med. Ville det hjælpe, hvis lærerne gav nogle gode råd i forhold til nervøsitet i forhold til prøver? Ja det tror jeg kunne være meget godt. Altså jeg kan godt selv blive lidt nervøs, men ikke sådan overdrevet. Men det tror jeg, de fleste gør, inden de skal til en vigtig prøve. En normal diktat tager jeg ikke så tungt. Det har vi prøvet så mange gange. Men jo det kunne være meget rart, hvis lærerne gav lidt råd eller sådan. Ja. Tænker I over hvem der er bedst til de forskellige fag? Lidt gør vi nok. Ja det vil jeg sige på en måde. Men hvis der er en, der måske ikke er lige så god, som siger noget flot eller kan et svært svar, så bliver man glad på deres vegne, over at de har rykket sig. Men oftest hvis jeg f.eks. skal have hjælp til noget, så plejer jeg at gå over til dem, der er nogenlunde på mit niveau eller måske bedre, fordi man får ikke så meget ud af at spørge en, der har sværere ved det end mig. Så man tænker selvfølgelig lidt over det. Er der prestige i at være bedst? Nej det synes jeg ikke. Man får ikke sådan højere status eller noget. Hvordan opfatter du dig selv? Jeg synes selv at jeg er meget smilende og positiv. Det prøver jeg i hvert fald at være, fordi så kan det være, at hvis jeg udsender positivitet, så får jeg det nok også tilbage, tænker jeg lidt. Både i skolen og udenfor. Men altså hvis vi spiller håndbold så hvis der er noget der har gået dårligt i skolen, hvis jeg er uvenner med nogen, hvilket jeg næsten aldrig er men hvis det sker, er det til håndbold at man kan komme ud med sine frustrationer. Så kan det godt være jeg er lidt mere grov, når jeg spiller, fordi det bliver man nødt til på banen, men i skolen er jeg meget snaksaglig. Kan du sige noget om, hvordan det er at have håndbolden? På min gamle skole der brugte jeg det rigtig meget. Det var lidt mit frirum. Fordi det gik rigtig dårligt til sidst. Der var også otte der flyttede på to måneder. Det eskalerede helt. Så der var det rigtigt dejligt at kunne komme til træning. Og jeg har også nogen andre venner der end dem fra skolen. Så det er dejligt at komme over til noget andet, så jeg brugte det lidt som et frirum. Og det kan jeg jo stadig gøre. Side 9 af 11

10 Inna: Hvis du har en dårlig dag, hvad er det så der gør den dårlig? Hvis det har været helt vildt kedeligt. Og jeg bare føler, at det har været virkelig kedeligt, og så føler man, at det var ikke så sjovt den dag. Eller hvis man er uvenner med nogen eller sådan. Eller hvis man er træt. Det kan altså godt gå ud over det nogle gange. Så bliver det sådan lidt øv. Hvad er kedeligt? Altså hvis vi har en hel skole dag til 15:30 og hele dagen skal lytte på en lærer, der snakker, så bliver man træt i længden. Eller vi skal lave en virkelig kedelig analyse hele dagen. Det kan godt blive lidt langtrukkent. Hvordan med lektier? Du bruger ikke så meget tid der hjemme? Jeg laver jo det, jeg skal, men det er ikke fordi, vi får helt vildt mange lektier for. Så jeg er også lidt bange for, at vi får et chok, når vi kommer på gymnasiet. Fordi mine veninder fra håndbold der går i gymnasiet, de får ret mange lektier for. Men nu har vi også lektiecafe. To hele timer om ugen, så det er ret meget. Så der får vi lavet en del af dem. Hvordan kan det være, at du laver alle dine lektier? Jeg vil gerne være forberedt til timerne. Så hvis læreren stiller spørgsmål, så vil jeg gerne vide, hvad han snakker om, så jeg ikke sidder helt blank. Hvad hvis man en dag er helt blank? Det er ikke så fedt. Fordi jeg er lidt bange for, at de spørger og hvis jeg ikke har læst, og de så spørger mig og så sidder jeg bare sådan lidt: Hvad? Det ved jeg ikke. Det ville jeg ikke synes var særlig fedt. Men så må man bare prøve og svare, så godt man kan. Hvad tror du lærerne tænker, hvis man ikke kan svare? Så tænker de nok man ikke har læst, eller ikke forstår spørgsmålet. Hvad skal der til for, at du er tilfreds med dit liv? Lidt stort spørgsmål. Det var et stort spørgsmål ja. Det er nok bare, at jeg har det godt og at jeg føler at jeg selv trives. At jeg kan være mig selv. Så vil jeg være godt tilfreds. Hvad med i din fremtid? Jeg vil selvfølgelig gerne have en uddannelse og et job. Og en familie på et eller andet tidspunkt, vil jeg vel også gerne have. Men det kommer jo nok med tiden. Hvad med dine forældre, hvilken uddannelse har de? Side 10 af 11

11 Inna: Min mor er vist uddannet sygeplejerske. Men hun har arbejdet som visitator de sidste otte år. Og min far han er sælger. Han har sit eget firma. Han har en uddannelse som sælger, tror jeg. Men jeg ved ikke, hvad den hedder. Har du en ide om hvilket job du kunne tænke dig? Nej jeg ved slet ikke, hvilken uddannelse jeg vil have. Men jeg vil gerne arbejde med mennesker tror jeg. Eller noget med matematik og regning, eller økonomi. For jeg kan godt lide matematik. Det er ellers ret forskelligt. Det er nemlig det. Der er ikke lige en oplagt vej. Eller skal du blive matematiklærer. Interviewet afsluttes med at vi takker for svarene, at måtte have taget noget af Lauras tid og hjælpen. Laura ønskede ikke, at få tilsendt det færdig projekt. Side 11 af 11

Bilag 6. Transskription af interview med Emil

Bilag 6. Transskription af interview med Emil Bilag 6 Transskription af interview med Emil Alder? 18 år gammel Hvilket klassetrin? Jeg går i 2.g Dig med tre ord? Engageret målrettet, det ved jeg ikke hvad det tredje skulle være. Pligtopfyldende? Hvad

Læs mere

Interview med drengene

Interview med drengene Interview med drengene Interviewer: Julie = J og Michelle = M. Interviewpersoner: Christian = C og Lasse = L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J: Hvad er det I

Læs mere

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt?

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt? Interview gruppe 2 Interviewperson 1: Hvad hedder i? Eleverne: Anna, Fatima, Lukas Interviewperson 1: Hvor gamle er i? Eleverne: 15, 16, 15. Interviewperson 1: Jeg ved ikke hvor meget i lige har hørt,

Læs mere

Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45

Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45 Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45 LO: Det er egentlig bare en udbygning af de spørgsmål, der var på spørgeskemaet. Det er bare

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljø og generel trivsel. - Foretaget juni 2012, skoleåret 2011/12

Undersøgelse af undervisningsmiljø og generel trivsel. - Foretaget juni 2012, skoleåret 2011/12 Undersøgelse af undervisningsmiljø og generel trivsel. - Foretaget juni 2012, skoleåret 2011/12 Denne undersøgelse er lavet med alle skolens elever. Eleverne har siddet i deres kontaktgrupper og diskuteret

Læs mere

Transskription af interview med Sofie den 12. november 2013

Transskription af interview med Sofie den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Bilag I Transskription af interview med Sofie den 12. november 2013 Kursiv: Indikerer, der er lagt ekstra

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q

Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q 1.7 Overraskelser ved gymnasiet eller hf! Er der noget ved gymnasiet eller hf som undrer dig eller har undret dig? 20 Det har overrasket

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Resultat Spørgeskemaundersøgelse -Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen -en undersøgelse blandt elever på. 1.-10. klassetrin 1 Min

Læs mere

Bilag 4: Transskription af interview med Ida

Bilag 4: Transskription af interview med Ida Bilag 4: Transskription af interview med Ida Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet i grove træk handler om, anonymitet, og at Ida til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål hun

Læs mere

http://www.analyzethis.no/v3/lpdanmark/bestilling/summary.aspx

http://www.analyzethis.no/v3/lpdanmark/bestilling/summary.aspx Side 1 af 5 Data er sidst opdateret 26.06.2008 02:02:22 Antal besvarelser: 98 af 98 for udvalg: Nordenskov Skole Elev - Kortlægningsundersøgelse LP-modellen Baggrundsoplysninger Dreng Pige Kryds af, om

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

MJ: 28 years old, single, lives in Copenhagen, last semester student at university.

MJ: 28 years old, single, lives in Copenhagen, last semester student at university. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 MJ: 28 years old, single, lives in Copenhagen, last semester student at university. Interviewer: I Respondent: MJ

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Vester Mariendal Skole og Undervisningscenter Aalborg Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Vester Mariendal Skole og Undervisningscenter Aalborg Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Vester Mariendal Skole og Undervisscenter Termometeret Læsevejled Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes

Læs mere

BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011

BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011 BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011 Tilstede: Faglærer og Kristine Lodberg Madsen Kristine: Hvad er din baggrund, uddannelse og hvad

Læs mere

Det svære liv i en sportstaske

Det svære liv i en sportstaske Det svære liv i en sportstaske Konference: "Når man skal dele ansvaret for et barn Christiansborg, den 31. marts 2011 Formand Peter Albæk, Børns Vilkår Hvordan deler man et barn? Svært at bo to steder

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Interviewperson er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Clara.

Interviewperson er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Clara. Bilag 1. Transskription af interview. Interview gennemført d. 5. maj 2014, via Skype. Beskrivelse af interview med Clara Interviewet med Clara blev udført den 5. maj 2014, som et Skype-interview. Vi blev

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

Interview med Thomas B

Interview med Thomas B Interview med Thomas B 5 10 15 20 25 30 Thomas B: Det er Thomas. Cecilia: Hej, det er Cecilia. Thomas B: Hej. Cecilia: Tak fordi du lige havde tid til at snakke med mig. Thomas B: Haha, det var da så lidt.

Læs mere

Afsluttende Kom/It projekt

Afsluttende Kom/It projekt Afsluttende Kom/It projekt Dokumenter indeholder: - Indledning - Formål - Problemformulering - Krav specifikation - Test specifikation - Spørgeskema undersøgelse Produkt: - Undervisningsmaterialet Tillæg:

Læs mere

Ugebrev 47 Indskolingen 2014

Ugebrev 47 Indskolingen 2014 Ugebrev 47 Indskolingen 2014 Fælles info: Ingen særlig fællesinfo i denne uge. Håber I alle får en god weekend! På indskolingens vegne Rengøring: Uge Børnehaveklassen 1. og 2. klasse 3. klasse 46 Malou

Læs mere

Bilag 4 Pædagog interview Interviewspørgsmål 5.1 Interviewsvar 5.1 Interviewspørgsmål 5.2 Interviewsvar 5.2 Interviewspørgsmål 5.3 Interviewsvar 5.

Bilag 4 Pædagog interview Interviewspørgsmål 5.1 Interviewsvar 5.1 Interviewspørgsmål 5.2 Interviewsvar 5.2 Interviewspørgsmål 5.3 Interviewsvar 5. Bilag 4 Pædagog interview Interviewspørgsmål 5.1: Hvad er arbejdsetik for dig? Interviewsvar 5.1: Jamen altså.. Etik så tænker jeg jo gerne i forhold til, ikke i forhold til personlig pleje, men i forhold

Læs mere

Samtaleark om undervisningsmiljø - til forældre og børn i grundskolen

Samtaleark om undervisningsmiljø - til forældre og børn i grundskolen Samtaleark om undervisningsmiljø - til forældre og børn i grundskolen D a n s k C e n t er for Undervisningsmiljø Køn Glad og tilfreds Midt imellem Sur og ked Ved ikke Der er i alt indkommet 140 besvarelser,

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

BØRNEINDBLIK 6/14 STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER

BØRNEINDBLIK 6/14 STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER BØRNEINDBLIK 6/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 6/2014 1. ÅRGANG 15. SEPTEMBER 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES SYN PÅ FORÆLDRE STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER Mange 13-årige oplever stressede forældre,

Læs mere

Indhold i [ klammer ] er udeladt af redaktionen efter ønske fra Karin.

Indhold i [ klammer ] er udeladt af redaktionen efter ønske fra Karin. August 2006 - helt ind i hovedet på Karin Der er gået to måneder, siden Karin fik at vide, at hun er donorbarn. Det er august 2006, og hun sender denne mail til en veninde. Indhold i [ klammer ] er udeladt

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Nicholas: Jeg bor på Ørholmgade, lige herovre ved siden af parken. I nummer fire.

Nicholas: Jeg bor på Ørholmgade, lige herovre ved siden af parken. I nummer fire. Samtalevandring d. 2. maj 2012. Nicholas, 25. Biologistuderende. Bor på Ørholmgade. Interviewer: Nå, og det var Nicholas, du hedder? Nicholas: Ja, korrekt. Interviewer: Og hvor gammel er du? Nicholas:

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 4. årgang M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 24 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for det meste

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undersøgelse af undervisningsmiljø FLE 08/09 Hold: 8. kl, 9.a, 9.b, 10.a, 10.b Køn: M, K Resultater i antal og procent Rammer 2 Synes du, at følgende forhold i klassen er i orden eller ikke

Læs mere

Spørgsmål eleverne i 5. klasse skulle tænke over og besvare om skolereformen:

Spørgsmål eleverne i 5. klasse skulle tænke over og besvare om skolereformen: Skolereform Elevernes tanker om skolereformen 5. klasse har talt med deres klasselærer om Skolereformen. De skulle fortælle, hvad de vidste, hvad de havde hørt, hvad de troede, og hvad de havde af ønsker

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Hold: 5A, 5B, 5C, 5D, 6A, 6B, 6D, 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C, 8D, 9A, 9B, 9C, Læs 1, Læs 2 Køn: M, K Ikke viste hold: 6C Resultater i antal og

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 Hold: Køn: Ikke viste hold: 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 6B, 6C, 7A, 7C, 8A, 8B, 8C M, K 6A Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Er

Læs mere

KOMMENTARRAPPORT. Farsø Efterskole, Eftersk. ved Risgårde Bredning Vesthimmerlands Kommune (Privatskoler) Termometeret

KOMMENTARRAPPORT. Farsø Efterskole, Eftersk. ved Risgårde Bredning Vesthimmerlands Kommune (Privatskoler) Termometeret KOMMENTARRAPPORT Farsø Efterskole, Eftersk. ved Risgårde Bredning Vesthimmerlands Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Kommentarrapporten viser de kommentarer, som eleverne har skrevet ved

Læs mere

Samspillet GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN DEL DINE FIDUSER

Samspillet GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN DEL DINE FIDUSER DEL DINE FIDUSER GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN Samspillet 9 ud af 10 forældre mener, at debat om børnenes trivsel og problemer i klassen er det vigtigste indhold på et forældremøde.

Læs mere

1. Steen: Og det her, det er mest for formalianerne til at starte med, men du skal vide, at du bliver optaget på bånd, og så skal jeg vide, hvad dit

1. Steen: Og det her, det er mest for formalianerne til at starte med, men du skal vide, at du bliver optaget på bånd, og så skal jeg vide, hvad dit 1. Steen: Og det her, det er mest for formalianerne til at starte med, men du skal vide, at du bliver optaget på bånd, og så skal jeg vide, hvad dit navn er hvad dit kunstner navn er, som det kaldes? 2.

Læs mere

Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år

Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år Naturlig enhed Vi hører altid radio og så tjekker jeg også min mobil, men vi ses ikke tv om morgenen. Men så sidder jeg også

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering på Glamsbjerg Efterskole i skoleåret 2010/2011. Elevbesvarelser

Undervisningsmiljøvurdering på Glamsbjerg Efterskole i skoleåret 2010/2011. Elevbesvarelser Undervisningsmiljøvurdering på Glamsbjerg Efterskole i skoleåret 2010/2011. Spørgsmålene er inspireret af Termometeret fra Dansk Center for Undervisningsmiljø, og der er valgt flg. områder ud: Generel

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2009 2. årgang M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 10 Er du glad for at gå i skole? 42 / 84%, ikke rigtigt Hvordan

Læs mere

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Bilag E Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november

Læs mere

Bilag nr. 8: Interview med Lars

Bilag nr. 8: Interview med Lars Bilag nr. 8: Interview med Lars I: Se Lasse du tegnede denne her tegning i går. Kan du huske det? I: Kan du ikke starte med at fortælle os lidt om, hvad der er på den? 5 L: Det det mig og min far på vej

Læs mere

F: Fordi at man ligesom skulle få det hele til at passe ind og at instruktøren skulle sige hvad man skulle gør nu skal I gå der hen og sådan noget.

F: Fordi at man ligesom skulle få det hele til at passe ind og at instruktøren skulle sige hvad man skulle gør nu skal I gå der hen og sådan noget. Bilag 4 Visualiserings interview Fortaget af 4 omgange i Film-X, København Frederik 5. B I: Hvad er det du tegner? F: Jeg tegner hvor at vi er i gang med at optage og hvordan det ser ud med at man kan

Læs mere

Transskription af interview med Hassan den 12. november 2013

Transskription af interview med Hassan den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Bilag J Transskription af interview med Hassan den 12. november 2013 Kursiv:

Læs mere

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER Anne Rosenvold er uddannet Cand. Scient. Soc. fra RUC. Hun er uddannet coach, har boet nogle år i Australien, arbejdet med ind- og udstationerede familier, hun er foredragsholder,

Læs mere

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15).

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Salmer: Hinge kl.9: 422-7/ 728-373 Vinderslev kl.10.30: 422-7- 397/ 728-510,v.5-6- 373 Dette hellige evangelium

Læs mere

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Af cand pæd psych Lisbeth Lenchler-Hübertz og familierådgiver Lene Bagger Vi har gennem mange års arbejde mødt rigtig mange skilsmissebørn,

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse GRUNDLAG Henriette Hørlucks Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL BESVARELSER

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2008 Indskolingen M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole?, ikke rigtigt Hvordan har

Læs mere

Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden.

Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. 1 Kære 10.klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. Først vil jeg ønske jer til lykke med eksamen. Det er for de fleste en tid med blandede følelser. Det er dejligt

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2008 0.kl., 1.kl., 2.kl., 3.kl. M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 57 / 65.52%

Læs mere

Resultater i antal og procent. Generel tilfredshed. Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2008. Ikke viste hold: 0.a, 0.b, 1.c, 2.b, 2.c.

Resultater i antal og procent. Generel tilfredshed. Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2008. Ikke viste hold: 0.a, 0.b, 1.c, 2.b, 2.c. Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2008 Hold: 0.c, 1.a, 1.b, 2.a, 3.a, 3.b, 3.c Køn: M, K Ikke viste hold: 0.a, 0.b, 1.c, 2.b, 2.c Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2009 0kl, 1kl, 2kl, 3kl M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 27 / 65.85% 13 / 31.71%,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2010 Børnehaveklasse 2010, 1. klasse 2010, 2. klasse 2010, 3. klasse 2010, 4. klasse 2010 M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2009 2A, 2C M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 39 / 82.98% 7 / 14.89%, ikke rigtigt

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Mellemtrin, Mellemtrin, Mellemtrin, Mellemtrin M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Kildemarkskolen Næstved Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Kildemarkskolen Næstved Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Kildemarkskolen Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige fordeling

Læs mere

Søskendeproblematikken

Søskendeproblematikken Børneneuropsykolog Pia Stendevad Søskendeproblematikken - søskende til børn med epilepsi 1 Emner Tal med søskende Information til søskende Opmærksomhed til søskende Følelser hos søskende 2 Søskende positive

Læs mere

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Opstart: Del 1 Sundhedsstyrelsen Og NIRAS Konsulenterne 2 Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Når du skal i gang med at tabe dig, er der mange ting, du skal tænke

Læs mere

Birgit Irene Puch Jørgensen HVERDAGENS HELTE WWW.AUTISMEFILM.DK

Birgit Irene Puch Jørgensen HVERDAGENS HELTE WWW.AUTISMEFILM.DK Birgit Irene Puch Jørgensen HVERDAGENS HELTE WWW.AUTISMEFILM.DK UNDERVISNINGSMATERIALE FIRE FILM OM AUTISME Lærervejledning og pædagogisk vejledning til Hverdagens helte 1 - om autisme Et undervisningsmateriale

Læs mere

KOMMENTARRAPPORT. Kildemarkskolen Næstved Kommune. Termometeret

KOMMENTARRAPPORT. Kildemarkskolen Næstved Kommune. Termometeret KOMMENTARRAPPORT Kildemarkskolen Næstved Kommune Termometeret Læsevejledning Kommentarrapporten viser de kommentarer, som eleverne har skrevet ved spørgsmål med kommentarfelter, se indholdsfortegnelsen.

Læs mere

Som der blev orienteret om ved forældremødet, begynder vi nu på det nye undervisningsprogram, som hedder Trin for Trin.

Som der blev orienteret om ved forældremødet, begynder vi nu på det nye undervisningsprogram, som hedder Trin for Trin. Breve til kopiering Trin for Trin Som der blev orienteret om ved forældremødet, begynder vi nu på det nye undervisningsprogram, som hedder Trin for Trin. Trin for Trin lærer børnene færdigheder, som de

Læs mere

Elevevaluering på Agroskolen 1. Hovedforløb Maj 2015

Elevevaluering på Agroskolen 1. Hovedforløb Maj 2015 1 2 Indhold 1 Jeg er tilfreds med den måde, mine lærere underviser på... 3 2 Undervisningen er på et niveau, der passer fagligt til mig... 3 3 Jeg deltager aktivt i timerne og er altid forberedt... 5 4

Læs mere

sport.dk Ung handicapidræt

sport.dk Ung handicapidræt sport.dk x- Ung handicapidræt Caroline kan det hele 18-årige Caroline Cecilie Nielsen har været til De Paralymp selv, hendes holdkammerater og hendes familie vandt hun e TEKST: KRISTIAN BANG LARSEN FOTO:

Læs mere

Dukketeater til juleprogram.

Dukketeater til juleprogram. Dukketeater til juleprogram. Dukketeater 1: (Der er brug for to dukker, en frisk og glad drengedukke (dukke 1), der er spændt på at det er jul og en lidt fornuftig pigedukke (dukke 2), der ikke kommet

Læs mere

Birgit Irene Puch Jørgensen HVERDAGENS HELTE WWW.AUTISMEFILM.DK

Birgit Irene Puch Jørgensen HVERDAGENS HELTE WWW.AUTISMEFILM.DK Birgit Irene Puch Jørgensen HVERDAGENS HELTE WWW.AUTISMEFILM.DK UNDERVISNINGSMATERIALE HVERDAGENS HELTE Lærervejledning og pædagogisk vejledning til Hverdagens helte 4 - om autisme Et undervisningsmateriale

Læs mere

Bilag 4: Elevinterview 3

Bilag 4: Elevinterview 3 Bilag 4: Elevinterview 3 Informant: Elev 3 (E3) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 09:01 LO: Hvordan er en typisk hverdag for dig her på gymnasiet? E3: Bare her på gymnasiet? LO: Mmm.

Læs mere

Samtaleredskab - kompetencekort Redskab 5

Samtaleredskab - kompetencekort Redskab 5 Samtaleredskab - kompetencekort Redskab 5 Formål Kortene kan bruges til at starte en fælles drøftelse om hinandens arbejdsområder og udviklingsønsker, gennem at give indblik i, hvad der optager ens kollegaer

Læs mere

INDSKOLING TRIVSEL TIL ALLE

INDSKOLING TRIVSEL TIL ALLE INDSKOLING TRIVSEL TIL ALLE Børns Vilkår er en privat, humanitær organisation, der siden 1977 har arbejdet for alle børn i Danmark med særlig fokus for de børn, som har det svært. Organisationen arbejder

Læs mere

RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen. MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9.

RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen. MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelse GRUNDLAG Glostrup - Klassetrin (7,8,9)

Læs mere

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN Samtaleguiden 36 Samtaleguiden er lavet primært til unge, der ryger hash. Som vejleder, mentor m.fl. kan du bruge Samtaleguiden som et fælles udgangspunkt i samtalen med den unge. Du kan dog også blot

Læs mere

Interview af Niclas R. Larsen Længde: 32 minutter

Interview af Niclas R. Larsen Længde: 32 minutter M: Så begynder vi så småt, det er egentligt bare nogle spørgsmål hvor du skal tage en stillingtagen, måske en kort refleksion vil nogle af dem kræve selvfølgelig og det gør ikke noget du tænker lidt ud

Læs mere

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER 1. Hvilke sociale medier har du anvendt den seneste måneds tid? Facebook Instagram Snapchat Bruger en lille smule YouTube, hvis

Læs mere

(VICTORIA(14) tager noget fra sin taske, & gemmer det på ryggen, hun sætter sig hen til SOFIA(14) på sin seng) Sofia

(VICTORIA(14) tager noget fra sin taske, & gemmer det på ryggen, hun sætter sig hen til SOFIA(14) på sin seng) Sofia 8.A, Esbjerg Real Skole 2.gennemskrivning, september 2008. Scene 1 Bedste veninder mandag. (VICTORIA(14) tager noget fra sin taske, & gemmer det på ryggen, hun sætter sig hen til SOFIA(14) på sin seng)

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 19.APRIL 2015 2.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh.10,11-16 Salmer: 749,331, Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 19.APRIL 2015 2.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh.10,11-16 Salmer: 749,331, Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 19.APRIL 2015 2.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh.10,11-16 Salmer: 749,331, Sin pagt i dag,441,2 Hvordan lød mon verdens første spørgsmål? Det kan I jo tænke lidt over

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelsen 2015 - Fredericia GRUNDLAG

Læs mere

Generel tilfredshed. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke. Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4%

Generel tilfredshed. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke. Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4% Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja,

Læs mere

Man skal have mod til at være sig selv! Interview med Rasmus Møller. Forældre med handicap i DHF

Man skal have mod til at være sig selv! Interview med Rasmus Møller. Forældre med handicap i DHF Forældre med handicap i DHF Man skal have mod til at være sig selv! Interview med Rasmus Møller Rasmus Møller er lærerstuderende, benamputeret og far til August på 3 år. Og Rasmus og hans kone venter en

Læs mere

BØRN OG UNGES TRIVSEL

BØRN OG UNGES TRIVSEL Årsmøde i Skolesundhed.dk 07 03 2016 BØRN OG UNGES TRIVSEL EN UDFORDRING FOR BØRN, UNGE OG VOKSNE DPU, AARHUS BØRN OG UNGE OM STORE UDFORDRINGER I DERES LIV At nå alt det jeg gerne vil i min fritid! Ida

Læs mere

Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% 84 / 26% 178 / 55% 56 / 17% 6 / 2%

Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% 84 / 26% 178 / 55% 56 / 17% 6 / 2% Dato4.december207 Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering, marts 2010.

Undervisningsmiljøvurdering, marts 2010. Undervisningsmiljøvurdering, marts 2010. Udarbejdet af: Christine 9c, Emil 9c, Morten 6.b, Caroline 6.a, Lilian Svart, Elna Jørgensen 1. Kortlægning jf. skema 2. Beskrivelse og vurdering af evt. undervisningsmiljøproblemer

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 23. november 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 23. november 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 4. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Individ og fællesskab

Individ og fællesskab INDIVIDUALITET I DET SENMODERNE SAMFUND Individ og fællesskab - AF HENNY KVIST OG JÓRUN CHRISTOPHERSEN I forholdet mellem begreberne individ og fællesskab gælder det til alle tider om at finde en god balance,

Læs mere

MGP i Sussis klasse.

MGP i Sussis klasse. Side 1. MGP i Sussis klasse. Hans Chr. Hansen. Alrune. Side 2. 1. MGP i 2.b. Sussi har musik i skolen. Det har alle jo. Hun elsker de timer. De laver alt muligt i musik. De slår rytmer. De leger. De synger

Læs mere

BILAG 4. Transskription af interview med Lars produktionsmedarbejder, d. 02.04.2014. L: Lars.. = mindre pause

BILAG 4. Transskription af interview med Lars produktionsmedarbejder, d. 02.04.2014. L: Lars.. = mindre pause BILAG 4 Transskription af interview med Lars produktionsmedarbejder, d. 02.04.2014 L: Lars.. = mindre pause I = Ida (Interviewer 1)... = lang pause J = Jakob (Interviewer 2) [] = markerer lyde og andet

Læs mere

Nej sagde Kaj. Forløb

Nej sagde Kaj. Forløb Nej sagde Kaj Kaj siger nej til alle mors gode tilbud om rejser ud i verden. Han vil hellere have en rutsjebanetur - og det får han, både forlæns og baglæns gennem mærkelige og uhyggelige steder som Gruel

Læs mere

D E T L Y D E R E N K E L T, M E N H V O R L E T E R D E T? C F U H J Ø R R I N G 1 9. 9. 1 3 K L. 1 2-16

D E T L Y D E R E N K E L T, M E N H V O R L E T E R D E T? C F U H J Ø R R I N G 1 9. 9. 1 3 K L. 1 2-16 RELATIONSKOMPETENCE D E T L Y D E R E N K E L T, M E N H V O R L E T E R D E T? C F U H J Ø R R I N G 1 9. 9. 1 3 K L. 1 2-16 1 RELATIONSKOMPETENCE? Vores evne til at indgå i relation med eleverne (og

Læs mere

Den gode dialog - det er slet ikke så svært - hvis du bare spørger og lytter til svaret. Lisa Duus duuslisa@gmail.com

Den gode dialog - det er slet ikke så svært - hvis du bare spørger og lytter til svaret. Lisa Duus duuslisa@gmail.com Den gode dialog - det er slet ikke så svært - hvis du bare spørger og lytter til svaret Lisa Duus duuslisa@gmail.com Baggrund og erfaringer Mødet mellem sundhedsprofessionelle og etniske minoritetspatienter/borgere

Læs mere

1. Generel tilfredshed, 2. Klassen og kammeraterne, 3. Mobning, 4. Konflikter, 5. Klasselæreren,

1. Generel tilfredshed, 2. Klassen og kammeraterne, 3. Mobning, 4. Konflikter, 5. Klasselæreren, 1. Generel tilfredshed, 2. Klassen og kammeraterne, 3. Mobning, 4. Konflikter, 5. Klasselæreren, 6. Timerne og undervisningen, 7. Stress, 8. Rammer 1, 9. Aktivitetsmuligheder, 10.Rammer 2, 11.Sikkerhed,

Læs mere

Resultatskema 7.-10 klasse: Hvordan har du det? 2016 Skole: Center-10, Aarhus High School, Klasse: 8FO I procent, antal i parentes

Resultatskema 7.-10 klasse: Hvordan har du det? 2016 Skole: Center-10, Aarhus High School, Klasse: 8FO I procent, antal i parentes Skole: Center-10, Aarhus High School, Klasse: 8FO (8FO) Køn Dreng 64% (7) 64% (7) 52% (3.711) Pige 36% (4) 36% (4) 48% (3.403) Er du glad for din skole? Meget tit 18% (2) 18% (2) 22% (1.571) Tit 18% (2)

Læs mere

11.s.e.trin. I 2015, Bejsnap 9.00, Ølgod 10.30 305 22/448 31 577-208

11.s.e.trin. I 2015, Bejsnap 9.00, Ølgod 10.30 305 22/448 31 577-208 Når man får et barn, bliver man tilbudt at komme i mødregruppe. En mødregruppe er en forsamling på 4-5-6 nybagte mødre, der sammen med deres babyer mødes med jævne mellemrum i private hjem. Der er meget

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 6. april 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i SFO'en, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning andre

Læs mere