1952 Anmeldelser, bckendtgjorte i statstidende i maj måned Nr. 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1952 Anmeldelser, bckendtgjorte i statstidende i maj måned Nr. 5"

Transkript

1 I UDGIVET PÅ FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SOFART 1952 Anmeldelser, bckendtgjorte i statstidende i maj måned Nr. 5 Anmeldelserne angår følgende sel : i skaber: (De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmel-» delserne findes). I A k tie s e ls k a b e r. Aagaard, B., og Co., 195. Aarhus Flaskehal, 221.! Aarhuus Privatbank, 228. Aarslew-Jensen, C.., Aashøj, Handels- og Financieringsselskabet, Admira af 11)41, Manufakturindustrien, 224. A.jva, 211). Aktieselskabet af 30. September 1907, 19(1. Aktieselskabet af I. Maj 1920, 205. Aktieselskabet 15. December 1932, 212. Aktieselskabet 14. August 1934, 205. IAktieselskabet af 28. Maj 1949, 213. Aktieselskabet af 1. februar 1950, 227. Aktieselskabet af 15. februar 1950, 212. Aktieselskabet af 1/1 1951, 231. Aktieselskabet af 17. oktober 1951, 195. Aktieselskabet af 1. april 1952, 198. Alaska Pelsimport, 221. Albertsen, S., 228. Albertus, S. E., 229. Alekto, Konfektionsfabrikken, 225. Alifabolaget, 230. Allested Handelsbus, 214. Althuon & Nielsen Oscar Kjellerups Eftflgr. af 1929, 205. Andresen, Johannes, 220. Anneberghus, 230. Arbejdernes Bogførings- og Bevisionsinst i t u t, 219. ' Arbo-Bähr & Co., 213. Asa Filmudlejning, 223. Asp Holmblad (Det Danske Medicinal- & Kemikalie-Kompagni), 192. ASSETS Handelsselskab 225. Auto-Centralen, 200. Auto-Gaarden, Skanderborg, 197. Autogenilt, 215. Auto-Materiel, 200. Axelsen & Thomsen, 217. Bager, I., & Co., 215. Bagermestrenes Bugbrødsfabrik i Kolding af 1925, 220. Bahnert, Viggo S., i Likvidation, 218. Bakkedraget I, Ejendomsaktieselskabet, 207. ' BAKKEDBAGET III, PZjendomsakt ieselskabet, 207. Bamaco under konkurs, 204. Banken for Aarup og Omegn, 219. Banken for Vordingborg og Omegn, 203. Barnekowhus, 220. Bellevue, Bygnings-Aktieselskabet, 231. Benedikt, p]jendomsaktieselskabet, Odense, 205. Beni, Fabrikations- og handelsselskabet, 233. Bertel-Hansen, H. P. (Valdemar Nielsens E ftf.) i Likvidat ion, 212. Bert bola, 225. Bie, F. L., 210. Bien, Tølløse, 223. Birkum ostefabrik, 197. Bi ro, 208. Blaa Butik, Den, Aalborg, 221. Bogholderhus, 224. Bonafish (Esbjerg Madkeindustri og Handelskompagni), 190. Bond Street og Bredgade, 215. Borado, 232. Boreb, A., Ost en gros (Ørsted export), 233. ' Boreb, Adolf, 233. Bornholms Levertranfabrik, 205. British Hardware and Machinerv Co., Ltd., The, 221.

2 B ritish Tobacco Company, 209. Brugsforeningen Frem, Esbjerg, 222. Brunco, 233. ' Briinés, Jean, 220. Bryniel, 215. Brøndbyøster Møbel- og Træ varefabrik af 1949, 227. Brørup og Omegns Eksportslagteri, 232. Brørup og Omegns Samlestald, 227. Buldog, 214. Burmeister & W a in s Maskin- og Skibsbyggeri, 206. Byggefagenes Sammenslutning, 217. Bygnings-Aktieselskabet Bellevue, 231. Bühler & Fischer, 196. Børkop Savværk og Ligkistefabrik, 233. C alofrig Industriaktieselskab, 214. Carlsborg i Likvid ation, 223. Carls Fa b riker i Likvid ation, 215. Caros, 203. Cherup i Likvid ation, 230. Chinella, 214. Chokoladefabriken Elvirasm inde, P. Chr. Petersens Eftf., 208. Chokolade- og Sukkervareforretningen af 8. september 1949, 212. Christensen, C. Pallesgaard, 189. Christensen, H. Føns, 210. Christensens, H. C., Damp- og Sejlskibsrederi, Christensen & Nielsen, Aarhus, 221. Cim bria Tømmerhandel, 222. Clausen & Nøglebæks Eftf. i Næstved, Ejendomsaktieselskabet, 218. Clemmensens, F. C., Eftf., 230. Codan Export & Import, 197. Cohrs, Carl M., Sølvvarefabriker, 207. C O LLU X i Likvidation, 218. Colum bia Film, 230. Continental Bodega Company s Ejendomsaktieselskab, The, 208. Continental Bodega Company, The, 216. Cosmin teknisk Fabrik, 226. C ylinder Service Co., I). P. B., 204. Dacola M askinfabrik, 217. Dagbladet Politiken, 207. Damlunden, 218. Dampskibs-Aktieselskabet Progress, 212, 231. Danish Am erican Prospecting Co. udenlandsk Aktieselskab, Florida, U.S.A., 226. Danmarks Ægexport, 224. Dan-Reflex, 192. Dansk Akkum ulator- & Elektro-Motor- Fabrik, 214. Dansk Delikatesse Kompagni (I)adeko), 230. Dansk Ejendom stilsyn, 228. Dansk Frugtkonservesfabrik, 233. Dansk Fuldblodsstutteri, 223. Dansk Garnindustri, 219. Dansk Havebrug, Tidsskriftet, i L ik v id a tion, 207. Dansk Høstmaskine Compagni D.H.C.,, 229. ' Dansk Kamgarn Væveri under konkurs,, 215. Dansk Lufttaxa i Likvidation, 208. Dansk M askinlloyd, 193. Dansk Maskinpakning, Fabriken, 207. Dansk Oliekompagni, 213. Dansk Organisations Institut, 233. Dansk Paahængsvogn-Fabrik, Aabenraa,, 227. ' ' Dansk Paahængsvogn-Fabrik, København,, 227. Dansk Pektin Fa brik (Carls Fabrikker) i i Likvidation, 215. Dansk Poseindustri, 232. Dansk Beklamefoto, 189. Dansk.Stevedor Kompagni, 205. Dansk Svovlsyre- og Superphosphat- - Fabrik, 226. " Dansk Vibro, 214. Dansk Videnskabs Forlag (Danish Science; Press, Ltd.), 232. Danske Forlag, Det, A. m. b. A., 226. Danske Hønseriers Kyllingeeksport, 196. Danske Luftfartselskab, Det, 231. Danske Medicinal- & Kem ikalie-kom -- pagni, Det, 211. Danske Spritfabrikker, De, 222. Danske Tricotex i Likvidation, 225. Dehns, N. L., Dampvaskeri, 208. Dencker, Viggo, Ingeniør- og Handeissel-- skab, 202.' ' Derna, 211. Difa Isenkram en gros, 219. Domus Technica, Ingeniør-Sam m enslut-- ningens Ejendomsaktieselskab, 217. DYK, 212.' Duch, Lauritz, 205. Ejendomsaktieselskabet af 19. November«Edlefsen, N icolai, i Likvidation, 218. Ejendommen Matr. No Udenbys«Klædebo Kvarter i Likvidation, 207. Ejendommen Matr. Nr i Københavns Udenbyes Vester Kvarter, 212. Ejendomsaktieselskabet af 10. Oktober' 1930,230. _ 1934 i Likvid ation, 204. Ejendom saktieselskabet-af 20. November' Ejendomsaktieselskabet af 15. December' Ejendomsaktieselskabet af 1. November' 1947, 220. '1948, i Likvid ation, 221. Ejendomsaktieselskabet Bakkedraget 1,, '207. Ejendomsaktieselskabet B A K K E D R A G E T ' 'III, 207. Ejendomsaktieselskabet Benedikt, Odense,, '205. Ejendomsaktieselskabet Clausen & Nøglebæks Eftf. i Næstved, 218. Ejendomsaktieselskabet Fiolgaarden, Ejendomsaktieselskabet Flac, 219. Ejendomsaktieselskabet Grundt vigsve j '23-25, 202. '

3 Ejendomsaktieselskabet Grænsegården, '227. Ejendomsaktieselskabet Hvidovregaarden, '219. Ejendomsaktieselskabet Ibstrup-Parken III, 233. Ejendomsaktieselskabet Imercohus, 221. Ejendomsaktieselskabet Mandholmen 4-26 i Likvidation, 225. Ejendoms-Aktieselskabet Matr. Nr. 10 cv af Bagsværd, 210. Ejendoms-Aktieselskabet Matr. Nr. 87 af Snarens Kvarter, 231. Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 180 m. fl. Øster Kvarter, 230. Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 352 Øster Kvarter, 212. Ejendomsaktieselskabet Olufsgaard I i likvidation, 225. Ejendomsaktieselskabet Ordrupvej , 188. Ejendomsaktieselskabet Ordrupvej 139, '204. ' Ejendomsaktieselskabet Sandbygaard, 216. Ejendomsaktieselskabet Set. Anne, Odense, 231. Ejendomsaktieselskabet Skovlund, 221. Ejendomsaktieselskabet Spurveskjulsbakken Nr. 38, 42, 44, 48 og 52 i Likvid a tion, 215. Ejendomsaktieselskabet Vestersøhus, , 201. Ejendomsaktieselskabet Søndre Jagtgaard, '226. Ejendomsaktieselskabet Tavastehus, 219. Ejendomsaktieselskabet Tuborgvej nr. 200 m. fl., 188. Ejendomsaktieselskabet Ved Strandengen i Likvidation, 219. Ejendomsaktieselskabet Vestersøhus, 209. Ejendomsaktieselskabet Virum Engpark, '219. Ejendomsaktieselskabet Voldgaarden, 216. Ejendomsaktieselskabet W ilm a, 216. Ejendomsselskabet af 23. Marts 1917, 231. E'lasan, 213. Elcadi i Likvidation, 204. Elektricitets Aktieselskabet Elektrolum a, 227. Elektroluma, Elektricitets Aktieselskabet, 227. Elektro-Materiel, 206. ELgrafik, 226. Elvirasminde, Chokoladefabriken, P. Chr. Petersens Eftf., 208. Engelbredt, Jacob, Præstø, 231. Esbjerg Mælkeindustri og Handelskompagni, 207. Esbjerg Senge- og Møbelfabrik, 230. Etikator i Likvidation, 232. Europa Radio (Aktieselskabet af 1. februar 1950), 199. Europa Skrivemaskinekompagni (Aktieselskabet af 15. februar 1950), 192. Exide Akkum ulator Centralen, Exporters Inform ation and Advertising Service, 232. Faber, Chr., Aalborg, Rullegardinfabrik, 219. Faber, Chr., Kolding, Rullegardinfabrik, 219. Faber, Chr., Odense, Rullegardinfabrik, 219. Fabers, Chr., Fabriker, København, 219. Fabers, Chr., Fabriker, Ryslinge, 221. Fabrikations- og handelsselskabet BENI, 233. Fabriken Dansk Maskinpakning, 207. Fanø Damekonfektion, 200. Farvefabriken Færøsit, 219. Faxe Elektricitetsværk, 210. Filipsgaard I i Likvidation, 232. Filipsgaard II i Likvidation, 232. Financieringsselskabet Othonia, 207. Financieringsselskabet SADEKO, 209. Fiolgaarden, Ejendomsaktieselskabet, 228. Fiskem elsfabriken Nordjylland, 218. Fiskernes H erm etikfabrik i Likvidation, 210. Fjerritslev Bank, 231. Flac, Ejendomsaktieselskabet, 219. Folkebanken for Rougsø og Sønderhald Herreder, 211. Folkelige Forsam lingsbvgning i Silkeborg, Den 222. * Forenede Isværker, De, 230. Forlaget Storia, 221. Forum, Udstillingshallen, 224. Fredericia Dagblad, 223. Fredericia Eddikebryggeri, 224. Frederikshavns Jernstøberi & M askinfabrik, 216. Frem, Brugsforeningen, Esbjerg, 222. Friis-Hansen, Brdr., 213. Fyens Golfbane ved Nyborg Strand, 212. Fyns Forsam lingshus i Odense, 231. Fyns Sukkervarefabrik, København, 222. Færøsit, Farvefabriken, 219. Gasaccumulator, 214. Gede & Co., 212. Gjerstrup, Ludvig, 207. G LAM SBJERG M E JE R I i Likvidation, 227. Glenhard, 214. Glenhard (Dansk M a sk in lly o d ), 193. Glistrup, S., Handelsselskabet, 225. Global, 187. GI. Vardevej 21, 223. Goldring, Martin, i Likvidation, 220. Gravquick, 211. Gregersen, Svend, 223. Grundtvigsvej 23-25, Ejendom saktieselskabet, 202. Grutex, 198. Grænsegården, Ejendomsaktieselskabet, 227. ' Ha and værkernes bygge-aktieselskab, Fruens Bøge, 211.

4 182 Haderslev Bank, 204. Hagstrøm, A., 232. Halvorsen, Em il, 207. Hamola, Import og Eksport, 229. Handels- og Ejendomsselskabet K analgaarden, 213. Handels- og Fabrikationsaktieselskabet Nordia i Likvid ation, 228. Handels- og Fnancieringsselskabet Aas- høj, 217. ' Handels-Kom pagniet Theokruma, 193. Handelsselskabet Ira, 229. Handelsselskabet S. Glistrup, 225. Hansa Industrivare-Im port (Hansa Modeim port), 200. Hansa Modeimport, 230. Hansen, A., & Co. s Buntmageri, 214. Havnsø H erm etikfabrik (Carls Fabriker) i Likvid ation, 215. Hellerup Dampvaskeri, 231. Helsingør Tailor-M agasin, 203. Herlev Vænge i Likvid ation, 210. Herning, Trikotage- og ITdvareforretningen, 218. H jørring Diskontobank, 208. Hobro Cyklelager, 215. Holeby Dieselm otor Fabrik, 208. Holm e T e xtilfabrik, 209. HONICO, 194. Hornbeck Kontor Montage s eftf., 200. Hotel Danmark i Likvid ation, 229. Hotel Bitz, Aarhus, 221. Hotel Vildbjerg, 227. Hvide Busser, De, Odense Turistbus, Transport, 196. Hvidovregaarden, Ejendomsaktieselskabet, 219. ' Høst, Andr. Fred., & Søn, 223. I.G.S. Sport, 210. Ibstrup-Parken III, Ejendom saktieselskabet, 233. ' Imercohus, Ejendomsaktieselskabet, 221. IM PO R T Ø R EN Brønshøjvej 6, 208. Industrial Trading Company Ltd. Hydropers i Likvid ation, 217. Ingeniør-Samm enslutningens Ejendom s aktieselskab Domus Technica, 217. International Harvester Company, 217. Intersped (Jarlby & Co.), 188. Inventaria, Facade- og Forretningsm ontering, 205. Ipsens, P., Enkes Terracottafabrik, 206. Ira, Handelsselskabet, 229. Isoleringsforretningen Prim o, 220. Jacobsen og Hviid, 205. Ja rlb y & Co., 204. Jensen, Krog, 203. Jensens, Carl, Væ rktøjsfabrik, 192. Jensens, C. O., M askinfabrik, 229. Jerntraadsspinderiet, 207. Jessen, Peter, 224. Jessen-Schmidt Handelsaktieselskab, 230. Johnsen, Chr., i Likvid ation, 224. Jupo-Dan, 224. Jutland Canners Ltd. (Aarhus Flæskehal),, 195. Jørco, 211. Kaalunds Sæbefabriker, 211. Kacaol, 192. Kaffeboden Mekka, 232. Kalundborg Trælastkompagni, 205. Kanalgaarden, Handels- og Ejendom sselskabet, 213. Karlstrup Ny Kalkværk (Sjællands Patentkalkværk) i Likvidation, 211. Karup Hotel, 232. Kastrup Glasværk, 206. Kibæk og Omegns Eksportslagteri og o f fentlige Slagtehus, 205. Kier, Brødrene, 222. Kirkegades Missions- og Afholdshotel, 203. ' Kjærs Mølles Fabriker, 225. Klostertrykkeriet, 216. Koefoed, Hauberg, Marstrand og Helweg, Titan, 207. Koloniallageret Tranehaven, 199. Konfektionsfabrikken Alekto, 225. Kristiansen, O. Kirk, 230. Kronjyden, Kødfoderfabriken, 207. Krüger, Gustav, & Co. s Klædefabrik, 232. Kjøbenhavns Hesteskofabrik, 207. Københavns ny Tømmer-Handel, 206. Københavns Vejm aterialefabrik, 209. Københavnske Bagermestres nye Bugbrødsfabrik, 216. Kødfoderfabriken Kron jyden A. m. b. A.,, 207. Kjøge Bank, 203. L.A.B. s B YG G ESELS K AB FO K K Ø B E N HAVNS AMT, 190, 232. Lakier & Rinkel, 208. Landbrugets M askinforsyning, 224. Landbrugs- og Handelsbanken i Vordingborg, 203. Langelands Frøavls-Kom pagni, 216. Langelandskorn, Larsen, Hans L., Nyborg Jernstøberi, 223. Larsen, Johannes, 222. Larsen & Köser i Likvidation, 215. Lauritzen, J. & L., 223. Layton, John, & Co., Ltd., England, Udenlandsk Aktieselskab, F ilia l København, 223. Lem vigh-müller & Munck, 209. Leopa, 217. Liliusco, 228. Lim fjo rd Canning Lim ited (Elim ar Schmidt), 191. Lim fjo rd F is h Canning Lim ited (E lim a r' Schmidt), 192. Linguaphone Institut, 215. Luckeys, Elis, Konservfabrik, 224. Lycon, 223. Lykkegaardens Træ industri i Likvidation, 227. Lyn fisk, 220. Lyngby-Kom plekset i Likvid ation, 206.

5 i [ Lyngby Korsetindustri i Likvidation, 218. Lysitan, 214. Läkerol, 218. Løvengreens, H. P., Garveri, 208. Machinex Trading Company, 202. Madsen, J. J. Kruse, 208. Magasin Ratex, 229. Maleristuen i Likvidation, 217. Mandholmen 4 20, Ejendomsaktieselskabet i Likvidation, 225. M anufakturindustrien Admira af 1941, 224. Mark, Gustav, 225. Marks & Co., 218. Mathiasen, H., 219. Matr. Nr. 9 ba af Bagsværd, 219. Matr. Nr. 10 cv af Bagsværd, Ejendoms Aktieselskabet,,210. Matr. Nr. 87 af Snarens Kvarter, Ejendoms-Aktieselskabet, 231. Matr. Nr. 180 m. fl. Øster Kvarter, Ejendomsaktieselskabet, 230. Matr. Nr. 352 Øster Kvarter, Ejendomsaktieselskabet, 212. Matr. Nr Udenbys Klædebo Kvarter, Ejendommen, i Likvidation, 207. Matr. Nr i Københavns Udenbyes Vester Kvarter, Ejendommen, 212. Maxzoni, 225. Mekka, Kaffeboden, 232. Melodi, Musikforlaget, 209. Melwo, 213. Migum, 198. M illing, A. W 204. Modeweg, I. C., & Søn, 227. Moltkesvejshave III, 227. Moltkesvejshave V il, 231. Moltkesvejshave VIII, 228. Moltkesvejshave X, 225. Monark F ilm, 211. Monow, 229. Moresco, I, 228. Morescos, I, Holdingselskab, 213. Mortensen, Poul T., & Co. i Likvidation, 209. Musikforlaget Melodi, 209. Møbelhandlernes Indkøbscentral, 215. Mølgaard, Ole, 193. Møller, Lars, 210. M øller & Melgaard, 215. Møns Bank, 226. Natur og Kultur, Dansk Forlag, 187. Neutrofon Radio, 220. Nielsen, K. C., Odense, 210. Nielsen, Martin, Fredericia, 228. Nielsens, Casper, Forlag, 208. Nielsens, Valdemar, Eftf. i Likvidation, 211. Nielta Metalvarer, 197. Nilsson & Co. Spedition (Jarlby & Co.), 188. Norden, Skrivemaskinfabriken, 229. Nordia, Handels- og Fabrikationsaktieselskab i Likvidation, Nordisk Antenne Fabrik, 189. Nordisk Blondefabrik, 191. Nordisk Konditorivareforretning, 222. Nordisk Køleteknik, 228. Nordisk Pelsberederi og F'arveri i L ik v i dation, 206. Nordisk Radio Industri-Akts., 222. Nordisk Solar Compagni, 208. Nordisk Ventilator Co., 223. Nordjydsk Cold Stores, 224. Nordjjdland, Fiskem elsfabriken, 218. Noria, Nordisk Interesse Aktieselskab, 210. Normanns, A. C., Forlag, 209. Nornotryk (Nordisk Nodestik- og Trykkeri samt Litografisk Etablissement), 232. Nyfa-Gummi, 201. Nvlandia, Tørvefabriken, i Likvidation, 228. Nyt dansk Taxameter Comp., 206. Nærum Boligselskab af 1952, 190. Nørrebros Messe, 217. Odense Beton- og Mørtelværker (Betonco), 220. Odense Omnibus, 212. Odense, Rederiet, i Likvidation, 210. Odense Turistbus, Transport, 222. Olsen, Aug., & Søn, 229. Olsen, Jac'., 226. Olsen, Johan, & Co., Esbjerg, 212. Olufsgaard I, Ejendomsaktieselskabel, i likvidation, 225. Omnia D airy Products Ltd., 194. Omnia Dansk Ostekompagni, 221. Omnia Import & Eksport (Omnia, Dansk Ostekompagni), 221. Ordrup Solgaard, 213. Ordrupvej , Ejendom saktieselskabet, 188. Ordrupvej 139, Ejendomsaktieselskabet, 204. ' Othonia, Financieringsselskabet, 207. Outzen, Nicolai, 224. Pandrup Bank, 231. Parkly, 201. Patria Biscuit and Wafers Manufacturer i Likvidation, 218. Pedersen, W. Rolf, 228. Pederstrup M etalvarefabrik i Likvidation, 215. Peerless Fabrikkerne, 203. Petersen, A. og E., Brødrene, 221. Petersen, K. K ierulf, & Co., i Likvidation, 222. Petersens, J., Beslagfabrik, Nibe, 228. Petersens, P. Chr., Eftf., Chokoladefabriken Elvirasm inde, 208. Petersen & Olsen, Dansk Rør- & Fittin g s fabrik, 205. Ph ilex Company Ltd., 211. Plantage - Aktieselskabet 212. Plovfabriken Sanderum, 212. Politiken, Dagbladet, 207. Østvendsyssel,

6 Pors, Revisor Kari, Jydsk Bogførings A k tieselskab, 195. P O R T E X M Ø B LER, 225. Prida under konkurs, 227. Prim o, Isoleringsforretningen, Odense, 220. ' Privatbanken i Kjøbenhavn, 220. Progress, Dampskibs-Aktieselskabet, 212, 231. Ratex, Magasin, 229. Ravnholm kemiske Renserier, 216. Ravnholm Strømpefabrik, 226. Rayontex Konfektion, 220. Rederiaktieselskabet Svendborgsund i Likvid ation, 216. Rederiaktieselskabet Ørkildshus i L ik v i dation, 217. Rederiet Odense i Likvid ation, 210. Rederiet Steam i Likvid ation, 213. Rekardia, 233. Rikko, 223. Rist & Co., 220. Ringe Boligselskab af 1942, Ringe, 207. Rosenberg, Brdr., i Likvid ation, SADEKO, Financieringsselskabet, 209. Sandbvgaard Ejendomsaktieselskabet, 216. Sanderum, Plovfabriken, 212. Sarasco i Likvid ation, 209. Scanoterm O liefyr, 191. SCHERING, 214. Schjerbeck, Jørgen, jun., 219. Schmidt, Elim ar, 210. Schmidt, Rudolph, 187. Schou s, C., Fabriker, 222. Schou-Palsgaard, 201. Schødt,.1. H., & Co., 233. Scotlite-Dan, 213. Scotlite-Dan (Dan-Reflex), 193. Set. Anne, Odense, Ejendom saktieselskabet, 231. Selskabet af 10. A p ril 1933 i Likvid ation, 218. Selskabet for Udlejning af Personautom o b iler til udenlandske Turister, 229. Sera, 204. Shortcut Company, 217. Sihora Company i Likvid ation, 204. Silkeborg Pelsdyrfarm, Silkeborg i L ik v i dation, 218. Silvan, 209. Simonsen & Scheibel, 220. Singer Co. Symaskine, 214. Sjællands Patentkalkvæ rk i Likvidation, 211. SKALLAS, 205. Skandinavisk Finantas, 215. Skandinavisk Fjerin d u stri & M adrasfabrik, 200. Skandinavisk Isenkram Agentur, 203. Skandinavisk Jute Kompagni, 228. Skandinavisk Kontrol-Aktieselskab (Scandinavian Superintending Co. Ltd.), 228. Skarrehage Molerværk, 217. Skipper, Ove, & Co., 229. Skovlund, Ejendomsaktieselskabet, 221. Skrivem askinfabriken Norden, 229. Skærbæk Eksportstald, 214. Solrød K alkindustri i Likvidation, 223. Spurveskjulsbakken Nr. 38, 42, 44, 48 og 52 Ejendomsaktieselskabet i Likvid a tion, 215. Standardhartz i Likvidation, 205. Stave, W ilh. (Jarlby & Co.), 188. Steam, Rederiet, i Likvidation, 213. Steen, L., & co. i Likvid ation, 213. Stege Trælasthandel, 230. Stender, Carl, Forlag for Reproduktion af nordisk Kunst, 206. Storia, Forlaget, 221. Strand Foods Ltd. (Strand Scandinavian Trading), 200. Strand Scandinavian Trading, 228. Strandvejs Gasværket, 213. Suder, Jørgen, 210. Svendborg Amts Klichefabrik, 187. Svendborgsund, Rederiaktieselskabet, i Likvidation, 216. Sydfvns Dagblad (Faaborg Folketidende), 199. ' Sydsjællands konservative Presse, 219. Svdøstsjællands Elektricitets Aktieselskab (Seas), 233. Søborg Hovedgade 177, Ejendom saktieselskabet, 201. Sønderborg O liefabrik, 226. Søndre Jagtgaard, Ejendom saktieselskabet, 226. ' Sørensen, Brask, & Co., 222. Sørensen, O., & Sønner, i Likvidation, 233. Sørensen, Ove, 212. Sørensens, H., Kulhandel, 223. Søtorvet, 204. Søvang (Den tørlagte Tastum Sø), 226. T.T. Silketryk, 213. Taarnby Væveri, 209. T ailo r Magasinet, 203. Tankskibsrederiet, 216. Tavastehus, Ejendomsaktieselskabet, 219. Teeny Models, 196. Theko i Likvidation, 222. Theokruma, Handels-Kompagniet, 193. Thisted Dampmølle, 216. Thisted Kafferisteri, 231. Thorup og Christensen i Likvidation, 209. Tidsskriftet Dansk Havebrug i L ik v id a tion, 207. Titan, Koefoed, Hauberg, Marstrand og Helweg, 207. To-R Radio, 231. Torp, Joh. L., De Danske Skjortefabriker, 203. ' Tragenco, Trading Agency Company, 214. Tranehaven, Koloniallageret, 199. Transcandia Trading Company Im port Export, 208. Trikotage- og Uldvaretorretningen Herning, 218. Troest, V., i Likvidation, 226. Tuborgvej nr. 200 m. fl., Ejendom saktieselskabet, 188.

7 Tømrermesternes Damp-, Save- og Høvle- VcCrk 229. Tønder Aktie-Bryggeri, 229. Tønder Landmandsbank, 206. Tønder Margarinefabrik i Likvidation, 219. Tørvefabriken Nvlandia i Likvidation, 228. UDDEHOLM, 194. Udstillingshallen Forum, 224. Ulrick, Einer, Reklamebureau, 238. Union mekaniske Værksteder, 229. Vaarst Savvierk & Trawarefabrik, 208. Vangegaarden, 217. Ved Strandengen, Ejendomsaktieselskabet, i Likvidation, 219. Vejle Mælkekompagni, 216. Vejle Pakhusselskab, 223. Vendsyssel Packing Co., 226. Vesterbros Metalvarefabrik, 233. Vestersøhus, Ejendomsaktieselskabet, 209. Virum Engpark, Ejendomsaktieselskabet, 219. Voldgaarden, Ejendomsaktieselskabet, 216. Werner, Brødrene, 199. W ilm a, Ejendomsaktieselskabet, 216. Ørkildshus, Rederiaktieselskabet, i L ik v i dation, 217. Ørnhøj-Holstebro Jernbane, 231. Østergaard & Thaarsthi s Eftf., 208. Østjvdsk Korn- og Foderstofforretning, 216. Øst Vendsyssel, Plant age-aktiesel skabet, 212. Forsikringsselskaber. Aros, Forsikringsselskabet, gensidigt, Bornholms Brandforsikringsselskab, Gensidigt, 234. Danmark, I ndbrudsty ver iforsikrings-aktieselskabet, 235. Dansk M øllerforenings gensidige Stormskadeforsikring, 235. Danske Grundejeres Brandforsikring for fast Ejendom og Løsøre gensidigt, 234. Fjends Herreds gensidige B randforsikring, 236. Foreningen af Ansvarsforsikringsselskaber til Overtagelse af Forsikringer for Automobiler, der udlejes uden Fører til Personbefordring, 236. Forsikrings-Aktieselskabet Nornan, Sverrig, udenlandsk Aktieselskab, 235. Forsikringsaktieselskabet Svea-Nornan, Sverige, udenlandsk aktieselskab, 235. Forsikringsaktieselskabet Svensk Freja, Stockholm, Generalagenturet for Danmark ved Hellesen og Malm strøm, Forsikringsselskabet Aros gensidigt, 235. Gensidige Brandforsikringsselskab L o l land Falster, Det, 235. Indbrudstyveriforsikrings - Aktieselskabet Danmark, 235. Kongelige octroierede alm indelige Brandassurance-Compagni, Det, 235. Kongeriget Danmarks Forsikringsforening gensidig, 234. Landbo- og Industri-Sygekassen gensidig (Kongeriget Danmarks Forsikringsforening gensidig), 235. Lohals gensidige Søforsikringsforening, 235. Maribo amts biavlerforenings gensidige bipestforsikring, 233. Nord og Svd, Forsikrings-Aktieselskab, 236. Nornan, Forsikrings-Aktieselskabet, Sverrig, udenlandsk Aktieselskab, 235. Provincia, Dansk Forsikrings-Aktieselskab, 234. Schweizisk National-Forsikrings-Aktieselskab i Basel, Generalagenturet for Danmark, 234. Svea-Nornan, Forsikringsaktieselskabet, Sverige, udenlandsk aktieselskab, 235. Svensk Freja, Forsikringsaktieselskabet, Stockholm, Generalagenturet for Danmark ved Hellesen og Malmstrøm, 235. Sygekassen Ørnen gensidig (Kongeriget Danmarks Forsikringsforening gensidig), 235. Uhrmagernes gensidige Glas-Forsikring, 234. Øerne, gensidig Kreaturforsikringsforening, 236. Ørnen, Sygekassen, gensidig (Kongeriget Danmarks Forsikringsforening gensidig), 235. Foreninger. Autig, Auto-Tilbehørs Grossist Foreningen, 237. Auto-Tilbehørs Grossist Forening Autig, 237. Broadway-Club, København, 237. Dansk Papirgrossist og Papirvarefab rikant Forening, 237. Foreningen af Am tsorganisationer under Landsforeningen Landbrugernes Sammenslutning til Udgivelse af Bladet F o l ket, 237. Hjemstavnsforeningen Ourø, 237. Københavns Boghandlerforening, 237. Københavns Motor Klub, 236. Københavns Politiforening, 237. Kødkonservesfabrikernes Eksport sammenslutning, 236. M. af Ø.E., 238. Medlem af Ø.E., 238. Ourø, Hjemstavnsforeningen, 237. Provinsiallogen i Odense, 237.

8 Sammenslutningen af Autom obil-fabrikanter og Importører, 237. Sammenslutningen af Fabrikanter og Importører af Motorcykler, 237. Sammenslutningen af Producenter af kunsttørrede Afgrøder, 237. Skipper Klement, St. Johannes Logen Absalon, 237. St. Johannes Logen Josva til de tre Broer, 237. ' Udvalget fo r Kødkonservesfabrikerne, 237. W.W.C.T.U. Det hvide Baand i Danmark, 236. Østifternes Ejendomsmæglerforening, 237.

9 Aktieselskaber. Under 28. ap ril 1952 er optaget i aktieselskabs-registeret som: R e g is te r-n u m m e r : A/S Svendborg Am ts K lich e fa b rik, h v is fo r m å l e r at d r iv e k lic h e - og r e p r o d u k tio n s a n s ta lt. S e lsk a b e t h a r h o v e d k o n to r i S v e n d b o rg ; dets v e d tæ g te r er a f 22. d e c e m b e r D e n te g n e d e a k tie k a p it a l u d g ø r kr., fo r d e lt i a k tie r p å 300 k r. A k t ie k a p it a le n er fu ld t in d b e ta lt, d e ls k o n ta n t, d e ls i a n d re v æ rd ie r. H v e r t a k tie b e lø b p å 300 kr. g iv e r 1 ste m m e e fte r 3 m å n e d e rs n o te r in g s tid. A k t ie r n e ly d e r på n a v n. V e d o v e rd ra g e ls e a f a k t ie r t il ik k e - a k tio n æ r e r h a r A k tie s e ls k a b e t S v e n d b o rg A m t s t id e n d e fo r k ø b s r e t efter de i vedtæ gternes 0 g iv n e reg ler. B e k e n d tg ø re ls e t il a k tio n æ r e r n e s k e r i S v e n d b o r g A m t s t id e n d e e lle r ved a n b e fa le t b rev. S e lsk a b e ts s t if tere er: K ø b m a n d A x e l W e s tp h a le n B r o c k, in s t a lla t ø r O s k a r V illia m E g e l, fa b r ik a n t E in a r V ig g o H o lb e r g, a p o th e k e r J o h a n n e s A u g u s t L a s s e n, fa b r ik a n t S v e n d J o h a n W e im a n n, la n d s r e ts s a g fø re r J o h a n n e s F r e d e r ik E m m e r ic h V e d e l, a lle a f S v e n d b o rg. B e s ty re lse : N æ v n te S. J. W e im a n n, J. F. E. V e d e l sam t s k ib s r e d e r A d o lf E j le r S ø re n se n, S v e n d b o rg. S e lsk a b e t tegnes a f to m e d le m m e r a f b e s ty re ls e n i f o r e n in g ; ved a fh æ n d e ls e og p a n ts æ tn in g a f fast e je n d o m a f d e n s a m le d e b e s ty relse. R e g is te r-n u m m e r : R ud o lph Schm idt A/S, h v is fo r m å l e r at d r iv e h a n d e l og fa b r ik a t io n. S e lsk a b e t h a r h o v e d k o n t o r p å F r e d e r ik s b e r g ; dets v e d tæ g te r er a f 15. fe b r u a r D e n te g n e d e a k t ie k a p it a l u d g ø r kr., fo r d e lt i a k tie r p å 5000 og k r. A k t ie k a p it a le n e r fu ld t in d b e ta lt, d e ls k o n ta n t, d e ls i a n d r e v æ rd ie r. H v e r t a k tie b e lø b p å 5000 k r. g iv e r 1 ste m me. A k t ie r n e ly d e r p å n a v n. A k t ie r n e er ik k e o m s æ tn in g s p a p ire r. V e d e n h v e r o v e rd ra g e ls e a f a k t ie r såvel f r i v illig som tv u n g e n b o rts e t fr a o v e r, g a n g v e d æ gteskab, a rv e u d læ g t i l æ g te fæ lle e lle r liv s a r v in g e r sa m t h e n, s id d e n i u s k ifte t b o h a r d e ø v r ig e i a k tio n æ r e r fo r k ø b s r e t e fte r de i v e d tæ gte rn es 5 g iv n e re g le r. B e k e n d t g ø re lse t il a k tio n æ r e r n e s k e r v e d a n 187 b e fa le t b re v. S e lsk a b e ts s tifte r e er: G ro s s e re r J o h a n C h r is t ia n R u d o lp h S c h m id t, fr u E lle n M a r g r e th e S c h m id t, begge a f A m a lie v e j 12, se k re tæ r, c a n d. p o lit. fr u G e rd a K a ja P in g e l K a m p m a n n, B e n d z v e j 5, c iv ilin g e n iø r K i r sten P in g e l F is c h e r - N ie ls e n, Ø stb a n e - gade 33, a lle a f K ø b e n h a v n, g ro s s e re r E r l in g P in g e l S c h m id t, B e rn sto rft s- lu n d s A llé 76, C h a r lo t t e n lu n d, d e r t i l lig e u d g ø r b e s ty re ls e n m e d fø r s t n æ v n te som fo r m a n d. D ir e k t io n : N æ v n te E. P. S c h m id t. S e lsk a b e t te g nes a f b e s ty re ls e n s fo r m a n d a le n e e lle r a f to m e d le m m e r a f b e s ty re ls e n i f o r e n in g e lle r a f en d ir e k t ø r i fo r e n in g m e d et m e d le m a f b e s ty re ls e n ; v e d a f h æ n d e lse og p a n ts æ tn in g a f fast e je n d o m a f b e s ty re ls e n s fo r m a n d a le n e e lle r a f en d ir e k t ø r i fo r e n in g m e d to m e d le m m e r a f b e s ty re ls e n e lle r a f tre m e d le m m e r a f b e s ty re ls e n i fo r e n in g. E n e p r o k u r a e r m e d d e lt: E r l in g P in g e l S c h m id t. R e g is te r -n u m m e r : A/S G lob a l, h v is fo r m å l e r at d r iv e h a n d e l og in d u s t r iv ir k s o m h e d. S e lsk a b e t h a r h o v e d k o n t o r i K ø b e n h a v n ; dets v e d tæ gter e r a f 7. fe b r u a r D e n te g n e d e a k t ie k a p it a l u d g ø r kr., fo r d e lt i a k t ie r p å 500 k r. A k t ie k a p i ta le n e r fu ld t in d b e ta lt. H v e r t a k tie b e lø b p å 50 k r. g iv e r 1 ste m m e e fte r 2 m å n e d e rs n o te r in g s tid. A k t ie r n e ly d e r på n a v n. A k t ie r n e e r ik k e o m s æ tn in g s p a p ir e r. B e k e n d tg ø r e ls e t i l a k tio n æ re r n e s k e r v e d a n b e fa le t b re v. S e l sk a b e ts s tifte r e er: D ir e k t ø r T h o r k i ld F r i t h i o f E n r u m, H e rs te d v e s te r p r. T a a s tru p, c iv ilin g e n iø r H a r a ld T h y r e god, N r. F a r im a g s g a d e 27 B, fu ld m æ g tig A a g e T h y r e g o d, G o d th a a b s H a v e 28, begge a f K ø b e n h a v n, d e r t illig e u d g ø r b e s ty re ls e n. D ir e k t io n : N æ v n te H. T h y r e g o d. S e lsk a b e t te g n e s a f to m e d le m m e r a f b e s ty re ls e n i fo r e n in g e lle r a f et m e d le m a f b e s ty re ls e n i f o r e n in g m e d en d ir e k t ø r ; v e d a fh æ n d e lse og p a n ts æ tn in g a f fast e je n d o m a f den sam led e b estyrelse. lin d e r 29. a p r il e r o p ta g e t som : R e g is te r -n u m m e r : N atu r og Kultur, Dansk Forlag A/S, h v is f o r m å l e r at d r iv e fo r la g s v ir k s o m h e d. S e lsk a b e t h a r h o v e d k o n t o r i K ø b e n h a v n ; dets v e d tæ g te r e r a f 7. sep tem -

10 b e r D e n te g n e d e a k t ie k a p it a l u d g ø r kr., fo r d e lt i a k t ie r p å 500 k r. A k t ie k a p it a le n e r fu ld t in d b e ta lt, d e ls k o n ta n t, d e ls i a n d r e v æ r d ie r. H v e r a k tie g iv e r 1 ste m m e. A k tie r n e ly d e r p å n a v n. A k t ie r n e e r ik k e o m s æ tn in g s p a p ir e r. V e d o v e r d r a g e ls e a f a k t ie r h a r de ø v r ig e a k tio n æ r e r fo r k ø b s r e t e fte r d e i v e d tæ g te rn e s 5 g iv n e re g le r. B e k e n d t g ø r e ls e t il a k tio n æ r e r n e s k e r v e d a n b e fa le t b rev. S e lsk a b e ts s tifte r e er: F o r la g s b o g h a n d le r P o u l H a a se, M a g le k ild e v e j 8, k o m m u n e læ r e r in d e G u d r u n M a r ie E lis a b e t B jø r n e r, V e jr ø g a d e 12, la n d s r e ts s a g fø r e r K je ld S o n n e - H o lm, GI. T o r v 18, a lle a f K ø b e n h a v n. B e s ty re ls e : N æ v n te P. H a a se, G. M. E. B jø r n e r, K. S o n n e H o lm sam t b o g fö r lä g g a r e J o b a n H a n s son, Ä p p e lv ik e n, la n d s r e t s s a g fø r e r A r n o ld E n g e lh a r d P e d e r s e n H a r r e m o e s, V e s te r v o ld g a d e 14, K ø b e n h a v n. D ir e k tio n : N æ v n te P. H a a se. S e lsk a b e t te g n es a f d ir e k t ø r e n e lle r a f to m e d le m m e r a f b e s ty re ls e n i fo r e n in g ; v e d a f h æ n d e ls e og p a n ts æ tn in g a f fa st e je n d o m a f tr e m e d le m m e r a f b e s ty re ls e n i fo r e n in g. R e g is te r - n u m m e r : W illi. Stave A/S (J a rlb y & Co. A/S). U n d e r d e tte n a v n d r iv e r J a r lb y & Co. A / S t illig e v ir k s o m h e d so m b e ste m t i d e tte s e ls k a b s v e d tæ g te r, h v o r t il h e n v is e s (re g.-n r ). R e g is te r - n u m m e r : N ilsson & Co. Spedition A/S (Jarlbij & Co. A /S). U n d e r d e tte n a v n d r iv e r J a r l b y & C o. A / S t illig e v ir k s o m h e d som b e ste m t i d e tte s e ls k a b s v e d tæ g te r, h v o r t il h e n v is e s (re g.-n r ). R e g is te r - n u m m e r : Intersped A/S (Jarlbij & Co. A/S). U n d e r d e tte n a v n d r iv e r J a r lb y & C o. A / S t illig e v ir k s o m h e d so m b e ste m t i d e tte s e ls k a b s v e d tæ g te r, h v o r t il h e n v is e s (re g.-n r ). 188 R e g is te r - n u m m e r 23.37'9: E jen d o m s aktieselskabet O rd ru p vej , h v is fo r m å l e r at k ø b e e je n d o m m e n O r d r u p v e j 139 m a tr. n r. 19 d og 19 o a f O r d r u p sa m t 4 z a f B e r n s t o r ff og la d e n e d r iv e de p å g r u n d e n v æ re n d e g a m le b y g n in g e r og i ste d e t o p fø r e og u d le je en b e b o e ls e s e je n d o m. S e lsk a b e t, d e r t id lig e r e h a r v æ re t r e g is tr e r e t u n d e r n a v n e t E je n d o m s a k tie s e ls k a b e t O r d r u p v e j 1 3 9, h a r h o v e d k o n t o r i G e n to fte ; dets v e d tæ g te r er a f 3. m a rts 1949 m e d æ n d r in g e r a f 27. fe b r u a r D e n te g n e d e a k t ie k a p it a l u d g ø r k r., fo r d e lt i a k t ie r p å 500 og 2000 k r. A k t ie k a p it a le n e r fu ld t in d b e ta lt, d e ls k o n ta n t, d e ls p å a n d e n m åde. H v e r t a k tie b e lø b p å 500 k r. g iv e r 1 ste m m e. A k t ie r n e ly d e r på n a v n. O v e r d r a g e ls e a f a k t ie r k a n k u n sk e m e d b e s ty re ls e n s sa m ty k k e. B e k e n d tg ø r e ls e t i l a k tio n æ r e r n e s k e r i B e r lin g s k e T i d e n d e e lle r v e d a n b e fa le t b re v. B e s ty re ls e : O v e rre ts s a g fø r e r S v e n d A a g e F u n d e r, R a a d - h u s p la d s e n 59, tø m r e r m e s te r V ik t o r F r e d e r ik N o r lin, D a n s h ø jv e j 42, begge a f K ø b e n h a v n, p r o k u r is t H e lg e R o b e r t K e n n e th H a n s e n, B e rn s to rff s v e j 55, H e lle r u p, m a le rm e s te r J ø r g e n T h a a - r u p, F r e d e n s v e j 9, C h a r lo t t e n lu n d. A d m in is t r a t o r : N æ v n te S. A. F u n d e r. S e lsk a b e t te g n e s d e r u n d e r v e d a f h æ n d e ls e og p a n ts æ tn in g a f fa st e je n d o m a f a d m in is t r a t o r i fo r e n in g m e d to m e d le m m e r a f b e s ty re ls e n E n e p r o k u r a e r m e d d e lt: S v e n d A a g e F u n d e r. R e g is te r - n u m m e r : Ejen d om s aktieselskabet T n b org vej nr. 200 m. ft., h v is fo r m å l er e r h v e rv e ls e, b e b y g g e ls e og s a lg a f m a tr. n r. 424 a f E m d r u p o g p a r c e lle r a f m a tr. n r. 4 b a f E m d r u p og 16 a a f U tte r s le v, b e lig g e n d e T u b o r g v e j n r. 200 m. fl. S e l s k a b e t h a r h o v e d k o n t o r i K ø b e n h a v n ; dets v e d tæ g te r e r a f 12. m a rts D e n te g n e d e a k t ie k a p it a l u d g ø r kr., fo r d e lt i a k t ie r p å 5000 k r. A k t ie k a p it a le n e r fu ld t in d b e ta lt. H v e r t a k tie b e lø b p å 5000 k r. g iv e r 1 stem m e. A k t ie r n e ly d e r p å n a v n. B e k e n d t g ø re ls e t i l a k tio n æ r e r n e s k e r v e d a n b e fa le t b re v. S e lsk a b e ts s tifte r e er: M u r e r m e s te r P o u l O v e Je n s e n, R a n d - b ø lv e j 12, tø m r e r m e s te r Je n s M ik k e l sen Je n s e n, R ø d o v r e v e j 23, a r k it e k t A x e l W a n s c h e r, A m a g e r to r v 1, c i v i l in g e n iø r F r o d e V ig g o N y e g a a r d, D a m s tie n 16, la n d s r e t s s a g fø r e r H a n s C h r i s tia n M a r iu s F r e d e r ik s e n, K r o n p r i n sen sg a d e 2, a lle a f K ø b e n h a v n. B e s ty re lse : N æ v n te P. O. Je n s e n, J. M. J e n sen, H. C. M. F r e d e r ik s e n. S e lsk a b e t te g n e s d e r u n d e r v e d a fh æ n d e ls e og

11 p a n ts æ tn in g a f fast e je n d o m a f to m e d le m m e r a f b e s ty re ls e n i fo re n in g. I n d e r 30. a p r il er o p tag et som : R e g is te r-n u m m e r :.4/5 C y lin der Service C o., h v is fo r m å l e r at d r iv e h a n d e l m e d og r e p a r a t io n a f a u to m o b ile r, m o to r c y k le r, m o to r e r og d e rm e d beslæ gtet v ir k s o m h e d. S e l sk a b e t h a r h o v e d k o n t o r i A a lb o r g ; dets v e d tæ g te r e r a f 5. m a rts D e n te g n e d e a k tie k a p it a l u d g ø r kr., fo r d e lt i a k t ie r p å 1000 kr. A k t ie k a p i ta le n e r fu ld t in d b e ta lt, d e ls k o n ta n t, d e ls i a n d r e v æ rd ie r. H v e r t a k tie b e lø b p å 1000 k r. g iv e r 1 stem m e. A k t ie r n e ly d e r på n a v n. O v e rd ra g e ls e a f a k tie r t il ik k e - a k tio n æ r e r k a n b o rtset fra o v e rg a n g v ed a rv k u n ske m e d b e s ty re lse n s s a m ty k k e, og b e s ty re ls e n b a r d e rh o s p å de ø v r ig e a k tio n æ r e r s vegne fo r k ø b s r e t e fte r de i v e d tæ g te r nes 3 g iv n e re g le r. B e k e n d tg ø re ls e t il a k tio n æ r e r n e s k e r v e d a n b e fa le t brev. S elskab ets stifte re er: A u to fo r h a n d le r S im o n K r o g Je n s e n, la n d s r e ts s a g fø re r S v e n d V ilh e lm S u n d Sanv ig, begge a f B r ø n d e r s le v, d ir e k t ø r O r la A n d e r s C h r is t ia n K lit g a a r d, N ø r r e s u n d b y, d e r t illig e u d g ø r b e s ty re lsen. D ir e k t ø r : N æ v n te O. A. C. K l i t g a a rd. S e lsk a b e t te gnes a f to m e d le m m e r a f b e s ty re ls e n i fo r e n in g e lle r a f d ir e k t ø r e n a le n e ; ved a fh æ n d e ls e og p a n ts æ tn in g a f fa st e je n d o m a f den sam lede bestyrelse. R e g is te r-n u m m e r : C. Pallesyaard Christensen A/S, h v is fo r m å l e r im p o r t og e k s p o rt, h a n d e l m e d u re og a n d e n i fo r b in d e ls e h e rm e d stå e n d e v ir k s o m h e d sam t fin a n c ie r in g. S e l sk a b e t h a r h o v e d k o n t o r i K ø b e n h a v n ; dets v e d tæ g te r e r a f 28. a p r il D e n te g n e d e a k t ie k a p it a l u d g ø r kr., fo r d e lt i a k t ie r p å 500 og 1000 kr. A k t ie k a p it a le n e r fu ld t in d b e ta lt. H v e r t a k tie b e lø b på 500 k r. g iv e r 1 stem m e e fte r 3 m å n e d e rs n o te r in g s tid. A k tie r n e ly d e r på n a v n. A k t ie r n e er ik k e o m s æ tn in g s p a p ire r. V e d o v e r d ra g e ls e a f a k tie r sam t i t ilfæ ld e a f k r e d it o r fo r f ø lg n in g h a r de ø v r ig e a k tio n æ r e r fo r k ø b s r e t e fte r d e i v e d tæ g te rn e s 3 g iv n e re g le r. D e n n e re g e l g æ ld e r ik k e i t ilfæ ld e a f o v e rg a n g ved a rv e lle r t il en i u s k ifte t bo h e n s id - d e n d e æ gtefæ lle. B e k e n d tg ø r e ls e t il 189 a k tio n æ r e r n e s k e r ved a n b e fa le t bre v. S e lsk a b e t s tifte r e er: G ro s s e re r C o n r a d P a lle s g a a r d C h r is te n s e n, fr u E le o n o r a C h ris te n s e n, begge a f T e s d o r p fs v e j 33, K ø b e n h a v n, g ro s s e re r N ie ls G re g e rs D aa H a n s e n, H ø r h a v e v e j 2, H o rn b æ k. B e s ty re ls e : P r o k u r is t H e n r y R e in h o ld t T a a r u p A n d e r s s o n ( fo r m a n d ), V a n g e d e v e j 221, S ø b o rg, la n d s re ts s a g fø r e r J o n P a lle B u h i, la n d s re ts s a g fø r e r J ø r n S tæ hr, begge a f GI. T o r v 18, K ø b e n h a v n. S e lsk a b e t te gnes a f b e s ty re ls e n s fo r m a n d i fo r e n in g m e d et m e d le m a f b e s ty re ls e n ; veti a fh æ n d e lse og p a n ts æ tn in g a f fast e je n d o m a f den sam led e bestyrelse. R e g is te r-n u m m e r :.4 /S Xordisk Antenne F a b r ik, h v is fo r m å l er at d r iv e f a b r ik a t io n a f a n te n n e r og r a d io d e le. S e lsk a b e t h a r h o v e d k o n t o r i K ø b e n h a v n ; dets v e d tæ g te r e r a f 28. d e c e m b e r D e n te g n e d e a k tie k a p it a l u d g ø r kr., fo r d e lt i a k t ie r p å 5000 k r. A k t ie k a p it a le n er fu ld t in d b e ta lt, d e ls k o n ta n t, d e ls i a n d r e v æ rd ie r. H v e r t a k tie b e lø b på 5000 k r. g iv e r 1 stem m e. A k t ie r n e l y d e r på n a v n e lle r ih æ n d e h a v e re n. B e k e n d tg ø re ls e t il a k tio n æ r e r n e s k e r i B e r lin g s k e T id e n d e og v ed a n b e fa le t b r e v t i l de n o te re d e a k tio n æ re r. S e lsk a b e ts s tifte r e er: F o r r e t n in g s fø r e r H a n s S o p h u s W e s t Ø rn g re e n, B r o h o lm s A llé 20, c iv ilin g e n iø r H a n s C h r is t ia n Jø rg e n s e n, B r o h o lm s A llé 13, begge a f C h a r lo t t e n lu n d, r e g n s k a b s fø r e r J ø rg e n W e st Ø r n g r e e n, St. K o n g e n sg a d e 42, K ø b e n h a v n, d e r t illig e u d g ø r b e s ty re ls e n, m e d fø rs tn æ v n te som fo r m a n d. S e lsk a b e t te g n e s d e r u n d e r v e d a fh æ n d e ls e og p a n ts æ t n in g a f fast e je n d o m a f b e s ty re ls e n s fo r m a n d i fo r e n in g m e d et m e d le m a f b e s ty re ls e n. E n e p r o k u r a e r m e d d e lt: H a n s S o p h u s W e s t Ø rn g re e n. R e g is te r -n u m m e r : D ansk R e klamefoto.4/5, h v is fo r m å l e r fr e m s t illin g a f fo to g ra fie r, film o. lig n. sam t h a n d e l m e d fo to g ra fis k e a r t ik le r. S e l sk a b e t h a r h o v e d k o n t o r i K ø b e n h a v n ; dets v e d tæ g te r e r a f 17. a p r il D e n te g n e d e a k t ie k a p it a l u d g ø r kr., fo r d e lt i a k t ie r p å 500 og 1000 k r. A k t ie k a p it a le n e r fu ld t in d b e ta lt. H v e r t a k tie b e lø b på 500 kr. g iv e r 1 stem m e. A k t ie r n e ly d e r p å n a v n. V e d o v e r d r a g e ls e a f a k t ie r h a r de ø v r ig e

12 a k t io n æ r e r fo r k ø b s r e t e fte r de i v e d tæ g te rn e s 3 g iv n e re g le r. B e k e n d t g ø re ls e t i l a k tio n æ r e r n e s k e r v e d a n b e fa le t b re v. S e lsk a b e ts s tifte r e er: D ir e k t ø r S v e n S y lv e s te r H v id, L u n d e v a n g s v e j 12, d ir e k t ø r J o h a n L u d v ig N ie ls e n, S k o v h o lm s v e j 10, la n d s r e t s s a g fø r e r N ie ls A lb e r t J ø rg e n s e n, K n a - b ro s træ d e 30, a lle a f K ø b e n h a v n. B e s ty re ls e : N æ v n te J. L. N ie ls e n, N. A. J ø rg e n s e n sa m t fr k. A u g u s ta J u lia n e V ila in, A a le k is te v e j B, K ø b e n h a v n. S e lsk a b e t te g n e s a f to m e d le m m e r a f b e s ty re ls e n i fo r e n in g ; v e d a f h æ n d e ls e og p a n ts æ tn in g a f fa st e je n d o m a f d e n s a m le d e b e s ty re ls e. É n e - p r o k u r a e r m e d d e lt: A u g u s ta J u lia n e V ila in. U n d e r 1. m aj e r o p ta g e t som : R e g is te r - n u m m e r : AIS Bonafish (AIS Esbjerg M æ lkeindustri og H a n d e lsk o m p a g n i). U n d e r d e tte f i r m a d r iv e r A / S E s b je r g M æ lk e in d u s t r i og H a n d e ls k o m p a g n i t illig e v i r k s o m h e d so m b e ste m t i d e tte s e ls k a b s v e d tæ g te r, h v o r t il h e n v is e s (re g.-n r ). 190 i B e r lin g s k e T id e n d e. B e s ty re ls e : I n g e n iø r C a r l J o h a n W a a g e M y h r e ( fo r m a n d ), fr u In g e r M a r g r e th e M y h r e, begge a f C. M. P e te rs e n s v e j 16, K ø b e n h a v n, p r o k u r is t B e n t W a a g e M y h r e. L i l l e S tra n d v e j 6 B. H e lle r u p. D ir e k t io n : N æ v n te C. J. W. M y h r e. S e lsk a b e t te g n e s a f b e s ty re ls e n s f o r m a n d a le n e e lle r d e r u n d e r v e d a f h æ n d e ls e og p a n ts æ tn in g a f fast e je n d o m a f to m e d le m m e r a f b e s ty r e l sen i fo r e n in g. E n e p r o k u r a e r m e d d e lt: B e n t W a a g e M y h r e. R e g is te r - n u m m e r : A/S N æ rum Boligselskab af 1952, h v is f o r m å l e r at v ir k e fo r o p fø r e ls e a f b illig e b o lig e r i N æ r u m v e d e rh v e r v e ls e a f p a s s e n d e b y g g e g r u n d e og b e b y g g e ls e a f d isse. S e lsk a b e t h a r h o v e d k o n t o r i S ø lle r ø d k o m m u n e ; dets v e d tæ g te r er a f 17. fe b r u a r D e n te g n e d e a k t ie k a p it a l u d g ø r k r., fo r d e lt i a k t ie r p å 500 k r. A k t ie k a p it a le n er fu ld t in d b e ta lt. H v e r t a k tie b e lø b på 500 k r. g iv e r 1 ste m m e. A k t ie r n e ly d e r p å n a v n. A k t ie r n e e r ik k e o m s æ tn in g s p a p ir e r. V e d sa lg a f a k t ie r h a r de ø v r ig e a k tio n æ r e r fo r k ø b s r e t R e g is te r - n u m m e r : Aktieselskabet af 30. Septem ber 1907, h v is le r. B e k e n d t g ø r e ls e t il a k tio n æ r e r n e e fte r de i v e d tæ g te rn e s 4 g iv n e re g fo r m å l e r at d r iv e h a n d e l, d e r u n d e r s k e r v e d a n b e fa le t b re v. S e lsk a b e ts a n s k a ffe ls e og u d le jn in g a f d ro s k e - s tifte r e er: M a le r m e s te r E d v in A lfr e d ta x a m e tre sa m t lig n e n d e v ir k s o m h e d. W ä rm e, L in d e A llé 4, g la rm e s te r B e r S e lsk a b e t d r iv e r t illig e v ir k s o m h e d n e r V id a l Je n s e n, S k o d s b o rg v e j 325, u n d e r n a v n e n e : A / S N y t d a n s k T a x a s n e d k e r m e s te r S ø re n J o s v a V a le n t in m e te r C o m p. ( A k tie s e ls k a b e t a f 30. C h r is t e n s e n, H e g n s v e j 46, e le k tro - S e p te m b e r ) (re g.-n r. 5551), in s t a lla t ø r C a r l G u n n e r C h r is te n s e n, A / S E le k t r o - M a t e r ie l ( A k tie s e ls k a b e t L in d e A llé 3, m u r e r m e s te rfir m a e t a f 30.. S e p te m b e r ) (re g.-n r. H u g o og K a j L a r s e n, T o v e s v e j 5, 8188) og A / S A u to - C e n tr a le n ( A k t ie b lik k e n s la g e r m e s te r flr m a e t K a j H a n s e ls k a b e t a f 30. S e p te m b e r ) sen og E v a ld N ie ls e n, S k o d s b o rg v e j (re g.-n r. 8189). S e lsk a b e t, d e r h a r 372, a lle a f N æ ru m, tø m r e r m e s te r L a r s h o v e d k o n t o r i K ø b e n h a v n, h a r t i d J ø r g e n S ø re n s e n, R u d e r s d a ls v e j 66, lig e r e v æ re t r e g is tr e r e t u n d e r n a v H o lte. B e s ty re ls e : N æ v n te E. A. W ä r n e n e : A k t ie s e ls k a b e t N y t D a n s k m e, B. V. Je n s e n sa m t m u re rm e s te r T a x a m e t e r - K o m p a g n i (re g.-n r. 832) K a j V ilh e lm B ig u m L a r s e n, S k o d s og A u t o - M a t e r ie l A.'S (re g.-n r. b o rg v e j 368, N æ ru m. S e lsk a b e t te g n e s ); d e ts v e d tæ g te r e r a f 30. s e p a f to m e d le m m e r a f b e s ty re ls e n i f o r te m b e r 1907 m e d æ n d r in g e r se n e st a f e n in g ; v e d a fh æ n d e ls e og p a n ts æ tn in g 4. f e b r u a r D e n te g n e d e a k t ie a f fa st e je n d o m a f d e n s a m le d e b e k a p it a l u d g ø r k r., fo r d e lt i s ty re lse. a k t ie r p å 100, 200, 1000 og k r. A k t ie k a p it a le n e r fu ld t in d b e ta lt. U n d e r 2. m aj e r o p ta g e t som : H v e r t a k tie b e lø b p å 100 k r. g iv e r 1 R e g is te r - n r : A/S L.A.B. s ste m m e e fte r 14 d a g e s n o te r in g s tid. B Y G G E S E L S K A B F O R K Ø B E N H A V N S A k t ie r n e ly d e r p å ih æ n d e h a v e r e n. A M T, h v is fo r m å l e r t i l u d le je at t i l B e k e n d t g ø r e ls e t i l a k t io n æ r e r n e s k e r v e je b r in g e b illig s t m u lig e g o d e b e b o e l-

13 sesluise. S e lsk a b e t h a r h o v e d k o n t o r i K ø b e n h a v n ; dets v e d tæ g te r e r a f 15. fe b r u a r 1952 og u n d e r 31. m a rts 1952 g o d k e n d t a f b o lig m in is te r ie t. D e n tegn e d e a k tie k a p it a l u d g ø r kr., fo r d e lt i a k tie r på 500 k r. A k t ie k a p i ta le n e r fu ld t in d b e ta lt. H v e r t a k tie b e lø b p å 500 k r. g iv e r 1 stem m e. A k tie rn e ly d e r p å n a v n. O v e rd ra g e ls e e lle r p a n ts æ tn in g a f a k t ie r k a n k u n ske m e d b o lig m in is t e r e n s sa m ty k k e. B e k e n d tg ø re ls e t il a k tio n æ r e r n e s k e r ved a n b e fa le t b re v. S e lsk a b e ts s t if te re e r: K ø b e n h a v n - F r e d e r ik s b e r g L.A.B., A a r h u s O lie f a b r ik s F o n d t i l Støtte fo r L. A.B., begge a f N ie ls Ju e ls g a d e 11, h ø je s te re ts a k v o k a t E i v in d E c k b o s d a n s k -n o rs k e E egat, V e d S tra n d e n 10, a lle a f K ø b e n h a v n. B e sty re lse : A r k it e k t O la f L a u r it z A x e l D a m m S ø re n s e n ( fo r m a n d ), St. K o n g e n sg a d e 106, fu ld m æ g tig L a u g e R e in h o ld t K a lle s t r u p ( n æ s tfo r m a n d ), P u g - g a a rd s g a d e 6, d ir e k t ø r I n g o lf B in g, S v ca sve j 5 A, a lle a f K ø b e n h a v n. D i r e k tø r: J o h a n n e s C h r is t o ffe r L u n d h u s M o rte n s e n, S k jo ld s g a d e 9, K ø b e n h a v n. S e lsk a b e t tegnes d e r u n d e r v e d a f h æ n d e ls e og p a n ts æ tn in g a f fa st e je n d o m a f b e s ty re ls e n s fo r m a n d e lle r n æ s tfo rm a n d i fo r e n in g m e d et m e d le m a f b e s ty re ls e n og d ir e k tø r e n. B e g is tc r - n u m m e r : Scanolenn O liefyr A js, h v is fo r m å l e r at d r iv e f a b r ik a t io n og sa lg a f f y r in g s te k n is k e anlæ g, a p p a ra t e r og a g g re g a te r og d e rm e d i fo r b in d e ls e stå e n d e s e rv ic e. S e lsk a b e t h a r h o v e d k o n t o r i G la d s a x e k o m m u n e ; dets v e d tæ g te r e r a f 22. fe b r u a r D e n te g n e d e a k t ie k a p it a l u d g ø r k r., fo r d e lt i a k tie r p å 500 og 1000 k r. A k t ie k a p i ta le n e r fu ld t in d b e ta lt. H v e r t a k tie b e lø b p å 500 k r. g iv e r 1 stem m e. A k tie r n e ly d e r p å n a v n. A k t ie r n e e r ik k e o m s æ tn in g s p a p ire r. V e d sa lg a f a k tie r h a r b e s ty re ls e n s m e d le m m e r fo r k ø b s re t e fte r de i v e d tæ g te rn e s 3 g iv n e re g le r. B e k e n d tg ø r e ls e t il a k tio n æ re r n e s k e r v e d a n b e fa le t b re v. S e ls k a bets s tifte r e er: D r. in g e n iø r Ib A d a m R im s ta d, D r. T v æ r g a d e 39, c iv ilin g e n iø r V ilh e lm O lsen, K a s te ls v e j 12, begge a f K ø b e n h a v n, c iv ilin g e n iø r A x e l C h r is t ia n A n d e r s e n, B r e g n e r ø d - vej 20, L ille r ø d, in g e n iø r H o lg e r P e te rse n, H a r a ld s lu n d s v e j 68, L y n g b y. B e s ty re ls e : N æ v n te I. A. R im s ta d, V. 191 O lsen, H. P e te rs e n, A. C. A n d e r s e n sa m t h ø je s te re ts s a g fø re r T h o r k i ld C h r is t ia n S te fa n N ie ls e n, A h le fe ld t s - g a d e 18, K ø b e n h a v n. D ir e k t io n : N æ v n te H. P e te rs e n. S e lsk a b e t tegnes a f to m e d le m m e r a f b e s ty re ls e n i f o r e n in g e lle r a f d ir e k t ø r e n i fo r e n in g m e d et m e d le m a f b e s ty re ls e n, v e d a f h æ n d e ls e o g p a n ts æ tn in g a f fa st e je n d o m a f den sam led e bestyrelse. U n d e r 5. m aj e r o p ta g e t som : R e g is te r-n u m m e r : N ord isk B londefabrik A IS, h v is fo r m å l e r at fa b r ik e r e o g d r iv e h a n d e l m e d t e x t ile r sam t e fte r b e s ty re ls e n s b e s lu tn in g a n d e n h e rm e d fo r e n e lig v ir k s o m h e d. S e lsk a b e t h a r h o v e d k o n t o r i G lo s tr u p, K ø b e n h a v n s a m ts s ø n d re b ir k ; dets v e d tæ g te r e r a f 31. m a rts D e n te g n e d e a k t ie k a p it a l u d g ø r kr.. h v o r a f k r. A - a k tie r m e d re t t il in d e n 1. m a rts 1954 at få fo r lo d s d æ k n in g i t ilfæ ld e a f s e ls k a b e ts l i k v id a tio n e lle r k o n k u r s o g k r. B a k tie r. A k t ie k a p it a le n e r fo r d e lt i a k tie r p å 1000 k r. A k t ie k a p it a le n er fu ld t in d b e ta lt, d e ls k o n ta n t, d e ls i a n d re v æ rd ie r. H v e r t a k tie b e lø b p å 1000 k r. g iv e r 1 stem m e. A k t ie r n e ly d e r på n a v n. V e d s a lg a f A - a k tie r h a r g ro s s e re r T h. S. C h r is t e n s e n fo r k ø b s ret, og v e d s a lg a f B - a k t ie r h a r g r o s s e re r H. F. B r u h n - P e te r s e n fo r k ø b s r e t e fte r de i v e d tæ g te rn e s 3 g iv n e r e g le r. B e k e n d tg ø r e ls e t il a k tio n æ r e r n e s k e r v e d a n b e fa le t b re v. S e lsk a b e ts s tifte r e er: G ro s s e re r K n u d F r e d e r ik B r u h n - P e te r s e n, V a n g e b o v e j 20, S ø lle rø d, fa b r ik a n t T h o r v a ld S ig u r d C h r i ste n sen, V a n g e d e v e j 66, G e n to fte, la n d s r e t s s a g fø r e r R ic a r d C a r lo M agte n g a a rd, S d r. F a s a n v e j 99, K ø b e n h a v n, d e r t illig e u d g ø r b e s ty re ls e n. D ir e k t io n : N æ v n te K. F. B r u h n - P e t e r sen. S e lsk a b e t te g n e s a f to m e d le m m e r a f b e s ty re ls e n i fo r e n in g e lle r a f d ir e k t ø r e n a le n e ; v e d a fh æ n d e ls e og p a n ts æ tn in g a f fa st e je n d o m s a m le d e b e sty re lse. a f d e n U n d e r 6. m aj e r o p ta g e t som : R e g is te r -n u m m e r : L im fjo rd C an n in g Lim ite d A S (E lim a r Schm idt, Aktieselskab). U n d e r d e tte n a v n d r iv e r E li m a r S c h m id t, A k t ie s e ls k a b t illig e v ir k s o m h e d som b e ste m t i d e tte

14 s e ls k a b s v e d tæ g te r, h v o r t il h e n v is e s (re g.-n r ). 192 R e g is te r - n u m m e r : L im fjo rd F ish C an n in g L im ite d AjS (E lim a r Schm idt, A ktieselskab). U n d e r d e tte n a v n d r iv e r E l i m a r S c h m id t, A k t ie s e ls k a b t illig e v ir k s o m h e d so m b e ste m t i d e tte s e ls k a b s v e d tæ g te r, h v o r t i l h e n v is e s (re g.-n r ). R e g is te r - n u m m e r : C a rl Jensens Værktøjs-fabrik A IS, h v is fo r m å l e r in d u s t r i- og i fo r b in d e ls e d e rm e d s tå e n d e v ir k s o m h e d. S e lsk a b e t h a r h o v e d k o n t o r i K ø b e n lia v a ; d e ts v e d tæ g te r e r a f 8. m a rts D e n te g n e d e a k t ie k a p it a l u d g ø r k r., fo r d e lt i a k t ie r p å 1000 k r. A k t ie k a p i ta le n e r fu ld t in d b e ta lt. H v e r t n o te re t a k t ie b e lø b p å 1000 k r. g iv e r 1 stem m e. A k t ie r n e ly d e r p å n a v n. A k t ie r n e er ik k e o m s æ tn in g s p a p ir e r. O m s æ tn in g a f a k t ie r s å v e l f r i v i l l i g so m t v u n gen - k a n k u n fin d e ste d m e d g e n e r a lfo r s a m lin g e n s e e n s te m m ig e g o d k e n d e ls e. S e lsk a b e ts s tifte r e e r ifø lg e v e d tæ g te rn e s 11 m e d le m m e r a f b e s ty r e ls e n, sålæ n g e de u a fb r u d t e r e je re a f d e v e d s tifte ls e n e r h v e r v e d e a k tie r. R e k e n d tg ø r e ls e t i l a k tio n æ r e r n e s k e r v e d a n b e fa le t b re v. S e lsk a b e ts s t if te re e r: F a b r ik a n t C a r l J e n s e n, fr u E d it h N ie ls in e J e n s e n, fr k. K ir s t e n J e n s e n, a lle a f R a id e r^ P la d s 6, K ø b e n h a v n, d e r t illig e u d g ø r b e s ty re ls e n m e d fø r s tn æ v n te so m fo r m a n d. S e l sk a b e t te g n e s d e r u n d e r v e d a fh æ n d e lse og p a n ts æ tn in g a f fa st e je n d o m a f b e s ty re ls e n s fo r m a n d i fo r e n in g m e d et m e d le m a f b e s ty re ls e n. R e g is te r - n u m m e r : AIS Kac a o l, h v is fo r m å l e r d ir e k t e e lle r i n d ir e k t e at d r iv e h a n d e l og in d u s t r i. S e ls k a b e t h a r h o v e d k o n t o r i A a lb o r g ; d e ts v e d tæ g te r e r a f 4. fe b r u a r og 25. m a rts D e n te g n e d e a k t ie k a p it a l u d g ø r kr., fo r d e lt i a k t ie r p å 1000, 2000 o g 4000 k r. A k t ie k a p it a le n e r fu ld t in d b e ta lt. H v e r t a k tie b e lø b p å 1000 k r. g iv e r 1 ste m m e. A k t ie r n e ly d e r p å n a v n. V e d o v e r d r a g e ls e a f a k t ie r d e r k u n k a n ske m e d g e n e r a lfo r s a m lin g e n s e e n s te m m ig e s a m ty k k e h a r s e ls k a b e t p å d e ø v r ig e a k tio n æ r e r s v e g n e fo r k ø b s r e t e fte r de i v e d tæ g te rn e s 3 g iv n e re g le r. R e k e n d tg ø r e ls e t i l a k tio n æ r e r n e s k e r ved a n b e fa le t b re v. S e lsk a b e ts s tifte r e er: T o b a k s h a n d le r K n u d K r is t ia n H a n s e n O lse n, V a lm u e m a r k e n 19, s la g te rm e ste r I J a r a ld A lf r e d K r is te n s e n, D ueb r ø d r e v e j 22, fa b r ik a n t A r n o K r is t ia n K o c h, F r e d e r ic ia g a d e 6, a lle a f A a l b o rg, fa b r ik a n t C la u s J o h a n n s e n, N ø r r e s u n d b y, d e r t illig e u d g ø r b e s ty re ls e n. D ir e k t io n : N æ v n te K. K. H. O lse n. S e lsk a b e t te g n e s a f to m e d le m m e r a f b e s ty re ls e n i fo r e n in g e lle r a f to d ir e k t ø r e r i fo r e n in g e lle r a f en d ir e k t ø r i fo r e n in g m e d et m e d le m a f b e s ty re ls e n ; v e d a fh æ n d e ls e og p a n t s æ tn in g a f fast e je n d o m a f tre m e d le m m e r a f b e s ty re ls e n i fo r e n in g e lle r a f to m e d le m m e r a f b e s ty re ls e n i f o r e n in g m e d en d ir e k t ø r. U n d e r 7. m aj e r o p ta g e t som : R e g is te r - n u m m e r : A / S E u r o pa Skrivem askinekom pagni (Aktieselskabet af 15. februar 1950). U n d e r d e tte n a v n d r iv e r A k t ie s e ls k a b e t a f 15. fe b r u a r t illig e v ir k s o m h e d som bestem t i dette selsk ab s vedtæ g ter, h v o r t il h e n v is e s (re g.-n r ). R e g is te r - n u m m e r : A/S Asp- H o lm b lad (Det Danske M edicinal- & K em ik alie-k om p ag ni A IS ). U n d e r d e tte n a v n d r iv e r D e t D a n s k e M e d i c in a l- & K e m ik a lie - K o m p a g n i A k t ie s e ls k a b t illig e v ir k s o m h e d so m b e stem t i d e tte s e ls k a b s v e d tæ g te r, h v o r til h e n v is e s (re g.-n r. 1668). U n d e r 8. m aj e r o p ta g e t som : R e g is te r - n u m m e r : D an -R e flex A IS, h v is fo r m å l e r at d r iv e h a n d e l og a g e n t u r v ir k s o m h e d sam t f a b r ik a t io n. S e lsk a b e t d r iv e r t illig e v ir k s o m h e d u n d e r n a v n : S c o t lit e - D a n A 7S ( D a n - R e fle x A S ) (re g.-n r ). S e lsk a b e t, d e r t id lig e r e h a r v æ re t r e g is tr e r e t u n d e r n a v n e n e T e k n is k H a n d e ls - o g M a s k in -C o. A /S (re g.-n r ) og S c o t lit e - D a n A / S (re g.-n r ), h a r h o v e d k o n t o r i K ø b e n h a v n ; dets v e d tæ g te r e r a f 6. o k to b e r 1943 m e d æ n d r in g e r senest a f 27. m a rts D e n te g n e d e a k t ie k a p it a l u d g ø r k r., fo r d e lt i a k t ie r p å 500 k r. A k t ie k a p it a le n e r fu ld t in d b e ta lt. H v e r a k tie g iv e r 1 stem m e. A k t ie r n e ly d e r p å ih æ n d e h a v e r e n. B e k e n d t g ø r e ls e t i l a k tio n æ r e r n e s k e r

15 ' i B e r lin g s k e T id e n d e. B e sty re lse : G ro s s e re r A a g e H e m p e l, G o th e rs g a d e 101, s a g fø re r, ca n d. ju r. E r i k E m il B e c k e r, N ø rre g a d e 33, d ir e k t ø r K a j A lfr e d C la u s e n, Ø ste r A llé 27, g ro s se re r E r i k S c h o u H e n iu s, S tra n d g a d e 14, a lle a f K ø b e n h a v n. F o r r e t n in g s fø re r: N æ v n te A a. H e m p e l. S e lsk a b e t tegnes a f to m e d le m m e r a f b e s ty re ls e n i fo r e n in g ; v e d a fh æ n d e ls e og p a n t sæ tn in g a f fast e je n d o m a f den s a m le d e b e sty re lse. E n e p r o k u r a e r m e d delt: A age H em pel. R e g is te r-n u m m e r : Scotlite- Dan A/S (Dan-Reflex A IS ). U n d e r dette n a v n d r iv e r D a n - R e fle x A S t illig e v ir k s o m h e d som bestem t i dette s e ls k a b s vedtæ g te r, h v o r t il h e n v is e s (reg.-n r ). U n d e r 10. m aj e r opta g e t som : R e g is te r-n u m m e r : D ansk M askinlloyd A/S, h v is fo r m å l e r at d r iv e h a n d e l, r e e k s p o rt og t r a n s it f o r re tn in g e r. S e lsk a b e t d r iv e r t illig e v ir k s o m h e d u n d e r n a v n : A k t ie s e l sk a b e t G le n h a r d (D a n s k M a s k in llo y d A S ) (re g.-n r ). S e lsk a b e t, d e r t id lig e r e h a r væ re t re g is tr e r e t u n d e r n a v n e t A k tie s e ls k a b e t G le n h a r d (reg.-n r ), h a r h o v e d k o n t o r på F r e d e r ik s b e r g ; dets v e d tæ g te r e r a f 29. s e p te m b e r 1949 m e d æ n d r in g e r a f 2. o k to b e r D e n te g n e d e a k tie k a p ita l u d g ø r kr., fo r d e lt i a k t ie r p å 1000 kr. A k t ie k a p it a le n er fu ld t in d b e ta lt. H v e r t a k tie b e lø b på 1000 k r. g iv e r 1 stem m e. A k t ie r n e ly d e r p å n a v n. V e d o v e rd ra g e ls e a f a k t ie r t il ik k e - a k tio n æ r e r h a r de ø v rig e a k tio n æ r e r fo r k ø b s r e t e fte r de i v e d tæ g te rn es 3 g iv n e re g le r. B e k e n d t g ø re lse t il a k tio n æ r e r n e s k e r v e d a n b e fa le t b re v. B e s ty re ls e : G ro s s e re r H e lm u t K u r t S ie g fr ie d G le n d o r f, S tr a n d b o u le v a r d 02 B, g ro s s e re r J a c o b C h r is t ia n Ip la n d, F r e d e r ik s s u n d s v e j 291, d is p o n e n t P e r G östa L a r s s o n, S to k ro se v e j 7, a lle a f K ø b e n h a v n, in g e n iø r F r ie d e r ic h O s k a r M a r t in Mo~ ra d, K la m p e n b o r g v e j 13, b o g h o ld e r F r a n s J o h n s e n H a r d e r, O r d r u p v e j 101, C h a r lo tte n lu n d, D ir e k t io n : N æ v n te H. K. S. G le n d o r f, J. C. I p la n d. S e lsk a b e t tegnes a f to m e d le m m e r a f b e s ty re ls e n i fo r e n in g e lle r a f en d ir e k t ø r i f o r e n in g m ed et m e d le m a f b e s ty re ls e n ; 193 v e d a fh æ n d e ls e og p a n ts æ tn in g a f fast e je n d o m a f d e n s a m le d e b e sty re lse. R e g is te r-n u m m e r : Aktieselskabet Glenhard (Dansk M askinlloyd A/S). U n d e r dette n a v n d r iv e r D a n s k M a s k in llo y d A / S t illig e v i r k s o m h e d som b e stem t i d e tte s e ls k a b s vedtæ g te r, h v o r t il h e n v is e s (re g.-n r ). U n d e r 14. m aj e r o p ta g e t som : R e g is te r -n u m m e r : A / S H a n dels-kompagniet T h e o k ru m a, h v is fo r m å l e r at d r iv e h a n d e l og a n d e n d e rm e d i fo r b in d e ls e stå e n d e v ir k s o m h ed, h e r u n d e r le tte re in d u s t r i og iø v - r ig t at a n b r in g e k a p it a l e fte r b e s ty r e l sens sk ø n. S e lsk a b e t h a r h o v e d k o n t o r i S ø lle r ø tl k o m m u n e ; dets v e d tæ g te r er a f 15. m a rts D e n te g n e d e a k t ie k a p it a l u d g ø r kr., h v o r a f kr. o r d in æ r e a k t ie r o g k r. p r æ fe r e n c e a k tie r m e d re t t il fo r lo d s k u m u la tiv t u d b y tte og fo r lo d s d æ k n in g i tilfæ ld e a f s e lsk a b e ts l i k v i d a tio n e lle r k o n k u r s, fo r d e lt i a k tie r på 1000 og kr. A k t ie k a p it a le n er fu ld t in d b e ta lt. E f t e r 3 m å n e d e rs n o t e r in g s t id g iv e r h v e r t o r d in æ r t a k tie b e lø b p å 1000 kr. 1 ste m m e og h v e rt p r æ fe r e n c e a k tie b e lø b p å 1000 k r. g i v e r 20 ste m m e r. A k t ie r n e ly d e r p å n a v n. V e d o v e rd ra g e ls e a f a k t ie r h a r de ø v r ig e a k tio n æ r e r fo r k ø b s r e t e fte r de i v e d tæ g te rn e s 3 g iv n e re g le r. B e k e n d tg ø re ls e t i l a k tio n æ r e r n e s k e r i B e r lin g s k e T id e n d e e lle r v e d a n b e fa le t b re v. S e lsk a b e ts s tifte r e er: D ir e k t ø r J e n s J ø r g e n K r u s e M a d s e n, d ir e k t ø r E ls e M a d s e n, begge a f Ø verø d v e j 58, H o lte, d ir e k t ø r C la u s A x e l K ru s e -M a d s e n, P a læ g a d e 6, K ø b e n h a v n, d e r t illig e u d g ø r b e s ty re ls e n m e d fø rs tn æ v n te som fo r m a n d. D ir e k t io n : N æ v n te J. J. K. M a d s e n. S e l sk a b e t te gnes a f b e s ty re ls e n s fo r m a n d e lle r a f en d ir e k t ø r ; v e d a fh æ n d e ls e og p a n ts æ tn in g a f fast e je n d o m a f d e n s a m le d e b e sty re lse. R e g is te r -n u m m e r : A/S Ole M ølg aard, h v is fo r m å l e r at d r iv e h a n d e ls v ir k s o m h e d. S e lsk a b e t h a r h o v e d k o n t o r i R a n d e rs ; dets v e d tæ g te r e r a f 24. m a rts D e n te g n e d e a k t ie k a p it a l u d g ø r kr., fo r d e lt i a k tie r på 1000, 4000 og 8000 kr. A k -

16 194 t ie k a p it a le n e r fu ld t in d b e ta lt, d e ls k o n ta n t, d e ls i a n d r e v æ r d ie r. H v e r t a k tie b e lø b p å 1000 k r. g iv e r 1 stem m e. A k t ie r n e ly d e r p å n a v n. V e d o v e r d r a g e lse a f a k t ie r t i l ik k e - a k t io n æ r e r b o rts e t fr a o v e r d r a g e ls e t i l en a k t io n æ rs æ g te fæ lle e lle r liv s a r v in g e r h a r de ø v r ig e a k t io n æ r e r fo r k ø b s r e t e fte r de i v e d tæ g te rn e s 3 g iv n e re g le r. B e k e n d t g ø r e ls e t i l a k tio n æ r e r n e s k e r v e d a n b e fa le t b r e v t il d e n o te r e d e a k tio n æ r e r. S e lsk a b e ts s tifte r e er: G ro s s e re r A n e K a t r in e M ø lg a a r d, R e g is te r - n u m m e r : H O N I C O A/S, h v is fo r m å l e r at d r iv e f a b r ik a tio n o g h a n d e l. S e lsk a b e t h a r h o v e d k o n t o r p å F r e d e r ik s b e r g ; dets v e d tæ g te r e r a f 14. fe b r u a r D e n te g n e d e a k t ie k a p it a l u d g ø r kr., fo r d e lt i a k t ie r p å 1000 k r. A k t ie k a p i ta le n e r fu ld t in d b e ta lt. H v e r t a k t ie b e lø b p å k r. g iv e r 1 stem m e. A k t ie r n e ly d e r p å n a v n. A k t ie r n e e r ik k e o m s æ tn in g s p a p ir e r. V e d sa lg a f a k t ie r h a r d e ø v r ig e a k t io n æ r e r f o r k ø b s re t. B e k e n d t g ø r e ls e t i l a k tio n æ r e r n e s k e r v e d a n b e fa le t b re v. S e l s k a b e ts s tifte r e er: F a b r ik a n t, fr u D a g n y S o fie H a n s e n N ie ls e n, A m a g e r F æ lle d v e j 14, fa b r ik a n t C a r s te n U r b a n H o ff-je s s e n, Ira n v e j 17, begge a f K ø b e n h a v n, g r o s s e r e r O tte P r e b e n W u lf f M ø lle r, R y g a a r d s A llé 6 A, H e lle r u p, d e r t illig e u d g ø r b e s ty re ls e n. S e lsk a b e t te g n e s a f fa b r ik a n t, fr u D a g n y S o fie H a n s e n N ie ls e n e lle r a f fa b r ik a n t C a r s te n U r b a n H o ff-je s s e n ; v e d a fh æ n d e ls e og p a n ts æ tn in g a f fa st e je n d o m a f d e n s a m le d e b e s ty re ls e. R e g is te r - n u m m e r : U D D E H O L M A/S, h v is fo r m å l e r at d r iv e h a n d e l o g fa b r ik a t io n sa m t d e rm e d beslæ g tet v ir k s o m h e d h e r u n d e r in v e s t e r in g e fte r b e s ty re ls e n s sk ø n. S e lsk a b e t b a r h o v e d k o n t o r i K ø b e n h a v n ; dets v e d tæ g te r e r a f 14. ja n u a r D e n te g n e d e a k t ie k a p it a l u d g ø r kr., fo r d e lt i a k t ie r p å 100 kr. A k t ie k a p it a le n e r fu ld t in d b e ta lt. H v e r t a k tie b e lø b p å 100 k r. g iv e r 1 ste m m e. A k t ie r n e ly d e r p å n a v n. O v e r d r a g e ls e a f a k t ie r u d e n fo r s t ift e r n es k r e d s k a n k u n ske m e d b e s ty r e l sen s sa m ty k k e. B e k e n d tg ø r e ls e t i l a k t io n æ r e r n e s k e r i B e r lin g s k e T i d e n d e o g v e d b re v. S e lsk a b e ts s t if te re e r: D ir e k t ø r P e e r L e i f T h o r k i ld S v e n d s e n, f r u E t h e l A lv il d a S v e n d sen, begge a f B e lla h ø jv e j 151, h ø je s te re ts L. V o ld g a d e 10, b a n k d ir e k t ø r L u d v ig V a ld e m a r K r o g h, K ir k e g a d e 3, la n d s r e ts s a g fø re r E i n a r J ø rg e n s e n, H o u - s a g fø r e r O le T o r r i l d N e e l, B re d g a d e m e d e n 12, a lle a f R a n d e r s, d e r t illig e 67, a lle a f K ø b e n h a v n. B e s ty re ls e : u d g ø r b e s ty re ls e n. D ir e k t ø r : N æ v n te N æ v n te P. L. T h. S v e n d s e n, O. T. N e e l A. K. M ø lg a a r d. S e lsk a b e t te g n e s a f to sa m t d ir e k t ø r J o n a s H e r le n iu s, R å d a, m e d le m m e r a f b e s ty re ls e n i fo r e n in g S v e rig e. D ir e k t io n : N æ v n te P. L. T h. e lle r a f d ir e k t ø r e n ; v e d a fh æ n d e ls e og S v e n d se n. Selskabet: te g n e s a f to m e d p a n ts æ tn in g a f fa s t e je n d o m a f d e n le m m e r a f b e s ty re ls e n i fo r e n in g e lle r s a m le d e b e s ty re ls e. E n e p r o k u r a e r a f en d ir e k t ø r ; v e d a fh æ n d e ls e og m e d d e lt: A n e M a r ie M ø lg a a r d og N ie ls O v e M ø lg a a r d. p a n ts æ tn in g a f fa st e je n d o m sa m led e b estyrelse. a f den U n d e r 16. m aj e r o p ta g e t so m : R e g is te r - n u m m e r : O m n ia D a iry Products Ltd. A/S, h v is f o r m å l e r at d r iv e h a n d e l m e d in d u s t r i- og la n d b r u g s p r o d u k t e r. S e ls k a b e t d r i v e r t illig e v ir k s o m h e d u n d e r n a v n : O m n ia, I m p o r t & E x p o r t A /S ( O m n ia D a ir y P r o d u c t s L t d. A / S ) (reg.- n r ). S e lsk a b e t, d e r t id lig e r e h a r v æ re t r e g is t r e r e t u n d e r n a v n e n e : O m n ia E x p o r t A / S (re g.-n r ) o g O m n ia, D a n s k O s te k o m p a g n i, A / S (re g.-n r ) h a r h o v e d k o n t o r i K ø b e n h a v n ; d e ts v e d tæ g te r e r a f 25. a p r il 1934 m e d æ n d r in g e r sen est a f 15. f e b r u a r D e n te g n e d e a k t ie k a p it a l u d g ø r k r., f o r d e lt i a k t ie r p å 500 o g 1000 k r. A k t ie k a p i ta le n e r f u ld t in d b e ta lt. H v e r t a k tie b e lø b p å 500 g iv e r 1 ste m m e e fte r 3 m å n e d e r s n o t e r in g s t id. A k t ie r n e ly d e r p å n a v n. V e d e n h v e r f r i v i l l i g e lle r tv u n g e n o v e r d r a g e ls e a f a k t ie r h a r s e ls k a b e t fo r k ø b s r e t e fte r d e i v e d tæ g te rn e s 5 g iv n e re g le r. B e k e n d t g ø re ls e t i l a k tio n æ r e r n e s k e r v e d a n b e fa le t b re v. B e s ty r e ls e : G ro s s e re r H e n n in g S c h iø tz, L in d e v e j 12 B, la n d s r e ts s a g fø r e r E r i k P o n t o p p id a n, V e s tre B o u le v a r d 38, b e gge a f K ø b e n h a v n, m e je r ib e s t y r e r A a g e J e n s e n, L in d e r u m p r. S in d a l, g å r d e je r T h o m a s

17 195 D r iv s h o lm, T o ft e g a a r d p r. V re n s te d, d ir e k t ø r E d v in F r a n t s R e in h o lt S ø re n sen, S te n stru p, J y lla n d. S e lsk a b e t tegnes a f to m e d le m m e r a f b e s ty r e l sen i fo r e n in g ; v e d a fh æ n d e ls e og p a n ts æ tn in g a f fa st e je n d o m a f d e n sa m le d e b e sty re lse. P r o k u r a e r m e d d e lt: V ilf r e d B a k k e n L a u r id s e n og B e n t J ø rg e n s e n h v e r fo r sig. R e g is te r-n u m m e r : Jutland Canners Ltd. A/S (A/S Aarhus Flæskeh a l). U n d e r d e tte n a v n d r iv e r A / S A a r h u s F J æ s k e h a l t illig e v ir k s o m h e d som bestem t i dette selsk ab s vedtæ g ter, h v o r t il h e n v is e s (re g.-n r ). R e g is te r-n u m m e r : Revisor K a rl Pors, Jydsk Bogførings Aktieselskab, h v is fo r m å l e r at d r iv e b o g fø rin g s -, r e v is io n s - og k o n s u le n t v ir k so m h e d. S e lsk a b e t h a r h o v e d k o n t o r i A a b y h ø j, A a b y k o m m u n e ; dets v e d tæ gter e r a f 1. n o v e m b e r 1951 o g 10. a p r il D e n te g n e d e a k t ie k a p it a l u d g ø r kr., fo r d e lt i a k tie r p å 500, 1500 og 2500 k r. A k t ie k a p it a le n e r fu ld t in d b e ta lt, d e ls k o n ta n t, d e ls i a n d r e v æ rd ie r. H v e r t n o te re t a k tie b e lø b p å 500 k r. g iv e r 1 stem m e. A k tie r n e ly d e r p å n a v n. B e k e n d tg ø r e ls e t il a k tio n æ r e r n e s k e r v e d a n b e fa le t brev. S e lsk a b e ts s tifte r e e r: R e v is o r K a r l E r n s t P e te r P o r s, f r u E lis a b e t h H e d w ig A n n e P o r s, begge a f I. P. Jaso b se n sv e j 48, A a b y h ø j, s k r æ d d e r m e ste r Je n s P e te r P o r s, B r o b a lle p r. N o r d b o r g, d e r t illig e u d g ø r b e s ty r e l sen m e d fø rs tn æ v n te som fo r m a n d. D ir e k t ø r : N æ v n te K. E. P. P o r s. S e l sk a b e t tegnes a f b e s ty re ls e n s fo r m a n d i fo r e n in g m e d et m e d le m a f b e s ty r e l sen e lle r a f d ir e k t ø r e n a le n e ; v e d a f h æ n d e ls e og p a n ts æ tn in g a f fa st e je n do m a f den sam led e bestyrelse. R e g is te r -n u m m e r : A/S B. A ag aard og C o., h v is fo r m å l e r at d r iv e h a n d e l. S e lsk a b e t h a r h o v e d k o n to r i N ø r r e s u n d b y ; dets v e d tæ g te r e r a f 1. d e c e m b e r 1951 m e d æ n d r in g e r a f 15. ja n u a r og 1. a p r il D e n te g n e d e a k t ie k a p it a l u d g ø r k r., fo r d e lt i a k tie r p å 100 k r. A k t ie k a p i ta le n e r f u ld t in d b e ta lt. H v e r t a k tie b e lø b p å 100 k r. g iv e r 1 stem m e. A k tie r n e ly d e r p å n a v n. V e d o v e r d r a gelse a f a k tie r h a r s e ls k a b e ts s tifte re, sålæ n g e d is s e e r a k tio n æ r e r i s e ls k a bet, s u b s id iæ r t selsk a b e t, fo r k ø b s r e t e fte r de i v e d tæ g te rn e s 3 g iv n e re g le r. B e k e n d tg ø r e ls e t i l a k tio n æ r e r n e s k e r v e d a n b e fa le t b re v. S e lsk a b e ts s tifte r e er: K ø b m a n d B e n t H o s tr u p A a g a a rd, H a s s e ris v e j 158, H a s s e r is p r. A a lb o r g, s a g fø r e rfu ld m æ g tig, c a n d. ju r. L e i f J ø r g e n Q v o r t r u p, Ø s te ra a 6, A a lb o r g, la n d s r e t s s a g fø r e r K a r l Q v o r tr u p, V e s te rp o rt, K ø b e n h a v n. B e s ty re ls e : N æ v n te L. L. Q v o r t r u p, K. Q v o r t r u p sa m t f r u K a r e n A a g a a rd, H a s s e ris v e j 158, H a s s e ris p r. A a lb o r g. S e lsk a b e t te gnes d e r u n d e r v e d a f h æ n d e ls e og p a n ts æ tn in g a f fa s t e je n d o m a f to m e d le m m e r a f b e s ty r e l sen i fo r e n in g. E n e p r o k u r a e r m e d d e lt: B e n t H o s t r u p A a g a a r d o g L e i f J ø r g e n Q v o r tr u p. R e g is te r -n u m m e r : Aktieselskabet af 17. oktober 1951, h v is f o r m å l e r at n y o p fø r e o g d r iv e h a n d e l m e d e je n d o m m e. S e lsk a b e t h a r h o v e d k o n t o r i K ø b e n h a v n ; d e ts v e d tæ g te r e r a f 17. o k to b e r D e n te g n e d e a k t ie k a p it a l u d g ø r k r., fo r d e lt i a k t ie r p å 500 k r. A k t ie k a p it a le n e r fu ld t in d b e ta lt. H v e r t a k tie b e lø b p å 500 k r. g iv e r 1 ste m m e. A k t ie r n e l y d e r p å n a v n. B e k e n d tg ø r e ls e t i l a k t io n æ re rn e s k e r v e d a n b e fa le t b re v. S e l sk a b e ts s tifte r e e r: M u r e r m e s te r A a g e In g e m a n n S ø re n s e n, N y g a a r d s v e j 17, b lik k e n s la g e r E m il C h r is t ia n H a n s e n, P ræ s tø v e j 63, b lik k e n s la g e r O v e E d v a rd A s t r u p F r e d e r ik s e n, N y g a a r d s v e j 33, a lle a f N æ stv e d, firm a e t B. W it t - m a a c k & F r. C h r is t o ffe r s e n, H ø je S k o d s b o rg v e j 20, S k o d s b o rg, firm a e t L iit z h ø f t C h r is t ia n s e n, R y g a a r d s a llé 5, c iv ilin g e n iø r K n u d R u d o lp h B u h i, S vejagervej 44, begge af H e lle ru p, in s ta lla tø r R u d o lp h A a r ø - H a n s e n, N ø r r e v o ld g a d e 27, m a le r m e s te r P e r T h o m a s K r is te n s e n, G a a s e u rtv e j 12, begge a f K ø b e n h a v n, b lik k e n s la g e r m e s te r J u liu s T o r s t e in H a a g e r u p, K ild e v e j 14, G lo s tr u p. B e s ty re ls e : N æ v n te K. R. B u h i ( fo r m a n d ), A. I. S ø re n s e n sam t s n e d k e r m e s te r C h r is t ia n B ø rg e L v tz - h ø ft C h r is t ia n s e n, R y g a a r d s a llé 5, H e lle r u p. S e lsk a b e t te g n e s a f to m e d le m m e r a f b e s ty re ls e n i fo r e n in g ; v e d a fh æ n d e ls e og p a n ts æ tn in g a f fa st e je n d o m a f b e s ty re ls e n s fo r m a n d i fo r e n in g m e d to m e d le m m e r a f b e s ty re lse n.

18 196 R e g is te r - n u m m e r : Danske Hønseriers K yllin g e ek sp orl A/S, h v is f o r m å l e r at d r iv e e k s p o r t h a n d e l m e d d a g g a m le k y llin g e r sa m t s a lg a f a lle r e k v is it t e r, d e r b ru g e s i h ø n s e h o ld, sam t evt. salg af slagtef.jerkræ, k y l lin g e r o g æg. S e ls k a b e t h a r h o v e d k o n to r i K o r s ø r ; d e ts v e d tæ g te r e r a f 9. ja n u a r D e n te g n e d e a k t ie k a p it a l u d g ø r k r., f o r d e lt i a k t ie r p å 500 k r. A k t ie k a p it a le n e r fu ld t in d b e ta lt. H v e r t a k tie b e lø b p å 500 k r. g iv e r 1 ste m m e. A k t ie r n e ly d e r p å n a v n. O v e r d r a g e ls e a f a k tie r, d e r k u n k a n sk e t i l h ø n s e r ie je r e, k a n k u n sk e m e d b e s ty re ls e n s s a m ty k k e e fte r d e i v e d tæ g te rn e s 3 g iv n e re g le r. B e k e n d tg ø r e ls e t i l a k tio n æ r e r n e s k e r v e d b re v. S e lsk a b e ts s tifte r e e r: E k s p o r t ø r B y r g e T r o lle S ø re n s e n, K o r s ø r, h ø n s e r ie je r s k e I n g e r H e lg a F u n c h T h o m s e n, h ø n s e r ie je r N ie ls C h r is t ia n N ie ls e n, begge a f S la g e lse, h ø n s e r ie je r T o r b e n T r o ll e S ø re n s e n, E ft e r a a r s v e j 12, C h a r lo t t e n lu n d. B e s t y r e ls e : N æ v n te B. T. S ø re n s e n sa m t h ø n s e r ie je r N ie ls A n t o n M a d s e n, T a a s t r u p, p r o p r ie t æ r N ie ls V is s in g J ø rg e n s e n, A m a lie g a a r d, H a v n d a l, h ø n s e r ie je r P e t e r C h r is t ia n P e d e r s e n, V r a a, h ø n s e r ie je r I n g v a ld L a u r it s H a n s e n, S k a m b y. D ir e k t ø r : N æ v n te B. T. S ø re n s e n. S e ls k a b e t te g n es a f to m e d le m m e r a f b e s ty re ls e n i fo r e n in g e lle r a f d ir e k t ø r e n ; v e d a f h æ n d e ls e og p a n ts æ tn in g a f fa s t e je n d o m a f to m e d le m m e r a f b e s ty re ls e n i fo r e n in g m e d d ir e k t ø r e n. R e g is te r - n u m m e r : T e e n y M odels A/S, h v is f o r m å l e r f a b r ik a t io n o g h a n d e l e n g ro s m e d k o n f e k tio n. S e ls k a b e t h a r h o v e d k o n t o r i K ø b e n h a v n ; d e ts v e d tæ g te r e r a f 21. m a rts og 2. m a j D e n te g n e d e a k t ie k a p it a l u d g ø r k r. f o r d e lt i a k t ie r p å 500 o g 2000 k r. A k t ie k a p i ta le n e r f u ld t in d b e ta lt. H v e r t a k t ie b e lø b p å 500 k r. g iv e r 1 ste m m e. A k tie r n e ly d e r p å n a v n. A k t ie r n e e r ik k e o m s æ tn in g s p a p ir e r. V e d s a lg a f a k t ie r h a r d e ø v r ig e a k t io n æ r e r fo r k ø b s r e t e fte r d e i v e d tæ g te rn e s 3 g iv n e r e g le r. B e k e n d t g ø r e ls e t i l a k tio n æ r e r n e s k e r v e d a n b e fa le t b re v. S e lsk a b e ts s tifte r e e r: F r u O d a E lis a b e t h J a k o b sen, fr ø k e n U l la Ire n e J a k o b s e n, begge a f A n c h e r s v e j 1, g r o s s e r e r J o h n V a lle b o M a d s e n, d is p o n e n t J a k o b R a s m u s R u d o lf V a lle b o M a d s e n, begge a f K r ø y e r s v e j 24, a lle a f K la m p e n b o r g. B e s ty re ls e : N æ v n te O. E. Ja k o b s e n, U. I. J a k o b s e n, J. V. M a d s e n sa m t f r u P a u la M a d s e n, K r ø y e r s v e j 24, K la m p e n b o r g. S e lsk a b e t te g n e s d e r u n d e r v e d a fh æ n d e ls e og p a n ts æ tn in g a f fast e je n d o m - a f to m e d le m m e r a f b e s ty r e ls e n i fo r e n in g. U n d e r 17. m a j er o p ta g e t som : R e g is te r - n u m m e r : B iihler & Fisch e r A/S, h v is fo r m å l e r at d r iv e h a n d e l sam t e fte r b e s ty re ls e n s s k ø n h e rm e d i fo r b in d e ls e stå e n d e v i r k so m h e d. S e lsk a b e t h a r h o v e d k o n t o r i K ø b e n h a v n ; dets v e d tæ g te r e r a f 1. fe b r u a r D e n te g n e d e a k t ie k a p it a l u d g ø r k r., fo r d e lt i a k tie r p å 500, 1000 o g 4000 k r. A k t ie k a p it a le n e r fu ld t in d b e ta lt. H v e r t a k tie b e lø b p å 500 k r. g iv e r 1 ste m m e e fte r 3 m å n e d e rs n o te r in g s tid. A k t ie r n e ly d e r p å n a v n. A k t ie r n e er ik k e o m sæ t n in g s p a p ir e r. B e k e n d t g ø r e ls e t i l a k tio n æ r e r n e s k e r v e d a n b e fa le t b re v. S e lsk a b e ts s tifte r e er: D ir e k t ø r R u d o lf C h r is t ia n B iih le r, D r o tn in g g a ta n 71, G ö te b o rg, v io lin b y g g e r E d m u n d P a u li M e r lin g, fr u G e r tr u d M a r g a r e th e M e r lin g, begge a f V e s te rg a d e 3, g ro s s e re r S v e n F is c h e r, S ilk e g a d e 7, a lle a f K ø b e n h a v n. B e s ty re ls e : N æ v n te R. C. B iih le r, E. P. M e r lin g, S. F is c h e r sam t la n d s r e t s s a g fø r e r F r a n z E d m u n d G ie r s in g, V e s te r S ø g a d e 46, K ø b e n h a v n. S e lsk a b e t te g n e s a f tr e m e d le m m e r a f b e s ty re ls e n i fo r e n in g ; v e d a fh æ n d e lse o g p a n ts æ tn in g a f fa st e je n d o m a f d e n s a m le d e b e s ty re ls e. R e g is te r - n u m m e r : D e hvide Busser, Odense Turistbus, Transport A/S, h v is fo r m å l e r at d r iv e t u r is t k ø r s e l m e d b ile r h e r u n d e r også r e js e b u r e a u v ir k s o m h e d sa m t e n h v e r a n d e n fo r m fo r e rh v e rv s m æ s s ig b ilk ø r s e l. S e lsk a b e t, d e r t id lig e r e h a r v æ re t r e g is tr e r e t u n d e r n a v n e t O d e n se T u r is t b u s, T r a n s p o r t A / S (re g.-n r ), h a r h o v e d k o n t o r i O d e n se ; dets v e d tæ g te r e r a f 22. fe b r u a r 1949 m e d æ n d r in g e r sen est a f 26. m a rts D e n te g n e d e a k t ie k a p it a l u d g ø r k r., fo r d e lt i a k t ie r p å 125, 250 o g 500 k r. A k t ie k a p it a le n e r fu ld t in d b e ta lt. H v e r t a k tie b e lø b p å 125 kr. g iv e r 1 ste m m e e fte r 4 m å n e d e rs nofe r in g s t id. A k t ie r n e ly d e r på n a v n.

19 B e k e n d tg ø re ls e t il a k tio n æ r e r n e s k e r ved a n b e fa le t b rev. B e sty re lse: D ir e k tø r P e te r E m il W e n ø ( fo r m a n d ), L a n g e lin ie 173, d ir e k t ø r K n u d N ie l sen, K la re g a d e 29, d ir e k t ø r N ie ls J a co b K n u d s e n G r a u s lu n d, K la re g a d e 27, fo r r e t n in g s fø r e r C h r is t ia n A u g u st M a d sen, S k ib h u s v e j 71, a lle a f O d e n se, p r o p r ie tæ r Je n s P e d e rs e n, D y r u p - gaard pr. F ru e n s Bøge. S elskab et tegnes a f b e s ty re ls e n s fo r m a n d i fo r e n in g m ed et m e d le m a f b e s ty re ls e n ; v e d a f h æ n d e lse o g p a n ts æ tn in g a f fast e je n d o m a f b e s ty re ls e n s fo r m a n d i f o r e n in g m ed to m e d le m m e r a f b e s ty r e l sen. R e g is te r-n u m m e r : Birkuin asie fabrik A/S, h v is fo r m å l er f a b r i k a tio n a f ost. S e lsk a b e t h a r h o v e d k o n t o r i K ø b e n h a v n ; dets v e d tæ g te r er a f 28. d e c e m b e r 1951 og 13. m a rts D e n te g n e d e a k t ie k a p it a l u d g ø r kr., fo r d e lt i a k t ie r p å 1000 kr. A k t ie k a p it a le n e r fu ld t in d b e ta lt, d e ls k o n ta n t, d e ls i a n d r e v æ rd ie r. H v e rt a k tie b e lø b på 500 k r. g iv e r 1 stem m e. A k t ie r n e ly d e r på ih æ n d e h a v e re n. B e k e n d tg ø re ls e t il a k tio n æ r e r n e s k e r 1 B e r lin g s k e T id e n d e. S e lsk a b e ts s tifte re er: S. E. A lb e r t u s A S, R ib e g a d e 4, K ø b e n h a v n, fr u M a r g it E lli n o r A lb e rtu s, d ir e k t ø r S v e n d E r i k A lb e rtu s, begge a f S tig a a rd s v e j 6, H e lle r u p. B e s ty re ls e : N æ v n te M. E. A lb e rtu s, S. E. A lb e r t u s sam t k a p ta jn G u sta v A d o lf A lb e rtu s, S tig a a rd s v e j 6, H e lle r u p. S e lsk a b e t te g n e s a f to m e d le m m e r a f b e s ty re ls e n i fo r e n in g ; ved a fh æ n d e ls e og p a n ts æ tn in g a f fast ejen d om a f den sam led e bestyrelse. R e g is te r-n u m m e r : Codan E x p o rt & Import A/S, h v is fo r m å l e r at d r iv e h a n d e l, fa b r ik a t io n, s p e d itio n og fin a n c ie r in g. S e lsk a b e t h a r h o v e d k o n t o r i K ø b e n h a v n ; dets v e d tæ g te r e r a f 4. m a rts og 20. a p r il D e n te g n e d e a k tie k a p it a l u d g ø r kr., fo r d e lt i a k t ie r p å 500 o g 2000 k r. A f a k tie k a p it a le n e r in d b e ta lt 5000 kr.; det re s te re n d e b e lø b in d b e ta le s senest d e n 24. fe b r u a r H v e r t a k tie b e lø b på 500 k r. g iv e r 1 ste m m e e fte r 2 m å n e d e rs n o te r in g s tid. A k t ie r n e ly d e r på n a v n. A k t ie r n e e r ik k e o m sæ t n in g s p a p ir e r. V e d sa lg a f a k t ie r h a r de ø v r ig e a k tio n æ r e r fo r k ø b s r e t e fte r 197 de i v e d tæ g te rn e s 3 g iv n e re g le r. B e k e n d tg ø re ls e t i l a k tio n æ r e r n e s k e r ved a n b e fa le t b re v. S e lsk a b e ts s tifte r e er: G ro s s e re r O le G ilb e, g ro s s e re r C h r is t ia n K a y h ø j H o ls t, begge a f Goth e rsg a d e 32, t y p o g r a f F r i t s T r a u g o t N ie ls e n, A a g a d e 118, a lle a f K ø b e n h a v n, d e r t illig e u d g ø r b e s ty re ls e n. D ir e k t ø r : N æ v n te O. G ilb e. S e lsk a b e t tegnes d e r u n d e r ved a fh æ n d e ls e og p a n ts æ tn in g a f fast e je n d o m a f d e n s a m le d e b e sty re lse. E n e p r o k u r a er m e d d e lt: O le G ilb e. R e g is te r-n u m m e r : A/S Nielta M etalvarer, h v is fo r m å l e r at d r iv e m e ta lin d u s tr i. S e lsk a b e t h a r h o v e d k o n t o r i G e n to fte ; dets v e d tæ g te r e r a f 27. j u li o g 19. d e c e m b e r D e n te g n e d e a k t ie k a p it a l u d g ø r kr., fo r d e lt i a k t ie r p å 500 k r. A k t ie k a p i ta le n e r fu ld t in d b e ta lt, d e ls k o n ta n t, d e ls i a n d r e v æ rd ie r. H v e r t a k t ie b e lø b p å 500 k r. g iv e r 1 stem m e. A k tie r n e ly d e r p å ih æ n d e h a v e re n. B e k e n d tg ø re ls e t i l a k tio n æ r e r n e s k e r i B e r lin g s k e T id e n d e sam t v e d a n b e fa le t b re v t il de n o te re d e a k tio n æ re r. S e lsk a b e ts s tifte r e er: F a b r ik a n t J o h a n n e s T a n d r u p, P la n te v e j 29, S ø b o rg, fa b r ik a n t N ie ls M a n u e l N ie ls e n, H e lle r u p v e j 69, H e lle r u p, fa b r ik a n t V ig g o B je rre g a a r d N ie ls e n, L y n g b y v e j 421, K ø b e n h a v n, d e r t illig e u d g ø r b e s ty re lse n. S e lsk a b e t te g n e s d e r u n d e r v ed a fh æ n d e ls e og p a n ts æ tn in g a f fa st e je n d o m a f d e n s a m le d e b e sty re lse. U n d e r 19. m aj er o p ta g e t som : R e g is te r - n u m m e r : A/S Aulo- Gaarden, S k an d e rb org, h v is fo r m å l e r at fo r h a n d le m o to r k ø r e tø je r og t i l b e h ø r h e r t il sam t at d r iv e a u to r e p a r a tio n s v æ rk s te d. S e lsk a b e t h a r h o v e d k o n t o r i S k a n d e r b o r g ; d e ts v e d tæ g te r e r a f 29. n o v e m b e r 1951 og 19. a p r il D e n te g n e d e a k t ie k a p it a l u d g ø r k r., h v o r a f k r. e r A a k t ie r o g k r. e r B -a k tie r. A - a k tie r n e h a r re t t il 6 p c t. fo r lo d s u d b y tte og fo r lo d s d æ k n in g i tilfæ ld e a f s e ls k a b e ts lik v id a t io n. A k t ie k a p i ta le n, d e r e r fo r d e lt i a k t ie r p å 1000 kr., e r fu ld t in d b e ta lt, d e ls k o n ta n t, d e ls i a n d r e v æ rd ie r. H v e r t B -a k tie - b e lø b p å 1000 k r. g iv e r 1 ste m m e e fte r 1 m å n e d s n o te r in g s tid. A - a k tie r n e

20 198 h a r in g e n ste m m e re t. A k t ie r n e ly d e r d o m a f en d ir e k t ø r e lle r a f d e n p å n a v n. A k t ie r n e e r ik k e o m sæ t sam led e b estyrelse. n in g s p a p ir e r. O v e r d r a g e ls e a f B - a k t ie r R e g is te r - n u m m e r : A/S Gruk a n b o rts e t fr a o v e r g a n g t i l a n d r e tex, h v is fo r m å l e r at d r iv e h a n d e l B - a k t io n æ r e r e lle r v e d d ø d t i l en a k og in d u s t r i. S e lsk a b e t b a r h o v e d k o n tio n æ r s e n k e e lle r liv s a r v in g e r k u n t o r i G e n to fte k o m m u n e ; dets v e d tæ g ske m e d b e s ty re ls e n s s a m ty k k e, og te r e r a f 2. a p r il o g 5. m aj D e n b e s ty re ls e n h a r p å s e ls k a b e ts v e g n e te g n e d e a k t ie k a p it a l u d g ø r kr., fo r k ø b s r e t e fte r de i v e d tæ g te rn e s fo r d e lt i a k t ie r p å 250 og 1000 k r. A k 6 o g 7 g iv n e re g le r. A - a k tie r n e er t ie k a p it a le n e r fu ld t in d b e ta lt. H v e r t f r it o m sæ tte lig e. A - a k t ie r n e e r in d a k tie b e lø b p å 250 k r. g iv e r 1 stem m e. lø s e lig e e fte r d e i v e d tæ g te rn e s 5 A k t ie r n e ly d e r p å n a v n. V e d o v e r g iv n e re g le r. D e a u t o fo r h a n d le r J o d ra g e ls e a f a k t ie r h a r b e s ty re ls e n f o r h a n n e s L a r s e n t ilh ø r e n d e B - a k t ie r e r k ø b s re t e fte r d e i v e d tæ g te rn e s 3 t i l et b e lø b a f k r. in d lø s e lig e g iv n e r e g le r. B e k e n d tg ø r e ls e t i l a k jfr. v e d tæ g te rn e s 8. B e k e n d t g ø r e ls e tio n æ r e r n e s k e r v e d a n b e fa le t b re v. t i l a k tio n æ r e r n e s k e r v e d a n b e fa le t S e lsk a b e ts s tifte r e er: S n e d k e rm e s te r b re v. S e lsk a b e ts s tifte r e e r: A u t o f o r H a n s G e r h a r d G ru b e G h r is te n s e n, fr u h a n d le r J o h a n n e s L a r s e n, a u to m e k a E s t e r R ig m o r C h r is t e n s e n, begge a f n ik e r K n u d N ø r g a a r d, a u t o fo r h a n d le r C h a r lo t t e n lu n d v e j 10, fr u E lla M a r ie J e n s A n d e r s e n M ø lle r, a lle a f S k a n D a h l, C h a r lo t t e n lu n d v e j 16, a lle a f d e rb o rg, g å r d e je r J e n s Ø r g a a r d H a v G e n to fte. B e s ty re ls e : N æ v n te H. G. G. sk o v, R e s e n p r. S tru e r. B e s ty re ls e : C h r is t e n s e n, E. R. C h r is t e n s e n, E. M. N æ v n te J. L a r s e n, K. N ø r g a a r d, J. 0. D a h l sa m t fa b r ik a n t B ja r n e R ic h a r d H a v s k o v. D ir e k t io n : N æ v n te J. L a r D a h l, C h a r lo t t e n lu n d v e j 16, G e n to fte. sen, K. N ø r g a a r d, J. 0. H a v s k o v. S e l S e lsk a b e t te g n e s d e r u n d e r v e d a f s k a b e t te g n e s a f to m e d le m m e r a f b e h æ n d e ls e o g p a n ts æ tn in g a f fast e je n s ty r e ls e n i f o r e n in g e lle r a f to d ir e k d o m a f to m e d le m m e r a f b e s ty r e l t ø r e r i fo r e n in g e lle r a f en d ir e k t ø r i sen i fo r e n in g m e d et m e d le m a f b e f o r e n in g m e d et m e d le m a f b e s t y r e l s ty re lse n. sen ; v e d a fh æ n d e ls e o g p a n ts æ tn in g a f fa st e je n d o m a f d e n s a m le d e b e s ty re lse. E n e p r o k u r a e r m e d d e lt: J o h a n n e s L a r s e n o g K n u d N ø r g a a r d. R e g is te r - n u m m e r : Aktieselskabet af 1. ap ril 1952, h v is fo r m å l e r k a p it a la n b r in g e ls e, fin a n c ie r in g s - v r k s o m h e d o g h a n d e l, h e r u n d e r m ed fa st e je n d o m. S e lsk a b e t h a r h o v e d k o n t o r i K ø b e n h a v n ; d e ts v e d tæ g te r e r a f 1. a p r il D e n te g n e d e a k t ie k a p it a l u d g ø r k r., fo r d e lt i a k t ie r p å 500, 2000, o g kr. A k t ie k a p it a le n e r fu ld t in d b e ta lt. H v e r t a k tie b e lø b p å 500 k r. g iv e r 1 ste m m e e fte r 2 m å n e d e r s n o te r in g s tid. A k t ie r n e ly d e r p å n a v n. B e k e n d t g ø r e ls e t i l a k t io n æ r e r n e s k e r v e d a n b e fa le t b re v. S e lsk a b e ts s tifte r e er: F r u E l l a M a r g r e th e D ig e, S v a n h o lm s - v ej 4, v e k s e le r e r J ø r g e n H o g r e fe, H. C. Ø rs te d s v e j 70, s a g fø r e r, c a n d. ju r. P a lle H v a s s D ig e, A m a g e r t o r v 24, a lle a f K ø b e n h a v n, d e r t i lli g e u d g ø r b e s ty re ls e n. D ir e k t io n : N æ v n te P. H. D ig e. S e lsk a b e t te g n e s d e r u n d e r v e d a f h æ n d e ls e o g p a n ts æ tn in g a f fa st e je n U n d e r 20. m aj e r o p ta g e t som : R e g is te r - n u m m e r : A/S Mig a m, h v is fo r m å l e r at d r iv e h a n dels-, in d u s t r i- og fa b r ik s v ir k s o m h e d, e v e n tu e lt a n d e n e r h v e r v s v ir k s o m h e d a f en h v ilk e n so m h e ls t a rt. S e lsk a b e t, d e r t id lig e r e h a r v æ re t r e g is tr e r e t u n d e r n a v n e t A / S F r e d e r ic i a E d d ik e b r y g g e r i (re g.-n r ), h a r h o v e d k o n t o r i F r e d e r ic ia ; dets v e d tæ g te r e r a f 19. a u g u st 1939 m e d æ n d r in g e r a f 18. m a rts D e n te g n e d e a k tie k a p it a l u d g ø r kr., fo r d e lt i a k tie r p å 1000 k r. A k t ie k a p it a le n er fu ld t in d b e ta lt. H v e r a k tie g iv e r 1 ste m m e e fte r 6 u g e rs n o te r in g s tid. A k t ie r n e ly d e r p å ih æ n d e h a v e r e n. B e k e n d tg ø r e ls e t i l a k tio n æ r e r n e s k e r i F r e d e r i c ia A v i s, F r e d e r i c ia D a g b la d o g F r e d e r i c ia S o c ia l-d e m o - k r a t. B e s ty re ls e : D ir e k t ø r C a r l D u u s, G r ø n n in g e n 7, K ø b e n h a v n, k ø b m a n d F r e d e r ik J u liu s K v in t u s D u u s, d ir e k tø r A a g e E m il D u u s, begge a f F r e d e r ic ia. D ir e k t ø r : N æ v n te A a. E. D u u s. S e lsk a b e t te g n e s a f to m e d le m m e r a f b e s ty re ls e n i fo r e n in g ; v e d a fh æ n -

21 delse og p a n ts æ tn in g a f fast e je n d o m a f den sam led e bestyrelse. E n e p r o k u r a er m e d d e lt: A a g e E m il D im s. R e g is te r-n u m m e r : K o lo n ia l lageret Tranehaven AIS, h v is fo r m å l e r at o v e rta g e og v id e r e fø r e den a f k ø b m a n d F i n n H a n s e n h id t i l u n d e r firm a n a v n e t K o lo n ia lla g e r e t T r a n e h a v e n fra fo r r e t n in g s lo k a le r n e T r a n e - h a v e v e j 1 d re v n e d e t a ilfo r r e t n in g in d e n 1 fo r k o lo n ia lb r a n c h e n sam t at u d ø v e a n d e n e fte r b e s ty re ls e n s sk ø n tils v a r e n d e v ir k s o m h e d. S e lsk a b e t h a r h o v e d k o n t o r i K ø b e n h a v n ; dets v e d tæ g te r e r a f 5. m a rts D e n te g n e d e a k t ie k a p it a l u d g ø r kr., fo r d e lt i a k tie r på 1000 k r. A k t 'e k a p i- ta le n e r fu ld t in d b e ta lt, d e ls k o n ta n t, d e ls på a n d e n m åde. H v e r t a k tie b e lø b på 1000 k r. g iv e r 1 ste m m e e fte r 3 m å n e d e rs n o te r in g s tid. A k t ie r n e ly d e r på n a v n. A k t ie r n e e r ik k e o m sæ t n in g s p a p ir e r. V e d o v e rd ra g e ls e a f a k tie r h a r de ø v r ig e a k tio n æ r e r f o r kø b sret jfr. i det hele de i vedtæ g te rn e s 3 g iv n e re g le r. A k t ie r n e er in d lø s e lig e e fte r de i v e d tæ g te rn e s S 3 g iv n e re g le r. B e k e n d tg ø re ls e t i l a k tio n æ r e r n e s k e r v e d b re v. S e lsk a bets s tifte r e er: L a n d s r e ts s a g fø r e r A l b e rt L a u r it z C h r is te n s e n, V e s te r V o ld gade 96, k ø b m a n d F i n n W a lt e r H a n sen, N a tte rg a le v e j 54, h o v e d b o g h o ld e r A x e l T h o m a s N ie ls e n, B r e d g a d e 63. la n d s r e ts s a g fø r e r J o h a n n e s K r o g n e r, T o fte g a a r d s A llé 47, a lle a f K ø b e n h a v n, d e r t illig e u d g ø r b e s ty re ls e n m e d fø rs tn æ v n te som fo r m a n d. D i r e k tø r : N æ v n te F. W. H a n s e n. S e l sk a b e t te gnes a f tre m e d le m m e r a f b e s ty re ls e n i fo r e n in g e lle r a f d ir e k tø re n ; ved a fh æ n d e ls e og p a n ts æ tn in g a f fast ejen dom a f den sam led e b estyrelse. E n d e r 21. m aj er o p tag et som : R e g is te r-n u m m e r : AIS E u ropa R adio (Aktieselskabet af 1. februar 1950). E n d e r d e tte n a v n d r i v e r A k tie s e ls k a b e t a f 1. fe b r u a r 1950 (reg.-nr ) tillig e v ir k so m h e d som b estem t i d e tte s e lsk a b s vedtæ gter, h v o r til henvises. R e g is te r-n u m m e r : A/S S y d fyns D agblad (Faaborg Folketidend e ), h v is fo r m å l e r at fo rtsæ tte u d 199 g iv e ls e n a f a v is e n S y d fy n s D a g b la d ( F a a b o r g F o lk e t id e n d e ), som u d g iv e s so m d a g b la d i t ils lu t n in g t il p a r tie t V e n s tre s p ro g ra m. S e lsk a b e t h a r h o v e d k o n to r i F a a b o r g ; dets v e d tæ g te r e r a f 1. o k to b e r D e n te g n e d e a k t ie k a p it a l u d g ø r kr., fo r d e lt i a k t ie r p å 100, 200 o g 500 k r. A k t ie k a p ita le n e r fu ld t in d b e ta lt, d e ls k o n ta n t. d e ls i a n d r e v æ rd ie r. H v e r t a k tie b e lø b p å 100 k r. g iv e r 1 stem m e, d o g at in g e n a k tio n æ r k a n a fg iv e fle re e n d 10 ste m m e r. A k t ie r n e ly d e r p å n a v n. V e d o v e r d r a g e ls e a f a k t ie r b o rtse t fr a o v e rg a n g v e d a rv - b a r s e ls k a b e t fo r k ø b s r e t e fte r d e i v e d tæ g te rn e s 4 g iv n e re g le r. B e k e n d t g ø re ls e t il a k tio n æ r e r n e s k e r i S y d fy n s D a g b la d ( F a a b o r g F o lk e t id e n d e ). S e lsk a b e ts s tifte r e er: G å rd e je r C h r i s tia n A n to n R a s m u s s e n, S v a n n in g e, g å rd e je r, a m ts rå d s m e d le m N ie ls J ø r gen N ie ls e n, P e jr u p, b la d u d g iv e r, fr u K a r e n M a r ie B r a n d t, k a lk v æ r k s e je r L a u r id s T h o r v a ld F r a n d s e n, b a n k fu ld m æ g tig O tto M a lm m o s e, la n d s r e t s s a g fø r e r K n u d W a ld o r ff, a lle a f F a a b o rg, g å rd e je r C h r is t e n P e d e r H a n s e n H æ d e rs d a l, D ie rn æ s, g å rd e je r, so g n e r å d s fo r m a n d G u n n i B u s c h R u d, H o r ne F. B e s ty re ls e : N æ v n te C. A. R a s m u ssen, N. J. N ie ls e n, K. M. B r a n d t, O. M a lm m o s e, K. W a ld o r ft, C. P. H. H æ d e rs d a l, G. B. R u d. R e d a k t ø r ( f o r r e t n in g s fø r e r ) : E r i k L a u r it s J ø r g e n sen, F a a b o r g. S e lsk a b e t te gnes a f to m e d le m m e r a f b e s ty re ls e n i fo r e n in g ; ved a fh æ n d e ls e o g p a n ts æ tn in g a f fast e je n d o m a f d e n s a m le d e b e sty re lse. E n e p r o k u r a e r m e d d e lt: E r i k L a u r it s J ø rg e n s e n. E n d e r 23. m aj e r o p ta g e t som : R e g is te r -n u m m e r : B rødrene W erner A/S, h v is fo r m å l e r fin a n c ie r in g, in v e s te r in g, h a n d e l o g f a b r ik a tio n. S e lsk a b e t h a r h o v e d k o n t o r i K ø b e n h a v n ; dets v e d tæ g te r e r a f 12. m aj D e n te g n e d e a k t ie k a p it a l u d g ø r k r., fo r d e lt i a k t ie r p å 1000, 5000 o g k r. A f a k tie k a p it a le n e r in d b e ta lt k r.; det re s te re n d e b e lø b in d b e ta le s in d e n 1. a p r il H v e r t a k tie b e lø b p å 1000 k r. g iv e r 1 stem m e. A k t ie r n e ly d e r p å n a v n. V e d o v e rd ra g e ls e a f a k t ie r h a r de ø v r ig e a k tio n æ r e r fo r k ø b s r e t e fte r de i v e d tæ g te rn e s 3 g iv n e re g le r. B e k e n d t-

22 200 fø r e ls e t i l a k tio n æ r e r n e s k e r v e d b re v. S e lsk a b e ts s tifte r e er: P r o k u r is t E r i k W e r n e r, S k o v g a a rd s v e j 35, C h a r lo t t e n lu n d, p r o k u r is t J e n s H e n r ik L u n d, S to lp e v e j 13, B r ø n d b y ø s t e r, K ø b e n h a v n, p r o k u r is t K a i W e r n e r, N ie ls A n - d e rs e n s v e j 33, G e n to fte, d ir e k t ø r S v e n d F r o d e L o w, G jø r lin g s v e j 13, H e lle r u p, d e r t illig e u d g ø r b e s ty re ls e n. D ir e k t ø r : N æ v n te K. W e r n e r. S e lsk a b e t te g n e s a f d ir e k t ø r e n i f o r e n in g m e d et m e d le m a f b e s ty re ls e n e lle r d e r u n d e r v e d a fh æ n d e ls e o g p a n ts æ tn in g a f fa st e je n d o m a f m in d s t 2 m e d le m m e r a f b e s ty re ls e n i fo r e n in g. R e g is te r - n u m m e r : AIS H o r n beck K o n to r Montage eftf., h v is f o r m å l e r at d r iv e h a n d e l. S e lsk a b e t h a r h o v e d k o n t o r i K ø b e n h a v n ; dets v e d tæ g te r e r a f 8. d e c e m b e r 1'951 og 22. fe b r u a r D e n te g n e d e a k t ie k a p it a l u d g ø r k r., fo r d e lt i a k t ie r p å 500 k r. A k t ie k a p it a le n e r fu ld t i n d b e ta lt. H v e r t a k tie b e lø b p å 500 k r. g iv e r 1 ste m m e. A k t ie r n e ly d e r p å n a v n. A k t ie r n e e r ik k e o m s æ tn in g s p a p ir e r. E n h v e r o v e r g a n g a f a k t ie r k a n k u n sk e m e d b e s ty re ls e n s s a m ty k k e o g h a r d e ø v r ig e a k t io n æ r e r fo r k ø b s r e t e fte r de i v e d tæ g te rn e s 3 g iv n e re g le r. B e k e n d t g ø r e ls e t i l a k t io n æ r e r n e s k e r v e d b re v. S e lsk a b e ts s tifte r e er: L a g e r f o r v a lt e r H a n s P e t e r C h r is t ia n K o r n e r u p K o c h, T u llin s g a d e 12, fr k. In g e S ø re n s e n, fr k. E lle n M a r g re th e S ø re n s e n, b e gge a f V æ r n e d a m s vej 15, a lle a f K ø b e n h a v n, d e r t illig e u d g ø r b e s ty re ls e n. S e lsk a b e t te g n e s d e r u n d e r v e d a fh æ n d e ls e og p a n ts æ t n in g a f fa st e je n d o m a f d e n s a m le d e b e s ty re ls e. R e g is te r - n u m m e r : AIS S k a n dinavisk Fje rin d n stri & M adrasfab r ik, h v is fo r m å l e r at d r iv e h a n d e l, fa b r ik a t io n, r e p a r a t io n o g fje r r e n s e r i. S e lsk a b e t h a r h o v e d k o n t o r i R o s k ild e ; d e ts v e d tæ g te r e r a f 17. n o v e m b e r 1951 o g 1. m a rts D e n te g n e d e a k t ie k a p it a l u d g ø r k r., fo r d e lt i a k t ie r p å 1000 k r. A k t ie k a p it a le n er fu ld t in d b e ta lt, d e ls k o n ta n t, d e ls i a n d r e v æ r d ie r. H v e r t a k tie b e lø b p å 1000 k r. g iv e r 1 ste m m e. A k t ie r n e l y d e r p å n a v n. A k t ie r n e e r ik k e o m sæ t n in g s p a p ir e r. V e d s a lg a f a k t ie r h a r de ø v r ig e a k t io n æ r e r fo r k ø b s r e t e fte r de i v e d tæ g te rn e s 3 g iv n e re g le r. B e k e n d tg ø r e ls e t i l a k tio n æ r e r n e s k e r ved a n b e fa le t b re v. S e lsk a b e ts s tifte r e er: F a b r ik a n t E jn e r T o r k il d J e n s e n, f a b r i k a n t S v e n d A a g e H e in r ic h H ø y, e k s p e d ie n t K a j J o h a n n e s V e d e l, a lle a f R o s k ild e, re p ræ s e n ta n t F r e d e L in d e g r e e n A n d e r s e n, T a a s t r u p, d e r t illig e u d g ø r b e s ty re ls e n. S e lsk a b e t tegnesi a f to m e d le m m e r a f b e s ty re ls e n i fo r e n in g ; ved a fh æ n d e ls e o g p a n ts æ tn in g a f fast e je n d o m a f d e n s a m le d e b e sty re lse. R e g is te r - n u m m e r : Strand Foods Ltd. A/S (Strand Scandinavian T ra d in g A IS ). U n d e r d e tte n a v n d r iv e r S t r a n d S c a n d in a v ia n T r a d in g A S t illig e v ir k s o m h e d so m b e ste m t i d e tte s e ls k a b s v e d tæ g te r, h v o r t il h e n v is e s (re g.-n r ). R e g is te r - n u m m e r : A/S Fan ø D am ek on fe k tio n, h v is fo r m å l er h a n d e l, f o r t r in s v is m e d d a m e k o n fe k tio n o g d e rm e d i fo r b in d e ls e stå e n d e v i r k s o m h e d. S e lsk a b e t h a r h o v e d k o n t o r i K ø b e n h a v n ; dets v e d tæ g te r e r a f 28. fe b r u a r D e n te g n e d e a k t ie k a p it a l u d g ø r k r., fo r d e lt i a k t ie r p å 500, 4000 o g k r. A k t ie k a p it a le n e r fu ld t in d b e ta lt, d e ls k o n ta n t, d e ls i a n d r e v æ r d ie r. H v e r t a k tie b e lø b p å 500 k r. g iv e r 1 ste m m e e fte r to m å n e d e rs n o te r in g s tid. A k t ie r n e ly d e r på ih æ n d e h a v e r e n. B e k e n d tg ø r e ls e t i l a k tio n æ r e r n e s k e r i B e r lin g s k e T i d e n d e og v e d a n b e fa le t b r e v t il de n o te re d e a k tio n æ r e r. S e lsk a b e ts s t if te re er: L a n d s r e t s s a g fø r e r L a r s B e n d t K la h n, V e s te r F a r im a g s g a d e 35 A, fr u G re th e K ir s t e n K r u m - H a n s e n, L y g te n 61, begge a f K ø b e n h a v n, d ir e k t ø r B ø r g e O tto P e te r s e n, F u g le v a d s v e j 48, Kgs'. L y n g b y, d e r t i lli g e u d g ø r b e s ty re ls e n. D ir e k t io n : N æ v n te B. O. P e t e r sen. S e lsk a b e t te g n e s a f to m e d le m m e r a f b e s ty re ls e n i fo r e n in g e lle r a f d ir e k t ø r e n ; v e d a fh æ n d e ls e og p a n t s æ tn in g a f fa st e je n d o m a f d e n sa m le d e b e s ty re ls e. U n d e r 26. m aj e r o p ta g e t som : R e g is te r - n u m m e r : H ansa Industrivare-Im port A/S (Hansa M od e im port A/S). U n d e r d e tte n a v n d r iv e r H a n s a M o d e im p o r t, A k t ie s e ls k a b t illig e v ir k s o m h e d so m b e ste m t i dette

23 selsk a b s vedtæ g te r, h v o r t il h e n v is e s (reg.-nr. 6424). R e g is te r-n u m m e r : Ejendom s aktieselskabet Søborg Hovedgade 177, h v is fo r m å l e r at e r h v e r v e og a d m in is tr e r e e je n d o m m e. S e lsk a b e t h a r h o v e d k o n t o r i K ø b e n h a v n ; dets vedtæ gter er a f 7. m aj D en tegn ed e a k t ie k a p it a l u d g ø r kr., fo r d e lt i a k tie r p å 100, 500 o g 1000 k r. A k t ie k a p it a le n er fu ld t in d b e ta lt. H v e r t a k tie b e lø b p å 100 k r. g iv e r 1 stem m e e fte r 2 m å n e d e rs n o te r in g s tid. A k t ie r n e ly d e r p å n a v n. B e k e n d tg ø re lse t i l a k tio n æ r e r n e s k e r i B e r lin g - ske T id e n d e e lle r v e d a n b e fa le t bre v. S e lsk a b e ts s tifte r e er: A r k it e k t C a r l F r e d e r ik s e n, V e d A m a g e rp o rt 10, in g e n iø r C a r l J o h a n A x e l H a sa g e r, N o r d re F r ih a v n s g a d e 73 A, b lik k e n s la g e r m e ste r K a i O tto S iv e rts e n, M a rs tra n d s - gade 41, la n d s r e ts s a g fø r e r J e n s B jø r n M iille r t z, I)r. T v æ r g a d e 30, a lle a f K ø b e n h a v n, d e r t illig e u d g ø r b e sty re lse n. S e lsk a b e t te gnes a f to m e d le m m e r a f b e s ty re ls e n i fo r e n in g ; v e d a fh æ n d e ls e og p a n ts æ tn in g a f fast e je n d o m a f tre m e d le m m e r a f b e s ty re ls e n i fo r e n in g. E n e p r o k u r a e r m e d d e lt: Je n s B jø r n M iille r tz. 201 R e g is te r-n u m m e r : Aktieselskabet X g fa -G n m m i, h v is fo r m å l er at d r iv e fa b r ik a t io n a f o g h a n d e l m ed te k n is k e g u m m iv a re r o g d e rm e d b e slæ gte de a r t ik le r sam t a n d e n h e rm e d fo r e n e lig e r h v e r v s v ir k s o m h e d. S e lsk a bet h a r h o v e d k o n t o r i H a a r b v, F y n ; dets v e d tæ g te r e r a f 14. ja n u a r og 7. a p r il D e n te g n e d e a k t ie k a p it a l u d g ø r kr., fo r d e lt i a k t ie r p å 1000 og 5000 kr. A k t ie k a p it a le n er fu ld t in d b e ta lt, d e ls k o n ta n t, d e ls i a n d re v æ rd ie r. H v e r t a k tie b e lø b p å 1000 kr. g iv e r 1 stem m e. A k t ie r n e ly d e r på ih æ n d e h a v e re n. B e k e n d tg ø r e ls e t i l a k tio n æ r e r n e s k e r ved a n b e fa le t b re v t il d e n o te re d e a k tio n æ r e r o g i F y e n s S t ifts t id e n d e. S e lsk a b e ts s tifte r e er: F a b r ik a n t A r n e G raff P e h r s o n, H. C. A n d e rs e n s g a d e 86, O d e n se, fa b r ik a n t H a n s M a th ia s N ie ls e n, S k o v k ro g e n, b a n k b e s ty r e r B ø r g e M o g e n s H ø g d a l, begge a f H a a r b v, d e r t illig e u d g ø r b e s ty re lse n. D ir e k t io n : N æ v n te A. G. P e h r s o n, H. M. N ie ls e n. S e lsk a b e t te g nes a f to m e d le m m e r a f b e s ty re ls e n i fo r e n in g e lle r a f en d ir e k t ø r ; v e d a f h æ n d e lse o g p a n ts æ tn in g a f fa st e je n dom a f den sam led e bestyrelse. U n d e r 27. m aj e r o p ta g e t som : R e g is te r -n u m m e r : Aktieselskabet P a rk ig, h v is fo r m å l e r at e rh v e rv e, b e b y g g e sam t e v e n tu e lt sen e re sæ lge g r u n d e i St. M a g le b y k o m m u n e. S e lsk a b e t h a r h o v e d k o n t o r i K ø b e n h a v n ; dets v e d tæ g te r e r a f 24. ja n u a r D e n te g n e d e a k t ie k a p it a l u d g ø r kr., fo r d e lt i a k t ie r p å 500 k r. A k t ie k a p it a le n e r fu ld t in d b e ta lt. H v e r t a k tie b e lø b på 500 k r. g iv e r 1 stem m e. A k t ie r n e ly d e r p å n a v n. V e d o v e r d r a g e ls e a f a k t ie r h a r b e s ty re ls e n fo r k ø b s r e t e fte r de i v e d tæ g te rn e s 3 g iv n e re g le r. B e k e n d tg ø r e ls e t il a k tio n æ r e r n e s k e r v e d a n b e fa le t b re v. S e lsk a b e ts s tifte r e er: M u re rm e s te r E i g i l R a s m u s P e te r S ø re n s e n, M o se v e j 18, B a lle r u p, tø m r e r m e s te r S v e n d E r i k B iilo w, D r a g ø r, gas- o g v a n d m e s te r H a n s M a r t in B a s tia n s e n, m a le rm e s te r A a g e S ø re n N ie ls e n C h r is te n s e n, begge a f K a s tr u p, m u re rm e s te r E r v in C h a r le s B a s m u s S c h m id t, E lv e r g a a r d s - vej 8, s n e d k e rm e s te r N ie ls A n d e r s A n d e rs e n, K ild e b a k k e g a a r d s A llé 150, e le k t r o in s t a lla t ø r A l f E j v in d Je n s e n D u e h o lm, V e jla n d s a llé 27, g la rm e s te r J ø r g e n E m il D id e r ik s e n, A m a g e r L a n d e vej 43, a n læ g s g a rtn e r S v e n d A age Jo n a s s e n, S o n n e r u p v e j 85, a lle a f K ø b e n h a v n. B e s ty re ls e : N æ v n te E. R. P. S ø re n s e n, N. Ä. A n d e r s e n, H. M. B a s tia n s e n. D ir e k t ø r ( fo r r e t n in g s fø r e r ) : O v e r r e ts s a g fø r e r H e d in V e d s m a n d, B re d g a d e 56, K ø b e n h a v n. S e lsk a b e t te gnes a f to m e d le m m e r a f b e s ty re ls e n i F o r e n in g e lle r a f d ir e k t ø r e n ( fo r r e t n in g s fø r e r e n ) i fo r e n in g m e d et m e d le m a f b e s ty re ls e n ; v e d a fh æ n d e ls e og p a n ts æ tn in g a f fast e je n d o m a f tre m e d le m m e r a f b e s ty re ls e n i fo r e n in g. R e g is te r -n u m m e r : Aktieselskabet Schou-Palsgaard, h v is fo r m å l e r at d r iv e P a ls g a a r d gods, b e lig g e n d e i A s - K la k r in g k o m m u n e, m e d d e r t il h ø re n d e v ir k s o m h e d e r, so m o m fa tte r la n d b ru g, s k o v b ru g, g a r tn e r i, h o te l d r if t, f a b r ik a t io n o g h a n d e l. S e lsk a b e t h a r h o v e d k o n t o r i P a ls g a a r d, J u e ls m in d e, A s - K la k r in g k o m m u n e ; dets v e d tæ g te r e r a f 25. a u g u st D e n te g n e d e a k t ie k a p it a l u d g ø r kr.,

24 202 fo r d e lt i a k t ie r p å 1000 k r. A k t ie k a p i ta le n er fu ld t in d b e ta lt, d e ls k o n ta n t, d e ls i a n d r e v æ rd ie r. H v e r t a k tie b e lø b p å 1000 k r. g iv e r 1 stem m e. A k t ie r n e ly d e r p å n a v n. V e d e n h v e r o v e r d r a gelse a f a k tie r, såvel f r i v i l l i g som tv u n g e n, b a r b e s ty re ls e n p å d e ø v r ig e a k tio n æ r e r s v e g n e fo r k ø b s r e t e fte r de i v e d tæ g te rn e s 8 g iv n e re g le r. B e k e n d tg ø r e ls e t i l a k tio n æ r e r n e s k e r i B e r lin g s k e T id e n d e e lle r v e d a n b e fa le t b re v. S e lsk a b e ts s tifte r e er: G o d s- e je r in d e E lis a b e t h F a lb e - H a n s e n, i n s p e k t ø r A x e l V ilh e lm P e te rs e n, begge a f P a ls g a a r d, d ir e k t ø r J o h a n M a r iu s N ie ls e n, s k o v r id e r H ja lte P e d e r s e n, a lle a f J u e ls m in d e, la n d s r e t s s a g fø r e r A le x is G re e n - A n d e r s e n, P e d e r S k ra m s- g a d e 7, K ø b e n h a v n. B e s ty re ls e : N æ v n te A. V. P e te r s e n, J. M. N ie ls e n, H. P e d e r s e n, A. G r e e n -A n d e r s e n. D ir e k tio n : N æ v n te J. M. N ie ls e n, S e lsk a b e t te g n e s a f to m e d le m m e r a f b e s ty re ls e n i f o r e n in g e lle r a f en d ir e k t ø r i f o r e n in g m e d et m e d le m a f b e s ty re ls e n ; v ed a fh æ n d e ls e og p a n ts æ tn in g a f fast e je n d o m a f d e n s a m le d e b e s ty re ls e. E n e p r o k u r a e r m e d d e lt: J o h a n M a r iu s N ie ls e n. R e g is te r - n u m m e r : Viggo D encker, Ingeniør- og Handelsselskab A/S, h v is fo r m å l e r at d r iv e h å n d v æ rk og h a n d e l h o v e d s a g e lig i t i lk n y t n in g t i l d e n e le k t r is k e b r a n c h e sam t in g e n iø r - o g b y g g e v ir k s o m h e d, h e r u n d e r in v e s te r in g. S e lsk a b e t h a r h o v e d k o n t o r p å F r e d e r ik s b e r g ; dets v e d tæ g te r e r a f 11. j u li 1951 og 1. a p r il D e n te g n e d e a k t ie k a p it a l u d g ø r k r., fo r d e lt i a k t ie r p å 1000, o g k r. A k t ie k a p it a le n er fu ld t in d b e ta lt, d e ls k o n ta n t, d e ls i a n d r e v æ r d ie r. H v e r t a k tie b e lø b p å 1000 k r. g iv e r 1 ste m m e. A k t ie r n e ly d e r p å n a v n. A k t ie r n e e r ik k e o m s æ tn in g s p a p ir e r. O v e r d r a g e ls e a f a k t ie r t il ik k e - a k t io n æ r e r k a n k u n ske m e d b e s t y r e l sen s s k r if t lig e s a m ty k k e. B e k e n d t g ø re ls e t il a k t io n æ r e r n e s k e r v e d a n b e fa le t b re v. S e lsk a b e ts s tifte r e er: I n g e n iø r V ig g o A u g u s t D e n c k e r, o v e r læ re r, f r u G e r d a E lis a b e t h D e n c k e r, c a n d. ju r. fr ø k e n A a s e D e n c k e r, a lle a f G r u n d tv ig s v e j 25, K ø b e n h a v n, e le k t r ik e r H a n s D e n c k e r, M u n k e b je r g v e j 1, O d e n s e, d e r t i lli g e u d g ø r b e s ty re ls e n. D ir e k t io n : N æ v n te V. A. D e n c k e r. S e l sk a b e t te g n e s a f d ir e k t ø r e n e lle r a f to m e d le m m e r a f b e s ty re ls e n i fo r e n in g ; v e d a fh æ n d e ls e og p a n ts æ tn in g a f fast e je n d o m a f b e s ty re ls e n s fo r m a n d i fo r e n in g m e d to m e d le m m e r a f b e s ty re ls e n. E n e p r o k u r a e r m e d d e lt: A a g e L a u r it z e n og P o u l H ja lm a r C h r is t e n sen. P r o k u r a to i fo r e n in g er m e d d e lt: W i ll ia m J o h a n C h r is t o ffe r s e n og H a n s D e n c k e r. R e g is te r - n u m m e r : Ejen d om s aktieselskabet Grundtvigsvej 23 25, h v is fo r m å l e r a d m in is t r a t io n og fin a n c ie r in g a f fa st e je n d o m. S e lsk a b e t h a r h o v e d k o n t o r p å F r e d e r ik s b e r g ; dets v ed tæ g ter er a f 11. ju li D en tegn e d e a k t ie k a p it a l u d g ø r kr., fo r d e lt i a k t ie r p å 1000 o g k r. A k t ie k a p it a le n e r fu ld t in d b e ta lt, d e ls k o n ta n t, d e ls i a n d r e v æ r d ie r. H v e r t a k tie b e lø b p å 1000 k r. g iv e r 1 stem m e. A k t ie r n e ly d e r p å n a v n. A k t ie r n e er ik k e o m s æ tn in g s p a p ir e r. O v e r d r a g e ls e a f a k t ie r t il ik k e - a k t io n æ r e r k a n k u n sk e m e d b e s ty re ls e n s s k r if t lig e sa m ty k k e. B e k e n d t g ø r e ls e t i l a k t io n æ r e r ne s k e r v e d a n b e fa le t b re v. S e lsk a b e ts s tifte r e e r: I n g e n iø r V ig g o A u g u s t D e n c k e r, o v e r læ r e r, fr u G e rd a E lis a b e th D e n c k e r, c a n d. ju r., fr ø k e n A a se D e n c k e r, a lle a f G r u n d tv ig s v e j 25, K ø b e n h a v n, e le k t r ik e r H a n s D e n c k e r, M u n k e b je r g v e j 1, O d e n se, d e r t illig e u d g ø r b e s ty re ls e n. D ir e k t io n : N æ v n te V. A. D e n c k e r. S e lsk a b e t te g n e s a f d i r e k tø r e n e lle r a f to m e d le m m e r a f b e s ty r e ls e n i fo r e n in g ; v e d a fh æ n d e ls e og p a n ts æ tn in g a f fa st e je n d o m a f b e s ty r e ls e n s fo r m a n d i fo r e n in g m e d to m e d le m m e r a f b e s ty re ls e n. R e g is te r - n u m m e r 23.43(5: M ach in e x T ra d in g C om p an g A/S, h v is fo r m å l e r e x p o r t, im p o r t, a g e n tu r, b a n d e l en g ro s, en d e t a il sa m t f in a n c ie r in g. S e l s k a b e t h a r h o v e d k o n t o r i V e jle ; dets v e d tæ g te r e r a f 17. ja n u a r D e n te g n e d e a k t ie k a p it a l u d g ø r kr., fo r d e lt i a k t ie r p å 500 o g 1000 k r. A k t ie k a p it a le n e r fu ld t in d b e ta lt. H v e rt a k tie b e lø b p å 500 k r. g iv e r 1 stem m e. A k t ie r n e ly d e r p å n a v n. S a lg a f a k tie r k a n k u n ske m e d b e s ty re ls e n s s a m ty k k e. V e d s a lg a f a k t ie r fr a en a k tio n æ r s k o n k u r s - e lle r d ø d s b o h a r b e s ty re ls e n fo r k ø b s r e t e fte r de i v e d tæ g te rn e s 3 g iv n e re g le r. D ir e k t ø r Jo -

25 203 h a n n e s C h r is te n s e n h a r ret t i l at in d lø se a k tie r n e e fte r de i v e d tæ g te rn e s 3 g iv n e re g le r. B e k e n d tg ø re ls e t il a k tio n æ r e r n e s k e r v e d a n b e fa le t b re v. S e lsk a b e ts s tifte r e er: D ir e k t ø r M a d s C h r is t ia n T o u s tr u p, S ilk e b o r g, fr u In ger M a r ie C h ris te n s e n, d ir e k t ø r J o h a n n e s L a u r it z C h r is te n s e n, begge a f V e jle, d e r t illig e u d g ø r b e sty re lsen. D ir e k t io n : N æ v n te J. L. C h r is te n s e n, S e lsk a b e t tegnes a f d ir e k t ø r e n a le n e e lle r d e r u n d e r v ed a fh æ n d e ls e og p a n ts æ tn in g a f fast e je n d o m a f den sam lede bestyrelse. C n d e r 28. m aj e r opta g e t som : R e g is te r-n u m m e r : K rog Jensen AIS, h v is fo r m å l e r at d r iv e h a n d e l m e d og r e p a r a tio n a f a u to m o b ile r, m o to r c y k le r, m o to r e r og d e rm e d b e slæ gtet v ir k s o m h e d. S e lsk a b e t h a r h o v e d k o n to r i B r ø n d e r s le v k ø b sta d m. v.; dets v e d tæ g te r e r a f 5. m a rts D e n te g n e d e a k tie k a p it a l u d g ø r kr., fo r d e lt i a k t ie r på 1000 kr. A k t ie k a p it a le n er fu ld t in d b e ta lt, d e ls k o n ta n t, d e ls i a n d re v æ rd ie r. H v e rt a k tie b e lø b p å 1000 k r. g iv e r 1 stem m e. A k t ie r n e ly d e r p å n a v n. B o rts e t fra o v e rg a n g v ed a rv k a n o v e rd ra g e ls e a f a k tie r t il ik k e - a k tio n æ r e r k u n ske m e d b e s ty re ls e n s sa m ty k k e, m e d m in d r e a k tie r n e fo rg æ v e s h a r væ ret t ilb u d t b e s ty re ls e n p å de ø v r ig e a k tio n æ re rs vegne. B e k e n d tg ø re ls e t il a k tio n æ r e r n e sk e r v e d a n b e fa le t b re v. S e lsk a b e ts s tifte r e er: A u t o f o r h a n d le r S im o n K r o g Je n s e n, la g e r fo r v a lte r S v e n d B o e lt K n u d s e n, la n d s re ts s a g fø r e r S v e n d V ilh e lm S u n d S a n v ig, a lle a f B r ø n d e r s le v, d e r t illig e u d g ø r b e s ty re lse n. D ir e k t io n : N æ v n te S. K. Je n sen. S e lsk a b e t tegnes a f d ir e k t ø r e n e lle r a f to m e d le m m e r a f b e s ty re ls e n i fo r e n in g ; v e d a fh æ n d e ls e o g p a n tsæ t n in g a f fa st e je n d o m a f den s a m le d e b e sty re lse. Ændringer Under 28. ap ril 1952 er følgende æ ndringer optaget i aktieselskabsregisteret: R e g is te r-n u m m e r 1915: Aktieselskabet Banken for Vordingborg og O m egn a f V o r d in g b o r g. C. C. A n d e r sen e r u d tr å d t af, og d ir e k t ø r C h r i s tia n F r e d e r ik C r o n v a l, V o r d in g b o r g, e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n. R e g is te r-n u m m e r 3095: Aktieselskabet Kjøge B a n k a f K ø g e. B e s ty re ls e n s n æ s tfo rm a n d P. N ie ls e n e r u d tr å d t af, o g g å rd e je r, s o g n e fo g e d O tto F r e d e r ik L a n g P e d e rs e n, L ø n n in g - g a a r d, S trø b y, e r in d t r å d t i b e s ty re l sen. M e d le m a f b e s ty re ls e n S. K. P e d e rs e n e r v a lg t t il b e s ty re ls e n s n æ stfo rm a n d. R e g is te r-n u m m e r 3394: Aktieselskabet Landbrugs- og Handelsbanken i V ord ing b org a f V o r d in g b o r g. R. A. N ie ls e n er fr a tr å d t so m fu ld m æ g tig. R e g is te r -n u m m e r 4533: Kirkegades Missions- og Afholdshotel, Aktieselskab a f R a n d e rs. M e d le m a f b e s ty re ls e n J. A. B u n d g a a r d e r afg ået v ed d ø d e n. T ø m r e r m e s te r H a n s O le se n H o u g a a r d, Ø rs te d, e r in d t r å d t i b e s ty re lsen. R e g is te r-n u m m e r 6348: Aktieselskabet C a ro s a f C h a r lo tte n lu n d. U n d e r 27. fe b r u a r 1952 e r s e lsk a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e. S e lsk a b e ts d ir e k tø r O. H. H e d g a a r d e r a fg å e t v e d d ø den. R e g is te r-n u m m e r : Aktieselskabet T ailo r M agasinet a f O d e n se. J. B o r n s t e in e r u d tr å d t af, og fr u S a ra B o r n s te in, Je n s Je n s e n s v e j 3, K ø b e n h a v n, e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n. R e g is te r -n u m m e r : A/S Joh. L. Torp, De Danske Skjortefabriker a f K ø b e n h a v n. U n d e r 2. a p r il 1952 er selskabets vedtæ g ter æ nd rede. R e g is te r -n u m m e r : A / S H e l singør Tailor-M agasin a f H e ls in g ø r. S. B o r n s te in, J. B o r n s t e in er u d tr å d t af, og p r o k u r is t J o s e f B o r n s te in, B ø d - c k e rs v e j 6, O d e n se, g ro s s e re r S e lm a n B o r n s te in, Je n s Je n s e n s v e j 3, K ø b e n h a v n, e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n. R e g is te r -n u m m e r : Peerless Fab rikkern e A/S a f K ø b e n h a v n. U n d e r 2. a p r il 1952 e r se ls k a b e ts v e d tæ g ter æ nd rede. R e g is te r -n u m m e r : A/S S k a n dinavisk Isenkram A g e n tu r a f K ø b e n h a v n. U n d e r 12. d e c e m b e r 1951 er s e ls k a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e. S e l sk a b e ts fo r m å l e r at d r iv e h a n d e l. U n d e r 29. a p r il: R e g is te r -n u m m e r 1070: Aktieselskabet H. P. Løvengreens G a rv e ri a f

26 204 F r e d e r ik s b e r g. D e n I. T id e m a n n m e d d e lte p r o k u r a e r tilb a g e k a ld t. P r o k u r a e r m e d d e lt: E ls e H o lm i fo r e n in g m ed t id lig e r e a n m e ld te C a r l H e is e e lle r m e d d ir e k tø r e n. R e g is te r - n u m m e r 6030: Aktieselskabet S e ra a f F r e d e r ik s b e r g. A k t ie k a p it a le n e r u d v id e t m e d 1800 k r. D e n te g n e d e a k t ie k a p it a l u d g ø r kr. fu ld t in d b e ta lt. A. K. E. J o h a n s e n, J. G. R a s m u s s e n e r u d t r å d l af, og m u r e r m e s te r A k s e l J u u l, H a tte n s e n s A llé 4, e le k t r o in s t a lla t ø r H e rm a n A u gust G ru n d s ø e, S to r e b a k k e n 22, begge a f K ø b e n h a v n, e r in d t r å d t i b e s t y r e l sen. N æ v n te J. G. R a s m u s s e n e r f r a trå d t so m o g m e d le m a f b e s ty re ls e n H. W. N o r t o ft er t ilt r å d t so m d ir e k t ø r. R e g is te r - n u m m e r 8509: A. W. M illing Aktieselskab a f A a lb o r g. U n d e r 29. fe b r u a r 1952 e r se ls k a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e. A k t ie k a p it a le n e r u d v id e t m e d k r. D e n te g n e d e a k t ie k a p it a l u d g ø r h e r e ft e r kr. fu ld t in d b e ta lt. R e g is te r - n u m m e r : E je n d o m s aktieselskabet af 19. N ovem ber 1934 i L ik v id a t io n a f K ø b e n h a v n. E ft e r p r o k la m a i S ta ts tid e n d e fo r 30. a p r il, 31. m a j og 30. j u n i 1943 e r lik v id a t i o n e n slu tte t, h v o r e ft e r s e ls k a b e t er h æ vet. R e g is te r - n u m m e r : Ja rlb y & Co. A / S a f K ø b e n h a v n. U n d e r 15. m a rts 1952 e r s e ls k a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e. S e lsk a b e t d r iv e r t illig e v i r k s o m h e d u n d e r b ifir m a n a v n e n e : W i l l i. d r u p v e j A k t ie k a p it a le n er u d v id e t m e d k r. in d b e ta lt v ed k o n v e r t e r in g a f gæ ld. D e n te g n e d e a k t ie k a p it a l u d g ø r h e r e fte r k r. fu ld t in d b e ta lt, d e ls k o n ta n t, d e ls p å a n d e n m åde, fo r d e lt i a k t ie r p å 500 og 2000 k r. P. C. T h y g e s e n, E. F is k e r er u d tr å d t af, og tø m r e r m e s te r V ik t o r F r e d e r ik N o r lin, D a n s h ø jv e j 42, K ø b e n h a v n, e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n. S elskab et er o v e rfø rt t il reg.-nr R e g is te r - n u m m e r : E lc a d i A/S i L ik v id a tio n a f K ø b e n h a v n. U n d e r 16. a p r il 1952 e r se ls k a b e t tr å d t i lik v id a t io n. R e s ty re ls e n e r fr a tr å d t. T i l lik v id a t o r e r e r v a lg t: L a n d s r e t s s a g fø r e r C a r lo E r i k L a r s e n, A rn a lie - g a d e 4, la n d s r e t s s a g fø r e r A a g e F o ld - b e rg S c h e ib e l, S k in d e r g a d e 45-47, begge a f K ø b e n h a v n. S e lsk a b e t te g n e s d e r u n d e r v e d a fh æ n d e ls e o g p a n t s æ tn in g a f fa st e je n d o m a f lik v id a to r e r n e i fo r e n in g. R e g is te r - n u m m e r : D. P. B. A/S a f K ø b e n h a v n. B e s ty r e ls e n s f o r m a n d E. U d s e n e r u d tr å d t af, og in g e n iø r P e r H e lm u th A n d e r s e n, G ræ - k e n la n d s v e j 85, K ø b e n h a v n, e r i n d- tr å d t i b e s ty re ls e n. M e d le m a f b e s ty r e ls e n E r i k U d s e n e r v a lg t t il d e n n e s fo r m a n d. R e g is te r - n u m m e r : A/S Bamaco under k o n k u rs a f R a n d e rs. U n d e r 3. a p r il 1952 e r se ls k a b e ts bo taget u n d e r k o n k u r s b e h a n d lin g a f R a n d e r s k ø b s ta d s s k ifte r e t. S tave A /S ( J a r lb y & C o. A/S) (reg.- n r ), N ils s o n & C o. S p e d it io n U n d e r 30. a p r il: A /S ( J a r lb y & C o. A/S) (re g.-n r. R e g is te r - n u m m e r 3616: Aktieselskabet Søtorvet a f K ø b e n h a v n. M e d ) og I n t e r s p e d A S ( J a r lb y & Co. A/S) (re g.-n r ). S e lsk a b e t le m a f b e s ty re ls e n P. A. F r e ile v e r a f d r iv e r t illig e f ilia lv ir k s o m h e d i P a d - gået v e d d ø d e n. L a n d s r e t s s a g fø r e r b o r g u n d e r n a v n J a r lb y & C o. A/S, P o u l J e p p e S im o n s e n Je n s e n, F r e d e - P a d b o r g F i l i a l. F i l i a l e n te g n e s a f p r o r ik s b e r g g a d e 1, K ø b e n h a v n, e r in d k u r is t e n a le n e. P r o k u r is t : K r is t ia n tr å d t i b e s ty re ls e n. G e o rg J u n k e r. R e g is te r - n u m m e r 5481: H aderslev R e g is te r - n u m m e r : Sibora Bank Aktieselskab a f H a d e r s le v. J. C. C o m p a n y A/S i L ik v id a t io n a f G e n E. A n d e r s e n, J. H ø r lh c k, K. N. L a u e - to fte. E f t e r p r o k la m a i S ta ts tid e n d e sen, M. C. S c h a u m a n n e r u d t r å d t af, fo r 21. m a rts, 21. a p r il og 21. m aj 1951 og p r o k u r is t C a r l F a a b o r g, la n d s r e t s e r lik v id a t io n e n slu tte t, h v o r e ft e r s e l s a g fø r e r A n d r e a s R a s m u s s e n T h u l skab et er hæ vet. s tru p, begge a f H a d e r s le v, m a s k in R e g is te r - n u m m e r : E je n d o m s h a n d le r J o h a n n e s H e in r i c h B iir d o r f f, aktieselskabet O rd ru p ve j 139 a f G e n S k o d b o r g, g å r d e je r J o h a n n e s A n d e r to fte. U n d e r 27. fe b r u a r 1952 e r s e l sen H jo r t, E j s b ø l p r. H a d e r s le v, e r in d sk a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e. S e lsk a b e ts tr å d t i b e s ty re ls e n. J. C. E. A n d e r s e n n a v n e r E je n d o m s a k t ie s e ls k a b e t O r e r u d tr å d t af, o g n æ v n te A. R. T h u l-

27 str tip e r in d t r å d t i b e s ty re ls e s u d valget. ^ R e g is te r-n u m m e r 9046: A/S Standardhartz i L ik v id a tio n a f K ø b e n h a v n. P. D. O lu fs e n er fr a tr å d t, og d ir e k t ø r Je n s C h r is t ia n S c h o u H a rtz, B ra m s S id e v e j 1, C h a r lo tte n lu n d, t i l trå d t som lik v id a t o r. R e g is te r-n u m m e r : Aktieselskabet Althuon & Nielsen Oscar Kiellerups Eftftgr. af 1929 a f K ø b e n h a v n. U n d e r 28. d e c e m b e r 1951 e r se lsk a b e ts vedtæ gter æ nd rede. H øjesteretssa g fø r e r A a g e R a y E r ic h s e n, V e s tre B o u le v a r d 17, K ø b e n h a v n, e r in d t r å d t i b e sty re lse n. 205 R e g is te r-n u m m e r : Aktieselskabet K ibæ k og Omegns E ksp o rtslagteri og offentlige Slagtehus a f K i bæ k, A s s in g sogn. A. M. H a n s e n, J. T h. R e g is te r-n u m m e r : Aktieselskabet af 1. M aj 1920 a f F r e d e r ik s O. S ø n d e rg a a rd, M. R a sm u ssen, T h. _E. E r ik s e n er u d tr å d t af, og g å rd e je r berg. U n d e r 24. m a rts 1952 e r s e l E n e v o ld B re d m o s e L a n g k jæ r, M oessk a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e. A k t ie k a p i g a a rd p r. K ib æ k, g å rd e je r H a n s R o s ta le n e r u d v id e t m e d k r. D e n bjerg, F je ls t e r v a n g p r. K ib æ k, g å rd e je r te g n e d e a k t ie k a p it a l u d g ø r h e r e fte r M a g n u s H jo r ts h ø j H a u g a a rd, S k a r r ild kr. fu ld t in d b e ta lt, d e ls k o n p r. K ib æ k, g å rd e je r N ie ls L a r s e n M eltan t, d e ls i a n d r e v æ rd ie r, fo r d e lt i g a a rd, P a a r u p p r. K ib æ k, e r in d tr å d t a k tie r på 2000, 4000, 5000, og i b e sty re lsen kr. R e g is te r-n u m m e r : Petersen & Olsen, Dansk Rør- & Fittingsfabrik R e g is te r - n u m m e r : A/S S K A L A/S a f K ø b e n h a v n. U n d e r 11. a p r il L A S a f K ø b e n h a v n. U n d e r 8. m a rts 1951 e r s e lsk a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e e r s e lsk a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e. A k t ie k a p it a le n er u d v id e t m e d A k t ie k a p it a le n e r u d v id e t m e d 5000 kr. D e n te g n e d e a k t ie k a p it a l u d g ø r kr., in d b e ta lt v e d k o n v e r t e r in g a f h e re fte r k r. fu ld t in d b e ta lt, gæ ld. D e n te g n e d e a k t ie k a p it a l u d g ø r d e ls k o n ta n t, d e ls p å a n d e n m åde. h e r e fte r k r. fu ld t in d b e ta lt, d e ls R e g is te r-n u m m e r : Aktieselskabet 14. August 193'i a f H jø r r in g. a k tie r p å 100, 500, 1000 og 2250 kr. k o n ta n t, d e ls p å a n d e n m åde, fo r d e lt i L. C. B u d o lfs e n, A. N ie ls e n e r u d tr å d t af, og b o rg m e s te r J o h a n n e s E v a ld R a s m u ssen, m u re rm e s te r A n d e r s P e te r F r e d e r ik s e n, begge a f H jø r r in g, e r in d tr å d t i b e sty re lse n. R e g is te r-n u m m e r : B o r n holms Levertranfabrik A/S a f K ø b e n h a v n. H. C. J. B r u h n er u d tr å d t a f b e s ty re ls e n og fr a t r å d t so m d ir e k t ø r, og d e n h a m m e d d e lte p r o k u r a e r t i l b a g e k a ld t. F r k. B ir t h e B r u h n, E ln a s - vej 4, H o lte, er in d t r å d t i b e s ty re ls e n. R e g is te r-n u m m e r : Ejen d om s aktieselskabet Benedikt, Odense a f O d e n se. R. V. Z e b itz er u d tr å d t af, og la n d s r e ts s a g fø r e r G u sta v L a r s e n, O d e n se, e r in d t r å d t i b e sty re lse n. R e g is te r-n u m m e r : Lau ritz D uch A/S a f O d e n se. U n d e r 13. ju n i 1951 e r s e lsk a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e. F r u A n n e L is e R u n e, I n g r id s A llé 10, fru E ls e J o h a n n e V ra a -R a s m u s s e n, I n g r id s A llé 5, begge a f F r u e n s B øge, b ib lio t e k a r H e n n in g C h r is t ia n D u c h, S ta d io n s v e j 26, O d e n se, e r in d t r å d t i b e sty re lsen. R e g is te r-n u m m e r : A/S Inventaria, Facade- og Forretningsm ontering a f G e rn. P. K. S ø re n se n e r u d tr å d t a f d ir e k tio n e n. R e g is te r -n u m m e r : D ansk Stevedor K om p ag ni Aktieselskab a f K ø b e n h a v n. U n d e r 10. m a rts 1952 er selskabets vedtæ g ter æ nd rede. A k tie k a p ita le n e r u d v id e t m e d 5000 kr., in d b e ta lt i f r ia k t ie r. D e n te g n e d e a k t ie k a p it a l u d g ø r h e r e fte r k r. fu ld t in d b e ta lt. R e g is te r -n u m m e r : A/S Jacobsen og H v iid a f K ø b e n h a v n. U n d e r 7. m a rts 1952 e r se ls k a b e ts v e d tæ gter æ n d re d e. E. B. S a lo m o n e r u d trå d t af, og p r o k u r is t E lle n E d it h L u cas C h r is t e n s e n. G o d th a a b s v e j 116, K ø b e n h a v n, e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n. R e g is te r - n u m m e r : A/S K a lundborg T ræ lastkom pagni a f K a lu n d b o r g. U n d e r 29. ju n i 1951 e r s e l sk a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e. A k t ie k a p ita le n e r u d v id e t m e d k r. D e n te g n e d e a k t ie k a p it a l u d g ø r h e r e fte r k r. fu ld t in d b e ta lt, d e ls k o n ta n t, d e ls p å a n d e n m åde. B e s t y r e l sens fo r m a n d A. J. J. V e d d e e r a fg å e t v e d d ø d e n. F r u W in n ie R o s a V e d d e, L ø v e g a a r d p r. L ø v e, e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n og v a lg t t i l d e n n e s fo r m a n d.

28 U n d e r 1. m aj: R e g is te r - n u m m e r 157: Aktieselskabet Kastrup G lasvæ rk a f K ø b e n h a v n. M e d le m a f k o n t r o lk o m it é e n H. V. H a n s e n e r a fg å e t v e d d ø d e n. G ro s s e re r H a n s C h r is t ia n H o lm, GI. Y a r t o v v e j 18, H e lle r u p, er in d t r å d t i k o n t r o l k o m ité e n. 206 R e g is te r - n u m m e r 315: Aktieselskabet Burm eister & W a in s M askin- og S k ib sb yg g eri a f K ø b e n h a v n. B e s ty re ls e n s fo r m a n d A. E. R e im a n n e r u d tr å d t a f o g d ir e k t ø r i s e ls k a b e t C. A. M ø lle r in d t r å d t i b e s ty re ls e n o g v a lg t t i l d e n n e s fo r m a n d. B. S u e n s o n e r fr a t r å d t og m e d le m a f b e s ty re ls e n C. P. G. K a m p m a n n t ilt r å d t so m b e s ty r e ls e n s n æ s tfo rm a n d. R e g is te r - n u m m e r 688: Aktieselskabet P. Ipsens Enkes T erraco ttafab rik a f K ø b e n h a v n. U n d e r 20. fe b r u a r 1952 e r s e ls k a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e. S e lsk a b e t te g n e s a f tr e m e d le m m e r a f b e s ty re ls e n i fo r e n in g e lle r a f en d i r e k tø r ; v e d a fh æ n d e ls e og p a n ts æ t n in g a f fa st e je n d o m a f tr e m e d le m m e r a f b e s ty re ls e n i fo r e n in g m e d en d ir e k t ø r. G e n e r a lk o n s u l, g ro s s e re r H e n in g K a b e ll K jæ r, V æ ld e g a a r d s v e j 22, fr u M in n a G re te l G e r t r u d S te n d e r, F u g le g a a r d s v æ n g e t 22, begge a f G e n to fte, p r o k u r is t W i l l y C a r l S ig u r d S te n d e r, F r u e v e j 44, S ø b o rg, e r i n d t r å d t i b e s ty re ls e n. R e g is te r - n u m m e r 823: Aktieselskabet C a rl Stender, Fo rla g for R e p ro duktion af nordisk K u n s t a f K ø b e n h a v n. U n d e r 20. fe b r u a r 1952 e r s e l b ru a r 1952 er selskab ets vedtæ gter æ n d re d e. S e lsk a b e ts n a v n er: A k t ie s e l sk a b e t a f 30. S e p te m b e r S e l s k a b e ts b it ir m a e r e r h e r e ft e r æ n d re t t il: A / S N y t d a n s k T a x a m e te r C o m p. ( A k tie s e ls k a b e t a f 30. S e p te m b e r ) (re g.-n r. 5551), A S E le k t r o - M a t e r ie l ( A k tie s e ls k a b e t a f 30. S e p te m b e r ) (re g.-n r. 8188) og A S A u to - C e n tr a le n ( A k tie s e ls k a b e t a f 30. S e p te m b e r ) (re g.-n r. 8189). O. F. A h r e n s e r u d tr å d t af, og p r o k u r is t B e n t W a a g e M y h r e, L i l l e S tra n d v e j 6 B, H e lle r u p, er in d t r å d t i b e s ty re ls e n. S e lsk a b e t e r o v e r fø r t t il n y t re g.-n r R e g is te r - n u m m e r 5551: Aktieselskabet N yt dansk Taxam eter C o m p.. D a h o v e d s e ls k a b e t A u t o - M a t e r ie l A / S (re g.-n r. 5550) b a r æ n d re t n a v n t il A k t ie s e ls k a b e t a f 30. S e p te m b e r 1907 (reg.-nr ), er næ rvæ re n d e b ifir m a s n a v n æ n d re t t il A k t ie se ls k a b e t N y t d a n s k T a x a m e te r C o m p. ( A k tie s e ls k a b e t a f 30. S e p te m b e r ). R e g is te r - n u m m e r 8188: A/S Elektro-M ateriel. D a h o v e d s e ls k a b e t A u to - M a te r ie l A / S (re g.-n r. 5550) h a r æ n d re t n a v n t il A k t ie s e ls k a b e t a f 30. S e p te m b e r (re g.-n r ), er n æ rv æ re n d e b ifir m a s n a v n æ n d re t t il A S E le k t r o - M a t e r ie l ( A k tie s e ls k a b e t a f 30. S e p te m b e r ). R e g is te r - n u m m e r 8189: A/S A uto C e ntralen. D a h o v e d s e ls k a b e t A u t o M a t e r ie l A / S (re g.-n r. 5550) h a r æ n d re t n a v n t il A k t ie s e ls k a b e t a f 30. sk a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e. S e lsk a b e t S e p te m b e r (re g.-n r ), er te g n e s a f tre m e d le m m e r a f b e s t y r e l n æ rv æ re n d e b ifir m a s n a v n æ n d re t t il sen i f o r e n in g e lle r a f en d ir e k t ø r ; v e d A / S A u to - C e n tr a le n ( A k tie s e ls k a b e t a fh æ n d e ls e o g p a n ts æ tn in g a f fa st a f 30. S e p te m b e r ). e je n d o m a f tr e m e d le m m e r a f b e s ty R e g is te r - n u m m e r 9372: A/S Lyngre ls e n i fo r e n in g m e d en d ir e k t ø r. bg-kom plekset i L ik v id a tio n a f G e n e r a lk o n s u l, g r o s s e r e r H e n n in g K a L y n g b y. D e t i h e n h o ld t il g e n e r a lfo r b e ll K jæ r, V æ ld e g a a r d s v e j 22, fr u s a m lin g s b e s lu t n in g a f 2. fe b r u a r 1952 M in n a G re te l G e r t r u d S te n d e r, F u g le re a s s u m e re d e lik v id a t io n s b o e r s lu t g a a rd s v æ n g e t 22, b e gge a f G e n to fte, tet og selsk ab et hæ vet. p r o k u r is t W i l l y C a r l S ig u r d S te n d e r, R e g is te r - n u m m e r : N ord isk F r u e v e j 44, S ø b o rg, e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n. Pelsberederi og F a rv e ri A/S i L ik v id a tio n a f V a lle n s b æ k. E f t e r p r o k la m a i R e g is te r - n u m m e r 5545: T ø n d e r S ta ts tid e n d e fo r 21. ju n i, 21. j u li og L a n d m an d sb an k Aktieselskab a f 21. a u g u st 1951 e r lik v id a t io n e n s lu t T ø n d e r. T. M. S v e n d s e n e r u d t r å d t af, tet, h v o r e ft e r se ls k a b e t e r hæ vet. og g å r d e je r H a n s B e c k T h o m s e n, R e g is te r - n u m m e r : K ø b e n B ir k e le v, e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n. havns ng Tøm m er-handel, Aktieselsk R e g is te r - n u m m e r 5550: Auto-M aleriel a b a f K ø b e n h a v n. U n d e r 17. m a rts A/S a f K ø b e n h a v n. U n d e r 4. fe 1952 e r se ls k a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e.

29 207 A k tie k a p ita le n e r u d v id e t m ed kr. in d b e ta lt ved fr ia k t ie r. D en tegn ed e a k tie k a p it a l u d g ø r h e re fte r k r. fu ld t in d b e ta lt, fo r d e lt I a k tie r på og kr. B e s ty re ls e n s fo r m a n d J. H. A n d e r s e n er afgået ved d ød en. M ed lem a f bes ty re lse n N. C. L. L a r s e n e r v a lg t t il b e s ty re ls e n s fo rm a n d. R e g is te r-n u m m e r : Financieringsselskabet Othonia A 'S a f O d e n se. F r u I n g r id L u n d g å r d D ig e - P e te rse n, B is p e b je r g P a r k a llé 21, K ø benh avn, er in d trå d t i bestyrelsen. R e g is te r-n u m m e r : A / S E s bjerg M æ lkeindustri og Handelskom p ag ni a f E sb je rg, l n d e r 22. m a rts 1952 er s e lsk a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e. S e lsk a b e t d r iv e r t illig e v ir k s o m h e d u n d e r n a v n e t: A S B o n a tis h ( A S E s b je r g M æ lk e in d u s tr i og H a n d e ls k o m p a g n i) (re g.-n r.,23.385). R e g is te r-n u m m e r : Ejen d om s aktieselskabet B A K K E D R A G E T III a f K ø b e n h a v n. V. B ja r v in, O. P. V. W a a g e n sen er u d tr å d t af, og m u r e r m e ster H e lg e K a r l In g e m a n Je n s e n L in d e, B is tru p s v e j 57, tø m re rm e s te r H e n r ik A lfr e d N ie ls e n, B is tru p s v e j 26-28, s n e d k e rm e s te r F r e d e r ik E jv in d M a d se n, K o n g e v e j 85-89, a lle a f B ir k e rø d, er in d tr å d t i b e sty re lse n. R e g is te r-n u m m e r : Ejen d om s aktieselskabet Bakkedraget 1 a f K ø b e n h a v n. (i. I). P r e is le r, Aa. A n d e rs e n e r u d trå d t af, o g s n e d k e rm e s te r F r e d e r ik E jv in d M a d se n, K o n g e v e j 85-89, B ir k e r ø d, a r k ite k t.svend F o u r - n a is, V e ste r V o ld g a d e 14, K ø b e n h a v n, er in d trå d t i bestyrelsen. E n d e r 2. m a j: R e g is te r -n u m m e r 297: Koefoed, Hauberg, M arstrand og H e l weg, A ktieselskabet T ita n a f K ø b e n h a v n. C. H. O. L a r s s o n e r fr a t r å d t so m p r o k u r is t. R e g is te r -n u m m e r 299: Aktieselskabet Kjøbenhavns Hesteskofabrik a f K ø b e n h a v n. U n d e r 7. a p r il 1952 e r selskabets vedtæ g ter æ nd rede. R e g is te r-n u m m e r 1660: Jerntraadsspinderiet, Aktieselskab a f V a rd e. U n d e r 6. s e p te m b e r 1951 e r s e lsk a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e. A k t ie k a p it a le n e r u d v id e t m e d kr., in d b e t a lt v e d f r ia k t ie r. D e n te g n e d e a k t ie k a p it a l u d g ø r h e r e ft e r k r., fu ld t in d betalt, fo rd e lt i a k tie r pa 500, 1000 og k r. R e g is te r -n u m m e r 1834: C a rl M. Cohrs Sølvvarefabriker, Aktieselskab a f F r e d e r ic ia. T e k n is k d ir e k t ø r O s v a ld C h a r le s M ø lle r, F r e d e r ic ia, e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n. R e g is te r -n u m m e r 2297: Aktieselskabet Dagbladet P o litik e n a f K ø b e n h a v n. U n d e r 16. m aj 1951 e r s e lsk a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e. R e g is te r - n u m m e r 2950: Aktieselskabet Ejendom m en Matr. No Udenbys K læ debo K varter i L ik v id a tion a f K ø b e n h a v n. U n d e r 31. m a rts 1952 e r se ls k a b e t tr å d t i lik v id a t io n. B e s ty re ls e n e r fr a tr å d t. T i l lik v id a t o r e r v a lg t: L a n d s r e t s s a g fø r e r P o u l C h r i s tia n H e d e, A m a g e r to r v 19, K ø b e n h a v n. S e lsk a b e t te gnes d e r u n d e r ved a fh æ n d e ls e og p a n ts æ tn in g a f fa st e je n d o m a f lik v id a t o r. R e g is te r - n u m m e r 2987: F a b rik e n Dansk M a sk in p a k n in g, Aktieselskab a f K ø b e n h a v n. M e d le m a f b e s ty re ls e n E. N ø r g a a r d e r a fg å e t v e d d ø d e n. Sek re tæ r, fr ø k e n G re te N ø r g a a r d, M a r- g re th e v e j 27, H e lle r u p, e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n. R e g is te r - n u m m e r 8930: AIS E m il H a lv orsen a f K ø b e n h a v n. M e d le m a f b e s ty re ls e n M. P e te r s e n e r a fg å e t ved d ø d e n. F r u G e rd a Je sse n, V a n g e h u s v e j 3, K ø b e n h a v n, e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n. R e g is te r - n u m m e r : A/S L u d vig Gjerstrup a f K ø b e n h a v n. E n e p r o k u r a e r m e d d e lt: Ib A lb e r t R a sm u sse n. R e g is te r - n u m m e r : K ø d - foderfabriken K r o n jy d e n A. m.b.a a f E s s e n b æ k p r. R a n d e rs. A. T h o m s e n, K. T h o m s e n e r u d tr å d t af, og h u s m a n d E in a r P e d e r s e n, N r. B o r u p, g å r d e je r C h r is t ia n V e s te rg a a rd, B r a u ls t r u p, e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n. R e g is te r - n u m m e r : T id s s k riftet D ansk Havebrug A /S i L ik v id a tio n a f F r e d e r ik s b e r g. E f t e r p r o k la m a i S ta ts tid e n d e fo r 6. ju n i, 6. j u li og 6. a u g u st 1951 e r lik v id a t io n e n slu tte t, h v o r e ft e r se ls k a b e t e r hæ vet. R e g is te r - n u m m e r : R inge Boligselskab af 1942 A /S, R in g e a f R in g e. U n d e r 28. s e p te m b e r 1951 e r se ls k a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e og u n d e r 18. a p r il 1952 g o d k e n d t a f b o lig m in is te r ie t. A k t ie k a p it a le n e r u d v id e t m e d k r. D e n te g n e d e a k t ie k a p i ta l u d g ø r h e r e ft e r k r. fu ld t in d beta lt.

30 208 R e g is te r - n u m m e r : D an sk Lufttaxa A/S i L ik v id a tio n a f A a r h u s. U n d e r 25. a p r il 1952 e r s e ls k a b e t tr å d t i lik v id a t io n. B e s ty r e ls e n o g d ir e k t io n e n e r fr a t r å d t. T i l lik v id a t o r e r v a lg t: L a n d s r e t s s a g fø r e r O lu f H a n s e n L in d, B iilo w s v e j 46, K ø b e n h a v n. S e lsk a b e t te g n e s d e r u n d e r v e d a fh æ n d e ls e og p a n ts æ tn in g a f fa st e je n d o m a f lik v id a t o r. R e g is te r - n u m m e r : A/S B rd r. Rosenberg i L ik v id a t io n a f K ø b e n h a v n. U n d e r 14. ja n u a r 1952 e r s e l s k a b e t t r å d t i lik v id a t io n. B e s ty r e ls e n og d ir e k t io n e n e r fr a t r å d t. T i l l i k v i d a t o r e r e r u d n æ v n t a f m in is t e r ie t f o r h a n d e l, in d u s t r i o g s ø fa r t: L a n d s r e t s s a g fø r e r J u liu s E y v i n d J e n s e n, R a a d - h u s p la d s e n 77, og la n d s r e t s s a g fø r e r H a r r y T h e ilg a a r d M o s b æ k, D a h le r u p s - g a d e 1, b e gge a f K ø b e n h a v n, og v a lg t a f g e n e r a lfo r s a m lin g e n : L a n d s r e t s s a g f ø r e r L e o G o t lie b F is c h e r, G o th e rs - g a d e 109, K ø b e n h a v n. S e ls k a b e t te g n e s d e r u n d e r v e d a fh æ n d e ls e o g p a n t s æ tn in g a f fa s t e je n d o m a f s a m tlig e lik v id a t o r e r i fo r e n in g. R e g is te r - n u m m e r : T h e C o n tinental Bodega C o m p a n y s Eje n d o m s aktieselskab a f K ø b e n h a v n. U n d e r 6. m a rts 1952 e r s e ls k a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e. R e g is te r - n u m m e r : C a sp e r Nielsens F o r la g A/S a f K ø b e n h a v n. E. S. H a r t w ig e r u d t r å d t a f b e s t y r e l sen. R e g is te r - n u m m e r : A/S IM P O R T Ø R E N Brønshøjvej 6 a f K ø b e n h a v n. P. H. H a n s e n e r u d t r å d t af, og b e s ty r e r G u n n a r H a n s e n, L in n é s g a d e 27, K ø b e n h a v n, e r in d t r å d t i b e s t y r e l sen. R e g is te r - n r : T ra n sca n d ia T ra d in g C o m p a n y Im p o rt-exp ort A/S a f K ø b e n h a v n. J. D e la -J e n s e n e r u d tr å d t a f b e s ty re ls e n. U n d e r 3. m aj: R e g is te r - n u m m e r 1763: A ktieselskabet H o leb y Dieselm otor F a b r ik a f H o le b y. D ir e k t ø r, c iv i lin g e n i ø r N ie ls M u n c k, S k o v v a n g e n 7, C h a r lo t t e n lu n d, e r in d t r å d t i læ s ty re ls e n. R e g is te r - n u m m e r 5239: A ktieselskabet H jø rrin g D isk o n to b a n k a f H jø r r in g. B e s ty r e ls e n s fo r m a n d L. C. B u d o lfs e n e r u d t r å d t af, o g m u r e r m e s te r A n d e r s P e t e r F r e d e r ik s e n, H jø r r in g, e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n. B a n k d ir e k t ø r H a r a ld J e n s e n Ø ste r- g a a rd, b a n k d ir e k t ø r T a g e J a k o b s e n, begge a f H jø r r in g, er in d t r å d t i d ir e k tio n e n. M e d le m a f b e s ty re ls e n J. E. R a s m u s s e n e r v a lg t t i l b e s ty re ls e n s fo r m a n d. H. J. Ø s te rg a a rd, T. J a c o b sen e r fr a t r å d t som p r o k u r is t e r. R e g is te r - n u m m e r 8504: P. Chr. Petersens Eftf., Chokoladefabriken Elv irasm in d e A/S a f A a r h u s. M e d le m a f b e s ty re ls e n A lic e C la u s e n fø r e r e f te r in d g å e t æ g te sk a b n a v n e t A lic e K r a u n s ø e. R e g is te r - n u m m e r : Aktieselskabet N o rd isk Solar C o m p a g n i a f K o ld in g. U n d e r 29. m a rts 1952 e r s e l s k a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e. R e g is te r - n u m m e r : J. J. Kruse Madsen A/S a f K ø b e n h a v n. K. J. M a d s e n, H. A n d e r s e n e r u d tr å d t af, og d ir e k t ø r J e n s J ø r g e n K r u s e M a d s e n, fr u E ls e K r u s e M a d s e n, begge a f Ø v e r ø d v e j 58, H o lte, e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n. E n e p r o k u r a e r m e d d e lt: E ls e K r u s e M a d se n. R e g is te r - n u m m e r : Vaarst Savvæ rk & Træ varefab rik A/S a f G u n d e r u p - N ø v lin g k o m m u n e. U n d e r 16. fe b r u a r 1952 e r s e ls k a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e. L e n s g r e v e H e in r ic h C a r l v o n S c h im m e lm a n n, L i n d e n b o r g p r. F j e lle r a d, d ir e k t ø r H a n s M a r iu s M o r te n se n, H ø y r u p s A llé 1, H e lle r u p e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n. R e g is te r - n u m m e r : A/S N. L. Dehns D a m p v a sk e ri a f G la d s a x e k o m m u n e. C iv il in g e n i ø r A x e l M a d s e n - M y g d a l, S u n d v æ n g e t 21, H e lle r u p, er in d t r å d t i b e s ty re ls e n. R e g is te r - n u m m e r : A/S Østergaard & T haarsth i s E ftf. a f V o r u p p r. R a n d e rs. O. P. L e h m e r u d tr å d t a f b e s ty re ls e n og fr a t r å d t som d ir e k t ø r. M e d le m a f b e s ty re ls e n A. K. M ik k e ls e n e r t ilt r å d t so m d ir e k t ø r. R e g is te r - n u m m e r : A/S B ir o a f K ø b e n h a v n. U n d e r 20. m a rts 1952 e r s e ls k a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e. S e l sk a b e t te g n e s a f en d ir e k t ø r i fo r e n in g m e d et m e d le m a f b e s ty re ls e n e lle r d e r u n d e r v e d a fh æ n d e ls e o g p a n ts æ t n in g a f fast e je n d o m a f to m e d le m m e r a f b e s ty re ls e n i fo r e n in g e lle r a f m e d le m a f b e s ty re ls e n g ro s s e re r Je n s R o s e n m e ie r a le n e. D e n J e n s R o s e n m e ie r m e d d e lte p r o k u r a e r b o r tfa ld e t. R e g is te r - n u m m e r : L a k ie r & R in k e l A/S a f G lo s tr u p. M e d le m a f

31 209 b e sty re lse n o tf d ir e k t io n e n C. H. H in k e l er aftfået ved d ø d e n. F r u E m m y S o p h ie F r e d e r ik k e H in k e l, H o se n v e j 4, G entofte, er in d trå d t i bestyrelsen. R e tfiste r-n u m m e r : British Tobacco Com pany AIS a f K ø b e n h a v n. U n d e r 22. ja n u a r 1952 e r selsk a b e ts vedtæ g te r æ n d re d e. S e lsk a b e ts h je m sted er G ladsaxe. R e tfiste r-n u m m e r 22.G43: Aktieselskabet Holm e T ex tilfab rik a f H o lm e - T r a n b je r g k o m m u n e. A. J. N is s e n er u d trå d t af, otf r e v is o r P e d e r A n k e r S v e n d sen, H a v n e v e j 12, Skatfen, er in d trå d t i bestyrelsen. R e tfiste r-n u m m e r 22.GG8: M u sikforlaget M elodi AIS a f K ø b e n h a v n. U n d e r 29. d e c e m b e r 1951 otf 21. ja n u a r 1952 er selsk a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e. A k t ie k a p it a le n er u d v id e t m e d kr. D e n te g n e d e a k t ie k a p it a l u d g ø r h e re fte r kr. fu ld t in d b e ta lt. O v e rd ra g e ls e a f a k tie r k a n b o rtset fra o v e rg a n g ved a r v k u n ske m ed b e s ty re ls e n s sa m ty k k e. R e g is te r-n u m m e r G: T a a rn b y Væveri A/S a f K ø b e n h a v n. U n d e r 4. a p r il 1952 er selskabets vedtæ tfter æ n d re d e. S e lsk a b e ts h je m ste d er T a a r n by. U n d e r 5. m aj: R e tfiste r-n u m m e r 209: Aktieselskabet S ilv a n a f F r e d e r ik s b e r g. O v e r re ts s a g fø re r A re n t L a u r it z F r a n t s D ra g ste d, K ild e s k o v s v e j 45, G e n to fte, e r in d tr å d t i b e sty re lse n. R e tfiste r-n u m m e r 3498: Lem vigh- M iiller A M unck, Aktieselskab a f K ø b e n h a v n. U n d e r 18. m a rts 1952 er selskabets vedtæ tfter æ nd rede. A k tie k a p ita le n e r u d v id e t m e d kr. B - a k tie r ( p r æ fe r e n c e a k tie r ). D e n te g n ed e a k t ie k a p it a l u d g ø r h e r e fte r kr. fu ld t in d b e ta lt, h v o r a l kr. A - a k tie r og kr. R - a k tic r ( p r æ fe r e n c e a k tie r ). R e tfiste r-n u m m e r 13.G35: Ejen d om s aktieselskabet Vestersøhus a f K ø b e n h avn. D ir e k t ø r E r n s t L u d v ig P e te r C h r is t ia n v o n K a u ft m a n n, K a s te ls v e j 3G, K ø b e n h a v n, p r o k u r is t J o h n H a g e m a n n, V in r a n k e v e j 10, H e lle r u p, er in d t r å d t i b e sty re lse n. R e tfiste r-n u m m e r : K ø b e n havns Vejmaterialefabrik A/S a f K ø b e n h a v n. P. K. Je s p e rs e n, A. H. C. Je s p e rs e n e r u d trå d t af, og c iv il-, in g e n iø r E in a r T h o r s e n, G ru ts A llé 12, H e lle r u p, c iv ilin g e n iø r, u n d e r d ir e k t ø r R u d o lf R ic h a r d F r e d e r ik s e n, V e je n, er in d t r å d t i b e s ty re ls e n. R e g is te r -n u m m e r : AIS S y d sjællands konservative Presse a f N æ stved. A. K ris to ft e rs e n, S. J. M. C h r is te n s e n e r u d tr å d t af, o g sta d s d y rlæ g e E jn e r H a n s A u tr u p, P ræ stø, fa r v e h a n d le r N ie ls S v e n d O v e N ie ls e n, R in g s te d, e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n. R e tfis te r-n u m m e r 17.8G3: A. C. N o r manns Forlag A IS a f O d e n se. A. C. N o r m a n n e r fr a tr å d t, og O tto M o g e n s N o rm a n n, H u n d e r u p v e j 25, O d e n se, er t ilt r å d t so m d ir e k t ø r, h v o r e fte r den h a m m e d d e lte p r o k u r a e r b o r tfa ld e t. L a n d s tin g s m a n d H e n r ik A n d r e a s R o - s e n a u e r H a u c h, S ø lu n d p r. V ib o r g, e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n. R e tfis te r-n u m m e r : P o u l T. Mortensen & Co. AIS i L ik v id a tio n a f K ø b e n h a v n. L a n d s r e ts s a g fø r e r E r i k R e p s d o r p h, F r e d e r ik s b o r g g a d e 7, la n d s r e t s s a g fø r e r E r i k Ø ig a a r d, St. K o n g e n s g a d e 79, begge a f K ø b e n h a v n, e r t ilt r å d t som g e n e r a lfo r s a m lin g s v a lg te m e d lik v id a t o r e r. S e lsk a b e t te g nes h e r e fte r d e r u n d e r v e d a fh æ n d e lse og p a n ts æ tn in g a f fast e je n d o m a f A a g e B a y E r ic h s e n i fo r e n in g m ed e n te n E r i k R e p s d o r p h e lle r E r i k Ø ig a a rd. R e g is te r-n u m m e r 18.5G9:,,.4/A Sarasco i L ik v id a tio n a f K ø b e n h a v n. U n d e r G. n o v e m b e r 1951 e r s e lsk a b e t trå d t i lik v id a t io n. B e s ty r e ls e n og d ir e k t io n e n e r fr a tr å d t. T i l l i k v id a to r e r e r v a lg t: L a n d s r e ts s a g fø r e r T a g e E j g il K a j L a u g e L a s s o n, S k in d e r g a d e 32, la n d s r e t s s a g fø r e r E r i k W e g e n e r, N ie ls H e m m in g s e n s g a d e 20, la n d s r e t s s a g fø r e r H e n r ik B e n d ik E lm e r, B r e d gade 58, a lle a f K ø b e n h a v n. S e lsk a b e t te gnes a f to lik v id a t o r e r i fo r e n in g ; v e d a fh æ n d e ls e o g p a n ts æ tn in g a f fast e je n d o m a f s a m tlig e lik v id a t o r e r i f o r e n in g. R e g is te r - n u m m e r 21.4G2: T h o ru p og Christensen A/S i L ik v id a tio n a f A a lb o r g. E f t e r p r o k la m a i S ta tst id e n d e fo r 1. o k to b e r, 1. n o v e m b e r o^ 1. d e c e m b e r 1949 e r lik v id a t io n e n slu tte t, h v o r e fte r se lsk a b e t e r hæ vet. R e g is te r -n u m m e r : F in an - cieringsselskabet S A D E K O A IS a f K ø b e n h a v n. B e s ty re ls e n s fo r m a n d K.. H jo r t h e r a fg å e t ved d ø d e n. V io lin -

32 210 b y g g e r A r n e S v e n H jo r th, F r e d e r ik s - b e rg g a d e 12, K ø b e n h a v n, e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n og v a lg t t il b e s ty re ls e n s fo r m a n d. R e g is te r - n u m m e r 21.8(58: Jørgen Suder A/S a f K ø b e n h a v n. U n d e r 14. ja n u a r 1952 e r s e ls k a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e. S e lsk a b e ts fo r m å l e r h a n d e ls- og fa b r ik s v ir k s o m h e d, d e r u n d e r ved a n b r in g e ls e a f k a p it a l i s e ls k a b e r m e d lig n e n d e fo r m å l i in d - og u d la n d. A k t ie k a p it a le n e r u d v id e t m e d kr. fu ld t in d b e ta lt. D e n te g n e d e a k t ie k a p it a l u d g ø r h e r e ft e r kr. fu ld t in d b e ta lt, d e ls k o n ta n t, d e ls i a n d r e v æ r d ie r. V e d o v e r d r a g e ls e a f a k t ie r - b o rts e t fr a o v e r g a n g t il e n k e e lle r liv s a r v in g e r h a r de ø v r ig e a k t io n æ r e r fo r k ø b s r e t e fte r de i v e d tæ g te rn e s 4 g iv n e r e g le r. S e l s k a b e t te g n e s a f to m e d le m m e r a f b e s ty r e ls e n i f o r e n in g e lle r a f et m e d le m a f b e s ty re ls e n i f o r e n in g m e d en p r o k u r is t e lle r a f en d ir e k t ø r e lle r a f to p r o k u r is t e r i fo r e n in g ; v e d a fh æ n d e lse o g p a n ts æ tn in g a f fast e je n d o m a f d e n s a m le d e b e s ty re ls e. O. M ø r c h e r u d tr å d t a f d ir e k t io n e n. P r o k u r is t e r : E r i k S tig H o ffm e y e r, C a r l H a r r y A n d e rse n. R e g is te r - n u m m e r : H. Føns Christensen A/S a f F r e d e r ik s b e r g. U n d e r H i. a p r il 1952 e r s e ls k a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e. S e ls k a b e t te g n e s at to m e d le m m e r a f b e s ty re ls e n i f o r e n in g e lle r a f en d ir e k t ø r ; v e d a fh æ n d e ls e og p a n ts æ tn in g a f fa st e je n d o m a f b e s ty re ls e n s fo r m a n d i fo r e n in g m e d to m e d le m m e r a f b e s ty re ls e n. L æ g e H a n s R ø r g e B o th m a n n, R u d - d in g e v e j 54, K g s. L y n g b y, e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n. U n d e r (i. m aj: R e g is te r - n u m m e r 4430: Aktieselskabet Faxe Ele ktricitetsvæ rk a f F a x e k o m m u n e. C. M. L a r s e n e r u d t r å d t af, o g la n d s r e t s s a g fø r e r G e o rg A n k e r A n d e r s e n, F a x e, e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n. R e g is te r - n u m m e r : Rederiet O dens^ A/S i L ik v id a t io n a f O d e n se. E f t e r p r o k la m a i S ta ts tid e n d e fo r 23. a p r il, 23. m aj og 23. j u n i 1951 er lik v id a t io n e n slu tte t, h v o r e ft e r s e l skab et er hæ vet. R e g is te r - n u m m e r : K. C. Nielsen, Odense, A/S a f O d e n se. M e d le m a f b e s ty re ls e n og d ir e k t io n e n G. N. N ie ls e n e r a fg å e t v e d d ø d e n. B a n k d ir e k t ø r S ig u r d K r is t ia n S lo th. K lin g e n b e r g 2, O d e n se, e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n. D e n s e ls k a b e ts d ir e k t ø r A. N ie ls e n t id lig e r e m e d d e lte p r o k u r a e r tilb a g e k a ld t so m o v e r flø d ig. R e g is te r - n u m m e r : Aktieselskabet I.G.S. S p o rt a f K ø b e n h a v n. 1 h e n h o ld t i l g e n e ra lfo r s a m lin g s b e s lu t-, n in g a f 25. ju n i 1951, jfr. r e g is t r e r in gen a f 11. a u g u st 1951 e r a k t ie k a p it a le n u n d e r 1. fe b r u a r 1952 e fte r p r o k la m a i S ta ts tid e n d e fo r 29. ju n i, 30. j u li og 30. a u g u st 1951 n e d s k re v e t m e d k r. D e n te g n e d e a k t ie k a p it a l u d g ø r h e r e ft e r k r. fu ld t in d beta lt. R e g is te r - n u m m e r : A/S Lars M ø lle r a f K ø b e n h a v n. A. J. E. M ø l le r e r u d tr å d t af, og k u n s tm a le r, fr u G re th e T h e o d o r a E g e lu n d M ø lle r, M o s e v a n g e n 5, K ø b e n h a v n, e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n. R e g is te r - n u m m e r : E lim a r Schm idt, Aktieselskab a f A a lb o r g. U n d e r 6. j u li 1951 og 21. a p r il 1952 e r se ls k a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e. S e l sk a b e t d r iv e r t illig e v ir k s o m h e d u n d e r n a v n e n e : L i m f j o r d C a n n in g L i m ite d A /S ( E lim a r S c h m id t, A k t ie s e l s k a b ) (re g.-n r ) og L i m f j o r d F is h C a n n in g L im it e d A /S ( E lim a r S c h m id t A k t ie s e ls k a b ) (re g.-n r ). R e g is te r - n u m m e r : Fiskernes H e rm etikfabrik A/S i L ik v id a tio n a f S k a g e n. E f t e r p r o k la m a i S ta ts tid e n d e fo r 27. a u g u st, 27. s e p te m b e r og 27. o k to b e r 1951 e r lik v id a t io n e n slu tte t, h v o r e fte r se ls k a b e t e r h æ vet. R e g is te r - n u m m e r : A / S H e r lev Vænge i L ik v id a tio n a f K ø b e n h a v n. E ft e r p r o k la m a i S ta ts tid e n d e fo r 20. fe b r u a r, 20. m a rts og 20. a p r il 1950 e r lik v id a t io n e n slu tte t, h v o r e fte r selskab et er hæ vet. R e g is te r - n u m m e r : Ejen d om s Aktieselskabet Matr. Nr. 10 cv af Bagsv æ rd a f K ø b e n h a v n. P å d e n te g n e d e a k t ie k a p it a l k r. er y d e r lig e r e in d b e t a lt 5000 k r. A k t ie k a p it a le n er fu ld t in d b e ta lt. R e g is te r - n u m m e r : N oria, N o rd isk Interesse Aktieselskab a f K ø b e n h a v n. U n d e r 28. m a rts 1952 er se ls k a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e. A k t ie k a p it a le n e r u d v id e t m e d

33 211 kr., h v o r a f ) k r. A - a k tie r og kr. B -aktier. D en tegnede a k t ie k a p it a l u d g ø r h e r e fte r k r. fu ld t in d b e ta lt, h v o r a f k r. er A -a k tie r og k r. B -a k tie r. A k tie k a p ita le n er fo r d e lt i a k t ie r p å 1000 kr., kr., k r. og kr. M e d le m a f b e s ty re ls e n F. A. C. N o r s tra n d, e r t ilt r å d t som d ir e k tø r. B e g is te r- n u m m e r : H Håndværkernes bygge-aktieselskab, Fruens Høge A/S a f D a lu m. C. S ø re n se n e r u d trå d t af, o g la n d s r e t s s a g fø r e r G u stav L a rs e n, V e s te rg a d e 45-47, O d e n se, e r in d tr å d t i b e sty re lse n. B e g is te r-n u m m e r : A/S Jørc o a f E sb je rg. H. O ls e n e r u d tr å d t a f d ir e k tio n e n. E n d e r 7. m aj: R e g is le r - n u m m e r 015: Aktieselskabet Folkebanken for Hougsø og Sønderhald H e rre d e r a f Å u n in g - F a u s in g k o m m u n e, S ø n d e r h a ld h e rre d. A. L. P e te rs e n er u d tr å d t af, o g la n d s r e ts s a g fø re r S ø re n G u n n a r N ie ls e n, A llin g a a b r o, e r in d t r å d t i b e sty re lse n. S. C. S ø re n se n e r fr a tr å d t, o g d ir e k t ø r J o h a n n e s C h r is t ia n M ø lle r L a n g b a lle, B a n d e rs, e r t ilt r å d t som adm. d ir e k tø r. B e g is te r- n u m m e r 1608: Det Danske Medicinal- & K em ikalie-k om pagni Aktieselskab a f K ø b e n h a v n. U n d e r 3. a p r il 1952 er selskabets vedtæ gter æ n d re d e. S e lsk a b e t d r iv e r t illig e v ir k so m h e d u n d e r n a v n e t: A / S A s p - N y K alkvæ rk A/S (Sjællands Patentkalkvæ rk A/S) i L ik v id a tio n. D a h o v e d s e ls k a b e t S jæ lla n d s P a t e n t k a lk v æ rk A/S i L i k v id a t io n (re g.-n r ) e r hæ vet efter en d t lik v id a tio n, sle ttes n æ rv æ re n d e b ifir m a a f re g iste re t. R e g is te r-n u m m e r : Aktieselskabet D e rn a ", Aarhu s" a f A a rh u s. U n d e r 13. fe b r u a r 1952 e r det b e s lu t tet e fte r u d lø b e t a f p r o k la m a i h e n h o ld t il a k tie s e ls k a b s lo v e n s 37 at n e d s k r iv e a k t ie k a p it a le n m e d kr. B e s tv re ls e n s fo r m a n d F. H. F o l k v a n g I..1. S. H. F o lk v a n g e r u d tr å d t af, og fr u H e le n e K n u d d in e D is s in g S ø re n se n. S d r. R in g g a d e 21, s e r v ic e le d e r A n th o n D ig e t C h r is te n s e n, N o r s gade 20, begge a f A a r h u s, e r in d t r å d t i b e s tv re ls e n. N æ v n te F. H. F o lk v a n g e r u d tr å d t a f d ir e k t io n e n. M e d le m a f b e s ty re ls e n V. S ø re n s e n e r v a lg t t il b e s ty re ls e n s fo rm a n d. R e g is te r -n u m m e r : P h ile x C om p an y Ltd. A/S a f F r e d e r ik s b e r g. B e s ty re ls e n s fo r m a n d M. M. H. H a m m e r e r u d tr å d t af, og d ir e k t ø r M a r iu s H a m m e r ( fo r m a n d ), R o s e n ø r n s A llé 41, K ø b e n h a v n, e r in d t r å d t i b e s ty r e l sen og d ir e k t io n e n, h v o r e ft e r d e n h a m m e d d e lte p r o k u r a e r b o r tfa ld e t. G. H. L. C h r is te n s e n e r fr a t r å d t som d ir e k tør. R e g is te r -n u m m e r : M on ark F ilm A/S a f K ø b e n h a v n. S. H. A n d e r sen. P. K. M. J a c o b s e n e r u d tr å d t af, og la n d s r e t s s a g fø r e r O tto H a n s L o u is P e rs, V e s tre B o u le v a r d 38, K ø b e n h a v n, b e fr a g te r H e lg e V ilh e lm J a c o b sen, S u n d v e j 16 A, H e lle r u p, e r in d trå d t i b e s ty re ls e n. D e n S. H. A n d e r sen m e d d e lte p r o k u r a e r tilb a g e k a ld t. R e g is te r -n u m m e r : Valdem ar Nielsens Eftf. A /S i L ik v id a tio n a f B r ø n d b y S tra n d. ETn d e r 27. m a rts 1952 e r se ls k a b e t tr å d t i lik v id a t io n. B e s ty re ls e n og d ir e k t ø r e n e r fr a tr å d t. T i l lik v id a t o r e r v a lg t: L a n d s r e ts s a g fø r e r M o g e n s K r o g - M e v e r, G o th e rs g a d e 109, K ø b e n h a v n. S e lsk a b e t te g n e s d e r u n d e r v e d a fh æ n d e ls e og p a n ts æ t n in g a f fast e je n d o m a f lik v id a t o r. R e g is te r -n u m m e r : G ra vq u ick H o lm b la d (D e t D a n sk e M e d ic in a l- & K e m ik a lie - K o m p a g n i A S) (reg.-n r ). D ir e k t ø r A n d re a s J a c o b s e n, S tra n d v e je n 163, H e lle r u p, e r in d t r å d t i bestyrelsen. R e g is te r-n u m m e r 8338: Aktieselskabet Kaalunds Sæ befabriker a f K o ld in g. D ir e k t ø r A a g e J o h a n R e h n é, C h r is t ia n s h o lm s v e j 19, K la m p e n b o r g, er in d t r å d t i b e sty re lse n. R e g is te r-n u m m e r : E x id e Akkum ulator Centralen, Aktieselskab a f F r e d e r ik s b e r g. M e d le m a f b e s ty re lsen H. W o o d e r t ilt r å d t so m d ir e k tør., R e g is te r-n u m m e r : Sjællands Patentkalkværk A /S i L ik v id a tio n a f K ø b e n h a v n. E ft e r p r o k la m a i S tatstid e n d e fo r 24. a p r il, 24. m aj og 25. A/S a f K ø b e n h a v n. ju n i 1951 er lik v id a t io n e n slu tte t, h v o re fte r selskabet er hævet. R e g is te r-n u m m e r : K arlstrup,s. A. T e tz la ff er u d tr å d t af, og c iv ilin g e n iø r Steen M e u le n g ra c h t, St. K o n g e n s g a d e 21, K ø b e n h a v n, er in d t r å d t i b e s ty re ls e n. R e g is te r - n u m m e r : Ejendom s-

34 212 aktieselskabet af 20. N ovem ber 1948 a f K ø b e n h a v n. J. K. O le s e n er u d trå d t a f b e s ty re ls e n. R e g is te r - n u m m e r : C h o k o lade- og Sukkervareforretningen af 8. september 1949 A/S a f K ø b e n h a v n. S. A a. J. Je n s e n, P. R. L a r s e n, O. T. N ie ls e n e r u d t r å d t a f, o g fa b r ik a n t S v e n d E r i k M ic h e ls e n, fr u A lid a E lis a beth M ic h e ls e n, begge a f A d o lfs v e j 30. G e n to fte, fh v. b a g e rm e s te r F e r d in a n d E m il M ic h e ls e n, L y n g b y v e j 58, K ø b e n h a v n, e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n. R e g is te r - n u m m e r : A ktieselskabet af 15. februar 1950 a f K ø b e n h a v n. U n d e r 1. o k to b e r 1951 e r s e l tæ g te r æ n d re d e. A k t ie k a p it a le n er sk a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e. S e lsk a b e t u d v id e t m e d k r. D e n te g n e d e d r iv e r t illig e v ir k s o m h e d u n d e r n a v n et: A S E u r o p a S k r iv e m a s k in e k o m a k t ie k a p it a l u d g ø r k r. fu ld t in d b e ta lt. h e r e ft e r p a g n i ( A k tie s e ls k a b e t a f 15. fe b r u a r R e g is te r - n u m m e r 9633: O ve Sørensen ) (re g.-n r ). R e g is te r - n u m m e r : A/S P lo v fabriken S a n d e ru m a f F r u e n s B øge. A / S a f O d e n se. U n d e r 25. fe b r u a r 1952 e r se ls k a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e. A k t ie k a p it a le n er u d v id e t m e d K. H. F le m in e r u d tr å d t a f b e s ty r e l k r. D e n te g n e d e a k t ie k a p it a l u d g ø r sen. h e r e fte r k r. fu ld t in d b e ta lt. R e g is te r - n u m m e r : A/S D Y K R e g is te r - n u m m e r : Gede & a f A a b y k o m m u n e. H u s e je r fr u A n n a Co. A/S a f K ø b e n h a v n. U n d e r 7. a p r il E lis a b e t h P e d e r s e n, A a b y h ø j, e r i n d tr å d t i b e s ty re ls e n. L952 e r s e ls k a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e. S e lsk a b e t te g n e s a f d ir e k t ø r e n e lle r a f R e g is te r - n u m m e r : A/S Fgens to m e d le m m e r a f b e s ty re ls e n i f o r Golfbane ved N yb o rg S tra n d a f N y e n in g ; v e d a fh æ n d e ls e o g p a n ts æ tn in g b o rg. S p a r e k a s s e d ir e k t ø r C h r is t ia n a f fa st e je n d o m a f d e n s a m le d e b e sty- T o r p - P e d e r s e n, N y b o r g, e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n. re ls.e P. M ic h e ls e n, O. J. K. K. W o lt- R e g is te r - n u m m e r : : H. P. Bertel-Hansen aktieselskab ( Valdem ar Nielsens Eftf. A/S) i L ik v id a t io n. D a h o v e d s e ls k a b e t V a ld e m a r N ie ls e n s E f t f. A S (re g.-n r ) e r tr å d t i lik v id a t io n, e r n æ rv æ re n d e b ifir m a s n a v n æ n d re t t il: H. P. B e r te l- H a n s e n a k tie s e ls k a b ( V a ld e m a r N ie ls e n s E ft f. A S) i L i k v i d a t i o n. U n d e r 8. m aj: R e g is te r - n u m m e r 1011: D am p sk ib s Aktieselskabet P rog re ss a f K ø b e n h a v n. D e n u n d e r 7. m a j 1951 v e d ta g n e n e d s k r iv n in g a f a k t ie k a p it a le n m e d k r., jfr. r e g is t r e r in g a f 14. ju li 1951, h a r n u fu n d e t ste d e fte r p r o k la m a i S ta ts tid e n d e f o r 26. m aj, 26. j u n i o g 26. j u li D e n te g n e d e a k t ie k a p it a l u d g ø r h e r e ft e r k r. fu ld t in d b e ta lt. R e g is te r - n u m m e r 3163: A ktieselskabet E jend o m m en Matr. N r i K øbenhavns Udenbyes Vester K v a r ter a f K ø b e n h a v n. P. A. R o e p s to r ff e r u d tr å d t af, o g k o n t o r c h e f, c a n d. ju r. T h o r v a ld C h r is t ia n Je n s e n, M a r te n sen s A llé 2, K ø b e n h a v n, e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n. R e g is te r - n u m m e r 6620: Odense O m nibus A/S a f O d e n se. U n d e r 26. m a rts 1952 e r se ls k a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e. S e lsk a b e ts fo r m å l er t r a n s p o r t, h a n d e l, in v e s te r in g og fin a n c ie r in g. R e g is te r - n u m m e r 8551: Johan O l sen & Co. A /S Esb je rg a f E sb je rg. U n d e r 3. a p r il 1952 e r s e lsk a b e ts v e d n e r e r u d t r å d t af, og d ir e k t ø r O v e J o h a n N ic o la i G ed e, F in s e n s v e j 39 C, > f a b r ik a n t C a r lo O c ta v iu s G ede, M a d s n e d ø g a d e 18, begge a f K ø b e n h a v n, er in d t r å d t i b e s ty re ls e n. N æ v n te C. O. C e d e e r fr a t r å d t so m d ir e k t ø r, og den h a m m e d d e lte p r o k u r a e r tilb a g e k a ld t. D e n O. J. N. C e d e m e d d e lte p r o k u r a e r b o r tfa ld e t so m o v e r flø d ig. R e g is te r - n u m m e r : Plantage Aktieselskabet Østvendsyssel a f D r o n n in g lu n d. A k t ie k a p it a le n e r u d v id e t m e d 150 k r. D e n te g n e d e a k t ie k a p it a l u d g ø r h e r e ft e r k r. fu ld t in d beta lt. R e g is te r - n u m m e r : Aktieselskabet 15. D ecem ber 1932 a f A a lb o r g. U n d e r 27. fe b r u a r 1952 e r s e lsk a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e. R. K. P. O d g a a rd, M. N. M o u r it z e n e r u d t r å d t a f b e s ty relsen. R e g is te r - n u m m e r : E je n d o m s aktieselskabet Matr. Nr. 352 Øster K v a rte r a f K ø b e n h a v n. O. L a s s e n e r " u d tr å d t af, o g la n d s r e t s s a g fø r e r J o h a n

35 213 C h r is t ia n K r o m a n n, K a a re s v e j 14, B a g sv æ rd, e r in d t r å d t i b e sty re lse n. R e g is te r-n u m m e r : Rederiet Steam A/S i L ik v id a tio n a f K ø b e n h avn. E ft e r p r o k la m a i S ta ts tid e n d e fo r 29. n o v e m b e r og 29. d e c e m b e r 1950 og 29. ja n u a r 1951 er lik v id a t io n e n sluttet, h v o re fte r selskabet er hævet. R e g is te r-n u m m e r : O rd ru p Solgaard A/S a f K ø b e n h a v n. U n d e r 5. m a rts 1952 er s e lsk a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e. S e lsk a b e t b a r h je m ste d i G e n to fte k o m m u n e. K. T. H. P u g li er u d trå d t af, og fo to g ra fm e s te r M e re te S onja P u g li, K r a tb u s v e j 18, C h a r lo t te n lu n d, er in d tr å d t i b e sty re lse n. R e g is te r-n u m m e r : B rdr. Friis-Hansen A/S a f K ø b e n h a v n. E n e p r o k u r a er m e d d e lt: C h r is t ia n G ie r s in g e r afg ået v e d d ø d e n. M o rte n F r iis - H a n s e n. R e g is te r-n u m m e r : A/S Matr. Xr. 9 ba af Bagsvæ rd a f K ø b e n h a v n. K. N. K v is t er u d trå d t af, og c i v i l in g e n iø r C a r l J o h a n A x e l H a ra g e r, N o r d r e F r ih a v n s g a d e 13 A, K ø b e n h a v n, e r in d t r å d t i b e sty re lse n. R e g is te r-n u m m e r : Scotlite- Dan A/S a f K ø b e n h a v n. U n d e r 27. m a rts 1952 er s e lsk a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e. S e lsk a b e ts n a v n e r D a n - R e fle x A S. S e lsk a b e t d r iv e r t illig e v ir k s o m h e d u n d e r n a v n : S c o tlite - I)an A/S ( I)a n -R e fle x A S) (re g.-n r ). S e lsk a b e t e r o v e r fø r t t i l n yt reg.-nr R e g is te r-n u m m e r : Aktieselskabet af 28. Maj 19)9 a f K ø b e n h a v n. E. Je n s e n er u d trå d t af, og a r k ite k t N ie ls P e d e r S u n d s ig -H a n s e n, S u n d h o lm s v e j 89, K ø b e n h a v n, er in d t r å d t i b e sty re lsen. R e g is te r-n u m m e r : A/S L. Steen & co. i L ik v id a tio n a f K ø b e n h a v n. E ft e r p r o k la m a i S ta ts tid e n d e fo r 11. ju li, 11. august og 11. sep tem b e r 1951 e r lik v id a t io n e n slu tte t, h v o r e fte r s e lsk a b e t er hæ vet. R e g is te r-n u m m e r : A/S Meliv o a f F r e d e r ik s b e r g. P. T. F. K. Je n s e n e r u d tr å d t af, og g ro s s e re r K a r lo V ilh e lm B r u n o H a n s e n, S ch a r- lin g s v e j 3. K ø b e n h a v n, e r in d t r å d t i bestyrelsen. R e g is te r-n u m m e r : H an d elsog Ejendomsselskabet Kanalgaarden A/S a f K ø b e n h a v n. U n d e r 12. m a rts 1952 er selskabets vedtæ gter æ nd rede. D e n fr u E. S ta v n g a a rd t illa g te ret t il at in d lø s e v is s e a k t ie r e r b o rtfa ld e t. S e lsk a b e t te g n e s a f to m e d le m m e r a f b e s ty re ls e n i fo r e n in g e lle r a f d ir e k tø re n a le n e ; v ed a fh æ n d e ls e o g p a n t s æ tn in g a f fast e je n d o m a f tre m e d le m m e r a f b e s ty re ls e n i fo r e n in g e lle r a f to m e d le m m e r a f b e s ty re ls e n i f o r e n in g m ed d ir e k tø r e n. D e n G. A. S ta v n g a a rd o g O. R. de L in d e J a c o b sen m e d d e lte k o lle k t iv e p r o k u r a er tilb a g e k a ld t, h v o r e fte r s e lsk a b e t p r. p r o c u r a tegnes a f t id lig e r e a n m e ld te L e o n h a r d S e v e rin B o b e rg A sse n s alene. R e g is te r-n u m m e r : A S /. Morescos H oldingselskab a f K ø b e n h a v n. M e d le m a f b e s ty re ls e n R. F. C. O b e rst, k a m m e rh e r r e A l f E r la n d G ie r s in g, D a v r u p H o v e d g a a r d, B je rg ste d sogn p r. J y d e r u p, e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n. R e g is te r-n u m m e r : T.T. Silketrgk A/S a f H e lle r u p, G e n to fte k o m m u ne. U n d e r 7. a p r il 1952 er s e ls k a bets vedtæ g ter æ nd rede. U n d e r 10. m aj: R e g is te r -n u m m e r 590: A rbo-b åhr & Co., Aktieselskab a f F r e d e r ik s b e r g. V. T. G. F is c h e r er u d tr å d t af, og d ir e k t ø r H a n s O le K lin g e n b e r g, H a s s e ris v e j 116, A a lb o r g, d ir e k t ø r, c a n d. p h a rm. K n u d M o g e n s B je r r e M o m m e, B iilo w s v e j 7 A, h ø je s te re ts s a g fø re r G u n n a r G e rste d, N y V e s te rg a d e 1, begge a f K ø b e n h a v n, er in d t r å d t i b e styrelse n. R e g is te r -n u m m e r 5157: Aktieselskabet Strandvejs Gasvæ rket a f G e n to fte k o m m u n e. B e s ty re ls e n s fo r m a n d H. V. P a d e e r u d tr å d t af, og tø m re rm e s te r, in g e n iø r k a p t a jn J u liu s P e te r M a r iu s H a r tm a n n, S v a le v e j 18, H e lle r u p, s o g n e r å d s fo r m a n d P a u l F e n n e b e r g, L y n g b y, e r in d t r å d t i b e sty re lse n. B e s ty re ls e n s n æ s tfo m a n d A. L. Ø s te rb e r g e r v a lg t t il b e s ty r e l sen s fo r m a n d og m e d le m a f b e s ty r e l sen M. K. A. O lesen til dens næ stfo rm a n d. R e g is te r -n u m m e r : D ansk Oliekom pagni A/S a f K ø b e n h a v n. J. M. V a le u r e r u d tr å d t af, og fr u R ita A u g u sta A n d e r s s o n, S e r r id s le v v e j 10, K ø b e n h a v n, e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n. R e g is te r -n u m m e r : Ä/S Elasa n a f K ø b e n h a v n. H. T h a l Ja n tz e n,

36 214 R. V. H e m m in g s e n e r u d t r å d t af, og la n d s r e t s s a g fø r e r H o lg e r O h r t, V im m e ls k a fte t 14, K ø b e n h a v n, d ir e k t ø r O v e L e r c h e, V e d E lt h a m 17, H e lle r u p, e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n. R e g is te r - n u m m e r : A/S Sk æ r bæk E ksp o rtstald a f S k æ rb æ k k o m m u n e. M e d le m a f b e s ty re ls e n R. P e d e rs e n e r a fg å e t v e d d ø d e n. M a n u fa k t u r h a n d le r I w e r M ic h a e ls e n B o ld t, S k æ rb æ k, e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n. R e g is te r - n u m m e r : A/S A. Hansen & Co. s B u n tm a g e ri a f K ø b e n h a v n. K. A. K. H a n s e n e r u d tr å d t a f b e s ty re ls e n o g f r a t r å d t som d ir e k tø r. D ir e k t ø r G e rt K n ø v l, D r. T v æ r g a d e 23, K ø b e n h a v n, e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n. R e g is te r - n u m m e r : Tragenco A/S, T ra d in g Ag ency C o m p a n y a f K ø b e n h a v n. U n d e r 3. m a rts 1'952 e r s e ls k a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e. S e l sk a b e ts fo r m å l e r at d r iv e h a n d e l og d e rm e d i fo r b in d e ls e s tå e n d e v ir k s o m h e d sa m t fm a n c ie r in g s v ir k s o m h e d. M e d le m a f b e s ty re ls e n L. T r i e r e r a fg å e t v e d d ø d e n. F r u Id a M a u r itz e n, O tto M ø n s te d s g a d e 1, K ø b e n h a v n, e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n. R e g is te r - n u m m e r : A / S A lle sted H a n d e lsh u s a f A lle s le d. S>. A. G. F r o s t e r fr a t r å d t, og k o n t o ra s s is te n t Ø jv in d J o h a n s e n, Ø s te rb æ k v e j 157, O d e n s e, e r t ilt r å d t so m d ir e k t ø r. R e g is te r - n u m m e r : S C H E R IN G A/S a f H o lte. U n d e r 24. a p r il 1952 e r s e ls k a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e. S e lsk a b e ts h je m s te d e r K ø b e n h a v n. R e g is te r - n u m m e r : Aktieselskabet G le n h a rd a f F r e d e r ik s b e r g. U n d e r 2. o k to b e r 1951 e r s e lsk a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e. S e lsk a b e ts n a v n er: D a n s k M a s k in llo y d A / S. S e l s k a b e t d r iv e r t illig e v ir k s o m h e d u n d e r n a v n : A k t ie s e ls k a b e t G le n h a r d ( D a n s k M a s k in llo y d A / S ) (reg.-n r ). S e lsk a b e t e r o v e r fø r t t il reg.- n r R e g is te r - n u m m e r : A/S D ansk V ib r o a f K ø b e n h a v n. S e lsk a b e ts d i r e k t ø r P. H. J e n s e n e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n. R e g is te r - n u m m e r : B u ld o g, K øbenhavn A S a f K ø b e n h a v n. U n d e r 14. d e c e m b e r 1951 o g 6. m a rts 1952 e r se ls k a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e. A f a k t ie k a p it a le n e r k r. a lm in d e lig e a k t ie r og k r. B -a k tie r. H v e r t a lm in d e lig a k tie b e lø b p å 1000 k r. g iv e r 1 ste m m e e fte r 3 m å n e d e rs n o te r in g s tid. B - a k t ie r n e g iv e r ik k e R e g is te r - n u m m e r : Aktieselskabet C h in e lla a f K ø b e n h a v n. P. J. S v e n d s e n e r u d t r å d t af, og p r o k u r is t ste m m e re t. C. A. H o lm e r u d tr å d t af, fr k. A n n a J ø r g in e J ø rg e n s e n, H e sse l- og p r o k u r is t R ic h a r d t C a r l C h r is t ia n v a n g 4, H e lle r u p, e r in d t r å d t i b e s ty Je n s e n, V e n n e m in d e v e j 60, K ø b e n re ls e n. D e n P. J. S v e n d s e n m e d d e lte h a v n, er in d t r å d t i d ir e k t io n e n, h v o r p r o k u r a e r tilb a g e k a ld t. P r o k u r a er e fte r d e n h a m t id lig e r e m e d d e lte p r o m e d d e lt: A k s e l E m il S v e n d s e n i f o r k u r a e r b o r tfa ld e t. e n in g m e d en a f de t id lig e r e a n m e ld te R e g is te r - n u m m e r : C alofrig p r o k u r is t e r A n n a J ø r g in e J ø rg e n s e n, Industriaktieselskab a f K ø b e n h a v n. K a r e n T h y g e s e n og O v e M ic h a e ls e n. U n d e r 15. m a rts 1952 er s e ls k a b e ts R e g is te r - n u m m e r : Lysitan v e d tæ g te r æ n d re d e. A k t ie k a p it a le n e r A / S a f K ø b e n h a v n. E. N. L. A n d e r s e n u d v id e t m e d k r. D e n te g n e d e e r u d tr å d t af, og s a g fø r e rfu ld m æ g tig, a k t ie k a p it a l u d g ø r h e r e ft e r k r. c a n d. ju r. H e n r y C h r is t e n s e n, E m d r u p fu ld t in d b e ta lt. P r o fe s s o r, d r. te c h n. E n g v e j 2, K ø b e n h a v n, e r in d t r å d t i b e A x e l V a ld e m a r E fs e n, U d s ig te n 13, s ty re ls e n. G e n to fte, e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n. U n d e r 12. m aj: R e g is te r - n u m m e r 1389: Aktieselskabet D ansk Akkum ulator- & E le ktro M o to r-f a b rik a f O d e n se. U n d e r 29. m arts 1952 er det b e slu ttet efte r u d lø b e t a f p r o k la m a i h e n h o ld t i l a k tie s e ls k a b s lo v e n s 37 at n e d s k r iv e a k t ie k a p it a le n m e d k r. R e g is te r - n u m m e r 2061: S inger Co. Sym askine Aktieselskab a f K ø b e n h a v n. M e d le m a f b e s ty re ls e n Iv a n Z a n g e n b e r g A l l i n e r t ilt r å d t so m p r o k u r is t. R e g is te r - n u m m e r 2931: A ktieselskabet Gas'accumulator a f K ø b e n h a v n. U n d e r 18. m a rts 1952 e r s e l s k a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e. A k t ie k a p it a le n e r u d v id e t m e d k r. B - a k t ie r in d b e t a lt v e d k o n v e r t e r in g a f gæ ld. D e n te g n e d e a k t ie k a p it a l u d g ø r h e r e fte r k r. fo r d e lt i a k tie r

37 215 på 500 kr. og kr., h v o ra f k r. e r B - a k tie r m e d re t t il fo r lo d s begræ n set u d b y tte. A k t ie k a p ita le n er fu ld t in d b e ta lt, d e ls k o n tant, dels på an d en m åde. R e g is te r-n u m m e r 9608: Linquaphone Institut A/S a f K ø b e n h a v n. H. O. E r ik s e n e r u d trå d t af, og f u ld m æ gtig S tig E r i k E r ik s e n, S ø d a le n 17, (lentofte, er in d trå d t i bestyrelsen. R e g is te r-n u m m e r : Aktieselskabet Autogenilf a f K ø b e n h a v n, lin d e r 18. m a rts 1952 e r s e lsk a b e ts v ed tæ g ter æ n d re d e. S e lsk a b e ts fo r m å l e r at d r iv e fa b r ik a t io n a f og h a n d e l m ed lu fta r te r og a p p a ra te r, h v o r i såd a n n e a n v e n d e s, a n d re m e k a n is k e, k e m is k e og e le k tr is k e in d u s t r ip r o d u k t e r og d e rm e d beslæ gtet v ir k s o m h e d sam t in v e s te r in g a f k a p ita l i t ils v a r e n d e v ir k s o m h e d e r. b e n h a v n. R e g is te r-n u m m e r : B on d Street og Bredgade A/S a f K ø b e n h avn. V e d r ø r e n d e s e lsk a b e ts filia l i A a lb o r g : E. C. E u d v ig s e n e r fr a tr å d t som filia lb e s ty r e r, h v o r e fte r filia le n er hæ vet. C. Ä. H o lm e r u d trå d t af, og p r o k u r is t T h o r k i ll J ø r n H o lm, M a lte - g a a rd sv e j 20, (ie n to fte, e r in d tr å d t i b e sty re lsen. R e g is te r-n u m m e r : S k a n d i navisk Finantas A/S a f K ø b e n h a v n. X. A. P e te rs e n e r u d tr å d t af, og in g e n iø r N ie ls H a n se n, K o lle g ie v e j 6, C h a r lo tte n lu n d, e r in d tr å d t i b e sty re lse n. R e g is te r-n u m m e r : I. Bager Jt Co. A/S a f K ø b e n h a v n. I n d e r 8. a p r il 1952 er selskabets vedtæ gter æ n d re d e. A k t ie k a p it a le n e r u d v id e t m ed kr. D e n te g n e d e a k t ie k a p it a l u d g ø r h e r e fte r kr. fu ld t in d betalt. O v e rd ra g e ls e a f a k tie r k a n k u n ske m ed s a m ty k k e fra K ø b e n h a v n s k o m m u n e. R e g is te r-n u m m e r : D ansk Pektin F a b rik A/S (Carls Fab rike r A/S) i L ik v id a tio n. D a h o v e d s e ls k a bet e r hæ vet e fte r e n d t lik v id a t io n, slettes n æ rv æ re n d e b ifir m a. R e g is te r-n u m m e r : B r g n ie l A/S a f K ø b e n h a v n. A. E. C h r is t e n sen, (i. A. H o lm e r u d tr å d t af, og d ir e k t ø r T a g e N ie ls e n D a m s g a a rd, H y ld e g a a r d s T v æ rv e j 10, C h a r lo t t e n lu n d, la n d s r e ts s a g fø r e r J o n P a lle B u h i, (II. T o r v 18, K ø b e n h a v n, e r in d t r å d t i bestyrelsen. R. C. (i. Jen sen er fra trå d t, o g n æ v n te T. N. D a m s g a a rd er t ilt r å d t som fo r r e t n in g s fø r e r. R e g is te r -n u m m e r : Carls F a briker A/S i L ik v id a tio n a f H a v n s ø p r. F ø lle n s le v. E fte r p r o k la m a i S tatstid e n d e fo r 8. d e c e m b e r jan u a r og 9. fe b r u a r 1950 e r lik v id a t io n en slu tte t, h v o r e fte r se lsk a b e t er hæ vet. R e g is te r-n u m m e r : H avnsø Herm etikfabrik A/S (Carls Fab rike r A/Sl i L ik v id a tio n. D a h o v e d s e ls k a bet er h æ vet e fte r e n d t lik v id a t io n, sle ttes n æ rv æ re n d e b ifir m a. R e g is te r-n u m m e r : M øller & Melgaard A/S a f K ø b e n h a v n. E n e p r o k u r a e r m e d d e lt: H e rm a n n W i l h e lm V o rb e c k. R e g is te r -n u m m e r : M øb elhandlernes Indkøbscentral A/S a f K ø H. H. R ø n h o lt e r u d tr å d t af, o g m e d le m a f b e s ty re ls e n H. S. S v e n d sen e r in d t r å d t i d ir e k tio n e n. R e g is te r-n u m m e r : Pederstrup M etalvarefabrik A /S / L ik v id a tio n a f V in d e r s le v. E f t e r p r o k la m a i S ta ts tid e n d e fo r 15. n o v e m b e r, 15. d e c e m b e r 1950 og 15. ja n u a r 1951 er lik v id a t io n e n slu tte t, h v o r e fte r s e ls k a bet e r hæ vet. R e g is te r -n u m m e r : H ob ro Cgklelager A/S a f H o b r o. P. B u r- g a a rd er u d tr å d t af, og b lik k e n s la g e r A r e n d t S im o n N e e r g a a r d - H e n r ic h s e n, H o b r o, e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n. R e g is te r -n u m m e r : ejendom s aktieselskabet S purve sk julsbakken Nr. 38, 42, 44, 48 og 52 i L ik v id a tio n a f K ø b e n h a v n. U n d e r 24. a p r il 1952 e r se lsk a b e t trå d t i lik v id a t io n. B e s ty re ls e n e r fr a tr å d t. T i l lik v id a t o r er v a lg t: E a n d s r e ts s a g fø r e r H a n s C h r i s tia n M a r iu s F r e d e r ik s e n, K r o n p r i n sen sg a d e 2, K ø b e n h a v n. S e lsk a b e t te g nes d e r u n d e r v ed a fh æ n d e ls e og p a n ts æ tn in g a f fast e je n d o m a f lik v id a t o r. R e g is te r -n u m m e r : Aktieselskabet Larsen 3c K äser i L ik v id a tio n a f F r e d e r ik s b e r g. E ft e r p r o k la m a i S ta ts tid e n d e fo r 24. s e p te m b e r, 24. o k to b e r o g 24. n o v e m b e r 1951 e r lik v id a tio n e n slu tte t, h v o r e ft e r s e lsk a b e t er hæ vet. R e g is te r-n u m m e r : D ansk Kam garn Væveri, Aktieselskab under k on k u rs a f K ø b e n h a v n. U n d e r 2.

38 m aj e r s e ls k a b e ts b o ta g e t u n d e r k o n k u r s b e b a n d lin g a f sø- og h a n d e ls re tte n i K ø b e n h a v n. 216 R e g is te r - n u m m e r : K lostertrykkeriet A/S a f K ø b e n h a v n. S tud. p ö ly t. E g o n J o h a n n e s B r y r u p, P e te r B a n g s v e j 62, K ø b e n h a v n, er in d t r å d t i b e s ty re ls e n. B e s ty r e ls e n s fo r m a n d C. V. C. P e t e r s e n - B r y r u p e r t ilt r å d t som d ir e k t ø r, og d e r e r m e d d e lt h a m e n e p r o k u r a.' É n e p r o k u r a e r t illig e m e d d e lt A a g e P e d e r s e n. E n d e r 13. m a j: ^ R e g is te r - n u m m e r 381: F. L. Bie, Aktieselskab a f K ø b e n h a v n. U n d e r 31. m a rts 1952 e r se ls k a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e. A k t ie k a p it a le n k r. o p d e le s f r e m t id ig i k r. A a k tie r, fo r d e lt i a k t ie r p å 1000 k r. og m e d s æ rlig e r e ttig h e d e r m e d h e n s y n t i l u d b y tte, jfr. v e d tæ g te rn e s 13, k r. B - a k t ie r, fo r d e lt i a k tie r p å 2000 k r., og k r. C -a k tie r, fo r d e lt i a k t ie r p å 1000 k r. og m e d s æ rlig e r e t t ig h e d e r m e d h e n s y n t i l u d b y tte ' i n d t i l u d g a n g e n a f 1955, jfr. v e d tæ g te rn e s 13. A - a k tie r n e g iv e r in g e n ste m m e re t. B - og C - a k tie r n e g iv e r en ste m m e fo r h v e r t a k tie b e lø b p å 1000 k r. ^ R e g is te r - n u m m e r 489: K ø b e n h a v n ske Bagermestres nye Rngbrødsfabrik, Aktieselskab a f K ø b e n h a v n. S. a! S ø re n s e n, T. C. O ls e n e r u d tr å d t af, o g b a g e rm e s te r J o h a n F r e d e r ik A s c lie n g r e e n, A m a g e r b r o g a d e 72, K ø b e n h a v n, b a g e rm e s te r C h r is t ia n B u d de, R a a d h u s v e j 8, C h a r lo t t e n lu n d, er in d t r å d t i b e s ty re ls e n. R e g is te r - n u m m e r 1680: Ø sljyd sk K o n i- og Fod ersto fforretnin g A k tie selskab a f A a r h u s. U n d e r 29. m a rts e r s e ls k a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e. S e lsk a b e t te g n e s d e r u n d e r v e d a f h æ n d e ls e o g p a n ts æ tn in g a f fa st e je n d o m. a f to m e d le m m e r a f b e s t y r e l sen i fo r e n in g e lle r a f et m e d le m a f b e s ty re ls e n i f o r e n in g m e d et m e d le m a f d ir e k t io n e n e lle r a f en d ir e k t ø r i fo r e n in g m e d en u n d e r d ir e k t ø r. P o u l Je p s e n, H o lte v e j 18, A a r h u s, e r t i l tr å d t so m u n d e r d ir e k t ø r. R e g is te r - n u m m e r 1742: A ktieselskabet Thisted D a m p m ø lle a f T h i sted. K ø b m a n d J e n s T a a b e l Stensg a a rd, S jø r r in g, er in d t r å d t i b e s ty re lse n. R e g is te r - n u m m e r 2702: Aktieselskabet Langelands Frøav ls-k o m p a g n i a f R u d k ø b in g. U n d e r 28. s e p te m b e r 1951 er selskab ets ved tæ g ter æ nd rede. R e g is te r - n u m m e r 5183: T h e C o n tinental Bodega C o m p a n y, Aktieselsk ab a f K ø b e n h a v n. U n d e r 6. m a rts 1952 er selskab ets ved tæ g ter æ nd rede. R e g is te r - n u m m e r 6095: AIS T a n k skibsrederiet a f F r e d e r ic ia. U n d e r 30. n o v e m b e r 1951 e r s e ls k a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e. S e lsk a b e ts h je m s te d er K ø b e n h a v n. M e d le m a f b e s ty re ls e n H. P. Ip sen er afgået ved d ød en. R e g is te r - n u m m e r : Ejendom s aktieselskabet W ilm a a f K ø b e n h a v n. U n d e r 16. a p r il 1952 e r s e lsk a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e. R e g is te r - n u m m e r : Ejen d om s aktieselskabet V oldgaarden a f K ø b e n h a v n. U n d e r 3. a p r il 1952 e r s e l s k a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e. A k t ie k a p it a le n e r u d v id e t m e d 2000 k r. in d b e ta lt v e d k o n v e r t e r in g a f gæ ld. D e n te g n e d e a k t ie k a p it a l u d g ø r h e r e fte r k r. fu ld t in d b e ta lt, d e ls k o n ta n t, d e ls p å a n d e n m åde. R e g is te r - n u m m e r : Ejendom s aktieselskabet S a n d b yg a a rd a f K ø b e n h a v n. A. E. B a ls lø w e r u d tr å d t af, og fa b r ik a n t C h r is t ia n E m i l B a ls lø w, G r a n h ø j 17, H e lle r u p, e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n. R e g is te r - n u m m e r : A / S Vejle M æ lke k om p ag n i a f V e jle. J. L. K r i- sto lt e rse n e r u d tr å d t af, og g å rd e je r J o h a n n e s H a n s e n L in d, A n k jæ r p r. B ø r k o p, e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n. R e g is te r - n u m m e r : A ktieselskabet Frederikshavns Jernstøberi & M a sk in fa b rik a f F r e d e r ik s h a v n. U n d e r 28. m a rts 1952 e r se ls k a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e. D ir e k t ø r, c iv i lin g e n iø r N ie ls M u n c k, S k o v v a n g e n 7, C h a r lo t t e n lu n d, e r in d t r å d t i b e s ty re l sen. R e g is te r - n u m m e r : R e d e riaktieselskabet S v en d b orgsnn d i L ik v id a tio n a f S v e n d b o rg. E f t e r p r o k la m a i S ta ts tid e n d e fo r 16. ju n i, 16. ju i o g 16. a u g u st 1951 e r lik v id a t io n e n slu tte t, h v o r e ft e r se ls k a b e t e r h æ vet. R e g is te r - n u m m e r : AIS R a v n holm kemiske R e n se rier a f R a v n h o lm p r. K g s. L y n g b y. P r o k u r a e r m e d d e lt: H o lg e r P e te r J a k o b s e n i f o r e n in g m e d en d ir e k t ø r.

39 217 R e g is te r-n u m m e r : R ederiaktieselskabet Ø rk ild sh u s i L ik v i dation a f S v e n d b o rg. E f t e r p r o k la m a 1 S ta ts tid e n d e d e n 5. ju li, 6. a u g u st og 0. se p te m b e r 1951 e r lik v id a t io n e n sluttet, h v o re fte r selskabet er hævet. R e g is te r-n u m m e r : Ingeniør Sammenslutningens Ejendomsaktieselskab, Domus T e c h n ic a a f K ø b e n h avn. P å a k t ie k a p it a le n e r y d e r lig e r e in d b e ta lt 1807 kr. D e n te g n e d e a k tie k a p ita l kr. e r h e r e fte r fu ld t in d b e ta lt. A k t ie k a p it a le n e r u d v id e t m ed kr. B -a k tie r. D e n te g n e d e a k tie k a p it a l u d g ø r h e re fte r kr. fu ld t in d b e ta lt, h v o r a f kr. A - a k tie r og kr. B -a k tie r. R e g is te r-n u m m e r : T h e Industrial T ra d ing Com pan y Ltd. Hydropers, Aktieselskab i L ik v id a tio n a f K ø b e n h a v n. U n d e r 25. a p r il 1952 er se lsk a b e t tr å d t i lik v id a t io n. B e s ty re lse n er fr a tr å d t. T i l lik v id a t o r e r v a lg t: L a n d s r e ts s a g fø r e r B e r n h a r d P a u l C o lin, S k in d e r g a d e 29, K ø b e n h a v n. S e lsk a b e t tegnes d e r u n d e r ved a fh æ n d e ls e og p a n ts æ tn in g a f fast e je n d o m a f lik v id a t o r. R e g is te r-n u m m e r : A / S M a leristuen i L ik v id a tio n a f K ø b e n h a v n. E ft e r p r o k la m a i S ta ts tid e n d e fo r 15. ju n i, 10. j u li og 10. au gust 1951 er lik v id a t io n e n slu tte t, h v o r e fte r se lsk a b e t e r hæ vet. R e g is te r-n u m m e r : Axelsen & Thomsen A/S a f S lagelse. A. M. N. T h o m s e n er u d tr å d t af, og fr u S o lv e ig T h o m s e n, S lagelse, e r in d t r å d t i b e sty re lse n. R e g is te r-n u m m e r : Shortcut Com pan y A/S a f K ø b e n h a v n. U n d e r 5. m a rts 1952 er s e lsk a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e. S e lsk a b e ts h je m ste d er G e n to fte k o m m u n e. J. J. E. Je n s e n, H. B. H. K jø ls e n, K. T h. H. P u g h er u d trå d t af, og d ir e k t ø r, c iv ilin g e n iø r E r i c C h r is t ia n H a n s e n P u g h, fru S onja A m a lie P u g h, fo to g ra fm e s te r M e re te S o n ja P u g h, a lle a f K r a th u s v e j 18, C h a r lo tte n lu n d, e r in d t r å d t i b e sty re lse n. E. T b. L o r e n tz e n er fr a tr å d t som d ir e k tø r. R e g is te r-n u m m e r : A / S Leop a a f K ø b e n h a v n. S e lsk a b e t e r hæ vet i h e n h o ld t i l a k tie s e ls k a b s lo v e n s 07, jfr. 02, e fte r b e h a n d lin g a f K ø b e n h a v n s b y re ts s k ift e a fd e lin g. R e g is te r-n u m m e r : D acola M askinfabrik AIS a f F r e d e r ik s b e r g. U n d e r 24. m a rts 1952 e r selsk a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e. A k t ie k a p it a le n er u d v id e t m e d kr., in d b e ta lt v ed k o n v e r t e r in g a f gæ ld. D e n te g n e d e a k t ie k a p it a l u d g ø r h e r e fte r k r. fu ld t in d b e ta lt, d e ls k o n ta n t, d e ls p å a n d e n m åde. R e g is te r -n u m m e r : H an d elsog Financieringsselskabet Aashøj A/S a f K ø b e n h a v n. U n d e r 29. a p r il 1952 er selskabets vedtæ gter æ nd rede. R e g is te r-n u m m e r : N ø rre bros Messe A/S a f K ø b e n h a v n. H. E. K. V o ss e r u d tr å d t af, og p r o k u r is t E lle n H a n s e n, Æ b e lø g a d e 38, K ø b e n h a v n, e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n og t i l trå d t so m d ir e k t ø r. H. V o ss e r fr a tr å d t som d ir e k t ø r. P r o k u r a e r m e d d e lt: C a r l P e te r H a lk jæ r L a u r id s e n i fo r e n in g m e d d ir e k tø r e n. U n d e r 14. m aj: R e g is te r -n u m m e r 1234: Aktieselskabet International Harvester C o m p a n y a f K ø b e n h a v n. U n d e r 22. a p r il 1952 e r s e lsk a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e. P r æ fe r e n c e a k t ie k a p it a le n kr. e r o v e r fø r t t il d e n a lm in d e lig e a k tie k a p ita l, h v o r e fte r d e fo r p r æ fe r e n c e a k tie r n e s æ rlig t g æ ld e n d e b e s te m m e l se r e r b o r tfa ld e t. H ø je s te re ts s a g fø re r H a n s H e n r ik M a r c e liu s B r u u n, B r e d gade 38, K ø b e n h a v n, e r in d t r å d t i b e styrelse n. R e g is te r - n u m m e r 2880: Aktieselskabet II. C. Christensens Dam p- og Sejlskibsrederi a f M a rs ta l. M e d le m a f b e s ty re ls e n L. C. H a n s e n er afg ået ved d ø d e n. R e g is te r - n u m m e r 4515: Aktieselskabet Vangegaarden a f K ø b e n h a v n. M e d le m a f b e s ty re ls e n A. A. B a r d r a m e r a fg å e t v e d d ø d e n. F h v. s tifta m t m a n d S v e n d N e u m a n n, M a r ie v e j 20, H e lle r u p, e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n. R e g is te r - n u m m e r 5119: Byggefagenes Sammenslutning, Aktieselskab a f N a k s k o v. H. P. O. C h r is te n s e n, H. P. L. H a n s e n e r u d tr å d t af, o g s n e d k e r T h e o d o r T h o r B jø r n C h r is t ia n s e n, s n e d k e r H e lm e r B e n t H a n s e n, begge a f N a k s k o v, e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n. R e g is te r - n u m m e r 5703: Aktieselskabet Skarrehage M o le rv æ rk a f N y k ø b in g M. U n d e r 28. fe b r u a r 1952 er

40 218 se ls k a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e. A k t ie k a p it a le n e r u d v id e t m e d k r. D e n te g n e d e a k t ie k a p it a l u d g ø r h e r e fte r k r. fu ld t in d b e ta lt. V e d o v e r d r a g e ls e a f a k t ie r h a r d e ø v r ig e a k tio n æ r e r fo r k ø b s r e t e fte r de i v e d tæ g te rn e s 5 n æ rm e re g iv n e re g le r. R e g is te r - n u m m e r 5869: M ark t & Co. A IS a f K ø b e n h a v n. O. G. L a u r i t ze n e r u d t r å d t a f b e s ty re ls e n og d ir e k tio n e n. D ir e k t ø r E y s t e in F o lk v a r d C h r is t e n s e n, G a b e ls g a te n 21, O slo, er in d t r å d t i b e s ty re ls e n. D is p o n e n t H a n s H e lm u th I n g o lf M ilm a n, B le - k in g e g a d e 3, K ø b e n h a v n, e r t ilt r å d t so m d ir e k t ø r. R e g is te r - n u m m e r : Selskabet af 10. A p r il 1933 A/S i L ik v id a t io n a f K ø b e n h a v n. U n d e r 16. a p r il 1952 er s e ls k a b e t tr å d t i lik v id a t io n. B e s t y r e l sen e r fr a tr å d t. T i l lik v id a t o r e r v a lg t: O v e r r e t s s a g fø r e r V ilh e lm A r n o ld M e y e r, K ø b m a g e r g a d e 62, K ø b e n h a v n. S e lsk a b e t te g n e s d e r u n d e r v e d a f h æ n d e ls e o g p a n ts æ tn in g a f fa st e je n d o m a f lik v id a t o r. R e g is te r - n u m m e r : Trikotageog U ld v a r eforretningen H e r n in g A/S a f K ø b e n h a v n. B e s ty r e ls e n s f o r m a n d N. C. S ø re n s e n e r u d tr å d t a f b e s ty re ls e n. B a n k k a s s e r e r H e llm u t h B e ie r h o lm, A m a g e r b r o g a d e 31, K ø b e n h a v n, e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n. M e d le m a f b e s ty re ls e n K. V. A. S ø re n s e n e r v a lg t t i l d e n n e s fo r m a n d. R e g is te r - n u m m e r : A ktieselskabet Fiskem els fabriken N o rd jy l la n d a f S k a g e n. P r o k u r a e r m e d d e lt: C a r l J a n u s J e n s e n A a e n i fo r e n in g m e d en d ir e k t ø r. R e g is te r - n u m m e r : A / S Dam - lu n d e n a f K ø b e n h a v n. C. C. H. N i e l sen, J. F. P o u ls e n e r u d t r å d t af, og d is p o n e n t H a r a ld H o lm, G o d th a a b s v e j 127, c iv i lin g e n i ø r T o r k i l H o lm, S o l s o rtv e j 75, begge a f K ø b e n h a v n, er in d t r å d t i b e s ty re ls e n. R e g is te r - n u m m e r : E jen d o m s aktieselskabet Clausen & Nøglebæks Eftf. i N æ stved a f N æ s tv e d. U n d e r 8. ja n u a r o g 27. m a rts 1952 e r s e l sk a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e. A k t ie r n e ly d e r p å n a v n. V e d o v e r d r a g e ls e a f a k t ie r h a r d e ø v r ig e a k t io n æ r e r f o r k ø b s r e t e fte r d e i v e d tæ g te rn e s 3 g iv n e re g le r. R e g is te r - n u m m e r : V iggo S. Bahnert Aktieselskab i L ik v id a tio n a f K ø b e n h a v n. L a n d s r e ts s a g fø r e r S v e n d A a g e R a m s in g, V e s te r V o ld g a d e 96, K ø b e n h a v n, e r a f m in is t e r ie t fo r h a n d e l, in d u s t r i og s ø fa r t u d n æ v n t t i l lik v id a t o r. S e lsk a b e t te g n e s d e r u n d e r v e d a fh æ n d e ls e o g p a n ts æ tn in g a f fa st e je n d o m a f lik v id a t o r e r n e i fo r e n in g. R e g is te r - n u m m e r : A/S Silkeborg Pelsdyrfarm, Silkeborg i L ik v i d ation a f S ilk e b o r g. U n d e r 29. a p r il 1952 e r s e ls k a b e t t r å d t i lik v id a t io n. B e s ty re ls e n e r fr a tr å d t. T i l lik v id a t o r er v a lg t: B e n z in fo r h a n d le r J a k o b S ø re n se n, S ilk e b o r g. S e lsk a b e t te g n e s d e r u n d e r v e d a fh æ n d e ls e o g p a n ts æ t n in g a f fa st e je n d o m a f lik v id a t o r. R e g is te r - n u m m e r : Patria Bisquit and Wafers M anufacturer A/S i L ik v id a tio n a f H e lle r u p, G e n to fte k o m m u n e. E f t e r p r o k la m a i S ta ts tid e n d e fo r 28. ja n u a r, 28. fe b r u a r og 28. m a rts 1950 e r lik v id a t io n e n s lu t tet, h v o r e ft e r s e ls k a b e t e r hæ vet. R e g is te r - n u m m e r : L y n g b y Korsetindustri A/S i L ik v id a tio n a f L y n g b y. U n d e r 30. a p r il 1952 er s e l sk a b e t trå d t i lik v id a t io n. B e s ty re ls e n, d ir e k t ø r e n og p r o k u r is t e n e r fr a tr å d t. T i l lik v id a t o r e r e r v a lg t: H ø je s te re ts s a g fø r e r A a g e B a y E r ic h s e n, V e s tre B o u le v a r d 17, la n d s r e t s s a g fø r e r E r i k Ø ig a a r d, St. K o n g e n s g a d e 79, la n d s r e ts s a g fø re r E r i k R e p s d o r p h, F r e d e - r ik s b o r g g a d e 7, a lle a f K ø b e n h a v n. S e lsk a b e t te g n e s d e r u n d e r v e d a f h æ n d e ls e o g p a n ts æ tn in g a f fast e je n d o m a f lik v id a t o r e r n e to i fo r e n in g. R e g is te r - n u m m e r : L åk erol A/S a f K ø b e n h a v n. H. L. D o h n er u d tr å d t af, og la n d s r e t s s a g fø r e r P o u l H je r m in d, N ik o la j P la d s 26, K ø b e n h a v n, e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n. R e g is te r - n u m m e r : C O L L U X A/S i L ik v id a tio n a f N æ stv e d. E f t e r p r o k la m a i S ta ts tid e n d e fo r 11. a p r il, 11. m aj og 12. ju n i 1950 er lik v id a t io n e n slu tte t, h v o r e ft e r s e ls k a b e t e r h æ vet. R e g is te r - n u m m e r : N ico la i Edlefsen A/S i L ik v id a tio n a f S ilk e b o rg. U n d e r 2. a p r il 1952 e r se lsk a b e t tr å d t i lik v id a t io n. B e s ty r e ls e n o g d i r e k t io n e n e r fr a tr å d t. T i l lik v id a t o r er v a lg t: P r o k u r is t A k s e l Je n s e n K lo k, Ikast. S e lsk a b e t te g n e s d e r u n d e r

41 219 ved a fh æ n d e ls e og p a n ts æ tn in g a f fast e je n d o m a f lik v id a t o r. R e g is te r-n u m m e r : Ejendom s aktieselskabet Tavastehus a f K ø b e n h a v n. P å a k tie k a p it a le n er y d e r lig e r e in d b e ta lt k r. ved k o n v e r t e r in g a f gæ ld. A k t ie k a p it a le n kr. e r h e r e fte r fu ld t in d b e ta lt, d e ls k o n ta n t, d e ls p å a n d e n m åde. U n d e r 15. m aj: R e g is te r-n u m m e r 1597: Banken (or A arup og Omegn, Aktieselskab a f A a r u p, S k y d e b je rg -O rte k o m m u n e. H. P. N ie ls e n e r u d tr å d t af, og p r o p r ie tæ r H e n r y S ø re n M a r iu s M a rk u s s e n, H æ k k e b ø lle g a a r d p r. A a r u p, e r in d trå d t i b e s ty re ls e n. R e g is te r-n u m m e r 40(51: A rbejdernes Bogførings- og Revisionsinstitut, Aktieselskab a f K ø b e n h a v n. M e d le m a f b e s ty re ls e n V. J. A. Je n s e n e r afg ået v e d d ø d e n. F o r r e t n in g s fø r e r J o h a n n e s L a u r id s H o v d a l, M ir a b e lle v e j 3, K ø b e n h a v n, e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n. R e g is te r-n u m m e r 7009: AIS T ø n der M argarinefabrik i L ik v id a tio n a f T ø n d e r. U n d e r 7. a p r il 1952 e r s e l sk a b e t tr å d t i lik v id a t io n. B e s ty re ls e n, d ir e k t io n e n og p r o k u r is t e n e r f r a trå d t. T i l lik v id a t o r e r v a lg t: D ir e k t ø r N ie ls P e d e r N ie ls e n, T ø n d e r. S e ls k a bet tegnes d e r u n d e r ved a fh æ n d e lse og p a n ts æ tn in g a f fa st e je n d o m a f lik v id a t o r. R e g is te r-n u m m e r : E je n domsaktieselskabet F lu e a f K ø b e n h a v n. H. Je n s e n e r u d tr å d t af, og d i r e k tø r P o v l K r a g C h r is t ia n s e n, P u g - g a a rd s g a d e 2, K ø b e n h a v n, e r in d t r å d t i b estyrelsen. R e g is te r-n u m m e r : A/S Chr. Faber, Aalborg R ulle g ard in fab rik af A a lb o r g. F. M. C h r is te n s e n e r u d tr å d t af, og s e lsk a b e ts d ir e k t ø r H. F a b e r e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n. R e g is te r-n u m m e r : A!S Chr. Faber, K old in g R ulle g ard in fab rik a f K o ld in g. C. H. K. O ls e n e r u d tr å d t af, og s e lsk a b e ts d ir e k t ø r H. F a b e r e r in d t r å d t i b e sty re lse n. R e g is te r-n u m m e r : A/S Chr. Faber, Odense Rullegardin fa b rik a f O d e n se. B. J. H a n s e n e r u d tr å d t af, og s e lsk a b e ts d ir e k t ø r H. F a b e r e r in d tr å d t i b e sty re lse n. R e g is te r-n u m m e r : Jørgen Schjerbeck jun. A/S a f K ø b e n h a v n. L. S c h je r b e c k e r u d tr å d t af, og d ir e k t r ic e J o a n S c h je r b e c k, B ra m s S id e v e j 2, C h a r lo t t e n lu n d, e r in d t r å d t i b e s ty re lse n. R e g is te r -n u m m e r : D ansk G arnindustri A/S a f K ø b e n h a v n. P. J. S v e n d se n e r u d tr å d t a f b e s ty re ls e n og d e n h a m m e d d e lte p r o k u r a e r t i l b a g e k a ld t. R e g is te r - n u m m e r : Aktieselskabet D if a Isenkram en g ros a f K ø b e n h a v n. U n d e r 19. m arts* 1952 e r se ls k a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e. P å a k tie k a p ita le n e r y d e r lig e r e in d b e ta lt k r. D e n te g n e d e a k t ie k a p it a l u d g ø r h e r e ft e r k r. fu ld t in d betalt. H v e r t a k tie b e lø b p å k r. g iv e r 1 stem m e. K u n is e n k ræ m m e re i p r o v in s e n, d e r d r iv e r d e t a ilh a n d e l fr a å b e n b o d, e lle r s e ls k a b e r, d e r d r iv e r sa m m e v ir k s o m h e d, k a n v æ re a k t io n æ re r, og d is s e m å ik k e v æ re m e d le m a f e lle r a k tio n æ r e r i n o g e n k o n k u r r e r e n d e v ir k s o m h e d. R e g is te r-n r : A/S F a rv e fabriken F æ rø sit a f K ø b e n h a v n. F r u J y tte B e rg, A a b o u le v a r d e n 80, K ø b e n h a v n, e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n. R e g is te r - n u m m e r : A/S Chr. Fabers Fa b rik e r K ø b e n h a v n a f K ø b e n h a v n. B. J. H a n s e n, A. J. K. O ls e n e r u d tr å d t af, og se ls k a b e ts d ir e k t ø r H. F a b e r e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n. R e g is te r - n u m m e r : E je n domsaktieselskabet V iru m E n g p a r k a f K ø b e n h a v n. G. S a lo m o n e r u d tr å d t a f b e s ty re ls e n. R e g is te r - n u m m e r : E je n domsaktieselskabet H vid o vre g aard en a f K ø b e n h a v n. M e d le m a f b e s ty re ls e n E. G. O. R asm u ssen er afgået ved d ø d e n. H ø je s te r e ts s a g fø r e r J o n a s B r u u n, B r e d g a d e 38, K ø b e n h a v n, e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n. R e g is te r - n u m m e r : A jva A k tieselskab a f G la d s a x e k o m m u n e. U n d e r 3. a p r il 1952 e r s e ls k a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e. A. M ø lle r - A n d e r s e n e r u d tr å d t a f b e s ty re ls e n. R e g is te r -n r : Ejen d om s aktieselskabet V e d Strandengen i L ik v id a tio n a f K ø b e n h a v n. E ft e r p r o k la m a i S ta ts tid e n d e f o r 17. ja n u a r, 17. fe b r u a r og 17. m a rts 1950 e r lik v id a t io n e n slu tte t, h v o r e fte r s e ls k a bet e r hæ vet. R e g is te r - n u m m e r : H. Mathiasen A/S a f B r e d b a lle p r. V e jle. U n d e r 9. a p r il 1952 e r se ls k a b e ts ved -

42 læ g te r æ n d re d e. S e lsk a b e ts fo r m å l e r at d r iv e s k ib s f a r t og o p k ø b a f tisk i in d - og u d la n d. R e g is te r - n u m m e r : Isoleringsf orretningen P r im o, Odense A/S a f O d e n se. U n d e r 25. ja n u a r 1952 e r s e ls k a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e. S e lsk a b e ts f o r m å l e r at d r iv e is o le r in g s f o r r e t n in g og e n h v e r i f o r b i n d e lse h e r m e d s tå e n d e e r h v e r v s v ir k s o m h e d sa m t in v e s t e r in g a f k a p ita l, a lt e fte r b e s ty re ls e n s sk ø n. R e g is te r - n u m m e r : S im o n sen & Scheibel Aktieselskab a f F r e d e r ik s b e r g. U n d e r 21. a p r il 1952 e r s e ls k a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e. S e ls k a b e t te g n e s a f to m e d le m m e r a f b e s ty re ls e n i f o r e n in g e lle r a f en d ir e k t ø r, v e d a fh æ n d e ls e o f p a n ts æ tn in g a f fa st e je n d o m a f d ir e k t io n e n i fo r e n in g m e d b e s ty re ls e n s fo r m a n d. 220 R e g is te r - n u m m e r : Odense Beton- og M ørtelvierker <Betonco) A/S a f O d e n se. E. S k ib s te d, R. V. Zeb it z e r u d t r å d t a f d ir e k t io n e n og d e n d e m m e d d e lte p r o k u r a e r t ilb a g e k a ld t. C iv il in g e n i ø r C h r is t ia n P e d e r F r e d to ft, O v e r g a d e 59, O d e n s e, e r in d t r å d t i d ir e k t io n e n. P r o k u r a e r m e d d e lt: J o h a n n e s W e w e r, R ik a r d U h r b r a n d og C h r is t ia n P e d e r F r e d t o f t to i f o r e n in g e lle r h v e r f o r s ig i fo r e n in g m e d et m e d le m a f b e s ty re ls e n. R e g is te r - n u m m e r : Nentrofon R a d io A/S a f K ø b e n h a v n. U n d e r 20. o k to b e r 1951 og 23. a p r il 1952 e r s e ls k a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e. H v e r t a k t ie b e lø b p å i 000 k r. g iv e r een ste m m e. I n d s k r æ n k n in g e r n e i a k t ie r n es o m s æ tte lig h e d e r b o r t fa ld e t. N. P. R o s e n lu n d, H. V. W. H a n s e n, A. C. J o h n s e n, H. N. P e d e r s e n, R. A. R ic k - le fs e r u d tr å d t af, og f a b r ik a n t J e n s Je n s e n A a g a a r d, L y n g b y v e j 343, c i v i l in g e n iø r S teen H a g e m a n n H a s s e l- b a lc h, T r a n e g a a r d s v e j 25, b e gge a f G e n to fte, la n d s r e t s s a g fø r e r E r i k F r e d e r ik R a s m u s s e n, J a r m e r s g a d e 2, K ø b e n h a v n, in d t r å d t i b e s ty re ls e n. N. C. B r o g a a r d e r fr a t r å d t, og n æ v n te J. J. A a g a a r d t ilt r å d t so m d ir e k t ø r. P e n A. C. J o h n s e n m e d d e lte p r o k u r a e r t i l b a g e k a ld t. E n e p r o k u r a e r m e d d e lt: S teen H a g e m a n n H a s s e lb a lc h. R e g is te r - n u m m e r : E je n domsaktieselskabet af I. N ovem ber 1947 a f K ø b e n h a v n. E. G. O. R a s m u s sen e r u d tr å d t af, og h ø je s te re ts s a g fø r e r J o n a s B r u u n, B re d g a d e 38, K ø b e n h a v n, e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n. R e g is te r - n u m m e r : Rist & Co. A/S a f K ø b e n h a v n. A. G. T u n e ld e r u d t r å d t af, og d ir e k t ø r P e h r G u s ta f V ik t o r G y lle n h a m m a r, G ö te b o rg, e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n. R e g is te r -n r : A/S Ragontex K o n fe k tio n a f G lo s tr u p. D e n F. C. V. S c h w a r t z m e d d e lte p r o k u r a e r t i l b a g e k a ld t. R e g is te r - n u m m e r : A/S L y n fisk a f S k a g e n. U n d e r 28. d e c e m b e r 1951 e r se ls k a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e. A k t ie k a p it a le n e r u d v id e t m e d kr., f ü h lt in d b e ta lt. D e n te g n e d e a k tie k a p it a l u d g ø r h e r e ft e r kr., h v o r a f k r. e r d - a k tie r og k r. e r s -a k tie r. P a n ts æ tn in g a f a k t ie r n e in d e n f o r en a k tie g r u p p e k a n k u n sk e m e d s a m ty k k e fr a d e a f a k tie g r u p p e n v a lg te b e s ty re ls e s m e d le m m e r. V e d e n h v e r o v e r d r a g e ls e a f a k t ie r in d e n f o r en a k tie g r u p p e, s å v e l f r i v i l l i g som tv u n g e n h a r de ø v r ig e a k tio n æ r e r in d e n f o r g r u p p e n fo r k ø b s re t e fte r de i v e d tæ g te rn e s 3 g iv n e re g le r. O m v a lg a f b e s ty re ls e g æ ld e r s æ rlig e i v e d tæ g te rn e s 10 in d e h o ld t e re g le r. A. K. Je p p e s e n, P. M. H. K r i ste n se n, T. E. G rø n e e r u d t r å d t af, og la n d s r e t s s a g fø r e r A a g e L a r s e n, A a l b o rg, d ir e k t ø r K u r t O tto F e r d in a n d W it t e, B r o t t k ä r r, G ö te b o rg, e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n. U n d e r 16. m aj: R e g is te r - n u m m e r 227: P riv a tb a n ken i K jøbenhavn Aktieselskab a f K ø b e n h a v n. A. B lin d b æ k, R. C. R i e m e r, O. J e n s e n iu s e r fr a t r å d t so m A p r o k u r is t e r. R e g is te r - n u m m e r 6925: M artin G o ld rin g A/S i L ik v id a tio n a f K ø b e n h a v n. E f t e r p r o k la m a i S ta tst id e n d e f o r 27. ju li, 27. a u g u st og 27. s e p te m b e r 1951 e r lik v id a t io n e n s lu t tet, h v o r e ft e r s e ls k a b e t e r hæ vet. R e g is te r - n u m m e r : Jean Briinés Aktieselskab a f F r e d e r ik s b e rg. K. E. S c h w e n s e n, W. A. P e te r s e r u d t r å d t af, og d ir e k t ø r T o n s J e a n B r u n é s, S k o v b a k k e n 6, H o lte, e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n. R e g is te r - n u m m e r : Aktieselskabet Johannes A n d re se n a f K ø b e n h a v n. M e d le m a f b e s ty re ls e n V. P e d e rs e n e r a fg å e t v e d d ø d e n. R e g is te r - n u m m e r : O m n ia,

43 Dansk Ostekompagni, A/S a f K ø b e n h a v n. U n d e r 15. fe b r u a r 1952 e r s e l sk a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e. S e lsk a b e t n a v n er: O m n ia D a ir y P r o d u c t s L td. A / S. S e lsk a b e ts b ifir m a n a v n e r æ n d re t til: O m n ia, Im p o r t & E x p o r t A /S ( O in n ia D a ir y P r o d u c t s L td. A /S ) (reg.-nr ). R. Je n s e n, S. A. C h r o m e r u d tr å d t af, og m e je r ib e s ty r e r A a g e Je n s e n, L in d e r u m p r. S in d a l, g å r d e je r T h o m a s D r iv s h o lm, T o ft e g a a r d p r. V re n s te d, d ir e k t ø r E d v in F r a n t s R e in h o lt S ø re n se n, S te n s tru p, J y lla n d, la n d s r e t s s a g fø r e r E r i k P o n t o p p id a n, V e s tre B o u le v a r d 38, K ø b e n h a v n, e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n. E n e p r o k u r a e r m e d d e lt: B e n t J ø r g e n sen. S e lsk a b e t e r o v e r fø r t t i l reg.-n r R e g is te r-n u m m e r : A/S Chr. Fabers Fabriker, R yslin g e a f R y s lin g e. A. J. K. O ls e n e r u d tr å d t a f b e styrelse n. R e g is te r-n u m m e r : C h ristensen & Nielsen A/S, A a rh u s a f A a r hus. D ir e k t ø r M a g n u s S ø re n se n B o r n e r u p, T h is te d, k ø b m a n d T h e o d o r C h r is t ia n N ie ls e n, K y s tv e j 55, A a r hus, e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n. R e g is te r-n u m m e r : A/S A a r hus Flæ skehal a f A a rh u s. U n d e r 28. a p r il 1952 er selskabets vedtæ gter æ n d re d e. S e lsk a b e t d r iv e r t illig e v ir k s o m lie d u n d e r n a v n : J u t la n d B a n n e rs L td. A /S ( A S A a r h u s F læ s k e h a l) (re g.-n r ). R e g is te r-n u m m e r : O m nia, Import & Eksport, A/S (Om nia, Dansk Ostekompagni A /S). D a O m n ia, D a n sk O s te k o m p a g n i, A / S (re g.-n r ) h a r æ n d re t n a v n til: O m n ia D a ir y P r o d u c t s L td. A / S (re g.-n r ) e r n æ rv æ re n d e b ifir m a æ n d re t til: O m n ia, I m p o r t & E k s p o r t, A /S ( O m n ia D a ir y P r o d u c t s L td. A / S ). R e g is te r-n u m m e r : Alaska Pelsim port A/S a f K ø b e n h a v n. M e d le m a f b e s ty re ls e n A. R. R. S k o lle r e r t ilt r å d t som d ir e k t ø r, h v o r e ft e r d e n h a m m e d d e lte p r o k u r a e r b o rtfa ld e t. R e g is te r -n u m m e r : Forlaget Storia A/S a f K ø b e n h a v n. B e s t y r e l sens fo r m a n d A. M. R. S te n b y sa m t 0. H. S te n b y, O. E llin g h a u s e r u d tr å d t af, og fo r fa t t e r K n u d N o r d e n toft, M a g le k ild e v e j 5, fh v. o v e rb e tje n t O tto L o p p n a u R a s m u s s e n, F a lk o n e r 221 A llé 16, fr im æ r k e h a n d le r, c a n d. ju r. C h r is t ia n L u d v ig J u n io r, S ø lv g a d e 99, a lle a f K ø b e n h a v n, e r in d t r å d t i b e styrelse n. R e g is te r -n u m m e r : E je n domsaktieselskabet Im ercohus a f K ø b e n h a v n. A. P. A. K n u d s e n e r u d tr å d t af, og is e n k r æ m m e r H e n r y S c h e e l L a r s e n, S tra n d v e j 193, H e lle r u p, e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n. R e g is te r -n u m m e r : T h e B r i tish H a rd w are and M ach in e ry Co. Ltd. A/S a f K ø b e n h a v n. U n d e r 30. a p r il 1952 e r s e ls k a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e. S e lsk a b e t te gnes d e r u n d e r v e d a fh æ n d e ls e o g p a n ts æ tn in g a f fa s t e je n d o m a f to m e d le m m e r a f b e s ty re ls e n i fo r e n in g e lle r a f d ir e k tø re n. E. P o n t o p p id a n e r u d tr å d t af, og la n d s r e t s s a g fø r e r J a c o b L u d v ig la C o u r, V. B o u le v a r d 20, K ø b e n h a v n, e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n. M e d le m a f b e s ty re ls e n E. J. H. R u g e e r t ilt r å d t som d ir e k t ø r. R e g is te r - n u m m e r : B rødrene A. og E. Petersen A/S a f K ø b e n h a v n. B e s ty re ls e n s fo r m a n d K. E. B r ü c k n e r e r u d tr å d t af, og re p ræ s e n ta n t V i l h e lm H a r r y A d o lf P e te rs e n, N ie ls P i n sens A llé 64, S øhorg, er in d trå d t i bes ty re ls e n. M e d le m a f b e s ty re ls e n O. C. E. P e te rs e n e r v a lg t t il d e n n e s f o r m a n d. R e g is te r - n u m m e r : H otel Ritz A/S, A a rh u s a f A a r h u s. A a. S. H v in d e n e r u d tr å d t af, og la n d s r e t s s a g fø r e r V ig g o H o ls t- K n u d s e n, R a a d - h u s p la d s 1, A a r h u s, e r in d t r å d t i b e s ty re lse n. R e g is te r - n u m m e r : E je n domsaktieselskabet S k o v la n d a f K ø b e n h a v n. C. E. C h r is t e n s e n e r u d tr å d t af, og a r k it e k t F r o d e L a u r id s G a la tiu s, U p la n d s g a d e 2, K ø b e n h a v n, e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n. R e g is te r - n u m m e r : Aktieselskabet Den Blaa Butik, A a lb o rg a f A a lb o r g. B e s ty r e ls e n s fo r m a n d P h. L. L e v in e r u d tr å d t af, og ta n d læ g e V a ld e m a r J e n s e n, A lg a d e 27, A a lb o r g, e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n og v a lg t til d e n n e s fo r m a n d. R e g is te r - n u m m e r : E je n domsaktieselskabet af 15. D ecem ber i L ik v id a tio n a f K ø b e n h a v n. E ft e r p r o k la m a i S ta ts tid e n d e f o r 20. ju li, 20. august og 20. sep te m b e r 1951

44 e r lik v id a t io n e n slu tte t, h v o r e ft e r s e l s k a b e t e r h æ vet. R e g is te r - n u m m e r : Johannes Larsen A/S a f F r e d e r ik s b e r g. S. C. L a r s e n e r u d t r å d t af, og f r u E r n a M a r g r e th e L a r s e n, D r e y e r s v e j 14, R u n g s te d K y s t, e r in d t r å d t i b e s t y r e l sen. 222 lin d e r 17. m aj: R e g is te r - n u m m e r 467: C. S ch o n s F a b rik e r A/S a f K ø b e n h a v n. P r o k u r a e r m e d d e lt: V la d i m ir P e te rs e n, O v e H a n s P e t e r J e p p e s e n, H a r r y H o th e r A n d r e a s L a r s e n, S v e n d A n k e r N ie ls e n. A x e l R o b e r t A n d e r s e n, S v e n d F r e d e r ik A n t o n A r v a d P e te r s e n, P o u l A n d e r s e n og M a r th a M a r ie L a r s e n h v e r fo r sig i f o r e n in g m e d en d ir e k t ø r. R e g is te r - n u m m e r 1899: Brødrene K ie r A/S a f A a r h u s. D e n A. D a m t id lig e r e m e d d e lte p r o k u r a e r t ilb a g e k a ld t. D e n R. F. A. L ip p e r t t id lig e r e m e d d e lte p r o k u r a e r æ n d re t d e rh e n, at h a n t illig e te g n e r i fo r e n in g m ed d ir e k t ø r e n. R e g is te r - n u m m e r 4769: C im b r ia Tøm m erhandel, Aktieselskab a f A a b e n ra a. U n d e r 22. m a rts 1952 e r s e l s k a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e. S e lsk a b e t te g n e s a f b e s ty re ls e n s fo r m a n d e lle r a f en d ir e k t ø r ; v e d a fh æ n d e ls e og p a n ts æ tn in g a f fa st e je n d o m a f et m e d le m a f b e s ty re ls e n i fo r e n in g m e d en d ir e k t ø r e lle r a f to m e d le m m e r a f b e s ty re ls e n i fo r e n in g. F u ld m æ g tig, c a n d. ju r. P r e b e n W o lf, H u m le b æ k, er in d t r å d t i b e s ty re ls e n. D ir e k t ø r T a g e F i n k, K y s tv e j 42, A a b e n r a a, e r i n d t r å d t i d ir e k t io n e n. R e g is te r - n u m m e r 9973: K. K ieru lf Petersen & Co. A/S i L ik v id a t io n a f K ø b e n h a v n. U n d e r 25. a p r il 1952 er s e ls k a b e t t r å d t i lik v id a t io n. B e s t y r e l sen og p r o k u r is t e n e r fr a tr å d t. T i l li k v id a t o r e r v a lg t: O v e r r e t s s a g fø r e r O tto E m i l C la u d iu s K j e r u lf P e te r s e n, F r e d e r ik s b e r g g a d e 3, K ø b e n h a v n. L ik - fid a t io n e n e r s lu tte t i h e n h o ld t il a k tie s e ls k a b s lo v e n s 67, h v o r e ft e r s e l skab et er hæ vet. R e g is te r - n u m m e r : A / S Theko i L ik v id a t io n a f K ø b e n h a v n. E f t e r p r o k la m a i S ta ts tid e n d e fo r 16. au g u st, 17. s e p te m b e r og 17. o k to b e r 1951 e r lik v id a t io n e n slu tte t, h v o r e fte r s e ls k a b e t e r h æ vet. R e g is te r - n u m m e r : A/S Den folkelige Forsam lingsbggning i Silkeb o rg a f S ilk e b o r g. J. A n d e r s e n er u d tr å d t af, og g å rd e je r A lf r e d Je n s e n In d e lu k k e, N is s e t I n d e lu k k e p r. L e m m in g, e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n. R e g is te r - n u m m e r : Brugsforeningen F r e m, Es-bjerg a f E sb je rg. J. M. H. J o h a n n e s e n e r u d tr å d t af, og g å r d e je r J e n s B r o r s e n, K v a g lu n d, E s b je rg, e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n. R e g is te r - n u m m e r : N o rd isk R ad io Industri-Akts. a f F r e d e r ik s b e rg. E. J. E. G abe, K. E. S c h w e n s e n e r u d tr å d t af, o g d ir e k t ø r M a r t in P e d e r R a s m u s s e n, S k o v h o lm s v e j 4, C h a r lo t t e n lu n d, e r in d t r å d t i b e s ty r e l sen. R e g is te r - n u m m e r : A/S Brask Sørensen Sc C o. a f A a lb o r g. U n d e r 30. ja n u a r 1952 er selskab ets vedtæ g te r æ n d re d e. A k t ie k a p it a le n e r u d v id e t m e d k r. in d b e ta lt v ed k o n v e r t e r in g a f gæ ld. D e n te g n e d e a k t ie k a p it a l u d g ø r h e r e ft e r kr. fu ld t in d b e ta lt. D ir e k t ø r S v e n d E r i k L a u r it z e n, A a lb o r g, d e r u n d e r 16. n o v e m b e r 1951 fe jla g tig t re g is tr e r e d e s so m b e s ty re ls e s m e d le m i ste d et fo r so m d ir e k t ø r, e r n u in d t r å d t i b e s ty re ls e n. E n e p r o k u r a e r m e d d e lt: S v e n d E r i k L a u r it z e n. R e g is te r - n u m m e r : Odense Turistbus, Transport A/S a f O d e n se. U n d e r 28. j u n i 1951 og 26. m a rts 1'952 e r se ls k a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e. S e l sk a b e ts n a v n er: D e h v id e B u s se r, O d e n s e T u r is t b u s, T r a n s p o r t A S. A k t ie k a p it a le n e r u d v id e t m e d k r. D e n te g n e d e a k t ie k a p it a l u d g ø r h e r e fte r k r. fu ld t in d b e ta lt. S e lsk a b e t e r o v e r fø r t t i l n y t reg.-nr R e g is te r - n u m m e r : N o rd isk K ond itorivareforretnin g A/S a f K ø b e n h a v n. U n d e r 27. m a rts 1952 e r se ls k a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e. R e g is te r - n u m m e r : A/S Fyn s Sukkervarefabrik, K ø b e n h a v n a f K ø b e n h a v n. U n d e r 20. d e c e m b e r 1951 og 4. a p r il 1952 e r se ls k a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e. U n d e r 19. m aj: R e g is te r - n u m m e r 35: Aktieselskabet De Danske S p ritfa b rik k e r a f K ø b e n h a v n. U n d e r 15. a p r il 1952 e r s e l sk a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e. A k tie -

45 k a p ita le n e r u d v id e t m ed kr. D e n te g n e d e a k t ie k a p it a l u d g ø r h e r e fte r k r. fu ld t in d b e ta lt. R e g is te r-n u m m e r 578: Aktieselskabet R ik k o a f K ø b e n h a v n. E n e p r o k u r a e r m e d d e lt: P a lle L e r b je r g 223 B o e sg a a rd. _ R e g is te r-n u m m e r 1707: Aktieselskabet Carlsb o rg i L ik v id a tio n a f F r e d e r ik s b e r g. E fte r p r o k la m a i S ta ts tid e n d e fo r 14. se p te m b e r, _15. _o k to b e r o g 15. n o v e m b e r 1951 e r lik v id a tio n e n slu tte t, h v o r e fte r s e lsk a b e t er hæ vet. R e g is te r-n u m m e r 4191: Aktieselskabet Fre d ericia D ag b lad a f F r e d e r ic ia. B e s ty re ls e n s fo r m a n d N. A. Je n s e n sam t X. C h r is te n s e n e r u d trå d t af, og g å rd e je r K o n r a d Je n s e n, B r ø n d s te d p r. P je d s te d, fo r p a g te r H a n s H o lt Je n s e n, S ø n d e rs k o v, E r r it s ø pr. F r e d e r ic ia, e r in d t r å d t i b e sty re lse n. M e d le m a f b e s ty re ls e n J. P. S c h w a r tz er v a lg t t il b e s ty re ls e n s fo rm a n d. R e g is te r-n u m m e r 0783: John L a y ton & Co., Ltd., England, Udenlandsk Aktieselskab, F ilia l K ø b e n h a v n a f K ø b e n h a v n. K. \V. K o r s g a a r d e r f r a trå d t som filia lb e s t y r e r, h v o r e fte r n æ r v æ re n d e fo r r e t n in g s a fd e lin g e r slettet i m e d fø r a f a k tie s e ls k a b s lo v e n s 79. R e g is te r-n u m m e r 0859: Aktieselskabet D ansk Fuldblodsslutteri a f K ø b e n h a v n. M e d le m a f b e s ty re ls e n H. R ø r d a m e r afg ået ved d ø d e n. S a lg s k o n s u le n t H. I). Iv a r F r o d e A b ild h ø j, K o r n v e j 8, C h a r lo tte n lu n d, e r in d trå d t i bestyrelsen. R e g is te r-n u m m e r : A/S H. Sørensens K u lh a n d e l a f T h is te d. P r o k u r a e r m e d d e lt: H a n s F > ik F r e d e r ik s e n i fo r e n in g m e d et m e d le m a f b e s ty re ls e n e lle r m e d en d ir e k tø r. R e g is te r-n u m m e r : A nd r. Fred. Høst & Søn A/S a f K ø b e n h a v n. V. F. J u l il er u d tr å d t af, og stu d. a rc h. T o r b e n C o h r L in d, B r e g n e r ø d v e j 35, B ir k e r ø d, e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n. R e g is te r-n u m m e r : Solrød K alkindustri A/S i L ik v id a tio n a f H a v d r u p - S o lr ø d k o m m u n e. E f t e r p r o k la m a i S ta ts tid e n d e fo r 30. a p r il, 30. m aj og 30. ju n i 1951 er lik v id a t io n e n sluttet, h v o re fte r selskabet er hævet. R e g is te r-n u m m e r : A/S Vejle Pakhusselskab a f V e jle. U n d e r 10. maj 1951 er selskabets vedtæ g ter æ n d re d e. A k t ie k a p it a le n e r u d v id e t m ed kr. D e n te g n e d e a k t ie k a p it a l u d g ø r h e r e fte r k r. fu ld t in d betalt. R e g is te r-n u m m e r : A / S Asa Film u d le jn in g a f K ø b e n h a v n. D ir e k tø r T h o m a s H a r a ld C h r is t ia n A lb e r t F r e d e r ik s e n B it s c li, N ø r r e b r o g a d e 103, K ø b e n h a v n, e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n. R e g is te r-n u m m e r : H ans L. Larsen X g bo rg Jernstøberi A/S a f K ø b e n h a v n. U n d e r 8. a p r il 1952 er selskabets vedtæ g ter æ nd rede. R e g is te r -n u m m e r : Aktieselskabet Svend Gregersen a f K ø b e n h a v n. P. M. P e te rs e n, E. W id d in g er u d tr å d t a f b e s ty re ls e n. R e g is te r -n u m m e r : A / S B ie n, Tølløse a f T ø llø s e. M e d le m a f b e s ty re ls e n M. C. N ie ls e n e r afg ået v e d d ø d e n. M e je r ib e s ty r e r H e n r ik A a g e W a g n e r S ø re n se n, V ig, e r in d trå d t i b e s ty re ls e n. R e g is te r -n u m m e r : X o rd isk Ventilator Co. A/S a f N æ stve d. U n d e r 5. a p r il 1952 e r s e lsk a b e ts v e d tæ gter æ n d re d e. R e g is te r -n u m m e r : Aktieselskabet J. & L. L a u ritz e n a f K ø b e n h a v n. O. E. F e ld b e r g e r u d tr å d t af, og fr u In g e r A g n e te L a u r id s e n, L y k k e s h o lm s A llé 10 A, K ø b e n h a v n, e r in d tr å d t i b e s ty re ls e n. R e g is te r -n u m m e r : Aktieselskabet Moltkesvejshave VIII a f K ø b e n h a v n. C. F. G. C o lm o r te n, M. P. N ie ls e n, H. R. K. H a n s e n, K. V. B. P e te rs e n e r u d tr å d t af, og in g e n iø r C a r l F r e d e r ik E n g e ls e n, M o ltk e s v e j 40, in g e n iø r H e n n in g S p a n g -H a n s s e n, in g e n iø r J ø r g e n K a r b e r g, ' begge a f M o ltk e s v e j 38, a lle a f K ø b e n h a v n, er in d t r å d t i b e s ty re ls e n. E. J. C la n er fr a tr å d t so m d ir e k t ø r, og d e n h am m e d d e lte p r o k u r a e r tilb a g e k a ld t. L a n d s r e t s s a g fø r e r O le P e te r D itle v D itle v s e n, R a a d h u s p la d s e n 59, K ø b e n h a v n, e r t ilt r å d t so m d ir e k t ø r, og d e r e r m e d d e lt h a m p r o k u r a i fo r e n in g m e d to m e d le m m e r a f b e s ty re ls e n. R e g is te r - n u m m e r : A/S Lgc o n a f K ø b e n h a v n. C. C. M. Je n s e n e r u d tr å d t a f b e s ty re ls e n. R e g is te r -n u m m e r : A/S GI. Vardevej 21 a f E s b je rg. U n d e r 20. fe b r u a r 1952 e r s e lsk a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e. '

46 224 U n d e r 20. m aj: R e g is te r - n u m m e r 2660: Aktieselskabet D anm ark s Æ g e x p o rt a f K ø b e n h a v n. U n d e r 28. fe b r u a r 1952 er s e ls k a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e. R e g is te r - n u m m e r 7810: L a n g e landskorn A/S a f R u d k ø b in g. V. A. C. T e g n e r e r fr a t r å d t og m e d le m af a f b e s ty re ls e n J. E. H e ilm a n n t ilt r å d t so m b e s ty re ls e n s fo r m a n d. R e g is te r - n u m m e r : A/S N i colai Outzen a f H a d e r s le v. U n d e r 25. ju n i 1951 og 21. m a rts 1952 er se l sk a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e. B e k e n d t g ø re ls e t i l a k tio n æ r e r n e s k e r v ed b re v. S e lsk a b e t te g n e s a f b e s ty re ls e n s fo r m a n d e lle r n æ s tfo rm a n d i fo r e n in g m e d et m e d le m a f b e s ty re ls e n e lle r en d ir e k t ø r ; v e d a fh æ n d e ls e og p a n ts æ t n in g a f fa st e je n d o m a f to m e d le m m e r a f b e s ty re ls e n i f o r e n in g m e d d i r e k tio n e n. N ic o la i A n d r e a s e n O u tz e n, H a d e r s le v, e r in d t r å d t i d ir e k t io n e n. M e d le m a f b e s ty re ls e n A. R. T h u ls t r u p e r v a lg t t i l b e s ty re ls e n s fo r m a n d, og m e d le m a f b e s ty re ls e n C. F. E f f er v a lg t t i l b e s ty re ls e n s n æ s tfo rm a n d. R e g is te r - n u m m e r : U d stillingshallen F o r u m A/S a f F r e d e r ik s b e r g. U n d e r 27. fe b r u a r 1952 er s e ls k a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e. D e n A u t o m o b il- & C y c le - G r o s s e r e r F o r e n i n gen og d e n s m e d le m m e r h id t i l t i lla g te fo r k ø b s r e t t i l u d b u d te a k t ie r er b o r tfa ld e t. V e d o v e r d r a g e ls e a f a k tie r h a r h e r e ft e r a le n e d e ø v r ig e a k tio n æ r e r fo r k ø b s r e t e fte r d e i v e d tæ g te r n e s 4 g iv n e r e g le r. L. J. N. B e c h e r u d tr å d t af, o g c iv i lin g e n i ø r H a n s C h r is t ia n M ø lle r, E g e r n v e j 16, K ø b e n h a v n, d ir e k t ø r A k s e l K je ilu n d, R a a d - h u sv e j 8, C h a r lo t t e n lu n d, e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n. A r k it e k t S v e n d H e in z e P la s s, P h is t e r s v e j 25, H e lle r u p, er in d t r å d t i d ir e k t io n e n. R e g is te r - n u m m e r : A ktie bolaget E lis Lu ckegs K onse rvfa brik A/S a f K ø b e n h a v n. U n d e r 20. m a rts U952 e r s e ls k a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e. A k t ie k a p it a le n e r u d v id e t m e d k r., in d b e t a lt v e d u d s te d e ls e a f f r i a k tie r. D e n te g n e d e a k t ie k a p it a l u d g ø r h e r e ft e r k r., fu ld t in d b e ta lt, d e ls k o n ta n t, d e ls p å a n d e n m å de, fo r d e lt i a k t ie r p å 25, 100, 500, 1000, 2000 og k r. R e g is te r - n u m m e r : A/S Bogho ld erh u s a f K ø b e n h a v n. M e d le m a f b e s ty re ls e n A. H e d e m a r k e r a fg å e t v e d d ø d e n. A r k it e k t S tig H a g b a r th H e d e m a rk, S lo tsv æ n g e t 27, S la g e lse, e r in d trå d t i b e s ty re ls e n. R e g is te r - n u m m e r : A / S C. Aarsiew -Jensen a f N y k ø b in g F. M e d le m a f b e s ty re ls e n F. J. K r y g e r e r a f gået v e d d ø d e n. M e d le m a f d ir e k t io n e n T. A a r s ie w - J e n s e n e r in d t r å d t i b e sty re lse n. R e g is te r - n u m m e r : A/S F r e dericia E d d ik e b rg g g e ri a f F r e d e r i c ia. U n d e r 18. m a rts 1952 e r s e ls k a bets v e d tæ g te r æ n d re d e. S e lsk a b e ts n a v n e r Å / S M ig u m. S e lsk a b e t er o v e r fø r t t i l n y t re g.-n r R e g is te r - n u m m e r : Peter Jessen A/S a f S ilk e b o r g. M e d le m a f b e s ty re ls e n O. N e r g a a r d Je s s e n e r a f gået v e d d ø d e n. R e g is te r - n u m m e r : A/S M a nufakturindustrien A d m ira af 1941 a f K ø b e n h a v n. S. F. S. P. G u sta fse n e r u d tr å d t a f, og g r o s s e r e r E d g a r L e v in, L iv jæ g e rg a d e 23, K ø b e n h a v n, er in d t r å d t i b e s ty re ls e n. R e g is te r - n u m m e r : N ordjgdsk C o ld Stores A/S a f A a lb o r g. M e d le m a f b e s ty re ls e n A. A. N y v a n g er a fg å e t v e d d ø d e n. E k s p o r t ø r H j a l m a r P e t e r N ie ls e n, A a le s tru p, e r in d tr å d t i b e s ty re ls e n. R e g is te r - n u m m e r : L a n d b ru gets M askinforsgnin g A/S a f S ø n d e r b o rg. T b. N. C h r is t e s e n e r u d tr å d t af, o g R ic h a r d P e te rs e n, A ls g a d e 16, S ø n d e rb o rg, e r in d t r å d t i d ir e k t io n e n. R e g is te r - n u m m e r : Aktieselskabet J u p o -D a n a f K ø b e n h a v n. V. K. S ø re n s e n, H. A. H. N ie ls e n, K. G. H a n s e n e r u d tr å d t a f, o g fa b r ik a n t O lu f V a ld e m a r J ø rg e n s e n, S p a n a g e r- vej 28, in s p e k t ø r Je n s K r is t ia n L a r s O ls e n, V o d r o ffs v e j 41, fo r r e t n in g s fø r e r P o u l E g o n V o ig t L a r s e n, F a lk o n e r v æ n g e t 5, a lle a f K ø b e n h a v n, er in d trå d t i b e s ty re ls e n. R e g is te r - n u m m e r : A/S Chr. Johnsen i I^ikvidalion a f K a s tr u p. U n d e r 12. ja n u a r 1952 e r se lsk a b e t tr å d t i lik v id a t io n. B e s ty r e ls e n og d i r e k t io n e n e r fr a tr å d t. T i l lik v id a t o r e r v a lg t: F r u L iz z ie J o h a n n e A n d r e a sen, C a r it E t la r s v e j 4 A, K ø b e n h a v n. S e lsk a b e t te g n e s d e r u n d e r v e d a f h æ n d e ls e og p a n ts æ tn in g a f fa st e je n d o m a f lik v id a t o r. R e g is te r - n u m m e r : Aktiesel-

47 " skabet Gustav M a r k a f K ø b e n h a v n. P. H. N is s e n, E. M. S. N is s e n, V. L. Jo h a n s e n e r u d trå d t af, og fu ld m æ g tig, k a p ta jn A n d e r s B y r ia ls e n Je n s e n, fr u A sta O lg a M a r ie Je n s e n, stu d. m ed. fr ø k e n A a sta T h u r id B o r g h ild B y r ia l sen Je n sen, a lle a f GI. K o n g e v e j 149, K ø b e n h a v n, e r in d tr å d t i b e sty re lse n. P. H. N is s e n e r fr a tr å d t, og n æ vn te A. B. Je n s e n e r t ilt r å d t som d ir e k tø r. R e g is te r-n u m m e r : H andelsselskabet S. Glistrup A / S a f F r e d e r ik s h a v n. B e s ty re ls e n s fo r m a n d O. A. G lis t r u p sam t S. Aa. H. G lis tr u p, S. H. P e te rs e n er u d tr å d t af, og d ir e k t ø r Sven A x e l A b ra h a m s e n ( fo r m a n d ), O le B ru u n s v e j 12, C h a r lo tte n lu n d, h ø je s te re ts s a g fø re r L e i f G a m b o rg, la n d s r e ts s a g fø r e r S v e n d A llin, begge a f B re d g a d e 30, K ø b e n h a v n, e r in d trå d t i b e sty re lse n. S. A a. H. G lis t r u p er fr a tr å d t og n æ v n te S. A. A b r a h a m sen er t ilt r å d t som d ir e k tø r. R e g is te r-n u m m e r : A / S Berthola a f A a lb o rg. D e n u n d e r 12. m a rts 1951 v e d ta g n e n e d s k r iv n in g a f a k tie k a p ita le n m ed k r. p r æ fe r e n c e a k tie r, jfr. r e g is tr e r in g e n a f 19. a p r il 1951, h a r fu n d e t sted e fte r p r o k la m a i S ta ts tid e n d e fo r 19. m a rts, 19. a p r il og 19. m aj D e n te g n e tle a k tie k a p i-, ta l u d g ø r h e r e fte r kr., fu ld t in d b e ta lt. D e fo r p r æ fe r e n c e a k tie r n e g æ ld e n d e s æ rlig e b e ste m m e lse r e r u d gået a f vedtæ gterne. R e g is te r-n u m m e r : A / S D an ske Tricotex i L ik v id a tio n a f K ø b e n h a v n. U n d e r 29. a p r il 1952 e r s e ls k a bet tr å d t i lik v id a t io n. B e s ty re ls e n og d ir e k t io n e n er fr a tr å d t. T i l lik v id a t o r e r e r v a lg t: G ro s s e re r H e lg e S kov, H a sse lv e j 31, V ir u m, la n d s r e ts s a g fø r e r B e r n h a r d H e lm e r N ie ls e n, V e ste r V o ld g a d e 14, K ø b e n h a v n. S e lsk a b e t tegnes d e r u n d e r v e d a fh æ n d e ls e og p a n ts æ tn in g a f fast e je n d o m a f l i k v id a to r e r n e i fo r e n in g. R e g is te r-n u m m e r : Ejen d om s aktieselskabet M andholm en 4 26 i L ik v id a tio n a f K ø b e n h a v n. U n d e r 25. a p r il 1952 e r se lsk a b e t trå d t i li k v id a tio n. B e s ty re ls e n og fo r r e t n in g s fø r e re n er fr a tr å d t. T i l lik v id a t o r er ' v a lg t: L a n d s r e ts s a g fø r e r H o lg e r J u u l- 'l Je n s e n, V e s te r V o ld g a d e 10, K ø b e n - M h a v n. S e lsk a b e t te gnes d e r u n d e r v e d a fh æ n d e ls e o g p a n ts æ tn in g a f fast I e je n d o m a f lik v id a t o r. 225 R e g is te r-n u m m e r : Aktieselskabet Moltkesvejshave X a f K ø b e n h a v n. C. F. G. C o lm o r te n, M. P. N ie l sen, H. R. K. H a n s e n, K. V. B. P e t e r sen e r u d tr å d t af, og fu ld m æ g tig P o u l V e r n e r O lse n, M o ltk e s v e j 20, b a n k a s s i ste n t H e n n in g L a u r it s P e d e rs e n, M o lt kesv e j 28. in g e n iø r J ø r g e n K a r b e r g, M o ltk e s v e j 38, a lle a f K ø b e n h a v n, e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n. E. J. C la n er fr a tr å d t som d ir e k t ø r og d e n h a m m e d d e lte p r o k u r a e r tilb a g e k a ld t. L a n d s r e ts s a g fø r e r O le P e te r D it le v D itle v s e n, R a a d h u s p la d s e n 59, K ø b e n h a v n, e r t ilt r å d t som d ir e k t ø r, og d e r e r m e d d e lt h a m p r o k u r a i fo r e n in g m e d to m e d le m m e r a f b e s ty r e l sen. R e g is te r -n u m e r : P O H T E X M Ø B L E R AIS a f K ø b e n h a v n. G. A. Je s p e rs e n e r u d tr å d t af, o g in g e n iø r P e d e r K n a k k e r g a a r d J e s p e rs e n, N ø r r e A llé 17, K ø b e n h a v n, e r in d t r å d t i b e styrelse n. R e g is te r -n u m m e r : K o n fe k tionsfabrikken A le k to, AIS a f O d e n se. M e d le m a f b e s ty re ls e n K n u d L o lle s g a a r d e r a fg å e t v e d d ø d e n. F o r r e t n in g s fø r e r K a j E m a n u e l P e te rs e n, A n s g a rg a d e 12, O d e n se, er in d t r å d t i b estyrelsen. R e g is te r -n u m m e r : Ejendom s1- aktieselskabet O lufsgaard I i lik v i d ation a f K ø b e n h a v n. U n d e r 13. m aj 1952 e r se lsk a b e t trå d t i lik v id a t io n. B e s ty re ls e n e r fr a tr å d t. T i l lik v id a t o r e r v a lg t: L a n d s r e t s s a g fø r e r H a n s C h r is t ia n M a r iu s F r e d e r ik s e n, K r o n p r in s e n s g a d e 2, K ø b e n h a v n. S e lsk a b e t tegnes - d e r u n d e r v e d a fh æ n d e ls e og p a n ts æ tn in g a f fast e je n d o m a f l i k v id a to r. R e g is te r -n u m m e r : Aktieselskabet A S S E T S Handelsselskab a f G e n to fte k o m m u n e. P. E. D a h lg r e n e r u d tr å d t af, og fr u M im i Id a C o n s ta n c e D a h lg r e n, A n e tte v e j 20, C h a r lo t t e n lu n d, e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n. R e g is te r - n u m m e r : Aktieselskabet M a x z o n i a f K ø b e n h a v n. C. H o lm e r u d tr å d t a f b e s ty re ls e n. U n d e r 21. m aj: R e g is te r -n u m m e r 709: Aktieselskabet Kjærs Mølles F a b r ik e r a f A a lb o r g. A a g e L a r s e n, B u k k e b a lle v e j 40, R u n g sted K y s t, e r in d t r å d t i d ir e k t io n e n, og d e r e r m e d d e lt h a m e n e p ro k u r a.

48 R e g is te r - n u m m e r 1241:,,Aktieselskabet M øns B a n k a f Stege. P. H. B ille, N. J e n s e n e r u d tr å d t a f b e s t y r e l sen. R e g is te r - n u m m e r 2193: Sønderborg O liefabrik, Aktieselskab a f S ø n d e r b o rg. J. C la u s e n, C. B r o k, H. B r u h n e r u d tr å d t af, og g ro s s e r e r T r a u g o tt A r t h u r C h r is t ia n M ø lle r, k o n t o r c h e f E r i k H ø s t- M a d s e n, begge a f S ø n d e r b o rg, g ro s s e r e r J a c o b C la u s e n M ø lle r, A a b e n r a a, e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n. J. C la u s e n e r fr a tr å d t, og n æ v n te T. A. (i. M ø lle r e r t ilt r å d t so m d ir e k t ø r. R e g is te r - n u m m e r 2212: Vendsyssel P ackin g Co., Aktieselskab a f K ø b e n h a v n. M e d le m a f b e s ty re ls e n A. T b. G je d d e -O ls e n e r a fg å e t v e d d ø d e n. F r u E ls e M a r ie M ik k e ls e n L is c h a u, P r i n sesse M a r ie s A llé 3, K ø b e n h a v n, e r in d tr å d t i b e s ty re ls e n. R e g is te r - n u m m e r 2487: A ktieselskabet C osm in teknisk F a b r ik a f K ø b e n h a v n. S e lsk a b e ts fo r r e t n in g s fø r e r o g b e s ty re ls e n s fo r m a n d J. P. K jæ rs - g a a rd e r a fg å e t v e d d ø d e n. F r u A n n a H a n s in e K jæ r s g a a r d, R ib e g a d e 17, K ø b e n h a v n, e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n og v a lg t t i l d e n n e s fo r m a n d. R e g is te r - n u m m e r 2691: A ktieselskabet B arn e ko iv h n s a f K ø b e n h a v n. M e d le m a f b e s ty re ls e n R. F. C. G ie r s in g e r a fg å e t v e d d ø d e n. O b e rst, k a m m e r h e r r e A l f E r l a n d G ie r s in g, R a v r u p, e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n. A. T. R a s m u s s e n e r fr a t r å d t som d ir e k t ø r, o g d e n h a m m e d d e lte p r o k u ra er tilb a g e k a ld t. A x e l I r v in g V it u s J e n s e n, V ir u m T o r v 5, V ir u m p r. K gs. L y n g b y, e r t ilt r å d t so m d ir e k t ø r, og d e r e r m e d d e lt h a m e n e p r o k u r a. R e g is te r - n u m m e r 3293: A ktieselskabet Søvang (Den tørlagte Tastnm S ø ) a f K ø b e n h a v n. B e s ty r e ls e n s n æ stfo r m a n d C h. H. B a n g e r a fg å e t v e d d ø d e n. L a n d s r e t s s a g fø r e r J ø r g e n C h r i s tia n B a n g, N y g a d e 4, K ø b e n h a v n, er in d t r å d t i b e s ty re ls e n. M e d le m a f b e s ty r e ls e n E. L a r s e n e r v a lg t t i l b e s ty r e ls e n s n æ s tfo rm a n d. R e g is te r - n u m m e r 3529: A ktieselskabet D ansk Svovlsyre- og Su perphosp h a t-f a b rik a f K ø b e n h a v n. D ir e k t ø r J e n s C h r is t ia n Je n s e n B e r r in g, N y T o ld b o d g a d e 25, K ø b e n h a v n, e r i n d t r å d t i b e s ty re ls e n. R e g is te r - n u m m e r 7895: AtS Bagermestrenes R ug b rød sfab rik i K o ld in g af a f K o ld in g. M. J. P a lu d a n e r u d tr å d t af, og b a g e rm e s te r C h r is t ia n S c h m id t, K o ld in g, e r in d t r å d t i b e s ty re lse n. R e g is te r - n u m m e r : A / S V. Troest i L ik v id a tio n a f K ø b e n h a v n. U n d e r 30. a p r il 1952 e r s e ls k a b e t tr å d t i lik v id a t io n. B e s ty r e ls e n og d ir e k tø r e n er fr a tr å d t. T i l lik v id a t o r er v a lg t: F r u N ie ls in e C a m illa T ro e s t, F r e d e r ik s s u n d s v e j 17, K ø b e n h a v n. S e l sk a b e t te g n e s d e r u n d e r v e d a fh æ n d e lse og p a n ts æ tn in g a f fa st e je n d o m a f lik v id a t o r. R e g is te r -n u m m e r : A / S R a v n holm S trø m p efa b rik a f R a v n h o lm,, L y n g h v - T a a r b æ k k o m m u n e. P r o k u r a i er m e d d e lt: C a r l L a u r it s J ø r g e n A n d e rs e n i fo r e n in g m e d en d ir e k tø r. R e g is te r - n u m m e r : Jac. 01- sen A/S a f K ø b e n h a v n. P r o k u r a e r m e d d e lt A r t h u r S ø n d e r g a a r d i fo r- e n in g m e d t id lig e r e a n m e ld te A n n a j M a r e n M a r g r e th e P e te rs e n. R e g is te r - n u m m e r : D an ish i A m erican Prospecting Co., udenlandsk : d ir e k t ø r A u g u s tin P y r e, V e s te r S ø g a d e : r e t n in g s a fd e lin g e n te g n e s d e r u n d e r - v e d a fh æ n d e ls e og p a n ts æ tn in g a f f a s t : e r fr a t r å d t som b e s ty re ls e n s fo r m a n d,, R e g is te r - n u m m e r : E jen d o m s- a f to m e d le m m e r a f b e s ty re ls e n i i ske Fo rla g A. m. b. A. a f K ø b e n h a v n.. Aktieselskab, Florid a, U.S.A. a f K ø - b e n h a v n. A. G re g e rs e n er fr a t r å d t og < 76, d ir e k t ø r K a i E r n s t C h r is t e n s e n,, Ø r e v a d s v e j 19, begge a f K ø b e n h a v n,, t ilt r å d t som fo r r e t n in g s fø r e r e. F o r - - e je n d o m a f fo r r e t n in g s fø r e r n e i j fo r e n in g. R e g is te r - n u m m e r : E L g r a f ik : A / S a f K ø b e n h a v n. P. C. F. J a c o b s e n o g m e d le m a f b e s ty re ls e n F. D. A.. R ic h t e r e r t ilt r å d t so m d e n n e s f o r m a n d. aktieselskabet Søndre Jagtgaard a l l K ø b e n h a v n. U n d e r 5. m a rts 1952 e r - se ls k a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e. S e l sk a b e t te g n e s d e r u n d e r v e d a fh æ n d e lse o g p a n ts æ tn in g a f fast e je n d o m i fo r e n in g e lle r a f et m e d le m a f b e s ty re ls e n i f o r e n in g m e d fo r r e t n in g s fø r e r e n. R e g is te r - n u m m e r : Det dan D e n H. M a th ie s e n m e d d e lte p r o k u r a i e r t ilb a g e k a ld t. P r o k u r a e r m e d d e lt :: P o u l H e r n in g i fo r e n in g m e d et m e d le m a f b e s ty re ls e n.

49 227 R e g is te r-n u m m e r : G L A M S B J E R G M E J E R I AIS i L ik v id a tio n a f G la m sb je rg, K ø n g k o m m u n e. E fte r p r o k la m a i S ta ts tid e n d e fo r 4. n o v e m b e r og 4. d e c e m b e r 1950 sam t 4. ja n u a r 1951 er lik v id a t io n e n slu tte t, h v o r e fte r se lsk a b e t e r hæ vet. R e g is te r-n u m m e r 18,238: Aktieselskabet P rid a under konk urs a f K ø b e n h a v n. U n d e r 13. m aj 1952 e r s e l skabets bo taget u n d e r k o n k u r s b e h a n d lin g a f sø- og h a n d e ls re tte n s s k ift e r e t s a fd e lin g i K ø b e n h a v n. R e g is te r-n u m m e r : A/S Dansk Paahængsvogn-Fabrik, A ab enraa a f A a b e n ra a. M e d le m a f b e s ty re ls e n S. Aa. M. R iig e l er afgået ved d ø d e n. C i v i l in g e n iø r E r i k V ilh e lm g re v e S c h u lin, K o lle g ie h a v e n 6, C h a r lo tte n lu n d, er in d tr å d t i b e sty re lse n. R e g is te r-n u m m e r : A/S Dansk Paahængsvogn-Fabrik i K ø b e n h a vn a f K ø b e n h a v n. M e d le m a f b e s ty re ls e n S. Aa. M. B ü g e l e r afgået v ed d ø d e n. C iv il in g e n iø r E r i k V ilh e lm greve S c h u lin, K o lle g ie h a v e n 6, C h a r lo t t e n lu n d, e r in d t r å d t i b e sty re lse n. R e g is te r-n u m m e r : E le k tricitets Aktieselskabet E le k lro lu m a a f K ø b e n h a v n. D e n K. J. C a r ls e n m e d d e lte p r o k u r a e r tilb a g e k a ld t. P r o k u r a e r m e d d e lt: J ø rg e n B je r r in g i fo r e n in g m ed et m e d le m a f b e s ty re ls e n e lle r m ed en d ir e k tø r. R e g is te r-n u m m e r : Hotel Vildbjerg A/S a f V ild b je r g..1. H. S ta u sb ø l e r u d trå d t a f og g å rd e je r V e r n e r V a ld e m a r M ik k e ls e n, M c r r ild - g a a rd, V ild b je r g, e r in d t r å d t i b e sty relsen. R e g is te r-n u m m e r : Lykkegaardens Træ industri A/S i L ik v id a tion a f R a n d e rs. E ft e r p r o k la m a i S ta ts tid e n d e fo r 30. a p r il, 30. m aj og 30. ju n i 1951 e r lik v id a t io n e n slu tte t, h v o re fte r selskabet er hævet. R e g is te r-n u m m e r : Ejendom s aktieselskabet Græ nsegården a f K ø b e n h a v n. U n d e r 4. a p r il 1952 e r s e l sk a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e. A k t ie k a p i ta le n er u d v id e t m ed kr., in d b e talt ved k o n v e r t e r in g a f gæ ld. D e n te g n e d e a k t ie k a p it a l u d g ø r h e r e fte r kr. fu ld t in d b e ta lt, d e ls k o n tan t, d e ls p å a n d e n m åde, fo r d e lt i a k t ie r på 100, 1000 og 5000 k r. A. H. A llo w e r u d tr å d t af, o g s n e d k e rm e s te r M a r iu s D ir k E m il D ir k s e n, K o r fu v e j 10. K ø b e n h a v n, m a le rm e s te r H a r a ld A r o n F r ie d m a n n, H u m m e lto fte v e j 42, L y n g b y, e r in d t r å d t i b e sty re lse n. R e g is te r-n u m m e r : Aktieselskabet Moltkesvejshave 111 a f K ø b e n h a v n. C. F. G. C o lm o r te n, M. P. N ie ls e n, H. R. K. H a n s e n, K. V. B. P e te rs e n er u d tr å d t af, o g fr u M a rg o t L o lu a, c a n d. ju r. E r i k F le m m in g K o n - d r u p, begge a f M o ltk e s v e j 45, r e v is o r C a r l H e n r y S o lg a a rd T h o m s e n, M o lt kesvej 41, a lle a f K ø b e n h a v n, e r in d trå d t i b e s ty re ls e n. E. J. C la n e r fr a tr å d t so m d ir e k t ø r, o g d e n h a m m e d d e lte p r o k u r a e r tilb a g e k a ld t. L a n d s re ts s a g fø re r O le P e te r D it le v D itle v - sen, R a a d h u s p la d s e n 59, K ø b e n h a v n, e r t ilt r å d t som d ir e k t ø r, o g d e r e r m e d d e lt h am p r o k u r a i fo r e n in g m ed to m e d le m m e r a f b e s ty re ls e n. R e g is te r -n u m m e r : Aktieselskabet af 1. februar 1950 a f K ø b e n h a v n. U n d e r 4. o k to b e r 1951 e r s e l sk a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e. S e lsk a b e t d r iv e r t illig e v ir k s o m h e d u n d e r n a v n : A S E u r o p a R a d io ( A k tie s e ls k a b e t a f 1. fe b r u a r ) (re g.-n r ). R e g is te r-n u m m e r : B røru p og Omegns Sam lestald, Aktieselskab a f B r ø r u p. H..1. P e te rs e n e r u d trå d t af, o g h a n d e ls m a n d Je n s C h r is t ia n G a m m e lg a a rd, H o ls te d St., er in d t r å d t i b estyrelsen. R e g is te r -n u m m e r : B rø n d b y øster Møbel- og Træ varefabrik A/S af 19 W a f B r ø n d b y ø s te r. In g e n iø r J o h an J e n s e n -H e in, H a lls A llé 5, K ø b e n h a v n, e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n. U n d e r 23. m aj: R e g is te r -n u m m e r 286: I. C. Modeiveg & S ø n, Aktieselskab a f L v n g b y - T a a r b æ k k o m m u n e. U n d e r 26. a p r il 1952 e r s e lsk a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e. S e lsk a b e t te gnes a f to m e d le m m e r a f b e s ty re ls e n i fo r e n in g ; v ed a fh æ n d e ls e og p a n ts æ tn in g a f fast e je n d o m a f tre m e d le m m e r a f b e s ty re ls e n i fo r e n in g. H. W. J a c o b æ u s e r fr a t r å d t so m a d m in is t r e r e n d e d ir e k t ø r, o g d ir e k t ø r C h r is t ia n A b ild t r u p, M a r ie v e j 11, H e l le r u p, er in d t r å d t i d ir e k t io n e n. P r o k u r a e r m e d d e lt: V i l l y J e s p e r T v e d e, h v o r e fte r se lsk a b e t p r. p r o c u r a te g n e s a f C h r is t ia n A b ild t r u p i fo r e n in g m ed V i l l y J e s p e r T v e d e e lle r h v e r is æ r i fo r e n in g m e d en a f de t id lig e r e a n m e ld te p r o k u r is t e r.

50 R e g is te r - n u m m e r 943: Aktieselskabet Aarhnns P riv a tb a n k a f A a rh u s. U n d e r 10. m a rts 1952 e r s e lsk a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e o g u n d e r 5. m aj 1952 sta d fæ ste d e a f m in is t e r ie t fo r lia n d e l, in d u s t r i o g s ø fa rt. C. D. A. A n d e r s e n e r u d t r å d t a f d ir e k t io n e n. R e g is te r - n u m m e r 2938: A ktieselskabet I. M o resco a f K ø b e n h a v n. M e d le m a f b e s ty re ls e n R. F. C. G ie r s in g e r a fg å e t v e d d ø d e n. O b e rs t, k a m m e r h e r r e A l f E r la n d G ie r s in g, D a v r u p p r. J y d e r u p, e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n. D ir e k t ø r A x e l I r v in g V it u s Je n s e n, V ir u m T o r v 5, V ir u m, e r in d t r å d t i d ir e k t io n e n. R e g is te r - n u m m e r 3416: S k a n d i navisk Kontrol-Aktieselskab (S c a n d i navian S u p erintend in g Co. L t d.) a f K ø b e n h a v n. R. J. \V. H e n r ik s e n e r u d t r å d t af, o g la n d s r e t s s a g fø r e r A r n e V ic t o r H a n s e n, N y V e s te rg a d e 1, K ø b e n h a v n, e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n. R e g is te r - n u m m e r 4642: A ktieselskabet M artin Nielsen, F r e d e r ic ia a f F r e d e r ic ia. U n d e r 20. m aj 1951 e r det b e s lu tte t e fte r u d lø b e t a f p r o k la m a, jfr. a k tie s e ls k a b s lo v e n s 37, at n e d s k r iv e a k t ie k a p it a le n m e d k r. R e g is te r - n u m m e r 8507: S k a n d i navisk Jute K om p ag ni, Aktieselskab a f K ø b e n h a v n. U n d e r 21. a p r il 1952 er s e ls k a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e. N. A l k i l e r u d t r å d t af, o g fr u S o p h ie E s t r id E m a n u e la J ø rg e n s e n, T e s d o r p fs v e j 35 A, d ir e k t ø r A l f r i d B ja r n a r H a ll, R y v a n g s A llé 54, begge a f K ø b e n h a v n, e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n. R e g is te r - n u m m e r 9319: A/S J. P e tersens Beslagfabrik, N ib e a f N ib e. M e d le m a f b e s ty re ls e n M. K. N. B. P e te r s e n e r a fg å e t v e d d ø d e n. F r u G u d r u n A g n e te P e te r s e n, N ib e, e r i n d t r å d t i b e s ty re ls e n. R e g is te r - n u m m e r : S. Albertsen A/S a f K ø b e n h a v n. U n d e r 7. m aj 1952 e r s e ls k a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e. A k t ie k a p it a le n e r u d v id e t m e d k r. D e n te g n e d e a k t ie k a p it a l u d g ø r h e r e ft e r k r. fu ld t in d b e ta lt, fo r d e lt i a k t ie r p å 1000 o g k r. H v e r t a k tie b e lø b p å 1000 k r. g iv e r en ste m m e e fte r 3 m å n e d e r s n o te r in g s tid. R e g is te r - n u m m e r : W. B o lf Pedersen A/S a f K ø b e n h a v n. U n d e r 29. fe b r u a r 1952 e r det b e s lu tte t at o v e r d r a g e s a m tlig e s e ls k a b e ts a k t iv e r 228 og p a s s iv e r t i l E je n d o m s a k t ie s e ls k a bet F io lg a a r d e n (re g.-n r ). R e g is te r - n u m m e r : T ø rv e fa briken N g la n d ia A/S i L ik v id a tio n a f B æ k ke. E f t e r p r o k la m a i S tatstid e n d e fo r 6. m a rts, 6. a p r il og 7. m aj 1951 e r lik v id a t io n e n slu tte t, h v o r e fte r selskab et er hæ vet. R e g is te r - n u m m e r : N ordisk K øleteknik A/S a f F r e d e r ik s b e r g. U n d e r 28. a p r il 1952 er s e lsk a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e. S e lsk a b e ts h je m ste d e r K ø b e n h a v n. R e g is te r - n u m m e r : H an d elsog Fabrikationsaktieselskabet N o r d ia i L ik v id a tio n a f G e n to fte. E ft e r p r o k la m a i S ta ts tid e n d e fo r 22. fe b r u a r, 24. m a rts o g 24. a p r i l 1951 er lik v id a t io n e n slu tte t, h v o r e fte r s e l skab et er hæ vet. R e g is te r - n u m m e r : Ejen d om s aktieselskabet F io lg a a rd e n a f L y n g b y, L y n g b y T a a r b æ k k o m m u n e. U n d e r 22. n o v e m b e r 1951 e r s e lsk a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e. S e lsk a b e ts fo r m å l er at e r h v e r v e, u d le je og a d m in is t r e r e e je n d o m m e n m a tr. n r. 197 C K læ d e b o k v a r t e r i K ø b e n h a v n sam t at d r iv e h a n d e l. D e ts h je m s te d e r K ø b e n h a v n. R e g is te r - n u m m e r : D an sk Ejendom stilsgn A/S a f K ø b e n h a v n. U n d e r 12. a p r il 1952 e r s e lsk a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e. S e lsk a b e ts h je m ste d e r F r e d e r ik s b e r g. N. J. A n d e r sen e r u d tr å d t af, og fr u M a r ie K a t r in e F in d s e n, N y v e j 1 A, K ø b e n h a v n, e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n. D e n E. O l sen m e d d e lte p r o k u r a e r tilb a g e k a ld t. E n e p r o k u r a e r m e d d e lt: A d a M e re te K a r e n A n d e r s e n. R e g is te r - n u m m e r : Strand Scan din avian T ra d in g A/S a f K ø b e n h a v n. U n d e r 14. o g 26. m a rts 1952 er se ls k a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e. S e l s k a b e t d r iv e r t illig e v ir k s o m h e d u n d e r n a v n : S t r a n d F o o d s L t d. A S (S tra n d S c a n d in a v ia n T r a d in g A S ) (re g.-n r ). S e lsk a b e t te gnes a f et m e d le m a f b e s ty re ls e n e lle r a f en d ir e k t ø r ; v e d a fh æ n d e ls e o g p a n ts æ tn in g a f fast e je n d o m a f tre m e d le m m e r a f b e s ty r e l sen i fo r e n in g. R e g is te r - n u m m e r : L ilin s co A/S a f K ø b e n h a v n. U n d e r 7. m a rts 1952 e r s e ls k a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e. P å a k t ie k a p it a le n e r y d e r lig e r e in d b e ta lt 5000 k r. v e d k o n v e r t e r in g a f gæ ld. A k t ie k a p it a le n e r u d v id e t m ed

51 kr. in d b e ta lt v e d k o n v e r t e r in g a f gæ ld. D e n te g n e d e a k tie k a p it a l u d g ø r h e re fte r k r. fu ld t in d b e ta lt, dels ko ntant, dels på an d en m åde, fo r delt i a k tie r på 500 og 5000 kr. A k tie r n e er ik k e o m s æ tn in g s p a p ire r. B e k e n d tg ø re ls e t i l a k tio n æ r e r n e sk e r i B e r lin g s k e T id e n d e e lle r ved a n b e falet brev. Selskabet tegnes a f to m e d le m m e r a f b e s ty re ls e n i fo r e n in g e lle r a f en d ir e k t ø r a le n e ; ved a fh æ n d e ls e og p a n ts æ tn in g a f fast e je n d o m a f m in d s t h a lv d e le n a f b e s ty re ls e n e lle r a f to m e d le m m e r a f b e s ty re ls e n i f o r e n in g m e d en d ir e k tø r. G. T e r n e y, J. K. T e r n e y e r u d trå d t af, og sekre tæ r, fr u A g n e s G re th e C o lle t B o s e n, f u ld m æ gtig S v e n d R o se n, begge a f P r i n sesse M a r ie s A llé 9, K ø b e n h a v n, er in d tr å d t i b e sty re lse n. M e d le m a f b e s ty re lse n R. H. L iliu s, M a g le k ild e v e j 3, K ø b e n h a v n, e r t ilt r å d t som d ir e k tø r. R e g is te r-n u m m e r : Aktieselskabet Dansk Høstmaskine Com pagni D.H.C. a f K ø b e n h a v n. S. C a r s te n sen er u d trå d t a f b e s ty re ls e n og d ir e k tio n e n. K o n s t r u k t ø r S ven S o p h u s E lle - kæ r, C a r o lin e A m a lie v e j 67, L y n g b y, e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n. D ir e k t ø r R ic h a r d B o lt Jø rg e n s e n, S y lo w s A llé 2, K ø b e n h a v n, e r in d t r å d t i d ir e k tio n e n. U n d e r 24. m aj 1952: R e g is te r-n u m m e r 1322: Aktieselskabet Tømrermestrenes Damp-, Saveog H ø vlevæ rk a f A a rh u s. A. P e d e rs e n S k o rs te n g a a rd er fr a t r å d t som og m e d le m a f b e s ty re ls e n T. A. K lo s te r g a a r d er t ilt r å d t som b e s ty re ls e n s fo rm a n d. R e g is te r-n u m m e r 5754: Tønder-Aktie-Ilrgggeri A/S a f T ø n d e r. U n d e r 24. m a rts og 21. a p r il 1952 e r s e lsk a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e. S e lsk a b e ts fo r m å l e r at d r iv e b r y g g e r iv ir k s o m h e d, d e r u n d e r at p r o d u c e r e ø l og m in e r a lv a n d sam t e v e n tu e lt o p ta g e n ye, beslæ g te d e fa b r ik a t io n e r. H v e r a k tie g iv e r en stem m e. S e lsk a b e t te gnes d e r u n d e r ved a fh æ n d e ls e o g p a n ts æ tn in g a f fast e je n d o m a f d e n a d in. d ir e k t ø r i fo r e n in g m e d et m e d le m a f b e s ty re ls e n. R e g is te r-n u m m e r 8777: A /S Skrivemaskin fabriken N o rd e n a f K ø b e n h avn. J. C. V. J e r s le v e r u d tr å d t a f b e sty re lse n. R e g is te r-n u m m e r : A/S C. O. Jensens M ask in fab rik a f B ro v s t k o m m une. J. R. A b ild g a a r d, N. Je n s e n er u d tr å d t af, o g fr u C h r is t in e A b il d g a a rd, fr u L o v is e A n d e rs e n, begge a f B ro v st, e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n. R e a is te r- n u m m e r : Hotel D anm ark A/S i L ik v id a tio n a f A a b e n raa. E ft e r p r o k la m a i S ta ts tid e n d e fo r 26. ju li, 26. a u g u st o g 26. s e p te m b e r 1947 e r lik v id a t io n e n slu tte t, h v o r e fte r se lsk a b e t er hæ vet. R e g is te r-n u m m e r : Ang. O l sen & Søn A/S a f K ø b e n h a v n. H. C. K lin t r u p e r u d tr å d t af, og s la g te rm e ste r K n u d E r i k V i l l y V e s te n s k o v O l sen, A. N. H a n s e n s A llé 30, H e lle r u p, e r in d t r å d t i b e sty re lse n. R e g is te r-n u m m e r : Aktieselskabet Ove S k ip p er & C o. a f A a lb o r g. U n d e r 20. ju n i 1948 o g 23. n o v e m b e r 1951 e r s e lsk a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e. S e lsk a b e ts h je m ste d e r K ø b e n h a v n. S. C o rd e s, E. K. S. C o rd e s e r u d tr å d t af, og g ro s s e re r J ø rg e n O v e S k ip p e r, K o m p a g n is tr æ d e 32, K ø b e n h a v n, er in d t r å d t i b e s ty re ls e n. R e g is te r -n u m m e r : S. E. A l bertas A/S a f K ø b e n h a v n. P r o k u r a er m e d d e lt: E r i k O la f K o n g s h a u g i f o r e n in g m e d et m e d le m a f b e s ty re ls e n. R e g is te r -n u m m e r : A/S Union mekaniske Væ rksteder a f K ø b e n h a v n..1. S th v r e r u d tr å d t af, o g d ir e k tø r K n u d P o u l W e s te r m a n n, S v a n e m ø lle v e j 43, K ø b e n h a v n, e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n. R e g is te r - n u m m e r : Selskabet for Udlejning af Personantom obiler til udenlandske Turister A/S a f K ø b e n h a v n. E n e p r o k u r a e r m e d d e lt: E r i k Ø s te rg a a rd. R e g is te r - n u m m e r : A/'.S M o n o m a f K ø b e n h a v n. A. T. V in t e n e r u d tr å d t af, o g in g e n iø r Ib M o y e l, B r o h o lm s A llé 14, C h a r lo t t e n lu n d, e r in d trå d t i b e s ty re ls e n. R e g is te r -n u m m e r : H am ola A/S, Import og E k s p o rt a f T a m p p r. O d e n se. O. V. M o rte n s e n e r u d tr å d t af, og fh v. k ø b m a n d M o r te n C h r is t ia n H a n s e n, V in d e g a d e 79, O d e n se, e r in d trå d t i b e s ty re ls e n. R e g is te r -n u m m e r : Magasin Ratex A/S a f H o rs e n s. U n d e r 24. m arts 1952 er selskab ets vedtæ g ter æ n d re d e. ' R e g is te r -n u m m e r : H an d elsselskabet Ira A/S a f K ø b e n h a v n. P r o k u r a e r m e d d e lt O lu f E in a r S ch o n, M a r iu s H ø jr i is S c h o n og H o lg e r H ø j-

52 r i i s S c h o u, h v e r fo r sig, sa m t V la d i m ir P e te r s e n i fo r e n in g m e d en d ir e k t ø r. 230 U n d e r 26. m aj: R e g is te r - n u m m e r 1718: Aktieselskabet Stege T ræ lasthandel a f Stege. J. P. J ø rg e n s e n e r u d t r å d t af, og k r i m in a ld o m m e r F r i t s N ø h r H a n s e n, R o s k ild e, e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n. R e g is te r - n u m m e r 6424: H an sa M o del mport, Aktieselskab a f K ø b e n h a v n. U n d e r 20. fe b r u a r 1'952 e r s e l sk a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e. S e lsk a b e ts fo r m å l e r h a n d e l en g ro s m e d m o d e v a r e r o g in d u s t r iv a r e r a f e n h v e r art. S e lsk a b e t d r iv e r t illig e v ir k s o m h e d u n d e r n a v n H a n s a In d u s tr iv a r e - I m - p o r t A /S (H a n sa i M o d e im p o r t A / S ) (re g.-n r ). R e g is te r - n u m m e r 7833: Ejen d om s aktieselskabet Matr. N r. 180 m. ft. Øster K v a rte r a f K ø b e n h a v n. P. A. R o e p s t o r ff e r u d t r å d t a f b e s ty re ls e n og d ir e k t io n e n. K o n t o r c h e f, c a n d. ju r. T h o r v a ld C h r is t ia n J e n s e n, M a r t e n sen s A llé 2, K ø b e n h a v n, er in d t r å d t i b e s ty re ls e n o g d ir e k t io n e n. R e g is te r - n u m m e r 9790: A ktieselskabet A n neb erg hu s a f K ø b e n h a v n. A. E. R a ls lø w e r u d t r å d t af, og f a b r i k a n t C h r is t ia n E m il R a ls lø w, G ra n h ø j 17, H e lle r u p, e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n. R e g is te r - n u m m e r : Ejen d om s aktieselskabet af 10. Oktober 1930 a f K ø b e n h a v n. H. M. N ie ls e n e r u d tr å d t af, o g k o n t o r c h e f, c a n d. ju r. T h o r v a ld C h r is t ia n J e n s e n, M a rte n s e n s A llé 2, K ø b e n h a v n, e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n. R e g is te r - n u m m e r : C o lu m b ia F ilm A/S a f K ø b e n h a v n. C. P. P h i- lip s e n e r u d t r å d t a f, o g la n d s r e ts s a g fø r e r M o g e n s K r o g - M e y e r, G o th e rsg a - de 109, K ø b e n h a v n, d ir e k t ø r N ic o la s P a u l P e r y, R. R. 3 S c o tla n d, O n t a r io, C a n a d a, d ir e k t ø r L a c y W i ll ia m K a s t n e r, 20 R u e d e T r o y o n, P a r is, e r i n d trå d t i b e s ty re ls e n. S e ls k a b e t te g n e s a f H a n s C h r is t ia n F r e d e r ik R ø ø k M a lm s trø m, P e r T o r b e n F e d e r s p ie l o g M o g e n s K r o g - M e y e r, to i fo r e n in g e lle r h v e r fo r s ig i f o r e n in g m e d e n te n N i c o la s P a u l P e r y e lle r L a c y W i llia m K a s tn e r, e lle r a f en d ir e k t ø r i fo r e n in g m e d et m e d le m a f b e s ty re ls e n ; v e d a fh æ n d e ls e og p a n ts æ tn in g a f fa st e je n d o m a f d e n s a m le d e b e s ty re ls e. R e g is te r - n u m m e r : Esbjerg Senge- og M øb elfab rik A/S a f E s b je r g. V e d E s b je r g k ø b s ta d m. v. re ts k e n d e lse a f 6. m aj 1952 er d e n v e d sam m e re ts k e n d e ls e a f 23. a u g u st 1945 i m e d fø r a f lo v n r. 406 a f 28. a u g u st 1945 a n o r d n e d e m id le r t id ig e fo r v a lt n in g af s e ls k a b e t o p h æ v e t, h v o r e ft e r a d m in i s tr a to r e r fr a tr å d t. U n d e r 18. d e c e m b e r 1951 e r s e ls k a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e. S e lsk a b e ts fo r m å l e r f a b r ik a t io n og h a n d e l. A k t ie k a p it a le n e r u d v id e t m e d k r. D e n te g n e d e a k t ie k a p it a l u d g ø r h e r e ft e r kr., fu ld t in d b e ta lt. T i l b e s ty re ls e e r v a lg t: F a b r ik a n t A le x a n d e r J ø rg e n s e n ( fo r m a n d ), fo r r e t n in g s fø r e r E r i k W ib e r g J ø rg e n s e n, begge a f E s b je r g, ta n d læ g e O r la A le x a n d e r J ø rg e n s e n, K o ld in g, d ir e k t ø r H a r a ld A le x a n d e r S m ith, G e n to fte g a d e 55 A, G e n to fte. D ir e k t ø r : N æ v n te H. A. S m ith, E n e p r o k u r a er m e d d e lt: H a r a ld A le x a n d e r S m ith og A n n a M a r g r e th e N ie ls e n. S e lsk a b e t te g n e s a f b e s ty re ls e n s fo r m a n d i f o r e n in g m e d et m e d le m a f b e s ty re ls e n ; v e d a fh æ n d e ls e o g p a n ts æ tn in g a f fast e je n d o m a f d e n s a m le d e b e sty re lse. R e g is te r - n u m m e r : F. C. Clem mensens Eftf. A/S a f K ø g e. D is p o n e n t P o u l H e n n in g N ie ls e n, K ø g e, e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n. R e g is te r - n u m m e r : A/S De forenede Isvæ rker a f E s b je rg. E n e p r o k u r a e r m e d d e lt: E j le r M a d se n. R e g is te r - n u m m e r : A/S Dansk Delikatesse K o m p a g n i (D ad ek o ) a f F r e d e r ik s b e r g. S. A. A b r a h a m s e n er fr a t r å d t so m d ir e k t ø r. R e g is te r - n u m m e r : Jessen Sch m id t Handelsaktieselskab a f K ø b e n h a v n. R. H o lm e r u d tr å d t af, og la n d s r e t s s a g fø r e r P e r T o r b e n F e d e r s p ie l, G o th e rs g a d e 109, K ø b e n h a v n, er in d t r å d t i b e s ty re ls e n. R e g is te r - n u m m e r : C h eru b A/S i L ik v id a tio n a f K ø b e n h a v n. E f t e r p r o k la m a i S ta ts tid e n d e fo r 20. a u g u st, 20. s e p te m b e r og 20. o k to b e r 1951 e r lik v id a t io n e n slu tte t, h v o r e fte r selskab et er hæ vet. R e g is te r - n u m m e r : O. K ir k Kristiansen A/S a f R illu n d. M e d le m a f b e s ty re ls e n G. K. K r is t ia n s e n e r in d t r å d t i d ir e k t io n e n. R e g is te r - n u m m e r : Alifabolaget A/S a f K ø b e n h a v n. U. R. H. N ie ls e n e r u d tr å d t af, o g d ir e k t ø r J ø r gen V a le r y d, N y h a v n 31 H, K ø b e n h a v n, e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n.

53 i, I 231 R e g is te r-n u m m e r : Aktieselt skabet Molikesvejshave VII a f K ø - ( b e n h a v n. C. F. G. C o lm o r te n, M. P. [ N ie ls e n, H. R. K. H a n s e n, K. V. B. Pef te rse n er u d tr å d t af, og m a te r ia lfo r v a l- 1 te r A lb e r t O s c a r C a rs te n K n u d s e n, fa I b r ik a n t K n u d K a r l- J o h a n F o s k jæ r, I begge a f M o ltk e s v e j 42, c iv ilin g e n iø r! S v e n d A r n e P a lle F r iis, M o ltk e s v e j 44, : a lle a f K ø b e n h a v n, e r in d t r å d t i bestyre isen. E..1. G la n er u d tr å d t af, og i n æ vnte A. O. C. K n u d s e n e r in d t r å d t i ) d ir e k tio n e n. D e n E. J. C la n m e d d e lte [ p r o c u r a e r tilb a g e k a ld t. R e g is te r-n u m m e r : Aktieselskabet af HI 1951 a f K ø b e n h a v n. C. E. H o ls te in e r u d trå d t af, og d ir e k t ø r K r is te n R o sle ff S ø re n se n, R ie h le r g iir - t te l 43, K ø ln, e r in d t r å d t i b e sty re lse n. R e g is te r-n u m m e r : Jacob, Engelbredt, Præstø, Aktieselskab a f P ræ s tø k ø b s ta d s k o m m u n e. C. O. M a d : sen e r u d trå d t a f b e sty re lse n. E n d e r 27. m aj: R e g is te r-n u m m e r 719: Fjerritslev ' Bank, Aktieselskab a f K o lle r u p sogn, H a n h e rre d e r. E n d e r 12. m a rts 1952 e r s e lsk a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e og i u n d e r 17. m aj 1952 sta d fæ ste d e a f m i n is te rie t fo r h a n d e l, in d u s t r i og sø fa rt. R e g is te r-n u m m e r 1011: D am p sk ib s. Aktieselskabet Progress a f K ø b e n h avn. E n d e r 28. a p r il og 12. m aj 1952 i er selskab ets vedtæ g ter æ nd rede. R e g is te r-n u m m e r 1596: P a n d n ip. Bank Aktieselskab a f P a n d r u p, J e ts m a rk k o m m u n e. E. S. V e jb y e r u d trå d t af, og p o litia s s is te n t M a r t in u s V a ld e m a r A n d e rs e n, P a n d r u p, e r in d t r å d t i d ir e k tio n e n. R e g is te r-n u m m e r 3298: Aktieselskabet H ellerup D am p v aske ri a f H e lle r u p. E n e p r o k u r a e r m e d d e lt: H a n s T h o r k i ld T h o m s e n. R e g is te r-n u m m e r 3404: Aktieselskabet Ejendomsselskabet af 23. Marts 1917 a f K ø b e n h a v n. J. H. H a n sen e r u d tr å d t af, og k o n t o r c h e f, ca n d. ju r. T h o r v a ld C h r is t ia n Je n s e n, M a r te n se n s A llé 2, K ø b e n h a v n, e r in d t r å d t i b estyrelsen. R e g is te r-n u m m e r 4556: D et Danske Luftfartsselskab A/S a f K ø b e n h a v n. E n d e r 24. m a rts 1952 e r s e lsk a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e o g u n d e r 21. a p r il 1952 a p p ro b e r e d e a f m in is t e r ie t fo r 'o ffe n tlig e A rb e jd e r. A k t ie k a p it a le n er u d v id e t m ed kr. B - a k tie r i h e n h o ld t il lo v n r. 493 a f 20. d e c e m b e r 1950 om D a n m a r k s d e lta g e lse i det s k a n d in a v is k e lu ftfa rts s a m a r b e jd e. D e n te g n e d e a k t ie k a p it a l u d g ø r h e r e fte r k r., fu ld t in d b e ta lt, h v o r a f kr. e r s e rie A - a k tie r fo r d e lt i a k t ie r p å 18,75, 37,50, 75., 375, 750, 2000, og 3000, k r. og k r. e r s e rie B -a k tie r, fo r d e lt i a k t ie r p å 1000,, 4000, og kr. R e g is te r -n u m m e r 4782: B ygnings Aktieselskabet B ellevue a f K ø b e n h a v n. LTn d e r 26. ja n u a r 1952 e r s e ls k a bets v e d tæ g te r æ n d re d e. K ø b m a n d H o w a r d E b e r t, E n g a r n s g a d e 25, K ø b e n h a v n, e r in d t r å d t i b e sty re lse n. R e g is te r -n u m m e r 5373: Ejen d om s Aktieselskabet Matr. Nr. 87 af Sn a rens* K v a rte r a f K ø b e n h a v n. P. A. R o e p s to rtf e r u d tr å d t af, o g k o n t o r c h e f, c a n d. ju r. T h o r v a ld C h r is t ia n Je n s e n, M a rte n s e n s A llé 2, K ø b e n h a v n, e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n. R e g is te r -n u m m e r 7138: Aktieselskabet Egns Forsam lin g shu s i O dense a f O d e n se. M e d le m a f b e s ty re ls e n J. P. J a c o b s e n e r a fg å e t v e d d ø d e n. G å rd e je r J o h a n n e s K r is te n s e n, F a r s tru p, e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n. R e g is te r-n u m m e r 9159: Aktieselskabet Ørnhøj-Holstebro Jernb a ne a f H o ls te b r o, (i. J. K ir k e g a a r d e r u d tr å d l af, og g å rd e je r K je ld A lf r e d Je n s e n K ir k e g a a r d, K i r k e g a a r d, V in d, er in d t r å d t i b e s ty re ls e n. R e g is te r -n u m m e r : To-Il R a dio A/S a f K ø b e n h a v n. N. A. P e te rs e n e r u d tr å d t af, og in g e n iø r N ie ls H a n sen, K o lle g ie v e j 6, C h a r lo t t e n lu n d, er in d t r å d t i b e s ty re ls e n. R e g is te r -n u m m e r : AIS T h i sted K afferisteri a f T h is te d. D e n u n d e r 31. d e c e m b e r 1947 v e d ta g n e n e d sæ ttelse a f a k t ie k a p it a le n m e d kr. h a r n u fu n d e t ste d e fte r p r o k la m a i S ta ts tid e n d e fo r 11. fe b r u a r, 11. m a rts og 11. a p r il D e n te g n e d e a k t ie k a p ita l u d g ø r h e r e ft e r kr., fu ld t in d b e ta lt, fo r d e lt i a k t ie r p å 500 k r. H v e r t a k tie b e lø b på 500 k r. give r en stem m e. R e g is te r -n u m m e r : Ejen d om s aktieselskabet Set. Anne, O dense a f O d e n se. T..1. K li n t e r u d tr å d t af, og m u re rm e s te r N ie ls N ie ls e n N ø rre -

54 232 g a a rd, L a h n s g a d e 92, O d e n se, e r in d tr å d t i b e s ty re ls e n. R e g is te r - n u m m e r : A / S Etikator i L ik v id a tio n a f K ø b e n h a v n. U n d e r 14. m aj 1952 e r s e ls k a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e. B e s ty r e ls e n og d ir e k tio n e n e r fr a tr å d t. T i l lik v id a t o r er v a lg t: L a n d s r e t s s a g fø r e r M o g e n s M o ltk e -L e th, B r e d g a d e 49, K ø b e n h a v n. S e l sk a b e t te g n e s d e r u n d e r v e d a fh æ n d e ls e og p a n ts æ tn in g a f fast e je n d o m a f lik v id a t o r. R e g is te r - n u m m e r : A ktieselskabet B o ra d o a f K ø b e n h a v n. M e d le m a f b e s ty re ls e n A. T. G je d d e -O ls e n e r a fg å e t v e d d ø d e n. F r u K la r a L i l l y H a n s e m a n n M ik k e ls e n B e rg, P r in s e s s e M a r ie s A llé 3, K ø b e n h a v n, e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n. R e g is te r - n u m m e r : D ansk Videnskabs Fo rla g A/S (Danish S cie n ce Press, L t d.) a f K ø b e n h a v n. F. P. B e r g h e r u d tr å d t af, o g a fd e lin g s le d e r, d r. p liil. H e in z A lo is A lf r e d F r i e d r ic h H o lte r, N y C a r ls b e rg v e j 8, K ø b e n h a v n, e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n. R e g is te r - n u m m e r : A ktieselskabet K a ru p H o te l a f K a r u p, V ib o r g am t. U n d e r 1. a p r il 1952 e r se ls k a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e. A k t ie k a p it a le n er u d v id e t m e d k r. D e n te g n e d e a k t ie k a p it a l u d g ø r h e r e ft e r kr., fu ld t in d b e ta lt. R e g is te r - n u m m e r : A/S E x porters Inform ation and Advertising S e rv ic e a f K ø b e n h a v n. E. S. H a r t w ig, P. S ø re n s e n e r u d t r å d t af, o g d is p o n e n t S ig v a r d H u fe ld t, V e d V o ld e n 2, k o n t o r c h e f A n d r e a s A n t o n R o h lfs, H e lg o la n d s g a d e 17, begge a f K ø b e n h a v n, e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n. P. S ø re n s e n e r u d t r å d t af, o g n æ v n te S. H u fe ld t e r in d t r å d t i d ir e k t io n e n. R e g is te r - n u m m e r : A/S L. A. B s 'B Y G G E S E L S K A B F O R K Ø B E N H A V N S A M T a f K ø b e n h a v n. P r o f e s so r, d r. m e d. P o u l B o n n e v ie, B le g d a m s v e j 21, K ø b e n h a v n, e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n. U n d e r 28. m a j: R e g is te r - n u m m e r 477: Aktieselskabet Gustav K rü g e r éc C o. s K læ d efab r ik a f O d e n se. M e d le m a f b e s t y r e l sen K. L o lle s g a a r d e r a fg å e t v e d d ø d e n. H ø je s te r e t s s a g fø r e r M o g e n s H e s s e lb e r g M ø lle r, K o n g e n s g a d e 64, O d e n se, e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n. E. S. W ib e r g e r u d tr å d t af, og d e n h a m i m e d d e lte p r o k u r a e r tilb a g e k a ld t. P r o k u r a e r m e d d e lt: E llin e M a t h ild e G e r t r u d M ø ld r u p i fo r e n in g m e d t i d lig e r e a n m e ld te H a n s K n u d s e n. R e g is te r - n u m m e r 2692: Aktieselskabet Kaffeboden M e k k a a f K ø b e n h a v n. B. H. C. M a lm q v is t, G. H. M a lm q v is t e r u d tr å d t af, og la n d s r e t s s a g fø r e r K n u d P e te r A n d e r s e n R e k - lin g, R a a d h u s p la d s e n 77, K ø b e n h a v n, b e fr a g te r S ø re n R e k lin g, K lø c k e r s v e j 38, G e n to fte, e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n. R e g is te r - n u m m e r 6624: D an sk Pose Industri A/S a f L y n g b y. U n d e r 27. m arts 1952 er selskab ets ved tæ g ter æ n d re d e. A k t ie k a p it a le n e r u d v id e t m e d I k r. in d b e ta lt v e d k o n v e r t e r in g j a f gæ ld. D e n te g n e d e a k t ie k a p it a l u d g ø r h e r e ft e r k r. fu ld t in d b e ta lt, d e ls k o n ta n t, d e ls p å a n d e n m åde. D a m e s k r æ d e r in d e fr k. V ib e k e M iille r t z, S k o v g a a rd s v e j 73, C h a r lo t te n lu n d, e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n. R e g is te r - n u m m e r : N ornotrgk A/S (N ordisk Nodestik- og T r y k keri samt Litografisk Etablissem ent) a f K ø b e n h a v n. L. C. E. L a r s e n e r u d t r å d t af, og h ø je s te re ts s a g fø r e r B ø rg e K o c k, A m a g e rb ro g a d e 73, t y p o g r a f K a j O tto K r y g e r, T h. L a u b s g a d e 22, fa k to r K a j G y d e N ils s o n, H v a ls ø v e j 42 A, a lle a f K ø b e n h a v n, e r in d t r å d t i b e s ty r e l sen. R e g is te r - n u m m e r : B rørups og Omegns Eksportslagteri, Aktiesel--, sk a b a f B r ø r u p. A. P. E r ik s e n e r u d t r å d t af, o g g å r d e je r V ilh e lm J e n s e n,, G e r n d r u p p r. B r ø r u p, e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n. R e g is te r - n u m m e r : A / S Fi-- lipsgaard I i L ik v id a tio n a f K ø b e n h a v n. E f t e r p r o k la m a i S ta tstid e n d e? fo r 18. a p r il, 18. m aj og 18. ju n i 1*951 J e r lik v id a t io n e n slu tte t, h v o r e ft e r s e l skab et er hæ vet. R e g is te r - n u m m e r : A/S F i lipsgaard II i L ik v id a tio n a f K ø b e n h a v n. E f t e r p r o k la m a i S ta tstid e n d e? fo r 18. a p r il, 18. m a j o g 18. j u n i er lik v id a t io n e n slu tte t, h v o r e ft e r s e l skabet er hæ vet. R e g is te r - n u m m e r : A/S A.. H a g strøm a f K ø b e n h a v n. M e d le m a fl b e s ty re ls e n E. A. H a g s trø m e r a fg å e tl v e d d ø d e n. D is p o n e n t L a r s S ig u r d R o la n d B e r o n iu s, T e s s in g s v ä g 1, M a lm ø,, e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n.

55 233 R e g is te r-n u m m e r : Sydøst- A n e K a th r in e s v e j sjællands Elektricitets Aktieselskab (Seas) a f H a s le v - F r e r s le v k o m m u n e. A k tie k a p ita le n er u d v id e t m e d k r. a lm in d e lig e a k tie r, in d b e ta lt d e ls k o n ta n t, d e ls i a n d re v æ rd ie r. D e n te g n e d e a k tie k a p it a l u d g ø r h e r e fte r kr., h v o r a f k r. e r a lm in d e lig e a k tie r og kr. p r æ fe r e n c e a k tie r. A k t ie k a p it a le n er fu ld t in d b e ta lt, d e ls k o n ta n t, d e ls i a n d re v æ rd ie r. M e d le m a f b e s ty re ls e n A. J. C. H. L e m v ig h e r v a lg t t il b e s ty re ls e n s n æ s tfo rm a n d. R e g is te r-n u m m e r : E in e r U l rick, Reklamebureau A/S a f K ø b e n h a v n. S. E. Je n s e n, N. J. K ø r n e r e r u d tr å d t af, og r e k la m e k o n s u le n t O la f B ø g h A n d e rs e n, GI. K o n g e v e j 74, la n d s r e ts s a g fø r e r E lv in P e d e rs e n, S tra n d v e je n 75, begge a f K ø b e n h a v n, e r in d tr å d t i b e sty re lse n. tæ gte r æ n d re d e. R e g is te r-n u m m e r : Aktieselskabet Vesterbros Metalvare fa b rik a f K ø b e n h a v n. F. V. P. T. B a u n s g a a rd, V. S c h m id t e r u d tr å d t af, o g fr u E lle n M a r ie V a lb o r g N ie ls e n, O ld e n s ti 10, K ø b e n h a v n, e r in d t r å d t i b e sty re lse n. R e g is te r-n u m m e r : Ejen d om s aktieselskabet Ibstrup-Parken III a f K ø b e n h a v n. U n d e r 14. m aj 1952 e r s e l sk a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e. G la rm e s te r K a r l L a u r it s C h r is te n s e n, B ir k e b a k ken 9, la n d s r e ts s a g fø r e r E r i k F r e d e r ik R a sm u sse n, J a rm e r s g a d e 2, begge a f K ø b e n h a v n, e r in d t r å d t i b e sty re lse n. R e g is te r-n u m m e r : A/S Rek a rd ia a f K ø b e n h a v n. K. Q v o r tr u p, K. M. K. S ø re n se n e r u d tr å d t af, og la n d s r e ts s a g fø r e r K n u d P e te r A n d e r sen R e k lin g, K lø c k e r s v e j 38, G e n to fte, frk. B e tz y H e n r ie tte C a r o lin e M a lm - q v is t, G rø n n e g a d e 41, K ø b e n h a v n, e r in d t r å d t i b e sty re lse n. R e g is te r-n u m m e r : Aktieselskabet D ansk Organisations Institut a f F r e d e r ik s b e r g. M e d le m a f b e s ty r e l sen M. E. S te p p in g e e r a fg å e t v ed d ø d e n. D is p o n e n t H e n r y S c h w e d le r, 26, K ø b e n h a v n, er in d t r å d t i b e s ty re ls e n. R e g is te r-n u m m e r : A / S B ø r kop Savvæ rk og Lig k istefab rik a f B ø r k o p, G a u e rs lu n d k o m m u n e. A. M ic h e ls e n e r u d tr å d t af, og v æ rk fø r e r J o h a n n e s H a n s e n, B ø r k o p, e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n. R e g is te r-n u m m e r :,,0. Sørensen & S ø n n e r, Aktieselskab i L ik v id ation a f V o r d in g b o r g. U n d e r 5. m aj 1952 er selskabet trå d t i lik v id a tio n. B e s ty re ls e n og d ir e k t io n e n e r fr a tr å d t. T i l lik v id a t o r e r v a lg t: L a n d s r e ts s a g fø r e r N ie ls H o lg e r B r o r sen, V o r d in g b o r g. S e lsk a b e t te g n e s d e r u n d e r ved a fh æ n d e ls e og p a n tsæ t n in g a f fast e je n d o m a f lik v id a t o r. R e g is te r-n u m m e r : A / S J. IL Schødt & C o. a f F r e d e r ik s b e r g. U n er 24. m arts 1952 er selskabets v e d S e lsk a b e ts h je m ste d e r K ø b e n h a v n. H v e r t a k tie b e lø b p å 500 k r. g iv e r 1 stem m e. A. I. L i n d g re e n e r u d tr å d t af, o g la n d s r e ts s a g fø r e r A n k e r N ø r g a a r d G e o rg sen, G lo s tru p, er in d t r å d t i b e s ty re ls e n. R e g is te r -n u m m e r : B ru n co A/S a f S ø b y - R in d k o m m u n e. U n d e r 28. a p r il 1952 e r s e ls k a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e. S e lsk a b e ts h je m s te d er: H a a r u p p r. S ilk e b o r g, L in a a k o m m u ne. R e g is te r -n u m m e r : D an sk Frugtkonservesfabrik A/S a f M a rs le v. A k t ie k a p it a le n e r u d v id e t m e d 4600 k r. D e n te g n e d e a k t ie k a p it a l u d g ø r h e r e fte r k r. fu ld t in d b e ta lt. R e g is te r - n u m m e r : A / S A. Borch, Ost en gros' (Ørsted e x p o rt) a f R a n d e rs. U n d e r 29. ja n u a r 1952 er selskab ets vedtæ g ter æ nd rede. R e g is te r - n u m m e r : F a b rik a tions- og handelsselskabet B E N I A/S a f K ø b e n h a v n. M e d le m a f b e s ty re ls e n, d ir e k t io n e n og p r o k u r is t H. C. W ilk e t R e g is te r-n u m m e r : A/S A d olf R o r c h a f R a n d e rs. U n d e r 29. ja n u a r e r a fg å e t v e d d ø d e n e r s e lsk a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e. P. O. T. B u c h tr u p, K. A. N ie ls e n er u d tr å d t af, og d ir e k t ø r A s g e r J o h a n nes Je n s e n, la n d s r e t s s a g fø r e r B jø r n B jø r n b a k, begge a f R a n d e rs, e r in d tråd t i b estyrelsen. E. S. W ilk e t e r u d tr å d t af, o g d is p o n e n t M o g e n s B e ie r, S o lv æ n g e t 2, K ø b e n h a v n, e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n. Forsikringsselskaber. U nder 1. M aj 1952 er optaget i forsikrings'-registeret som: R e g is te r -n u m m e r 563: M arib o amts biavlerforenings gensidige bipestfor-

56 234 sik rin g, h v is fo r m å l e r fo r s ik r in g e r m o d a n g re b a f o n d a r te t b ip e s t, k a ld e t a m e r ik a n s k b ip e s t. F o r e n in g e n h a r h o v e d k o n t o r i T o r e b y k o m m u n e ; d e n s v e d tæ g te r e r a f 2. m aj 1948 m e d æ n d r in g e r sen est a f 29. j u li 1951 og g o d k e n d t a f m in is t e r ie t fo r h a n d e l, in d u s tr i og s ø fa r t d e n 19. s e p te m b e r F o r s ik r in g s f o r e n in g e n s m e d le m m e r er s o lid a r is k a n s v a r lig e fo r fo r e n in g e n s fo r p lig t e ls e r. M e d le m m e r n e h æ fte r in d b y r d e s p r in c ip a lt p r o ra ta i f o r h o ld t i l d e n o r d in æ r e p r æ m ie fo r r e g n s k a b s å r e t e lle r d e n d e l a f dette, fo r h v ilk e n m e d le m m e t h a r v æ re t b e t a lin g s p lig t ig, s u b s id iæ r t s o lid a r is k, jfr. v e d tæ g te rn e s 16. In d tr æ d e n i o g u d tr æ d e n a f fo r e n in g e n s k e r e fte r de i v e d tæ g te rn e s 3 o g 4 g iv n e re g le r. U d t r å d t e e lle r u d e lu k k e d e m e d le m m e rs a n s v a r fo r fo r e n in g e n s f o r p lig t e ls e r b o r t fa ld e r e fte r d e i v e d tæ g te rn e s 16 g iv n e re g le r. M a r ib o a m ts b ia v le r fo r e n in g s e r f o r s ik r in g s fo r e n in g e n s g e n e r a lfö r s a m lin g, jfr. iø v r ig t v e d tæ g te rn e s 10. B e k e n d t g ø re ls e t i l m e d le m m e r n e s k e r i T i d s s k r if t fo r b ia v l. B e s ty r e ls e : M a le r m e s te r E j v in d L o r e n t z e n ( fo r m a n d ), G ræ n g e, m u r e r m e s te r C a r l M a d s e n, T a a g e r u p, R ø d b y, b is y g d o m s in s p e k t ø r J o h a n n e s L a r s e n, M u n k e b y, a r k it e k t K r is t ia n V ilh e lm C h r is t e n s e n, M a r ib o, in s p e k t ø r H a n s P e t e r R a s m u s s e n, E s k ild s t r u p, b ia v le r H e lg e R a s m u s s e n, S k e lb y, F is k e b æ k, p e n s. p o s tb u d Je n s P e d e r Je n s e n, S k o v læ n g e, S ø lle s te d, p la d s fa r m a n d K n u d J e n s e n, R ø r b æ k, S a k s k ø b in g, p e n s. p a k h u s f o r m a n d C a r l J u liu s L a r s e n, N y k ø b in g F. F o r e n in g e n te g n e s a f b e s ty re ls e n s fo r m a n d. E n e p r o k u r a e r m e d d e lt C a r l J u liu s L a r s e n. Ændringer. U n d e r 28. a p ril 1952 er følgende æ ndringer optaget i forsikrings-registeret: R e g is te r - n u m m e r 46: Schw eizisk N ational - F o rsik rin g s - Aktieselskab i Basel, Generalagenturet for D a n m a r k a f K ø b e n h a v n. U n d e r 26. n o v e m b e r 1951 e r s e ls k a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e. A k t ie k a p it a le n e r u d v id e t m e d s c h w. fr c s. D e n te g n e d e a k t ie k a p it a l u d g ø r h e r e ft e r s c h w. frc s. A f a k t ie k a p it a le n e r in d b e ta lt s c h w. frc s. R e g is te r - n u m m e r 235: Uhrm agernes gensidige G las-fo rsikring a f O d e n se. U n d e r 18. a u g u st og 8. se p te m b e r 1951 e r s e ls k a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e og u n d e r 17. m a rts 1952 s ta d fæ sted e a f m in is t e r ie t fo r h a n d e l, in d u s t r i og s ø fa rt. U n d e r 30. a p r il: R e g is te r - n u m m e r 368: B ornholm s Brandforsikringsselskab. G ensidigt a f A a k ir k e b y. U n d e r 30. o k to b e r 1950 er se ls k a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e og u n d e r 12. s e p te m b e r 1951 sta d fæ ste d e a f m in is t e r ie t fo r h a n d e l, in d u s t r i og s ø fa rt. M e d le m a f b e s ty re ls e n H. L. B ie m e r a fg å e t v e d d ø d e n. B e s t y r e l sen s fo r m a n d P. L. K o e fo e d sam t A. A. J e n s e n, E. K. H a n s e n e r u d tr å d t af, og k ø b m a n d M a g n u s T h e o d o r B i d s tru p, E lle k o n g s t r æ d e, R ø n n e, g å r d e je r J e n s A n k e r A n k e rs e n, T h o r u p - g a a rd, K le m e n s k e r, b r a n d d ir e k t ø r V ig g o N ic o la j P e te rs e n, B a k k e h u s e t, A a k e r, g å r d e je r N ie ls A d o lf K o e fo e d, S p a g e rg a a rd, N y la r s, e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n. M e d le m a f b e s ty re ls e n J. C. P e d e r s e n e r v a lg t t i l d e n n e s fo r m a n d. E n d e r 1. m aj: R e g is te r - n u m m e r 345: D anske Grundejeres B ran d fo rsik rin g for fast Eje n d o m og Løsøre gensidigt a f K ø b e n h a v n. U n d e r 1. m aj 1951 e r s e l sk a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e o g u n d e r 21. n o v e m b e r 1951 sta d fæ s te d e a f m in is t e r ie t fo r lia n d e l, in d u s t r i og sø fa rt. U n d e r 5. m aj: R e g is te r - n u m m e r 121: Prou incia, D ansk Forsikrings-Aktieselskab a f R a n d e rs. B e s ty r e ls e s r å d e ts n æ s tfo r m a n d A. C. H a n s e n - L e th e r a fg å e t v e d d ø d e n. R e g is te r - n u m m e r 322: Kongeriget D an m ark s Forsik rin g sforen ing gensid ig a f O d e n se. U n d e r 25. a u g u st i e r se ls k a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e og u n d e r 17. o k to b e r 1951 sta d fæ ste d e a f m in is t e r ie t fo r h a n d e l, in d u s t r i og s ø fa rt. S e lsk a b e ts fo r m å l e r b r a n d ( in d b o ) -, in d b r u d s t y v e r i-, h u s- og g ru n d e je r-, fa m ilie -, fæ rd s e ls - og fo r-

57 T re tn in g s a n s v a r-, c y k le t y v e ri-, syge- og u ly k k e s-, sygekasse-, b ø r n e u ly k k e s - og b ø r n e la m m e ls e s fo r s ik r in g sam t f o r s ik r in g m o d h u s b u k k e og s v a m p e skade. F o r e n in g e n s b ifir m a e r S y g e kassen Ø r n e n g e n s id ig ( K o n g e r ig e t D a n m a r k s F o r s ik r in g s f o r e n in g g e n s id ig ) (re g.-n r. 323) og L a n d b o - og In d u s tri-s y g e k a s s e n g e n s id ig ( K o n g e r ig e t D a n m a r k s F o r s ik r in g s fo r e n in g g e n s id ig ) (reg.- n r. 325) e r slettet. S tud. m e re. B e n t T h e o d o r V a n d t. F ilo s o fg a n g e n 18, O d e n se, e r in d t r å d t i b e sty re lse n. R e g is te r-n u m m e r 323: Sygekassen Ø rn e n gensidig (Kongeriget D a n marks Forsikringsforening gensid ig ). I h e n h o ld t il æ n d r in g e r i v e d tæ g te rn e fo r K o n g e r ig e t D a n m a r k s F o r s ik r in g s f o r e n in g g e n s id ig (reg.-n r. 322) e r n æ rv æ re n d e b ifir m a slettet. R e g is te r-n u m m e r 325: Landbo- og Industri-Sygekassen gensidig (K o n geriget D anm arks Forsikringsforening gensidig). I h e n h o ld til æ n d r in g e r i v e d tæ g te rn e fo r K o n g e r ig e t D a n m a rk s F o r s ik r in g s f o r e n in g g e n s i d ig (re g.-n r. 322) er n æ rv æ re n d e b i firm a slettet. R e g is te r-n u m m e r 305: D ansk M ø l lerforenings gensidige Storm skadeforsik rin g a f K ø b e n h a v n. H. U. N ie ls e n er u d tr å d t af, og m ø lle r P e te r J o h a n nes M a r in u s Je n s e n, G e d ste d, e r in d trå d t i b e sty re lse n. J. B ru u n -R a s m u s - sen e r fr a tr å d t, og o v e r in g e n iø r H a n s H e n r ik P a u lli, R y v e j 9, H o lte, e r t i l tr å d t som fo r r e tn in g s fø r e r. R e g is te r-n u m m e r 433: Lohals gensidige Søforsikringsforening a f L o h als. A. H a n s e n er u d tr å d t af, og s k ib s fø r e r O s v a ld H e n r ik M a d se n, S tu b b e k ø b in g, e r in d t r å d t i b e s ty r e l sen. ~ R e g is te r-n u m m e r 473: F o rsikrin g s aktieselskabet Svensk F reja, Stockholm, Generalagenturet for D anm ark ved Hellesen og M alm strø m a f K ø b e n h a v n. D a h o v e d s e ls k a b e t F ö r - S cä k rin g sa ktie b o la g e t F r e j a e r tr å d t i lik v id a t io n, sle ttes n æ rv æ re n d e g e n e ra la g e n tu r. U n d e r 7. m aj: R e g is te r-n u m m e r 224: Forsikrin g s selskabet A ro s gensidigt a f A a r hus. U n d e r 22. o k to b e r 1949 og 20. o k to b e r 1951 e r s e lsk a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e og u n d e r 20. m a rts 1952 g o d k e n d t a f m in is t e r ie t fo r h a n d e l, in d u s tri og søfart. R e g is te r -n u m m e r 391: D et gensidige Brandforsikringsselskab Lo lla n d Falster a f A r n in g e k o m m u n e. U n d e r 18. m aj 1951 e r s e lsk a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e og u n d e r 10. d e c e m b e r 1951 sta d fæ ste d e a f m in is t e r ie t fo r h a n d e l, in d u s t r i og s ø fa rt. S e lsk a b e ts h je m sted e r L æ sø p r. V e s te n s k o v. B e s t y r e l sens fo r m a n d A. E lia s e n, M. J ø rg e n s e n e r u d tr å d t af, o g g å rd e je r A u g u st Jø rg e n s e n, S to k k e m a rk e, g å rd e je r H a n s H a n s e n, A r n in g e, e r in d t r å d t i b e s ty re lsen. M e d le m a f b e s ty re ls e n J. P. J e n s e n e r v a lg t t i l b e s ty re ls e n s fo r m a n d. U n d e r 8. m a j: R e g is te r-n u m m e r 70: Aktieselskabet Det kongelige octroierede alm indelige Brandassurance-Com pagni a f K ø b e n h a v n. P r o fe s s o r, c iv ilin g e n iø r J ø r g e n C h r is t ia n F r e d e r ik R y b n e r, T r a n e g a a r d s v e j 59, H e lle r u p, er in d trå d t i b e s ty re ls e n. U n d e r 12. m aj: R e g is te r - n u m m e r 152: F o rsikrin g s Aktieselskabet X o r n a n, Sverrig, udenlandsk Aktieselskab a f K ø b e n h a v n. D e n u n d e r 12. n o v e m b e r f. år r e g is tr e r e d e o p h æ v e ls e a f fo r r e t n in g s a fd e lin g e n u d g å r in d t i l v id e re. R e g is te r -n u m m e r 557: F o rsik rin g s aktieselskabet Svea-Xornan, Sverige, udenlandsk aktieselskab a f K ø b e n h a v n. F o r r e t n in g s a f d e lin g e n s fo r m å l er: B ra n d -, v a n d le d n in g s s k a d e -, in d b ru d -, ty v e r i-, ra n - o g r ø v e r i-, glas-, a n sv a r-, c y k le t y v e r i-, a u to m o b il- (a n s v a r o g k a s k o ), k a u tio n -, k o m b in e re! g ru n d e je r- sam t u ly k k e - og s y g e fo r s ik r in g o g g e n fo r s ik r in g s v ir k s o m h e d i a lle b r a n c h e r in d e n fo r s k a d e s fo r s ik r in g. U n d e r 13. m aj: R e g is te r - n u m m e r 123: I indbrudstyveri forsikrings-aktieselskabet D an m a rk a f R o s k ild e. C. E. M a r te n s er u d tr å d t af, o g d ir e k t ø r O le M a rte n s, S tr a n d p a r k s v e j 7, H e lle r u p, e r in d tr å d t i b e s ty re ls e n.

58 U n d e r 23. m aj: R e g is te r - n u m m e r 336: Fjends H e r reds gensidige B ra n d fo rs ik rin g a f H a ld p r. H ø js le v. U n d e r 4. m a j 1951 e r s e ls k a b e ts v e d tæ g te r æ n d re d e og u n d e r 17. d e c e m b e r 1951 g o d k e n d t a f m in is t e r ie t fo r h a n d e l, in d u s t r i o g sø fa rt. F o r e n in g e n s fo r m å l e r lø s ø r e b r a n d f o r s ik r in g a f a lle r ø r lig e e je n d e le, h e r u n d e r fly t b a r e k y llin g e - og h ø n s e h u s e sa m t tr a k t o r e r. U n d ta g n e e r e le k t r is k e in s t a lla t io n e r, m o to re r, k u n s ts a g e r t il b e t y d e lig v æ r d i sam t p e n g e og v æ r d ip a p ir e r. D e n s v ir k s o m h e d s o m r å d e e r F j e n d s h e r re d. V o r d e, F is k b æ k, R o m lu n d, D o lle r u p, F in d e - r u p, R a v n s t r u p sa m t F r e d e r ik s sogne. B e k e n d t g ø r e ls e t i l m e d le m m e r n e s k e r i S k iv e F o l k e b l a d, V ib o r g S tifts F o l k e b l a d o g S k iv e V e n s t r e b la d. B e s ty r e ls e n s fo r m a n d N. C. V e ste r- g a a rd e r u d t r å d t af, og g å r d e je r E v a ld P e d e r s e n ( fo r m a n d ), H a ld, e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n. U n d e r 24. m aj R e g is te r - n u m m e r 221: F o re n in gen af Ansvarsforsikringsselskaber til Overtagelse af F o rsik rin g e r for A u tom o b ile r, der udlejes uden F ø re r til P e rso n b e fo rd rin g a f K ø b e n h a v n. J. C. J e n s e n, C. M. J. O lr ik, F. H. L ø p p e n - t h ie n e r u d t r å d t af, o g d ir e k t ø r K a i T h o m a s S tø y e r K jæ r, B lo k s b je r g e t 2, K la m p e n b o r g, d ir e k t ø r H e r m a n n Z o b e l, T r ø r ø d v e j 38, p r. V e d b æ k, d ir e k t ø r C h a r le s P r e b e n J e n s e n H e ie d e, H o lla n d s v e j 44, L y n g b y, e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n. U n d e r 26. m aj: R e g is te r - n u m m e r 67: N o rd og Syd, Forsikrin gs-a ktieselskab a f K ø b e n h a v n. N il s J. H a g e r u p e r fr a t r å d t so m p r o k u r is t. U n d e r 27. m aj: R e g is te r - n u m m e r 467: Øerne, gensidig K reatn rforsikrin g sfore n in g a f K ø b e n h a v n. U n d e r 20. o k to b e r 1950 o g 26. o k t o b e r 1951 e r fo r e n in g e n s v e d tæ g te r æ n d re d e o g u n d e r 7. d e c e m b e r 1951 g o d k e n d t a f m in is t e r ie t fo r h a n d e l, in d u s t r i o g s ø fa rt. F o r e n in g e n te g n e s a f b e s ty re ls e n s f o r m a n d i f o r e n in g m e d et m e d le m a f b e s ty re ls e n. B e s ty r e ls e n s fo r m a n d S. U l r ic h sam t A. M o u r ie r - P e t e r s e n er 236 u d tr å d t af, o g g o d se je r, h o fjæ g e rm e ste r S v e n A a g e T im, fo r m a n d, A g g e rs v o ld, J y d e r u p, p r o p r ie t æ r J o h a n P e te r J e n s e n -S a ltø, C a th r in e b je r g, R ø jle, er in d t r å d t i b e s ty re ls e n. Foreninger. U n d er 16. maj 1952 er optaget i fo r enings-registeret som: R e g is te r - n u m m e r 1873: K ø d k o n servesfabrikernes Eksportsamm enslutn in g a f K ø b e n h a v n. F o r e n in g e n e r s tifte t i 1951 m e d v e d tæ g te r a f 1. j u n i F o r e n in g e n b e n y tte r t illig e n a v n e t U d v a lg e t f o r K ø d k o n s e r v e s fa b r i k e r n e (re g.-n r. 1874) so m b e te g n e lse f o r s in v ir k s o m h e d. F o r e n in g e n s f o r m å l e r: O v e r fo r s å v e l in d e n la n d s k e so m u d e n la n d s k e m y n d ig h e d e r og i n s t it u t io n e r sa m t p å a n d e n m å d e at v a re ta g e m e d le m m e r n e s in te r e s s e r i s p ø r g s m å l, so m a n g å r e k s p o r te n a f h e r m e tis k k ø d k o n s e r v e s a f egen p r o d u k t io n. B e s ty re ls e : D ir e k t ø r H e llm u th H a n s J o h a n B e h n k e ( fo r m a n d ), E g m a r k e v e j 4, d ir e k t ø r, c a n d. ju r. W i l l i a m S c h a c k N ie ls e n ( v ic e f o r m a n d ), F r e d e r ik V P s A llé 12, f a b r i k a n t E r i k A u g u s t H o u lb e r g, M a g le - k ild e v e j, a lle a f K ø b e n h a v n, s a lg s c h e f G e o rg Je n s e n, S to lp e g a a rd s v e j 112, d i r e k t ø r P o u l N o r d R a n d o w, J a h n s e n s - vej 14, begge af G en to fte, d ir e k tø r T h o r k i ld J ø r g e n E m a n u e l R o se, O d e n s e, d ir e k t ø r G re g e rs B r ø n n u m G re g e rs e n, R a n d e r s, d ir e k t ø r P e t e r M a r iu s L u n d b e r g, R o s k ild e, d ir e k t ø r P e t e r H a n s M ø lle r - O ls e n, K o ld in g. F o r e n in g e n te g n e s a f b e s ty re ls e n s f o r m a n d e lle r v ic e fo r m a n d i fo r e n in g m e d et m e d le m a f b e s ty re ls e n. U n d e r 23. m aj e r o p ta g e t som : R e g is te r - n u m m e r 1875: Københavns M otor K lu b a f K ø b e n h a v n, d e r e r s tifte t 1912 m e d v e d tæ g te r senest æ n d r e d e 18. a p r il F o r e n in g e n s f o r m å l er: A t fre m m e in te re s s e n fo r m o to r s p o r te n. Ændringer. U n d er 29. ap ril 1952 er følg end e: optaget i forenings-registeret vedrø-- rende: R e g is te r - n u m m e r 148: W.W.C.T.U.. Det hvide Baand i D a n m a r k a f K ø

59 b e n h a v n. R e g is tr e r in g e n e r fo r n y e t som g æ ld ende t il 10. ju li R e g is te r-n u m m e r 973: Sammenslutningen af Fabrikanter og Importører af Motorcykler a f K ø b e n h a v n. P. V. N e lle m a n n, E. H ø st e r u d tr å d t af, og g ro s s e re r H a n s C h r is t ia n H e d e to ft ( fo r m a n d ), V e s te rb ro g a d e 86, K ø b e n h a v n, c iv ilin g e n iø r G e o rg ij S v e n d sen, G o tfr e d R o d e s V e j 3, C h a r lo tte n lu n d, e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n. M e d le m a f b e s ty re ls e n P. A. F is k e r e r fr a tr å d t som b e s ty re ls e n s fo rm a n d. R e g is te r-n u m m e r 975: Auto-Tilbehørs Grossist Foreningen Autig a f K ø b e n h a v n. B e s ty re ls e n s fo r m a n d S. A. H. N e lle m a n n sam t H. C. G. M o r t e n sen, E. M. E. A n d e r s e n e r u d tr å d t af, og d ir e k t ø r B ø rg e B iilo w - J a c o b s e n, T o ld b o d v e j 6, K ø b e n h a v n, d ir e k t ø r J o h n H o lm e, H e n r ik h o lm s A llé 18, V e d b æ k, fo r r e t n in g s fø r e r J u liu s I. T h. D e n c k e r, R a k e ls v e j 3, H e lle r u p, e r in d trå d t i b e sty re lse n. M e d le m a f b e s ty re lse n S. E. T. S im o n s e n e r v a lg t til b e s ty re ls e n s fo rm a n d. E n d e r 6. m aj: E n d e r 8. m a j: R e g is te r-n u m m e r 1006: Foreningen af Amtsorganisationer under Landsforeningen Landbrugernes Sammenslutning til Udgivelse af Bladet Folket a f R a n d e rs. F o r e n in g e n e r s le t 237 tet a f re g is te re t i h e n h o ld t i l 11 i h a n d e ls m in is te r ie ts b e k e n d tg ø re ls e a f 14. a p r il 1926 a n g å e n d e fo r e n in g s re g iste re t. R e g is te r-n u m m e r 1008: Sammenslutningen af Producenter af kunsftørrede Afgrøder a f K ø b e n h a v n. F o r e n in g e n e r sle tte t a f re g is te re t i h e n h o ld t i l 11 i h a n d e ls m in is te r ie ts b e k e n d tg ø re ls e a f 14. a p r il 1926 a n g å e n d e fo re n in g s - re g is te re t. R e g is te r-n u m m e r 1012: Hjemstavnsforeningen Ourø a f K ø b e n h a v n. F o r e n in g e n e r sle ttet a f re g is te ret i h e n h o ld t i l 11 i h a n d e ls m in i s te rie ts b e k e n d tg ø re ls e a f 14. a p r il 1926 a n g å e n d e fo re n in g s - re g is te re t. E n d e r 12. m aj: R e g is te r -n u m m e r 514: Københavns Boghandlerforening a f K ø b e n h a v n. R e g is tr e r in g e n e r fo r n y e t som gæ l d e n d e t i l 31. a u g u st U n d e r 16. m aj: R e g is te r - n u m m e r 1017: Broadway Club, København a f K ø b e n h a v n. F o r e n in g e n e r sle tte t a f r e g is te re t i h e n h. t. 11 i h a n d e ls m in is t e r ie t s b e k e n d t g ø re ls e a f 14. a p r il 1926 ang. f o r e n in g s -re g iste re t. R e g is te r - n u m m e r 1874: Udvalget for Kødkonservesfabrikerne. K ø d k o n s e r v e s fa b r ik e r n e s E k s p o r ts a m m e n s lu t n in g (re g.-n r. 1873) b e n y tte r t i l lig e d e tte n a v n so m b e te g n e lse fo r s in v ir k s o m h e d. R e g is te r-n u m m e r 127: St. Johannes Logen Absalon a f K ø b e n h a v n. R e g is tr e r in g e n er fo r n y e t som g æ l d e n d e t i l 5. m aj R e g is te r-n u m m e r 134: Skipper Ele E n d e r 23. m aj: ment a f A a lb o r g. R e g is tr e r in g e n er fo r n y e t som g æ ld e n d e t il 29. m aj R e g is te r -n u m m e r 139: Provinsial- R e g is te r-n u m m e r 502: Københavns logen i Odens'e a f O d e n se. R e g i Politiforening a f K ø b e n h a v n. R e g i s tr e r in g e n e r fo r n y e t so m g æ ld e n d e s tr e r in g e n e r fo r n y e t so m g æ ld e n d e t il 5. j u li til 21. m aj R e g is te r -n u m m e r 141: St. Johannes R e g is te r-n u m m e r 1041: Dansk Papirgrossist og Papirvarefabrikant For H a d e rs le v. R e g is t r e r in g e n e r fo r n y e t Logen Josva til de tre Broer a f ening a f K ø b e n h a v n. R e g is tr e r in g e n som g æ ld e n d e t i l 5. j u li er fo r n y e t som g æ ld e n d e t i l 25. ju n i R e g is te r - n u m m e r 972: Sammenslutningen af ' Automobil-Fabrikanter og Importører a f K ø b e n h a v n. U n d e r 14. m arts 1952 er v ed tæ g terne æ n d re d e. A. S e m ie r er fr a t r å d t som b e s t y r e r e n s fo r m a n d. H. C. M ø lle r e r fr a t r å d t som b e s ty re ls e n s n æ s tfo r m a n d og t ilt r å d t som d e n n e s fo r m a n d. M e d le in a f b e s ty re ls e n A. K je llu n d e r t ilt r å d t som b e s ty re ls e n s n æ s tfo r m a n d. G ro s s e re r E r i k S o m m e r, U p - la n d s g a d e 72, K ø b e n h a v n, e r in d t r å d t i b e s ty re ls e n. R e g is te r - n u m m e r 1018: Østifternes Ejendomsmæglerjorening a f K ø b e n h a v n. F o r e n in g e n e r sle tte t a f re g iste -

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 e-mail: ddl @ddl.org. Redaktion og annonceekspedition samme sted Redaktør: Landinspektør

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen Chris Evans i Cellular (2004, Final Call, instr. David R. Ellis). M obiltelefonitis Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier A f Jakob Isak Nielsen f l a d e r n e m e l l e m o f f e n t lig t o g

Læs mere

Register. I. Forholdet til kunderne

Register. I. Forholdet til kunderne Register I. Forholdet til kunderne B efo rd rin g a f d a g b la d e, re g le m e n t V, a fs n it 3.1.5... 225 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t.... 113, 143, 195 B re v p o s tta k s t, re tte

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

D B F - m e s t r e

D B F - m e s t r e D B F - m e s t r e 1 9 8 6 Herresingle: lb Frederiksen Damedouble: Dorte Kjær/Nettie Nielsen Damesingle: Kirsten Larsen Indhold dette nr. b l.a. Mixeddouble: Steen Fladberg/Gitte Paulsen O p e n b a d

Læs mere

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft Frank Hvam på spanden i tv-serien K lovn (framegrab). Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn A f Julie Hornbek Toft F r a n k H v a m s æ tte r s i g p å h u g o v e

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

Årsberetning. Skoleåret

Årsberetning. Skoleåret Årsberetning * ak fra SKAGEN SKOLE Skoleåret 1949 50 V ed skoleinspektør A age Sørensen Årsberetning f r a SKAGEN SKOLE Skoleåret 1949 50 V ed skoleinspektør A age Sørensen S k a g e n s k o l e k o m

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget 22. september 2005 Side 1 af 7 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Plan og Miljøudvalget torsdag den 22. september 2005 kl. 14.00 i mødelokale udvalgsværelset Mødedeltagere: F inn V

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER R E G IS TR A TU R OVER KIRKEBØGER BIND 11 S O G N E -N U M R E N E 6 2 7-6 5 8 LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER K O R R E K T U R -U D S K R IF T L A N D S A R K IV E T

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN V E D stadsskoleinspektør S v e n d B iskjæ r ~],a og b p ig e r i d e n n ye g y m n a s tik s a l Skagen skol ekommission: (d.

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen Beretning for året 1970-71 KJPFpn Beretning om Skagen kommunale skolevasen for 1970-71 v ed stadsskoleinspektør Svend Biskjær Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekom

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60 SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN i 195 9-60 Å R S B E R E T N I N G F O R S K A G E N K O M M U N A L E S K O L E V Æ S E N V E D stadsskoleinspektør V. Lykkegaard Nielsen Skagen skolekommission: (d. 1/ 4 1958)

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

STRUKTURUDVALGETS ARBEJDE I EFTERÅRET 1980 MED ENDELIG INDSTILLING TIL BESTYRELSEN

STRUKTURUDVALGETS ARBEJDE I EFTERÅRET 1980 MED ENDELIG INDSTILLING TIL BESTYRELSEN D e n d a n s k e L a n d i n s p e k t ø r f o r e n i n g 23. d e c e m b e r 1 9 8 0 s e k r e t a r i a t e t j r.n r. 0 1. 3. 1 4 ( 2 5 RAPPORT OM STRUKTURUDVALGETS ARBEJDE I EFTERÅRET 1980 MED ENDELIG

Læs mere

1,- Lieb 1,- Lieb 1,- Perfin Nr. Pris kr. Komplet nålesæt fra 10 sæts perforator med perfinbillede H

1,- Lieb 1,- Lieb 1,- Perfin Nr. Pris kr. Komplet nålesæt fra 10 sæts perforator med perfinbillede H Perfin Nr. Kombineret oversigt- og prisliste over danske firmaperforeringer fundet perforeret på Afa-numre, jernbanemærker, julemærker, stempelmærker (De løse mærker) etc. H Pris kr. H 1 / Hjemmeværnet

Læs mere

R E G I S T E R. A. Rettelse af tjenestedokumenter. G adefortegnelse for d et københavnske postom råde.

R E G I S T E R. A. Rettelse af tjenestedokumenter. G adefortegnelse for d et københavnske postom råde. R E G I S T E R F r e m s e n d e l s e a f t j e n e s t e d o k u m e n t e r. * ) A. Rettelse af tjenestedokumenter. F r em sen d else a f serie A n r. 1 5. - A n r. 6 9. R e g le m e n t I (o r g a

Læs mere

D 4 / Kaffesurrogatfabrikken Danmark. København a a a

D 4 / Kaffesurrogatfabrikken Danmark. København a a a Perfin Nr. Kombineret oversigt- og prisliste over danske firmaperforeringer fundet perforeret på Afa-numre, jernbanemærker, julemærker, stempelmærker (De løse mærker) etc. D Pris kr. D 1 / A/S Københavns

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

D 4 / Kaffesurrogatfabrikken Danmark. København a a a a

D 4 / Kaffesurrogatfabrikken Danmark. København a a a a Perfin Nr. Kombineret oversigt- og prisliste over danske firmaperforeringer fundet perforeret på Afa-numre, jernbanemærker, julemærker, stempelmærker (De løse mærker) etc. D Pris kr. D 1 / A/S Københavns

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 9. maj 2001 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Onsdag den 9. maj kl. 18.30 i mødelokale 3 Mødedeltagere: Grethe Olsen, D ann Eland, K urt Jensen, K

Læs mere

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105 Register I. Forholdet til kunderne B eta lin g s o v e rs ig te r, G ir o... 235 B e te g n e ls e n P o stlin ien æ n d r e s til P o s tv æ s e n e t... 1 7 9 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t...

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen B E R E T N IN G for 1972-73 v ed s k o le d ire k tø r S v e n d B isk jæ r Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekommissionen fra 1. juni 1970 V a lg t a f b y rå

Læs mere

Register. I. Udsendelser

Register. I. Udsendelser Register I. Udsendelser T jenestedokum enter. Reglement IX A...>... 15 Reglement X... 155 Postgirobogen...5, 21 Tryksagsfortegnelsen... 199 Vejledning for landpostbude... 119 Monteringsvejledning... 119

Læs mere

Generalforsamlingerne 1987

Generalforsamlingerne 1987 L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D Oen danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e d a k tio n og a n n o n c e e k sp e d itio

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

K K 1 / Kemovit A/S. Hellerup F 295F 318F F 463F

K K 1 / Kemovit A/S. Hellerup F 295F 318F F 463F Perfin Nr. Kombineret oversigt- og prisliste over danske firmaperforeringer fundet perforeret på Afa-numre, jernbanemærker, julemærker, stempelmærker (De løse mærker) etc. K K 1 / Kemovit A/S. Hellerup

Læs mere

1 JENS PORSBORG Jela HENRIK DAHL

1 JENS PORSBORG Jela HENRIK DAHL 1 JENS PORSBORG Jela HENRIK DAHL Kære elev! Vi lærer at læse ved at læse. Og for at blive en god og sikker læser, skal vi læse meget rigtig meget. Når du skal læse ord, skal du bruge bogstavernes lyde

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad Maj 1970 sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør

landinspektøren s meddelelsesblad Maj 1970 sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør landinspektøren s meddelelsesblad sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør adresse Bredgade 45 B, 1260 København K. indhold Overenskomst mellem

Læs mere

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v.

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v. Register I. Udsendelser Tjenestedokumenter. R e g le m e n t I, n o t e r t i l... 15 R e g le m e n t X I I... 4 5 V e jle d n in g v e d k o n tro lle r in g a f b r e v b æ r e r d is t r i k t e r...

Læs mere

11 Hl SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING E N R G STYRELSEN. - nye bygninger. Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa

11 Hl SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING E N R G STYRELSEN. - nye bygninger. Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa j i L i r - i j i i i 11 Hl Bygningens energimærke: A A A B C D E F G 2020 2015 2010 ^ ^ Gyldig

Læs mere

Side 1 af 13. Long - MO oversigt Produktionsnumre 501-1300. Se mere på www.kvv73.dk

Side 1 af 13. Long - MO oversigt Produktionsnumre 501-1300. Se mere på www.kvv73.dk 501 02-11-55 Forretningen Dina, Frederiksdalsvej 70 502 12-11-55 P.Buhl, Brogade, Sønderborg 503 22-11-55 London Bazaren, Nørregade 11, Vejle 504 02-11-55 Forretningen Dina, Frederiksdalsvej 70 505 23-11-55

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e da ktion og a n n o nce ekspedition samme sted. R e d a k tio n : la n

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND

SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND RI3EGADE 13 0 79 SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND 45. AARGANG 1960 NUMMER 9. NOVEMBER D en gam le Hovslag, råb og piskesmæld, knirkende kareter, liv og fart fra gry til kvæld gennem mange

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Kolding B: Næstved C: Svendborg D: København E: Odense F: Helsingør G: Frederikshavn H: Aarhus I: Herning J: Ålborg K: Silkeborg L: Randers M: Fredericia N: Hillerød O: Køge P: Horsens

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Køge B: Holstebro C: Ålborg D: Frederikshavn E: Vejle F: Horsens G: Viborg H: Aarhus I: Silkeborg J: Hillerød K: Herning L: Sønderborg M: Næstved N: Roskilde O: Kolding P: Helsingør Q:

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

Pris kr. Perfin Nr. 100,- 1,- 5,-

Pris kr. Perfin Nr. 100,- 1,- 5,- Perfin Nr. Kombineret oversigt- og prisliste over danske firmaperforeringer fundet perforeret på Afa-numre, jernbanemærker, julemærker, stempelmærker (De løse mærker) etc. A A 1 / Svendborg Amt. Svendborg

Læs mere

Bent Holmberg, Viborg Lithen Mikkelsen, Viborg P.E. Madsen, Viborg 1971/72 Viborg, 30/ Jytte Reitz, Silkeborg

Bent Holmberg, Viborg Lithen Mikkelsen, Viborg P.E. Madsen, Viborg 1971/72 Viborg, 30/ Jytte Reitz, Silkeborg Hovedbestyrelsesmedlemmer og revisorer fra start, 1970/71 Fra 1970/71 til 2010 er navnene udtaget fra skriftet Vandreforeningen Fodslaw Jubilæumsskrift 1970 2008, udarbejdet af tidligere kasserer Gervid

Læs mere

C C 1 / København 337b Lieb

C C 1 / København 337b Lieb Perfin Nr. Kombineret oversigt- og prisliste over danske firmaperforeringer fundet perforeret på Afa-numre, jernbanemærker, julemærker, stempelmærker (De løse mærker) etc. C C 1 / København 337b Pris kr.

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dee værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

Tillæg til Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2018 Autorisation & produktion

Tillæg til Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2018 Autorisation & produktion Tillæg til Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2018 Autorisation & produktion Marts 2019 Redaktion: Landbrugsstyrelsen Tekst: Landbrugsstyrelsen Foto: COLOURBOX ISSN: 2246-2872 Tillæg til ISBN

Læs mere

Passivandel kontanthjælp

Passivandel kontanthjælp Kontanthjælp Passivandel kontanthjælp Jul 2018 Randers 208 13,6 Skanderborg 28 14,4 Silkeborg 120 14,9 Egedal 32 17,9 Favrskov 35 18,2 Holbæk 209 19,3 Hjørring 123 21,3 Aabenraa 149 22,4 Greve 58 22,6

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

C C 1 / København 337b Lieb

C C 1 / København 337b Lieb Perfin Nr. Kombineret oversigt- og prisliste over danske firmaperforeringer fundet perforeret på Afa-numre, jernbanemærker, julemærker, stempelmærker (De løse mærker) etc. C C 1 / København 337b Pris kr.

Læs mere

Sådan kommer din boligskat til at se ud Det betyder regeringens boligskat-udspil fordelt på kommune

Sådan kommer din boligskat til at se ud Det betyder regeringens boligskat-udspil fordelt på kommune Sådan kommer din bolig til at se ud Det betyder regeringens bolig-udspil fordelt på kommune Kilde: Skatteministeriet Ejendomsværdi Albertslund Billigere hus 1800000 28400 30400 31200 30400 800 0 19900

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n

SIKKERHEDSDATABLAD. P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n SIKKERHEDSDATABLAD P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n 1.1.P ro d u k tid e n tifik a to r Ha n d e ls n a v n P ro d u k t n

Læs mere

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift Oversigt over de 107 provstier Side 1 Københavns Stift Vor Frue Provsti: 5 sogne (Københavns Kommune) Amagerbro Provsti: 11 sogne (Københavns Kommune) Bispebjerg-Brønshøj Provsti: 11 sogne (Københavns

Læs mere

Her er Danmarks dyreste og billigste kommuner

Her er Danmarks dyreste og billigste kommuner Her er Danmarks dyreste og billigste kommuner 22. januar 2019 Akutbolig.dk har undersøgt kvadratmeterpriserne på lejeboliger i landets 98 kommuner for at klarlægge landets dyreste og billigste kommuner

Læs mere

Register. I. Udsendelser. T j e n e s te d o k u m e n te r

Register. I. Udsendelser. T j e n e s te d o k u m e n te r Rester I. Udsendelser T j e n e s te d o k u m e n te r side B r e v p o s tt a k s t... 13, 63, 197 Checkvejledning... 125, 217 D SB K øreplan...... 103, 183 Erindringsliste for p o stk o n to re r...

Læs mere

Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver

Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver , 2012, 2 Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver Organisationer Danmarks Rederiforening Fællesrepræsentationen for dansk Skibsfart Søfartsrådet Skibsværfter

Læs mere

Film skal ses i biografen. En historisk anlagt montage om filmens fremtid. A f Erik Svendsen

Film skal ses i biografen. En historisk anlagt montage om filmens fremtid. A f Erik Svendsen Un chien andalou (1929, Den andalusiske hund, instr. Luis Bunuel). Film skal ses i biografen En historisk anlagt montage om filmens fremtid A f Erik Svendsen D e t f ø lg e n d e e r r e f le k s i o n

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979 143 Foredrag ved Nordiske D atalin g vistd ag e på laml, Københavns U n iv e rs ite t, 9.-1 0. oktober 1979. Henrik Holmboe: Lemmatisering - h v ilk e af de id e e lle krav t i l lemmatisering er o p fy

Læs mere

D.M.Enkeltmand. D.M.Enkeltmand. D.M.Enkeltmand. Tune 25 Juli Navne Klub

D.M.Enkeltmand. D.M.Enkeltmand. D.M.Enkeltmand. Tune 25 Juli Navne Klub Tune 5 Juli 05 Række: M Pulje Bane: 7-- Navne Klub 5 6 0' Thomas U Frandsen Hejnsvig 0 0 0 0 0 80 9 Jørgen F Poulsen Sinding Midtjylland 0 0 0 67 55 Tommy Risum Vognsild Nordjylland 0 0 0 0 0 5 00 96 Aksel

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD

SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD SO RØ BEKLÆDNINGSOPLAG 1ste Kl.s Skrædderi. A lt i Herreekvipering. Uniform er til Sorø Akademi altid bedst og billigst. J. M. POHL's Eftf. Telf.

Læs mere

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 Privat Eftersyn: Torsdag d. i. Februar 1906 Kl. 11 4. CATALOG OVER AALERIER OG STuDlER AF M a l e r e n A d. H ein r.-hansen, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

Distrikt København i alt 3.270

Distrikt København i alt 3.270 Medlemstal i DBf-klubber pr. 31. december 2014 Antal Distrikt København: a fair bridge 21 Amager Bridge Club 15 Amagerlands Bridgeklub 84 Blakset-Klubberne 1.639 Bridgeafdelingen i Nationalbankens Idrætsforening

Læs mere

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. med 6-9 måneders anciennitet. samtaler eller mere. Alle personer Gens. antal samtaler.

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. med 6-9 måneders anciennitet. samtaler eller mere. Alle personer Gens. antal samtaler. Andel med 5 eller Andel med 4 eller Andel med 3 eller Andel med 3 eller Andel med 3 eller Andel med 6 eller 6-9 måneders måneders Hele landet 14.257 51 % 5,5 3.243 61 % 2,9 2.045 60 % 3,0 2.802 60 % 3,0

Læs mere

Technology Projector Projector's type Projector's resolution

Technology Projector Projector's type Projector's resolution Country Site Town Company Number of digital projectors in the cinema Technology Projector Projector's type Projector's resolution Server Number of 3D screens Supplier of 3D technology DK Kinorama Aabenraa.

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Bilag 1. Kommunefordelinger Tabel 1 Faglig trivsel, fordeling af trivselsscore, pct., opdelt på kommuner, 2017 1,0-2,0 2,01-3,0 3,01-4,0 4,01-5,0 Antal svar Aabenraa

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

DET KONGELIGE BIBLIOTEK «s v m DET KONGELIGE BIBLIOTEK 1300185044 ' X - j - - f r - * - - % J ' r J. J, ' f'j. : > % ; " ' ; ; ' ' %*** *&_ r - tf C- :». : r L r, A. f ' **v A v S k a. -.. C * '. >. Prlis-Gourant for velmlfort

Læs mere

Rotary Danmarks Sekretariat

Rotary Danmarks Sekretariat Ialt pr. 1. aug. 2011 186 1.250 10.293 11.543-4 - -4 Ialt pr. 1. aug. 2010 195 1.161 10.414 11.575 - Til/ afgang i perioden -9 89-121 -32 Allerød 1-38 38-1 - -1 Amager - 1 30 31 - - - Assens 2 8 30 38-1

Læs mere

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre I forbindelse med retskredsreformen får mange byretter nye adresser og telefonnumre. Oplysningerne om byretternes adresser, telefonnumre, mv. pr.

Læs mere

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse BEK nr 7 af // (Gældende) Udskriftsdato:. maj 9 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. -7995 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse,

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD. dette er vort og værd at værne om RIBEGADE 18 0 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5.

SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD. dette er vort og værd at værne om RIBEGADE 18 0 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5. RIBEGADE 18 0 7 9 SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5. M A J dette er vort og værd at værne om B O G T R Y K K E R I E T S E L A N D I A. F Æ L L

Læs mere

Gribskov kommune Tisvilde By, Tibirke

Gribskov kommune Tisvilde By, Tibirke Birkevænget 1 10 cx 2036 2 Birkevænget 2 10 cp 2836 2 Birkevænget 3 10 cz 2010 2 Birkevænget 5 10 cy 2085 2 Birkevænget 6 10 cr 2953 4 Samlet 10 cs 2940 ejendom Birkevænget 7 10 cn 2045 2 Birkevænget 9

Læs mere

Privatskoleudvikling på kommuneniveau

Privatskoleudvikling på kommuneniveau Privatskoleudvikling på kommuneniveau Indhold 1) Stigning/fald i andel privatskolebørn i perioden 2003-2013 2) Andel privatskoleelever 2003-2013 3) Fremskrivning, ud fra de sidste 10 års udvikling, til

Læs mere

Jeg kan derudover oplyse, at ledighedsydelsesmodtagere ikke er forpligtiget til at registrere, hvilke stillingsbetegnelser de søger job indenfor.

Jeg kan derudover oplyse, at ledighedsydelsesmodtagere ikke er forpligtiget til at registrere, hvilke stillingsbetegnelser de søger job indenfor. Beskæftigelsesudvalget 2018-19 BEU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 88 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Leif Lahn Jensen Leif.Jensen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden

Læs mere