GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA TIL Hjernen&Hjertet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015. Hjernen&Hjertet"

Transkript

1 GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA TIL Hjernen&Hjertet

2 Indholdsfortegnelse 1 VÆRDIER, PRINCIPPER OG LÆRINGSFORSTÅELSE Dagtilbuddets værdier Dagtilbuddets pædagogiske principper Dagtilbuddets læringsforståelse 5 2 OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Dagtilbudets værdier og pædagogiske principper - børnegruppen generelt Dagtilbudets værdier og pædagogiske principper - børn med særlige behov Dagtilbudets værdier og pædagogiske principper - Tosprogede/børn med sproglige udfordringe Arbejde med overgange / brobygning Metoder ved overgange 9 3 PRIORITERING AF ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Fakta om institutionen Beskrivelse Evaluering 10 4 MÅLSÆTNINGER FOR ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING Sammenhæng Mål Tiltag Tegn 13 5 MÅLSÆTNINGER FOR SOCIALE KOMPETENCER Sammenhæng Mål Tiltag Tegn 15 6 MÅLSÆTNINGER FOR SPROGLIG UDVIKLING Sammenhæng Mål Tiltag Tegn 17 7 MÅLSÆTNINGER FOR KROP OG BEVÆGELSE Sammenhæng Mål Tiltag Tegn 19 8 MÅLSÆTNINGER FOR NATUR OG NATURFÆNOMENER Sammenhæng 20 2

3 8.2 Mål Tiltag Tegn 21 9 MÅLSÆTNINGER FOR KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER Sammenhæng Mål Tiltag Tegn ARBEJDET MED ET GODT BØRNEMILJØ Beskrivelse af arbejdet med børnemiljø Tiltag i arbejdet med børnemiljø Tegn i arbejdet med børnemiljø 24 3

4 1 VÆRDIER, PRINCIPPER OG LÆRINGSFORSTÅELSE Byrådet i Greve Kommune har fastlagt rammerne for de Pædagogiske Læreplaner. Læreplanerne skal tage udgangspunkt i Greve Kommunes Børne- og ungepolitik samt Greve Kommunes læringssyn: Børne- og ungepolitikken er en udmøntning af Greve Kommunes vision for barndoms- og ungdomslivet i Greve Kommune, og den udfoldes i de fem temaer: Demokrati Tryghed Sundhed Inklusion Læring Børne- og ungepolitikken omfatter alle børn og unge i Greve Kommune Samt deres forældre og familier. Politikken sikrer sammenhængen mellem det generelle og det forebyggende arbejde og den målrettede indsats overfor børn med behov for særlig støtte. Greve Kommunes læringssyn præsenterer den grundforståelse, som arbejdet med læring og læringsmiljøer skal bygge på. Læring er en proces, der medfører ændringer i barnet i form af øget viden og kompetence, som igen udvider barnets muligheder for selvbestemmelse og selvstændighed. Alle børn har ressourcer og er aktive medskabere af deres eget liv. Barnet er medskaber af sin egen læring, en proces, som det pædagogiske personale skal støtte, guide og udfordre, hvad enten der er tale omplanlagte aktiviteter eller spontant opståede situationer. De voksne skal være det stillads, som giver børnene rettighederne til deres egne oplevelser og som støtter børnenes intentioner gennem anerkendelse. Børns læring sker i samspil i relationen mellem børn og børn og mellem børn og voksne i den naturlige balance mellem udfordringer og færdigheder. Illustration 1: Viser institutionens årshjul for arbejdet med læreplaner og udviklingen af de pædagogiske tiltag i institutionen. 4

5 1.1 Dagtilbuddets værdier I dagplejen møder vi børnene anerkendende med glæde, optimisme og engagement, med udgangspunkt i de små mennesker som de er. Derudover lægger vi vægt på empati, medfølelse, respekt og åbenhed, med plads og rum til at udvikle sig på det niveau de er. 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper 1. Princip: Brug af anerkendende pædagogik 2. Princip: Respekt 3. Princip: Åbenhed 4. Princip: Plads og rum for udvikling 5. Princip: Sætte børns leg i centrum 6. Princip: Inddrage børnene aktivit i så mange daglige gøremål som muligt 7. Princip: Tage udgangspunkt i det enkelte barns muligheder 8. Princip: igangsætter særligt tilrettelagte læringsforløb for de børn, der har særlige behov 1.3 Dagtilbuddets læringsforståelse I dagplejen arbejder vi med forskellige læringssyn. De voksne skal være nogle gode rollemodeler for børnene, så de lærer at indgå i et socialt fælleskab og derved selv kan indgå i forskellige lærings miljøer/situationer med andre børn. Læring i dagplejen sker både gennem planlagte aktiviteter og spontan leg. Illustration 2: Børn i naturen 5

6 6

7 2 OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER 2.1 Dagtilbudets værdier og pædagogiske principper - børnegruppen generelt Alsidig personlig udvikling: At barnet mødes med respekt og lærer at møde andre med respekt, samtidig med, at barnet udvikler sit selvværd og støttes til at blive et selvtændigt menneske. Sociale kompetencer: Børnene skal lære at indgå i sociale fælleskaber med andre børn og voksne. De øver sig i at vente på tur og lytte til de andres behov og ønsker. Sproglig udvikling: Dagplejeren er opmærksom på den måde sproget anvendes og sætter ord på handlinger. Hun sørger for, at der er noget forudsigelighed for barnet i hverdagen. Der bliver i hverdagen lavet forskellige aktiviteter, som styrker den sproglige udvikling. Krop og bevægelse: Dagplejen har fokus på barnets motoriske udvikling, både grov -og finmotorisk. Der tilbydes bl.a. gymnastik, gåture, udfordringer på legeplads mm. Naturen og naturfænomener: Børnene er ude i naturen hele året og oplever derved de fire årstiders forskelligheder. De bliver præsenteret for forskellige dyr og planter på gåture og besøg i skov og ved strand. Dagplejen lærer også at passe på naturen, f.eks. at man ikke må smide sit madpakke papir. Kulturelle udtryksformer og værdier: Vi laver forløb til de forskellige højtider og vi snakker med børnene om dem. F.eks. spiser vi påskefrokost og julefrokost og afholder fastelavnsfest. 2.2 Dagtilbudets værdier og pædagogiske principper - børn med særlige behov Alsidig personlig udvikling: At barnet mødes med respekt og lærer at møde andre med respekt, samtidig med, at barnet udvikler sit selvværd og støttes til at blive et selvtændigt menneske. For de børn der har særlige behov, sikres en optimal støtte. Sociale kompetencer: 7

8 Miljøet i dagplejen er velegnet til sårbare børn, da det er mindre miljøer de skal færdes i og forholde sig til. Sproglig udvikling: De børn som har et forsinket udviklet sprog, bliver der lavet en TRAS på i samarbejde med forædrene og der laves en sprogscreening inden overgang til børnehaven. Der samarbejdes med talepædagogerne. Krop og bevægelse: Der samarbejdes med fysioterapeuterne og ud fra deres vejledning laver dagplejeren div. øvelser og aktiviteter. Naturen og naturfænomener: Børnene er ude i naturen hele året og oplever derved de fire årstiders forskelligheder. De bliver præsenteret for forskellige dyr og planter på gåture og besøg i skov og ved strand. Dagplejen lærer også at passe på naturen, f.eks. at man ikke må smide sit madpakke papir. Kulturelle udtryksformer og værdier: Vi laver forløb til de forskellige højtider og vi snakker med børnene om dem. F.eks. spiser vi påskefrokost og julefrokost og afholder fastelavnsfest. 2.3 Dagtilbudets værdier og pædagogiske principper - Tosprogede/børn med sproglige udfordringe Alsidig personlig udvikling: At barnet mødes med respekt og lærer at møde andre med respekt, samtidig med, at barnet udvikler sit selvværd og støttes til at blive et selvtændigt menneske. For de børn der har særlige behov, sikres en optimal støtte. Sociale kompetencer: Miljøet i dagplejen er velegnet til sårbare børn, da det er mindre miljøer de skal færdes i og forholde sig til. Sproglig udvikling: De børn som har et forsinket udviklet sprog, bliver der i nogle tilfælde lavet en TRAS og der laves en sprogscreening af en integrationsmedarbejder. Inden overgang til børnehaven laves der endnu en sprogcreening. Krop og bevægelse: Dagplejen har fokus på barnets motoriske udvikling, både grov -og finmotorisk. Der tilbydes bl.a. gymnastik, gåture, udfordringer på legeplads mm. 8

9 Naturen og naturfænomener: Børnene er ude i naturen hele året og oplever derved de fire årstiders forskelligheder. De bliver præsenteret for forskellige dyr og planter på gåture og besøg i skov og ved strand. Dagplejen lærer også at passe på naturen, f.eks. at man ikke må smide sit madpakke papir. Kulturelle udtryksformer og værdier: Vi laver forløb til de forskellige højtider og vi snakker med børnene om dem. F.eks. spiser vi påskefrokost og julefrokost og afholder fastelavnsfest. 2.4 Arbejde med overgange / brobygning Dagplejerne kommer på besøg i institutionerne. Der findes forskellige ordninger. 2.5 Metoder ved overgange Da dagplejehjem er private hjem, vil der være stor forskel på de fysiske rammer. I legeværelserne er der fokus på, at legetøj, billeder, spejle mm er i børnhøjde. Illustration 3: På udflugt 9

10 3 PRIORITERING AF ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER 3.1 Fakta om institutionen I Greve dagpleje er vi 73 professionelle dagplejere, 3 dagplejepædagoger og en overordnet distriktsleder, som dagligt gør vores ypperste for de ca. 300 dagplejebørn. Børnene i dagplejen er mellem syv måneder til tre år gamle. Dagplejere modtager fast tre- fire børn dagligt, i deres eget hjem, og derudover er der plads til et gæstebarn, når der er behov for det. Ca. 1/3 af dagplejerne er ansat som gæstedagplejere, de har kun tre børn indskrevet ad gangen, så her er der en ekstra ledig plads til gæstebørn. 3.2 Beskrivelse Periode Den pædagogiske læreplan er gældende for perioden: til Prioritering De seks læreplanstemaer er prioriteret på følgende måde: 50% - Alsidig personlig udvikling 10% - Sociale kompetencer 10% - Sproglig udvikling 10% - Krop og bevægelse 10% - Naturen og naturfænomener 10% - Kulturelle udtryksformer og værdier I alt = 100% Det vigtigste mål for dagplejen er, at tilbyde børnene en hverdag i et roligt, harmonisk og lærerigt miljø, hvor der er trygge og overskuelige omgivelser. Inden for disse rammer udforsker og anvender vi de 6 læreplanstemaer. I denne periode har vi særligt fokus på barnets alsidige personlige udvikling. 3.3 Evaluering Primære værktøjer til dokumentation af arbejdet med læreplanerne? Barnets bog/log-bog, Foto, Iagttaggelser/observationer Plancher 10

11 Barnets bog/log-bog, Foto, Iagttaggelser/observationer Plancher Barnets bog/log-bog, Foto, Iagttaggelser/observationer Plancher Primære metoder til evaluering af arbejdet med læreplanerne? Brugertilfredshedsundersøgelser, SMTTE, TRAS EVA Brugertilfredshedsundersøgelser, SMTTE, TRAS EVA Brugertilfredshedsundersøgelser, SMTTE EVA Illustration 4: Udklædning 11

12 4 MÅLSÆTNINGER FOR ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING 4.1 Sammenhæng Vi har fokus på, at det enkelte barn udvikler sit selvværd og støttes i at finde egne grænser. Derudover har vi fokus på, at det enkelte barn lærer at rumme andre og f.eks. vente på tur eller lytte til andre. Vi har stort fokus på at anvende anerkendende pædagogik i hverdagen. Lige som med alle andre børn, tager vi udgangspunkt i det enkeltes barns kompetencer og muligheder. Der ydes særlig støtte og hjælp f.eks. til præmature børn. Det er vigtigt, at børn med sproglige udfordringer føler sig forstået og anerkendt. Det er derfor vigtigt, at give sig god tid til at lytte til barnet, når det vil fortælle noget og det er vigtigt, at der ikke er støj omkring barnet. Derudover er det vigtigt at støtte barnets lyst til at fortælle og deltage i aktiviteter på lige fod med de andre børn. 4.2 Mål Målet for arbejdet med den alsidige personlige udvikling er, at give børnene mulighed for at udvikle deres selvværd, lære deres grænser at kende og at få lysten til at indgå i sociale relationer med andre. Målet for arbejdet med den alsidige personlige udvikling er, at give børnene mulighed for at udvikle deres selvværd, lære deres grænser at kende og at få lysten til at indgå i sociale relationer med andre. Målet for arbejdet med den alsidige personlige udvikling er, at give børnene mulighed for at udvikle deres selvværd, lære deres grænser at kende og at få lysten til at indgå i sociale relationer med andre. 4.3 Tiltag 1. Tiltag: Der indføres en goddag sang i legegruppen, så det enkelte barn bliver set af de andre 2. Tiltag: Der laves lege, hvor barnet skal udvælge f.eks. et kort med en sang og stå i midten af rundkredsen 3. Tiltag: Børnene hjælper med at dække bord 4. Tiltag: Børnene øver sig i at vinke til mor og far uden at blive ked af det 12

13 5. Tiltag: Børnene øver sig i at vente på tur 1. Tiltag: Det samme som for alle andre børn 2. Tiltag: Brug af hjælpemidler, f.eks. kugledyner, sidde stille puder, massageruller. 3. Tiltag: Fokus på den taktile sans 1. Tiltag: Det samme som for alle andre børn 2. Tiltag: Huske at give barnet god tid til at få sagt det, som det gerne vil. 3. Tiltag: Sørge for gode omgivelser til kommunikationen, f.eks. ingen baggrundsstøj, god opmærksomhed mm. 4.4 Tegn 1. Tegn: Barnet har lyst til at deltage i vores fællesskab. Vil f.eks. gerne stå i midten af rundkredsen 2. Tegn: Barnet kan vente på tur, f.eks. ved rutchebanen 3. Tegn: Barnet føler sig set og værdsat i gruppen 1. Tegn: Barnet har lyst til at deltage i vores fællesskab. Vil f.eks. gerne stå i midten af rundkredsen 2. Tegn: Barnet kan vente på tur, f.eks. ved rutchebanen 3. Tegn: Barnet føler sig set og værdsat i gruppen 4. Tegn: Der er sket en udvikling i forhold til det/de særlige behov barnet har 1. Tegn: Barnet viser lyst til at kommunikerer både med dagplejeren, børnene og i fællesskabet 2. Tegn: Barnet har lyst til at deltage i fællesskabet. Vil f.eks. gerne stå i midten af rundkredsen 3. Tegn: Barnet kan vente på tur, f.eks. ved rutchebanen 4. Tegn: Barnet føler sig set og værdsat i gruppen 13

14 5 MÅLSÆTNINGER FOR SOCIALE KOMPETENCER 5.1 Sammenhæng Barnet oplever fællesskaber med andre og lærer at indgå i forskellige fællesskaber. Barnet mødes empatisk og medfølende, så det blandt andet herigennem oplever sig som en del af fællesskabet. Der tages udgangspunkt i barnets specifikke behov og kompetencer. Barnet oplever fællesskaber med andre og lærer at indgå i forskellige fællesskaber. Barnet mødes empatisk og medfølende, så det blandt andet herigennem oplever sig som en del af fællesskabet. Der tages udgangspunkt i barnets specifikke behov og kompetencer. Barnet oplever fællesskaber med andre og lærer at indgå i forskellige fællesskaber. Barnet mødes empatisk og medfølende, så det blandt andet herigennem oplever sig som en del af fællesskabet. Der tages udgangspunkt i barnets specifikke behov og kompetencer. 5.2 Mål - Være sammen med andre børn - lege i små og store grupper - være med til at bestemme, hvad vi skal lave - vente på tur -dele legesager med de andre - være en god ven - Være sammen med andre børn - lege i små og store grupper - være med til at bestemme, hvad vi skal lave - vente på tur -dele legesager med de andre - være en god ven - Være sammen med andre børn - lege i små og store grupper - være med til at bestemme, hvad vi skal lave - vente på tur -dele legesager med de andre 14

15 - være en god ven 5.3 Tiltag 1. Tiltag: Fællesleg og sang i legestuen 2. Tiltag: Fri leg i legestuen 3. Tiltag: Leg i dagplejen 1. Tiltag: Fællesleg og sang i legestuen 2. Tiltag: Fri leg i legestuen 3. Tiltag: Leg i dagplejen 4. Tiltag: Den primær dagplejer er synlig for barnet og er hele tiden klar med støtte 1. Tiltag: Fællesleg og sang i legestuen 2. Tiltag: Fri leg i legestuen 3. Tiltag: Leg i dagplejen 4. Tiltag: Den primær dagplejer er synlig for barnet og er hele tiden klar med støtte 5.4 Tegn 1. Tegn: at børnene lytter til hinanden 2. Tegn: at børnene hjælper hinanden 3. Tegn: at børnene finder på sjove ting sammen 4. Tegn: at børnene trøster når et andet barn er ked af det 1. Tegn: at børnene lytter til hinanden 2. Tegn: at børnene hjælper hinanden 3. Tegn: at børnene finder på sjove ting sammen 4. Tegn: at børnene trøster når et andet barn er ked af det 1. Tegn: at børnene lytter til hinanden 2. Tegn: at børnene hjælper hinanden 3. Tegn: at børnene finder på sjove ting sammen 4. Tegn: at børnene trøster når et andet barn er ked af det 15

16 6 MÅLSÆTNINGER FOR SPROGLIG UDVIKLING 6.1 Sammenhæng Vi har fokus på, at barnet lærer at udtrykke sig og forstå andres verbale og nonverbale sprog. Vi har fokus på, at barnet lærer at udtrykke sig og forstå andres verbale og nonverbale sprog. Vi har fokus på, at barnet lærer at udtrykke sig og forstå andres verbale og nonverbale sprog. 6.2 Mål - barnet lærer at sætte ord på tanker, følelser, oplevelser og handlinger. - bliver god til at tale og fortælle - at barnet lærer at bruge sit kropssprog - barnet lærer at sætte ord på tanker, følelser, oplevelser og handlinger. - bliver god til at tale og fortælle - at barnet lærer at bruge sit kropssprog - barnet lærer at sætte ord på tanker, følelser, oplevelser og handlinger. - bliver god til at tale og fortælle - at barnet lærer at bruge sit kropssprog 6.3 Tiltag 1. Tiltag: dagplejeren sætter ord på handlinger 2. Tiltag: vi synger, fortæller historier og læser rim og remser 3. Tiltag: vi bruger dialogisk læsning 4. Tiltag: snakker med de andre børn og voksne 1. Tiltag: dagplejeren sætter ord på handlinger 2. Tiltag: vi synger, fortæller historier og læser rim og remser 3. Tiltag: vi bruger dialogisk læsning 16

17 4. Tiltag: snakker med de andre børn og voksne 1. Tiltag: dagplejeren sætter ord på handlinger 2. Tiltag: vi synger, fortæller historier og læser rim og remser 3. Tiltag: vi bruger dialogisk læsning 4. Tiltag: snakker med de andre børn og voksne 6.4 Tegn 1. Tegn: børnene bruger sproget 2. Tegn: børnene synger 3. Tegn: børnene viser interesser for at snakke og lege med de andre børn 4. Tegn: børnene viser interesse for at læse bøger 1. Tegn: børnene bruger sproget 2. Tegn: børnene synger 3. Tegn: børnene viser interesser for at snakke og lege med de andre børn 4. Tegn: børnene viser interesse for at læse bøger 1. Tegn: børnene bruger sproget 2. Tegn: børnene synger 3. Tegn: børnene viser interesser for at snakke og lege med de andre børn 4. Tegn: børnene viser interesse for at læse bøger 17

18 7 MÅLSÆTNINGER FOR KROP OG BEVÆGELSE 7.1 Sammenhæng vores fokus er, at skabe mulighed for at udvikle motorisk stærke børn. Dette gør vi ved at tilbyde dem forskellige udfoldelsesmuligheder, således at barnet bevarer en naturlig glæde ved at bevæge sig. vores fokus er, at skabe mulighed for at udvikle motorisk stærke børn. Dette gør vi ved at tilbyde dem forskellige udfoldelsesmuligheder, således at barnet bevarer en naturlig glæde ved at bevæge sig. De børn der har særlige behov styrkes gennem tilpassede aktiviteter. vores fokus er, at skabe mulighed for at udvikle motorisk stærke børn. Dette gør vi ved at tilbyde dem forskellige udfoldelsesmuligheder, således at barnet bevarer en naturlig glæde ved at bevæge sig. 7.2 Mål - at barnet lærer sin krop at kende - at barnet oplever glæde ved at bevæge sig - at barnet lærer at bevæge sig på alle mulige måder - at barnet lærer at spise sund mad - at barnet lærer sin krop at kende - at barnet oplever glæde ved at bevæge sig - at barnet lærer at bevæge sig på alle mulige måder - at barnet lærer at spise sund mad - at barnet lærer sin krop at kende - at barnet oplever glæde ved at bevæge sig - at barnet lærer at bevæge sig på alle mulige måder - at barnet lærer at spise sund mad 7.3 Tiltag 1. Tiltag: gymnastik 2. Tiltag: lange gåture 3. Tiltag: løber og triller på bakker 18

19 4. Tiltag: leg hvor barnet kravler, går, triller og løber 5. Tiltag: spiser sund mad 1. Tiltag: gymnastik 2. Tiltag: lange gåture 3. Tiltag: løber og triller på bakker 4. Tiltag: leg hvor barnet kravler, går, triller og løber 5. Tiltag: spiser sund mad 1. Tiltag: gymnastik 2. Tiltag: lange gåture 3. Tiltag: løber og triller på bakker 4. Tiltag: leg hvor barnet kravler, går, triller og løber 5. Tiltag: spiser sund mad 7.4 Tegn 1. Tegn: børnene har lyst til at bevæge sig og bruge deres krop 2. Tegn: børnene har lyst til at spise sund mad 1. Tegn: børnene har lyst til at bevæge sig og bruge deres krop 2. Tegn: børnene har lyst til at spise sund mad 1. Tegn: børnene har lyst til at bevæge sig og bruge deres krop 2. Tegn: børnene har lyst til at spise sund mad 19

20 8 MÅLSÆTNINGER FOR NATUR OG NATURFÆNOMENER 8.1 Sammenhæng Børnene skal lære, at færdes i naturen og passe på den. De får muligheden for, at lære de fire årstider at kende og lærer f.eks. navne på dyr, træer mm. Børnene skal lære, at færdes i naturen og passe på den. De får muligheden for, at lære de fire årstider at kende og lærer f.eks. navne på dyr, træer mm. Børnene skal lære, at færdes i naturen og passe på den. De får muligheden for, at lære de fire årstider at kende og lærer f.eks. navne på dyr, træer mm. 8.2 Mål - være god ved dyr og planter - Kende forskel på årstiderne - lege ude i naturen - kende forskel på dyr og planter - være god ved dyr og planter - Kende forskel på årstiderne - lege ude i naturen - kende forskel på dyr og planter - være god ved dyr og planter - Kende forskel på årstiderne - lege ude i naturen - kende forskel på dyr og planter 8.3 Tiltag 1. Tiltag: gå ture i naturen 2. Tiltag: undersøge smådyr 3. Tiltag: fodre fugle, fisk, kaniner mm 4. Tiltag: lytte til lydene i naturen 20

21 5. Tiltag: opdage regn, sne, sol mm. 1. Tiltag: gå ture i naturen 2. Tiltag: undersøge smådyr 3. Tiltag: fodre fugle, fisk, kaniner mm 4. Tiltag: lytte til lydene i naturen 5. Tiltag: opdage regn, sne, sol mm. 1. Tiltag: gå ture i naturen 2. Tiltag: undersøge smådyr 3. Tiltag: fodre fugle, fisk, kaniner mm 4. Tiltag: lytte til lydene i naturen 5. Tiltag: opdage regn, sne, sol mm. 8.4 Tegn 1. Tegn: børnene kan genkende dyr og planter 2. Tegn: børnene kan skelne årstiderne fra hinanden 3. Tegn: børnene viser interesse for naturen og for at passe på den 1. Tegn: børnene kan genkende dyr og planter 2. Tegn: børnene kan skelne årstiderne fra hinanden 3. Tegn: børnene viser interesse for naturen og for at passe på den 1. Tegn: børnene kan genkende dyr og planter 2. Tegn: børnene kan skelne årstiderne fra hinanden 3. Tegn: børnene viser interesse for naturen og for at passe på den 21

22 9 MÅLSÆTNINGER FOR KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER 9.1 Sammenhæng Barnet oplever forskellige kulturelle udtryk. Det indebærer både dets egen og andres kultur. Barnet oplever forskellige kulturelle udtryk. Det indebærer både dets egen og andres kultur. Barnet oplever forskellige kulturelle udtryk. Det indebærer både dets egen og andres kultur. 9.2 Mål - tegne og male -synge, spille og lytte til musik - lege sanglege - kendskab til mønstre, figurer, former og farver - kendskab til traditioner og højtider - tegne og male -synge, spille og lytte til musik - lege sanglege - kendskab til mønstre, figurer, former og farver - kendskab til traditioner og højtider - tegne og male - synge, spille og lytte til musik - lege sanglege - kendskab til mønstre, figurer, former og farver - kendskab til traditioner og højtider 9.3 Tiltag 1. Tiltag: tegne og male 2. Tiltag: høre eventyr 3. Tiltag: lege sanglege 22

23 4. Tiltag: synge og lave musik 5. Tiltag: fejrer traditioner og højtider 1. Tiltag: tegne og male 2. Tiltag: høre eventyr 3. Tiltag: lege sanglege 4. Tiltag: synge og lave musik 5. Tiltag: fejrer traditioner og højtider 1. Tiltag: tegne og male 2. Tiltag: høre eventyr 3. Tiltag: lege sanglege 4. Tiltag: synge og lave musik 5. Tiltag: fejrer traditioner og højtider 9.4 Tegn 1. Tegn: at børnene viser glæde og interesse i aktiviterne 2. Tegn: at børnene tager udgangspunkt i traditioner og højtider i deres leg 1. Tegn: at børnene viser glæde og interesse i aktiviterne 2. Tegn: at børnene tager udgangspunkt i traditioner og højtider i deres leg 1. Tegn: at børnene viser glæde og interesse i aktiviterne 2. Tegn: at børnene tager udgangspunkt i traditioner og højtider i deres leg Illustration 5: Tre gode venner 23

24 10 ARBEJDET MED ET GODT BØRNEMILJØ 10.1 Beskrivelse af arbejdet med børnemiljø Hvert dagpleje hjem er forskelligt og derfor findes der også mange variationer af børnemiljø i dagplejen Tiltag i arbejdet med børnemiljø 10.3 Tegn i arbejdet med børnemiljø 24

25 Hjernen&Hjertet Hjernen&Hjertet er et IT-system, som Rambøll har udviklet til at understøtte arbejdet med udvikling og dokumentation af kvalitet i dagtilbud. Systemet hedder Hjernen&Hjertet, fordi det forener den logisk-rationelle hjerneaktivitet det er at måle og dokumentere kvalitet, med den hjerteaktivitet, det er at levere kvalitet i samværet med vores fælles børn. Hjernen&Hjertet samler oplysninger fra de pædagogiske læreplaner, oplysninger til pædagogisk tilsyn, Børneprofiler til brug i forbindelse med forældresamtalerne og andre oplysninger om den pædagogiske kvalitet. Oplysninger fra alle disse forskellige dokumentationsopgaver, suppleret med kommunale nøgletal gør det muligt gennem Hjernen&Hjertet at give alle et bedre overblik over kvaliteten i det pædagogiske arbejde. Du kan læse mere om Hjernen&Hjertet på hjemmesiden:

Alle dagplejere modtager undervisning i læreplaner og brugen af syvkantsmodellen som redskab.

Alle dagplejere modtager undervisning i læreplaner og brugen af syvkantsmodellen som redskab. Indledning: Alle dagplejere er præsenteret for pædagogiske læreplaner. Alle dagplejere modtager undervisning i læreplaner og brugen af syvkantsmodellen som redskab. Alle dagplejere modtager plancher med

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING Glentereden er en institution med få to sprogede børn Give børnene mulighed for at udvikle deres sprog. Gentager hvad børnene siger højtlæsning. Går ture og snakke om, hvad

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

Vejle Kommune (Private) Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR. Hjernen&Hjertet

Vejle Kommune (Private) Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR. Hjernen&Hjertet Vejle Kommune (Private) Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 1.1 Indledning 3 1.2 Værdier 3 1.3 Pædagogiske principper 3 1.4

Læs mere

Mål Handlinger Niveau. ansatte-børn - Holde samling. - Opøve og bruge sproget gennem forskellige spil.

Mål Handlinger Niveau. ansatte-børn - Holde samling. - Opøve og bruge sproget gennem forskellige spil. Sprog forstået som: Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT/medier og kommunikation, m.m. Indgå og formulere sig i - Give

Læs mere

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Læringsmål (mål og tegn) Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Praksissituation (baggrund) At børnene lærer om traditioner, både danske og kulturelle At

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Indhold: Bekendtgørelse om læreplaner Forord Kort beskrivelse af de 6 temaer Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sproglige kompetencer

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING L.P. Tema 3 6 år BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING SAMMENHÆNG MÅL TILTAG TEGN Glentereden er en institution med få tosprogede børn. Vi ser en børnegruppe der er sproglig velfungerende. Ordforråd, udtale kendskab

Læs mere

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse dagplejen pædagogisk læreplan elle udtryksformer og værdier og naturfænomener Alsidig personlig udvikling lige kompetencer e kompetencer oktober 2009 den pædagogiske læreplan Menneskesyn I dagplejen mener

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Den personlige udvikling Barnet skal have mulighed for at: Det vil vi gøre ved at: Målene er nået når barnet: få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer udfolde sig som en stærk og alsidig

Læs mere

Pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner er planer, der skal være med til at understøtte børns læring. Personalet skal støtte, lede og udfordre børns læring. Læring sker både gennem oplevelser og

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! I Storebjørn og Skovhulen arbejder vi funktionsopdelt mandag -

Læs mere

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen

Læs mere

I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer.

I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer. I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer. De pædagogiske læreplaner indholder følgende temaer: Personlige kompetencer Sociale kompetencer Sproglige kompetencer Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

Børnehaven Rådyrvej. Læreplaner. Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være

Børnehaven Rådyrvej. Læreplaner. Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være Børnehaven Rådyrvej Læreplaner Børnehaven Rådyrvej Rådyrvej 1A 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 84 64 Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være Kun der hvor børn kan føle sig trygge

Læs mere

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave.

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. 2009/2010 Læreplaner. Værdier: Udgangspunktet for vores pædagogik er, at vi er forskellige. Vi har forskellige forudsætninger og evner, som danner udgangspunkt for vores

Læs mere

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave.

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. 1. Barnets alsidige personlige udvikling. Børns personlige udvikling trives bedst i en omverden, der er lydhør og medlevende. Voksne, der engagerer sig i og

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Børnehuset Bøgely Åbningstid: Bøgelunden 1.3 & 5 Man-Fredag 2635 Ishøj 06.30-17.00 Tlf: 4373 5243 Velkommen til Børnehuset Bøgelys pædagogiske læreplan 2010-2011

Læs mere

Børnehavens lærerplaner 2016

Børnehavens lærerplaner 2016 Børnehavens lærerplaner 2016 I børnehaven er fri for mobberi i en stor del af hverdagen og derfor et det også en del af lærerplanerne. To gange om ugen arbejder vi med fri for mobberi til bamse samling.

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Pædagogiske læreplaner børnehaverne 2012-2014

Pædagogiske læreplaner børnehaverne 2012-2014 Pædagogiske læreplaner børnehaverne 2012-2014 DAGINSTITUTION VESTBYEN Læreplaner for børnestuerne 2012-2014 Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Pædagogisk læreplan Overordnede mål: De overordnede

Læs mere

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl . Børnehaven Bredstrupsgade Bredstrupsgade 1 8900 Randers Tlf. 89 15 94 00 Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl Indhold. 1. Status på det overordnede arbejde med

Læs mere

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE NO BØRNEHUS PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2015 TIL 01-09-2016. Hjernen&Hjertet

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE NO BØRNEHUS PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2015 TIL 01-09-2016. Hjernen&Hjertet RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE NO BØRNEHUS PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2015 TIL 01-09-2016 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Indledning 3 1.2 Dagtilbuddets værdier 3 1.3 Dagtilbuddets

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 Firkløveren er et børnehus som består af fire institutioner med en fælles distriktsleder. Firkløverens institutioner ligger alle i Greve Midt. Bebyggelsen i Greve

Læs mere

Læreplan 2012. Børnehuset Diamanten. det bedste sted at være. - og lege og lære. Side 1

Læreplan 2012. Børnehuset Diamanten. det bedste sted at være. - og lege og lære. Side 1 Læreplan 2012 Børnehuset Diamanten det bedste sted at være - og lege og lære Side 1 At føle, at høre, at se At tale, at græde, at le At danse, at cykle, at gå At opdage, lære, forstå At spørge hvorfor

Læs mere

ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING

ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD LÆRINGSTEMA ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING Indhold 3 Indledning 4 Barnets Alsidige personlige udvikling i Fremtidens Dagtilbud 6 Læringsområde Barnets Selvværd 8

Læs mere

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag Pædagogiske læreplaner Generelt pædagogisk grundlag Vi ønsker at skabe et børneliv for børn og forældre, som ruster børnene til livets udfordringer, til glæde for dem selv, deres omgivelser og samfundet

Læs mere

GREVE KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA TIL Hjernen&Hjertet

GREVE KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA TIL Hjernen&Hjertet GREVE KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-09-2013 TIL 30-04-2016 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

Læreplan for Abildgård børnehave

Læreplan for Abildgård børnehave Læreplan for Abildgård børnehave Ud fra et grundlæggende menneskesyn, at alle mennesker er unikke og værdifulde og set i forhold til det demokratiske samfund vi er en del af; må vores intention med opdragelse

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE. Skovvang-området PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2014 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet

FAVRSKOV KOMMUNE. Skovvang-området PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2014 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet FAVRSKOV KOMMUNE Skovvang-området PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2014 TIL 31-12-2014 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 I børnehuset Ved skellet arbejder vi med den inkluderende tankegang, hvor hvert enkelt barn oplever at være en del af fællesskabet. Vi har

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 9 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner I Skovparkens Børnehus arbejder vi ud fra de 6 læreplanstemaer i vores pædagogiske praksis. Da vi også er en del af Grønne spirer projekt, som sætter fokus på miljø, udeliv og et

Læs mere

Læreplan for de 3 til 6 årige børn.

Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Sociale Kompetencer s. 1 Barnets alsidige personlige kompetencer. s. 2 Sprog s. 4 Natur og naturfænomener s. 5 Krop og bevægelse s. 6 Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

Præsentation af D.I.I Hasselhuset. D.I.I Hasselhuset. Hasselhusets Værdier. Kærgårdsvej 4A 8355 Solbjerg Tlf: 87 13 83 04. Respekt.

Præsentation af D.I.I Hasselhuset. D.I.I Hasselhuset. Hasselhusets Værdier. Kærgårdsvej 4A 8355 Solbjerg Tlf: 87 13 83 04. Respekt. Præsentation af D.I.I Hasselhuset. D.I.I Hasselhuset Kærgårdsvej 4A 8355 Solbjerg Tlf: 87 13 83 04 Hasselhuset er en del af Solbjergs dagtilbud 8411. Vi er en integreret institution, som åbnede i foråret

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

Den pædagogiske læreplan for. Villa Berthe i Gentofte Kommune

Den pædagogiske læreplan for. Villa Berthe i Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan for Villa Berthe i Gentofte Kommune 2012/2013 Den overordnede ramme for dagtilbuddets pædagogiske arbejde Dagtilbudsloven: Lov 2007-06-06 nr. 501 om dag-, fritidsog klubtilbud

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Lærerplan for børnehaven. i Hou. Landsbyordning

Lærerplan for børnehaven. i Hou. Landsbyordning Lærerplan for børnehaven i Hou Landsbyordning Lovgrundlag Efter loven om dagtilbud skal der udarbejdes en pædagogisk læreplan. Børn i dagtilbud skal have et miljø som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

Børnehuset Himmelblås fokusområde : Udeliv

Børnehuset Himmelblås fokusområde : Udeliv Børnehuset Himmelblås fokusområde : Udeliv Naturen er et ekstra læringsrum og udelivet har stor betydning for os, da vi mener det er vigtigt at børnene får et godt kendskab til naturen, og hvordan og hvad

Læs mere

Skema til beskrivelse af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner: Der udfyldes et skema pr. tema pr. aldersgruppe.

Skema til beskrivelse af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner: Der udfyldes et skema pr. tema pr. aldersgruppe. læreplaner: Tema: 2009 Målgruppe: ½ 2 år: xxxxx 3 6 år: Barnet skal blive mere selvhjulpent og udvikle dets selvværd. Målet skal være medvirkende til, at udvikle barnet til et helt harmonisk individ. Barnet

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Bekendtgørelsen om pædagogiske læreplaner i daginstitutioner blev indført i august 2004. Det betyder, at vi i institutionen skal: Have mål for læring. Beskrive valg

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Tusindfryd

Pædagogisk læreplan Børnehuset Tusindfryd Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsu

Læs mere

Børnehaven Brumbassen

Børnehaven Brumbassen Børnehaven Brumbassen Det er lovkrav at alle dagtilbud udarbejder pædagogiske læreplaner. Kommunalbestyrelse og forældrebestyrelse skal godkende planen, og forældrebestyrelsen skal hvert år vurdere om

Læs mere

Dagplejen i Aalborg Kommune som pilotinstitution i Ny Nordisk Skole. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Dagplejen i Aalborg Kommune som pilotinstitution i Ny Nordisk Skole. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Dagplejen i Aalborg Kommune som pilotinstitution i Ny Nordisk Skole Præsentation af dagplejen i Aalborg Kommune 767 dagplejere opdelt i 4 områder Ca. 2500 børn 33 dagplejepædagoger 11 ledere Film om Ny

Læs mere

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011 Indholdsfortegnelse: Forord og indledning: Periode for arbejdet med Pædagogiske udviklingsplaner side 2 Hvem har udarbejdet PUP side 2 Hvor, af hvem og med hvilket formål arbejdes med PUP side 2 Arbejdet

Læs mere

Vi vil gennem positive oplevelser give børnene lyst til at søge nye udfordringer

Vi vil gennem positive oplevelser give børnene lyst til at søge nye udfordringer Læreplan for Vuggestuen Barnets alsidige personlighedsudvikling Barnets personlighed udvikles over tid i de sociale fællesskab, som barnet indgår i. Barnet skal mødes af en omverden, hvor det trygt kan

Læs mere

Vuggestuen / v Nørre Aaby Realskole

Vuggestuen / v Nørre Aaby Realskole Vuggestuen / v Nørre Aaby Realskole 0 Privat institution Profil Hvad kendetegner institutionen? Hvad vil I gerne være kendt for? Hvem er I? Hvad lægger I vægt på i det daglige arbejde med børnene? I vores

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Korsholm/Søften.

Pædagogisk læreplan for Korsholm/Søften. Pædagogisk læreplan for Korsholm/Søften. Børnehuset Mælkevejen, Bakkegårdsvej 3, Søften, 8382 Hinnerup Børnehaven Engen, Kvottrupvej 1, Søften, 8382 Hinnerup Korsholm Børnehave, Damsbrovej 67, Foldby,

Læs mere

ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016

ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016 ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016 Årsplan for mellemgruppen i Børnebo og Paraplyen april 2015 april 2016 Med udgangspunkt i vores værdi og arbejdsgrundlag har vi beskrevet, hvad vi vil lægge vægt

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2013-2014

Pædagogisk Læreplan 2013-2014 Indholdsfortegnelse Natur og naturfænomener... 3 Krop og bevægelse... 5 Sociale kompetencer... 7 Kulturelle udtryksformer... 9 Personlige kompetencer... 11 Sprog... 13 Natur og naturfænomener Sammenhæng

Læs mere

BØRNEHUSET VANDPYTTEN`S LÆREPLANER

BØRNEHUSET VANDPYTTEN`S LÆREPLANER BØRNEHUSET VANDPYTTEN`S LÆREPLANER 2013 Lærings tema (Beskriv hvilket) Hvert enkelt læringstema beskrives ud fra følgende skabelon: BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIKLING Definition (Hvordan forstår vi

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Den 1. august 2004 blev lovgivningen om Pædagogiske Læreplaner i daginstitutionen indført. Socialministeriet udsendte i den forbindelse en Bekendtgørelse omhandlende mål, principper

Læs mere

Dagtilbudspolitik 2016-2019

Dagtilbudspolitik 2016-2019 Godkendt af Byrådet i Greve Kommune den 23. november 2015 Dagtilbudspolitik 2016-2019 Forord I Greve Kommune skal vi have dagtilbud, hvor børn trives og er glade. Dagtilbuddene skal fremme børnenes læring

Læs mere

Evaluering af årshjul for Børnehuset Mariehønen 2014 2015.

Evaluering af årshjul for Børnehuset Mariehønen 2014 2015. Årshjul 2014 2015: Årshjulet 2014 2015 er beskrevet i form af en skriftlig redegørelse, en planche, ugeplanerne, dokumentationsmapperne samt Barnet bog, der alt sammen er placeret i vores fællesrum, hvori

Læs mere

Årshjul for læreplan i Børnehaven

Årshjul for læreplan i Børnehaven Årshjul for læreplan i Børnehaven Hele året arbejder vi fokuseret med temaerne Barnets alsidige personlige udvikling og Sociale kompetencer. Vi har indkøbt fire Ipad en til hver børnegruppe. Dem glæder

Læs mere

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner 1 PIPPI- HUSET 2014-2016 Indhold Forord 2 Pippihusets værdigrundlag og overordnet mål 2 Børnesyn 3 Voksenrollen 3 Læringssyn og læringsmiljø 3 Børnemiljøet 4 Det fysiske børnemiljø Det psykiske børnemiljø

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner Indholdsfortegnelse De pædagogiske læreplaner - konkrete handleplaner... 0 Mål for barnets personlige udvikling... 2 Mål for barnets sociale kompetencer...

Læs mere

Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution.

Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution. Hedensted d. 17.5.-16 Til udvalget for læring! Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution. Hermed anmodes om godkendelse af, at Solsikken ændrer

Læs mere

Evaluering af Pædagogiske Læreplaner 2007. Eriksminde Vuggestue

Evaluering af Pædagogiske Læreplaner 2007. Eriksminde Vuggestue Evaluering af Pædagogiske Læreplaner 2007 Forældrebestyrelsen har med indførelse af lov om Pædagogiske Læreplaner fået en ny opgave. Det er nu et lovkrav at de en gang årligt skal evaluere de Pædagogiske

Læs mere

Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej Brørup Tlf.: Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard

Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej Brørup Tlf.: Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard Marianne s dagpleje Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej 49 6650 Brørup Tlf.: 21 68 99 09 Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

ansatte - børn ord på tanker og følelser Barnet leger med sproget ud fra egen fantasi / ideer f.eks. gennem spontansange, historier, teater,

ansatte - børn ord på tanker og følelser Barnet leger med sproget ud fra egen fantasi / ideer f.eks. gennem spontansange, historier, teater, Sprog forstået som: Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT/medier og kommunikation, m.m. At barnet kan gøre sig Ansatte

Læs mere

Læringsmål og indikatorer

Læringsmål og indikatorer Personalets arbejdshæfte - Børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2.

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Vision. Med afsæt i et velfungerende samarbejde, ønsker område Søndervang 2 at fremme en høj grad af trivsel og udvikling for alle. Værdier: Vi bygger vores pædagogiske

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå

Læs mere

Projekt i uge 47. Barnets alsidige personlige udvikling

Projekt i uge 47. Barnets alsidige personlige udvikling Projekt i uge 47 Målet med projektet er at få rystet børnene mere sammen med jævnaldrende børn fra de andre stuer, samtidig med at læreplanstemaerne er blevet integreret i aktiviteter. Nedenfor kan I se,

Læs mere

Afrapportering af de pædagogiske læreplaner 2013-14

Afrapportering af de pædagogiske læreplaner 2013-14 Afrapportering af de pædagogiske læreplaner 2013-14 1: Status på det overordnede arbejde med læreplaner Vi gik ind i det nye Dagtilbud Sydøst i 2013 med de allerede indgåede aftaler fra det tidligere dagtilbud:

Læs mere

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven.

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven. Som udgangspunkt for vores arbejde med læreplaner ligger vores værdigrundlag og dermed troen på, at udvikling bedst sker, når barnet trives, og er tryg ved at være i institutionen. Værdigrundlaget er derfor

Læs mere

Dus indholdsplan for Dus Troldhøj.

Dus indholdsplan for Dus Troldhøj. Dus indholdsplan for Dus Troldhøj. Dus indholdsplanen er revideret på personale weekenden d. 18/3 2011. Der er stillet op efter SMTTE model, dvs. sammenhæng, mål, tegn, tiltag og evaluering. Personlig

Læs mere

Farverne er taget fra læreplansplakater, der er udviklet af Dorthe Filtenborg Sørensen.

Farverne er taget fra læreplansplakater, der er udviklet af Dorthe Filtenborg Sørensen. Farvekodesystemet Farvekodesystemet i dokumentationen af praksis på baggrund af de seks temaer For at gøre arbejdet med de seks temaer overskueligt både for personalet, forældre og børn bruger vi et farvekodesystem.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling Tryghed er basis for barnets udvikling og læring. I vuggestuen skal der være trygge og omsorgsfulde rammer således, at børnene får gode muligheder for at udvikle sig

Læs mere

Værdier, handleplaner og evaluering

Værdier, handleplaner og evaluering Bilag 2 ] SKOVHUSET. Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. august 2013 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års

Læs mere

Oktober 2012. Vallø børnehus læreplaner og fremgangsmåde i samspil med børnemiljøplanerne

Oktober 2012. Vallø børnehus læreplaner og fremgangsmåde i samspil med børnemiljøplanerne Vallø børnehus læreplaner og fremgangsmåde i samspil med børnemiljøplanerne 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Læreplanerne i Vallø børnehus 4 Børnemiljø i Vallø børnehus 6 Børneperspektivet 7 Børn med særlige

Læs mere

Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen.

Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen. Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen. Om skolen: Abildgårdskolen er beliggende i Vollsmose i Odense. Skolen har pt. 655 elever hvoraf ca. 95 % er tosprogede. Pr. 1. august 2006 blev der indført Heldagsskole

Læs mere

Læreplaner handler om, hvordan vi som voksne handler overfor børn, og hvordan vi lære børn færdigheder.

Læreplaner handler om, hvordan vi som voksne handler overfor børn, og hvordan vi lære børn færdigheder. Forord Hvordan kommer vi videre? Læreplaner handler om, hvordan vi som voksne handler overfor børn, og hvordan vi lære børn færdigheder. Det handler om at give børn ny erfaring. Det handler om at give

Læs mere

Sproggrupperne Bastebjerg 60 2690 Karslunde Telefon 46 15 15 21. Velkommen til Sproggrupperne

Sproggrupperne Bastebjerg 60 2690 Karslunde Telefon 46 15 15 21. Velkommen til Sproggrupperne Sproggrupperne Bastebjerg 60 2690 Karslunde Telefon 46 15 15 21 Velkommen til Sproggrupperne Velkommen Egne notater Kære Vi glæder os til at hilse på dig. Der er plads til dig i sproggruppe: Fra den /

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr

Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr Indledning Naturbørnehaven Lillemyr startede med de første børn d. 1. september 2000. Vi er en integreret ins

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET MARIEHØNEN 2012

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET MARIEHØNEN 2012 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET MARIEHØNEN 2012 Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i alderen 0-2 år og børn i aldersgruppen 3 år til barnets skolestart.

Læs mere