Vejen til dine personlige oplysninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejen til dine personlige oplysninger"

Transkript

1 Snart på pension?

2 Vejen til dine personlige oplysninger I din personlige postkasse har vi allerede lagt dit pensionsoverblik ind til dig. For at få adgang til din postkasse, skal du logge ind med NemID. Vi sender dig en mail, når der er nyt i din postkasse. På din personlige side, kan du: Starte udbetalingen af din alderspension. Finde oversigt over skatteindberetninger. Finde din pensions- og forsikringsoversigt. Vælge investeringsprofil. Booke Log ind på hjemmesiden med NemID og oplys din adresse 2

3 Snart på pension? Måske er du allerede i gang med at planlægge og undersøge dine økonomiske muligheder, når du trækker dig helt eller delvist fra arbejdsmarkedet. I denne brochure kan du læse om dine pensioner, og hvad du skal være opmærksom på, når du nærmer dig din pensionsalder. Brochuren handler også om dine muligheder ved fratrædelse til en seniorordning og om samspillet mellem dine pensioner og de offentlige ydelser. I Sampension ønsker vi at gøre kommunikationen med dig som kunde, så enkel som mulig. I din personlige postkasse i sampension.dk modtager du breve og informationer fra os om din pensionsordning. Vi er i Sampension stolte af at kunne præsentere dig for vores unikke rådgivningsværktøj, pensionstjek, som hjælper dig igennem din pensionsplanlægning. I Pensionstjek har vi gjort det enkelt at beregne samspillet mellem dine pensioner og fx efterløn, fleksydelse og folkepension. På din personlige side på sampension.dk finder du Pensionstjek. Brochuren er vejledende og giver svar på de mest almindelige spørgsmål. Det er en god ide at gemme brochuren. De bedste hilsner Sampension KP Livsforsikring a/s Ole B. Tønnesen Kundedirektør 3

4 Din pensionsplanlægning brug pensionsoverblikket Når du fratræder dit job, skal du tage stilling til, hvad der skal ske med din pensionsordning. Trækker du dig gradvist tilbage fra dit arbejde, fx i en seniorordning, skal du være opmærksom på, at en lønnedgang kan ændre størrelsen af pensioner og forsikringer på din ordning. Det skyldes, at der bliver indbetalt mindre på din pensionsordning. Det er let at starte din udbetaling For at få udbetaling fra din pensionsordning skal indbetalingerne til Sampension være stoppet, eller du skal have mulighed for Delpension. Udbetalingen kan tidligst ske den 1. i måneden, efter du er fyldt 60 år. Pensionerne på din pensionsordning kan udbetales uafhængigt af hinanden. Ønsker du at begynde udbetaling fra din pensionsordning, skal du logge ind med NemID og udfylde blanketten Udbetaling af alderspension, under feltet selvbetjening. Du er også velkommen til at kontakte os på udbetaling1@sampension.dk Pensionen udbetales til din NemKonto. Begynder du udbetalingen af din pension, bortfalder din gruppelivsforsikring og din dækning ved sygdom som hovedregel. Saml dine øvrige pensioner Har du pensioner andre steder, kan du samle dem i Sampension. Der er flere fordele ved at samle pensionerne et sted: Du sparer omkostninger til administrationen. Sampension har nogle af branchens laveste administrationsomkostninger. Du betaler 480 kr. om året (2016), uanset hvor meget, du indbetaler eller overfører til din pensionsordning. Gruppelivsforsikring På dit pensionsoverblik kan du se, om der er en gruppelivsforsikring på din pensionsordning. Du er dækket af forsikringen, så længe du er i arbejde, og der indbetales til gruppelivsforsikringen via din pensionsordning, dog længst til 70 år. I dine vilkår kan du se, om du er dækket i en periode efter din fratrædelse, eller om dækningen ophører straks. Fortsættelsesforsikring Ønsker du at fortsætte dødsfaldssum, invalidesum, eller dækning ved visse kritiske sygdomme, skal du kontakte Sampension. Du kan læse mere om fortsættelsesforsikring på sampension.dk/ff Begunstigelse Det er vigtigt, at du beslutter, hvem der ved din død skal modtage en eventuel udbetaling fra din pensionsordning og summen fra din gruppelivsforsikring. Udbetalingen sker automatisk til dine nærmeste pårørende, hvis du ikke begunstiger andre. Hvis du ønsker at begunstige andre, kan du udfylde en begunstigelseserklæring på sampension.dk Sampensions afkast ligger blandt de bedste i branchen. Du kan få overført en pensionsordning til Sampension ved at logge ind på sampension.dk 4

5 Du skal betale skat af din pension Du skal betale indkomstskat af dine løbende udbetalte alderspensioner. Du betaler ikke arbejdsmarkedsbidrag af din pensionsudbetaling. Vi henter dine skatteoplysninger direkte fra SKAT. Vi bruger som udgangspunkt dit bikort. Ønsker du, at vi skal bruge dit hovedkort, skal du oplyse det til os. Har du et frikort, bruger vi det. Bor du på Færøerne, i Grønland eller i udlandet, kan du være fritaget for at betale skat til Danmark. Af dit engangsbeløb, alderssum, betaler du en afgift. I 2016 er afgiften 40 %. Har du en aldersforsikring, er den afgiftsfri ved udbetaling. Skal der udbetales børnepension, og har barnet intet skattekort, skal du kontakte SKAT og bede om et skattekort. Bliver der ikke oprettet et skattekort, trækkes der 55 % i skat ved udbetaling. Vil du vente med udbetaling? Når du fratræder dit pensionsgivende job, stopper indbetalingen til din pensionsordning. De forsikringsdækninger, du har på din pensionsordning og din gruppelivsdækning, kan du bevare i op til 12 måneder. Betaling for at bevare dækningerne sker ved et fradrag i forsikringens værdi. Kommer der ikke nye betalinger på pensionsordningen inden 12 måneder, bliver den til en præmiefri forsikring, og din gruppelivsforsikring bortfalder. Når din pensionsordning ændres til en præmiefri forsikring, bliver de pensioner og forsikringsdækninger, du har på pensionsordningen, regnet ud fra den værdi, der er opsparet på dem. Det betyder, at dine dækninger bliver sat ned i forhold til det, vi tidligere har oplyst på pensionsoverblikket. Fratræder du dit pensionsgivende job på grund af sygdom, skal du kontakte vores sundhedscenter. Du kan fortsætte pensionsordningen Du kan fortsætte ordningen ved at indbetale minimum 750 kr. pr. måned. Var indbetalingen mindre end 750 kr. før din fratrædelse, kan du forsætte betalingen med samme størrelse som tidligere. Hvis du selv indbetaler til din pensionsordning, har du fuldt fradrag i din personlige indkomst. Brug Pensionsinfo På pensionsinfo.dk kan du få alle dine oplysninger om pensioner vist i en samlet rapport. Pensionsinfo samler oplysninger fra banker, sparekasser, pensionsselskaber og offentlige myndigheder, og du har mulighed for at beregne din efterløn, folkepension og offentlige førtidspension. Den kommunale tjenestemandspension eller en opsparing i LD kan ikke ses på pensionsinfo.dk Brug Pensionstjek Pensionstjek er Sampensions behovsanalyseværktøj, hvor du kan beregne samspillet mellem pensionsudbetalinger og udbetaling af offentlige ydelser. I Pensionstjek kan du overføre dine pensionsoplysninger fra Pensionsinfo. 5

6 Brug Dit pensionsoverblik pensionsoverblikket Herover ses et eksempel på et pensionsoverblik ved forskellig pensionsalder. Beløbene forudsætter, at der bliver indbetalt samme beløb hver måned frem til pensioneringstidspunktet. Stopper du med at indbetale før dit pensioneringstidspunkt, bliver beløbene derfor mindre end dem, der står på pensionsoverblikket. Engangsbeløb Alderssum Har du en alderssum, kan den være livsbetinget eller være sikret ved død. Er din alderssum sikret ved død, bliver værdien af alderssummen udbetalt til nærmeste pårørende eller til de begunstigede ved din død. Er din alderssum uden sikring ved død, bliver værdien ikke udbetalt ved din død. Ønsker du din alderssum sikret ved død, skal du kontakte os. I 2016 betales der ved udbetaling 40 % i afgift til staten af din alderssum. Aldersforsikring Aldersforsikring er en pensionsopsparing, der udbetales som et engangsbeløb uden skat eller afgift. Din aldersforsikring kan være livsbetinget eller være sikret ved død. Er din aldersforsikring sikret ved død, bliver værdien af aldersforsikringen udbetalt til nærmeste 6

7 pårørende eller til de begunstigede ved din død. Er din aldersforsikring uden sikring ved død, bliver værdien ikke udbetalt ved din død. Ønsker du din aldersforsikring sikret ved død, skal du kontakte os. Ophørende årlig udbetaling 10-årig ophørende alderspension Har du en ophørende alderspension, kan du få den udbetalt, fra du er fyldt 60 år, og indbetalingerne til Sampension er stoppet. Den 10-årige ophørende alderspension udbetales som en månedlig pension. Pensionen er livsbetinget. Det betyder, at du skal være i live, for at pensionen kan udbetales. Pensionen bortfalder derfor ved din død, uanset om du er begyndt at få pensionen udbetalt eller ej. Den 10-årige ophørende alderspension beskattes med personlig indkomstskat. Ratepension Har du en ratepension, kan du få den udbetalt, fra du er fyldt 60 år, og indbetalingerne til Sampension er stoppet. Ratepensionen udbetales som en månedlig pension, over en 10-årig periode. Du kan vælge at forlænge udbetalingsperioden til maks. 25 år. Udbetalingen skal senest ophøre 25 år efter dit tidligste pensioneringstidspunkt. Din ratepension kan være livsbetinget eller være sikret ved død. Er din ratepension sikret ved død, bliver værdien af ratepensionen udbetalt til nærmeste pårørende eller til de begunstigede ved din død. Ratepensionen beskattes med personlig indkomstskat. Livsvarig årlig udbetaling Livsvarig alderspension Du kan få udbetalt din livsvarige alderspension, når du er fyldt 60 år, og indbetalingerne til Sampension er stoppet. Den udbetales hver måned, så længe du lever. Pensionen er livsbetinget. Det betyder, at du skal være i live, for at pensionen kan udbetales. Pensionen bortfalder ved din død, uanset om du er begyndt at få pensionen udbetalt eller ej. På nogle ordninger kan livsvarig alderspension oprettes med opsparingssikring. Under Dine Vilkår kan du se, om du har mulighed for at vælge opsparingssikring på din ordning. Er din månedlige alderspension under 850 kr. kan du vælge at få udbetalt værdien af din pension som et engangsbeløb. Du betaler 40 % i afgift til staten. Du kan forhøje din livsvarige alderspension ved at overføre den opsparede værdi fra din ratepension eller alderssum, før du begynder udbetalingen. Kontakt os for at høre nærmere om dine muligheder. Den livsvarige alderspension beskattes med personlig indkomstskat. Øvrige pensioner Ægtefælle- og samleverpension Har du en ægtefælle- samleverpension, bliver den udbetalt hver måned til din ægtefælle/samlever, hvis du dør før ham/hende. Er din ægtefælle- samleverpension oprettet som en livsvarig pension, vil udbetalingen fortsætte til og med den måned, hvor ægtefælle/ samleveren dør. Har du en ophørende ægtefællesamleverpension, udbetales den fra og med den måned, hvormed du dør, dog senest ved udgangen af den måned hvor ægtefælle/samleveren fylder 67 år. Det kan få betydning for størrelsen af dine pensioner, hvis din ægtefælle dør før dig, da pensionen og en eventuel opsparet værdi bortfalder. For nogle pensionsordninger gælder det, at en samlever sidestilles med en ægtefælle. Du kan i dine vilkår se, hvad der gælder for din pensionsordning. Ægtefælle- /samleverpension beskattes med personlig indkomstskat ved udbetaling. Vælger du at få udbetalt din livsvarige alderspension før den aftalte pensionsalder, skal du være opmærksom på, at det kan påvirke størrelsen af din ægtefælle- og samleverpension. Børnepension Har din pensionsordning en børnepension, kan den udbetales til børn under 21/24 år, når du har opnået den aftalte pensionsalder. Vælger du at få udbetalt værdien af din pensionsordning som et engangsbeløb, vil børnepensionen indgå i værdien. Børnepensionen beskattes som personlig indkomst for barnet. Bonuskapital Til dig, der har bonuskapital, udbetaler vi beløbet sammen med din alderspension, når du går på pension. Udbetalingsperioden afhænger af, hvornår du begynder udbetaling fra Sampension. Du kan se værdien af din Bonuskapital på depotregnskabet på sampension.dk, hvor du også kan se, hvordan den bliver forrentet. 7

8 Sådan reguleres din pension ved udbetaling Din pensionsydelse vil løbende blive reguleret i udbetalingsperioden. Hvordan den reguleres afhænger af, hvilken ordning du har. I 3 i 1 Livspension bliver din opsparing placeret i en årgangspulje, hvor investeringsprofilen er tilpasset din alder se figur nedenfor. Du kan selv vælge investeringsprofil I Sampension placerer vi din opsparing i din årgangspulje med investeringsprofilen Moderat risiko. På næsten alle vores pensionsaftaler, kan du ændre din investeringsprofil til Lav risiko eller Høj risiko. Vi anbefaler, at du tager stilling til, hvilken investeringsprofil, der passer til dig. Du kan ændre din profil ved at logge ind på sampension.dk. Læs mere på sampension.dk/investeringsprofil. Sammensætning i årgangspuljer med moderat risiko Illustrationen viser, hvordan vi tilpasser sammensætningen af investeringerne i forhold til din alder. 100% 75% 50% 25% 0% 20 år 40 år 60 år 80 år 100 år Alder (år) Obligationer Alternative investeringer (fx ejendomme og skove) Aktier Sampensions øvrige ordninger bliver forrentet med en depotrente og du får en gennemsnitlig forrentning. Det gør du, fordi Sampension fordeler de opnåede afkast over tid. I år med positiv forrentning lægger Sampension penge til side i en fælleskasse. Og i år, hvor vi får et afkast, der er mindre end forventet, tager vi penge fra fælleskassen. På den måde får du et stabilt afkast. Når vi regner størrelsen af din pension, har vi på forhånd regnet en grundlagsrente ind i pensionsstørrelserne. Hvilken grundlagsrente du får, afhænger af, hvornår din pensionsordning er oprettet. 8 8

9 Delpension Delpension er måske aktuelt for dig, der har opnået den tidligste udbetalingsalder, og aftalt en seniorordning med din arbejdsgiver. Du kan vælge Delpension, hvis du har en 3 i 1 Livspension, 3 i 1 Pension eller en 3 i 1 Opsparing. Måske giver din lønoverenskomst dig mulighed for at få udbetaling fra en del af din pensionsordning, selv om du stadig arbejder. Det er som hovedregel en betingelse, at du går ned i arbejdstid og har nået din tidligste udbetalingsalder i Sampension. Når du stadig arbejder, betaler arbejdsgiver fortsat til din pensionsordning. Aftaleparterne bag din lønoverenskomst har fastsat, om du alene kan få udbetalt en del af en alderspension, eller om du også har mulighed for at vælge udbetaling af en sum eller fra en ratepension. I dine vilkår kan du læse, om du har ret til udbetaling fra Delpension. Frivillig pension Har du valgt at betale ekstra til Frivillig pension, kan du vælge yderligere udbetaling fra denne del af din pensionsordning. Når du vælger Delpension Vælger du at få udbetalt Delpension, flytter vi den værdi, der er omfattet til en ny police. Du betaler kun administrationsomkostninger for én police. Du skal bl.a. være opmærksom på, at du: maksimalt kan få overført 1/3 af pensionsopsparingen til en ny police for Delpension muligvis får mindre forsikringsdækninger, når du får udbetalt Delpension minimalt skal have ret til en bruttoudbetaling på 200 kr. pr. måned. kan få en sum udbetalt, hvis du i øvrigt opfylder betingelserne - her er der ikke krav til summens størrelse ved Delpension bliver modregnet i en eventuel efterløn, uanset om det er fuld efterløn eller supplerende efterløn bør overveje, om det er en fordel for dig at få udbetalt supplerende efterløn i stedet for Delpension ikke bliver voldsomt påvirket indtægtsmæssigt, når du går på alderspension som 65- / 67-årig, hvis du har fået Delpension. Udbetaling af Delpension Ønsker du at få oplyst, hvor meget du kan få udbetalt i Delpension, skal du kontakte os. Vi skal bl.a. bruge oplysninger om din ændrede arbejdstid, før og efter nedsættelsen. Hvor meget kan du få? Hvis du ønsker udbetaling fra Delpension, kan du få udbetalt op til 1/3 af din aldersopsparing. Når vi beregner din Delpension, ser vi på din arbejdstid måneden før tidligste pensionsalder. Det er typisk 60 år, for dig, som er født før

10 Offentlige ydelser i samspil med pension Efterløn Opfylder du betingelserne for at få efterløn, har du ret til at få udstedt et efterlønsbevis. Det er din a-kasse, der udsteder efterlønsbeviset og udbetaler efterløn. Beviset gør at: du senere kan gå på efterløn, selvom du i mellemtiden er blevet syg. din efterløn vil blive regnet ud fra mindst den indtægt, du havde, da beviset blev udstedt. du ikke længere skal betale efterlønsbidrag, men fortsat a-kassekontingent. Sampension indberetter værdien af dine pensionsopsparinger og eventuelt bonuskapital til SKAT et halvt år før, du når din efterlønsalder. Denne værdi bruger din a-kasse til en eventuel modregning i din efterløn. Alle skatte- og afgiftspligtige pensionsopsparinger, som fx engangsbeløb, ophørende pensioner, eventuelt bonuskapital og livsvarige alderspensioner kan have indflydelse på størrelsen af efterlønnen. Uanset din årgang er der fælles regler for beregning af efterlønnen. Pensioner der udbetales fra 60 år modregnes også i din efterløn, uanset om din tidligste efterlønsalder er 61 år eller senere. Efterlønssatsen Efterlønnen beregnes ud fra den aktuelle dagpengesats. Går du på efterløn tidligst muligt, svarer det til 91 %, kr. (fuldtidsforsikret), kr. (deltidsforsikret). Vælger du at udskyde din efterløn, er satsen 100 %, kr. (fuldtidsforsikret, kr. (deltidsforsikret). Udskudt efterløn Udskyder du din efterløn, kan du dermed få beregnet en højere efterløn. Du skal være opmærksom på, at der er et arbejds- og timekrav hertil. Din tidligste Efterløns- eller Fleksydelsesalder: Er du født i årgangene frem til 31. december 1955, skal du ud skyde efterlønnen i mindst to år og arbejde mindst 3120 timer, hvis du er fuldtidsforsikret. Er du født i perioden 1. januar 1956 til 30. juni 1956, skal du udskyde efterlønnen i mindst 1½ år og arbejde mindst timer, hvis du er fuldtidsforsikret. Er du født i perioden 1. juli 1956 til 31. december 1958, skal du udskyde efterlønnen i mindst et år og arbejde i mindst timer, hvis du er fuldtidsforsikret. Er du født i perioden 1. januar 1959 til 30. juni 1959, skal du udskyde efterlønnen i mindst ½ år og arbejde i mindst 780 timer, hvis du er fuldtidsforsikret. Født Alder Maksimal periode Før år 5 år 1. halvår ,5 år 5 år 2. halvår år 5 år 1. halvår ,5 år 5 år 2. halvår år 5 år 1. halvår ,5 år 4,5 år 2. halvår år 4 år 1. halvår år 4 år 2. halvår år 4 år 1. halvår år 4 år 2. halvår år 4 år 1. halvår ,5 år 3,5 år 2. halvår år 3 år 10

11 Efterløn og arbejde Du kan fortsætte med at arbejde, samtidig med du er på efterløn. Dog bliver alle de timer, du arbejder, modregnet i efterlønnen, time for time. Er din timeløn under 225,13 kr., vil der ske en lempeligere modregning i efterlønnen for de første kr., du tjener pr. år. Indgår du i en seniorordning, og er du fuldtidsforsikret, kan du søge supplerende efterløn i de resterende timer op til 37. Du skal arbejde 29,6 timer eller mindre om ugen. Som deltidsforsikret skal du nedsætte din nuværende arbejdstid med mindst 1/5 for at kunne søge supplerende efterløn. Ud over modregning af timer, du arbejder, er der andre indtægter, der medfører fradrag i efterlønnen. Ønsker du at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterlønnen, skal du kontakte din A-kasse for nærmere rådgivning. Eksempler på indtægter, der påvirker efterlønnen: Feriegodtgørelse og ferie med løn medfører fradrag på det tidspunkt, du holder ferie. Fradraget bliver regnet ud fra antal feriedage - ikke ud fra indtægten. Indtægter fra borgerligt ombud og offentlige og private hverv, der ikke anses for arbejde. Fratrædelsesgodtgørelse, hvor opsigelsesperioden ikke er udløbet. Fratrædelsesgodtgørelse indskudt på pensionsordningen kan have indvirkning på efterløn. Eksempler på indtægter, der ikke har betydning for efterlønnen: Invalidepension eller supplerende førtidspension og anden erstatning ved erhvervsevnetab. Invaliditetsydelse fra det offentlige. Ægtefællepension. Udbetalt fratrædelsesgodtgørelse. Den skattefri præmie Er du fortsat i arbejde og ikke startet udbetaling af efterløn, starter du 3 år før din folkepensionsalder optjening af skattefrie præmier. Er du ansat i job med løntilskud, fx i fleksjob eller seniorjob, kan du ikke optjene den skattefri præmie. For hver 481 timers arbejde optjenes en skattefri præmie. Der kan maksimalt optjenes 12 præmieportioner. Præmien er skattefri og bliver udbetalt, når du når folkepensionsalderen. Dør du inden, bliver præmien udbetalt til boet. Præmiens størrelse regnes ud fra den sats, der er gældende i det år, du får beløbet udbetalt. Præmien modregnes ikke i folkepensionen. Efterløn i udlandet Du kan både optjene ret til og modtage efterløn, mens du har bopæl i Danmark, et andet EØS land, Grønland, Færøerne eller Schweiz. Du bør altid lade din A-kasse vejlede dig, hvis du tænker på at tage ophold i udlandet, og samtidig ønsker at sikre dig ret til efterløn. Efterløn og skat Efterløn bliver beskattet som personlig indkomst. Der betales ikke arbejdsmarkedsbidrag af efterlønnen. Du kan selv vælge, om du vil betale ATP - bidrag. Tilbagebetaling af efterlønsbidrag Fortryder du dit medlemskab, og er du under din efterlønsalder, skal bidraget overføres til en arbejdsmarkedspension eller privat pension. Er du over din efterlønsalder, bliver beløbet udbetalt til dig, og du betaler personlig indkomstskat. Ved invaliditet: Er du tilkendt offentlig førtidspension, bliver beløbet udbetalt til dig mod 30 % i afgift til staten. Satser 2016 Skattefri præmie Max. præmie Fuldtidsforsikret kr kr. Ved dødsfald: Udbetales bidraget til boet mod 30 % i afgift til staten. Deltidsforsikret kr kr. 11

12 Efterlønsberegning Eksempler for dig, der er født før 1. januar ) Efterløn tidligst muligt Går du på efterløn tidligst muligt, er du berettiget til at få beregnet efterløn med 91 % af den aktuelle dagpengesats. Satsen for efterlønnen er den samme i hele efterlønsperioden. Der sker fradrag i efterlønnen for alle former for skatte- og afgiftspligtige pensionsopsparinger. Det gælder uanset, om det er en privat eller en arbejdsmarkedsordning fra fx Sampension, og uanset om de udbetales eller ej. Modregningen i efterlønnen fortsætter i hele efterlønsperioden. 1) Efterløn tidligst muligt - med udbetalte pensioner for dig, der er født før 1. januar 1956 Privat kapitalpension, depot kr. Alderssum, depot kr. LD depot kr. Samlet depotværdi: kr. 5% heraf...= kr. Bundfradrag...= kr. Beregningsgrundlag...= kr. 60 % af beregningsgrundlag på kr...= kr. 50 % af årlig udbetalt ophørende pension, kr...= kr. 50 % af årlig udbetalt livsvarig pension, kr...= kr. Reduktion i efterlønnen...= kr. I beregningsgrundlaget bruges et bundfradrag. Bundfradraget er i 2016 på kr. Efterløn pr. år: kr kr... = Indtægt pr. år: kr kr... = kr kr. 2) Udskudt efterløn Vælger du at udskyde efterløn, til der er højest 3 år til din folkepensionsalder, er du berettiget til at få beregnet efterløn med det maksimale dagpengebeløb (100 %). Fradraget for dine pensionsordninger er lempeligere, da det udelukkende er løbende udbetalte pensioner, der er oprettet som led i et ansættelsesforhold, der modregnes i efterlønnen. Får du ingen pensioner udbetalt, modregnes der ikke i efterlønnen. 2) Efterløn høj sats - med udbetalte pensioner for dig, der er født før 1. januar 1956 Den årlige ophørende udbetaling: kr... = Den årlige livsvarige udbetaling: kr... = Reduktion i efterlønnen: 55 % af kr... = Efterløn pr. år: kr kr... = Indtægt i alt pr. år: kr kr... = kr kr kr kr kr kr. Er du startet udbetaling af en pension ved 60 år, og har du ventet med efterløn, så indgår det i forvejen udbetalte pension i beregningen af din efterløn - dog ikke, hvis du har fået arbejdsløshedsdagpenge, og der er modregnet i dem. 12

13 3) Efterløn tidligst muligt - med udbetalte pensioner for dig, der er født 1. januar 1956 eller senere Privat kapitalpension, depot kr. Alderssum, depot kr. LD depot kr. Samlet depotværdi: kr. 5% heraf...= kr. Beregningsgrundlag...= kr. 80 % af beregningsgrundlag på kr...= kr. 64 % af årlig udbetalt ophørende pension, kr...= kr. 64 % af årlig udbetalt livsvarig pension, kr...= kr. Reduktion i efterlønnen...= kr. Eksempler for dig, der er født 1. januar 1956 eller senere 3) Efterløn tidligst muligt Går du på efterløn tidligst muligt, er du berettiget til at få beregnet efterløn med 91 % af den aktuelle dagpengesats. Satsen for efterlønnen er den samme i hele efterlønsperioden. Der sker fradrag i efterlønnen for alle former for skatte- og afgiftspligtige pensionsopsparinger. Det gælder uanset, om det er en privat eller en arbejdsmarkedsordning fra fx Sampension, og uanset om de udbetales eller ej. Modregningen i efterlønnen fortsætter i hele efterlønsperioden. Efterløn pr. år: kr kr... = Indtægt pr. år: kr kr... = 4) Efterløn høj sats - med udbetalte pensioner for dig, der er født 1. januar 1956 eller senere Den årlige ophørende udbetaling: kr... = Den årlige livsvarige udbetaling: kr... = Reduktion i efterlønnen: 64 % af kr... = Efterløn pr. år: kr kr... = Indtægt i alt pr. år: kr kr... = kr kr kr kr kr kr kr kr. 4) Udskudt efterløn Vælger du at udskyde efterløn, til der er højest 3 år til din folkepensionsalder, er du berettiget til at få beregnet efterløn med det maksimale dagpengebeløb (100 %). Satsen for efterlønnen er den samme i hele efterlønsperioden. Der sker fradrag i efterlønnen for alle former for skatte- og afgiftspligtige pensionsopsparinger. Det gælder uanset, om det er en privat eller en arbejdsmarkedsordning fra fx Sampension, og uanset om de udbetales eller ej. Modregningen i efterlønnen fortsætter i hele efterlønsperioden. Er du startet udbetaling af en pension ved 60 år, og har du ventet med efterløn, så indgår det i forvejen udbetalte pension i beregningen af din efterløn - dog ikke, hvis du har fået arbejdsløshedsdagpenge, og der er modregnet i dem. 13

14 Fleksydelsesberegninger Fleksydelse Er du tilmeldt fleksydelsesordningen, kan du vælge at gå på fleksydelse, når du når din fleksydelsesalder. Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler fleksydelsen. Fleksydelsen beregnes ud fra kr. årligt. Modregningen i fleksydelsen fortsætter i hele fleksydelsesperioden. 5) Fleksydelse for dig, der er født før 1. januar 1956 Alderssum, depot kr. LD depot kr. Samlet depotværdi: 5 % af kr....= Bundfradrag...= Beregningsgrundlag...= Da beløbet er under bundfradraget skal der ikke ske reduktion for kapitalpensionerne kr kr kr. Uanset tidspunktet for din fratrædelse, vil størrelsen af din fleksydelse være den samme. 50 % af årlig livsvarig pension, kr...= kr. 50 % af årlig ophørende pension, kr...= kr. Der sker fradrag i fleksydelsen for alle former for skatte- og afgiftspligtige pensionsopsparinger. Det gælder, uanset om det er en privat eller en arbejdsmarkedsordning fra fx Sampension, og uanset om de udbetales eller ej. Reduktion i fleksydelse...= Fleksydelse pr. år: kr kr...= Indtægt pr. år: kr kr...= kr kr kr. Sampension indberetter værdien af dine pensionsopsparinger til SKAT et halvt år før, du når din fleksydelsesalder. Denne værdi bruger Udbetaling Danmark til modregning i din fleksydelse. Fleksydelse og skat Fleksydelse bliver beskattet som personlig indkomst, men der betales ikke arbejdsmarkedsbidrag af fleksydelsen. Du kan selv vælge, om du vil betale ATP-bidrag. 6) Fleksydelse for dig, der er født efter 1. januar 1956 Alderssum, depot kr. LD depot kr. Samlet depotværdi: 5 % af kr....= kr. Beregningsgrundlag...= kr. 64 % af årlig livsvarig pension, kr...= kr. 64 % af årlig ophørende pension, kr...= kr. Ved tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag gælder samme regler som ved efterløn. Reduktion i fleksydelse...= Fleksydelse pr. år: kr kr...= Indtægt pr. år: kr kr...= kr kr kr. 14

15 Ledighedsydelse Er du nået fleksydelsesalderen, og er du berettiget til ledighedsydelse, kan du modtage ledighedsydelse i højst seks måneder. Herefter nedsættes udbetalingen, så den svarer til kontanthjælpssatsen for ikkeforsørgere. Dine alderspensioner modregnes på samme måde som i fleksløntilskuddet. Førtidspension Mister du din arbejdsevne, kan du have mulighed for at søge førtidspension fra det offentlige. For at få tilkendt førtidspension, er det et krav, at arbejdsevnen skal være nedsat i et sådant omfang, at du ikke er i stand til at forsørge dig selv ved almindeligt arbejde, eller i et fleksjob. Det er din kommune, der afgør, om du er berettiget til førtidspension. Du skal også være opmærksom på, om du har mulighed for at få udbetaling fra din ordning i Sampension. Seniorførtidspension Der er en særlig mulighed for, at personer med langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet, og som har højest fem år til folkepensionsalderen, kan ansøge sin bopælskommune om førtidspension. Seniorførtidspension er ikke en ny type førtidspension, men en ny ansøgningsmulighed. Det vil fortsat være et krav for at få tilkendt førtidspension, at arbejdsevnen skal være nedsat i et sådant omfang, at personen ikke er i stand til at forsørge sig selv ved almindeligt arbejde, eller ved et fleksjob, men der skal ikke gennemføres arbejdsprøvning. Modregning i offentlig førtidspension Har du udover din offentlige førtidspension løbende udbetalte skattepligtige indtægter, kan det medføre modregning i din offentlige førtidspension. Herunder hører fx også eventuelle løbende udbetalinger fra din pension i Sampension. Afhængig af, om din offentlige førtidspension er tilkendt før eller efter 1. januar 2003, vil der være forskel på modregningsreglerne. Modtager du allerede folkepension, kan du holde en pensionspause og vende tilbage til arbejdsmarkedet og på den måde optjene en større pension. Kort før du får ret til folkepension, sender Udbetaling Danmark et brev om, hvordan din pension bliver udbetalt. Læs mere på borger.dk Seniorjob For at få ret til et seniorjob, skal du opfylde betingelserne for at kunne gå på efterløn og arbejdsmarkedsydelse. En ansættelse i seniorjob kan som udgangspunkt tidligst ske fem år før din tidligste efterlønsalder, og du kan tidligst begynde i seniorjob, den dag din ret til dagpenge og arbejdsmarkedsydelse udløber. Du skal selv søge om et seniorjob i din bopælskommune. LD Har du indefrosne dyrtidsportioner i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, kan du få udbetalt beløbet, når du er fyldt 60 år mod 25 % afgift af det indbetalte beløb og rentetilskrivning frem til 31. december Efter denne dato betales 40 %. Fra april 2015 kan du også vælge omlægning til LD-aldersopsparing. Vælger du det, får du en skatterabat i form af nedsættelse af afgift til ca. 37 %. Summen i LD indgår i beregningen af efterløn og fleksydelse, men ikke i folkepensionen. Læs mere på ld.dk 15

16 Folkepension Folkepension og skat Folkepension bliver beskattet som personlig indkomst. Der betales ikke arbejdsmarkedsbidrag af folkepensionen. Har du pensionsindtægter, inkl. folkepension udover kr. årligt skal du betale udligningsskat på 4 % i Folkepension For at få den fulde folkepension skal du have boet i Danmark i 40 år efter dit fyldte 15. år. Har du boet i Danmark i kortere tid, nedsættes folkepensionen forholdsmæssigt. Endvidere skal du have dansk indfødsret. Har du ikke det, gælder der visse undtagelser. Du skal have fast bopæl i Danmark, men danske statsborgere, som har haft fast bopæl i Danmark i mindst 30 år mellem det 15. år og folkepensionsalderen, kan dog søge og få tilkendt folkepension fra udlandet. Bor du i et af de nordiske lande, skal du kontakte pensionsmyndigheden i det land, du bor i. Bor du i et andet land, kan du se nærmere på borger.dk Din folkepensionsalder Født Født før 1954 Folkepensionen består af et grundbeløb og et pensionstillæg. Alle skatte- og afgiftspligtige pensionsopsparinger, som udbetales løbende, fx ophørende pensioner eller livsvarige pensioner, kan have indflydelse på folkepensionens pensionstillæg. Herudover har bl.a. kapitalindkomster, lejeindtægter, og udbetaling fra ATP, betydning for beregningen. Kapitalpension, aldersforsikring, formue samt den skattefri præmie fra efterlønsordningen påvirker ikke beregningen af folkepensionens pensionstillæg. Du må gerne arbejde, samtidig med du har ret til folkepension. Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler din folkepension. Folkepension 65 år Ældrechecken Ældrechecken er maksimalt på kr. Udbetaling af ældrechecken beskattes med personlig indkomstskat. Ældrechecken udbetales, hvis du ikke har en formue over kr. Overstiger din løbende indtægt mere end kr. for enlige og kr. for gifte/samlevende, kommer der heller ikke ældrecheck til udbetaling. 1. halvår ,5 år 2. halvår år 1. halvår ,5 år 2. halvår år 1. halvår år 2. halvår år 1. halvår år 2. halvår år 1. halvår år 2. halvår år 1. halvår år 2. halvår år 16

17 Folkepensionens grundbeløb Grundbeløbet er kr. om året, og reduceres kun i forbindelse med indtægt ved personligt arbejde. Ved en arbejdsindtægt på mere end kr. om året, bliver grundbeløbet sat ned med 30 % af det overskydende beløb. Grundbeløbet falder helt væk, hvis arbejdsindtægten er større end kr. årligt. Det gælder, både hvis du er enlig eller gift/samlevende. Folkepensionens pensionstillæg Pensionstillægget for reelt enlige er kr. årligt og bliver reduceret ved alle skattepligtige løbende indtægter over kr. Pensionstillægget for enlige bliver sat ned med 30,9 % af forskellen mellem indtægten og fradragsbeløbet. Pensionstillægget til reelt enlige bortfalder ved indtægter større end kr. Pensionstillægget for gifte/samlevende er kr. og reduceres ved en samlet løbende indtægt over kr. årligt. For to pensionister, der er gift/ samlevende, er reduktionen dog 16 %, og pensionstillægget bortfalder ved indtægter større end kr. For gifte/samlevende, hvor kun den ene er pensionist, er reduktionen 32 %, og pensionstillægget bortfalder ved indtægter større end kr. Folkepension og arbejde Fortsætter du med at arbejde, kan du modtage folkepensionens grundbeløb, hvis din arbejdsindtægt er under kr. årligt. Herudover er der et særligt bundfradrag på kr., der fratrækkes før beregningen af pensionstillægget og den personlige tillægsprocent. 7) Enlig folkepensionist Udbetalt løbende livsvarig pension: kr.... Udbetalt løbende ophørende pension: kr.... Udbetalt løbende livsvarig ATP: kr.... Løbende skattepligtig indkomst:... Der reduceres i pensionstillægget da indkomsten er over kr. årligt. Reduktion i pensionstillægget: kr kr. = kr. 30,9 % af kr. (nedsat til hele 100 kr.) = kr. Pensionstillægget: kr kr.... = kr. = kr. = kr. = kr. = kr. Folkepension pr. år: kr kr.... = kr. Samlet indtægt pr. år: kr kr... = kr. Modtager du ikke folkepension i hele året, fordi du bliver folkepensionist i løbet af året, bliver bundfradraget reduceret forholdsmæssigt. Du kan også vælge at udskyde udbetalingen af folkepension til senere og dermed optjene en højere folkepension. Det er et krav, at du har indtægt ved personligt arbejde i mindst 750 timer hvert kalenderår, folkepensionen bliver opsat. Du kan opsætte folkepensionen i op til ti år. Folkepensionen bliver forøget med en såkaldt venteprocent. Venteprocenten bliver regnet ud fra det antal måneder, folkepensionen er opsat. Den alder du har, når folkepensionen begynder at blive udbetalt, har også en indflydelse. Venteprocenten bliver lagt oven i den almindelige folkepension. Kort før du får ret til folkepension, sender Udbetaling Danmark et brev om, hvordan din pension bliver udbetalt. Læs mere på borger.dk Udbetaling fra ATP Egenpensionen fra ATP er en livsvarig ydelse, der kan udbetales fra folkepensionsalderen. Du kan udsætte udbetalingen, til du fylder 75 år. Pensionen bliver normalt udbetalt som en månedlig ydelse og er almindelig skattepligtig indkomst. Der skal ikke betales arbejdsmarkedsbidrag. Udskyder du udbetalingen af ATP, bliver værdien af pensionen øget livsvarigt. Arbejder du som lønmodtager, efter du har fået ret til folkepension, bliver der fortsat indbetalt ATP-bidrag. Kort før du får ret til folkepension, sender ATP et brev om, hvordan din opsparing bliver udbetalt. Læs mere på atp.dk 17

18 Pensionstjek Pensionstjek er for dig, som ønsker svar på, hvordan du og din families økonomi ser ud, når du går på pension, hvis du bliver syg eller mister erhvervsevnen. I Pensionstjek kan du også beregne efterløn, fleksydelse og folkepension i samspil med din pensionsordning. Har du behov for det, kan du efterfølgende booke en samtale med en af vores pensionsrådgivere. an er du stillet ved pensionering? r hvordan du er stillet økonomisk, når du bliver pensioneret. Den røde linje markerer disponibel indtægt efter skat og eventuelle udgifter. Du pmærksom på, at grafen Trin tager 1: udgangspunkt Vi har allerede i indeværende indlæst år, dine dvs. satser, egne skatter tal fra og Sampension.dk beløbstørrelser ikke er indeksreguleret i perioden. Trin 2: Overfør tal fra dine andre ordninger på PensionsInfo.dk u Pensionering Trin 3: Indtast oplysninger om din husstand og se din rapport Eksempel på et Pensionstjek Tusind kr. Nu Pensionering Indkomst Sampension PensionsInfo Forbrug af formue Offentlige ordninger Disponibel indtægt Pensionsplan r. månedligt Ændringer inkluderet i Pensionstjek emsnitlig få udbetalt Ønsker pr. måned du yderligere efter skat, når fokus du går på pådit rådighedsbeløb Efter dit Pensionstjek og på er der at ikke optimere sket ændringer udbetalingen af din pension, så den passer ved til pensionering. dine behov, kan vores kunde- i din dækning før skat rådgivere hjælpe med en pensionsplan. Pensionsplanen tager højde for: dækningen er tilstrækkelig. skat modregninger gæld opsparing evt. udbetaling eller indkomst hos ægtefælle. Ring til vores kunderådgivere på telefon og få svar på dine spørgsmål om Pensionsplan og udbetaling af din pension. Bemærk at Pensionsplan kan udføres indtil 12 måneder, før du går på pension. Kunde: # Udarbejdet: 8. oktober :11:

19 Mere information Skriv til Log ind på din postkasse og skriv en besked Pensionsrådgivere - træffes på Din pensionsordning i Sampension er en af branchens mest fleksible, og kan tilpasses dine individuelle behov. Ring til vores rådgivere, som er parate til at hjælpe dig med at gøre din ordning mere værd. Vores telefoner er åbne mandag-torsdag: 8:30-21:00 Fredag: 8:30-16:00 Sundhedscenter - træffes på Får du helbredsproblemer, kan vi hjælpe med rådgivning om fx: Dine muligheder og lovregler under sygemelding Samarbejdet mellem dig, din arbejdsgiver og kommunen Indsatser, der støtter fastholdelsen til arbejdsmarkedet Din pensionsordning under sygemelding eller ved fratrædelse. Du bør altid kontakte sundhedscentret, hvis du holder op med at arbejde på grund af sygdom eller ulykke. Du er velkommen til at kontakte sundhedscentret for at høre om dine muligheder Socialkonsulenter - træffes på Vores socialkonsulenter er parat til at hjælpe dig med at få overblik over din situation, når der sker ændringer i dit liv. For eksempel hvis du bliver syg, eller når du går på alderspension. Hjælpen er naturligvis gratis. Du er velkommen til at kontakte vores socialkonsulenter, hvis du har brug for rådgivning og vejledning Boliger Sampension ejer en række ejendomme landet over. Du har som kunde fortrinsret til lejemålene i disse ejendomme. Du kan se lejemålene på sampension.dk/bolig. DEAS står for anvisning af boligerne og administration af ventelisten. Du kan blive skrevet op, se priser og læse mere på findbolig.nu Behandling af personoplysninger Sampension registrerer kun nødvendige personoplysninger om dig og eventuelt andre, der er berettigede til udbetaling (ægtefælle, samlever, børn eller begunstigede). Brugen af oplysningerne sker, jf. lov om behandling af personoplysninger. Loven giver dig mulighed for at få oplyst, hvilke oplysninger vi har registreret. 19

20 Denne brochures indhold er et udtryk for generelle regler, gældende lovgivning og praksis pr. 1. januar Gælder der særlige regler for dig, vil det fremgå af din personlige del af hjemmesiden, din forsikringsoversigt eller dit pensionsregulativ. Vi tager forbehold for senere ændringer, trykfejl og ændret lovgivning /sam1148_006/Sampensions CVR-nr /Snart på pension Sampension KP Livsforsikring a/s Tuborg Havnevej 14 DK-2900 Hellerup Tlf

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Få økonomisk overblik Måske er du begyndt at tænke på tilværelsen som pensionist eller efterlønsmodtager. Måske er du allerede i gang med at planlægge og undersøge dine økonomiske

Læs mere

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 FOKUS 16,4 mia. kr. i afkast i 2011 Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 Årsrapporten 2011 fra Sampension er netop godkendt på generalforsamlingen

Læs mere

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse MA - Aalborg Østerågade 19, 3. sal 9000 Aalborg C Telefon 70 20 39 74 6 Efterløn eller ej? A-kassen for højtuddannede NOR DI MA - Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Århus C Telefon 70 20 39 73 Tr y

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang Efterlønsalder, folkepensionsalder og periode med

Læs mere

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP A-kassen LH 8. udgave, december 2015 A-kassen LH 8. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

Pensionsordninger for overenskomstansatte

Pensionsordninger for overenskomstansatte Pensionsordninger for overenskomstansatte Gruppelivsforsikring Den kollektive ordning 3 i 1 Pension 3 i 1 Livspension Præmiefritagelse Behovsanalyse Man skal være opmærksom på, at der eksisterer tre forskellige

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Maj 2003 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den fleksible efterløn for medlemmer af en a- kasse, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere. Hvis du

Læs mere

SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Alderspension fra JØP 5 Hvad skal du gøre, når du vil på pension? 5 Valgmuligheder ved udbetaling 6 Tillæg til din

Læs mere

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvad skal vi foretage os? Hvad skal vi leve af?

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvad skal vi foretage os? Hvad skal vi leve af? Poul Dahl Hede 60- år, uddannet socialrådgiver. Indtil 1987 ansættelse i kommuner. Herefter ansættelse i Ældre Sagen som afdelingsleder med ansvar for rådgivning. Nu ansat som underviser og foredragsholder.

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 11999 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den nye fleksible efterløn for medlemmer af en a-kasse, der fylder 60 år den 1. juli

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg Generelt om pension v/annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvornår kan du gå på pension? Generelle regler for pension Din arbejdsmarkedspension/tjenestemandspension Folkepension, atp og

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Seniormøde 2014 Uddannelsesforbundet

Seniormøde 2014 Uddannelsesforbundet Seniormøde 2014 Uddannelsesforbundet Program Efterlønnen FTF-A Hvem er vi? Efterlønsreformen Efterlønskrav Efterlønsbevis Almindelig/LAV efterløn Udskudt/HØJ efterløn Skattefripræmie Fravalg af efterløn

Læs mere

SIDE: 1 23. NOVEMBER 2015 HK PRÆSENTATION VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN

SIDE: 1 23. NOVEMBER 2015 HK PRÆSENTATION VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN SIDE: 1 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE OM DEN FLEKSIBLE EFTERLØN SIDE: 2 SIDE: 3 EFTERLØNSALDER EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONER ARBEJDE SAMTIDIG MED EFTERLØN FERIE OG ANDRE FRADRAG I EFTERLØN SKATTEFRI

Læs mere

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvordan ser netværket og relationerne ud?

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvordan ser netværket og relationerne ud? Poul Dahl Hede 62- år, uddannet socialrådgiver mv. Indtil 1987 ansættelse i kommuner. Herefter ansættelse i Ældre Sagen som afdelingsleder med ansvar for rådgivning. Nu tilknyttet som underviser og foredragsholder.

Læs mere

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010)

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010) April 2007 (Senest opdateret november 2010) INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER FLEKSYDELSESORDNINGEN?... 3 3. SÅDAN BEHANDLES DIN SAG... 3 4. BETINGELSER FOR AT VÆRE MED I FLEKSYDELSESORDNINGEN... 4

Læs mere

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension Den Supplerende for førtidspensionister - få tilskud til en ekstra alderspension 1 Den Supplerende - en ordning der betaler sig Godt 60.000 førtidspensionister er tilmeldt den Supplerende. Det er der god

Læs mere

Seniormøde 2016. Uddannelsesforbundet. Oplæg af Lærernes a-kasse og FTF-A

Seniormøde 2016. Uddannelsesforbundet. Oplæg af Lærernes a-kasse og FTF-A Seniormøde 2016 Uddannelsesforbundet Oplæg af Lærernes a-kasse og FTF-A Dagpenge Kravene for at få udbetalt dagpenge: A-kasse medlem i mindst 1 år 1 års arbejde (1.924 timer) på fuldtid inden for de seneste

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Generelle vilkår for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Gældende pr. 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 4 Afsnit C Tilmelding og indbetaling

Læs mere

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Om Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 10. udgave, april 2011 Indhold 1. Indledning 3 2. Pensionsliste 4 3. Hvad kan du bruge dit efterlønsbevis til? 4 3.1

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie En blød overgang til din tilværelse som pensionist JANUAR 2016 EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE FOA 3 Indhold Forord Forord 3 Efterløn og skattefri præmie 4 Økonomiske

Læs mere

Din pensionsordning. HK Privat Nordjylland og Sampension

Din pensionsordning. HK Privat Nordjylland og Sampension Din pensionsordning HK Privat Nordjylland og Sampension Følg din pension og kend dine forsikringer Logger du dig ind på sampension.dk med din NemID, finder du alt om din egen pensionsordning. Du kan blandt

Læs mere

Om fleksibel efterløn og skattefri præmie

Om fleksibel efterløn og skattefri præmie Oktober 2011 Efterløn F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Om fleksibel efterløn og skattefri præmie Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs A-kasse Illustration: Bob Katzenelson

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. januar 2015. Gældende fra 1. januar 2015 til 31. december 2015

Pensionsvejledning Gældende fra 1. januar 2015. Gældende fra 1. januar 2015 til 31. december 2015 Pensionsvejledning Gældende fra 1. januar 2015 INDHOLD INDHOLD... 2 MEDLEM I INDUSTRIENS PENSION... 4 DIN ARBEJDSMARKEDSPENSION... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk... 6 VALGFRIE

Læs mere

INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2

INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2 1 INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2 Indhold 2 Forord 2 Ansøgning 2 Vurdering af erhvervsevnen 2 Børnepension 2 Dokumentation ved udbetaling 2 Udbetaling 3 Valgmuligheder, når pensionen skal udbetales

Læs mere

BankNordiks generelle vilkår for ratepension

BankNordiks generelle vilkår for ratepension Generelle vilkår for ratepension BankNordiks generelle vilkår for ratepension Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen

Læs mere

Din pensionsordning. HK Stat Nordjylland og Sampension

Din pensionsordning. HK Stat Nordjylland og Sampension Din pensionsordning HK Stat Nordjylland og Sampension Følg med i din pensionsordning Logger du dig ind på sampension.dk med din NemID, finder du alt om din egen pensionsordning. Du kan blandt andet se

Læs mere

Lederne Sønderjylland

Lederne Sønderjylland Lederne Sønderjylland Fyraftensmøde om efterløn 10. marts 2011 Ved Brian Kjøller DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel Udskydelse

Læs mere

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Informationsmøde Det handler om DIN pensionsordning i PKA PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Organisation PKA administrerer pensionsordninger for: Sygeplejersker Sundhedsfaglige (Kost- og Ernæringsfaglige,

Læs mere

Pensionsregler for tjenestemænd. Regler for tjenestemandspension i hovedtræk

Pensionsregler for tjenestemænd. Regler for tjenestemandspension i hovedtræk Pensionsregler for tjenestemænd Regler for tjenestemandspension i hovedtræk Tjenestemandspension Som tjenestemand er du og dine pårørende berettiget til tjenestemandspension fra din arbejdsgiver. I det

Læs mere

Januar 2014 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Efterløn og skattefri præmie

Januar 2014 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Efterløn og skattefri præmie Januar 2014 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Efterløn og skattefri præmie Født 1. januar 1956 eller derefter? Læs vores folder Efterløn de nye regler pr. 1. januar 2012 Politisk ansvarlig:

Læs mere

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg Pensionsmøde ved Annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvor længe skal du arbejde? Pension og efterløn Hvad kan du få? Sparer du nok op? Skal du samle dine pensioner? Hvad hvis du bliver

Læs mere

Pensionsregulativ for. 3 i 1 Pension

Pensionsregulativ for. 3 i 1 Pension Pensionsregulativ for 3 i 1 Pension for bibliotekarer ansat i (amts)kommunerne og Hovedstadens Sygehusfællesskab, som er optaget i pensionsordningen pr. 1. januar 2006 eller senere. Betingelser for pensionsordningen

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Generelle vilkår for Kapitalpension Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Vilkårene gælder for kapitalpension (opsparing i pensionsøjemed), med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene

Læs mere

[ 02 ] Bibliotekarforbundet Seniorvalg

[ 02 ] Bibliotekarforbundet Seniorvalg Seniorvalg muligheder og betingelser er udgivet februar 2009 som indstik i Lønmagasin 2009 for ansatte i stat, kommuner og regioner Redigeret af Helle Fridberg. Fotos: Jakob Boserup. Design: Rumfang. Tryk:

Læs mere

Din pensionsordning. Musikundervisere på Musikskoleområdet

Din pensionsordning. Musikundervisere på Musikskoleområdet Din pensionsordning Musikundervisere på Musikskoleområdet Følg med i din pensionsordning Logger du dig ind på sampension.dk med din NemID, finder du alt om din egen pensionsordning. Du kan blandt andet

Læs mere

Den fleksible efterløn

Den fleksible efterløn Den fleksible efterløn For dig, der er født før 1. januar 1956 Indhold S10 Efterløn: Hvornår og hvor meget? S04 S12 Introduktion Pensionsordninger og fradrag S05 Den fleksible efterløn S14 Efterløn og

Læs mere

Præsentation om Efterløn. Hvilke overvejelser skal jeg gøre? Dagsorden Indlæg på møde i Obligationsforeningen D. 22. maj 2012 1. Velkomst ved Knud Ougtvig 2 Efterløn hvilken beslutning skal træffes v/

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Den fleksible efterløn

Den fleksible efterløn Den fleksible efterløn For dig, der er født den 1. januar 1956 eller senere Indhold S04 Introduktion Hvornår har jeg ret til efterløn? S05 Den fleksible efterløn S06 Efterlønsbeviset S09 Seniorjob Særlige

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Velkommen til pensionsmøde

Velkommen til pensionsmøde Velkommen til pensionsmøde Man kunne jo spørge sig selv. Hvorfor spare op til pension i en pensionskasse? Hvorfor sparer jeg op til pension? (Forventninger til levestandard, velfærdsreform, vi bliver ældre

Læs mere

16. januar 2012. Joan Hansen Efterløn og Kurser Tlf.: 88 92 26 54

16. januar 2012. Joan Hansen Efterløn og Kurser Tlf.: 88 92 26 54 16. januar 2012 Joan Hansen Efterløn og Kurser Tlf.: 88 92 26 54 1 Efterlønsreformen Nye efterlønsregler - født fra og med 1. januar 1956 Alene senere efterlønsalder - født 1. januar 1954 til og med 31.

Læs mere

v/annelise Rosenberg, Lærernes Pension og Claus Jens Hansen, PFA Pension

v/annelise Rosenberg, Lærernes Pension og Claus Jens Hansen, PFA Pension v/annelise Rosenberg, Lærernes Pension og Claus Jens Hansen, PFA Pension Når du skal planlægge din pension Du skal spørge dig selv om Hvordan du vil leve? Hvad har du sparet op til pension? Har du andre

Læs mere

Forord. SAMPENSION og de statsansatte. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Pensionsordningerne. Beregningsprincipper

Forord. SAMPENSION og de statsansatte. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Pensionsordningerne. Beregningsprincipper Afsnit Indholdsfortegnelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Forord SAMPENSION og de statsansatte Indmeldelsesbestemmelser og pensionsbidrag Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente

Læs mere

Om at få efterløn... for dig, der er født før 1. januar 1956

Om at få efterløn... for dig, der er født før 1. januar 1956 Om at få efterløn... for dig, der er født før 1. januar 1956 2 - Faglig Fælles Akasse Indhold Efterlønsbevis... Udskydelsesreglen... Overgang til efterløn... Seniorjob... Satser for efterløn... Fuldtid

Læs mere

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Du kan trække dig tilbage lidt efter lidt... Efterlønsbevis... Når du har fået dit efterlønsbevis... Søg om din efterløn... Fuldtid eller deltid... Satser

Læs mere

Pjece om fleksydelse. Udgivet af

Pjece om fleksydelse. Udgivet af Pjece om fleksydelse Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82 56 40 10 Version 1 Februar 2014 HVORNÅR KAN

Læs mere

Forord. SAMPENSION og de statsansatte. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Pensionsordningerne. Beregningsprincipper

Forord. SAMPENSION og de statsansatte. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Pensionsordningerne. Beregningsprincipper Afsnit Indholdsfortegnelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Forord SAMPENSION og de statsansatte Indmeldelsesbestemmelser og pensionsbidrag Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente

Læs mere

Vejledning om fleksibel efterløn

Vejledning om fleksibel efterløn Vejledning om fleksibel efterløn Indledning I bekendtgørelse nr. 1576 af 17. december 2013 om fleksibel efterløn, er der fastsat regler om fleksibel efterløn. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN. Pensioners betydning for din efterløn

PENSIONSSTYRELSEN. Pensioners betydning for din efterløn Pensioners betydning for din efterløn Pensioners betydning for din efterløn Udgiver: Pensionsstyrelsen Tryk: Pensionsstyrelsen 1. udgave, 1. oplag København, Juni, 2010 Pensionsstyrelsen Landemærket 11

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 24.03.2017 13/07 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

Guide til ansøgning om folkepension

Guide til ansøgning om folkepension Guide til ansøgning om folkepension I denne guide får du hjælp til at komme godt igennem den digitale ansøgning om folkepension på borger.dk/folkepension. Guiden tager udgangspunkt i den typiske ansøgning

Læs mere

DINE SOCIALE RETTIGHEDER. Pension

DINE SOCIALE RETTIGHEDER. Pension DINE SOCIALE RETTIGHEDER Pension Forord I denne pjece bliver førtids- og folkepensionen beskrevet. Førtidspensionsreglerne er delt op i to dele: Hvis du har fået tilkendt førtidspension før 2003 eller

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

REGULATIV 3 Juli 2014

REGULATIV 3 Juli 2014 REGULATIV 3 Juli 2014 Dette regulativ - Regulativ 3 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 20. april 2006 med senere ændringer vedtaget den 24. april 2007, den 21. april 2009, den 21. april

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Bliv klog på den nye efterløn

Bliv klog på den nye efterløn Ledernes Tour de Efterløn 2012 Bliv klog på den nye efterløn Efterlønsreform 2011 i hovedtræk Den gamle fleksible efterløn Hvad havde jeg ret til Den nye fleksible efterløn Hvad kan jeg nu få Udbetaling

Læs mere

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGEDAG Region Sjælland 26. september 2015 Roskilde

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGEDAG Region Sjælland 26. september 2015 Roskilde PENSIONSMØDE YNGRE LÆGEDAG Region Sjælland 26. september 2015 Roskilde PRÆSENTATION Medlemskonsulenter Thomas Krogh & Kent Boye Christensen Rådgivning Kurser Efteruddannelsesgrupper LÆGERNES PENSIONSKASSE

Læs mere

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGER

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGER PENSIONSMØDE YNGRE LÆGER PRÆSENTATION Medlemskonsulenter Thomas Krogh & Kent Boye Christensen Rådgivning Kurser Efteruddannelsesgrupper LÆGERNES PENSIONSKASSE 2 PROGRAM Har du valgt den rigtige pensionsordning?

Læs mere

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8 Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting

Læs mere

EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET. side 1 - Efterlønskompasset

EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET. side 1 - Efterlønskompasset EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB NOVEMBER 2014 INDHOLD S. 02 1. SÅDAN FÅR DU SENIORJOB S. 02 Betingelser for seniorjob i Københavns Kommune S. 02 Hvornår skal du søge seniorjob? S. 02 Kompensationsydelse

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Kort om den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister

Kort om den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister INFORMATION TIL SAGSBEHANDLEREN Kort om den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister - en ordning der betaler sig 1 INFORMATION TIL SAGSBEHANDLEREN OM DEN SUPPLERENDE ARBEJDSMARKEDSORDNING

Læs mere

Kend din pensionsordning. TDC Fælles gennemgang

Kend din pensionsordning. TDC Fælles gennemgang Kend din pensionsordning TDC Fælles gennemgang - 2016 Agenda Velkommen Om ISP Min Pension følg din ordning Optimering af din pension - valg og muligheder Anbefalinger når livet skifter Nye produkter og

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente Ordinær generalforsamling 29. april 2009 Dagsordenens punkt 6.A Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente 1 Dagsordenens punkt 6.A - Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ

Læs mere

Sådan er du medlem. Kollektiv overenskomst. Særligt for lægestuderende. Særligt for alment praktiserende læger. Særligt for tjenestemænd

Sådan er du medlem. Kollektiv overenskomst. Særligt for lægestuderende. Særligt for alment praktiserende læger. Særligt for tjenestemænd alment Sådan er du medlem Lægernes Pension er forbeholdt læger og. Du er obligatorisk medlem, hvis du er ansat under en kollektiv overenskomst. Du kan også blive medlem, hvis du er privatansat eller selvstændig

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

06-12-2013. Danske Regioners pensionspolitik

06-12-2013. Danske Regioners pensionspolitik 06-12-2013 Danske Regioners pensionspolitik 1. Fokus på pension Pensionsområdet er i stigende grad en væsentlig del af samfundsdebatten og et nødvendigt fokusområde for fremtidens velfærdssamfund. Som

Læs mere

Ved dødsfald. Ved skilsmisse

Ved dødsfald. Ved skilsmisse Ved dødsfald Hvis du ikke hæver din opsparing, inden du dør, tilfalder din LD-opsparing boet, og bobestyreren sørger for fordelingen til din familie eller andre arvinger. LD sørger for at kontakte skifteretten.

Læs mere

Orientering til pensionister bosat uden for Danmark 2010

Orientering til pensionister bosat uden for Danmark 2010 Orientering til pensionister bosat uden for Danmark 2010 Indholdsfortegnelse: (ctrl + klik for at gå direkte til afsnittet) 1. Forord 2. Beregning af pensionen 3. Den nye lov om førtidspension 4. Pensionsmeddelelsen

Læs mere

Telia pensionsordning. Pension

Telia pensionsordning. Pension Telia pensionsordning Pension Velkommen Telias pensionsordning 2 Forsikringer 3 - Dine forsikringer 4 - Forsikringsoversigt 5 Drømmer du om en alderdom med plads til det hele, så få dig en god pensionsordning

Læs mere

Særlige vilkår for Linkpension

Særlige vilkår for Linkpension Særlige vilkår for Linkpension i sammenhæng med vilkår for pensionsordningen i Sampension Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 3 Afsnit C Tilmelding og

Læs mere

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn /

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn / Din pension som læge Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september 2017 1 Præsentations navn / 16.03.2016 Præsentation Medlemskonsulenter Thomas Krogh, Kim Borup & Kent Boye Christensen Rådgivning

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

Om at få efterløn... for dig, der er født fra 1. juli 1959

Om at få efterløn... for dig, der er født fra 1. juli 1959 Om at få efterløn... for dig, der er født fra 1. juli 1959 2 - Faglig Fælles Akasse Indhold Din efterlønsperiode... Efterlønsbevis... Betingelser for ret til efterlønsbevis/efterløn... Overgang til efterløn...

Læs mere

Vi holder åbent til kl. 21.00

Vi holder åbent til kl. 21.00 FOKUS Vi holder åbent til kl. 21.00 Sampension har udvidet sine åbningstider. Det betyder, at du kan ringe til os og få rådgivning om din pensionsordning helt frem til kl. 21.00 mandag til torsdag Hos

Læs mere

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN SIDE: 1 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE OM DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 25-04-2018 SIDE: 2 EFTERLØNSALDER EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONER ARBEJDE SAMTIDIG MED EFTERLØN FERIE OG ANDRE FRADRAG I EFTERLØN SKATTEFRI

Læs mere

Pensions- & Investeringsspecialist Helle Oxenvad

Pensions- & Investeringsspecialist Helle Oxenvad Seniormøde i HKKF Pensions- & Investeringsspecialist Helle Oxenvad 2 Program Formuestruktur og formuerådgivning Kapitalpension Optimering af pensionstillæg Yderligere spørgsmål 3 Formuerådgivning Bolig

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? 2 Efterløn er det noget for dig 5 Efterløn o Forsvinder efterlønsordningen eller bliver den ændret 5 Hvem, hvad, hvornår om efterløn o Efterløn hvad er det egentlig o Hvornår

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP A-kassen LH 9. udgave, april 2017 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset 4 2.1 Hvorfor er det så vigtigt at få et efterlønsbevis? 4 2.2

Læs mere

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT SENEST DEN 31. DECEMBER 1953

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT SENEST DEN 31. DECEMBER 1953 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT SENEST DEN 31. DECEMBER 1953 INDHOLD 1. Indledning 4 2. Den fleksible efterløn 4 3. Hvad er et efterlønsbevis? 4 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer:

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer: xx. november 2015 FM 2016/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn. 13. december 2013.

Lovtidende A. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn. 13. december 2013. Lovtidende A 2013 13. december 2013. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 i, 74 j, stk. 13, 74 k, stk. 3, 74 l, stk. 15, 74 m, stk. 18, 74

Læs mere

Guld eller sølv i 3. alder. v. Karen Aagaard, socialøkonom Heden & Fjorden

Guld eller sølv i 3. alder. v. Karen Aagaard, socialøkonom Heden & Fjorden Guld eller sølv i 3. alder v. Karen Aagaard, socialøkonom Heden & Fjorden EFTERLØN Efterlønsbevis og efterlønsalder ( se folder på bordene) Krav Ret Beregning af sats 2 års-regel Skattefri præmie Pensionsmodregning

Læs mere