IRRAflow Kateter. Betjeningsvejledning. IRRAflow Kateter brugermanual Rev. B (oversat fra Rev. B) Udgivelsesdato:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IRRAflow Kateter. Betjeningsvejledning. IRRAflow Kateter brugermanual Rev. B (oversat fra Rev. B) Udgivelsesdato:"

Transkript

1 IRRAflow Kateter Betjeningsvejledning IRRAflow Kateter brugermanual Rev. B (oversat fra Rev. B) Udgivelsesdato:

2 VIGTIG Læs alle instruktioner og advarsler før brug. Brugere af IRRAflow Kateter skal være uddannet medicinsk personale med uddannelse og erfaring inden for neurologisk/neurokirurgisk lægebehandling. IRRAS tager kun ansvar for enhedens sikkerhed, brugervenlighed og præstation, hvis: - udstyret bruges i overensstemmelse med dets tilsigtede anvendelse, og - udstyret bruges i overensstemmelse med produktdokumentationen. 2 IRRAflow Kateter brugermanual

3 Indholdsfortegnelse 1. Manualen Sikkerhedsforskrifter Generelle sikkerhedsforskrifter Patientsikkerhed Driftssikkerhed MR-information: MR Safe Emballage etiketter IRRAflow kateter Tilsigtet brug Tilsigtede brugere Tilsigtet brug Kontraindikationer Beskrivelse af IRRAflow kateter Miljø- og håndteringsbetingelser Vandingspose og væske Isætningsinstruktioner Inspektionsprocedure Yderligere tilbehør påkrævet Priming før brug Indsætning Betjening Rengøring Pleje Bilag Specifikationer Klassifikation Katetre og manual Kontakt IRRAflow Kateter brugermanual 3

4 1. Manualen Denne manual beskriver brugen af IRRAflow kateter. Brugere skal læse denne manual omhyggeligt, før de bruger IRRAflow kateter for første gang, så funktionerne bliver grundigt forstået. Manglende overholdelse af instruktionerne i denne manual kan bringe patienten og/eller operatøren i fare! Følgende symboler bruges i manualen: Symbol Som betyder Manglende overholdelse af instruktionerne kan bringe patienten og/eller operatøren i fare 4 IRRAflow Kateter brugermanual

5 2. Sikkerhedsforskrifter 2.1 Generelle sikkerhedsforskrifter Bortskaf det brugte produkt i overensstemmelse med anerkendt medicinsk praksis og gældende lokale og nationale forskrifter. Brugte produkter kan udgøre en potentiel biologisk fare. Holdbarheden er 18 måneder, som angivet på pakken. Brugen af IRRAflow kateter er begrænset til mindre end eller lig med 5 dage. 2.2 Patientsikkerhed IRRAflow kateter skal pakkes ud og klargøres i et sterilt område under sterile forhold. Der skal bruges sterile handsker og maske, når man plejer patienter i kateterområdet. IRRAflow kateteret er ikke godkendt til brug bortset fra de godkendte indikationer. Katetertilbehøret "antibakteriel enhed" forhindrer ikke kateteret i at glide. Den antibakterielle enhed bruges til at skabe et antiseptisk område til det kirurgiske indsættelsessted. Brug suturhullerne til at fastgøre den antibakterielle enhed. En tråd, der er for stram omkring kraven på den antibakterielle enhed, kan blokere aspiration siden af kateteret. Rør ikke ved kateteret med skarpe instrumenter, da der kan opstå skader. Brug katetertilbehøret Pincetkappe. Brug ikke et beskadiget kateter. Brug en kateterkappe, hvis der anvendes en tunnelprocedure. Ved håndtering af indløb og Luer-forbindelser til kateteret bør der tages forholdsregler for at undgå infektion af patienten. For at undgå kontaminering skal IRRAflow kateter håndteres forsigtigt, når det sættes på. IRRAflow Kateter er et engangs-kateter. Brug af det samme kateter til flere behandlinger kan potentielt skade patienter. Kateteret må ikke vrides eller strækkes. IRRAflow Kateter brugermanual 5

6 Hvis patienten bevæger sig under behandlingen kan få kateterspidsen til at løsne sig fra behandlingsstedet, hvilket kan kræve kirurgisk revision eller udskiftning. Kirurgen skal sikre, at katetermarkeringerne ikke utilsigtet bevæger sig i forhold til kranialindgangen. Kateteret skal behandles forsigtigt i hele behandlingsperioden. Hvis IRRAflow kateter bruges inkonsekvent med den påtænkte anvendelse eller af personer, der ikke er medicinsk personale med uddannelse og erfaring inden for neurologisk / neurokirurgisk lægehjælp, dette kan føre til skader på patienten og / eller operatøren. Må ikke bruges, hvis pakken er beskadiget. Må ikke bruges, hvis produktets sterile barrieresystem eller emballage er beskadiget. Kateterstyretråden skal fjernes og ikke bruges i et MR-miljø. Det er muligt, at punktering af ventriklen eller åbning af dura kan resultere i intrakraniel blødning. Det er muligt, at hvis for meget CSF fjernes fra ventriklerne, enten under en dræningsprocedure eller når ventriklen først punkteres, vil ventriklen falde sammen og lukke kateteret. For at minimere risikoen for infektion, meningitis eller ventrikulitis skal ventrikulær kateterets subgaleale tunnel være cirka 2,5 til 2,5 cm. For at undgå mulig rivning af Luer-stikene efter rengøring med alkohol, lad dem lufttørre helt, før de tilsluttes systemet. For at undgå ventrikulær kollaps skal der altid foretages en drænmanøvre mod overtryk i størrelsesordenen 20 cm H2O eller 15 mm Hg. Under den første punktering af det ventrikulære subaraknoide rum, når kateteret indsættes, skal der desuden sørges for, at så lidt CSF som muligt går tabt. Når der træffes en beslutning om vanding af kateteret eller udførelsen af VPR, skal der udvises stor omhu for at sikre, at der ikke udløses trykbølger. Alle forbindelser skal strammes med fingrene. forårsage revner og lækager. Overstramning kan Sørg for, at kassetteslangen er fri for knæk. Sørg for, at snavs og andet materiale fjernes fra kassetteslangen. Systemlækage forårsaget af beskadigede systemkomponenter eller forkert 6 IRRAflow Kateter brugermanual

7 brug eller håndtering kan potentielt resultere i overdreven dræning, behovet for at udskifte dræningssystemet og/eller andre patientkomplikationer. 2.3 Driftssikkerhed Isætning og fjernelse af kateteret skal udføres af en certificeret neurokirurg, i denne manual omtalt som operatør. 2.4 MR-information: MR Safe IRRAflow kateter er MR-sikker. IRRAflow kateteret er fremstillet af ikke-ledende, ikke-metalliske og ikkeferromagnetiske materialer og er derfor MR-sikkert pr. Definition i henhold til ASTM F Af sikkerhedsmæssige årsager i MR-miljøet og i MRsystemrummet skal du altid følge brugsanvisningen for at sikre, at kun det kateter, der er indsat i patienten, kommer ind i MR-miljøet eller MRsystemrummet. Kateterets pigtails skal adskilles fra kassetten og IRRAflow Konsol, inden du går ind i MR-systemrummet; kun kateteret er MR-sikkert. Kateterstyretråden skal fjernes og ikke bruges i MR-systemrummet. Gennemgå MR-informationerne for alle andre implantater og enheder, før de kommer ind i MR-systemrummet. Instruktioner til klargøring af kateter og system til brug i MR-systemrummet findes i denne manual. IRRAflow Kateter brugermanual 7

8 3. Emballage etiketter 3.1 IRRAflow kateter IRRAflow kateteret og guidetråden er mærket med følgende symboler: Symbol og tekst Som betyder Må ikke genbruges Se manualen Navn og adresse på producenten Europæisk autoriseret repræsentant 9 Fr Angiver kateterets ydre diameter 400 mm/ 381 mm Angiver kateterlængde Katalognummer Batchkode Sidste anvendelsesdato Steril Må ikke bruges, hvis pakken er beskadiget. Må ikke bruges, hvis produktets sterile barriere er nået systemet eller dets emballage er beskadiget Opbevares inden for et givet temperaturområde Enheden er i overensstemmelse med direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr 8 IRRAflow Kateter brugermanual

9 MR Safe - et element, der har vist sig at udgøre ingen kendte farer i alle MR - billeddannelsesmiljøer Kun receptpligtig Unik enhedsidentifikator (UDI) 2D -stregkode, unik for hver enhed IRRAflow Kateter brugermanual 9

10 4. Tilsigtet brug 4.1 Tilsigtede brugere Brugere skal være medicinsk personale med uddannelse og erfaring inden for neurologisk/neurokirurgisk lægebehandling. 4.2 Tilsigtet brug Den påtænkte anvendelse af IRRAflow kateteret giver adgang til intrakranielt væske, bruges til at overvåge intrakranielt tryk (ICP) og til ekstern aspiration af intrakranielt væske. Kateteret er til enkelt, kortvarig brug. 4.3 Kontraindikationer Brug af kateteret af en kvalificeret læge er indiceret, når en direkte måling af intrakranielt tryk er klinisk vigtig, og patienten kræver en CSF -punktering i løbet af behandlingen. På grund af sværhedsgraden af den underliggende patologi er alle følgende kontraindikationer for kateteret relative og bør om nødvendigt overvejes af lægen; Antikoagulationsterapi, blødningsforstyrrelser, hæmofili, lavt antal blodplader, behandling med warfarin eller clopidogrel og ubehandlede hovedbundinfektioner. 10 IRRAflow Kateter brugermanual

11 5. Beskrivelse af IRRAflow kateter IRRAflow kateteret indeholder et kateter med guidekabel og en tilbehørspose. Kateteret leveres sterilt. Steriliseringsmetoden er gammastråler. IRRAflow kateter og guidekabel er inkluderet, se figur 1: mm eller 381 mm 9-Fr kateter med stophane, klemklemme, dobbelt lumen og gradueringer hver centimeter op til 15 cm fra kateterspidsen - Kateter dæksel - Styretråd, stiv - Styretråd, fleksibel IRRAflow tilbehørsposen indeholder, se figur 2: - Antibakteriel enhed - Pincet dæksler - Hun til hun luer stik Figur 1 IRRAflow kateter og styretråd Figur 2 IRRAflow tilbehørssæt til kateter IRRAflow Kateter brugermanual 11

12 6. Miljø- og håndteringsbetingelser Kateter Driftstemperaturområde Betjening Luftfugtighed Betjening Omgivelsestryk Opbevaring og transport Temperaturområde Opbevaring og transport Luftfugtighed Opbevaring og transport Omgivelsestryk Vibration/stød/bump Drop/frit fald IRRAflow kateter maksimal brugstid hos en patient +10 to +40 C 30 95% kpa +2 to +50 C 20 80% kpa Det er muligt at transportere systemet verden over med fly, vej, skib og tog. Det er muligt at transportere systemet verden over med fly, vej, skib og tog. 5 dage Kateteret er synligt på røntgen. 12 IRRAflow Kateter brugermanual

13 7. Vandingspose og væske Til behandling med IRRA. Der må kun anvendes skyllevæsker godkendt af producenten flow kateter. Tilslutningen af skylleposen til drypkammerets grænseflade skal være steril. En standardiseret steril fysiologisk isotonisk IV -opløsning (såsom en 0,9% NaCl -opløsning, lakeret ringer osv.) Anses for at være godkendt af producenten. 8. Isætningsinstruktioner Kateteret skal pakkes ud og klargøres i et sterilt område. Den antibakterielle enhed forhindrer ikke kateteret i at glide. Den antibakterielle enhed bruges til at skabe et antiseptisk område til det kirurgiske indsættelsessted. Brug suturhullerne til at fastgøre den antibakterielle enhed. En tråd, der er for stram omkring kraven på den antibakterielle enhed, kan blokere aspiration siden af kateteret. Kateteret må ikke vrides eller strækkes. Rør ikke ved kateteret med skarpe instrumenter, da det kan beskadige det. Brug pincet dæksel. Brug ikke et beskadiget kateter Brug det beskyttende kateterdæksel, hvis der bruges en tunnelleringsprocedure. 8.1 Inspektionsprocedure Lav en visuel inspektion af kateteret: Operatøren skal kontrollere, at IRRAflow kateter-emballagen ikke er blevet beskadiget før brug, og at dets udløbsdato ikke har overskredet. Brug ikke kateteret, hvis det er beskadiget. For spørgsmål; kontakt IRRAS. 8.2 Yderligere tilbehør påkrævet Yderligere tilbehør er nødvendigt til kateteropsætning: IRRAflow Kateter brugermanual 13

14 - 10 ml sprøjte - Antiseptisk gel (Povidon-iod, som Betadine-creme osv.) - Suturmateriale - Pincet - Godkendt skyllevæske (se afsnit skyllepose og væske) 8.3 Priming før brug 1. Fjern transportdækslet fra kateteret. 2. Skub den antibakterielle enhed på kateterlumen, se fig. 3. Sørg for, at den bredeste del af den antibakterielle enhed peger mod spidsen af kateteret. Figur 3 Antibakteriel enhed fastgjort til kateteret 3. Inden du indsætter en guidetråd, skal du bruge sprøjten og hun-tilhun-stik til at skylle aspirationssiden med en godkendt skyllevæske, og derefter lukke klemmerne. 4. Kateteret er nu klar til kirurgisk indsættelse. 14 IRRAflow Kateter brugermanual

15 8.4 Indsætning Almindelige trin: 1. Vælg stedet for kateterindsættelse og opret et sterilt felt, forbered kirurgisk og dæk det kirurgiske sted. 2. Kateterindgangshullet gennem ossa cranii skal have en diameter på> 5 mm og forblive glat og uden skarpe kanter. 3. Indsæt kateteret i henhold til standard kirurgisk procedure, og fjern guidetråden efter kirurgisk indsættelse. 4. Sørg for, at vandingsledningen er fri for luft, fyld den antibakterielle enhed med antiseptisk gel (povidonjod, f.eks. betadine -creme osv.), Og skub den ned af kateteret til indsættelsesstedet. 5. Brug suturhullerne til at fastgøre den antibakterielle enhed. En sutur, der er for stram omkring kraven på enheden, kan lukke aspiration siden af kateteret. 6. Operatøren er ansvarlig for at opretholde en fri aspirationskapacitet i kateterpassagen gennem enhedens krave. 9. Betjening Kateteret er beregnet til aspiration og vanding med IRRAflow CNS-system. Operatøren skal kontrollere patientens ICP under hele behandlingen. Desuden skal mængden af aspirationsvæske kontrolleres, ligesom enhver væske, der føres gennem vandingsledningen, skal gøres. ICP måles med IRRAflow CNS-system. Tilslut IRRAflow slangesættet til vandingsstikket. For nøjagtige ICP-værdier skal aspirationslumen spændes fast under målinger. Se IRRAflow CNS-systemets brugermanual til ICPenheden til korrekt drift. 10. Rengøring Kateteret er sterilt til engangsbrug og kan bruges til mindre end eller lig med 5 dage. Desinfektionsmidler kan bruges under behandling på plejeenheden til at rense perifere dele af kateteret for at forhindre bakterievækst efter håndtering af kateteret. Egnede desinfektionsmidler omfatter: ethanol isopropylalkohol eller povidon-jod IRRAflow Kateter brugermanual 15

16 11. Pleje Sterile handsker og maske skal bæres, når der udføres vedligeholdelse på stedet, udskiftning af aspirationsposen eller indsamling af en CSF-prøve. Tæt overvågning af systemet og patienten er påkrævet, hvis et dræn skal forblive åbent for kontinuerlig aspiration. Om nødvendigt kan der foretages konstant observation for at sikre, at patientens position og aktivitet kontrolleres på et niveau, der ikke øger eller reducerer mængden af CSFaspiration. Hvis patienten bevæger sig under behandlingen kan få kateterspidsen til at løsne sig fra behandlingsstedet, hvilket kan kræve kirurgisk revision eller udskiftning. Kirurgen skal sikre, at katetermarkeringerne ikke utilsigtet bevæger sig i forhold til kranialindgangen. Kateteret skal behandles forsigtigt under al behandling. 12. Bilag 12.1 Specifikationer IRRAflow kateter steriliseres ved hjælp af β-stråler Klassifikation IRRAflow kateter er klassificeret som klasse III i henhold til direktivet om medicinsk udstyr (MDD 93/42/EEC) Katetre og manual Kontakt din lokale forhandler for at bestille katetre eller en udskiftningsmanual. IRRAflow kateter (katalognr. ICGS 010; ICGS 020) IRRAflow brugermanual for kateter (katalog nr ) 16 IRRAflow Kateter brugermanual

17 13. Kontakt Producent: IRRAS USA, Inc El Camino Real Suite 304 San Diego, CA Tel: Derudover kan produkter til international brug bestilles hos din salgseller kundeservicerepræsentant hos IRRAS GmbH. IRRAS GmbH Prielmayer Str. 3 DE München Tyskland Tel: EU-repræsentant: Europa Emergo Europe Prinsessegracht AP The Hague Holland IRRAflow Kateter brugermanual 17

MIIG -graft til INJEKTION 128801-10. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

MIIG -graft til INJEKTION 128801-10. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: MIIG -graft til INJEKTION 128801-10 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing Information (forskriftsoplysninger).

Læs mere

OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf

OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf DA OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf 150841-0 følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) M Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing Information (forskriftsoplysninger).

Læs mere

6996T. Tunneleringsværktøj. Teknisk håndbog

6996T. Tunneleringsværktøj. Teknisk håndbog 6996T Tunneleringsværktøj Teknisk håndbog Følgende liste indeholder varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Medtronic i USA og muligvis andre lande. Alle andre varemærker tilhører de respektive

Læs mere

Brugsanvisning for MIZUHO SUGITA ANEURISME CLIPS

Brugsanvisning for MIZUHO SUGITA ANEURISME CLIPS Brugsanvisning for MIZUHO SUGITA ANEURISME CLIPS Disse clips er beregnet til midlertidig okklusion af kar og permanent okklusion af aneurismer Kun til engangsbrug INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Specifikationer...

Læs mere

BD PosiFlush (NaCl 0,9%)

BD PosiFlush (NaCl 0,9%) BD PosiFlush (NaCl 0,9%) Den forbedrede forfyldte sprøjte med unikt design for optimal og sikker gennemskylning af IV katetre. Designet til at eliminere sprøjte-induceret tilbageløb* Hvad er sprøjte-induceret

Læs mere

Medicina knapsonde, lav profil gastrostomissonde Brugervejledning

Medicina knapsonde, lav profil gastrostomissonde Brugervejledning 1 Medicina knapsonde, lav profil gastrostomissonde Brugervejledning Læs alle instruktioner grundigt inden brug og check alle labels for udløbsdato ADVARSEL Til engangsbrug. Må ikke genbruges, genindsættes

Læs mere

HÅNDTERING AF MICROPORT SPECIELT FREMSTILLEDE PROPHECY ENGANGSINSTRUMENTER 150807-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

HÅNDTERING AF MICROPORT SPECIELT FREMSTILLEDE PROPHECY ENGANGSINSTRUMENTER 150807-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: DA HÅNDTERING AF MICROPORT SPECIELT FREMSTILLEDE PROPHECY ENGANGSINSTRUMENTER 150807-0 Dansk (da) Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.ortho.microport.com.

Læs mere

FuseFORCE IMPLANTATSYSTEM

FuseFORCE IMPLANTATSYSTEM DA FuseFORCE IMPLANTATSYSTEM 152189-0 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 - Chinese (sch) Türkçe

Læs mere

XO Osseo på XO 4 Unit Brugervejledning

XO Osseo på XO 4 Unit Brugervejledning XO Osseo på XO 4 Unit Brugervejledning YB-621 Version 1.01 XO CARE A/S Usserød Mølle Håndværkersvinget 6 +45 70 20 55 11 DK 2970 Hørsholm info@xo-care.com Denmark www.xo-care.com Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

2006, Vidacare Corporation, all rights reserved. Vidacare, EZ-IO Product System and EZ-Connect are trademarks of the Vidacare Corporation.

2006, Vidacare Corporation, all rights reserved. Vidacare, EZ-IO Product System and EZ-Connect are trademarks of the Vidacare Corporation. Intraossøst infusionssystem Brugsvejledning 2006, Vidacare Corporation, all rights reserved. Vidacare, EZ-IO Product System and EZ-Connect are trademarks of the Vidacare Corporation. EC REP Emerge Europe

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION SLIMLINE S3200 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

FLOCARE BENGMARK PEG/J

FLOCARE BENGMARK PEG/J Februar 2019 FLOCARE BENGMARK PEG/J (JEJUNALSONDE) Flocare Bengmark PEG/J er en jejunal ernæringssonde, som skal anvendes med en Flocare PEG CH 18 gastrostomisonde. Flocare Bengmark PEG/J CH 9 anvendes

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

STØVSUGER MODEL: VCB43C17M0B. Best.nr BRUGSANVISNING

STØVSUGER MODEL: VCB43C17M0B. Best.nr BRUGSANVISNING STØVSUGER MODEL: VCB43C17M0B Best.nr. 5713 BRUGSANVISNING 220-240V 50/60Hz 700W Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN TAGES

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

PRO-DENSE knoglegraftserstatning Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

PRO-DENSE knoglegraftserstatning Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: DA PRO-DENSE knoglegraftserstatning 133486-11 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing Information

Læs mere

STØVSUGER MODEL: VCB43C16A-A. Best.nr BRUGSANVISNING

STØVSUGER MODEL: VCB43C16A-A. Best.nr BRUGSANVISNING STØVSUGER MODEL: VCB43C16A-A Best.nr. 5687 BRUGSANVISNING 220-240V 50/60Hz 600W Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN TAGES

Læs mere

V 50/60Hz 700W

V 50/60Hz 700W STØVSUGER MODEL: VCS35B17 Best.nr. 5749 BRUGSANVISNING 220-240V 50/60Hz 700W Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN TAGES I

Læs mere

Endo IQ Tilbehør. Brugsanvisning

Endo IQ Tilbehør. Brugsanvisning Endo IQ Tilbehør Brugsanvisning DA DENNE SIDE ER BEVIDST TOM 2/14 BDAIQ00DFUWEB / Rev.1 / 07-2018 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion................................................. 4

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

ORTHOLOC calcaneus-pladesystem 150881-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

ORTHOLOC calcaneus-pladesystem 150881-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: DA Dansk (da) ORTHOLOC calcaneus-pladesystem 150881-0 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing Information

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Patientinformation. Hickmannkateter. En vejledning til patient og hjemmesygeplejerske. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Enheden for brystkirurgi

Patientinformation. Hickmannkateter. En vejledning til patient og hjemmesygeplejerske. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Enheden for brystkirurgi Patientinformation Hickmannkateter En vejledning til patient og hjemmesygeplejerske Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Enheden for brystkirurgi Denne vejledning er lavet med henblik på at give en forståelse

Læs mere

.dk. www. Hygiea Rejse bade- og toiletstol. Brugsanvisning. HMN a/s

.dk. www. Hygiea Rejse bade- og toiletstol. Brugsanvisning. HMN a/s Hygiea Rejse bade- og toiletstol Brugsanvisning INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 3 INTRODUKTION 3 ANVENDELSESFORMÅL 3 FORVENTET LEVETID 3 GARANTI 3 RESERVEDELS, KLAGE 3 SIKKERHED 4 ANVENDELSESFORMÅL 4 ADVARSEL

Læs mere

Nyrekateter (Nefrostomikateter)

Nyrekateter (Nefrostomikateter) Til patienter og pårørende Vælg farve Forbindingsskift, fiksering og skylning Der er den: - Anlagt et nyrekateter (nefrostomikateter) for at sikre, at der er frit afløb for urinen. Forskellige sygdomme

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

Urologi Varebeskrivelse Kravspecifikation Krav Skal Bør. X hvor vandet hældes ved særskilt.

Urologi Varebeskrivelse Kravspecifikation Krav Skal Bør. X hvor vandet hældes ved særskilt. Bilag 2B Kravspecifikation - Urologi 1. Urologi Varebeskrivelse Kravspecifikation Krav Skal Bør Hydrofil coatede, sterile katetre til intermitterende katerisation, der sikrer fuldstændig blæretømning,

Læs mere

VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer.

VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer. Analyzer og FIA VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer. Læs indlægssedlen og brugermanualen grundigt før brug af vejledningerne til hurtig reference. Dette er ikke en komplet

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

GLØDESIKKERT CIGARETRØR Standard Solid Standard til Flexarm Solid til Flexarm

GLØDESIKKERT CIGARETRØR Standard Solid Standard til Flexarm Solid til Flexarm GLØDESIKKERT CIGARETRØR Standard Solid Standard til Flexarm Solid til Flexarm (DK) Rev.04 Juni 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet. Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 1.1. Produktbeskrivelse...

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

C1250 BRUGERMANUAL. OPERACE Implantatskrue-ekstraktionssystem Skrueprofilprøver Instrumenter til flergangsbrug. Elektronisk

C1250 BRUGERMANUAL. OPERACE Implantatskrue-ekstraktionssystem Skrueprofilprøver Instrumenter til flergangsbrug. Elektronisk Elektronisk BRUGERMANUAL OPERACE Implantatskrue-ekstraktionssystem Skrueprofilprøver Instrumenter til flergangsbrug Manualer kan ændres; den mest aktuelle version af hver manual er altid tilgængelig online.

Læs mere

Bruger manual For 2-vejs digital manifold

Bruger manual For 2-vejs digital manifold Bruger manual For 2-vejs digital manifold Vigtigt! Denne manual bør læses grundigt inden REFCO DIGIMON digital manifold tages i brug, for at kende instrumentets specifikationer og operation. Disse instruktioner

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Dansk vejledning Elkedel PC-WKS1108

Dansk vejledning Elkedel PC-WKS1108 Dansk vejledning Elkedel PC-WKS1108 Produktoversigt: 1. Tud 2. Tryk for lukning 3. Låg 4. Knap til åbning af låg 5. Håndtag 6. Niveau MIN / MAX vandstand 7. Base enhed 8. 220V ledning 9. Tænd/Sluk 10.

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugervejledning. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugervejledning. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Mobile Flex 2-pælssystem 4-pælssystem Brugervejledning Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til teknikere, installatører, ergoterapeuter

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

Neater Powered Drinker. Brugsvejledning

Neater Powered Drinker. Brugsvejledning Neater Powered Drinker Brugsvejledning Forhandles i Danmark af Fremstillet i Storbritannien af: Neater Solutions Ltd 12 Burlington Road Buxton Derbyshire SK17 9AL Tel: +44(0)1298 23882 Fax: +44(0)1298

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012.

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Den praktiske side af sondemad i hjemmet Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Bliv tryg ved sondemad Denne brochure indeholder information om de mere

Læs mere

Silk primax. Brugsanvisning. Høresystemer

Silk primax. Brugsanvisning. Høresystemer Silk primax Brugsanvisning Høresystemer Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Indstillinger 7 Batterier 8 Batteristørrelse og tips

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

ORTHOLOC 3Di-FODREKONSTRUKTION 150880-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

ORTHOLOC 3Di-FODREKONSTRUKTION 150880-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) ORTHOLOC 3Di-FODREKONSTRUKTION 150880-0 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing Information (Forskriftsoplysninger).

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

HÅNDTERING AF MICROPORTS SPECIALFREMSTILLEDE PROPHECY ENGANGSINSTRUMENTER Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

HÅNDTERING AF MICROPORTS SPECIALFREMSTILLEDE PROPHECY ENGANGSINSTRUMENTER Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: DA HÅNDTERING AF MICROPORTS SPECIALFREMSTILLEDE PROPHECY ENGANGSINSTRUMENTER 150807-1 Dansk (da) Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.ortho.microport.com

Læs mere

RePneu spiralsystem Brugsanvisning

RePneu spiralsystem Brugsanvisning RePneu spiralsystem Brugsanvisning 0086 MPS Medical Product Service GmbH Borngasse 20 35619 Braunfels Tyskland Tlf. (+49) 6442.962073 Fax (+49) 6442.962074 PneumRx, Inc. 530 Logue Avenue Mountain View,

Læs mere

NuSeal 100 Surgical Sealant

NuSeal 100 Surgical Sealant NuSeal 100 Surgical Sealant NUS001 Brugsanvisning HyperBranch Medical Technology, Inc. 801-4 Capitola Drive Durham, NC 27713 USA 0344 MedPass International Limited Windsor House Barnwood Gloucester GL4

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Monterings- og installationsprocedurer

Monterings- og installationsprocedurer Monterings- og installationsprocedurer for Pall Supracap 100 kapsler 1. Introduktion Følgende procedurer skal følges for installation af Pall Supracap 100 kapsler. De i produktdokumentets indeholdte instruktioner

Læs mere

ZappBug Room. Brugermanual. VIGTIGT: Læs manualen før brug

ZappBug Room. Brugermanual. VIGTIGT: Læs manualen før brug ZappBug Room Brugermanual VIGTIGT: Læs manualen før brug Tanaco Danmark A/S Glentevej 11 6705 Esbjerg Ø tlf.: +45 75144800 tanaco@tanaco.dk www.tanaco.dk1 Vigtig sikkerhedsinformation Alle sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Manual Røremaskine Model: MK-36

Manual Røremaskine Model: MK-36 Manual Røremaskine Model: MK-36 Læs grundigt igennem inden ibrugtagning og gem til senere brug Dele 1. Øvre kabinet 5. Bund cover 9. Æggepisker 2. Låg til skål 6. Gummi fødder 10. Dejkrog 3. Mixe skål

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

V 50/60Hz 120W

V 50/60Hz 120W STØVSUGER MODEL: 17Z0C Best.nr. 1025 BRUGSANVISNING 220-240V 50/60Hz 120W Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG

Læs mere

Manualer kan ændres; den mest aktuelle version af hver manual er altid tilgængelig online. Trykt den: November 25, 2015

Manualer kan ændres; den mest aktuelle version af hver manual er altid tilgængelig online. Trykt den: November 25, 2015 Elektronisk BRUGERMANUAL Manualer kan ændres; den mest aktuelle version af hver manual er altid tilgængelig online. Trykt den: November 25, 2015 M PB Swiss Tools AG Bahnhofstrasse 24 CH-3457 WasenBern

Læs mere

TROLLA Sprøjtevogn Artikel nr.: DK montagevejledning 2015/01

TROLLA Sprøjtevogn Artikel nr.: DK montagevejledning 2015/01 TROLLA Sprøjtevogn Artikel nr.: 12052 DK montagevejledning 2015/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Brugsanvisning. Synthes-skæreværktøjer. Denne brugsanvisning er ikke beregnet til distribution i USA.

Brugsanvisning. Synthes-skæreværktøjer. Denne brugsanvisning er ikke beregnet til distribution i USA. Brugsanvisning Synthes-skæreværktøjer Denne brugsanvisning er ikke beregnet til distribution i USA. Instrumenter og implantater godkendt af AO Foundation. Synthes-skæreværktøjer Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Aptima prøvetagningskit til multitestpodning

Aptima prøvetagningskit til multitestpodning Tilsigtet brug Aptima prøvetagningskit til multitestpodning er til brug med Aptima assays. Aptima prøvetagningskit til multitestpodning er beregnet til vaginale podningsprøver taget af klinikeren eller

Læs mere

Godkendelser: EN 131-1: 2015 EN 131-2: 2010+A2: 2017 EN 131-3: Beskrivelse: Før brug: Placering og opstilling af stillads/stige

Godkendelser: EN 131-1: 2015 EN 131-2: 2010+A2: 2017 EN 131-3: Beskrivelse: Før brug: Placering og opstilling af stillads/stige TELESKOPSTILLADS Godkendelser: EN 131-1: 2015 EN 131-2: 2010+A2: 2017 EN 131-3: 2018 Beskrivelse: Dette teleskopiske stillads er nemt at transportere og nemt at justere i højden til brug steder hvor stillads

Læs mere

INTRODUKTION Klassificering Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3

INTRODUKTION Klassificering Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3 MELVIN BRUGERMANUAL INDHOLD INTRODUKTION... 3 Klassificering... 3 Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3 GENERELLE ADVARSLER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER... 4 Elektricitet...

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

RENGØRING OG HÅNDTERING AF WRIGHT-INSTRUMENTER 130561-8. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

RENGØRING OG HÅNDTERING AF WRIGHT-INSTRUMENTER 130561-8. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: DA RENGØRING OG HÅNDTERING AF WRIGHT-INSTRUMENTER 130561-8 Dansk (da) Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing

Læs mere

THR9 Ex. Sikkerhedsinstruktioner

THR9 Ex. Sikkerhedsinstruktioner THR9 Ex Sikkerhedsinstruktioner 01.04/DA PS11203ADAAD01 1 Indholdsfortegnelse 1 ANVENDELSE... 3 2 SIKKERHEDSANVISNINGER... 3 3 FEJL OG SKADER... 3 4 SIKKERHEDSREGLER... 4 5 YDERLIGERE REGLER FOR STØVFARLIGE

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

V 50/60Hz 220W

V 50/60Hz 220W STØVSUGER MODEL: P5 Best.nr. 1315 BRUGSANVISNING 220-240V 50/60Hz 220W Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG OG

Læs mere

Brugsanvisning. Smart LED pære +45 699 603 39 KUNDESERVICE MODEL: SLED-470.1. Brugsanvisning Garantidokumenter

Brugsanvisning. Smart LED pære +45 699 603 39 KUNDESERVICE MODEL: SLED-470.1. Brugsanvisning Garantidokumenter Brugsanvisning Smart LED pære KUNDESERVICE +45 699 603 39 MODEL: SLED-470.1 Brugsanvisning Garantidokumenter Generelt Læs og opbevar brugsanvisningen Betjeningsvejledningen hører til denne Smart LED-lampe.

Læs mere

PICC-LINE. Patientinformation. Vejledning til skift af forbinding. Onkologisk Ambulatorium

PICC-LINE. Patientinformation. Vejledning til skift af forbinding. Onkologisk Ambulatorium Patientinformation PICC-LINE Vejledning til skift af forbinding Onkologisk Ambulatorium En PICC-line (perifert indsat central kateter) er et tyndt polyuretan-kateter der sidder i en vene i overarmen. Kateteret

Læs mere

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Mobile Flex 2-pælssystem 4-pælssystem Brugermanual Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til montører, ergoterapeuter og andet personale,

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

ELEKTRISK TERRASSEVARMER

ELEKTRISK TERRASSEVARMER ELEKTRISK TERRASSEVARMER HN 12362 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før terrassevarmeren tages i brug, og gem den til senere brug. Pak terrassevarmeren ud og kontroller, at alle dele

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Brugsanvisning. Swing Dusj- og toilettstol. Tel 70 10 17 55 - www.medema.dk

Brugsanvisning. Swing Dusj- og toilettstol. Tel 70 10 17 55 - www.medema.dk Brugsanvisning Swing Dusj- og toilettstol Tel 70 10 17 55 - www.medema.dk Kære kunde! Tak for den tillid, som du har vist os ved at købe vores produkt. Inden du tager produktet i brug for første gang,

Læs mere

Denne betjeningsvejledning skal udleveres til kunden. Kontrollér, at brugeren af AIRpad puden forstår produktoplysningerne

Denne betjeningsvejledning skal udleveres til kunden. Kontrollér, at brugeren af AIRpad puden forstår produktoplysningerne Dansk brugermanual for Rolko AIRpad Denne betjeningsvejledning skal udleveres til kunden. Kontrollér, at brugeren af AIRpad puden forstår produktoplysningerne Kunde: Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt

Læs mere

CLAW II POLYAKSIALT KOMPRESSIONSPLADESYSTEM 150871-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

CLAW II POLYAKSIALT KOMPRESSIONSPLADESYSTEM 150871-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: DA Dansk (da) CLAW II POLYAKSIALT KOMPRESSIONSPLADESYSTEM 150871-0 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Forskriftsoplysninger.

Læs mere

Uncompromised Exposure

Uncompromised Exposure Uncompromised Exposure Thompson Techniques + Brugervejledning: ADGANG TIL MITRALKLAPPEN VIA VENSTRE ATRIUM BOLLING RETRACTOR SYSTEM De tre vigtigste aspekter ved mitralklapoperation er: EKSPONERING, EKSPONERING,

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Embolisk medikamenteluerende kugle STERIL KUN TIL ENGANGSBRUG IKKE-PYROGEN

Embolisk medikamenteluerende kugle STERIL KUN TIL ENGANGSBRUG IKKE-PYROGEN BRUGSANVISNING DC Bead M1 Embolisk medikamenteluerende kugle STERIL KUN TIL ENGANGSBRUG IKKE-PYROGEN BESKRIVELSE: DC Bead M1 er hydrogel-emboliske medikamenteluerende kugler, der er nøjagtigt kalibrerede.

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

Små & store NiMH-batteripakker REF og REF

Små & store NiMH-batteripakker REF og REF Små & store NiMH-batteripakker REF 7505-710 og REF 6640-710 Brugsanvisning Indholdsfortegnelse REF 7505-710 stort batteri og REF 6640-710 lille batteri brugervejledning Indikationer for brug.... 1 Kompatible

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

DIGITAL BODY WEIGHT SCALE

DIGITAL BODY WEIGHT SCALE DIGITAL BODY WEIGHT SCALE PS 2010 DANSK A B E D C 3 DANSK 05-10 4 SIKKERHED OG SET-UP Læs venligst denne brugsanvisning grundigt, før du bruger dette apparat! Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå

Læs mere

2007/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel

2007/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel 2007/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate IVO Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3.

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

INSTRUMENTER 137181-1. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

INSTRUMENTER 137181-1. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: INSTRUMENTER 137181-1 DA Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) -Chinese (sch) Türkçe (tk) Distribueret

Læs mere

Oversættelse af den originale brugsvejledning. Symbolforklaring Generelle sikkerhedsforskrifter Egnet personale Egenskaber...

Oversættelse af den originale brugsvejledning. Symbolforklaring Generelle sikkerhedsforskrifter Egnet personale Egenskaber... Brugsanvisning INDHOLDSFORTEGNELSE Oversættelse af den originale brugsvejledning weiß nichtda Indholdsfortegnelse Symbolforklaring...................................... 4 Generelle sikkerhedsforskrifter..........................

Læs mere

Procedure. Emne: Sonde PEG pleje og ernæringsindgift i Percutan endoskopisk gastronomi sonde.

Procedure. Emne: Sonde PEG pleje og ernæringsindgift i Percutan endoskopisk gastronomi sonde. Procedure Emne: Sonde PEG pleje og ernæringsindgift i Percutan endoskopisk gastronomi sonde. Formål: At der arbejdes ud fra samme principper ved pleje, og ved indgift i PEG sonde til gavn for beboernes

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE ZappBug Oven 2 Brugermanual Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE 1 ! Vigtige oplysninger om sikkerhed Information Alle sikkerhedsoplysninger skal overholdes, når

Læs mere