Elprisstatistik 3. kvartal 2021

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elprisstatistik 3. kvartal 2021"

Transkript

1 Elprisstatistik 3. kvartal 2021 DEN 20. OKTOBER 2021 FORSYNINGSTILSYNET Torvegade Frederiksværk Tlf

2 Side 2/11 FORSYNINGSTILSYNET ELPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2021 DEN NYE ELPRISSTATISTIK Elprisstatistikken angiver den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små virksomheder i Danmark. Elprisen består af en række elementer: handelsselskabets elpris, abonnement, netabonnement, nettarif, transmissionstarif, afgifter, PSO og moms. Den samlede elpris varierer mellem de forskellige netområder, pga. forskelle i nettariffer og netabonnement. Elprisen varierer også mellem de over 100 elprodukter, som forbrugerne kan vælge imellem og mellem Øst- og Vestdanmark. Elprisstatistikken afløser de to tidligere elprisstatistikker, Energitilsynet udgav før Med afskaffelsen af forsyningspligten den 1. april 2016 er det ikke længere hensigtsmæssigt at udgive to separate statistikker for henholdsvis forsyningspligtprodukter og handelsprodukter. Elprisstatistikken for større virksomheder med over kwh i årligt forbrug er samtidigt overgået til Energistyrelsen. Elprisstatistikken viser den gennemsnitlige elpris i øre pr. kwh for en forbruger med et årligt forbrug på kwh. Detailprisen for el er i en årrække blevet angivet med udgangspunkt i et forbrug på kwh kwh er også tæt på det faktiske gennemsnitlige forbrug for en skabelonforbruger i Danmark. Alle forbrugere og virksomheder, som ikke er timemålte, er skabelonforbrugere.

3 FORSYNINGSTILSYNET ELPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2021 Side 3/11 DEN GENNEMSNITLIGE SAMLEDE ELPRIS I 3. kvartal 2021 var den gennemsnitlige samlede elpris for en forbruger med et årligt forbrug på kwh 240,09 øre/kwh. Dette udgør en stigning på 22,03 øre/kwh, i forhold til prisen i 2. kvartal 2021, som var på 218,06 øre/kwh. Elpriserne har således steget relativt meget i 3.kvartal i 2021, hvor den største stigning var fra juli 2021 til august Elpriserne voksede hver måned, og ender med det højeste niveau i 2021 i september 1. Elprisen for 3. kvartal 2021 er vist i tabel 1 sammen med dens delkomponenter. Elprisen for tidligere kvartaler kan hentes på Forsyningstilsynets hjemmeside. Metoden for elprisopgørelsen findes i bilag 1. TABEL 1 DEN GENNEMSNITLIGE SAMLEDE ELPRIS OPDELT PÅ DELKOMPONEN- TER, 3. KVARTAL 2021 Øre/kWh ved forbrug på kwh jul-21 aug-21 sep kvartal 2021 Kommerciel el (handel) 56,06 59,71 60,80 58,86 Abonnement (handel) 4,09 5,39 5,39 4,96 Nettarif (net) 18,66 17,52 17,59 17,92 Netabonnement (net) 9,64 9,18 9,18 9,33 System- og nettarif (Energinet.dk) 11,00 11,00 11,00 11,00 Samlet elpris ekskl. moms og afgifter 99,45 102,80 103,96 102,07 PSO 0,00 0,00 0,00 0,00 Elafgift 90,00 90,00 90,00 90,00 Moms 47,36 48,20 48,49 48,02 Samlet elpris inkl. moms og afgifter 236,81 241,01 242,45 240,09 Kilde: Elpris.dk, Energinet, Skatteministeriet, elhandelsvirksomhedernes hjemmesider samt Forsyningstilsynets egne beregninger. Note: Kvartalsprisen er et simpelt gennemsnit af de tre måneder Fordelingen af elprisen på delkomponenter er illustreret grafisk i figur 1. Det fremgår, at energidelen (betalingen til handelsvirksomheden inklusive abonnement) udgjorde 27 pct. af prisen. Den samlede netbetaling udgjorde 16 pct., mens afgifter, PSO og moms udgjorde de resterende 57 pct. af prisen. Det ses at energidelen er vokset med 6 procentpoint i forhold til 2. kvartal For en redegørelse for de stigende elpriser samt hvilke faktorer, der står bag kan man blandt andet se

4 Side 4/11 FORSYNINGSTILSYNET ELPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2021 FIGUR 1 DELKOMPONENTER AF DEN SAMLEDE ELPRIS 3. KVARTAL 2021 Kilde: Elpris.dk, Energinet, Skatteministeriet, elhandelsvirksomhedernes hjemmesider samt Forsyningstilsynets egne beregninger. Note: Energi inkluderer den samlede betaling til elhandelsvirksomheden (kommerciel el og abonnement). Netbetaling inkluderer nettariffer, netabonnement til den lokale netvirksomhed samt net- og systemtarif til Energinet.dk, som ejer det overordnede net. Figur 2 viser udviklingen i den samlede elpris og de indgående delkomponenter i perioden januar 2018 til og med september Den samlede elpris har i perioden varieret mellem 205,4 øre/kwh og 242,45 øre/kwh med en gennemsnitlig pris på 221,3 øre/kwh. Selve energiprisen har været svagt stigende siden 1. kvartal 2018 til 1. kvartal 2019, hvorefter den har været faldende frem til efteråret Efter et fornyet peak ultimo 2019, viste energiprisen igen en aftagende udvikling gennem 1. kvartal 2020, hvorefter priserne stabiliserede sig over 2. kvartal I 3. kvartal 2020 steg priserne herefter igen lidt sammenholdt med kvartalet forinden. I starten af 4. kvartal 2020 skete et yderligere prishop, hvorefter prisen aftog, for endeligt igen at vokse i slutning af kvartalet. I 1.kvartal 2021 steg priserne i forhold til 4. kvartal Prisstigningen fortsatte i 2.kvartal 2021 og 3.kvartal Prisen ender med et højdepunkt for perioden på 242,45 øre/kwh. Denne udvikling reflekterer udviklingen på engrosmarkedet, hvor priserne i første halvår af 2020 har været faldende indtil medio 2020, hvorefter engrospriserne igen er begyndte at vokse indtil slutningen af 3. kvartal Efter et fornyet prisdyk, er engrospriserne igen vokset hen mod slutningen af 4. kvartal 2020 og starten af 1.kvartal 2021, hvorefter der sker et fald i marts Efter marts 2021 er engrosprisen steget.

5 FORSYNINGSTILSYNET ELPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2021 Side 5/11 Udviklingen på engrosmarkedet har således i nogen grad afspejlet sig i detailpriserne for elektricitet, hvilket også ses i figur 2 ved at det kun er energidelen der stiger sammen med den samlede elpris. FIGUR 2 UDVIKLINGEN I DEN SAMLEDE ELPRIS OG DE INDGÅENDE DELKOMPONENTER Kilde: Elpris.dk, Energinet, Skatteministeriet samt Forsyningstilsynets egne beregninger. PRISER PÅ ELPRIS.DK Elpris.dk er en prisguide for forbrugere og små virksomheder og er administreret af Forsyningstilsynet. Den kan anvendes til at sammenligne priser og vilkår på tværs af elhandelsvirksomheder og deres udbudte produkter i hele Danmark. I det følgende angives de gennemsnitlige priser for de produkter, som er opført på Elpris.dk fordelt på kategorierne variable, fastpris, og klimaprodukter. Denne statistik afspejler markedet for skabelonafregnede forbrugere, da elprodukter, der henvender sig til disse forbrugere skal være på Elpris.dk. Der anvendes et simpelt gennemsnit, og der tages således ikke hensyn til den solgte volumen på de enkelte produkter.

6 Side 6/11 FORSYNINGSTILSYNET ELPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2021 De angivne priser er kun den andel af elprisen, som går til elhandelsvirksomheden. Netbetaling, PSO, elafgift og moms er således ikke inkluderet i denne pris. 2 Variable produkter er generelt kendetegnet ved, at elprisen ikke er kendt på forhånd og ændrer sig hver måned, dag eller time. I de fleste tilfælde vil prisen følge engrosprisen på den nordiske elbørs Nord Pool. TABEL 2 VARIABLE PRODUKTER PÅ ELPRIS.DK 3 Øre/kWh Jul-21 Aug-21 Sep kvartal 2021 Vestdanmark, kommerciel el 60,0 65,3 68,2 64,5 Vestdanmark, abonnement 16,2 16,9 17,1 16,8 Østdanmark, kommerciel el 59,3 65,1 68,5 64,3 Østdanmark, abonnement 15,8 16,5 16,8 16,4 Kilde: Elpris.dk og Forsyningstilsynets egne beregninger Note: Abonnement er beregnet på et årligt forbrug på kwh. Der er anvendt et simpelt gennemsnit af alle produkter, som elhandelsvirksomhederne har markeret som variable på Elpris.dk. Både introduktionstilbud og klimaprodukter indgår, og beregningen er dermed den samme som for Produktsortering 1 i den hidtidige elprisstatistik for handelsprodukter. Note 2: De fleste variable produkter angiver prisen for måneden før, dvs. prisen i f.eks. maj, er den pris, som skulle betales for produktet i april. Note 3: En del elhandelsvirksomheder har angivet 3 måneders kvartalsprodukter som variable, og en del har angivet dem som fastprisprodukter. Statistikken er udarbejdet på baggrund af data angivet af elhandelsvirksomhederne. Gennemsnitspris og gennemsnitsabonnement for variable produkter for henholdsvis Vest- og Østdanmark kan ses i tabel 2. Den gennemsnitlige pris for produkter med variabel pris er for 3. kvartal 2021 steget fra juli til september. Den største stigning er for kommerciel el (prisen pr. kwh) fra juli til august. Samme udvikling kan iagttages for 3. kvartal 2021 i Østdanmark og Vestdanmark. Også abonnementet er i begge områder vokset i 3. kvartal Den største stigning er fra juli til august. Det ses også, at prisen har været størst i Vestdanmark i juli og august. Fastprisprodukter er generelt kendetegnet ved, at elprisen er kendt på forhånd og fast i en længere periode ad gangen, typisk 6 eller 12 måneder. Derved fastsættes priserne forskelligt fra de variable produkter, hvilket kan afspejle sig i prisudviklingen. Gennemsnitspris og gennemsnitsabonnement for fastprisprodukter for henholdsvis Vest- og Østdanmark kan ses i tabel 3. Prisen pr. kwh har generelt været stigende i alle månederne af 3. kvartal I kvartalets sidste måned stiger priserne fortsat. Derved ender gennemsnitsprisen for 3.kvartal 2021 med at være højere end 2. kvartal Den 2 Tabel 2, 3 og 4 svarer til produktsortering 1,2 og 4 i den tidligere udgivelse Elprisstatistik for handelsprodukter.

7 FORSYNINGSTILSYNET ELPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2021 Side 7/11 største stigning i prisen pr. kwh var fra august til september. Prisen på abonnementet har vokset i begge områder, hvor den største stigning var fra juli til august. Prisen er største i Østdanmark for hele perioden. TABEL 3 FASTPRISPRODUTER PÅ ELPRIS.DK Øre/kWh Jul-21 Aug-21 Sep kvartal 2021 Vestdanmark, kommerciel el 40,1 41,5 46,5 42,7 Vestdanmark, abonnement 18,8 20,4 20,9 20,1 Østdanmark, kommerciel el 40,6 42,0 47,3 43,3 Østdanmark, abonnement 18,5 20,1 20,7 19,8 Kilde: Elpris.dk og Forsyningstilsynets egne beregninger Note: Abonnement er delt ud på et årligt forbrug på kwh. Der er anvendt et simpelt gennemsnit af alle produkter, som elhandelsvirksomhederne har markeret som variable på Elpris.dk. Både introduktionstilbud og klimaprodukter indgår, og beregningen er dermed den samme som for Produktsortering 1 i den hidtidige elprisstatistik for handelsprodukter. Note 2: En del elhandelsvirksomheder har angivet 3 måneders kvartalsprodukter som variable, og en del har angivet dem som fastprisprodukter. Statistikken er udarbejdet på baggrund af data angivet af elhandelsvirksomhederne. Der kan købes mange forskellige typer af klimaprodukter. F.eks. er der klimaprodukter, hvor elhandelsvirksomheden forpligter sig til, at strømmen kommer fra vedvarende energikilder og klimaprodukter med støtte til CO2-reducerende tiltag. Klimaprodukter kan indkøbes både som et variabelt produkt og et fastprisprodukt. Det fremgår af tabel 4, at prisen pr. kwh for klimaprodukter i Vestdanmark overordnet set har været stigende i 3.kvartal Ligeledes er prisen for abonnement steget i perioden. Abonnement er steget i forhold til 2.kvartal Den kommercielle el er steget mere end prisen på abonnementet. Den samlede pris for klimaprodukter er samlet set steget fra 2.kvartal 2021 til 3.kvartal I forhold til stigninger og fald ses nogenlunde samme tendens i Øst- og Vestdanmark. Prisen for abonnement ligger lavere i Østdanmark and Vestdanmark, mens prisen pr. kwh kun er højere i Østdanmark i september. TABEL 4 ALLE KLIMAPRODUKTER Øre/kWh Jul-21 Aug-21 Sep kvartal 2021 Vestdanmark, kommerciel el 51,5 54,2 57,2 54,3 Vestdanmark, abonnement 17,6 18,6 18,6 18,3 Østdanmark, kommerciel el 50,7 53,9 57,7 54,1 Østdanmark, abonnement 16,8 17,8 17,9 17,5

8 Side 8/11 FORSYNINGSTILSYNET ELPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2021 Kilde: Elpris.dk og Forsyningstilsynets egne beregninger Note: Abonnement er delt ud på et årligt forbrug på kwh. Der er anvendt et simpelt gennemsnit af alle produkter, som elhandelsvirksomhederne har markeret som variable på Elpris.dk. Både introduktionstilbud og klimaprodukter indgår, og beregningen er dermed den samme som for Produktsortering 1 i den hidtidige elprisstatistik for handelsprodukter. Udviklingen i priserne på Elpris.dk i perioden fra 1. september 2016 til og med september 2021 fremgår af figur 3. Efter en initial stigning i detailpriserne i januar måned 2021 i forhold til måneden før, steg priserne overordnet betragtet i midten af 1. kvartal for derefter at falde, eller for fastpris produkter at stige en smule, hen mod årets afslutning. I 2.kvartal 2021 stiger priserne for alle typer af produkter for hver af månederne og i 3.kvartal ses en endnu større for alle typer af produkter. Stigningen er størst for klimaprodukter og variabel pris produkter. Det kan skyldes at disse i højere grad afspejler udviklingen på engrosmarkedet. Udviklingen på detailområdet reflekterer i et vist omfang engrosmarkedet, hvor priserne over sommeren igen er begyndt at vokse frem til september Siden er engrospriserne igen aftaget i oktober måned, hvorefter de hen mod slutningen af året 2020 og starten af året 2021 igen er vokset bortset fra marts. Herefter stiger engrosprisen for månederne i 2. kvartal 2021 og endnu mere for månederne i 3.kvartal. Dette har på forskellig vis afspejlet sig i detailpriserne på el. FIGUR 3 UDVIKLINGEN I PRISEN FOR PRODUKTKATEGORIER, ELPRIS.DK Kilde: Elpris.dk og egne beregninger Note: Energidelen inklusive abonnement fordelt på kwh. Der er anvendt et volumenvægtet gennemsnit mellem tallene for Øst- og Vestdanmark fra tabel 2,3 og 4.

9 FORSYNINGSTILSYNET ELPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2021 Side 9/11 Ved spørgsmål og kommentarer vedrørende elprisstatistikken kan der rettes henvendelse til Forsyningstilsynet.

10 Side 10/11 FORSYNINGSTILSYNET ELPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2021 BILAG 1: METODE FOR ELPRISSTATISTIKKEN Elprisen er opdelt i en række delkomponenter. Delkomponenterne kommerciel el og abonnement, som er betaling til elhandelsvirksomheden, baseres på de 30 mest solgte produkter i Danmark. Disse produkter udgør samlet set omtrent 72 pct. af salget til kunder med et årligt forbrug under kwh. De 30 produkter vægtes med volumen solgt igennem hele En større ændring kan f.eks. være ophør af et produkt, hvor kunderne flyttes til et andet produkt. Det nye produkt anvendes i dette tilfælde i elprisstatistikken og vægtes med den volumen det tidligere produkt havde samt evt. volumen det nye produkt havde før tilgangen af kunder. Det er Forsyningstilsynets vurdering, at det volumenvægtede gennemsnit af priserne for de 30 mest solgte produkter giver et tilfredsstillende udtryk for elprisen på markedet. Elprisstatistikkens delkomponenter nettariffer og netabonnement, som er betaling til den lokale netvirksomhed, baseres på udtræk fra Energinets database: DataHub. Der foretages således hver måned et udtræk af de nettariffer og netabonnementer, der faktureres i hvert enkelt netområde. Nettarif og netabonnement er vægtet med volumen i de enkelte netområder for hele Det årlige abonnement er divideret med det årlige forbrug på kwh for at kunne opgøre abonnementet i øre pr. kwh. Dette er gjort for både abonnementet til elhandelsvirksomheden og netvirksomheden (netabonnementet). Det faktiske årlige forbrug for en husstand eller lille virksomhed vil afvige fra de kwh, alt efter hvilken type husstand og virksomhed der er tale om. For private forbrugere kan hjemmesiden anvendes til at få en forståelse for det gennemsnitlige forbrug for forskellige typer af husstande. F.eks. udgør det gennemsnitlige årlige forbrug for en 4-personers familie (2 voksne og 2 børn) i et parcelhus (ca. 150 m2) omtrent kwh. For én person i en 80 m2 lejlighed udgør det forventede årlige forbrug omtrent kwh. PSO, elafgifter og momsandelen er ens over hele Danmark. De gældende satser kan findes på henholdsvis Energinets hjemmeside og Skatteministeriets hjemmeside. Metodemæssig sammenligning med andre opgørelser af elprisen Elprisstatistikken afviger metodemæssigt fra den tidligere elprisstatistik, hvor der blev taget udgangspunkt i ét produkt i hvert netområde, som enten var et forsyningspligtprodukt eller et produkt med kunder overført fra et forsyningspligtprodukt. Disse produkter blev vægtet med den samlede volumen i netområdet. Elprisstatistikken afviger desuden metodemæssigt fra den tidligere elprisstatistik, hvor nettariffer og netabonnement blev indsamlet manuelt fra netselskaberne én gang årligt, og derefter fremskrevet månedligt med manuel indberetning fra de 34 største netselskaber.

11 FORSYNINGSTILSYNET ELPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2021 Side 11/11 Elprisstatistikken afviger metodemæssigt fra Forsyningstilsynets årlige prisundersøgelse, hvor samtlige mere end 150 produkter på markedet er anvendt til at beregne en gennemsnitspris. En anden forskel er, at der i prisundersøgelsen korrigeres for, at priser på spotprodukter opgøres en måned forskudt. Dette korrigeres ikke i Elprisstatistikken. Årsagen er, at Danmarks Statistik skal have elprisstatistikken før månedens pris er kendt for alle spotprodukterne. På det tidspunkt beregningerne foretages, er det dermed ikke muligt at korrigere prisen.

Elprisstatistik 3. kvartal 2018

Elprisstatistik 3. kvartal 2018 Elprisstatistik 3. kvartal 2018 DEN 9. OKTOBER 2018 FORSYNINGSTILSYNET Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. 4171 5400 post@forsyningstilsynet.dk www.forsyningstilsynet.dk Side 2/10 FORSYNINGSTILSYNET

Læs mere

Elprisstatistik 1. kvartal 2019

Elprisstatistik 1. kvartal 2019 Elprisstatistik 1. kvartal 2019 DEN 16. APRIL 2019 FORSYNINGSTILSYNET Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. 4171 5400 post@forsyningstilsynet.dk www.forsyningstilsynet.dk Side 2/10 FORSYNINGSTILSYNET ELPRISSTATISTIK

Læs mere

13. JULI 2018 ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2018

13. JULI 2018 ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2018 13. JULI 2018 ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2018 Side 2/9 FORSYNINGSTILSYNET ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2018 DEN NYE ELPRISSTATISTIK Elprisstatistikken angiver den gennemsnitlige elpris for husholdninger

Læs mere

5. APRIL 2018 ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2018

5. APRIL 2018 ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2018 5. APRIL 2018 ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2018 Side 2/9 ENERGITILSYNET ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2018 DEN NYE ELPRISSTATISTIK Elprisstatistikken angiver den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt

Læs mere

17. OKTOBER 2016 ELPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2016

17. OKTOBER 2016 ELPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2016 17. OKTOBER 2016 ELPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2016 Side 2/9 ENERGITILSYNET ELPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2016 DEN NYE ELPRISSTATISTIK Elprisstatistikken angiver den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt

Læs mere

27. APRIL 2017 ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2017

27. APRIL 2017 ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2017 27. APRIL 2017 ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2017 Side 2/9 ENERGITILSYNET ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2017 DEN NYE ELPRISSTATISTIK Elprisstatistikken angiver den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt

Læs mere

10. JANUAR 2018 ELPRISSTATISTIK 4. KVARTAL 2017

10. JANUAR 2018 ELPRISSTATISTIK 4. KVARTAL 2017 10. JANUAR 2018 ELPRISSTATISTIK 4. KVARTAL 2017 Side 2/9 ENERGITILSYNET ELPRISSTATISTIK 4. KVARTAL 2017 DEN NYE ELPRISSTATISTIK Elprisstatistikken angiver den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt

Læs mere

10. AUGUST 2016 ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016

10. AUGUST 2016 ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016 10. AUGUST 2016 ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016 Side 2/9 ENERGITILSYNET ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016 DEN NYE ELPRISSTATISTIK Elprisstatistikken angiver den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt

Læs mere

KUNDERNE OG ELPRISEN I 2015

KUNDERNE OG ELPRISEN I 2015 KUNDERNE OG ELPRISEN I 2015 Energiforum 26. maj 2016 Kontorchef, Mads Lyndrup Engros & Transmission, Energitilsynet 1 Baggrund for prisundersøgelsen Udvikling på el-detailmarkedet Tilbagefaldsproduktet

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2014

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2014 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 14 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

Elprisstatistik 1. kvartal 2012

Elprisstatistik 1. kvartal 2012 Elprisstatistik 1. kvartal 212 Indledning Formålet med elprisstatistikken er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og store. Der kan være lokale prisforskelle, der afviger fra

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2015

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2015 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2015 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

PRISSTATISTIK FOR FORSY- NINGSPLIGTPRODUKTER

PRISSTATISTIK FOR FORSY- NINGSPLIGTPRODUKTER 1. KVARTAL 216 PRISSTATISTIK FOR FORSY- NINGSPLIGTPRODUKTER Side 1/8 ENERGITILSYNET PRISSTATISTIK FOR FORSYNINGSPLIGTPRODUKTER INDLEDNING Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2013

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2013 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2013 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

Elprisstatistik 2. kvartal 2012

Elprisstatistik 2. kvartal 2012 Elprisstatistik 2. kvartal 2012 Indledning Formålet med elprisstatistikken er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og store virksomheder. Der kan være lokale prisforskelle,

Læs mere

Hvad kostede strømmen i 2016? Prisundersøgelse af elprodukter til private og mindre virksomheder

Hvad kostede strømmen i 2016? Prisundersøgelse af elprodukter til private og mindre virksomheder Hvad kostede strømmen i 2016? Prisundersøgelse af elprodukter til private og mindre virksomheder 2 INDHOLD RAPPORT, ENERGITILSYNET JUNI 2017 HVAD KOSTEDE STRØMMEN I 2016? 3 Indhold Hovedkonklusioner og

Læs mere

Hvad kostede strømmen i 2016? Prisundersøgelse af elpodukter til private og mindre virksomheder

Hvad kostede strømmen i 2016? Prisundersøgelse af elpodukter til private og mindre virksomheder Hvad kostede strømmen i 2016? Prisundersøgelse af elpodukter til private og mindre virksomheder 2 INDHOLD RAPPORT, ENERGITILSYNET JUNI 2017 HVAD KOSTEDE STRØMMEN I 2016? 3 Indhold Hovedkonklusioner og

Læs mere

PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED

PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED 1. KVARTAL 2016 PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED Side 1/13 ENERGITILSYNET PRISSTATISTIK FOR ELHANDELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED Obs: 1. kvartal 2016 er sidste gang elprisstatistikken

Læs mere

Hvad kostede strømmen i 2016? Prisundersøgelse af elprodukter til private og mindre virksomheder

Hvad kostede strømmen i 2016? Prisundersøgelse af elprodukter til private og mindre virksomheder Hvad kostede strømmen i 2016? Prisundersøgelse af elprodukter til private og mindre virksomheder 2. udgave, november 2017 2 INDHOLD RAPPORT, ENERGITILSYNET NOVEMBER 2017 HVAD KOSTEDE STRØMMEN I 2016? 3

Læs mere

Elprisstatistik juli 2007

Elprisstatistik juli 2007 ENERGITILSYNET Elprisstatistik i 27 Elprisstatistikken er revideret med virkning fra 1. januar 27. Som følge af ændret statistikgrundlag kan elprisstatistikker opgjort efter 1. januar 27 ikke umiddelbart

Læs mere

Hvad kostede strømmen i 2017? Prisundersøgelse af elprodukter til private og mindre virksomheder

Hvad kostede strømmen i 2017? Prisundersøgelse af elprodukter til private og mindre virksomheder Hvad kostede strømmen i 2017? Prisundersøgelse af elprodukter til private og mindre virksomheder Maj 2018 2 INDHOLD RAPPORT, ENERGITILSYNET MAJ 2018 HVAD KOSTEDE STRØMMEN I 2017? 3 Indhold 1. Hovedkonklusioner

Læs mere

Hvad kostede strømmen i 2015? Prisundersøgelse af el til private og mindre virksomheder

Hvad kostede strømmen i 2015? Prisundersøgelse af el til private og mindre virksomheder Hvad kostede strømmen i 2015? Prisundersøgelse af el til private og mindre virksomheder 2 INDHOLD RAPPORT, ENERGITILSYNET AUGUST 2016 HVAD KOSTEDE STRØMMEN I 2015? 3 Indhold Hovedkonklusioner 4 Baggrund

Læs mere

FASTSÆTTELSE AF PRIS PÅ KONKURS- PRODUKTET FOR 2018 (TILLÆG TIL SPOT- PRISEN)

FASTSÆTTELSE AF PRIS PÅ KONKURS- PRODUKTET FOR 2018 (TILLÆG TIL SPOT- PRISEN) FASTSÆTTELSE AF PRIS PÅ KONKURS- PRODUKTET FOR 2018 (TILLÆG TIL SPOT- PRISEN) 23. november 2017 Engros & Transmission 17/13546 Tobias Ladegaard Hensch AFGØRELSE 1. Sekretariatet for Energitilsynet har

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 Kommerciel el (fpligt) 38,43 38,43 38,43

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris4000 Side 1 af 12

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris4000 Side 1 af 12 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-14 feb-14 mar-14 Kommerciel el (fpligt) 36,68 36,68 36,68 Abonnement (fpligt) 2,77 2,77 2,77 Nettarif lokal

Læs mere

1-2,5 MWh/år 2 MWh/år 2,5-5 MWh/år 4 MWh/år 5-15 MWh/år 15 MWh/år (elvarmekunde)

1-2,5 MWh/år 2 MWh/år 2,5-5 MWh/år 4 MWh/år 5-15 MWh/år 15 MWh/år (elvarmekunde) Elprisstatistikken er en månedlig opgørelse af elpriserne for en række kundetyper. Herudover er det hensigten at kunne præsentere en samlet elpris pr. 1. januar og 1. juli med henblik på at kunne efterkomme

Læs mere

NOTAT 30. juni Klima og energiøkonomi. Side 1

NOTAT 30. juni Klima og energiøkonomi. Side 1 NOTAT 30. juni 2015 Klima og energiøkonomi. Forbedring af den nationale elprisstatistik for erhverv Energistyrelsen har i samarbejde med Dansk Energi, Dansk Industri og Danmarks Statistik udført et pilotprojekt

Læs mere

FASTSÆTTELSE AF TILLÆG TIL SPOT- PRISEN FOR KONKURSRAMTE KUNDER 2017

FASTSÆTTELSE AF TILLÆG TIL SPOT- PRISEN FOR KONKURSRAMTE KUNDER 2017 FASTSÆTTELSE AF TILLÆG TIL SPOT- PRISEN FOR KONKURSRAMTE KUNDER 2017 29. november 2016 Engros & Transmission 16/10983 Mikkel Hoffmann Bjarrum SAGSFREMSTILLING 1. Sekretariatet for Energitilsynet (SET)

Læs mere

Metodebeskrivelse for elprisstatistik udarbejdet efter 1. januar 2007

Metodebeskrivelse for elprisstatistik udarbejdet efter 1. januar 2007 Metodebeskrivelse for elprisstatistik udarbejdet efter 1. januar 07 Elprisstatistikken er en månedlig opgørelse af elpriserne for en række kundetyper. Herudover er det hensigten at kunne præsentere en

Læs mere

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 1. kvartal 2014

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 1. kvartal 2014 11. april 2014 Sag 14/03001 / LVM Deres ref. Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked 1. kvartal 2014 Siden markedsåbningen i 2003 har forbrugerne frit kunne vælge elleverandør. For

Læs mere

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 4. kvartal 2014

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 4. kvartal 2014 7. januar 2015 Sag 14/03001 / LVM Deres ref. Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsensvej 35 2500 Valby Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked 4. kvartal 2014 tlf. 41 71 54

Læs mere

Elprisstatistik 4. kvartal 2011

Elprisstatistik 4. kvartal 2011 Elprisstatistik 4. kvartal 211 Indledning Formålet med elprisstatistikken er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og store. Der kan være lokale prisforskelle, der afviger fra

Læs mere

Undersøgelse af produktfordeling på det danske detailmarked for el

Undersøgelse af produktfordeling på det danske detailmarked for el 15. oktober 2014 Engros 14/04339 LVM/MDP Undersøgelse af produktfordeling på det danske detailmarked for el Sekretariatet for Energitilsynet har gennemført en undersøgelse af fordelingen af kunder og volumen

Læs mere

NATURGASPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2018

NATURGASPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2018 NATURGASPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2018 20. august 2018 Engros & Transmission INTRODUKTION Naturgasstatistikken udkommer hvert kvartal og indeholder en gennemsnitspris på naturgas for husholdningskunder

Læs mere

UNDERSØGELSE AF PRODUKTFORDELING PÅ DET DANSKE DETAILMARKED FOR EL

UNDERSØGELSE AF PRODUKTFORDELING PÅ DET DANSKE DETAILMARKED FOR EL PUNKT 7 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 19. MAJ 2015 UNDERSØGELSE AF PRODUKTFORDELING PÅ DET DANSKE DETAILMARKED FOR EL 14. april 2015 Engros & Transmission 15/01560 LVM RESUMÉ Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

1 2-9 Produktsorteringer. Oversigt over de produktsorteringer, som er grundlaget for estimationen af den toårige

1 2-9 Produktsorteringer. Oversigt over de produktsorteringer, som er grundlaget for estimationen af den toårige ENERGITILSYNET Bilag til punkt XX Energitilsynets møde den 26. november 2013 02/10/2013 ENGROS 13/08889 /LVM Bilagsoversigt ENERGITILSYNET Bilag Bilagsside nr. 1 2-9 Produktsorteringer. Oversigt over de

Læs mere

Elprisstatistik andet halvår 2018

Elprisstatistik andet halvår 2018 Notat Kontor/afdeling Enhed for Systemanalyse Dato 29-3- 19 J nr. Elprisstatistik andet halvår 18 Erhverv I dette notat gives en kort beskrivelse af Energistyrelsens elprisstatistik for erhvervskunder

Læs mere

HØRINGSUDKAST TIL FASTSÆTTELSE AF TILLÆG TIL SPOTPRISEN FOR KONKURS- RAMTE KUNDER 2016

HØRINGSUDKAST TIL FASTSÆTTELSE AF TILLÆG TIL SPOTPRISEN FOR KONKURS- RAMTE KUNDER 2016 PUNKT [X] ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. FEBRUAR 2016 HØRINGSUDKAST TIL FASTSÆTTELSE AF TILLÆG TIL SPOTPRISEN FOR KONKURS- RAMTE KUNDER 2016 11. januar 2016 Engros & Transmission /10917 SLRS RESUMÉ 1. Denne

Læs mere

Elprisstatistik andet halvår 2017 Erhverv

Elprisstatistik andet halvår 2017 Erhverv Notat Kontor/afdeling Enhed for Systemanalyse Dato 24. april 218 J nr. 218-xx Elprisstatistik andet halvår 217 Erhverv I dette notat gives en kort beskrivelse af Energistyrelsens elprisstatistik for erhvervskunder

Læs mere

N O T AT 26. februar 2015

N O T AT 26. februar 2015 N O T AT 26. februar 2015 Klima og energiøkonomi. Forbedring af den nationale elprisstatistik for erhverv Energistyrelsen har i samarbejde med Dansk Energi, Dansk Industri og Danmarks Statistik udført

Læs mere

NATURGASPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2019

NATURGASPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2019 NATURGASPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2019 15. maj 2019 Center for detail, energibesparelser og markedsmæssighed, DEMA Heli@forsyningstilsynet.dk INTRODUKTION Naturgasstatistikken udkommer hvert kvartal og

Læs mere

NATURGASPRISSTATISTIK 4. KVARTAL 2018

NATURGASPRISSTATISTIK 4. KVARTAL 2018 NATURGASPRISSTATISTIK 4. KVARTAL 2018 25. januar 2019 Center for energibesparelse Heli@forsyningstilsynet.dk INTRODUKTION Naturgasstatistikken udkommer hvert kvartal og indeholder en gennemsnitspris på

Læs mere

NATURGASPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2018

NATURGASPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2018 NATURGASPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2018 29. oktober 2018 Engros & Transmission INTRODUKTION Naturgasstatistikken udkommer hvert kvartal og indeholder en gennemsnitspris på naturgas for husholdningskunder

Læs mere

UDKAST TIL FASTSÆTTELSE AF TIL- LÆG TIL SPOTPRISEN FOR KONKURS- RAMTE KUNDER 2017

UDKAST TIL FASTSÆTTELSE AF TIL- LÆG TIL SPOTPRISEN FOR KONKURS- RAMTE KUNDER 2017 UDKAST TIL FASTSÆTTELSE AF TIL- LÆG TIL SPOTPRISEN FOR KONKURS- RAMTE KUNDER 2017 11. november 2016 Engros & Transmission 16/10983 Mikkel Hoffmann Bjarrum SAGSFREMSTILLING 1. Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Elprisstatistik første halvår 2018 Erhverv

Elprisstatistik første halvår 2018 Erhverv Notat Kontor/afdeling Enhed for Systemanalyse Dato 16. oktober 218 J nr. Elprisstatistik første halvår 218 Erhverv I dette notat gives en kort beskrivelse af Energistyrelsens elprisstatistik for erhvervskunder

Læs mere

FASTSÆTTELSE AF TILLÆG TIL SPOTPRISEN FOR KONKURSRAMTE KUNDER 2019

FASTSÆTTELSE AF TILLÆG TIL SPOTPRISEN FOR KONKURSRAMTE KUNDER 2019 BILAGSOVERSIGT FORSYNINGSTILSYNET 30. november 2018 Engros & Transmission FASTSÆTTELSE AF TILLÆG TIL SPOTPRISEN FOR KONKURSRAMTE KUNDER 2019 BILAGS NR. SIDE CONTENTS 1. 2-28 Fastsættelse af tillæg til

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2017

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2017 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2017 > > Udvalgte brændsler 2 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Gasprisen 4 > > Eltariffer 5 > > Kvoteprisen 6 Det seneste

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 28 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Produktionen Vindmøllerne

Læs mere

FASTSÆTTELSE AF TILLÆG TIL SPOT- PRISEN FOR KONKURSRAMTE KUNDER 2018

FASTSÆTTELSE AF TILLÆG TIL SPOT- PRISEN FOR KONKURSRAMTE KUNDER 2018 BILAGSOVERSIGT 23. november 2017 Engros & Transmission FASTSÆTTELSE AF TILLÆG TIL SPOT- PRISEN FOR KONKURSRAMTE KUNDER 2018 BILAGS NR. SIDE CONTENTS 1. 2-5 Lovgrundlag 2. 6-32 Fastsættelse af tillæg til

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR SETS TILSYN MED INDBERETNING AF PRISER M.V. PÅ ELPRIS.DK OG VIRKSOMHEDENS HJEMMESIDE

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR SETS TILSYN MED INDBERETNING AF PRISER M.V. PÅ ELPRIS.DK OG VIRKSOMHEDENS HJEMMESIDE 28. marts 2017 Ret & Administration 16/13465 SBCL ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR SETS TILSYN MED INDBERETNING AF PRISER M.V. PÅ ELPRIS.DK OG VIRKSOMHEDENS HJEMMESIDE BAGGRUND 1. Ret og Administration har

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 1. KVARTAL 2017

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 1. KVARTAL 2017 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 1. KVARTAL 2017 > > Udvalgte brændsler 2 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 3 > > Kulprisen 4 Prisen på brændsler har været opadgående de sidste måneder.

Læs mere

Fleksibelt elforbrug eller

Fleksibelt elforbrug eller Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 189 Offentligt Anders Stouge krise på Anders Stouge Ast@di.dk Hvorfor det?? Hvis der ikke gøres noget, skaber den ustyrlige og stigende andel af vedvarende

Læs mere

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 16. december 2014 Udarbejdet af: Nina Detlefsen & Jesper Koch Kontrolleret af: Kim Clausen Beskrivelse: Denne

Læs mere

Elforsyningens nettariffer & priser

Elforsyningens nettariffer & priser Elforsyningens nettariffer & priser Pr. 1. januar 2018 Marts 2018 Elforsyningens nettariffer & priser pr. 1. januar 2018 Marts 2018 ISSN 0909-0762 Grafisk design og produktion: Dedicated PrePress ApS,

Læs mere

PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED

PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED 3. KVARTAL 2015 PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED Side 1/12 ENERGITILSYNET PRISSTATISTIK FOR ELHANDELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED RESUMÉ Siden markedsåbningen i 2003 har forbrugerne

Læs mere

RAPPORT, SEPTEMBER 2017

RAPPORT, SEPTEMBER 2017 RAPPORT, SEPTEMBER 2017 PRODUKTFORDELINGEN PÅ DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS I 2016 Side 2/6 ENERGITILSYNET PRODUKTFORDELINGEN PÅ DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS I 2016 INDHOLD RESUMÉ... 3 PRODUKTFORDELINGEN

Læs mere

November 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD

November 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD November 2014 Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

UDKAST TIL AFGØRELSE OM FASTSÆTTELSE AF MARK UP PÅ FORSYNINGSPLIGTIGE ELPRODUKTER FOR PERIODEN

UDKAST TIL AFGØRELSE OM FASTSÆTTELSE AF MARK UP PÅ FORSYNINGSPLIGTIGE ELPRODUKTER FOR PERIODEN PUNKT [X] ENERGITILSYNETS MØDE DEN 24. NOVEMBER 2015 UDKAST TIL AFGØRELSE OM FASTSÆTTELSE AF MARK UP PÅ FORSYNINGSPLIGTIGE ELPRODUKTER FOR PERIODEN 2016-2017 1. september 2015 Engros & Transmission RESUMÉ

Læs mere

Notat om underkompensation i forbindelse med 10 øres pristillægget

Notat om underkompensation i forbindelse med 10 øres pristillægget Danmarks Vindmølleforening, 29. marts 2011 Notat om underkompensation i forbindelse med 10 øres pristillægget Baggrund og lovgivning Landbaserede vindmøller som er mellem 10 og 20 år gamle og som har opbrugt

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2016

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2016 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2016 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Kulprisen 3 > > Gasprisen 4 > > Eltariffer 5 > > Kvoteprisen 6 Prisen på energi har trukket i

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 2. KVARTAL 2016

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 2. KVARTAL 2016 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 2. KVARTAL 2016 > > Elprisen 2 > > Gasprisen 2 > > Olieprisen 3 > > Kulprisen 3 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Efter længere tids nedafgående

Læs mere

Produktfordelingen på det danske detailmarked for naturgas i 2017

Produktfordelingen på det danske detailmarked for naturgas i 2017 Produktfordelingen på det danske detailmarked for naturgas i 2017 ANALYSE DEN 28. NOVEMBER 2018 FORSYNINGSTILSYNET Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. 4171 5400 post@forsyningstilsynet.dk www.forsyningstilsynet.dk

Læs mere

RAPPORT EFTERSPØRGSLEN PÅ DET DAN- SKE DETAILMARKED FOR NA- TURGAS FORDELT PÅ PRODUKT- TYPER

RAPPORT EFTERSPØRGSLEN PÅ DET DAN- SKE DETAILMARKED FOR NA- TURGAS FORDELT PÅ PRODUKT- TYPER RAPPORT EFTERSPØRGSLEN PÅ DET DAN- SKE DETAILMARKED FOR NA- TURGAS FORDELT PÅ PRODUKT- TYPER 2012-2014 Side 1/7 ENERGITILSYNET EFTERSPØRGSLEN PÅ DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS FORDELT PÅ INDHOLD

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2016

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2016 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2016 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Kulprisen 3 > > Gasprisen 4 > > Eltariffer 5 Prisen på energi har været opadgående de sidste måneder.

Læs mere

PRISSTATISTIK FOR FORSY- NINGSPLIGTPRODUKTER

PRISSTATISTIK FOR FORSY- NINGSPLIGTPRODUKTER 2. KVARTAL 215 PRISSTATISTIK FOR FORSY- NINGSPLIGTPRODUKTER Side 1/9 ENERGITILSYNET PRISSTATISTIK FOR FORSYNINGSPLIGTPRODUKTER INDLEDNING Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er

Læs mere

Flexafregning for årsnettoafregnede egenproducenter 6. september 2018

Flexafregning for årsnettoafregnede egenproducenter 6. september 2018 Flexafregning for årsnettoafregnede egenproducenter 6. september 2018 Årsnettoafregnede egenproducenter skal fremover flexafregnes, skriver Energistyrelsen i en pressemeddelelse udsendt den 19. juni 2018.

Læs mere

Afregning for individuelle solcelleanlæg

Afregning for individuelle solcelleanlæg Afregning for individuelle solcelleanlæg Solceller kan blive en god forretning igen for husholdninger Den høje elafgift gør solceller til en god forretning. Det var tilfældet i 2012, da husholdningerne

Læs mere

PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED

PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED 4. KVARTAL 2015 PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED Side 1/12 ENERGITILSYNET PRISSTATISTIK FOR ELHANDELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED RESUMÉ Siden markedsåbningen i 2003 har forbrugerne

Læs mere

Opkrævning for solcellekunder

Opkrævning for solcellekunder side 1 / 5 Opkrævning for solcellekunder Vi skal som elhandelsselskab opkræve betaling for alt det, der omhandler køb og levering af strøm til din adresse. Vi opkræver derfor også betaling på vegne af

Læs mere

BILAG TIL HØRINGSUDKAST TIL MARK UP AFGØRELSE 2016-2017

BILAG TIL HØRINGSUDKAST TIL MARK UP AFGØRELSE 2016-2017 BILAGSOVERSIGT ENERGITILSYNETS MØDE DEN 24. NOVEMBER 2015 BILAG TIL HØRINGSUDKAST TIL MARK UP AFGØRELSE 2016-2017 1. september 2015 Engros & Transmission BILAGS NR. SIDE INDHOLD 1. 2-9 Metodebeskrivelse

Læs mere

FASTSÆTTELSE AF PRIS PÅ KON- KURS PRODUKTET FOR 2019 (TIL- LÆG TIL SPOT- PRISEN)

FASTSÆTTELSE AF PRIS PÅ KON- KURS PRODUKTET FOR 2019 (TIL- LÆG TIL SPOT- PRISEN) FASTSÆTTELSE AF PRIS PÅ KON- KURS PRODUKTET FOR 2019 (TIL- LÆG TIL SPOT- PRISEN) 30. november 2018 Engros & Transmission Journal Nummer: 17/13546 HELI AFGØRELSE Forsyningstilsynet (FSTS) har på baggrund

Læs mere

RAPPORT, MARTS 2016 UNDERSØGELSE AF PRODUKT- FORDELINGEN FOR DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS

RAPPORT, MARTS 2016 UNDERSØGELSE AF PRODUKT- FORDELINGEN FOR DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS RAPPORT, MARTS 2016 UNDERSØGELSE AF PRODUKT- FORDELINGEN FOR DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS 2012-2015 Side 2/8 INDHOLD RESUMÉ... 3 PRODUKTER PÅ DET DANSKE DETAILMARKED FOR GAS... 3 FORSYNINGSPLIGTPRODUKTER...

Læs mere

BILAG TIL MARK UP AFGØRELSE 2016-2017

BILAG TIL MARK UP AFGØRELSE 2016-2017 PUNKT 4 BILAGSOVERSIGT FORMANDSAFGØRELSE DEN 26. NOVEMBER 2015 BILAG TIL MARK UP AFGØRELSE 2016-2017 26. november 2015 Engros & Transmission 15/06166 SLRS BILAGS NR. SIDE INDHOLD 1. 2-9 Metodebeskrivelse

Læs mere

Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el. 4. kvartal 2013

Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el. 4. kvartal 2013 Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el 4. kvartal 2013 23. januar 2014 Sag Deres ref. LVM Formålet med lovgivningen er at undgå, at såkaldt passive forbrugere betaler en højere pris for tilbagefaldsproduktet

Læs mere

Baggrundsnotat. Udviklingen i elpriser for erhverv og husholdninger. Hovedkonklusioner

Baggrundsnotat. Udviklingen i elpriser for erhverv og husholdninger. Hovedkonklusioner 18. april 216 Baggrundsnotat Udviklingen i elpriser for erhverv og husholdninger Nedenfor gennemgås udviklingen i de danske elpriser for husholdninger og virksomheder opgjort på forbrugsstørrelser både

Læs mere

Fjernvarmeprisen November 2017

Fjernvarmeprisen November 2017 Fjernvarmeprisen 217 November 217 Konklusion Fjernvarmeprisen for et standardhus på 13 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år er faldet en smule i 217 i forhold til 216. Fjernvarmeprisen er 12.732 kr./år

Læs mere

Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el. 3. kvartal 2014

Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el. 3. kvartal 2014 Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el 3. kvartal 2014 09. oktober 2014 Sag Deres ref. LVM Formålet med lovgivningen er at undgå, at såkaldt passive forbrugere betaler en højere pris for tilbagefaldsproduktet

Læs mere

December 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD

December 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD December 2014 Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015

Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015 Punkt 4 Energitilsynets møde den 26. november 2013 Dato: 26. november 2013 Sag: 13/08889 Afd.: E&T Sagsbehandler: LVM Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015 Sekretariatet

Læs mere

Elforsyningens tariffer & elpriser

Elforsyningens tariffer & elpriser Elforsyningens tariffer & elpriser Pr. 1. januar 2015 April 2015 Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar 2015 April 2015 ISSN 0909-0762 Grafisk design og produktion: Dedicated PrePress ApS, Virum

Læs mere

Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el. 1. kvartal 2014

Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el. 1. kvartal 2014 Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el 1. kvartal 2014 11. april 2014 Sag Deres ref. LVM Formålet med lovgivningen er at undgå, at såkaldt passive forbrugere betaler en højere pris for tilbagefaldsproduktet

Læs mere

E-handlen godt fra start i 2016

E-handlen godt fra start i 2016 1. KVARTAL APRIL 2016 E-handlen godt fra start i 2016 AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, MA, CAND.SCIENT.POL OG CHEFKONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND. SCIENT. POL. E-handlen med dankort lagde stærkt

Læs mere

Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el. 2. kvartal 2014

Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el. 2. kvartal 2014 Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el 2. kvartal 2014 4. august 2014 Sag Deres ref. LVM Formålet med lovgivningen er at undgå, at såkaldt passive forbrugere betaler en højere pris for tilbagefaldsproduktet

Læs mere

Elforsyningens tariffer & elpriser

Elforsyningens tariffer & elpriser Elforsyningens tariffer & elpriser Pr. 1. januar 2014 Marts 2014 Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar 2014 Marts 2014 ISSN 0909-0762 Grafisk design og produktion: Dedicated PrePress ApS, Virum

Læs mere

Høringsnotat vedr. tilføjelse til udkast til Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse"

Høringsnotat vedr. tilføjelse til udkast til Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Til Høringsparterne Høringsnotat vedr. tilføjelse til udkast til Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse" 1. september 2015 HSF/LJD Energinet.dk har i peroden

Læs mere

Brøndby Kommune. Hovedstadens belysningssamarbejde. Hovedstadens Belysningssamarbejde. Udbud af el

Brøndby Kommune. Hovedstadens belysningssamarbejde. Hovedstadens Belysningssamarbejde. Udbud af el Brøndby Kommune Hovedstadens belysningssamarbejde Hovedstadens Belysningssamarbejde Udbud af el 5383not006, Udført:CAT Kontrolleret: KMU, LHI Side 1 INDHOLD 1. Formål... 2 2. Indledning... 2 3. Elprisens

Læs mere

Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne

Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne 1 KAPITEL 1 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i dette bilag uddybet udvalgte beregningerne i rapporten om markedet for el til forbrugerne. Bilaget er

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 3 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Priserne på energimarkederne har

Læs mere

FASTSÆTTELSE AF MARK UP PÅ FORSYNINGSPLIGTIGE ELPRODUKTER FOR PERIODEN

FASTSÆTTELSE AF MARK UP PÅ FORSYNINGSPLIGTIGE ELPRODUKTER FOR PERIODEN PUNKT 4 FORMANDSAGØRELSE DEN 26. NOVEMBER 2015 FASTSÆTTELSE AF MARK UP PÅ FORSYNINGSPLIGTIGE ELPRODUKTER FOR PERIODEN 2016-2017 26. november 2015 Engros & Transmission 15/06166 SLRS RESUMÉ 1. Denne sag

Læs mere

Gasprisstatistik andet halvår 2017 Erhverv og husholdninger

Gasprisstatistik andet halvår 2017 Erhverv og husholdninger Notat Kontor/afdeling Enhed for Systemanalyse Dato 30. april 2018 J nr. xxx Gasprisstatistik andet halvår 2017 Erhverv og husholdninger / I dette notat gives en kort beskrivelse af Energistyrelsens gasprisstatistik

Læs mere

KOPI. Vi er rigtig glade for at kunne sende din opgørelse i en ny udformning. Den har vi udviklet på baggrund af input fra jer kunder.

KOPI. Vi er rigtig glade for at kunne sende din opgørelse i en ny udformning. Den har vi udviklet på baggrund af input fra jer kunder. Side 1 af 7 Emil Sivebæk Nielsen DONG Energy Sales & Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon 72 10 20 30 Mandag-torsdag kl. 8-16 Fredag kl. 8-15 www.dongenergy.dk/kontakt Cvr-nr. 20 21 44 14

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 2. KVARTAL 2017

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 2. KVARTAL 2017 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 2. KVARTAL 2017 > > Udvalgte brændsler 2 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Gasprisen 4 Prisen på energi har været relativt stabil

Læs mere

Årsopgørelse og 1. acontoregning

Årsopgørelse og 1. acontoregning Årsopgørelse og 1. acontoregning Tina Thorborg Sørupvej 40 A, Sørup 3480 Fredensborg Side 1 af 5 DONG Energy Sales & Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon 72 10 20 30 Mandag-torsdag kl. 8-16

Læs mere

Nr. 2 - Januar Detailmarkedsrapport. Dok. 15/

Nr. 2 - Januar Detailmarkedsrapport. Dok. 15/ Nr. 2 - Januar 2016 Detailmarkedsrapport 05-02-2016 Dok. 15/12493-5 1. Introduktion Indhold Energinet.dk ejer og driver den danske DataHub landets centrale register over danskernes elforbrug og aktiviteterne

Læs mere

Nets. Vi er rigtig glade for at kunne sende din opgørelse i en ny udformning. Den har vi udviklet på baggrund af input fra jer kunder.

Nets. Vi er rigtig glade for at kunne sende din opgørelse i en ny udformning. Den har vi udviklet på baggrund af input fra jer kunder. Side 1 af 7 Andreas Schou Andersen DONG Energy Sales & Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon 72 10 20 30 Mandag-torsdag kl. 8-16 Fredag kl. 8-15 www.dongenergy.dk/kontakt Cvr-nr. 20 21 44

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 1. KVARTAL 2016

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 1. KVARTAL 2016 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 1. KVARTAL 2016 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Kulprisen 3 > > Gasprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Der har overordnet set været en

Læs mere

KOPI. Vi er rigtig glade for at kunne sende din opgørelse i en ny udformning. Den har vi udviklet på baggrund af input fra jer kunder.

KOPI. Vi er rigtig glade for at kunne sende din opgørelse i en ny udformning. Den har vi udviklet på baggrund af input fra jer kunder. Side 1 af 7 Stefan Mark Christensen Store Strandstræde 11, 2 TV DONG Energy Sales & Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon 72 10 20 30 Mandag-torsdag kl. 8-16 Fredag kl. 8-15 www.dongenergy.dk/kontakt

Læs mere

KOPI. Vi er rigtig glade for at kunne sende din opgørelse i en ny udformning. Den har vi udviklet på baggrund af input fra jer kunder.

KOPI. Vi er rigtig glade for at kunne sende din opgørelse i en ny udformning. Den har vi udviklet på baggrund af input fra jer kunder. Side 1 af 7 Morten Vinther Møller Frederiksberg Alle 14, 4. TV DONG Energy Sales & Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon 72 10 20 30 Mandag-torsdag kl. 8-16 Fredag kl. 8-15 www.dongenergy.dk/kontakt

Læs mere

Nets. Vi er rigtig glade for at kunne sende din årsopgørelse i en ny udformning. Den har vi udviklet på baggrund af input fra jer kunder.

Nets. Vi er rigtig glade for at kunne sende din årsopgørelse i en ny udformning. Den har vi udviklet på baggrund af input fra jer kunder. Side 1 af 5 Kasper Christensen Sales & Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon 72 10 20 30 Mandag-torsdag kl. 8-16 Fredag kl. 8-15 www.dongenergy.dk/kontakt Cvr-nr. 20 21 44 14 Kære Kasper

Læs mere