APV i detailhandlen Branchevejledning om arbejdspladsvurdering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "APV i detailhandlen Branchevejledning om arbejdspladsvurdering"

Transkript

1 APV i detailhandlen Branchevejledning om arbejdspladsvurdering BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR DETAILHANDEL

2 BAR Handel Dette materiale er udarbejdet af BAR Handel. BAR Handel har til formål at medvirke ved løsning af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål inden for detailhandelsområdet og derved understøtte arbejdsmiljøindsatsen i branchens virksomheder. BAR Handel er sammensat af repræsentanter for arbejdsgiver-, leder- og arbejdstagerorganisationer inden for detailhandelsområdet og er nedsat i henhold til arbejdsmiljøloven. Introduktion Alle virksomheder med ansatte er forpligtede til at udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV er et værktøj, der hjælper til at få overblik over arbejdsmiljøforholdene - hvad fungerer godt, og hvor er der eventuelle problemer? Er der problemer, som ikke umiddelbart kan løses, skal de indgå i en handlingsplan. På den måde giver APV øget mulighed for at planlægge og prioritere arbejdsmiljøopgaverne i sammenhæng med butikkens øvrige aktiviteter og drift. Denne branchevejledning giver praktiske råd om, hvordan virksomheden kan opfylde lovens krav til APV. Vejledningens værktøjer er særlig rettet mod detailhandelsområdet, uanset om det er en mindre butik, supermarked, varehus osv. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger, og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. Indhold Spørgsmål og svar om APV 02 Fakta om APV 07 APV fra start til slut 09 Metode til APV-arbejdet 11 Værktøjer til APV-arbejdet 12 APV Tjekliste 14 APV-Skema 18 APV-Handlingsplan 19 Viden og information 20 01

3 Spørgsmål og svar om APV Hvem skal udarbejde APV? Ifølge loven skal alle arbejdsgivere med ansatte udarbejde en skriftlig APV. Med ansatte menes også fritidsjobbere og deltidsmedarbejdere. Er du selvstændig uden ansatte, er der ikke krav om APV. En familievirksomhed, hvor arbejdsgiver samt børn og ægtefælle arbejder, og hvor der ikke er andre ansatte, skal heller ikke udarbejde APV. APV er et lovkrav for arbejdsgivere med ansatte Hvorfor skal vi udarbejde APV? APV er et værktøj, der hjælper til at få overblik over arbejdsmiljøet. I dagligdagen handler det om at få tingene til at fungere, så I kan yde en god service over for kunderne I ser butikken med kundeøjne. Når I gennemfører en APV, skal I betragte butikken med arbejdsmiljøbriller og se på, om arbejdsmiljøet er i orden. APV får os til at tænke mere på vores arbejdsmiljø Kræver APV en masse tid og papirarbejde? Arbejdsmiljøloven stiller ingen krav om, hvordan det praktiske arbejde med at gennemføre APV skal foregå. Det vigtigste er, at APV en opfanger, hvis der er væsentlige arbejdsmiljøproblemer. APV kræver som minimum, at I afsætter tid til at få en seriøs snak, hvor I kortlægger arbejdsmiljøforholdene. Er der ikke nogen problemer, skriver I dét ned, og APV en er gennemført. Er der problemer, som I løser med det samme, noterer I, at problemet er løst. Er der problemer, som I ikke løser med det samme, beskriver I problemet og udarbejder en plan for, hvordan og hvornår det bliver løst. Omfanget af APV en afhænger derfor af jeres arbejdsmiljøforhold. Udarbejdelse af APV kan også ske i elektronisk form. Omfanget af vores APV afhænger af arbejdsmiljøforholdene Hvad skal APV indeholde? Ifølge loven skal APV bestå af følgende elementer: 1. Identifikation og kortlægning, hvor I fx via tjekliste finder frem til, om der er nogle arbejdsmiljøproblemer. 2. Beskrivelse og vurdering, hvor I fx via APVskema beskriver problemet, vurderer årsagen og dernæst angiver løsning på problemet. 3. Inddragelse af sygefravær, hvor I vurderer, om der er nogle arbejdsmiljøproblemer, som medvirker til sygefravær. 4. Prioritering og handlingsplan, hvor I beslutter, i hvilken rækkefølge problemerne skal løses samt hvordan, hvornår og af hvem. 5. Opfølgning, hvor I følger op på, om handlingsplanen overholdes, og om de iværksatte løsninger har løst problemet. Kravet om APV er altså ikke opfyldt ved blot at foretage en kortlægning af arbejdsmiljøforholdene. Arbejdstilsynet tjekkede, om vi havde været igennem de 5 elementer Hvad er det, vi skal se efter? En APV handler ikke om at opfinde arbejdsmiljøproblemer i virksomheden, men om at have overblik over eventuelle arbejdsmiljøproblemer og få dem løst. En APV er en systematisk gennemgang af virksomhedens arbejdsmiljø og skal sikre, at forholdene lever op til arbejdsmiljølovens krav. Under kortlægningen skal I sørge for, at I kommer omkring alle væsentlige arbejdsmiljøforhold. Det er for eksempel ulykkesfarer, fysiske forhold, ergonomiske forhold, kemiske og biologiske forhold samt psykiske forhold. For at holde styr på alle de forhold er det en god idé at bruge en tjekliste. BAR Handels tjekliste var en stor hjælp Skal vi gennemgå alle arbejdspladser? APV en skal omfatte hele butikken, dvs. dække alle arbejdsfunktioner, og sikre, at alle væsentlige arbejdsmiljøproblemer bliver inddraget. Det betyder ikke, at I skal gennemgå enhver arbejdsplads i alle detaljer. Hvis arbejdet er af ensartet karakter, kan I nøjes med at gennemgå arbejdsmiljøforholdene generelt for den enkelte funktion eller afdeling. Men alle ansatte skal have haft muligheden for at gøre opmærksom på forhold, som de mener, der skal inddrages i APV en. En tjekliste kan hjælpe jer med at komme omkring alle væsentlige arbejdsmiljøforhold. Det er vigtigt, at vi fanger alle væsentlige arbejdsmiljøproblemer Sygefravær med i APV hvordan det? Virksomheden skal inddrage sygefraværet i APV en. Hermed menes, at I skal vurdere, om der er forhold i arbejdsmiljøet, der kan medvirke til sygefraværet, og hvad der kan gøres for at nedbringe den del af sygefraværet. I bestemmer selv, hvordan sygefraværet inddrages i APV en. Det kan for eksempel ske ved: At analysere sygefraværet på baggrund af den viden, der er om sygefraværet. At vurdere, om der er forhold i arbejdsmiljøet, der kan medvirke til sygefraværet. Er der arbejdsmiljøproblemer, der medvirker til sygefraværet, skal problemerne beskrives nærmere og tages med i APV en. Sygefraværet kan give et fingerpeg, om der er noget galt 03 02

4 Når vi har kortlagt arbejdsmiljøet hvad så? Finder I ingen arbejdsmiljøproblemer under kortlægningen, behøver I ikke gøre andet end blot at notere, at I har kortlagt arbejdsmiljøforholdene, og at I ikke har fundet nogle problemer. Finder I arbejdsmiljøproblemer, som I vælger at løse med det samme, beskriver I dem kort og noterer, at I har løst problemet. Herefter behøver I ikke at gå videre. Finder I arbejdsmiljøproblemer, som I ikke kan løse med det samme, er næste skridt, at I udarbejder en handlingsplan. I handlingsplanen beskriver I løsningen på problemet, hvornår det skal være løst, og hvem der er ansvarlig. En god kortlægning sikrede gode løsninger på problemerne Hvordan beslutter vi, hvilke problemer der skal løses først? Skal I prioritere løsninger af flere problemer, kan I gøre det ud fra en vurdering af: - om arbejdsmiljølovgivningen overtrædes - hvilke problemer, der medfører de alvorlige påvirkninger - hvor mange, der er udsat for påvirkningerne - hvad der opleves som mest generende. I handlingsplanen skrives dato for løsning samt dato for opfølgning på, om løsningen har virket. Mange problemer fik vi løst med det samme men ikke alle Hvem skal inddrages i APV-arbejdet? Det er arbejdsgiverens ansvar, at der bliver udarbejdet en APV, samt at medarbejderne inddrages i APV-arbejdet. I butikker med arbejdsmiljøorganisation, det vil sige 10 ansatte og derover, vil det ofte være arbejdsmiljøorganisationen, der gennemfører det praktiske arbejde. I butikker uden arbejdsmiljøorganisation inddrages medarbejderne for eksempel ved dialog på et personalemøde. Arbejdsmiljøorganisationen/medarbejdernes inddragelse skal dokumenteres ved at arbejdsmiljøorganisationen/en repræsentant for medarbejderne påtegner APV en. Ved APV samarbejder ledelsen og medarbejderne om arbejdsmiljøet Kan vi selv gennemføre en APV? APV-opgaven løses bedst, når virksomheden selv, det vil sige ledelse og medarbejdere, kommer i arbejdstøjet og forholder sig til virksomhedens arbejdsmiljø. Der findes ingen lette færdigkøbte løsninger. Ved at tage udgangspunkt i medarbejdernes oplevelse af arbejdet i butikken kan I komme langt under kortlægningen. Det er også ofte de enkelte medarbejdere, der er bedst til at finde egnede løsninger på eventuelle arbejdsmiljøproblemer. Det er jo deres arbejde og hverdag, det handler om. Det kan i nogle situationer være nødvendigt at indhente bistand fra særligt sagkyndige, hvis virksomheden ikke selv har den fornødne indsigt. fx ved valg af tekniske løsninger på et arbejdsmiljøproblem. Langt de fleste virksomheder kan dog gennemføre APV-opgaven selv. Arbejdsmiljøorganisationen skal høres, inden virksomheden henvender sig til særligt sagkyndige. De faglige organisationer kan også besvare APV-spørgsmål, og særligt BAR Handels APV-værktøjer kan være en god støtte i virksomhedernes arbejde med APV. Med sund fornuft, egne erfaringer og søgen efter viden på nettet klarede vi APV Hvem skal informeres om APV en? Inden I går i gang med APV-opgaven, er det vigtigt, at alle i virksomheden bliver orienteret om APV-opgavens formål og forløb. I kan informere om APV fx ved et personalemøde, via intranet, opslagstavle eller lignende. Sørg for at forklare, at APV går ud på at få overblik over virksomhedens arbejdsmiljø for at kunne sætte ind, så arbejdsmiljøet lever op til arbejdsmiljølovens krav. Information om APV gav et større engagement og holdning til arbejdsmiljøet Hvor ofte skal vi udarbejde APV? APV skal revideres hvert 3. år. APV en skal også løbende revideres, hvis der foretages væsentlige ændringer i arbejdet eller de arbejdsmetoder og processer, som påvirker arbejdsmiljøet. Arbejdsulykker og tilløb hertil samt arbejdsbetingede lidelser bør altid udløse en ekstra vurdering. Når I først har udarbejdet APV én gang og ellers løbende er opmærksomme på arbejdsmiljøet, vil arbejdet med at gennemføre APV igen opleves som meget lettere. Det bliver lettere for hver gang øvelse gør mester 05 04

5 Fakta om APV Hvem skal have adgang til APV en? Er der omkostninger forbundet med APV? Hvad siger reglerne? APV en skal være til rådighed for ledelse og medarbejdere. Alle i virksomheden skal vide, hvor de kan finde den. Husk også at introducere nye medarbejdere til, hvor de kan finde APV en. APV en skal ikke sendes til Arbejdstilsynet men være tilgængelig for Arbejdstilsynet, når de kommer på besøg. Selvom det er lovligt at opbevare APV en elektronisk, så længe alle har adgang hertil, kan det være en god idé også at have en udskrift af den senest opdaterede APV i et ringbind på kontoret. APV er vores eget redskab Der skal afsættes tid, men i mindre butikker kan APV-opgaven tit klares på et personalemøde. I større virksomheder med flere afdelinger/filialer vil opgaven være mere omfattende og kræve mere koordinering og tid. Erfaringer viser, at et godt arbejdsmiljø giver fordele som for eksempel færre arbejdsskader, færre fraværsdage og gladere medarbejdere, der yder bedre service over for kunderne. Et godt arbejdsmiljø betyder således meget for butikkens økonomi. APV er en god investering Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig APV. Arbejdsmiljøorganisationen/medarbejderne skal inddrages i APV-forløbet. Inddragelsen skal dokumenteres ved en påtegning af arbejdsmiljøorganisationen/en medarbejder. APV skal indeholde følgende elementer: - kortlægning af arbejdsmiljøet - beskrivelse og vurdering af problemer - inddragelse af sygefravær - prioriteret handlingsplan APV skal omfatte hele virksomheden og alle væsentlige arbejdsmiljøforhold. APV skal være tilgængelig for alle på virksomheden og Arbejdstilsynet. APV skal revideres, når der sker væsentlige ændringer i arbejdsprocesser og arbejdsgange dog mindst hvert 3. år. - opfølgning. Virksomheden skal kunne redegøre for, at alle faserne i APV er gennemført (dog forudsat at der er fundet arbejdsmiljøproblemer). Hvad skal I gøre? Der findes en egnet metode til at gennemføre APV De problemer, der ikke løses med det samme, prioriteres og skrives ind i en handlingsplan. Medarbejdere orienteres om APV-forløbet. Arbejdsmiljøet kortlægges og vurderes ud fra faktorerne; fysiske, ergonomiske, biologiske/ kemiske, psykiske forhold samt ulykkesfarer. Der følges op på handlingsplanen, og om løsningerne har afhjulpet problemet. Findes der ingen arbejdsmiljøproblemer, skrives det ned, og APV-opgaven afsluttes. Findes der arbejdsmiljøproblemer, vurderes og beskrives de nærmere, og løsningsmuligheder angives

6 APV fra start til slut Identifikation og kortlægning Har vi nogle arbejdsmiljøproblemer? Hvilke problemer har vi? Ja Beskrivelse og vurdering - inddragelse af sygefravær Hvad er årsagen til problemerne, og hvordan kan vi løse dem? herunder en vurdering af om arbejdsmiljøet medvirker til sygefravær Nej Noter dette* Problem løses med det samme Opfølgning Ja problem er løst; noter hvordan* APV gennemført APV gennemført Identifikation og kortlægning APV starter med, at arbejdspladserne gennemgås fx ved hjælp af en tjekliste. Hvis I vurderer, at I ikke har nogle arbejdsmiljøproblemer: Finder I ikke nogen arbejdsmiljøproblemer, er det ikke nødvendigt at foretage noget yderligere, men I skal skrive ned, at I har kortlagt arbejdsmiljøforholdene, inddraget arbejdsmiljøorganisationen/medarbejderne og vurderet, at der ikke er nogen arbejdsmiljøproblemer. Sørg for at både arbejdsgiver og arbejdsmiljørepræsentant/en medarbejder har skrevet under på, at I ikke fandt nogen arbejdsmiljøproblemer. I APV-arbejdet fokuseres på arbejdsmiljø og sygefravær samlet set. Det er ikke et spørgsmål om individuelle personers sygefravær. Er der arbejdsmiljøproblemer, der medvirker til sygefraværet i virksomheden, beskrives problemerne nærmere ligesom de øvrige fundne problemer. Eksempel: I har observeret, at medarbejderne i kasselinierne ofte har sygefravær. I forbindelse med fraværssamtaler er det kommet frem, at fraværet skyldes forkølelser. Dette er det generelle billede for flere af medarbejderne i kassen. I vælger at se, om der er nogle forhold i arbejdsmiljøet, som giver anledning til dette fravær. Problem løses ikke med det samme Prioritering og handlingsplan Hvordan, hvornår og af hvem skal problemerne løses? Hvis I vælger at løse problemerne med det samme Løser I problemerne med det samme, skal I ikke gå videre i APV forløbet, men I skal skrive ned, hvordan løsningen er udført, og om problemet er løst. Sørg for at både arbejdsgiver og arbejdsmiljørepræsentant/en medarbejder har skrevet under på, at I har løst problemet. Du spørger medarbejderne, om de har observeret noget i arbejdsmiljøet, som gør, at de bliver forkølede. Medarbejderne peger på, at de i perioder får træk fra udgangsdøren. Problemet tages med videre i APV-arbejdet og beskrives nærmere. Hvis I vælger at vente med at løse de fundne arbejdsmiljøproblemer: Opfølgning på handlingsplan Er problemerne løst? Ja Noter dette* APV gennemført Finder I arbejdsmiljøproblemer, som I vælger ikke at løse med det samme, skal I gå videre til at beskrive og vurdere arbejdsmiljøproblemerne nøjere. Nej Inddragelse af sygefravær * Sørg for at både arbejdsgiver og arbejdsmiljø- eller medarbejderrepresentant skriver under på dokumentet. Udover at gennemgå virksomheden for at se om der er nogle arbejdsmiljøproblemer, skal I også vurdere, om der er forhold i arbejdsmiljøet, der kan medvirke til sygefravær, og hvad der i givet fald kan gøres for at nedbringe denne del af sygefraværet

7 Metode til APV-arbejdet Beskrivelse og vurdering De arbejdsmiljøproblemer, som I har fundet frem til, skal beskrives og vurderes nærmere. Brug APVskemaet til at beskrive hvad problemet er, hvor stort det er, og hvor alvorligt I oplever det. Det næste skridt er at finde ud af, hvad årsagen er til arbejdsmiljøproblemet. Derudfra bør I vælge en løsning, som retter sig mod årsagen/- erne og fjerner problemet helt. Dette skriver I også i ind APV-skemaet. Prioritering og handlingsplan I skal prioritere de enkelte arbejdsmiljøproblemer og skrive en handlingsplan så det fremgår, i hvilken rækkefølge I vil løse de enkelte problemer. Handlingsplanen bliver en aktivitetsog tidsplan for jeres arbejdsmiljøarbejde. Af handlingsplanen skal det også fremgå, hvem der har ansvaret for løsning af problemerne, og hvornår I vil følge op på løsningen, herunder hvem der har ansvaret. Opfølgning på handlingsplan Til sidst skal I opstille retningslinier for, hvordan I vil følge op på handlingsplanen, for at kunne vurdere om den valgte løsning har haft den ønskede effekt. Viser det sig, at løsningen fungerer efter hensigten, skal I skrive, hvordan løsningen er udført, samt at problemet er løst. Sørg for at både arbejdsgiver og arbejdsmiljørepræsentanten/en medarbejder har skrevet under på, at I har løst problemet. Det er en god idé at vælge en metode, som inddrager medarbejderne, da de har den konkrete erfaring fra de enkelte arbejdspladser. I kan for eksempel inddrage medarbejderne enkeltvis, samle alle medarbejdere på et personalemøde eller i grupper i forhold til afdeling/arbejdsfunktioner. I kan også inddrage ressourcer udefra til at stå for kortlægningen, så længe arbejdsmiljøroganisationen/medarbejderne stadig er aktivt med i forløbet. Vælger I at søge sagkyndig bistand udefra, skal arbejdsmiljøroganisationen høres, inden den sagkyndige kontaktes. Eksempler på metoder: Flipover/dialogmetode Arbejdsmiljøgruppen, eller dem der gennemfører det praktiske APV-arbejde, giver et indlæg på et personalemøde, hvor alle har mulighed for at komme frem med de forhold i arbejdsmiljøet, som de mener, bør forbedres. En tjekliste kan bruges som inspiration. Forholdene skrives ned på fx. en flipover og dernæst vurderes, om der reelt er et arbejdsmiljøproblem. Er der tale om et arbejdsmiljøproblem findes en årsag og løsning samt udfyldes et APV-skema.Til sidst udarbejdes en skriftlig handlingsplan. Sikkerhedsrunde Arbejdsmiljøgruppen, eller dem der gennemfører det praktiske APV-arbejde, gennemgår hver arbejdsfunktion eller arbejdsplads og kortlægger arbejdsmiljøforholdene eventuelt ved brug af en tjekliste. Herefter vurderes, om de påpegede problemer er reelle. Er de det, skal der findes en årsag og løsning samt udfyldes et APV-skema for hvert problem. Til sidst drøftes og udarbejdes den skriftlige APV-handlingsplan. Tjeklister/spørgeskema Tjeklister/spørgeskema uddeles til alle medarbejdere til individuel afkrydsning/ udfyldning. Arbejdsmiljøgruppen, eller dem der gennemfører det praktiske APV-arbejde, analyserer svarene. Det vil sige, om der reelt er et problem. Er der et problem findes en årsag og løsning og der udfyldes et APV-skema. Til sidst drøftes og udarbejdes den skriftlige APVhandlingsplan

8 Værktøjer til APV-arbejdet BAR Handel har udarbejdet en række værktøjer til APV-arbejdet, som sikrer, at I opfylder lovens krav til APV. Værktøjerne er målrettet butikker og supermarkeder. Find og print værktøjerne på Tjekliste Tjeklisten kan I bruge under identifikationen og kortlægningen som en slags huskeliste, der sikrer, at I kommer igennem typiske arbejdsmiljøforhold inden for detailhandelen. Da hver butik ofte har specielle arbejdsmiljøforhold, kan der være forhold i tjeklisten, som er knap så relevante for den enkelte butik. Omvendt kan der være yderligere forhold, som butikken ønsker at forholde sig til end dem, der er nævnt i tjeklisten. Sådan bruger i tjeklisten Gennemgå de forskellige punkter og vurder, om der er nogle arbejdsmiljøproblemer, der kan relateres til punktet. Er der ikke nogle problemer, sættes der kryds i feltet I orden. APV-skema APV-skemaet kan I bruge til den mere uddybende beskrivelse af det enkelte problem, årsagen til problemet og den valgte løsning. APV-skemaet kan i udfyldt stand og prioriteret rækkefølge udgøre butikkens handlingsplan. I kan også vælge at overføre de enkelte problemer og løsninger til en særlig handlingsplan. Sådan bruger I skemaet Problem: I rubrikken udfyldt af skrives, hvem der har udfyldt skemaet. I rubrikken problem beskrives arbejdsmiljøproblemet. Ud for dato og sted/arbejdsfunktion, skrives den dato og det sted, hvor problemet blev fundet. Årsag/Løsning: Årsagen/-erne til problemet beskrives i rubrikken årsag. Løsninger på problemet beskrives i rubrikken løsning. Prioritet: Er der fundet flere problemer, som ikke kan løses her og nu, udfyldes rubrikken prioritet for eksempel ved at anføre prioritering fra 1-3, hvor 1 er det vigtigste problem, der skal løses. Plan for løsning beskrives i rubrikkerne start-/ slutdato, og der anføres, hvem der er ansvarlig. Opfølgning: Plan for opfølgning beskrives i rubrikken opfølgning, hvor der beskrives, hvordan, hvornår og af hvem opfølgningen skal foretages. Senere noteres det, om problemet er blevet løst. Handlingsplan Skemaet kan bruges til at få overblik over de arbejdsmiljøproblemer, som I har besluttet, der skal løses, og hvornår de skal løses. Sådan bruger I skemaet Sæt de forskellige problemer ind ved kort at beskrive problemet, løsningen, prioriteringen, slutdato og ansvarlig. Disse oplysninger tages fra APV-skemaerne, som vedlægges som bilag til handlingsplanen i jeres APV-mappe. Hvis der er et problem, der vedrører det enkelte punkt, så sæt kryds i feltet Problem og udfyld dernæst et APV-skema, hvor problemet beskrives nærmere. Er der andre problemer, kan de beskrives under andet, og der udfyldes på samme måde et APV-skema, hvor problemet beskrives nærmere

9 APV tjekliste APV tjekliste I orden Problem I orden Problem Skrives ind i APV-skema Er det muligt at undgå væsentlige kulde og træk gener? Ulykker Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt udformet, så risiko for fald er mindsket? Fjernes der tilstrækkeligt støv og snavs? Betjenes og vedligeholdes eventuelle ventilationsanlæg? Støj Er det muligt at undgå skadende støj fx fra maskiner eller omgivelserne? Er maskinerne fx flaskeautomat og røremaskine korrekt afskærmet og eventuelt monteret med andet sikkerhedsudstyr? Håndteres skæreredskaber sikkert, og er de hensigtsmæssigt udformet? Bliver maskiner og tekniske hjælpemidler efterset og vedligeholdt? Er der brugsanvisninger og sikkerhedsforskrifter på de forskellige maskiner og tekniske hjælpemidler? Udleveres og bruges de nødvendige personlige værnemidler? Bliver alle instrueret i arbejdets udførelse, herunder brug af maskiner m.m.? Ergonomiske forhold Arbejdsstillinger og højder Er inventaret, indrettet så arbejdet kan udføres i hensigtsmæssige arbejdsstillinger? Er der ryddeligt og tilstrækkelig med plads til, at arbejdet kan udføres i hensigtsmæssige arbejdsstillinger? Er der mulighed for at variere arbejdsstillingerne? Fysiske forhold Er gulvbelægning tilpasset, eller er der på andre måder truffet foranstaltninger i forhold til påvirkninger ved stående og gående arbejde? Arbejdslokalet Tungt arbejde Er der tilstrækkelig med plads til at færdes, og kan adgangs- og transportveje benyttes sikkert? Er det muligt at begrænse hyppige løft af tunge byrder? Er der adgang til de nødvendige velfærdsforanstaltninger fx toiletter, skabe, spiseplads? Er der opmærksomhed omkring det daglige antal manuelle løft? Kan løftet udføres i gode arbejdsstillinger? Belysning Er det muligt at begrænse stor kraftanvendelse ved træk og skub hjælpemidler som fx palleløftere? Er der tilstrækkelig belysning ved arbejdspladserne? Er der tilstrækkelig med dagslystilgang? (der kan dispenseres herfra) Er transportveje udformet, så de er jævne, vandrette og har lille køremodstand? Indeklima Er der egnede tekniske hjælpemidler til rådighed som fx rulleborde, sækkevogne og palleløftere? Opleves temperaturen i lokalerne som generelt behagelige?

10 APV tjekliste APV tjekliste Kemiske og biologiske forhold Stoffer og materialer Opbevares og doseres stoffer og materialer hensigtsmæssigt? Er der arbejdspladsbrugsanvisninger for farlige stoffer og materialer? Kan risiko for luftforurening undgås? Mikroorganismer (bakterier og svampe) Håndteres affald forsvarligt? Hudgener Er det muligt at begrænse hudkontakt med allergifremkaldende stoffer? Anvendes der gode hudvenlige rutiner fx ved vådt arbejde? Psykiske forhold (Hvor det forudsættes, at risikofaktoren har en direkte sammenhæng med den pågældende arbejdsfunktion/arbejdsstedets indretning) Er der truffet forholdsregler, så muligheden for vold, trusler om vold og røveri er begrænset? Er der opmærksomhed omkring arbejdsfunktioner, hvor der foregår ensidigt gentaget arbejde (EGA)? Er antallet af længere perioder, hvor der arbejdes alene, begrænset? Er der klare retningslinier for chikane eller mobning? Er lange perioder med vedvarende unormal stor arbejdsmængde søgt begrænset? Får medarbejderne de nødvendige informationer? I orden Problem I orden Problem Har arbejdsmiljøorganisationens medlemmer den nødvendige uddannelse? Særlige arbejdsgrupper Er der taget højde for de særlige arbejdsmiljøregler, som gælder for unge under 18 år? Er der taget højde for de særlige hensyn og arbejdsmiljø, som gælder for gravide og ammende? Er der udarbejdet en særlig APV for gravide og ammende? Sygefravær Er der forhold i arbejdsmiljøet, der kan medvirke til sygefraværet? Kan ændringer i arbejdsmiljøet bevirke, at sygefraværet mindskes? Andet Arbejdsmiljøorganisation Er der kendskab til arbejdsmiljøorganisationens medlemmer og deres opgaver?

11 APV Skema APV Handlingsplan Sted: Dato: Udfyldt af: Prioritet: Problem (Hvad er problemet?) Årsag/-er (Hvad er årsagen/-erne til problemet?) Løsning/-er? (Hvad er løsningen/-erne på problemet?) Hvem er ansvarlig? Startdato Slutdato Opfølgning (Hvordan skal opfølgningen ske?) Hvem er ansvarlig? Dato for opfølgning Problem Handling Prioritet Frist Ansvarlig Udført af: Arbejdsgiver Arbejdsmiljøorganisationen/medarbejder

12 20 Viden og information BAR Handel har en hjemmeside dk, hvor al information og vejledning om APV findes. Her er gennemgang af forskellige APV metoder samt værktøjer til brug for gennemførelsen af APV. Branchearbejdsmiljørådet for detailhandel, BAR Handel, giver konkret vejledning om aktuelle arbejdsmiljøproblemstillinger inden for branchen i form af fx branchevejledninger, pjecer, faktablade og undervisningsmaterialer. BAR Handels forskellige materialer udtrykker, hvad der er god arbejdsmiljøstandard inden for branchen, herunder hvordan loven overholdes. Er den fælles indgangsportal til alle øvrige branchearbejdsmiljøråd. Her kan du finde information om arbejdsmiljø inden for andre brancher fx kontor og lager Arbejdsgiver-, arbejdsleder- og arbejdstagerorganisationer har hver især kompetence til at rådgive om arbejdsmiljø. Rådgivningen sker gennem personlig kontakt, kurser og skriftligt materiale. Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet. På Arbejdstilsynets hjemmeside kan du finde arbejdsmiljøloven, bekendtgørelser og Arbejdstilsynets vejledninger (At-vejledninger). Internetportal udarbejdet af Videncenter for Arbejdsmiljø. Via portalen kan du få overblik over den viden og information, der findes om arbejdsmiljø. Materialerne kan købes via

13 Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig APV. Denne branchevejledning giver idéer til metode og værktøjer til, hvordan butikker, supermarkeder og varehuse kan gennemføre APV. BAR Handel Fællessekretariatet Dasnk Erhverv Børsen 1217 København K Tlf.: Faglige spørgsmål kan rettes til partssekretariaterne: Arbejdstagersekretariatet HK/HANDEL Weidekampsgade 8 Postboks København C Tlf.: Arbejdstagersekretariatet Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Tlf.: Arbejdsledersekretariatet Lederne Vermlandsgade København S Tlf.: Vejledningen fås ved henvendelse til organisationerne eller købes via vare nr Layout: Søren Sørensens Tegnestue Tryk: PrintDivision 1. udgave, 2. oplag 2011 ISBN HK-varenummer:

APV i detailhandlen Branchevejledning om arbejdspladsvurdering for detailhandelsområdet

APV i detailhandlen Branchevejledning om arbejdspladsvurdering for detailhandelsområdet APV i detailhandlen Branchevejledning om arbejdspladsvurdering for detailhandelsområdet ar BAR Handel Dette materiale er udarbejdet af BAR Handel. BAR Handel har til formål at medvirke ved løsning af sikkerheds-

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Den gode arbejdsdag og arbejdsmiljøet

Den gode arbejdsdag og arbejdsmiljøet Tag vare på... Den gode arbejdsdag og arbejdsmiljøet Branchevejledning for mindre butikker uden sikkerhedsorganisation Forord Indhold På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11

Læs mere

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Tag vare på... Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Branchevejledning Forord Indhold På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder

Læs mere

ArbejdsPladsVurdering

ArbejdsPladsVurdering Branchevejledning om ArbejdsPladsVurdering på kontorarbejdspladser OPFØLGNING KORTLÆGNING HANDLINGSPLAN VURDERING Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Alle værdsætter det gode arbejdsmiljø. Mange vil gerne gøre en indsats for arbejdsmiljøet men hvor skal der tages fat, og hvem skal egentlig gøre noget ved

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering.

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering. At-VEJLEDNING GL.4.1 Arbejdspladsvurdering Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering December 2007 GRØNLAND 2 At-vejledningen informerer om reglerne om arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDSPLADSVURDERING PÅ KONTORARBEJDSPLADSER. APV i sigte? KORTLÆGNING OPFØLGNING VURDERING SYGEFRAVÆR HANDLINGSPLAN

BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDSPLADSVURDERING PÅ KONTORARBEJDSPLADSER. APV i sigte? KORTLÆGNING OPFØLGNING VURDERING SYGEFRAVÆR HANDLINGSPLAN BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDSPLADSVURDERING PÅ KONTORARBEJDSPLADSER APV i sigte? KORTLÆGNING OPFØLGNING VURDERING HANDLINGSPLAN SYGEFRAVÆR OVERBLIK ELLER MYLDER? 1 2 3 7 7 8 10 11 11 11 12 13 14 15 15 17

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KØKKENER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Arbejdstilsynets screening

Arbejdstilsynets screening Gode råd om Arbejdstilsynets screening Har I styr på arbejdsmiljøet i jeres virksomhed? Udgivet af Dansk Handel & Service Arbejdstilsynets screening 2005 Ny arbejdsmiljøreform den 1. januar 2005 Den 1.

Læs mere

DYRLÆGEPRAKSIS, DYREKLINIK OG - HOSPITAL

DYRLÆGEPRAKSIS, DYREKLINIK OG - HOSPITAL Checkliste til DYRLÆGEPRAKSIS, DYREKLINIK OG - HOSPITAL Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse

Læs mere

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen Du bør tænke på dit eget arbejdsmiljø, og hvordan du kan tage vare på dig selv i dagligdagen. Uanset om du er nyansat eller har været kasseassistent i længere tid, er det altid en god idé med jævne mellemrum

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1-3 Juli 2009 Opdateret april 2016 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver Denne branchevejledning henvender sig til kontor- og administrative virksomheder, der har oprettet en sikkerhedsorganisation, og ønsker uddybende

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Til nyansatte indenfor brand- og redningsområdet Som nyansat i brand- og redningsbranchen er det vigtigt,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 17 Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen Denne vejledning beskriver de forskellige former for tilsyn, som Arbejdstilsynet gennemfører, bl.a. screeningsbesøg og tilpasset tilsyn. Derudover finder du konkret information om, hvad det er Arbejdstilsynet

Læs mere

Sikkerhedsorganisationens opbygning

Sikkerhedsorganisationens opbygning Tag vare på... Sikkerhedsorganisationens opbygning Branchevejledning Forord Indhold På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

ARBEJDSPLADS VURDERINGER

ARBEJDSPLADS VURDERINGER BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER VEJLEDNING OM ARBEJDSPLADSVURDERINGER ER UDGIVET MED STØTTE FRA ARBEJDSMILJØRÅDETS SERVICE

Læs mere

FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole. Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole

FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole. Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole FOKUS PÅ PSYKISK ARBEJDSMILJØ Det er vigtigt at have en løbende og konstruktiv dialog omkring det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

APV og de årlige arbejdsmiljødrøftelser

APV og de årlige arbejdsmiljødrøftelser APV og de årlige arbejdsmiljødrøftelser Vejledning om strategisk tilgang til arbejdsmiljøarbejdet ved hjælp af arbejdspladsvurderingen (APV) og de årlige arbejdsmiljødrøftelser Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV 1.0 Ledelsen skal lægge rammerne Det er ledelsens ansvar at der gennemføres en lovpligtig APV. Ledelsen skal med MED-udvalget, sikkerhedsgruppen og medarbejderne afklare

Læs mere

STILLADSARBEJDE. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

STILLADSARBEJDE. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til STILLADSARBEJDE Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant TJEKLISTE Arbejdssted Adresse Arbejdsleder/kontaktperson Evt. arbejdsmiljørepræsentant Øvrige deltagere/ansatte Dato Sammenfatning af gennemgangen (beskriv selv hovedtrækkene) Årshjul Har I udarbejdet

Læs mere

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor Arbejdspladsvurdering for Lager Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autoværksted som minimum benytte

Læs mere

Online arbejdsmiljøuddannelse /Arbejdsmiljøgruppen

Online arbejdsmiljøuddannelse /Arbejdsmiljøgruppen Online arbejdsmiljøuddannelse /Arbejdsmiljøgruppen Præsentation Hvilken virksomhed kommer du fra og hvilken stilling har du? Hvor mange ansatte er I i jeres virksomhed? Er du arbejdsmiljørepræsentant,

Læs mere

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til LANDBRUG Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Praktiserende læger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering It-rådgivning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

God start godt arbejdsmiljø

God start godt arbejdsmiljø God start godt arbejdsmiljø EU s arbejdsmiljø-uge i Uge 43 Forberedelse til fællesmødet Arbejdsmiljøsystemet Arbejdsmiljøet i jeres branche Særlige regler for unge Undervisningen kan indledes med en af

Læs mere

RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M.

RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M. Checkliste til RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte,

Læs mere

Arbejder med arbejdsmiljø sammen med arbejdsmiljørepræsentanten i en arbejdsmiljøgruppe

Arbejder med arbejdsmiljø sammen med arbejdsmiljørepræsentanten i en arbejdsmiljøgruppe LEKTIER - Arbejdsmiljørepræsentanten Hvad laver en arbejdsmiljørepræsentant? (Sæt X) Arbejder med arbejdsmiljø sammen med arbejdslederen i en arbejdsmiljøgruppe Arbejder med grus og brænde Arbejder kun

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering 2 BAR Kontor (Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Arbejdsmiljøet et fælles ansvar I socialforvaltningen har vi hver især et ansvar for at tage vare på egen trivsel og arbejdsmiljø. Derudover er det et fælles ansvar for

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV for elever på Erhvervsuddannelserne

APV for elever på Erhvervsuddannelserne APV for elever på Erhvervsuddannelserne APV er et af de bedste værktøjer til et sundt og et godt arbejdsmiljø, igennem hele livet. Dette skema kan bruges igen og igen. APV for elever på erhvervsuddannelserne

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Museer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Succes med arbejdsmiljøarbejdet

Succes med arbejdsmiljøarbejdet Tag vare på... Succes med arbejdsmiljøarbejdet Branchevejledning for sikkerhedsorganisation, arbejdsledere og medarbejdere f Forord Hent mere hjælp i BAR Handels branchevejledninger om arbejdet med arbejdsmiljø

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Elektronik Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer.

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer. 13-12-2010 14:11 Arbejdspladsvurdering Procedure Definitioner Arbejdspladsvurdering (APV) er en systematisk vurdering af arbejdsmiljøet med henblik på at identificere og fjerne, reducere eller informere

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Daginstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Transport af gods - post - kurer

Transport af gods - post - kurer Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af gods - post - kurer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 7 Arbejdsmiljøorganisation: AMO Arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Hotel og camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

God start godt arbejdsmiljø

God start godt arbejdsmiljø God start godt arbejdsmiljø EU s arbejdsmiljø-uge i Uge 43 Forberedelse til fællesmødet Arbejdsmiljøsystemet Arbejdsmiljøet i jeres branche Særlige regler for unge Undervisningen kan indledes med en af

Læs mere

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen Du kan vente dig i butikken 1 Tillykke med din graviditet! Når du er gravid, sker der utrolig mange ting i din krop. Derfor dukker der naturligvis en masse spørgsmål

Læs mere

Tjekliste til PRAKTISERENDE LÆGER

Tjekliste til PRAKTISERENDE LÆGER Tjekliste til PRAKTISERENDE LÆGER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og

Læs mere

Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker

Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker Tag vare på... Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker - Kortfattet branchevejledning Forord På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats.

Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats. Kære deltager Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats. Hvad spørger vi om Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål

Læs mere

Arbejdsmiljøorganisationen

Arbejdsmiljøorganisationen fremtiden starter her... Gode råd om Arbejdsmiljøorganisationen INDHOLD Hvilke virksomheder skal have en arbejdsmiljøorganisation? 3 Antallet af arbejdsmiljøgrupper og -udvalg 6 Valg og udpegning af medlemmer

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske

Læs mere

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM drøftelse af arbejdsmiljøet PÅ KONTORER Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Årlig arbejdsmiljødrøftelse En gang om året skal I holde et koordinerende arbejdsmiljømøde, også kaldet

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Arbejdstilsynet aflægger besøg

Arbejdstilsynet aflægger besøg Arbejdstilsynet aflægger besøg Tilsynsbesøget - processkitse (Kilde AT) Hvad ønsker arbejdstilsynet at undersøge? I er varslet et risikobaseret tilsyn fra Arbejdstilsynet (AT). AT s opgave er at gennemgå

Læs mere

ARBEJDSMILJØ GENNEMGANG AFDELING R.

ARBEJDSMILJØ GENNEMGANG AFDELING R. ARBEJDSMILJØ GENNEMGANG AFDELING R. Sikkerhedsrundering /Arbejdsmiljøgennemgang hvad, hvorfor, hvornår og hvordan? Hvad En sikkerhedsrundering er en metode for sikkerhedsgruppen til at overvåge og kontrollere

Læs mere

MODTAGER KULTUR. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

MODTAGER KULTUR. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros MODTAGER KULTUR Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvordan tager vi godt imod? Hvor gode er vi egentlig til at få nye kolleger til at føle sig velkomne i vores afdeling eller på virksomheden?

Læs mere

Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer

Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Restaurant, café, bodega m.m.

Restaurant, café, bodega m.m. Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Restaurant, café, bodega m.m. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Restauranter og barer

Restauranter og barer Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Restauranter og barer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Formålet med undersøgelsen er at lave en APV (arbejdspladsvurdering), der skal sikre, at arbejdet udføres sikkert og sundt for alle medarbejdere.

Formålet med undersøgelsen er at lave en APV (arbejdspladsvurdering), der skal sikre, at arbejdet udføres sikkert og sundt for alle medarbejdere. APV checkskema Hvad er formålet med APV en? Formålet med undersøgelsen er at lave en APV (arbejdspladsvurdering), der skal sikre, at arbejdet udføres sikkert og sundt for alle medarbejdere. APV arbejdet

Læs mere

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker. løft-05 20/06/06 8:12 Side 1

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker. løft-05 20/06/06 8:12 Side 1 løft-05 20/06/06 8:12 Side 1 Dette materiale er udgivet af BAR Handel, som er branchearbejdsmiljøråd for detailhandelsområdet. BAR Handel har til formål at medvirke i forbindelse med løsning af sikkerheds-

Læs mere

Butikker, supermarkeder og varehuse

Butikker, supermarkeder og varehuse Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Butikker, supermarkeder og varehuse Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et

Læs mere

F.0.4 December 2003 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder

F.0.4 December 2003 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder At-VEJLEDNING F.0.4 December 2003 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Butikker Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING SÅDAN KAN SYGEFRAVÆR INDDRAGES I DENNE FOLDER FÅR I AT VIDE, HVAD DER SKAL GØRES, OG I FÅR INSPIRATION TIL, HVAD DER KAN GØRES SYGEFRAVÆR ET EKSTRA ELEMENT I ARBEJDSPLADSVURDERINGEN

Læs mere