Referat 1. Godkendelse af dagsorden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat 1. Godkendelse af dagsorden"

Transkript

1 Godkendt Referat af møde i Studienævnet for Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Dato: 9. august 2021 Kl: 10:00-12:00 Studienævnet for Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Fibigerstræde Aalborg Øst Sagsbehandler: Betinna Olesen Telefon: Dato: Sagsnr.: TEAMS Deltagere: Maja Lis Lundemark Andersen (MLLA), Mette Rømer (MR), Mia Arp Fallov (MAF), Søren Rudbæk Juul (SRJ), Anitta Kristensen (AK), Merete Monrad (MM) Fraværende: Pierre Guldborg (PG), Rikke Lychegaard Jeppesen (RLJ), Aldina Sadikovic (AS), Randi Baunbæk Larsen (RBL) Øvrige: Daniel Sune Sørensen (DSS) Referent: Betinna Olesen (BO) Referat 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Godkendelse af referat Bilag: 1: Referat af studienævnsmøde den x Godkendt 3. Orientering ved studienævnsformanden Bilag 2,1 - Dimensionering_adgangsbegrænsning_lofter_fak_ _pr _kort version Bilag 2,2 - Aalborg Universitet (Dimensionering) - Velkommen til vores nye studiesekretær Daniel. Han er tidligere studiesekretær på KA i turisme, og har derfor erfaring med alle AAU s systemer. - KSA bliver dimensioneret yderligere de næste år. 2020/ Loft for optag 60 i AAL 110 i KBH (Sidste år til sammenligning) 2021/ Loft for optag 50 i AAL 100 i KBH. 2022/ Loft for optag 50 i AAL 100 i KBH. 2023/ Loft for optag 50 i AAL 95 i KBH. 1

2 2024/ Loft for optag 50 i AAL 90 i KBH. 2025/ Loft for optag 50 i AAL 90 i KBH. MLLA tjekker op på hvornår/hvordan man dimensioneres, samt hvordan man kan søge forhøjet optag, så vi ikke demissioneres yderligere efter Studienævnet undrer sig over den yderligere dimensionering. - MLLA orientere om at der kan bruges kr til KSAs 30 års fødselsdag i Dimission Der er kun 12 tilmeldte i KBH og 17 i AAL, dette er inkl. pårørende. Studienævnet har diskuteret om der bør bruges ressourcer på arrangementet, når der ikke er opbakning fra de studerende. Den lave opbakning hænger formodentlig sammen med corona pandemien. Der besluttes at arrangementet slankes og fastholdes på trods af det lave antal deltagere. Studienævnsforkvinden samt sekretariatet flyver ikke frem og tilbage imellem KBH og AAL grundet de få tilmeldte. KBH dimissionen - 23 august 2021 SRJ holder lille tale for dem der kommer. Daniel sørger for det praktiske på dagen. AAL dimissionen 25. august 2021 Maja holder tale for dem der kommer. Betinna sørger for det praktiske på dagen. - Lærermøde 3-4. november Der diskuteres om lærermødet skal være en lang dag eller to med overnatning. Flertal vil gerne have endags, som slutter med aftensmad. Dette besluttes. Lærermødet bliver d. 3. november 2021 fysisk i AAL. Programmes koordineres med flytider til og fra KBH. Der efterspørges emner fra underviserne til dagen som SN kan prioritere på næste møde. 4. Informationer fra de studerende AK informere. - Der er gang i planlægning af fest. Der er revideret i budgettet, og derfor må de studerende kun bruge for begge fester, dette er trivselsmidlerne. (350kr pr studerende). Det er selvfølgelig super træls, men de får det til at lykkes med de midler de får. - Intet nyt fra de studerende. 2

3 BO informere om at der er to studerende der har tilmeldt sig tutorkorpset uden at være ansat som tutor. BO har skrevet til dem. Den ene ønsker ikke at være ansat hos KSA og har taget din anmodning tilbage. 5. Hjemmeside Bilag 3 - Adgangskrav2 Optagelsesopgave og krav er tilføjet til optagelse på KSA. Studienævnet har snakket om, at der er mulighed for at forskellige professionsbachelorer søger ind. Optagelseskrav er godkendt af studienævnet. 6. Opfølgning på M2 frister Der var på sidste SN møde snak om at de studerende havde klaget over at de havde for lidt tid til at lave projekt. B.O. har lavet et forslag til F22 afleveringsfrist som kan tilgodese de studerendes ønsker. F21 = Aflevering var d. 21/ Eksamen juni (Uge 24,25,26). Underviser havde 3 uger til at læse opgaverne. F22 = Aflevering bliver d. 30/5 - Eksamen juni (Uge 24,25,26) = Underviser har nu kun 2 uger til at læse opgaverne. Forslaget til afleveringsfrist på modul 2 F22 blev godkendt og studiesekretæren er informeret. 7. Godkendelse af studieordning (E22) Bilag 4: Studieordning for kandidatuddannelsen i socialt arbejde 2022 (INKL moduler) Bilag 5: Studieordning for kandidatuddannelsen i socialt arbejde 2022 Bilag 5,1: Bilag til bilag 5 - Portfolio Småændringer sendes til BO og MLLA, hvor de store emner diskuteres på studienævnsmødet. Diverse smårettelser nævnes og korrigeres i studieordningen. Digitaliseringen: Digitaliseringen manglede i studieordningen. De er udarbejdet og godkendte, disse skal ikke være for detaljeret, men mere overordnet. De indsættes i studieordningens 16 (bilag 5). Socialforvaltning: På socialforvaltning har SN tidligere haft en diskussion om faget skulle have en ny titel. Emnet blev diskuteret på studienævnsmødet, hvor det påpeges at navnet skal være retlig funderet. Studienævnet diskuterer et nyt navn og baggrunden herfor. 3

4 MLLA & BO vender det nye navn med Annette Olesen som er koordinator på faget. Det nye navn i stedet for Socialforvaltning er blevet godkendt fra koordinator til at hedde: Ret- og retsanvendelse i socialt arbejde fra E22. Der kommenteres desuden på at modulets indhold virker lidt overordnet i studieordningens beskrivelse af faget. Indholdet er gældende for hele 3. semester og bør derfor stå et andet sted. BO flytter det og laver en overskrift for 3. semester som hedder Socialt arbejdes kontekster i tid og rum med den overordnet info om semesteret. Der manglede stadig et par bidrag så Studieordningen eftersendes til SN for endelig godkendelse Transnationalt: Der tjekkes op på om den nye version er i studieordningen. Det er den, dog manglede den korrekte titel på overskriften i bilag 4. Dette er indsat. DET SOCIALE ARBEJDES AKTØRER OG ORGANISATIONER: Ordet velfærdsydelser diskuteres og ændres til velfærdsindsatser. Bilag 4. Under Mål ændres følgende fra: Endvidere skal den studerende i egen portfolio beskrive, hvordan PBL er anvendt, og hvilken betydning PBL har haft for den studerendes tilegnelse af viden, færdigheder og kompetencer i dette modul. Der lægges vægt på at vise en reflekteret progression i bestemte dimensioner. Se PBL Til: Endvidere skal den studerende i egen portfolio beskrive, hvordan PBL er anvendt, og hvilken betydning PBL har haft for den studerendes tilegnelse af viden, færdigheder og kompetencer i dette modul. Der lægges vægt på at vise refleksion over den læringsmæssige udvikling. Se PBL MAF tjekker op på PBL filen stadig kan bruges og evt. opdaterer den. Valgfag - Antal koordinatorer på hvert fag. Der diskuteres kort om 2 koordinatorer på et fag er okay? Lige nu er der fx 2, men det er kun den ene der skriver det på timemæssigt. Hvis man deler et valgfag, deler man timerne som koordinator. Man får 10 timer som koordinator på valgfagene. Man kan godt dele koordinator af et valgfag, og dermed udbyde 2 valgfag. Emnet tages op på næste møde, så der tages en endelig beslutning. Det er et krav at der skal stå en eller flere koordinatorer i studieordningen. 4

5 8. Godkendelse af semesterbeskrivelser (E21) Bilag 6 - M1 modulbeskrivelse E Bilag Semesterbeskrivelse 3. semester 1. semester ændringer i semesterbeskrivelsen. - De studerende må nu gerne indhente primær empiri. - Normer og formater i projekt er ændret. - 2 nye afsnit ift. at beskrive de akademiske fleksmoduler. - Mangler stadig info fra socialpolitik. MR eftersender det til SN når det modtages. - Det er ikke de store ændringer i fagenes struktur, men handler mest om pensum. En individuel bedømmelse i grupperne skal tilføjes i semesterbeskrivelsen, kan evt. tages fra studieordningen, hvor der står følgende: Mundtlig pba. Projekt Fagene Teorier om socialt arbejde, Teorier om sociale problemer og Teorier om socialpolitik udprøves med en mundtlig intern eksamen med individuel bedømmelse på baggrund af gruppebaseret skriftlig projektrapport samt individuel afprøvning af pensum. BO informere om at der har været en del henvendelser fra studerende til, hvordan resume skulle afleveres, selvom det stod på moodle, at det skulle afleveres som bilag. Forvirringen opstod, fordi der står i semesterbeskrivelsen, at resume er en del af projektet. Dette bør præciseres. Studienævnet har godkendt 1. semester med ovenstående ændringer. 3. semesters ændringer i semesterbeskrivelsen Transnationalt socialt arbejde - Udsatte migranter inden for menneskehandel og prostitution har fået ny titel. Den nye titel er: Transnationalt socialt arbejde med voksne udsatte migranter inden for menneskehandel, prostitution og arbejdsmarkedet. Angivelse af pensum, 10 ects (600 sider) og 15 ects (900 sider). MAF finder ud af med AMJ hvor det står i semesterbeskrivelsen. De studerende skal vide hvad de skal læse, ift. om de læser 10 eller 15 ects. Studienævnet har godkendt 3. semester med ovenstående ændringer. 5

6 9. Overgangsstudieordning diskuteres MLLA indstiller til at vi overflytter E21 holdet, så vi ikke skal køre projektorienteret forløb både på 25 og 15 ects i E22. De studerende der er indskrevet på en tidligere studieordning, bliver hermed overflyttet til den nye studieordning, så alle de studerende har ens vilkår. Studienævnet godkender det. BO og MLLA søger om en overgangsstudieordning. 10. Evalueringssystem / Justeret Plan for evaluering med studerende - til drøftelse d. 29. juni Bilag 8: Udkast - Rammedokument Plan for evaluering med studerende 21. juni Bilag 9: Udkast - Tillægsdok Arbejdsgang for evaluering af studieaktiviteter og uddannelsesforløb Bilag 10: Udkast - tillægsdok Arbejdsgang studiemiljø MLLA og BO sendte vedhæftet bilag til hørring ud til Studienævnet d. 23/6-21. Studienævnet godkendte det med kommentarer til timerne. Studienævnsformænd/kvinderne har haft møde med Lene, men det er Lene der bestemmer udfaldet. Studenævnet havde kritik til, at hvis underviser får kritik af de studerende så skal dette videre til studieleder. Uklarheden er meldt tilbage til Lene Tølbøll. Ingen af studienævnene er tilfredse. Studienævnet har tidligere besluttet at de skulle modtage et Kvalitativ referat fra alle fag. Det er dog ikke blevet håndhævet. Evaluering: Er det meningsfuldt at lave en samlet referat/evaluering eller et på hvert fag? Kan tage langt tid hvis det er alle fag man skal igennem, og kort tid hvis det er på hvert fag. Hvis faget er meget kort, så giver det måske ikke mening. På 3. semester kan man bruge studiepanelet mere bredt. Vi skal finde en måde at gøre det på, så det giver mening for os, og sådan at det følger retningslinjerne. Tages op på næste sn møde. 6

7 Studiepanelet: Der forslås at studiepanelet kan være en del af evalueringen. Forventninger til studiepanelet ønskes. Ønsker ikke at det er det formelle, men at det er en tættere relation i mindre forum. AK informere om at de har taget tingene løbende, hvis der har været emner som panelet skulle tage med studienævnet. AK tager det med tilbage til panelet, og finder ud af hvordan det kan gøres og skabe værdi for dem. Vil studiepanelet selv tage kontakt til nye studerende ift at få nye medlemmer til panelet? Eller skal semester koordinator ind over? Studiepanelet vil være der på studiestartsdagen, hvor de informere om det. Ros til studiepanelet, for deres store engagement. Dette er vigtigt at få givet videre til de nye medlemmer. Diskuteres på næste studienævnsmøde. 11. Evt - SN opfordres til hvis de fremover har noget som de vil have noget på dagsorden, så skriv til BO. - Underviserne ønsker at vide hvem der sidder med hvad i sekretariatet. Det vil blive udsendt snarrest. - Der efterlyses et Årshjul for underviserne. BO finder og udsender det. 7

Studienævnsmøde mandag d. 13. februar 2017, kl

Studienævnsmøde mandag d. 13. februar 2017, kl Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Kroghstræde 7 9220 Aalborg Ø www.socialkandidat.dk Studienævnsmøde mandag d. 13. februar 2017, kl. 13.00 15.00 Sted: Aalborg:

Læs mere

Afbud: Merete Monrad, Maria Annemone Kongstad, Rikke Raunholt Dalby og Susanne Broberg Byrresen.

Afbud: Merete Monrad, Maria Annemone Kongstad, Rikke Raunholt Dalby og Susanne Broberg Byrresen. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Kroghstræde 7 DK 9220 Aalborg Øst Fax +45 9815 7575 EAN-nr: 5798000420649 CVR/SE-nr: 29102384 Referat af studienævnsmøde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat fra Studienævnsmøde Onsdag, den 22. januar 2014 kl. 11.00 14.30 Sted: Deltagere: Afbud: Aalborg Universitet, Kroghstræde 7, lokale 76a Lars Uggerhøj, Dorte

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Studienævnsmøde d. 8. oktober 2018 kl. 09.00-11.00 Kroghstræde 7, Rum 72; FKJ10B lok. 2.21 Deltagere: Lundemark Andersen, Mia Arp Fallov, Søren Juul, Malene Mørk Eriksen, Inger Bruun Hansen, Simone Mengers,

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat fra studienævnsmøde Torsdag, den 18. december 2014 kl. 13.00 15.00 (Videokonference) Sted: Aalborg: Kroghstræde 7, rum 72 København: Frederikskaj 12, lokale

Læs mere

Selvevaluering Strategiske mål og handlingsplan for Studienævnet for KSA.

Selvevaluering Strategiske mål og handlingsplan for Studienævnet for KSA. Selvevaluering 2018 Strategiske mål og handlingsplan for Studienævnet for KSA. Uddannelsen har udviklet sig meget gennem de sidste tre år, og der er allerede fokus på håndtering af en del af de problemområder,

Læs mere

Koordinations normer og arbejdsbeskrivelse for koordinatorer på KSA. 5 udkast oktober 2015

Koordinations normer og arbejdsbeskrivelse for koordinatorer på KSA. 5 udkast oktober 2015 Koordinations normer og arbejdsbeskrivelse for koordinatorer på KSA 5 udkast oktober 2015 Fra og med den studieordning der træder i kraft 1. september 2015 Modul 1 (1. semester) Modul koordinator: 30 timer

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat fra studienævnsmøde Tirsdag, den 4. november 2014 kl. 13.00 15.00 (Videokonference) Sted: Aalborg: Kroghstræde 7, rum 72 København: A. C. Meyers Vænge 15,

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat studienævnsmøde Onsdag, den 14. maj 2014 kl. 9.00 12.00 (Videokonference) Sted: Aalborg: Kroghstræde 7, rum 72 København: A. C. Meyers Vænge 15, lokale C1-2.1.024

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 20. MAJ 2014 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk INSTITUT FOR ENGELSK, GERMANSK

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 21. marts 2018 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 21. marts 2018 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde Møde den: 21. marts 2018 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde Dagsorden 1. Opfølgning på referat og godkendelse af dagsorden 2. Planlægning: Samarbejde mellem UVA/EKA, afdelingsledere,

Læs mere

Referat til studienævnsmøde mandag den 9. marts 2015

Referat til studienævnsmøde mandag den 9. marts 2015 Kriminologiuddannelsen Kroghstræde 7 9220 Aalborg Ø Tlf. 99 40 81 32 Fax 98 15 75 75 kbm@socsci.aau.dk www.kriminologi.samf.aau.dk Referat til studienævnsmøde mandag den 9. marts 2015 Dagsorden: 1. Godkendelse

Læs mere

Referat fra studienævnsmøde mandag den 4. september 2017, kl

Referat fra studienævnsmøde mandag den 4. september 2017, kl Referat fra studienævnsmøde mandag den 4. september 2017, kl. 13.00-15.00 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra SN-mødet 7. juni. 3. Referat fra møde med Aftagerpanelet

Læs mere

Referat af studienævnsmøde. onsdag den 5. september 2018, kl

Referat af studienævnsmøde. onsdag den 5. september 2018, kl Referat af studienævnsmøde onsdag den 5. september 2018, kl. 13.00-15.00 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra SN-mødet 8. maj. 3. Justeringer af opgaver: Forkortelse eksamensperiode

Læs mere

Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 4. november 2015

Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 4. november 2015 Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 4. november 2015 Referatet skal godkendes på det næstkommende studienævnsmøde d. 16. december 2015. Til stede: Trond Beldo Klausen, Jakob Skjøtt-Larsen, Anja

Læs mere

Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI

Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I M Ø D E R E F E R A T 12. SEPTEMBER 2016 Forum Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI Møde

Læs mere

Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 26. juni 2015

Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 26. juni 2015 Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 26. juni 2015 Referatet skal godkendes på det næstkommende studienævnsmøde d. 19. august 2015. Mødet er flyttet fra d. 17. juni 2015, pga. for mange afbud. Til

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 30. maj 2018 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 30. maj 2018 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde Møde den: 30. maj 2018 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden kl. 9 til 9.05 2. Projektorienterede forløb (drøftelsespunkt) kl. 9.05 til 9.30 3.

Læs mere

Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 16. december 2015

Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 16. december 2015 Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 16. december 2015 Referatet skal godkendes på det næstkommende studienævnsmøde d. 20. januar 2016. Til stede: Afbud: Jakob Skjøtt-Larsen, Anja Jørgensen, Lene

Læs mere

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Studieleder kommenterede, at punkt 8 bortfalder. Dette vil blive drøftet af forperson og næst-forperson.

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Studieleder kommenterede, at punkt 8 bortfalder. Dette vil blive drøftet af forperson og næst-forperson. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Studienævnsmedlemmerne på Sociologi: Charlotte Baarts (Forperson, Studieleder), Jakob Demant,

Læs mere

Årshjul - Studieplanlægning (version 17/11-14) Ansvarlig

Årshjul - Studieplanlægning (version 17/11-14) Ansvarlig Årshjul - Studieplanlægning (version 17/11-14) Ansvarlig Opgave Institutleder Skoleleder Koordinator for kvalitets-sikring og internationalisering Skolesekretær Studienævnsformand Studienævnssekretær Koordinator/SN

Læs mere

JURIDISK STUDIENÆVN Jura- og erhvervsjurauddannelserne - Aalborg Universitet

JURIDISK STUDIENÆVN Jura- og erhvervsjurauddannelserne - Aalborg Universitet 1 Referat af studienævnsmøde i Juridisk Studienævn ved Aalborg Universitet, onsdag den 1. oktober 2014 kl.: 10:00-12:00 i lokale 1.02, NJV 6B Til stede: Ulla Steen, Sten Bønsing, Lars Bo Langsted, Marie

Læs mere

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 16. februar 2015 fra kl. 13:00-15:45. Sted: 33.1.18

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 16. februar 2015 fra kl. 13:00-15:45. Sted: 33.1.18 I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 17. FEBRUAR 2015 Forum Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI Møde

Læs mere

Fraværende: Dorte Kousholt, Lene Myong, Iram Khawaja (suppleant), Tea Berg Skailand, Lene Mejer Frederiksen

Fraværende: Dorte Kousholt, Lene Myong, Iram Khawaja (suppleant), Tea Berg Skailand, Lene Mejer Frederiksen Møde den: 23. oktober 2015 A 011 Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi Referat Til stede: Charlotte Mathiassen, Simon Nørby, Kristine Kousholt, Anne Maj Nielsen (afdelingsleder), Tanja Louise Rasmussen,

Læs mere

Kilde: Delpolitik for rekruttering og optagelse Ansvar for opdatering: Studieleder, Vicestudieleder Kilde: Delpolitik for rekruttering og optagelse

Kilde: Delpolitik for rekruttering og optagelse Ansvar for opdatering: Studieleder, Vicestudieleder Kilde: Delpolitik for rekruttering og optagelse Årshjul for studienævnet for Tysk/Spansk 2018 Opdateret: 02.10.17 Tid Opgave Kilde / Ansvar Opdatere BA-uddannelsens markedsføringssider så de er tilpasset målgruppen Hvilke aktører skal uddannelsen have

Læs mere

Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 9. april 2014

Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 9. april 2014 Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 9. april 2014 Referatet skal godkendes på det næstkommende studienævnsmøde d. 28. maj 2014. Til stede: Trond Beldo Klausen, Anja Jørgensen, Lars Skov Henriksen,

Læs mere

Referat fra studienævnsmøde. mandag den 6. november 2017

Referat fra studienævnsmøde. mandag den 6. november 2017 Referat fra studienævnsmøde mandag den 6. november 2017 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra SN-mødet 3. oktober 3. Evalueringer 4. semester (herunder cybercrime/radikaliserings-spørgsmålet)

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 2. Orientering fra Studienævnets formand

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 2. Orientering fra Studienævnets formand Møde den: 10. juni, 2014, kl. 10.00-12.00 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor Bente

Læs mere

2. Siden sidst og opfølgning Timeopgørelser forslag om at opstille en Task Force. Diskuteres nærmere under pkt. 5 om Timeopgørelser.

2. Siden sidst og opfølgning Timeopgørelser forslag om at opstille en Task Force. Diskuteres nærmere under pkt. 5 om Timeopgørelser. Uddannelsesudvalgsmøde, Arts Møde den 30. september 2014 kl. 12.00-15.00 Aarhus. Bygning 1431, lokale 021 Referat ref. DSBH Deltagere: Medlemmer af UU, Arts 1. Godkendelse af referat og dagsorden Bilag:

Læs mere

Plan for evaluering af moduler, semestre og uddannelser - Skolen for Sociologi og Socialt Arbejde

Plan for evaluering af moduler, semestre og uddannelser - Skolen for Sociologi og Socialt Arbejde Plan for evaluering af moduler, semestre og uddannelser - Skolen for Sociologi og Socialt Arbejde Nedenfor fremgår evalueringsplan for Skolen for Sociologi og Socialt Arbejde i. Planen er udarbejdet, så

Læs mere

Referat fra studienævnsmøde i Studienævn for Pædagogik d. 20. august 2014.

Referat fra studienævnsmøde i Studienævn for Pædagogik d. 20. august 2014. Studienævn for Pædagogik Institut for Kulturvidenskaber Campusvej 55 5230 Odense M Tlf.: 6550 2240 www.sdu.dk 20. august 2014 FW/mø Referat fra studienævnsmøde i Studienævn for Pædagogik d. 20. august

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat studienævnsmøde Torsdag, den 3. april 2014 kl. 13.00 15.00 (Videokonference) Sted: Aalborg: Kroghstræde 7, lokale 72 København: A. C. Meyers Vænge 15, lokale

Læs mere

Referat af studienævnsmøde den 3. december 2013

Referat af studienævnsmøde den 3. december 2013 Studienævn for Uddannelse og Læring Sohngårdsholmsvej 2 9000 Aalborg Janice Vester Telefon: 9940 7466 Email: janice@learning.aau.dk Dato: 21.01.2014 Referat af studienævnsmøde den 3. december 2013 Til

Læs mere

Tid Opgave Kilde Ansvarlig Noter Behandlet på møde Januar

Tid Opgave Kilde Ansvarlig Noter Behandlet på møde Januar Årshjul for uddannelserne under Filosofisk studienævn Godkendt den 11. januar 2018 Opdatere BA-uddannelsens markedsføringssider så de er tilpasset målgruppen Hvilke aktører skal uddannelsen have kontakt

Læs mere

Referat af studienævnsmøde, Sociologi den 9. marts 2016

Referat af studienævnsmøde, Sociologi den 9. marts 2016 Referat af studienævnsmøde, Sociologi den 9. marts 2016 Referatet skal godkendes på det næstkommende studienævnsmøde d. 20. april 2016. Til stede: Afbud: Jakob Skjøtt-Larsen, Anders Petersen, Anja Jørgensen,

Læs mere

Nedenstående opsummerer uddannelsesevalueringerne for uddannelserne under studienævnet for Humanistisk Informatik fra Antal

Nedenstående opsummerer uddannelsesevalueringerne for uddannelserne under studienævnet for Humanistisk Informatik fra Antal Uddannelsesevaluering 2014 Studienævnet for Humanistisk Informatik Nedenstående opsummerer uddannelsesevalueringerne for uddannelserne under studienævnet for Humanistisk Informatik fra 2014. Antal Antal

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Malou Juelskjær foreslog et punkt 6a om beslutningskompetencer/beslutningsprocesser. Herefter blev dagsordenen godkendt.

1. Godkendelse af dagsorden Malou Juelskjær foreslog et punkt 6a om beslutningskompetencer/beslutningsprocesser. Herefter blev dagsordenen godkendt. Møde den: 13. maj 2011 D 120 Studienævnsmøde Institut for Læring REFERAT Til stede: Charlotte Ringsmose, Eva Viala, Malou Juelskjær, Bue Bohr, Maja Berggreen, Morten Høyer Fraværende: Anne Morin, Iben

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Tid Opgave Kilde Ansvarlig Noter Behandlet på møde

Tid Opgave Kilde Ansvarlig Noter Behandlet på møde Årshjul for uddannelserne under Filosofisk studienævn Godkendt den 13. marts 2019 Opdatere BA-uddannelsens markedsføringssider så de er tilpasset målgruppen rekruttering og optagelse Fak. + SL + studiesekr.

Læs mere

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent:

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent: I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnsmøde den 27. juni 2012 M Ø D E R E F E R A T 27. JUNI 2012 Forum Studienævnet

Læs mere

Den endelige udformning af tekst til studieordning afventer SN og Midtvejs status. Maja Indkalder til møde herefter.

Den endelige udformning af tekst til studieordning afventer SN og Midtvejs status. Maja Indkalder til møde herefter. PBL i studieordningen på KSA referat af 3 udgave - procespapir. Papiret indeholder: 1. en kort præsentation af PBL akademiets forståelse af PBL, og dermed hvad der skal indeholdes 2. en overordnet præsentation

Læs mere

Referat fra Studierådsmøde d. 6. november 2018 Skolen for Sociologi og Socialt Arbejde

Referat fra Studierådsmøde d. 6. november 2018 Skolen for Sociologi og Socialt Arbejde Referat fra Studierådsmøde d. 6. november 2018 Skolen for Sociologi og Socialt Arbejde Referatet skal godkendes på næste Studierådsmøde d. 4. december 2018 Deltagere: Skolen Lene Tølbøll, Studieleder Mette

Læs mere

Fraværende: Dorte Kousholt, Lene Mejer Frederiksen, Signe Marie Hinge (studievejleder)

Fraværende: Dorte Kousholt, Lene Mejer Frederiksen, Signe Marie Hinge (studievejleder) Møde den: 13. november 2015 D 120 Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi Referat Til stede: Charlotte Mathiassen, Simon Nørby, Lene Myong, Kristine Kousholt, Anne Maj Nielsen (afdelingsleder), Nina

Læs mere

der behov for ændringer? (punktet er udsat fra mødet i november)

der behov for ændringer? (punktet er udsat fra mødet i november) Aalborg, den 20. december 2016 Referat af mødet onsdag den 14. december 2016 Studienævnets medlemmer: Lise Rytter Krogh (VIP-repræsentant studienævnsformand) Kirsten Mejlvig (VIP-repræsentant studienævnsformand)

Læs mere

Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen

Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen Referat fra studienævnsmødet den 10. marts 2010 Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen Afbud:

Læs mere

Søren Frimann Claus Elmholdt Studienævnsrepræsentant Lone Krogh Studiesekretær Inger-marie Brun blev syg, deltog ikke.

Søren Frimann Claus Elmholdt Studienævnsrepræsentant Lone Krogh Studiesekretær Inger-marie Brun blev syg, deltog ikke. Semesterevaluering 1 semester LOOP 2016 Evaluering af Masteruddannelse i Læreprocesser med specialisering i Ledelses- og Organisationspsykologi, 1. semester, forårssemesteret 2016 Dato: 8. december. 2016

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T 3. JUNI Videnskabeligt personale (VIP): Laura Luise Schultz (formand for SN og fagudvalgsformand for Teater og Performance

M Ø D E R E F E R A T 3. JUNI Videnskabeligt personale (VIP): Laura Luise Schultz (formand for SN og fagudvalgsformand for Teater og Performance I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 3. JUNI 2015 Forum Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab Møde afholdt:

Læs mere

Referat. Møde den: 1. oktober 2014 D 118 UFU-møde Pædagogisk psykologi

Referat. Møde den: 1. oktober 2014 D 118 UFU-møde Pædagogisk psykologi Møde den: 1. oktober 2014 D 118 UFU-møde Pædagogisk psykologi Referat Til stede: Charlotte Mathiassen, Anne Maj Nielsen, Dorte Kousholt, Niels Christian Nickelsen, Simon Nørby, Jakob Nørgaard, Karina Byskov

Læs mere

Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser

Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser Samfundsøkonomiuddannelsen Fibigerstræde 2 Postboks 159 9100 Aalborg Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser 1. Baggrund Der redegøres i dette notat for de procedurer på Samfundsøkonomi-uddannelsen,

Læs mere

ARTS. Møde 24. april 2018 kl Lokale D118 Masteruddannelsernes uddannelsesnævn. Referat

ARTS. Møde 24. april 2018 kl Lokale D118 Masteruddannelsernes uddannelsesnævn. Referat Møde 24. april 2018 kl. 10-14 Lokale D118 Masteruddannelsernes uddannelsesnævn Referat Deltagere: Jeanette Magne (uddannelseskoordinator) Frans Ørsted Andersen Lotte Hedegaard-Sørensen Helle Merete Nordentoft

Læs mere

Tilbagemelding fra studienævnet: Studienævnet bemærker generel tilfredshed med semestret forløb og har ikke yderligere kommentarer.

Tilbagemelding fra studienævnet: Studienævnet bemærker generel tilfredshed med semestret forløb og har ikke yderligere kommentarer. Musikuddannelsen Forår 2018 Opsamling Musik forår 2018 Semester- og kursusevalueringer Semesterevalueringer 2. semester Almen (3 besvarelser) Generelt positiv respons. Få respondenter (3). De bruger mellem

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Medlemmerne af Fagstudienævnet ved Psykologi. Referat af møde i Fagstudienævnet ved Psykologi

AARHUS UNIVERSITET. Medlemmerne af Fagstudienævnet ved Psykologi. Referat af møde i Fagstudienævnet ved Psykologi AARHUS UNIVERSITET Medlemmerne af Fagstudienævnet ved Psykologi Referat af møde i Fagstudienævnet ved Psykologi Tid: Onsdag den 5. november 2014 kl. 10.15 Sted: Bygn. 1350, lokale 3014 Dagsorden: 1. Godkendelse

Læs mere

Der indstilles til at Studienævnet godkender tidligere referat

Der indstilles til at Studienævnet godkender tidligere referat Studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn Du indkaldes hermed til studienævnsmøde i Juridiske Studienævn ved Aalborg Universitet Mandag den 7. oktober 2019 2019 kl.: 13.00-15.00, Fib. 4 lokale 1.06 Mødet

Læs mere

(AC-vejleder, observatør), Jan Gustafsson (VIP germansk og romansk) og Laura Bech Hansen (studenterrepræsentant for germansk og romansk).

(AC-vejleder, observatør), Jan Gustafsson (VIP germansk og romansk) og Laura Bech Hansen (studenterrepræsentant for germansk og romansk). D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 22. OKTOBER 2014 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk INSTITUT FOR ENGELSK, GERMANSK

Læs mere

Studierådsmøde torsdag, den 3. december 2015, kl. 13.00-15.30. Rendsburggade 14, 2. sal lok. 4.315

Studierådsmøde torsdag, den 3. december 2015, kl. 13.00-15.30. Rendsburggade 14, 2. sal lok. 4.315 :sadp Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning Vestre Havnepromenade 5, 1 9000 Aalborg www.sadp.aau.dk Studieleder Michael Tophøj Sørensen tophoej@plan.aau.dk Skolesekretær Louise Hartmann lhh@plan.aau.dk

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET Studienævn for Audiologi og Logopædi Referat af møde i Studienævn for Audiologi og Logopædi mandag den 8.

SYDDANSK UNIVERSITET Studienævn for Audiologi og Logopædi Referat af møde i Studienævn for Audiologi og Logopædi mandag den 8. SYDDANSK UNIVERSITET almo Studienævn for Audiologi og Logopædi 08.12.14 Referat af møde i Studienævn for Audiologi og Logopædi mandag den 8. december 2014 Til stede: Ågot Møller Grøntved, Rineke Brouwer,

Læs mere

PLAN FOR EVALUERING AF UNDERVISNING, SEMESTRE OG UDDANNELSER UNDER STUDIENÆVNET FOR KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER CAT SKOLEN

PLAN FOR EVALUERING AF UNDERVISNING, SEMESTRE OG UDDANNELSER UNDER STUDIENÆVNET FOR KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER CAT SKOLEN PLAN FOR EVALUERING AF UNDERVISNING, SEMESTRE OG UDDANNELSER UNDER STUDIENÆVNET FOR KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER CAT SKOLEN Nedenstående er et tillæg til AAUs overordnede procedure for evaluering af

Læs mere

REFERAT. Møde den: 5. oktober 2010 kl. 12-14.30 Lokale A112

REFERAT. Møde den: 5. oktober 2010 kl. 12-14.30 Lokale A112 Møde den: 5. oktober 2010 kl. 12-14.30 Lokale A112 REFERAT Til stede: Lars Geer Hammershøj, Malou Juelskjær, Per Fibæk Laursen, Morten Jacobsen, Lis Salbøg, Christian Hestbæk og Dorte Puggaard Fraværende:

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. januar 2018 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. januar 2018 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde Møde den: 23. januar 2018 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde Dagsorden 1. Navnerunde og kort orientering om studienævnets arbejde kl. 9 til kl. 9.10 1.1 Velkommen og navnerunde 1.2

Læs mere

3. semester, kandidatuddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet

3. semester, kandidatuddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet 3. semester, kandidatuddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse 3. semester Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for

Læs mere

Studienævnsmøde. Forum. Møde afholdt: 13. juni 2012 kl Sted: ØF 2A, Signe Bech. Referent:

Studienævnsmøde. Forum. Møde afholdt: 13. juni 2012 kl Sted: ØF 2A, Signe Bech. Referent: I N S T I T U T F O R P S Y K O L O G I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T M Ø D E R E F E R A T 19. JUNI 2012 Forum Studienævnsmøde INSTITUT FOR PSYKOLOGI Møde afholdt: 13. juni 2012 kl. 14.00

Læs mere

6. Uddannelsesreformprocessen 7. Specialefolder 8. Forholdet mellem studienævnets arbejde og lærermøder 9. Evt. 10. Merit og dispensationer

6. Uddannelsesreformprocessen 7. Specialefolder 8. Forholdet mellem studienævnets arbejde og lærermøder 9. Evt. 10. Merit og dispensationer Møde den: 23. august 2010 D 219 Studienævnsmøde Institut for Pædagogik REFERAT Til stede: Hans Dorf, Niels Kryger, Sune Frølund, Anne Strandsbjerg Petersen, Helene Kamp Rasmussen, Kathrine Raagaard Nielsen,

Læs mere

Referat af møde nr. 9 i Det Juridiske Fagstudienævn 12. november 2014

Referat af møde nr. 9 i Det Juridiske Fagstudienævn 12. november 2014 Referat af møde nr. 9 i Det Juridiske Fagstudienævn 12. november 2014 Til stede: Fraværende: Desuden deltog: Studieleder Per Andersen (formand), Studieleder Hanne Søndergaard Birkmose, Torsten Iversen,

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 25. april 2018 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 25. april 2018 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde Møde den: 25. april 2018 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden kl. 9 til 9.05 2. Transformation af profilfagene på Arts (drøftelsespunkt) kl. 9.05

Læs mere

PBL på Socialrådgiveruddannelsen

PBL på Socialrådgiveruddannelsen 25-10-2018, AAU/MAN PBL på Dette papir beskriver guidelines for Problembaseret Læring på. Papiret er udarbejdet og godkendt af studienævnet d. 24. oktober 2018 og er gældende, men tages løbende op til

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: lektor Bente Martinsen (afbud), lektor Hanne Kronborg Foverskov (afbud) og studerende Ina Holden (afbud).

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: lektor Bente Martinsen (afbud), lektor Hanne Kronborg Foverskov (afbud) og studerende Ina Holden (afbud). Møde den: 22. april, 2014, kl. 14.15-16.15 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, studerende

Læs mere

Procedure for dimittendundersøgelser

Procedure for dimittendundersøgelser D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T KØBENHAVNS UNIVERSITET Procedure for dimittendundersøgelser Procedureansvarlig sektion Formål Resume af proceduren Orientering af interessenter

Læs mere

Referat fra studienævnsmøde onsdag den 4. november 2015

Referat fra studienævnsmøde onsdag den 4. november 2015 Referat fra studienævnsmøde onsdag den 4. november 2015 Deltagere: Kim Møller, Lærke Mogensen, Annick Prieur, Nicolay Johansen og Julie Roed Erhardsen. Afbud fra: Sidse Granat Jønsson Dagsorden: 1. Godkendelse

Læs mere

Semesterbeskrivelse for 3. semester på HDO Oplysninger om semesteret Skole: AAU Executive Studienævn: Studienævnet for HD og MBA Studieordning: Studieordning for Den erhvervsøkonomiske Diplomuddannelse

Læs mere

Referat af studienævnsmøde tirsdag den 26. februar 2019

Referat af studienævnsmøde tirsdag den 26. februar 2019 Referat af studienævnsmøde tirsdag den 26. februar 2019 Til stede: Pia Elberg (PBE), formand Xenia Jørgensen Uth (XJU), næstformand Jesper Franch (JF) Erika Spaich (ES) - deltog fra punkt 6 Lars Domino

Læs mere

Evaluering af 3. semester Politik & Administration og Samfundsfag eftera ret 2013

Evaluering af 3. semester Politik & Administration og Samfundsfag eftera ret 2013 Evaluering af 3. semester Politik & Administration og Samfundsfag eftera ret 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Opstartsdag... 3 Modul 4.1: Velfærdsstat velfærds- og

Læs mere

Semesterbeskrivelse OID 3. semester.

Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 7. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Semesterbeskrivelse for 7. semester på HD-uddannelsen i Organisation og Ledelse ved Aalborg Universitet

Semesterbeskrivelse for 7. semester på HD-uddannelsen i Organisation og Ledelse ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for 7. semester på HD-uddannelsen i Organisation og Ledelse ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Økonomi og Ledelse Studienævn: MBA- og HD-studienævnet Studieordning:

Læs mere

Aftagerpanelmøde den 13. februar Aftagerpanelmøde. Forum. Møde afholdt: Den 13. februar Institut for Psykologi. Sted:

Aftagerpanelmøde den 13. februar Aftagerpanelmøde. Forum. Møde afholdt: Den 13. februar Institut for Psykologi. Sted: I N S T I T U T F O R P S Y K O L O GI K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Aftagerpanelmøde den 13. februar 2014 M Ø D E R E F E R A T 25. MARTS 2014 Forum Aftagerpanelmøde INSTITUT FOR PSYKOLOGI

Læs mere

Referat fra mødet i HD Studienævnet Tirsdag den 15. maj Bygning 2630, lokale K102

Referat fra mødet i HD Studienævnet Tirsdag den 15. maj Bygning 2630, lokale K102 Referat fra mødet i HD Studienævnet Tirsdag den 15. maj 11.00 13.00 Bygning 2630, lokale K102 Deltagere: Studienævnsformand Søren Erik Nielsen, studienævnsmedlemmer René Franz Henschel, Finn Schøler og

Læs mere

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9940 9591 Fax 9815 6864 humfak@adm.aau.dk Sagsbehandler: Janus Skjoldborg Tlf. 9940 9602 jms@adm.aau.dk 29. marts 2014 Ref.:

Læs mere

Fagstudieordning Kandidattilvalg i pædagogik 2019

Fagstudieordning Kandidattilvalg i pædagogik 2019 Fagstudieordning Kandidattilvalg i pædagogik 2019 Justeret 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttrædelse: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel

Læs mere

Judith Kuntsche, Pernille Lundsgaard Jensen, Ann-Louise Hald, Studievejledningen på NAT, Erik Bjerregaard Pedersen.

Judith Kuntsche, Pernille Lundsgaard Jensen, Ann-Louise Hald, Studievejledningen på NAT, Erik Bjerregaard Pedersen. Uddannelse & Kvalitet, Sundhedsvidenskab Referat Emne: Møde i studienævn for farmaci Dato og tidspunkt: 9. november 2017 Sted: WP 19, 3. sal mødelokale 402 Deltagere: Judith Kuntsche, Pernille Lundsgaard

Læs mere

Ordinært studienævnsmøde. Forum. Møde afholdt 10. november 2017, 10:00-12:30. Mødelokale 6B-0-36, Søndre Campus. Sted. Mette Juhl Vedel.

Ordinært studienævnsmøde. Forum. Møde afholdt 10. november 2017, 10:00-12:30. Mødelokale 6B-0-36, Søndre Campus. Sted. Mette Juhl Vedel. KØBENHAVNS UNIVERSITET DET TEOLOGISKE FAKULTET Til medlemmerne af Studienævnet for Teologi (2017) Stud.theol. Thomas Neergaard (næstformand) Stud.theol. Søren Frank Jensen Stud.theol. Maria Snejbjerg Louring

Læs mere

Fra Administrationen: Mona Nørgaard, Sarah Barfoed Mcintyre, Drude Katrine Jørgensen

Fra Administrationen: Mona Nørgaard, Sarah Barfoed Mcintyre, Drude Katrine Jørgensen Møde den: Onsdag d. 21. november 2012 kl. 12.30-15 Lokale 345 Møde i Studienævnet for Idræt REFERAT Til stede: Jan Kahr Sørensen, Henrik Sørensen, Ask Vest Christiansen,, Morten Toft, Aleksander Kokholm

Læs mere

INSTITUT FOR LÆRING DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET REFERAT

INSTITUT FOR LÆRING DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET REFERAT Møde den: 21. januar 2011 D 120 Studienævnsmøde Institut for Læring REFERAT Til stede: Charlotte Ringsmose, Eva Viala, Anne Morin, Malou Juelskjær, Kirstine Louise Mei Petersen, Bue Bohr, Lise Lefevre

Læs mere

Inden for rammerne af disse regler kan det enkelte studienævn fastsætte mere specifikke retningslinjer.

Inden for rammerne af disse regler kan det enkelte studienævn fastsætte mere specifikke retningslinjer. Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Sagsbehandler: Lisbeth Videbæk Thomsen Telefon: 9940 9602 Email: lvt@adm.aau.dk Dato: 19-06-2015 Sagsnr.: 2015-441-00025 DET HUMANISTISKE

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden og referat Dagsorden og referat godkendt. 2. Meddelelser (Bilag 1, 2 og 3)

1. Godkendelse af dagsorden og referat Dagsorden og referat godkendt. 2. Meddelelser (Bilag 1, 2 og 3) Møde den: 18. december 2013 kl. 8.45-11.45 Emdrup: lok. B101a. Trøjborg: lok. 2113-252 Møde i Uddannelsesfagudvalget for Kandidatuddannelsen i Uddannelsesvidenskab REFERAT Deltagere: Pia Bramming, Bente

Læs mere

Referat af studienævnsmøde den 1. oktober 2013

Referat af studienævnsmøde den 1. oktober 2013 Studienævn for Uddannelse og Læring Sohngårdsholmsvej 2 9000 Aalborg Janice Vester Telefon: 9940 7466 Email: janice@learning.aau.dk Dato: 23.10.2013 Referat af studienævnsmøde den 1. oktober 2013 Til stede:

Læs mere

REFERAT. Møde den: Mandag d i studienævnet for idræt kl

REFERAT. Møde den: Mandag d i studienævnet for idræt kl Møde den: Mandag d. 11-11-2013 i studienævnet for idræt kl. 14.00-16.00 REFERAT Til stede: Jan Kahr Sørensen, Ask Vest Christiansen, Kristian Olesen. Fra Administrationen: Merethe Haugaard, Drude Katrine

Læs mere

Møde i studienævn for idræt og sundhed

Møde i studienævn for idræt og sundhed Uddannelse & Kvalitet, Sundhedsvidenskab Referat Emne: Møde i studienævn for idræt og sundhed Dato: 14. februar 2018. Dato og tidspunkt: 2. februar 2018 kl. 12.00 14.50. Sted: Deltagere: Mødelokale 6 -

Læs mere

Referat fra studienævnsmøde tirsdag den 13. september 2016

Referat fra studienævnsmøde tirsdag den 13. september 2016 Referat fra studienævnsmøde tirsdag den 13. september 2016 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra SN-mødet 6. juni 3. Skal bachelor i Organisatorisk læring være adgangsgivende

Læs mere

Afbud: Christopher Kjær Glinvad (Erhvervsøkonomi-jura), Carina Damgren Madsen (Jura) og Nicoline Skals Laigaard (studievejleder)

Afbud: Christopher Kjær Glinvad (Erhvervsøkonomi-jura), Carina Damgren Madsen (Jura) og Nicoline Skals Laigaard (studievejleder) REFERAT Referat fra Studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn Mandag den 7. november 2016 kl.: 14:30-16:30, NJV. 6B, i lokale 1.02 Deltagere i mødet: Marlene Ydegaard deltog i mødet til og med punkt 3,

Læs mere

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet pr. 1. februar 2017.

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet pr. 1. februar 2017. Fakultetskontoret på Humaniora og Samfundsvidenskab Fibigerstræde 5 Postboks 159 9100 Aalborg Sagsbehandler: Lisbeth Videbæk Thomsen Telefon: 9940 9602 Email: lvt@adm.aau.dk Dato: 29-06-2017 Sagsnr.: 2016-441-00002

Læs mere

2. Meddelelser 2.1 Nyt fra studienævnet: Udkast til 2017-studieordningens kompetenceprofil skal godkendes på Studienævnsmødet den 16. december 2016.

2. Meddelelser 2.1 Nyt fra studienævnet: Udkast til 2017-studieordningens kompetenceprofil skal godkendes på Studienævnsmødet den 16. december 2016. Møde den: 7. december 2016 D 120 Uddannelsesnævn Pædagogisk psykologi Referat Til stede: Charlotte Mathiassen, Poul Nissen, Dorte Kousholt, Simon Nørby, Iram Khawaja (suppleant), Anne Maj Nielsen (afdelingsleder),

Læs mere

Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 20. marts 2013

Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 20. marts 2013 Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 20. marts 2013 Referatet skal godkendes på det næstkommende studienævnsmøde d. 6. maj 2013. Til stede: Trond Beldo Klausen, Anja Jørgensen, Jakob Skjøtt-Larsen,

Læs mere

Fagstudieordning Kandidattilvalg i kommunikation og it 2019

Fagstudieordning Kandidattilvalg i kommunikation og it 2019 Fagstudieordning Kandidattilvalg i kommunikation og it 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering

Læs mere

Referat fra Studierådsmøde d. 6. december 2016 Skolen for Sociologi og Socialt Arbejde

Referat fra Studierådsmøde d. 6. december 2016 Skolen for Sociologi og Socialt Arbejde Referat fra Studierådsmøde d. 6. december 2016 Skolen for Sociologi og Socialt Arbejde Referatet skal godkendes på næste Studierådsmøde d. 10. januar 2017 Deltagere: Skolen Sune Q. Jensen, Studieleder

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 5. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Mål Introducerer de studerende for forskellige anvendelser af IT i den offentlige sektor, samt til programmering af sådanne IT systemer.

Mål Introducerer de studerende for forskellige anvendelser af IT i den offentlige sektor, samt til programmering af sådanne IT systemer. Semesterbeskrivelse OID 1. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 7. september 2012 D 219 UFU-møde Pædagogisk psykologi

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 7. september 2012 D 219 UFU-møde Pædagogisk psykologi Møde den: 7. september 2012 D 219 UFU-møde Pædagogisk psykologi REFERAT Til stede: Eva Viala, Anne Maj Nielsen, Simon Nørby, Iben Kiilsgaard, Sebastian Damkjær-Ohlsen, Pernille Munkebo Hussmann Fraværende:

Læs mere

Kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab

Kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab Fakultetskontoret for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Uddannelsessekretariatet Sebastian Bue Rakov Telefon: 99 40 96 81

Læs mere

Lars supplerer, at det rækkefølgen i proceduren vigtig, at fagene først godkendes i UN og udbuddet derefter i SN.

Lars supplerer, at det rækkefølgen i proceduren vigtig, at fagene først godkendes i UN og udbuddet derefter i SN. UN-møde 15.06.2017 Pædagogisk antropologi & AEG Til stede: Emdrup: VIP: Ida W. Winther, Lars Holm, Gritt B. Nielsen, Karen Valentin. Studerende: Sisse Due, Nanna H. Kirk, Pernille M. Kjeldsen, Anders Fromm.

Læs mere

Referat fra studienævnsmøde den 3. september blev godkendt uden yderligere kommentarer.

Referat fra studienævnsmøde den 3. september blev godkendt uden yderligere kommentarer. HD studienævnsmøde den 2. december 2015 kl. 13.00-15.00 Sted: Bygning 1325, lokale 312 Til stede: Jan Laursen, Finn Schøler, Søren Erik Nielsen Afbud fra: René Franz Henschel, Karsten Bay Referent: Rita

Læs mere