Rally Øvelsesbeskrivelser 2019

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rally Øvelsesbeskrivelser 2019"

Transkript

1 Generelt I begynderklassen er hunden i line og skal føres i løs line. I øvrige klasser er hunden uden line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder venstreposition eller højreposition. Afhængig af sin størrelse skal hunden holde sin skulder inden for en afstand af ca. ½ meter fra førerens ben uden at genere dennes bevægelser. Tempoet skal være normalt, og hunden skal tilpasse sit tempo og være under kontrol hele vejen. Både hund og fører skal vise glæde ved samarbejdet. Føreren må støtte hunden ved at bruge alle former for kropssignaler og verbal kontakt, herunder klappe i hænder eller på ben for at få hunden til at blive i positionen. Hunden må ikke berøres. Gentagelse Så længe en efterfølgende øvelse ikke er påbegyndt, kan enhver øvelse (bortset fra et nedrevet spring) gentages én (1) gang ved at foretage en ny opmarch til øvelsen, dog efter det nærmest foregående skilt. Hvis en øvelse springes over, bedømmes gennemløbet som ikke bestået (IB). Øvelsesområde Øvelsesområdet er det område på 1 meter x 1 meter, hvori en øvelse påbegyndes. For fremadgående øvelser er det som udgangspunkt altid, så skiltet står foran til højre. Ved øvelser, hvori der ændres retning, er det altid foran skiltet. Bemærk dog, at der er enkelte skilte som afviger fra dette. Det er altid beskrevet i selve øvelsesbeskrivelsen, hvor en øvelse skal udføres. Langsom gang og løb Følgende øvelser kan i alle andre klasser end begynderklasse forekomme i langsom gang eller løb: Der må kun udføres én øvelse i langsom gang og én øvelse i løb. Dæk og stå i begynderklassen I begynderklassen hvor hunden skal dække eller stå, må føreren godt flytte sig under øvelsen for at hjælpe hunden til at indtage positionen, dog uden at berøre hunden. Efter at hunden har indtaget positionen skal føreren stå oprejst ved siden af hunden og holde en kort pause, før øvelsen fortsætter. Vendinger 90 o, 180 o, 225 o, 270 o og 360 o Vendinger skal foretages med en lille bue. Måden der vendes på, afhænger af både hunden og førerens evne til at gennemføre vendingen flydende. Vendinger på stedet 90 o kan udføres på flere måder. Fx kan første fod drejes ca på samme sted, og anden fod flyttes hen til første fod. Vendingen kan også udføres på en gang ved at første fod drejes alle 90 med det samme og anden fod flyttes til Side 1 af 77

2 Vendinger på stedet 180 kan udføres på flere måder. Fx kan første fod drejes 90 på samme sted, og anden fod flyttes hen til første fod. Den første fod drejes igen, så de 180 er nået, og anden fod flyttes frem foran til det første skridt. Vendingen kan også udføres på en gang ved, at første fod drejes alle 180 med det samme, og anden fod flyttes frem. Ind foran I begynderklassen er det tilladt at føreren går ét skridt baglæns for at få hunden ind foran. Derefter må føreren ikke i nogen klasser bevæge fødderne, før hunden er tilbage i udgangspositionen. Gå rundt om I øvelser, hvor føreren går rundt om hunden, må føreren gøre et kort stop, når hunden samles op. Hund bakker ved siden af fører uden stop Ét skridt markeres ved, at forreste ben løftes og sættes bag ved det andet to gange. To skridt markeres ved, at forreste ben løftes og sættes bag ved det andet tre gange. Tre skridt markeres ved, at forreste ben løftes og sættes bag ved det andet fire gange. Fødderne samles hverken før eller efter retningsskiftet, ligesom hunden heller ikke stoppes i dens bevægelser. Bakkeøvelser pr. klasse Championklassen har maksimalt 4 bakkeøvelser. Ekspertklassen har maksimalt 4 bakkeøvelser. Øvelsesområde samt placering af skilt ved spring og tunnel Skiltet må placeres mellem 0-3 meter fra springet/springene/tunnelen. Skiltet skal placeres, så der ikke er risiko for, at hund eller fører kolliderer med skiltet ved udførelse af øvelsen. Øvelsesområdet er 2 x 1 meter, dvs. øvelsen må påbegyndes 2 meter før springet/springene/tunnelen. Hvis skiltet er placeret mellem 2 og 3 meter fra springet/springene//tunnel, starter øvelsesområdet ved skiltet. Placering af skilte ved kegleøvelser Skiltet placeres tæt ved eller på den første kegle, hvor øvelsen startes. Hvis skiltet placeres sammen med første kegle, skal det passeres på venstre side. Kegleøvelser pr. klasse Alle klasser må maksimalt have 5 øvelser, hvori der indgår en eller flere kegler. Spring og dobbeltspring Springet skal være et højdespring. Det kan være et lukket "lydighedsspring" eller et åbent "agilityspring". Ved dobbeltspring skal det andet spring placeres enten i en lige linje eller i op til 90 o vinkel til højre eller venstre fra det første spring og i mindst 3 meters afstand. Ved dobbeltspring med ro samt indkald over dobbeltspring skal der være 3 meter mellem de to spring Side 2 af 77

3 Springet kan gentages, hvis det ikke bliver revet ned. Hvis et spring rives ned under udførelsen, kan øvelsen ikke gentages. Øvelser med indkald over 1 eller 2 spring I øvelserne 103, og skal hunden dækkes af, sætte sig eller stå, føreren skal forlade hunden og næste skilt er et indkaldsskilt, hvor hunden under indkaldet skal springe over 1 eller 2 spring. Der gælder følgende om fradrag og ommere: Nedrivning giver altid minus 10 point, uanset om det sker under et af de nævnte skilte eller indkaldsøvelsen. Hvis føreren IKKE har nået øvelsesområdet til indkald - og hunden smutter udenom springet eller ændrer position, så mistes springøvelsen, men den kan gentages ved at lave ny opmarch og der trækkes minus 3 for gentagelse af spring (medmindre hunden har revet ned, så får de tillagt minus 10). Hvis føreren er nået i øvelsesområdet til indkald, og hunden smutter udenom springet eller ændrer position, så kan indkaldet gentages ved, at fører placerer hunden i positionen nævnt ved springet - og fortsætter til øvelsesområdet for indkald igen. Der må ikke laves ny opmarch til spring øvelsen. Der gives minus 3 for gentagelse af indkald. Hver øvelse kan gentages 1 gang, så hunden kan ende med at være foran springet 4 gange. Antal spring pr. klasse I Championklassen kan der maksimalt være 2 enkeltspring og 2 dobbeltspring. I Ekspertklassen kan der maksimalt være 3 spring i alt. Feltet Feltet består af 4 lige lange stænger fx. elektrikerrør. Stængerne skal være mindst 1,2 meter lange og med en udvendig diameter på mindst 18 mm. Stængerne skal samles i hjørnerne med fx. gummislange omkring rørender eller elastik igennem rør. Sideskift/højrehandling En øvelse, der skal udføres med højrehandling gennemføres på samme måde, som ved venstrehandling, idet hunden hele tiden holder højreposition i stedet for venstreposition. Hvis der er specielle forhold ved højrehandlingen, er det beskrevet under den enkelte øvelse. I Championklassen og Seniorklassen kan der højrehandles op til 3 øvelser, før næste sideskift eller mål. Der skal mindst være 4 højrehandlede skilte. Der er ikke begrænsning for antal højrehandlede øvelser. I Ekspertklassen kan der højrehandles op til 2 øvelser, før næste sideskift eller mål. Der må højst være 4 højrehandlede skilte i alt. I Øvet klasse kan der højrehandles op til 1 øvelse fra begynderklassen, før næste sideskift eller mål. Der må højst være 1 højrehandlet skilt i alt. I Begynderklassen skal der følge to sideskift umiddelbart efter hinanden eller afsluttes i mål Side 3 af 77

4 1. Start Skiltet markerer start af banen. Før skiltet og med dette på højre side stiller føreren sig med hunden i venstrepositionen i vilkårlig position, hvorefter dommeren spørger, om teamet er klar. Når føreren afgiver tegn til dommeren, dirigeres teamet frem, på dommerens kommando, samtidig startes tiden. 2. Mål Tiden stoppes, når teamet passerer målskiltet. Teamet skal passere mål i almindelig gang, medmindre den sidste øvelse er Langsom gang, Løb frem fra sit eller Løb 2019 Side 4 af 77

5 3. Højre sving Begynderklasse Øvelsen kan forekomme to gange på en bane. Lige foran skiltet drejer teamet 90 til højre. Drejningen skal foretages med en lille bue. 4. Venstre sving Øvelsen kan forekomme to gange på en bane. Lige foran skiltet drejer teamet 90 til venstre. Drejningen skal foretages med en lille bue º Højre rundt Øvelsen kan forekomme to gange på en bane. Lige foran skiltet drejer teamet 270 rundt til højre. Drejningen skal foretages med en lille bue.

6 6. 270º Venstre rundt Øvelsen kan forekomme to gange på en bane. Lige foran skiltet drejer teamet 270 rundt til venstre. Drejningen skal foretages med en lille bue. 7. Diagonalt højre Øvelsen kan forekomme to gange på en bane. Lige foran skiltet drejes diagonalt mod højre. Teamet går i en lige linje mod næste øvelse Side 6 af 77

7 8. Diagonalt venstre Øvelsen kan forekomme to gange på en bane. Lige foran skiltet drejes diagonalt mod venstre. Teamet går i en lige linje mod næste øvelse Højre rundt Øvelsen kan forekomme to gange på en bane. Lige foran skiltet drejer føreren 225 højre rundt. Drejningen skal foretages med en lille bue Side 7 af 77

8 venstre rundt Øvelsen kan forekomme to gange på en bane. Lige foran skiltet drejer føreren 225 venstre rundt. Drejningen skal foretages med en lille bue. 11. Højre omkring Øvelsen kan forekomme to gange på en bane. Lige foran skiltet drejer teamet 180 rundt til højre. Drejningen skal foretages med en lille bue Side 8 af 77

9 12. Venstre omkring Øvelsen kan forekomme to gange på en bane. Lige foran skiltet drejer teamet 180 rundt til venstre. Drejningen skal foretages med en lille bue. 13. Tyskervending Lige foran skiltet drejer føreren 180 rundt til venstre, mens hunden fortsætter højre rundt om føreren og tilbage til sin venstreposition, når føreren bevæger sig i den modsatte retning. Drejningen skal foretages med en lille bue Højrehandling gennemføres ved, at føreren går højre omkring foran skiltet, mens hunden går venstre om rundt om føreren til højrepositionen Side 9 af 77

10 º til højre Før skiltet, med dette på højre side, og mens hunden går i venstrepositionen drejer teamet 360 helt rundt til højre. Drejningen skal foretages som en lille cirkel º til venstre Før skiltet, med dette på højre side, og mens hunden går i venstrepositionen drejer teamet 360 helt rundt til venstre. Drejningen skal foretages som en lille cirkel Side 10 af 77

11 16. STOP - drej 90 o højre om Lige foran skiltet stopper teamet, og hunden sætter sig i venstreposition. Teamet drejer på stedet 90 til højre, hunden skal bevæge sig rundt sammen med føreren på ydersiden og følge føreren, når vendingen er afsluttet. 17. STOP - drej 90 o venstre om Lige foran skiltet stopper teamet, og hunden sætter sig i venstreposition. Teamet drejer på stedet 90 til venstre, hunden skal bevæge sig rundt sammen med føreren på indersiden og følge føreren, når vendingen er afsluttet Side 11 af 77

12 18. Synkron højre om Lige foran skiltet giver føreren signal til hunden, som skal dreje ind imod føreren med en vending på 180, mens føreren gennemfører en tilsvarende drejning væk fra hunden. Teamet fortsætter i den modsatte retning og med hunden på modsat side. Skiftet skal ske i en flydende bevægelse både hos hund og fører. Højrehandling gennemføres også med 180 rundt mod højre. Hunden drejer derfor væk fra føreren. 19. Synkron venstre om Lige foran skiltet giver føreren signal til hunden, som skal dreje væk fra føreren med en vending på 180, mens føreren gennemfører en tilsvarende drejning ind imod hunden. Teamet fortsætter i den modsatte retning og med hunden på modsat side. Skiftet skal ske i en flydende bevægelse både hos hund og fører. Højrehandling gennemføres også med 180 rundt mod venstre. Hunden drejer derfor ind imod føreren Side 12 af 77

13 20. Tulipan Lige foran skiltet giver føreren signal til hunden, som skal dreje ind imod føreren med en vending på 180, mens føreren gennemfører en tilsvarende drejning imod hunden. Teamet fortsætter derefter fremad i den modsatte retning og med hunden på modsat side. Skiftet skal ske i en flydende bevægelse både hos hund og fører. Højrehandling gennemføres på samme måde ved at dreje ind mod hinanden. 21. Langsom gang Før skiltet, med dette på højre side, og mens hunden går i venstrepositionen reduceres tempoet tydeligt, mens føreren fortsætter fremad i en naturlig gangart med langsomme skridt. Hunden må derfor også sætte farten ned for at forblive i venstrepositionen. Temposkiftet kan ske gradvist over 2-3 skridt. Den langsomme gang fortsætter, indtil teamet nærmer sig skiltet: "Almindelig gang", "Løb" eller Mål Side 13 af 77

14 22. Løb Før skiltet, med dette på højre side, og mens hunden går i venstrepositionen, øges tempoet tydeligt til løb. Hunden må derfor også sætte farten op for at forblive i venstrepositionen. Temposkiftet kan ske gradvist over 2-3 skridt. Løbet fortsætter, indtil teamet nærmer sig skiltet: "Almindelig gang", "Langsom gang" eller Mål. 23. Almindelig gang Øvelsen kan forekomme to gange på en bane. Før skiltet, med dette på højre side, og mens hunden går i venstrepositionen ændrer hundeføreren sit tempo til en almindelig gangart. Hunden må derfor også ændre farten for at forblive i venstrepositionen. Temposkiftet kan ske gradvist over 2-3 skridt Side 14 af 77

15 24. Sidestep til højre Lige efter skiltet, med dette på højre side, tager føreren et skridt til højre og lidt fremad med den højre fod for derefter at fortsætte fremad. Skridtet til højre skal få hunden til at følge med til højre, så den fastholder sin position under og efter øvelsen. Bemærk at hverken tempo eller retning ændres under øvelsen, og teamet fortsætter på en linje, der er et skridt til højre for den oprindelige linje. 25. Sidestep til venstre Lige efter skiltet, med dette på venstre side, tager føreren et skridt til venstre og lidt fremad med den venstre fod for derefter at fortsætte fremad. Skridtet til venstre skal få hunden til at følge med til venstre, så den fastholder sin position under og efter øvelsen. Bemærk, at tempo ikke ændres under øvelsen, og der fortsættes på en linje, der er et skridt til venstre for den oprindelige linje Side 15 af 77

16 26. Højre spiral Øvelsen består af 3 kegler, der placeres på en lige linje og med en afstand på 1,5-2 meter imellem hver. Først passeres alle 3 kegler på højre side, der vendes om kegle 3 og gås tilbage til kegle 1, hvor der ligeledes vendes. Herefter passeres mellem kegle 2 og 3 og returneres til kegle 1. Til slut passeres mellem kegle 1 og 2, hvorefter teamet fortsætter til næste øvelse. Hunden er på den udvendige side af svingene. Føreren holder sit tempo gennem hele øvelsen, mens hunden tilpasser sit tempo. Højrehandling gennemføres også højre om keglerne, så hunden er på den indvendige side af svingene. 27. Venstre spiral Øvelsen består af 3 kegler, der placeres på en lige linje og med en afstand på 1,5-2 meter imellem hver. Først passeres alle 3 kegler på venstre side, der vendes om kegle 3 og gås tilbage til kegle 1 hvor der ligeledes vendes. Herefter passeres mellem kegle 2 og 3 og returneres til kegle 1. Til slut passeres mellem kegle 1 og 2, hvorefter teamet fortsætter til næste øvelse. Hunden er på den indvendige side af svingene Side 16 af 77

17 Føreren holder sit tempo gennem hele øvelsen, mens hunden tilpasser sit tempo. Højrehandling gennemføres også venstre om keglerne, så hunden er på den udvendige side af svingene. 28. Dobbelt slalom Øvelsen består af 4 eller 5 kegler, der placeres på en lige linje med en afstand på 1,5-2 meter imellem hver. Teamet starter med at gå mellem kegle 1 og 2. Efter at have gået slalom mellem keglerne og helt rundt om kegle 4 og retur, forlader teamet igen øvelsen ved at passere mellem kegle 1 og 2. Føreren holder sit tempo gennem hele øvelsen, mens hunden tilpasser sit tempo. Højrehandling gennemføres med samme indgang Side 17 af 77

18 29. Enkelt slalom Øvelsen består af 4 eller 5 kegler, der placeres på lige linje med 1,5-2 meter imellem. Teamet starter med at gå mellem kegle 1 og 2. Teamet går slalom mellem keglerne og slutter mellem de to sidste kegler (3, 4 eller 4, 5). Føreren holder sit tempo gennem hele øvelsen, mens hunden tilpasser sit tempo. Højrehandling gennemføres med samme indgang tal Øvelsen kræver 2 kegler, der placeres 2-2,5 meter fra hinanden. Teamet foretager et 8-tal rundt om keglerne ved. at den ene kegle passeres på højre side og den anden kegle på venstre. Hvilken kegle der passeres først, afhænger af banens forløb. Hundeføreren holder sit tempo, mens hunden afpasser sit tempo i drejningerne, så den fastholder sin position. Udgangssiden vil altid være modsat indgangssiden Side 18 af 77

19 31. Sit foran - hund bagom fremad Før skiltet, med dette på højre side, og mens hunden går i venstrepositionen dirigeres hunden til at sidde foran, så hunden drejer højre rundt og har front mod føreren. Idet signalet afgives, stopper føreren sin gang fremad. Hunden skal sidde så tæt på føreren, at denne umiddelbart ville kunne klappe hunden på hovedet. Når hunden sidder, er første del af øvelsen udført. Hunden dirigeres derefter højre bagom rundt om føreren, og teamet fortsætter fremad. Hunden skal være nået rundt til venstreposition, før føreren begynder at gå fremad. Ved højrehandling skal hunden dirigeres til at sidde foran ved at hunden drejer venstre rundt. Hunden dirigeres derefter venstre bagom rundt om føreren. 32. Sit foran - hund kort vej rundt - fremad Før skiltet, med dette på højre side, og mens hunden går i venstrepositionen dirigeres hunden til at sidde foran, så hunden drejer højre rundt og har front mod føreren. Idet signalet afgives stopper føreren sin gang fremad. Hunden skal sidde så tæt på føreren, at denne umiddelbart ville kunne klappe hunden på hovedet (½ meter). Når hunden sidder, er første del af øvelsen udført. Hunden dirigeres derefter den korte vej rundt til venstreposition eventuelt ved at dreje bagdelen rundt, idet den holder sit hoved mod føreren under hele drejningen. Hunden skal være nået rundt, før teamet begynder at gå fremad Side 19 af 77

20 Ved højrehandling skal hunden dirigeres til at sidde foran ved at hunden drejer venstre rundt. Hunden dirigeres derefter den korte vej rundt til højreposition. 33. Sit foran - hund bagom rundt - STOP Før skiltet, med dette på højre side, og mens hunden går i venstrepositionen dirigeres hunden til at sidde foran, så hunden drejer højre rundt og har front mod føreren. Idet signalet afgives, stopper føreren sin gang fremad. Hunden skal sidde så tæt på føreren, at denne umiddelbart ville kunne klappe hunden på hovedet (½ meter). Når hunden sidder, er første del af øvelsen udført. Hunden dirigeres derefter højre bagom rundt om føreren til venstrepositionen. Når hunden har sat sig, fortsætter teamet til næste øvelse. Ved højrehandling skal hunden dirigeres til at sidde foran ved at hunden drejer venstre rundt. Hunden dirigeres derefter venstre bagom rundt om føreren Side 20 af 77

21 34. Sit foran - hund kort vej rundt - STOP Før skiltet, med dette på højre side, og mens hunden går i venstrepositionen dirigeres hunden til at sidde foran, så hunden drejer højre rundt og har front mod føreren. Idet signalet afgives stopper føreren sin gang fremad. Hunden skal sidde så tæt på føreren, at denne umiddelbart ville kunne klappe hunden på hovedet (½ meter). Når hunden sidder, er første del af øvelsen udført. Hunden dirigeres derefter venstre rundt til venstreposition eventuelt ved at dreje bagdelen rundt, idet den holder sit hoved mod føreren under hele drejningen. Når hunden har sat sig, fortsætter teamet til næste øvelse. Ved højrehandling skal hunden dirigeres til at sidde foran ved at hunden drejer venstre rundt. Hunden dirigeres derefter den korte vej rundt til højreposition. 35. STOP - 1, 2, 3 skridt fremad - STOP Før skiltet og med dette på højre side, stopper teamet, og hunden sætter sig i venstrepositionen. Teamet tager sammen et skridt fremad, hvorefter de stopper, og hunden sætter sig. Derefter tager teamet sammen to skridt fremad, hvorefter de stopper, og hunden sætter sig. Til sidst tager teamet sammen tre skridt fremad, hvor de stopper, og hunden sætter sig. Det er valgfrit, hvilken fod der startes med, men fødderne skal samles ved stop 2019 Side 21 af 77

22 36. Sit foran - 1, 2, 3 skridt bagud Før skiltet, med dette på højre side, og mens hunden går i venstrepositionen, dirigeres hunden til at sidde foran, så hunden drejer højre rundt og har front mod føreren. Idet signalet gives stopper føreren sin gang fremad. Hunden skal sidde så tæt på føreren, at denne umiddelbart ville kunne klappe hunden på hovedet. Når hunden sidder, er første del af øvelsen udført. Nu tages 1 skridt bagud, mens hunden følger med, og der stoppes, hvorved hunden sætter sig igen foran. Derefter tages 2 skridt bagud, mens hunden følger med, der stoppes og hunden sætter sig foran. Til sidst tages 3 skridt bagud, mens hunden følger med, der stoppes, og hunden sætter sig foran. Hunden dirigeres til venstrepositionen (valgfri vej rundt om føreren), og teamet fortsætter fremad, når hunden er kommet i position uden at sætte sig. Det er valgfrit, hvilken fod der startes med, men fødderne skal samles ved stop. Ved højrehandling skal hunden dirigeres til at sidde foran ved at hunden drejer venstre rundt. 37. STOP Før skiltet og med dette på højre side, stopper teamet og hunden sætter sig i venstrepositionen. Når hunden har sat sig, dirigeres den til igen at følge med i venstrepositionen, indtil næste øvelse Side 22 af 77

23 38. STOP - løb fremad fra sit Før skiltet og med dette på højre side, stopper teamet, hvor hunden sætter sig i venstrepositionen. Føreren må godt sænke hastigheden gradvist inden stoppet. Når hunden har sat sig, dirigeres den til igen at følge med i venstrepositionen i løb. Løbet fortsætter, indtil teamet nærmer sig skiltet: "Almindelig gang", "Langsom gang" eller Mål. 39. STOP - gå rundt Før skiltet og med dette på højre side, stopper teamet og hunden sætter sig i venstrepositionen. Føreren går rundt om hunden tilbage til venstrepositionen. Herfra dirigeres hunden til igen at følge med til næste øvelse Side 23 af 77

24 40. STOP dæk Før skiltet og med dette på højre side, stopper teamet og hunden sætter sig i venstrepositionen. Føreren dirigerer hunden til at lægge sig. Hunden fortsætter direkte fra dæk positionen. 41. Dæk Før skiltet og med dette på højre side, dirigerer føreren hunden til at dække af. Føreren stopper, idet kommandoen gives. Hunden fortsætter direkte fra dæk positionen Side 24 af 77

25 42. STOP - dæk - gå rundt Før skiltet og med dette på højre side, stopper teamet og hunden sætter sig i venstrepositionen. Føreren dirigerer hunden til at lægge sig. Føreren går rundt om hunden. Herfra dirigeres hunden til igen at følge med til næste øvelse. Hunden fortsætter direkte fra dæk. 43. Stå Før skiltet og med dette på højre side, dirigerer føreren hunden til at stå. Føreren stopper, idet kommandoen gives. Hunden følger med direkte fra stå til den gående venstreposition Side 25 af 77

26 44. Hund snur rundt Før skiltet og med dette på højre side, giver føreren signal til hunden, som skal gennemføre en drejning på 360 væk fra føreren, mens føreren fortsætter fremad. Drejningen skal ske i en flydende bevægelse hos hund. I begynderklassen må føreren gerne nedsætte farten i øvelsen, men ikke stoppe helt op. Stationær øvelse 45. Fører stop, hund rundt om fører Før skiltet og med dette på højre side, stopper føreren. Der gives signal til hunden, som skal gennemføre en cirkel på 360 ind foran og højre rundt om føreren, mens denne bliver stående. Cirklen afsluttes med, at hunden kommer direkte ind i venstrepositionen uden at sætte sig, hvorefter teamet fortsætter fremad. Føreren må ikke flytte fødderne, mens hunden går rundt om fører Side 26 af 77

27 46. STOP - hund i gang om fører - STOP Stationær øvelse Før skiltet og med dette på højre side stopper teamet, og hunden sætter sig i venstreposition. Derefter gives signal til hunden, som skal gennemføre en cirkel på 360 ind foran og rundt om føreren, mens føreren bliver stående. Cirklen afsluttes med, at hunden kommer direkte ind og sætter sig i venstrepositionen. Føreren må ikke flytte fødderne under øvelsen skridt baglæns - hunden bakker Før skiltet og med dette på højre side, giver føreren signal til hunden, at den skal bakke. Føreren går mindst 1 tydeligt skridt bagud, så hunden må bakke for at holde venstrepositionen. Herefter fortsættes teamet fremad Side 27 af 77

28 Øvet klasse 100. Slalom med rundtur Øvelsen består af 4 eller 5 kegler, der placeres på en lige linje med en afstand på 1,5-2 meter imellem hver. Den kegle, der skal cirkles omkring, skal afvige fra de øvrige og være en af de midterste kegler. Der laves kun én ekstra cirkel. Første kegle skal altid passeres på venstre side, hvorefter teamet går slalom mellem keglerne, laver en cirkel rundt om den afvigende kegle, og slutter mellem de to sidste kegler. Føreren holder sit tempo gennem hele øvelsen, mens hunden tilpasser sit tempo, så den fastholder sin position. Højrehandling gennemføres med samme indgang Side 28 af 77

29 101. Fristende 8-tal Øvelsen består af 2 kegler, der placeres 2-2½ meter fra hinanden og 2 forstyrrelser, der placeres 1½ - 2 meter fra midten. Forstyrrelserne består af 2 ikke-tætte men sikre beholdere med fristelser, såsom godbidder. legetøj etc. Legetøj kan erstatte eller placeres sammen med beholdere med mad. Hunden må ikke kunne tage mad eller legetøj med. Øvelsen starter med en kegle og en afledning på hver sin side. Teamet foretager et 8-tal rundt om keglerne ved, at den ene kegle passeres på højre side og den anden kegle på venstre. Hvilken kegle der passeres først, afhænger af banens forløb. Hundeføreren holder sit tempo, mens hunden afpasser sit tempo i drejningerne. Udgangssiden vil altid være modsat indgangssiden Send over spring Øvelsen kan forekomme to gange i ekspert- og championklassen. Føreren må gerne løbe for at hjælpe hunden over springet og hurtig retur til venstrepositionen. Før springet sender føreren hunden over springet og fortsætter selv i en lige linje forbi springet i en hastighed, så føreren holder sig på højde med hunden. Hunden søger direkte tilbage til positionen efter at have sprunget Side 29 af 77

30 103. STOP - bliv - indkald over spring Stationær øvelse Sit Teamet stopper i en passende afstand i forhold til springet, og hunden sætter sig i venstrepositionen. Hunden bliver siddende, mens føreren går forbi springet. Næste øvelse skal være indkald, som skal stå 3-5 meter efter springet, hvor dirigeres hunden over springet ind i venstreposition. Hunden skal sidde helt stille, indtil føreren dirigerer hunden over springet og ind i venstrepositionen Indkald under gang Øvelsen kan forekomme to gange på en bane. Før skiltet og med dette på højre side giver føreren signal til hunden om at komme til venstrepositionen, når føreren er i øvelsesområdet. Indkaldet skal ske uden, at føreren ændrer tempo. Hunden skal nå at være i venstreposition før næste øvelse Side 30 af 77

31 105. STOP - 90º højre om - STOP Lige foran skiltet stopper teamet, og hunden sætter sig i venstreposition. Hunden skal bevæge sig rundt sammen med føreren på ydersiden og sætte sig i venstrepositionen, når vendingen er afsluttet STOP - 90º venstre om - STOP Lige foran skiltet stopper teamet, og hunden sætter sig i venstreposition. Hunden skal bevæge sig rundt sammen med føreren på ydersiden evt. ved at bakke - og sætte sig, når vendingen er afsluttet Side 31 af 77

32 107. STOP - højre om - 1 skridt - kald på plads STOP Lige foran skiltet stopper teamet, og hunden sætter sig i venstreposition. Hunden bliver siddende, mens føreren drejer til højre Føreren tager derefter et skridt fremad og føddernes samles. Hunden dirigeres til venstrepositionen, hvor den skal sætte sig, før der fortsættes til næste øvelse. Hunden skal blive siddende ved begge stop, indtil føreren har taget det afsluttende skridt og dirigerer hunden til venstrepositionen STOP - venstre om - 1 skridt - kald på plads STOP Lige foran skiltet stopper teamet, og hunden sætter sig i venstreposition. Vendingen sker ind foran hunden. Efter at være vendt, tager føreren et stort skridt og benene samles, før hunden dirigeres til venstrepositionen, hvor den sætter sig, før der fortsættes til næste øvelse. Hunden skal blive siddende ved første stop, indtil føreren har taget det afsluttende skridt og kaldt på den Side 32 af 77

33 109. STOP - højre omkring fremad Lige foran skiltet stopper teamet, og hunden sætter sig i venstreposition. Hunden skal bevæge sig rundt sammen med føreren på ydersiden og følge med fremad, når vendingen er afsluttet STOP - venstre omkring - fremad Lige foran skiltet stopper teamet, og hunden sætter sig i venstreposition. Hunden skal bevæge sig rundt sammen med føreren på indersiden - evt. ved at bakke - og følge med fremad, når vendingen er afsluttet Side 33 af 77

34 111. STOP - højre omkring - STOP Lige foran skiltet stopper teamet, og hunden sætter sig i venstreposition. Hunden skal bevæge sig rundt sammen med føreren på ydersiden og sætte sig igen, når vendingen er afsluttet STOP - venstre omkring - STOP Lige foran skiltet stopper teamet, og hunden sætter sig i venstreposition. Hunden skal bevæge sig rundt sammen med føreren på indersiden - evt. ved at bakke - og sætte sig, når vendingen er afsluttet. Højrehandling gennemføres også til venstre Side 34 af 77

35 113. STOP - 1 skridt til højre - STOP Lige efter skiltet, der passeres på højre side, stopper teamet, og hunden sætter sig. Med højre ben træder føreren 1 skulderbredt skridt lige til højre (uden at ændre retning). Hunden følger med (går sidelæns), holder sin venstreposition og sætter sig igen, når føreren har samlet sine fødder. Efter en kort pause fortsætter teamet til næste øvelse. Bemærk, at retningen ikke ændres under øvelsen, og der fortsættes på en linje, der er en skulderbredde til højre for den oprindelige linje STOP - 1 skridt til venstre - STOP Lige efter skiltet, der passeres på venstre side, stopper teamet, og hunden sætter sig. Med venstre ben træder føreren 1 skulderbredt skridt lige til venstre (uden at ændre retning). Hunden følger med, holder sin venstreposition (går sidelæns) og sætter sig igen, når føreren har samlet sine fødder. Efter en kort pause fortsætter teamet til næste øvelse. Bemærk, at retningen ikke ændres under øvelsen, og der fortsættes på en linje, der er et skridt til venstre for den oprindelige linje Side 35 af 77

36 115. STOP - sit foran - bagom - STOP Før skiltet og med dette på højre side, stopper teamet, og hunden sætter sig i venstrepositionen. Derefter dirigeres den ind foran, så den har front mod føreren. Hunden skal sidde så tæt på føreren, at denne umiddelbart ville kunne klappe hunden på hovedet. Hunden dirigeres derefter bagom rundt om føreren, mens føreren bliver stående. Øvelsen afsluttes med hunden siddende i venstrepositionen. Ved højrehandling skal hunden dirigeres til at sidde foran ved at hunden drejer venstre rundt. Hunden dirigeres derefter bagom til højreposition STOP - sit foran - kort vej rundt STOP Før skiltet og med dette på højre side, stopper teamet, og hunden sætter sig i venstrepositionen. Derefter dirigeres den ind foran, så den har front mod føreren. Hunden skal sidde så tæt på føreren, at denne umiddelbart ville kunne klappe hunden på hovedet. Hunden dirigeres derefter den korte vej rundt til venstreposition, idet den holder sit hoved mod føreren under hele drejningen (drejer bagdelen rundt). Når hunden har sat sig, fortsætter teamet til næste øvelse. Ved højrehandling skal hunden dirigeres til at sidde foran ved at hunden drejer venstre rundt. Hunden dirigeres derefter den korte vej rundt til højreposition Side 36 af 77

37 117. Stå foran - bagom rundt Stationær øvelse Før skiltet og med dette på højre side, dirigeres hunden ind foran, så den får front mod føreren. Idet kommandoen afgives, stopper føreren sin gang fremad. Hunden skal blive stående, så tæt på føreren, at denne umiddelbart ville kunne klappe hunden på hovedet. Når hunden står stille med front mod føreren, er første del af øvelsen udført. Hunden dirigeres derefter bagom rundt om føreren, mens denne bliver stående. Føreren må ikke flytte sig, før hunden er tilbage i venstreposition uden at sætte sig, hvorefter teamet fortsætter fremad Ved højrehandling skal hunden dirigeres til at stå foran ved at hunden drejer venstre rundt. Hunden dirigeres derefter bagom til højreposition Side 37 af 77

38 118. Stå foran - kort vej rundt Stationær øvelse Før skiltet og med dette på højre side, dirigeres hunden ind foran, så den får front mod føreren. Idet kommandoen afgives, stopper føreren sin gang fremad. Hunden skal blive stående, så tæt på føreren, at denne umiddelbart ville kunne klappe hunden på hovedet. Når hunden står stille med front mod føreren, er første del af øvelsen udført. Hunden dirigeres derefter den korte vej til venstrepositionen, mens denne bliver stående. Føreren må ikke flytte sig, før hunden er tilbage i venstreposition uden at sætte sig. Teamet fortsætter herefter fremad. Ved højrehandling skal hunden dirigeres til at stå foran ved at hunden drejer venstre rundt. Hunden dirigeres derefter den korte vej rundt til højreposition STOP - dæk - sit Før skiltet og med dette på højre side, stopper teamet, og hunden sætter sig i venstrepositionen. Føreren dirigerer hunden til at lægge sig ved ord og/eller håndtegn. Når hunden ligger, dirigeres den til at sætte sig. Føreren dirigerer den til igen at følge med ved venstre side indtil næste øvelse Side 38 af 77

39 120. STOP - stå - gå rundt Før skiltet og med dette på højre side, stopper teamet, og hunden sætter sig i venstrepositionen. Føreren dirigerer hunden til at stå. Føreren går rundt om hunden, til føreren igen er i venstrepositionen og dirigerer hunden til at følge med indtil næste øvelse. Hunden fortsætter direkte fra stå STOP - 1 skridt stå, 1 skridt sit, 1 skridt dæk Før skiltet og med dette på højre side, stopper teamet, og hunden sætter sig. Føreren tager et skridt fremad, hvor hunden følger med, hvorefter teamet stopper, hvor hunden bliver stående stille. Herefter tages igen et skridt fremad sammen med hunden, teamet stopper, og hunden sætter sig. Til sidst tages endnu et skridt fremad sammen med hunden, teamet stopper, og hunden dækkes af. Det er valgfrit, hvilken fod der startes med, men fødderne skal samles ved stop. Der fortsættes fremad direkte fra dæk Side 39 af 77

40 122. STOP - hund foran rundt STOP Før skiltet og med dette på højre side, stopper teamet, og hunden sætter sig i venstrepositionen. Hunden dirigeres til at gå over på førerens højre side ved at gå foran føreren, vende på højre side med front mod føreren og sætte sig igen i højrepositionen Teamet fortsætter med hunden i højreposition STOP - hund bagved rundt STOP Før skiltet og med dette på højre side, stopper teamet, og hunden sætter sig i venstreposition. Hunden dirigeres til at gå over på førerens højre side ved først at vende med front mod føreren, derefter gå bagom og sætte sig igen i højrepositionen. Teamet fortsætter med hunden i højreposition Side 40 af 77

41 124. Springvand Lige foran skiltet giver føreren signal til hunden, som skal dreje væk fra føreren med en vending på 180, mens føreren gennemfører en tilsvarende drejning væk fra hunden. Teamet fortsætter derefter fremad i den modsatte retning og med hunden på modsat side. Skiftet skal ske i en flydende bevægelse både hos hund og fører To tyskervendinger Før skiltet og med dette på højre side drejer føreren 180 rundt til venstre. Drejningen skal foretages med en lille bue. Hunden skal fortsætte højre rundt om føreren og hurtigt genoptage sin venstreposition. Føreren tager 1-3 skridt i den modsatte retning, før der gennemføres endnu en vending på samme måde Side 41 af 77

42 126. Cirkel i gang omkring fører Før skiltet og med dette på højre side giver føreren signal til hunden, som skal gennemføre en cirkel på 360 ind foran og rundt om føreren, mens føreren fortsætter fremad. Føreren skal holde sit tempo mens hunden afpasser sin hastighed for hurtigt at komme tilbage i positionen. Hunden skal have afsluttet øvelsen, inden næste øvelsesområde nås skridt baglæns - hunden bakker Før skiltet og med dette på højre side giver føreren signal til hunden, at den skal bakke. Føreren går mindst 2 tydelige skridt bagud, så hunden må bakke for at holde venstrepositionen. Herefter fortsættes teamet fremad Side 42 af 77

43 Ekspertklassen 200. STOP - spring - ro - spring - STOP Teamet stopper i en passende afstand i forhold til springet, og hunden sætter sig. Hunden dirigeres derefter til at springe uden, at føreren flytter sig. Efter springet skal hunden gøre et kort stop i en, af føreren, selvvalgt position, før den springer tilbage og går direkte til venstrepositionen (valgfri vej) og sætter sig i venstrepositionen. Herfra fortsættes i banens retning, som altid vil være en anden end springretningen. Der kan vendes til højre, venstre eller helt omkring Side 43 af 77

44 201. Dæk - bliv - alm. gang - indkald over spring Stationær øvelse Dæk Teamet stopper i en passende afstand i forhold til springet, og hunden dirigeres i dæk uden at sætte sig først. Hunden bliver liggende, mens føreren går forbi springet. Næste øvelse skal være indkald, som skal stå 3-5 meter efter springet, hvor hunden dirigeres ind over springet og direkte ind i venstreposition. Hunden skal ligge helt stille, indtil føreren dirigerer hunden over springet og ind i venstrepositionen Side 44 af 77

45 202. Dæk - bliv - løb - indkald over spring Stationær øvelse S Teamet stopper i en passende afstand i forhold til springet, og hunden dirigeres i dæk uden at sætte sig først. Hunden bliver i dæk, mens føreren løber forbi springet. Næste øvelse er indkald, som skal stå 3-5 meter efter springet, hvor hunden dirigeres ind over springet og direkte ind i venstreposition. Føreren ændrer hastighed til almindelig gang ved indkaldsskiltet. Hunden skal ligge helt stille, indtil føreren dirigerer hunden over springet og ind i venstrepositionen Side 45 af 77

46 Stationær øvelse 203. Stå - bliv - indkald over spring Stå Stå Teamet stopper i en passende afstand i forhold til springet, og hunden dirigeres direkte i stå. Hunden bliver stående, mens føreren går forbi springet. Næste øvelse skal være indkald, som skal stå 3-5 meter efter springet. Hunden dirigeres ind over springet og direkte ind i position. Hunden skal stå helt stille, indtil føreren dirigerer hunden over springet og ind i venstrepositionen. Stationær øvelse 204. Stå - bliv - løb - indkald over spring Teamet stopper i en passende afstand i forhold til springet, og hunden dirigeres direkte i stå. Hunden bliver stående, mens føreren løber forbi springet. Næste øvelse skal være indkald, som skal stå 3-5 meter efter springet. Hunden dirigeres ind over springet og direkte ind i position. Føreren ændrer hastighed til almindelig gang ved indkaldsskiltet. Hunden skal stå helt stille, indtil føreren dirigerer hunden over springet og ind i venstrepositionen Side 46 af 77

47 205. STOP - gå hen og læg dig Før skiltet og med dette på højre side drejer teamet med retning mod feltet og hunden sætter sig. Hunden dirigeres fra siddende stilling til at løbe ud (max 5 meter) til feltet og lægge sig med størstedelen af kroppen inden for feltet. Føreren fortsætter derefter fremad på banen til næste øvelse, som skal være en indkaldsøvelse. Ved mistet øvelse skal hunden dækkes af i feltet, før føreren går tilbage til skiltet med Gå hen og læg dig, før føreren fortsætter til indkaldsskiltet STOP - stå - dæk Før skiltet og med dette på højre side, stopper teamet og hunden sætter sig i venstrepositionen. Føreren kan dirigere hunden til at blive stående ved ord og/eller håndtegn. Føreren dirigerer herefter hunden til at lægge sig uden, at den sætter sig først. Hunden fortsætter direkte fra dæk. Føreren må ikke flytte fødderne under øvelsen Side 47 af 77

48 207. STOP - stå - sit Før skiltet og med dette på højre side, stopper teamet, og hunden sætter sig i venstrepositionen. Føreren kan dirigere hunden til at blive stående ved ord og/eller håndtegn. Føreren dirigerer herefter hunden til at sætte sig Føreren må ikke flytte fødderne under øvelsen STOP - hent/bring En spand eller lignende med fast hank og indhold skal placeres et par meter fra øvelsesområdet og over jordniveau på et lille bord eller lignende. Før skiltet og med dette på højre side, stopper teamet, og hunden sætter sig. Hunden dirigeres til at blive siddende, mens føreren henter eller afleverer en spand med et ikke-spiseligt indhold. Hunden skal blive siddende, indtil føreren er returneret til positionen ved siden af hunden, hvorefter teamet fortsætter til næste øvelse. Mellem de to øvelser (hente og bringe) skal spanden holdes i hanken i valgfri hånd, og hunden skal holde sin position. Der skal følge en "bringe øvelse" umiddelbart efter en "hente øvelse" Side 48 af 77

49 209. Stå - hent/bring En spand eller lignende med fast hank og indhold skal placeres et par meter fra øvelsesområdet og over jordniveau på et lille bord e.l. Før skiltet og med dette på højre side, stopper teamet, og hunden dirigeres til at blive stående uden at sætte sig først. Hunden bliver stående, mens føreren henter eller afleverer en spand med et ikke-spiseligt indhold. Hunden skal blive stående stille, indtil føreren er returneret til positionen ved siden af hunden, hvorefter teamet fortsætter til næste øvelse. Mellem de to øvelser (hente og bringe) skal spanden holdes i hanken i valgfri hånd, og hunden skal holde sin position. Der skal følge en "bringe øvelse" umiddelbart efter en "hente øvelse" Dæk - hent/bring En spand eller lignende med fast hank og indhold skal placeres et par meter fra øvelsesområdet og over jordniveau på et lille bord e.l. Før skiltet og med dette på højre side, stopper teamet, og hunden dirigeres direkte i dæk uden at sætte sig først. Hunden dirigeres til at blive liggende, mens føreren henter eller afleverer en spand med et ikke-spiseligt indhold. Hunden skal blive liggende, indtil føreren er returneret til positionen ved siden af hunden, hvorefter teamet fortsætter til næste øvelse. Mellem de to øvelser (hente og bringe) skal spanden holdes i hanken i valgfri hånd, og hunden skal holde sin position. Der skal følge en "bringe øvelse" umiddelbart efter en "hente øvelse" Side 49 af 77

50 211. STOP - gå fra Før skiltet og med dette på højre side, stopper teamet, og hunden sætter sig i venstrepositionen. Når hunden har sat sig, dirigeres den til at blive siddende, mens føreren fortsætter til næste øvelse, som skal være indkald. Hunden skal sidde helt stille, indtil føreren dirigerer hunden til venstrepositionen Stå - gå fra Før skiltet og med dette på højre side, stopper teamet, og hunden stopper uden at sætte sig, hvorefter den dirigeres til at blive stående. Hunden dirigeres til at blive stående stille, mens føreren fortsætter til næste øvelse, som skal være indkald. Hunden skal stå helt stille, indtil føreren dirigerer hunden til venstreposition Side 50 af 77

51 213. Dæk - gå fra Før skiltet og med dette på højre side, stopper teamet, og hunden dirigeres direkte i dæk uden at sætte sig. Hunden dirigeres til at blive liggende, mens føreren fortsætter til næste øvelse, som skal være indkald. Hunden skal ligge helt stille, indtil føreren dirigerer hunden til venstreposition Stå under gang - gå rundt Denne øvelse udføres, mens teamet bevæger sig fremad. Før skiltet og med dette på højre side, og hunden gående i position dirigeres hunden til at stå stille, mens føreren fortsætter i uændret tempo rundt om hunden. Hunden dirigeres til at følge med direkte fra stå Side 51 af 77

52 skridt baglæns - hunden bakker Før skiltet og med dette på højre side, giver føreren signal til hunden, at den skal bakke. Føreren går mindst 3 tydelige skridt bagud, så hunden må bakke for at holde venstrepositionen. Herefter fortsættes teamet fremad Side 52 af 77

53 216. Stå foran - hund bak 1 længde - fremad Stationær øvelse Før skiltet og med dette på højre side, dirigeres hunden ind foran, så den får front mod føreren. Idet kommandoen afgives, stopper føreren sin gang fremad. Hunden skal blive stående, så tæt på føreren, at denne umiddelbart ville kunne klappe hunden på hovedet. Når hunden står stille med front mod føreren, er første del af øvelsen udført. Hunden dirigeres derefter til at bakke mindst 1 hundelængde, mens føreren bliver stående. Føreren må ikke flytte sig, før hunden igen er stoppet. Føreren går derefter fremad, og tager hunden med, når denne passeres. Det er frit, om hunden går højre eller venstre om, men det skal ske i en flydende bevægelse og uden, at føreren stopper. Ved højrehandling skal hunden dirigeres til at stå foran ved at hunden drejer venstre rundt Side 53 af 77

54 217. Dobbelt 180 o vending - højre rundt - venstre rundt Før skiltet og med dette på højre side drejer føreren 180 rundt til højre. Drejningen kan foretages med en lille bue. Hunden skal følge føreren i venstreposition. Føreren tager 2-3 skridt i den modsatte retning, før der gennemføres endnu en 180 vending denne gang til venstre Dobbelt 180 o vending - venstre rundt - højre rundt Før skiltet og med dette på højre side, drejer føreren 180 rundt til venstre. Drejningen kan foretages med en lille bue. Hunden skal følge føreren i venstreposition. Føreren tager 2-3 skridt i den modsatte retning, før der gennemføres endnu en 180 vending denne gang til højre Side 54 af 77

55 219. STOP - 2 skridt til højre - STOP (Kun venstrehandling) Stationær øvelse Lige efter skiltet, der passeres på højre side, stopper teamet, og hunden sætter sig i venstreposition. Startende med højre ben træder føreren 2 sidestep lige til højre (uden at ændre retning, og fører samler benene mellem hver step). Hunden følger med (går sidelæns), holder sin venstreposition og sætter sig igen, når føreren stopper. Efter en kort pause fortsætter teamet til næste øvelse. Denne øvelse kan IKKE udføres med hunden i højreposition Side 55 af 77

56 220. STOP - 2 skridt til venstre - STOP (Kun højrehandling) Stationær øvelse Lige efter skiltet, der passeres på venstre side, stopper teamet, og hunden sætter sig i højrepositionen. Startende med venstre ben træder føreren 2 sidestep lige til venstre (uden at ændre retning, og fører samler benene mellem hver step). Hunden følger med (går sidelæns), holder sin højreposition og sætter sig igen, når føreren stopper. Efter en kort pause fortsætter teamet til næste øvelse. Bemærk at retningen ikke ændres under øvelsen, og der fortsættes på en linje, der er to skulderbredder til venstre for den oprindelige linje. Denne øvelse kan KUN udføres med hunden i højreposition Side 56 af 77

57 skridt til højre (Kun venstrehandling) Lige efter skiltet, der passeres på højre side, træder teamet to skridt til højre. Startende med højre ben træder føreren 2 sidestep lige til højre (uden at ændre retning og fører samler benene mellem hver step). Hunden følger med (går sidelæns) og holder sin venstreposition. Øvelsen er under gang og uden stop. Bemærk, at retningen ikke ændres under øvelsen, og der fortsættes på en linje, der er to skulderbredder til højre for den oprindelige linje. Denne øvelse kan IKKE udføres med hunden i højreposition Side 57 af 77

58 skridt til venstre (Kun højrehandling) Lige efter skiltet, der passeres på venstre side, træder teamet to skridt til venstre. Startende med venstre ben træder føreren 2 sidestep lige til venstre (uden at ændre retning, og fører samler benene mellem hver step). Hunden følger med (går sidelæns), holder sin højreposition. Øvelsen er under gang og uden stop. Bemærk, at retningen ikke ændres under øvelsen, og der fortsættes på en linje, der er to skulderbredder til venstre for den oprindelige linje. Denne øvelse kan KUN udføres med hunden i højreposition Hund snur ind mod fører Før skiltet og med dette på højre side giver føreren signal til hunden, som skal gennemføre en drejning på 360 imod føreren, mens føreren fortsætter fremad. Drejningen skal ske i en flydende bevægelse hos hund Side 58 af 77

59 224. Cirkel i gang om fører - 90 højre (Kun højrehandling) Lige foran skiltet, giver føreren signal til hunden, som under gang, skal gå en venstre cirkel ind foran og rundt om føreren, mens føreren fortsætter i samme tempo, og laver en 90 drejning til højre. Førerens drejning skal foretages med en lille bue og ikke på stedet. Denne øvelse kan KUN udføres med hunden i højreposition Side 59 af 77

60 225. Cirkel i gang om fører - 90 venstre (Kun venstrehandling) Lige foran skiltet, giver føreren signal til hunden, som under gang, skal gå en højre cirkel ind foran og rundt om føreren, mens føreren fortsætter i samme tempo, og laver en 90 drejning til venstre. Førerens drejning skal foretages med en lille bue og ikke på stedet. Denne øvelse kan IKKE udføres med hunden i højreposition Skift side bagved Før skiltet, og med dette på højre side, giver føreren signal til hunden, som skal nedsætte sin hastighed for at komme bagved og om på den anden side af føreren uden, at føreren skal ændre hastighed. Skiftet skal ske i en flydende bevægelse både hos hund og fører. Hunden skal først sætte farten ned for at komme bagved og igen sætte farten op, når skiltet er passeret. Højrehandling gennemføres også bagved føreren Side 60 af 77

61 tal med sideskift bagved Øvelsen består af 2 kegler, der placeres 2½-3 meter fra hinanden. Teamet foretager et 8-tal rundt om keglerne, ved at den ene kegle passeres på højre side, og den anden kegle på venstre. Midten krydses i alt tre gange. Idet midten krydses anden gang, laves et sideskift bagom. Dette gøres under gang, hvor fører holder sit tempo. Hvilken kegle der passeres først afhænger af banens forløb. Føreren holder sit tempo, mens hunden afpasser sit tempo i drejningerne. Udgangssiden vil altid være modsat indgangssiden Indkald til modsat side under gang Øvelsen kan forekomme to gange på en bane. Før skiltet, og med dette på højre side, giver føreren signal til hunden om at komme til modsatte position af, hvad forrige øvelse startede med. Indkaldet skal ske uden, at føreren ændrer tempo. Hunden skal nå at være i position før næste øvelse Side 61 af 77

62 229. Med sideskift Øvelsen kan forekomme to gange på en bane. Med sideskift er et ekstra skilt som kan placeres på et af følgende skilte. Det betyder at man starter øvelsen med hunden i fx venstreposition og afslutter øvelsen i højreposition, eller omvendt. 200 Spring ro spring 208 STOP Hent/bring 209 Stå hent/bring 210 Dæk Hent/bring 216 Stå foran hund bak 1 længde fremad 307 Stå foran hund bak 3 længder fremad 309 STOP Dobbeltspring ro spring STOP 2019 Side 62 af 77

63 Championklassen 300. Skift side foran Før skiltet, og med dette på højre side, giver føreren signal til hunden, som skal øge sin hastighed for at komme foran og om på den anden side af føreren uden at denne stopper. Skiftet skal ske i en flydende bevægelse både hos hund og fører. Føreren skal holde en konstant hastighed under skiftet, mens hunden først skal sætte farten op for at komme foran og igen sætte farten ned, når skiltet er passeret Venstre - sideskift med kegle (Kun venstrehandling) Før skiltet, og med dette på højre side og hunden gående i venstreposition, dirigeres hunden rundt om keglen, som står ca.1 m væk. Hunden runder keglen med uret, mens føreren drejer 90 venstre om, inden føreren når keglen. Hunden slutter i højreposition, og teamet fortsætter i banens retning. Denne øvelse kan IKKE startes med hunden i højreposition Side 63 af 77

64 Højre - sideskift med kegle (Kun højrehandling) Før skiltet, og med dette på venstre side, og hunden gående i højreposition, dirigeres hunden rundt om keglen, som står ca. 1 m væk. Hunden runder keglen mod uret, mens føreren drejer 90 højre om, inden føreren når keglen. Hunden slutter i venstreposition, og teamet fortsætter i banens retning. Denne øvelse kan KUN startes med hunden i højreposition Side 64 af 77

65 303. Tunnel Tunnelen kan være lige eller buet. Efter skiltet, med dette på højre side og i passende afstand, sender føreren hunden gennem tunnelen og fortsætter selv i en lige linje forbi tunnelen. Efter at øvelsesskiltet er passeret, må føreren gerne løbe for at hjælpe hunden gennem tunnelen og holde sig på højde med hunden, der hurtigt skal vende tilbage til venstrepositionen. Øvelsen skal ske i en flydende bevægelse både hos hund og fører. Føreren løber den korteste vej uden at krydse hundens bane fra hunden er sendt til, at hunden igen er i position STOP - 1, 2 skridt baglæns - hund bakker STOP Før skiltet og med dette på højre side, stopper teamet, og hunden sætter sig. Føreren giver signal til hunden, at den skal rejse sig og bakke mens føreren går et tydeligt skridt baglæns, så hunden må bakke for at holde venstrepositionen, hvorefter hunden sætter sig igen. Føreren giver igen signal til, at hunden skal rejse sig og bakke, mens føreren går 2 tydelige skridt bagud, hvorefter hunden igen sætter sig, før teamet fortsætter fremad Side 65 af 77

66 Stationær øvelse 305. STOP - 1 skridt baglæns stå - 1 skridt baglæns sit - 1 skridt baglæns dæk Før skiltet og med dette på højre side, stopper teamet, og hunden sætter sig i venstreposition. Teamet tager et skridt baglæns, hunden følger med, og der stoppes, hvor hunden bliver stående stille. Herefter tages yderligere 1 skridt baglæns sammen med hunden, teamet stopper, og hunden sætter sig i venstreposition. Til sidst tages et skridt baglæns sammen med hunden, teamet stopper, og hunden dækker direkte. Det er valgfrit, hvilken fod der startes med, men fødderne skal samles ved stop. Der fortsættes fremad direkte fra dæk Side 66 af 77

67 306. STOP - 1 skridt baglæns stå - 2 skridt baglæns sit - 3 skridt baglæns dæk Stationær øvelse Stop Stå Sit Dæk Før skiltet og med dette på højre side, stopper teamet, og hunden sætter sig i venstreposition. Teamet tager et skridt baglæns, hunden følger, og der stoppes, hvor hunden bliver stående stille. Herefter tages to skridt baglæns sammen med hunden, der stoppes, og hunden sætter sig. Til sidst tages tre skridt baglæns sammen med hunden, der stoppes og hunden dækkes af. Det er valgfrit, hvilken fod der startes med, men fødderne skal samles ved stop. Der fortsættes fremad direkte fra dæk Side 67 af 77

68 307. Stå foran - hund bak 3 længder - fremad Før skiltet, og med dette på højre side, dirigeres hunden ind foran, så den får front mod føreren. Idet kommandoen afgives, stopper føreren sin gang fremad. Hunden skal blive stående, så tæt på føreren, at denne umiddelbart ville kunne klappe hunden på hovedet. Når hunden står stille med front mod føreren, er første del af øvelsen udført. Hunden dirigeres derefter til at bakke mindst 3 hundelængder, mens føreren bliver stående. Føreren må ikke flytte sig, før hunden igen er stoppet. Føreren går derefter fremad og tager hunden med, når denne passeres. Det er frit, om hunden går højre eller venstre om, men det skal ske i en flydende bevægelse og uden, at føreren stopper. Ved højrehandling skal hunden dirigeres til at stå foran ved at hunden drejer venstre rundt Side 68 af 77

69 308. Send over 2 spring Øvelsen består af 2 spring. I passende afstand sender føreren hunden over springene og fortsætter selv den korteste vej forbi springene uden at krydse hundens bane i en hastighed, så føreren holder sig på højde med hunden. Føreren må gerne løbe for at hjælpe hunden over springene og hurtig retur til venstrepositionen Hunden søger først tilbage til positionen efter at have sprunget begge spring. Når begge spring er gennemført, dirigeres hunden i venstrepositionen, og teamet fortsætter til den næste øvelse STOP - Dobbeltspring - ro - spring - STOP Teamet stopper i en passende afstand i forhold til springene, og hunden sætter sig. Hunden dirigeres derefter til at springe over begge spring uden, at føreren flytter sig. Efter springet skal hunden gøre et kort stop i en selvvalgt position, før den springer tilbage og går direkte til venstrepositionen (valgfri vej) og sætter sig. Herfra fortsætter teamet i banens retning, som altid vil være en anden end springretningen. Der kan vendes til højre, venstre eller helt omkring Side 69 af 77

70 310. STOP - løb frem - indkald over 2 spring Stationær øvelse Teamet stopper i en passende afstand i forhold til springene, og hunden sætter sig. Hunden bliver siddende, mens føreren løber forbi springet. Næste øvelse er et indkald, som skal stå 3-5 meter efter springet, her dirigeres hunden over springene ind i venstreposition. Føreren ændrer hastighed til almindelig gang ved indkaldsskiltet. Hunden skal sidde helt stille, indtil føreren dirigerer hunden over springene og ind i venstreposition Side 70 af 77

71 Stationær øvelse 311. Stå - bliv - alm. gang - indkald over to spring Stå Teamet stopper i en passende afstand i forhold til springet, og hunden dirigeres til at blive stående uden at sætte sig først. Hunden bliver stående, mens føreren går forbi 2 spring. Næste øvelse er et indkald, som skal stå 3-5 meter efter sidste spring, hvor hunden dirigeres ind over springene, direkte ind i venstreposition. Hunden skal stå helt stille, indtil føreren dirigerer hunden over springene og ind i venstreposition Side 71 af 77

72 312. Stå - bliv - løb - indkald over to spring Stationær øvelse Stå Løb Teamet stopper i en passende afstand i forhold til springet, og hunden dirigeres til at blive stående uden at sætte sig først. Hunden bliver stående, mens føreren løber forbi 2 spring. Næste øvelse er et indkald, som skal stå 3-5 meter efter sidste spring, her dirigeres hunden over springene ind i venstreposition. Føreren ændrer hastighed til almindelig gang ved indkaldsskiltet. Hunden skal sidde helt stille, indtil føreren dirigerer hunden over springene og ind i venstreposition STOP - send frem - stå Før skiltet og med dette på højre side drejer teamet med retning mod keglen, og hunden sætter sig i venstrepositionen. Fra siddende stilling dirigeres hunden direkte ud (ca. 5 meter) til en kegle og stå indenfor 1 meter fra keglen. Hunden skal blive stående stille, mens føreren fortsætter til næste øvelse, som skal være et indkald. Hunden skal stå helt stille, indtil føreren kalder. Ved mistet øvelse skal hunden stilles ved keglen (i stå), før føreren går tilbage til skiltet med Send frem - stå, før føreren fortsætter til indkaldsskiltet Side 72 af 77

73 314. Dobbelt 8 tal med sideskift Øvelsen kræver 4 kegler, der placeres 2,5 3,5 meter fra hinanden i en firkant. I almindelig gang foretages et 8-tal rundt om første sæt af 8- tals kegler ved, at den ene kegle passeres på højre side og den anden kegle på venstre. Hvilken kegle, der passeres først afhænger af banens forløb. 3. gang midten passeres udføres et sideskift bagved, så hunden er på modsatte side. Herefter udføres endnu et 8 tal om det 2. sæt 8 tals kegler, hvor midten passeres endnu 2 gange. Teamet fortsætter i banens retning. Midten passeres således i alt 5 gange. Hundeføreren holder sit tempo, mens hunden afpasser sit tempo i drejningerne og sideskift, så den fastholder sin position Sit under gang - gå rundt Denne øvelse udføres, mens teamet bevæger sig fremad. Før skiltet og med dette på højre side, dirigerer føreren hunden til at sætte sig. Føreren fortsætter i samme tempo rundt om hunden, idet der drejes ind foran den siddende hund Side 73 af 77

74 316. Dæk under gang - gå rundt Denne øvelse udføres, mens teamet bevæger sig fremad. Før skiltet, med dette på højre side, og hunden gående i position dirigeres hunden til at dække af uden at sætte sig først, mens føreren fortsætter i uændret tempo rundt om hunden. Hunden dirigeres til at følge med direkte fra dæk. Stationær øvelse 317. STOP - 3 sidestep højre - STOP (Kun venstrehandling) Lige efter skiltet, der passeres på højre side, stopper teamet, og hunden sætter sig i venstrepositionen. Startende med højre ben træder føreren 3 sidestep lige til højre (uden at ændre retning og fører samler benene mellem hver step). Hunden følger med (går sidelæns), holder sin venstreposition og sætter sig igen, når føreren stop. Efter en kort pause fortsætter teamet til næste øvelse. Bemærk, at retningen ikke ændres under øvelsen, og der fortsættes på en linje, der er tre skulderbredder til højre for den oprindelige linje. Kan kun udføres med hunden på venstre side. Denne øvelse kan IKKE udføres med hunden i højreposition Side 74 af 77

75 Stationær øvelse 318. STOP - 3 sidestep venstre - STOP (Kun højrehandling) Lige efter skiltet, der passeres på venstre side, stopper teamet, og hunden sætter sig. Startende med højre ben træder føreren 3 sidestep lige til højre (uden at ændre retning og fører samler benene mellem hver step). Hunden følger med (går sidelæns), holder sin højreposition og sætter sig igen, når føreren stopper. Efter en kort pause fortsætter teamet til næste øvelse. Bemærk, at retningen ikke ændres under øvelsen, og der fortsættes på en linje, der er tre skulderbredder til højre for den oprindelige linje. Kan kun udføres med hunden på venstre side. Denne øvelse kan KUN udføres med hunden i højreposition Side 75 af 77

76 sidestep højre (Kun venstrehandling) Lige efter skiltet, der passeres på højre side, tages tre sidestep til højre, hvorefter der fortsættes i banens retning. Startende med højre ben træder føreren 3 sidestep lige til højre (uden at ændre retning og fører samler benene mellem hver step). Hunden følger med (går sidelæns), holder sin venstreposition. Bemærk, at retningen ikke ændres under øvelsen, og der fortsættes på en linje, der er tre skulderbredder til højre for den oprindelige linje. Kan kun udføres med hunden på venstre side. Denne øvelse kan IKKE udføres med hunden i højreposition sidestep venstre (Kun højrehandling) Lige efter skiltet, der passeres på venstre side, tages tre sidestep til venstre, hvorefter der fortsættes i banens retning. Startende med venstre ben træder føreren 3 sidestep lige til venstre (uden at ændre retning, og fører samler benene mellem hver step). Hunden følger med (går sidelæns) og holder sin position. Bemærk, at retningen ikke ændres under øvelsen, og der fortsættes på en linje, der er tre skulderbredder til venstre for den oprindelige linje. Denne øvelse kan KUN udføres med hunden i højreposition Side 76 af 77

77 321. STOP - 90 o venstre om stå - 90 o venstre om sit - 90 o venstre om dæk Stationær øvelse Lige foran skiltet stopper teamet, og hunden sætter sig i venstreposition. Teamet drejer 90 o sammen til venstre, hvor hunden bliver stående, når vendingen er afsluttet. Teamet drejer yderligere 90 o sammen til venstre, hvor hunden sætter sig i venstreposition, når vendingen er afsluttet. Teamet drejer igen 90 o sammen til venstre, og hunden lægger sig, når vendingen er afsluttet. Teamet fortsætter herefter i ny retning til næste øvelse, hunden skal gå med direkte fra dæk Side 77 af 77

Rally Øvelsesbeskrivelser 2019

Rally Øvelsesbeskrivelser 2019 Generelt I begynderklassen er hunden i line og skal føres i løs line. I øvrige klasser er hunden uden line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder venstreposition

Læs mere

Rally Øvelsesbeskrivelser 1. august I begynderklassen skal hunden føres i løs line. I øvrige klasser er hunden uden line.

Rally Øvelsesbeskrivelser 1. august I begynderklassen skal hunden føres i løs line. I øvrige klasser er hunden uden line. Generelt I begynderklassen skal hunden føres i løs line. I øvrige klasser er hunden uden line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder venstrepositionen eller

Læs mere

' Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser Senior klassen

' Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser Senior klassen ' Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser Senior klassen 1. Start På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder pladspositionen. Afhængig af sin størrelse skal hunden

Læs mere

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen 1. Start Rally Lydighed Begynderklassen I begynderklassen er hunden i snor og skal føres i løs line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder pladspositionen.

Læs mere

Rettelser Øvelsesoversigten

Rettelser Øvelsesoversigten Rettelser 2017 Øvelsesoversigten 16 17 Højre spiral Hund yderst. Føreren skal gå højre om keglerne - først rundt om alle 3, derefter om 2 og til sidst om 1. Hunden følger i pladspositionen, hunden er på

Læs mere

Rally Lydighed Oversigt 2014

Rally Lydighed Oversigt 2014 Det primære i øvelserne er markeret med fed og kursiv. Nr. Skilt 1 2 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9 10 11 Øvelse Begynderklassen Start. Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i

Læs mere

Venstre sving

Venstre sving 1 START 2 MÅL 3 Højre sving 4 Venstre sving 5 270 Højre rundt 6 270 Venstre rundt 7 Diagonalt højre 8 Diagonalt venstre 9 225 o højre 10 225 o venstre 11 Højre omkring 12 Venstre omkring 13 Hund Tyskervending

Læs mere

DKK Rally-lydighed, Begynderklasse.

DKK Rally-lydighed, Begynderklasse. DKK Rally-lydighed, Begynderklasse. Start Teamet stiller sig klar i en afstand af ½ - 1 meter skråt foran og til venstre for startskiltet med hunden i "plads-position" (indenfor ½ meter af førerens venstre

Læs mere

Venstre sving

Venstre sving 1 START 2 MÅL 3 Højre sving 4 Venstre sving 5 270 Højre rundt 6 270 Venstre rundt 7 Diagonalt højre 8 Diagonalt venstre 9 225 o højre 10 225 o venstre 11 Højre omkring 12 Venstre omkring 13 Hund Tyskervending

Læs mere

Øvelser i Begynderklassen.

Øvelser i Begynderklassen. Øvelser i Begynderklassen. 1 Her starter banen! Tidtagningen begynder, når dommeren kommanderer "Fremad". 2 Banen er slut - Tidtagningen stoppes 3* Højre sving. 90 skarp drejning til højre. Som ved normal

Læs mere

Indhold. DcH Rally Øvelsesbeskrivelser Begynder klassen 11 Øvet klassen 41 Ekspert klassen 70 Champion klassen 96

Indhold. DcH Rally Øvelsesbeskrivelser Begynder klassen 11 Øvet klassen 41 Ekspert klassen 70 Champion klassen 96 Indhold DcH Rally Generelt 7 Gentagelse 7 Øvelsesområde 7 Vendinger 90, 180, 225, 270 og 360 8 Ind foran 8 Øvelser med positionsændringer 8 Gå rundt om samt hente/bringe øvelserne 8 Øvelser i langsom gang

Læs mere

Rally Lydighed Øvelsesvejledning

Rally Lydighed Øvelsesvejledning Det primære i øvelserne er markeret med fed og kursiv. Begynderklassen 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens

Læs mere

Føreren gør holdt ca. ½ meter fra skiltet. Hunden sætter sig i udgangsstillingen (ved førerens venstre side). Dette kan

Føreren gør holdt ca. ½ meter fra skiltet. Hunden sætter sig i udgangsstillingen (ved førerens venstre side). Dette kan Rally Lydighed 1. Stop Når hunden har sat sig, kommanderes den til igen at følge med ved dennes venstre side indtil næste øvelse. Skævt-sidninger på under 45 trækker ikke fra. Hvis hunden selv rejser sig

Læs mere

Start. 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens kommando fx.

Start. 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens kommando fx. Start. 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens kommando fx. Fremad. Stå. Teamet stopper og hunden dirigeres til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Øvelsesbeskrivelser 7. Begynderklassen 9 Øvede klassen 45 Ekspert klassen 69 Champion klassen 84

Indholdsfortegnelse. Øvelsesbeskrivelser 7. Begynderklassen 9 Øvede klassen 45 Ekspert klassen 69 Champion klassen 84 Indholdsfortegnelse Øvelsesbeskrivelser 7 Begynderklassen 9 Øvede klassen 45 Ekspert klassen 69 Champion klassen 84 Pointvejledning 97 Reglement for DKK Rally Lydighed 103 A). Arrangør 104 B) Deltagerberettigede

Læs mere

DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal

DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal Øvelsen består af 2 madskåle eller lignende fristelser samt 2 kegler, stolper eller personer og der skal gås et 8-tal rundt om de to yderste kegler.

Læs mere

Rally Obedience Nordic Championship Amanda Haue Jakobsson & Paul Lysholdt 31. marts 2019

Rally Obedience Nordic Championship Amanda Haue Jakobsson & Paul Lysholdt 31. marts 2019 Rally Obedience Nordic Championship 2019 Amanda Haue Jakobsson & Paul Lysholdt 31. marts 2019 Dagsorden NM og landsholdsudtagelse Skilte og øvelser Bedømmelser Videre forløb NM og landsholdsudtagelse 1/3

Læs mere

Galten civile Hundeførerforening Gældende fra 01.01.2001

Galten civile Hundeførerforening Gældende fra 01.01.2001 KONKURRENCEPROGRAM FOR K-KLASSEN Øvelser: Lineføring 10x2 Stå 10x1 Sid 10x1 Dæk 10x1 Spring 10x2 Fremadsendelse m. indkald 10x1 --------------------------------------------------- I alt 80 Point. Galten

Læs mere

Afleveringer. Variation

Afleveringer. Variation Afleveringer Der opstilles en række kegler i to forskellige farver. Der stilles en spiller ved hver kegle, resten stiller sig ved start keglen. Første spiller skal nu spille bolden frem til første spiller

Læs mere

Føreren må (men skal ikke) samtidig med afgivelse af "stå" kommandoen holde en hånd foran hunden, som dog ikke må berøres.

Føreren må (men skal ikke) samtidig med afgivelse af stå kommandoen holde en hånd foran hunden, som dog ikke må berøres. KLASSE 1 1. Lineføring (Koeff. 3 max. 30 p.) Dommeren dirigerer føreren, der skal gå naturligt. Hunden skal følge føreren ved dennes venstre side med skulderpartiet ud for førerens venstre ben i gang,

Læs mere

Brugsprøve. Øvelsesbeskrivelsen for øvelser, som er taget fra DKK s program, skal altid tages fra det til enhver tid gældende DKK lydighedsreglement.

Brugsprøve. Øvelsesbeskrivelsen for øvelser, som er taget fra DKK s program, skal altid tages fra det til enhver tid gældende DKK lydighedsreglement. Brugsprøven er godkendt af DKK, alene for shelties og collies. Bestået brugsprøve indsendes til DKK, der noterer den på hundens stamkort. Brugsprøven skal være bedømt af en autoriseret DKK dommer, som

Læs mere

Brugsprøve (BRGPR) Sid i gruppe (1 minut) (Koeff. 3 max. 30 point) Fri ved fod (Koeff. 2 max. 20 point) Opdateret iflg. DKKs LP-Regler 2013

Brugsprøve (BRGPR) Sid i gruppe (1 minut) (Koeff. 3 max. 30 point) Fri ved fod (Koeff. 2 max. 20 point) Opdateret iflg. DKKs LP-Regler 2013 Brugsprøven er godkendt af DKK, alene for Shetland Sheepdog og collies. Bestået brugsprøve indsendes til DKK, der noterer den på hundens stamkort. Brugsprøven skal være bedømt af en autoriseret DKK dommer,

Læs mere

DGI Fører og Hund samarbejde

DGI Fører og Hund samarbejde DGI Fører og Hund samarbejde konkurrenceprogram FH 2 August 2003 Bedømmelseskriterier: Bedømmelserne af prøverne vægter samarbejdet og kontakten mellem hund (herefter H) og fører (herefter F) højt, samt

Læs mere

Heelwork To Music færdighedsprøver Trick prøver

Heelwork To Music færdighedsprøver Trick prøver Heelwork To Music færdighedsprøver Trick prøver Formål med færdighedsprøverne: Formålet med prøverne er, at få hundeejere i gang med at opøve de færdigheder, der skal til for at kunne sammensætte et HTM

Læs mere

Øvelsen udføres med min. 3.og max. 8 hunde i hver afdækning. Hundene afdækkes med min. 3 meters afstand.

Øvelsen udføres med min. 3.og max. 8 hunde i hver afdækning. Hundene afdækkes med min. 3 meters afstand. REGLER for lydighedsprøver 2013 KLASSE II 1. Fællesdæk (2 minutter) (Koeff. 2 max. 20 p.) Øvelsen udføres med min. 3.og max. 8 hunde i hver afdækning. Hundene afdækkes med min. 3 meters afstand. Når hundene

Læs mere

Skating school. Indholdsfortegnelse

Skating school. Indholdsfortegnelse Skating school Kompendiet er delt op i to dele: 1. Elementerne i de forskellige tests listet op i den rækkefølge, de skal gennemgås. Tallet i parentesen angiver det sted i videoen, hvor elementet vises.

Læs mere

Heelwork To Music færdighedsprøver

Heelwork To Music færdighedsprøver Heelwork To Music færdighedsprøver Formål med færdighedsprøverne: Formålet med prøverne er, at få hundeejere i gang med at opøve de færdigheder, der skal til for at kunne sammensætte et HTM eller freestyle

Læs mere

LP-regler Øvelsen udføres som i klasse II, dog med den tilføjelse at langsom gang indgår i øvelsen.

LP-regler Øvelsen udføres som i klasse II, dog med den tilføjelse at langsom gang indgår i øvelsen. LP-regler 2009 19 KLASSE III 1. Fællesafdækning (4 minutter) (Koeff. 2 max. 20 p.) Hundene placeres ved siden af hinanden med ca. 3 meter imellem. På tegn fra dommeren kommanderes hundene i dæk, hvorefter

Læs mere

Heelwork To Music færdighedsprøver

Heelwork To Music færdighedsprøver Heelwork To Music færdighedsprøver Formål med færdighedsprøverne: Formålet med prøverne er, at få hundeejere i gang med at opøve de færdigheder, der skal til for at kunne sammensætte et HTM eller freestyle

Læs mere

Øvelse: DcH B-klasse fremadsendelse

Øvelse: DcH B-klasse fremadsendelse Beskriv øvelsen: På signal fra dommeren gør hundeføreren og hund klar på et anvist startsted. Dette startsted er markeret af en port af 2 markeringspinde opsat med 3 skridt imellem. Føreren placerer sig

Læs mere

Miljø Beskrivelse af opgaverne i Miljø Navn Udførelse Formål Fejl, som tæller

Miljø Beskrivelse af opgaverne i Miljø Navn Udførelse Formål Fejl, som tæller Miljø Beskrivelse af opgaverne i Miljø Navn Udførelse Formål Fejl, som tæller M 1- Mønstring i trav Hesteføreren tager opstilling foran dommerne med sin hest og præsenterer den med navn, alder og race.

Læs mere

Miljø. Navn Udførelse Formål Fejl, som tæller. At vise, at hesten vil stå stille og villigt følge føreren i skridt og trav

Miljø. Navn Udførelse Formål Fejl, som tæller. At vise, at hesten vil stå stille og villigt følge føreren i skridt og trav Miljø Navn Udførelse Formål Fejl, som tæller M 1- Mønstring i trav Hesteføreren tager opstilling foran dommerne med sin hest og præsenterer den med navn, alder og race. Hesten mønstres i skridt til den

Læs mere

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelserne er kopieret fra DKK (Dansk Kennel Klub) Regler for lydighedstræning Hunden trænes alle 13 træningsaftener af samme fører, som skal

Læs mere

Gode råd før en prøve i klasse 1

Gode råd før en prøve i klasse 1 Det er en god idé at gå til prøve i ÅHF så tit man kan. Både hund og fører får en masse erfaring, så unødvendige fejl kan udgås.!1 En hel del fejl, vi ser til prøverne, er førerfejl, altså fejl som hunden

Læs mere

1. Almindelig trillebør (husk at tage fat over knæet).

1. Almindelig trillebør (husk at tage fat over knæet). 3.1. Styrke Parøvelser styrkeprogram 1 Øvelse 3.1.1. Programmet gentages to gange med ca. 5 minutters pause mellem hver omgang. Der holdes en pause på ca. 1 minut mellem hver deløvelse. Øvelserne gennemføres

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen MSC Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved

Læs mere

Velkommen til gennemgang af LP1-3 d

Velkommen til gennemgang af LP1-3 d Velkommen til gennemgang af LP1-3 d. 18.04.2010 Dagens program Øvelse i hvilke faktorer spiller ind Pause Generelt Dommerens rolle og forventninger Førerens rolle og forberedelse Pause Gennemgang af klasse

Læs mere

Eliteklassen (FCI Class 3)

Eliteklassen (FCI Class 3) Eliteklassen (FCI Class 3) ØVELSE 1 Sid i gruppe i 2 minutter [Koef. 2] Førerne udenfor hundenes synsvidde ØVELSE 2 Dæk i gruppe i 1 minut og indkald [Koef. 2] Kommandoer: Udførelse: Sid, Bliv, Dæk og

Læs mere

Forslag til træningsøvelser for U13 14

Forslag til træningsøvelser for U13 14 Forslag til træningsøvelser for U13 14 Inderside. Spillerantal: Alle 2 bolde pr. 3 spiller Banestørrelse: 20 x 20 meter Scoring: Ingen Rød spiller skal stoppe bolden med fodsålen inden den spilles tilbage

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

DGI Hundesport. Reglement for Rally Lydighed. Gældende fra januar 2019 med ændringer gældende fra januar 2020

DGI Hundesport. Reglement for Rally Lydighed. Gældende fra januar 2019 med ændringer gældende fra januar 2020 DGI Hundesport Reglement for Rally Lydighed Gældende fra januar 2019 med ændringer gældende fra januar 2020 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Generelle retningslinjer... 3 A. Generelt... 3 B. Deltagere...

Læs mere

Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line.

Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line. Hvalpekonkurrence Øvelse 1, lineføring Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line. Dommeren kan kommandere: fremad gå venstre om højre om omkring, 3 skridt fremad og

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelserne er kopieret fra DKK (Dansk Kennel Klub) Regler for lydighedstræning Hunden trænes alle 13 træningsaftener af samme fører, som skal

Læs mere

EFTERSØGNING 2 1 august 2019 / FO

EFTERSØGNING 2 1 august 2019 / FO : Min: 300 point Max: 360 point. TANDVISNING: Max: 5 point. HF står med hunden på plads. På tegn fra dommeren går HF i gang med at fremvise hundens tænder, ved at HF krænger hundens læber til side, således

Læs mere

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål.

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Lege spil Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Spil Futsal De forskellige grupper skal spille Futsal kampe mod hinanden. Såfremt grupperne er store

Læs mere

Der kan opnås 99 point. for at bestå bedømmelse 1 skal der opnås mindst 77 point.

Der kan opnås 99 point. for at bestå bedømmelse 1 skal der opnås mindst 77 point. Generelle bestemmelser: Alle øvelser udføres under dommerens kommando.der må ikke anvendes skarpt halsbånd, og hunden må ikke afstraffes før/under eller efter øvelserne. Hunden skal være i line mellem

Læs mere

LYDIGHEDSREGLEMENT 2017

LYDIGHEDSREGLEMENT 2017 6 LYDIGHEDSREGLEMENT 2017 1 Der konkurreres hvert år på DKK s internationale lydighedsprøver om titlen Årets LP-hund i klasse I, II, III, Championklassen og elite. Finalerne om Årets LP-hunde afholdes

Læs mere

FÆRDSELSPRØVEBESKRIVELSE

FÆRDSELSPRØVEBESKRIVELSE DanskeSportshunde.dk FÆRDSELSPRØVEBESKRIVELSE FÆRDSELSPRØVE Færdselsprøven består af to dele, en lydighedsdel Del A og en praktisk færdselsdel Del B. Ved starten af hver del, skal HF melde sig til dommeren

Læs mere

BHR 18. september 2013

BHR 18. september 2013 Opdateringer til konkurrenceprogram 2012 samt bedømmelses beslutninger truffet på dommermøder. 28 09 2011 Besked udsendt af DKK BHU 14 01 2012 DKK Dommermøde 02 02 2013 DKK Dommermøde 24 08 2013 Dommermøde

Læs mere

flyt fødderne og løb let!

flyt fødderne og løb let! Dansk Håndbold Forbund s Håndboldskoler for børn og unge 2002 flyt fødderne og løb let! - koordinations- og bevægelsestræning - DET TEKNISKE SATSNINGSOMRÅDE 2002: Koordinations- og bevægelsestræning Som

Læs mere

FORSVAR 3 1 august 2018 / FO

FORSVAR 3 1 august 2018 / FO FORSVAR 3: Min: 365 point Max: 435 point. TANDVISNING: Max: 5 point. HF står med hunden på plads. På tegn fra dommeren går HF i gang med at fremvise hundens tænder, ved at HF krænger hundens læber til

Læs mere

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål)

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) 1. Løbe med bold (drible) 2. Retningsskift med bold 3. Rulle med bolden under fodsålen. 4. Korte rytmer med bold 5. Trække bold baglæns med fodsål 6. Sparke til bolden - vristspark 7. Sparke til bolden

Læs mere

DGI Hundesport. Reglement for Rally Lydighed

DGI Hundesport. Reglement for Rally Lydighed DGI Hundesport Reglement for Rally Lydighed Gældende fra maj 2017 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Generelle retningslinjer... 3 A. Generelt... 3 B. Deltagere... 3 C. Måling af hund... 6 D. Lokalforeningens

Læs mere

1A Aerobic March. Gang med god energi. Gå fremad 4, gå baglæns 4. Gentag. Gå skråt til højre 4, gå retur 4. Gå skråt til venstre 4, gå retur 4.

1A Aerobic March. Gang med god energi. Gå fremad 4, gå baglæns 4. Gentag. Gå skråt til højre 4, gå retur 4. Gå skråt til venstre 4, gå retur 4. 1A Aerobic March Gang med god energi. Gå fremad 4, gå baglæns 4. Gentag. Gå skråt til højre 4, gå retur 4. Gå skråt til venstre 4, gå retur 4. Gå frem 4, retur 4. På sidste trin vend ¼. 2A Aerobic Jog

Læs mere

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Reglement for Rally 2019 Indholdsfortegnelse A. Generelt.... 3 B. Deltagere.... 3 1. Antal startende.... 3 2. Løbske tæver... 3 3. Forsikringer/vaccination...

Læs mere

Teknisk progression Hæk

Teknisk progression Hæk Teknisk progression Hæk For unge og uerfarne hakkeløbere er trin 1 og til dels trin 2, der hvor langt størstedelen af fokus bør være, og først når dette beherskes, giver det mening at gå videre. Det kan

Læs mere

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning Spil og lege vejledning Cricketrundbold I skal bruge: Et gærde, et bat, en blød skumbold, en gul top og 3 kegler. Start med at stille banen op. Placer gærdet, så der er god plads foran det. Sæt den gule

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

TREC PTV Forhindringsbeskrivelser

TREC PTV Forhindringsbeskrivelser TREC PTV Forhindringsbeskrivelser 04.2018 1. Lavthængende grene 2. Bakketop 3. Ride ottetalsfigur med en hånd 4. Føre nedspring 5. Ride nedspring 6. Føre opspring 7. Ride opspring 8. Føre gennem smal passage

Læs mere

Håndteringsøvelse (se hvalpetræning del 1)

Håndteringsøvelse (se hvalpetræning del 1) Hvalpetræning del 1 Samling i rundkreds om træningsleder på eget medbragt tæppe. Tæppet er et sted hvor hunden, skal forholde sig i ro, og være glad for at være. Starter med at hvalpen skal sidde stille

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

TRÆNING 1. Opvarmning (1 øvelse) Opdeling i 3 grupper. Start øvelse 1-2 og 3 (1 station) Vandpause og skift af øvelse

TRÆNING 1. Opvarmning (1 øvelse) Opdeling i 3 grupper. Start øvelse 1-2 og 3 (1 station) Vandpause og skift af øvelse TRÆNING 1 kl. 17:00 Kl. 17:05 Samling Opvarmning (1 øvelse) Tagfat (1 eller 2 fangere) - når man bliver fanget er det udenfor firkanten til træneren evt. variation med kædetagfat Kl. 17:15 Kl. 17:20 Opdeling

Læs mere

Parkour fejl som kan forekomme

Parkour fejl som kan forekomme Parkour fejl som kan forekomme Navn G S Udførelse Formål Fejl, som tæller P 1.A+B+C Smal passage x Rid igennem passagen i den valgte gangart Afbalanceret tempo i forhold til opgavens krav. Den oprindelige

Læs mere

0.-1. klasse Boldtilvænning og Leg Skudbane

0.-1. klasse Boldtilvænning og Leg Skudbane Skudbane En skudbane (20 x 15 meter) kan laves ud af fem-seks mindre skud- og motorikbaner sammensat ud fra forskellige fokuspunkter. Eleverne introduceres til de forskellige skud- og motorikbaner og ikke

Læs mere

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål)

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) 1. Løbe med bold (drible) 2. Retningsskift med bold 3. Rulle med bolden under fodsålen 4. Korte rytmer med bold 5. Trække bold baglæns med fodsål 6. Husmands-rytme/Husmands-finte

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen MSC Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved

Læs mere

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser Alle øvelser udføres under dommerens kommando. Der må ikke anvendes skarpt halsbånd, og hunden må ikke afstraffes før/under eller efter øvelserne. Hunden skal være i line mellem

Læs mere

EFTERSØGNING 1 1 august 2019 / FO

EFTERSØGNING 1 1 august 2019 / FO GENERELT: For at træne på EFTERSØGNING skal man have bestået BGK 2. Man starter i laveste klasse, som så skal bestås for at rykke til næste klasse. Hvis der bruges momenter fra andre programmer skal det

Læs mere

Superman Overarm og øvre ryg

Superman Overarm og øvre ryg Inspirationshæfte Har du meget stillesiddende arbejde? Så vil blot få minutters motionspause nogle gange om dagen gøre dig mere effektiv og forbedre din sundhed. I dette inspirationshæfte finder du et

Læs mere

Børnefodbold U10.3 OB Træningspas Mandage (4) Tema: Afleveringer / sparketeknik

Børnefodbold U10.3 OB Træningspas Mandage (4) Tema: Afleveringer / sparketeknik 1700 1715 Indmøde og kamp 1715 1740 Station 1 Afleveringer Der opstilles en startkegle og 5 kegler på række, med ca. 5-7 meters imellem. Der stilles nu en spiller ved hver kegle. Første spiller, spiller

Læs mere

Teknikskole - Vendinger

Teknikskole - Vendinger Teknikskole - Vendinger 19.9.2011 Dette skrift er tænkt som inspirationsmateriale til klubbens trænere, med forslag til øvelser i hverdagens træning, der følger op weekendens teknikskole. Det første tema,

Læs mere

Samarbejdsøvelser. Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen

Samarbejdsøvelser. Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen Samarbejdsøvelser Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen Indhold Indhold... 1 Tennisbolde og nedløbsrør... 2 Kravle igennem hulahopring... 3 Kravle igennem spindelvæv... 4 Binde knude...

Læs mere

Praktisk træning. Bakke. & bagpartskontrol. 16 Hund & Træning

Praktisk træning. Bakke. & bagpartskontrol. 16 Hund & Træning Praktisk træning Tekst: Karen Strandbygaard Ulrich Foto: jesper Glyrskov, Christina Ingerslev & Jørgen Damkjer Lund Illustrationer: Louisa Wibroe Bakke & bagpartskontrol 16 Hund & Træning Det er en fordel,

Læs mere

Forslag til træningsøvelser for U7 U8

Forslag til træningsøvelser for U7 U8 Forslag til træningsøvelser for U7 U8 Driblinger Alle 1 bold pr. spiller Der laves en firkant hvor hver spiller har en bold, træneren tager også en bold så spiller kan se hvad der skal laves. Man starter

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Ny-C program 2009. NY C-KLASSEN 2009.

Ny-C program 2009. NY C-KLASSEN 2009. NY C-KLASSEN 2009. 1.LINEFØRING... 10 x 2,0 = 20 point 2.STÅ... 10 x 1,5 = 15 point 3.SID...10 x 1,5 = 15 point 4.DÆK... 10 x 1,5 = 15 point 5.APPORT m/valgfri apport /genstand... 10 x 2,0 = 20 point 6.SPRING...

Læs mere

FORSVAR 2 1 august 2019 / FO

FORSVAR 2 1 august 2019 / FO : Min: 300 point Max: 360 point. TANDVISNING: Max: 5 point. HF står med hunden på plads. På tegn fra dommeren går HF i gang med at fremvise hundens tænder, ved at HF krænger hundens læber til side, således

Læs mere

PTV. 01. Lavthængende grene Ride under lavthængende grene uden at rive dem ned. Holde den først valgte gangart. Højde over manken: 20 cm.

PTV. 01. Lavthængende grene Ride under lavthængende grene uden at rive dem ned. Holde den først valgte gangart. Højde over manken: 20 cm. 01. Lavthængende grene Ride under lavthængende grene uden at rive dem ned. Holde den først valgte gangart. T00 T0 T1 T2 T3 T4 Højde over manken: 30 cm. Højde over manken: 30 cm. Højde over manken: 25 cm.

Læs mere

TRILLIUMS CIRKELTRÆNING

TRILLIUMS CIRKELTRÆNING TRILLIUMS CIRKELTRÆNING Med Cirkeltræning kan du inden for en begrænset tid opnå effekt på både styrke, kondition og sundhed. Her får du alle redskaber, der skal til for at dit første cirkelprogram kan

Læs mere

Materiale fra U-8 Inspirationskurset i Hobro d. 6.-7. september 2013 Udviklingskonsulent Anna Heide, JHF Kreds 4

Materiale fra U-8 Inspirationskurset i Hobro d. 6.-7. september 2013 Udviklingskonsulent Anna Heide, JHF Kreds 4 Motorisk træning Materiale fra U-8 Inspirationskurset i Hobro d. 6.-7. september 2013 Udviklingskonsulent Anna Heide, JHF Kreds 4 Hermed inspiration til motorisk træning og forskellige rammer, man kan

Læs mere

Teknikmærke 2000/2001/2002. Målet med teknikmærket er at øge spillerens motivation mod en målrettet selvtræning.

Teknikmærke 2000/2001/2002. Målet med teknikmærket er at øge spillerens motivation mod en målrettet selvtræning. Teknikmærke 2000/2001/2002 Målet med teknikmærket er at øge spillerens motivation mod en målrettet selvtræning. Der kan opnås et af følgende teknikmærker: Spilleren opnår en samlet score > 9 point = Bronzemærke

Læs mere

1. Gå på hænder. 2. Gå bagover i bro + overslag. 3. Kraftsspring uden hovedet

1. Gå på hænder. 2. Gå bagover i bro + overslag. 3. Kraftsspring uden hovedet Teknikmærke 1. Gå på hænder Beskrivelse: Hænderne sættes på madrassen, hvorefter der sættes af med fødderne fra madrassen, således at man står på sine hænder. Gå derefter mindst 3 m fremad. 2. Gå bagover

Læs mere

om skudøvelser Skud mod mål kan være for enten spillere eller for målmanden eller for både spillere og målmand.

om skudøvelser Skud mod mål kan være for enten spillere eller for målmanden eller for både spillere og målmand. skudøvelser om skudøvelser Skud mod mål kan være for enten spillere eller for målmanden eller for både spillere og målmand. I dette tilfælde koncentrerer vi os om skud, der skal dygtiggøre målmanden i

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen MSC Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved

Læs mere

Skadesforbyggende øvelser

Skadesforbyggende øvelser Ankel Skadesforbyggende øvelser 1. Ankel 2 & 2 balance Stå på et ben, undgå overstræk i standknæet, sæt håndfladerne mod hinanden og pres dem mod hinanden i mens der spændes i maven (navlen suges ind)

Læs mere

DcH Bjerringbro. D - Programmet. Gældende fra marts 2015. TU og KU

DcH Bjerringbro. D - Programmet. Gældende fra marts 2015. TU og KU DcH Bjerringbro D - Programmet Gældende fra marts 2015 TU og KU Rev. 19/3 2015 D-klassen D-klassen er ikke en officiel klasse indenfor DcHs lydighedsprogram. Dette vil sige, at det kun er muligt at stille

Læs mere

Kapitel 4. Retningslinjer for Rally dommere A. Formålet med Rally. B. Rally dommeren. C. Forberedelse. D. Ringprocedurer. E. Dommersedler.

Kapitel 4. Retningslinjer for Rally dommere A. Formålet med Rally. B. Rally dommeren. C. Forberedelse. D. Ringprocedurer. E. Dommersedler. Reglement for Rally Lydighed Herning Open Indholdsfortegnelse A. Generelt. B. Deltagere. 1. Antal startende 2. Løbske tæver 3. Forsikringer/vaccination 4. Line, sele, dækken 5. Opførsel 6. En hund - flere

Læs mere

DGI Fører og hund samarbejde

DGI Fører og hund samarbejde DGI Fører og hund samarbejde Konkurrenceprogram FH HB Hvalpe (3-10 mdr.) Begynder 2003 Bedømmelseskriterier: Side 1 af 13 sider Bedømmelserne af prøverne vægter samarbejdet og kontakten mellem hund og

Læs mere

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Reglement for Rally Lydighed Maj 2017 Indholdsfortegnelse Maj 2017 Kapitel 1. Generelle retningslinjer.... 3 A. Generelt.... 3 B. Deltagere.... 3 1. Antal

Læs mere

Teknik serv. Fra underhåndsserv til overhåndsserv

Teknik serv. Fra underhåndsserv til overhåndsserv Teknik serv Fra underhåndsserv til overhåndsserv Underhåndsserven er den første egentlige grundteknik, der indlæres i sit fulde omfang i Kidsvolley. Udviklingen i serven, går fra serv over nettet fra et

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen MSC Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen MSC Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved

Læs mere

ØVELSER MED ELASTIK 1.1 1.2 1.3 1.4. Elastik føres bag ryglænet. Boks armene skiftevis frem.

ØVELSER MED ELASTIK 1.1 1.2 1.3 1.4. Elastik føres bag ryglænet. Boks armene skiftevis frem. ØVELSER MED ELASTIK 1.1 1.2 Elastik føres under stolesædet. Bøj og stræk albuerne skiftevis med hver arm. Elastik føres bag ryglænet. Boks armene skiftevis frem. 1.3 1.4 Elastik føres under stolesædet.

Læs mere

ØVELSER TIL ØVELSER TIL STEP/TRAPPETRIN // 1

ØVELSER TIL ØVELSER TIL STEP/TRAPPETRIN // 1 ØVELSER TIL STEP/TRAPPETRIN ØVELSER TIL STEP/TRAPPETRIN // 1 VELKOMMEN... INDHOLD Kære læser Denne folder introducerer dig til stepøvelser, hvor du bruger en stepbænk eller et trappetrin. Folderen er udarbejdet

Læs mere

NIVEAU M CRAWL

NIVEAU M CRAWL Lektion: 1 ud af 12 Vandret kropsposition og vejrtrækning Opvarmning 5 min Valgfri. Bland forskellige stilarter. Vandret kropsposition 10 min Skift imellem de tre øvelser 2-4 gange. 1. Lig som et x på

Læs mere

Fra mesterlære til kreativitet og innovation i MBU hvordan?

Fra mesterlære til kreativitet og innovation i MBU hvordan? Fra mesterlære til kreativitet og innovation i MBU hvordan? - Laban bruges som didaktisk redskab. Kreativitet og innovation som en del af opvarmning Gang-relationer: 5 meter mellem dig og den du tænker

Læs mere

Chip og Chap (Snipp-Snapp) Øvelse 2.3.1.

Chip og Chap (Snipp-Snapp) Øvelse 2.3.1. 2.3. Mest for børn Chip og Chap (Snipp-Snapp) Øvelse 2.3.1. Spillerne er sammen i par. Hvert par tager opstilling langs midterlinjen, ryg mod ryg. Alle, som kigger den ene vej, er Chip, alle, som kigger

Læs mere

Fysisk Aktivitet. Cirkeltræningsprogrammer og Stationskort til Motivationsgrupperne

Fysisk Aktivitet. Cirkeltræningsprogrammer og Stationskort til Motivationsgrupperne Fysisk Aktivitet Cirkeltræningsprogrammer og Stationskort til Motivationsgrupperne Indholdsfortegnelse CIRKELTRÆNINGSPROGRAMMER... 1 INSTRUKTØRKORT HELE KROPPEN... 3 INSTRUKTØRKORT PAR... 4 INSTRUKTØRKORT

Læs mere