Din pensionsordning. HK Stat Nordjylland og Sampension

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din pensionsordning. HK Stat Nordjylland og Sampension"

Transkript

1 Din pensionsordning HK Stat Nordjylland og Sampension

2 Følg med i din pensionsordning Logger du dig ind på sampension.dk med din NemID, finder du alt om din egen pensionsordning. Du kan blandt andet se dine forsikringer, indbetalinger, afkast og omkostninger. Du har også mulighed for at betjene dig selv fx skifte investeringsprofil, overføre tidligere pensioner eller tage et Pensionstjek. Et Pensionstjek hjælper dig til at få overblik over din og familiens økonomiske situation ved sygdom, død og pensionering. Digital post Du modtager din post digitalt fra Sampension. Din digitale postkasse finder du også ved at logge ind. Vil du vide, hvornår du har modtaget ny post fra os, skal du oplyse din mail-adresse til os. Du kan også oplyse dit mobilnummer, så sender vi en sms, når der er nyt i den digitale Log ind på sampension.dk med NemID og oplys din . Så sender vi en mail, når der er nyt i din postkasse. Hvornår har du ret til pension? Dit pensionsbidrag er 15 % af din løn, hvis: Du er fyldt 25 år, og mindst har fire års beskæftigelse i den offentlige sektor. Dit pensionsbidrag er 11,19 % af din løn, indtil ovenstående betingelser er opfyldt, hvis: Du er fyldt 20 år og har mindst ni måneders beskæftigelse i den offentlige sektor, eller Du tidligere har været omfattet af en pensionsordning som led i din ansættelse. 2

3 HK Stat Nordjylland og Sampension HK har som en del af overenskomsten siden 1990 været med til at sikre, at medlemmerne er omfattet af en pensionsordning i Sampension. Op gennem årene er indbetalingerne steget, fordi HK og arbejdsgiverne har fælles fokus på at forbedre pensionsordningen, og derfor har medlemmerne siden 2008 fået 15 procent i rent arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag. Er du under 25 år, eller har du mindre end fire års beskæftigelse i det offentlige, er du omfattet af den såkaldte Minipension. Bidragssatsen er lidt lavere, men ellers er vilkårene de samme. Med overenskomsten i 2015 udgør satsen nu 11,19 %. Din pensionsordning er ikke kun en opsparing til alderdommen. Den omfatter også forsikringsdækning ved død og sygdom. Ordningen er gennem tiden blevet tilpasset, så du også er dækket af en gruppelivsforsikring, og du kan få udbetaling, hvis du eller dine børn får en kritisk sygdom. Overenskomsten har sikret dig et basisniveau, men du har selv mulighed for at tilpasse ordningen til dine personlige ønsker og behov. Denne folder indeholder en generel præsentation af din pensionsordning sikret af HK via overenskomsten. Jeg vil opfordre dig til, at du undersøger mulighederne for at få tilpasset pensionsordningen efter netop dit og din families behov. Til brug herfor kan jeg anbefale Pensionstjek, som du finder via sampension.dk, hvor du skal logge ind med Nemid. HK Stat Nordjylland og Sampension holder medlemsmøder gennem året med forskellige temaer. Vi ser dog en tendens til, at interessen for pensionsordningen først viser sig sent i arbejdslivet. Pensionsordningen er imidlertid relevant for alle medlemmer, fordi du rent faktisk har ret stor indflydelse på din egen pensionsordning. Du er meget velkommen til at kontakte HK Stat Nordjylland eller Sampension, hvis der er behov for vejledning eller et medlemsmøde på din arbejdsplads. Mette Lyndgaard Pedersen Formand HK Stat Nordjylland Alle nyansatte har siden maj 2007 fået en ordning baseret på markedsrente, den såkaldte 3-i-1 Livspension, hvor der er mulighed for en større investeringsfrihed. Alt efter, hvor du er i dit liv, vil din pensionsordning have større eller mindre dele af investering i aktier og obligationer. Hvis du ikke har en 3-i-1 Livspension, kan du kontakte Sampension for at høre om dine muligheder. 3

4 Det indeholder din pensionsordning Din pensionsordning sikrer dig økonomisk i tilfælde af sygdom og død samt ved pensionering: De fleste kunder i Sampension har pensionsordningen 3 i 1 Livspension*. Ordningen består af tre dele. Basispension er de obligatoriske dækninger, din ordning indeholder, og som Basispension dækker de flestes behov. Dækningerne sørger for, at du og din familie er sikret økonomisk. Valgpension giver dig mulighed for at vælge dækninger til eller forhøje nogle af dine dækninger i Basispension. Linkpension giver dig mulighed for at selv at investere en del af din opsparing i en række fonde. Død Invalid/sygdom Pension Dødsfaldssum kr. Børnepension kr. pr. md Supplerende førtidspension. Op til 20 % af din løn*** Engangsbeløb ved førtidspension kr. Visse kritiske sygdomme. Engangsbeløb på kr. Visse kritiske sygdomme børn. Engangsbeløb på kr. Livsvarig alderspension Ratepension med sikring ved død** Præmiefritagelse **Ratepension er ikke obligatorisk, men din valgpension bliver lagt her med mindre, du selv vælger andet med din Valgpension. *** Afhænger af din alder. Se side 8. Valgpension I Valgpension kan du selv vælge, hvad 1/3 af indbetalingerne skal gå til. Du kan bl.a. vælge at sikre dine efterladte bedre ved død i form af en ægtefælle-/samleverpension eller en større dødsfaldssum. Du kan også forhøje din supplerende førtidspension. Endelig kan du tilpasse dine alderspensioner ved at oprette en aldersforsikring eller ophørende alderspension eller betale mere til den livsvarige alderspension. På dit pensionsoverblik kan du se alle dine dækninger samt de beløb, der knytter sig til dem. Du finder dit pensionsoverblik ved at logge på sampension.dk. *Har du en anden pensionsordning i Sampension, er du også dækket ved død, sygdom og pensionering. Dækningerne vil dog være sammensat på en anden måde, og valgmuligheder kan være anderledes end beskrevet nedenfor. Din ordning får også tilskrevet afkast på anden vis end beskrevet. Se hele din ordning ved at logge på sampension.dk. 4

5 Få mest ud af din ordning Din pensionsordning skal passe til netop dit liv. Har du hjemmeboende børn? Er du kommet sent i gang med at spare op til pension? Det er blot nogle af de spørgsmål, der er relevante for din pensionsordning. Hos Sampension anbefaler vi vores kunder til at tage et Pensionstjek. Pensionstjek er et online-værktøj, der hjælper dig med at finde den løsning, der passer til dig. Du skal indtaste en række oplysninger om din husstand og økonomiske forhold, så får du et overblik over din og din families økonomiske situation ved død, sygdom og pensionering. Værktøjet kan ogsså inddrage oplysninger om dine øvrige ordninger via PensionsInfo. Når du får resultatet af dit Pensionstjek, vil du kunne se, om du er dækket godt nok af ordningen, eller om du bør overveje at ændre på den. Med et gennemført Pensionstjek, har du også et godt udgangspunkt for at modtage vores rådgivning enten online eller via telefon. Du finder Pensionstjek ved at logge dig ind på sampension.dk. Sådan investerer vi din opsparing 3 i 1 Livspension er en såkaldt livscyklusordning, hvor vi investerer din opsparing, så det passer til din alder. Skal du snart på pension, er din investeringsrisiko lav, mens du som ung kan tage en større risiko og dermed få bedre mulighed for et højere afkast. I praksis bliver din opsparing placeret i en årgangspulje, der svarer til din alder. Du har selv vælge, hvilken investeringsprofil din årgangspulje skal have lav, moderat eller høj risiko. Afkastet af din årgangspulje kan variere og bliver hver måned lagt til eller trukket fra din opsparing, alt efter om det er positivt eller negativt. Du kan følge med i udviklingen på sampension.dk/afkast. Årgangspuljer Figuren viser, hvordan årgangspuljerne er sat sammen for en 35-årig kunde og en kunde på 60 år med moderat risiko. Se alle årgangspuljer på sampension.dk/afkast. 35-årig 60-årig 25 % 75 % 48 % 32 % 20 % Obligationer Alternative investeringer Aktier 5

6 Få samlet din pensioner Du kan nemt samle dine pensioner, når du har ordning hos Sampension. Fordelene er: Du sparer omkostninger, da du kun skal betale ét sted Du undgår at betale for flere forsikringer Du får et bedre overblik. Ønsker du at overføre en tidligere pensionsopsparing, kan du udfylde en elektronisk blanket ved at logge dig ind på sampension.dk. Du kan også kontakte os og få rådgivning om overførsel af pensioner. Hvis du er i tvivl om, hvor dine tidligere ordninger er, kan du logge dig ind på pensionsinfo.dk. Denne side samler alle oplysninger om dine pensionsopsparinger og forsikringer ved sygdom og død. Ønsker du en større pension? Du kan også selv indbetale til din pensionsordning, hvis du ønsker en større opsparing til pension. Det kalder vi Frivillig pension. Du kan indbetale op til kr. i 2016 til ophørende alderspension og ratepension med skattefradrag. Beløbet bliver trukket fra din løn, før din arbejdsgiver beregner skat. På den måde får du skattefordelen med det samme. Du kan også indbetale op til kr. til en aldersforsikring, som du får udbetalt som en sum ved pensionering. Der er ikke skattefradrag for indbetaling til aldersforsikring. Du skal til gengæld ikke betale skat eller afgift ved udbetaling. Kontakt os om mulighederne for Frivillig Pension eller sæt gang i indbetalingerne via sampension.dk. Hvad koster det? Sampension tager ikke omkostninger for at modtage dine tidligere ordninger. Ved et jobskifte kan du ofte flytte ordningen gratis fra dit tidligere selskab. I nogle tilfælde skal du betale et gebyr. 6

7 Når du skal på pension Din pensionsordning skal sikre din økonomi ved pensionering, derfor går den største del af indbetalingerne også til din opsparing. Hvad har du i ordningen? Din ordning i Sampension indeholder en Livsvarig alderspension (livrente). Når du går på pension, får du en månedlig udbetaling fra denne, så længe du lever, uanset hvor gammel du bliver. Dør du, inden du går på pension, bortfalder pensionen. Din 3 i 1 Livspension indeholder også en ratepension, hvis du ikke har valgt andet. Den udbetales som minimum i 10 år. Dør du i udbetalingsperioden, vil ratepensionen fortsat blive udbetalt til dine efterladte. Dør du, inden udbetalingen er gået i gang, vil værdien af ratepensionen blive udbetalt til dine efterladte. Udbetalingen vil svare til det, du har nået at spare op. Hvad kan du vælge? Du kan vælge Livsvarig alderspension, ophørende alderspension eller aldersforsikring. Du kan knytte en opsparingssikring til den valgfrie livsvarige alderspension, så udbetalingerne går til dine efterladte, hvis du dør inden pensionering eller i en periode efter pensionering. Den ophørende alderspension udbetales ligesom ratepensionen inden for fastsat periode. Forskellen er, at den ophørende alderspension ikke udbetales ved din død til gengæld kan du forvente større udbetaling til dig selv. Aldersforsikring er en sum, som du får udbetalt ved pensionering. Hvad skal du gøre? Er du på vej på pension, kan det være en god idé at få rådgivning om, hvordan du skal sætte gang i udbetalingen af dine pensioner fx kan du vælge at udskyde udbetalingen af ratepensionen, hvis du får udbetalt en sum ved pensionstidspunktet eller har anden formue. En rådgiver kan hjælpe dig med at få mest muligt ud af din pensionsopsparing og inddrage faktorer som ægtefællens indkomst, friværdi, formue, skat, sociale ydelser mm. Du kan også selv sætte gang i udbetalingen af din pension via sampension.dk. Det kræver dog, at du har den rette alder, og at der ikke længere indbetales til ordningen. 7

8 Hvis du bliver syg Hvad har du i ordningen? Fratræder du dit job af helbredsmæssige årsager, kan du få en midlertidig udbetaling af samme størrelse som din supplerende førtidspension. Hvis du er i et ressourceforløb eller jobafklaring med ressourceforløbsydelse, kan du have ret til præmiefritagelse, men ikke midlertidig udbetaling. Det betyder, at du kan beholde dækningerne på din pensionsordning, selv om indbetalingerne til den stopper, fordi du fratræder på grund af sygdom. Du kan maksimalt modtage en midlertidig udbetaling i fem år. Tilkendes du offentlig førtidspension, vil du samtidig få udbetaling fra din supplerende førtidspension i Sampension. Er du under 50 år, når du kommer ind i pensionsordningen, er du sikret en dækning svarende til 20 % af din løn. Er du fyldt 50 år, men ikke 60 år, er du sikret en dækning på 10 %. Er du fyldt 60 år, har du ikke dækningen supplerende førtidspension i din Basispension. Tilkendes du offentlig førtidspension, inden du fylder 60 år, får du også et engangsbeløb på kr. skattefrit. Hvad kan du mere vælge? Ønsker du en større udbetaling, kan du forhøje den supplerende førtidspension. Du skal i denne forbindelse udfylde en helbredserklæring. Hvis du får en kritisk sygdom Får du stillet en diagnose, der er defineret som en kritisk sygdom i forsikringsbetingelserne, får du udbetalt en sum fra gruppelivsforsikringen på kr. Diagnosen skal være stillet, mens du er omfattet af dækningen. Du kan få summen udbetalt mere end en gang, dog ikke for samme sygdom. For at få udbetalt en sum ved en kritisk sygdom, behøver du ikke at være fratrådt dit job, ligesom erhvervsevnen ikke behøver at være nedsat. Eksempel på visse kritiske sygdomme: Ondartede kræftformer Blodprop i hjertet Hjerteklapkirurgi Dissemineret sklerose Uigenkaldeligt nyresvigt Læs på mere om hvilke kritiske sygdomme der sker udbetaling for. Kritiske sygdomme hos børn under 18 år Der udbetales også et engangsbeløb på kr. for visse kritiske sygdomme hos børn under 18 år. Der gælder særlige forsikringsbetingelser for børn. Læs mere om udbetaling ved visse kritiske sygdomme til børn på 8

9 Hvad skal du gøre? Hvis du er syg, skal du kontakte Sampensions Sundhedscenter, så vi kan rådgive dig om: Dine muligheder og lovregler under sygemelding Samarbejdet mellem dig, din arbejdsgiver og kommunen Indsatser, der støtter dig i at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet Din pensionsordning under sygemelding eller ved fratrædelse Ring til sundhedscentret på

10 Hvis du dør Din pensionsordning sikrer dine efterladte ved din død. Hvad har du i ordningen? Dine begunstigede modtager en dødsfaldssum (engangsudbetaling) på kr. skattefrit, hvis du dør inden du fylder 70 år (der kan ske modregning, hvis der tidligere er udbetalt en sum ved førtidspensionering eller kritisk sygdom). Er dine børn under 21 år vil de modtage en børnerente (månedlig pension) på kr. det gælder også stedbørn og adoptivbørn, der bor hos dig. Har du en ratepension, hvor du ikke har fået udbetaling fra, vil den blive udbetalt til dine begunstigede. Dør du i udbetalingsperioden, fortsætter udbetalingen til dine begunstigede. Hvad kan du mere vælge? Du kan vælge at forhøje din dødsfaldsdækning. Du kan også tilkøbe en ægtefælle- og samleverpension det er en månedlig pension til din ægtefælle eller samlever. Du kan vælge, om udbetalingen fra denne skal ske resten af livet, eller til ægtefælle eller samlever fylder 67 år. Bruger du din valgfrie del til livsvarig alderspension, har du mulighed for at sikre denne ekstra opsparing ved død. Hvem er dine begunstigede? Har du ikke oplyst Sampension, hvem der er dine begunstigede, vil vi udbetale til nærmeste pårørende. Dine nærmeste pårørende er disse personer i nævnte rækkefølge*: 1. Ægtefælle eller registreret partner 2. Samlever, der: på dødsfaldstidspunktet lever sammen med dig på fælles bopæl, hvis samleveren enten venter, har eller har haft et barn sammen med dig eller har haft fælles bopæl med dig i et ægteskabslignende forhold i de sidste to år før dødsfaldet. 3. Børn eller deres livsarvinger (fx børn, børnebørn osv.) 4. Arvinger efter testamente 5. Arvinger efter arveloven. Ønsker du, at andre end dine nærmeste pårørende skal modtage udbetalingen, kan du indsætte en eller flere begunstigede på din ordning. Ønsker du dette, kan du gøre det via log-ind på sampension.dk eller ved at kontakte os. *Gælder for pensioner oprettet 1. januar 2008 eller senere. Se mere på sampension.dk Hvad skal de efterladte gøre? Sampension får automatisk besked om dødsfald fra CPR-registret og kontakter dine efterladte. 10

11 Hvis du fratræder dit job Fratræder du dit job, er det en god ide at kontakte os om dine muligheder med pensionsordningen. Er du fratrådt på grund af sygdom, vil vi opfordre dig til at kontakte vores skadesafdeling på telefon Hvad sker der med gruppelivsforsikringen? Du er dækket af din gruppelivsforsikring i 12 måneder, efter du er fratrådt, med mindre du begynder at få udbetaling af dine pensioner i Sampension. De fleste gruppelivsforsikringer kan du beholde gennem en forsættelsesforsikring. Denne har højere betaling, da den er tegnet på individuelle vilkår. Hvad med pensionsordningen? I nogle tilfælde kan du også få lov til at videreføre ordningen selv eller hos en ny arbejdsgiver. Gør du ikke noget ved pensionsordningen efter 12 måneder, bliver den til en såkaldt fripolice. Størrelsen af pensionerne vil blive fastsat ud fra, hvor meget der er betalt til ordningen. De tidligere pensions- og forsikringsoversigter, du har modtaget, oplyser pensionsstørrelser ud fra, at der bliver indbetalt til ordningen frem til 67 år. 11

12 Denne brochures indhold er et udtryk for generelle regler, gældende lovgivning og praksis pr. 1. januar Gælder der særlige regler for dig, vil det fremgå af din personlige del af hjemmesiden, din forsikringsoversigt eller dit pensionsregulativ. Vi tager forbehold for senere ændringer, trykfejl og ændret lovgivning /sam1104_009/Sampensions CVR-nr /Velkommen til HK Stat Nordjylland og Sampension Sampension KP Livsforsikring a/s Tuborg Havnevej 14 DK-2900 Hellerup Tlf

Din pensionsordning. Musikundervisere på Musikskoleområdet

Din pensionsordning. Musikundervisere på Musikskoleområdet Din pensionsordning Musikundervisere på Musikskoleområdet Følg med i din pensionsordning Logger du dig ind på sampension.dk med din NemID, finder du alt om din egen pensionsordning. Du kan blandt andet

Læs mere

Din pensionsordning. HK Privat Nordjylland og Sampension

Din pensionsordning. HK Privat Nordjylland og Sampension Din pensionsordning HK Privat Nordjylland og Sampension Følg din pension og kend dine forsikringer Logger du dig ind på sampension.dk med din NemID, finder du alt om din egen pensionsordning. Du kan blandt

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Velkommen. tilbage hos os. Tag stilling. til din pensionsordning nu. og lad så os passe på den for dig

Velkommen. tilbage hos os. Tag stilling. til din pensionsordning nu. og lad så os passe på den for dig Velkommen tilbage hos os Tag stilling til din pensionsordning nu og lad så os passe på den for dig brug lidt tid på din nye pensionsordning så du er sikker på, at den passer til dig Velkommen tilbage til

Læs mere

Telia pensionsordning. Pension

Telia pensionsordning. Pension Telia pensionsordning Pension Velkommen Telias pensionsordning 2 Forsikringer 3 - Dine forsikringer 4 - Forsikringsoversigt 5 Drømmer du om en alderdom med plads til det hele, så få dig en god pensionsordning

Læs mere

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort om din nye pensionsordning din lærerpension 1 pension Brug lidt tid på din nye nu! PENSION handler OM din økono MI. hvad du fx har at leve af, når du trækker

Læs mere

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg Pensionsmøde ved Annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvor længe skal du arbejde? Pension og efterløn Hvad kan du få? Sparer du nok op? Skal du samle dine pensioner? Hvad hvis du bliver

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

DSR-møde Det handler om DIN pensionsordning i PKA

DSR-møde Det handler om DIN pensionsordning i PKA DSR-møde Det handler om DIN pensionsordning i PKA Sygdom Død Alderdom v. 21.09.2017 pka.dk 2 Opdater dine oplysninger ved login 3 Hvad indeholder din pensionsordning? Gruppesummer 2018 Sum ved død Sum

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene Pluspension hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg Generelt om pension v/annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvornår kan du gå på pension? Generelle regler for pension Din arbejdsmarkedspension/tjenestemandspension Folkepension, atp og

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

Pensionsordninger for overenskomstansatte

Pensionsordninger for overenskomstansatte Pensionsordninger for overenskomstansatte Gruppelivsforsikring Den kollektive ordning 3 i 1 Pension 3 i 1 Livspension Præmiefritagelse Behovsanalyse Man skal være opmærksom på, at der eksisterer tre forskellige

Læs mere

Pension med med muligheder mange muligheder

Pension med med muligheder mange muligheder Pension med Pensionmange med muligheder mange muligheder Brug livet! Det handler om dig Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Pharmadanmark

Læs mere

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 FOKUS 16,4 mia. kr. i afkast i 2011 Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 Årsrapporten 2011 fra Sampension er netop godkendt på generalforsamlingen

Læs mere

Pension i Sampension. Via Kommunernes Landsforening

Pension i Sampension. Via Kommunernes Landsforening Pension i Sampension Via Kommunernes Landsforening Velkommen til Sampension Aftalegrundlag mellem Kommunernes Landsforening, PF-Personaleforeningen og Sampension. Aftalegrundlaget består af to dele. Pensionsaftalen

Læs mere

FÅ EKSTRA. plus på kontoen I DIN ALDERDOM. PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

FÅ EKSTRA. plus på kontoen I DIN ALDERDOM. PlusPension giver dig opsparing for alle pengene FÅ EKSTRA plus på kontoen I DIN ALDERDOM PlusPension giver dig opsparing for alle pengene PLUSPENSION hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene Pluspension hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Informationsmøde Det handler om DIN pensionsordning i PKA PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Organisation PKA administrerer pensionsordninger for: Sygeplejersker Sundhedsfaglige (Kost- og Ernæringsfaglige,

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

Spørgsmål & svar katalog. Den ny gruppeordning Pensionsopsparing

Spørgsmål & svar katalog. Den ny gruppeordning Pensionsopsparing Spørgsmål & svar katalog Den ny gruppeordning Pensionsopsparing Indholdsfortegnelse Side 1. Spørgsmål til den ny gruppeordning?... 1 2. Jeg vil gerne indmeldes i den nye gruppeordning eller ændre min bestående

Læs mere

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq Pensionsseminar 14. september 2010 PFA Soraarneq Program PFA Soraarneq Pensionsaftalen mellem SSK og PFA Soraarneq Hvem er omfattet Hvad indbetales Sådan virker udbetalingerne Hvad sker ved fratrædelse

Læs mere

PENSION MED GODE MULIGHEDER

PENSION MED GODE MULIGHEDER PENSION MED GODE MULIGHEDER EN ATTRAKTIV OG FLEKSIBEL LEDERPENSION TILPAS ORDNINGEN TIL DIT LIV Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Om

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene Pluspension hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Generelle vilkår for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Gældende pr. 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 4 Afsnit C Tilmelding og indbetaling

Læs mere

v/annelise Rosenberg, Lærernes Pension og Claus Jens Hansen, PFA Pension

v/annelise Rosenberg, Lærernes Pension og Claus Jens Hansen, PFA Pension v/annelise Rosenberg, Lærernes Pension og Claus Jens Hansen, PFA Pension Når du skal planlægge din pension Du skal spørge dig selv om Hvordan du vil leve? Hvad har du sparet op til pension? Har du andre

Læs mere

Velkommen til pensionsmøde

Velkommen til pensionsmøde Velkommen til pensionsmøde Man kunne jo spørge sig selv. Hvorfor spare op til pension i en pensionskasse? Hvorfor sparer jeg op til pension? (Forventninger til levestandard, velfærdsreform, vi bliver ældre

Læs mere

Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra. pensionsordninger med indbygget tryghed

Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra. pensionsordninger med indbygget tryghed Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra pensionsordninger med indbygget tryghed Selvstændige sparer op hos Pension For Selvstændige Pension For Selvstændige (PFS) er etableret for at give dig adgang

Læs mere

PFS Pension for Selvstændige Velfærdspakke Flex

PFS Pension for Selvstændige Velfærdspakke Flex PFS Pension for Selvstændige Velfærdspakke Flex Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Pension for Selvstændige (PFS) er de selvstændigt erhvervsdrivendes egen pensionsordning. Pensionsordningen

Læs mere

Gældende fra 1. september 2008 til 30. juni 2009

Gældende fra 1. september 2008 til 30. juni 2009 IP-30-110 September 2008 design: Mark Gry Christiansen Tryk: Kerteminde Tryk Gældende fra 2008 45 30-110 08.indd 45 26/09/08 16:52:14 Arbejdsmarkedspensionen 3 Din arbejdsmarkedspension 5 Ydelser ved alderspensionering

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP 3 i 1 Opsparing (3 i 1 Pension med begrænset risikodækning) Din pensionsordning i KP SAMPENSION Tuborg Havnevej 14 DK - 2900 Hellerup Tlf. 77 33 18 77 Fax 77 33 14 85 www.sampension.dk Pension Betingelser

Læs mere

Pensionsvejledning. Gældende fra 1. januar 2019

Pensionsvejledning. Gældende fra 1. januar 2019 Pensionsvejledning Gældende fra 1. januar 2019 INDHOLD INDHOLD... 2 MEDLEM I INDUSTRIENS PENSION... 4 DIN ARBEJDSMARKEDSPENSION... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk... 6 VALGFRIE

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2005 til 31. december 2006

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2005 til 31. december 2006 Medlemspjece Arbejdsmarkedspensionen Når du indtræder i Arbejdsmarkedspensionen, får du en medlemspjece og en pjece med forsikringsbetingelser. Disse to pjecer bedes du gemme. På grundlag af de kollektive

Læs mere

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Selvstændige sparer op hos Pension for Selvstændige Pension for Selvstændige (PFS) er etableret af Håndværksrådet, TEKNIQ og Dansk Byggeri for at give dig adgang

Læs mere

Generelle vilkår. for 3 i 1 Livspension og 3 i 1 Pension Virksomhedsaftaler

Generelle vilkår. for 3 i 1 Livspension og 3 i 1 Pension Virksomhedsaftaler Generelle vilkår for 3 i 1 Livspension og 3 i 1 Pension Virksomhedsaftaler Gældende pr. 1. april 2015 Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 5 Afsnit C Tilmelding

Læs mere

Vi holder åbent til kl. 21.00

Vi holder åbent til kl. 21.00 FOKUS Vi holder åbent til kl. 21.00 Sampension har udvidet sine åbningstider. Det betyder, at du kan ringe til os og få rådgivning om din pensionsordning helt frem til kl. 21.00 mandag til torsdag Hos

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION?

NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? 2 NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? Med din pensionsordning i Danica Pension har du et økonomisk sikkerhedsnet, som er tilpasset netop dine behov. Det gælder både forsikring

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. januar 2016

Pensionsvejledning Gældende fra 1. januar 2016 Pensionsvejledning Gældende fra 1. januar 2016 INDHOLD INDHOLD... 2 MEDLEM I INDUSTRIENS PENSION... 4 DIN ARBEJDSMARKEDSPENSION... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk... 6 VALGFRIE

Læs mere

Vejen til dine personlige oplysninger

Vejen til dine personlige oplysninger Snart på pension? Vejen til dine personlige oplysninger I din personlige postkasse har vi allerede lagt dit pensionsoverblik ind til dig. For at få adgang til din postkasse, skal du logge ind med NemID.

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS Søren Palfelt, marts 2013 DAGSORDEN PFA Plus Fremtidens pensionsløsning Hvad er det nye? Investering og afkast Forsikringsdækninger

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende og har børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Du logger dig på pensionsinfo med din adgangskode til netbank eller digital signatur.

Du logger dig på pensionsinfo med din adgangskode til netbank eller digital signatur. Pension behøver ikke være svært Pensionsinfo.dk er en god hjælp til dig, der gerne vil have et nemt overblik over din pension uden at skulle finde gamle breve frem eller klikke rundt mellem forskellige

Læs mere

Skattereformen og din pension 2010

Skattereformen og din pension 2010 Skattereformen og din pension 2010 Få overblik over de nye regler Regeringens skattereform har betydning for din pensionsopsparing ikke alene i år, men også i fremtiden. Her kan du få et overblik over

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1 ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Arv og begunstigelse gift og har børn. Begunstigelse

Arv og begunstigelse gift og har børn. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE GIFT OG HAR BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse gift og har børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Pensionsregulativ. - for bibliotekarer ansat i kommunerne, regionerne eller staten, som er optaget i 3 i 1 Livspension pr. 1. maj 2007 eller senere.

Pensionsregulativ. - for bibliotekarer ansat i kommunerne, regionerne eller staten, som er optaget i 3 i 1 Livspension pr. 1. maj 2007 eller senere. Pensionsregulativ - for bibliotekarer ansat i kommunerne, regionerne eller staten, som er optaget i 3 i 1 Livspension pr. 1. maj 2007 eller senere. Din pensionsordning i SAMPENSION Pension Betingelser

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Orientering om Gruppeliv. for ansatte hos. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Orientering om Gruppeliv. for ansatte hos. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Orientering om Gruppeliv for ansatte hos Mejeribrugets Arbejdsgiverforening INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Hvornår bliver jeg tilmeldt? 3 2. Hvad omfatter gruppeordningen? 3 3. Regulering af forsikringen

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. januar 2015. Gældende fra 1. januar 2015 til 31. december 2015

Pensionsvejledning Gældende fra 1. januar 2015. Gældende fra 1. januar 2015 til 31. december 2015 Pensionsvejledning Gældende fra 1. januar 2015 INDHOLD INDHOLD... 2 MEDLEM I INDUSTRIENS PENSION... 4 DIN ARBEJDSMARKEDSPENSION... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk... 6 VALGFRIE

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig med børn

Arv og begunstigelse enlig med børn ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig med børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Din pension få overblik over dine muligheder. Handicapformidlingen

Din pension få overblik over dine muligheder. Handicapformidlingen Din pension få overblik over dine muligheder Handicapformidlingen En bedre pensionsordning til dig Til dig og dine kolleger har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør. Din pensionsordning

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. december 2011

Medlemspjece. Gældende fra 1. december 2011 Medlemspjece Gældende fra 1. december 2011 2 Indhold Medlem i Medlem i 2 Din arbejdsmarkedspension 3 Valgfrie ydelser 4 Ydelser ved alderspensionering 5 Ydelser ved dødsfald 7 Ydelser ved tab af arbejdsevnen

Læs mere

du! sådan vælger vælg inden Oktober 2009

du! sådan vælger vælg inden Oktober 2009 Informationsbrev Ca. 80.000 lærere modtager i uge 41 et brev. Indholdet i brevet varierer, men er overordnet målrettet til to forskellige situationer pensionen stiger eller pensionen falder. Blandt de

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2004 til 31. december 2004

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2004 til 31. december 2004 Medlemspjece Arbejdsmarkedspensionen Når du indtræder i Arbejdsmarkedspensionen, får du en medlemspjece og en pjece med forsikringsbetingelser. Disse to pjecer bedes du gemme. På grundlag af de kollektive

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

Arv og begunstigelse gift uden børn

Arv og begunstigelse gift uden børn ARV OG BEGUNSTIGELSE GIFT UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse gift uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

PENSIONSREGULATIV. for. bibliotekarer. (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) kl arf fre kø hs

PENSIONSREGULATIV. for. bibliotekarer. (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) kl arf fre kø hs PENSIONSREGULATIV for bibliotekarer (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) - 1 - 1 INDMELDELSE Dette pensionsregulativ gælder for bibliotekarer, som har ret til pensionsordning efter overenskomst

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2007 til 31. august 2008

Gældende fra 1. januar 2007 til 31. august 2008 Medlemspjece Gældende fra 2007 Arbejdsmarkedspensionen 3 Din arbejdsmarkedspension 5 Ydelser ved alderspensionering 7 Ydelser ved dødsfald 10 Ydelser ved invaliditet 14 Engangssum ved visse kritiske sygdomme

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland

Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland 1 Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland Nr. Spørgsmål Svar 1 Hvem er omfattet af den grønlandske skattereform? Lov om indkomstbeskatning blev ændret ved Forårssamlingen 2016 vedrørende

Læs mere

Generelle vilkår. for Kollektiv pensionsordning og Fleksibel pensionsordning Virksomhedsaftaler

Generelle vilkår. for Kollektiv pensionsordning og Fleksibel pensionsordning Virksomhedsaftaler Generelle vilkår for Kollektiv pensionsordning og Fleksibel pensionsordning Virksomhedsaftaler Gældende pr. 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer...

Læs mere

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk Sådan

Læs mere

Pension for selvstændiges. velfærdspakker. Pension forsikring sundhedssikring

Pension for selvstændiges. velfærdspakker. Pension forsikring sundhedssikring Pension for selvstændiges velfærdspakker Pension forsikring sundhedssikring 2 i dag er en god dag at begynde din pension Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige

Læs mere

PENSION OG FORSIKRING TIL EN GOD PRIS

PENSION OG FORSIKRING TIL EN GOD PRIS PENSION OG FORSIKRING TIL EN GOD PRIS MedlemsPlus er et unikt tilbud, som du har adgang til gennem den faglige organisation, du er medlem af. Det er til dig, der selv står for din pension eller ønsker

Læs mere

PFA PLUS TIL MEDLEMMER MED CO10 PENSION

PFA PLUS TIL MEDLEMMER MED CO10 PENSION PFA PLUS TIL MEDLEMMER MED CO10 PENSION 1 EN ATTRAKTIV OG FLEKSIBEL PENSIONSORDNING Kære medlem CO10 har aftalt en ny pensionsløsning med PFA, der gælder for dig, fordi dine ansættelsesvilkår er en del

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

medlem af jøp joep.dk

medlem af jøp joep.dk medlem af jøp JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Velkommen i JØP 4 Hvordan ser din pension ud i JØP? JØP Almindelig ordning Ratepension højere pension i starten Supplerende alderspension

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

LandmandsPension. Sådan sikrer du dig selv og din familie økonomisk TRYGHED - VÆKST - BALANCE. LandmandsPension

LandmandsPension. Sådan sikrer du dig selv og din familie økonomisk TRYGHED - VÆKST - BALANCE. LandmandsPension TRYGHED - VÆKST - BALANCE LandmandsPension Sådan sikrer du dig selv og din familie økonomisk Kun for medlemmer LandmandsPension af Landbrug&Fødevarer Dine penge - dit ansvar Hvis du vil sikre dig selv

Læs mere

TLP - ORDNINGEN. for offentligt ansatte

TLP - ORDNINGEN. for offentligt ansatte TLP - ORDNINGEN for offentligt ansatte 1 FORDELE En solid løsning for dig TLP-ordningen er en god løsning for medarbejdere i både små og store virksomheder. Det skyldes bl.a., at ordningen bygger på en

Læs mere

DIT LIV DIN ØKONOMI. og PenSam. Svanemærket tryksag 541-200 39.25.795.1413 Magnetix

DIT LIV DIN ØKONOMI. og PenSam. Svanemærket tryksag 541-200 39.25.795.1413 Magnetix DIT LIV DIN ØKONOMI og PenSam Svanemærket tryksag 541-200 39.25.795.1413 Magnetix 2 TRYGHED I DIN ØKONOMI - HELE LIVET Din pension i PenSam er med til at sikre dig en god indtægt, når du slutter på arbejdsmarkedet.

Læs mere

Seniorordning - en fordel for alle

Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning er en ordning, hvor du kan gå ned i tid, når pensionsalderen nærmer sig, uden at gå så meget ned i løn. I stedet bliver der indbetalt mindre til din pension

Læs mere

Kend din pensionsordning. TDC Fælles gennemgang

Kend din pensionsordning. TDC Fælles gennemgang Kend din pensionsordning TDC Fælles gennemgang - 2016 Agenda Velkommen Om ISP Min Pension følg din ordning Optimering af din pension - valg og muligheder Anbefalinger når livet skifter Nye produkter og

Læs mere

Moduler. Dækning

Moduler. Dækning FællesGruppeliv 2019 Hvem kan etablere FællesGruppeliv: Det kan en virksomhed med mindst 5 ansatte. Alle medarbejdere skal tilmeldes ordningen. Hver medarbejder skal udfylde en helbredserklæring, da det

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

3 i 1 Pension for bibliotekarer ansat i staten

3 i 1 Pension for bibliotekarer ansat i staten Pensionsregulativ for 3 i 1 Pension for bibliotekarer ansat i staten Betingelser for pensionsordningen 1. april 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indmeldelse - Aftalegrundlag, lovgrundlag mv. - Optagelse i

Læs mere

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE KUN FOR SELVSTÆNDIGE SIKRING AF DIG OG DIN FAMILIE PENSIONSOPSPARING DANMARKS MÅSKE BEDSTE PENSIONSPAKKE FOR SELVSTÆNDIGE - EN ORDNING IGENNEM TOPDANMARK Fordels-Pension I

Læs mere

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse 8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. Lægernes Pension pensionskassen for læger 24.03.2017 54/20 Side 2/6 I denne pjece kan

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2013

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2013 Medlemspjece Gældende fra 1. januar 2013 2 Indhold Medlem i Medlem i 2 Din arbejdsmarkedspension 3 Valgfrie ydelser 4 Ydelser ved alderspensionering 5 Opsparing med markedsrente 7 Ydelser ved dødsfald

Læs mere

Din lokale kontaktperson i IP

Din lokale kontaktperson i IP Din lokale kontaktperson i IP Christian Dollerup Kundechef for det nordlige Jylland 40 10 99 20 cd@industrienspension.dk Eigil Nybo Damsgaard Kundechef for Midtjylland 27 13 05 13 eida@industrienspension.dk

Læs mere

I I'4 P E N S I 0 N. som er vedlagt dette tillæg. Korrektion af i nvesteringsomkostninger i PFA Investerer

I I'4 P E N S I 0 N. som er vedlagt dette tillæg. Korrektion af i nvesteringsomkostninger i PFA Investerer Tillæg til samarbejdsaftalen om PFA Plus af 23. januar 2014 mellem Centralorganisationen af 2010 og PFA Pension I I'4 P E N S I 0 N Ændringer i samarbejdsaftalen For medlemmer, omfattet af CO1O Pension,

Læs mere

Forord. SAMPENSION og de statsansatte. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Pensionsordningerne. Beregningsprincipper

Forord. SAMPENSION og de statsansatte. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Pensionsordningerne. Beregningsprincipper Afsnit Indholdsfortegnelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Forord SAMPENSION og de statsansatte Indmeldelsesbestemmelser og pensionsbidrag Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente

Læs mere

QA vedrørende ændringer i indbetalinger til pensionsordninger for medlemmer i Grønland

QA vedrørende ændringer i indbetalinger til pensionsordninger for medlemmer i Grønland QA vedrørende ændringer i indbetalinger til pensionsordninger for medlemmer i Grønland Nr. Spørgsmål Svar 1 Hvem er omfattet af den grønlandske skattereform? Lov om indkomstbeskatning blev ændret ved Forårssamlingen

Læs mere

Forord. SAMPENSION og de statsansatte. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Pensionsordningerne. Beregningsprincipper

Forord. SAMPENSION og de statsansatte. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Pensionsordningerne. Beregningsprincipper Afsnit Indholdsfortegnelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Forord SAMPENSION og de statsansatte Indmeldelsesbestemmelser og pensionsbidrag Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Ny pensionsleverandør I EG Koncernen har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør fordi de opfylder vores høje

Læs mere

Bilag: Forenkling af regulativer Yderligere oplysninger til medlemmerne

Bilag: Forenkling af regulativer Yderligere oplysninger til medlemmerne Bilag: Forenkling af regulativer Yderligere oplysninger til medlemmerne Forslag Bestyrelsen foreslår, at de fire eksisterende regulativer samles under et nyt forenklet regulativ. I praksis sker det ved,

Læs mere