Praktisk træning. Bakke. & bagpartskontrol. 16 Hund & Træning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktisk træning. Bakke. & bagpartskontrol. 16 Hund & Træning"

Transkript

1 Praktisk træning Tekst: Karen Strandbygaard Ulrich Foto: jesper Glyrskov, Christina Ingerslev & Jørgen Damkjer Lund Illustrationer: Louisa Wibroe Bakke & bagpartskontrol 16 Hund & Træning

2 Det er en fordel, at hunden kan bruge sin bagpart, når den skal udføre en lang række øvelser i lydighed, rally, dog dancing og andre hundesportsgrene. Læs her en gennemgang af hvordan du kan lære din hund at bakke og få bagpartskontrol, som kan hjælpe til at gøre din træning mere præcis. I takt med at der bliver stillet stadig højere krav til præcision i udførelsen af de øvelser, vores hunde skal præstere i en række hundesportsgrene, er der i årenes løb kommet øget fokus på at give hunden nogle basiskompetencer, der kan gøre det lettere for den at lære og at udføre de forskellige øvelser. Det at kunne bakke og generelt at kunne bruge bagparten er netop sådan en kompetence, som mange hundefolk gør brug af for at få større præcision i hundens udførelse af øvelserne. Som vi så i artiklen om Grundtræning i nr. 1, 2009, kan vi beskrive forløbet i hundens uddannelse ud fra nedenstående skema. I strukturen angivet i skemaet finder vi kropskontrol, som omfatter brug af bagparten, som en basiskompetence, der er et brugbart redskab for hunden i den videre træning. I gamle dage Jeg kan huske fra min tidlige hundetræning sidst i 1970erne, at vi lærte hundene at rette ind, hvis de havde sat sig skævt i pladsposition. Her lavede hunden en lille sideværts bevægelse for at flytte bagparten tættere på førerens venstre ben. Dengang talte vi ikke om bagpartskontrol og var ikke opmærksomme på at lære hunden en basiskompetence som at bruge bagparten for at gøre det lettere at få en lige plads i første forsøg. Vi løste blot et problem i den praktiske træning og var ikke en gang klar over, at strategien ikke var specielt hensigtsmæssig for at lære hunden Almene kompetencer Hvad alle hunde skal kunne: f.eks. ikke stjæle mad, gå pænt i snor osv. præcist, hvad det var øvelsen gik ud på, men det er en helt anden snak. Bagpartskontrol Populært siger vi, at hunden har mest bevidsthed om, hvad den gør med den forreste del af kroppen og at bagbenene bare følger med. Hvis vi ønsker en hund, der har en bevidsthed om at bruge sine bagben, er det nødvendigt at lære den at bakke og bruge bagparten i en række forskellige situationer i bagudgående og sidelæns bevægelser. Det kalder vi med en samlet betegnelse bagpartskontrol. Når hunden har lært at bakke og flytte bagparten sidelæns eller svinge bagparten mod førers ben f.eks. i venstrevendinger i fri ved fod, vil udførelsen af øvelsen blive mere flydende og den bliver dermed mere præcis og flottere at se på. De forskellige momenter, der udgør den samlede basiskompetence bagpartskontrol, kan trænes relativt tidligt i hundens uddannelsesforløb, selvom den finere motoriske kontrol selvfølgelig bliver bedre, efterhånden som hvalpen vokser til. Den praktiske træning Øvelseskompetencer Specifikke kompetencer indenfor den valgte hundesportsgren, i dette tilfælde lydighed Kompetencen at kunne bakke og rykke bagparten sidelæns kan opbygges gennem træning af en række forskellige øvelser. Vi begynder med de mest basale øvelser og udvider så gradvist kompetencen med mere avancerede færdigheder. De forskellige øvelser kan betragtes som et redskab til at give hunden en forståelse for Nøglekompetencer Generelle begynderkompetencer der kan udvikles til øvelseskompetencer på forskellige områder Basiskompetencer Grundlaget for at lære og fungere sammen med ejeren at bruge sin bagpart, når den løser opgaver i træningen. Fælles for indlæringen af de forskellige øvelser er, at træneren skal have et skarpt øje for den adfærd hunden udviser og være parat til at forstærke de mindste tiltag fra hundens side i den ønskede retning. Vi kan ikke forvente, at hunden bare med det samme bakker mange skridt eller rykker sidelæns. Hvert eneste lille rigtige forsøg fra hundens side skal belønnes. For de sidelæns øvelsers vedkommende er det en Fælles for indlæringen af øvelserne er, at træneren skal have et skarpt øje for den adfærd hunden udviser. fordel at lære hunden at rykke sidelæns til både højre og venstre. Det er sundere for hunden rent fysisk at bruge kroppen til begge sider, så den ikke hele tiden kun bøjer kroppen til den ene side. To kategorier Der er en række øvelser, jeg selv godt kan lide at arbejde med, når jeg skal lære en hund bagpartskontrol. De kan opdeles i to kategorier, der giver en naturlig progression i træningen. Den første kategori indeholder bakke foran fører, bakke ved siden af fører og elefantøvelsen. Den anden kategori indeholder svinge venstre ind på plads fra frontposition, 180 graders vendinger til venstre i bevægelse og 90 graders vendinger på stedet og i bevægelse. Jeg foretrækker selv at begynde med bakkeøvelsen, hvor hunden står med front mod føreren og lærer at gå baglæns. Efterfølgende kan øvelsen udvides til, at hunden lærer at bakke ved siden af føreren, f.eks. i pladsposition på venstre side. Sideløbende med indlæring af bakkeøvelsen kan man uden problemer arbejde med den øvelse, der populært har fået navnet elefantøvelsen. Her står hunden med forpoterne på en omvendt balje eller anden genstand, der hæver forparten over jorden. I øvelsen lærer hunden at flytte bagbenene sidelæns til begge sider, hvilket bl.a. er brugbart til at få en flot plads, hvor hunden svinger ind fra venstre side ved at svinge bagparten ind, mens den næsten står stille på forbenene. Hvis man begynder træningen med en ret ung hvalp, kan det være en fordel at begynde med elefantøvelsen, da den for nogle hunde er lettere end bakkeøvelsen. 17

3 Praktisk træning Kategori 1 Øvelserne i denne kategori har som formål at lære hunden den første forståelse for bagudgående og sidelæns bevægelser. Bakkeøvelser generelt Bakkeøvelsen kan indlæres både via fri shaping, med dirigeret shaping og med lokning. Her vil jeg beskrive de to første strategier. Jeg bruger kun lokning, hvis jeg ikke kan få adfærden frem på nogen anden måde. Fælles for træning af bakkeøvelser er, at leveringen af godbidder er vigtig. Sørg for altid at levere godbidden der, hvor hunden er, dvs. gå hen til den, når den har rykket bagud i de første stadier af indlæringen. Så snart den kan tilbyde at bakke nogle få skridt, er det med mange hunde en fordel straks efter klik at kaste godbidden, enten hen mellem hundens forben eller hen over hovedet på hunden, så den skal løbe bagud for at hente godbidden. Det modvirker hundens naturlige trang til at bevæge sig hen mod træneren for at få sin godbid efter klikket. Hvis hunden oplever, at godbidderne altid kommer til den, vil den være mindre tilbøjelig til at trække frem mod træneren efter klik eller tøve med at bakke over en større afstand. Det er også væsentligt at sørge for at få hævet kriterierne for, hvor mange skridt hunden kan bakke, da man let kan komme til at sidde fast på et trin i indlæringen, hvor hunden kan bakke tre-fire skridt og derefter stopper og venter. Øg gradvist kriterierne for hvor mange skridt hunden skal bakke, så den kommer videre end de tre-fire skridt. Man afgør selvfølgelig selv, hvor langt man ønsker, at hunden skal kunne bakke. En måde at undgå eller løse problemet med at hunden hænger fast i at bakke et fast og ret lille antal skridt er at påbegynde træningen med hunden på variabel afstand af træneren, når den først har forstået, at den bliver belønnet for selv at tilbyde adfærden. Stil hunden i stå og gå selv lidt væk. Varier afstanden fra en lille meter til op til fem-ti m. På den måde undgår man, at hunden låser sig fast i afstanden til træneren, når den bakker. Endnu en huskeregel i bakkeøvelser er, at det er vigtigt at klikke, mens hunden bakker. Man kan som træner let komme ind i en vane med at klikke lige efter, at hunden selv er stoppet op, hvilket vil føre til, at hunden tilbyder nogle få skridt og så stopper og venter. Hvis denne adfærd bliver belønnet for mange gange, kan den være svær at bryde igen. Hvis man igangsætter de første skridt i bakkeadfærden med dirigeret shaping, f.eks. med brug af targets eller kropspres, kan man aftrappe brugen af hjælpemidlet ved at anvende den teknik, som den amerikanske klikkertræner Gary Wilkes kalder tease. Strategien går ud på at få hunden til selv at tilbyde en adfærd efter en indledende træning med hjælp. Når hunden har forstået, at adfærden kan give forstærkning og udfører den flydende med brug af hjælpen, kan man få hunden til at tilbyde den samme adfærd selv ved at Endnu en huskeregel i bakkeøvelser er, at det er vigtigt at klikke, mens hunden bakker. vise den en godbid (eller anden belønning) og så tage den væk igen. Det skaber en forventning hos hunden, der vil være tilbøjelig til at tilbyde den adfærd, den lige har fået belønning for, dvs. i dette tilfælde at bakke. Først belønner man det første frivillige tilbud om bakkeadfærd og bygger efterfølgende adfærden op, så hunden gradvist kan bakke flere og flere skridt. Bakke foran træner Fri shaping Begynd med hunden stående foran dig. Beløn evt. et par gange for at hunden står, hvis den er tilbøjelig til at ville sætte sig Afvent initiativ fra hundens side. Beløn enhver bevægelse med benene som regel er det i første omgang forpoterne hunden bruger. Det kan være en let løftet pote. Beløn forsat små bevægelser med benene og sorter hurtigt i dem, så der udelukkende bliver belønnet for bagudgående bevægelser. I første omgang kan det være ganske små bagudgående bevægelser, men enhver bevægelse bagud skal belønnes. Begynd hurtigt at kaste godbidden hen til eller endnu bedre bag hunden straks efter klik. Hvis man indlærer bakke foran med fri shaping, får man ofte en hund, der bakker meget ivrigt. Så snart hunden kan tilbyde tre-fire skridt bagud, er det en mulighed nogle gange at stille hunden i stå og selv gå lidt længere væk, før hunden får muligheden for at tilbyde bakkeadfærden. Hæv fortsat kriteriet indtil hunden kan tilbyde at bakke den ønskede afstand. Når adfærden optræder på forudsigelig vis og med tilfredsstillende intensitet og omfang, kan du sætte signal på øvelsen. Dirigeret shaping Det er muligt at igangsætte bakkeadfærden på flere måder. Du kan bruge et target, som hunden har lært at holde et visuelt fokus på eller du kan anvende et let kropspres hen mod hunden for at få den til at tage de første skridt bagud. Indlæringen foregår i alle tilfælde bedst med hunden i stående position med front mod dig. Target føres som regel bedst bagud lidt over hundens hovedhøjde, så den kun holder øjnene på target og ikke har mulighed for at dutte på det. Kropspres anvendes med meget langsomme bevægelser og med lav intensitet af pres. 18 Hund & Træning

4 Som ved fri shaping er det vigtigt at være opmærksom på at belønne de allerførste små bagudgående bevægelser. Ved brug af targetstick kan du variere afstanden mellem hunden og dig ved at bruge targetsticken trukket ud i varierende længde, så hunden ikke låser sig fast i at stå i en bestemt afstand i forhold til dig. Ved brug af kropspres er det vigtigt dels at klikke, mens hunden er i bevægelse bagud, dels at bringe kropspresset til ophør straks hunden bakker og du klikker. Det kan kræve lidt øvelse af finde den rette timing. Både ved brug af target og kropspres er det nødvendigt ret hurtigt at aftrappe hjælpen. Her kan tease være en god strategi. Alternativt kan du skifte fra dirigeret shaping til fri shaping, når hunden har forstået, at bakkeadfærden kan give belønning. Den ofte vil være tilbøjelig til at tilbyde adfærden spontant, hvis du afventer initiativ fra den. Herfra kan du træne som beskrevet under fri shaping. Sæt signal på øvelsen når den fungerer flydende og ubesværet. Bakke ved siden af fører Når hunden har lært at bakke med front mod træneren, kan øvelsen udvides til at foregå ved siden af træneren, f.eks. på venstre side i pladsposition. Indlæringen foregår lettest, hvis hunden allerede har en forståelse for at være i den valgte udgangsposition og er blevet belønnet for at sidde og evt. stå i positionen. Det er også en fordel, at hunden har lært, at det kan betale sig at følge træneren ved et eller flere skridt fremad, så den ved, at den får belønning for at søge positionen ved siden af trænerens ben. Begynd med hunden på venstre side i stående position. Hvis hunden viser sig at ville rykke skævt bagud, kan du i den indledende træning stille dig op mod en fast barriere som en væg, en mur eller en kantsten, så hunden ikke har mulighed for at bevæge sig i en skæv linie bagud. Ofte flytter hunden sig skævt, fordi træneren begynder med hunden i siddende position eller fordi træneren tager for store skridt bagud. Beløn hunden for at have fokus på dig, så den er opmærksom på dine kropsbevægelser. Træd et skridt bagud med venstre ben og hold denne position. Mange hunde vil foretage et ryk bagud, når venstrebenet, som de har lært at holde sig tæt op af, flytter sig. Klik og beløn straks for ethvert tiltag til en bagudgående bevægelse. De første gange kan det være en enkelt pote, der flytter sig, hvilket er fint. Hvis hunden slet ikke tilbyder en bagudgående bevægelse, kan du kortvarigt anvende lidt hjælp i form af en targetstick eller en finger som target, som hunden har lært at fastholde et visuelt fokus på. Hold targetstick eller finger med højre hånd hen over hundens hoved og før den lidt bagud, mens hunden ser på den samtidig med at det venstre ben tager et skridt bagud. Hvis hunden er vant til at fastholde et visuelt fokus på et target, Bagparts tricks I nedenstående numre af Hund & Træning har vi bragt forskellige tricks, der alle er effektive til at øve bagpartskontrol: Bakke af Christina Ingerslev. Hund & Træning nr. 2/2004 Bakke rundt om en kasse af Karen S. Ulrich. Hund & Træning nr. 5/2005 Kravle baglæns af Karen S. Ulrich. Hund & Træning nr. 1/2007 Elefant af Johanna Allanach. Hund & Træning nr. 6/2007 vil den sandsynligvis bakke et skridt for fortsat at kunne holde den visuelle kontakt til target. Beløn igen ethvert tiltag til bagudgående bevægelser. Når hunden kan rykke et enkelt skridt bagud, når du flytter venstre ben bagud fra stående position, skal evt. hjælp i form af target hurtigt aftrappes igen, så hunden ikke bliver afhængig af den som signal til at udføre adfærden. Aftrap også hurtigt hjælpen fra den faste barriere. Efterfølgende kan øvelsen udvides ved, at du gradvist tager flere skridt og belønner for alle fremskridt i indlæringen. Når hunden flydende og ubesværet kan følge dit venstre ben i en bagudgående bevægelse over tre-fem skridt, er adfærden tilstrækkelig til, at den kan anvendes i den videre træning. Hvis du ønsker det, kan du udvide øvelsen til, at hunden fra siddende Begynd med hunden ved siden af dig. Hunden skal op i stå inden du begynder at gå bagud. Beløn hunden får at stå ved siden af dig når du løfter dit venstre ben lidt. Gå i begyndelsen kun et lille skridt bagud og beløn hunden når den følger dig. Byg flere skridt på efterhånden. 19

5 Praktisk træning position ved venstre side kan følge venstre ben bagud. Den vil hoppe op i stå og efterfølgende bakke, når du går baglæns. Det er anvendeligt i fri ved fod i skridtøvelser bagud, hvis du ønsker, at hunden bakker der. Bakke ved siden af fører kræver ofte ikke noget verbalt signal, da hunden følger trænerens kropsbevægelser, som i sig selv bliver signal til den bagudgående bevægelse ved venstre ben. Hvis man anvender adfærden i bagudgående skridtøvelser, vil signalet som regel være en pladskommando. Elefantøvelsen Øvelsen, hvor hunden står med forpoterne på en omvendt balje og flytter bagparten til begge sider, har været bragt i Hund & Træning som et trick i nr. 6, Her kan du se billeder af indlæringen. Lær først hunden at sætte begge forpoter op på en omvendt balje. Beløn for at hunden kan holde positionen med forpoterne på baljen uden at hoppe ned igen. Stå med front mod hunden der står med forpoterne på baljen. Træd et skridt til den ene side. Afvent at hunden forsøger at justere sin position lige overfor dig, så den foretager en lille sidelæns bevægelse med et eller begge bagben. Beløn enhver sidelæns bevægelsen. Gentag nogle gange indtil hunden hurtigt tilbyder at rykke lidt til siden. Udfør den samme øvelse til den anden side, så hunden hurtigt lærer at flytte sig sidelæns til begge sider. Elefanten. Hæv kriterierne gradvist så hunden efterhånden skal rykke flere skridt sidelæns omkring baljen, når du flytter dig til siden foran den. Når hunden ubesværet kan flytte sig sidelæns til begge sider, kan du afvente, at den selv tilbyder de sidelæns bevægelser, uden at du flytter dig. Det kan blive begyndelsen til, at hunden kan svinge venstre ind på plads ved at flytte bagbenene rundt i en halvcirkel, mens den står næsten stille på forbenene. Det er ikke nødvendigt at sætte adfærden på signal på dette tidspunkt, da øvelsen som regel bliver anvendt til at bygge videre på nogle mere avancerede kompetencer. Kategori 2 Øvelserne i kategori 2 bygger ovenpå kategori 1 øvelserne og forudsætter derfor, at hunden kan udføre dem relativt flydende og ubesværet. Svinge venstre ind på plads fra frontposition Øvelsen kan indlæres som en fortsættelse af elefanten, hvor hunden selv tilbyder at svinge mod venstre ind i pladspositionen fra en position med front mod træneren. Det er en fordel at lære hunden at arbejde på en lavere genstand, der ikke er hævet så højt over jorden, som den omvendte balje, da det giver en position, der er tættere på den endelige pladsposition under indlæringen. På den måde undgår man også, at hunden rammer det venstre ben med kroppen og ikke med skulderen. Begynd med at belønne hunden for at stå med forpoterne på den hævede genstand parallelt med dig, så den er i den korrekte pladsposition ud for det venstre ben. Ryk selv et skridt væk fra hunden, dvs. mod din egen højre. Afvent at hunden rykker sidelæns mod dig og beløn alle tiltag i den retning. Gentag og udvid ret hurtigt til hunden kan flytte sig flere skridt mod pladspositionen, når du selv flytter i en bue væk fra hunden. Næste trin kan være, at du stiller dig med front mod hunden, der står med forpoterne på den hævede genstand. Afvent at den selv tilbyder at rykke sidelæns mod pladspositionen. Beløn alle tiltag i den rigtige retning. Hæv gradvist kriterierne indtil hunden kan udføre hele bevægelsen fra frontposition til den indtager positionen parallelt med dit venstre ben. Gentag nu indlæringen uden brug af den hævede genstand. Sæt signal på adfærden når hunden kan udføre den ubesværet og flydende. 180 graders vending til venstre Træning af denne øvelse foregår i bevægelse. Hunden skal som udgangspunkt have en god forståelse for at følge i pladsposition. Begynd ved at gå med hunden på venstre side. Beløn for følge nogle gange. Sænk tempoet lidt, påbegynd en venstredrejning på 180 grader, dvs. helt omkring med hunden på indersiden. Når hunden har lært de ovenstående øvelser, vil den have en fornemmelse for at svinge bagparten ind mod dit ben. Beløn ethvert tiltag i den ønskede retning. I første omgang kan det være et lille ryk med bagparten ind mod dit ben. Giv godbidden med det samme. Hunden skal ikke sætte sig i plads eller på nogen anden måde afslutte bevægelsen. Den skal belønnes for at svinge bagparten ind mod dig i vendingen. Udvid ovenstående gradvist indtil hunden kan foretage en 180 graders vending mod venstre, hvor du drejer mod venstre næsten på stedet (afhængigt af hundens størrelse), så hunden næsten står stille på sine forben og svinger sine bagben ind mod dig i vendingen. Da øvelsen senere bliver en del af fri ved fod, er det ikke nødvendigt at sætte et separat signal på den. Førerens kropsbevægelser vil blive signal til hunden om at foretage vendingen. 20 Hund & Træning

6 Når hunden er trænet i bagpartsbevægelser kan man begynde at lave en 90 graders vending på stedet. Begynd med hunden på plads og sæt derefter din venstre fod ind foran hunden. Beløn hunden for at bruge bagparten til venstre Figur graders vending til venstre på stedet. 1 2 Figur graders vending til venstre i bevægelse. Det lyse fodspor angiver det ekstra skridt bagud, som man kan tage lige efter vendingen til venstre for at hjælpe hunden til at søge helt ind til benet i en bagudgående 3 bevægelse. 90 graders vending til venstre Øvelsen kan foregå både som en vending på stedet og som en vending i bevægelse. Begge momenter optræder i fri ved fod programmer og vil være anvendelige der, ud over at de styrker hundens bagpartskontrol. 90 graders vending til venstre på stedet Som udgangspunkt for træningen skal hunden have en god forståelse af at kunne opsøge pladspositionen, når du flytter dig. Begynd med hunden siddende eller stående i pladsposition. Foretag en 90 graders vending til venstre ved at tage et skridt vinkelret mod venstre med venstre ben, så du sætter benet ind foran hundens forpoter (se figur 1). Hvis hunden har lært at flytte bagparten som følge af træning af de ovenstående øvelser, vil den forsøge at svinge bagparten ind mod dit venstre ben for at finde tilbage til pladspositionen. Beløn ethvert forsøg i den rigtige retning. I første omgang er det ikke sikkert, at hunden får rykket bagparten helt ind til dit ben, men alle tiltag i den rigtige retning skal belønnes. Hunden behøver ikke nødvendigvis at sætte sig på plads i den indledende træning, da det er selve bevægelsen af bagparten, der er kriteriet her. 4 Hæv gradvist kriterierne til det punkt, hvor kun en vending i én bevægelse fra hundens side fører til belønning. 90 graders vending til venstre i bevægelse Vendingen i bevægelse minder meget om vendingen på stedet. Begynd med hunden fri ved fod og beløn et par gange for følge. Sæt farten lidt ned og foretag en venstrevending i bevægelse på samme måde som ved træningen på stedet. Beløn hundens forsøg på at svinge bagparten ind mod dit ben, når vendingen foretages. Du kan hjælpe hunden i den tidlige indlæring ved i vendingen at tage et lille skridt bagud med venstre ben, straks efter du har vinklet til venstre på venstre fod (se figur 2). Hvis hunden har lært at bakke ved siden af dig, vil skridtet bagud hjælpe den til at svinge bagparten i venstrevendingen. Trap gradvist hjælp fra skridtet bagud af og hæv efterhånden tempoet, så hunden kan svinge bagparten ind mod dit ben under almindelig gang og i løb. Træningen af vendingerne til venstre kan foregå med mange små variationer, så hunden lærer at følge trænerens ben ved små ryk mod venstre, små sidelæns bevægelser mod trænerens højre og vendinger mod venstre på stedet i en halv eller fuld cirkel, hvor træneren står på stedet og flytter fødderne i små ryk rundt, så hunden hele tiden skal justere sin position i forhold til trænerens ben. God fornøjelse med træningen. 21

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen 1. Start Rally Lydighed Begynderklassen I begynderklassen er hunden i snor og skal føres i løs line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder pladspositionen.

Læs mere

Øvelser i Begynderklassen.

Øvelser i Begynderklassen. Øvelser i Begynderklassen. 1 Her starter banen! Tidtagningen begynder, når dommeren kommanderer "Fremad". 2 Banen er slut - Tidtagningen stoppes 3* Højre sving. 90 skarp drejning til højre. Som ved normal

Læs mere

Start. 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens kommando fx.

Start. 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens kommando fx. Start. 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens kommando fx. Fremad. Stå. Teamet stopper og hunden dirigeres til

Læs mere

Rally Lydighed Øvelsesvejledning

Rally Lydighed Øvelsesvejledning Det primære i øvelserne er markeret med fed og kursiv. Begynderklassen 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens

Læs mere

Rally Lydighed Oversigt 2014

Rally Lydighed Oversigt 2014 Det primære i øvelserne er markeret med fed og kursiv. Nr. Skilt 1 2 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9 10 11 Øvelse Begynderklassen Start. Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal

DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal Øvelsen består af 2 madskåle eller lignende fristelser samt 2 kegler, stolper eller personer og der skal gås et 8-tal rundt om de to yderste kegler.

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

flyt fødderne og løb let!

flyt fødderne og løb let! Dansk Håndbold Forbund s Håndboldskoler for børn og unge 2002 flyt fødderne og løb let! - koordinations- og bevægelsestræning - DET TEKNISKE SATSNINGSOMRÅDE 2002: Koordinations- og bevægelsestræning Som

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Kinesisk cirkeltræning - arm og ben. Styrkeøvelse ben og knæ 4 FYSISK TRÆNING

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Kinesisk cirkeltræning - arm og ben. Styrkeøvelse ben og knæ 4 FYSISK TRÆNING Nr.9753 Nr.9752 Alder: 15-40 år - Tid: 30 min. Styrkeøvelse ben og 4 Øvelsen udføres som vist i videoen. Det er vigtigt at begge fødder peger lige fremad, og at den bagerste fod kun sættes i på forfoden.

Læs mere

3 x 1 times danseprogram til brug i skolen - et begyndermateriale

3 x 1 times danseprogram til brug i skolen - et begyndermateriale Forord I skolerne hersker der nok ingen tvivl om, at man for at tilgodese trinmål i såvel idræt som musik har brug for at inddrage dans i undervisningen. Der er nok heller ingen tvivl om det gavnlige ved

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Mavebøjning i kæde. Mavebøjning i makkerpar FYSIK TRÆNING FYSIK TRÆNING

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Mavebøjning i kæde. Mavebøjning i makkerpar FYSIK TRÆNING FYSIK TRÆNING Nr.10256 Alder: 8-90 år - Tid: 5 min. Nr.10255 Alder: 8-90 år - Tid: 5 min. Mavebøjning i kæde Materiale Bold Mavebøjning i makkerpar At styrke de lige mavemuskler Deltagerne sætter sig skråt for hinanden.

Læs mere

' Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser Senior klassen

' Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser Senior klassen ' Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser Senior klassen 1. Start På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder pladspositionen. Afhængig af sin størrelse skal hunden

Læs mere

Placering for en målmand: Ny og uerfaren.

Placering for en målmand: Ny og uerfaren. MÅLMANDS ØVELSER Placering for en målmand: Ny og uerfaren. Stå i udgangsstilling med arme oppe hele tiden mens modstander kører bolden rundt. Arme skal falde naturligt med ned med spændte håndled (når

Læs mere

Træningsmateriale sprint

Træningsmateriale sprint Træningsmateriale sprint Opnå målene for alsidig idrætsudøvelse i løb, spring og kast med dette materiale Indhold Generelt om sprint... 2 Lektion 1 løbeteknik... 4 Lektion 2 start og acceleration... 5

Læs mere

RAM SPANDEN Ærteposer, spande og vand bliver til vanvittig sjove aktiviteter

RAM SPANDEN Ærteposer, spande og vand bliver til vanvittig sjove aktiviteter RAM SPANDEN Ærteposer, spande og vand bliver til vanvittig sjove aktiviteter Til fødselsdagsselskabet, beach party, picnic, familiedagen eller på legepladsen til enhver tid. Fra 6 til 90 år. Indeholder

Læs mere

Fyld en mængde genstande i en ikke gennemsigtig beholder. Man skal nu gætte to ting:

Fyld en mængde genstande i en ikke gennemsigtig beholder. Man skal nu gætte to ting: Tidlig matematik, Workshop 10. februar 2016 Aktiviteter Hvad er matematik? Gæt hvor mange og hvad Fyld en mængde genstande i en ikke gennemsigtig beholder. Man skal nu gætte to ting: Hvad er i beholderen?

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

60+ - EN STÆRK ALDER

60+ - EN STÆRK ALDER 60+ - EN STÆRK ALDER Af Nickie Winfield Almquist og Kåre Seidelin 60+ EN STÆRK ALDER Roning er en sport der kan dyrkes langt op i alderdommen. Det kræver blot, at du har lyst til at vedligeholde din krop.

Læs mere

Ny-C program 2009. NY C-KLASSEN 2009.

Ny-C program 2009. NY C-KLASSEN 2009. NY C-KLASSEN 2009. 1.LINEFØRING... 10 x 2,0 = 20 point 2.STÅ... 10 x 1,5 = 15 point 3.SID...10 x 1,5 = 15 point 4.DÆK... 10 x 1,5 = 15 point 5.APPORT m/valgfri apport /genstand... 10 x 2,0 = 20 point 6.SPRING...

Læs mere

DcH Bjerringbro. D - Programmet. Gældende fra marts 2015. TU og KU

DcH Bjerringbro. D - Programmet. Gældende fra marts 2015. TU og KU DcH Bjerringbro D - Programmet Gældende fra marts 2015 TU og KU Rev. 19/3 2015 D-klassen D-klassen er ikke en officiel klasse indenfor DcHs lydighedsprogram. Dette vil sige, at det kun er muligt at stille

Læs mere

SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med

SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med 1 2 SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med forslag til træningsøvelser og planlægning af lektioner

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Materiale fra U-8 Inspirationskurset i Hobro d. 6.-7. september 2013 Udviklingskonsulent Anna Heide, JHF Kreds 4

Materiale fra U-8 Inspirationskurset i Hobro d. 6.-7. september 2013 Udviklingskonsulent Anna Heide, JHF Kreds 4 Motorisk træning Materiale fra U-8 Inspirationskurset i Hobro d. 6.-7. september 2013 Udviklingskonsulent Anna Heide, JHF Kreds 4 Hermed inspiration til motorisk træning og forskellige rammer, man kan

Læs mere

Træningsøvelser fra Urban Workout Nørrebro

Træningsøvelser fra Urban Workout Nørrebro Træningsøvelser fra Urban Workout Nørrebro Lav dit eget program med denne bog! Opvarmningsøvelser All-round øvelser Makkerøvelser Træningsformer Muskelgruppetræning En UWN træning starter normalt med opvarmning

Læs mere

Øvelser til større børn

Øvelser til større børn som bedrer bevægelse, styrke, balance og stabilitet i fødderne. KONTAKT OG MERE VIDEN Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Kontakt Fysio- og Ergoterapi Tlf. 97 66 42 10 SÅDAN GØR DU ØVELSE

Læs mere

Sunde og smukke fødder

Sunde og smukke fødder Sunde og smukke fødder med Franklin Balls af Lotte Paarup DEN INTELLIGENTE KROP Indledning til øvelser Alle bør træne fødderne Alle har stor gavn af at træne fodens muskler. Det fodtøj og underlag, vi

Læs mere

2) I træningen af finteteknikken sættes der fokus på at angrebsspilleren:

2) I træningen af finteteknikken sættes der fokus på at angrebsspilleren: 4.2. Finter Ideen med fintespillet er, at angrebsspilleren kan finte sig på kant af sin direkte forsvarsspiller ved anvendelse af mindst mulig plads og dermed få skabt en overtalssituation. Angrebsspillet

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-Klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 2 = 20 2. Stå 10 x 1 = 10 3. Sid 10 x 1 = 10 4. Dæk 10 x 1 = 10 5. Apport 10 x 1,5 = 15 6. Spring 10 x 1,5 = 15 7. Fremadsendelse

Læs mere

BALANCE. Træningsprogram. Svimmel genfind balancen. Udarbejdet i samarbejde mellem Rigshospitalet og Dansk Acusticusneurinom Forening

BALANCE. Træningsprogram. Svimmel genfind balancen. Udarbejdet i samarbejde mellem Rigshospitalet og Dansk Acusticusneurinom Forening BALANCE Træningsprogram Svimmel genfind balancen Udarbejdet i samarbejde mellem Rigshospitalet og Dansk Acusticusneurinom Forening Udarbejdet af Fotos Layout Trykt og udgivet af Der er ydet støtte til

Læs mere

Få dit livs fladeste, flotteste og stærkeste mave

Få dit livs fladeste, flotteste og stærkeste mave 24 JULE PLANKER Få dit livs fladeste, flotteste og stærkeste mave Plejer din mave også at få en ekstra delle eller to i december? Bare rolig, i år kommer I FORM dig til hjælp. Redningen hedder PLANKEN

Læs mere

DGI Fører og hund samarbejde

DGI Fører og hund samarbejde DGI Fører og hund samarbejde Konkurrenceprogram FH HB Hvalpe (3-10 mdr.) Begynder 2003 Bedømmelseskriterier: Side 1 af 13 sider Bedømmelserne af prøverne vægter samarbejdet og kontakten mellem hund og

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

1. Almindelig trillebør (husk at tage fat over knæet).

1. Almindelig trillebør (husk at tage fat over knæet). 3.1. Styrke Parøvelser styrkeprogram 1 Øvelse 3.1.1. Programmet gentages to gange med ca. 5 minutters pause mellem hver omgang. Der holdes en pause på ca. 1 minut mellem hver deløvelse. Øvelserne gennemføres

Læs mere

Træningsøvelser Hammel GF Mindre øvede spillere fra U10 Senior.

Træningsøvelser Hammel GF Mindre øvede spillere fra U10 Senior. Hammel d. 18. februar 2012 Træningsøvelser Hammel GF Mindre øvede spillere fra U10 Senior. Her er forslag til et træningsprogram for de mindre øvede spillere fra 10 års alderen og op i senior rækkerne.

Læs mere

Føreren gør holdt ca. ½ meter fra skiltet. Hunden sætter sig i udgangsstillingen (ved førerens venstre side). Dette kan

Føreren gør holdt ca. ½ meter fra skiltet. Hunden sætter sig i udgangsstillingen (ved førerens venstre side). Dette kan Rally Lydighed 1. Stop Når hunden har sat sig, kommanderes den til igen at følge med ved dennes venstre side indtil næste øvelse. Skævt-sidninger på under 45 trækker ikke fra. Hvis hunden selv rejser sig

Læs mere

Vi skal lave en sparegris, men inden vi går i gang, skal vi lige snakke om et par billeder

Vi skal lave en sparegris, men inden vi går i gang, skal vi lige snakke om et par billeder Vi skal lave en sparegris, men inden vi går i gang, skal vi lige snakke om et par billeder 2 3 1. Hvad kommer du til at tænke på, når du ser bygningerne? 2. Er det bygninger, som du har lyst til at komme

Læs mere

ARBEJDSTEKNIK. God instruktion og oplæring APV ARBEJDETSTEKNIK

ARBEJDSTEKNIK. God instruktion og oplæring APV ARBEJDETSTEKNIK APV ARBEJDETSTEKNIK ARBEJDSTEKNIK Medarbejdere skal have modtaget en god og fyldestgørende instruktion i, hvordan de løfter og håndtere varer ifm. deres arbejdsopgaver. Det er købmandens pligt at sørge

Læs mere

Børnefodbold U10.2 OB Træningspas Mandage (4) Tema: Afleveringer / sparketeknik

Børnefodbold U10.2 OB Træningspas Mandage (4) Tema: Afleveringer / sparketeknik 1700 1715 Indmøde og kamp 1715 1740 Station 1 Afleveringer Der opstilles en startkegle og 5 kegler på række, med ca. 5-7 meters imellem. Der stilles nu en spiller ved hver kegle. Første spiller, spiller

Læs mere

Alle priser er ekskl. Moms og montering 71 99 88 98

Alle priser er ekskl. Moms og montering 71 99 88 98 FITNESS Nr. 4401 Pylon Kr.8.300 - Inkl. Levering Grundelement Til 2 redskaber Kræves til alle redskaber - dog ikke Airwalker Nr. 4402 Crosstrainer Kr. 11.400 - inkl. levering Metode til Øvelse: Kroppen.

Læs mere

Kommandoer i klikkertræning

Kommandoer i klikkertræning Kommandoer i klikkertræning Klikkertræning af din hvalp Klikkertræning blev udviklet tilbage i 1940 erne af trænere af havpattedyr, idet de blev klar over, at de kunne kommunikere med delfiner og hvaler

Læs mere

Rally Øvelsesbeskrivelser 2019

Rally Øvelsesbeskrivelser 2019 Generelt I begynderklassen er hunden i line og skal føres i løs line. I øvrige klasser er hunden uden line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder venstreposition

Læs mere

Udspring. - Inspiration til udspringsaktiviteter (svømmeskolen, tweens og teens)

Udspring. - Inspiration til udspringsaktiviteter (svømmeskolen, tweens og teens) Udspring - Inspiration til udspringsaktiviteter (svømmeskolen, tweens og teens) - Sikkerhed: Det første, man starter med at gøre, når man skal lave udspring med en gruppe, er at definere nogle færdselsregler,

Læs mere

Rally Øvelsesbeskrivelser 2019

Rally Øvelsesbeskrivelser 2019 Generelt I begynderklassen er hunden i line og skal føres i løs line. I øvrige klasser er hunden uden line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder venstreposition

Læs mere

Forslag til træningsøvelser for U7 U8

Forslag til træningsøvelser for U7 U8 Forslag til træningsøvelser for U7 U8 Driblinger Alle 1 bold pr. spiller Der laves en firkant hvor hver spiller har en bold, træneren tager også en bold så spiller kan se hvad der skal laves. Man starter

Læs mere

Ryttere i god form kører 6 x 3/2 (3 min aktiv, 2 min pause) Ryttere i mindre god form kører 4 x 3/2 (3 min aktiv, 2 min pause)

Ryttere i god form kører 6 x 3/2 (3 min aktiv, 2 min pause) Ryttere i mindre god form kører 4 x 3/2 (3 min aktiv, 2 min pause) 14 Uvelse AT-intervaller: Der køres på den store rundstrækning (Kurreholmvej) - der skal nok bruges to runder til intervallerne. Ryttere i god form kører 6 x 3/3 (3 min aktiv, 3 min pause) Ryttere i mindre

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

JORDARBEJDE LET. BESKRIVELSE Jordarbejdsklasserne er en række programmer der tager udgangspunkt i forskellige etablerede jordarbejdsøvelser.

JORDARBEJDE LET. BESKRIVELSE Jordarbejdsklasserne er en række programmer der tager udgangspunkt i forskellige etablerede jordarbejdsøvelser. JORREJE LET F PULINE PRESTON OG LOUISE RETH ESKRIVELSE Jordarbejdsklasserne er en række programmer der tager udgangspunkt i forskellige etablerede jordarbejdsøvelser. e lavere niveauer afspejler daglig

Læs mere

De 5 klassiske fotofejl. Fejl 1 Du er for langt væk. Fejl 2 Du er for doven. Fejl 3 Du tager altid dit foto horisontalt

De 5 klassiske fotofejl. Fejl 1 Du er for langt væk. Fejl 2 Du er for doven. Fejl 3 Du tager altid dit foto horisontalt Indholdsfortegnelse De 5 klassiske fotofejl Fejl 1 Du er for langt væk Fejl 2 Du er for doven Fejl 3 Du tager altid dit foto horisontalt Fejl 4 Du tjekker ikke hele motivet Fejl 5 Du bruger din flash forkert

Læs mere

Øvelse: DcH B-klasse fremadsendelse

Øvelse: DcH B-klasse fremadsendelse Beskriv øvelsen: På signal fra dommeren gør hundeføreren og hund klar på et anvist startsted. Dette startsted er markeret af en port af 2 markeringspinde opsat med 3 skridt imellem. Føreren placerer sig

Læs mere

Sådan bruger du Spor. Schultz

Sådan bruger du Spor. Schultz Sådan bruger du Spor Schultz Hvad kan jeg bruge Spor til? Spor hjælper dig, når du skal vælge uddannelse og job. Først skal du svare på, hvad du vil, og hvad du kan. Resultatet er en liste med job, der

Læs mere

Sådan træner du benet, når du har fået et kunstigt hofteled

Sådan træner du benet, når du har fået et kunstigt hofteled Sådan træner du benet, når du har fået et kunstigt hofteled Du har fået indsat et kunstigt hofteled. Det er afgørende for resultatet af operationen, at du hurtigt kommer i gang med genoptræningen, så du

Læs mere

Sådan træner du, når du har fået fjernet lymfeknuder

Sådan træner du, når du har fået fjernet lymfeknuder Sådan træner du, når du har fået fjernet lymfeknuder i armhulen Du har fået fjernet lymfeknuder i din armhule. Formålet med denne pjece er at give dig anvisninger til, hvordan du træner efter operationen.

Læs mere

Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien

Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien For nogen tid siden efterlyste jeg i et forum et nyt ord for håndflash, da det nok ikke er det mest logiske

Læs mere

FÅ ET BARN DER STRUTTER AF SELVVÆRD NYHED! KLIK HER OG LÆS MERE OM BOGEN

FÅ ET BARN DER STRUTTER AF SELVVÆRD NYHED! KLIK HER OG LÆS MERE OM BOGEN FÅ ET BARN DER STRUTTER AF SELVVÆRD I Superbarn får du masser af inspiration til at stimulere dit barn - uanset om det er tre måneder og skal lære at ligge på maven, tre år og måske lidt af en klodsmajor,

Læs mere

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Værd at vide Side 4 Inden første cykeltur

Læs mere

LEGE OG AKTIVITETER I NATUREN

LEGE OG AKTIVITETER I NATUREN LEGE OG AKTIVITETER I NATUREN Rid og løb To ryttere og én hest/pony udgør et hold. Hesten er udstyret med grime under trensen. En afmærket strækning er inddelt i 4, 6 eller 8 nogenlunde lige lange etaper.

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-Klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-KLASSEN 1. Lineføring 10 x 2 = 20 2.Stå 10 x 1,5 = 15 3.Sid 10 x 1,5 = 15 4.Dæk 10 x 1,5 = 15 5.Apport 10 x 2 = 20 6.Spring 10 x 1,5 = 15 7.Rundering 10 x

Læs mere

DKK Rally-lydighed, Begynderklasse.

DKK Rally-lydighed, Begynderklasse. DKK Rally-lydighed, Begynderklasse. Start Teamet stiller sig klar i en afstand af ½ - 1 meter skråt foran og til venstre for startskiltet med hunden i "plads-position" (indenfor ½ meter af førerens venstre

Læs mere

At øvelsen hedder kænguru hop ligger selvfølgelig op til at svømmerne skal hoppe rundt som kænguruer, men tag endelig andre dyr med i legen.

At øvelsen hedder kænguru hop ligger selvfølgelig op til at svømmerne skal hoppe rundt som kænguruer, men tag endelig andre dyr med i legen. Leg og plask: Hoppe kænguru hop i bassinet Her menes at svømmeren tør hoppe og plaske rundt i bassinet uden at være bange for at få vand i øjnene. At øvelsen hedder kænguru hop ligger selvfølgelig op til

Læs mere

Træningsprogram for kommende elever

Træningsprogram for kommende elever Træningsprogram for kommende elever Maj: - Vi fokuserer på center/core og knætræning, så vi er klar til at give den gas når skoleåret starter til august. I maj måned starter vi stille ud med 2 træninger

Læs mere

KOMMANDOER. 15.1 Formål. 15.2 Indledning. At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer.

KOMMANDOER. 15.1 Formål. 15.2 Indledning. At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer. 15.1 Formål KOMMANDOER At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer. 15.2 Indledning En god styrmand skal kunne give sit mandskab korrekte, præcise og klare kommandoer i

Læs mere

ØLSTYKKE FODBOLD CLUB AF

ØLSTYKKE FODBOLD CLUB AF Den Gule Linie Målet og Vejen Tekniktræning og talentudvikling i ØFC ØLSTYKKE FODBOLD CLUB AF 1918 Egedal Teknikmærke Egedal Teknikmærke er et begyndermærke, der i sin grundstruktur svarer til DBU s Bronzemærke,

Læs mere

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål)

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) 1. Løbe med bold (drible) 2. Retningsskift med bold 3. Rulle med bolden under fodsålen. 4. Korte rytmer med bold 5. Trække bold baglæns med fodsål 6. Sparke

Læs mere

Øvelse 2. Lig på ryggen med armene ned langs siden. Gør nakken lang, pres skuldrene ned i madrassen i ca. 10 sek.

Øvelse 2. Lig på ryggen med armene ned langs siden. Gør nakken lang, pres skuldrene ned i madrassen i ca. 10 sek. Øvelseskatalog A. Øvelse 1 Lig på ryggen. Læg rask sides hånd lige under kravebenet på opererede side. Hvil i stillingen i nogle minutter. Gentag på samme måde med hånden på arret samt under arret. A Øvelse

Læs mere

Retriever training. Calmness leads to reward. Keith Mathews, Irland

Retriever training. Calmness leads to reward. Keith Mathews, Irland Retriever training Calmness leads to reward Keith Mathews, Irland Fjeldsted Skov Kro er rammen om erfaringsudvekslingsdagen, som TU afholder i 2012. Smukt koldt vejr og mange glade hundemennesker. Keith

Læs mere

Fingerslagskast og baggerslagskast

Fingerslagskast og baggerslagskast Fingerslagskast og baggerslagskast Fingerslagskast og baggerslagskast er begge forøvelser til det færdige finger- og baggerslag. Her under følger en række øvelser, hvor fokus er lagt på netop disse to

Læs mere

Pauser. - organiseret ro eller tom træning? TRÆNING MED DEN FOKUS-UDFORDREDE HUND

Pauser. - organiseret ro eller tom træning? TRÆNING MED DEN FOKUS-UDFORDREDE HUND TRÆNING MED DEN FOKUS-UDFORDREDE HUND Pauser - organiseret ro eller tom træning? Mange hundeskoler sætter kurser op for bøllerne. Disse hold kaldes ofte noget i retning af Lømmelhold, og omfatter gerne

Læs mere

INFORMATION & ØVELSER EFTER BRYSTOPERATION FYSIOTERAPIEN FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER. Fysioterapien Frederiksberg Sundhedscenter

INFORMATION & ØVELSER EFTER BRYSTOPERATION FYSIOTERAPIEN FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER. Fysioterapien Frederiksberg Sundhedscenter INFORMATION & ØVELSER EFTER BRYSTOPERATION Fysioterapien Frederiksberg Sundhedscenter Stockflethsvej 4, 2000 Frederiksberg Telefon: 38 21 54 75 FYSIOTERAPIEN FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER Udarbejdet af

Læs mere

Instruktioner for Kænguru Slyngen

Instruktioner for Kænguru Slyngen Instruktioner for Kænguru Slyngen På ryggen Ammestilling Den fleksible allround slynge med mange muligheder Nem at tage af og på nemt at skifte stilling! Der er ikke noget dejligere end at bære sit barn!

Læs mere

OG FYSISK TRÆNING PÅ SKEMAET

OG FYSISK TRÆNING PÅ SKEMAET Beridereleverne følger med i instruktionerne fra Claus Toftgaard. Indimellem har vi haft elever, der var så usmidige, ukoordinerede og i en så generel dårlig fysisk form, at jeg har måttet ringe til uddannelsesstedet

Læs mere

Instruktion i kommandoerne.

Instruktion i kommandoerne. Instruktion i kommandoerne. Velkommen til Risskov Roklub. Roklubben er fra 1935 og har altid ligget på Bellevue Strand. Vi er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under D.I.F. Vores daglige rofarvand

Læs mere

Men det er da et nydeligt objektiv, ik?

Men det er da et nydeligt objektiv, ik? Generelt indtryk Macro Takumar 50mm f/4 blev produceret fra 1964, og blev i 1966 afløst af en redesignet udgave. Afløseren (Super Macro Takumar 50mm f/4) blev i 1971 jo afløst af Super-Multi-Coated Macro

Læs mere

Sådan træner du, når du har forreste knæsmerter

Sådan træner du, når du har forreste knæsmerter Sådan træner du, når du har forreste knæsmerter Dette er et selvtræningsprogram beregnet til træning med henblik på at mindske dine smerter foran på knæet og under knæskallen. Desuden har øvelserne en

Læs mere

Stafet eller bare lille leg. Gå med lukkede øjne og sådan man sætter foden ned umiddelbart foran den anden. (Hæl rører anden fods tå).

Stafet eller bare lille leg. Gå med lukkede øjne og sådan man sætter foden ned umiddelbart foran den anden. (Hæl rører anden fods tå). Motorik - aktiviteter Her er forskellige udfordrende og sjove øvelser/aktiviteter, som også kan bruges til at krydre andre aktitviteter med. f.eks. gøre dem sjovere eller sværere. De er gode og kan bruges

Læs mere

INDHOLD HVAD ER MOTORIK? 4 HVAD ER MOTORISK LEG? 4 HVORFOR LEGE MOTORIK? 5 HVORDAN BRUGER JEG MOTORIKSKEMAET? 6 MOTORIKSKEMA FOR BØRN PÅ 1½ ÅR 7

INDHOLD HVAD ER MOTORIK? 4 HVAD ER MOTORISK LEG? 4 HVORFOR LEGE MOTORIK? 5 HVORDAN BRUGER JEG MOTORIKSKEMAET? 6 MOTORIKSKEMA FOR BØRN PÅ 1½ ÅR 7 til 1½ og 3½ år INDLEDNING Dette motorikhæfte er ment som en rettesnor for, hvad man kan forvente, at børn på 1½ år og 3½ år kan motorisk. Hæftet kan give dig en god fornemmelse for hvilke af børnene i

Læs mere

Halvliggende vristspark

Halvliggende vristspark Halvliggende vristspark Anvendes til afleveringer over lange distancer, sideskift, indlæg fra siden, målspark, hjørnespark og skud på mål. Tilløb Tilløbet skal være vinklet i forhold til sparkeretningen

Læs mere

Forsvarstræning med 5 stationer

Forsvarstræning med 5 stationer Forsvarstræning med 5 stationer Intervaltræning arbejde 30 sek / hvile 30 sek. Sammen 2 og 2. God i forbindelse med opvarmning. Ved alle øvelser arbejdes der med mindst én fod i gulvet ( slæbende ), lidt

Læs mere

Sådan træner du, når du har fået et halvt kunstigt hofteled efter hoftebrud

Sådan træner du, når du har fået et halvt kunstigt hofteled efter hoftebrud Sådan træner du, når du har fået et halvt kunstigt hofteled efter hoftebrud Du har fået indsat et halvt kunstigt hofteled. Det er afgørende for resultatet af operationen, at du hurtigt kommer i gang med

Læs mere

Her kommer vi. Kan du imitere en frugt? Af Frits Ahlefeldt

Her kommer vi. Kan du imitere en frugt? Af Frits Ahlefeldt Her kommer vi Børnene deles i to lige store hold og de stiller sig overfor hinanden i hver sin ende af et afgrænset område. Hold 1 aftaler et dyr de vil imitere. Derefter tager børnene hinanden i hånden

Læs mere

Musik og digital læring Indsatsområde 2013-2015

Musik og digital læring Indsatsområde 2013-2015 Musik og digital læring Indsatsområde 2013-2015 Dagtilbuddet skal gennem brugen af digitale redskaber fremme børnenes udvikling og læring. Gennem brug af digitale redskaber i det pædagogiske arbejde er

Læs mere

Rettelser Øvelsesoversigten

Rettelser Øvelsesoversigten Rettelser 2017 Øvelsesoversigten 16 17 Højre spiral Hund yderst. Føreren skal gå højre om keglerne - først rundt om alle 3, derefter om 2 og til sidst om 1. Hunden følger i pladspositionen, hunden er på

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE I NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE I NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE I NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull (Se demonstration i videomateriale) Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en

Læs mere

Arbejdsmiljø og Computermus

Arbejdsmiljø og Computermus branchevejledning fra BAR KONTOR Arbejdsmiljø og Computermus Hvad skal du være opmærksom på når du bruger computermus? INDHOLD 5 FORORD 7 GODE RÅD OM ARBEJDE MED COMPUTERMUS 9 GODE RÅD OM ARBEJDE MED TASTATUR

Læs mere

Kredsinstruktørernes kursuskatalog

Kredsinstruktørernes kursuskatalog 2014 Kredsinstruktørernes kursuskatalog Kreds 2 KUU, Kreds 2 01-06-2014 Kredsinstruktørernes kursuskatalog Kreds 2 2014 Dette er en oversigt over de kurser, kredsinstruktørerne i Kreds 2 tilbyder at afholde

Læs mere

KINESISKE HELSEØVELSER. Indre ro & harmoni. Håååååå. Six Sounds Qigong

KINESISKE HELSEØVELSER. Indre ro & harmoni. Håååååå. Six Sounds Qigong KINESISKE HELSEØVELSER Indre ro & harmoni Håååååå Tjiiyyyy Huuuuu Tjuåiiiii Siiiiiiii Six Sounds Qigong (Liu Zi Jue) er en kombination af øvelser og lyde/vibrationer. Systemet er et af de klassiske Qigong

Læs mere

Øvelser ved start på bevægelsesaktivitet

Øvelser ved start på bevægelsesaktivitet EKSTRA ØVELSER Bevægelsesaktiviteter i salen Bilag 1 Øvelser ved start på bevægelsesaktivitet Gå rundt i salen mellem hinanden i rask gang (musik). Stop musikken og spørg om deltagerne så hinanden hvad

Læs mere

Træningsprogram, råd og vejledning, når du skal have et kunstigt hofteled

Træningsprogram, råd og vejledning, når du skal have et kunstigt hofteled Træningsprogram, råd og vejledning, når du skal have et kunstigt hofteled Du skal have et kunstigt hofteled. Derfor skal du til informationsdag på sygehuset, hvor du bliver vejledt og instrueret, så du

Læs mere

Core træning af hunde

Core træning af hunde Core træning af hunde Af dyrlæge ph.d. Charlotte Frigast www.charlottefrigast.dk info@charlottefrigast.dk Indledning: Formålet med disse sider er at give et indblik i lidt øvelser, som en sund og rask

Læs mere

Hoftealloplastik. Ergoterapiens råd om, hvordan du klarer din hverdag, når du har fået en kunstig hofte. Ergoterapiens tlf. nr.

Hoftealloplastik. Ergoterapiens råd om, hvordan du klarer din hverdag, når du har fået en kunstig hofte. Ergoterapiens tlf. nr. Hoftealloplastik Ergoterapiens råd om, hvordan du klarer din hverdag, når du har fået en kunstig hofte Ergoterapiens tlf. nr. 96 17 61 35 Gode råd I denne pjece finder du en samling af gode råd til dig,

Læs mere

Træningsprogram. Program titel: Træningsprogram efter mindre menisksuturering 6-12 uger. www.terapiafdelingen.dk

Træningsprogram. Program titel: Træningsprogram efter mindre menisksuturering 6-12 uger. www.terapiafdelingen.dk Træningsprogram Program titel: Træningsprogram efter mindre menisksuturering 6-12 uger Lavet af: Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk fysioterapi Terapiafdelingen Sundvej 30 8700 Horsens Tlf: 78427800

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Terapiafdelingen. Skulderalloplastik. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk

Terapiafdelingen. Skulderalloplastik. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk Terapiafdelingen Skulderalloplastik Patientinformation www.koldingsygehus.dk Information: Du har fået et nyt skulderled og nu starter et genoptræningsforløb, der vil vare i cirka 3 mdr. Inden udskrivelsen

Læs mere

Øvelsesprogram til knæ-opererede

Øvelsesprogram til knæ-opererede Patientinformation Øvelsesprogram til knæ-opererede www.friklinikkenregionsyddanmark.dk 1 Øvelsesprogram til knæ-opererede Denne pjece indeholder øvelsesprogram til dig, der er blevet opereret i knæet.

Læs mere

Instruktion havkajak

Instruktion havkajak Instruktion havkajak Discipliner for havkajak 24-04-2009 Fredericia Roklub Per Jørgensen Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Side 9: Side 10: Side 12: Side 14: Side 15: Skadesforebyggende

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Hold dig i form med en daglig dosis

Hold dig i form med en daglig dosis Folkesundhed og Folkeoplysning Vitaminer til livet Hold dig i form med en daglig dosis Øvelser af Birgitte Løye Introduktion Den daglige dosis består af 8 øvelser. De 7 øvelser foregår på gulvet, og den

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVER ABC BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC I programmet er kun ABC prøven beskrevet. Begynderprøve B skal udføres og bedømmes som beskrevet i Begynderprøve ABC gruppe B. Begynderprøve

Læs mere

Overbevægelige led i hofte-knæ og fødder hos det 10-15 måneder gamle barn Sundhedstjenesten

Overbevægelige led i hofte-knæ og fødder hos det 10-15 måneder gamle barn Sundhedstjenesten Overbevægelige led i hofte-knæ og fødder hos det 10-15 måneder gamle barn Sundhedstjenesten Nogle børn har meget bløde led og kan ved test kategoriseres som værende hypermobile. Andre børn har kun overbevægelighed

Læs mere