FORSIDE Håndbog for FCI s brugsprøvedommere IPO/ BHP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSIDE Håndbog for FCI s brugsprøvedommere IPO/ BHP"

Transkript

1 FORSIDE Håndbog for FCI s brugsprøvedommere IPO/ BHP Dansk Kennel Klubs BHU Marts

2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORSIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER 3 SPORARBEJDET 3 LYDIGHEDSARBEJDET 3 FORSVARSARBEJDET 3 DISKVALIFIKATION: 4 VÆSENSTEST 5 SPORARBEJDET: 6 LYDIGHEDSARBEJDET: 9 GENERELT: 9 ØVELSER I LYDIGHED: 11 FORSVARSARBEJDET 16 GENERELT 16 ØVELSER I FORSVARSARBEJDET 16 DIVERSE: 23 SKITSER: 24 Marts

3 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR BEDØMMELSER AF IPO/ BHP-PROGRAMMERNE Ved førstegangsprøve i IPO 1 eller BHP 1 skal alle tre grupper bedømmes af den samme dommer Husk bestået FP som adgangskrav til IPO 1, BHP 1, SPH 1 pr (Adgangskrav til SPH2/ IPO SPH er en bestået SPH 1). SPORARBEJDET Der ønskes, at hundene er sikre og viser overbevisende intensivt og vedholdende sporarbejde afpasset det enkelte uddannelsestrin. Det frejdige arbejde skal prioriteres højt. Enhver form for tvang over for hunden er ikke tilladt. LYDIGHEDSARBEJDET I lydighedsarbejdet lægges der meget stor vægt på, at der ikke fremføres hunde, der er frataget enhver form for selvtillid og kun tjener som sportsrekvisitter for hundeføreren. Under alle øvelser ønskes et frejdigt arbejde kombineret med koncentration og opmærksomhed mod hundeføreren. Dette forhold skal klart afspejles i dommerens bedømmelse. FORSVARSARBEJDET Under forsvarsarbejdet får hunden mulighed for at vise, at den er i stand til at klare de fysiske og psykiske belastninger, en brugshund nødvendigvis må kunne klare. Marts

4 Følgende skal iagttages og klart fremgå af dommerens kommentarer. Hundens evne til at klare de fysiske og psykiske påvirkninger forsvarsarbejdet medfører Hundens evne til at reagere Hundens evne til at afreagere Hundens uddannelsesniveau Hundens førbarhed og samarbejde med hundeføreren DISKVALIFIKATION: 1. Diskvalifikation med indberetning. (Prøven afbrydes og evt. opnåede point bortfalder). Begrundelse for diskvalifikationen indføres i resultathæftet og på resultatlisten. væsensmangler usportslig adfærd. overtrædelse af dyreværnsbestemmelserne. brud på gældende etiske regler. bevidst overtrædelse af prøveprogrammet. En afbrydelse af prøven som følge af ovenstående skal i alle tilfælde indberettes til Dansk Kennel Klub. (Skema findes på DKKs hjemmeside). 2 a. Diskvalifikation uden indberetning. (Prøven afbrydes og evt. opnåede point bortfalder). hvis hunden ikke lader sig kontrollere. hvis hunden i forsvarsarbejdet tager fat andre steder end i ærmet. hvis hunden først slipper efter hundeførerens fysiske påvirkning. 2 b. Diskvalifikation uden indberetning. (Prøven afbrydes og der gives 0 point i den pågældende gruppe Point opnået i de øvrige grupper bibeholdes. hvis hunden på sporet giver efter for sin jagtdrift og ikke efter 3 kommandoer kan sættes på sporet igen. hvis hunden ikke afleverer en opsamlet genstand eller apportbuk efter 3. kommando. hvis hunden under prøven forlader banen eller hundeføreren og ikke kommer tilbage efter 3. kommando. hvis hunden i en forsvarsøvelse ikke slipper efter 3. kommando. Marts

5 VÆSENSTEST Gennemføres ved alle prøver, før opstart af første disciplin. Hundens væsen observeres under hele prøveforløbet. Gennemførelse af væsenstest 1. Væsenstesten skal under normale omstændigheder foregå på et for hunden neutralt sted. 2. Alle deltagende hunde skal fremføres enkeltvis for dommeren. 3. Hunden fremføres i en almindelig line. Linen skal holdes løs. 4. Dommeren skal undlade enhver form for provokation. Det er ikke tilladt dommeren at tage fat i hunden 5. Id-kortrollen er en del af væsenstesten. Er tatoveringsnummeret utydeligt noteres de bogstaver og / eller tal der kan læses. Ejere af chip-mærkede hunde skal sørge for at scanner er til stede, så identifikationen kan gennemføres. Bedømmelse: Positiv adfærd: Under testen forholder hunden sig f.eks. neutral, selvbevidst, sikker, tryg, opmærksom, temperamentsfuld, frejdig. Grænsetilfælde: Hunden forholder sig f.eks. noget urolig, lettere nervøs, lidt usikkert. Sådanne hunde godkendes, de skal dog iagttages nøje under prøveforløbet. Negativ adfærd / respektivt dårligt væsen: Hunde forholder sig f.eks. sky, usikker, bange, skudræd, ikke førbar, bidsk, aggressiv (diskvalifikation). Diskvalifikation: Hunde der ikke består væsenstesten diskvalificeres og kan ikke deltage i prøven. Diskvalifikationen skal indføres i resultathæftet med angivelse af den pågældende væsensmangel. Hunde som er diskvalificeret p.g.a. dårligt væsen skal indberettes skriftligt til Dansk Kennel Klub (skema) og pågældende Brugshundeudvalg/ brugshundeansvarlig hvorunder dette sorterer. Marts

6 SPORARBEJDET: Hundeføreren: Skal kunne indleve sig i sporarbejdet. Han skal kunne tolke sin hunds reaktioner, koncentrere sig om sporarbejdet og ikke lade sig distrahere af ting der sker i området. Dommeren: Skal ikke kun iagttage hund og fører. Han skal også iagttage arealets beskaffenhed, vejrliget, afledninger og tidsfaktoren. Hans bedømmelse må bero på en samlet vurdering af følgende faktorer.: Søgeadfærden (søgetempo på siderne, før og efter vinklerne og ved genstandene). Uddannelseskvalitet (hektisk opstart, trykket adfærd, undvigeadfærd). Ikke tilladt hjælp fra hundeføreren Sværhedsgrader ved udarbejdelse af sporet Jordbundsforhold (bevoksning, sand, arealskift, møg ). Vindforhold Vildtveksler Vejr (varme, kulde, regn, sne). Skift i vejrlig Efter at HF har meldt sig til sporarbejdet, skal dommeren placere sig så han er i stand til at iagttage arbejdet og samtidig se/ høre evt. hjælp fra HF. Afstanden til hund og fører skal vælges så hunden og hundeføreren ikke føler sig trængt. Dommeren skal følge hund/ fører under hele sporforløbet. Dommeren skal bedømme med hvilken iver, sikkerhed/ usikkerhed eller flygtighed hunden løser sporopgaven. Pointfordeling: Der bør tages hensyn til de enkelte siders længde og sværhedsgrader. Påsætning: Ved opstart på sporet, melder HF til med sporklar hund (Sele og line er påsat hunden). Efter tilmelding føres hunden roligt og direkte til sporflaget. Tvang er ikke tilladt. Bedømmelsen starter ved sporflaget, når HF har givet den 1. søgekommando. Påsætning, også efter genstandene, foregår ved hunden. Der er her ikke tale om en grundstilling, det tillades føreren at tage linien op umiddelbart bag ved hunden. Påbegynder en hund ikke sporarbejdet efter 3. påsætning afbrydes øvelsen. Det er ikke tilladt at foretage nye påsætninger i det videre sporforløb. (Ny påsætning er: hund i grundstilling, hund holdes i halsbånd eller når sporlinen kortes helt op.) Fast pointfradrag på 4. Det bedømmes ikke som ekstrapåsætninger så længe hundeføreren holder i enden af linen, og hunden søger selvstændigt også selv om den passerer hundeføreren Lægger en hund sig ned er det ikke automatisk ensbetydende med en falsk påvisning. Arbejder hunden videre på kommandoen søge trækkes 2 point i IPO/ BHP og SPH1, 1 point i SPH2 og IPO SPH Går hundeføreren hen til hunden er der tale om en falsk påvisning. Marts

7 Lejlighedsvis ros er tilladt på alle prøvetrin. Der skelnes mellem nødvendig og unødvendig ros. Det er vigtigt, at hunden får lejlighed til at vise, at den kan udarbejde de enkelte momenter uden førerhjælp. Kommando søge må kun gives ved start og efter genstande. Afledning i SPH: Afbrud hvis hunden følger afledningen mere end 10 m. Langsider: Hurtigt eller langsomt sporsøg er ikke kriterium for bedømmelse hvis hunden søger intensivt. Der skal lægges vægt på at hunden viser intensivt sporsøg under hele forløbet. Det bedømmes ikke som fejl hvis hunden kontrollerer uden at forlade sporet. Linen kan hænge løst når afstanden ikke mindskes væsentligt. Det er ikke en fejl hvis linen rører jorden Hindrer hundeføreren hunden i at forlade sporet, giver dommeren HF besked om at følge hunden. Efterkommes dette ikke afbrydes sporarbejdet. Sporarbejdet afbrydes hvis hunden kommer mere end 10 m væk fra sporet. Vinkler: Skal udarbejdes sikkert. Det bedømmes ikke som fejl hvis hunden kontrollerer fremad, til højre eller venstre uden at kredse i vinklen. Genstande: Skal påvises sikkert og tæt i søgeretningen. En let skrå påvisning betragtes ikke som fejl. Det betragtes som fejl hvis hunden under påvisning ligger meget skråt (mere end 45 gr) på genstandene eller vender sig mod HF. Genstande der kun påvises efter kraftig hjælp skal bedømmes som ikke fundne. Dette er f.eks. tilfældet ved hjælp med linen, ved kommando eller hvis hunden forhindres i at søge videre. Genstande kan påvises liggende, siddende eller stående. Det er ikke en fejl hvis hunden bruger flere påvisningsformer på samme spor. Hundeføreren må ikke stå foran hunden under fremvisning af genstandene. Samler hunden op, kan den blive stående, sætte sig eller komme tilbage til hundeføreren. Det betragtes som fejl hvis hunden går fremad med genstanden i munden eller hvis den samler op i liggende stilling. Kommer hunden tilbage, må hundeføreren ikke gå hen mod hunden. Her skal hunden forholde sig roligt indtil den sættes på sporet. Påviser hunden genstanden i stedet for som oplyst at samle op eller omvendt, kan der maximalt opnås 50% af pointene for den pågældende genstand. Uanset om hunden samler op eller påviser, skal hundeføreren altid være ved hunden under påsætning. En hund der ikke afleverer en opsamlet genstand efter 3. kommando skal diskvalificeres. Diskvalifikation 2 b. Marts

8 Vildt: Giver hunden under sporarbejdet efter for jagtdriften kan hundeføreren anvende kommando dæk for at forhindre dette. (der trækkes indtil 8. point) Sporarbejdet genoptages på dommerens anvisning Lykkes det ikke at få hunden i gang igen diskvalificeres. Diskvalifikation 2 b. Afmelding: Efter afslutning melder HF fra hos dommeren og fremviser de fundne genstande. Det er ikke tilladt at lege med eller fodre hunden inden der er meldt fra hos dommeren og denne har afgivet sine kommentarer for det viste arbejde. Tidsgrænse: Kan et team ikke udarbejde sporet inden for den angivne tid afbryder dommeren sporarbejdet. Det indtil da udførte arbejde bedømmes. Ved SPH2 og IPO SPH skal der ikke ske afbrud, hvis hunden er i gang med at udarbejde sidste side ved tidens udløb. Marts

9 LYDIGHEDSARBEJDET: GENERELT: Apportbukke: Der må ikke anvendes egne apportbukke Der må ikke spyttes på apportbukken Det er ikke tilladt at give hunden apportbukke i munden inden øvelsen Hunden skal følge hundeføreren ved afhentning og aflevering af apportbukken Spring: Flugtspring: Højde 100 cm. Bredde 150 cm. Klatrespring: Højde 180, bredde 150 cm cm mellem siderne i bunden. Prøvespring er ikke tilladt Pistol: 6 mm. Skjul: Skal stå på pladsen Påbegyndelse af øvelserne: Dommeren giver tegn til påbegyndelse af hver øvelse. Tilmelding: Sker med hunden i grundstilling. Ved færdselsprøven med hunden i line. Ved IPO/ BHP med hunden fri ved fod Hundeførernes fysiske tilstand: Hundefører der pga. et fysisk handicap ikke kan føre hunden på venstre side, kan føre den på højre side. De udførelsesbestemmelser der i prøveprogrammet angives som venstre side, erstattes med højre side. Grundstilling: Alle øvelser starter og slutter i grundstilling. Bredstående stilling er ikke tilladt. Alle øvelser i lydighedsarbejdet udgår fra grundstillingen. Det er kun tilladt at indtage én grundstilling før hver øvelse. Slutgrundstillingen kan danne udgangspunkt for næste øvelse. Marts

10 Øvelsesafviklingen (opmarch): Fra grundstilling følger opmarchen på mindst 10 og højst 15 skridt inden der afgives kommando. Fejl i grundstilling og opmarch skal inddrages i bedømmelsen af de enkelte øvelser. Programmet foreskriver mindst 30 skridt. Det overlades til hundeføreren om han vil gå ud over de 30 skridt. Dommeren kan fastlægge et maksimum for afstand. Ros: Det er tilladt at give en kort ros efter hver øvelse mens hunden sidder i grundstilling. Derefter kan der indtages en ny grundstilling. Det er vigtigt at 3 sek-reglen overholdes Opdeling af øvelserne: I øvelser med todelte momenter (sit under gang, afdækning med indkald, stå under løb og stå under gang) sikres en differentieret bedømmelse ved opdeling af øvelsen: a) Grundstilling, opmarch, kommando = 5 point b) adfærd til afsluttende grundstilling = 5 point Ved alle øvelser skal hundens adfærd bedømmes fra udgangsgrundstillingen til den har indtaget grundstilling ved afslutning af øvelsen. Kommandoer: Er foreskrevet i programmet. Hundens navn kan anvendes ved indkald i stedet for her. Brug af såvel navn som her regnes for dobbeltkommando. Udfører en hund ikke en øvelse på 3. kommando skal øvelsen afbrydes (mangelfuldt - 0 point) Bedømmelser 1. ekstrakommando: tilstrækkeligt for den pågældende del af øvelsen 2. ekstrakommando: mangelfuldt for den pågældende del af øvelsen 3 sekunders regel, skal overholdes mellem alle øvelsesdele. Marts

11 ØVELSER I LYDIGHED: LINEFØRING (FP)/ FRI VED FOD: Udførelse beskrevet i prøveprogrammet. Følgende iagttages: Rolig og korrekt grundstilling ved start Frejdigt og opmærksomt arbejde ud for hundeførerens venstre knæ Hjælp fra hundeføreren Adfærd ved afgivelse af skud Opmærksomme og tætte vendinger Adfærd ved holdt Adfærd i gruppe Adfærd i afsluttende grundstilling Omkringvendinger to muligheder Hunden går bag om hundeføreren Hunden drejer 180 grader til venstre på stedet. Gang: Gennemføres i naturlig gang Løb: Gennemføres naturligt ikke sprint Langsom gang: Normal skridtlængde Længden af sider efter vendinger skal være mellem 15 og 20 skridt Gruppe: Der vises en venstre og en højrevending omkring personer i gruppen. F.eks. i form af et 8-tal Der skal vises mindst et holdt i nærheden en af personerne i gruppen. Dommeren kan forlange at øvelsesdelen i gruppen gentages. Husk to gange gruppe ved Færdselsprøven. Skud: Afgives under fri ved fod på den første side. Første skud efter ca 15 skridt, det andet ca. 5 sek efter. SIT ØVELSEN: Udførelse beskrevet i prøveprogrammet Følgende iagttages: Rolig og korrekt grundstilling ved start Frejdig og opmærksom opmarch Hurtig og korrekt udførelse på kommando uden hjælp fra hundeføreren Hundens adfærd når hundeføreren går væk fra og kommer tilbage til hunden Adfærd i sidste grundstilling Marts

12 AFDÆKNING MED INDKALD: Udførelse beskrevet i prøveprogrammet Følgende iagttages: Rolig og korrekt grundstilling ved start Frejdig og opmærksom opmarch Hurtig og korrekt udførelse på kommando uden hjælp fra hundeføreren Hundens adfærd når hundeføreren går/ løber væk fra hunden Hurtig og målrettet indløb efter kommando uden at skifte gangart Sidde korrekt og opmærksomt foran HF Hurtigt og frejdig indtagelse af grundstilling STÅ UNDER GANG: Udførelse beskrevet i prøveprogrammet Følgende iagttages: Rolig og korrekt grundstilling ved start Frejdig og opmærksom opmarch Hurtig og korrekt udførelse på kommando uden hjælp fra hundeføreren Hundens adfærd når hundeføreren går væk fra og kommer tilbage til hunden Hurtigt og frejdig indtagelse af grundstilling STÅ UNDER LØB: Udførelse beskrevet i prøveprogrammet Følgende iagttages: Rolig og korrekt grundstilling ved start Frejdig og opmærksom opmarch Hurtig og korrekt udførelse på kommando uden hjælp fra hundeføreren Hundens adfærd når hundeføreren løber væk fra hunden Hurtig og målrettet indløb efter kommando uden at skifte gangart Sidde korrekt og opmærksomt foran HF Hurtigt og frejdig indtagelse af grundstilling APPORT: Udførelse beskrevet i prøveprogrammet Er kastet udført meget skævt, kan der kastes om. Hunden skal blive siddende. (gælder for alle apporteringsøvelser) Forlader hundeføreren sin udgangsposition, bedømmes øvelsen i mangelfuldt. Bringes apporten ikke tilbage, (hvis hunden lader apporten falde og ikke samler den op igen, kommando er mulig, eller hvis hundeføreren skal forlade sin udgangsposition for at få fat i apporten) fratrækkes alle point. Følgende iagttages: Rolig og korrekt grundstilling ved start Hurtig, målrettet og frejdigt løb ud til apportbukken Hurtig og korrekt opsamling Bringe apporten hurtigt og frejdigt tilbage Tyggeri og leg med apporten Sidde korrekt og opmærksomt foran HF Holde apporten roligt og aflevere hurtigt på kommando Hurtigt og frejdig indtagelse af grundstilling Marts

13 FLUGTSPRING MED APPORT: Udførelse beskrevet i prøveprogrammet Pointfordeling ved flugt- og klatrespring Fremadspring = 5 point Apportering = 5 point Tilbagespring = 5 point For at opnå point skal 2 af de 3 momenter udføres. Strejf, der trækkes 0,5 til 1 point pr spring Afsæt, der trækkes 1,5 til 2,0 point pr spring Forlader hundeføreren sin udgangsposition, bedømmes øvelsen i mangelfuldt. Følgende iagttages: Rolig og korrekt grundstilling ved start Løsne sig fra HF frejdigt og målrettet ved kommando Hurtig, målrettet og frejdigt fremadspring (berøring, strejf, afsæt Hurtig og korrekt opsamling Bringe apporten hurtigt og frejdigt tilbage Hurtig, målrettet og frejdigt tilbagespring (berøring, strejf, afsæt Tyggeri og leg med apporten Sidde korrekt og opmærksomt foran HF Holde apporten roligt og aflevere hurtigt på kommando Hurtigt og frejdig indtagelse af grundstilling KLATRESPRING MED APPORT: Udførelse beskrevet i prøveprogrammet For at opnå point skal 2 af de 3 momenter udføres. Forlader hundeføreren sin udgangsposition, bedømmes øvelsen i mangelfuldt. Følgende iagttages: Rolig og korrekt grundstilling ved start Løsne sig fra HF frejdigt og målrettet ved kommando Hurtig, målrettet og frejdigt fremadspring Hurtig og korrekt opsamling Bringe apporten hurtigt og frejdigt tilbage Hurtig, målrettet og frejdigt tilbagespring Tyggeri og leg med apporten Sidde korrekt og opmærksomt foran HF Holde apporten roligt og aflevere hurtigt på kommando Hurtigt og frejdig indtagelse af grundstilling FREMADSENDELSE MED AFDÆKNING: Udførelse beskrevet i prøveprogrammet Fremadsendelsen skal være mindst 30 skridt. Dommeren giver tegn til afdækning og til at tage hunden i den afsluttende grundstilling. Efterkommer hundeføreren ikke dommerens tegn, eller løber hunden videre efter kommando skal der fratrækkes point. Marts

14 Følgende iagttages: Rolig og korrekt grundstilling ved start Frejdig og opmærksom opmarch Løsne sig frejdigt fra HF ved kommando Løbe hurtigt, lige og målrettet fremad Hurtig og naturlig reaktion på dækkommando Hundens adfærd når hundeføreren kommer ind til hunden Hurtigt og frejdig indtagelse af grundstilling AFDÆKNING MED AFLEDNING: Udførelse beskrevet i prøveprogrammet Dommeren giver tegn til afdækning og til at tage hunden i den afsluttende grundstilling. Der gives ikke point hvis hunden forlader afdækningsstedet inden det andet team har fuldført Øvelse 3, IPO/ BHP1 Øvelse 4, IPO/ BHP2 Øvelse 5, IPO/ BHP 3 Kommer hunden ved afhentning hundeføreren i møde bedømmes øvelsen i tilstrækkeligt. Følgende iagttages: Rolig og korrekt grundstilling ved start Hurtig og naturlig reaktion på dækkommando Rolig og sikker afdækning under fremførelsen Adfærd ved skud Hundens adfærd når hundeføreren kommer tilbage til hunden Hurtigt og frejdig indtagelse af grundstilling Marts

15 AFHENTNING AF HUNDEN: Hundeføreren skal gå direkte og i normal gangart ind til hunden efter tegn fra dommeren. Hundeføreren kan gå ind til hunden forfra eller bagfra ADFÆRD MELLEM ØVELSERNE: Hunden skal føres fri ved fod mellem alle øvelserne og ved afhentning af apportbukke. Det er ikke tilladt at motivere hunden. GLEMT ØVELSE: Glemmer hundeføreren en øvelse, skal dommeren straks bede hundeføreren udføre den pågældende øvelse. Der trækkes ikke point. AFMELDING / KOMMENTERING: Efter afmelding sætter hundeføreren - på dommerens anvisning - line på hunden. Hunden skal føres på plads indtil ekvipagen har forladt banen. Marts

16 FORSVARSARBEJDET GENERELT Placering af skjul: Se prøveprogrammet Figurantarbejdet: Se Bestemmelser for figuranter i prøveprogrammet. Tilmelding: Hundeføreren melder sig til dommeren med hunden fri ved fod. Går derefter til udgangspositionen for ronderingen og indtager grundstilling. Ronderingen påbegyndes på tegn fra dommeren. Kan hundeføreren ikke melde til på korrekt vis, hvis hunden f.eks. løber ind i skjulet eller forlader pladsen og ikke kommer tilbage på 3. kommando, medfører dette diskvalifikation. Diskvalifikation 2 a. Der foretages ikke bedømmelse af DSB. Markeringer: Skal være synlige for hundefører, dommer og figurant. Figurantens udgangspunkt for flugten Hundens udgangspunkt for flugten Udgangspunkt for modprøven Faser i forsvarsøvelserne: Grebsfase Belastningsfase Overgangsfase Slipfase Bevogtningsfasen Prøveprogrammet foreskriver entydigt, at hunden i forsvarsøvelserne kun må tage fat i beskyttelsesærmet. ØVELSER I FORSVARSARBEJDET RONDERING: Udførelse beskrevet i prøveprogrammet Kommando her kan anvendes sammen med hundens navn Det er ikke tilladt at sende hunden direkte til sidste skjul Følgende iagttages: Grundstilling ved øvelsens start Ekstra kommandoer og tegn Hundeføreren bliver på midterlinjen Normal gangart Opmærksomhed Førbarhed Alle skjul findes og rundes Hunden er foran hundeføreren Marts

17 Finder hunden ikke figuranten i sidste skjul efter 3 forsøg afbrydes gruppe c. I resultathæftet anføres Afbrudt. DSB bedømmes ikke og der gives ikke point. Pointfradrag for ikke udførte udslag: IPO/ BHP1 2,5 point / udslag IPO/ BHP2 1,0 point / udslag IPO/ BHP3 1,5 point / udslag BEVOGTNING OG STANDHALS: Udførelse beskrevet i prøveprogrammet Bevogtning: Hunden skal bevogte figuranten tæt, selvsikkert og vedholdende indtil den kaldes ud. Følgende betragtes som fejl i bevogtningen: (gælder alle bevogtningsfaser) Uopmærksomhed Går momentvis væk fra figuranten Bevogtning på afstand Usikkerhed Lader sig distrahere Kigger efter hundeføreren Belaster ved at springe op ad, støde mod eller berøre figuranten Tager fat i ærmet. Let. Kraftigt. Kraftigt og holder fast Kommer hundeføreren i møde Ved belastning af figuranten fratrækkes for: Stød, springen op ad mv. indtil 2 point Greb i ærmet indtil 9 point Hunden diskvalificeres, hvis den griber fat andre steder end i ærmet. Diskvalifikation 2 a. Ved væsensmangler diskvalifikation 1. Hvis hunden efter at have fundet figuranten forlader denne, kan den sendes én gang til. Bliver hunden kan forsvarsarbejdet fortsætte, standhals og bevogtning bedømmes i mangelfuldt. Forlader hunden igen figuranten afsluttes forsvarsarbejdet. I resultathæftet anføres Afbrudt. DSB bedømmes ikke og der gives ikke point. Marts

18 Standhals: Skal være energisk og vedvarende indtil hunden kaldes ud. Følgende betragtes som fejl i standhalsen: Manglende standhals Starter ikke straks Pauser Ophør når hundeføreren nærmer sig Pointfradrag ved: Svag standhals manglende energi, indtil 2 point Manglende standhals, 5 point Udkald: Hunden kaldes ud på tegn fra dommeren og skal vise absolut førbarhed. Ved udkaldet skal HF afgive to kommandoer Her og Plads Kommandoerne skal være tidsmæssigt adskilte. Følgende betragtes som fejl: Hunden sidder ikke eller uroligt i grundstilling Manglende førbarhed Hunden ikke bliver i grundstilling når figuranten træder ud af skjulet Ekstrakommandoer eller tegn for at udføre lydighedsmomenterne. FLUGT: Udførelse beskrevet i prøveprogrammet Hunden skal forhindre flugtforsøget/ stoppe figuranten med et energisk greb. Hunden skal slippe selvstændigt eller på en enkelt kommando, når figuranten har indstillet flugten og efterfølgende bevogte figuranten opmærksomt. Hunden føres fri ved fod til udgangspunkt for flugten. Dommeren giver tegn til flugt og til ophør. Følgende betragtes som fejl: Hjælpekommandoer under flugten Usikkert greb Uroligt greb i de enkelte faser Falder af ærmet Manglende effektivitet under flugten Uopmærksomhed i bevogtningen Tager fat i ærmet eller belaster under bevogtning. Forsvarsarbejdet afbrydes hvis hunden ikke forhindrer flugten inden for 20 skridt DSB bedømmes: Utilstrækkelig Marts

19 AFVÆRGELSE AF OVERFALD: Udførelse beskrevet i prøveprogrammet. Bevogtningsfase inden overfald 5 sekunder. 2 stokkeslag Hunden skal afværge overfaldet med et energisk greb. Hunden skal under hele forløbet vise sig upåvirket og arbejde med et fuldt, effektivt og frem for alt et fast greb. Hunden skal slippe selvstændigt eller på en enkelt kommando, når figuranten har indstillet trængningen og efterfølgende bevogte figuranten opmærksomt. Følgende betragtes som fejl: Vigen ud til siden, men tager fat i ærmet Hjælpekommandoer under forløbet Usikkert greb Uroligt greb i de enkelte faser Påvirket under belastningen Manglende effektivitet under trængningen Uopmærksomhed i bevogtningen Tager fat i ærmet eller belaster under bevogtning. Øvelsesafslutning: Hundeføreren går i normal gangart direkte ind til hunden og tager den i grundstilling. Stokken tages ikke fra figuranten. IPO/ BHP1, dommeren giver anvisning til hundefører og figurant for modprøven. IPO/ BHP2 og 3, hundeføreren gør klar til rygtransport Følgende betragtes som fejl: Manglende grundstilling Ekstrakommandoer Manglende førbarhed Holden i halsbåndet RYGTRANSPORT: (IPO/ BHP 2 og IPO/ BHP 3) Udførelse beskrevet i prøveprogrammet Hunden skal under hele rygtransporten gå korrekt ved hundeføreren og samtidig fokusere på figuranten Afstanden til figuranten er 5 skridt. Følgende betragtes som fejl: Hunden går foran Hunden viger ud til siden Afstanden overholdes ikke Hundeførerhjælp i form af Lyd eller tegn Ændring af gangart Holden i halsbåndet Er det ikke muligt at gennemføre en rygtransport afbrydes forsvarsarbejdet med diskvalifikation 2 a. DSB bedømmes ikke. Marts

20 OVERFALD EFTER RYGTRANSPORT: Udførelse beskrevet i prøveprogrammet Hunden skal afværge overfaldet med et energisk greb. Hunden skal under hele forløbet vise sig upåvirket og arbejde med et fuldt, effektivt og frem for alt et fast greb. Hunden skal slippe selvstændigt eller på en enkelt kommando når figuranten har indstillet trængningen og efterfølgende bevogte figuranten opmærksomt. Følgende betragtes som fejl: Vigen ud til siden, men tager fat i ærmet Hjælpekommandoer under forløbet Manglende selvsikkerhed under overfaldet Manglende dybde og energi i grebet Uroligt greb i de enkelte faser Påvirket under belastningen Manglende effektivitet Uopmærksomhed i bevogtningen Tager fat i ærmet eller belaster under bevogtning. Forsvarsarbejdet afbrydes hvis hunden svigter eller lader sig trænge/ jage væk under forløbet DSB bedømmes: Utilstrækkeligt Øvelsesafslutning og sidetransport. Hundeføreren går i normal gangart direkte ind til hunden og tager den i grundstilling. Stokken tages fra figuranten. Der stilles ikke krav om visitering. Der skal indtages grundstilling ved siden af figuranten inden sidetransporten Følgende betragtes som fejl: Manglende grundstilling Ekstrakommandoer Manglende førbarhed Holden i halsbåndet Efter at HF har afleveret fig. til dommeren, skal han ikke gå rundt om et skjul, men den direkte vej til startpunktet for modprøven. MODPRØVE: Udførelse beskrevet i prøveprogrammet Hunden skal være i ro i grundstillingen forud for modprøven Ved uro kan der trækkes indtil 3 point. HF må ikke råbe fig. an. Hunden skal afværge overfaldet med et energisk greb. Hunden skal under hele forløbet vise sig upåvirket og arbejde med et fuldt, effektivt og frem for alt et fast greb. Hunden skal slippe selvstændigt eller på en enkelt kommando når figuranten har indstillet trængningen og efterfølgende bevogte figuranten opmærksomt. Hunden må holdes i halsbåndet. Marts

21 Følgende betragtes som fejl: Hjælpekommandoer under forløbet Manglende selvsikkerhed under overfaldet Vigen ud til siden, men tager fat i ærmet Manglende dybde og energi i grebet Uroligt greb i de enkelte faser Påvirket under belastningen Manglende effektivitet Uopmærksomhed i bevogtningen Tager fat i ærmet eller belaster under bevogtning. Forsvarsarbejdet afbrydes hvis hunden svigter eller lader sig trænge/ jage væk under forløbet DSB bedømmes: Utilstrækkeligt I IPO/ BHP 1 og 2 følger herefter øvelsesafslutning og sidetransport. AFVÆRGELSE AF OVERFALD: Udførelse beskrevet i prøveprogrammet Bevogtningsfase inden overfald 5 sekunder. 2 stokkeslag Hunden skal afværge overfaldet med et energisk greb. Hunden skal under hele forløbet vise sig upåvirket og arbejde med et fuldt, effektivt og frem for alt et fast greb. Hunden skal slippe selvstændigt eller på en enkelt kommando når figuranten har indstillet trængningen og efterfølgende bevogte figuranten opmærksomt. Følgende betragtes som fejl: Vigen ud til siden, men tager fat i ærmet Hjælpekommandoer under forløbet Usikkert greb Uroligt greb i de enkelte faser Påvirket under belastningen Manglende effektivitet under flugten Uopmærksomhed i bevogtningen Tager fat i ærmet eller belaster under bevogtning. Forsvarsarbejdet afbrydes hvis hunden svigter eller lader sig trænge/ jage væk under forløbet DSB bedømmes: Utilstrækkeligt Øvelsesafslutning og sidetransport. Hundeføreren går i normal gangart direkte ind til hunden og tager den i grundstilling. Stokken tages fra figuranten. Der er ingen begrænsninger på, hvordan afvæbning kan foretages. Der skal indtages grundstilling ved siden af figuranten inden sidetransporten Følgende betragtes som fejl: Manglende grundstilling Ekstrakommandoer Manglende førbarhed Holden i halsbåndet Marts

22 BESTEMMELSER VEDR. SLIP: Figuranten står stille på dommerens anvisning Hunden skal slippe selvstændigt eller på kommando efter at figuranten har indstillet sit arbejde og står stille Første slipkommando afgives selvstændigt af hundeføreren Ekstrakommandoer (indtil 2) efter tegn fra dommeren Hundeføreren skal stå rolig i forbindelse med kommandoafgivelse Slipper hunden selvstændigt skal dette ske straks, tøver hunden og hundeføreren giver kommando betragtes dette som fejl. Efter hvert slip følger en bevogtningsfase på 5 sekunder. Hunden skal slippe senest efter 3. kommando (der fratrækkes max. 9 point) Slipper hunden ikke på 3. kommando afbrydes forsvarsarbejdet med diskvalifikation 2 b. DSB bedømmes ikke. Hunden diskvalificeres hvis den ikke lader sig kontrollere, eller hvis den tager fat andre steder end i ærmet. Diskvalifikation 2 a. Ved væsensmangler diskvalifikation 1. Anvendes hundens navn bedømmes dette som ekstrakommando. Anvendes kommandoen dæk for at få hunden til at slippe bedømmes øvelsen i mangelfuldt. Anvendes kommando for at få hunden til at blive ved figuranten inden dommeren har givet tegn til hundeføreren om at gå ind til hunden afbrydes forsvarsarbejdet. DSB bedømmes: Utilstrækkeligt Hunden diskvalificeres hvis den først slipper efter hundeførerens fysiske påvirkning. Diskvalifikation 2 a. Ved væsensmangler diskvalifikation 1. Faste træk ved slip: Tøvende 1. straks Ekstrakommandoer tøvende straks 2. tøvende SLIPPER IKKE 0,5 3,0 3,0 3,5 6,0 6,0 6,5 9,0 DISKVALIFIKATION På tegn fra dommeren sættes der line på hunden efter den afsluttende indtransport. Hunden skal føres på plads indtil ekvipagen har forladt banen. Marts

23 DIVERSE: Line: Hundeføreren skal under hele prøveforløbet medføre en line. Linen kan medføres ude af syne for hunden eller hængt over skulderen fra venstre foroven mod højre for neden. I Danmark er det tilladt at putte linen i lommen. Halsbånd: Hunden skal til stadighed bære et enkelt enradet, tvangfrit tætsluttende kædehalsbånd, som ikke må benyttes som kvælerhalsbånd. Andre supplerende halsbånd som f.eks. læderhalsbånd, pighalsbånd, loppehalsbånd mv. er ikke tilladt under prøven. Sporsele/ -line: Tilladte sporseler: Bryst- eller Böttgersele uden ekstra remme Sporet kan udføres som frisøg eller i en 10 m lang line. Den 10 m lange sporline kan føres hen over ryggen, på siderne eller mellem for- og/eller bagben på hunden. Den kan være fastgjort til sporselens spænde eller direkte til halsbåndet, der ikke må benyttes som kvælerhalsbånd Kommandoer: Normalt udtalte, korte ét-ords-kommandoer. Kommandoer kan afgives på et hvilket som helst sprog, men skal dog til én øvelse altid være den samme. Gælder alle discipliner. Marts

24 SKITSER: Marts

Side. Indholdsfortegnelse:

Side. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: Overordnede retningslinjer Diskvalifikation Væsenstest Gr.A Spor Gr. B Lydighed - Generelt Gr. B Lydighed - Øvelser Gr. C Forsvarsarbejde - Generelt Gr. C Forsvarsarbejde - Øvelser

Læs mere

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVER ABC BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC I programmet er kun ABC prøven beskrevet. Begynderprøve B skal udføres og bedømmes som beskrevet i Begynderprøve ABC gruppe B. Begynderprøve

Læs mere

IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V)

IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V) IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V) Prøven består af 3 grupper A sporarbejde 100 point B lydighedsarbejde 100 point C forsvarsarbejde 100 point 300 point Almindelige bestemmelser: IPO-V er udarbejdet af

Læs mere

IPO/BHP 1 -(BHPA udføres og bedømmes iht. IPO/ BHP 1 gruppe B og C). Hunden skal være 18 måneder for at deltage.

IPO/BHP 1 -(BHPA udføres og bedømmes iht. IPO/ BHP 1 gruppe B og C). Hunden skal være 18 måneder for at deltage. IPO/BHP 1 -(BHPA udføres og bedømmes iht. IPO/ BHP 1 gruppe B og C). Hunden skal være 18 måneder for at deltage. Inddeles i: Gruppe A Gruppe B Gruppe C I alt 100 point 100 point 100 point 300 point IPO/

Læs mere

a) Kommando "SØGE" Kommandoen SØGE er tilladt ved sporets begyndelse og efter den første genstand.

a) Kommando SØGE Kommandoen SØGE er tilladt ved sporets begyndelse og efter den første genstand. IPO/ BHP 2 Hunden skal være 19 måneder for at deltage. Inddeles i: Gruppe A Gruppe B 100 point Gruppe C 100 point I alt 300 point 100 point IPO/ BHP 2 Gruppe A Fremmedspor, mindst 400 skridt, 3 langsider,

Læs mere

HF-møde i weekenden den 4. & 5 februar 2012 Dagsorden Velkomst og morgenmad Nyt Program Et emne af tiden v/per Svoldgaard Noget for noget v/alan Brettschneider Udtagelser og DM 2 dommersystem Eventuelt

Læs mere

FÆRDSELSPRØVEBESKRIVELSE

FÆRDSELSPRØVEBESKRIVELSE DanskeSportshunde.dk FÆRDSELSPRØVEBESKRIVELSE FÆRDSELSPRØVE Færdselsprøven består af to dele, en lydighedsdel Del A og en praktisk færdselsdel Del B. Ved starten af hver del, skal HF melde sig til dommeren

Læs mere

BHR 18. september 2013

BHR 18. september 2013 Opdateringer til konkurrenceprogram 2012 samt bedømmelses beslutninger truffet på dommermøder. 28 09 2011 Besked udsendt af DKK BHU 14 01 2012 DKK Dommermøde 02 02 2013 DKK Dommermøde 24 08 2013 Dommermøde

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-Klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 2 = 20 2. Stå 10 x 1 = 10 3. Sid 10 x 1 = 10 4. Dæk 10 x 1 = 10 5. Apport 10 x 1,5 = 15 6. Spring 10 x 1,5 = 15 7. Fremadsendelse

Læs mere

Gældende bestemmelser

Gældende bestemmelser Afsnit E. Bestemmelser for godkendte prøvefiguranter Indledning Beskæftigelsen som godkendt prøvefigurant er et væsentligt element i klubbens arbejde, hvorfor godkendte prøvefiguranter i alle relationer

Læs mere

Velkomst og kaffe Orientering fra BHU Rettelser og præciseringer fra FCI 2013 Eventuelt

Velkomst og kaffe Orientering fra BHU Rettelser og præciseringer fra FCI 2013 Eventuelt Velkomst og kaffe Orientering fra BHU Rettelser og præciseringer fra FCI 2013 Eventuelt 3 Generelt SPROG (ikke nødvendigvis samme sprog til en hel gruppe) den anvendte kommando SKAL være en normalt anvendt

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-Klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-KLASSEN 1. Lineføring 10 x 2 = 20 2.Stå 10 x 1,5 = 15 3.Sid 10 x 1,5 = 15 4.Dæk 10 x 1,5 = 15 5.Apport 10 x 2 = 20 6.Spring 10 x 1,5 = 15 7.Rundering 10 x

Læs mere

Nyheder og ændringer IPO3 --> IGP3

Nyheder og ændringer IPO3 --> IGP3 Nyheder og ændringer fra IPO3 til IGP3 Generelle bestemmelser Social omgængelighed Side 7 En hund, der på et hvilket som helst tidspunkt af konkurrencen / prøven (før, under eller efter egen deltagelse)

Læs mere

DcH Bjerringbro. D - Programmet. Gældende fra marts 2015. TU og KU

DcH Bjerringbro. D - Programmet. Gældende fra marts 2015. TU og KU DcH Bjerringbro D - Programmet Gældende fra marts 2015 TU og KU Rev. 19/3 2015 D-klassen D-klassen er ikke en officiel klasse indenfor DcHs lydighedsprogram. Dette vil sige, at det kun er muligt at stille

Læs mere

Ny-C program 2009. NY C-KLASSEN 2009.

Ny-C program 2009. NY C-KLASSEN 2009. NY C-KLASSEN 2009. 1.LINEFØRING... 10 x 2,0 = 20 point 2.STÅ... 10 x 1,5 = 15 point 3.SID...10 x 1,5 = 15 point 4.DÆK... 10 x 1,5 = 15 point 5.APPORT m/valgfri apport /genstand... 10 x 2,0 = 20 point 6.SPRING...

Læs mere

a) Kommando "SØGE" Kommandoen SØGE er tilladt ved sporets begyndelse samt efter første og anden genstand.

a) Kommando SØGE Kommandoen SØGE er tilladt ved sporets begyndelse samt efter første og anden genstand. IPO/ BHP 3 Hunden skal være 20 måneder for at deltage. Inddeles i: Gruppe A Gruppe B Gruppe C I alt 100 point 100 point 100 point 300 point IPO/ BHP 3 Gruppe A Fremmedspor, mindst 600 skridt, 5 langsider,

Læs mere

DGI Fører og hund samarbejde

DGI Fører og hund samarbejde DGI Fører og hund samarbejde Konkurrenceprogram FH HB Hvalpe (3-10 mdr.) Begynder 2003 Bedømmelseskriterier: Side 1 af 13 sider Bedømmelserne af prøverne vægter samarbejdet og kontakten mellem hund og

Læs mere

Lille nordisk program Og Nordisk program

Lille nordisk program Og Nordisk program Lille nordisk program Og Nordisk program Forord og indhold Dette Nordiske programhæfte indeholder, beskrivelse, bedømmelse og konkurrencevejledning, af de 2 Nordiske discipliner Spor og Rundering. Side

Læs mere

Dommervejledning. for. Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs. Tollerjagtprøve

Dommervejledning. for. Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs. Tollerjagtprøve Dommervejledning for Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Tollerjagtprøve Indholdsfortegnelse Skema til dommervejledning... 3 Tabel 1: Vejledende skema for bedømmelse af fejl og mangler i hundearbejdet

Læs mere

Appendiks til Dansk Politihundeforenings dommerkursus 2013.

Appendiks til Dansk Politihundeforenings dommerkursus 2013. DANSK POLITIHUNDEFORENING DOMMER- OG PROGRAMUDVALGET KELD ANDERSEN CARSTEN S. HANSEN VILLY SKAARUP Tlf.: 28718683 29248873 26523676 E-mail: dpu@danskpolitihundeforening.dk Appendiks til Dansk Politihundeforenings

Læs mere

FORSVAR 2 1 august 2019 / FO

FORSVAR 2 1 august 2019 / FO : Min: 300 point Max: 360 point. TANDVISNING: Max: 5 point. HF står med hunden på plads. På tegn fra dommeren går HF i gang med at fremvise hundens tænder, ved at HF krænger hundens læber til side, således

Læs mere

2. Fri ved fod...0-6 + 10/10 Kommando ved prøve: Ingen. Øvelsen udføres som øvelse 1, men uden line.

2. Fri ved fod...0-6 + 10/10 Kommando ved prøve: Ingen. Øvelsen udføres som øvelse 1, men uden line. Bilag 18, side 1 BEDØMMELSESHOLD 1 og 2. Viborg afdeling PROGRAM Generelle bestemmelser. Der må ikke anvendes skarpt halsbånd, og hunden må ikke under nogen form afstraffes under prøvens gennemførelse.

Læs mere

FORSVAR 3 1 august 2018 / FO

FORSVAR 3 1 august 2018 / FO FORSVAR 3: Min: 365 point Max: 435 point. TANDVISNING: Max: 5 point. HF står med hunden på plads. På tegn fra dommeren går HF i gang med at fremvise hundens tænder, ved at HF krænger hundens læber til

Læs mere

EFTERSØGNING 2 1 august 2019 / FO

EFTERSØGNING 2 1 august 2019 / FO : Min: 300 point Max: 360 point. TANDVISNING: Max: 5 point. HF står med hunden på plads. På tegn fra dommeren går HF i gang med at fremvise hundens tænder, ved at HF krænger hundens læber til side, således

Læs mere

DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal

DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal Øvelsen består af 2 madskåle eller lignende fristelser samt 2 kegler, stolper eller personer og der skal gås et 8-tal rundt om de to yderste kegler.

Læs mere

FORSVAR 1 1 august 2018 / FO

FORSVAR 1 1 august 2018 / FO FORSVAR 1 GENERELT: For at træne på FORSVAR 1 skal man have bestået BGK 2. Man starter i laveste klasse, som så skal bestås for at rykke til næste klasse. Hvis der bruges momenter fra andre programmer

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

EFTERSØGNING 1 1 august 2019 / FO

EFTERSØGNING 1 1 august 2019 / FO GENERELT: For at træne på EFTERSØGNING skal man have bestået BGK 2. Man starter i laveste klasse, som så skal bestås for at rykke til næste klasse. Hvis der bruges momenter fra andre programmer skal det

Læs mere

BRUGS GRUND KURSUS 2 (BGK 2):

BRUGS GRUND KURSUS 2 (BGK 2): (BGK 2): GENERELT: For tilmelding til BGK 2 skal man have bestået BGK 1 eller kunne indstilles af dressurlederen, hvis man har anden tilsvarende bedømmelse/kåring fra en anden klub. HUSK til og fra meldinger

Læs mere

Dansk Ruhår Klub's. Jagtegnethedstest JET1

Dansk Ruhår Klub's. Jagtegnethedstest JET1 Regler for Dansk Ruhår Klub's Jagtegnethedstest JET1 Nærværende regler for Dansk Ruhår Klub's jagtegnethedstest træder i kraft den 01.01.2016 REGLER FORDANSK RUHÅR KLUB's Jagtegnethedstest JET1 DANSK RUHÅR

Læs mere

Rally Lydighed Øvelsesvejledning

Rally Lydighed Øvelsesvejledning Det primære i øvelserne er markeret med fed og kursiv. Begynderklassen 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens

Læs mere

Øvelser i Begynderklassen.

Øvelser i Begynderklassen. Øvelser i Begynderklassen. 1 Her starter banen! Tidtagningen begynder, når dommeren kommanderer "Fremad". 2 Banen er slut - Tidtagningen stoppes 3* Højre sving. 90 skarp drejning til højre. Som ved normal

Læs mere

Galten civile Hundeførerforening Gældende fra 01.01.2001

Galten civile Hundeførerforening Gældende fra 01.01.2001 KONKURRENCEPROGRAM FOR K-KLASSEN Øvelser: Lineføring 10x2 Stå 10x1 Sid 10x1 Dæk 10x1 Spring 10x2 Fremadsendelse m. indkald 10x1 --------------------------------------------------- I alt 80 Point. Galten

Læs mere

Prøveregler Danmarks Jægerforbunds udvidet apporteringsprøve

Prøveregler Danmarks Jægerforbunds udvidet apporteringsprøve I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Formål: Prøvens formål er at fremme interessen og forståelsen hos Danmarks jægere for betydningen af veldresserede jagthunde for derigennem at medvirke til en højnelse af

Læs mere

Ronderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande.

Ronderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande. Introduktion til rondering. Indledning Ronderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande. Oplæring af en hund i denne disciplin

Læs mere

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen 1. Start Rally Lydighed Begynderklassen I begynderklassen er hunden i snor og skal føres i løs line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder pladspositionen.

Læs mere

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser Alle øvelser udføres under dommerens kommando. Der må ikke anvendes skarpt halsbånd, og hunden må ikke afstraffes før/under eller efter øvelserne. Hunden skal være i line mellem

Læs mere

IMP-A (Auslese) er en avlsprøve på excellent præstationsniveau og en deltagelse på A-niveau kræver at hunden er avlsgodkendt nationalt.

IMP-A (Auslese) er en avlsprøve på excellent præstationsniveau og en deltagelse på A-niveau kræver at hunden er avlsgodkendt nationalt. Peter-W. Jürgensen, Nørre Have 7 DK 7100 Vejle DMK Peter-W. Jürgensen IMP-11. -13.Okt. 29.06.2013 Internationale Münsterländer Prüfung (IMP) Den internationale Münsterländersammenslutning (Kleine Münsterländer

Læs mere

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM Gældende fra 1. januar 2013 KONKURRENCEPROGRAM FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING INDHOLD: Side G1 G7 Side GD1 GD5 Side C0 C8.3

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING A-KLASSEN A-klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING A-KLASSEN A-klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING A-KLASSEN A-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 1 = 10 2. Stå 10 x 1 = 10 Sid 10 x 1 = 10 Dæk 10 x 1 = 10 3. Gruppeafdækning 10 x 1 = 10 4. Apport: 1. apport 10 x 1 = 10 2. apport

Læs mere

Indhold: Reglement udarbejdet marts 2006. Godkendt i DKK marts 2006. 1. udgave - marts 2006.

Indhold: Reglement udarbejdet marts 2006. Godkendt i DKK marts 2006. 1. udgave - marts 2006. 1 Indhold: Indledning.... side 3 Tilrettelæggelse af en WT... side 3 Etiske regler... side 3 Adgangsbetingelser... side 4 Bedømmelse... side 4 Praktiske forhold ved bedømmelse... side 5 Klasser og præmiering...

Læs mere

Nyt brugsprøveprogram V/ BHR Vivi Gilsager

Nyt brugsprøveprogram V/ BHR Vivi Gilsager V/ BHR Vivi Gilsager V/ BHR Vivi Gilsager IPO bliver til IGP Prøvesæson = Weekend og helligedage Minimums deltager = 4 V/ BHR Vivi Gilsager Prøvetyper: UHP IBGH 1 til 3 (Færdselsprøve i 3 sværhedsgrader)

Læs mere

BH + IBGH 1-3. Prøve Mindstealder Adgangskrav BH 15 måneder - IBGH 1 15 måneder BH IBGH 2 15 måneder IBGH1 IBGH 3 15 måneder IBGH2 el. UPR1 el.

BH + IBGH 1-3. Prøve Mindstealder Adgangskrav BH 15 måneder - IBGH 1 15 måneder BH IBGH 2 15 måneder IBGH1 IBGH 3 15 måneder IBGH2 el. UPR1 el. BH + IBGH 1-3 Adgangsbestemmelser På dagen for prøvearrangementet skal hunden have opnået den foreskrevne alder. Der kan ikke gøres nogen undtagelser. Bestået BH efter de nationale regler er adgangskrav.

Læs mere

DM for redningshunde. Regelsæt pr. 17. februar 2009

DM for redningshunde. Regelsæt pr. 17. februar 2009 DM for redningshunde Regelsæt pr. 17. februar 2009 INDHOLD Generelle bestemmelser... 4 Eftersøgning / ruinsøg... 6 Lydighed... 8 Færdighed... 16 Sporsøg... 18 Feltsøg... 22 Rundering... 24 Point og prædikater...

Læs mere

Start. 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens kommando fx.

Start. 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens kommando fx. Start. 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens kommando fx. Fremad. Stå. Teamet stopper og hunden dirigeres til

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN E-klassen ELITE-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 1,5 = 15 2. Stå 10 x 1 = 10 Sid 10 x 1 = 10 Dæk 10 x 1 =

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN E-klassen ELITE-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 1,5 = 15 2. Stå 10 x 1 = 10 Sid 10 x 1 = 10 Dæk 10 x 1 = DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN ELITE-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 1,5 = 15 2. Stå 10 x 1 = 10 Sid 10 x 1 = 10 Dæk 10 x 1 = 10 3. Gruppeafdækning 10 x 1 = 10 4. Apport 1. apport 10 x 1

Læs mere

Mellem de enkelte øvelser skal hunden føres som under fri ved fod eller føres i line.

Mellem de enkelte øvelser skal hunden føres som under fri ved fod eller føres i line. Fællesbestemmelser - lydighed FÆLLESBESTEMMELSER FOR LYDIGHEDSØVELSERNE 1 6 Alle øvelser udføres uden line fri ved fod. Mellem de enkelte øvelser skal hunden føres som under fri ved fod eller føres i line.

Læs mere

Brugsprøve (BRGPR) Sid i gruppe (1 minut) (Koeff. 3 max. 30 point) Fri ved fod (Koeff. 2 max. 20 point) Opdateret iflg. DKKs LP-Regler 2013

Brugsprøve (BRGPR) Sid i gruppe (1 minut) (Koeff. 3 max. 30 point) Fri ved fod (Koeff. 2 max. 20 point) Opdateret iflg. DKKs LP-Regler 2013 Brugsprøven er godkendt af DKK, alene for Shetland Sheepdog og collies. Bestået brugsprøve indsendes til DKK, der noterer den på hundens stamkort. Brugsprøven skal være bedømt af en autoriseret DKK dommer,

Læs mere

DGI Fører og Hund samarbejde

DGI Fører og Hund samarbejde DGI Fører og Hund samarbejde konkurrenceprogram FH 2 August 2003 Bedømmelseskriterier: Bedømmelserne af prøverne vægter samarbejdet og kontakten mellem hund (herefter H) og fører (herefter F) højt, samt

Læs mere

Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line.

Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line. Hvalpekonkurrence Øvelse 1, lineføring Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line. Dommeren kan kommandere: fremad gå venstre om højre om omkring, 3 skridt fremad og

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1. Forsvarsspiller HVID 8 kaster sig frem mellem RØD 7 og RØD 2 og griber en tværaflevering, mens HVID 8 er i luften. HVID 8 lander på gulvet og glider 4-5 meter med bolden under kontrol, rejser sig hurtigt

Læs mere

Runderingsteori Klaus Buddig

Runderingsteori Klaus Buddig Introduktion til rundering. Indledning Runderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande, indtil hundeføreren kommer frem.

Læs mere

Rally Lydighed Oversigt 2014

Rally Lydighed Oversigt 2014 Det primære i øvelserne er markeret med fed og kursiv. Nr. Skilt 1 2 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9 10 11 Øvelse Begynderklassen Start. Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i

Læs mere

Der kan opnås 99 point. for at bestå bedømmelse 1 skal der opnås mindst 77 point.

Der kan opnås 99 point. for at bestå bedømmelse 1 skal der opnås mindst 77 point. Generelle bestemmelser: Alle øvelser udføres under dommerens kommando.der må ikke anvendes skarpt halsbånd, og hunden må ikke afstraffes før/under eller efter øvelserne. Hunden skal være i line mellem

Læs mere

E-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN

E-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN E-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN 90 E-Klassen ELITE-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 1,5 = 15 2. Stå 10 x 1 = 10 Sid 10 x 1 = 10 Dæk 10 x 1 = 10 3. Gruppeafdækning 10 x 1 = 10 4. Apport

Læs mere

Brugsprøve. Øvelsesbeskrivelsen for øvelser, som er taget fra DKK s program, skal altid tages fra det til enhver tid gældende DKK lydighedsreglement.

Brugsprøve. Øvelsesbeskrivelsen for øvelser, som er taget fra DKK s program, skal altid tages fra det til enhver tid gældende DKK lydighedsreglement. Brugsprøven er godkendt af DKK, alene for shelties og collies. Bestået brugsprøve indsendes til DKK, der noterer den på hundens stamkort. Brugsprøven skal være bedømt af en autoriseret DKK dommer, som

Læs mere

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelserne er kopieret fra DKK (Dansk Kennel Klub) Regler for lydighedstræning Hunden trænes alle 13 træningsaftener af samme fører, som skal

Læs mere

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelserne er kopieret fra DKK (Dansk Kennel Klub) Regler for lydighedstræning Hunden trænes alle 13 træningsaftener af samme fører, som skal

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Border Collie Klubbens konkurrenceregler

Border Collie Klubbens konkurrenceregler Border Collie Klubbens konkurrenceregler Hyrdehunde konkurrencerne består af nogle forskellige momenter som tester hundens evne til i samarbejde med føreren at håndtere fårene effektivt, kontrolleret og

Læs mere

DGI Fører og hund samarbejde

DGI Fører og hund samarbejde DGI Fører og hund samarbejde konkurrenceprogram FH 1 August 2003 Bedømmelseskriterier: Bedømmelserne af prøverne vægter samarbejdet og kontakten mellem hund (herefter H) og fører (herefter F) højt, samt

Læs mere

Brugsprøveprogram 2019 Internationale Gebrauchshunde Prüfungsordnung

Brugsprøveprogram 2019 Internationale Gebrauchshunde Prüfungsordnung Vivi Gilsager 16. november 2018 Forord: Ingen 2012 2019 Positive træningsmetoder som er fri for vold. Respekt for hunden, m.m H. skal kunne væsentesten, i løs line og uden HF. lægger hånd på H. Prøvedage:

Læs mere

Øvelsen udføres med min. 3.og max. 8 hunde i hver afdækning. Hundene afdækkes med min. 3 meters afstand.

Øvelsen udføres med min. 3.og max. 8 hunde i hver afdækning. Hundene afdækkes med min. 3 meters afstand. REGLER for lydighedsprøver 2013 KLASSE II 1. Fællesdæk (2 minutter) (Koeff. 2 max. 20 p.) Øvelsen udføres med min. 3.og max. 8 hunde i hver afdækning. Hundene afdækkes med min. 3 meters afstand. Når hundene

Læs mere

2. Fri ved fod...0-6 + 10/10 Kommando ved prøve: Ingen. Øvelsen udføres som øvelse 1, men uden line.

2. Fri ved fod...0-6 + 10/10 Kommando ved prøve: Ingen. Øvelsen udføres som øvelse 1, men uden line. Bilag 3 Side 1 Lydighedshold LYDIGHEDSPROGRAM Viborg afdeling 1. Lineføring......0-6 + 10/10 Kommando ved prøve: Ingen. Hundens plads ved førerens side skal være således, at dens højre skulder er ud for

Læs mere

LP-regler Øvelsen udføres som i klasse II, dog med den tilføjelse at langsom gang indgår i øvelsen.

LP-regler Øvelsen udføres som i klasse II, dog med den tilføjelse at langsom gang indgår i øvelsen. LP-regler 2009 19 KLASSE III 1. Fællesafdækning (4 minutter) (Koeff. 2 max. 20 p.) Hundene placeres ved siden af hinanden med ca. 3 meter imellem. På tegn fra dommeren kommanderes hundene i dæk, hvorefter

Læs mere

Træningsmateriale sprint

Træningsmateriale sprint Træningsmateriale sprint Opnå målene for alsidig idrætsudøvelse i løb, spring og kast med dette materiale Indhold Generelt om sprint... 2 Lektion 1 løbeteknik... 4 Lektion 2 start og acceleration... 5

Læs mere

Nordiske discipliner. Sporsøg og Rundering

Nordiske discipliner. Sporsøg og Rundering Nordiske discipliner Sporsøg og Rundering April 2008 Forord og indhold Dette Nordiske programhæfte indeholder, beskrivelse, bedømmelse og konkurrencevejledning, af de 2 Nordiske discipliner Spor og Rundering.

Læs mere

flyt fødderne og løb let!

flyt fødderne og løb let! Dansk Håndbold Forbund s Håndboldskoler for børn og unge 2002 flyt fødderne og løb let! - koordinations- og bevægelsestræning - DET TEKNISKE SATSNINGSOMRÅDE 2002: Koordinations- og bevægelsestræning Som

Læs mere

VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning.

VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning. Dansk Retriever Klub. VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning. Indledning. B-prøver afholdes normalt uden for den egentlige

Læs mere

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard.

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard. Regler for deltagelse i IPO 3 DM og udtagelser Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point opnået ved 1 udtagelse,

Læs mere

Forsvarstræning med 5 stationer

Forsvarstræning med 5 stationer Forsvarstræning med 5 stationer Intervaltræning arbejde 30 sek / hvile 30 sek. Sammen 2 og 2. God i forbindelse med opvarmning. Ved alle øvelser arbejdes der med mindst én fod i gulvet ( slæbende ), lidt

Læs mere

Føreren må (men skal ikke) samtidig med afgivelse af "stå" kommandoen holde en hånd foran hunden, som dog ikke må berøres.

Føreren må (men skal ikke) samtidig med afgivelse af stå kommandoen holde en hånd foran hunden, som dog ikke må berøres. KLASSE 1 1. Lineføring (Koeff. 3 max. 30 p.) Dommeren dirigerer føreren, der skal gå naturligt. Hunden skal følge føreren ved dennes venstre side med skulderpartiet ud for førerens venstre ben i gang,

Læs mere

Træning til klatring i klubben.

Træning til klatring i klubben. Træning til klatring i klubben. En måde at opnå nye resultater i din klatring. Af Thomas Palmkvist Jørgensen. 1. udgave 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE. Junior program / for dig der gerne vil i gang med at klatre

Læs mere

Gode råd før en prøve i klasse 1

Gode råd før en prøve i klasse 1 Det er en god idé at gå til prøve i ÅHF så tit man kan. Både hund og fører får en masse erfaring, så unødvendige fejl kan udgås.!1 En hel del fejl, vi ser til prøverne, er førerfejl, altså fejl som hunden

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Anvendte forkortelser:

Indholdsfortegnelse: Anvendte forkortelser: Brugshundesport 2005 Indholdsfortegnelse: Generelle bestemmelser... side 3-13 Gyldighed... side 3 Alment... side 3 Prøvesæson... side 3 Prøveorganisation/Prøveleder... side 3 Dommer... side 4 Prøvedeltagere...

Læs mere

DGI Fører og hund samarbejde

DGI Fører og hund samarbejde DGI Fører og hund samarbejde konkurrenceprogram FH 3 August 2003 Bedømmelseskriterier for FH 3: Bedømmelserne af prøverne vægter samarbejdet og kontakten mellem hund (herefter H) og fører (herefter F)

Læs mere

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) 13 Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, fax : ++32.71.59.22.

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) 13 Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, fax : ++32.71.59.22. FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) 13 Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, fax : ++32.71.59.22.29 INTERNATIONALE MARKPRØVEREGLER FOR INDIVIDUELLE - OG PRØVER MED

Læs mere

I denne test kan der godt være mere end et rigtigt svar i hvert spørgsmål

I denne test kan der godt være mere end et rigtigt svar i hvert spørgsmål I denne test kan der godt være mere end et rigtigt svar i hvert spørgsmål 1 Da målmand A er ved at udføre et målkast, kommer hans fod til berøre stregen til feltet. Hvad er den korrekte kendelse? A B C

Læs mere

Forord - Anvendte forkortelser 3

Forord - Anvendte forkortelser 3 Forord - Anvendte forkortelser 3 FORORD FCI s Brugshundekommission har udarbejdet denne håndbog for så vidt angår alle internationale programmer, og den blev af FCI s bestyrelse vedtaget den 13. april

Læs mere

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde. Nærværende markprøveregler træder i kraft den 5. februar 2008.

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde. Nærværende markprøveregler træder i kraft den 5. februar 2008. Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER for stående jagthunde Nærværende markprøveregler træder i kraft den 5. februar 2008. 1 Kapitel 12. Apporteringsprøveregler for jagthunde 32. Prøvens mål er

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Kinesisk cirkeltræning - arm og ben. Styrkeøvelse ben og knæ 4 FYSISK TRÆNING

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Kinesisk cirkeltræning - arm og ben. Styrkeøvelse ben og knæ 4 FYSISK TRÆNING Nr.9753 Nr.9752 Alder: 15-40 år - Tid: 30 min. Styrkeøvelse ben og 4 Øvelsen udføres som vist i videoen. Det er vigtigt at begge fødder peger lige fremad, og at den bagerste fod kun sættes i på forfoden.

Læs mere

RAM SPANDEN Ærteposer, spande og vand bliver til vanvittig sjove aktiviteter

RAM SPANDEN Ærteposer, spande og vand bliver til vanvittig sjove aktiviteter RAM SPANDEN Ærteposer, spande og vand bliver til vanvittig sjove aktiviteter Til fødselsdagsselskabet, beach party, picnic, familiedagen eller på legepladsen til enhver tid. Fra 6 til 90 år. Indeholder

Læs mere

KONKURRENCEPROGRAM. Gældende fra 1. januar 2013

KONKURRENCEPROGRAM. Gældende fra 1. januar 2013 Kære dommere Ved udskrivning af denne version af KONKURRENCEPROGRAM Gældende fra 1. januar 2013 skal i gå ind i jeres printers egenskaber og fortælle den, at den skal udskrive 2 sider på 1 så den udskriver

Læs mere

FINA REGLER FOR SVØMNING I ÅBENT VAND 2001-2002 INDHOLDSFORTEGNELSE

FINA REGLER FOR SVØMNING I ÅBENT VAND 2001-2002 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 01 OWS 1 Åbent vand svømning 02 OWS 2 Officials 03 OWS 3 Officials pligter 04-11 OWS 4 Starten 12-13 OWS 5 Konkurrenceområdet 14-15 OWS 6 Løbet 16-18

Læs mere

INFORMATION & ØVELSER EFTER BRYSTOPERATION FYSIOTERAPIEN FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER. Fysioterapien Frederiksberg Sundhedscenter

INFORMATION & ØVELSER EFTER BRYSTOPERATION FYSIOTERAPIEN FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER. Fysioterapien Frederiksberg Sundhedscenter INFORMATION & ØVELSER EFTER BRYSTOPERATION Fysioterapien Frederiksberg Sundhedscenter Stockflethsvej 4, 2000 Frederiksberg Telefon: 38 21 54 75 FYSIOTERAPIEN FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER Udarbejdet af

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Operativ anvendelse af hunden Hundeførerkursus 1153 Juli 2014 2. FAGETS MÅL Faget skal give kursisten det nødvendige grundlag for at kunne anvende sin hund i forbindelse med

Læs mere

Praktisk træning. Bakke. & bagpartskontrol. 16 Hund & Træning

Praktisk træning. Bakke. & bagpartskontrol. 16 Hund & Træning Praktisk træning Tekst: Karen Strandbygaard Ulrich Foto: jesper Glyrskov, Christina Ingerslev & Jørgen Damkjer Lund Illustrationer: Louisa Wibroe Bakke & bagpartskontrol 16 Hund & Træning Det er en fordel,

Læs mere

Opdraget Fra 1 til 2 populationer. Hvordan måler vi disse egenskaber og det bliver den.

Opdraget Fra 1 til 2 populationer. Hvordan måler vi disse egenskaber og det bliver den. Opdraget Foranlediget af artikel fremsendt af formanden for kreds 32, Ringkøbing Gordon Steffensen, som blandt andet omhandler emnet, bedømmelser, dommere og krav mv. inden for vores prøvesystem er denne

Læs mere

Arbejdsdokument for kåringsmænd

Arbejdsdokument for kåringsmænd Arbejdsdokument for kåringsmænd Arbejdsdokument for kåringsmænd Udarbejdet på møde for kåringsmændene d. 7. MAJ 2011 i Odense PH s Klubhus. Kåringsmændene fra område 5 og 7 havde meldt afbud. Der var mødt

Læs mere

Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest

Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest i redningsberedskabet 5. del, afsnit 13, side 1 Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest Formål Optagelsestesten har til formål at bedømme hundens trænbarhed samt om hundens karaktertræk er anvendelige

Læs mere

Sporarbejde for begyndere. Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde.

Sporarbejde for begyndere. Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde. Sporarbejde for begyndere Sakset fra nettet, oversat fra tysk af Finn Kristiansen Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde. Det er fuldstændig underordnet

Læs mere

Øvelsesprogram til knæ-opererede

Øvelsesprogram til knæ-opererede Patientinformation Øvelsesprogram til knæ-opererede www.friklinikkenregionsyddanmark.dk 1 Øvelsesprogram til knæ-opererede Denne pjece indeholder øvelsesprogram til dig, der er blevet opereret i knæet.

Læs mere

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark Ændringen af reglementet er godkendt af DKK Nærværende reglement tiltrædes og er gyldig fra 01.01.2016. Udgivet

Læs mere

Stafet eller bare lille leg. Gå med lukkede øjne og sådan man sætter foden ned umiddelbart foran den anden. (Hæl rører anden fods tå).

Stafet eller bare lille leg. Gå med lukkede øjne og sådan man sætter foden ned umiddelbart foran den anden. (Hæl rører anden fods tå). Motorik - aktiviteter Her er forskellige udfordrende og sjove øvelser/aktiviteter, som også kan bruges til at krydre andre aktitviteter med. f.eks. gøre dem sjovere eller sværere. De er gode og kan bruges

Læs mere

Velkommen til gennemgang af LP1-3 d

Velkommen til gennemgang af LP1-3 d Velkommen til gennemgang af LP1-3 d. 18.04.2010 Dagens program Øvelse i hvilke faktorer spiller ind Pause Generelt Dommerens rolle og forventninger Førerens rolle og forberedelse Pause Gennemgang af klasse

Læs mere

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR.

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014 Ansøgning om arrangement: Kredse som ønsker at ansøge om afholdelse af en DM/VM udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Det er BHR der beslutter,

Læs mere

Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde (Regler for Egnethedsprøve) - 2. februar 2016 -

Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde (Regler for Egnethedsprøve) - 2. februar 2016 - Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde (Regler for Egnethedsprøve) - 2. februar 2016-1. Formål 1 Prøven har til formål at sikre kvaliteten af nye hunde, der ønskes optaget

Læs mere

1. Almindelig trillebør (husk at tage fat over knæet).

1. Almindelig trillebør (husk at tage fat over knæet). 3.1. Styrke Parøvelser styrkeprogram 1 Øvelse 3.1.1. Programmet gentages to gange med ca. 5 minutters pause mellem hver omgang. Der holdes en pause på ca. 1 minut mellem hver deløvelse. Øvelserne gennemføres

Læs mere