Lille nordisk program Og Nordisk program

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lille nordisk program Og Nordisk program"

Transkript

1 Lille nordisk program Og Nordisk program

2 Forord og indhold Dette Nordiske programhæfte indeholder, beskrivelse, bedømmelse og konkurrencevejledning, af de 2 Nordiske discipliner Spor og Rundering. Side 3-16 DcH s Lille Nordiske program. Side Nordisk program Det Lille Nordiske program er et rent DcH konkurrenceprogram. Programmets beskrivelse og bedømmelse er identisk med det Nordiske program, men disciplinerne er på flere områder mindre i størrelse. Programmet administreres af DcH s Nordiske udvalg. Det Nordiske program er et fælles konkurrenceprogram for Norge, Sverige, Finland og Danmark. Programmet er siden 2013 et FCI program som kan hentes på DcH Danmarks hjemmeside. Formålet er, at give hundeførere fra de Nordiske lande en mulighed for, at man på lige vilkår kan konkurrere i et fælles program. Hvert år arrangeres der et Nordisk Mesterskab, som på skift afholdes af de 4 nordiske lande. Programmet administreres i Danmark af den danske Nordiske komite, som består af formanden for nordisk udvalg, og HB s repræsentant i udvalget. Juni 2015 Nordisk Udvalg Side 2 af 30

3 DcH lille nordisk program Sporsøg og Rundering Version juni 2015 Side 3 af 30

4 Generelle regler Adgangskrav Der ingen adgangskrav for at stille op i Lille Nordisk program. Oprykning For at deltage i Nordisk program (stor nordisk), skal man have én oprykning. Krav til oprykning er, at man til samme konkurrence i lille nordisk opnår min. 5 point i hovedmoment, min. 5 point i feltsøg og min. 5 point i gennemsnit i lydighedsøvelserne. Dette gælder også for en gammel hundefører, der får ny hund. DcH s Lille Nordiske klasse Konkurrencer En konkurrence i DcH s Lille Nordisk klasse afvikles over 1 dag, med et hovedmoment og to bimomenter i begge grupper: Sporsøg / feltsøg / lydighed eller Rundering / feltsøg / lydighed Alle resultater fra Lille Nordisk og Nordiske konkurrencer i DcH, skal føres i DcH s beregnerprogram for Nordisk. Resultater skal indberettes til DcH via beregnerprogrammet. Karakterskala Der gives karakter efter følgende skala: 0 5,0 5,5 6,0-6,5 7,0-7,5 8,0-8,5 9,0-9,5-10. Ved brug af 2 dommer i samme øvelse bruges gennemsnitskarakteren, som ganges med øvelsens koefficient. Dommere m.m. Samme moment dømmes af samme dommer hele dagen. Ved konkurrencer udnævnes en af dommerne til overdommer, som på konkurrencedagen afgør eventuelle protester. Der modtages og behandles ikke protester efter konkurrencens afslutning. Point-sum max Spor Rundering Felt 40 point Felt 40 point Lydighed 40 point Lydighed 40 point Opsøgning 40 point Rundering 160 point Sporsøg 120 point Ialt 240 point Ialt 240 point Startnumre Der er individuel lodtrækning om startnumrene. Sporhundene trækker dog lod igen ude på sporene. I rundering trækkes der kun lod en gang. Side 4 af 30

5 Pointkrav og placeringer For et godkendt resultat skal man opnå mindst 100 point, og et godkendt hovedmoment med minimum 5 i karakter. Ved pointlighed er højeste karakter i hovedmomentet gældende. Hundenes placering afgøres som følger: Godkendte hunde placeres foran ikke-godkendte Dernæst ses på højeste point Som det tredje gælder, højeste sammenlagte point i hovedmomentet - som sidste mulighed deles placeringen. Diskvalificering Hvis en hund virker meget truende og optræder voldsomt, men uden at bide figuranten, kan den diskvalificeres i øvelsen. Ved diskvalifikation pga. bid, henvises til orientering nr. 78 i DcH årbog. Side 5 af 30

6 Lydighed Alle lydighedsøvelser bliver instrueret og dirigeret af en konkurrenceleder. Fri ved fod Koefficient 1 Kommandoer: plads Hunden skal villigt følge hundeføreren ved dennes venstre side, med hovedet eller brystet ud for hundeførerens knæ. Der skal vises alm. gang og løb og vendinger. Når hundeføreren stopper op, skal hunden uden kommando sætte sig på plads. Det er tilladt at give en kommando ved start og efter opstandsninger, samt ved ændringer i gangart. Bedømmelse: Momentet begynder, når hundeføreren starter og slutter ved sidste opstandsning. Hvis hunden under en større del af øvelsen, varierer mere end 1 m. fra hundeføreren, kan momentet ikke godkendes og der gives 0 i karakter. Konkurrencelederens dirigeringskommandoer: Fremad gå, venstre om holdt, højre om fremad gå, højre om, højre om holdt, fremad gå, fremad løb, fremad gå, omkring, venstre om holdt, fremad løb, fremad gå, venstre om, omkring holdt. ( ca. 30 m. ) Løb ( ca. 20 m.) Dommer / Sekretær Løb ( ca. 20 m.) Start : < Slut Konkurrencelederen Figur fri ved fod banen er 40x30m Side 6 af 30

7 Stå under gang Koefficient 1 Kommandoer: Stå Øvelsen udføres under gang, og hunden skal på kommando stå straks standse op, mens hundeføreren fortsætter fremad i gang til venteposition. Hundeføreren starter med hunden fri ved fod, og går ca. 20 m. afgiver kommandoen og fortsætter yderligere 20 m., vender sig omkring og standser op, inden returgang til hunden. Bedømmelse: Momentet er færdigt når hundeføreren er vendt tilbage til hunden og har taget den på plads. For at øvelsen kan godkendes, skal hunden standse op indenfor 2 m. efter hundeførerens kommando. Hvis hunden indtager en anden stilling, kan øvelsen ikke godkendes. Hvis hunden indtager en anden stilling, efter hundeføreren har vendt sig om ved venteposition, kan der højest gives 5 i karakter. Dæk under gang Koefficient 1 Kommandoer: Dæk Øvelsen udføres under gang, og hunden skal på kommando dæk straks lægge sig ned, mens hundeføreren fortsætter fremad i gang til venteposition. Hundeføreren starter med hunden fri ved fod, og går ca. 20 m. afgiver kommandoen og fortsætter yderligere 20 m., vender sig omkring og standser op, inden returgang til hunden. Bedømmelse: Momentet er færdigt når hundeføreren er vendt tilbage til hunden og har taget den på plads. For at øvelsen kan godkendes, skal hunden dække indenfor 2 m. efter hundeførerens kommando. Hvis hunden indtager en anden stilling, kan øvelsen ikke godkendes. Hvis hunden indtager en anden stilling, efter hundeføreren har vendt sig om ved venteposition, kan der højest gives 5 i karakter. Apportering med 2 kg. træ-apportbuk Koefficient 1 Kommandoer: Apport og slip Hundeføreren stiller sig med hunden på plads og kaster derefter apporten ca. 10 m. ud. Hunden skal på kommando hente apporten og enten sætte sig foran eller på plads, og aflevere apporten på kommando. Hvis hunden sidder foran med apporten, skal den efter aflevering gå på plads, med eller uden kommando. Bedømmelse: Ved tygning eller løs apport skal der ske en karaktersænkning. Hvis hunden taber apporten på vej hjem, kan der højest gives 8 i karakter. Hvis hunden starter før kommando, kan den højest få 6 i karakter, under forudsætning af at hunden tilbagekaldes og fuldfører øvelsen, ellers godkendes øvelsen ikke. Side 7 af 30

8 Figur Stå, dæk og apport Dommer/sekretær/pointfører Klargøring til: X Stå under gang Stå Vend Dæk under gang dæk Vend Apportering Kommandoer fra konkurrenceleder: ( Værsgo) (Værsgo) (Stop/omkring/Værsgo) konkurrenceleder Feltsøg Side 8 Koefficient: 4 Kommandoer: Søg/finde eller lign. - og eller tegn." Max. tid for øvelsen er 5 minutter I et felt på 40 x40 meter, er der placeret 4 genstande, som ikke må tilhøre hundeføreren. Hundeføreren må dirigere hunden med kommando og/eller tegn fra den side af feltet, som anvises af konkurrencelederen. Fundne genstande skal apporteres. Bedømmelsen: Øvelsen (og tidtagningen) starter, når hundeføreren efter tegn fra konkurrencelederen sender hunden ind i feltet. Øvelsen er slut, når tiden er gået - med følgende undtagelser: Hvis hunden inden max. tid, har apporteret samtlige genstande. Hvis hunden har påbegyndt en apportering inden tiden er gået, må afleveringen fuldføres. For at få godkendt øvelsen, skal hunden finde og apportere mindst 2 genstande. Det er tilladt at give en tilkendegivelse af hundens arbejde, når den har opsamlet en genstand. For hver manglende genstand trækkes 2 point. Side 8 af 30

9 For højeste karakter kræves det, at hunden afleverer genstandene siddende foran, eller ved hundeførerens venstre side. Ved let tygning på genstande, kan der højest gives 9 i karakter. Anses tygningen for mere alvorlig (genstand bides i stykker), bør der ikke gives højere karakter end 8. Begynder hunden at klæbe til hundeføreren bør der ikke gives højere end 7 i karakter. Hvis hunden ikke adlyder hundeførerens dirigeringer, og kun med besvær, kan fåes til at søge, bør der ikke gives højere karakter end 6. Hvis hunden løber uden for området, er det tilladt at dirigere den tilbage igen. For højeste karakter må hundeføreren ikke styre og føre hunden via halsbånd eller dækken. Hunden skal i søgearbejdet være energisk og effektiv. Konkurrencevejledning: Feltet skal være tydeligt markeret - og senest 12 timer før den beregnede start. Egnede genstande er - handsker, tegnebøger og lignende. Som genstande må ikke bruges metal, apportbuk/rulle, eller genstande som i størrelse afviger betydeligt fra ovennævnte eksempler. Der lægges fært i området, ved at hunde og mennesker går på kryds og tværs gennem området, inden den første hund starter. Genstandene placeres på de samme steder for hver hund, - og de må ikke lægges nærmere end ca. 10 meter fra hinanden. Konkurrencelederen meddeler, når der er 1 minut tilbage. Genstande som ikke findes, skal berøres inden næste hund starter. Der skal etableres en venteplads, hvorfra hunde og hundeførere ikke kan se øvelsesområdet. Side 10 Side 9 af 30

10 Sporsøg Generelt for spor Under opsøgningen af sporet er det tilladt, at dirigere med hunden. Hunden skal arbejde selvstændigt i sele eller lignende og i en mindst 10 meter lang line. Hundeføreren kan midlertidigt slippe linen eller korte den af, ved uoverskueligt terræn, buskads eller lignende. Hvis hundeføreren uberettiget korter linen af, reduceres karakteren. Hvis en hund kommer ud for forstyrrelser af personer eller dyr, skal dette kun i virkeligt ekstraordinære tilfælde kunne give et nyt spor, (f.eks. hvis der er fare for hund eller hundeførers liv og helbred). Hvis det sker efter opsøgningsfeltet, udføres en direkte påsætning af nyt spor. Opsøgning af spor Koefficient: 4 25 m. Kommandoer: Søg spor og/eller tegn " Max. tid for opsøgning er 4 minutter. 15 m. Sporet skal gå gennem et 15 x 25 meter stort felt, og skal starte mindst 20 m. før feltet. Konkurrencelederen anviser midtpunktet på en af de 15 meter lange sider, og fra det punkt skal hunden påbegynde opsøgningen af sporet, mens hundeføreren i princippet skal følge den anviste midterlinie i feltet. Hunden skal selv optage sporet indenfor 4 minutter. Hvis dette ikke lykkes kan den ikke deltage i det efterfølgende moment Sporsøget". Bedømmelsen: Momentet begynder, når hundeføreren efter tegn fra konkurrence-lederen, sender hunden frem for at søge, og den slutter når hund og hundefører forlader feltet i den rigtige retning på sporet, eller når max. tid er gået. Hvis hund og hundefører ikke finder sporet, i den rigtig retning indenfor tiden, underkendes momentet. Hvis hunden ikke optager sporet ved første kontakt og fortsætter videre, kan der højest gives 7 point. Hvis hunden går bagspor ud af feltet, og hund og hundefører kaldes tilbage til feltet, trækkes der 2 point. Hvis hunden går bagspor og selv vender om, inden hund og hundefører bliver kaldt tilbage, sker der ingen karaktersænkning. Side 10 af 30

11 Hvis hunden optager et andet spor end det udlagte, sker der ingen karaktersænkning. Konkurrencevejledning: Opsøgningsfeltet skal afmærkes senest 12 timer før den planlagte start. De 4 hjørner, samt startpunkt og midterlinie skal tydeligt markeres. Sporet skal skære den midterlinie som føreren går frem ad, dog tidligst efter 3 m. Sporet må ikke skære den side, hvorfra hund og hundefører starter. Hundeføreren må ikke forlade feltet, uden at hunden er på sporet. Hvis hundeføreren følger efter hunden, uden at den er på sporet, kommanderes der "tilbage til feltet" - når hundeføreren passerer grænsen af feltet. Konkurrencelederen meddeler, når der er 1 minut tilbage. Sporsøg Koefficient: 12 Kommandoer: Søge, apport" Max. tid for spor og startfelt: 30 minutter. Hunden skal gå ca meter langt fremmedspor, ca. 60 minutter gammelt. Sporet må gerne gå igennem vekslende terræn og skal have et antal vinkler, hvoraf mindst en skal være spids. Sporlæggeren lægger 5 genstande på sporet, heraf en ved sporets afslutning. Bedømmelsen: Øvelsen begynder, når hund og hundefører forlader opsøgningsfeltet på det rigtige spor - i den rigtige retning. Bedømmelsen bygger udelukkende på antallet af afleverede genstande og at max. tid ikke er overskredet. Ved beskadigede genstande (bidt i stykker) kan der ske en karaktersænkning. For hver genstand der ikke findes, trækkes 1,5 point. Hvis sidste genstand mangler, kan øvelsen ikke godkendes. For at sporet kan godkendes, skal den sidste genstand, samt mindst 1 af de andre genstande findes og afleveres. Det skal så vidt muligt sikres, at en hund ikke kommer ind på et andet spor. Hvis der er risiko for dette, skal hundeføreren have besked på at afbryde sporet, der derefter ikke kan godkendes. Side 11 af 30

12 Konkurrencevejledning: Spor i samme areal, bør ikke lægges nærmere end 150 meter. Spor eller tilbagegang må ikke lægges nærmere opsøgningsfeltet end ca. 40 meter. Der må ikke være knæk på de første 60 meter af sporet, - bløde buer betegnes ikke som knæk. Genstandene skal være cm. lange og 1-2 cm. tykke, undtagen den sidste genstand, som skal være cm. lang. Genstandene må være af blandet størrelse og skal være af træ (skovpinde, som man siger i Norden) dvs. grene med eller uden bark må gerne benyttes. Alle genstande skal have et mærke/nummer, som viser hvilke spor de tilhører. Genstande må ikke lægges nærmere ved knæk end 20 meter, og ikke på de første 40 meter af sporet. For at genstandene skal beholde færten, skal sporlæggeren have dem på sig under udlægningen af sporet. Genstande må ikke gemmes, men heller ikke placeres iøjnefaldende. For at en genstand skal kunne godkendes, skal den kunne identificeres. Sporlæggeren/hjælperen, der straks skal have genstandene når sporet er slut, skal opholde sig ved sporets afslutning, dog ikke så nær at hund og hundefører generes i deres arbejde. Hundeføreren skal inden start have den nødvendige information om, hvordan afslutningen skal foregå. Afslutningen af sporet kan være en markeret port (usynlig for hundefører) ca. 20 meter efter sidste genstand, således - at når hund og hundefører har passeret porten, stoppes tid og øvelse. Afslutningen kan også foregå ved, at tiden stoppes, når genstandene afleveres til sporlæggeren/hjælperen. Side 12 af 30

13 Rundering Koefficient: 16 Kommando: "Runder" og/eller tegn, (vise). Fløjte må også bruges. Max. tid for øvelsen: 20 minutter Runderingsområdet skal være 80 meter bredt og 300 meter langt. 3 figuranter skal være placeret i området, 1 af disse skal være helt skjult, (overdækket løbegrav, ruin, tæt buskads el. lign) - og 2 fig. alm. skjult som ikke må være fuldt synlig. ( f.eks. i en trækasse ) Hundeføreren anvises en midterlinie i området, som skal følges - og hvorfra hundens arbejde dirigeres med kommandoer og/eller tegn. Hunden skal hurtigt med udslag til begge sider, gennemsøge området. Det er tilladt at få ro på hunden før hvert udslag, og sende den fra hundeførerens side. Hunden skal, når den har fundet en figurant, markere dette for hundeføreren, enten ved at give hals og blive i figurantens umiddelbare nærhed til hundeføreren når frem, eller ved at gribe en i halsbåndet hængende rapportrulle, og med denne i munden vende tilbage til hundeføreren, som tager hunden i line, og med kommando "Vise" - lader hunden føre sig til figuranten. Bedømmelsen: Øvelsen (og tidtagningen) begynder, når hundeføreren efter konkurrencelederens klarsignal, går ind i området. Øvelsen er slut, når max. tid er gået, med følgende undtagelse: Hvis alle 3 figuranter er fundet. Hvis hund og hundefører passerer områdets afslutning. Hvis en hund har påbegyndt en markering før max.-tiden er gået, skal markeringen fuldføres, selvom max.-tiden overskrides. Eftersøgningen er et såkaldt vindarbejde, hvor hunden villigt skal gennemstøve terrænet med relativ høj næse, for på denne måde at forsøge at få fært af figuranten. Hunden bør således ikke gå spor, da dette går ud over den nødvendige systematik i arbejdet. Ved karaktergivningen skal der ses meget på, om hunden søger ifølge hundeførerens dirigeringer, og om den afpasser sit tempo efter terrænforholdene. Dette betyder, at det er hundeføreren der bestemmer, hvor hunden skal søge og hvor lang tid, der skal bruges i de forskellige terrænafsnit. En hund der bevidst undlader systematik i øvelsen, bør ikke have højere karakter end 7 Hvis hunden har dårlig kontakt med hundeføreren, og ikke eller kun svagt lystrer de afgivne kommandoer, bør der ikke gives højere karakter end 6. For at få højeste karakter, må hundeføreren ikke styre hunden via halsbånd, eller dækken i øvelsen. Hunden må ikke klæbe til hundeføreren under arbejdet. Hunden skal være energisk og effektiv i sit søgearbejde, og må gerne til en vis grad, vise temperament og selvstændighed. Den hund som afbryder sit søgearbejde og gentagne gange må have kommandoer for at fortsætte, skal ikke have højere karakter end 6. Ved en blindmarkering trækkes 3 point, og ved gentagelse stoppes øvelsen. Som blindmarkering tæller også de tilfælde, hvor hunden ikke kan lede hundeføreren til figuranten. Taber hunden rapportrullen på vej ind til hundeføreren, betragtes det ikke som en blindmarkering, men der trækkes i karakter. Side 13 af 30

14 For en hund der giver hals ved figuranten, skal markeringen være vejledende så hundeføreren uden besvær kan lokalisere hund og figurant. En hund der finder men ikke markerer figuranten, men senere vender tilbage og markerer, skal trækkes i karakter. Oftest er det nødvendigt for dommeren at følge efter hundeføreren ud til figuranten, for at se om markeringen er tilstrækkeligt. En hund må ikke vise tendenser til at angribe figuranten. En hver aggressiv optræden skal medføre fradrag i karakteren. Hvis figuranten samtidigt føler sig meget utryg ved hundens opførsel, bør der ikke gives højere karakter end 6. Glade hunde som f.eks. slikker figuranten, skal bedømmes mildere. Efter en funden figurant, skal hunden føres frit men under kontrol tilbage til midterlinjen. Hvis en hund mister mere end en figurant, kan øvelsen ikke godkendes. Hvis en hund mister en figurant, kan den højest opnå 7 i karakter. En hund der finder og markerer 3 figuranter, skal mindst have 5 i karakter. Konkurrencevejledning: Øvelsen skal gennemføres i et stærkt kuperet og bevokset terræn, inden for et område som tydeligt skal kunne markeres. Der gøres opmærksom på, at runderingen så vidt muligt bør lægges i sådanne områder, der gør det muligt at afprøve hundens evne til at lokalisere figuranterne under vanskelige forhold. Under øvelsen følges hundeføreren af dommerne, konkurrencelederen og de fundne figuranter, men på en sådan måde, at hunden ikke forstyrres i sit arbejde. Andre personer der ønsker at følge med, skal godkendes af dommerne og konkurrencelederen. Midterlinjen skal markeres uden afstandsbetegnelse, og fortsætte forbi områdets afslutning. Dommerne/konkurrencelederen meddeler hundeføreren, når slutningen passeres. Ved starten afgør hundeføreren selv, til hvilken side hunden skal begynde arbejdet. Figuranterne skal placeres de samme steder for alle hunde. Figuranterne skal være stille og forblive i den samme stilling, indtil hundeføreren har hentet hunden. Ikke fundne figuranter bliver i skjulet. Konkurrencelederen meddeler, når der er 1 minut tilbage. Der skal lægges fært i området, ved at hunde og mennesker går på kryds og tværs gennem området, såvel parallelt med, som lige ind mod midterlinjen. Færtlægningen skal ske før den første hund, og kan gentages efter hver 5. hund. Efter 1. færtudlægning må de næste godt foregå uden hunde. Hvis der under runderingen opstår forstyrrelser fra uvedkommende side, så som bærplukkere eller lignende, skal der gives hunde og hundefører en tidskompensation. I sådanne tilfælde stoppes uret, når forstyrrelsen opstår, - og startes igen, når forstyrrelsen er ophørt. Der skal etableres en venteplads, hvorfra hunde og hundeførere ikke kan se øvelsesområdet. Side 14 af 30

15 Opgaver som Konkurrenceleder Konkurrenceledere er nogle af de vigtigste personer, ved afholdelse af konkurrencer i de nordiske discipliner, og der bør være en konkurrenceleder for hver disciplin der konkurreres i. Lydighed Konkurrencelederen har ansvaret for banen og opstillingen til lydighed. Konkurrencelederen er dommerens højre hånd og skal dirigere hundeføreren i alle øvelser. Efter hver hundefører skal konkurrencelederen have en karakter fra dommeren og sørge for, at denne bliver noteret ved sekretær og efterfølgende indberettet til foreningens beregnercentral. Arrangerende forening skal stille 2-kg apport til rådighed. Feltsøg Konkurrencelederen har ansvaret for området til feltsøg, og at det er overskueligt for dommeren. Konkurrencelederen har ansvaret for hjælpere/genstandsudlæggerne. Der skal bruges mindst 2 personer til udlægning af genstande, og eftersom genstandene skal placeres samme sted hver gang, skal vejene til genstandene varieres så meget som muligt. Ligeledes skal der sættes rigeligt fært i området inden start. Konkurrencelederen skal sørge for et bredt udvalg af genstande, som dommeren kan vælge imellem. Med mindre andet er aftalt med dommeren, skal konkurrencelederen under selve konkurrencen præsentere hver enkelt hundefører for dommeren, og anvise området, starte hundeføreren i øvelsen og styre tidtagningen. Konkurrencelederen meddeler, når der er 1 minut tilbage. Efter hver hundefører skal konkurrencelederen have en karakter fra dommeren, og sørge for, at denne bliver indberettet til foreningens beregnercentral. Sporsøg Konkurrencelederen har ansvaret for alle sporene. Konkurrencelederen har ansvaret for alle sporlæggere og på sporenes placering, således at dommeren forholdsvis nemt kan gå/komme fra det ene sporstartfelt til det andet. Konkurrencelederen skal nøje have planlagt et tidsforløb/plan over alle startfelterne på sporet, og have mindst et reservespor klar på konkurrencedagen. Med mindre andet er aftalt med dommeren, skal konkurrencelederen under selve konkurrencen, præsentere hver enkelt hundefører for dommerne og anvise startfeltet, starte hundeføreren i øvelsen og tage tid i startfeltet. Konkurrencelederen meddeler, når der er 1 minut tilbage i startfeltet. Hvis dommerne ønsker det, er det også konkurrencelederen der kalder hundeføreren tilbage til midten, hvis denne urettidigt forlader startfeltet eller går bagspor ud af feltet. Når hundeføreren er kommet af sted på sporet, skal konkurrencelederen have karakteren fra dommeren og sørge for indberetning af denne til foreningens beregnercentral. Så snart en sporlægger/tidtager har modtaget genstandene fra en hundefører, hvad enten hundeføreren har gennemført eller ej, skal disse og evt. kvitteringsskema, hurtigt bringes tilbage til konkurrencens hovedkvarter og afleveres til dommeren, der ud fra dette giver den sidste karakter. Rundering Konkurrencelederen har ansvaret for området. Konkurrencelederen har ansvaret for figuranterne, og at de er placeret i henhold til reglerne. Samtidig skal konkurrencelederen have instrueret figuranterne grundigt, eftersom der altid er en risiko for, at hunde ikke optræder korrekt eller lige venligt. Det er også konkurrencelederens opgave at sørge for færtudlægning i området inden konkurrencens start og gentage dette om nødvendigt. Inden den første hundefører skal starte, skal dommeren godkende området og figuranternes placering. Side 15 af 30

16 Med mindre andet er aftalt med dommeren, skal konkurrencelederen under selve konkurrencen, præsentere hver enkelt hundefører for dommeren, og anvise området, starte hundeføreren i øvelsen og styre tidtagningen. Konkurrencelederen meddeler, når der er 1 minut tilbage. Efter hver hundefører skal konkurrencelederen have en karakter fra dommeren, og sørge for at denne bliver indberettet til foreningens beregnercentral. Side 16 af 30

17 Nordisk program Sporsøg Og Rundering Version juni 2015 Side 17 af 30

18 Generelt om det Nordisk Program, Mesterskab og DM. Det fælles nordiske program består af 5 forskellige grupper med hver sit speciale. Gruppe Hovedmoment Bimomenter Sporhunde Spor Feltsøg og lydighed Runderingshunde Rundering Feltsøg og lydighed Rapporthunde Rapport Feltsøg og lydighed IPO Program efter gældende FCI-regler i IPO 3 Skydd Forsvarsarbejde, rundering Spor, rundering, feltsøg og lydighed. Det fælles nordiske program er beskrevet i FCI guidelines for International Nordic Style trials som kan findes på hjemmesiden. Alle deltagende hunde ved Nordisk Mesterskab skal være stambogsførte i DKK. Hunde i løbetid kan ikke deltage ved Nordisk Mesterskab. Repræsentation m.m. Ved et Nordisk Mesterskab deltager max. 3 hunde pr. land pr. gruppe. Der konkurreres dels individuelt og dels på hold inden for hver gruppe. I holdkonkurrencen tæller de sammenlagte point for landets 2 bedste hunde i den pågældende gruppe. Pointkrav og placeringer Karakterskala i nordisk , , , , ,5-10. Dommernes gennemsnitskarakter ganges med øvelsens koefficient. For at opnå et godkendt resultat ved Nordisk Mesterskab, skal man opnå mindst 340 point, dog 250 point i Skydd, og et godkendt hovedmoment begge dage. Hundenes placering afgøres som følger: - Godkendte hunde placeres foran ikke-godkendte - Dernæst ses på højeste point - Som det tredje gælder, højeste sammenlagte point i hovedmomentet - som sidste mulighed deles placeringen. Dommere Der bruges 2-dommersystem ved Nordisk Mesterskab. Hvert land stiller med en dommer i de grupper, hvor landet har deltagere med. Dommerne disponeres af arrangøren, dog skal det samme moment dømmes af samme dommere hele dagen. Overdommeren udnævnes af arrangøren. (Eventuel tolk udpeges af arrangøren, hvis det ønskes ved tilmelding.) Væsenstest Ved Nordisk Mesterskab, Nordisk DM, og alle konkurrencer i Nordisk program, skal der gennemføres væsenstest. På Hjemmesiden under nordisk program, er væsenstesten beskrevet. Side 18 af 30

19 Spor og Rundering i DcH Konkurrencer DM i Spor og Rundering i DcH, afvikles på samme måde som et Nordisk Mesterskab med konkurrence over 2 dage. Hovedmomentet spor eller rundering udføres begge dage, sammen med henholdsvis lydighed den ene dag og feltsøg den anden dag. Hovedmomentet skal afvikles på et nyt areal hver dag. DM afholdes hvert år i april Nordisk Udvalg udmelder datoer 5 år i forvejen. så vidt muligt hvert år i april måned. Landskonkurrencer Andre landskonkurrencer afvikles over 1 dag, med et hovedmoment og bi momenterne feltsøg og lydighed, efter følgende point system: Spor Rundering Lydighed 80 point Lydighed 80 point Feltsøg 80 point Feltsøg 80 point Opsøgning 60 point Rundering 260 point Sporsøg 200 point I alt 420 point 420 point For godkendt disciplin skal man mindst have 5 i karakter for hovedmomentet. Alle resultater fra Lille Nordisk og Nordiske konkurrencer i DcH, skal føres i DcH s beregnerprogram for Nordisk. Resultater skal indberettes til DcH via beregnerprogrammet. Dommere m.m. Der skal så vidt muligt anvendes 2 dommersystem ved DM. Dommerne disponeres af Nordisk Udvalg, dog skal det samme moment dømmes af samme dommer hele dagen. Overdommeren til DM udpeges af Nordisk udvalg. Ved andre landskonkurrencer rekvirerer arrangør selv dommer, der anvendes 1 dommer pr. moment. Startnumre Der er individuel lodtrækning om startnumrene i både spor og rundering. Sporhundene trækker lod igen på sporet. Diskvalificering Hvis en hund virker meget truende og optræder voldsomt, men uden at bide figuranten, kan den diskvalificeres i øvelsen. Ved diskvalifikation pga. bid, henvises til orientering nr. 78 i DcH årbog. Side 19 af 30

20 Lydighed Lydighedsøvelserne bliver instrueret og dirigeret af konkurrencelederen. Gruppeafdækning Koefficient 2 Kommandoer: Plads / dæk Hundene dækkes af i en indbyrdes afstand af ca. 5 m., og de skal ligge i 3 minutter efter at hundeføreren er kommet i skjul. Bedømmelse: Momentet begynder, når hundeføreren forlader hunden og slutter, når hundeføreren igen er kommet ind til hunden. Hvis hunden ændrer stilling eller kryber mere end 1 m. inden tiden er gået, underkendes den med 0 i karakter. Ændrer hunden stilling, efter tiden er gået, men inden hundeføreren er nået ind til hunden, skal der ske en karaktersænkning. Indkald Koefficient: 1 Kommandoer: Dæk, hundens navn og her, plads. Hundeføreren kommer ind på stadion med hunden på plads, fri ved fod, standser op ca. 4 meter inde på stadion ved en markering, og kommanderer hunden i dæk. Hundeføreren går derefter ind til konkurrencelederen og stiller sig med front mod hunden, ved en anvist markering. Efter tegn/kommando fra konkurrencelederen, kalder hundeføreren hunden ind. Efter konkurrencelederens tak går hundeføreren med hund hen og gør klar til Fri ved fod. Bedømmelse Momentet begynder når hundeføreren forlader hunden, og slutter når hunden er kaldt ind og sidder foran hundeføreren, eller på plads ved hundeførerens venstre side. Hvis hunden ændrer stilling efter hundeføreren har vendt sig om, kan der højest gives 5 i karakter. Hvis hunden ændrer stilling inden hundeføreren har vendt sig om, eller hvis hunden kryber mere end 1 m. inden indkald, underkendes øvelsen med 0 i karakter. Fri ved fod Koefficient: 2 Kommandoer: plads Hunden skal villigt følge hundeføreren ved dennes venstre side, med hovedet eller brystet ud for hundeførerens knæ. Der skal vises alm. gang og løb og vendinger. Når hundeføreren stopper op, skal hunden uden kommando sætte sig på plads. Det er tilladt at give en kommando ved start og efter opstandsninger, samt ved ændringer i gangart. Bedømmelse: Momentet begynder, når hundeføreren starter og slutter ved sidste opstandsning. Hvis hunden under en større del af øvelsen, varierer mere end 1 m. fra hundeføreren, kan momentet ikke godkendes og der gives 0 i karakter. Side 20 af 30

21 ca. 30 m Løb ( ca. 20 m.) Dommer / Sekretær Løb ( ca. 20 m.) Start : < Slut Konkurrencelederen Konkurrencelederens dirigeringskommandoer: Fremad gå, venstre om holdt, højre om fremad gå, højre om, højre om holdt, fremad gå, fremad løb, fremad gå, omkring, venstre om holdt, fremad løb, fremad gå, venstre om, Omkring holdt. Stå under gang Koefficient: 1 Kommandoer: Stå Øvelsen udføres under gang, og hunden skal på kommando stå straks standse op, mens hundeføreren fortsætter fremad i gang til venteposition. Hundeføreren starter med hunden fri ved fod, og går ca. 20 m. afgiver kommandoen og fortsætter yderligere 20 m., vender sig omkring og standser op, inden returgang til hunden. Bedømmelse: Momentet er færdigt når hundeføreren er vendt tilbage til hunden og har taget den på plads. For at øvelsen kan godkendes, skal hunden standse op indenfor 2 m. efter hundeførerens kommando. Hvis hunden indtager en anden stilling, kan øvelsen ikke godkendes. Hvis hunden indtager en anden stilling, efter hundeføreren har vendt sig om ved venteposition, kan der højest gives 5 i karakter. Dæk under gang Koefficient: 1 Kommandoer: Dæk Udføres som stå-øvelsen, men hvor hunden skal dække. Apportering med 2 kg. træ-apportbuk Koefficient 1 Kommandoer: Apport og slip Hundeføreren stiller sig med hunden på plads og kaster derefter apporten ca. 10 m. ud. Hunden skal på kommando hente apporten og enten sætte sig foran eller på plads, og aflevere apporten på kommando. Hvis hunden sidder foran med apporten, skal den efter aflevering gå på plads, med eller uden kommando. Bedømmelse: Ved tygning eller løs apport skal der ske en karaktersænkning. Hvis hunden taber apporten på vej hjem, kan der højest gives 8 i karakter. Hvis hunden starter før kommando, kan den højest få 6 i karakter, under forudsætning af at hunden tilbagekaldes og fuldfører øvelsen, ellers godkendes øvelsen ikke. Side 21 af 30

22 Feltsøg Koefficient: 8 Kommandoer: "Søg/finde eller lign. - og eller tegn." Max. tid for øvelsen er 5 minutter I et felt på 50 x50 meter, er der placeret 4 genstande, som ikke må tilhøre hundeføreren. Hundeføreren må dirigere hunden med kommando og/eller tegn fra den side af feltet, som anvises af konkurrencelederen. Fundne genstande skal apporteres. Bedømmelsen: Øvelsen (og tidtagningen) starter, når hundeføreren efter tegn fra konkurrencelederen sender hunden ind i feltet. Øvelsen er slut, når tiden er gået - med følgende undtagelser: - Hvis hunden inden max. tid, har apporteret samtlige genstande. - Hvis hunden har påbegyndt en apportering inden tiden er gået, må afleveringen fuldføres. For at få godkendt øvelsen, skal hunden finde og apportere mindst 2 genstande. Det er tilladt at give en tilkendegivelse af hundens arbejde, når den har opsamlet en genstand. For hver manglende genstand trækkes 2 point. For højeste karakter kræves det, at hunden afleverer genstandene siddende foran, eller ved hundeførerens venstre side. Ved let tygning på genstande, kan der højest gives 9 i karakter. Anses tygningen for mere alvorlig (genstand bides i stykker), bør der ikke gives højere karakter end 8. Begynder hunden at klæbe til hundeføreren bør der ikke gives højere end 7 i karakter. Hvis hunden ikke adlyder hundeførerens dirigeringer, og kun med besvær, kan fås til at søge, bør der ikke gives højere karakter end 6. Hvis hunden løber uden for området, er det tilladt at dirigere den tilbage igen. For højeste karakter må hundeføreren ikke styre og føre hunden via halsbånd eller dækken. Hunden skal i søgearbejdet være energisk og effektiv. Konkurrencevejledning: Feltet skal være tydeligt markeret - og senest 12 timer før den beregnede start. Egnede genstande er - handsker, tegnebøger og lignende. Som genstande må ikke bruges metal, apportbuk/rulle, eller genstande som i størrelse afviger betydeligt fra ovennævnte eksempler. Der lægges fært i området, ved at hunde og mennesker går på kryds og tværs gennem området, inden den første hund starter. Genstandene placeres på de samme steder for hver hund, - og de må ikke lægges nærmere end ca. 10 meter fra hinanden. Konkurrencelederen meddeler, når der er 1 minut tilbage. Genstande som ikke findes, skal berøres inden næste hund starter. Der skal etableres en venteplads, hvorfra hunde og hundeførere ikke kan se øvelsesområdet. Side 22 af 30

23 Sporsøg Generelt for spor Under opsøgningen af sporet er det tilladt, at dirigere med hunden. Hunden skal arbejde selvstændigt i sele eller lignende og i en mindst 10 meter lang line. Hundeføreren kan midlertidigt slippe linen eller korte den af, ved uoverskueligt terræn, buskads eller lignende. Hvis hundeføreren uberettiget korter linen af, reduceres karakteren. Hvis en hund kommer ud for fortyrrelser af personer eller dyr, skal dette kun i virkeligt ekstraordinære tilfælde kunne give et nyt spor, ( f.eks. hvis der er fare for hund eller hundeførers liv og helbred). Hvis det sker efter opsøgningsfeltet, udføres en direkte påsætning af nyt spor. Opsøgning af spor Koefficient: 6 50 m. Kommandoer: Søg spor og/eller tegn " Max. tid for opsøgning er 4 minutter. 30 m. Sporet skal gå gennem et 30 x 50 meter stort felt, og skal starte mindst 30 m. før feltet. Konkurrencelederen anviser midtpunktet på en af de 30 meter lange sider, og fra det punkt skal hunden påbegynde opsøgningen af sporet, mens hundeføreren i princippet skal følge den anviste midterlinie i feltet. Hunden skal selv optage sporet indenfor 4 minutter. Hvis dette ikke lykkes kan den ikke deltage i det efterfølgende moment "Sporsøget". Bedømmelsen: Momentet begynder, når hundeføreren efter tegn fra konkurrence-lederen, sender hunden frem for at søge, og den slutter når hund og hundefører forlader feltet i den rigtige retning på sporet, eller når max. tid er gået. Hvis hund og hundefører ikke finder sporet, i den rigtig retning indenfor tiden, underkendes momentet. Hvis hunden ikke optager sporet ved første kontakt og fortsætter videre, kan der højest gives 7 point. Hvis hunden går bagspor ud af feltet, og hund og hundefører kaldes tilbage til feltet, trækkes der 2 point. Hvis hunden går bagspor og selv vender om, inden hund og hundefører bliver kaldt tilbage, sker der ingen karaktersænkning. Hvis hunden optager et andet spor end det udlagte, sker der ingen karaktersænkning. Side 23 af 30

24 Konkurrencevejledning: Opsøgningsfeltet skal afmærkes senest 12 timer før den planlagte start. De 4 hjørner, samt startpunkt og midterlinie skal tydeligt markeres. Sporet skal skære den midterlinie som føreren går frem ad, dog tidligst efter 5 m. Hundeføreren må ikke forlade feltet, uden at hunden er på sporet. Hvis hundeføreren følger efter hunden, uden at den er på sporet, kommanderes der "tilbage til feltet" - når hundeføreren passerer grænsen af feltet. Konkurrencelederen meddeler, når der er 1 minut tilbage. Sporsøg Koefficient: 20 Kommandoer: "Søge, apport" Max. tid for spor og startfelt: 60 minutter. Hunden skal gå ca meter langt fremmedspor, ca. 120 minutter gammelt. Sporet må gerne gå igennem vekslende terræn og skal have et antal vinkler, hvoraf mindst en skal være spids. Sporlæggeren lægger 8 genstande på sporet, heraf en ved sporets afslutning. Bedømmelsen: Øvelsen begynder, når hund og hundefører forlader opsøgningsfeltet på det rigtige spor - i den rigtige retning. Bedømmelsen bygger udelukkende på antallet af afleverede genstande og at max. tid ikke er overskredet. Ved beskadigede genstande (bidt i stykker) kan der ske en karaktersænkning. For hver genstand der ikke findes, trækkes 1 point. Hvis sidste genstand mangler, kan øvelsen ikke godkendes. For at sporet kan godkendes, skal den sidste genstand, samt mindst 2 af de andre genstande findes og afleveres. Det skal så vidt muligt sikres, at en hund ikke kommer ind på et andet spor. Hvis der er risiko for dette, skal hundeføreren have besked på at afbryde sporet, der derefter ikke kan godkendes. Side 24 af 30

25 Konkurrencevejledning: Spor i samme areal, bør ikke lægges nærmere end 150 meter. Spor eller tilbagegang må ikke lægges nærmere opsøgningsfeltet end ca. 60 meter. Der må ikke være knæk på de første 100 meter af sporet, - bløde buer betegnes ikke som knæk. Genstandene skal være cm. lange og 1-2 cm. tykke, undtagen den sidste genstand, som skal være cm. lang. Genstandene må være af blandet størrelse og skal være af træ (skovpinde, som man siger i Norden) dvs. grene med eller uden bark må gerne benyttes. Alle genstande skal have et mærke/nummer, som viser hvilke spor de tilhører. Genstande må ikke lægges nærmere ved knæk end 30 meter, og ikke på de første 100 meter af sporet. For at genstandene skal beholde færten, skal sporlæggeren have dem på sig under udlægningen af sporet. Genstande må ikke gemmes, men heller ikke placeres iøjnefaldende. For at en genstand skal kunne godkendes, skal den kunne identificeres. Ved NOM vedlægges der eksempler på genstande, når indbydelsen udsendes. Sporlæggeren/hjælperen, der straks skal have genstandene når sporet er slut, skal opholde sig ved sporets afslutning, dog ikke så nær at hund og hundefører generes i deres arbejde. Hundeføreren skal inden start have den nødvendige information om, hvordan afslutningen skal foregå. Afslutningen af sporet kan være en markeret port (usynlig for hundefører) ca. 20 meter efter sidste genstand, således - at når hund og hundefører har passeret porten, stoppes tid og øvelse. Afslutningen kan også foregå ved, at tiden stoppes, når genstandene afleveres til sporlæggeren/hjælperen. Side 25 af 30

26 Rundering Koefficient: 26 Kommando: "Runder" og/eller tegn, (vise). Fløjte må også bruges. Max. tid for øvelsen: 25 minutter Runderingsområdet skal være 100 meter bredt og 400 meter langt. 3 figuranter skal være placeret i området, 2 af disse skal være helt skjult, (overdækket løbegrav, ruin, tæt buskads el. lign.) - og 1 fig. alm. skjult som ikke må være fuldt synlig. Hundeføreren anvises en midterlinie i området, som skal følges - og hvorfra hundens arbejde dirigeres med kommandoer og/eller tegn. Hunden skal hurtigt med udslag til begge sider, gennemsøge området. Det er tilladt at få ro på hunden før hvert udslag, og sende den fra hundeførerens side. Hunden skal, når den har fundet en figurant, markere dette for hundeføreren, enten ved at give hals og blive i figurantens umiddelbare nærhed til hundeføreren når frem, eller ved at gribe en i halsbåndet hængende rapportrulle, og med denne i munden vende tilbage til hundeføreren, som tager hunden i line, og med kommando "Vise" - lader hunden føre sig til figuranten. Bedømmelsen: Øvelsen (og tidtagningen) begynder, når hundeføreren efter konkurrencelederens klarsignal, går ind i området. Øvelsen er slut, når max. tid er gået, med følgende undtagelse: - Hvis alle 3 figuranter er fundet. - Hvis hund og hundefører passerer områdets afslutning. - Hvis en hund har påbegyndt en markering før max.-tiden er gået, skal markeringen fuldføres, selvom max.- tiden overskrides. Eftersøgningen er et såkaldt vindarbejde, hvor hunden villigt skal gennemstøve terrænet med relativ høj næse, for på denne måde at forsøge at få fært af figuranten. Hunden bør således ikke gå spor, da dette går ud over den nødvendige systematik i arbejdet. Ved karaktergivningen skal der ses meget på, om hunden søger ifølge hundeførerens dirigeringer, og om den afpasser sit tempo efter terrænforholdene. Dette betyder, at det er hundeføreren der bestemmer, hvor hunden skal søge og hvor lang tid, der skal bruges i de forskellige terrænafsnit. En hund der bevidst undlader systematik i øvelsen, bør ikke have højere karakter end 7 Hvis hunden har dårlig kontakt med hundeføreren, og ikke eller kun svagt lystrer de afgivne kommandoer, bør der ikke gives højere karakter end 6. For at få højeste karakter, må hundeføreren ikke styre hunden via halsbånd, eller dækken i øvelsen. Hunden må ikke klæbe til hundeføreren under arbejdet. Hunden skal være energisk og effektiv i sit søgearbejde, og må gerne til en vis grad, vise temperament og selvstændighed. Den hund som afbryder sit søgearbejde og gentagne gange må have kommandoer for at fortsætte, skal ikke have højere karakter end 6. Ved en blindmarkering trækkes 3 point, og ved gentagelse stoppes øvelsen. Som blindmarkering tæller også de tilfælde, hvor hunden ikke kan lede hundeføreren til figuranten. Taber hunden rapportrullen på vej ind til hundeføreren, betragtes det ikke som en blindmarkering, men der trækkes i karakter. For en hund der giver hals ved figuranten, skal markeringen være vejledende så hundeføreren uden besvær kan lokalisere hund og figurant. En hund der finder men ikke markerer figuranten, men senere vender tilbage og markerer, skal trækkes i karakter. Side 26 af 30

27 Oftest er det nødvendigt for dommeren at følge efter hundeføreren ud til figuranten, for at se om markeringen er tilstrækkeligt. En hund må ikke vise tendenser til at angribe figuranten. En hver aggressiv optræden skal medføre fradrag i karakteren. Hvis figuranten samtidigt føler sig meget utryg ved hundens opførsel, bør der ikke gives højere karakter end 6. Glade hunde som f.eks. slikker figuranten, skal bedømmes mildere. Efter en funden figurant, skal hunden føres frit men under kontrol tilbage til midterlinjen. Hvis en hund mister mere end en figurant, kan øvelsen ikke godkendes. Hvis en hund mister en figurant, kan den højest opnå 7 i karakter. En hund der finder og markerer 3 figuranter, skal mindst have 5 i karakter. Konkurrencevejledning: Øvelsen skal gennemføres i et stærkt kuperet og bevokset terræn, inden for et område som tydeligt skal kunne markeres. Der gøres opmærksom på, at runderingen så vidt muligt bør lægges i sådanne områder, der gør det muligt at afprøve hundens evne til at lokalisere figuranterne under vanskelige forhold. Under øvelsen følges hundeføreren af dommerne, konkurrencelederen og de fundne figuranter, men på en sådan måde, at hunden ikke forstyrres i sit arbejde. Andre personer der ønsker at følge med, skal godkendes af dommerne og konkurrencelederen. Midterlinjen skal markeres uden afstandsbetegnelse, og fortsætte forbi områdets afslutning. Dommerne/konkurrencelederen meddeler hundeføreren, når slutningen passeres. Ved starten afgør hundeføreren selv, til hvilken side hunden skal begynde arbejdet. Figuranterne skal placeres de samme steder for alle hunde. Figuranterne skal være stille og forblive i den samme stilling, indtil hundeføreren har hentet hunden. Ikke fundne figuranter bliver i skjulet. Konkurrencelederen meddeler, når der er 1 minut tilbage. Der skal lægges fært i området, ved at hunde og mennesker går på kryds og tværs gennem området, såvel parallelt med, som lige ind mod midterlinjen. Færtlægningen skal ske før den første hund, og kan gentages efter hver 5. hund. Efter 1. færtudlægning må de næste godt foregå uden hunde. Hvis der under runderingen opstår forstyrrelser fra uvedkommende side, så som bærplukkere eller lignende, skal der gives hunde og hundefører en tidskompensation. I sådanne tilfælde stoppes uret, når forstyrrelsen opstår, - og startes igen, når forstyrrelsen er ophørt. Der skal etableres en venteplads, hvorfra hunde og hundeførere ikke kan se øvelsesområdet Side 27 af 30

28 Konkurrenceleder En konkurrenceleder er en af de vigtigste personer ved afholdelse af en konkurrence i de nordiske discipliner, og der skal være en konkurrenceleder for hver gruppe/øvelse der konkurreres i, eksempelvis spor, rundering og feltsøg. Sporsøg Konkurrencelederen har ansvaret for alle sporene. Konkurrencelederen skal have styr på alle sporlæggere og sporenes placering, således at dommerholdet forholdsvis nemt kan gå/komme fra det ene sporstartfelt til det andet. Konkurrencelederen skal nøje have planlagt et tidsforløb/plan over alle startfelterne på sporet og have mindst et reservespor klar på konkurrencedagen. Med mindre andet er aftalt med dommerne, skal konkurrencelederen under selve konkurrencen præsentere hver enkelt hundefører for dommerne og anvise startfeltet, starte hundeføreren i øvelsen og tage tid i startfeltet. Konkurrencelederen meddeler, når der er 1 minut tilbage i startfeltet. Hvis dommerne ønsker det, er det også konkurrencelederen der kalder hundeføreren tilbage til midten, hvis denne u rettidigt forlader startfeltet eller går bagspor ud af feltet. Når hundeføreren er kommet af sted på sporet, skal konkurrencelederen have karakteren fra dommerne og sørge for indberetning af denne til foreningens beregnercentral. Så snart en sporlægger/tidtager har modtaget genstandene fra en hundefører, hvad enten hundeføreren har gennemført eller ej, skal disse og evt. kvitteringsskema, hurtigt bringes tilbage til konkurrencens hovedkvarter og afleveres til dommerne, der ud fra dette giver den sidste karakter. Lydighed Konkurrencelederen har ansvaret for banen og opstillingen til lydighed. Konkurrencelederen er dommerens højre hånd og skal dirigere hundeføreren i alle øvelser. Efter hver hundefører skal konkurrencelederen have en karakter fra dommerne og sørge for, at denne bliver indberettet til foreningens beregnercentral. Rundering Konkurrencelederen har ansvaret for området. Konkurrencelederen har ansvaret for figuranterne, og at de er placeret i henhold til reglerne. Samtidig skal konkurrencelederen have instrueret figuranterne grundigt, eftersom der altid er en risiko for, at hunde ikke optræder korrekt eller lige venligt. Det er også konkurrencelederens opgave at sørge for færtudlægning i området inden konkurrencens start og gentage dette om nødvendigt. Inden den første hundefører skal starte, fremvises området og figuranternes placering for dommerne til deres godkendelse. Med mindre andet er aftalt med dommerne, skal konkurrencelederen under selve konkurrencen, præsentere hver enkelt hundefører for dommerne, og anvise området, starte hundeføreren i øvelsen og styre tidtagningen. Konkurrencelederen meddeler, når der er 1 minut tilbage. Efter hver hundefører skal konkurrencelederen have en karakter fra dommerne, og sørge for at denne bliver indberettet til foreningens beregnercentral. Feltsøg Konkurrencelederen har ansvaret for området til feltsøg, og at det er overskueligt for dommerne. Konkurrencelederen har ansvaret for hjælpere/genstandsudlæggerne. Der skal bruges mindst 2 personer til udlægning af genstande, og eftersom genstandene skal placeres samme sted hver gang, skal vejene til genstandene varieres så meget som muligt. Ligeledes skal der sættes rigeligt fært i området inden start. Konkurrencelederen skal sørge for et bredt udvalg af genstande, som dommerne kan vælge imellem. Med mindre andet er aftalt med dommerne, skal konkurrencelederen under selve konkurrencen præsentere hver enkelt hundefører for dommerne, og anvise området, starte hundeføreren i øvelsen og styre tidtagningen. Konkurrencelederen meddeler, når der er 1 minut tilbage. Efter hver hundefører skal konkurrencelederen have en karakter fra dommerne, og sørge for, at denne bliver indberettet til foreningens beregnercentral. Side 28 af 30

29 Stadion ca. 30 m Dommere Sekretær Fri ved fod Stå under gang Dæk under gang Apport ca. 40 m Konkurrencelederen Hundeføreren Markering til dæk m/indkald Skitse til lydighed Side 29 af 30

30 Forsvar(skydd) IPO - Rapport De 3 ovennævnte discipliner hører også til i programmet ved de Nordiske mesterskaber, og kan i grove træk beskrives som følger Skydd programmet er beskrevet i FCI programmet for nordisk, og består af et spor på 600 m, der er ca. en time gammelt, og ellers på næsten samme vilkår som et nordisk spor. Der er også en runderingsøvelse i programmet, som har en størrelse på 100 x 150 med 2 figuranter. Der ud over har skyddhundene et feltsøg og en lydighedsdel, som nøjagtig svarer til spor- og runderingshundegrupperne. Hovedmomentet for skyddhundene er et specielt forsvarsprogram, som afvikles over en dag. IPO programmet er det internationale fra FCI som de fleste kender, og som dyrkes af flere foreninger i Danmark. Rapport er en gammel disciplin i Norden, og programmet har sit udspring tilbage fra krigens meldehunde, hvor hundene blev brugt til at bringe en besked videre, f.eks. fra en forpost tilbage til hovedkvarteret og måske tilbage igen. Disciplinen har ikke vundet særlig stor indpas i Danmark. Hovedmomentet i denne disciplin er rapport hvor hunden skal løbe på tid mellem flere poster. Øvelsen går ud på, at hver hund har 2 hundeførere, hvor den ene hundefører går med hunden til nogle bestemte punkter hvorefter hunden sendes frem og tilbage igen på tid. Ud over rapportøvelsen hører der også de samme feltsøg og lydighedsøvelser med, som gælder for spor-, runderings- og skyddhundene. Side 30 af 30

Nordiske discipliner. Sporsøg og Rundering

Nordiske discipliner. Sporsøg og Rundering Nordiske discipliner Sporsøg og Rundering April 2008 Forord og indhold Dette Nordiske programhæfte indeholder, beskrivelse, bedømmelse og konkurrencevejledning, af de 2 Nordiske discipliner Spor og Rundering.

Læs mere

Lille nordisk program og Nordisk program

Lille nordisk program og Nordisk program Lille nordisk program og Nordisk program August 2018 Side 1 af 32 Forord og indhold Dette programskrift indeholder en beskrivelse af de danske programmer: Lille nordisk program i sporsøg og rundering Nordisk

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-Klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 2 = 20 2. Stå 10 x 1 = 10 3. Sid 10 x 1 = 10 4. Dæk 10 x 1 = 10 5. Apport 10 x 1,5 = 15 6. Spring 10 x 1,5 = 15 7. Fremadsendelse

Læs mere

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVER ABC BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC I programmet er kun ABC prøven beskrevet. Begynderprøve B skal udføres og bedømmes som beskrevet i Begynderprøve ABC gruppe B. Begynderprøve

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-Klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-KLASSEN 1. Lineføring 10 x 2 = 20 2.Stå 10 x 1,5 = 15 3.Sid 10 x 1,5 = 15 4.Dæk 10 x 1,5 = 15 5.Apport 10 x 2 = 20 6.Spring 10 x 1,5 = 15 7.Rundering 10 x

Læs mere

IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V)

IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V) IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V) Prøven består af 3 grupper A sporarbejde 100 point B lydighedsarbejde 100 point C forsvarsarbejde 100 point 300 point Almindelige bestemmelser: IPO-V er udarbejdet af

Læs mere

Ny-C program 2009. NY C-KLASSEN 2009.

Ny-C program 2009. NY C-KLASSEN 2009. NY C-KLASSEN 2009. 1.LINEFØRING... 10 x 2,0 = 20 point 2.STÅ... 10 x 1,5 = 15 point 3.SID...10 x 1,5 = 15 point 4.DÆK... 10 x 1,5 = 15 point 5.APPORT m/valgfri apport /genstand... 10 x 2,0 = 20 point 6.SPRING...

Læs mere

Gældende bestemmelser

Gældende bestemmelser Afsnit E. Bestemmelser for godkendte prøvefiguranter Indledning Beskæftigelsen som godkendt prøvefigurant er et væsentligt element i klubbens arbejde, hvorfor godkendte prøvefiguranter i alle relationer

Læs mere

DGI Fører og hund samarbejde

DGI Fører og hund samarbejde DGI Fører og hund samarbejde Konkurrenceprogram FH HB Hvalpe (3-10 mdr.) Begynder 2003 Bedømmelseskriterier: Side 1 af 13 sider Bedømmelserne af prøverne vægter samarbejdet og kontakten mellem hund og

Læs mere

DcH Bjerringbro. D - Programmet. Gældende fra marts 2015. TU og KU

DcH Bjerringbro. D - Programmet. Gældende fra marts 2015. TU og KU DcH Bjerringbro D - Programmet Gældende fra marts 2015 TU og KU Rev. 19/3 2015 D-klassen D-klassen er ikke en officiel klasse indenfor DcHs lydighedsprogram. Dette vil sige, at det kun er muligt at stille

Læs mere

IPO/BHP 1 -(BHPA udføres og bedømmes iht. IPO/ BHP 1 gruppe B og C). Hunden skal være 18 måneder for at deltage.

IPO/BHP 1 -(BHPA udføres og bedømmes iht. IPO/ BHP 1 gruppe B og C). Hunden skal være 18 måneder for at deltage. IPO/BHP 1 -(BHPA udføres og bedømmes iht. IPO/ BHP 1 gruppe B og C). Hunden skal være 18 måneder for at deltage. Inddeles i: Gruppe A Gruppe B Gruppe C I alt 100 point 100 point 100 point 300 point IPO/

Læs mere

a) Kommando "SØGE" Kommandoen SØGE er tilladt ved sporets begyndelse og efter den første genstand.

a) Kommando SØGE Kommandoen SØGE er tilladt ved sporets begyndelse og efter den første genstand. IPO/ BHP 2 Hunden skal være 19 måneder for at deltage. Inddeles i: Gruppe A Gruppe B 100 point Gruppe C 100 point I alt 300 point 100 point IPO/ BHP 2 Gruppe A Fremmedspor, mindst 400 skridt, 3 langsider,

Læs mere

Konkurrencevejledning og drejebog for Spor og Rundering

Konkurrencevejledning og drejebog for Spor og Rundering Januar 2011. VEJLEDNING OG HANDLINGSPLAN Dette lille hæfte er ment som en forhåndsvejledning og drejebog til arrangører af DM i Nordisk i DcH. Hæftet udleveres til den lokalforening som skal arrangere

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

FORSIDE Håndbog for FCI s brugsprøvedommere IPO/ BHP

FORSIDE Håndbog for FCI s brugsprøvedommere IPO/ BHP FORSIDE Håndbog for FCI s brugsprøvedommere IPO/ BHP Dansk Kennel Klubs BHU Marts 2006-1 - INDHOLDSFORTEGNELSE FORSIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER 3 SPORARBEJDET 3 LYDIGHEDSARBEJDET

Læs mere

2. Fri ved fod...0-6 + 10/10 Kommando ved prøve: Ingen. Øvelsen udføres som øvelse 1, men uden line.

2. Fri ved fod...0-6 + 10/10 Kommando ved prøve: Ingen. Øvelsen udføres som øvelse 1, men uden line. Bilag 18, side 1 BEDØMMELSESHOLD 1 og 2. Viborg afdeling PROGRAM Generelle bestemmelser. Der må ikke anvendes skarpt halsbånd, og hunden må ikke under nogen form afstraffes under prøvens gennemførelse.

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

Øvelser i Begynderklassen.

Øvelser i Begynderklassen. Øvelser i Begynderklassen. 1 Her starter banen! Tidtagningen begynder, når dommeren kommanderer "Fremad". 2 Banen er slut - Tidtagningen stoppes 3* Højre sving. 90 skarp drejning til højre. Som ved normal

Læs mere

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM Gældende fra 1. januar 2013 KONKURRENCEPROGRAM FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING INDHOLD: Side G1 G7 Side GD1 GD5 Side C0 C8.3

Læs mere

EFTERSØGNING 1 1 august 2019 / FO

EFTERSØGNING 1 1 august 2019 / FO GENERELT: For at træne på EFTERSØGNING skal man have bestået BGK 2. Man starter i laveste klasse, som så skal bestås for at rykke til næste klasse. Hvis der bruges momenter fra andre programmer skal det

Læs mere

Side. Indholdsfortegnelse:

Side. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: Overordnede retningslinjer Diskvalifikation Væsenstest Gr.A Spor Gr. B Lydighed - Generelt Gr. B Lydighed - Øvelser Gr. C Forsvarsarbejde - Generelt Gr. C Forsvarsarbejde - Øvelser

Læs mere

EFTERSØGNING 2 1 august 2019 / FO

EFTERSØGNING 2 1 august 2019 / FO : Min: 300 point Max: 360 point. TANDVISNING: Max: 5 point. HF står med hunden på plads. På tegn fra dommeren går HF i gang med at fremvise hundens tænder, ved at HF krænger hundens læber til side, således

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN E-klassen ELITE-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 1,5 = 15 2. Stå 10 x 1 = 10 Sid 10 x 1 = 10 Dæk 10 x 1 =

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN E-klassen ELITE-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 1,5 = 15 2. Stå 10 x 1 = 10 Sid 10 x 1 = 10 Dæk 10 x 1 = DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN ELITE-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 1,5 = 15 2. Stå 10 x 1 = 10 Sid 10 x 1 = 10 Dæk 10 x 1 = 10 3. Gruppeafdækning 10 x 1 = 10 4. Apport 1. apport 10 x 1

Læs mere

Dansk Ruhår Klub's. Jagtegnethedstest JET1

Dansk Ruhår Klub's. Jagtegnethedstest JET1 Regler for Dansk Ruhår Klub's Jagtegnethedstest JET1 Nærværende regler for Dansk Ruhår Klub's jagtegnethedstest træder i kraft den 01.01.2016 REGLER FORDANSK RUHÅR KLUB's Jagtegnethedstest JET1 DANSK RUHÅR

Læs mere

E-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN

E-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN E-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN 90 E-Klassen ELITE-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 1,5 = 15 2. Stå 10 x 1 = 10 Sid 10 x 1 = 10 Dæk 10 x 1 = 10 3. Gruppeafdækning 10 x 1 = 10 4. Apport

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING A-KLASSEN A-klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING A-KLASSEN A-klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING A-KLASSEN A-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 1 = 10 2. Stå 10 x 1 = 10 Sid 10 x 1 = 10 Dæk 10 x 1 = 10 3. Gruppeafdækning 10 x 1 = 10 4. Apport: 1. apport 10 x 1 = 10 2. apport

Læs mere

FÆRDSELSPRØVEBESKRIVELSE

FÆRDSELSPRØVEBESKRIVELSE DanskeSportshunde.dk FÆRDSELSPRØVEBESKRIVELSE FÆRDSELSPRØVE Færdselsprøven består af to dele, en lydighedsdel Del A og en praktisk færdselsdel Del B. Ved starten af hver del, skal HF melde sig til dommeren

Læs mere

HF-møde i weekenden den 4. & 5 februar 2012 Dagsorden Velkomst og morgenmad Nyt Program Et emne af tiden v/per Svoldgaard Noget for noget v/alan Brettschneider Udtagelser og DM 2 dommersystem Eventuelt

Læs mere

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser Alle øvelser udføres under dommerens kommando. Der må ikke anvendes skarpt halsbånd, og hunden må ikke afstraffes før/under eller efter øvelserne. Hunden skal være i line mellem

Læs mere

Border Collie Klubbens konkurrenceregler

Border Collie Klubbens konkurrenceregler Border Collie Klubbens konkurrenceregler Hyrdehunde konkurrencerne består af nogle forskellige momenter som tester hundens evne til i samarbejde med føreren at håndtere fårene effektivt, kontrolleret og

Læs mere

Rally Lydighed Øvelsesvejledning

Rally Lydighed Øvelsesvejledning Det primære i øvelserne er markeret med fed og kursiv. Begynderklassen 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens

Læs mere

Start. 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens kommando fx.

Start. 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens kommando fx. Start. 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens kommando fx. Fremad. Stå. Teamet stopper og hunden dirigeres til

Læs mere

BRUGS GRUND KURSUS 2 (BGK 2):

BRUGS GRUND KURSUS 2 (BGK 2): (BGK 2): GENERELT: For tilmelding til BGK 2 skal man have bestået BGK 1 eller kunne indstilles af dressurlederen, hvis man har anden tilsvarende bedømmelse/kåring fra en anden klub. HUSK til og fra meldinger

Læs mere

DGI Fører og Hund samarbejde

DGI Fører og Hund samarbejde DGI Fører og Hund samarbejde konkurrenceprogram FH 2 August 2003 Bedømmelseskriterier: Bedømmelserne af prøverne vægter samarbejdet og kontakten mellem hund (herefter H) og fører (herefter F) højt, samt

Læs mere

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen 1. Start Rally Lydighed Begynderklassen I begynderklassen er hunden i snor og skal føres i løs line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder pladspositionen.

Læs mere

FORSVAR 1 1 august 2018 / FO

FORSVAR 1 1 august 2018 / FO FORSVAR 1 GENERELT: For at træne på FORSVAR 1 skal man have bestået BGK 2. Man starter i laveste klasse, som så skal bestås for at rykke til næste klasse. Hvis der bruges momenter fra andre programmer

Læs mere

DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal

DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal Øvelsen består af 2 madskåle eller lignende fristelser samt 2 kegler, stolper eller personer og der skal gås et 8-tal rundt om de to yderste kegler.

Læs mere

Dommervejledning. for. Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs. Tollerjagtprøve

Dommervejledning. for. Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs. Tollerjagtprøve Dommervejledning for Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Tollerjagtprøve Indholdsfortegnelse Skema til dommervejledning... 3 Tabel 1: Vejledende skema for bedømmelse af fejl og mangler i hundearbejdet

Læs mere

Rally Lydighed Oversigt 2014

Rally Lydighed Oversigt 2014 Det primære i øvelserne er markeret med fed og kursiv. Nr. Skilt 1 2 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9 10 11 Øvelse Begynderklassen Start. Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i

Læs mere

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde. Nærværende markprøveregler træder i kraft den 5. februar 2008.

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde. Nærværende markprøveregler træder i kraft den 5. februar 2008. Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER for stående jagthunde Nærværende markprøveregler træder i kraft den 5. februar 2008. 1 Kapitel 12. Apporteringsprøveregler for jagthunde 32. Prøvens mål er

Læs mere

FORSVAR 2 1 august 2019 / FO

FORSVAR 2 1 august 2019 / FO : Min: 300 point Max: 360 point. TANDVISNING: Max: 5 point. HF står med hunden på plads. På tegn fra dommeren går HF i gang med at fremvise hundens tænder, ved at HF krænger hundens læber til side, således

Læs mere

IMP-A (Auslese) er en avlsprøve på excellent præstationsniveau og en deltagelse på A-niveau kræver at hunden er avlsgodkendt nationalt.

IMP-A (Auslese) er en avlsprøve på excellent præstationsniveau og en deltagelse på A-niveau kræver at hunden er avlsgodkendt nationalt. Peter-W. Jürgensen, Nørre Have 7 DK 7100 Vejle DMK Peter-W. Jürgensen IMP-11. -13.Okt. 29.06.2013 Internationale Münsterländer Prüfung (IMP) Den internationale Münsterländersammenslutning (Kleine Münsterländer

Læs mere

FORSVAR 3 1 august 2018 / FO

FORSVAR 3 1 august 2018 / FO FORSVAR 3: Min: 365 point Max: 435 point. TANDVISNING: Max: 5 point. HF står med hunden på plads. På tegn fra dommeren går HF i gang med at fremvise hundens tænder, ved at HF krænger hundens læber til

Læs mere

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelserne er kopieret fra DKK (Dansk Kennel Klub) Regler for lydighedstræning Hunden trænes alle 13 træningsaftener af samme fører, som skal

Læs mere

BHR 18. september 2013

BHR 18. september 2013 Opdateringer til konkurrenceprogram 2012 samt bedømmelses beslutninger truffet på dommermøder. 28 09 2011 Besked udsendt af DKK BHU 14 01 2012 DKK Dommermøde 02 02 2013 DKK Dommermøde 24 08 2013 Dommermøde

Læs mere

LP-regler Øvelsen udføres som i klasse II, dog med den tilføjelse at langsom gang indgår i øvelsen.

LP-regler Øvelsen udføres som i klasse II, dog med den tilføjelse at langsom gang indgår i øvelsen. LP-regler 2009 19 KLASSE III 1. Fællesafdækning (4 minutter) (Koeff. 2 max. 20 p.) Hundene placeres ved siden af hinanden med ca. 3 meter imellem. På tegn fra dommeren kommanderes hundene i dæk, hvorefter

Læs mere

Mellem de enkelte øvelser skal hunden føres som under fri ved fod eller føres i line.

Mellem de enkelte øvelser skal hunden føres som under fri ved fod eller føres i line. Fællesbestemmelser - lydighed FÆLLESBESTEMMELSER FOR LYDIGHEDSØVELSERNE 1 6 Alle øvelser udføres uden line fri ved fod. Mellem de enkelte øvelser skal hunden føres som under fri ved fod eller føres i line.

Læs mere

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelserne er kopieret fra DKK (Dansk Kennel Klub) Regler for lydighedstræning Hunden trænes alle 13 træningsaftener af samme fører, som skal

Læs mere

DGI Fører og hund samarbejde

DGI Fører og hund samarbejde DGI Fører og hund samarbejde konkurrenceprogram FH 1 August 2003 Bedømmelseskriterier: Bedømmelserne af prøverne vægter samarbejdet og kontakten mellem hund (herefter H) og fører (herefter F) højt, samt

Læs mere

Appendiks til Dansk Politihundeforenings dommerkursus 2013.

Appendiks til Dansk Politihundeforenings dommerkursus 2013. DANSK POLITIHUNDEFORENING DOMMER- OG PROGRAMUDVALGET KELD ANDERSEN CARSTEN S. HANSEN VILLY SKAARUP Tlf.: 28718683 29248873 26523676 E-mail: dpu@danskpolitihundeforening.dk Appendiks til Dansk Politihundeforenings

Læs mere

Prøveregler Danmarks Jægerforbunds udvidet apporteringsprøve

Prøveregler Danmarks Jægerforbunds udvidet apporteringsprøve I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Formål: Prøvens formål er at fremme interessen og forståelsen hos Danmarks jægere for betydningen af veldresserede jagthunde for derigennem at medvirke til en højnelse af

Læs mere

Øvelsen udføres med min. 3.og max. 8 hunde i hver afdækning. Hundene afdækkes med min. 3 meters afstand.

Øvelsen udføres med min. 3.og max. 8 hunde i hver afdækning. Hundene afdækkes med min. 3 meters afstand. REGLER for lydighedsprøver 2013 KLASSE II 1. Fællesdæk (2 minutter) (Koeff. 2 max. 20 p.) Øvelsen udføres med min. 3.og max. 8 hunde i hver afdækning. Hundene afdækkes med min. 3 meters afstand. Når hundene

Læs mere

Der kan opnås 99 point. for at bestå bedømmelse 1 skal der opnås mindst 77 point.

Der kan opnås 99 point. for at bestå bedømmelse 1 skal der opnås mindst 77 point. Generelle bestemmelser: Alle øvelser udføres under dommerens kommando.der må ikke anvendes skarpt halsbånd, og hunden må ikke afstraffes før/under eller efter øvelserne. Hunden skal være i line mellem

Læs mere

Brugsprøve. Øvelsesbeskrivelsen for øvelser, som er taget fra DKK s program, skal altid tages fra det til enhver tid gældende DKK lydighedsreglement.

Brugsprøve. Øvelsesbeskrivelsen for øvelser, som er taget fra DKK s program, skal altid tages fra det til enhver tid gældende DKK lydighedsreglement. Brugsprøven er godkendt af DKK, alene for shelties og collies. Bestået brugsprøve indsendes til DKK, der noterer den på hundens stamkort. Brugsprøven skal være bedømt af en autoriseret DKK dommer, som

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Galten civile Hundeførerforening Gældende fra 01.01.2001

Galten civile Hundeførerforening Gældende fra 01.01.2001 KONKURRENCEPROGRAM FOR K-KLASSEN Øvelser: Lineføring 10x2 Stå 10x1 Sid 10x1 Dæk 10x1 Spring 10x2 Fremadsendelse m. indkald 10x1 --------------------------------------------------- I alt 80 Point. Galten

Læs mere

Brugsprøve (BRGPR) Sid i gruppe (1 minut) (Koeff. 3 max. 30 point) Fri ved fod (Koeff. 2 max. 20 point) Opdateret iflg. DKKs LP-Regler 2013

Brugsprøve (BRGPR) Sid i gruppe (1 minut) (Koeff. 3 max. 30 point) Fri ved fod (Koeff. 2 max. 20 point) Opdateret iflg. DKKs LP-Regler 2013 Brugsprøven er godkendt af DKK, alene for Shetland Sheepdog og collies. Bestået brugsprøve indsendes til DKK, der noterer den på hundens stamkort. Brugsprøven skal være bedømt af en autoriseret DKK dommer,

Læs mere

Ronderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande.

Ronderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande. Introduktion til rondering. Indledning Ronderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande. Oplæring af en hund i denne disciplin

Læs mere

Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line.

Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line. Hvalpekonkurrence Øvelse 1, lineføring Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line. Dommeren kan kommandere: fremad gå venstre om højre om omkring, 3 skridt fremad og

Læs mere

Øvelse: DcH B-klasse fremadsendelse

Øvelse: DcH B-klasse fremadsendelse Beskriv øvelsen: På signal fra dommeren gør hundeføreren og hund klar på et anvist startsted. Dette startsted er markeret af en port af 2 markeringspinde opsat med 3 skridt imellem. Føreren placerer sig

Læs mere

DM for redningshunde. Regelsæt pr. 17. februar 2009

DM for redningshunde. Regelsæt pr. 17. februar 2009 DM for redningshunde Regelsæt pr. 17. februar 2009 INDHOLD Generelle bestemmelser... 4 Eftersøgning / ruinsøg... 6 Lydighed... 8 Færdighed... 16 Sporsøg... 18 Feltsøg... 22 Rundering... 24 Point og prædikater...

Læs mere

Føreren må (men skal ikke) samtidig med afgivelse af "stå" kommandoen holde en hånd foran hunden, som dog ikke må berøres.

Føreren må (men skal ikke) samtidig med afgivelse af stå kommandoen holde en hånd foran hunden, som dog ikke må berøres. KLASSE 1 1. Lineføring (Koeff. 3 max. 30 p.) Dommeren dirigerer føreren, der skal gå naturligt. Hunden skal følge føreren ved dennes venstre side med skulderpartiet ud for førerens venstre ben i gang,

Læs mere

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard.

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard. Regler for deltagelse i IPO 3 DM og udtagelser Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point opnået ved 1 udtagelse,

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ALMINDELIGE BESTEMMELSER ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. KÅRINGER: Hunde, der fremstilles til kåring, skal være stambogsført i Dansk Kennel Klub og være en brugshunderace. Hvilke racer, der kan kåres, fremgår af Dansk Politihundeforenings

Læs mere

DGI Fører og hund samarbejde

DGI Fører og hund samarbejde DGI Fører og hund samarbejde konkurrenceprogram FH 3 August 2003 Bedømmelseskriterier for FH 3: Bedømmelserne af prøverne vægter samarbejdet og kontakten mellem hund (herefter H) og fører (herefter F)

Læs mere

2. Fri ved fod...0-6 + 10/10 Kommando ved prøve: Ingen. Øvelsen udføres som øvelse 1, men uden line.

2. Fri ved fod...0-6 + 10/10 Kommando ved prøve: Ingen. Øvelsen udføres som øvelse 1, men uden line. Bilag 3 Side 1 Lydighedshold LYDIGHEDSPROGRAM Viborg afdeling 1. Lineføring......0-6 + 10/10 Kommando ved prøve: Ingen. Hundens plads ved førerens side skal være således, at dens højre skulder er ud for

Læs mere

Runderingsteori Klaus Buddig

Runderingsteori Klaus Buddig Introduktion til rundering. Indledning Runderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande, indtil hundeføreren kommer frem.

Læs mere

KONKURRENCEPROGRAM. Gældende fra 1. januar 2013

KONKURRENCEPROGRAM. Gældende fra 1. januar 2013 Kære dommere Ved udskrivning af denne version af KONKURRENCEPROGRAM Gældende fra 1. januar 2013 skal i gå ind i jeres printers egenskaber og fortælle den, at den skal udskrive 2 sider på 1 så den udskriver

Læs mere

Ranch Team Challenge Regler

Ranch Team Challenge Regler Ranch Team Challenge Regler Indholdsfortegnelse: Om Ranch Team Challenge Side 2 Teamet Side 2 Hat Side 3 Hest Side 3 Rytter Side 3 Bid Side 3 Animal Handling Side 4 Point Side 4 Discipliner Side 6 Redigeret

Læs mere

Unghunde: ( 0 24 mdr.)

Unghunde: ( 0 24 mdr.) Unghunde: ( 0 24 mdr.) Løsgående hinter på afmærket bane med vinkler og stop. Afstås fra løsgående, reduceres pointtallet forlods med 3. Endvidere vises dæklydighed på kort og langt hold. "På langt hold"

Læs mere

Forsvarstræning med 5 stationer

Forsvarstræning med 5 stationer Forsvarstræning med 5 stationer Intervaltræning arbejde 30 sek / hvile 30 sek. Sammen 2 og 2. God i forbindelse med opvarmning. Ved alle øvelser arbejdes der med mindst én fod i gulvet ( slæbende ), lidt

Læs mere

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk Regler Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84 Fax: 43 26 23 86 E-mail: dai@dai-sport.dk

Læs mere

Kriterieplan for: Bringselmelding

Kriterieplan for: Bringselmelding Skrevet af: Helle Lund Pedersen, DcH Vestfyn, september 2010 Forudsætninger: Dette er en kriterieplan for selve bringselmeldingen, og ikke for træningen i at søge, løbemønster, blindsslag etc. Det forudsættes,

Læs mere

Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning. Pistol 15 m

Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning. Pistol 15 m Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning Pistol 15 m Pistol 15 m Opdateret september 2014 Generelle bestemmelser 1. Tilmeldelse 1.1. Deltagerberettigede er alle,

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1. Forsvarsspiller HVID 8 kaster sig frem mellem RØD 7 og RØD 2 og griber en tværaflevering, mens HVID 8 er i luften. HVID 8 lander på gulvet og glider 4-5 meter med bolden under kontrol, rejser sig hurtigt

Læs mere

Praktisk træning. Bakke. & bagpartskontrol. 16 Hund & Træning

Praktisk træning. Bakke. & bagpartskontrol. 16 Hund & Træning Praktisk træning Tekst: Karen Strandbygaard Ulrich Foto: jesper Glyrskov, Christina Ingerslev & Jørgen Damkjer Lund Illustrationer: Louisa Wibroe Bakke & bagpartskontrol 16 Hund & Træning Det er en fordel,

Læs mere

flyt fødderne og løb let!

flyt fødderne og løb let! Dansk Håndbold Forbund s Håndboldskoler for børn og unge 2002 flyt fødderne og løb let! - koordinations- og bevægelsestræning - DET TEKNISKE SATSNINGSOMRÅDE 2002: Koordinations- og bevægelsestræning Som

Læs mere

Indhold: Reglement udarbejdet marts 2006. Godkendt i DKK marts 2006. 1. udgave - marts 2006.

Indhold: Reglement udarbejdet marts 2006. Godkendt i DKK marts 2006. 1. udgave - marts 2006. 1 Indhold: Indledning.... side 3 Tilrettelæggelse af en WT... side 3 Etiske regler... side 3 Adgangsbetingelser... side 4 Bedømmelse... side 4 Praktiske forhold ved bedømmelse... side 5 Klasser og præmiering...

Læs mere

Reglement for TeamGym begynder-konkurrence 2012-2013

Reglement for TeamGym begynder-konkurrence 2012-2013 Reglement for TeamGym begynder-konkurrence 2012-2013 Vedtaget og udgivet august 2012 Med virkning til August 2012 Af Udvalget for TeamGym 2 1 Konkurrencebestemmelser 1.1 Hvad er en begynder-konkurrence

Læs mere

Velkomst og kaffe Orientering fra BHU Rettelser og præciseringer fra FCI 2013 Eventuelt

Velkomst og kaffe Orientering fra BHU Rettelser og præciseringer fra FCI 2013 Eventuelt Velkomst og kaffe Orientering fra BHU Rettelser og præciseringer fra FCI 2013 Eventuelt 3 Generelt SPROG (ikke nødvendigvis samme sprog til en hel gruppe) den anvendte kommando SKAL være en normalt anvendt

Læs mere

Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012.

Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012. Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for Heste/Ponyer af forskellig race 2012 Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012.

Læs mere

LEKTIONSPLAN Program: Unghundeklasse Emne: Gerningssted

LEKTIONSPLAN Program: Unghundeklasse Emne: Gerningssted Bilag 35 Indlæring Feltet Genstande Ros og godbid Kommando Synsretning mindskes Størrelse og alder Nedgravede Program: Unghundeklasse Emne: Gerningssted En stor del af indlæringen har oftest allerede fundet

Læs mere

Rally Øvelsesbeskrivelser 2019

Rally Øvelsesbeskrivelser 2019 Generelt I begynderklassen er hunden i line og skal føres i løs line. I øvrige klasser er hunden uden line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder venstreposition

Læs mere

Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde (Regler for Egnethedsprøve) - 2. februar 2016 -

Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde (Regler for Egnethedsprøve) - 2. februar 2016 - Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde (Regler for Egnethedsprøve) - 2. februar 2016-1. Formål 1 Prøven har til formål at sikre kvaliteten af nye hunde, der ønskes optaget

Læs mere

Eliteklassen (FCI Class 3)

Eliteklassen (FCI Class 3) Eliteklassen (FCI Class 3) ØVELSE 1 Sid i gruppe i 2 minutter [Koef. 2] Førerne udenfor hundenes synsvidde ØVELSE 2 Dæk i gruppe i 1 minut og indkald [Koef. 2] Kommandoer: Udførelse: Sid, Bliv, Dæk og

Læs mere

Velkommen til gennemgang af LP1-3 d

Velkommen til gennemgang af LP1-3 d Velkommen til gennemgang af LP1-3 d. 18.04.2010 Dagens program Øvelse i hvilke faktorer spiller ind Pause Generelt Dommerens rolle og forventninger Førerens rolle og forberedelse Pause Gennemgang af klasse

Læs mere

Goalball Gældende fra 1. september 2000

Goalball Gældende fra 1. september 2000 1. Alment om goalball. 1.1. En kamp spilles af 2 hold, som hver består af tre(3) spillere, og med et maksimum af tre(3) udskiftningsspillere på hvert hold. Der spilles i en sportshal/gymnastiksal på en

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle regler for konkurrencepløjning SIDE

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle regler for konkurrencepløjning SIDE 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle regler for konkurrencepløjning SIDE 1.1. Plove 2 1.2. Typer af pløjejord 2 1.3. Afsætning af pløjestykker 2 1.4. Pløjetid 4 1.5. Furestørrelse 5 1.6. Forseelser fradrag

Læs mere

REGLEMENT FOR RALLY - LYDIGHED

REGLEMENT FOR RALLY - LYDIGHED REGLEMENT FOR RALLY - LYDIGHED DGI Gældende fra 1. juli 2010 Revideret ultimo august 2010 og gældende herfra 1 DGI agilitys reglement for Rally Lydighed Dette reglement er udarbejdet af DGI agility i juni

Læs mere

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål)

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) 1. Løbe med bold (drible) 2. Retningsskift med bold 3. Rulle med bolden under fodsålen. 4. Korte rytmer med bold 5. Trække bold baglæns med fodsål 6. Sparke

Læs mere

KOMMANDOER. 15.1 Formål. 15.2 Indledning. At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer.

KOMMANDOER. 15.1 Formål. 15.2 Indledning. At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer. 15.1 Formål KOMMANDOER At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer. 15.2 Indledning En god styrmand skal kunne give sit mandskab korrekte, præcise og klare kommandoer i

Læs mere

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark Ændringen af reglementet er godkendt af DKK Nærværende reglement tiltrædes og er gyldig fra 01.01.2016. Udgivet

Læs mere

Crosskart Sportsligt Reglement 2015. Indhold. 1. Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Løbsserie 1.4 Løbsregler 1.5 Startnummer 1.

Crosskart Sportsligt Reglement 2015. Indhold. 1. Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Løbsserie 1.4 Løbsregler 1.5 Startnummer 1. DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION REGLEMENT FOR CROSSKART Crosskart Sportsligt Reglement 2015 Indhold 1. Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Løbsserie 1.4 Løbsregler 1.5 Startnummer 1.6 Præmier 2. Løbsanmeldelse

Læs mere

FINA REGLER FOR SVØMNING I ÅBENT VAND 2001-2002 INDHOLDSFORTEGNELSE

FINA REGLER FOR SVØMNING I ÅBENT VAND 2001-2002 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 01 OWS 1 Åbent vand svømning 02 OWS 2 Officials 03 OWS 3 Officials pligter 04-11 OWS 4 Starten 12-13 OWS 5 Konkurrenceområdet 14-15 OWS 6 Løbet 16-18

Læs mere

Nyheder og ændringer IPO3 --> IGP3

Nyheder og ændringer IPO3 --> IGP3 Nyheder og ændringer fra IPO3 til IGP3 Generelle bestemmelser Social omgængelighed Side 7 En hund, der på et hvilket som helst tidspunkt af konkurrencen / prøven (før, under eller efter egen deltagelse)

Læs mere

Aabenraa og Omegns afdeling

Aabenraa og Omegns afdeling - 1 - KÅRINGSPROGRAM Øvelser: (1) Lineføring Hunden skal føres på venstre side af føreren, således at dens højre skulder er ud for førerens venstre knæ. Hunden skal uden kommando sætte sig ved førerens

Læs mere

VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning.

VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning. Dansk Retriever Klub. VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning. Indledning. B-prøver afholdes normalt uden for den egentlige

Læs mere

AFAs konkurrencebetingelser

AFAs konkurrencebetingelser AFAs konkurrencebetingelser Generelt: 1) Billeder, som deltager i konkurrencer, skal være optaget af den der indleverer billederne. Billeder kan afleveres som enkeltstående billeder eller indgå i en serie.

Læs mere

Rally Øvelsesbeskrivelser 2019

Rally Øvelsesbeskrivelser 2019 Generelt I begynderklassen er hunden i line og skal føres i løs line. I øvrige klasser er hunden uden line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder venstreposition

Læs mere