TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT"

Transkript

1 TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT

2

3 INTRODUKTION TIL GUIDEN Din kommune er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en bærende rolle i at få dine medarbejdere igennem test og kurser, så de bliver bedre rustet til at klare hverdagens mange opgaver. Andre tovholdere guider dig Guiden bygger på 6 enkle trin, der er udviklet i samarbejde med tovholdere, som allerede har været igennem forløbet. Guiden skal hjælpe dig med at løse dine opgaver i projektet. Under hvert trin vil du få forklaret, hvad din opgave går ud på. Inden vi når til de 6 trin, får du på de næste sider gode råd fra en ambassadør, der har deltaget i projektet. Du får også en oversigt over processen. God fornøjelse!

4 GODE RÅD FRA SUSANNE Susanne Kongensgaard er udviklingskonsulent på Phønix, som er en del af Odense Kommune. Gennem det seneste år har hun arbejdet tæt sammen med ledere, VUC og tillidsrepræsentanter om at få alle medarbejderne fra Odense Idrætspark på kursus i dansk, matematik og IT. Hvorfor er projektet vigtigt? Fordi det er et stort samfundsmæssigt problem, hvis folk har dårlige forudsætninger for at læse og stave og regne. Vi skal alle sammen blive mere og mere kommunikerende, vi skal kunne dokumentere på skrift, og vi skal blive bedre til at bruge IT-værktøjer. Det bliver en ond cirkel, hvor vi får frakoblet en stor gruppe medarbejdere, der ikke er i stand til at udføre deres arbejde, fordi de ikke kan følge med i den udvikling. Det er ikke rimeligt. Hvad har I fået ud af forløbet i Odense Kommune? Det har gjort en kæmpe forskel for dem, der har været med. På arbejdspladsen handler det om, at medarbejderne kan navigere i al den information, der bliver sendt ud på skrift. Og dem, som på kurset har afsluttet folkeskolens 9.-klassesprøve, bliver pludselig i stand til at kunne læse og hjælpe med deres børns lektier. Det giver dem jo helt vildt meget. Det er mennesker i transformation. Der er meget positiv energi forbundet med det. Medarbejderne støtter hinanden og har etableret nye referencer. Det tilfører arbejdspladsen noget nyt. De har mod på at læse, og de går ikke længere og putter sig. Der er fuld åbenhed omkring det nu. Selvfølgelig skal du på kursus, siger de. Selvfølgelig får vi det her til at fungere! De andre kan sagtens se, at nogle har brug for dette kompetenceløft, og det er ok. Hvad er den vigtigste rolle som tovholder? Jeg har mærket modstand i forhold til, at jeg gerne vil have testet alle. Mange ledere vil gerne have, at det skal være frivilligt. Men jeg tror, at hvis vi gør det på denne her måde, så får vi også fat i de personer, der altid har gået og puttet sig. Det er afgørende, at vi har en god dialog, og at vi har tydelig opbakning fra ledelsen. Ledelsen skal gå forrest, og de skal italesætte, at ordblindhed ikke er værre end en brækket arm det er noget, man kan gøre noget ved. Min vigtigste rolle er at koordinere og være til rådighed som sparringspartner. Jeg skal skabe relationer og have den nære kontakt til de samarbejdspartnere, som er en del af projektet. Jeg skal have fokus på at tydeliggøre værdierne på sigt. Jeg skal sørge for, at partnerne føler ejerskab på den positive forandring, som sker for medarbejderne og dermed også på arbejdspladsen. Jeg kan ikke skabe noget ved hjælp af min egen enmandshær. Jeg skal skabe noget sammen med andre mennesker, og jeg har brug for nogle, der kender de her medarbejdere og kan sælge budskabet. Vi skaber en succes sammen.

5 Der er meget positiv energi forbundet med det. Medarbejderne støtter hinanden og har etableret nye referencer. Det tilfører arbejdspladsen noget nyt. De har mod på at læse, og de går ikke længere og putter sig.

6 OVERSIGT Vi vil gerne introducere dig til projektet, inden vi går i detaljer med de 6 trin. Her på siden kan du blive klogere på de økonomiske vilkår og den proces, medarbejderne skal igennem. I bunden finder du en tidslinje med de 6 trin, du selv skal igennem. Den vil løbende vise dig, hvor du er i processen. De 6 trin er: Udvælg deltagere til projektet Opstartsmøde Nedsæt projektgruppe Fortæl lederne om projektet Midtvejsevaluering Evaluering. Økonomi Det særlige ved dette projekt er, at der gives refusion af lønudgifter. Det betyder, at der er mulighed for at ansætte en vikar, så medarbejderne ikke skal løbe hurtigere, når nogen er til test eller kursus. I kan få: Refusion for lønudgifter til test (max to timer pr. medarbejder) Refusion for lønudgifter til selve kurset (max 10 arbejdsdage pr. medarbejder pr. kursus) Tilskud til transportudgifter Der gives støtte efter en fast takst fastsat af Den Kommunale Kompetencefond. Støtten er et supplement til den statslige støtte, der i forvejen kan søges (SVU). TRIN 3 TRIN 1 UDVÆLG DELTAGERE TIL PROJEKTET TRIN 2 OPSTARTSMØDE NEDSÆT PROJEKTGRUPPE

7 Medarbejderne skal igennem: Informationsmøde Medarbejderne bliver informeret om processen og muligheden for kurser Test Her bliver det afklaret, om medarbejderne er i målgruppen til et kursus i læsning, stavning, matematik eller IT Kursus (for dem, der er i målgruppen) Den sidste fase er tilbud om kursus til de medarbejdere, der er testet til at være i målgruppen. Hvert kursus tager 10 arbejdsdage enten 10 dage i træk, eller en kursusdag om ugen i 10 uger. Det planlægges, så det passer til arbejdspladsen. TRIN 6 TRIN 4 FORTÆL LEDERNE OM PROJEKTET TRIN 5 MIDTVEJS-

8 TRIN 1 UDVÆLG DELTAGERE TIL PROJEKTET Formål Som projektets tovholder har du ansvaret for at de områder og enheder, som skal deltage, udvælges. Formålet med det første trin er, at du får udvalgt de rigtige deltagere til projektet, så I får mest muligt ud af tilbuddet. Vi har spurgt andre, der allerede har været igennem projektet om deres erfaringer. Du får deres 3 bedste råd her: Go big jo flere medarbejdere, jo bedre Det skal være områder eller arbejdspladser med mange FOA- og eller 3F-ansatte. Men udover det, skal du ikke lade dig begrænse. Jo flere medarbejdere jo bedre! I er særligt udvalgt, og det er nu, I har chancen Alliér dig med ledelse, tillidsrepræsentant og fællestillidsrepræsentant Den ledelsesmæssige opbakning er altafgørende for projektets succes. Derfor skal du have lederne til at gå forrest. Gå efter de lavthængende frugter først Erfaringer viser, at det hurtigst giver resultater at gå efter de områder, hvor der er opbakning fra ledelse og tillidsrepræsentanter. Høst de lavthængende frugter først de andre arbejdspladser skal nok komme med, når de hører om resultaterne. Økonomien er helt afgørende, når projektet skal sælges til ledere. Et af de gode argumenter er, at der gives lønrefusion. TRIN 1 UDVÆLG DELTAGERE TIL PROJEKTET TRIN 2 OPSTARTSMØDE TRIN 3 NEDSÆT PROJEKTGRUPPE

9 Vi anbefaler: At du holder et møde med lederne på de aktuelle arbejdspladser, hvor du fortæller om projektet og de favorable vilkår med lønrefusion under kursus. Du kan også arrangere møder med ledere højere oppe i organisationen for at få støtte til at drive projektet igennem. Jo mere lederne ved om projektet og føler, at de har en aktie i det, jo mere vil de sandsynligvis bakke op om det. At du samarbejder med fællestillidsrepræsentanterne. De er ofte også gode ambassadører og allierede, når det handler om at prioritere udviklingen af medarbejderne også selvom der er travlt på arbejdspladserne. Det er ikke så svært, og det er sjældent svært, når chefen går foran og siger: Det skal vi. Denne opbakning har så meget at sige, at man tror, det er løgn. Grethe, fællestillidsrepræsentant TRIN 6 TRIN 4 FORTÆL LEDERNE OM PROJEKTET TRIN 5 MIDTVEJS-

10 TRIN 2 OPSTARTSMØDE MED KL, FOA OG 3F Formål På opstartsmødet bliver du introduceret til parterne bag projektet og de andre deltagere. Formålet med mødet er at blive klædt godt på til processen og din rolle i projektet. På mødet vil du: Blive præsenteret for projektet og processen Få mulighed for at koordinere det videre forløb i din kommune Booke det først projektgruppemøde med kursusudbyder og den lokale FOA- og 3F-afdeling. Parterne bag projektet: KL FOA 3F Vi anbefaler, at projektgruppen består af: Tovholder (HR- eller udviklingskonsulent) Områdets fællestillidsrepræsentanter Kursusudbyder Medarbejder fra den lokale FOA og 3F-afdeling. TRIN 1 UDVÆLG DELTAGERE TIL PROJEKTET TRIN 2 OPSTARTSMØDE TRIN 3 NEDSÆT PROJEKTGRUPPE

11 Ca danskere mellem år har svært ved at læse simple tekster. Det svarer til ca. 15 % af den danske befolkning Ca af dem er ufaglærte Ca af dem har en erhvervsuddannelse. Vi håndterer langt flere borgere med demens eller psykiatriske lidelser. Det er mere komplekse problemstillinger, end tidligere. Der er sket en opgaveglidning fra sygehusene og ud i kommunerne. Det kan mærkes på plejehjem og i hjemmeplejen. Medarbejderne skal i høj grad bruge sig selv som det vigtigste værktøj. Og det skal de have nogle kompetencer til. Lillian, leder TRIN 6 TRIN 4 FORTÆL LEDERNE OM PROJEKTET TRIN 5 MIDTVEJS-

12 TRIN 3 NEDSÆT PROJEKTGRUPPE Formål Projektgruppen er afgørende for projektets succes. Formålet med projektgruppen er at sikre den løbende koordinering på arbejdspladsen og skabe den fælles fortælling om projektet. Selvom møderne kan virke tidskrævende, er en aktiv projektgruppe afgørende for projektet. 1 2 Book en række af møder Andre kommuner, som allerede har været igennem projektet, fortæller, at der er behov for flest møder i starten. I slutningen af processen kan færre møder være nok. Fordel rollerne Aftal, hvem der gør hvad: Hvem står for ansøgningerne til Den Kommunale Kompetencefond? Aftal, hvem der står for at indkalde til møderne. 3 Lav en telefonliste Det er vigtigt, at I holder kontakten løbende. Brug det første møde på at få lavet en telefon- og mailliste. Projektgruppens vigtigste opgaver er: Stå for den overordnede koordinering af projektet og sikre fremdrift Sikre tidlig inddragelse af lederne Sikre, at arbejdspladserne søger om lønrefusion Sikre et godt samarbejde med kursusudbyder Sikre at medarbejdere, der er testet til behov, kommer på kursus Løse udfordringer i fællesskab Deltage i midtvejsevaluering og afsluttende evaluering med KL, FOA og 3F (se trin 5 og 6) Indsamle erfaringer fra arbejdspladserne (se trin 6). TRIN 3 TRIN 1 UDVÆLG DELTAGERE TIL PROJEKTET TRIN 2 OPSTARTSMØDE NEDSÆT PROJEKTGRUPPE

13 I projektgruppen har vi talt om, hvad der har fyldt her og nu. I starten mødtes vi hver 14. dag. Nu mødes vi én gang om måneden. Vi har klædt alle på og er kommet af med vores frustrationer. Fx var der en arbejdsplads, som ikke var med. Det bekymrede os. Vi tog derud en ekstra gang. Nu er de med. Grethe, fællestillidsrepræsentant TRIN 6 TRIN 4 FORTÆL LEDERNE OM PROJEKTET TRIN 5 MIDTVEJS-

14 TRIN 4 FORTÆL LEDERNE OM PROJEKTET Formål Nu er du klar til at inddrage lederne i projektet. Formålet med trin 4 er at informere lederne om projektet, og få deres tilsagn om at arbejdspladsen ønsker at deltage i projektet. Her er, hvad andre tovholdere og ledere har fortalt os om, hvad der er vigtigt, når du skal sælge ideen til lederne: Præsentér projektet mundtligt Det er vigtigt, lederne hører om testen og kurset på et møde. De kan have en masse spørgsmål, du skal sørge for, de får svar på. Brug gerne et ledermøde, hvor alle lederne i forvejen er samlet. Hvis det ikke er muligt, så opsøg dem på arbejdspladsen. Sælg projektet på de gode resultater Projektet gør medarbejderne mere engagerede og bedre kvalificerede. Og meget få ledere vil sige nej til at få uddannet deres personale, når der er så få udgifter forbundet med det. Det er helt unikt, at medarbejderne ikke skal løbe hurtigere, fordi deres kollegaer er på kursus. Det skaber en positiv stemning både blandt dem, der skal på kursus, og dem, der bliver hjemme på arbejdspladsen. Og det smitter af på resultaterne. Understreg at deltagelsen er obligatorisk Det er afgørende, at lederne for områderne viser sin opbakning. Det skal stå klart for lederne, at det er en unik mulighed, de har fået, og at det er obligatorisk for alle, der deltager, at blive testet. Lederne skal også testes. Materialer Du kan finde inspiration til informationsmødet i ekstramaterialet. To videoer med medarbejdere, der fortæller deres historie En PowerPoint med ambassadørhistorier fra andre kommuner En pjece, medarbejderne kan tage med hjem og læse mere om projektet i. TRIN 3 TRIN 1 UDVÆLG DELTAGERE TIL PROJEKTET TRIN 2 OPSTARTSMØDE NEDSÆT PROJEKTGRUPPE

15 Brug kursusudbyderen til at planlægge mødet Kursusudbyderen har prøvet det mange gange før og har masser af ideer og materialer, du kan bruge. Vis gode erfaringer fra andre, der har været med i projektet. De kender også ledere og medarbejderes frygt for tests og kurser. Brug dem til at fortælle på informationsmødet. De kan også besvare alle de spørgsmål, der oftest bliver stillet. Hvis der allerede er arbejdspladser eller områder, der har været igennem forløbet, så inviter en leder til at fortælle om deres oplevelse. Der var nogle ledere, som var svære at overbevise. De mente ikke, at der var behov i deres enhed. Vi var så heldige, at to andre ledere havde været igennem et lignende kursus for nogle år siden. De fortalte vidt og bredt om, hvor godt det havde været for dem. Grethe, fællestillidsrepræsentant TRIN 5 TRIN 6 TRIN 4 FORTÆL LEDERNE OM PROJEKTET MIDTVEJS-

16 TRIN 5 MIDTVEJS MED KL, FOA OG 3F Formål Til midtvejsevalueringen mødes I med de andre kommuner og fortæller, hvor langt I er med projektet. Formålet med midtvejsevalueringen er at skabe videndeling mellem parterne bag projektet og kommunerne, der deltager i projektet. I projektgruppen er der en ting, vi vil bede jer forberede inden mødet: 1 Forbered en kort status til de andre kommuner Fortæl kort, hvordan det går med projektet i jeres kommune. TRIN 1 UDVÆLG DELTAGERE TIL PROJEKTET TRIN 2 OPSTARTSMØDE TRIN 3 NEDSÆT PROJEKTGRUPPE

17 Nogle i teamet har sagt nej til kurset i første omgang. Men flere siger ja, når de hører om kurset fra deres kollegaer. Projektet giver ikke kun energi til deltagerne, men også til kollegaer og arbejdsplads. Kurset skaber trivsel og et godt arbejdsmiljø. Lillian, leder TRIN 6 TRIN 4 FORTÆL LEDERNE OM PROJEKTET TRIN 5 MIDTVEJS-

18 TRIN 6 SMØDE MED KL, FOA OG 3F Formål Det er vigtigt for parterne bag projektet at høre om jeres erfaring med projektet. Formålet med det sidste trin er at samle op på forløbet og dele viden mellem kommuner og parterne bag projektet. I projektgruppen er der to ting, vi vil bede jer forberede inden mødet. Når I har gjort det, har I gennemført projektet: 1 2 Indsaml evalueringsskema fra arbejdspladserne Alle arbejdspladser er blevet bedt om at evaluere deres forløb og udfylde et evalueringsskema Forbered en kort status til de andre kommuner Fortæl kort, hvordan det er gået med projektet i jeres kommune. Tag udgangspunkt i projektgruppens erfaringer og ledernes evaluering. Evaluering fra ledere Det er projektgruppens opgave at indsamle erfaringer fra arbejdspladserne og give dem videre til parterne bag projektet til evalueringsmødet. Materialer Find evalueringsskemaet i ekstramaterialet: Evalueringsskema (temaer). TRIN 3 TRIN 1 UDVÆLG DELTAGERE TIL PROJEKTET TRIN 2 OPSTARTSMØDE NEDSÆT PROJEKTGRUPPE

19 Refusion af lønudgifter Følg op på, om der er søgt refusion af lønudgifter for de medarbejdere, der har været eller skal på kursus. Hvis lederne ikke allerede har søgt Den Kommunale Kompetencefond om midler, så støt dem i at få det gjort. Kurset har givet mig mere selvtillid. Det har jeg jo hele tiden haft et problem med. Jeg er mere glad. Jeg tør nu at skrive døgnrytmeplan for borgerne. Det turde jeg ikke før. Jeg var ræd for at lave stavefejl og for at blive misforstået af mine kollegaer. Charlotte, medarbejder TRIN 5 TRIN 6 TRIN 4 FORTÆL LEDERNE OM PROJEKTET MIDTVEJS-

20 NOTER

21

22

23

24 Vikardækningen er afgørende. Jeg har talt med mange chefer. De vil gerne kompetenceløfte deres medarbejdere. Omvendt er kommunens økonomi så presset, at de ikke har råd til at sende dem afsted. Det har rigtig stor betydning, at der er vikardækning. Susanne, udviklingskonsulent

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Dit område er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

BEDRE TIL TAL, ORD OG IT. Ambassadørhistorier

BEDRE TIL TAL, ORD OG IT. Ambassadørhistorier BEDRE TIL TAL, ORD OG IT Ambassadørhistorier INTRODUKTION Ambassadørhistorierne bygger på interviews med deltagere fra projektet Bedre til tal, ord og it i Odense og Ringkøbing-Skjern Kommune. Historierne

Læs mere

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet September 2012 Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Et springbræt til arbejdsmarkedet Du skal snart starte i et løntilskudsjob på en arbejdsplads.

Læs mere

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads FOA Fag Og Arbejde Projektansvarlig politiker: Gina Liisborg køkken & rengøringssektoren Projektleder: Lea Groth-Andersen November 2005 1 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært.

Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært. Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært. Det første skridt er tit det sværeste tag fat i din kollega Vidste du, at hver femte dansker på et eller andet

Læs mere

LEDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT

LEDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT LEDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en bærende rolle

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

Vær ærlig overfor dig selv nu. Det her er din chance for at ændre livets tilstand.

Vær ærlig overfor dig selv nu. Det her er din chance for at ændre livets tilstand. Livshjulet? Livshjulet er et stykke selvudviklingsværktøj som har eksisteret i mange, mange år. Livshjulet er et meget simpelt stykke værktøj, som kan give dig en god ide om, hvordan dit liv fungerer lige

Læs mere

Samspillet GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN DEL DINE FIDUSER

Samspillet GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN DEL DINE FIDUSER DEL DINE FIDUSER GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN Samspillet 9 ud af 10 forældre mener, at debat om børnenes trivsel og problemer i klassen er det vigtigste indhold på et forældremøde.

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi værktøj 1 Det der giver os energi - og det der dræner os for energi værktøj 1 1 Indhold 3 Introduktion 4 Formålet med dette værktøj 4 Arbejdsgruppens forberedelse 5 Processen trin for trin Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Håndbog for mentorer og mentees Mentorskabet er en gensidigt inspirerende relation, hvor mentor oftest

Læs mere

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk uddannelseshuset@esbjergkommune.dk

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Bilag E Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november

Læs mere

Bilag 6. Transskription af interview med Emil

Bilag 6. Transskription af interview med Emil Bilag 6 Transskription af interview med Emil Alder? 18 år gammel Hvilket klassetrin? Jeg går i 2.g Dig med tre ord? Engageret målrettet, det ved jeg ikke hvad det tredje skulle være. Pligtopfyldende? Hvad

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Du skal vejlede og påvirke holdninger Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side

Læs mere

Samlet metodebeskrivelse Anerkendende procesøvelser

Samlet metodebeskrivelse Anerkendende procesøvelser Samlet metodebeskrivelse Anerkendende procesøvelser Vælger I at bruge anerkendende procesøvelser i APVarbejdet, så arbejder I med arbejdsmiljøet ud fra en række positive, "dynamiske" øvelser igennem hele

Læs mere

Etnisk Jobteam i Odense Kommune

Etnisk Jobteam i Odense Kommune Etnisk Jobteam i Odense Kommune Etnisk Jobteam ligger midt i Vollsmose og er af den grund ikke kun kulturelt, men også fysisk midt i hjertet af Odense Kommunes integrationsarbejde. Etnisk Jobteam er et

Læs mere

Sådan gør I: Forberedelse og introduktion

Sådan gør I: Forberedelse og introduktion Sådan gør I: Forberedelse og introduktion Inddrag samarbejdsudvalget (SU) tidligt i processen og drøft følgende: Hvem skal være med til processen med de trin? er det SU, et underudvalg eller andre? Aftal

Læs mere

Du har arbejdet for dine penge. Nu skal de arbejde for dig. - Drop opsparingen og investér i stedet pengene.

Du har arbejdet for dine penge. Nu skal de arbejde for dig. - Drop opsparingen og investér i stedet pengene. Du har arbejdet for dine penge. Nu skal de arbejde for dig. - Drop opsparingen og investér i stedet pengene. Side 2 Indhold Side 3...Drop opsparingen og investér i stedet pengene Side 4...Hyppigst stillede

Læs mere

REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008

REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008 REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008 Kursus om: Professionelt forældresamarbejde med underviser Kurt Rasmussen Den 27. september 2008 på Vandrehjemmet i Slagelse fra kl. 8:30-16:00 Referat af dagen: Dette

Læs mere

Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen

Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen Projekttitel: Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen Ansøgning om ressourcer til kompetenceudvikling inden for formativ evaluering i matematik undervisningen. Dette er en ansøgning

Læs mere

Kvalitetsstandard for

Kvalitetsstandard for 2011/2012 Kvalitetsstandard for Hverdagsrehabilitering Vi bruger dine ressourcer aktivt Informationsfolder om Rehabiliteringskoordinatorfunktionen Ishøj Kommune 1 Vi tror på, at det giver livskvalitet

Læs mere

Frederikke, Sezer og Jasmin 29. april 2010. Knuser dit hjerte SIGNE. Jeg har tænkt på at spørge Magnus, om han kan være sammen efter skole.

Frederikke, Sezer og Jasmin 29. april 2010. Knuser dit hjerte SIGNE. Jeg har tænkt på at spørge Magnus, om han kan være sammen efter skole. Frederikke, Sezer og Jasmin 29. april 2010 Knuser dit hjerte SC 1. SKOLEGANG DAG Signe og Michelle er på vej til time. Jeg har tænkt på at spørge Magnus, om han kan være sammen efter skole. MICHELLE Ej,

Læs mere

Energizere bruges til at: Ryste folk sammen Få os til at grine Hæve energiniveauet Skærpe koncentrationen Få dialogen sat i gang

Energizere bruges til at: Ryste folk sammen Få os til at grine Hæve energiniveauet Skærpe koncentrationen Få dialogen sat i gang FORSKELLIGE ENERGIZERS ENERGIZER Energizere er korte lege eller øvelser, som tager mellem to og ti minutter. De fungerer som små pauser i undervisningen, hvor både hjernen og kroppen aktiveres. Selv om

Læs mere

Drejebog LO - overenskomstmøder

Drejebog LO - overenskomstmøder Drejebog LO - overenskomstmøder Denne drejebog handler kun om den del af møderne, der involverer dugene og samarbejdet omkring bordene. Dvs. den tager ikke højde for Lizettes forudgående præsentation eller

Læs mere

Quick ringeguide til jobkonsulenter. Til dig, der hurtigt vil i gang med at booke møder hos virksomheder

Quick ringeguide til jobkonsulenter. Til dig, der hurtigt vil i gang med at booke møder hos virksomheder Quick ringeguide til jobkonsulenter Til dig, der hurtigt vil i gang med at booke møder hos virksomheder Generelle råd til samtalen Vær godt forberedt Halvér dit taletempo Tal tydeligt med entusiasme og

Læs mere

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Oplæg v/ personalemøde på Hareskov Skole d. 23. januar 2014 Tak fordi jeg måtte komme jeg har glædet mig rigtig meget til at få mulighed for at stå her i dag. Det

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

PROCES MANUAL. Email: stressfonden@stressfonden.dk. Hjemmeside: www.stressfonden.dk

PROCES MANUAL. Email: stressfonden@stressfonden.dk. Hjemmeside: www.stressfonden.dk PROCES MANUAL Formålet med følgende proces er at opridse en metode til, at afklare konkrete forhold i afdelingen eller i et team, som har betydning for stress og trivsel. Trin 1 i processen: I har en ½

Læs mere

MGP i Sussis klasse.

MGP i Sussis klasse. Side 1. MGP i Sussis klasse. Hans Chr. Hansen. Alrune. Side 2. 1. MGP i 2.b. Sussi har musik i skolen. Det har alle jo. Hun elsker de timer. De laver alt muligt i musik. De slår rytmer. De leger. De synger

Læs mere

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Godaften. Vi danskere er grundlæggende optimister. Vi tror på, at hårdt arbejde betaler sig. Vi tror på, at vi kan komme videre

Læs mere

Dette er et værktøj for dig, som vil: Dette værktøj indeholder: Herunder et arbejdspapir, der indeholder:

Dette er et værktøj for dig, som vil: Dette værktøj indeholder: Herunder et arbejdspapir, der indeholder: 360 evaluering af din kommunikation Dette er et værktøj for dig, som vil: have feedback på dine kommunikationsevner forbedre din kommunikation afstemme forventninger med dine medarbejdere omkring din måde

Læs mere

KOMPETENCEFONDEN OK11 (2011-2013) EN MULIGHED FOR STØTTE TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEUDVIKLING

KOMPETENCEFONDEN OK11 (2011-2013) EN MULIGHED FOR STØTTE TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEFONDEN OK11 (2011-2013) EN MULIGHED FOR STØTTE TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEUDVIKLING Kort om Kompetencefonden Kompetencefonden giver støtte til kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder i staten.

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q

Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q 1.7 Overraskelser ved gymnasiet eller hf! Er der noget ved gymnasiet eller hf som undrer dig eller har undret dig? 20 Det har overrasket

Læs mere

Evaluering af Projekt SOFIE. en social indsats for udsatte boligområder i Esbjerg

Evaluering af Projekt SOFIE. en social indsats for udsatte boligområder i Esbjerg 2015 Evaluering af Projekt SOFIE en social indsats for udsatte boligområder i Esbjerg Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Indledning... 7 2.1 Baggrund... 7 2.2 Om Projekt SOFIE... 7 2.2.1 Projekt SOFIE's organisation...

Læs mere

Sign of safety SOS. Pædagogisk dag 26. marts 2013

Sign of safety SOS. Pædagogisk dag 26. marts 2013 Sign of safety SOS Pædagogisk dag 26. marts 2013 Hvad er Signs of safety? Bekymringer Undtagelse Se ske mål Der er en metode der skal læres, derfor skal I arbejde i mindre grupper Det er målet med i dag

Læs mere

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Opstart: Del 1 Sundhedsstyrelsen Og NIRAS Konsulenterne 2 Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Når du skal i gang med at tabe dig, er der mange ting, du skal tænke

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

Klatretræets værdier som SMTTE

Klatretræets værdier som SMTTE Klatretræets værdier som SMTTE Sammenhæng for alle huse og værdier Ved fusionen mellem Bulderby og Trætoppen i marts 2012, ændrede vi navnet til Natur- og idrætsinstitution Klatretræet. Vi valgte flg.

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

Gode råd om at drikke lidt mindre

Gode råd om at drikke lidt mindre 4525/Gode råd om at drikke 21/08/02 13:16 Side 1 (1,1) Yderligere hjælp I nogle tilfælde er det ikke nok at arbejde med problemet selv. Der er så mulighed for at henvende dig et sted, hvor man har professionel

Læs mere

Sund mad på arbejdet et ledelsesansvar!

Sund mad på arbejdet et ledelsesansvar! Sund mad på arbejdet et ledelsesansvar! 2 SUND MAD PÅ ARBEJDET Regeringen har besluttet, at alle statslige arbejdspladser skal formulere en politik for maden inden udgangen af 2008. Målsætninger for sund

Læs mere

#ipraktik INNOVATIONSPRAKTIK. Få besøg eller rejs ud og lær noget nyt om dig selv og andre

#ipraktik INNOVATIONSPRAKTIK. Få besøg eller rejs ud og lær noget nyt om dig selv og andre #ipraktik Få besøg eller rejs ud og lær noget nyt om dig selv og andre Brug nogle dage i uge 37 12.-16. september på at berige dig selv og din arbejdsplads INNOVATIONSPRAKTIK Hvorfor deltage i Innovationspraktikken?

Læs mere

Hjælp til jobsøgningen

Hjælp til jobsøgningen Hjælp til jobsøgningen FOA Århus Jobmatch Hjælp til jobsøgningen I denne folder finder du inspiration til jobsøgning. Da det kan være længe siden, du sidst har lavet enten ansøgning, CV eller andet relateret

Læs mere

Ugebrev uge 41 gruppe 2

Ugebrev uge 41 gruppe 2 Ugebrev uge 41 gruppe 2 Så blev det endeligt tid til ugebrev igen. Det har jo været en tid med vikarer, da jeg har været syg. Jeg tror dog at det er gået ok. Vi var jo på besøg på en æbleplantage i sidste

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden.

Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden. Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden. Derfor rummer du som særligt sensitiv et meget stort potentiale for at udvikle dig. Men potentialet

Læs mere

TILLYKKE NY TILLIDSVALGT

TILLYKKE NY TILLIDSVALGT TILLYKKE NY TILLIDSVALGT KÆRE TILLIDSVALGT (TV) Først og fremmest vil vi ønske dig velkommen i din nye rolle som frontfigur for kollegerne på din arbejdsplads og ikke mindst, som aktiv medspiller i HK

Læs mere

PAU-elev Afsluttende evaluering af praktikken

PAU-elev Afsluttende evaluering af praktikken PAU-elev Afsluttende evaluering af praktikken Praktik i afd.: Sirius. Praktikperiode: 1. praktikperiode. Generelt: 1. 2. 3. 4. 5. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart?

Læs mere

Information. Stammeundervisning for skolebørn

Information. Stammeundervisning for skolebørn Information Stammeundervisning for skolebørn Hvad er stammen? Stammen er brud i den almindelige tale, f.eks. i form af gentagelser af ord, stavelser eller lyd ud over, hvad de fleste af os oplever. Man

Læs mere

Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45

Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45 Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45 LO: Det er egentlig bare en udbygning af de spørgsmål, der var på spørgeskemaet. Det er bare

Læs mere

BLIV VEN MED DIG SELV

BLIV VEN MED DIG SELV Marianne Bunch BLIV VEN MED DIG SELV - en vej ud af stress, depression og angst HISTORIA Bliv ven med dig selv - en vej ud af stress, depression og angst Bliv ven med dig selv Copyright Marianne Bunch

Læs mere

Interview med drengene

Interview med drengene Interview med drengene Interviewer: Julie = J og Michelle = M. Interviewpersoner: Christian = C og Lasse = L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J: Hvad er det I

Læs mere

Evaluering af aktiviteter i Helsingør Ferieby 2013. v/ Sara Lea Rosenmeier, Rådgivende Sociologer ApS

Evaluering af aktiviteter i Helsingør Ferieby 2013. v/ Sara Lea Rosenmeier, Rådgivende Sociologer ApS Evaluering af aktiviteter i Helsingør Ferieby 2013 v/ Sara Lea Rosenmeier, Rådgivende Sociologer ApS Formål og opdrag Evalueringen gennemført for FolkeFerieFonden Arbejdsmarkedets Feriefond støtter FolkeFerieFondens

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Af Orla Nielsen i samtale med Lena Isager I flere klasser på Beder skole støtter forældrene op om skole-hjemsamarbejdet og deltager i traditionsrige

Læs mere

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Resultat Spørgeskemaundersøgelse -Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen -en undersøgelse blandt elever på. 1.-10. klassetrin 1 Min

Læs mere

SF Ungdom GUIDE TIL DET GODE SKOLEBESØG

SF Ungdom GUIDE TIL DET GODE SKOLEBESØG GUIDE TIL DET GODE SKOLEBESØG INDEN I TAGER AF STED, SÅ HUSK: Undersøg, hvornår der er pause op uddannelsesstedet, og hvornår I kan regne med, at der er mange mennesker at tale med. Ring evt. til skolen

Læs mere

Indhold. Forord 3 Om værdierne 4 Nysgerrighed og ansvar 6 Mangfoldighed 8 Værdighed og respekt 10 Positiv indstilling og ærlighed 14

Indhold. Forord 3 Om værdierne 4 Nysgerrighed og ansvar 6 Mangfoldighed 8 Værdighed og respekt 10 Positiv indstilling og ærlighed 14 Indhold Forord 3 Om værdierne 4 Nysgerrighed og ansvar 6 Mangfoldighed 8 Værdighed og respekt 10 Positiv indstilling og ærlighed 14 Forord Du sidder med Kirsebærhavens Plejehjems nyeste værdigrundlag,

Læs mere

3 trin til at håndtere den indre kritik

3 trin til at håndtere den indre kritik Fri og Kreativ 3 trin til at håndtere den indre kritik Ved cand. mag. i psykologi og pædagogik Line Larsen friogkreativ.dk Copyright 2013 friogkreativ.dk Alle rettigheder reserveret. Side 1 af 7. 3 trin

Læs mere

En af lærerne siger: Det handler meget om at have adgang til forskellige oplysninger, og det har computere og interaktive tavler bragt med sig

En af lærerne siger: Det handler meget om at have adgang til forskellige oplysninger, og det har computere og interaktive tavler bragt med sig Kap 5: Læringsaktivitet: Udvikling af professionsfaglighed Case-spil til læreruddannelsen Case 1: Skal internettet ind og bogen ud? Lærerne på Centralskolen har teammøde. De taler med hinanden om, hvordan

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER Idéudvikling i forhold til jeres kerneopgave og igangsætning af idéerne er ikke noget, der kører af sig selv. Der er behov for,

Læs mere

Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Formål...1

Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Formål...1 Bilag 2 27.april 2011 HR/CNE/MAJAH Materiale til ledere til sygefraværssamtalen Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Indhold Formål...1

Læs mere

Gode lønforhandlinger

Gode lønforhandlinger LEDERENS GUIDE TIL Gode lønforhandlinger Sådan forbereder og afholder du konstruktive lønforhandlinger Sæt løn på din dagsorden Du er uden sammenligning medarbejdernes vigtigste kilde til viden om, hvordan

Læs mere

KOMPETENCEUDVIKLING. Kompetent. -ganske enkelt

KOMPETENCEUDVIKLING. Kompetent. -ganske enkelt KOMPETENCEUDVIKLING Kompetent -ganske enkelt Kompetenceudvikling handler om at gå fra at være kvalificeret til at blive kompetent Forord Er du nysgerrig efter at få ideer til, hvordan I på din arbejdsplads

Læs mere

TUSIND TAK, fordi du hjælper med husstandsindsamlingen

TUSIND TAK, fordi du hjælper med husstandsindsamlingen TUSIND TAK, fordi du hjælper med husstandsindsamlingen Kære indsamlingskoordinator Tusind tak, fordi du vil være en del af Gigtforeningen og Scleroseforeningens husstandsindsamling i Region Midtjylland

Læs mere

Aars IK ordinær generalforsamling 11.02.15

Aars IK ordinær generalforsamling 11.02.15 Aars IK ordinær generalforsamling 11.02.15 Bestyrelsens beretning 2014. STATUS ULTIMO 2014 i AARS IK: Flere medlemmer end primo 2014 tilgang af flere unge der ønsker at spille fodbold og være en del af

Læs mere

Jeg er glad for at gå i skole. Jeg føler mig tryg i klassen

Jeg er glad for at gå i skole. Jeg føler mig tryg i klassen Jeg er glad for at gå i skole 1% 0% 14% 52% 33% Jeg føler mig tryg i klassen 3% 0% 46% 10% 41% Jeg kan lide mine kammerater i klassen 0% 0% 9% 40% 51% Mine venner kan lide mig, som den jeg er 1% 45% 46%

Læs mere

Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN

Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN Dialog om løn betaler sig At udmønte individuel løn handler ikke kun om at fordele kroner og øre. Du skal også skabe

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge Juli 2011 FOA undersøgte i juni 2011 medlemmernes oplevelse af arbejdet med psykisk syge og deres oplevelse udviklingen

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV Derfor skal

Læs mere

Se teater hør historier mal og tal. Lav jeres egen forestilling

Se teater hør historier mal og tal. Lav jeres egen forestilling Børnehavkl. Se teater hør historier mal og tal Mine monstre - interaktiv teaterfortælling. Jeg guider jer gennem historien og børnene tager aktivt del i hele forestillingen og spiller alle rollerne, samtidig

Læs mere

Noter til ressourcen 'At håndtere uoverensstemmelser'

Noter til ressourcen 'At håndtere uoverensstemmelser' Noter til ressourcen 'At håndtere uoverensstemmelser' Uoverensstemmelser kan dreje sig om sagen og værdierne og / eller om personen. Det er vigtigt at være bevidst om forskellen! Uenighed om sagen Vi mennesker

Læs mere

MUS BESKÆFTIGELSESMINISTERIET

MUS BESKÆFTIGELSESMINISTERIET MUS BESKÆFTIGELSESMINISTERIET INDHOLD INTRODUKTION TIL MUS.................................. 4 VEJLEDNING TIL MUS...................................... 6 MUS-SKEMA.................................................

Læs mere

BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011

BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011 BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011 Tilstede: Faglærer og Kristine Lodberg Madsen Kristine: Hvad er din baggrund, uddannelse og hvad

Læs mere

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt?

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt? Interview gruppe 2 Interviewperson 1: Hvad hedder i? Eleverne: Anna, Fatima, Lukas Interviewperson 1: Hvor gamle er i? Eleverne: 15, 16, 15. Interviewperson 1: Jeg ved ikke hvor meget i lige har hørt,

Læs mere

Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse

Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse Vanen tro er der igen i år et boom af skilsmisser efter julen. Skilsmisseraad.dk oplever ifølge skilsmissecoach og stifter Mette Haulund

Læs mere

Bryd vanen, bøj fisken - og vind over krisen

Bryd vanen, bøj fisken - og vind over krisen Bryd vanen, bøj fisken - og vind over krisen Medarbejderkonference september 2011 Opgaver & værktøjer Tilmeld dig: Nå dine mål med Torben Wiese Prøv www.brydvanen.dk Få inspirationsmail på www.habitmanager.com

Læs mere

4R Rammer, Retning, Råderum og Relationer

4R Rammer, Retning, Råderum og Relationer 4R Rammer, Retning, Råderum og Relationer Formål: Varighed: Deltagere: Materialer: Konsulent: Dialogværktøjet om 4R-modellen (Rammer, Retning, Råderum og Relationer) er rigtig nyttigt, når der er sket

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, Direktør Impact Learning Aps Kommunerne gør tilsyneladende

Læs mere

MatematikFessor gør læring synlig

MatematikFessor gør læring synlig GÆSTEINDLÆG MatematikFessor gør læring synlig Avanceret statistik-modul viser nøjagtigt, hvad eleverne kan, og hvor de har udfordringer. Fessor er en kærkommen big brother for lærere og elever på Broskolen

Læs mere

1. maj-tale LO s næstformand Lizette Risgaard

1. maj-tale LO s næstformand Lizette Risgaard Den 1. maj 2009 Det talte ord gælder 1. maj-tale LO s næstformand Lizette Risgaard 1. maj tale af LO s næstformand Lizette Risgaard. Har I det godt? Det ser sådan ud. Jeg har det også godt. Det er klart,

Læs mere

Kvindelig Meningsdanner

Kvindelig Meningsdanner Kvindelig Meningsdanner Kursus for kvinder med minoritetsbaggrund 1 På dette kursus kan du møde: Du vil selvfølgelig møde de andre spændende deltagere på kurset. Men ud over dem, vil du også møde en række

Læs mere

Nyhedsbrev til medarbejderne i Studieadministrationen

Nyhedsbrev til medarbejderne i Studieadministrationen Juni 2015 Nyhedsbrev til medarbejderne i Studieadministrationen Campusparat Som forberedelse til NBA er gruppen, der arbejder med at gøre os campusparate, blevet bedt om at udarbejde et forslag til et

Læs mere

Dette emne sætter fokus på: Mod til at handle At lytte til hinandens fortællinger og være åbne over for andres perspektiver Fællesskab og venskab

Dette emne sætter fokus på: Mod til at handle At lytte til hinandens fortællinger og være åbne over for andres perspektiver Fællesskab og venskab Intro Nære sociale relationer og følelsen af at være forbundet med ligesindede og jævnaldrende spiller en vigtig rolle for børn og unges udvikling af en selvstændig identitet og sociale kompetencer. Hvor

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens TEAMLEDERE Et projekt der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb med fokus på anvendelse af viden i

Læs mere

Karriereprogram for HR-konsulenter

Karriereprogram for HR-konsulenter Karriereprogram for HR-konsulenter Marts 2011 Karriereprogram for HR-konsulenter Den offentlige sektor har brug for kompetente og engagerede HR-funktioner, der fokuserer på opgaver, der skaber værdi for

Læs mere

Medarbejdertilfredshed 2010 - Den gode tilbagemelding til dine medarbejdere

Medarbejdertilfredshed 2010 - Den gode tilbagemelding til dine medarbejdere Medarbejdertilfredshed 2010 - Den gode tilbagemelding til dine medarbejdere Klassiske udfordringer - Ved du hvordan du skal gribe tilbagemeldingen an? - Viser undersøgelsen dårlige resultater om dig som

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 19.APRIL 2015 2.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh.10,11-16 Salmer: 749,331, Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 19.APRIL 2015 2.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh.10,11-16 Salmer: 749,331, Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 19.APRIL 2015 2.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh.10,11-16 Salmer: 749,331, Sin pagt i dag,441,2 Hvordan lød mon verdens første spørgsmål? Det kan I jo tænke lidt over

Læs mere

VEJLEDNING TIL HENVISNING AF BØRN TIL PROJEKTET

VEJLEDNING TIL HENVISNING AF BØRN TIL PROJEKTET BARNETS VEN VEJLEDNING TIL HENVISNING AF BØRN TIL PROJEKTET Barnets ven - vejledning 210x297 folder.indd 1 20-10-2015 15:18:09 RED BARNET UNGDOM VEJLEDNING KÆRE SAMARBEJDSPARTNER Red Barnet Ungdom vil

Læs mere

Lisbeth Fruensgaard. Det er nu. eller aldrig! Få mere tid og overskud til familien. Arbejdsbog. Gyldendal

Lisbeth Fruensgaard. Det er nu. eller aldrig! Få mere tid og overskud til familien. Arbejdsbog. Gyldendal Lisbeth Fruensgaard Det er nu eller aldrig Få mere tid og overskud til familien Arbejdsbog Gyldendal Del I Vend tiden på hovedet "#$%&'($)*+,-"#$%#&%'(%#))#&%*)+&,-.%/0%1#&#%$,+%2-%23#&45(+%$,)%6*1,),#'%

Læs mere

Evaluering af. projekt Aktiv Fritid. Evaluering af. projekt Aktiv Fritid

Evaluering af. projekt Aktiv Fritid. Evaluering af. projekt Aktiv Fritid Evaluering af Evaluering af projekt Aktiv Fritid projekt Aktiv Fritid Opfølgning på børn fra de to første - Opfølgning på børn fra de to første projektår projektår Lilhauge Lilhauge Svarrer Svarrer 01-08-2014

Læs mere

Manual til national. benchmarkingundersøgelse. Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne

Manual til national. benchmarkingundersøgelse. Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne Manual til national 2011 benchmarkingundersøgelse Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne Indholdsfortegnelse Kort om benchmarking Praktisk om undersøgelsen

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

Stop Dreaming - styrk din personlige handlekraft - og gør dine drømme til virkelighed

Stop Dreaming - styrk din personlige handlekraft - og gør dine drømme til virkelighed 2013 Stop Dreaming - styrk din personlige handlekraft - og gør dine drømme til virkelighed Anne-Mette Michaelsen, Berrit Kvorning og Anita Mac vil med godt humør og stor seriøsitet støtte dig i at udvikle

Læs mere

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling SOCIAL-SUNDHED Demens Guide til kompetence udvikling Indhold Forord 3 6 veje til mere viden om demens 4 AMU-uddannelser 5 Sammensatte AMU-forløb 7 Særlige efteruddannelsesforløb tilpasset den enkelte kommune

Læs mere

Lokal udviklingsplan for

Lokal udviklingsplan for Lokal udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud 2015 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område

Læs mere