BØRNEINDBLIK 6/14 STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BØRNEINDBLIK 6/14 STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER"

Transkript

1 BØRNEINDBLIK 6/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 6/ ÅRGANG 15. SEPTEMBER 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES SYN PÅ FORÆLDRE STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER Mange 13-årige oplever stressede forældre, der råber og skælder ud. På trods af det synes langt de fleste, at deres forældre er gode til at være forældre. Børnerådet har spurgt ca børn i 7. klasse om deres forhold til deres forældre. Undersøgelsen peger på, at stressede forældre er en del af mange børns hverdag. De fleste siger, at deres forældre er stressede en gang imellem, mens en mindre gruppe oplever, at forældrene ofte er stressede. Jo mere stressede forældrene er, desto oftere oplever børnene, at de skælder ud, og at forældrene ikke interesserer sig for dem. Børn med stressede forældre er også i generelt dårligere trivsel end andre børn. Undersøgelsen viser også, at blandt de børn, der bliver skældt ud, oplever hver fjerde, at forældrene råber ad dem, og 4-8 pct. oplever at blive truet, rusket eller slået. Der kan være mange årsager til, at forældre er stressede. Man skal bare være meget opmærksom på, at stress kan have konsekvenser for børnene, når overskud, tolerance og nærvær daler i takt med, at stressen stiger. Vores undersøgelse viser tydeligt, at jo ofte børnene oplever, at deres forældre er stressede, jo dårligere trives de, siger formand for Børnerådet, Per Larsen. Undersøgelsen viser samtidig, at langt de fleste børn synes, at deres forældre er gode forældre, og kun 1 pct. synes, at deres forældre er deciderede dårlige forældre. Men børnene har også ønsker til, hvordan forældrene kan blive bedre. Mange ønsker sig mere tid sammen med forældrene og gerne bare helt almindelig hverdagshygge og samvær. Børnene vil også gerne have, at forældrene lytter mere til dem, at de skændes mindre med hinanden, og at de skælder mindre ud. En mindre del af børnene synes ikke, at de voksne derhjemme er gode til at være forældre. Det er særligt de børn, der får meget skæld ud, oplever stressede forældre og generelt trives dårlig. UNDERSØGELSENS HOVEDRESULTATER 92 pct. synes, at de voksne derhjemme er gode til at være forældre. 82 pct. oplever en gang imellem stressede for-ældre. 8 pct. synes ofte, at de voksne er stressede. 29 pct. vil gerne være mere sammen med deres forældre. 15 pct. mener, at de voksne derhjemme ville være bedre forældre, hvis de skændtes mindre med hinanden. Jo mere stressede børnene oplever deres forældre, desto oftere bliver de skældt ud og desto dårligere er deres trivsel generelt.

2 ANALYSE FRA BØRNERÅDET: STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER BØRNEINDBLIK NR 6 SEPTEMBER STRESS, SKÆLDUD OG DÅRLIGERE TRIVSEL De fleste børn (82 pct.) oplever, at de voksne derhjemme er stressede i større eller mindre omfang. Det er en relativt lille gruppe på 8 pct., der synes, at deres forældre ofte er stressede (figur 1). I uddybende interviews giver børnene udtryk for, at de godt kan forstå, at deres forældre er stressede, og at stress kan skabe irritation og fjerne overskud. Julie siger fx: Der er også ting, som min mor kan blive stresset over. Hvis hun har haft en meget lang dag på arbejdet, og der måske har været kø på vej hjem eller en anden åndssvag ting, og når hun så kommer hjem, er der bare en kæmpe opvask, tøj der skal vaskes, og der skal støvsuges. Så er det måske ikke lige det fedeste, at jeg er mega glad og gerne vil fortælle, når hun ikke lige har tid til at lytte på det. Katrine mener, at de fleste forældre gerne vil være sammen med deres børn, men at stress og irritation gør det svært at nyde den sparsomme tid. Katrine: Jeg tror, at de fleste forældre glæder sig til, at de har fri og kan være sammen med deres børn. Men når de har alt for meget, hvis de fx har haft overarbejde, så bliver de bare mere irriterede og stressede over, at de ikke har fritid, i stedet for bare at nyde den. De fleste børn (88 pct.) får skældud af de voksne derhjemme i større eller mindre grad. Blot 10 pct. får aldrig skældud. Jeg tror, at de fleste forældre glæder sig til, at de har fri og kan være sammen med deres børn. Men når de har alt for meget, hvis de fx har haft overarbejde, så bliver de bare mere irriterede og stressede over, at de ikke har fritid. KATRINE Børneindblikket er sjette del af Børnerådets undersøgelse Portræt af 7. klasse. I efteråret 2014 afsluttes undersøgelsen med en rapport, der tegner et samlet portræt af 7. klasse i Danmark Analysen bygger på en spørgeskemaundersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel samt opfølgende gruppeinterview med 15 børn, der nu går i 8. klasse. Da spørgeskemaundersøgelsen blev lavet i efteråret 2013, var 81 pct. af børnene 13 år, 7 pct. var 12 år, og 12 pct. var 14 år. Vi betegner gruppen samlet set som 13-årige. Undersøgelsens metoder er beskrevet bagerst i notatet.

3 ANALYSE FRA BØRNERÅDET: STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER BØRNEINDBLIK NR 6 SEPTEMBER FIGUR 1: STRESSEDE VOKSNE SYNES DU, AT DE VOKSNE DERHJEMME ER STRESSEDE? % 13% 8% 5% Ja, ofte Ja, nogle gange Ja, men sjældent Nej, aldrig Ved ikke Antal svar: Nogle gange kan min mor være stresset og i dårligt humør og blive meget sur over ingenting. Det er ikke rart, når man for det meste nærmest ikke har gjort noget overhovedet. EMMA FIGUR 2: SKÆLDUD SKÆLDER DE VOKSNE DERHJEMME UD? % 33% 10% 2% 5% Ja, ofte Ja, nogle gange Ja, men sjældent Nej, aldrig Ved ikke Antal svar: 2.028

4 ANALYSE FRA BØRNERÅDET: STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER BØRNEINDBLIK NR 6 SEPTEMBER Jo mere stressede forældrene er, jo oftere bliver børnene skældt ud (figur 3). 38 pct. af dem, der oplever, at deres forældre ofte skælder ud, oplever også, at deres forældre ofte er stressede. Modsat er det kun 4 pct. af dem, der aldrig får skæld ud, der oplever stressede forældre. Emma fortæller her om, hvordan hun oplever sammenhængen mellem stress og skældud: Nogle gange kan min mor være stresset og i dårligt humør og blive meget sur over ingenting. Det er ikke rart, når man for det meste nærmest ikke har gjort noget overhovedet. Men andre gange er jeg godt klar over, at jeg har dummet mig, og så er det okay, at hun bliver sur. Jo oftere forældre skælder ud, desto større er sandsynligheden for, at børn er i generelt dårlig trivsel. Det er fx 25 pct. at dem, som ofte får skældud, der siger, at de har det dårligt eller meget dårligt for tiden. Det er der kun 3 pct. af de børn, som aldrig får skældud derhjemme, der svarer (figur 4). Selvom de fleste børn synes, at skældud kan være okay, synes de ikke, at det er rart at blive skældt ud. Skældud kan derfor betragtes som én blandt mange faktorer, som er med til at begrænse børnenes trivsel. Som Julie siger, kan meget skæld ud give dårligt selvværd: Jeg tror, at hvis ens forældre skælder rigtigt meget ud, så får man et dårligt selvværd. Jeg tror, at man til sidst ikke tør gøre noget, fordi man er bange for at få skældud. Og man tør ikke sige sin mening. Jeg tror, at hvis ens forældre skælder rigtigt meget ud, så får man et dårligt selvværd. JULIE FIGUR 3: STRESS OG SKÆLDUD STRESSEDE VOKSNE SKÆLDER MERE UD % 5% 17% 40% 36% 47% 15% 39% 52% 43% Forældre skælder aldrig ud Forældre skælder sjældent ud Forældre skælder nogle gange ud Forældre skælder ofte ud % Forældre er ofte stressede 12% Forældre er nogle gange stressede 30% 3% 4% Forældre er sjældent stressede 15% Forældre er aldrig stressede Antal svar: Ved ikke er ikke med

5 ANALYSE FRA BØRNERÅDET: STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER BØRNEINDBLIK NR 6 SEPTEMBER FIGUR 4: TRIVSEL OG SKÆLDUD BØRN, DER FÅR MEGET SKÆLDUD, TRIVES DÅRLIGERE % 3% 20% 15% 3% 12% Har det dårligt/meget dårligt for tiden Har det nogenlunde for tiden Har det godt/meget godt for tiden % % 84% 86% % 10 0 Forældre skælder ofte ud Forældre skælder nogle gange ud Forældre skælder sjældent ud Forældre skælder aldrig ud Antal svar: Ved ikke er ikke med STRESS OG MANGLENDE INTERESSE Jo oftere børnene oplever, at deres forældre er stressede, desto mindre oplever de, at forældrene interesserer sig for, hvordan de har det. Det er fx 17 pct. af dem, som synes, at deres forældre ofte er stressede, der oplever, at de sjældent eller aldrig interesserer sig for, hvordan de har det. Det er kun 2 pct. af de børn, der sjældent eller aldrig oplever, at deres forældre er stressede, der svarer det samme (figur 5). FIGUR 5: FORÆLDRESTRESS OG FORÆLDREINTERESSE STRESSEDE VOKSNE SKÆLDER MERE UD % 25% 5% 2% 9% 6% 13% 22% 28% 35% Sjældent/aldrig Nogle gange For det meste Altid % 23% 46% 62% 70% 0 Forældre er ofte stressede Forældre er nogle gange stressede Forældre er sjældent stressede Forældre er aldrig stressede Antal svar: Ved ikke er ikke med

6 ANALYSE FRA BØRNERÅDET: STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER BØRNEINDBLIK NR 6 SEPTEMBER FORMER FOR SKÆLDUD Den typiske form for skældud er, at forældrene forklarer, hvad barnet har gjort forkert det oplever 74 pct. Dernæst kommer, at forældrene taler med en alvorlig stemme (68 pct.). Hver fjerde oplever, at forældrene råbe, når de skælder ud (figur 6). De fleste børn siger, at det ikke er rart at blive skældt ud en del bliver kede af det. Men de siger samtidig, at det er okay at få skæld ud, fordi de jo skal opdrages og lære, hvad man må, og hvad man ikke må. Et typisk svar er, som Magnus siger: Jeg ved jo for det meste godt, når jeg har gjort noget dumt. Og så er det også okay at få at vide, at det ikke er okay. De skælder mig jo ikke ud, hvis jeg ikke har gjort noget. Men jeg har det som regel dårligt bagefter, fordi jeg hader at være uvenner med mine forældre. Det er ok at blive irettesat eller få at vide, når man har gjort noget forkert. Men det er vigtigt, at man forstår, hvad man har gjort forkert. Det er ubehageligt, hvis forældre bare råber, som Anna siger: Jeg bliver ked af det og irriteret. Min far skælder tit ud, og det irriterer mig rigtig meget. Jeg kan slet ikke lide det. Men det er okay, hvis jeg forstår, hvad jeg har gjort forkert. Men for det meste råber han bare af mig. Og så vil man gerne trøstes bagefter, siger William: Jeg bliver ked af det, og så jeg vil gerne have, at én af dem kommer og trøster mig. Det er for det meste min skyld, og det er altid mig, der siger undskyld. Men nogle gange synes jeg, at det også er deres skyld. De behøver ikke at råbe. BØRN ACCEPTERER OFTE SKÆLDUD Størstedelen af børnene synes, at det er okay, når de voksne derhjemme skælder ud. Det er kun 4 pct., der aldrig synes, at det okay. 75 pct. svarer, at det altid, nogle gange eller for det meste er okay. Det vil sige, at børn bredt set synes, at skældud kan være okay - men ikke altid. Som Gustav på 13 år siger, skal det være retfærdigt: Det er selvfølgelig i orden. Men ikke hvis det er uretfærdigt, og det er det nogle gange. Jeg har en storebror, og vi får nogle gange skylden, hvis de fx selv har smidt noget væk. Min far har en kort FIGUR 6: FORMER FOR SKÆLDUD HVORDAN SKÆLDER DE VOKSNE DERHJEMME UD? (SÆT GERNE FLERE KRYDS) De forklarer, hvad jeg har gjort forkert De taler med en alvorlig stemme De råber De irettesætter mig på en streng måde De bander De taler grimt De rusker (fx tager fat i armen og rusker mig) De truer Ved ikke Andet De slår 74% 68% 23% 17% 7% 6% 4% 3% 3% 3% Antal svar: (dem, der har svaret, at de får skældud)

7 ANALYSE FRA BØRNERÅDET: STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER BØRNEINDBLIK NR 6 SEPTEMBER lunte, men selvom han er sur og råber, vil han altid være den bedste far i verden. Gustavs oplevelse af skældud er et eksempel på, at han accepterer skældud også selvom den er hård og uretfærdig. Og han synes stadig, at hans far er rigtig god til at være far. Når børnene fortæller, hvordan de oplever, de voksnes skældud, er det tydeligt, at deres accept skyldes, at de føler et ansvar. Det er okay at få skæld ud, hvis man selv er skyld i det, hvis man har gjort noget forkert, eller hvis man skal opdrages, siger størstedelen af børnene. Det vil sige, at børnene tager ansvar for, at de får skældud, og de anerkender det som en del af deres opdragelse. Et typisk svar på spørgsmålet om, hvordan man har det, når de voksne derhjemme skælder ud, er, som Emma siger: Når de skælder ud, så er det kun, hvis jeg har gjort noget forkert. Jeg bliver meget ked af det. Men det fortjener jeg også, hvis jeg har gjort noget forkert. En del børn siger også, at skældud er okay, fordi de skal opdrages og lære, hvad de ikke må: Jeg synes, det er okay, at min forældre skælder mig ud, for hvis de ikke gør, lærer jeg aldrig af mine fejl. Og så får jeg jo ikke en god opdragelse, siger Andreas. Eller som Liv siger, at man skal vide, hvad der er forkert: Jeg bryder mig selvfølgelig ikke om at få skældud, men alligevel vil jeg gerne, for jeg vil jo gerne lære af mine fejl og vide, hvad jeg har gjort forkert. Jeg bryder mig selvfølgelig ikke om at få skældud, men alligevel vil jeg gerne, for jeg vil jo gerne lære af mine fejl og vide, hvad jeg har gjort forkert. LIV FIGUR 7: SKÆLDUD KAN VÆRE OK ER DET OK, AT DE VOKSNE SKÆLDER DIG UD? Ja, altid Ja, for det meste Ja, nogle gange Ja, men sjældent Nej, aldrig Ved ikke 6% 32% 37% 16% 4% 5% Antal svar: (dem, der har svaret, at de får skældud)

8 ANALYSE FRA BØRNERÅDET: STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER BØRNEINDBLIK NR 6 SEPTEMBER GOD STEMNING OG GODE FORÆLDRE 92 pct. af børnene synes, at de voksne derhjemme er gode eller meget gode til at være forældre (figur 8). 6 pct. synes, at forældrene er nogenlunde og 1 pct. synes, at forældrene er dårlige. Det er bemærkelsesværdigt, at kun 1 pct. synes, at de voksne derhjemme er dårlige forældre, når vi samtidig kan se, at 4-8 pct. oplever at blive truet, rusket eller slået som en del af at blive skældt ud. Tidligere undersøgelser fra SFI 1 viser endda, at ca. 20 pct. af de unge i 8. klasse har været udsat for fysisk vold derhjemme inden for det seneste år. Det skal her nævnes, at det relativt set lave tal for vold i denne undersøgelse formentlig skyldes, at vi har spurgt til forskellige former for skældud og ikke direkte til vold. En del børn betragter formentlig ikke fysisk afstraffelse som skældud, men som vold. Det er bare noget, de fleste gør. Det er i hvert fald noget, som jeg bare gør. Sådan er det bare, fordi jeg godt kan lide at være sammen med min mor. 85 pct. af børnene oplever, at der altid eller for det meste er god stemning derhjemme (figur 9). Når børnene selv forklarer, hvad de forstår ved god stemning derhjemme, er det typiske godt humør og samvær, som Katrine, Carl og Sofie forklarer: Katrine: Carl: God stemning er, når folk er i godt humør, og man ligesom kan komme til folk og snakke med dem. Jeg synes, det er, når vi fx hver aften sætter os sammen, og så hygger vi. Så ser vi en serie eller sådan noget. Det er svært at beskrive, men mange børn elsker bare deres forældre, fortæller Sofie: Jamen det er jo bare svært at beskrive. Altså hvorfor du elsker din mor? Sofie: Fællesskab og sådan. God stemning er, når folk er i godt humør, og man ligesom kan komme til folk og snakke med dem. KATRINE FIGUR 8: FORÆLDREKOMPETENCE I ET BØRNEPERSPEKTIV SYNES DU, AT DE VOKSNE DERHJEMME ER GODE TIL AT VÆRE FORÆLDRE? Ja, meget gode Ja, gode Nogenlunde Nej, dårlige Nej, meget dårlige Ved ikke 63% 29% 6% 0% SFI s undersøgelse Vold mod børn unge (2011).

9 ANALYSE FRA BØRNERÅDET: STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER BØRNEINDBLIK NR 6 SEPTEMBER FIGUR 9: STEMNING DERHJEMME HVOR OFTE ER DER GOD STEMNING HJEMME HOS DIG? Altid For det meste Nogle gange Sjældent Aldrig Ved ikke 16% 69% 12% 2% 0% Antal svar: FIGUR 10: VOKSENINTERESSE OPLEVER DU, AT DE VOKSNE DERHJEMME INTERESSERER SIG FOR, HVORDAN DU HAR DET? Ja, altid Ja, for det meste Ja, nogle gange Ja, men sjældent Nej, aldrig Ved ikke 54% 30% 1 3% Antal svar: pct. oplever altid eller for det meste, at de voksne derhjemme interesser sig for, hvordan de har det. 11 pct. oplever det nogle gange, og 4 pct. siger, at de voksne sjældent eller aldrig interesserer sig for, hvordan de har det (figur 10). I interviewene fortæller børnene typisk, at forældre kan vise deres børn, at de interesserer sig for dem ved at opfordre til at være sammen eller spørge til, hvad de laver, og hvordan de har det: Carl: Katrine: De viser det fx, når de spørger, om man har lyst til at køre en tur eller bare sætte sig sammen og hygge sig. Have det sjovt og sådan. Lave nogle ting sammen. Ja. Og ved at tage del i det, man laver. Sådan opsøge det og spørge ind til tingene.

10 ANALYSE FRA BØRNERÅDET: STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER BØRNEINDBLIK NR 6 SEPTEMBER ÅRIGE VIL HAVE HYGGE OG SAMVÆR MED DERES FORÆLDRE Næsten hver tredje 13-årige (29 pct.) vil gerne være endnu mere sammen med deres forældre, end de faktisk er. Det er kun 5 pct., der synes, at de er for meget sammen med deres forældre (figur 11). Børnenes svar peger på, at mange gerne bare vil være sammen med deres forældre. Det er samværet særligt hyggen i sig selv, børnene godt kan lide. De konkrete aktiviteter, børnene godt kan lide, ligger i høj grad inden for dagligdagsaktiviteter som at hygge med deres forældre, se film, bare være sammen eller spille spil (figur 12). 29 pct. har skrevet noget med at hygge, 29 pct. har skrevet noget med at se film og 26 pct. noget med at være sammen. Et typisk svar er, som Astrid på 13 år siger: At hygge om aftenen, spille brætspil en gang imellem. Bare at være sammen med dem er hyggeligt. En del børn fortæller, at de godt kan lide at lave små hverdagsaktiviteter, som alligevel er noget særligt. Noget som de har særligt med deres forældre, som Aske fx siger: Min mor og jeg tager til stranden FIGUR 11: SAMVÆR MED FORÆLDRE VIL DU GERNE VÆRE MERE ELLER MINDRE SAMMEN MED DE VOKSNE, DU BOR SAMMEN MED? Jeg vil gerne være meget mere sammen med dem Jeg vil gerne være lidt mere sammen med dem Jeg er tilpas meget sammen med dem Jeg vil gerne være lidt mindre sammen med dem Jeg vil gerne være meget mindre sammen med dem Ved ikke 8% 2 62% 4% 4% Antal svar: FIGUR 12: ØNSKER TIL AKTIVITETER MED FORÆLDRE HVAD KAN DU GODT LIDE AT LAVE SAMMEN MED DE VOKSNE, DU BOR SAMMEN MED? Hygge Film Sammen Spille Snakke Tv Mad Tur 29% 29% 26% 26% 19% 16% 17% 12% Antal svar: Spørgsmålet var åbent, så børnene har svaret med egne ord. Figuren angiver de ord, der relaterer sig til en aktivitet, som flest børn har nævnt. Det samme barn kan godt have nævnt flere aktiviteter.

11 ANALYSE FRA BØRNERÅDET: STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER BØRNEINDBLIK NR 6 SEPTEMBER sammen. Det er vores ting - at blive blæst igennem sammen med vores hund. Min far og jeg tager ud at fiske. Det er vores ting. Eller når Majas mor lytter og får hende til at grine: Mig og min mor snakker meget sammen om alt mellem himmel og jord. Hun er god til at lytte og støtte mig, når jeg har problemer. Det kan jeg rigtigt godt lide. Så kan jeg godt lide, når vi laver mad sammen eller går med vores hund. Eller bare sidder og snakker. Jeg elsker at snakke med min mor, hun kan altid få mig til at grine, siger Maja på 13 år. FORÆLDRE SKAL LYTTE MERE OG SKÆNDES MINDRE Selvom langt størstedelen af børnene (92 pct.) synes, at de voksne derhjemme er gode til at være forældre, har en stor del (40 pct.) anbefalinger til, hvordan de kan blive endnu bedre. I børnenes optik skal forældre altså ikke være perfekte for at være gode forældre. De kan sagtens være gode, samtidig med at der er plads til forbedringer. Figur 13 viser børnenes anbefalinger til, hvordan forældre kan blive endnu bedre forældre. De mest populære anbefalinger er, at forældre skal lytte mere til børnene og skændes mindre med hinanden. De burde bruge mere tid med hinanden, og måske også skændes lidt mindre... det er ikke fordi, det er noget alvorligt men alligevel. FREDERIK FIGUR 13: ANBEFALINGER TIL FORÆLDRE ER DER NOGET DE VOKSNE DERHJEMME KAN GØRE FOR AT BLIVE BEDRE FORÆLDRE? (SÆT GERNE FLERE KRYDS) Lytte mere til mig Skændes mindre med hinanden Skælde mig mindre ud Have mere tid sammen med mig Være mere hjemme Interessere sig mere for hvad jeg godt kan Hjælpe mig mere med mine lektier Tjene flere penge Andet Drikke mindre alkohol 4 37% 36% 36% 33% 32% 23% 18% 7% 4% Antal svar: 990 (dem der har svaret, at der er noget, de voksne kan gøre for at blive ved forældre)

12 ANALYSE FRA BØRNERÅDET: STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER BØRNEINDBLIK NR 6 SEPTEMBER METODE: HVORDAN HAR VI LAVET UNDERSØGELSEN? KVANTITATIV DEL De kvantitative data er resultatet af første spørgeskemaundersøgelse i Børnerådets nye Børne- og Ungepanel. Panelet består af elever fra 7. klasse fra 110 klasser fra almenområdet og 11 klasser fra specialområdet 1 fordelt over hele landet børn har svaret på det første spørgeskema. Det giver en svarprocent på 76 pct. De deltagende klasser er en del af et tilfældigt udtræk foretaget af Danmarks Pædagogiske Universitet. Der er lidt flere piger, der har svaret på spørgeskemaet (51,6 pct.), end der er blandt børn i 7. klasse på landsplan (49,1). Forskellen er statistisk signifikant, hvilket betyder, at man i læsningen af resultaterne bør holde sig for øje, at pigerne er en anelse overrepræsenterede. Spørgeskemaundersøgelsen kalder vi Portræt af 7. klasse. Med portrættet undersøges en række temaer, som er en vigtig del af 7.-klasseelevernes liv: skole, familie, sociale medier, fritid og krop, kærester og følelser. Alle sammenhænge i analysen er statistisk signifikante. De er testet med chi-test og har en p-værdi under 0,05. KVALITATIV DEL Vi har gennemført fire uddybende gruppeinterview med i alt 15 elever fra 8. klasse på to forskellige skoler. Derudover har vi analyseret godt svar på to åbne spørgsmål om, hvad børnene godt kan lide at lave med deres forældre, og hvordan de oplever forældrenes skældud. Alle navne er ændrede i rapporten af hensyn til anonymitet. Citater kan være tilpasset af hensyn til læsbarhed. Interviewene varede min. og var semistrukturerede med en interviewguide, som tog udgangspunkt i resultaterne fra den del af spørgeskemaundersøgelsen, der handlede om livet derhjemme og de voksne, som børnene bor sammen med. Interviewene handlede om at få de unges forklaringer på resultaterne samt at komme med eksempler fra deres eget liv. 1 Det er ikke alle specialskoler, der er organiseret omkring klassetrin. I de tilfælde, hvor en udvalgt skole ikke har 7. klassetrin, har lærerne på skolen udvalgt en gruppe børn, der er vurderet alderssvarende. Alle specialklasser har haft spørgeskemaet til gennemlæsning og vurderet det egnet til netop deres børn og deres særlige behov. BØRNEINDBLIK NR. 6/ ÅRGANG 15. SEPTEMBER 2014 ANALYSE HEIDI SØRENSEN T: REDAKTØR BODIL LIV HOLM T: BØRNERÅDET VESTERBROGADE 35A 1620 KØBENHAVN V

13 ANALYSE FRA BØRNERÅDET: STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER BØRNEINDBLIK NR 6 SEPTEMBER TABELLER Fulde tabeller om hvilke børn som synes, at de voksne derhjemme er mindre gode til at være forældre? GENEREL TRIVSEL OG GODE/DÅRLIGE FORÆLDRE **Gode/meget gode forældre Nogenlunde/dårlige/meget dårlige forældre *Har det godt/rigtig godt for tiden 82% 42% Har det nogenlunde for tiden 16% 45% Har det dårligt/meget dårligt for tiden 2% 13% Total 100% 100% Antal svar: ( ved ikke er ikke med). *Spørgsmålets fulde ordlyd: Hvordan har du det for tiden? Svar: rigtig godt (33%); godt (46%); nogenlunde (17%); dårligt (2%); meget dårligt (); ved ikke (). *Spørgsmålets fulde ordlyd: Synes du, at de voksne derhjemme er gode til at være forældre? Svar: ja, meget gode (63%); ja, gode (29%); nogenlunde (6%); nej, dårlige (); nej, meget dårlige (0%); ved ikke (). SKÆLDUD OG GODE/DÅRLIGE FORÆLDRE **Gode/meget gode forældre Får ofte skældud 3% 32% Får nogle gange skældud 33% 44% Får sjældent skældud 53% 23% Får aldrig skældud 1 Total 100% 100% Nogenlunde/dårlige/meget dårlige forældre Antal svar: ( ved ikke er ikke med). *Spørgsmålets fulde ordlyd: Skælder de voksne derhjemme dig ud? Svar: ja, ofte (5%); ja, nogle gange (33%); ja, men sjældent (50%); nej, aldrig (10%); ved ikke (2%). *Spørgsmålets fulde ordlyd: Synes du, at de voksne derhjemme er gode til at være forældre? Svar: ja, meget gode (63%); ja, gode (29%); nogenlunde (6%); nej, dårlige (); nej, meget dårlige (0%); ved ikke (). STRESSEDE OG GODE/DÅRLIGE FORÆLDRE **Gode/meget gode forældre Forældre er ofte stressede 6% 33% Forældre er nogle gange stressede 34% 46% Forældre er sjældent stressede 46% 15% Forældre er aldrig stressede 14% 6% Total 100% 100% Nogenlunde/dårlige/meget dårlige forældre Antal svar: *Spørgsmålets fulde ordlyd: Synes du, at de voksne derhjemme er stressede? Svar: ja, ofte (8%); ja, nogle gange (33%); ja, men sjældent (4); nej, aldrig (13%); ved ikke (5%). *Spørgsmålets fulde ordlyd: Synes du, at de voksne derhjemme er gode til at være forældre? Svar: ja, meget gode (63%); ja, gode (29%); nogenlunde (6%); nej, dårlige (); nej, meget dårlige (0%); ved ikke ().

BØRNEINDBLIK 5/14 ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN

BØRNEINDBLIK 5/14 ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN BØRNEINDBLIK 5/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 5/2014 1. ÅRGANG 3. JUNI 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES SYN PÅ FOLKESKOLEREFORMEN ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN Omkring fire ud af ti elever i 7.

Læs mere

BØRNEINDBLIK 5/15 ANALYSE: UNGES FAMILIELIV MERE END HVER FJERDE UNG HAR SVÆRT VED AT SNAKKE MED MOR ELLER FAR

BØRNEINDBLIK 5/15 ANALYSE: UNGES FAMILIELIV MERE END HVER FJERDE UNG HAR SVÆRT VED AT SNAKKE MED MOR ELLER FAR BØRNEINDBLIK 5/15 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 5/2015 2. ÅRGANG DECEMBER 2015 ANALYSE: UNGES FAMILIELIV MERE END HVER FJERDE UNG HAR SVÆRT VED AT SNAKKE MED MOR ELLER FAR De fleste unge synes, det er

Læs mere

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG BØRNEINDBLIK 3/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 3/2014 1. ÅRGANG 4. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES LIV PÅ SOCIALE MEDIER JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG Næsten alle 13-årige er aktive

Læs mere

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 1/2014 1. ÅRGANG 28. JANUAR 2014 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET En ny undersøgelse

Læs mere

BØRNEINDBLIK 8/14 ET AKTIVT FRITIDSLIV SKABER STØRRE TRIVSEL

BØRNEINDBLIK 8/14 ET AKTIVT FRITIDSLIV SKABER STØRRE TRIVSEL BØRNEINDBLIK 8/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 8/2014 1. ÅRGANG 21. NOVEMBER 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES FRITIDSLIV ET AKTIVT FRITIDSLIV SKABER STØRRE TRIVSEL Børn med et aktivt fritidsliv er oftere i god

Læs mere

BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET

BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 9/2014 1. ÅRGANG 18. DECEMBER 2014 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET Børn fra velstillede

Læs mere

BØRNEINDBLIK 4/14 UBEHAGELIGE OPLEVELSER ER EN DEL AF MANGE BØRNS LIV PÅ NETTET

BØRNEINDBLIK 4/14 UBEHAGELIGE OPLEVELSER ER EN DEL AF MANGE BØRNS LIV PÅ NETTET BØRNEINDBLIK 4/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 4/2014 1. ÅRGANG 24. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES OPLEVELSER PÅ NETTET UBEHAGELIGE OPLEVELSER ER EN DEL AF MANGE BØRNS LIV PÅ NETTET Halvdelen af eleverne

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

BØRNEINDBLIK 3/15 ANALYSE: UNGES MEDIEFORBRUG OG TRIVSEL STORT MEDIEFORBRUG KAN SKADE UNGES TRIVSEL

BØRNEINDBLIK 3/15 ANALYSE: UNGES MEDIEFORBRUG OG TRIVSEL STORT MEDIEFORBRUG KAN SKADE UNGES TRIVSEL BØRNEINDBLIK 3/15 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 3/215 2. ÅRGANG 1. JUNI 215 ANALYSE: UNGES MEDIEFORBRUG OG TRIVSEL STORT MEDIEFORBRUG KAN SKADE UNGES TRIVSEL Når unge er online på alle tider af døgnet,

Læs mere

BØRNEINDBLIK 7/14 UNGE HAR IKKE KONTROL OVER DERES ONLINE-LIV

BØRNEINDBLIK 7/14 UNGE HAR IKKE KONTROL OVER DERES ONLINE-LIV BØRNEINDBLIK 7/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 7/2014 1. ÅRGANG 8. OKTOBER 2014 ANALYSE: 14-ÅRIGES BEHOV FOR VIDEN OM MEDIER UNGE HAR IKKE KONTROL OVER DERES ONLINE-LIV Næsten en tredjedel af alle unge

Læs mere

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt?

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt? Interview gruppe 2 Interviewperson 1: Hvad hedder i? Eleverne: Anna, Fatima, Lukas Interviewperson 1: Hvor gamle er i? Eleverne: 15, 16, 15. Interviewperson 1: Jeg ved ikke hvor meget i lige har hørt,

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelsen 2015 - Fredericia GRUNDLAG

Læs mere

BØRNEINDBLIK 1/16 ANALYSE: UNGES KENDSKAB TIL RETTIGHEDER OG OPLEVELSE AF RETTIGHEDER I FAMILIEN HVER ANDEN UNG KENDER IKKE SINE RETTIGHEDER

BØRNEINDBLIK 1/16 ANALYSE: UNGES KENDSKAB TIL RETTIGHEDER OG OPLEVELSE AF RETTIGHEDER I FAMILIEN HVER ANDEN UNG KENDER IKKE SINE RETTIGHEDER BØRNEINDBLIK 1/16 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 1/2016 3. ÅRGANG FEBRUAR 2016 ANALYSE: UNGES KENDSKAB TIL RETTIGHEDER OG OPLEVELSE AF RETTIGHEDER I FAMILIEN HVER ANDEN UNG KENDER IKKE SINE RETTIGHEDER

Læs mere

Interview med drengene

Interview med drengene Interview med drengene Interviewer: Julie = J og Michelle = M. Interviewpersoner: Christian = C og Lasse = L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J: Hvad er det I

Læs mere

Birgit Irene Puch Jørgensen HVERDAGENS HELTE WWW.AUTISMEFILM.DK

Birgit Irene Puch Jørgensen HVERDAGENS HELTE WWW.AUTISMEFILM.DK Birgit Irene Puch Jørgensen HVERDAGENS HELTE WWW.AUTISMEFILM.DK UNDERVISNINGSMATERIALE FIRE FILM OM AUTISME Lærervejledning og pædagogisk vejledning til Hverdagens helte 1 - om autisme Et undervisningsmateriale

Læs mere

Børnepanelrapport nr. 1: 2012. Det gode børneliv BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

Børnepanelrapport nr. 1: 2012. Det gode børneliv BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL Børnepanelrapport nr. 1: 2012 Det gode børneliv BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 Kære læser Hvad er et godt liv for børn i Danmark? Det vil vi rigtig gerne vide i Børnerådet. For hvis vi ved det, kan

Læs mere

Transskription af interview med Hassan den 12. november 2013

Transskription af interview med Hassan den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Bilag J Transskription af interview med Hassan den 12. november 2013 Kursiv:

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Børnepanelrapport nr. 1 / 2014 PORTRÆT AF 7. KLASSE BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS

Børnepanelrapport nr. 1 / 2014 PORTRÆT AF 7. KLASSE BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS Børnepanelrapport nr. 1 / 2014 PORTRÆT AF 7. KLASSE BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Du sidder nu med den første pixirapport fra Børnerådets nye Børneog Ungepanel.

Læs mere

Det svære liv i en sportstaske

Det svære liv i en sportstaske Det svære liv i en sportstaske Konference: "Når man skal dele ansvaret for et barn Christiansborg, den 31. marts 2011 Formand Peter Albæk, Børns Vilkår Hvordan deler man et barn? Svært at bo to steder

Læs mere

http://www.analyzethis.no/v3/lpdanmark/bestilling/summary.aspx

http://www.analyzethis.no/v3/lpdanmark/bestilling/summary.aspx Side 1 af 5 Data er sidst opdateret 26.06.2008 02:02:22 Antal besvarelser: 98 af 98 for udvalg: Nordenskov Skole Elev - Kortlægningsundersøgelse LP-modellen Baggrundsoplysninger Dreng Pige Kryds af, om

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

BØRNEINDBLIK 2/14 MANGE UNGE ER UTILFREDSE MED DERES KROP

BØRNEINDBLIK 2/14 MANGE UNGE ER UTILFREDSE MED DERES KROP BØRNEINDBLIK 2/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 2/2014 1. ÅRGANG 5. FEBRUAR 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES TANKER OM KROP OG VÆGT MANGE UNGE ER UTILFREDSE MED DERES KROP 13-årige børn bruger meget tid på at

Læs mere

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Opstart: Del 1 Sundhedsstyrelsen Og NIRAS Konsulenterne 2 Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Når du skal i gang med at tabe dig, er der mange ting, du skal tænke

Læs mere

Bilag 6. Transskription af interview med Emil

Bilag 6. Transskription af interview med Emil Bilag 6 Transskription af interview med Emil Alder? 18 år gammel Hvilket klassetrin? Jeg går i 2.g Dig med tre ord? Engageret målrettet, det ved jeg ikke hvad det tredje skulle være. Pligtopfyldende? Hvad

Læs mere

Søskendeproblematikken

Søskendeproblematikken Børneneuropsykolog Pia Stendevad Søskendeproblematikken - søskende til børn med epilepsi 1 Emner Tal med søskende Information til søskende Opmærksomhed til søskende Følelser hos søskende 2 Søskende positive

Læs mere

BØRNEINDBLIK 6/15 ANALYSE: UNGE FRA ØKONOMISK TRÆNGTE FAMILIER UNGE FRA ØKONOMISK TRÆNGTE FAMILIER TRIVES DÅRLIGERE END ANDRE UNGE

BØRNEINDBLIK 6/15 ANALYSE: UNGE FRA ØKONOMISK TRÆNGTE FAMILIER UNGE FRA ØKONOMISK TRÆNGTE FAMILIER TRIVES DÅRLIGERE END ANDRE UNGE BØRNEINDBLIK 6/15 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 6/215 2. ÅRGANG DECEMBER 215 ANALYSE: UNGE FRA ØKONOMISK TRÆNGTE FAMILIER UNGE FRA ØKONOMISK TRÆNGTE FAMILIER TRIVES DÅRLIGERE END ANDRE UNGE Børnerådets

Læs mere

Bilag nr. 9: Interview med Zara

Bilag nr. 9: Interview med Zara Bilag nr. 9: Interview med Zara Man kan høre raslen af papir. Randi og Katja fortæller Zara lidt om hvordan interviewet kommer til at foregå. I: Kan du huske, at vi lavede nogle tegninger i går? 5 Papirerne

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljø og generel trivsel. - Foretaget juni 2012, skoleåret 2011/12

Undersøgelse af undervisningsmiljø og generel trivsel. - Foretaget juni 2012, skoleåret 2011/12 Undersøgelse af undervisningsmiljø og generel trivsel. - Foretaget juni 2012, skoleåret 2011/12 Denne undersøgelse er lavet med alle skolens elever. Eleverne har siddet i deres kontaktgrupper og diskuteret

Læs mere

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Resultat Spørgeskemaundersøgelse -Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen -en undersøgelse blandt elever på. 1.-10. klassetrin 1 Min

Læs mere

BØRNEINDBLIK 2/15 ANALYSE: UNGE OG MOBNING I DET DIGITALE RUM UNGE HANDLER PÅ DIGITAL MOBNING

BØRNEINDBLIK 2/15 ANALYSE: UNGE OG MOBNING I DET DIGITALE RUM UNGE HANDLER PÅ DIGITAL MOBNING BØRNEINDBLIK 2/15 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 2/2015 2. ÅRGANG 26. MAJ 2015 ANALYSE: UNGE OG MOBNING I DET DIGITALE RUM UNGE HANDLER PÅ DIGITAL MOBNING Når unge oplever mobning på nettet, reagerer

Læs mere

Indeklima og medbestemmelse

Indeklima og medbestemmelse Børnepanelrapport nr. 2 / 2011 Indeklima og medbestemmelse BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 Kære læser I Børnerådet har vi valgt at have ekstra fokus på skolemiljø, og her er indeklimaet en vigtig del.

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 4. årgang M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 24 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for det meste

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undersøgelse af undervisningsmiljø FLE 08/09 Hold: 8. kl, 9.a, 9.b, 10.a, 10.b Køn: M, K Resultater i antal og procent Rammer 2 Synes du, at følgende forhold i klassen er i orden eller ikke

Læs mere

RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen. MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9.

RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen. MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelse GRUNDLAG Glostrup - Klassetrin (7,8,9)

Læs mere

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Børnerapport 3 Juni 2007 Opdragelse 2007 En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Kære medlem af Børne- og Ungepanelet Her er den tredje børnerapport fra Børnerådet til dig. Rapporten handler

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 Hold: Køn: Ikke viste hold: 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 6B, 6C, 7A, 7C, 8A, 8B, 8C M, K 6A Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Er

Læs mere

Frederikke, Sezer og Jasmin 29. april 2010. Knuser dit hjerte SIGNE. Jeg har tænkt på at spørge Magnus, om han kan være sammen efter skole.

Frederikke, Sezer og Jasmin 29. april 2010. Knuser dit hjerte SIGNE. Jeg har tænkt på at spørge Magnus, om han kan være sammen efter skole. Frederikke, Sezer og Jasmin 29. april 2010 Knuser dit hjerte SC 1. SKOLEGANG DAG Signe og Michelle er på vej til time. Jeg har tænkt på at spørge Magnus, om han kan være sammen efter skole. MICHELLE Ej,

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

GOD DÅRLIG VENINDE VENINDE

GOD DÅRLIG VENINDE VENINDE GOD VENINDE DÅRLIG VENINDE Ringer og tjekker op på hvor du er. Slår dig. Tjekker dine sms er. Overrasker dig ved at møde op når du har fri fra skole. Kalder dig ved øgenavne. Fortæller dig hvilket tøj

Læs mere

Spørgsmål til forældrene samt forældrenes svar til forældremødet d. 28/10.-2015

Spørgsmål til forældrene samt forældrenes svar til forældremødet d. 28/10.-2015 1. Spørgsmål til forældrene samt forældrenes svar til forældremødet d. 28/10.-2015 Konflikter er en del af det at være forældre og barn altså menneske Det er OK at sige: NEJ! Det er OK at sige: det bestemmer

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse GRUNDLAG Henriette Hørlucks Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL BESVARELSER

Læs mere

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet Oplæg ved Charlie Lywood 19.00-19.45 Gruppearbejde klassevis 19.45 20.20 Opsamling i plenum. 20.20 21.00 SSP Furesø

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Hold: 5A, 5B, 5C, 5D, 6A, 6B, 6D, 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C, 8D, 9A, 9B, 9C, Læs 1, Læs 2 Køn: M, K Ikke viste hold: 6C Resultater i antal og

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Mellemtrin, Mellemtrin, Mellemtrin, Mellemtrin M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for

Læs mere

Selvevaluering - Hjemly Idrætsefterskole 2012-13

Selvevaluering - Hjemly Idrætsefterskole 2012-13 Selvevaluering - Hjemly Idrætsefterskole 12-13 Selvevalueringen tager sit udgangspunkt i skolens værdigrundlag. Hovedsigtet i dette skoleårs evalueringsrunde har sit fokusfelt omkring: at undersøge de

Læs mere

BLIV VEN MED DIG SELV

BLIV VEN MED DIG SELV Marianne Bunch BLIV VEN MED DIG SELV - en vej ud af stress, depression og angst HISTORIA Bliv ven med dig selv - en vej ud af stress, depression og angst Bliv ven med dig selv Copyright Marianne Bunch

Læs mere

KOMMENTARRAPPORT. Kildemarkskolen Næstved Kommune. Termometeret

KOMMENTARRAPPORT. Kildemarkskolen Næstved Kommune. Termometeret KOMMENTARRAPPORT Kildemarkskolen Næstved Kommune Termometeret Læsevejledning Kommentarrapporten viser de kommentarer, som eleverne har skrevet ved spørgsmål med kommentarfelter, se indholdsfortegnelsen.

Læs mere

Benjamin: Det første jeg godt kunne tænke mig at du fortalte mig lidt om, det var en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår.

Benjamin: Det første jeg godt kunne tænke mig at du fortalte mig lidt om, det var en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. Bilag H - Søren 00.06 Benjamin: Det første jeg godt kunne tænke mig at du fortalte mig lidt om, det var en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. 00.11 Søren: En ganske almindelig hverdag? 0014

Læs mere

Arbejdsark i Du bestemmer

Arbejdsark i Du bestemmer Arbejdsark i Du bestemmer Arbejdsark 1 Inspiration til gruppens møderegler Arbejdsark 2 Jeg er en, der... Arbejdsark 3 Protokol for gruppesamtale Arbejdsark 4 Det rosa ark: Godt og dårligt Arbejdsark 5

Læs mere

Bilag 4 Pædagog interview Interviewspørgsmål 5.1 Interviewsvar 5.1 Interviewspørgsmål 5.2 Interviewsvar 5.2 Interviewspørgsmål 5.3 Interviewsvar 5.

Bilag 4 Pædagog interview Interviewspørgsmål 5.1 Interviewsvar 5.1 Interviewspørgsmål 5.2 Interviewsvar 5.2 Interviewspørgsmål 5.3 Interviewsvar 5. Bilag 4 Pædagog interview Interviewspørgsmål 5.1: Hvad er arbejdsetik for dig? Interviewsvar 5.1: Jamen altså.. Etik så tænker jeg jo gerne i forhold til, ikke i forhold til personlig pleje, men i forhold

Læs mere

Samspillet GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN DEL DINE FIDUSER

Samspillet GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN DEL DINE FIDUSER DEL DINE FIDUSER GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN Samspillet 9 ud af 10 forældre mener, at debat om børnenes trivsel og problemer i klassen er det vigtigste indhold på et forældremøde.

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år

Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år Naturlig enhed Vi hører altid radio og så tjekker jeg også min mobil, men vi ses ikke tv om morgenen. Men så sidder jeg også

Læs mere

boudigaard.dk Mit liv er godt, når jeg er hjemme ved min familie. Jeg elsker at lege med min storebror. Jacob 7 år

boudigaard.dk Mit liv er godt, når jeg er hjemme ved min familie. Jeg elsker at lege med min storebror. Jacob 7 år 0 0 Mit liv er godt, når jeg er hjemme ved min familie. Jeg elsker at lege med min storebror. Jacob år Når man har en god familie. Det er dejligt at bo med sin far og mor, når de ikke er skilt. Jeg kan

Læs mere

Harboøre d. 26.sept. 2014 Ved autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen, Agape

Harboøre d. 26.sept. 2014 Ved autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen, Agape Harboøre d. 26.sept. 2014 Ved autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen, Agape At få arbejdsliv, fritidsliv, familieliv og kristenliv til at hænge sammen - og stadig selv hænge sammen! Et psykologisk

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Bilag E Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Indhold

TIL GENNEMSYN. Indhold Denne side må ikke kopieres Glæde & Børn v/louise Tidmand Side 3 Indhold Velkommen til Min Styrkebog... s. 4 Øvelse 1-6: De 24 styrker... s. 6 Øvelse 1: De Blå Styrker... s. 6 Øvelse 2: De Grønne Styrker...s.

Læs mere

SFI Konference Det delte barn Forældreskab og Familieliv

SFI Konference Det delte barn Forældreskab og Familieliv SFI Konference Det delte barn Forældreskab og Familieliv At kunne være sig selv Katja 13 år : altså jeg bliver lidt ked af det, fordi det er sådan lidt jeg synes at det er lidt frustrerende at skifte hele

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Hej Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvem er vi? Hvem er du? Har du søskende? Ved du hvorfor du er her?

Hej Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvem er vi? Hvem er du? Har du søskende? Ved du hvorfor du er her? Hej Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvem er vi? Hvem er du? Har du søskende? Ved du hvorfor du er her? Du er her i dette hus, fordi dine voksne har problemer, og det hjælper vi med at løse. Her i dette

Læs mere

Evaluering af. projekt Aktiv Fritid. Evaluering af. projekt Aktiv Fritid

Evaluering af. projekt Aktiv Fritid. Evaluering af. projekt Aktiv Fritid Evaluering af Evaluering af projekt Aktiv Fritid projekt Aktiv Fritid Opfølgning på børn fra de to første - Opfølgning på børn fra de to første projektår projektår Lilhauge Lilhauge Svarrer Svarrer 01-08-2014

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q

Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q 1.7 Overraskelser ved gymnasiet eller hf! Er der noget ved gymnasiet eller hf som undrer dig eller har undret dig? 20 Det har overrasket

Læs mere

PIGEN GRÆDER KL. 12 I NAT

PIGEN GRÆDER KL. 12 I NAT PIGEN GRÆDER KL. 12 I NAT Et manuskript af 7.3, Helsinge Realskole 5. gennemskrivning, februar 2010 1 SC 1.ext. kvarterspladsen forår dag. THOMAS(13)kommer gående med armen rundt om foran vandrehjemmet.

Læs mere

Transskription af interview med Sofie den 12. november 2013

Transskription af interview med Sofie den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Bilag I Transskription af interview med Sofie den 12. november 2013 Kursiv: Indikerer, der er lagt ekstra

Læs mere

Aldersfordeling. Indledning. Data

Aldersfordeling. Indledning. Data Indledning Vi har i uge 9, 10 og 11 arbejdet med TPM det tværprofessionelle modul. Vores team består af Mikkel Jørgensen (lærerstuderende), Charlotte Laugesen (Socialrådgiverstuderende), Cathrine Grønnegaard

Læs mere

Generel tilfredshed. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke. Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4%

Generel tilfredshed. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke. Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4% Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja,

Læs mere

RARRT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust

RARRT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust AT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust Når det handler om at lykkes i livet, peger mange undersøgelser i samme retning: obuste børn, der har selvkontrol, er vedholdende og fokuserede, klarer

Læs mere

Bilag 4. Transskription af interview. Interview gennemført d. 7 maj 2014, i København.

Bilag 4. Transskription af interview. Interview gennemført d. 7 maj 2014, i København. Bilag 4. Transskription af interview. Interview gennemført d. 7 maj 2014, i København. Beskrivelse af interview med Nadia Interviewet med Nadia blev gennemført på biblioteket Støberiet på Blågårds Plads

Læs mere

Evaluering Livsstil for familier

Evaluering Livsstil for familier Evaluering Livsstil for familier Status: December 2015 Baggrund Dette notat samler op på de foreløbige resultater af projektet Livsstil for familier pr. december 2015. Notatet samler således op på de sidste

Læs mere

Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% 84 / 26% 178 / 55% 56 / 17% 6 / 2%

Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% 84 / 26% 178 / 55% 56 / 17% 6 / 2% Dato4.december207 Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

1. Generel tilfredshed, 2. Klassen og kammeraterne, 3. Mobning, 4. Konflikter, 5. Klasselæreren,

1. Generel tilfredshed, 2. Klassen og kammeraterne, 3. Mobning, 4. Konflikter, 5. Klasselæreren, 1. Generel tilfredshed, 2. Klassen og kammeraterne, 3. Mobning, 4. Konflikter, 5. Klasselæreren, 6. Timerne og undervisningen, 7. Stress, 8. Rammer 1, 9. Aktivitetsmuligheder, 10.Rammer 2, 11.Sikkerhed,

Læs mere

Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45

Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45 Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45 LO: Det er egentlig bare en udbygning af de spørgsmål, der var på spørgeskemaet. Det er bare

Læs mere

Unges trivsel og mistrivsel En udfordring for både unge og voksne

Unges trivsel og mistrivsel En udfordring for både unge og voksne Sjette netværksmøde i: Sammen om de unge implementering af ungepakken Onsdag d. 26. oktober 2011 Munkebjerg Hotel, Vejle Unges trivsel og mistrivsel En udfordring for både unge og voksne Jens Christian

Læs mere

Middagsstunden på legepladsen i Kløverløkken 2014

Middagsstunden på legepladsen i Kløverløkken 2014 Middagsstunden på legepladsen i Kløverløkken 2014 I Kløverløkken indgår pædagogiske aktiviteter som en del af det pædagogiske arbejde. I 2012/2013 har vi i børnehavegrupperne haft fokus på børnenes sociale

Læs mere

Du må være med! -2. Den, der ikke rigtig hører til

Du må være med! -2. Den, der ikke rigtig hører til Du må være med! -2 Den, der ikke rigtig hører til Mål: Det er ubehageligt at blive holdt udenfor. Men Jesus holder ingen udenfor. Han inkluderer hvert eneste menneske. Børnene må komme til den overbevisning,

Læs mere

mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Ap.G. 4,7-12

mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Ap.G. 4,7-12 Fra det gamle testamente: Luk retfærdighedens porte op, jeg vil gå ind og takke Herren! Her er Herrens port, her går de retfærdige ind! Jeg takker dig, for du svarede mig og blev min frelse. Den sten,

Læs mere

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste.

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. 15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. Salmer: Hinge kl.9: 736-48/ 165-52 Vinderslev kl.10.30: 729-51- 450/ 165-477- 730 Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Høreforeningen i Go morgen Danmark 3. marts 2015 Sæt verden på lydløs

Høreforeningen i Go morgen Danmark 3. marts 2015 Sæt verden på lydløs Høreforeningen i Go morgen Danmark 3. marts 2015 Sæt verden på lydløs Transskription af indslaget fra TV2 Værtsoplæg: En undersøgelse viser af ca. 500.000 danskere har tinnitus, altså konstant hylen for

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 6. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 6 Emne: Eventyr side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 6. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 6 Emne: Eventyr side 1 Kursusmappe Uge 6 Emne: Eventyr Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 6 Emne: Eventyr side 1 HIPPY HippHopp Uge6_Eventyr.indd 1 06/07/10 11.24 Uge 6 l Eventyr Hipp og Hopp står i læ under træet. Det

Læs mere

F: Fordi at man ligesom skulle få det hele til at passe ind og at instruktøren skulle sige hvad man skulle gør nu skal I gå der hen og sådan noget.

F: Fordi at man ligesom skulle få det hele til at passe ind og at instruktøren skulle sige hvad man skulle gør nu skal I gå der hen og sådan noget. Bilag 4 Visualiserings interview Fortaget af 4 omgange i Film-X, København Frederik 5. B I: Hvad er det du tegner? F: Jeg tegner hvor at vi er i gang med at optage og hvordan det ser ud med at man kan

Læs mere

Tør du tale om det? Midtvejsmåling

Tør du tale om det? Midtvejsmåling Tør du tale om det? Midtvejsmåling marts 2016 Indhold Indledning... 3 Om projektet... 3 Grænser... 4 Bryde voldens tabu... 6 Voldsdefinition... 7 Voldsforståelse... 8 Hjælpeadfærd... 10 Elevers syn på

Læs mere

Ugebrev 45 Indskolingen 2014

Ugebrev 45 Indskolingen 2014 Ugebrev 45 Indskolingen 2014 Fælles info: Kære forældre til indskolingen. I skrivende stund er det ikke fredag endnu, men jeg er sikker på, at vi er mange, der har haft en dejlig Halloweenfest, når fredagen

Læs mere

Hvordan underviser man børn i Salme 23

Hvordan underviser man børn i Salme 23 Hvordan underviser man børn i Salme 23 De fleste børn er rigtig gode til at lære udenad, og de kan sagtens lære hele Salme 23. Man kan f.eks. lære børnene Salme 23, mens man underviser om Davids liv. Det

Læs mere

BØRN OG UNGES TRIVSEL

BØRN OG UNGES TRIVSEL Årsmøde i Skolesundhed.dk 07 03 2016 BØRN OG UNGES TRIVSEL EN UDFORDRING FOR BØRN, UNGE OG VOKSNE DPU, AARHUS BØRN OG UNGE OM STORE UDFORDRINGER I DERES LIV At nå alt det jeg gerne vil i min fritid! Ida

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering Undervisningsmiljøvurdering 2014 Rejsby Europæiske Efterskole november 2014 1 Undervisningsmiljøvurdering November 2014 Beskrivelse af processen for indsamling af data I uge 39-40 har vi gennemført den

Læs mere

Ungdomskultur og motivation i udskolingen

Ungdomskultur og motivation i udskolingen Ungdomskultur og motivation i udskolingen Noemi Katznelson, Center for Ungdomsforskning. AAU, Kbh 1. Tendens: Ungdomsfasen udvides barndommen skrumper Noemi Katznelson, 2. Tendens: Ændret relationsgrammatik

Læs mere

Bilag nr. 8: Interview med Lars

Bilag nr. 8: Interview med Lars Bilag nr. 8: Interview med Lars I: Se Lasse du tegnede denne her tegning i går. Kan du huske det? I: Kan du ikke starte med at fortælle os lidt om, hvad der er på den? 5 L: Det det mig og min far på vej

Læs mere

3. marts 2016. Cafeén er egnet for personer med handicap og har handicap-toilet. Tilmelding er ikke nødvendig. Du kommer bare, hvis du har lyst.

3. marts 2016. Cafeén er egnet for personer med handicap og har handicap-toilet. Tilmelding er ikke nødvendig. Du kommer bare, hvis du har lyst. E-mail nyhedsbrev nr. 56 Cafe aften på Café Tower, kl. 18.00-20.00 Stürups Plads 1, dør 230 i Helsingør 3. marts 2016 Hver d. første torsdag i en måned er vi velkomne på restauranten til en cafeáften,

Læs mere

Beboerportræt: "Når jeg skriver, er det som terapi for mig. Så kommer mine tanker ud gennem fingrene"

Beboerportræt: Når jeg skriver, er det som terapi for mig. Så kommer mine tanker ud gennem fingrene Beboerportræt: "Når jeg skriver, er det som terapi for mig. Så kommer mine tanker ud gennem fingrene" Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet Når Fatma skriver, lever hun sig ind i en helt anden verden.

Læs mere

Aggression eller Misforståelser?

Aggression eller Misforståelser? Aggression eller Misforståelser? Min hund er pludselig blevet aggressiv! Min hund knurrede ad mig, og bed ud efter mig! Min hund gik til angreb på et barn! Dette er bare noget af det jeg syntes at kunne

Læs mere

REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008

REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008 REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008 Kursus om: Professionelt forældresamarbejde med underviser Kurt Rasmussen Den 27. september 2008 på Vandrehjemmet i Slagelse fra kl. 8:30-16:00 Referat af dagen: Dette

Læs mere

Birgit Irene Puch Jørgensen HVERDAGENS HELTE WWW.AUTISMEFILM.DK

Birgit Irene Puch Jørgensen HVERDAGENS HELTE WWW.AUTISMEFILM.DK Birgit Irene Puch Jørgensen HVERDAGENS HELTE WWW.AUTISMEFILM.DK UNDERVISNINGSMATERIALE HVERDAGENS HELTE Lærervejledning og pædagogisk vejledning til Hverdagens helte 4 - om autisme Et undervisningsmateriale

Læs mere

ADOPTIVBARN BIOLOGISKE FORÆLDRE ADOPTIVFORÆLDRE

ADOPTIVBARN BIOLOGISKE FORÆLDRE ADOPTIVFORÆLDRE ADOPTIVBARN BIOLOGISKE FORÆLDRE ADOPTIVFORÆLDRE Baggrund Processen med at lave filmen: Grader af Åbenhed i Adoption - 2 mødre & 2 fædre Erfaringer med at lave filmen for Ankestyrelsen Adoption, Tilgængelighed

Læs mere

0. Konklusion. Resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse ved Stille Piger under Ungdomsskolen Favrskov 2011

0. Konklusion. Resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse ved Stille Piger under Ungdomsskolen Favrskov 2011 Modelfoto: Colourbox Denne rapport indeholder resultater af en anonym spørgeskemaundersøgelse gennemført blandt deltagerne på Ungdomsskolen Favrskovs tre Stille Piger Hold i henholdsvis Ulstrup og Hinnerup

Læs mere

Børneundersøgelse Grafrapport August 2014

Børneundersøgelse Grafrapport August 2014 Børneundersøgelse Grafrapport August 2014 10 9 8 9 Har du børn mellem 7 og 14 år? Base: Før screening (n=2084) 7 4 8% Ja Nej 2 Må vi stille dit barn nogle spørgsmål sammen med dig? Base: Før screening

Læs mere