Evaluering af Projekt SOFIE. en social indsats for udsatte boligområder i Esbjerg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af Projekt SOFIE. en social indsats for udsatte boligområder i Esbjerg"

Transkript

1 2015 Evaluering af Projekt SOFIE en social indsats for udsatte boligområder i Esbjerg

2 Indhold 1.0 Resume Indledning Baggrund Om Projekt SOFIE Projekt SOFIE's organisation Målgruppen Formål med Projekt SOFIE Evaluering af Projekt SOFIE Datamaterialet og svarprocent Hvad bruger de unge Projekt SOFIE til? Skolefravær blandt de unge i Projekt SOFIE Hvor mange unge fra Projekt SOFIE gennemføre folkeskolens afgangsprøve? Hvor mange unge fra Projekt SOFIE påbegynder en ungdomsuddannelse? Trivslen blandt de unge fra Projekt SOFIE Involveres forældrene i indsatsen omkring de unge? Betydningen af Projekt SOFIE

3 1.0 Resume Baggrund Projekt SOFIE var oprindeligt et SATS-puljeprojekt, der havde til formål at styrke kommunens sociale og forebyggende indsats for unge i problemramte boligområder. Projektet startede ultimo 2010 og kørte frem til juni 2013 med statslig finansiering. Ved budgetvedtagelsen for besluttede byrådet i Esbjerg Kommune, at to af delprojekterne (Drop-in og 4F) skulle forlænges med kommunale driftsmidler i sidste halvår af Herefter afventede byrådet resultaterne fra Deloittes slutevaluering af projektet, hvorefter der skulle træffes beslutning om, hvorvidt projektet skulle forlænges yderlig. Deloittes slutevaluering af projektet var planlagt til juni 2013, men blev udsat og lå først klar i juni På trods af at der endnu ikke forelå en slutevaluering, vedtog byrådet i 2013 at videreføre de to delprojekter i den kommunale drift fra 2014, som en fælles indsats under betegnelsen Projekt SOFIE. I perioden fra foråret 2015 til efteråret 2015 forventes den politiske behandling af, om Projekt SOFIE fortsat skal være et tilbud i Esbjerg Kommune. Den politiske behandling foretages med baggrund i resultaterne fra Deloittes metodekatalog og evalueringsresultaterne fra den efterfølgende periode fra Formål og målgruppe Projekt SOFIE's oprindelige overordnede målsætning som SATS-puljeprojekt var, at identificere effektive metoder i det sociale og forebyggende arbejde med udsatte unge i problemramte boligområder. I projektets nuværende form er den overordnede målsætning, at forbedre de unges trivsel og skolemotivation således, at de nedbringer bekymrende skolefravær, gennemfører folkeskolen og påbegynder en ungdomsuddannelse. Desuden er målsætningen at sikre, at de unge er en del af inkluderende fællesskaber og får samme udviklingsmuligheder som andre unge. For at indfri projektets overordnede målsætning er der lavet følgende delmål for projektet: De unge, der deltager i projektet, skal gennemføre folkeskolens afgangsprøve (FSA). De unge, der deltager i projektet, skal blive mere motiveret for at gå i skole. De unge, der deltager i projektet, skal efter endt folkeskole starte på en ungdomsuddannelse. Forældrene skal involveres i indsatsen omkring den unge. De unge, der deltager i projektet, skal have en generel bedre trivsel. "SOFIE" står for social og forebyggende indsatser Esbjerg, og rummer en vifte af tilbud for de årige i boligområderne omkring Bakkeskolen, Rørkjær skole og Præstegårdsskolen. Boligområderne omfatter to særligt udsatte boligområder, hhv. Stengårdsvej og Syrenparken. Alle 3

4 ovennævnte unge er velkomne som sekundære brugere af lektiecafeen, hvor de udover vejledning kan få hjælp til jobsøgning. Projektets primære målgruppe er dog de stærkt udsatte unge, der har brug for ekstra støtte i skolen/fritiden, herunder også unge med bekymrende skolefravær. Den primære målgruppe har mulighed for at gøre brug af samtlige tilbud i projektet. For unge i den primære målgruppe er der en koordineret indsats, hvor Projekt SOFIE samarbejder med den unge, forældrene og skolen i udarbejdelsen af en handleplan med konkrete mål for den enkelte. Metode og svarprocent Der er udarbejdet et spørgeskema til de unge, der kommer i Projekt SOFIE, samt et spørgeskema til forældrene, som har børn, der er i den primære målgruppe indskrevet i projektet. 47 ud af de 48 unge fra den primære målgruppe, som er eller har været tilknyttet Projekt SOFIE siden 2013, har besvaret spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 97,9 %. Derudover har 10 unge fra den sekundære målgruppe besvaret spørgeskemaet 1, hvilket giver 57 besvarelser i alt. Samtlige 78 forældre, som har et barn fra den primære målgruppe bosat hjemme hos sig, har besvaret spørgeskemaet. Resultaterne Den gennemsnitlige fraværsprocent i folkeskolen er halveret, og de unge er blevet mere motiveret for at komme i skole, efter de er startet i Projekt SOFIE. Den gennemsnitlige fraværsprocent i folkeskolen er faldet fra 19,9 før de unge startede i Projekt SOFIE til 8,8 efter de unge har været tilknyttet Projekt SOFIE i mere end et halvt år. Det vil sige, at den gennemsnitlige fraværsprocent for de 37 unge, der har været tilknyttet projektet i mere end et halvt år, er mere end halveret. 94,7 % af de unge, der deltager i projektet er enige eller delvis enige i, at de er blevet mere motiveret for at komme i skole, efter de er blevet tilknyttet projektet, svarende til ca. 19 ud af Samtlige unge, der deltager i projektet er enige eller delvis enige i, at de er blevet mere glade for at gå i skole, efter at de er startet i Projekt SOFIE. De unge i Projekt SOFIE gennemføre folkeskolens afgangsprøve (FSA). Et af delmålene for projekt SOFIE er, at de unge gennemføre folkeskolens afgangsprøve (FSA). Blandt de 22 unge fra projekt SOFIE, der gik i 9. klasse i skoleåret 2013/2014, eller tidligere, har 1 Det er ikke muligt at lave en svarprocent på antallet af sekundære brugere, da dette antal ikke er tilgængeligt, idet denne gruppe af unge ikke er indskrevet og derfor ikke er registreret. 2 Blandt den primære målgruppe af unge, som har været medlem af projektet i mere end 3 måneder er alle enige eller delvis enige i, at de er blevet mere motiveret for at komme i skole, efter de er blevet tilknyttet projektet. 4

5 alle 22 gennemført FSA. 21 af de 22 unge går stadig på en ungdomsuddannelse eller i 10. klasse, hvilket svarer til en foreløbig fastholdelsesprocent på 95,5. 80,9 % af de unge, der deltager i projektet er enige eller delvis enige i, at Projekt SOFIE har hjulpet dem til at kunne gennemføre FSA, svarende til ca. 16 ud af De unge nævner bl.a. at Projekt SOFIE har medvirket til, at de pjækker mindre, som en af begrundelserne for, at projektet har hjulpet dem til at gennemføre FSA, eksemplificeret ved følgende citater: "For det første begyndte jeg at komme i skole hver dag selvom jeg gerne ville pjække." Før pjækkede jeg for vildt. Jeg kom mere i skole og begyndte at lave mine opgaver." "De har hjulpet mig meget med mine negative tanker om skolen, så det de mest har hjulpet mig med er, at jeg kom til tiden hver dag og med at få mindre fravær." De unge i Projekt SOFIE påbegynder en ungdomsuddannelse eller 10. klasse og oplever, at Projekt SOFIE, har givet dem tro på, at de kan gennemføre en ungdomsuddannelse. Et af delmålene for Projekt SOFIE er, at de unge, efter endt folkeskole starter på en ungdomsuddannelse eller 10. klasse. Blandt de 22 unge fra Projekt SOFIE, der gik i 9. klasse i skoleåret 2013/2014, eller tidligere, er alle påbegyndt en ungdomsuddannelse eller 10. klasse. Samtlige unge, der deltager i projektet er enige eller delvis enige i, at Projekt SOFIE har givet dem tro på, at de kan gennemføre en ungdomsuddannelse. Ordene "støtte" og "hjælp" går igen hos mange af de unge, når de skal forklare, hvordan Projekt SOFIE har givet dem tro på, at de kan gennemføre en ungdomsuddannelse, eksemplificeret ved følgende citater: "Jeg gad egentlig ikke skolen tage til skole længere og var skoletræt så Projekt SOFIE har støttet mig med at tage skolen seriøs." "Det var en stor hjælp fordi der var nogen som fortalte mig, at det er vigtigt, at lave mine ting i skolen, at man ikke vil ku opnå sine drømme, hvis man ikke arbejder for det, og det har hjulpet mig med at tag mig mere sammen." 3 Blandt den primære målgruppe af unge, som har været medlem af projektet i mere end 3 måneder er alle enige eller delvis enige i, at Projekt SOFIE har hjulpet dem til at kunne gennemføre FSA, efter de er blevet tilknyttet projektet. 5

6 "Det har de ved at støtte mig og gøre så meget for at hjælpe mig, og med at gøre min fremtid lysere omkring uddannelse." Både de unge i Projekt SOFIE og deres forældre oplever, at Projekt SOFIE, har medvirket til øget trivsel. Samtlige unge, der deltager i projektet er enige eller delvis enige i, at de er blevet mere glade efter de er startet i Projekt SOFIE. 98,7 % af forældrene oplever i høj grad eller i nogen grad, at Projekt SOFIE har bidraget positivt til deres barns og deres families trivsel. Projekt SOFIE har ifølge forældrene levet op til deres forventninger, og langt de fleste forældre vil anbefale projektet til andre. 98,7 % af forældrene oplever i høj grad eller i nogen grad, at de bliver hørt, forstået og lyttet til i Projekt SOFIE omkring deres barn. Samtlige forældre oplever i høj grad eller i nogen grad, at Projekt SOFIE har levet op til deres forventninger. 98,7 % af forældrene vil i høj grad eller i nogen grad, anbefale Projekt SOFIE til andre. Projekt SOFIE betyder noget for de unge 96,5 % af de unge, der deltager i projektet er enige eller delvis enige i, at de har fået mere tro på, at de kan få en god uddannelse efter de er startet i Projekt SOFIE svarende til ca. 19 ud af De unge nævner bl.a. følgende ting, når de skal forklare, hvad Projekt SOFIE har betydet for dem: Hjælp til lektier og med personlige problemer De får lavet mange flere af deres lektier Samværet med vennerne De undgår at komme ud i noget "skidt" 4 Blandt den primære målgruppe af unge, som har været medlem af projektet i mere end 3 måneder er alle enige eller delvis enige i, at de har fået mere tro på, at de kan få en god uddannelse efter de er startet i Projekt SOFIE. 6

7 2.0 Indledning 2.1 Baggrund Projekt SOFIE er oprindeligt et SATS-puljeprojekt, der havde til formål at styrke kommunens sociale og forebyggende indsats for unge i problemramte boligområder. Projektet startede ultimo 2010 og kørte frem til juni 2013 med statslig finansiering. Ved budgetvedtagelsen for besluttede byrådet i Esbjerg Kommune, at to af delprojekterne (Drop-in og 4F) skulle forlænges med kommunale driftsmidler i sidste halvår af Herefter afventede byrådet resultaterne fra Deloittes slutevaluering af projektet, hvorefter der skulle træffes beslutning om, hvorvidt projektet skulle forlænges yderlig. Deloittes slutevaluering af projektet var planlagt til juni 2013, men blev udsat og lå først klar i juni På trods af at der endnu ikke forelå en slutevaluering vedtog byrådet i 2013, at videreføre de to delprojekter i den kommunale drift fra 2014, som en fælles indsats under betegnelsen Projekt SOFIE. I perioden fra foråret 2015 til efteråret 2015 forventes den politiske behandling af om Projekt SOFIE fortsat skal være et tilbud i Esbjerg Kommune. Den politiske behandling foretages med baggrund i resultaterne fra Deloittes metodekatalog og evalueringsresultaterne fra den efterfølgende periode fra Om Projekt SOFIE Projekt SOFIE's organisation "SOFIE" står for social og forebyggende indsatser Esbjerg, og rummer en vifte af tilbud for de årige i boligområderne omkring Bakkeskolen, Rørkjær skole og Præstegårdsskolen. Boligområderne omfatter to særligt udsatte boligområder hhv. Stengårdsvej og Syrenparken. Organisatorisk er Projekt SOFIE placeret som en del af Børn & Kultur i SSP & Forebyggelse - Esbjerg Kommune. Projektet refererer økonomisk og politisk til Børne- og Familieudvalget. Projekt SOFIE yder en tidlig forebyggende indsats for stærkt udsatte unge og er et tilbud i almensystemet, der ikke skal visiteres til via Serviceloven. Indsatsen er for unge, som har gavn af ekstra støtte i deres hverdag. Det kan være unge, der oplever at være udenfor fællesskabet, er skoletrætte eller skoleforsømmere, som har bekymrende skolefravær. Tilbuddet består af: Et mødested i de unges lokalområde, som har åbent to gange om ugen fra kl I åbningstiden tilbydes hjælp til lektier, jobsøgning, råd og vejledning. 7

8 Mentorordning med frivillige mentorer. De unge matches individuelt og opfølgning sikrer et velfungerende mentorforløb. Mentorerne tilbydes sparring og arrangementer. Aktiviteter for de unge med fagligt indhold såsom; Rettigheder og pligter i fritidsjob, NemID for unge, uddannelsesvalg med UU vejledere. Endvidere afholdes der sociale aktiviteter med netværksskabende og samarbejdsorienteret indhold. Et fritidsjob der er udgiftsneutralt for arbejdsgiver et antal måneder, hvilket giver de stærkt udsatte unge chancen for at få et fritidsjob. Opfølgning sikrer de unges udvikling i jobbet med målet om, at de kan fastholdes i fritidsjob. Netværksmøder med bl.a. skole, forældre og den unge samt øvrige relevante deltagere, hvor formålet er dialog om helhedsløsninger og om hvordan udviklingen vendes i en positiv retning. Indsatserne for de unge bygger på samskabte indsatser og indebærer et bredt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. En håndholdt indsats, hvor medarbejderen fra Projekt SOFIE er koordinator for den ressourcefremskaffende indsats omkring den unge, og har individuelle opfølgende samtaler med den unge. Der arbejdes også med forældrene til de unge. Her er fokus på forældrekompetencer og styrkelse af nærvær, rammesætning og engagement. Der laves fællesarrangementer for forældregruppen for at styrke dem i forældrerollen Målgruppen Projektets målgruppe er unge i alder år, som bor i boligområderne omkring Præstegårdsskole, Rørkjær Skole eller Bakkeskolen. Disse omfatter bl.a. to særligt udsatte boligområder hhv. Stengårdsvej og Syrenparken. Alle ovennævnte unge er velkomne som sekundære brugere af lektiecafeen, hvor de udover vejledning kan få hjælp til jobsøgning. Projektets primære målgruppe er dog de stærkt udsatte unge, der har brug for ekstra støtte i skolen/fritiden, herunder også unge med bekymrende skolefravær. Den primære målgruppe har mulighed for at gøre brug af samtlige tilbud i projektet jf. afsnit For unge i den primære målgruppe er der en koordineret indsats, hvor Projekt SOFIE samarbejder med den unge, forældrene og skolen i udarbejdelsen af en handleplan med konkrete mål for den enkelte. 8

9 2.2.3 Formål med Projekt SOFIE Projekt SOFIE's oprindelige overordnede målsætning som SATS-puljeprojekt var at identificere effektive metoder i det sociale og forebyggende arbejde med udsatte unge i problemramte boligområder. I projektets nuværende form er den overordnede målsætning, at forbedre de unges trivsel og skolemotivation således, at de nedbringer bekymrende skolefravær, gennemfører folkeskolen og påbegynder en ungdomsuddannelse. Desuden er målsætningen at sikre, at de unge er en del af inkluderende fællesskaber og får samme udviklingsmuligheder som andre unge. For at indfri projektets overordnede målsætning er der lavet følgende delmål for projektet: De unge, der deltager i projektet, skal gennemføre folkeskolens afgangsprøve (FSA). De unge, der deltager i projektet, skal blive mere motiveret for at gå i skole. De unge, der deltager i projektet, skal efter endt folkeskole starte på en ungdomsuddannelse. Forældrene skal involveres i indsatsen omkring den unge. De unge, der deltager i projektet, skal have en generel bedre trivsel. 3.0 Evaluering af Projekt SOFIE 3.1 Datamaterialet og svarprocent Der er udarbejdet to elektroniske spørgeskemaer i forbindelse med evalueringen af Projekt SOFIE. Et spørgeskema til de unge, der kommer i Projekt SOFIE, samt et til forældrene, som har børn, der er i den primære målgruppe indskrevet i projektet. De to spørgeskemaundersøgelser er foretaget i perioden fra d til d Tabel 1 viser antal besvarelser og svarprocent for de unge, som har været tilknyttet Projekt SOFIE siden Tabellen viser antal deltagende unge i projektet, antal besvarelser samt svarprocenten. 9

10 Tabel 1 Antal unge tilknyttet Projekt SOFIE siden 2013 Besvaret spørgeskemaet Svarprocent Unge fra den primære målgruppe Unge fra den sekundære målgruppe ,9 Ukendt Ukendt I alt har 97,9 % svarende til ca. 39 ud af 40 unge fra den primære målgruppe, som er eller har været tilknyttet projekt SOFIE siden 2013 besvaret spørgeskemaet. Tabel 2 viser antal besvarelser og svarprocent for forældrene til de unge fra den primære målgruppe, som er eller har været tilknyttet projekt SOFIE siden Tabellen viser antal forældre med børn i projektet, antal besvarelser samt svarprocenten. Tabel 2 Antal forældre til unge tilknyttet Projekt SOFIE siden 2013 Besvaret spørgeskemaet Svarprocent I alt ,0 Samtlige forældre, som har et barn fra den primære målgruppe bosat hjemme hos sig, har besvaret spørgeskemaet. Søjlediagram 1 viser kønsfordelingen for de unge, der deltager i projektet. 5 Siden 2013 har der været 854 besøg i lektiecafeen fra unge i den sekundære målgruppe. Da de fleste unge er genganger er der ikke et eksakt tal på, hvor mange sekundære bruger, der har været siden I alt har 10 unge fra den sekundære målgruppe besøgt Projekt SOFIE, mens spørgeskemaundersøgelsen blev foretaget, det drejer sig om følgende tre dage, d. 5., 17. og 19. februar

11 Søjlediagram 1 Er du: Dreng 77,2% Pige 22,8% Som det ses af søjlediagram 1 er andelen af drenge markant større end andelen af piger, ca. 8 ud af 10 er drenge. Søjlediagram 2 viser, hvilken klasse/årgang de unge, der deltager i projektet, går på. Søjlediagram 2 Hvilken klasse/årgang går du på? 6. klasse 5,3% 7. klasse 14,0% 8. klasse 29,8% 9. klasse 10. klasse Går på en ungdomsuddannelse 14,0% 17,5% 19,3% 5,0% 1 15,0% 2 25,0% 3 35,0% Ca. 19 ud af 20 af de unge, som deltager i projektet er fra 7. klasse og opefter. Der er særligt mange fra 8. klasse, ca. 3 ud af 10 er fra 8. klasse. 11

12 Søjlediagram 3 viser, om de unge, der deltager i projektet også er medlem af Projekt SOFIE 7. Søjlediagram 3 Er du medlem af Projekt SOFIE? Ja, har været medlem i mere end 3 måneder 52,6% Ja, har været medlem i mindre end 3 måneder 17,5% Nej, men har tidligere været medlem 12,3% Nej, har aldrig været medlem 17,5% Ca. 5 ud af 6 er eller har været medlem af Projekt SOFIE, mens ca. 1 ud af 6 aldrig har været medlem. Søjlediagram 4 viser, hvor forældrene til de unge, der deltager i projektet, er født. Søjlediagram 4 Er dine forældre født i Danmark? Begge mine forældre er født i Danmark 35,1% Min far er født i Danmark, men det er min mor ikke Min mor er født i Danmark, men det er min far ikke 1,8% 1,8% Ingen af mine forældre er født i Danmark 61,4% Andet skriv her Med medlem menes de unge, der er indskrevet i projektet i den primære målgruppe. 12

13 Andelen af unge hvis forældre ikke er født i Danmark, er markant større end andelen, hvor begge forældre er født i Danmark. Ca. 1 ud af 3 af de unge har forældre, som begge er født i Danmark, mens andelen hvor ingen af forældrene er født i Danmark er næsten dobbelt så stor. 3.2 Hvad bruger de unge Projekt SOFIE til? Søjlediagram 5 og 6 viser, hvor mange unge fra den primære og sekundære målgruppe, der har besøgt lektiecafeen i Projekt SOFIE i den pågældende uge i løbet af hhv og Søjlediagram 5 Søjlediagram 6 I 2013 var der i gennemsnit besøg af ca. 16 unge fra den primære målgruppe og ca. 13 unge fra den sekundære målgruppe pr. uge. I 2014 var der i gennemsnit besøg af ca. 18 unge fra den primære målgruppe og ca. 9 unge fra den sekundære målgruppe pr. uge. 13

14 Det vil sige, at der fra 2013 til 2014 er sket en stigning i gennemsnittet af besøg af unge fra den primære målgruppe, mens antallet af gennemsnitlige besøg fra unge i den sekundære målgruppe er faldet. Søjlediagram 7 viser, hvad de unge bruger Projekt SOFIE til. Søjlediagram 7 Hvad bruger du projekt SOFIE til? (Sæt gerne flere krydser) At snakke sammen med skolen og mine forældre At arbejde mod konkrete mål om at passe skolegangen Lektiecafe 66,7% 73,7% 78,9% Mentor 28,1% Hjælp til fritidsjob 50,9% Selvom der i indeværende skoleår er tilbud om lektiecafe i folkeskolen, så kommer 78,9 % svarende til ca. 8 ud af 10 af de unge i Projekt SOFIE blandt andet på grund af tilbuddet om lektiecafe. Derudover bruger de unge især projektet til "At arbejde mod konkrete mål om at passe skolegangen", og "At snakke sammen med skolen og mine forældre". 3.3 Skolefravær blandt de unge i Projekt SOFIE Tabel 3 viser udviklingen i fraværsprocenten, ud fra folkeskolernes fraværsoplysninger på de elever, der har været tilknyttet projektet i mere end et halvt år. Tabel 3 viser udviklingen for de 37 unge, der har været tilknyttet Projekt SOFIE i mere end et halvt år. Tabel 3 Gennemsnitlig fraværsprocent før start i Projekt SOFIE Gennemsnitlig fraværsprocent minimum et halvt år efter start i Projekt SOFIE Gennemsnitlig fraværsprocent 19,9 8,8 14

15 Den gennemsnitlige fraværsprocent er faldet fra 19,9 før de unge startede i Projekt SOFIE til 8,8 efter de unge har været tilknyttet Projekt SOFIE i mere end et halvt år. Det vil sige, at den gennemsnitlige fraværsprocent for de 37 unge, der har været tilknyttet projektet i mere end et halvt år, er mere end halveret. Et af delmålene i Projekt SOFIE er, at de unge, der deltager i projektet bliver mere motiveret for at gå i skole. Søjlediagram 8 viser, om de unge vurderer, at de er blevet mere motiveret for at komme i skole, efter de tilknyttet projektet. Søjlediagram 8 Jeg er blevet mere motiveret for at komme i skole? (f.eks. laver flere lektier, møder oftere til tiden, pjækker mindre) Enig 68,4% Delvis enig 26,3% Delvis uenig 1,8% Uenig 3,5% ,7 % af de unge, der deltager i projektet er enige eller delvis enige i, at de er blevet mere motiveret for at komme i skole, efter de er blevet tilknyttet projektet, svarende til ca. 19 ud af Hvor mange unge fra Projekt SOFIE gennemføre folkeskolens afgangsprøve? Et af delmålene i Projekt SOFIE er, at de unge gennemfører folkeskolens afgangsprøve (FSA). Blandt de 22 unge fra Projekt SOFIE, der gik i 9. klasse i skoleåret 2013/2014 eller tidligere, har alle 22 gennemført FSA. Søjlediagram 9 viser, om de unge vurderer, at Projekt SOFIE har hjulpet dem til at kunne gennemføre FSA. 8 Blandt den primære målgruppe af unge, som har været medlem af projektet i mere end 3 måneder er alle enige eller delvis enige i, at de er blevet mere motiveret for at komme i skole, efter de er blevet tilknyttet projektet. 15

16 Søjlediagram 9 Projekt SOFIE har hjulpet mig til at kunne gennemføre 9. kl. afgangsprøve? Enig 71,4% Delvis enig 9,5% Delvis uenig Uenig 19,0% ,9 % af de unge, der deltager i projektet er enige eller delvis enige i, at Projekt SOFIE har hjulpet dem til at kunne gennemføre FSA, svarende til ca. 16 ud af De unge nævner bl.a. at Projekt SOFIE har medvirket til, at de pjækker mindre, som en af begrundelserne for, at projektet har hjulpet dem til at gennemføre FSA, eksemplificeret ved følgende citater: "For det første begyndte jeg at komme i skole hver dag selvom jeg gerne ville pjække." Før pjækkede jeg for vildt. Jeg kom mere i skole og begyndte at lave mine opgaver." "De har hjulpet mig meget med mine negative tanker om skolen, så det de mest har hjulpet mig med er, at jeg kom til tiden hver dag og med at få mindre fravær." En anden begrundelse de unge nævner er den hjælp de har fået fra deres mentor, eksemplificeret ved følgende citater: 9 Blandt den primære målgruppe af unge, som har været medlem af projektet i mere end 3 måneder er alle enige eller delvis enige i, at Projekt SOFIE har hjulpet dem til at kunne gennemføre FSA, efter de er blevet tilknyttet projektet. 16

17 Mentor hjalp med lektierne så det gik bedre i skolen. Jeg fik lavet flere lektier end før og er kommet meget mere i skole. "Jeg kom mere i skole og fik en lektiementor til at hjælpe med lektierne. Karaktererne gik fra 2 op til 7 og 10." "Min mentor og jeg laver ofte lektier sammen. Min mentor og jeg snakker også omkring skolen osv." 3.5 Hvor mange unge fra Projekt SOFIE påbegynder en ungdomsuddannelse? Et af delmålene i Projekt SOFIE er, at de unge, efter endt folkeskole starter på en ungdomsuddannelse eller i 10. klasse. Blandt de 22 unge fra Projekt SOFIE, der gik i 9. klasse i skoleåret 2013/2014, eller tidligere, er alle påbegyndt en ungdomsuddannelse eller 10. klasse. En af de 22 unge er sidenhen droppet ud, mens de øvrige 21 stadig går på en ungdomsuddannelse eller i 10. klasse, hvilket svarer til en foreløbig fastholdelsesprocent på 95,5. Søjlediagram 10 viser, om de unge vurderer, at Projekt SOFIE har givet dem tro på, at de kan gennemføre en ungdomsuddannelse. Søjlediagram 10 Projekt SOFIE har givet mig tro på, at jeg kan gennemføre en ungdomsuddannelse? Enig 79,3% Delvis enig 20,7% Delvis uenig Uenig Samtlige unge, der deltager i projektet er enige eller delvis enige i, at Projekt SOFIE har givet dem tro på, at de kan gennemføre en ungdomsuddannelse. 17

18 Ordene "støtte" og "hjælp" går igen hos mange af de unge, når de skal forklare, hvordan Projekt SOFIE har givet dem tro på, at de kan gennemføre en ungdomsuddannelse, eksemplificeret ved følgende citater: "Jeg gad egentlig ikke skolen tage til skole længere og var skoletræt så Projekt SOFIE har støttet mig med at tage skolen seriøs." Min kontaktperson har støttet mig, og hjulpet mig videre. / Han har fået mig til at gå i skole og forstå at skole er vigtigt." "Det var en stor hjælp fordi der var nogen som fortalte mig, at det er vigtigt, at lave mine ting i skolen, at man ikke vil ku opnå sine drømme, hvis man ikke arbejder for det, og det har hjulpet mig med at tag mig mere sammen." "Det har de ved at støtte mig og gøre så meget for at hjælpe mig, og med at gøre min fremtid lysere omkring uddannelse." 3.6 Trivslen blandt de unge fra Projekt SOFIE Et af delmålene i Projekt SOFIE er, at de unge, der deltager i projektet skal have en generel bedre trivsel. Søjlediagram 11 viser, om de unge vurderer, at de er blevet mere glade efter at de er startet i Projekt SOFIE. Søjlediagram 11 Jeg er blevet mere glad efter at jeg er startet i Projekt SOFIE? Enig 66,7% Delvis enig 33,3% Delvis uenig Uenig

19 Samtlige unge, der deltager i projektet er enige eller delvis enige i, at de er blevet mere glade efter de er startet i Projekt SOFIE. Søjlediagram 12 viser, om de unges forældre oplever, at Projekt SOFIE har bidraget positivt til deres barns og deres families trivsel. Søjlediagram 12 Har Projekt SOFIE bidraget positivt til dit barns trivsel eller jeres familie? I høj grad 67,9% I nogen grad 30,8% I mindre grad Slet ikke Ved ikke 1,3% ,7 % af forældrene oplever i høj grad eller i nogen grad, at Projekt SOFIE har bidraget positivt til deres barns og deres families trivsel. Søjlediagram 13 viser, om de unge vurderer, at de er blevet mere glade for at gå i skole, efter at de er startet i Projekt SOFIE. 19

20 Søjlediagram 13 Jeg er blevet mere glad for at gå i skole efter at jeg er startet i Projekt SOFIE? Enig 59,6% Delvis enig 40,4% Delvis uenig Uenig Samtlige unge, der deltager i projektet er enige eller delvis enige i, at de er blevet mere glade for at gå i skole, efter at de er startet i Projekt SOFIE. Søjlediagram 14 viser, om de unge vurderer, at det går bedre i skolen, efter at de er begyndt i Projekt SOFIE. Søjlediagram 14 Jeg synes det går bedre i skolen efter at jeg er begyndt at bruge Projekt SOFIE? Enig 73,7% Delvis enig 26,3% Delvis uenig Uenig

21 Samtlige unge, der deltager i projektet er enige eller delvis enige i, at det går bedre i skolen, efter at de er begyndt i Projekt SOFIE. 3.7 Involveres forældrene i indsatsen omkring de unge? Et af delmålene i Projekt SOFIE er, at forældrene skal involveres i indsatsen omkring den unge. Søjlediagram 15 viser, om forældrene oplever, at de bliver hørt, forstået og lyttet til i Projekt SOFIE omkring deres barn. Søjlediagram 15 Synes du, at du bliver hørt, forstået og lyttet til i projekt SOFIE omkring dit barn? I høj grad 92,3% I nogen grad 6,4% I mindre grad Slet ikke Ved ikke 1,3% ,7 % af forældrene oplever i høj grad eller i nogen grad, at de bliver hørt, forstået og lyttet til i Projekt SOFIE omkring deres barn. Søjlediagram 16 viser, om forældrene oplever, at der er sket en positiv forandring i forhold til deres barns skolegang, efter han/hun er begyndt i Projekt SOFIE. 21

22 Søjlediagram 16 Oplever du, at der er sket en positiv forandring i forhold til dit barns skolegang efter han/hun er begyndt i Projekt SOFIE? I høj grad 74,4% I nogen grad 24,4% I mindre grad 1,3% Slet ikke Ved ikke ,7 % af forældrene oplever i høj grad eller i nogen grad, at der er sket en positiv forandring i forhold til deres barns skolegang, efter han/hun er begyndt i Projekt SOFIE. Søjlediagram 17 viser, om de unge oplever, at deres forældre er blevet mere interesseret i deres skolegang, efter at de er startet i Projekt SOFIE. Søjlediagram 17 Mine forældre er blevet mere interesseret i min skolegang efter jeg er blevet en del af Projekt SOFIE? Ja, de er blevet mere interesseret 47,4% De er ligeså interesseret som før 52,6% Nej, de er mindre interesseret end før

23 47,4 % af de unge, der deltager i projektet oplever, at deres forældre er blevet mere interesseret i deres skolegang, efter at de er startet i Projekt SOFIE. Ingen af de unge oplever, at deres forældre er blevet mindre interesseret i deres skolegang, efter at de er startet i Projekt SOFIE. Søjlediagram 18 viser, hvorvidt forældrene oplever, at Projekt SOFIE har levet op til deres forventninger. Søjlediagram 18 Har Projekt SOFIE levet op til dine forventninger? I høj grad 87,2% I nogen grad 12,8% I mindre grad Slet ikke Ved ikke Samtlige forældre oplever i høj grad eller i nogen grad, at Projekt SOFIE har levet op til deres forventninger. Søjlediagram 19 viser, om forældrene vil anbefale Projekt SOFIE til andre. 23

24 Søjlediagram 19 Vil du anbefale Projekt SOFIE til andre? I høj grad 92,3% I nogen grad 6,4% I mindre grad 1,3% Slet ikke Ved ikke ,7 % af forældrene vil i høj grad eller i nogen grad anbefale Projekt SOFIE til andre. 3.8 Betydningen af Projekt SOFIE Søjlediagram 20 viser, om de unge har fået mere tro på, at de kan få en god uddannelse efter de er startet i Projekt SOFIE Søjlediagram 20 Jeg tror mere på at jeg kan få en god uddannelse efter at jeg er startet i Projekt SOFIE? Enig 70,2% Delvis enig 26,3% Delvis uenig 3,5% Uenig

25 96,5 % af de unge, der deltager i projektet er enige eller delvis enige i, at de har fået mere tro på, at de kan få en god uddannelse efter de er startet i Projekt SOFIE svarende til ca. 19 ud af Hjælp til lektier og med personlige problemer samt samværet med vennerne er ting som går igen, når de unge skal forklare, hvad Projekt SOFIE har betydet for dem, eksemplificeret ved følgende citater: "Projekt SOFIE har betydet en del for mig. Arbejderne i Projekt SOFIE har hjulpet både mig og mine venner med vores lektier. Jeg har også lært mine venner bedre at kende i Projekt SOFIE." Det kan være mange ting. De hjælper mig meget med lektierne, og meget andet. Jeg er sammen med mine venner her, både nogle jeg kendte i forvejen, men jeg har også mødt mange andre." "Et sted man kan tag hen når man har brug for det, fordi der altid vil være nogen som vil hjælpe med lektierne og det er jo sku fantastisk at der er så mange som hjælper." "Det betyder meget fordi jeg får lavet alle mine ting og ikke bare ser tv når jeg komme hjem fra skole." "Det er et godt sted, hvor unge der har det dårligt og ikke ved hvad de skal gøre kan få hjælp. Som teenager tænker man ikke på sin fremtid og gør dumme ting, men Projekt SOFIE hjælper dem." Mange af de unge nævner, at de ikke ville få lavet deres lektier, når de skal forklare, hvad de tror, der ville være sket, hvis de ikke var blevet en del af Projekt SOFIE, eksemplificeret ved følgende citater: "Jeg tror ikke, at jeg var blevet så god til at passe mine lektier som jeg er nu. På grund af de aftaler som vi har lavet til de møde vi har haft, både over på skolen og her over i Projekt SOFIE." Jeg havde ikke lavet alle mine lektier." "Så havde jeg nok ikke været motiveret for at lave mine lektier. Så havde jeg nok også været langt bagud i forhold til hvor jeg er nu." 10 Blandt den primære målgruppe af unge, som har været medlem af projektet i mere end 3 måneder er alle enige eller delvis enige i, at de har fået mere tro på, at de kan få en god uddannelse efter de er startet i Projekt SOFIE. 25

26 En anden ting de unge nævner er, at de ville være droppet ud af skolen, eksemplificeret ved følgende citater: Så havde jeg måske ikke gennemført skolen og droppet ud." " Har jeg måske ikke gået i skole i dag." "Jeg var droppet ud af skolen. Jeg ville være doven og pjække." Nogle af de unge nævner, at de ville være endt ud i noget "skidt", hvis de ikke var blevet en del af Projekt SOFIE, eksemplificeret ved følgende citater: "Tror det var endt skidt både i skole og måske havde valgt dårlig omgangskreds." "Måske var jeg rodet ud i noget ballade med de andre der røg og stjal og lavede ballade. Jeg var helt sikkert kommet mindre i skole..." "Hang ud med de venner der heller ikke gad skolen og var blevet trist og troede ikke rigtig på mig selv. Nu er jeg mere positiv og har mere selvtillid." 26

Evaluering af. projekt Aktiv Fritid. Evaluering af. projekt Aktiv Fritid

Evaluering af. projekt Aktiv Fritid. Evaluering af. projekt Aktiv Fritid Evaluering af Evaluering af projekt Aktiv Fritid projekt Aktiv Fritid Opfølgning på børn fra de to første - Opfølgning på børn fra de to første projektår projektår Lilhauge Lilhauge Svarrer Svarrer 01-08-2014

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET MED EVALUERINGEN

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

Arbejdet med børnemiljø hos. Børnehaven Kornblomsten. Marts 2015

Arbejdet med børnemiljø hos. Børnehaven Kornblomsten. Marts 2015 Børnemiljø Sådan! Arbejdet med børnemiljø hos Børnehaven Kornblomsten Marts 2015 Følgende dokumenterer vores arbejde med at undersøge børnemiljøet og udvikle det ved hjælp af bestemte indsatser. Trin 1:

Læs mere

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk uddannelseshuset@esbjergkommune.dk

Læs mere

Selvevaluering 13/14. Emne: Elevernes personlige udvikling

Selvevaluering 13/14. Emne: Elevernes personlige udvikling Selvevaluering 13/14 Emne: Elevernes personlige udvikling Emnebegrundelse og metode: Af vores værdigrundlag fremgår det bl.a. at vi ønsker..et skoleliv hvor balancen mellem den personlige udvikling og

Læs mere

Det svære liv i en sportstaske

Det svære liv i en sportstaske Det svære liv i en sportstaske Konference: "Når man skal dele ansvaret for et barn Christiansborg, den 31. marts 2011 Formand Peter Albæk, Børns Vilkår Hvordan deler man et barn? Svært at bo to steder

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Bilag 6. Transskription af interview med Emil

Bilag 6. Transskription af interview med Emil Bilag 6 Transskription af interview med Emil Alder? 18 år gammel Hvilket klassetrin? Jeg går i 2.g Dig med tre ord? Engageret målrettet, det ved jeg ikke hvad det tredje skulle være. Pligtopfyldende? Hvad

Læs mere

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN Samtaleguiden 36 Samtaleguiden er lavet primært til unge, der ryger hash. Som vejleder, mentor m.fl. kan du bruge Samtaleguiden som et fælles udgangspunkt i samtalen med den unge. Du kan dog også blot

Læs mere

http://www.analyzethis.no/v3/lpdanmark/bestilling/summary.aspx

http://www.analyzethis.no/v3/lpdanmark/bestilling/summary.aspx Side 1 af 5 Data er sidst opdateret 26.06.2008 02:02:22 Antal besvarelser: 98 af 98 for udvalg: Nordenskov Skole Elev - Kortlægningsundersøgelse LP-modellen Baggrundsoplysninger Dreng Pige Kryds af, om

Læs mere

Kvalitetsstandard for

Kvalitetsstandard for 2011/2012 Kvalitetsstandard for Hverdagsrehabilitering Vi bruger dine ressourcer aktivt Informationsfolder om Rehabiliteringskoordinatorfunktionen Ishøj Kommune 1 Vi tror på, at det giver livskvalitet

Læs mere

85 svar. Tilhørsforhold (85 svar) Trivsel. Er du glad for at gå på Gylling Efterskole? (12 svar) Har du nære venner på efterskolen?

85 svar. Tilhørsforhold (85 svar) Trivsel. Er du glad for at gå på Gylling Efterskole? (12 svar) Har du nære venner på efterskolen? 85 svar Accepterer svar Tilhørsforhold (85 svar) 69,4% Er du nuværende elev på Gylling Efterskole? Er du tidligere elev på Gylling Efterskole? Er du forældre til en nuværende eller tidligere elev på Gylling

Læs mere

Tværgående indsats for ledige unge

Tværgående indsats for ledige unge Tværgående indsats for ledige unge 27. august 2015 Jakob Jensen, COK og Lone Englund Stjer, KL 27-08-2015 1 Hvad snakker vi om Udfordringen hvad siger analysen Det økonomiske potentiale i en effektiv forebyggende

Læs mere

Unge med ondt i skolegangen halverer fraværet

Unge med ondt i skolegangen halverer fraværet SSP & Forebyggelse Projekt SOFIE Unge med ondt i skolegangen halverer fraværet Den markante forbedring af fraværet er tæt forbundet med en række andre faktorer. Det er ganske enkelt sjovere og rarere at

Læs mere

Tør du tale om det? Midtvejsmåling

Tør du tale om det? Midtvejsmåling Tør du tale om det? Midtvejsmåling marts 2016 Indhold Indledning... 3 Om projektet... 3 Grænser... 4 Bryde voldens tabu... 6 Voldsdefinition... 7 Voldsforståelse... 8 Hjælpeadfærd... 10 Elevers syn på

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering på Glamsbjerg Efterskole i skoleåret 2010/2011. Elevbesvarelser

Undervisningsmiljøvurdering på Glamsbjerg Efterskole i skoleåret 2010/2011. Elevbesvarelser Undervisningsmiljøvurdering på Glamsbjerg Efterskole i skoleåret 2010/2011. Spørgsmålene er inspireret af Termometeret fra Dansk Center for Undervisningsmiljø, og der er valgt flg. områder ud: Generel

Læs mere

Selvevaluering af Uddannelsesvejledningen

Selvevaluering af Uddannelsesvejledningen Selvevaluering af Uddannelsesvejledningen 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Metode og dataindsamling 3 Præsentation af resultaterne 4 Baggrundsvariabler 4 Information om svejlederen 4 - kort sammenfatning

Læs mere

Bilag 13. Hvordan er opstartsperioden forløbet?

Bilag 13. Hvordan er opstartsperioden forløbet? Om ungerådgiveren i headspace+ Vil du fortælle lidt om dig selv? - Hvor længe har du været i Headspace og headspace+? - Har du altid arbejdet indenfor den frivillige sektor? - Uddannelses/beskæftigelsesbaggrund?

Læs mere

Unges vej mod ungdomsuddannelserne - om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde

Unges vej mod ungdomsuddannelserne - om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde Unges vej mod ungdomsuddannelserne - om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde Mette Pless og Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning LLD, Danmarks Pædagogiske

Læs mere

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Resultat Spørgeskemaundersøgelse -Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen -en undersøgelse blandt elever på. 1.-10. klassetrin 1 Min

Læs mere

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din kommune er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en bærende rolle i

Læs mere

Samtaleredskab - kompetencekort Redskab 5

Samtaleredskab - kompetencekort Redskab 5 Samtaleredskab - kompetencekort Redskab 5 Formål Kortene kan bruges til at starte en fælles drøftelse om hinandens arbejdsområder og udviklingsønsker, gennem at give indblik i, hvad der optager ens kollegaer

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for E - klassen, Næstved Ungdomsskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 31.12.

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for E - klassen, Næstved Ungdomsskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 31.12. UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for E - klassen, Næstved Ungdomsskole Dato: 31.12.2010. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 31.12.2011 UMV en indeholder de fire faser, som

Læs mere

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Af Orla Nielsen i samtale med Lena Isager I flere klasser på Beder skole støtter forældrene op om skole-hjemsamarbejdet og deltager i traditionsrige

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 19.APRIL 2015 2.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh.10,11-16 Salmer: 749,331, Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 19.APRIL 2015 2.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh.10,11-16 Salmer: 749,331, Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 19.APRIL 2015 2.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh.10,11-16 Salmer: 749,331, Sin pagt i dag,441,2 Hvordan lød mon verdens første spørgsmål? Det kan I jo tænke lidt over

Læs mere

BØRNEINDBLIK 6/14 STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER

BØRNEINDBLIK 6/14 STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER BØRNEINDBLIK 6/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 6/2014 1. ÅRGANG 15. SEPTEMBER 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES SYN PÅ FORÆLDRE STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER Mange 13-årige oplever stressede forældre,

Læs mere

Vær ærlig overfor dig selv nu. Det her er din chance for at ændre livets tilstand.

Vær ærlig overfor dig selv nu. Det her er din chance for at ændre livets tilstand. Livshjulet? Livshjulet er et stykke selvudviklingsværktøj som har eksisteret i mange, mange år. Livshjulet er et meget simpelt stykke værktøj, som kan give dig en god ide om, hvordan dit liv fungerer lige

Læs mere

LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn TIL FORÆLDRE / PLEJEFORÆLDRE / ANBRINGELSESSTED

LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn TIL FORÆLDRE / PLEJEFORÆLDRE / ANBRINGELSESSTED LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn TIL FORÆLDRE / PLEJEFORÆLDRE / ANBRINGELSESSTED 1 Det er meget, meget sjovere her end i min almindelige skole. Man leger med dansk i stedet for bare at

Læs mere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere Holdninger til socialt udsatte - Svar fra 1.13 danskere Epinion for Rådet for Socialt Udsatte, februar 216 Introduktion Rådet for Socialt Udsatte fik i oktober 213 meningsmålingsinstituttet Epinion til

Læs mere

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Af cand pæd psych Lisbeth Lenchler-Hübertz og familierådgiver Lene Bagger Vi har gennem mange års arbejde mødt rigtig mange skilsmissebørn,

Læs mere

Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45

Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45 Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45 LO: Det er egentlig bare en udbygning af de spørgsmål, der var på spørgeskemaet. Det er bare

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 4. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2013 November 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3. MARKANTE

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 27. august 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

EVALUERING AF PRODUKTIONSSKOLEPROJEKTET

EVALUERING AF PRODUKTIONSSKOLEPROJEKTET EVALUERING AF PRODUKTIONSSKOLEPROJEKTET 1-7-2014 Udarbejdet af konsulentfirmaet Lilhauge Svarrer i samarbejde med Taleinstituttet Region Nordjylland Forord Følgende rapport er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 30. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undersøgelse af undervisningsmiljø FLE 08/09 Hold: 8. kl, 9.a, 9.b, 10.a, 10.b Køn: M, K Resultater i antal og procent Rammer 2 Synes du, at følgende forhold i klassen er i orden eller ikke

Læs mere

GUIDE TIL MENTORFORLØBET MENTORER

GUIDE TIL MENTORFORLØBET MENTORER GUIDE TIL MENTORFORLØBET MENTORER Overordnet formål med mentorforløbet Ideen bag projektet er at udnytte de stærke rollemodeller, som personer i arbejde kan være for dem, der er lige ved at blive færdige

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Den kvalitative evaluering af den håndholdte indsats

Den kvalitative evaluering af den håndholdte indsats Notat Sagsnr.: 013/0004165 Dato: 3. april 013 Titel: Kvalitativ evaluering af den håndholdte indsats Sagsbehandler: Maja Roesen Projektkoordinator Den kvalitative evaluering af den håndholdte indsats Jeg

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 7. december 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 13. marts 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 4. årgang M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 24 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for det meste

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 21. februar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Transskription af interview med Sofie den 12. november 2013

Transskription af interview med Sofie den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Bilag I Transskription af interview med Sofie den 12. november 2013 Kursiv: Indikerer, der er lagt ekstra

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE DER GÅR I KLUB. Anvendelse af spørgeskemaet

SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE DER GÅR I KLUB. Anvendelse af spørgeskemaet SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE DER GÅR I KLUB Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerhedsundersøgelser på skoleområdet, gennemfører Rambøll Management

Læs mere

- et varmt og rart sted

- et varmt og rart sted - et varmt og rart sted KOSTSKOLEN I SØNDERJYLLAND Kostskolen er et dejligt sted, hvor alle mennesker kan være. Lærerne er gode til at lære os nye ting. Man får mange venner her nede og alle er næsten

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 7. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne - om regler, Mobning,

Læs mere

Evaluering Opland Netværkssted

Evaluering Opland Netværkssted Evaluering Opland Netværkssted November 2015 1 Indholdsfortegnelse Indhold Evalueringsrapportens struktur... 3 Intro til spørgeskemaundersøgelsen... 3 Antal brugere gennem Oplands første år... 3 Evaluering

Læs mere

Unge vil have forældre og venner på banen for at reducere mistrivsel hos danske børn og unge

Unge vil have forældre og venner på banen for at reducere mistrivsel hos danske børn og unge ANALYSEPAPIR SEX & SAMFUND UGE SEX JANUAR 2015 Unge vil have forældre og venner på banen for at reducere mistrivsel hos danske børn og unge Danske unge peger i en ny undersøgelse fra Sex & Samfund på forældre

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 Hold: Køn: Ikke viste hold: 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 6B, 6C, 7A, 7C, 8A, 8B, 8C M, K 6A Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Er

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Velkommen på Julemærkehjem

Velkommen på Julemærkehjem Velkommen på Julemærkehjem Hvad er et Julemærkehjem? Et Julemærkehjem er et tilbud til børn, der i løbet af et 10-ugers ophold får hjælp til at få styrket selvværdet, en sundere livsstil og muligheden

Læs mere

HJÆLP BØRNENE NÅR MOR OG FAR GÅR FRA HINANDEN - handleplan. Skilsmissebørn i Daginstitutionen Agtrupvej / Brunebjerg

HJÆLP BØRNENE NÅR MOR OG FAR GÅR FRA HINANDEN - handleplan. Skilsmissebørn i Daginstitutionen Agtrupvej / Brunebjerg HJÆLP BØRNENE NÅR MOR OG FAR GÅR FRA HINANDEN - handleplan Skilsmissebørn i Daginstitutionen Agtrupvej / Brunebjerg I vores institutionen vil vi gerne støtte børn og forældre, samt hjælpe med at tackle

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter første år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter første år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter første år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

Aktivitet Mål Ressourcer/barrierer Lang/kortsigtet

Aktivitet Mål Ressourcer/barrierer Lang/kortsigtet VEJLEDNING Mentorordning: De unge skal holdes i hånden ved hjælp af en mentor. Det er vigtigt med nogle, der kan "samle den unge op" og guide den Mentorordningen kan være 1) individuelt tilpassede forløb,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. september 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering Undervisningsmiljøvurdering 2014 Rejsby Europæiske Efterskole november 2014 1 Undervisningsmiljøvurdering November 2014 Beskrivelse af processen for indsamling af data I uge 39-40 har vi gennemført den

Læs mere

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER Anne Rosenvold er uddannet Cand. Scient. Soc. fra RUC. Hun er uddannet coach, har boet nogle år i Australien, arbejdet med ind- og udstationerede familier, hun er foredragsholder,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. juni 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Inklusionsundersøgelsen

Inklusionsundersøgelsen Inklusionsundersøgelsen 2015 Randers Lærerforening har i perioden fra den 6. november 2015 til den 20. november 2015 gennemført den årlige inklusionsundersøgelse. Der er udsendt mail til kredsens medlemmer

Læs mere

Indsamlerevaluering 2012

Indsamlerevaluering 2012 Indsamlerevaluering 2012 Generelt matcher svarene fra 2012 svarene i både 2010 og 2011. Hvis man skal fremhæve noget er det at: - 52 % vælger at gå sammen med en anden på ruten. - Folk er glade for at

Læs mere

Generelt set indeholder flere af ideerne samme elementer: Nedenfor er en kort opsummering.

Generelt set indeholder flere af ideerne samme elementer: Nedenfor er en kort opsummering. Noter fra Vidensdelingsdag den 21/10 2014, Møllehuset Frederikshavn Generelt set indeholder flere af ideerne samme elementer: Nedenfor er en kort opsummering. a. Samle små grupper af unge med samme problemstillinger

Læs mere

Danskernes syn på velfærd Survey foretaget af Userneeds for Forsikring & Pension

Danskernes syn på velfærd Survey foretaget af Userneeds for Forsikring & Pension Danskernes syn på velfærd Survey foretaget af Userneeds for Forsikring & Pension Hvordan vil du vurdere, at servicen på nedenstående områder har udviklet sig de seneste år? 9 8 7 6 4 3 Servicen er blevet

Læs mere

Evaluering af undervisningsmiljø efterår 2012

Evaluering af undervisningsmiljø efterår 2012 Evaluering af undervisningsmiljø efterår 2012 Samlet set får skolen pæn karakter, men der er nogle fokuspunkter, vi ønsker at arbejde med, så flere elever vil udtrykke sig positivt ang. de pkt. Punkter

Læs mere

VEJLEDNING TIL HENVISNING AF BØRN TIL PROJEKTET

VEJLEDNING TIL HENVISNING AF BØRN TIL PROJEKTET BARNETS VEN VEJLEDNING TIL HENVISNING AF BØRN TIL PROJEKTET Barnets ven - vejledning 210x297 folder.indd 1 20-10-2015 15:18:09 RED BARNET UNGDOM VEJLEDNING KÆRE SAMARBEJDSPARTNER Red Barnet Ungdom vil

Læs mere

6. klasse. Børnearbejde

6. klasse. Børnearbejde 6. klasse Børnearbejde Børnearbejde Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Introduktion til børnearbejde Skole og arbejde Baggårdens børnearbejdere Børnearbejde Børnearbejde før og nu Modul 1

Læs mere

Kort præsentation af kandidater. Skolebestyrelsesvalg 2014 Tingstrup Skole

Kort præsentation af kandidater. Skolebestyrelsesvalg 2014 Tingstrup Skole Kort præsentation af kandidater Skolebestyrelsesvalg 2014 Tingstrup Skole Skolebestyrelsesvalg 2014 På valgmødet i april var der 9 forældre, der meldte sig som kandidater til skolebestyrelsesvalget. En

Læs mere

Generel tilfredshed. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke. Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4%

Generel tilfredshed. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke. Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4% Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja,

Læs mere

Køge Gymnasium HF. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Køge Gymnasium HF. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Køge Gymnasium HF Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Køge Gymnasium, HF Køge Gymnasium, HF - Elevtrivselsundersøgelse Der har deltaget i alt elever ud af mulige.

Læs mere

Som der blev orienteret om ved forældremødet, begynder vi nu på det nye undervisningsprogram, som hedder Trin for Trin.

Som der blev orienteret om ved forældremødet, begynder vi nu på det nye undervisningsprogram, som hedder Trin for Trin. Breve til kopiering Trin for Trin Som der blev orienteret om ved forældremødet, begynder vi nu på det nye undervisningsprogram, som hedder Trin for Trin. Trin for Trin lærer børnene færdigheder, som de

Læs mere

Når børnefamilier sættes ud. Forsker Helene Oldrup Afd. for børn og familie, SFI

Når børnefamilier sættes ud. Forsker Helene Oldrup Afd. for børn og familie, SFI Når børnefamilier sættes ud Forsker Helene Oldrup Afd. for børn og familie, SFI SFI Gå-hjem-møde 21. marts 2013 Forfattere: Helene Oldrup Anders Kamp Høst Alva Albæk Nielsen Bence Boje-Kovacs Undersøgelsen

Læs mere

Quick ringeguide til jobkonsulenter. Til dig, der hurtigt vil i gang med at booke møder hos virksomheder

Quick ringeguide til jobkonsulenter. Til dig, der hurtigt vil i gang med at booke møder hos virksomheder Quick ringeguide til jobkonsulenter Til dig, der hurtigt vil i gang med at booke møder hos virksomheder Generelle råd til samtalen Vær godt forberedt Halvér dit taletempo Tal tydeligt med entusiasme og

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011

BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011 BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011 Tilstede: Faglærer og Kristine Lodberg Madsen Kristine: Hvad er din baggrund, uddannelse og hvad

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar: 23, svarprocent: 77% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Børn, Unge og Familie 2013 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 - Alle børn og unge har ret til et godt liv Alle børn og unge har ret til

Læs mere

Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% 84 / 26% 178 / 55% 56 / 17% 6 / 2%

Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% 84 / 26% 178 / 55% 56 / 17% 6 / 2% Dato4.december207 Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle

Læs mere

Samspillet GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN DEL DINE FIDUSER

Samspillet GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN DEL DINE FIDUSER DEL DINE FIDUSER GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN Samspillet 9 ud af 10 forældre mener, at debat om børnenes trivsel og problemer i klassen er det vigtigste indhold på et forældremøde.

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 1.0 INDLEDNING 2 2.0 DET SOCIALE UNDERVISNINGSMILJØ 2 2.1 MOBNING 2 2.2 LÆRER/ELEV-FORHOLDET 4 2.3 ELEVERNES SOCIALE VELBEFINDENDE PÅ SKOLEN

Læs mere

Indhold Målgruppe 5 Din betydning som træner Mål 5 Spørg ind Hvad skal vi lære om? Forældrenes betydning Viden børn, trivsel og fodbold

Indhold Målgruppe 5 Din betydning som træner Mål 5 Spørg ind Hvad skal vi lære om? Forældrenes betydning Viden børn, trivsel og fodbold TRÆNERHÆFTE 1 Målgruppe 5 Indhold Mål 5 Hvad skal vi lære om? 6 Viden børn, trivsel og fodbold 8 Børn, trivsel og fodbold 11 Refleksion noter 12 Samspil og sammenhæng 13 Refleksion noter 14 Din betydning

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 1. Halvår 2013

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 1. Halvår 2013 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 1. Halvår 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 3 Køn... 4 Alder... 4 Tilbud...

Læs mere

INDHOLD. 2 Velkommen i skole KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO)

INDHOLD. 2 Velkommen i skole KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VELKOMMEN I SKOLE 2016 INDHOLD 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) SAMARBEJDET MELLEM SKOLE

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 64% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund Information til forældre om folkeskolereformen En ny skole fra august 2014 Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til en

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 29. september 2010 Følgende institutioner indgår i resultatvisningen: Sdr. Kongerslev Skole Periode: Resultatet baserer sig på besvarelser, som ikke er afgrænset af en periode.

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Hold: 5A, 5B, 5C, 5D, 6A, 6B, 6D, 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C, 8D, 9A, 9B, 9C, Læs 1, Læs 2 Køn: M, K Ikke viste hold: 6C Resultater i antal og

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Mellemtrin, Mellemtrin, Mellemtrin, Mellemtrin M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for

Læs mere

Hvordan underviser man børn i Salme 23

Hvordan underviser man børn i Salme 23 Hvordan underviser man børn i Salme 23 De fleste børn er rigtig gode til at lære udenad, og de kan sagtens lære hele Salme 23. Man kan f.eks. lære børnene Salme 23, mens man underviser om Davids liv. Det

Læs mere

Aars IK ordinær generalforsamling 11.02.15

Aars IK ordinær generalforsamling 11.02.15 Aars IK ordinær generalforsamling 11.02.15 Bestyrelsens beretning 2014. STATUS ULTIMO 2014 i AARS IK: Flere medlemmer end primo 2014 tilgang af flere unge der ønsker at spille fodbold og være en del af

Læs mere

Resultatrapport Fremtidsskolen 2011

Resultatrapport Fremtidsskolen 2011 Resultatrapport Fremtidsskolen 2011 X-købing Kommune Sådan burde skolerne offentliggøre deres resultater Denne resultatrapport afspejler ikke virkeligheden. Fremtidsskolen er ikke nogen virkelig skole,

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148 Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148 Ansvar Det personrettede tilsyn er anbringende kommunes ansvar, både i generelt godkendte plejefamilier,

Læs mere

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, Maj 2016

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, Maj 2016 Valgavis Bilag til dagsordenens punkt 7, Maj 2016 Bodil Nielsen Blegdammen, Roskilde Kandidat til posten som næstformand Jeg bidrager med mit kendskab til branchen, min indsigt i organisationen og med

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q

Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q 1.7 Overraskelser ved gymnasiet eller hf! Er der noget ved gymnasiet eller hf som undrer dig eller har undret dig? 20 Det har overrasket

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 12. marts 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere