Vejledning om regulering pr. 1. januar 2011 af satser efter lov om social pension m.v.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om regulering pr. 1. januar 2011 af satser efter lov om social pension m.v."

Transkript

1 Udskriftsdato: 22 september 2022 VEJ nr 89 af 02/11/2010 (Historisk) Vejledning om regulering pr 1 januar 2011 af satser efter lov om social pension mv Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin, Pensionsstyrelsen, jnr Senere ændringer til forskriften VEJ nr 84 af 25/10/2011

2 Vejledning om regulering pr 1 januar 2011 af satser efter lov om social pension mv 1 I bilag 1 til denne vejledning oplyses størrelsen pr 1 januar 2011 af satser efter følgende love: 1) Lov om individuel boligstøtte, jf lovbekendtgørelse nr 981 af 1 oktober ) Lov om aktiv socialpolitik, kap 10 a, jf lovbekendtgørelse nr 946 af 1 oktober ) Lov om social pension, jf lovbekendtgørelse nr 1005 af 19 august ) Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv, jf lovbekendtgørelse nr 1006 af 19 august ) Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf lovbekendtgørelse nr 439 af 14 maj 2009 Ved satserne i bilagets tabeller henvises til lovhjemlen og en eventuel bekendtgørelseshjemmel Når der ved en lovhenvisning ikke angives lovens nummer og dato, er der tale om den af de 5 nævnte love, som pågældende tabel angår 2 Satserne i vejledningen gælder for perioden 1 januar - 31 december 2011, medmindre andet er angivet i den enkelte tabel Vejledningen afløser vejledning nr 96 af 18 november 2009 om regulering pr 1 januar 2010 af satser efter lov om social pension mv Pensionsstyrelsen, den 2 november 2010 Jens Brøchner / Bent Nielsen VEJ nr 89 af 02/11/2010 1

3 Bilag 1 Indholdsfortegnelse Lov om individuel boligstøtte TABEL 1: Individuel boligstøtte boligydelse TABEL 2: Individuel boligstøtte boligsikring TABEL 3: Individuel boligstøtte diverse satser Lov om aktiv socialpolitik TABEL 4: Aktiv socialpolitik efterlevelseshjælp Lov om social pension førtidspension TABEL 5: Førtidspension TABEL 6: Førtidspension fradragsbeløb og nedsættelse TABEL 7: Førtidspension bidrag til ATP og SUPP Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv førtidspension før TABEL 8: Førtidspension før pension, invaliditetsydelse, tillæg TABEL 9: Førtidspension før varmetillæg TABEL 10: Førtidspension før bidrag til ATP og SUPP TABEL 11: Førtidspension før fradragsbeløb og nedsættelse Lov om social pension folkepension TABEL 12: Folkepension TABEL 13: Folkepension varmetillæg TABEL 14: Folkepension tillæg efter overgangsbestemmelser TABEL 15: Folkepension fradragsbeløb og nedsættelse TABEL 16: Folkepension opsat pension, middellevetider til beregning af venteprocent Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag TABEL 17: Børnetilskud TABEL 18: Børnebidrag TABEL 1: Individuel boligstøtte boligydelse Sats-tabeller kr årlig 1 Fradragsbeløbet i et barns indkomst (lov 8, stk 4) Formuegrænserne for formuetillæg (lov 8 a, stk 1) - 10 pct af formue over laveste grænse pct af formue over højeste grænse Fradragsbeløb pr kvadratmeter for udgifter til: (lov 10, stk 2) VEJ nr 89 af 02/11/2010 2

4 - varme 75,25 - varmt vand 23,75 - elforbrug 56,75 4 Standardbeløb pr kvadratmeter til: (lov 10, stk 3) - vandafgift 12,50 - vandafledningsafgift 18,25 5 Standardbeløb pr kvadratmeter for vedligeholdelsestillæg (lov 10, stk 4): - ved lejers vedligeholdelsespligt 56,75 - ved lejers delvise vedligeholdelsespligt 28,25 6 Standardbeløb for varmetillæg pr kvadratmeter (lov 10, stk 5) 28,75 7 Maksimumsbeløb for årlig leje (lov 14, stk 1) Standardbeløb for udgifter til drift og vedligeholdelse (lov 17, stk1, nr 4) Tillægget til boligudgiften (lov 21, stk1, 1 pkt) Indkomstgrænse (lov 21, stk 1, 1 pkt) Forøgelsen af indkomstgrænsen for 2-4 barn (lov 21, stk 1, 2 pkt) Mindstebeløb for årlig egenbetaling (lov 21, stk 2) Maksimal årlig boligydelse (lov 23, stk 1) Maksimumsbeløb for årlig boligudgift i bofællesskaber (lov 24 d, stk 2) Maksimal årlig boligydelse i bofællesskaber (lov 24 e, stk 3) Minimumsbeløb for boligydelse i form af tilskud eller lån (lov 33 og 34) Grænsen for indkomststigning, der fører til omberegning eller efterregulering (lov , stk 2, og 47, stk 1) 18 Minimumsbeløbet for tilbagebetaling af boligstøtte (lov 47, stk 8) 1020 TABEL 2: Individuel boligstøtte boligsikring kr årlig 1 Fradragsbeløbet i et barns indkomst (lov 8, stk 4) Formuegrænserne for formuetillæg (lov 8 a, stk 1) - 10 pct af formue over laveste grænse pct af formue over højeste grænse Fradragsbeløb pr kvadratmeter for udgifter til: (lov 10, stk 2) - varme 70,25 - varmt vand 22,25 - elforbrug 53,00 4 Standardbeløb pr kvadratmeter til: (lov 10, stk 3) - vandafgift 11,75 - vandafledningsafgift 17,00 5 Standardbeløb pr kvadratmeter for vedligeholdelsestillæg (lov 10, stk 4): - ved lejers vedligeholdelsespligt 53,00 - ved lejers delvise vedligeholdelsespligt 26,25 6 Standardbeløb for varmetillæg pr kvadratmeter (lov 10, stk 5) 27,00 7 Maksimumsbeløb for årlig leje (lov 14, stk 1) Standardbeløb for udgifter til drift og vedligeholdelse (lov 17, stk 1, nr 4) Indkomstgrænse (lov 22, stk 1, 1 pkt) Forøgelsen af indkomstgrænsen for 2-4 barn (lov 22, stk 1, 2 pkt) VEJ nr 89 af 02/11/2010 3

5 11 Mindstebeløb for årlig egenbetaling (lov 22, stk 2) Maksimal årlig boligsikring (lov 23, stk 1) Maksimumsbeløb for årlig boligudgift i bofællesskaber (lov 24 d, stk 2) Maksimal årlig boligsikring i bofællesskaber (lov 24 e, stk 3) Minimumsbeløb for boligsikring i form af tilskud eller lån (lov 33 og 34) Grænsen for indkomststigning, der fører til omberegning eller efterregulering (lov , stk 2, og 47, stk 1) 17 Minimumsbeløbet for tilbagebetaling af boligstøtte (lov 47, stk 8) 960 TABEL 3: Individuel boligstøtte diverse satser kr årlig pct 1 Grænsebeløb for beboerindskudslån (lov 56) - lejligheder enkeltværelser tillæg til grænsebeløbet for hvert barn til og med 4 barn Kompensationsordning 1) Indkomstgrænsen for rente- og afdragsfrihed for beboer-indskudslån ydet før ) 4 Mindstebeløbet for den årlige egenbetaling (tidl byfornyelse) 3) Opregulering af personlig indkomst (lov 8, stk 2) 4) - Modtagere af folkepension eller førtidspension - 1,9 - Andre - 2,0 1) Jf 83 i den indtil 1 januar 2004 gældende lov om individuel boligstøtte, jf 2, stk 4, i lov nr 1218 af 27 december ) Jf 51, stk 2, 2 pkt, jf 18, stk 1, i den indtil 31 december 1992 gældende lov om individuel boligstøtte 3) Jf 25, stk 9, i den indtil 1 januar 2004 gældende lov om individuel boligstøtte, jf 5, nr 3, og 9 i lov nr 1235 af 27 december ) Jf 3, stk 2, i bkg nr 722 af 15 september 1999, som senest ændret ved bkg nr 1671 af 14 december 2006 Satserne fremgår af bekendtgørelse nr 1224 af 28 oktober 2010 om opreguleringsprocenten for personlig indkomst til brug for beregning af individuel boligstøtte for 2011 TABEL 4: Aktiv socialpolitik efterlevelseshjælp kr Ydelser (lov 85 a) 1) 1 Engangsbeløb ved årsindtægt under kr Engangsbeløb ved årsindtægt på kr Engangsbeløb ved årsindtægt på kr Engangsbeløb ved årsindtægt på kr Engangsbeløb ved årsindtægt på kr Engangsbeløb ved årsindtægt på kr Engangsbeløb ved årsindtægt på kr VEJ nr 89 af 02/11/2010 4

6 8 Engangsbeløb ved årsindtægt på kr Engangsbeløb ved årsindtægt på kr Engangsbeløb ved årsindtægt på kr Beregningsgrundlag (lov 85 a) 1) 11 I årsindtægten indgår 30 pct af formue(rettigheder) over ) Jf bkg nr 200 af 22 marts 2000 TABEL 5: Førtidspension kr årlig kr mdl 1 Førtidspension, enlige (lov 49, stk 1, nr 8) Førtidspension, andre (lov 49, stk 1, nr 8) TABEL 6: Førtidspension fradragsbeløb og nedsættelse kr årlig pct Fradragsbeløb ved opgørelse af indtægtsgrundlaget 1 Fradrag i indtægten hos en ægtefælle/samlever, som er ikke-pensionist (lov 49, stk 1, nr 9) 2 Maksimalt bidrag til indkomstgrundlaget fra ægtefælle/samlever, som er ikke-pensionist (lov 49, stk 1, nr 11) 3 Maksimalt bidrag til indkomstgrundlaget fra ægtefælle/samlever, som er pensionist (lov 49, stk 1, nr 11) 4 Fradrag, enlige (lov 49, stk 1, nr 10) Fradrag, gifte/samlevende (lov 49, stk 1, nr 10) Nedsættelse 6 Nedsættelse i pct af indtægtsgrundlaget (lov 32 c, stk 1) Nedsættelse i pct af indtægtsgrundlag, ægtefælle/samlever har ret til pension, (lov 32 c, stk 1) 15 Minimumsbeløb 8 Minimumsbeløb for udbetalt pension, enlige, 1/40 af førtidspensionen Minimumsbeløb for udbetalt pension, andre, 1/40 af førtidspensionen TABEL 7: Førtidspension bidrag til ATP og SUPP 1) kr årlig kr mdl 1 Obligatorisk ATP-bidrag, pensionistens andel (lov 33 a) Obligatorisk ATP-bidrag, kommunens andel (lov 33 a) Frivilligt SUPP-bidrag, pensionistens andel (lov 33 b) Frivilligt SUPP-bidrag, kommunens andel (lov 33 b) ) ATP er en forkortelse for Arbejdsmarkedets Tillægspension, og SUPP er en forkortelse for Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for Førtidspensionister VEJ nr 89 af 02/11/2010 5

7 TABEL 8: Førtidspension før pension, invaliditetsydelse, tillæg kr årlig kr mdl 1 Grundbeløb (lov 48, stk 1, nr 1) Pensionstillæg, reelt enlige (lov 48, stk 1, nr 3) Pensionstillæg, andre (lov 48, stk 1, nr 3) Invaliditetsbeløb (lov 48, stk 1, nr 7) Invaliditetsydelse (lov 48, stk 1, nr 8) Erhvervsudygtighedsbeløb (lov 48, stk 1, nr 9) Førtidsbeløb (lov 48, stk 1, nr 10) Ekstra tillægsydelse til førtidspensionister, som modtager forhøjet almindelig førtidspension (lov 48, stk 1, nr 11, 1 pkt) 9 Ekstra tillægsydelse til førtidspensionister, som modtager almindelig førtidspension (lov 48, stk 1, nr 11, 1 pkt) 10 Bistandstillæg (lov 48, stk 1, nr 12) Plejetillæg (lov 48, stk 1, nr 13) Reelt enlige, fik invydelse og bist/pltillæg dec 93 (lov 61) Ægteskabstillæg 1) Tillæg pr 0,1 pct point i samlet kommune- og kirkeskatteprocent 59 - udover 29 pct, enlige (lov 62) 15 Tillæg pr 0,1 pct point i samlet kommune- og kirkeskatteprocent 34 - udover 29 pct, andre (lov 62) 16 Formuegrænse, helbredstillæg (lov 48, stk 1, nr 14) ) Jf 4, stk 1, i lov nr 248 af 8 juni 1983 og 5, stk 1, i lov nr 249 af 8 juni 1983 TABEL 9: Førtidspension før varmetillæg Gift/samlevende Årlig Enlig Årlig 1 Egenbetaling ved varmetillæg (lov 17, stk 1)1) 6600 kr 4400 kr Grænser for varmetillæg (lov 17, stk 1) 1) 2 ¾ af udgifterne (beregningsgrundlag) ( kr) ( kr) 3 ½ af udgifterne (beregningsgrundlag) ( kr) ( kr) 4 ¼ af udgifterne (beregningsgrundlag) ( kr) ( kr) 5 Forhøjelse af det maksimale beregningsgrundlag pr voksen udover to Petroleumstillæg 6 Petroleumstillæg, pr liter (lov 17, stk 3) 2) 1) Jf kap 6 i bkg nr 1437 af 13 december ) Tillægget svarer til afgiften på petroleum (inkl moms) i medfør af lov om energiafgift af mineralolieprodukter mv, jf lbk nr 297 af 3 april 2006, og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf lbk nr 889 af 17 august 2006 VEJ nr 89 af 02/11/2010 6

8 TABEL 10: Førtidspension før bidrag til ATP og SUPP 1) kr årlig kr mdl 1 Frivilligt ATP-bidrag, pensionistens andel (lov 32) Frivilligt ATP-bidrag, kommunens andel (lov 32) Frivilligt SUPP-bidrag, pensionistens andel (lov 33) Frivilligt SUPP-bidrag, kommunens andel (lov 33) ) ATP er en forkortelse for Arbejdsmarkedets Tillægspension, og SUPP er en forkortelse for Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for Førtidspensionister TABEL 11: Førtidspension før fradragsbeløb og nedsættelse kr årlig pct Fradragsbeløb ved opgørelse af indkomstgrundlaget 1 Fradrag ved grundbeløb, enlig (lov 48, stk 1, nr 2) Fradrag ved grundbeløb, gift (lov 48, stk 1, nr 2) Fradrag i indtægt hos en ægtefælle/samlever, som er ikke-pensionist, på halvdelen af dennes indtægt op til en indtægtsgrænse (lov 48, stk 1, nr 4) 4 Fradrag ved pensionstillæg, enlig (lov 48, stk 1, nr 5) Fradrag ved pensionstillæg, gift/samlevende (lov 48, stk 1, nr 5) Fradrag ved personligt tillæg/helbredstillæg, enlig (lov 48, stk 1, nr 6) 7 Fradrag ved personligt tillæg/helbredstillæg, gift/samlevende (lov 48, stk 1, nr 6) Nedsættelse 8 Grundbeløb, nedsættelse i pct af indtægtsgrundlaget (lov 29, - 60 stk 1) 9 Pensionstillæg, enlig, nedsættelse i pct af indtægtsgrundlaget (lov 30,9 29, stk 2) 10 Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ret til social pension, nedsættelse - 16 i pct af indtægtsgrundlaget (lov 29, stk 2) 11 Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ikke ret til social pension, - 32 nedsættelse i pct af indtægtsgrundlaget (lov 29, stk 2) 12 Pensionstillæg, samlevende pensionister, der betragtes som enlige 32 ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget, jf lov 26, stk 2, nedsættelse i pct af indtægtsgrundlag (lov 29, stk 2) 13 Personlig tillægspct, gift/samlevende, nedsættelse for hver 897 kr i - 1 indtægtsgrundlaget (lov 29, stk 3) 14 Personlig tillægspct, enlig, nedsættelse for hver 445 kr i indtægtsgrundlaget (lov 29, stk 3) - 1 Minimumsbeløb 15 Minimumsbeløb for udbetalt pension (1/40 af grundbeløbet) TABEL 12: Folkepension kr årlig kr mdl VEJ nr 89 af 02/11/2010 7

9 1 Grundbeløb (lov 49, stk 1, nr 1) Pensionstillæg, reelt enlige (lov 49, stk 1, nr 3) Pensionstillæg, andre (lov 49, stk 1, nr 3) Den supplerende pensionsydelse (lov 72 d, stk 1) Tillæg pr 0,1 pct point i samlet kommune- og kirkeskatteprocent 59 - udover 29 pct, enlige (lov 72c) 6 Tillæg pr 0,1 pct point i samlet kommune- og kirkeskatteprocent 34 - udover 29 pct, andre (lov 72c) 7 Formuegrænse, helbredstillæg og supplerende pensionsydelse (lov 49, stk 1, nr 7) TABEL 13: Folkepension varmetillæg Gift/samlevende Årlig Enlig Årlig 1 Egenbetaling ved varmetillæg (lov 14, stk 1)1) 6600 kr 4400 kr Grænser for varmetillæg (lov 14, stk 1) 1) 2 3/4 af udgifterne (beregningsgrundlag) ( kr) ( kr) 3 1/2 af udgifterne (beregningsgrundlag) ( kr) ( kr) 4 1/4 af udgifterne (beregningsgrundlag) ( kr) ( kr) 5 Forhøjelse af det maksimale beregningsgrundlag pr voksen over to Petroleumstillæg 6 Petroleumstillæg, pr liter (lov 17, stk 3) 2) 262,50 øre 262,50 øre 1) Jf kap 6 i bkg nr 1438 af 13 december ) Tillægget svarer til afgiften på petroleum (inkl moms) i medfør af lov om energiafgift af mineralolieprodukter mv, jf lbk nr 297 af 3 april 2006, og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf lbk nr 889 af 17 august 2006 TABEL 14: Folkepension tillæg efter overgangsbestemmelser kr årlig kr mdl Ventetillæg, opsat før 1/7-75, enlige kvinder (lov 69, stk 1) 1 Fyldt 62 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 65 år Fyldt 62 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 67 år Ventetillæg, opsat før 1/7-75, ikke enlige kvinder (lov 69, stk 2) Ventetillæg, opsat før 1/7-75, alle (lov 69, stk 2) 3 Fyldt 67 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 70 år Fyldt 67 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 72 år Venteydelse, opsat i perioden 1/7-75 1/1-84 (lov 69, stk 3) 1) 5 Opsættelse 1/2 år Opsættelse 1 år Opsættelse 1 1/2 år Opsættelse 2 år VEJ nr 89 af 02/11/2010 8

10 9 Opsættelse 2 1/2 år Opsættelse 3 år Diverse tillæg 11 Invaliditetstillæg (lov 71) Husligt bistandstillæg (lov 72) Ægteskabstillæg2) ) Er i tabellen beregnet efter grundbeløbet for en pensionist 2) Jf 4, stk 1, i lov nr 248 af 8 juni 1983 og 5, stk 1, i lov nr 249 af 8 juni 1983 TABEL 15: Folkepension fradragsbeløb 1) og nedsættelse kr årlig pct Fradragsbeløb 1 Fradrag ved grundbeløb (lov 49, stk 1, nr 2) Fradrag i indtægt hos en ægtefælle/samlever, som er ikke-pensionist, på halvdelen af dennes indtægt op til em indtægtsgrænse (lov 49, stk 1, nr 4) 3 Fradrag ved pensionstillæg, enlig (lov 49, stk 1, nr 5) Fradrag ved pensionstillæg, gift/samlev (lov 49, stk 1, nr 5) Fradrag ved personligt tillæg/helbredstillæg, enlig (lov 49, stk 1, nr 6) 6 Fradrag ved personligt tillæg/helbredstillæg, gift/samlevende (lov , stk 1, nr 6) 7 Fradrag ved den suppl pensionsydelse, enlig (lov 72 d, stk 3) Fradrag ved den suppl pensionsydelse, gifte/samlevende (lov 72 d, stk 3) Nedsættelse 9 Grundbeløb, nedsættelse i pct af indtægtsgrundlag (lov 31, stk 1) Pensionstillæg, enlig, nedsættelse i pct af indtægtsgrundlaget (lov 31, stk 2) - 30,9 11 Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ret til pension, nedsættelse i 16 pct af indtægtsgrundlag (lov 31, stk 2) 12 Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ikke ret til pension, nedsættelse 32 i pct af indtægtsgrundlag (lov 31, stk 2) 13 Pensionstillæg, samlevende pensionister, der betragtes som enlige 32 ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget, jf lov 29, stk 2, nedsættelse i pct af indtægtsgrundlag (lov 31, stk 2) 14 Personlig tillægspct, gift/samlevende, nedsættelse for hver 897 kr i - 1 indtægtsgrundlaget (lov 31, stk 3) 15 Personlig tillægspct, enlig, nedsættelse for hver 445 kr i indtægtsgrundlaget (lov 31, stk 3) - 1 Minimumsbeløb VEJ nr 89 af 02/11/2010 9

11 16 Minimumsbeløb for udbetalt pension, 1/40 af grundbeløb (lov 31, stk 4) 17 Minimumsbeløb for den suppl pensionsydelse, pr pensionist (lov 72 d, stk 6) 200-1) Ved opgørelsen af indkomstgrundlaget for beregning af pensionstillæg og personlig tillægsprocent kan der i et kalenderår forlods fradrages op til kr i indtægter ved personligt arbejde Beløbet reguleres ikke TABEL 16: Folkepension opsat pension, middellevetider til beregning af venteprocent 1) År/M å ) Tabellen viser middellevetider i måneder beregnet på dødelighedserfaringerne i 2008/2009 (kvinder og mænd under ét) De angivne middellevetider anvendes til beregning af venteprocenten i 2011 Lodret: Personens alder i hele år Vandret: Personens alder udover det angivne hele antal år, opgjort i måneder Der henvises til lovens 15 e, stk 4, og 9 i bkg nr 350 af 17 maj 2004 TABEL 17: Børnetilskud kr årligt kr kvartal kr én gang 1 Ordinært børnetilskud (lov 2) Ekstra børnetilskud (lov 3) Særligt børnetilskud, grundbeløb (lov 4, stk 3) Særligt børnetilskud, tillæg (lov 4, stk 5) Særligt børnetilskud, ingen forældre, grundbeløb (lov 4, stk 2) 6 Særligt børnetilskud, ingen forældre, tillæg (lov 4, stk 4) VEJ nr 89 af 02/11/

12 7 Flerbørnstilskud (lov 10a) Adoptionstilskud (lov 10b) Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre (lov c, stk1) 10 Indtægtsgrænse, 10 pct nedsættelse af tilskud, enlig forsørger (lov 10c, stk 5) Indtægtsgrænse, 10 pct nedsættelse af tilskud, ikke-enlig forsørger (lov 10c, stk 6) TABEL 18: Børnebidrag kr årligt kr halvår kr måned kr én gang 1 Normalbidrag til børn, grundbeløb (lov 14) Normalbidrag til børn, tillæg (lov 14) Normalbidrag ved fødsel (lov 15) Normalbidrag omkring fødsel (lov 15) VEJ nr 89 af 02/11/

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2016 af satser på. Beskæftigelsesministeriet

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2016 af satser på. Beskæftigelsesministeriet VEJ nr 11284 af 17/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/13953

Læs mere

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2017 af satser på. Beskæftigelsesministeriet

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2017 af satser på. Beskæftigelsesministeriet VEJ nr 10143 af 16/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16995

Læs mere

2011 Udgivet den 27. oktober 2011

2011 Udgivet den 27. oktober 2011 Ministerialtidende 2011 Udgivet den 27. oktober 2011 25. oktober 2011. Nr. 84. Vejledning om regulering pr. 1. januar 2012 af satser på det sociale område 1. I bilag 1 til denne vejledning oplyses størrelsen

Læs mere

2012 Udgivet den 14. november 2012

2012 Udgivet den 14. november 2012 Ministerialtidende 2012 Udgivet den 14. november 2012 12. november 2012. Nr. 81. Vejledning om regulering pr. 1. januar 2013 af satser på Social- og Integrationsministeriets område 1. I bilag 1 til denne

Læs mere

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2015 af satser på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2015 af satser på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 20102014 Journalnummer: 20147673 Vejledning om regulering pr. 1. januar 2015 af satser på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2015 af satser på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2015 af satser på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område VEJ nr 9039 af 23/01/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

2008 Udgivet den 13. november 2008

2008 Udgivet den 13. november 2008 Ministerialtidende 2008 Udgivet den 13. november 2008 10. november 2008. Nr. 62. Vejledning om regulering pr. 1. januar 2009 af satser på Velfærdsministeriets område 1. I bilag 1 til denne vejledning oplyses

Læs mere

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2009 af satser på Velfærdsministeriets område

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2009 af satser på Velfærdsministeriets område VEJ nr 62 af 10/11/2008 Udskriftsdato: 6. juni 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2006-8 Senere ændringer til forskriften VEJ nr 68 af 19/11/2008 VEJ

Læs mere

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 OVERSIGT OVER REGLER FOR PENSIONSBEREGNINGEN... 4 Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Skrivelse med orientering om ændringer af lov om individuel boligstøtte

Skrivelse med orientering om ændringer af lov om individuel boligstøtte Til samtlige kommuner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K 19. december 2003 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Skrivelse med orientering om ændringer af lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Lovforslag nr. L 135 Folketinget 2018-19 Fremsat den 20. december 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste,

Læs mere

Aktuelle satser Familie- og socialjura januar 2015 Indholdsfortegnelse

Aktuelle satser Familie- og socialjura januar 2015 Indholdsfortegnelse Aktuelle satser Familie- og socialjura januar 2015 Indholdsfortegnelse Aktiv socialpolitik Arbejdsløshedsforsikring Arbejdsløshedsforsikringsbidrag Arbejdsskadeforsikring Boligstøtte Begravelseshjælp Børn

Læs mere

Ældrecheck PÅ UNDER 5 MINUTTER

Ældrecheck PÅ UNDER 5 MINUTTER Ældrecheck PÅ UNDER 5 MINUTTER Indhold Hvad er Ældrecheck? Rent praktisk Sådan bliver ældrechecken udregnet Eksempler Hvad er ældrecheck? Ældrecheck er et årligt engangsbeløb, til personer som er berettiget

Læs mere

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl.

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl. FOLKEPENSION Folkepensionen skal sikre ældre personer et indtægtsgrundlag, når de har forladt arbejdsmarkedet. Personer, der er født den 30. juni 1939 eller tidligere, får folkepension fra det 67. år.

Læs mere

Yderligere oplysninger fås hos kommunen.

Yderligere oplysninger fås hos kommunen. 26 26 Boligstøtte xx Boligstøtte Boligstøtte omfatter boligsikring, boligydelse og lån til betaling af beboerindskud. Retten til boligstøtte er betinget af: at man har fast bopæl her i landet at boligen

Læs mere

Vejledning om satser mv. 2012

Vejledning om satser mv. 2012 VEJ nr 9602 af 01/12/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 3. december 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen,.j.nr. 2011-0013933 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om satser m.v. 2017

Vejledning om satser m.v. 2017 VEJ nr 10325 af 20/12/2016 Udskriftsdato: 15. februar 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16995 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget har nu besluttet, at

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Få hjælp på borger.dk Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 143 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 143 Folketinget Lovforslag nr. L 143 Folketinget 2018-19 Fremsat den 30. januar 2019 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige

Læs mere

Udkast. til. »Kapitel 5 e Obligatorisk pensionsordning

Udkast. til. »Kapitel 5 e Obligatorisk pensionsordning Beskæftigelsesudvalget 2018-19 BEU Alm.del - Bilag 176 Offentligt Udkast til Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love (Indførelse af obligatorisk pensionsordning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte 2015/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 20. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/14424 Fremsat den

Læs mere

Vejledning om satser m.v. 2019

Vejledning om satser m.v. 2019 VEJ nr 9885 af 26/10/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 6. december 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesministeriet., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekurttering, j.nr.

Læs mere

Vejledning om satser m.v. 2016

Vejledning om satser m.v. 2016 VEJ nr 904 af 8/0/06 (Gældende) Udskriftsdato:. oktober 06 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. Senere ændringer

Læs mere

Folkepension Folkepension

Folkepension Folkepension 72 72 Folkepension Folkepension Folkepensionen skal sikre ældre personer et indtægtsgrundlag, når de har forladt arbejdsmarkedet. Personer, der er født den 30. juni 1939 eller tidligere, får folkepension

Læs mere

LOV nr 574 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017

LOV nr 574 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 LOV nr 574 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j. nr. 2012 2572

Læs mere

Folketinget har den 29. maj 2008 vedtaget L 151 Forslag til Lov om ændring. af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Folketinget har den 29. maj 2008 vedtaget L 151 Forslag til Lov om ændring. af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail vfm@vfm.dk J.nr. 2007-6869/the 29. maj 2008 Orientering om Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste,

Læs mere

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2018 af visse satser m.v. på Børne- og Socialministeriets område

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2018 af visse satser m.v. på Børne- og Socialministeriets område VEJ nr 10157 af 23/11/2017 Udskriftsdato: 23. februar 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-4859 Senere ændringer til forskriften VEJ nr 10286 af

Læs mere

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love LOV nr 339 af 02/04/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 9. august 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 19/01259 Senere

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2008

Boligydelse og boligsikring 2008 Boligydelse og boligsikring 2008 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag.

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. 2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-6386 Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2010

Boligydelse og boligsikring 2010 Boligydelse og boligsikring 2010 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Tillæg februar 2016 til lovbogen Social pension august Lov om social pension (førtidspension fra 2003 og folkepension)

Tillæg februar 2016 til lovbogen Social pension august Lov om social pension (førtidspension fra 2003 og folkepension) e Tillæg februar 2016 til lovbogen Social pension august 2015 Pensionslov: nr. 217 af 16/5 1984 om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 10 af 12/1 2015 senest ændret ved lov nr. 1000 af 30/8 2015

Læs mere

Førtidspension. Førtidspension xx 79 79

Førtidspension. Førtidspension xx 79 79 Førtidspension xx 79 79 Førtidspension Den 1. januar 2003 trådte nye regler om førtidspension i kraft. Førtidspension tilkendes nu på baggrund af en vurdering af arbejdsevnen i modsætning til det tidligere

Læs mere

Botilbud (servicelov 163) kr./år %

Botilbud (servicelov 163) kr./år % Aktuelle beløb 1. januar 2005 Aktuelle beløb 1. januar 2011 ajourført 12/4 2011 Arbejdsløshedsdagpenge (arbejdsløsheds- højst forsikringslov) pr. dag ugtl. Fuldtidsforsikrede ( 47) 766 3.830 Deltidsforsikrede

Læs mere

LOV nr 494 af 21/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli (Overførsel af Pensionsstyrelsens opgaver til Udbetaling Danmark)

LOV nr 494 af 21/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli (Overførsel af Pensionsstyrelsens opgaver til Udbetaling Danmark) LOV nr 494 af 21/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social og Integrationsmin., j.nr. 2012 3082

Læs mere

Tillæg august 2014 lovbogen Social pension februar 2014

Tillæg august 2014 lovbogen Social pension februar 2014 TILLÆG AUGUST 2014 Love Tillæg august 2014 lovbogen Social pension februar 2014 Pensionslov: Lov nr. 217 af 16/5 1984 om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1116 af 23/9 2013, med følgende ændringslove

Læs mere

Pension og offentlige ydelser - 2015

Pension og offentlige ydelser - 2015 Pension og offentlige ydelser - 2015 Når du får udbetaling fra din egen pension ved sygdom, alders- eller førtidspensionering, får du måske samtidig offentlige ydelser. Disse ydelser kan blive påvirket

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2006

Boligydelse og boligsikring 2006 Boligydelse og boligsikring 2006 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009 Københavns Kommune Boligydelse og boligsikring 2009 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er

Læs mere

UDKAST. til. Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser mv. om sociale ydelser mv.

UDKAST. til. Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser mv. om sociale ydelser mv. UDKAST til Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser mv. om sociale ydelser mv. I medfør af 13, stk. 1, 2 og 5, i lov om Udbetaling Danmark, jf. lov nr.

Læs mere

Vejledning om satser mv. 2014

Vejledning om satser mv. 2014 VEJ nr 9507 af 08/07/2014 Udskriftsdato: 21. februar 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2013-0012650 Senere

Læs mere

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2019 af visse satser m.v. på Børne- og Socialministeriets område

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2019 af visse satser m.v. på Børne- og Socialministeriets område VEJ nr 9373 af 24/04/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 27. august 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-4859 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Notat. Vejledende udtalelse om opgørelsesperioder for indtægtsgrundlaget ved beregning af pension efter kalenderårsmodellen

Notat. Vejledende udtalelse om opgørelsesperioder for indtægtsgrundlaget ved beregning af pension efter kalenderårsmodellen Beskæftigelsesudvalget 2017-18 BEU Alm.del Bilag 412 Offentligt Notat 3. juni 2018 Vejledende udtalelse om opgørelsesperioder for indtægtsgrundlaget ved beregning af pension efter kalenderårsmodellen J.

Læs mere

Pension og offentlige ydelser

Pension og offentlige ydelser Pension og offentlige ydelser - 2018 Når du får udbetaling fra din egen pension ved sygdom, alders- eller førtidspensionering, får du måske samtidig offentlige ydelser. Disse ydelser kan blive påvirket

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen januar 2014 Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Næsten halvdelen af alle folkepensionister modtager supplerende ydelser ud over folkepensionen i form af boligydelse,

Læs mere

Du kan få nærmere rådgivning om samspillet mellem pension og offentlige ydelser hos den myndighed, der udbetaler ydelsen.

Du kan få nærmere rådgivning om samspillet mellem pension og offentlige ydelser hos den myndighed, der udbetaler ydelsen. Pension og offentlige ydelser - 2017 Når du får udbetaling fra din egen pension ved sygdom, alders- eller førtidspensionering, får du måske samtidig offentlige ydelser. Disse ydelser kan blive påvirket

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Pensionsmeddelelse - folkepension

Pensionsmeddelelse - folkepension Afsender Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød Modtager Kasper BarsteX SkomagerloddeX 70 65 DannemarX Pensionsmeddelelse - folkepension Du får udbetalt 5.97 kr. for januar 208. Udbetalingen sker den 29. december

Læs mere

Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Udkast

Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Udkast Beskæftigelsesudvalget, Skatteudvalget, Socialudvalget 2012-13 BEU alm. del Bilag 11, SAU alm. del Bilag 21, SOU alm. del Bilag 21 Offentligt Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den xx. april 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Læs mere

LOV nr 442 af 08/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2019

LOV nr 442 af 08/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2019 LOV nr 442 af 08/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/12635

Læs mere

Forslag. Fremsat den 12. december 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) til

Forslag. Fremsat den 12. december 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) til 2012/1 LSF 103 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-6247 Fremsat den 12. december 2012 af social-

Læs mere

ØKONOMIUDVALG POLITIKOMRÅDE: ØKONOMISK SIKRING, PENSIONER

ØKONOMIUDVALG POLITIKOMRÅDE: ØKONOMISK SIKRING, PENSIONER Generelt om området Politikområdet dækker Sundhedsudgifter Personlige tillæg Sociale pensioner Boligstøtte Familieydelser Sundhedsudgifter Begravelseshjælp omfatter lovbestemt offentlige tilskud til begravelser

Læs mere

Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag. til

Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag. til Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 68 Offentligt Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste,

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck ÆLDRE I TAL 2018 Supplerende ydelser 2016 - boligydelse, varmetillæg og Tabeller og figurer Ældre Sagen November 2018 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation.

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste Skrivelse med orientering om Lov om ændring af lov om social pension (Forbedring af den supplerende pensionsydelse) og Lov om ændring af lov om offentlig sygesikring, lov om social pension og lov om højeste,

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 24. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 24. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 24. august 2010 19. august 2010. Nr. 1006. Bekendtgørelse af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Herved bekendtgøres lov om højeste,

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Supplerende ydelser - boligydelse, ældrecheck

Supplerende ydelser - boligydelse, ældrecheck ÆLDRE I TAL 2014 Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen Oktober 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Bekendtgørelse af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. LBK nr 1240 af 13/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/10599

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesminister Inger Støjberg Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Bekendtgørelse af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. LBK nr 1145 af 20/10/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j.nr. 2014

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social pension

Bekendtgørelse af lov om social pension LBK nr 1208 af 17/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 7. maj 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/14772 Senere

Læs mere

Socialudvalget SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt

Socialudvalget SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Socialudvalget 2012-13 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Folketingets Socialudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 26. oktober 2012 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2015 Nogle vigtige oplysninger 16. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck ÆLDRE I TAL 2015 Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og Ældre Sagen August 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 9 Folke- og førtidspensionister, 5-9 x Det samlede antal personer i Århus Kommune, der modtager sociale pensioner (inkl. beboere på plejehjem),

Læs mere

2014 Udgivet den 28. oktober oktober Nr

2014 Udgivet den 28. oktober oktober Nr Lovtidende A 2014 Udgivet den 28. oktober 2014 20. oktober 2014. Nr. 1145. Bekendtgørelse af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Herved bekendtgøres lov om

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social pension

Bekendtgørelse af lov om social pension LBK nr 1116 af 23/09/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social, Børne og Integrationsmin., j.nr.

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 24. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 24. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 24. august 2010 19. august 2010. Nr. 1005. Bekendtgørelse af lov om social pension Herved bekendtgøres lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 2. oktober 2009,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og andre love Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. august 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social pension

Bekendtgørelse af lov om social pension LBK nr 10 af 12/01/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j.nr. 2014 9782

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 67 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 67 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag. til

Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag. til Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social pension

Bekendtgørelse af lov om social pension LBK nr 1239 af 13/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/10598

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 24. oktober Bekendtgørelse af lov om social pension. 20. oktober Nr

Lovtidende A Udgivet den 24. oktober Bekendtgørelse af lov om social pension. 20. oktober Nr Lovtidende A 2014 Udgivet den 24. oktober 2014 20. oktober 2014. Nr. 1137. Bekendtgørelse af lov om social pension Herved bekendtgøres lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1116 af 23. september

Læs mere

Beregning af pensionsformuer og effektive pensionsformuer

Beregning af pensionsformuer og effektive pensionsformuer d. 10.7.2013 Anne Kristine Høj Lene Kjærsgaard Beregning af pensionsformuer og effektive pensionsformuer I Dansk Økonomi, forår 2013 anvendes effektive pensionsformuer. Den effektive pensionsformue er

Læs mere

KEN nr 9259 af 15/09/1994 (Gældende) Udskriftsdato: 26. april Økonomi- og Indenrigsministeriet. Senere ændringer til afgørelsen Ingen

KEN nr 9259 af 15/09/1994 (Gældende) Udskriftsdato: 26. april Økonomi- og Indenrigsministeriet. Senere ændringer til afgørelsen Ingen KEN nr 9259 af 15/09/1994 (Gældende) Udskriftsdato: 26. april 2019 Ministerium: Journalnummer: J.nr.: 21167-92 Økonomi- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48)

FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.6 - side 1 FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48) Under denne hovedfunktion registreres personlige tillæg m.v. til offentlig pension. Desuden registreres

Læs mere

2011/1 LSF 200 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar Forslag. til. Beskæftigelsesministeriet

2011/1 LSF 200 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar Forslag. til. Beskæftigelsesministeriet 2011/1 LSF 200 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-4644 Fremsat den 14. august 2012 af social-

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt Analyse af ældrecheck Sammenfatning Følgende analyse af ældrechecken har Ældre Sagen foretaget på baggrund af tal fra 2007, der er de senest tilgængelige.

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 10. marts 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 34. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt

Læs mere

Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love LOV nr 296 af 22/03/2016 Udskriftsdato: 16. maj 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/14322 Senere ændringer

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: i loven: Sagsbehandlings-fr i Fristændring Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Uændret Borgerservice

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: 2012-2572 19. juni 2014 Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck ÆLDRE I TAL 2017 Supplerende ydelser 2015 - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen August 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation.

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Støttemuligheder når du har em blødersygdom

Støttemuligheder når du har em blødersygdom Støttemuligheder når du har em blødersygdom Svendborg, d. 21. september 2013 Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Serviceloven 83, praktisk bistand og personlig pleje 86 træning 100 merudgifter

Læs mere

Aktuelle satser Famile- og Socialjura januar 2017 Indholdsfortegnelse

Aktuelle satser Famile- og Socialjura januar 2017 Indholdsfortegnelse Aktuelle satser Famile- og Socialjura januar 217 Indholdsfortegnelse Arbejdsløshedsforsikring og efterløn Arbejdsskadeforsikring Begravelseshjælp Boligstøtte Børn, Børneydelser, daginstitutioner mv. Delpension

Læs mere

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP A-kassen LH 9. udgave, april 2017 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset 4 2.1 Hvorfor er det så vigtigt at få et efterlønsbevis? 4 2.2

Læs mere

Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck ÆLDRE I TAL 2016 Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg ældrecheck Ældre Sagen August 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

Ikrafttrædelse: 01-11-2005 Kompetenceplan Nummer: Udstedelse: 24-10-2005 Udsteder: Kommuneinformation. Udskrevet af: Denise Jensen Dato: 18-01-2011

Ikrafttrædelse: 01-11-2005 Kompetenceplan Nummer: Udstedelse: 24-10-2005 Udsteder: Kommuneinformation. Udskrevet af: Denise Jensen Dato: 18-01-2011 Status: Gældende Ikrafttrædelse: 01-11-2005 Type: plan Nummer: Udstedelse: 24-10-2005 Udsteder: Kommuneinformation Udskrevet af: Denise Jensen Dato: 18-01-2011 1 / 36 1 1a : Folkepensionsalder Folkepensionsalder

Læs mere

Aktuelle satser Familie- og Socialjura januar 2016 Indholdsfortegnelse

Aktuelle satser Familie- og Socialjura januar 2016 Indholdsfortegnelse Aktuelle satser Familie- og Socialjura januar 2016 Indholdsfortegnelse Arbejdsløshedsforsikring og efterløn Arbejdsskadeforsikring Begravelseshjælp Boligstøtte Børn, Børneydelser, daginstitutioner mv.

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Ledernes arbejdsløshedskasse 6. udgave, februar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension Ledernes arbejdsløshedskasse 5. udgave, juli 2013 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det så

Læs mere

Kompetenceplan. Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9. Administrationsgrundlag B I G O U Bemærkninger

Kompetenceplan. Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9. Administrationsgrundlag B I G O U Bemærkninger Kompetenceplan Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9 = Sagsbehandler TML = Teamleder/fagansvarlig AFL = Afsnits-/Afdelingsleder/Sektionsleder AFC = Afdelingschef UDV = Udvalg B =

Læs mere