Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læseguide til Pensionsoversigt 2013"

Transkript

1 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser din alderspension ved forskellige aldre. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser dine forsikringsdækninger ved visse kritiske sygdomme, invaliditet og død. En udbetalingsoversigt (kun hvis du får udbetalt pension). Pensionsoversigten er en status for Har du haft ændringer til pensionsordningen efter årsskiftet, er de ikke med i pensionsoversigten. Du kan se dine aktuelle tal og dækninger under Pensionsoverblik i menuen på Min pension. Hvis du vil vide mere På hjemmesiden kan du læse om din pensionsordning, slå ord og begreber op i pensionsordbogen, få forklaringer på de forskellige dækninger og downloade de præcise regler for din pensionsordning, Regler & Paragraffer. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Sådan beregner vi din pension Når vi beregner dine pensioner, forudsætter vi, at dine månedlige indbetalinger fortsætter uændret, til du går på pension. Andre forudsætninger er blandt andet forventninger til rentens udvikling over tid, medlemmernes levetid og risiko for invaliditet samt forventninger til omkostninger. Hvis dine indbetalinger eller nogle af de andre forudsætninger ændrer sig, ændrer dine pensioner sig også. Stiger du fx i løn, bliver dine indbetalinger større og dine pensioner højere. Renter og omkostninger Din opsparing bliver forrentet med kontorenten, der lige som administrationsomkostningerne - er fastsat af pensionskassens bestyrelse. Kontorenten kan ændres i løbet af året med fremadrettet virkning. Kontorenter før og efter skat Kontorente efter skat (pct.) Kontorente før skat (pct.) Administration Månedligt gebyr (kr.) Omkostning af indbetalinger til livrente (pct.) Omkostning af indbetaling til ratepension og aldersforsikring (pct.) Månedlig betaling for gruppeforsikring (kr.) Heraf administration af gruppeforsikring (kr. pr. måned) Betaling for heltidsulykkesforsikring (kr. pr. måned) (AP/PJD) Heraf administration af heltidsulykkesforsikring (kr. pr. måned) AP MP PJD AP MP PJD 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 5,02 5,02 5,02 5,02 5,02 5, ,45 0,75 1,5 1,5 0,8 1,5 1,20 0,5 1,25 1,25 0,55 1,

2 Konto- og indbetalingsoversigt Eva Ørum Oehlenschlægersgade 8A st tv Konto- og indbetalingsoversigten er regnskabet for din pensionsordning. Den viser udviklingen i din opsparing i København V 1af4 4. februar 2014 MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer (MP) Pensionsoversigt for 2013 med dækninger pr. 1. januar 2014 Kontooversigt MP Livrente Ratepension Sumudbetalinger Opsparing primo januar kr kr kr. 1 Løbende indbetalinger (fratrukket AMB) kr. Indskud (fratrukket AMB) 2 Aldersforsikring (efter afgift) kr. 3 Forrentning med kontorenten kr kr kr. 4 Pensionsafkastskat (PAL) kr. 811 kr. 220 kr. 5 Administration af pensionsordning 913 kr. 14 kr. 4 kr. Betaling for invalidedækning kr. 6 Betaling for dødsfaldsdækning 431 kr. Betaling for gruppeforsikringer kr. 7 Fra kapitalpension til aldersforsikring kr. (før afgift) 8 Overført til særlige bonushensættelser kr. 3 Opsparing ultimo december kr kr kr. Ultimo december Dine særlige bonushensættelser var kr. 10 Din uden tillægspension var kr. Din aldersforsikring var kr., og du har indbetalt 0 kr. i Hvis du var udtrådt af pensionskassen, ville din udbetaling have været kr. Samlede årlige omkostninger i kroner (ÅOK) og procent (ÅOP) 1 Opsparing ved årets begyndelse, de løbende indbetalinger og de eventuelle summer (indskud), der er Risikotillæg: indbetalt i kr. Bliver betalt tilbage som pension 2 Det beløb, der blev overført til din aldersforsikring, hvis du afgiftsberigtigede din og/eller din kapitalpension. 4 Pensionskassen betalte 15,3 pct. (2013) i skat af investeringsafkastet. Beløbet er din andel af skatten. Er du ikke skattepligtig i Danmark, kan du søge om at blive fritaget for pensionsafkastskat. Er du allerede fritaget, står her 0. 5 Direkte omkostninger til administration af pensionsordningen: Månedligt gebyr og omkostninger ved indbetalinger og indskud. Beløbet indgår i de samlede årlige omkostninger i kroner og procent, ÅOK og ÅOP. 6 Viser, hvor meget du har betalt for at være forsikret ved invaliditet og død samt for gruppeforsikring og eventuel heltidsulykkesforsikring. Administration: 955 kr. 7 Viser den eller kapitalpension, du eventuelt har afgiftsberigtiget i De 5 pct. af dine indbetalinger, Investering: som går kr. til særlige bonushensættelser i 2013 i den fleksible pensionsordning. Du kan læse mere om særlige bonushensættelser på hjemmesiden. 3 Det beløb, du har fået i forrentning med 9 ÅOP ekskl. risikotillæg: 0,57 pct. af din opsparing. ÅOPVærdien inkl. risikotillæg: af dine særlige 1,13 pct. bonushensættelser, af din opsparing. kontorenten Medlemmerne i får risikotillægget tilbage som pension. der bliver udbetalt som en del af din pension. Udtræder du af pensionsordningen, får du særlige bonushensættelser med. Hensættelserne får samme rente som egenkapitalen og er risikovillig kapital. 10 Viser, hvor meget der er sat til side til. Hvis du betaler afgift af din i 2014, kan du nøjes med at betale 37,3 pct. i afgift til staten. Efter 2014 er afgiften igen 40 pct. Du kan ikke længere indbetale til. Læs mere under overskriften Skatterabat til højre. 11 Det beløb du får med dig, hvis du forlader pensionskassen. Beløbet er din samlede opsparing, inklusive særlige bonushensættelser. Herfra bliver trukket de afgifter, der eventuelt er ved udbetaling af opsparingen. Måske har du en af disse poster Rentemiks: Medlemmer med den gamle pensionsordning har et individuelt miks af grundlagsrenter rentemiks for den del af deres pension, der er omfattet af ydelsesgaranti. Den maksimale grundlagsrente fastsættes af Finanstilsynet og er løbende sat ned. Derfor kan man være omfattet af flere forskellige grundlagsrenter, som tilsammen giver et rentemiks. På kontooversigten kan du se, hvor stor en del af din pension, der er omfattet af en ydelsesgaranti. Resten af opsparingen er uden ydelsesgaranti. Betaling for ydelsesgaranti: Medlemmer med den gamle pensionsordning betaler selv for at fastholde deres ydelsesgaranti. Det sker ved et fradrag i kontorenten. Andre ændringer: Beløbet viser for eksempel, hvis pensionskassen har betalt gruppeforsikringen for dig. Friholdt for pensionsafkastskat: 1. januar 1983 blev der indført skat på pensionsafkast. Det, du har indbetalt til pensionsordningen, før skatten blev indført, er ikke omfattet. Når du skal have pensionen udbetalt, skal du betale skat eller afgift som normalt. Bonussaldo: Du kan have en bonussaldo under nul, fx hvis dine indbetalinger ikke er store nok til at dække dine omkostninger ved at være medlem af pensionskassen. Bonussaldo under nul bliver trukket fra de særlige bonushensættelser, hvis du udtræder af pensionsordningen. Skatterabat Du kan ikke længere indbetale til og kapitalpension. De penge, der frem til 1. januar 2013 er sat af til, kan stadig udbetales som et engangsbeløb, hvis du ønsker det, når du går på pension. Du kan også fortsat vælge at få summen udbetalt som en del af din livsvarige alderspension. I 2014 er der en skatterabat, så udbetaling af mer og kapitalpensioner beskattes med 37,3 pct. i stedet for 40 pct. Skattereformen ændrer ikke på, hvilken alder du skal have for at få eller kapitalpension udbetalt. Du har mulighed for at betale afgiften forlods (afgiftsberigtige) og overføre pengene til en aldersforsikring, selv om du ikke kan få dem udbetalt her og nu. Samtidig afgiftsberigtiges den del af dine særlige bonushensættelser, der er knyttet til din eller kapitalpension, jf. lovgivningen. Særlige bonushensættelser udbetales som tillægspension. 02 Konto- og indbetalingsoversigten fortsætter

3 Betaling for dødsfaldsdækning 431 kr. Betaling for gruppeforsikringer kr. Fra kapitalpension til aldersforsikring kr. (før afgift) Overført til særlige bonushensættelser kr. Opsparing ultimo december kr kr kr. Konto- og indbetalingsoversigt fortsat Ultimo december 2013 Dine særlige bonushensættelser var kr. Din uden tillægspension var kr. Din aldersforsikring uden tillægspension var kr., og du har indbetalt 0 kr. i Hvis du var udtrådt af pensionskassen, ville din udbetaling have været kr. Her kan du se dine årlige omkostninger i kroner og procent (ÅOK og ÅOP), og hvor meget du har indbetalt hver måned til din pensionsordning i Samlede årlige omkostninger i kroner (ÅOK) 1 2 Administration: 955 kr. 3 Investeringsomkostninger er din andel af de omkostninger, pensionskassen har ved at investere medlemmernes opsparing. De ændrer sig fra år til år i takt med afkastet jo bedre afkast, desto højere investeringsomkostninger. 5 4 Risikotillæg: kr. Bliver betalt tilbage som pension ÅOK: kr. Medlemmerne får risikotillægget tilbage som pension. 3 Investering: kr. Samlede årlige omkostninger i procent (ÅOP) ÅOP ekskl. risikotillæg: 0,57 pct. af din opsparing. ÅOP inkl. risikotillæg: 1,13 pct. af din opsparing. Indbetalinger i 2013 Januar Februar Marts April Maj Juni 7.118,53 kr ,53 kr ,53 kr ,53 kr ,53 kr ,30 kr. Juli August September Oktober November December 7.154,12 kr ,12 kr ,12 kr ,74 kr ,74 kr ,74 kr. Pensionskassen har indbetalt 6.861,72 kr. i arbejdsmarkedsbidrag. 2af4 4 Risikotillægget bliver brugt til at opbygge en kapitalbuffer, der er medlemmernes værn mod, at pensionerne svinger op og ned i takt med de enkelte års afkast. I gode år opbygger vi kapitalbufferen, og i mindre gode år bruger vi af bufferen for at holde pensionerne stabile. Risikotillægget bliver betalt tilbage til medlemmerne som en del af pensionen. Du kan læse mere om ÅOK og ÅOP på hjemmesiden. 5 Arbejdsmarkedsbidrag (AMB) er en lovpligtig bruttoskat til staten på 8 pct. af indbetalingerne. Indbetaler du via din arbejdsgiver, trækker pensionskassen AMB og afregner med SKAT. Indbetaler du selv, har du allerede betalt AMB, inden du får lønnen udbetalt. Indbetalingerne i tabellen er efter AMB. 1 ÅOK og ÅOP indeholder alle omkostninger ved din pensionsordning. Det er individuelle tal, som afhænger af, hvor meget du indbetaler, og hvor meget du har sparet op. Figuren viser dine omkostninger i Administrationsomkostninger er alle omkostninger til administration herunder gruppeforsikring. Tallet indeholder det faste månedlige gebyr plus en procentdel af dine pensionsindbetalinger og indskud. 03

4 Dækningsoversigt alderspensioner ved forskellige aldre Dækningsoversigten viser din alderspension ved forskellige pensionsaldre. Jo senere du går på pension, desto større bliver dine pensioner Navn: Eva Ørum Navn: Eva Ørum Navn: CPR nummer: Eva Ørum / MP CPR nummer: / MP CPR nummer: Optagelsesdato: Navn: marts 1985 / MP / Den fleksible pensionsordning Optagelsesdato: 1. marts 1985 / Den fleksible pensionsordning Optagelsesdato: Månedlig CPR nummer: indbetaling 1. marts efter 1985 arbejdsmarkedsbidrag: / Den fleksible pensionsordning kr. Månedlig Optagelsesdato: indbetaling 1. marts efter1985 arbejdsmarkedsbidrag: / Den fleksible pensionsordning kr. Månedlig Registrerede indbetaling begunstigelser: efter arbejdsmarkedsbidrag: Nærmeste pårørende kr. Registrerede Månedlig indbetaling begunstigelser: efter arbejdsmarkedsbidrag: Nærmeste pårørende kr. Registrerede begunstigelser: Nærmeste pårørende Registrerede begunstigelser: Nærmeste pårørende Hvis du fylder du går 60på år alderspension, når Skattekode Samlet ydelse Heraf tillægspension du fylder 60 år du Livsvarig fylderpension 60 år uden udbetaling af kr % kr. 51 % kr. 51 % Livsvarig supplerende opsparing 1 0 kr. 0 % Livsvarig supplerende opsparing 0 kr. 0 Livsvarig Alderssumsupplerende opsparing kr. kr. 210 % Alderssum kr. 21 Alderssum kr % kr. 51 % kr. 51 % Børnepension pr. barn til alder 21 år kr. 51 % Børnepension pr. barn til alder 21 år kr. 51 Børnepension Ratepensioni10 pr. år barn til alder 21 år kr % Ratepensioni10 år kr. 21 Ratepension Aldersforsikring i10 år kr. 219 % Aldersforsikring kr. 9 % Aldersforsikring kr. 9 % Hvis du fylder du går 62på år alderspension, når Skattekode Samlet ydelse Heraf tillægspension du fylder 62 år du Livsvarig fylderpension 62 år uden udbetaling af Livsvarig supplerende opsparing 1 0 kr. 0 % Livsvarig supplerende opsparing 0 kr. 0 Livsvarig Alderssumsupplerende opsparing kr. kr. 260 % Alderssum kr. 26 Alderssum kr % kr. 53 % kr. 53 % Børnepension pr. barn til alder 21 år kr. 53 % Børnepension pr. barn til alder 21 år kr. 53 Børnepension Ratepensioni10 pr. år barn til alder 21 år kr % Ratepensioni10 år kr. 26 Ratepension Aldersforsikring i10 år kr % Aldersforsikring kr. 14 % Aldersforsikring kr. 14 % du Hvisfylder du går 65på år alderspension, når Skattekode Samlet ydelse Heraf tillægspension du fylder 65 år Livsvarig du fylderpension 65 år uden udbetaling af Livsvarig supplerende opsparing 1 0 kr. 0 % Livsvarig supplerende opsparing 0 kr. 0 Alderssum Livsvarig supplerende opsparing kr. kr. 320 % Alderssum kr. 32 Livsvarig Alderssumpension efter udbetaling af kr % kr. 55 % kr. 55 % Børnepension pr. barn til alder 21 år kr. 55 % Børnepension pr. barn til alder 21 år kr. 55 Ratepension Børnepensioni 10 pr. år barn til alder 21 år kr % Ratepensioni10 år kr. 33 Aldersforsikring Ratepensioni10 år kr % Aldersforsikring kr. 22 % Aldersforsikring kr. 22 % 1 Dine pensioner er beregnet ud fra de forudsætninger om din pensionsordning, vi kendte per 31. december Den væsentligste forudsætning er den månedlige indbetaling. 2 Her kan du se, hvem der bliver tilgodeset (begunstiget) ved din død. Begunstigelserne kan gælde både gruppeforsikring, rate- og kapitalpension og eventuelle summer ved død. Kontakt os, hvis du ønsker at tilgodese en eller flere personer, eller hvis du er i tvivl om dine begunstigelser. 3 Skattekoden er en betegnelse for de skatteregler, der gælder for forskellige pensioner. Skattereglerne beskriver blandt andet, hvornår du kan få udbetalt pension, hvor meget du kan indbetale med fradragsret, og hvor meget du skal betale i skat eller afgift ved udbetaling. 4 Samlet ydelse viser, hvor meget du kan få udbetalt før skat eller afgift. De månedlige pensioner vises som årlige beløb. Alderssum, aldersforsikring, kapitalpension og summer fra gruppeforsikringen er engangsudbetalinger. 5 I den fleksible pensionsordning er den samlede ydelse sammensat af en grundpension og en tillægspension. Kolonnen Heraf tillægspension viser, hvor stor en del af den samlede ydelse, der er tillægspension. Grundpensionen, som er beregnet med grundlagsrenten, er betinget garanteret. Det betyder, at den kan ændre sig, hvis bestemte betingelser om fx rente eller levetid er opfyldt. Betingelserne finder du i Regler & Paragraffer. Denne opdeling gælder kun den fleksible pensionsordning. Tillægspensionen er ugaranteret og fastsættes årligt af pensionskassens bestyrelse. Hvornår kan du tidligst få udbetalt pension? Alderen for din tidligste pensionsudbetaling fra pensionskassen er fem år før din folkepensionsalder. Reglerne er fastsat i lovgivningen. Du kan dog stadig få din pension udbetalt allerede ved 60 år, hvis din pensionsordning er oprettet før 1. maj 2007, hvor loven blev ændret. Er din pensionsordning oprettet efter 1. maj 2007, kan du også stadig få udbetalt din pension allerede fra 60 år, hvis du er født før Er du født mellem 1. januar 1959 og 30. juni 1960 stiger den tidligste udbetalingsalder gradvist fra 60 til 62 år. Er du født 1. juli 1960 eller derefter, er den tidligste udbetalingsalder indtil videre 62 år. 6 Din årlige livsvarige alderspension (livrente). Udbetales hver måned og indgår i din skattepligtige indkomst. 7 Årlig pension, der udbetales hver måned, så længe du lever. Sikring for udbetaling i 10 år. 8 Alderssum er en del af den livsvarige alderspension, du kan vælge at få udbetalt som en engangssum i stedet for som månedlig pension. Får du udbetalt men, bliver din livsvarige alderspension mindre. På dækningsoversigten kan du se din pension både med og uden udbetaling af. Pensioner, der er fastsat som procentdel af den livsvarige alderspension, dvs. invalidepension, ægtefællepension og børnepension, bliver også lavere, hvis du får udbetalt. Du kan senest få udbetalt summen, når du begynder at få udbetalt alderspension. I 2014 har du mulighed for at overføre men til en aldersforsikring og opnå en skatterabat. 9 Årlig pension i 10 år. Du kan vælge at fordele din ratepension over år. Ratepension udbetales hver måned og indgår i din skattepligtige indkomst. 10 Engangssum, du kan få udbetalt, når du går på pension. Udbetalingen er skattefri og modregnes ikke i folkepensionen. 04

5 du fylder 67 år kr. 57 % Dækning ved invaliditet og død, pension under udbetaling Livsvarig supplerende opsparing 1 0 kr. 0% Alderssum kr. 36 % Oversigterne Livsvarig pension viser efter de beløb, udbetaling der af kan blive 1udbetalt pr januar kr. 2014, hvis du 56 får % visse kritiske sygdomme, bliver invalid eller dør. Hvis du får udbetalt pension, kan du også se, hvor meget du får udbetalt i Børnepension pr. barn til alder 21 år kr. 57 % Ratepension i 10 år kr. 37 % Aldersforsikring kr. 27 % Dækning ved invaliditet Skattekode Samlet ydelse Heraf tillægspension 1 Invalidepension til alder 67 år kr. 58 % Halv invalidepension til alder 67 år kr. 58 % 2 Børnepension pr. barn til alder 21 år kr. 58 % Livsvarig supplerende opsparing 1 0 kr. 0% 3 Ratepension i 10 år kr. 18 % Aldersforsikring kr. 6% 4 Gruppeinvalidesum kr. Dækning ved død Skattekode Samlet ydelse Heraf tillægspension 5 Livsvarig ægtefælle og samleverpension kr. 58 % Børnepension pr. barn til alder 21 år kr. 58 % 6 Dødsfaldssum 1 0 kr. 0% 10 årig supplerende opsparing 1 0 kr. 0% 7 Ratepension i 10 år kr. 18 % Aldersforsikring kr. 6% 8 Gruppeforsikringssum kr. Andre dækninger Skattekode Samlet ydelse 9 Gruppeforsikringssum ved visse kritiske sygdomme kr. På kan du læse mere om din pensionsordning. Her finder du også Regler & Paragraffer, der er en samlet beskrivelse af vilkårene for din pensionsordning Gruppeforsikring Udbetalinger fra gruppeforsikringen er skattefri engangssummer. Forsikringen er etårig og administreres af Forenede Gruppeliv. Medlemmer i Arkitekternes Pensionskasse og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger har også en heltidsulykkesforsikring, der administreres af Codan. 6 Sum til nærmeste pårørende eller boet, hvis du dør, inden du fylder 67 år. Dødsfaldssummen i den fleksible pensionsordning kan vælges, til du går på pension, men inden du fylder 67 år. 7 Ratepension og aldersforsikring bliver udbetalt til dine efterladte, hvis du ikke selv har fået dem udbetalt. 8 Gruppeforsikringssum ved død er en del af din gruppeforsikring og bliver udbetalt til dine efterladte, hvis du dør, inden du fylder 67 år. Summen er skattefri, men der skal eventuelt betales boafgift. Udbetalingen falder gradvist med alderen. 1 Din samlede årlige invalidepension som bliver udbetalt hver måned, til du går på alderspension. Invalidepension indgår i din skattepligtige indkomst. Du kan have mulighed for halv invalidepension, hvis din erhvervsevne er nedsat med mindst 50 pct. Der gælder særlige regler, hvis din ansættelse er finansieret med offentligt tilskud på grund af helbredsforhold. 2 Pensionen bliver udbetalt til dine børn, hvis du får invalidepension eller dør. Udbetalingen fortsætter som regel, til barnet fylder 21 eller 24 år alderen afhænger af pensionsordningen. Får du halv invalidepension, får dine børn også halv børnepension. 3 Har du ratepension, kapitalpension eller aldersforsikring, kan du få dem udbetalt tidligere, hvis du bliver invalid. Ratepension indgår i din skattepligtige indkomst, kapitalpension beskattes med 37,3 pct. i 2014, mens aldersforsikring er skattefri ved udbetaling. 4 En del af din gruppeforsikring. Summen bliver udbetalt, hvis du varigt mister mindst 2/3 af din erhvervsevne, før du er fyldt 60 år. Udbetalingen falder gradvist med alderen. 5 Ægtefælle- og samleverpension kan være livsvarig, 10-årig eller helt fravælges, inden du fylder 60 år. Har du både en livsvarig og en 10-årig ægtefælle- og samleverpension, bliver de udbetalt sammen de første 10 år, hvorefter den livsvarige pension fortsætter. Ægtefælle- og samleverpensionen, som er fastsat som en procentdel af din livsvarige alderspension, er skattepligtig indkomst og kan udbetales til samlever efter særlige regler. Jo tidligere du går på pension, desto lavere bliver din alderspension og dermed også ægtefælle- og samleverpensionen. Reglerne er beskrevet i Regler & Paragraffer. 9 Dine øvrige dækninger, fx visse kritiske sygdomme eller heltidsulykkesforsikring (kun Arkitekternes Pensionskasse og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger). Du kan få udbetalt en skattefri sum fra gruppeforsikringen, hvis du får en af visse kritiske sygdomme. I Regler & Paragraffer kan du se, hvilke sygdomme der er dækket. 10 Får du udbetalt invalidepension, kan du se din samlede årlige pension, til du går på alderspension. Invalidepension indgår i din skattepligtige indkomst og udbetales månedligt. 11 Oversigten viser, hvor meget du får udbetalt i alderspension, når din invalidepension stopper. 05

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Kort og godt om... Din pensionsordning

Kort og godt om... Din pensionsordning Kort og godt om... Din pensionsordning Pension handler om andet end alderdom, gråt hår og petanque! Pension handler både om din fremtid og din nutid. For din pensionsordning er både en opsparing og en

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Optagelse nye medlemmer Privatansat - selvstændig

Optagelse nye medlemmer Privatansat - selvstændig Optagelse nye medlemmer Privatansat - selvstændig Side 1 af 7 Velkommen i pensionskassen MP Pension er pensionskasse for cirka 60.000 magistre og psykologer. Vi er ejet af medlemmerne, og vi skal ikke

Læs mere

Velkommen til pensionsmøde

Velkommen til pensionsmøde Velkommen til pensionsmøde Man kunne jo spørge sig selv. Hvorfor spare op til pension i en pensionskasse? Hvorfor sparer jeg op til pension? (Forventninger til levestandard, velfærdsreform, vi bliver ældre

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Informationsmøde Det handler om DIN pensionsordning i PKA PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Organisation PKA administrerer pensionsordninger for: Sygeplejersker Sundhedsfaglige (Kost- og Ernæringsfaglige,

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2018 11.01.2018 60/22 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/8 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2018 22.02.2018 60/23 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/8 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse 8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. Lægernes Pension pensionskassen for læger 24.03.2017 54/20 Side 2/6 I denne pjece kan

Læs mere

Møde hos TDC. København den 18. november 2009 Århus den 19. november 2009. - Pension for alle pengene

Møde hos TDC. København den 18. november 2009 Århus den 19. november 2009. - Pension for alle pengene Møde hos TDC København den 18. november 29 Århus den 19. november 29 Pensionskasse - der er mange fordele Lave omkostninger Overskuddet til medlemmer Vi er ejet af medlemmerne Målrettet information Medlemsindflydelse

Læs mere

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg Pensionsmøde ved Annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvor længe skal du arbejde? Pension og efterløn Hvad kan du få? Sparer du nok op? Skal du samle dine pensioner? Hvad hvis du bliver

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar Aldersforsikring Spørgsmål og svar Hvad er en aldersforsikring? Aldersforsikring blev indført ved lov den 18. september 2012 med virkning fra den 1. januar 2013. Samtidig blev det ikke længere muligt at

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2019 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2019 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2019 03.01.2019 60/24 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/8 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg Generelt om pension v/annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvornår kan du gå på pension? Generelle regler for pension Din arbejdsmarkedspension/tjenestemandspension Folkepension, atp og

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2005 til 31. december 2006

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2005 til 31. december 2006 Medlemspjece Arbejdsmarkedspensionen Når du indtræder i Arbejdsmarkedspensionen, får du en medlemspjece og en pjece med forsikringsbetingelser. Disse to pjecer bedes du gemme. På grundlag af de kollektive

Læs mere

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2 VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 60/16 16.12.2014 Vejledning pensionsoversigt I. Pensionsmeddelelsen Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene vil

Læs mere

Telia pensionsordning. Pension

Telia pensionsordning. Pension Telia pensionsordning Pension Velkommen Telias pensionsordning 2 Forsikringer 3 - Dine forsikringer 4 - Forsikringsoversigt 5 Drømmer du om en alderdom med plads til det hele, så få dig en god pensionsordning

Læs mere

Pension med med muligheder mange muligheder

Pension med med muligheder mange muligheder Pension med Pensionmange med muligheder mange muligheder Brug livet! Det handler om dig Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Pharmadanmark

Læs mere

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn /

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn / Din pension som læge Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september 2017 1 Præsentations navn / 16.03.2016 Præsentation Medlemskonsulenter Thomas Krogh, Kim Borup & Kent Boye Christensen Rådgivning

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort om din nye pensionsordning din lærerpension 1 pension Brug lidt tid på din nye nu! PENSION handler OM din økono MI. hvad du fx har at leve af, når du trækker

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2004 til 31. december 2004

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2004 til 31. december 2004 Medlemspjece Arbejdsmarkedspensionen Når du indtræder i Arbejdsmarkedspensionen, får du en medlemspjece og en pjece med forsikringsbetingelser. Disse to pjecer bedes du gemme. På grundlag af de kollektive

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Gældende fra 1. september 2008 til 30. juni 2009

Gældende fra 1. september 2008 til 30. juni 2009 IP-30-110 September 2008 design: Mark Gry Christiansen Tryk: Kerteminde Tryk Gældende fra 2008 45 30-110 08.indd 45 26/09/08 16:52:14 Arbejdsmarkedspensionen 3 Din arbejdsmarkedspension 5 Ydelser ved alderspensionering

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland

Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland 1 Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland Nr. Spørgsmål Svar 1 Hvem er omfattet af den grønlandske skattereform? Lov om indkomstbeskatning blev ændret ved Forårssamlingen 2016 vedrørende

Læs mere

DSR-møde Det handler om DIN pensionsordning i PKA

DSR-møde Det handler om DIN pensionsordning i PKA DSR-møde Det handler om DIN pensionsordning i PKA Sygdom Død Alderdom v. 21.09.2017 pka.dk 2 Opdater dine oplysninger ved login 3 Hvad indeholder din pensionsordning? Gruppesummer 2018 Sum ved død Sum

Læs mere

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGER

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGER PENSIONSMØDE YNGRE LÆGER PRÆSENTATION Medlemskonsulenter Thomas Krogh & Kent Boye Christensen Rådgivning Kurser Efteruddannelsesgrupper LÆGERNES PENSIONSKASSE 2 PROGRAM Har du valgt den rigtige pensionsordning?

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Få økonomisk overblik Måske er du begyndt at tænke på tilværelsen som pensionist eller efterlønsmodtager. Måske er du allerede i gang med at planlægge og undersøge dine økonomiske

Læs mere

Kend din pensionsordning. TDC Fælles gennemgang

Kend din pensionsordning. TDC Fælles gennemgang Kend din pensionsordning TDC Fælles gennemgang - 2016 Agenda Velkommen Om ISP Min Pension følg din ordning Optimering af din pension - valg og muligheder Anbefalinger når livet skifter Nye produkter og

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq Pensionsseminar 14. september 2010 PFA Soraarneq Program PFA Soraarneq Pensionsaftalen mellem SSK og PFA Soraarneq Hvem er omfattet Hvad indbetales Sådan virker udbetalingerne Hvad sker ved fratrædelse

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2017 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2017 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2017 01.01.2017 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGEDAG Region Sjælland 26. september 2015 Roskilde

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGEDAG Region Sjælland 26. september 2015 Roskilde PENSIONSMØDE YNGRE LÆGEDAG Region Sjælland 26. september 2015 Roskilde PRÆSENTATION Medlemskonsulenter Thomas Krogh & Kent Boye Christensen Rådgivning Kurser Efteruddannelsesgrupper LÆGERNES PENSIONSKASSE

Læs mere

v/annelise Rosenberg, Lærernes Pension og Claus Jens Hansen, PFA Pension

v/annelise Rosenberg, Lærernes Pension og Claus Jens Hansen, PFA Pension v/annelise Rosenberg, Lærernes Pension og Claus Jens Hansen, PFA Pension Når du skal planlægge din pension Du skal spørge dig selv om Hvordan du vil leve? Hvad har du sparet op til pension? Har du andre

Læs mere

N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M

N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Tjenestemand de forskellige modeller 3 Overførsel af din JØP pension til din tjenestemandspension 3 Hvilende

Læs mere

Pensionsordninger for overenskomstansatte

Pensionsordninger for overenskomstansatte Pensionsordninger for overenskomstansatte Gruppelivsforsikring Den kollektive ordning 3 i 1 Pension 3 i 1 Livspension Præmiefritagelse Behovsanalyse Man skal være opmærksom på, at der eksisterer tre forskellige

Læs mere

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Hvornår kan du få invalidepension? 4 Vurdering af erhvervsevnen 4 Ansøgning 5 Børnepension 5 Dokumentation ved udbetaling

Læs mere

medlem af jøp joep.dk

medlem af jøp joep.dk medlem af jøp JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Velkommen i JØP 4 Hvordan ser din pension ud i JØP? JØP Almindelig ordning Ratepension højere pension i starten Supplerende alderspension

Læs mere

Generelle skatteregler Firma Her har du en oversigt over de skatteregler, der gælder for pensionsordninger oprettet som led i ansættelsesforhold.

Generelle skatteregler Firma Her har du en oversigt over de skatteregler, der gælder for pensionsordninger oprettet som led i ansættelsesforhold. Generelle skatteregler Firma Her har du en oversigt over de skatteregler, der gælder for pensionsordninger oprettet som led i ansættelsesforhold. Arbejdsmarkedsbidrag Du skal betale 8 % arbejdsmarkedsbidrag

Læs mere

INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2

INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2 1 INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2 Indhold 2 Forord 2 Ansøgning 2 Vurdering af erhvervsevnen 2 Børnepension 2 Dokumentation ved udbetaling 2 Udbetaling 3 Valgmuligheder, når pensionen skal udbetales

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 24.03.2017 13/07 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension

Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension Vilvorde, 24. oktober 2017 Agenda 1 Introduktion 2 Bidraget hvad går det til? 3 Principper for beregning af pension 4 5 Hvilke forudsætninger bruger vi? Pensionsstigninger

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

Velkommen. tilbage hos os. Tag stilling. til din pensionsordning nu. og lad så os passe på den for dig

Velkommen. tilbage hos os. Tag stilling. til din pensionsordning nu. og lad så os passe på den for dig Velkommen tilbage hos os Tag stilling til din pensionsordning nu og lad så os passe på den for dig brug lidt tid på din nye pensionsordning så du er sikker på, at den passer til dig Velkommen tilbage til

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. december 2011

Medlemspjece. Gældende fra 1. december 2011 Medlemspjece Gældende fra 1. december 2011 2 Indhold Medlem i Medlem i 2 Din arbejdsmarkedspension 3 Valgfrie ydelser 4 Ydelser ved alderspensionering 5 Ydelser ved dødsfald 7 Ydelser ved tab af arbejdsevnen

Læs mere

QA vedrørende ændringer i indbetalinger til pensionsordninger for medlemmer i Grønland

QA vedrørende ændringer i indbetalinger til pensionsordninger for medlemmer i Grønland QA vedrørende ændringer i indbetalinger til pensionsordninger for medlemmer i Grønland Nr. Spørgsmål Svar 1 Hvem er omfattet af den grønlandske skattereform? Lov om indkomstbeskatning blev ændret ved Forårssamlingen

Læs mere

Bestyrelsesbemyndigelse til ændring af pensionsvilkår vedrørende brug af aldersopsparing

Bestyrelsesbemyndigelse til ændring af pensionsvilkår vedrørende brug af aldersopsparing Bestyrelsesbemyndigelse til ændring af pensionsvilkår vedrørende brug af aldersopsparing Forslag Vedtagelse af ny lov om pensionsbeskatning, herunder særligt ændring af aldersopsparingen, medfører, at

Læs mere

REGULATIV 4 April 2017

REGULATIV 4 April 2017 REGULATIV 4 April 2017 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014, den 16. april

Læs mere

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 FOKUS 16,4 mia. kr. i afkast i 2011 Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 Årsrapporten 2011 fra Sampension er netop godkendt på generalforsamlingen

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2011

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2011 Medlemspjece Gældende fra 1. januar 2011 Indhold Medlem i Medlem i 2 Din arbejdsmarkedspension 3 Valgfrie ydelser 4 Ydelser ved alderspensionering 5 Ydelser ved dødsfald 7 Ydelser ved tab af arbejdsevnen

Læs mere

Skattereformen og din pension 2010

Skattereformen og din pension 2010 Skattereformen og din pension 2010 Få overblik over de nye regler Regeringens skattereform har betydning for din pensionsopsparing ikke alene i år, men også i fremtiden. Her kan du få et overblik over

Læs mere

PFS Pension for Selvstændige Velfærdspakke Flex

PFS Pension for Selvstændige Velfærdspakke Flex PFS Pension for Selvstændige Velfærdspakke Flex Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Pension for Selvstændige (PFS) er de selvstændigt erhvervsdrivendes egen pensionsordning. Pensionsordningen

Læs mere

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse MA - Aalborg Østerågade 19, 3. sal 9000 Aalborg C Telefon 70 20 39 74 6 Efterløn eller ej? A-kassen for højtuddannede NOR DI MA - Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Århus C Telefon 70 20 39 73 Tr y

Læs mere

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP 3 i 1 Opsparing (3 i 1 Pension med begrænset risikodækning) Din pensionsordning i KP SAMPENSION Tuborg Havnevej 14 DK - 2900 Hellerup Tlf. 77 33 18 77 Fax 77 33 14 85 www.sampension.dk Pension Betingelser

Læs mere

FÅ EKSTRA. plus på kontoen I DIN ALDERDOM. PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

FÅ EKSTRA. plus på kontoen I DIN ALDERDOM. PlusPension giver dig opsparing for alle pengene FÅ EKSTRA plus på kontoen I DIN ALDERDOM PlusPension giver dig opsparing for alle pengene PLUSPENSION hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2007 til 31. august 2008

Gældende fra 1. januar 2007 til 31. august 2008 Medlemspjece Gældende fra 2007 Arbejdsmarkedspensionen 3 Din arbejdsmarkedspension 5 Ydelser ved alderspensionering 7 Ydelser ved dødsfald 10 Ydelser ved invaliditet 14 Engangssum ved visse kritiske sygdomme

Læs mere

Seniorordning - en fordel for alle

Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning er en ordning, hvor du kan gå ned i tid, når pensionsalderen nærmer sig, uden at gå så meget ned i løn. I stedet bliver der indbetalt mindre til din pension

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk Sådan

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. januar 2015. Gældende fra 1. januar 2015 til 31. december 2015

Pensionsvejledning Gældende fra 1. januar 2015. Gældende fra 1. januar 2015 til 31. december 2015 Pensionsvejledning Gældende fra 1. januar 2015 INDHOLD INDHOLD... 2 MEDLEM I INDUSTRIENS PENSION... 4 DIN ARBEJDSMARKEDSPENSION... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk... 6 VALGFRIE

Læs mere

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din samlever 4 Hvordan sikrer jeg min samlever pension? 4 Oprettelse af testamente 5 Ophør af ret til samleverpension

Læs mere

FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE

FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2013 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne LP, LPUA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

Aldersafhængigt tillæg

Aldersafhængigt tillæg Aldersafhængigt tillæg En del af din samlede pensionsudbetaling 23.03.17 59/04 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/6 Din udbetaling fra Lægernes Pension kan bestå af grundpension, aldersafhængigt

Læs mere

Fra markedsafkast til kontorente

Fra markedsafkast til kontorente Fra markedsafkast til kontorente - 2016 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne LP, LPUA, LR og LL - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Midtconsult har vi valgt Nordea Liv & Pension som leverandør

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling. Generalforsamling 2014

Velkommen til Generalforsamling. Generalforsamling 2014 Velkommen til Generalforsamling 2014 Foredrag med Michael Møller: Opsparing i et livstidsperspektiv Professor, CBS. Særinteresser: Privatøkonomi og pension. Medlem af Nationalbankens bestyrelse. Forfatter

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

FAQ OM MEDLEMSMIDLER

FAQ OM MEDLEMSMIDLER FAQ OM MEDLEMSMIDLER Indhold MEDLEMSMIDLER... 2 Hvilke pensionsordninger har MedlemsMidler og MedlemsMidler (15 år)?... 2 Hvad er MedlemsMidler og MedlemsMidler (15 år)?... 2 Hvor kommer MedlemsMidler

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Ny pensionsleverandør I EG Koncernen har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør fordi de opfylder vores høje

Læs mere

Din pensionsordning skal passe til dit liv. MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning

Din pensionsordning skal passe til dit liv. MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning Din pensionsordning skal passe til dit liv MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning En fleksibel pensionsordning Med MaskinmesterPension får du mu - lighed for at sikre nutiden og spare op til

Læs mere

REGULATIV 4 Juli 2015

REGULATIV 4 Juli 2015 REGULATIV 4 Juli 2015 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014 og den 16.

Læs mere

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv.

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv. Hvornår ophører forsikringen: Forsikringen ophører med udgangen af den præmietermin, hvor præmiebetalingen ophører du fylder 60 år kundeforholdet i Salling Bank bortfalder aftalen opsiges af en af aftaleparterne

Læs mere

PENSION MED GODE MULIGHEDER

PENSION MED GODE MULIGHEDER PENSION MED GODE MULIGHEDER EN ATTRAKTIV OG FLEKSIBEL LEDERPENSION TILPAS ORDNINGEN TIL DIT LIV Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Om

Læs mere

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension Den Supplerende for førtidspensionister - få tilskud til en ekstra alderspension 1 Den Supplerende - en ordning der betaler sig Godt 60.000 førtidspensionister er tilmeldt den Supplerende. Det er der god

Læs mere

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu Pensionsguide - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu En pensions-opsparing med forsikring er et gode, som du giver dig selv og din familie Formålet er at sikre,

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Udbetalingsgaranti i Danica Link - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere