DAGTILBUD. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i dagplejen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAGTILBUD. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i dagplejen"

Transkript

1 DAGTILBUD Velkommen i dagplejen Information til forældre med børn i dagplejen Januar 2016

2 INDHOLDSFORTEGNELSE: Formål og målsætning.3 Barnets start.3 Dagplejernes faglighed og uddannelse... 3 Pædagogisk personale... 4 Børnemiljøvurdering... 4 Læreplaner og inklusion... 5 Dagligdagen i dagplejehjemmet... 5 Legestuer... 5 Traditioner og oplevelser... 6 Kost i dagplejen... 6 Søvn, barnevogn og sele... 6 Sygdom... 7 Dagplejers sygdom og gæstepleje... 8 Dagplejers ferie og fridage... 8 Refusion i forældrebetaling under dagplejers fravær... 8 Forsikring... 8 Fototilladelse... 8 Rygepolitik... 9 Dyrepolitik... 9 Rusmiddelpolitik... 9 Lukkedage... 9 Åbne- og lukketider... 9 Betaling for dagpleje Søskendetilskud Fripladstilskud Udmeldelse Digital Pladsanvisning Forældrerådet

3 Kære forældre Velkommen i dagplejen. Vi håber I og jeres barn vil få mange gode oplevelser i dagplejen og specielt i den lille børnegruppe, som I nu bliver en del af. Vi ved, at det følelsesmæssigt kan være rigtig svært, at skulle overlade sit barn til et pasningstilbud og vi vil gøre vores bedste for, at dagplejen bliver det udviklende og lille nære miljø, hvor I trygt kan aflevere jeres barn. Vi vægter den gode relation mellem jeres barn og dagplejeren, mellem børnene og det gode samspil mellem forældre og dagpleje. De gode relationer er af afgørende betydning for jeres barns tryghed, trivsel og læring. Dagplejepædagogerne og dagplejerene arbejder med at sikre udvikling og kvaliteten i dagplejen. Barnet er i centrum og vi arbejder med at styrke og udvikle barnets kompetencer og dermed barnets selvværd. Det er vigtigt for os, at alle børn føler sig værdifulde. Denne folder er tænkt som information om, hvad dagplejen kan tilbyde jer samt praktiske oplysninger. Venlig hilsen Stine Mannering Faglig pædagogisk leder af dagplejen 2

4 Formål og målsætning Dagplejens formål er at tilbyde dagpasning for børn i alderen ½ til 3 år. Vi arbejder ud fra dagtilbudslovens bestemmelser og den børnepolitik der er vedtaget i Bornholms Regionskommune. Overskrifterne i den er: Inklusion Læreplaner Trivsel og Sundhed Helhed og sammenhæng Leg og læring Vores målsætning er at se det enkelte barn og derigennem styrke barnets udvikling og selvværd. Samtidig lægger vi vægt på børnenes indbyrdes samvær for derigennem at styrke deres personlige og sociale udvikling. Det er vigtigt for os, at alle børn i dagplejen oplever sig som værdifulde. Omsorg er den altdominerende faktor og omdrejnings punktet i alt, hvad vi foretager os med børnene. Barnets start Overgangen fra hjem til dagpleje stiller både barn og jer som forældre i en ny situation der er forbundet med forventninger og usikkerhed. Samarbejdet mellem jer og dagplejeren er derfor vigtigt for, at overgangen mellem hjem og dagpleje bliver så tryg som muligt for jeres barn. Jeres informationer om jeres barn kan hjælpe dagplejeren til, at forstå barnets reaktioner og lette barnets hverdag. Barnets små tegn og rutiner er vigtig information f.eks.: sovedyr, sut, kost, specielle hensyn, forhold i jeres familie, som kan være af betydning. Det er meget individuelt, hvor lang tid barnet har brug for til at vænne sig til sin hverdag i dagplejen. Vi anbefaler, at I giver jer god tid og giver barnet nogle korte dage i de første par uger og dagligt taler med dagplejeren om forløbet. Dagplejernes faglighed og uddannelse Dagplejerne er velkvalificerede og er kontinuerligt under uddannelse, dels på kurser og dels gennem faglig sparring med dagplejepædagogerne. Flere dagplejere har taget den pædagogiske grunduddannelse. Andre har deltaget i et 3 årigt projekt omkring små børn og deres familier. Alle dagplejere har en viden om LP modellen (Lærings miljø og Pædagogisk analyse), Inklusion og Læreplaner, der indgår som en del af det pædagogiske arbejde. Der er dagplejere der har en særlig viden om børn der er født for tidligt. Alle dagplejere har været på kursus i anerkendende relationer. Vi sætter faglighed højt og arbejder naturligvis også med at kvalitetssikre den læring der har fundet sted. 3

5 Alle dagplejere har taget grundkursus i førstehjælp og hvert andet år er der opfølgningskursus. Pædagogisk personale I dagplejen er der 2 dagplejepædagoger, som er uddannede pædagoger, efterfulgt af kontinuerlige videreuddannelser inden for dagplejefaget. De kommer i dagplejehjemmet og ser også børnene i legestuen og får derigennem et godt kendskab til det enkelte barn. Dagplejepædagogerne kommer både på anmeldte og uanmeldte tilsyn hos dagplejerne, hvor indeholdet er: Børnenes trivsel og udvikling Faglig sparring til den enkelte dagplejer omkring trivsel, udvikling og læring. Børne miljø og sikkerhed Kost og hygiejne Forældresamarbejde Der samarbejdes tæt mellem forældre, dagplejere og dagplejepædagoger, hvis der er spørgsmål vedrørende børns trivsel og udvikling. Dagplejepædagogen har også mulighed for at bringe psykologer, talepædagoger, special pædagoger, fysioterapeuter m.fl. ind i dagplejen, hvilket altid sker i tæt samarbejde med jer og barnets dagplejer. Som forældre kan I altid rette henvendelse til dagplejepædagogerne, hvis I har spørgsmål omkring jeres barns udvikling og trivsel. Det kan være om hverdagsproblemer, noget der undrer jer: søvn, appetit, almen udvikling mv. Børnemiljøvurdering Lov om børnemiljø i dagtilbud har til formål at bidrage til, at børn i dagtilbud har et godt fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer børns trivsel, udvikling og læring. Et godt børnemiljø skal inspirere børnene til leg, nysgerrighed til at gå på opdagelse og pirre børnenes sanser, det indebærer blandt andet: Tryghed, omsorg og overskuelighed Anerkendelse og glæde En åben og positiv atmosfære Kulturel og værdimæssig rummelighed for alle børn God fysisk indretning, plads til leg Oplevelser i naturen Sund og alsidig kost Sikkerhed og hygiejnemæssige, forsvarlige forhold Børnemiljøvurderingen skal vurderes i et børneperspektiv og drøftes med forældrerådet. Børnemiljøvurderingen hænger synligt hos din dagplejer, hvor du kan læse hele dokumentet. 4

6 Læreplaner og inklusion Dagplejeren tilrettelægger hverdagen ud fra de 6 læreplans temaerne: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sproglig udvikling Krop og bevægelse Natur og natur fænomener Kulturelle udtryks former. Vores mål er at skabe et inkluderende læringsmiljø, hvor alle børn bliver set og hørt og give nogle gode betingelser for alle børns trivsel, udvikling og læring. Læring handler bl.a. om, at få sat ord på den pædagogik der udføres i dagligdagen. Læring er, når dagplejerne har en bevidsthed om, hvad de vil med det og hvad børnene får ud af det. Læring er at se det enkelte barn og være optaget af, at støtte barnet i, at tilegne sig og udvikle færdigheder. Dagligdagen i dagplejehjemmet Når I kommer med jeres barn og henter igen, skal der så vidt muligt være tid til at fortælle om barnets trivsel og oplevelser. Hvis barnet hentes af andre end forældrene, så husk at fortælle det til dagplejeren. Vi vil gerne have at barnet er i dagplejen senest kl. 9.00, hvis ikke andet er aftalt. Dagplejeren skal have mulighed for at tage på tur udenfor hjemmet eller arbejde med en planlagt aktivitet. I dagplejehjemmet deltager børnene i hverdagens gøremål og aktiviteter som er tilrettelagt, så børnene kan genkende den og få en glæde ved, at deltage aktivt. Her prioriterer vi den langsomme tid hvor børnene får den nødvendige tid til at løse en opgave f.eks.: tage tøj af og på, dækkebord, gøre klar til en aktivitet, tiden til at fordybe sig i en leg, gå på opdagelse, mv. Den langsomme tid er med til at udvikle børnenes selvværdsfølelse og selvtillid og få dem til at føle sig værdifulde i fællesskabet, grundlaget for inklusion. Legestuer En gang om ugen er der legestue. Legestuen foregår i lokaler rundt om på øen i dagplejens nærmiljø. I områder hvor der er en enkelt eller få dagplejere vil legestuen foregå i den lokale vuggestue. 5

7 Legestuens formål er, at børnene møder andre børn og voksne, synger, laver forskellige aktiviteter og gradvis vænner sig til en større børneflok. Børnene lærer også de andre dagplejere af kende så gæstedagplejeren bliver en kendt voksen. Legestuen er også et godt sted at øve sine sociale kompetencer, da der er jævnaldrene børn, at spejle sig i og lege med. 6 til 8 gange om året er der heldagslegestue. Det betyder, at børnene sover til middag i legestuen. Det er forskelligt hvordan dagplejerne arrangerer dagen rent praktisk. Nogle modtager børnene i legestuen og bliver der hele dagen, andre er i legestue fra kl og går hjem når børnene har sovet til middag. Formålet med heldagslegestuen for dagplejeren er, at der bliver tid til læring i den tid børnene sover til middag. Det er her vi kan drøfte nye tiltag, sparre med hinanden og give den kollegiale vejledning, for, at bevare fagligheden og kvaliteten i dagplejen. Traditioner og oplevelser Alle børn tilbydes sammen med dagplejeren en teateroplevelse. En gang om året arrangerer vi teater med professionelle der målrettet henvender sig til børn under 3 år. Dagplejerne arrangerer i deres legestuegruppe en udflugt, der ofte går til et sted med dyr eller til et sted med fokus på en anderledes oplevelse. Flere af grupperne afholder 3 dags koloni, hvor de mødes i et Skovhus. Alle legestuegrupper afholder arrangementer i forbindelse med traditionelle højtider. Flere af grupperne afholder bedsteforældredag i legestuen. Alle legestuegrupper har et arrangement omkring den årlige Dagplejedag. Kost i dagplejen Børnene får en sund og varieret kost se dagplejens pjece om kost og madkultur. Børn der kommer tidligt tilbydes morgenmad. Alle børn tilbydes et lille formiddagsmåltid. Børnene lærer gode vaner for hygiejne, såsom at vaske hænder før tilberedning af maden og måltidet. Barnevogn og sele Citat: Politik ved brug af seler i Børn- og Familie, dagtilbud: dagpleje og vuggestuer Med udgangspunkt i Dagtilbudsloven 5 (LOV nr. 501 af 06/06/2007) anbefaler Bornholms Regionskommune At anvendelse af barneseler i dagtilbud i videst mulig omfang undgås. Hvor anvendelse af barneseler undtagelsesvis findes nødvendig, bør der alene benyttes seler godkendt af Dansk varefakta. Der henvises til Sundhedsstyrelsen (vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009, afsnit ). Alle børn i alderen 0-2 år ligger i godkendte seler når de sover i barnevogn eller i krybber. 6

8 Til børn i alderen 2-3 år må der kun anvendes sele under søvn i barnevogn eller i krybber, når forældrene har givet deres skriftlige accept. Her må kun anvendes seler, godkendt til børn op til 36 måneder. Den skriftlige accept gives af forældrene via Tabulex, hvor registreringen opbevares. Brug af seler kan i dagpleje og vuggestuer undtagelsesvis være nødvendig under børns transport i barnevogn, eller når et barn efterlades alene, hvis dagplejer og personale skal bære flere børn ind og op samtidig. Ved brug af motoriseret barne- klapvogn, skal der grundet sikkerhed bruges seler på alle. Når der anvendes sele, skal der være opmærksomhed på: At ingen sele kan anses for fuldstændig sikker med hensyn til kvælning, hvorfor et jævnligt tilsyn er påkrævet At fiksering, kan hæmme barnets behov for at kunne finde en passende og afspændt sovestilling. Søvn Børn vokser fysisk og psykisk mens de sover. Børn skal sove det de har behov for og på tidspunkter der tager hensyn til det enkelte barns søvnrytme. Det skal være i en konstruktiv dialog mellem forældre og den enkelte dagplejer, hvordan dette kan tilgodeses. I skal medbringe en barnevogn og sele, vognen skal have en størrelse så barnet kan bevæge sig og ligge godt i læ for al slags vejr. Både vogn og sele skal være af godkendt mærke. Påklædning Barnets påklædning skal være praktisk og svare til årstiden og barnets alder. Tøj barnet kan bevæge sig i og sko der passer i størrelse er nødvendigt for fysisk udfoldelse. Medbring skiftetøj fra top til tå og inde sko. Sygdom Hvis dit barn er syg, så ring og fortæl din dagplejer det. Vi har nogle retningslinjer for syge børn der skal overholdes, ikke kun af hensyn til jeres barn, men også af hensyn til de andre børn i gruppen. Et halvsløjt barn skal være hjemme. Barnet skal være rask for, at være i dagplejen og barnets almentilstand upåvirket. Dvs. et feberfrit barn kan godt være for sløjt til at komme i dagpleje. Barnet kan ikke på samme måde som voksne give udtryk for, hvordan det har det. Derfor kan det være svært at vurdere, hvornår barnet er rask nok til at komme i dagpleje. Som tommelfingerregel kan man sige, at barnet skal være udhvilet, feberfrit og upåvirket, at det sammen med de andre børn kan deltage i dagplejens almindelige hverdag, både inde og ude. Barnet må ikke komme i dagpleje, hvis det kan smitte. Tegn på sygdom kan være feber, diarré eller opkastning, øjenbetændelse eller forkølelse. Hvis barnet bliver sygt i dagplejen, ringer vi efter jer, så barnet hurtigst muligt kan komme hjem. Medicin gives ikke medmindre det er livsvigtigt for barnet. Ved kroniske lidelser som astma m.v. gives lægeordineret medicin efter særlige regler. 7

9 Dagplejers sygdom og gæstepleje Hvis dagplejeren bliver syg, vil I blive ringet op af en dagplejepædagog mellem kl.6-7 og få tilbudt en gæstepleje. Når dagplejeren er rask igen ringer vi til gæsteplejen eller hjem til jer. Vi bestræber os på, at I får tilbudt den samme gæsteplejer hver gang, hvis det er muligt eller en dagplejer fra samme legestue, som barnet kender. Gæstepleje tilbydes også, hvis barnets dagplejer holder feriedage eller skal på kursus. I som forældre kan aftale et besøg i gæsteplejen, inden barnet skal der til. Dagplejers ferie og fridage Dagplejerne arbejder 48 timer ugentlig. Derfor optjener de 7 ekstra fridage om året. Børnenes fridag/ferie Vi mener det er en god ide for barnet, at holde ferie sammen med sin mor og far. Det er også vigtigt, at barnet indimellem holder en fridag, når der er mulighed for det. Det kan være hårdt for et lille barn, at skulle dele en voksen og legetøj med 3 andre børn. Refusion i forældrebetaling under dagplejers fravær Hvis I under dagplejers fravær selv vælger, at sørge for pasning af jeres barn, ydes fraværsgodtgørelse dog ikke for lukkedage. Transport af børnene Dagplejerne har mulighed for at tage på udflugt, køre til steder hvor der vises teater eller andre aktiviteter. I skal give skriftlig tilladelse til at børnene transporteres i bil og bus. Forsikring Det er jeres egen ulykkes forsikring der dækker barnet i dagplejen. Fototilladelse Dagplejerne bruger foto til glæde for børn og forældre, men også som dokumentation i deres arbejde. I skal give skriftlig tilladelse til, om jeres barn må blive fotograferet. 8

10 Rygepolitik Dagplejeren, familien og andre der måtte være i dagplejehjemmet må ikke ryge i hjemmet i dagplejerens åbningstid. Dagplejeren må aldrig ryge i børnenes påsyn, hverken i sin have eller i andre sammenhænge. Dyrepolitik Vi har en dyrepolitik, hvor der bl.a. er beskrevet at børn og dyr ikke må være sammen uden dagplejerens fulde opmærksomhed. Vi mener det er en god ting at børn og dyr lærer at omgås hinanden med respekt. Det er dog altid dagplejerens ansvar, at både børn og dyr kan lide hinandens selskab og at ingen af parterne presses til samværet. I kan ønske et hjem uden dyr og vi vil så vidt det er muligt opfylde det. Vi tager naturligvis altid hensyn til familier med allergi. Rusmiddelpolitik Det er ikke tilladt for dagplejerne at bruge nogen former for rusmidler i arbejdstiden. Det betyder også, at familie eller besøgende i dagplejehjemmet ikke må nyde alkohol eller rusmidler i åbningstiden. Oplever vi som personale, at I er påvirkede af alkohol eller med en adfærd der giver anledning til bekymring, er det vores pligt og ansvar, at konfrontere jer med jeres tilstand og efterfølgende at tage en samtale. Vi har som dagplejer underretningspligt der går forud for vores tavshedspligt, hvilket betyder at har vi en bekymring for et barn har vi pligt til at underrette kommunen. Lukkedage Ligesom det øvrige Dagtilbud er der hvert år lukkedage der fastlægges af forældrebestyrelsen for Dagtilbud. Faste lukkedage er: Fredag efter Kristi Himmelfartsdag, de tre dage før påske, 5/6, 24/12, 31/12 og mellemjulen. Der tilbydes nødpasning på alle lukkedage DOG IKKE 5/6 og 24/12. Åbne- og lukketider Hvert dagplejehjem har individuelle åbnings- og lukketider.disse tider vil dog altid ligge indenfor tidsrummet 6.00 til Hvis I får behov for at ændrede tider, så snak med jeres dagplejer om der er mulighed for det. Arbejdstiden for den enkelte dagplejer må ikke overstige 48 timer om ugen. 9

11 Betaling for dagpleje Betaling for en dagplejeplads sker månedsvis forud. Finder opstart i dagpleje sted midt i en måned, kan der gå yderligere en måned før regningen modtages. Søskendetilskud Der betales fuld pris for den dyreste plads og 50 % for de næste pladser. Fripladstilskud I har mulighed for at søge om økonomisk fripladstilskud via Digital Pladsanvisning. Indkomstgrænserne for tildeling af fripladstilskud kan ses der. Udmeldelse Udmeldelse skal ske via Digital Pladsanvisning med 1 måneds varsel til den 1. eller 15. i en måned. Digital Pladsanvisning I finder Digital Pladsanvisning på Bornholms Regionskommunes hjemmeside: www. brk.dk. Der har I direkte adgang til at skrive jeres barn op til en plads i et dagtilbud, melde ud, søge om økonomisk fripladstilskud, se hvor barnet står på venteliste, se status på ansøgninger og meget mere. Forældrerådet Det er forældrerådets opgave at varetage dagplejens interesser. Forældrerådet består af forældre, dagplejere, dagplejepædagog og faglig pædagogisk leder, som er fast medlem og fungerer som sekretær. Forældrerådets formand sidder med i den samlede forældrebestyrelse for dagtilbud. Forældremøde med valg til forældrerådet afholdes hvert forår. Dagsorden og referater sendes ud til medlemmerne af forældrerådet, samtlige forældre og dagplejere. Forældrerådet holder møder ca.4 gange årligt. 10

12 Vi glæder os til at byde Jer velkommen i Dagplejen 11

DAGTILBUD. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i dagplejen

DAGTILBUD. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i dagplejen DAGTILBUD Velkommen i dagplejen Information til forældre med børn i dagplejen September 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE: Formål og målsætning.3 Barnets start.3 Dagplejernes faglighed og uddannelse... 3 Pædagogisk

Læs mere

DAGTILBUD. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i kommunal dagpleje

DAGTILBUD. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i kommunal dagpleje DAGTILBUD Velkommen i dagplejen Information til forældre med børn i kommunal dagpleje April 2017 Kære forældre til børn i kommunal Dagpleje. Vi håber, at I og jeres barn vil få mange gode oplevelser i

Læs mere

Velkomstpjece dagplejen Norddjurs Kommune Børneby Glesborg

Velkomstpjece dagplejen Norddjurs Kommune Børneby Glesborg Velkomstpjece dagplejen Norddjurs Kommune Børneby Glesborg 1 Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs Kommune Børneby Glesborg Børneby Glesborg Glesborg Bygade 81 8585 Glesborg Distriktsleder -

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Toubro Børneby

Velkomstpjece Dagplejen Toubro Børneby Velkomstpjece Dagplejen Toubro Børneby Velkommen til den kommunale dagpleje Toubro Børneby Dagplejekontorets personale: AfdelingsLeder Birgitte Chalmer Rasmussen Tlf. : 89592572/2750 Mobil: 31544500 Email

Læs mere

DAGTILBUD BORNHOLM. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i dagplejen

DAGTILBUD BORNHOLM. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i dagplejen DAGTILBUD BORNHOLM Velkommen i dagplejen Information til forældre med børn i dagplejen maj 2013 Kære forældre Velkommen i dagplejen. Vi håber I og jeres barn vil få mange gode oplevelser, sammen med dagplejeren

Læs mere

Velkommen i Dagplejen

Velkommen i Dagplejen Velkommen i Dagplejen Kære Forældre Det sætter mange tanker i gang, når man afleverer sit barn i dagplejen for første gang. Det er vigtigt, at I føler jer trygge og får et godt indblik i, hvad det vil

Læs mere

Velkommen til dagplejen Et trygt tilbud i små miljøer

Velkommen til dagplejen Et trygt tilbud i små miljøer SOLRØD KOMMUNE DAGPLEJEN Velkommen til dagplejen Et trygt tilbud i små miljøer Du og dit barn bydes velkommen i den kommunale dagpleje. I pjecen her finder du alle de vigtigste oplysninger om dagplejen.

Læs mere

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN. i Odense Kommune

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN. i Odense Kommune VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN i Odense Kommune Dagplejen i Odense Kommune Vi vil gerne byde velkommen til Dagplejen i Odense Kommune. Vi glæder os til det kommende samarbejde og til at være en del af dit barns

Læs mere

Dit barn og Dagplejen

Dit barn og Dagplejen Sæson 11/12 Dit barn og Dagplejen Nyttig information for Forældre Skole og Børneforvaltningen DIT BARN OG DAGPLEJEN- NYTTIG INFORMATION FOR FORÆLDRE Den kommunale dagpleje Den kommunale dagpleje er et

Læs mere

Vi lægger særlig vægt på, at kemien mellem jer og dagplejeren er god, og at I har tillid til dagplejeren.

Vi lægger særlig vægt på, at kemien mellem jer og dagplejeren er god, og at I har tillid til dagplejeren. Dagplejen Nærmest hjemme En god begyndelse for barn og forældre Om kort tid skal jeres barn starte i dagpleje. Vi ved, at det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn til pasning første

Læs mere

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN HJORTSHØJ/HÅRUP/MEJLBY EN TRYG START

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN HJORTSHØJ/HÅRUP/MEJLBY EN TRYG START VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN HJORTSHØJ/HÅRUP/MEJLBY EN TRYG START Hvad kan dagplejen tilbyde Når du vælger dagpleje, får dit barn en dagligdag i hjemlige trygge omgivelser, der er tid og ro til det enkelte

Læs mere

Dagplejen Syd/Øst. Svendborg Kommune

Dagplejen Syd/Øst. Svendborg Kommune Dagplejen Syd/Øst Svendborg Kommune 1 Velkommen i dagplejen Syd/Øst vi glæder os til samarbejdet. Når dit barn skal starte i dagpleje, er der sikkert mange spørgsmål, som trænger sig på. For at hverdagen

Læs mere

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN. dagplejen INFORMATIONSFOLDER. I denne folder kan du læse om Dagplejen i Stevns Kommune.

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN. dagplejen INFORMATIONSFOLDER. I denne folder kan du læse om Dagplejen i Stevns Kommune. VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN dagplejen INFORMATIONSFOLDER I denne folder kan du læse om Dagplejen i Stevns Kommune. VELKOMMEN VI VIL GERNE BYDE JER OG JERES BARN VELKOMMEN I DAGPLEJEN Jeres barns start i Dagplejen

Læs mere

Velkommen i Dagplejen

Velkommen i Dagplejen Velkommen i Dagplejen 1 Dagplejen er kommunens største daginstitution med 48 dagplejere, 3 deltidsansatte pædagoger, 1 leder og en administrativ medarbejder. Dagplejen arbejder ud fra et anerkendende børnesyn,

Læs mere

Velkommen i Dagplejen Åby

Velkommen i Dagplejen Åby Velkommen i Dagplejen Åby Århus Kommune Dagtilbuddet Gl. Åby En pjece til nye forældre Forældrerådet i Dagplejen Åby vil bidrage med at få etableret en god kontakt mellem dagpleje og hjem. Derfor er der

Læs mere

Børnehusene Team Høng Dagplejen

Børnehusene Team Høng Dagplejen Børnehusene Team Høng Dagplejen TEAM HØNG Velkommen til den kommunale dagpleje Velkommen i dagplejen Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen som forældre i dagplejen ved Børnehusene Team Høng.

Læs mere

Dagplejen i Odder. Dagplejen i Odder

Dagplejen i Odder. Dagplejen i Odder Dagplejen i Odder Den kommunale dagpleje er et tilbud om pasning i et privat hjem, hvor hverdagen er præget af ro og harmoni. Børnene har mulighed for at deltage i hjemlige aktiviteter, som kan være at

Læs mere

Velkommen i dagplejen i Område Grenaa

Velkommen i dagplejen i Område Grenaa Velkommen i dagplejen i Område Grenaa 1 Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vi vil gerne byde jer velkommen i den kommunale dagpleje i Område Grenaa, Norddjurs Kommune. Med denne pjece

Læs mere

Hvad er en kommunal dagpleje?

Hvad er en kommunal dagpleje? DAGPLEJEN 1 Velkommen Vi byder dig og dit barn velkommen i Den kommunale Dagpleje i Esbjerg kommune. Med denne folder vil vi gerne fortælle dig om dagplejen og dens muligheder. Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Velkommen. i Frederikssund dagpleje

Velkommen. i Frederikssund dagpleje Velkommen i Frederikssund dagpleje Kære Forældre Velkommen i dagpleje Det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn i dagpleje for første gang. Det er vigtigt at I føler jer trygge og

Læs mere

Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN.

Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN. Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN. Vi er beliggende i et område med en blanding af ejer og lejeboliger. Der er mange grønne områder og stisystemer,

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Spirrevippen

Velkommen til Børnehuset Spirrevippen Velkommen til Børnehuset Spirrevippen Rigtig hjerteligt velkommen til vores Børnehus! Her har vi samlet en folder med de vigtigste praktiske informationer om vores Børnehus, så I kan få et indblik i Spirrevippens

Læs mere

FORÆLDREPJECE August 2015

FORÆLDREPJECE August 2015 FORÆLDREPJECE August 2015 Indholdsfortegnelse Kontaktmøde... 4 Barnets start i Dagplejen... 4 Ankomst og afhentning... 4 Dagligdagen... 5 Særlige dage... 5 Betalingsfri ordning... 5 Sommerferie... 6 Gæstepleje...

Læs mere

Velkommen til dagplejen i Område Grenaa

Velkommen til dagplejen i Område Grenaa Velkommen til dagplejen i Område Grenaa Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vi vil gerne byde jer velkommen i den kommunale dagpleje i Område Grenaa, Norddjurs Kommune. Med denne pjece

Læs mere

Gæstehuset GÆSTEHUSE. DAGPLEJEN Aalborg kommune Stationsvej 5, 9280 Storvorde Tlf. 99823100 www.aksos.dk/dagplejen/

Gæstehuset GÆSTEHUSE. DAGPLEJEN Aalborg kommune Stationsvej 5, 9280 Storvorde Tlf. 99823100 www.aksos.dk/dagplejen/ Gæstehuset GÆSTEHUSE DAGPLEJEN Aalborg kommune Stationsvej 5, 9280 Storvorde Tlf. 99823100 www.aksos.dk/dagplejen/ Gæstedagpleje - så står du aldrig uden pasning Når du har valgt en kommunal dagplejer,

Læs mere

Middelfart Kommunale Dagpleje

Middelfart Kommunale Dagpleje Middelfart Kommunale Dagpleje Velkommen til børn og forældre Velkommen Med denne folder vil vi gerne byde børn og forældre velkommen i Middelfart Kommunale Dagpleje samt fortælle lidt om dagplejen. Dagplejen

Læs mere

Middelfart Kommunale Dagpleje

Middelfart Kommunale Dagpleje Middelfart Kommunale Dagpleje Velkommen til børn og forældre Velkommen Med denne folder vil vi gerne byde børn og forældre velkommen i Middelfart Kommunale Dagpleje samt fortælle lidt om dagplejen. Dagplejen

Læs mere

Velkommen til Grøndalen - det små i det store Marts 2012

Velkommen til Grøndalen - det små i det store Marts 2012 Velkommen til Grøndalen - det små i det store Marts 2012 Velkommen til den integrerede daginstitution Grøndalen Kære forælder Vi vil gerne byde dit barn og dig velkommen i Grøndalen. Denne folder henvender

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen. Norddjurs Kommune

Velkomstpjece Dagplejen. Norddjurs Kommune Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune. Børneby Vivild Bakkegårdsvej 8a Vivild 8961 Allingåbro Dagplejepædagog i børneby Vivild Annette Sortkjær

Læs mere

Velkommen Til VENTEMØLLEGÅRDEN

Velkommen Til VENTEMØLLEGÅRDEN Velkommen Til VENTEMØLLEGÅRDEN Til forældrene Efterår 2009. Vi er glade for at byde børn og forældre velkomne til Ventemøllegården! Vi håber, at I bliver glade for børnehaven. Vi vil gøre vores bedste

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR FREDERIKSBERG DAGPLEJE

VIRKSOMHEDSPLAN FOR FREDERIKSBERG DAGPLEJE VIRKSOMHEDSPLAN FOR FREDERIKSBERG DAGPLEJE 2014-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FREDERIKSBERG DAGPLEJE 3 DAGPLEJENS KERNEYDELSER 3 DAGPLEJENS ÅBNINGSTIDER 4 LUKKEDAG 5 GRUNDLAGET FOR FREDERIKSBERG

Læs mere

BørneHuset Troldehøj Forældrefolderen

BørneHuset Troldehøj Forældrefolderen BørneHuset Troldehøj Forældrefolderen 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Velkommen i Troldehøj... 4 Hverdagen i Troldehøj... 5 Kort om Troldehøj... 6 Åbningstid... 7 Indkøring af nye børn...

Læs mere

VELKOMMEN I DAGPLEJEN. Allingåbro Børneby ALLINGÅBRO BØRNEBY NORDDJURS KOMMUNE

VELKOMMEN I DAGPLEJEN. Allingåbro Børneby ALLINGÅBRO BØRNEBY NORDDJURS KOMMUNE VELKOMMEN I DAGPLEJEN ALLINGÅBRO BØRNEBY NORDDJURS KOMMUNE Velkommen til den kommunale dagpleje i Distrikt Allingåbro! Dagplejen er en afdeling i Allingåbro. Adressen er: Allingåbro Plantagevej 11 8961

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vores adresse er: Område Grenaa Østre skole, Skolebakken 20 8500 Grenaa Dagplejekontorets personale:

Læs mere

Aldersintegreret institution STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 7616 2250

Aldersintegreret institution STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 7616 2250 Aldersintegreret institution STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 7616 2250 VELKOMMEN BØRN: I Valmuen modtager vi ca. 90 børn i alderen 0-6 år, fordelt i 2 huse. I det ene hus har vi 3 vuggestuegrupper.

Læs mere

Velkommen i Visby Børnehus

Velkommen i Visby Børnehus En dag på legepladsen Velkommen i Vores bålhytte Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier, pædagogiske

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum 1 Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune Distrikt Ørum Distrikt Ørum Skolebakken 33 8586 Ørum Distriktsleder - Distrikt Ørum

Læs mere

Der er mange nye ting at huske på når jeres barn begynder i vuggestuen, så derfor har vi samlet en del informationer her.

Der er mange nye ting at huske på når jeres barn begynder i vuggestuen, så derfor har vi samlet en del informationer her. 1 Velkomstfolder til Agtrupvej. Velkommen til Vuggestuen Agtrupvej. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen i vuggestuen og fortælle jer lidt om, hvad I kan forvente af vuggestuen og hvad vi forventer

Læs mere

Vuggeriet og Lysegrøn gruppe

Vuggeriet og Lysegrøn gruppe Vuggeriet og Lysegrøn gruppe Faktaoplysninger: Børnetal og stuer: Vuggestuen i Tusenfryd er delt op i stuer. Der er plads til ca. 12 børn på hver stue. Alt efter antal af børn i afdelingen er barnet tilknyttet

Læs mere

Dagplejen. Dagtilbudsafdelingen

Dagplejen. Dagtilbudsafdelingen Dagplejen Dagtilbudsafdelingen Velkommen 2 3 Pædagogiske læreplaner Vi byder jer og jeres barn velkommen i dagplejen i Viborg Kommune. I dagplejen modtager vi børn i alderen 0 3 år. Børnene kan blive i

Læs mere

Højvangshaven er præget af glæde, læring og udvikling. Vi ser muligheder og er nytænkende.

Højvangshaven er præget af glæde, læring og udvikling. Vi ser muligheder og er nytænkende. Højvangshaven er præget af glæde, læring og udvikling. Vi ser muligheder og er nytænkende. Vores værdier er: Glæde, nærvær, respekt, faglighed og mod. NORMERET BØRNETAL: Højvangshavens Integrerede Institution

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune. Allingåbro Børneby Plantagevej 11 8961 Allingåbro Afdelingsleder Bente Laursen 89594240/23111541 Email

Læs mere

VORBASSE DAGPLEJE ANDEDAMMEN DRIVVEJEN 3 6623 VORBASSE

VORBASSE DAGPLEJE ANDEDAMMEN DRIVVEJEN 3 6623 VORBASSE VORBASSE DAGPLEJE VORBASSE DAGPLEJE ANDEDAMMEN DRIVVEJEN 3 6623 VORBASSE Kære Forældre Denne pjece er tænkt som information om de praktiske spørgsmål der kan være i forbindelse med Jeres barns start i

Læs mere

Velkommen i dagplejen

Velkommen i dagplejen Velkommen i dagplejen Jeres barn skal nu starte i dagpleje hos en af vores kommunale dagplejere. Den tid som barnet skal tilbringe i dagplejen er en forholdsvis stor del af barnets friske og vågne tid.

Læs mere

En hverdag fyldt med glæde, nærvær og sjov

En hverdag fyldt med glæde, nærvær og sjov En hverdag fyldt med glæde, nærvær og sjov Glyngøre Vuggestue og Børnehave Kirkestræde 12, Tlf. 97 10 00 19 1 Vi byder jer velkommen i Glyngøre Børnehave. Vi glæder os til et godt og konstruktivt samarbejde

Læs mere

ÅRSTIDS-DAGPLEJER NINNA SCHMIDT

ÅRSTIDS-DAGPLEJER NINNA SCHMIDT ÅRSTIDS-DAGPLEJER NINNA SCHMIDT Som årstidsdagplejer skal man introducere dagplejebørnene for årstidens skiften højtider og traditioner, der er forbundet hermed ud fra børnenes præmisser. Gennem arbejdet

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Vængebo

Velkommen til Børnehaven Vængebo Velkommen til Børnehaven Vængebo Rudersdalsvej 91 A 2840 Holte 46 11 35 10 Indholdsfortegnelse Hjertelig velkommen... 2 En ny start... 2 Normering... 2 Åbningstid... 3 Hent og Fix ordning... 3 Vængebo

Læs mere

Velkommen til Fredensgård Den 1. august 2015 skal du starte i vuggestuen, og vi glæder os rigtig meget til at møde dig og din familie.

Velkommen til Fredensgård Den 1. august 2015 skal du starte i vuggestuen, og vi glæder os rigtig meget til at møde dig og din familie. Kære Velkommen til Fredensgård Den 1. august 2015 skal du starte i vuggestuen, og vi glæder os rigtig meget til at møde dig og din familie. Vi vil gerne have besøg af jer, inden du starter. Så kan I se

Læs mere

Velkommen. Med denne lille velkomstpjece vil vi give dig og dit barn lidt praktiske oplysninger.

Velkommen. Med denne lille velkomstpjece vil vi give dig og dit barn lidt praktiske oplysninger. Velkommen VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET WIEMOSEN Du og dit barn ønskes velkommen til Børnehuset Wiemosen. Vi glæder os til samarbejdet med jer og håber I vil befinde jer rigtig godt her hos os. Med denne lille

Læs mere

Velkommen til vores vuggestue

Velkommen til vores vuggestue Velkommen til vores vuggestue Med denne folder får du nogle vigtige praktiske informationer om dit barns hverdag i vuggestuen. Heri beskrives, hvad vi tilbyder, og hvad vi forventer af dig i det fremtidige

Læs mere

Forældresamtaler. Troldemarkens solpolitik: Afslutning:

Forældresamtaler. Troldemarkens solpolitik: Afslutning: Forældresamtaler Vi tilbyder samtaler et halvt år efter at barnet er startet, og så naturligvis i november året før barnet skal i skole. Desuden er vi altid til rådighed for samtaler efter behov. Troldemarkens

Læs mere

Velkommen til Kirsebærhuset.

Velkommen til Kirsebærhuset. Velkommen til Kirsebærhuset. Et kommunalt integreret dagtilbud Idrætsvej 73-75 2650 Hvidovre Tlf.: 72 48 99 44 1 Velkommen. Kirsebærhuset består af fire stuer: På hver stue er der to pædagoger og en medhjælper/studerende

Læs mere

Vi arbejder inkluderende for at sikre alles ret til en plads i fællesskabet. Vores nøgleord er:

Vi arbejder inkluderende for at sikre alles ret til en plads i fællesskabet. Vores nøgleord er: VELKOMMEN TIL BØRNEINSTITUTIONEN HAMPELAND Vi arbejder inkluderende for at sikre alles ret til en plads i fællesskabet. Vores nøgleord er: Nærvær Anerkendelse. Samarbejde Struktur. Kære og forældre. Velkommen

Læs mere

velkommen i dagplejen

velkommen i dagplejen velkommen i dagplejen velkommen i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder, fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere

Indhold. Praktiske oplysninger. Aflevering og afhentning. Dagens rytme. Her kan du læse om de praktiske oplysninger.

Indhold. Praktiske oplysninger. Aflevering og afhentning. Dagens rytme. Her kan du læse om de praktiske oplysninger. Indhold Praktiske oplysninger... 1 Aflevering og afhentning... 1 Dagens rytme... 1 Mad og madpakker... 2 Skiftetøj... 3 Blebørn... 3 Fravær ved ferie... 3 Sygdom... 3 Fødselsdage... 4 Medbragt legetøj...

Læs mere

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter Daginstitution Højvang Pædagogisk fundament Metoder og hensigter Velkommen Velkommen til Daginstitution Højvang. Vi er en 0-6 års institution beliggende i den sydøstlige ende af Horsens by. Institutionen

Læs mere

Velkommen til Dagplejen ved Fjorden

Velkommen til Dagplejen ved Fjorden Velkommen til Dagplejen ved Fjorden Velkommen til den kommunale dagpleje Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen som forældre i dagplejen, samt give jer praktiske oplysninger om hverdagen hos en

Læs mere

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse dagplejen pædagogisk læreplan elle udtryksformer og værdier og naturfænomener Alsidig personlig udvikling lige kompetencer e kompetencer oktober 2009 den pædagogiske læreplan Menneskesyn I dagplejen mener

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Kærnen

Velkommen til Børnehuset Kærnen Velkommen til Børnehuset Kærnen VELKOMMEN I BØRNEHUSET KÆRNEN NORMERING Børnehuset Kærnen er en integreret institution med 24 vuggestuebørn og 80 børnehavebørn, heraf 40 børn i vores skovafdeling i Nibsbjerg

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Velkommen til Dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Barnets sikre stabile base i det nære miljø. Indhold

Velkommen til Dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Barnets sikre stabile base i det nære miljø. Indhold 1 Velkommen til Dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Barnets sikre stabile base i det nære miljø. I denne folder kan du som forælder finde svar på stort set alle spørgsmål omkring Dagplejen. Indhold 1.

Læs mere

Kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Børn og Skole 2012 Forord.... 3 Kerneydelse: Hvad siger Dagtilbudsloven?... 3 Hvad er høj kvalitet i kerneydelsen i vores dagtilbud?... 3 Faktorer der er medvirkende

Læs mere

Nyttige links. Dagplejen Kayerødsgade 46, 9000 Aalborg Tlf.:

Nyttige links. Dagplejen Kayerødsgade 46, 9000 Aalborg Tlf.: Nyttige links Læs mere om vores retningslinjer for kost, læreplaner mv. på: www.aalborg.dk/dagplejen Læs mere om smitsomme sygdomme hos børn i Sundhedsstyrelsens folder på: www.sundhedsstyrelsen.dk Orienter

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Hjortholm

Velkommen til Børnehuset Hjortholm Velkommen til Børnehuset Hjortholm Vi vil i dette hæfte give jer en introduktion til institutionen og de informationer, der er vigtige for jer. Hæftet består først af informationer, der vigtige lige fra

Læs mere

Vuggestuegruppen i intgr. Daginstitution Ådalsparken

Vuggestuegruppen i intgr. Daginstitution Ådalsparken Velkommen til Vuggestueafdelingen, Blå stue: At starte i vuggestue kan være en stor omvæltning for familien og især hvis det er første gang I stifter bekendtskab med institutionsverdenen. Vi har derfor

Læs mere

Velkommen til Sneslev Landbørnehus

Velkommen til Sneslev Landbørnehus Velkommen til Sneslev Landbørnehus Natur` ligvis Adresse: Haslevvej 379 4100 Ringsted tlf. 57627000 Mobil: 41196577 Mail: kan@ringsted.dk Åbningstider: Vi har åbent mandag torsdag kl. 6.30-17.00 og fredag

Læs mere

OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 50 BØRNEHAVEN TLF. 29 35 13 27 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER:

OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 50 BØRNEHAVEN TLF. 29 35 13 27 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER: OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 50 BØRNEHAVEN TLF. 29 35 13 27 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER: MANDAG TIL OG MED TORSDAG KL. 6.00 TIL 16.30 FREDAG KL. 6.00

Læs mere

Vuggestuen Fuglereden Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20. Se fugleredens hjemmeside: http://bremdal.struer.dk.

Vuggestuen Fuglereden Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20. Se fugleredens hjemmeside: http://bremdal.struer.dk. Vuggestuen Fuglereden Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Se fugleredens hjemmeside: http://bremdal.struer.dk Åbningstider: Mandag-torsdag 6.15-17.00 Fredag 6.15-16.00 Velkommen i Bremdal dagtilbuds

Læs mere

Velkommen til Dagplejen Bjergsted Bakker

Velkommen til Dagplejen Bjergsted Bakker Velkommen til Dagplejen Bjergsted Bakker BJERGSTED BAKKER Velkommen til den kommunale dagpleje Velkommen i dagplejen Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen som forældre i dagplejen, samt give

Læs mere

Mælkebøtten - Børn i bevægelse. Velkomstfolder. Mælkebøtten - Børn i bevægelse

Mælkebøtten - Børn i bevægelse. Velkomstfolder. Mælkebøtten - Børn i bevægelse Velkomstfolder Mælkebøtten Kære nye forældre! At begynde i børnehave kan give anledning til mange spørgsmål. Derfor har vi valgt, at lave denne velkomstfolder, der giver Jer et generelt indblik i barnets

Læs mere

Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren

Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren 1 Hej Alle børn og voksne på fritidshjemmet, vil hermed ønske dig velkommen til fritidshjemmet. På fritteren er vi 30 skolebørn og 20 førskolebørn. De

Læs mere

Velkommen til. Daginstitution Langmark. Rytterkildens Vuggestue

Velkommen til. Daginstitution Langmark. Rytterkildens Vuggestue Velkommen til Daginstitution Langmark Rytterkildens Vuggestue Velkommen til Rytterkildens Vuggestue Velkommen til Rytterkildens Vuggestue Vi glæder os til at lære dig og dit barn at kende. Med denne folder

Læs mere

GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015. Hjernen&Hjertet

GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015. Hjernen&Hjertet GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 VÆRDIER, PRINCIPPER OG LÆRINGSFORSTÅELSE 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 5 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske

Læs mere

VELKOMMEN I DAGPLEJEN

VELKOMMEN I DAGPLEJEN VELKOMMEN I DAGPLEJEN VELKOMMEN i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere

Velkommen til vuggestuen

Velkommen til vuggestuen Velkommen til vuggestuen I Børnehuset kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på og Skal være

Læs mere

Velkommen. i Ringsted Kommunale Dagpleje

Velkommen. i Ringsted Kommunale Dagpleje Velkommen i Ringsted Kommunale Dagpleje 2015 Ringsted Kommunale Dagpleje Dagplejekontorets information Adresse: Frejasvej 3, 4100 Ringsted. Kære Forældre Vi håber jeres barn kommer til at trives i dagplejen

Læs mere

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Kære forældre, Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud. For at sikre at du/i og dit/jeres barn får så god en start som mulig, er der udarbejdet denne

Læs mere

Børnehuset Tommeliden Vuggestuen Kontakt : Mogens :87871400 Vuggestuen :51507017 Mail : mbd@viborg.dk

Børnehuset Tommeliden Vuggestuen Kontakt : Mogens :87871400 Vuggestuen :51507017 Mail : mbd@viborg.dk Børnehuset Tommeliden Vuggestuen Kontakt : Mogens :87871400 Vuggestuen :51507017 Mail : mbd@viborg.dk Ved overgang til vuggestuen, er I velkommen til at være sammen med jeres barn i en indkøringsperiode.

Læs mere

Priser Prisen fastsættes af skolens bestyrelse. Der gives søskenderabat svarende til de kommunale takster. Der kan desuden søges friplads.

Priser Prisen fastsættes af skolens bestyrelse. Der gives søskenderabat svarende til de kommunale takster. Der kan desuden søges friplads. VIRKSOMHEDSPLAN Fribørnehuset Øster Jølby, Præstbrovej 276, 7950 Erslev, 97741157 Overordnet Fribørnehuset Øster Jølby er et Grundtvig-koldsk børnehus for børn fra 24 uger til skolestart. Fribørnehuset

Læs mere

VELKOMMEN TIL FEMKANTEN

VELKOMMEN TIL FEMKANTEN VELKOMMEN TIL FEMKANTEN Strandgården 17B 2635 Ishøj Tlf. 43 73 67 60 Vi glæder os til at lære jer at kende, og til vores fremtidige samarbejde omkring jeres barn. På personalets vegne v/leder Britt Ravnsted-Larsen

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Landsbyordning ved Hou Skole Nørregade 9, Hou 9370 Hals Tlf: 99317898 Mobil: 25197898

Landsbyordning ved Hou Skole Nørregade 9, Hou 9370 Hals Tlf: 99317898 Mobil: 25197898 Landsbyordning ved Hou Skole Nørregade 9, Hou 9370 Hals Tlf: 99317898 Mobil: 25197898 Vi ønsker hermed at byde jer og jeres barn velkommen i Landsbyordningen på Hou skole. Vi håber, at denne folder kan

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Valhalla

Velkommen til Børnehuset Valhalla Velkommen til Børnehuset Valhalla Med denne lille folder vil vi byde børn og forældre velkommen til Valhalla. Vi håber, at vi får en god tid sammen 1 Børnehuset Valhalla er en kommunal institution. I 1972

Læs mere

Langhøj Dagtilbud. Mariehønen. Integreret vuggestue og børnehave. Mariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 irs@struer.

Langhøj Dagtilbud. Mariehønen. Integreret vuggestue og børnehave. Mariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 irs@struer. Langhøj Dagtilbud Mariehønen Integreret vuggestue og børnehave Mariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 irs@struer.dk http://langhoej.struer.dk Velkommen i Langhøj Dagtilbud, Mariehønen. Når

Læs mere

Vuggestuen Heimdalsvej

Vuggestuen Heimdalsvej Velkommen til Vuggestuen Heimdalsvej Heimdalsvej 5 8230 Åbyhøj Tlf: 87 13 81 51 Kære. og forældre. Vi glæder os til, at du skal starte her hos os i vuggestuen Du skal gå på.. stue. De voksne på din stue

Læs mere

Slagelse Dagpleje Willemoesvej 2c, Slagelse

Slagelse Dagpleje Willemoesvej 2c, Slagelse Slagelse Dagpleje Willemoesvej 2c, 1 4200 Slagelse www.slagelse.dk/dagplejen Tlf. 58 57 36 36 Dagplejepædagogerne i din gruppe er: Ledelse: Dagplejechef Lis Wichers. tlf. 58 57 30 50 Afdelingsleder Pia

Læs mere

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje?

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje? Dagplejen Kære forældre Velkommen til dagplejen i Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt af Randers Kommune. Hvad er dagpleje? En dagplejer passer normalt 4 børn, og har i perioder

Læs mere

DesignBørnehuset SanseSlottet

DesignBørnehuset SanseSlottet DesignBørnehuset SanseSlottet Vi vil gerne byde jer velkommen i Designbørnehuset SanseSlottet. SanseSlottet er en afdeling af Børnehusene i Vonsild. Vi håber, denne skrivelse kan give jer et lille indblik

Læs mere

forord I dagplejen får alle børn en god start

forord I dagplejen får alle børn en god start Små skridt Denne bog tilhører: forord I dagplejen får alle børn en god start Denne bog er til jeres barn, der nu er startet i dagplejen. Den vil blive fyldt med billeder, tegninger og små historier om

Læs mere

Horsens Idræts- og Natur BørneHus

Horsens Idræts- og Natur BørneHus Horsens Idræts- og Natur BørneHus Sønderbrogade 74 8700 Horsens telefon 76 25 48 48 e-mail: info@tafat.dk www.tafat.dk BørneHuset Ta Fat er en selvejende institution med driftoverenskomst aftale med Horsens

Læs mere

Børnehuset Grønnebakken 2013. Børnehuset Grønnebakken. Kære børn og forældre. Praktiske oplysninger. Årsplan I januar lægges årsplanen på hjemmesiden,

Børnehuset Grønnebakken 2013. Børnehuset Grønnebakken. Kære børn og forældre. Praktiske oplysninger. Årsplan I januar lægges årsplanen på hjemmesiden, Nyttige tlf. numre Kontoret 5588 7400 Køkkenet 5588 7401 Stjernerne 5588 7404 Kometstuen 5588 7402 Plutostuen 5588 7402 Raketstuen 5588 7403 Mobil 2428 6501 Vi henstiller til at I ringer til stuerne før

Læs mere

Bissensvej 1 A. Velkommen til Børnehaven Bissensvej. Hej. Vi vil gerne sige velkommen til dig og din familie i Børnehaven Bissensvej

Bissensvej 1 A. Velkommen til Børnehaven Bissensvej. Hej. Vi vil gerne sige velkommen til dig og din familie i Børnehaven Bissensvej Velkommen til Børnehaven Bissensvej Hej Vi vil gerne sige velkommen til dig og din familie i Børnehaven Bissensvej Din primærpædagog hedder Dine voksne på gruppen hedder Vi glæder os meget til at se dig

Læs mere

Generel information om dagplejen Nord

Generel information om dagplejen Nord Generel information om dagplejen Nord I dagplejen Nord arbejder vi alle målrettet på at skabe anerkendende og inkluderende fællesskaber og læringsmiljøer for alle børn. Vi har formuleret følgende kerneopgave

Læs mere

Kostpolitik i dagplejen: Vi ved, at kosten har stor betydning for børnenes udvikling, og derfor har vi meget fokus på børnenes kost.

Kostpolitik i dagplejen: Vi ved, at kosten har stor betydning for børnenes udvikling, og derfor har vi meget fokus på børnenes kost. Ø giver besked hvis barnet ikke kommer i dagpleje Ø hurtigst muligt, i forbindelse med ferier, afkrydser på sedlerne, hvornår Jeres barn holder fri. Ø melder afbud hvis I ikke vil bruge en tildelt gæstedagpleje-plads.

Læs mere

Velkommen til Daginstitution Vestbyen. Børnehuset Vuggestueafdelingen

Velkommen til Daginstitution Vestbyen. Børnehuset Vuggestueafdelingen Velkommen til Daginstitution Vestbyen Børnehuset Vuggestueafdelingen Velkommen. Med denne pjece byder vi jer velkommen til vuggestueafdelingen i Børnehuset Daginstitution Vestbyen. Vi glæder os til samarbejdet

Læs mere

Trækronernes retningslinjer ved sygdomme hos børn

Trækronernes retningslinjer ved sygdomme hos børn Trækronernes retningslinjer ved sygdomme hos børn Trækronernes retningslinjer ved sygdomme hos børn. Denne information er udarbejdet af personalet, vi har taget udgangspunkt i sundhedsstyrelsens vejledning:

Læs mere

Velkommen til Dagplejen Syvstjernen

Velkommen til Dagplejen Syvstjernen Velkomstfolder Velkommen til Dagplejen Syvstjernen SYVSTJERNEN Børnehusene Syvstjernen Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen som forældre i dagplejen ved Børnehusene Syvstjernen, samt give jer

Læs mere

Bevægelsesdagplejer Dorthea Marie Rønnov Hansen kaldenavn: Dorthe Højvang Nord 63 6580 Vamdrup Tlf: 21600192 + 75583409

Bevægelsesdagplejer Dorthea Marie Rønnov Hansen kaldenavn: Dorthe Højvang Nord 63 6580 Vamdrup Tlf: 21600192 + 75583409 Bevægelsesdagplejer Dorthea Marie Rønnov Hansen kaldenavn: Dorthe Højvang Nord 63 6580 Vamdrup Tlf: 21600192 + 75583409 Kontakt mig gerne for uforpligtende besøg. Velkommen til min dagpleje. Mine åbningstider:

Læs mere