Leveringssted ved salg af træpiller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leveringssted ved salg af træpiller"

Transkript

1 Udskriftsdato: 14. januar 2022 AFG nr 9555 af 30/04/2019 (Gældende) Leveringssted ved salg af træpiller Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer:

2 Leveringssted ved salg af træpiller Skatterådet kan ikke bekræfte, at Spørgers salg af træpiller, som udleveres til kunderne fra et lager i Tyskland, fra deres tyske momsnummer ikke skal pålægges dansk moms, da salget har leveringssted i Danmark. Skatterådsmøde 30. april SKM SR Spørgsmål: 1. Kan det bekræftes, at Spørgers salg af træpiller, som udleveres til kunderne fra et lager i Tyskland, fra deres tyske momsnummer ikke skal pålægges dansk moms, da salget ikke har leveringssted i Danmark? Svar: 1. Nej, se begrundelse Under hensyn til skattemyndighedernes tavshedspligt, jf. skatteforvaltningslovens 17, offentliggøres det bindende svar i redigeret form. Beskrivelse af de faktiske forhold Spørger driver virksomhed med bl.a. salg af træpiller. Det er i dag muligt at købe træpiller via Spørgers hjemmeside med mulighed for at afhente træpiller på forskellige salgssteder i Danmark. Spørgers salg foregår primært gennem hjemmesiden, via opsøgende salg og kunder, der i øvrigt handler de forskellige salgssteder. Kunderne køber, betaler og tager varen med. Spørger ønsker fremadrettet at sælge træpiller i sække via særskilt webshop, hvor træpillerne befinder sig på et lagerhotel i Tyskland og udleveres herfra til både danske og tyske kunder med tysk moms. Salget vil udelukkende foregå via webshoppen. Spørger får fysisk lager i Tyskland, og vil sælge via deres tyske momsregistrering og udstede fakturaer med tysk moms til kunderne. Både de danske og tyske kunder skal afhente træpillerne fra lageret i Tyskland og skal selv bestille og betale fragten via eksterne vognmænd. Spørger vil indkøbe træpiller hos danske selskaber, hvor der vil ske levering til lager i Danmark, hvor faktura er udstedt til Spørgers danske momsnummer med opkrævning af dansk moms. Alle leverancerne vil altid være større læs. Spørger vil herefter i større læs fragte træpillerne fra Danmark til Tyskland, og der vil blive udstedt en proformafaktura fra Spørgers danske momsnummer til det tyske momsnummer, idet der er tale om overførsel af egne varer. Denne overførsel af egne varer vil blive håndteret som et EU-varesalg i Danmark, og der bliver angivet erhvervelsesmoms i Tyskland. I enkelte tilfælde kan Spørgers leverandører også være fra andre EU-lande. I disse tilfælde vil levering og fakturering ske direkte til lageradressen i Tyskland og til det tyske momsnummer. Til lageret i Tyskland kan der derfor både være leverancer fra EU og fra Danmark, enten fra en EU-leverandør direkte eller større læs fra Spørgers danske lager til det tyske lager. Der er altid tale om større læs træpiller til det tyske lager, som ikke kan individualiseres, i forhold til salget sket via hjemmesiden. Der vil aldrig ske løbende overførsel fra lageret i Danmark til lageret i Tyskland i samme forhold som de enkelte salg gennemføres online. Kundens varer befinder sig på salgstidspunktet på lageret i Tyskland. AFG nr 9555 af 30/04/2019 1

3 Det tyske lagerhotel vil modtage træpillerne fra leverandørerne og opbevare dem på vegne af Spørger. Lagerhotellet udleverer træpillerne til en privatkunde eller dennes vognmand, hvis kunden har entreret med en sådan. Ejendomsretten til træpillerne overgår til kunden på udleveringstidspunktet. Når en kunde skal bestille træpiller med tysk moms, går kunden ind på en særskilt webshop, hvor kunden kan bestille varer til afhentning i Tyskland med 7 % tysk moms. Kunden betaler online og bliver gjort opmærksom på, at han/hun selv skal afhente træpillerne eller alternativt entrere med en vognmand til at varetage transporten. Der vil på webshoppen være kontaktoplysninger til 3-4 forskellige vognmænd, som kan afhente kundens træpiller, hvis kunden ikke selv har mulighed for det. Kunden skal selv stå for kontakt og afregning til vognmanden, hvis kunden ønsker at anvende en af disse. Kunden kan også entrere med en helt anden vognmand, hvis kunden ønsker det eller selv afhente varerne på lageret i Tyskland inden for åbningstiden. Spørger har et tysk koncernforbundet selskab, som har kontorlokaler og lagerlokaler i Tyskland. Spørger er i dag momsregistreret i Tyskland. Spørger ønsker, at salget af træpiller skal ske fra det danske selskabs tyske momsnummer. Det tyske selskab er ikke involveret i salg af træpiller. Eksempel på et vareflow Kunden bestiller x antal kg træpiller og modtager en ordrebekræftelse/faktura med et ordrenummer på. Pengene trækkes på kundens konto, når varen er udleveret fra lageret i Tyskland, uanset om det er kunden eller en vognmand, der afhenter varen. Kunden sørger selv for at sende en faktura/ordrebekræftelse til vognmanden i forbindelse med bestilling af transporten. Spørger sender ordren fra Navision til Tyskland (lagerhotel), så de har et navn/ ordrenummer at gå ud fra i forbindelse med udleveringen af træpillerne. Ved udlevering kan kunden enten bruge ordrebekræftelsen eller faktura fra webshoppen som dokumentation for købet, dog er ordrenummeret fra webshoppen vigtigst, da det kan sammenholdes med den fremsendte dokumentation til lagerhotellet. Lagerhotellet udleverer træpillerne til kunden/dennes vognmand. Bogholderiet/kundeservice mm. ligger i Danmark og står for både det danske og det tyske bogholderi. Betaling for træpillerne sker til konto i Danmark. Spørgers opfattelse og begrundelse Det er Spørgers opfattelse, at Spørgers salg af træpiller, som udleveres til kunderne fra lager i Tyskland, ikke skal pålægges dansk moms, da salget ikke har leveringssted i Danmark. Det er Spørgers opfattelse, at Spørgers konkrete forhold opfylder betingelserne oplistet i styresignal (SKM SKAT, SKM SKAT) for, at det momsmæssige beskatningssted for salg af træpillerne er i Tyskland, hvor træpillerne er opbevaret på lager. Spørgsmål 1 kan derfor besvares med et ja. Praksis der underbygger Spørger opfattelse: AFG nr 9555 af 30/04/2019 2

4 Af SKM SR fremgår det, at Skatterådet kan bekræfte, at en virksomhed med hovedkontor i Danmark kan sælge træpiller fra sit tyske lager uden dansk moms. Salget skete via selskabets danske hjemmeside, og betalingen skete til selskabets danske bankkonto. Skatterådet bekræftede samtidig, at virksomheden kunne foretage en henvisning til ekstern fragtmand i forbindelse med modtagelsen af bestillingen af træpillerne, hvor kunden betaler for fragten direkte til fragtmanden. Skatterådet har i flere andre afgørelser bekræftet, at en tysketableret virksomhed kan sælge varer uden dansk moms til danske kunder, når kunderne selv henter varerne. SKM SR, SKM SR, SKM SR, samt SKM SR. I SKM SR har Skatterådet bekræftet, at spørger med baggrund i det beskrevne forretningskoncept kan sælge træpiller uden dansk moms til danske og tyske kunder, idet leveringsstedet for salget af træpillerne ikke kan anses for at være i Danmark. Ligeledes kan Skatterådet bekræfte, at det ikke gør nogen forskel på fastlæggelsen af leveringsstedet, hvis kunderne eller deres transportører kun kan afhente træpiller på lageret i Tyskland inden for et nærmere fastsat tidsrum. Skatterådet kan derimod ikke bekræfte, at leveringsstedet for salget af træpillerne ikke er i Danmark, når spørger alene henviser til én mulig transportør på sin hjemmeside. Begrundelse Ved salg af træpiller o.l. fra Spørgers virksomhed vil Spørger skulle fakturere med dansk moms, hvis træpillerne i henhold til momsloven har leveringssted i Danmark. Salg af træpiller har leveringssted i Danmark, hvis træpillerne befinder sig her i landet på leveringstidspunktet, jf. momslovens 14, stk. 1, nr. 1 eller hvis træpillerne sælges her til landet ved fjernsalg, jf. momslovens 14, stk. 1, nr. 3. Ved fjernsalg forstås salg af varer fra et EU-land til et andet EU-land, hvor varerne direkte eller indirekte forsendes af sælgeren eller på dennes vegne til en køber, der ikke er registeret. Det er Spørger opfattelse, at Spørgers salg af træpiller fra en webshop, hvor kunderne selv eller dennes vognmand får varerne udleveret fra et lager i Tyskland, skal ske med tysk moms og uden opkrævning af dansk moms. Ved vurdering af, om der er tale om fjernsalg eller ej i momslovens forstand, skal det ikke tillægges vægt, at samme selskab både tilbyder salg af varer med leveringssted i Danmark og salg af varer med leveringssted uden for Danmark. I dette tilfælde sker salget fra Tyskland via en separat hjemmeside/webshop, hvor det tydeligt er tilkendegivet, at der er tale om salg af træpiller, som skal afhentes i Tyskland. Ud fra beskrivelsen af Spørgers forretningskoncept under punktet faktiske forhold er der ingen tvivl om, at kunderne selv skal stå for transporten af træpillerne hjem til Danmark, enten ved selv at afhente træpillerne i Tyskland eller ved at entrere med en vognmand til at afhente varerne på deres vegne. Spørger er derved ikke direkte eller indirekte involveret i transporten af træpillerne til Danmark. Når der forekommer leverancer af træpiller fra Danmark, enten fra en dansk leverandør eller fra Spørgers eget danske lager, så vil der altid være tale om større læs af træpiller, som ikke kan individualiseres i forhold til salget via webshoppen. Der vil heller ikke være tale om løbende overførsel af varer fra lageret i Danmark og til lageret i Tyskland i forhold til salget via webshoppen. AFG nr 9555 af 30/04/2019 3

5 Det er Spørgers opfattelse, at det ikke momsmæssigt har nogen betydning, at træpillerne evt. kommer fra lager/leverandør i Danmark, da leverancerne altid vil være i meget store partier, der ikke på nogen måde kan individualiseres i forhold til onlinesalget, hvor kunden selv eller via vognmand afhenter træpillerne i Tyskland. Det er derfor Spørgers opfattelse, at salget/forretningskonceptet opfylder kravene i styresignal SKM SKAT og at leveringsstedet derved er i Tyskland. Salget skal ske uden opkrævning af dansk moms, selvom nogle af varerne eventuelt på et tidspunkt har befundet sig i Danmark. De enkelte leverancer/læs er ikke individualiseret på det tidspunkt, de befinder sig i Danmark, og transporteres altid i større partier. Derved er der med baggrund i SKM HR og SKM SR ikke tilstrækkeligt grundlag for at antage, at salget af træpiller til danske kunder har leveringssted i Danmark jf. momslovens 14, stk.1, nr. 1. Efter reglerne i momslovens 14, stk. 1, nr. 3, er leveringsstedet i Danmark, når varen sælges ved fjernsalg fra et andet EU-land, og når virksomheden er registreringspligtig for dette salg her i landet (over kr.), hvor sælger direkte eller indirekte er involveret i forsendelsen af varen. Spørger henviser via sin hjemmeside til 3-4 forskellige transportører, men det er kunden selv, som skal stå for kontakten til transportøren og betaling til transportøren. Spørger er herved hverken direkte eller indirekte involveret i transporten af varerne til Danmark. Såfremt kunden ønsker det, må kunden anvende en vognmand, der ikke er oplistet kontaktoplysninger på via webshoppen. Det, at Spørger henviser/oplister mulige transportører på sin hjemmeside i forbindelse med salget, gør ikke, at der i sig selv er tale om fjernsalg. Disse elementer er ikke i sig selv tilstrækkelige til, at spørger må anses for aktivt at sætte køberen i kontakt med transportøren. I henhold til praksis oplistet ovenfor, medfører det forhold, at der henvises til mulige transportører, ikke, at der skal betales dansk moms, når det sker på den måde, som tilfældet er hos Spørger. Det er Spørgers opfattelse, at Spørgers salg af træpiller, som udleveres til kunder fra lager i Tyskland, under disse forudsætninger ikke anses for at have leveringssted i Danmark, og salget skal derfor ikke pålægges dansk moms, men i stedet faktureres med tysk moms. Spørgers bemærkninger til Skattestyrelsens indstilling: Spørger er ikke enig i Skattestyrelsens indstilling. I sagen, SKM HR var der tale om et selskab, der drev detailforretning i Danmark med salg af bl.a. jetbåde, og som markedsførte et grænsehandelsarrangement, hvorefter firmaets varer kunne købes med tysk moms i stedet for med dansk moms, hvis kunden købte båden hos en samarbejdspartner i Tyskland og afhentede båden der i stedet for hos den danske forhandler. Samtlige både var leveret fra virksomhedens lager i Danmark til samarbejdspartneren i Tyskland. Bådene blev forevist i virksomhedens forretningslokaler i Danmark og efter kunden havde truffet valg om, hvilken båd, han ønskede at købe, kontaktede virksomheden sin tyske samarbejdspartner og oplyste, at der ville komme en kunde, hvorefter virksomheden transporterede båden til Tyskland. Højesteret fandt, at samarbejdspartneren alene måtte anses for at have fungeret som et uselvstændigt mellemled i forbindelse med bådens udlevering og købesummens betaling. Det danske selskabs levering var således sket til den danske kunde og ikke til samarbejdspartneren. Da båden befandt sig i Danmark på det tidspunkt, hvor transporten til den danske kunde begyndte, var leveringsstedet her i landet, og der skulle derfor betales moms i Danmark. AFG nr 9555 af 30/04/2019 4

6 Der har siden været en række afgørelser vedrørende grænsehandelskoncepter, hvor leveringsstedet er vurderet til at være i Danmark. Sagerne har omhandlet forskellige former for aktiver, herunder campingvogne, hårde hvidevarer, både og elektronikudstyr mv. Spørger er enig med Højesteret og Skattestyrelsen i, at en række grænsehandelskoncepter skal underkendes, idet der ud fra en gennemgang af arrangementet må konstateres, at købsaftalen er indgået mellem den danske forhandler og kunden, og den tyske samarbejdspartner alene har fungeret som et uselvstændigt mellemled i forbindelse med varens udlevering og købesummens betaling. Spørger finder dog ikke, at denne praksis også er gældende i nærværende situation, idet Spørger leverer træpiller til et lager i Tyskland, hvor kunden ikke er kendt på det tidspunkt, hvor leveringen foretages. Spørger har en formodning om, at en væsentlig del af salget vil ske til danske kunder, men kundernes identitet er ikke kendt på det tidspunkt, hvor varerne leveres fra danske leverandører/lagerfacilitet i Danmark til lageret i Tyskland. Skattestyrelsen lægger ved vurderingen vægt på, at træpillerne befinder sig her i landet inden de transporteres til Tyskland med henblik på senere at blive afhentet af de danske kunder, at træpillerne fremvises på Spørgers hjemmeside og lagerføres på danske salgssteder, at kunden får oplyst, hvor og hvornår varerne kan afhentes, at købets omfang og prisen for træpillerne er aftalt med kunden, samt at Spørger er forpligtet over for de danske kunder til at sørge for, at kunderne kan få træpillerne udleveret hos det tyske lagerhotel. Ovenstående momenter er alle momenter, der jf. styresignal offentliggjort på baggrund af SKM HR, kan tillægges vægt ved vurdering af om leveringsstedet rettelig er i Danmark. Det er dog et ufravigeligt krav for at statuere leveringssted i Danmark, at varerne befinder sig her i landet, inden de transporteres til Tyskland med henblik på senere at blive afhentet af den danske kunde. Heri ligger det som en forudsætning, at kundens identitet allerede er kendt på det tidspunkt, hvor træpillerne leveres til det tyske lager. Spørger har altid en lagerbeholdning på lageret og når der er sket en række salg, sørges der for at lagerbeholdningen fyldes op. Der vil aldrig være en direkte sammenhæng mellem den mængde træpiller, der leveres fra Danmark til lageret i Tyskland og det enkelte salg, der sker via internettet, ligesom der ikke vil ske et salg af træpiller på hjemmesiden, hvor træpillerne ikke allerede forinden salget befinder sig i Tyskland. Det er Spørgers opfattelse, at der ved grænsehandelskoncepter skal lægges en klar distance mellem salg af speciesvarer, såsom både og campingvogne, der fremvises på salgssteder i Danmark inden de leveres til Tyskland for at blive afhentet af køberen og genusvarer, såsom træpiller. De konkrete paller med træpiller, der sælges fra lageret i Tyskland, bliver ikke lagerført og fremvist på de danske salgssteder. Det forhold, at træpillerne sælges af Spørger, at kunden får oplyst, hvor og hvornår varerne kan afhentes, og at Spørger er forpligtet over for de danske kunder til at sørge for, at kunderne kan få træpillerne udleveret hos det tyske lagerhotel kan ikke medføre, at der er tale om et momspligtigt salg i Danmark, når kundens identitet ikke er kendt på det tidspunkt, træpillerne leveres ti Tyskland og de konkrete paller med træpiller ikke fremvises for kunden i Danmark. Det er Spørgers opfattelse, at Spørger ejer og har retten til at råde over træpillerne, indtil kunden køber træpillerne. Når kunden foretager et køb på hjemmesiden befinder træpillerne sig i Tyskland, og salget er således momspligtigt i Tyskland, idet træpillerne ikke leveres til kunden af Spørger. Dette følger af den tyske pendant til momslovens 14, stk. 1, nr. 1 og momssystemdirektivets artikel 31. AFG nr 9555 af 30/04/2019 5

7 Da Spørger forinden salget til kunden foretager en levering af træpillerne fra det danske lager til det tyske lager, sidestilles denne flytning med et momsfrit EU-varesalg mellem Spørger danske momsnummer og tyske momsnummer, idet der er tale om en overførsel af egne varer, jf. momslovens 10. Overførsel af egne varer er defineret i momssystemdirektivets artikel 17, hvoraf det fremgår at ved "overførsel til en anden medlemsstat" forstås enhver forsendelse eller transport af en løsøregenstand foretaget af den afgiftspligtige person eller for hans regning til steder udenfor den medlemsstats område, hvor varen befinder sig, men indenfor Fællesskabet, til brug for hans virksomhed. Spørger finder således at Spørgers salg af træpiller skal anses for at være et momspligtigt salg i Tyskland. Forinden salget foretager Spørger en overførsel af egne varer til selskabets tyske momsregistrering. Denne overførsel er momsfritaget, jf. momslovens 34, stk. 1, nr. 1. Spørgers tyske momsregistrering er forpligtet til at angive erhvervelsen i Tyskland og det efterfølgende lokale tyske salg. Spørger er således ikke enig med Skattestyrelsen i, at salget af træpiller skal ske med opkrævning af dansk moms, hvorfor Spørger fortsat mener, at spørgsmålet skal besvares med Ja. Skattestyrelsens indstilling og begrundelse Spørgsmål 1 Det ønskes bekræftet, at Spørgers salg af træpiller, som udleveres til kunderne fra et lager i Tyskland, fra deres tyske momsnummer ikke skal pålægges dansk moms, da salget ikke har leveringssted i Danmark. Begrundelse Spørger driver virksomhed med salg af træpiller mod vederlag, og Spørger er derfor som udgangspunkt en afgiftspligtig person, jf. momslovens 3, ligesom Spørgers salg af træpiller er momspligtige, jf. momslovens 4. Spørger påtænker at sælge træpillerne via en særskilt webshop, hvor træpillerne befinder sig på et lagerhotel i Tyskland, og hvorfra de udleveres til Spørgers kunder. Det bemærkes, at Spørgers salg af træpiller kun skal pålægges dansk moms, såfremt Spørgers leveringer af træpiller har leveringssted i Danmark. I henhold til momslovens 14, stk. 1, nr. 2, er leveringsstedet for varer her i landet, når varen forsendes eller transporteres, og varen befinder sig her i landet på det tidspunkt, hvor forsendelsen eller transporten til aftageren påbegyndes. Det bemærkes, at Højesteret i SKM HR kom frem til, at en dansk virksomhed måtte anses for at have indgået købsaftaler om levering af både med de danske kunder her i landet. Kunderne kunne herved ikke anses for at have indgået aftalerne med det tyske firma, der deltog i arrangementet, og som reelt alene havde fungeret som et uselvstændigt mellemled i forbindelse med bådenes udlevering til de danske kunder og købesummens betaling. Den danske virksomheds leveringer måtte derfor anses for at være sket til kunden og ikke til det tyske firma. Da bådene befandt sig her i landet på det tidspunkt, hvor transporten til kunden begyndte, var leveringsstedet her i landet, jf. momslovens 14, stk. 1, nr. 2, hvorfor der skulle betales moms i Danmark af salgene. Skatteministeriet har efter Højesterets dom udsendt et styresignal, hvoraf det fremgår, at der ved fastlæggelsen af momsbeskatningsstedet skal bl.a. lægges vægt på følgende: AFG nr 9555 af 30/04/2019 6

8 om varerne befinder sig her i landet inden de transporteres til Tyskland med henblik på senere at blive afhentet af den danske kunde, om varerne fremvises for kunden hos den danske forhandler i forhandlerens forretningslokale og lagerføres af den danske forhandler, om kunden hos den danske forhandler får oplyst, hvor og hvornår varerne kan afhentes i Tyskland, om købets omfang og prisen for varerne er aftalt mellem den danske detailforretning og kunden, om det tyske selskab/filial/momsnummer ikke i øvrigt driver virksomhed med salg af den pågældende vare, om den danske forhandler må anses for forpligtet over for den danske kunde til at sørge for, at kunden hos den tyske samarbejdspartner kan få varerne udleveret mod at betale den aftalte pris. Det er efter en konkret vurdering Skattestyrelsens opfattelse, at der med baggrund i Højesterets dom, SKM HR er tilstrækkeligt grundlag for at antage, at Spørgers påtænkte salg af træpiller, som udleveres fra et lagerhotel i Tyskland, til danske kunder har leveringssted i Danmark, jf. momslovens 14, stk. 1, nr. 2. Der er herved bl.a. henset til det oplyste om, at træpillerne befinder sig her i landet inden de transporteres til Tyskland med henblik på senere at blive afhentet af de danske kunder, at træpillerne fremvises på Spørgeres hjemmeside og lagerføres på Spørgers danske salgssteder, at kunden hos den danske forhandler får oplyst, hvor og hvornår varerne kan afhentes i Tyskland, at købets omfang og prisen for træpillerne er aftalt mellem Spørger og kunden, samt at Spørger må anses for forpligtet over for de danske kunder til at sørge for, at kunderne hos det tyske lagerhotel kan få træpillerne udleveret. Det af Spørger anførte om, at der altid vil blive leveret større læs til det tyske lager, som ikke kan individualiseres i forhold til salget sket via hjemmesiden, kan ikke tillægges vægt. Der er herved henset til det oplyste om, at Spørger køber træpillerne fra danske leverandører og får dem leveret på sit danske lager, hvorfor det må lægges til grund, at der vil være en nærmere konkret sammenhæng mellem den mængde træpiller, som transporteres til det tyske lagerhotel, og den mængde, som sælges til de danske kunder. Spørgers situation er hermed ikke sammenlignelig med SKM SR, hvor det var Spørgers fabriks samlede produktion, som blev løbende overført til det tyske lager. Det bemærkes, at i de tilfælde, hvor Spørger sælger træpiller til danske kunder, som Spørger får leveret til sit tyske lagerhotel fra andre lande end Danmark, vil der ikke være grundlag for i medfør af SKM HR, at anse leveringsstedet for at være i Danmark, idet det er en ufravigelig betingelse herfor, at varerne har befundet sig i Danmark, jf. også SKM SR. I disse tilfælde vil leveringsstedet på baggrund af de fremlagte oplysninger om, at Spørger blot angiver kontaktoplysningerne på to transportører, som kunne tænkes at forestå transporten, heller ikke kunne anses for at være i Danmark, jf. momslovens 14, stk. 1, nr. 3, såfremt de øvrige betingelser i SKM SKAT er opfyldt. Indstilling Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med Nej, se begrundelse. Skatterådets afgørelse og begrundelse Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse. AFG nr 9555 af 30/04/2019 7

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010 Sag 319/2007 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat H. C. Vinten) mod Jet-Trade ApS (advokat Tom Deichmann) I tidligere instans er

Læs mere

Bindende svar - Udførsel som rejsegods af rejsende med bopæl i Norge

Bindende svar - Udførsel som rejsegods af rejsende med bopæl i Norge AFG nr 9568 af 26/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: 16-0231630 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Bindende svar - Udførsel som rejsegods af

Læs mere

Bindende Svar - Vederlag for markedsføring af forsikringer gennem søgemaskine er momspligtigt

Bindende Svar - Vederlag for markedsføring af forsikringer gennem søgemaskine er momspligtigt AFG nr 9978 af 27/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juli 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: 14-4922703 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Bindende Svar - Vederlag for markedsføring

Læs mere

Nyhedsbrev. Skatter og afgifter

Nyhedsbrev. Skatter og afgifter Nyhedsbrev Skatter og afgifter 05.10.2017 SKATTERÅDET BEKRÆFTER: SALG AF BOLIGUDLEJNINGS EJENDOMME KAN SKE UDEN MOMS 5.10.2017 I et nyt bindende svar har Skatterådet bekræftet, at overdragelse af en momsfritaget

Læs mere

Momsfritagelse af anden egentlig sundhedspleje - styresignal

Momsfritagelse af anden egentlig sundhedspleje - styresignal Side 1 af 5 Til forsiden Nyhedsmail Kontakt Om koncernen Links Presse A-Å Borger Virksomhed Rådgiver Brug af afgørelser domme kendelser mv. Vis alle afgørelser Momsfritagelse af anden egentlig sundhedspleje

Læs mere

Høring om styresignal vedrørende moms på salg af byggegrunde, H

Høring om styresignal vedrørende moms på salg af byggegrunde, H SKAT Østbanegade 123 København Ø 8. november 2016 Høring om styresignal vedrørende moms på salg af byggegrunde, H318-16. SKAT har den 14. oktober 2016 fremsendt ovennævnte forslag til styresignal til FSR

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

Skattestyrelsens anvendelse af administrative afgørelser, som ikke er offentliggjort med et SKM-nummer

Skattestyrelsens anvendelse af administrative afgørelser, som ikke er offentliggjort med et SKM-nummer Skattestyrelsens anvendelse af administrative afgørelser, som ikke er offentliggjort med et SKM-nummer Resumé 11. juni 2019 Ombudsmanden indledte bl.a. på baggrund af en henvendelse fra FSR s Skatteudvalg

Læs mere

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb:

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Notat Tilbagebetaling af overdækning - moms

Læs mere

12849/18 AKA/zs ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) 12849/18. Interinstitutionel sag: 2017/0249 (NLE)

12849/18 AKA/zs ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) 12849/18. Interinstitutionel sag: 2017/0249 (NLE) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0249 (NLE) 12849/18 FISC 398 ECOFIN 882 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre

Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre Indhold Kontakt Sandra Erichsen T: 8932 5654 E: sae@pwc.dk Irene Drejsig Petersen T: 3945 3424 E: idp@pwc.dk Hvad skal du være opmærksom på ved en leverance

Læs mere

Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv fsv. angår den momsmæssige behandling af vouchere (j. nr. 2012-221-0047) H112-12

Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv fsv. angår den momsmæssige behandling af vouchere (j. nr. 2012-221-0047) H112-12 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 07. september 2012 mbl (H:\Fagligt Center\HORSVAR\2012\H112-12.doc) Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv

Læs mere

TastSelv Borger. TastSelv Erhverv BORGER VIRKSOMHED LOG PÅ. Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation.

TastSelv Borger. TastSelv Erhverv BORGER VIRKSOMHED LOG PÅ. Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation. BORGER VIRKSOMHED LOG PÅ TastSelv Borger Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode TastSelv Erhverv Log på med NemID eller medarbejdersignatur Log på med TastSelv-kode

Læs mere

Høring - Styresignal vedr. økonomisk virksomhed ved erhvervelse og besiddelse af kapitalandele

Høring - Styresignal vedr. økonomisk virksomhed ved erhvervelse og besiddelse af kapitalandele Skattestyrelsen Østbanegade 123 København Ø 19. september 2018 Høring - Styresignal vedr. økonomisk virksomhed ved erhvervelse og besiddelse af kapitalandele Skattestyrelsen har den 27. august 2018 fremsendt

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS 1 Aftalens grundlag 1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem

Læs mere

Høring om styresignal vedrørende moms på fast ejendom ved salg efter udlejning, H

Høring om styresignal vedrørende moms på fast ejendom ved salg efter udlejning, H SKAT Østbanegade 123 København Ø 7. november 2016 Høring om styresignal vedrørende moms på fast ejendom ved salg efter udlejning, H317-16. SKAT har den 14. oktober 2016 fremsendt ovennævnte forslag til

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

Handels- og forretningsbetingelser

Handels- og forretningsbetingelser Handels- og forretningsbetingelser for køb hos master care A/S Sofienlystvej 3 DK - 8340 Malling CVR-nr. 36941022 gældende fra den 15. oktober 2016 1. Generelt 1.1. De almindelige handels- og forretningsbetingelser

Læs mere

Salgs- & leveringsbetingelser hos Madsen Maskinteknik

Salgs- & leveringsbetingelser hos Madsen Maskinteknik Salgs- & leveringsbetingelser hos Madsen Maskinteknik Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende ved enhver tilbudsgivning fra Madsen Maskinteknik, ved kundens ordregivning eller ved Madsen

Læs mere

Danske Miljøadvokater Ekspropriation og overtagelse. Moms og ekspropriationserstatning v. Kristoffer Juul Bertelsen

Danske Miljøadvokater Ekspropriation og overtagelse. Moms og ekspropriationserstatning v. Kristoffer Juul Bertelsen Danske Miljøadvokater Ekspropriation og overtagelse Moms og ekspropriationserstatning v. Kristoffer Juul Bertelsen Hvornår er lodsejer afgiftspligtig? Overordnede betingelser for afgiftspligt Der er tale

Læs mere

Salg- og leveringsbetingelser for udlejning af udstyr og tilbehør

Salg- og leveringsbetingelser for udlejning af udstyr og tilbehør Salg- og leveringsbetingelser for udlejning af udstyr og tilbehør 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige udlejnings- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Trust Rental

Læs mere

8010/19 AKA/ks ECOMP.2.B. Bruxelles, den 14. juni 2019 (OR. en) 8010/19. Interinstitutionel sag: 2018/0415 (CNS) FISC 222 ECOFIN 357 DIGIT 68

8010/19 AKA/ks ECOMP.2.B. Bruxelles, den 14. juni 2019 (OR. en) 8010/19. Interinstitutionel sag: 2018/0415 (CNS) FISC 222 ECOFIN 357 DIGIT 68 Bruxelles, den 14. juni 2019 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2018/0415 (CNS) 8010/19 FISC 222 ECOFIN 357 DIGIT 68 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS DIREKTIV om ændring af

Læs mere

Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for købsmoms ved tilbygning - integreret del af logen - momsfritagelse

Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for købsmoms ved tilbygning - integreret del af logen - momsfritagelse KEN nr 9670 af 17/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juli 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin. Landsskatteretten, j. nr. 11-02108 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Landsskatteretskendelse

Læs mere

OPLYSNINGSKRAV VED ONLINE SALG AF ABONNEMENTER

OPLYSNINGSKRAV VED ONLINE SALG AF ABONNEMENTER Dato: 19. december 2016 OPLYSNINGSKRAV VED ONLINE SALG AF ABONNEMENTER Ved online salg af abonnementer er der en række oplysninger, man som virksomhed skal give forbrugerne om abonnementet. Disse krav

Læs mere

Parcelhusreglen salg af bolig nr. 2

Parcelhusreglen salg af bolig nr. 2 AFG nr 9104 af 17/02/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., SKAT, j.nr. 08-078062 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Parcelhusreglen salg

Læs mere

Nyeste udvalgt praksis med betydning for værdiansættelse af fast ejendom ved overdragelse indenfor interessefællesskaber

Nyeste udvalgt praksis med betydning for værdiansættelse af fast ejendom ved overdragelse indenfor interessefællesskaber Artikler Nyeste udvalgt praksis med betydning for værdiansættelse af fast ejendom ved overdragelse indenfor interessefællesskaber Skrevet af partner, advokat (H) Torben Bagge og partner, advokat (L), HD

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Formålet med Persondataloven er at styrke dine personlige oplysninger ved e-handel på tværs af landegrænser.

Formålet med Persondataloven er at styrke dine personlige oplysninger ved e-handel på tværs af landegrænser. Formålet med Persondataloven er at styrke dine personlige oplysninger ved e-handel på tværs af landegrænser. Den enkelte borger får med forordningen en lang række rettigheder, herunder: 1 Ret til løbende

Læs mere

Aalborg Universitet. Moms ved samhandel med udlandet Decentral vejledning

Aalborg Universitet. Moms ved samhandel med udlandet Decentral vejledning Aalborg Universitet Moms ved samhandel med udlandet Decentral vejledning Økonomiafdelingen 17-01-2014 Indholdsfortegnelse 1. Moms ved køb af varer og tjenesteydelser i andre EU-lande... 2 1.1. Køb af varer

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

Moms ved handel med udlandet

Moms ved handel med udlandet Moms ved handel med udlandet En praktisk vejledning STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Erhverv. Moms ved eksport. Moms. Opdeling af virksomheden Forskudsvis udbetaling af moms og energiafgifter Intern fakturering.

Erhverv. Moms ved eksport. Moms. Opdeling af virksomheden Forskudsvis udbetaling af moms og energiafgifter Intern fakturering. Moms ved eksport Opdeling af virksomheden Forskudsvis udbetaling af moms og energiafgifter Intern fakturering Erhverv September1997 Moms Forord Denne vejledning henvender sig til virksomheder med eksport

Læs mere

Styresignal vedr. den momsmæssige behandling af offentlige tilskud til erhvervsskoler, zoologiske haver, museer mv. H332-14

Styresignal vedr. den momsmæssige behandling af offentlige tilskud til erhvervsskoler, zoologiske haver, museer mv. H332-14 SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø 18. december 2014 Styresignal vedr. den momsmæssige behandling af offentlige tilskud til erhvervsskoler, zoologiske haver, museer mv. H332-14 SKAT har d. 24. november

Læs mere

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Indhold 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme 2 Moms på salg af byggegrunde 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Af advokat Jette

Læs mere

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere i forbindelse

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 19. september 2016 Sagsnr. 2016-1076/MKJ 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget over,

Læs mere

Fragt og forsendelse. Dennis Wormark Larsen

Fragt og forsendelse. Dennis Wormark Larsen Fragt og forsendelse Dennis Wormark Larsen Fragt & forsendelse Når du skal starte en webshop, kommer du ikke udenom, at der skal sendes nogle pakker. Forhåbentligt kommer du til at sende en masse af dem,

Læs mere

Handelsbetingelser for privatkunder

Handelsbetingelser for privatkunder Handelsbetingelser for privatkunder Generelle oplysninger Virksomhedens juridiske navn CVR-nr. 26 37 52 23 Adresse Industrivej 2, 4180 Sorø Mailadresse info@oldebjerg.dk Telefonnummer +45 5784 9023 Gyldighed

Læs mere

GENEREL INFO OM WEBSHOP

GENEREL INFO OM WEBSHOP GENEREL INFO OM WEBSHOP 1 Generel info om webshop Har du en webshop, eller går du med overvejelser om at købe eller etablere én, så er der flere ting, som du skal være opmærksom på. En webshop er en god

Læs mere

Bilag 9 udgør et mindstekrav og skal således ikke udfyldes af tilbudsgiver. Tilbudsgiver skal i Bilag 9, Appendiks 9 (regneark) angive følgende:

Bilag 9 udgør et mindstekrav og skal således ikke udfyldes af tilbudsgiver. Tilbudsgiver skal i Bilag 9, Appendiks 9 (regneark) angive følgende: Bilag 9 Vederlag Vejledning til tilbudsgiver. Bilag 9 består af selve Bilag 9, der indeholder en regulering af vederlagsbetingelser for ydelser i henhold til Rammekontrakten, samt Appendiks A, der indeholder

Læs mere

Moms i ekspropriationsprocesser

Moms i ekspropriationsprocesser Moms i ekspropriationsprocesser Aarhus, den 3. november 2016 2 Problemstilling Der findes mange ekspropriationshjemler i lovgivningen, men alle hjemler skal administreres under hensyntagen til grundlovens

Læs mere

Beskrivelse af de faktiske forhold Spørger er et selskab, som driver virksomhed med leasing af biler til virksomheder og private.

Beskrivelse af de faktiske forhold Spørger er et selskab, som driver virksomhed med leasing af biler til virksomheder og private. Spørgsmål 1. Kan Skatterådet bekræfte, at spørger i alle tilfælde kan anvende den vurderede markedspris som beskatningsgrundlag ved fri bil beskatning for biler, der er over 36 måneder? 2. Hvis Skatterådet

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic. HANDELSBETINGELSER køb over internettet Følgende betingelser gælder for alle aftaler indgået med NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.com,

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og kontaktede de indklagede for en vurdering af lejligheden.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og kontaktede de indklagede for en vurdering af lejligheden. 1 København, den 6. april 2018 KENDELSE Klager mod Ejendomsmæglere MDE Kim Holm og Morten Hauberg Søborg Hovedgade 92 2860 Søborg Nævnet har modtaget klagen den 22. december 2017. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

DIREKTIVER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 113,

DIREKTIVER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 113, 7.12.2018 L 311/3 DIREKTIVER RÅDETS DIREKTIV (EU) 2018/1910 af 4. december 2018 om ændring af direktiv 2006/112/EF, for så vidt angår harmonisering og forenkling af visse regler i det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

My Shop. Funktioner, oversigt: Kom i gang: Online shop system

My Shop. Funktioner, oversigt: Kom i gang: Online shop system My Shop Online shop system Infusion name: My_Shop Ajax baseret, online SHOP system Vejledning til installation og brug -------------------------------------------------------- Author: Egon Jessen, webmaster@myphp.dk

Læs mere

Samrådsspørgsmål TRU alm. del BG, BH, BI, BJ og BK. - Tale til besvarelse af spørgsmål BG-BK den 6. april 2017

Samrådsspørgsmål TRU alm. del BG, BH, BI, BJ og BK. - Tale til besvarelse af spørgsmål BG-BK den 6. april 2017 Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 457 Offentligt 4. april 2017 J.nr. 2017-368 Kontor: Moms, af gif ter og told Samrådsspørgsmål TRU alm. del BG, BH,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF). Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 251 Offentligt J.nr. 2008-318-0050 Dato: 13. juni 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj

Læs mere

12848/18 HOU/zs ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) 12848/18. Interinstitutionel sag: 2017/0251 (CNS)

12848/18 HOU/zs ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) 12848/18. Interinstitutionel sag: 2017/0251 (CNS) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0251 (CNS) 12848/18 FISC 397 ECOFIN 881 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

TastSelv Borger. TastSelv Erhverv BORGER VIRKSOMHED LOG PÅ. Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation.

TastSelv Borger. TastSelv Erhverv BORGER VIRKSOMHED LOG PÅ. Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation. BORGER VIRKSOMHED LOG PÅ TastSelv Borger Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode TastSelv Erhverv Log på med NemID eller medarbejdersignatur Log på med TastSelv-kode

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TEAM TRUCK APS GÆLDENDE FOR ERHVERVSKØB

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TEAM TRUCK APS GÆLDENDE FOR ERHVERVSKØB SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TEAM TRUCK APS GÆLDENDE FOR ERHVERVSKØB 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler indgået mellem

Læs mere

Moms ophævelse af de særlige retningslinjer for e- handelsvirksomheders (postordrevirksomheders) anvendelse

Moms ophævelse af de særlige retningslinjer for e- handelsvirksomheders (postordrevirksomheders) anvendelse Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 465 Offentligt Notat 2. nov ember 2016 J.nr. 16-1468566 Moms- og told Moms ophævelse af de særlige retningslinjer for

Læs mere

Bilag A Databehandleraftale pr

Bilag A Databehandleraftale pr 1. BAGGRUND, FORMÅL OG OMFANG 1.1 Som led i den Dataansvarliges (Beierholms kunde) indgåelse af aftale om levering af finansielle ydelser, som beskrevet i samarbejdsaftale, foretager Databehandleren (Beierholm)

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg

Notat til Folketingets Europaudvalg Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 35 Offentligt Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 12. oktober 2012 J.nr. 07-0207193 Notat til Folketingets Europaudvalg Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens

Læs mere

Bindende svar - Momsfritagelse af fodterapeutydelser og undervisning af fodterapeuter

Bindende svar - Momsfritagelse af fodterapeutydelser og undervisning af fodterapeuter AFG nr 9076 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juni 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: 15-2507130 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Bindende svar - Momsfritagelse af fodterapeutydelser

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR MIJAMA A/S WEBSHOP Forbrugerkøb (Gældende fra 23. marts 2016)

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR MIJAMA A/S WEBSHOP Forbrugerkøb (Gældende fra 23. marts 2016) SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR MIJAMA A/S WEBSHOP Forbrugerkøb (Gældende fra 23. marts 2016) Mijamas Webshop (MIJAMA.dk) tilbyder salg til såvel private som erhvervsdrivende. Handler du som erhvervsdrivende

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1.1 Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Moms ved handel med udlandet

Moms ved handel med udlandet Moms ved handel med udlandet En praktisk vejledning Maj 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Landsdækkende levering

Landsdækkende levering Landsdækkende levering 3xwilhelmsen.dk Landsdækkende levering (kun bro fast) Ønskes levering til ikke bro faste øer, udføres dette i samarbejde med Danske Fragtmænd til deres gældende priser. Vi har nu

Læs mere

INDHOLD. STARK, en del af DT Group A/S, Skanderborgvej 277, 8260 Viby J, CVR 55 82 84 15.

INDHOLD. STARK, en del af DT Group A/S, Skanderborgvej 277, 8260 Viby J, CVR 55 82 84 15. INDHOLD Standard arbejdsprocedure for STARK...1 A. IT...1 A.1. Elektronisk dokumenthåndtering...1 B. Administration......1 B.1. Varenummer... 1 B.2. Palleudgifter...... 1 B.3. Restordrer....1 B.4. Leverancer

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 15. juni 2010 blev der i sag 107-2009 KK mod ejendomsmægler PP og ejendomsmægler GG og Ejendomsmæglervirksomheden DD afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 2. november 2009 har KK indbragt ejendomsmægler

Læs mere

Byggeri uden sort arbejde

Byggeri uden sort arbejde Byggeri uden sort arbejde Når du køber byggeydelser Når du som bygherre køber byggeydelser, er der en risiko for, at du åbner din virksomhed for sort eller illegal arbejdskraft. SKAT har sat særligt fokus

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

SKAT: Andelsboligforening - solcelleanlæg - nettoordning - skattepligt. 27 okt 2010 11:21. SKM2010.692.SR Skatterådet

SKAT: Andelsboligforening - solcelleanlæg - nettoordning - skattepligt. 27 okt 2010 11:21. SKM2010.692.SR Skatterådet Dokumentets dato 19 okt 2010 Dato for offentliggørelse SKM-nummer Myndighed 27 okt 2010 11:21 SKM2010.692.SR Skatterådet Sagsnummer 09-169879 Dokumenttype Overordnede emner Emneord Resumé Bindende svar

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Det strategiske aspekt:

Det strategiske aspekt: 1 af 1 sider Det strategiske aspekt: I forbindelse med opstart af internetbutik er der mange overvejelser der skal foretages: 1. Strategisk analyse: Eksterne faktorer o Er der økonomiske forhold der gør

Læs mere

H Ø R I N G. Finansrådet deltager gerne i et arbejde med SKAT med henblik på at præcisere dele af styresignalet.

H Ø R I N G. Finansrådet deltager gerne i et arbejde med SKAT med henblik på at præcisere dele af styresignalet. H Ø R I N G SKAT Att.: Karin S. R. Rasmussen, Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Karin.SR.Rasmussen@skat.dk og juraskat@skat.dk Høringssvar vedrørende Genoptagelse Forvaltning af investeringsforeninger

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 24. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 24. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 24. november 2017 Sag 175/2017 IBM Danmark ApS (advokat Jess Thiersen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Gældende for køb via miild.dk ( Webshoppen ) 1. Generelle oplysninger 1.1 Juridiske oplysninger Miild A/S Vesterhavnen 15, 1. 2. 5800 Nyborg CVR-nr. 36914920 1.2 Kontaktoplysninger

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift 21. februar 2013 Program Brush up på Deutsche Bank dommen / dansk praksis Registreringsforhold moms og lønsumsafgift Moms Salgsmoms Udenlandske

Læs mere

Skatteministeriet Moms, Afgifter og Told Att.: Lone Lau-Jensen Nicolai Eigtveds Gade København K

Skatteministeriet Moms, Afgifter og Told Att.: Lone Lau-Jensen Nicolai Eigtveds Gade København K Skatteministeriet Moms, Afgifter og Told Att.: Lone Lau-Jensen Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Pr. mail: lovgivningogoekonomi@skm.dk og llj@skm.dk 13. august 2018 Høringssvar Forslag om ændring

Læs mere

DAFA leverandørhåndbog

DAFA leverandørhåndbog DAFA leverandørhåndbog Kære samhandelspartner Følgeseddel skal indeholde: Vi fremsender hermed vores retningslinjer for vores fremtidige samarbejde. Vi vil bede jer tage godt imod og overholde disse retningslinjer,

Læs mere

fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organer eller ved aftaler om hjemsted.

fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organer eller ved aftaler om hjemsted. Til lovforslag nr. L 12 Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. marts 2012 Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2018-19 L 28, L 28 A, L 28 B Offentligt 12. december 2018 J.nr. 2017-1461 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 28 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. Anvendelse og gyldighed 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle leverancer fra Walltec A/S (herefter benævnt Walltec ), medmindre andet er skriftligt aftalt. 1.2. Salgs- og leveringsbetingelserne

Læs mere

Min virksomhed - Vareekspedition

Min virksomhed - Vareekspedition Indhold Vareekspedition... 1 Pakkelister på afsendte varer... 8 Returvarer til leverandører... 9 Vareekspedition Under vareekspedition foretages den "fysiske" Vareekspedition af varer. Varer kan kun ekspederes,

Læs mere

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende.

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende. 2012-6 Regler om dokumenter, der ikke underskrives, skal fastsættes i bekendtgørelsesform Med hjemmel i skatteforvaltningsloven havde Skatteministeriet i en bekendtgørelse fastsat regler om digital kommunikation

Læs mere

Vi beskriver også, hvilket retligt grundlag vi har for behandlingen, og hvor længe vi gemmer dine personoplysninger.

Vi beskriver også, hvilket retligt grundlag vi har for behandlingen, og hvor længe vi gemmer dine personoplysninger. PRIVATLIVSPOLITIK Royal Design Group AB værner om dit privatliv. Vi vil derfor oplyse dig om, hvordan vi behandler de personoplysninger, som du giver os, samt hvilke rettigheder du har. Kort sagt behandler

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE [LEVERANDØR]

DATABEHANDLERAFTALE [LEVERANDØR] DATABEHANDLERAFTALE Mellem [KUNDE] og [LEVERANDØR] Der er den [dato] indgået følgende databehandleraftale ("Aftalen") mellem: (A) (B) [VIRKSOMHEDEN], [ADRESSE] et selskab registreret under CVR-nr. [ ]

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1574 Klager: Image House Nr. Boulevard 14 4800 Nykøbing F Indklagede: MediaDirekt.dk Thriges Plads 6 5000 Odense C Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring.

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0010 Klageren: Indklagede: XX 8000 Århus Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen.

Læs mere

Aftalen foreligger mellem kunden (i det følgende betegnet Dataansvarlig )

Aftalen foreligger mellem kunden (i det følgende betegnet Dataansvarlig ) Aftalen foreligger mellem kunden (i det følgende betegnet Dataansvarlig ) og Steuermann ApS Flæsketorvet 68 1711 København V CVR. nr. 35809422 (i det følgende betegnet Databehandler ) (herefter samlet

Læs mere

Herefter går du til kassen. Skærmbilledet hedder "Gå til kassen". På næste skærmbillede vælger du betalingsform og forsendelse.

Herefter går du til kassen. Skærmbilledet hedder Gå til kassen. På næste skærmbillede vælger du betalingsform og forsendelse. Handelsbetingelser BESTILLING KØB trin-for-trin. Find den ønskede vare. Kom varen i indkøbskurven ved at klikke på symbolet "Læg i kurv". Derefter kan du fortsætte din søgning, hvis du ønsker at fortsætte

Læs mere

Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte

Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte Page 1 of 6 Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte Dokumentets dato 24 aug 2010 Dato for 27 aug 2010 11:17 offentliggørelse SKM-nummer Myndighed

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser 1. HP s Trade-In and Save-kampagnestruktur I forbindelse med Trade-In and Save-kampagnen betaler HP International Sarl (HP) en passende indbytningsværdi for brugte produkter, som returneres til HP i forbindelse

Læs mere

Indkøbsordre- og fakturastandarder for Swiss Re Denmark Services A/S

Indkøbsordre- og fakturastandarder for Swiss Re Denmark Services A/S Swiss Re er forpligtet til at opfylde sine forpligtelser overfor leverandører, herunder rettidig betaling for aftalte varer/tjenesteydelser. For at opfylde dette mål beder vi alle vores leverandører om

Læs mere

Der er ikke indgået en bindende købsaftale med JB3D, før De har modtaget en ordrebekræftelse fra JB3D.

Der er ikke indgået en bindende købsaftale med JB3D, før De har modtaget en ordrebekræftelse fra JB3D. Handelsbetingelser Ved køb hos JB3D Der er ikke indgået en bindende købsaftale med JB3D, før De har modtaget en ordrebekræftelse fra JB3D. Der tages forbehold for prisfejl mv. som følge af valutaændringer,

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt vedtaget på foreningens generalforsamling den 29. marts 2006 Danmarks Rejsebureau Forenings (DRF) Etiske Regelsæt er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen

Læs mere

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne Kendelse af 20. august 1999. 99-51.390. Nærmere bestemt virksomhed ikke omfattet af lov om hjemmeservice. Ikke tilbagebetaling af modtagne tilskud. Spørgsmålet om fortsat registrering hjemvist. Lov om

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER DANSKE SOLCELLER APS CVR-NR

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER DANSKE SOLCELLER APS CVR-NR SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER DANSKE SOLCELLER APS CVR-NR. 32 44 93 44 Maj 2019 1. Generelt 1.1 Danske Solceller ApS, CVR-nr. 32 44 93 44 (herefter Danske Solceller) sælger og leverer komplette solcelleanlæg

Læs mere

Hvilke personlige oplysninger behandler vi?

Hvilke personlige oplysninger behandler vi? Detaljeret beskrivelse af, hvordan vi behandler dine oplysninger Her beskriver vi mere detaljeret, hvorfor vi behandler dine oplysninger, hvilke oplysninger vi behandler samt, hvor længe vi behandler dine

Læs mere

Ændring af momsloven (Indførelse af omvendt betalingspligt for indenlandsk handel med gas, elektricitet og tilhørende certifikater) H014-15

Ændring af momsloven (Indførelse af omvendt betalingspligt for indenlandsk handel med gas, elektricitet og tilhørende certifikater) H014-15 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 10. februar 2015 Ændring af momsloven (Indførelse af omvendt betalingspligt for indenlandsk handel med gas, elektricitet og tilhørende certifikater)

Læs mere

Bekendtgørelse om dokumentation af elafgiftsforhold og om registrerede virksomheders overførsel af oplysninger om elafgiftsforhold til Energinet.

Bekendtgørelse om dokumentation af elafgiftsforhold og om registrerede virksomheders overførsel af oplysninger om elafgiftsforhold til Energinet. BEK nr 1083 af 07/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-5153175 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Specialeseminar KU 28. september 2017

Specialeseminar KU 28. september 2017 Specialeseminar KU 28. september 2017 Specialeemner 1. Offentlig forsyningsvirksomhed og renovation: Analyse af, om der er overensstemmelse mellem national praksis i Momslovens 3, stk. 2, nr. 2 og Momssystemdirektivets

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere