NPI Undertag. Produkt & Montage

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NPI Undertag. Produkt & Montage"

Transkript

1 Produkt & Montage NPI Undertag De unikke materialeegenskaber gør NPI Undertag til et ideelt byggemateriale. Den imprægnerede træfiberplade er diffusionsåben men samtidig vandafvisende. Den er egnet til både ventileret og uventileret undertag med mange forskellige former for tagdækning og kan anvendes til både renovering og nybyggeri - hvilket gør pladen populær både i mange former for erhvervsbyggeri og private boliger.

2 Om NPI Undertag NPI Undertag er en 3,2 mm tyk hård træfiberplade, som under produktionsprocessen imprægneres med olie, som dog stadig efterlader pladen diffusionsåben. Pladens imprægnering gør undertaget modstandsdygtig overfor såvel alkalisk som sur påvirkning og den høje diffusionsåbenhed (= lave z-værdi) samt pladens evne til at optage kondensvand via undersiden gør, at NPI Undertag giver stor sikkerhed mod fugtproblemer i taget. Pladens overside fremstår med profilering i form af cirkelrunde forhøjninger. Denne profilering stammer fra produktionsmetoden og har således ingen praktisk betydning for pladens funktion. Pladen er ikke trædefast eller faldsikker. NPI Undertag er stærke og robuste plader, der ikke kræver særskilt forsigtig behandling; således rives de ikke let eller går i stykker under oplægningen. Standard-tykkelse er 3,2 mm, men pladen findes også i tykkelse 4,5 mm. NPI Undertag er DUKO-klassificeret, klasse MH - for yderligere information se NPI Undertag kan anvendes til såvel ventilerede som uventilerede tagkonstruktioner med tagdækninger af f.eks. tegl, betontagsten, skifer, fibercement, profilerede metalplader m.v. NPI Undertag kan anvendes på tagdækninger med hældning ned til 18 0 under forudsætning, at producentanvisninger for det valgte tagmateriale følges nøje. Da såvel ventilerede som uventilerede undertage kun kan fjerne en begrænset mængde fugt, er det en forudsætning ved anvendelse af et træfiberbaseret undertag, at dampspærren er udført korrekt og er tæt. Pladernes nedbøjning mellem spærene er en fordel med hensyn til bortledning af evt. indtrængende vand, idet vandet samles midt på pladerne (væk fra overlæg eller afstandslister) og ledes mod tagrende. Undertagets tilslutning til tagrende udføres i form af en trædefast tagfodplade i f.eks. krydsfiner eller OSB med tagpap påklæbet fodblik (tyndpladestål / aluminium / zink), der afsluttes i tagrenden. Den trædefaste tagfodsplade skal være CE-mærket og skal som minimum overholde kravene til anvendelsesklasse 2 (fugtigt miljø). Et ventileret tag opbygges med et hulrum på min. 70 mm ved spær mellem undertag og isolering. Der ventileres med ventilationsåbninger med samlet areal på 1/500 af det bebyggede areal, hvorved eventuel indefra kommende fugtig luft, bortskaffes vha. naturlig ventilation. Ventilationen skal være effektiv over hele tagfladen - erfaringsmæssigt kan en effektiv ventilering sikres ved en ubrudt stern eller stern-kip over maksimalt meter. NPI Undertag kan også anvendes som uventileret undertag. I uventilerede tage skal indefra kommende fugt fjernes ved diffusion gennem tagmaterialerne. Med en z-værdi på 2,7 GPa m 2 s/kg overholder NPI Undertag anbefalingerne fra Træbranchens Oplysningsråd (Vejledning TRÆ 67) omkring diffusionsåbenhed på max. 3 GPa m 2 s/kg. Egenskaber: Uafdækket op til 3 mdr. Vedligeholdelsesfri Sanitært sikker Skimmel- og svamperesistent Formstabil Varmebestandig Vandresistent overflade Frostbestandig Lydisolerende 2

3 Vores leverandør er ISO 9001 certificeret og er kendt for kvalitet samt overholdelse af gældende regler og normer. Produkterne er produceret i henhold til EN og EN Firmaet har eksisteret i snart 30 år. Projektering: Afvanding af undertaget: Tage med undertag af træfiberplader udformes bedst, således at undertaget har samme hældning som taget og at undertaget afvandes i tagrenden. For at undgå revnedannelse i træfiberpladen i overgangen mellem tagfodsplade og spær bør forskellen mellem taghældning og fodplade være højst Hældning: Ved for lav hældning på taget viser erfaringer fra praksis, at en træfiberplade kan opfugtes så meget, at den skades eller bliver angrebet af skimmel. For anvendelse af træfiberplader som undertag anbefales en hældning på over Inddækninger: Alle inddækninger på træfiberundertaget ved gennemføringer og kip udføres med tagpap, der klæbes til træfiberpladerne med asfaltkoldklæber. Alle inddækninger ved gennemføringer, skorstene, tagfod, skotrender og kviste skal ske på underlag af CE-mærkede plader i vandfastlimet krydsfiner eller OSB3. Alle inddækninger som udføres i tyndplade (f.eks. alu eller zink) på træfiberplader skal udføres med et mellemliggende lag tagpap for hindring af kondens og korrosion - tagpaplag svejses eller koldklæbes til træfiberunderlaget. Vejrlig: Monteringen af undertagspladerne kan foretages i moderat fugtigt vejr og frostvejr. Ved hårdt vejrlig kan afdækning af undertaget være nødvendigt. Undertagspladerne kan sidde uafdækket i en kortere periode (op til 3 måneder), men for sikring af tagkonstruktionen anbefales det at montere den blivende tagdækning hurtigst muligt. Håndtering og lagring: En korrekt håndtering og lagring af træfiberpladerne danner grundlaget for et godt færdigt resultat. Overholdelse af følgende regler kan anbefales: Transporter altid pladerne vandret og tørt. Det vil sige afskærmet mod fugt og snavs. Anbring bundterne med flere underliggende strøer, således at nedbøjning undgås. Anvend altid strøer af samme størrelse (bredde og højde) og som dækker hele pladens bredde. Hvis hele bundter stables i højden skal strøerne mellem de enkelte bundter flugte. Følg altid Arbejdstilsynets fastlagte regler for manuel håndtering. Undgå opretstående lagring af pladerne. Undertagspladerne skal altid afdækkes på byggepladsen for at sikre mod opfugtning. 3

4 Monteringsvejledning - NPI Undertag Oplægning: Undertagspladerne monteres med den mørke og profilerede side opad. Montage påbegyndes ved tagfoden i det ene hjørne og pladerne lægges med overlæg på min. 50 mm i de lodrette samlinger og 100 mm i vandrette samlinger. Til fastholdelse af de vandrette overlæg skal anvendes clips for sikring af ensartet fugt- og varmebevægelse samt for sammenholdelse af pladerne i f.eks. stærk blæst - dette både for at eliminere støj fra taget samt minimere risiko for indtrængning af slagregn eller fygesne. Uunderstøttede lodrette samlinger/overlæg er ikke tilladt. Pladerne fastgøres til spærene pr. 300 mm med korrosionsbeskyttede søm. Pladerne kan oplægges såvel vinkelret som parallelt på spær. Når første række plader er lagt op, monteres trykimprægnerede afstandslister (min. 25x45 mm), der fastgøres til spærene pr. 200 mm med varmforsinkede søm, og de første rækker taglægter oplægges og monteres gennem undertag og afstandslister i spæret med min. 3,1x98 mm ringede varmforsinkede maskinsøm. Næste række plader oplægges på samme måde som sidste række og sideoverlæggene forskydes et spærfag. Og således fortsættes mod tagryg. Udligning af planhedsforskelle kan foretages med påforing af træfiberstrimler. Undertagets tilslutning til tagrende udføres med en trædefast tagfodsplade (CE-mærket OSB 3 eller WBP-limet krydsfiner i 18 mm tykkelse) med tagpap klæbet til et fodblik, der afsluttes i tagrenden. Løsningen sikrer undertaget længere levetid, grundet at pladerne er lidt tilbagetrukne og dermed beskyttede mod vejrliget. Generelt er der ingen forbehold for anvendte materialer, der er i direkte forbindelse med NPI Undertag. Og der henvises til gængs dansk byggeskik og produkter, der føres som standard i danske byggemarkeder og trælaster. Ventilerede tage skal have en ventilationsspalte på min. 70 mm mellem isolering og undertag målt ved spær. Uventilerede tage bør oplægges med en luftspalte på min. 20 mm mellem isolering og undertag. For konstruktionsdetaljer ved tagfod, gavl, kip, grat, gennemføringer og tagsamlinger (kvist, skotrende) se næstfølgende sider. Step by step montage Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Tagfodsplade i trædefast krydsfiner eller OSB (beregnet for min. anvendelsesklasse 2) med tagpap påklæbet til fodblik monteres. Pladerne oplægges med den mørke profilerede side op - startende ved tagfodshjørne - med 50 mm overlæg i de lodrette samlinger. Korrekt overlap ved tilslutning til tagrende sikres.pladerne sømmes på spær pr. 300 mm. Når 1. række undertagsplader er oplagt, monteres trykimpr. afstandslister - fastgøres til spær pr. 200 mm. Derefter monteres de første rækker taglægter - fastgørelse gennem afstandsliste og undertag i spærene. Næste række undertagsplader oplægges på samme måde som sidste række. Pladerne lægges med overlæg i vandrette samlinger på 100 mm - der skal anvendes clips - min. 2 stk pr. plade. Sideoverlæggene forskydes 1 spærfag for hver række undertagsplader. 4

5 Konstruktionsdetaljer - Tagfod Ventileret undertag til enfamiliehuse - Tagfod med udhæng, åbent tagrum Ventileret undertag til enfamiliehuse - Tagfod med udhæng, paralleltag Ventileret undertag til etagehuse m.v - Tagfod med udhæng, åbent tagrum Uventileret undertag til etagehuse m.v. - Tagfod med udhæng, paralleltag Der skal projekteres med ca. 20 mm luftspalte mellem undertag og isolering Uventileret undertag til enfamiliehuse - Tagfod med udhæng, Paralleltag Ventileret undertag - Tagfod uden udhæng Uventileret undertag til enfamiliehuse - Tagfod med udhæng, Paralleltag Uventileret undertag - Tagfod uden udhæng Undertag af træfiberplade 30 mm ventilationsspalte Min. 15 mm ventilationsåbning bag tagrende Tæt dampspærre 5

6 Konstruktionsdetaljer - Gavl, Grat & Kip Ventileret undertag - Gavl med udhæng Ventileret undertag - Gavl uden udhæng Uventileret undertag - Gavl med udhæng Uventileret undertag - Gavl uden udhæng Ventileret undertag - Kip Uventileret undertag - Kip Ventileret undertag - Grat Undertagspladerne stødes over gratplanken, fastgøres og tætnes med en klæbet tagpapstrimmel. Hvert spærfag forsynes øverst med en Ø110 mm ventilationsstuds med net, monteret tæt på graten. Ventilationsareal er 52 cm2 pr. ventilationsstuds. Afstandslister fastgøres til spær og gratplanke. Lægter monteres og fastøres til spær, grat- og rygningsplanke. 6

7 Konstruktionsdetaljer - Gennemføringer Mindre gennemføringer - Ventilation, udluftning etc. Udførelse af mindre gennemføringer skal ske på et trædefast underlag af brædder, konstruktionskrydsfiner eller OSB3 forsænket mellem spærene. Hul til gennemføringen kan skæres gennem undertag og træunderlag. Tætningskraven klæbes til undertaget og tætnes med tagpap klæbet med en koldklæber til undertaget. Gennemføringen tætnes med tagpap. Det efterfølgende lag træfiberundertag udlægges, så det overlapper tagpapinddækningen omkring kraven med mindst 100 mm. Større gennemføringer - Skorstene, ventilationskanaler, ovenlys, lysbånd etc. Vand ledes uden om gennemføringen med et vandafledningsprofil eller med en modfalskile (svineryg). Velux ovenlys monteres iht. producentens anvisninger. Øvrige typer ovenlys monteres som øvrige større gennemføringer. Inddækningen udføres med tagpap, der koldklæbes til træfiberunderlaget og gennemføringen. Nedenfor gennemføringen føres paplaget op over undertaget og klæbes til dette. Træfinerundertaget føres min. 100 mm ind over tagpapdækningen. Tagdækningen inddækkes omkring gennemføringen iht. tagleverandørens anvisninger. 7

8 Konstruktionsdetaljer Tagsamlinger Tagsamling - Kvist Et fast underlag for skotrenden og for inddækning omkring kvisten nedfældes mellem spær. Skotrendes inddækkes med tagpap samt et formbart inddækningsmateriale ved rendens afslutning. I skotrenden monteres et inddækningsprofil af zink eller aluminium. På kvistens tag etableres en siderende af trykimprægnerede afstandslister, som inddækkes med tagpap under zink- eller alu-profilet. Tagsamling - Forsænket skotrende Taglægter monteres på afstandslister og afsluttes med en 38x56 mm tilskåret kantlægte, som inddækkes med zink eller alu-profil. Forsænket skotrende udføres af brædder eller konstruktionskrydsfiner og påklæbes tagpap. Tagfod kan også udføres af tagpap. Overgangen mellem skotrende og fodplade udføres med et formbart inddækningsmateriale (kan udelades hvis inddækningen af fodpladen er udført af tagpap). Ved lægning af tagdækningen føres det formbare inddækningsmateriale ud på undersiden af tagdækningen og formes til denne. Tagsamling, åbent tagrum - Brandkamserstatning Brandkamserstatning - på begge sider af brandadskillende væg, lukkes tæt til undersiden af tagdækningen med mørtel på tyndt underlag af fastgjort stenuld. Tagsamling, paralleltag - Brandkamserstatning Træfiberundertaget lægges med mindst 100 mm overlæg over inddækningen. Kantlægter inddækkes med zink eller alu-profil. Brandkamserstatning - på begge sider af brandadskillende væg, lukkes tæt til undersiden af tagdækningen med mørtel på tyndt underlag af fastholdt stenuld. 8

9 Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger Alle konstruktionsdetaljer er baseret på håndbogen Træ 67 - Undertage fra Træbranchens Oplysningsråd. Håndbogen indeholder yderligere oplysninger om brandsikring af udhæng og undertagskonstruktioner samt yderligere information omkring udførelse af træfiberundertage. Håndbogen kan rekvireres på Reparationer Generelt skal alle plader være ubeskadigede ved oplægning. Undgå at bøje pladerne, da dette kan resultere i revner og brud. Reparationer foretages på tørre plader og under temperatur- og vejrligsforhold, der anbefales af producenterne af klæber og tagpap. Mindre reparationer (små huller / små revner) kan tætnes med kold asfaltklæber og tagpap fra såvel inderside som yderside. Anvisninger fra producenten af produkterne skal følges nøje. Ved større reparationer (store huller / store revner) anbefales det at udskifte hele undertagspladen. Ved svigt ved samlinger anbefales det at udskifte hele undertagspladen. Håndtering og bortskaffelse Der er ingen miljømæssige risici forbundet med håndtering og forarbejdning af pladerne. For almindelig personbeskyttelse skal Arbejdstilsynets regler altid følges. Bortskaffelse kan ske til almindelige genbrugsstationer. Pladerne kan afleveres som brændbart materiale. Certificering Vores procucent er ISO 9001:2000 certificeret og har været det siden Undertagspladerne er produceret i henhold til EN og EN Såvel interne test på eget laboratorium som ekstern kvalitetskontrol udført af 3. part er meget højt prioriteret for at sikre et kontinuerligt højt kvalitetsniveau. Vores producent er FSC certificeret og alle produkter er således produceret i henhold til miljømæssige og bæredygtigt forsvarlige retningslinier og kan spores lige fra skoven til byggepladsen. Pladerne leveres som FSC Mix Credit. 9

10 Vejledning - Forarbejdning og fastgørelse Forarbejdning på pladsen: De leverede plader vil skulle tilpasses på stedet - mod afslutninger mod gavl, kip etc. Som standard leveres pladen i dimension 1200 x 2100 mm eller 1200 x 3100 mm, hvorfor bearbejdning / tilpasning på stedet må påregnes. Træfiberplader kan bearbejdes med alle former for egnet værktøj, eksempelvis stiksav eller lignende monteret med alm. klinge til træbearbejdning. Fastgørelse: Ved fastgørelse med søm eller klammer skal der ikke bores for. Følg altid montagevejledningen med hensyn til dimensioner, understøtningsafstande etc. Befæstelse kan anbefales som: Undertagsplade Afstandsliste Lægte Søm NKT papsøm, 2,5 x 25 (DB nr ) Paslode ringsøm, GN 2,8 x 51 (DB nr ) Paslode ringsøm, FH 3,1 x 98 (DB nr ) Klamme / Paslode S16 klammer, rygbredde 13, længde 50 (DB nr ) / Tilbehør: Clips: NPI Undertagsclips (DB nr ). Tagpap: CE-mærket tagpap, som anvendes til inddækning af fodplader og skotrender, skal være PF/X 3000 eller PF/X 3000 SBS. Inddækninger omkring gennemføringer, over brandkamserstatninger, ved gavle og ved kip skal være PF/X 2800 eller PF/X 2800 SBS. Ventilationsstuds: som Icopal Icoair (DB nr ) Montering: Step 1: Med kopbor udbores hul i undertagspladen i henhold til medfølgende skabelon. Step 2: Langs overkant på hullet fuges med alm. byggefuge for sikring af optimal tæthed mellem ventilationsstuds og plade. Step 3: Ventilationsstuds presses/trykkes på plads. 10

11 Tekniske data Tekniske data EN ,2 mm Format 1200 x 2100 mm 1200 x 3100 mm DB. nr Plader pr. bundt 70 stk. Bøjebrud-styrke EN min. 35,0 MPa Tværtrækstyrke EN min. 0,60 MPa Tværtrækstyrke efter boil test EN min. 0,30 MPa Z-værdi (wet cup) EN ISO ,7 GPa s m 2 /kg Fugtbevægelse EN 318 max. 0,3 % Densitet EN kg/m 3 Fugtindhold EN % Tykkelsesændring (v. fugtoptag) EN max. 25 % Brandklasse EN E Vandtæthed / Telteffekt NT Build g (godkendt < 15 g) Tolerance på dimension EN /- 2 mm - max. +/- 5 mm Tolerance på tykkelse EN /- 0,3 mm Tolerance på vinkelrethed EN /- 2 mm/m Tolerance på retkantethed EN /- 1,5 mm/m Disclaimer: Med denne vejledning påtager NPI sig ikke rollen som beregner, statiker eller på anden måde rådgiver. Kontakt dit byggemarked / trælast for den nødvendige vejledning. Alle skitser er principskitser og er ikke målfaste. Der tages forbehold for trykfejl. For seneste version henvises til 11

12 Denne version erstatter alle tidligere versioner. Kvalitet Vi henter vores varer fra hele verden, hvor kvalitet, miljø samt pris forenes. Fleksibilitet Hurtig og præcis levering i hele Danmark. Vi leverer hele læs, hele bundter eller anbrudte bundter præcis hvad du har brug for! Service Vi har åbent alle hverdage fra 7.00 til Vi rådgiver om vores produkter og finder den optimale løsning til dit behov. Vi kan levere teknisk specifikation og dokumentation for vore produkter. NPI A/S Tel Fax info@npi.dk

Undertag Produkt- og montagevejledning

Undertag Produkt- og montagevejledning Knut Ivar Edvardsen Sertifiseringsleder Undertag Produkt- og montagevejledning EU-Not ifie d Body No. 1071 PROD 007 SERTIFIKAT - FABRIKKPRODUKSJONSKONTROLL 1071 CPD 1046 Norges byggforskningsinstitutt

Læs mere

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng.

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng. 1 Principskitse, undertag/ventilation 2 Tagfod med udhæng Afstandsliste Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Min. 30 mm Isolering Forskalling Dampspærre Danroof Prima og Super undertag er diffusionsåbent

Læs mere

KOMPROMENT U N D E R TA G

KOMPROMENT U N D E R TA G KOMPROMENT U N D E R TA G KOMPROMENT type 150 KOMPROMENT Viking type 280 ML MH Testet af Teknologisk Institut Få yderligere informationer på www.komproment.dk Undertaget er en udsat bygningsdel der i mange

Læs mere

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning BB Top 280 Ekstra stærkt undertag Montagevejledning kls. MH Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for store belastninger: Fygesne, slagregn, vindbelastninger

Læs mere

KONSTRUKTIONSDETALJER

KONSTRUKTIONSDETALJER KONSTRUKTIONSDETALJER RYGNING 19 x 50/75 Kip Liste og ventilationsbånd monteres efter snor og rygning med søm pr. max. 300 mm. Anden øverste række plader sømmes i opbuk, øvrige plader sømmes i forkant.

Læs mere

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui Selvbærende undertage fra Phønix Tag entiantio Materialer eo experovid qui tem comnis ssuntiam utempor rem venis alis Indholdsfortegnelse

Læs mere

MASONITE UNDERTAG. -det bedste tag overhovedet!

MASONITE UNDERTAG. -det bedste tag overhovedet! MASONITE UNDERTAG -det bedste tag overhovedet! Det stærke undertag Det er enkelt og billigt at få tætte tage med Masonite tagplader, som sømmes direkte på tagspærene. Den yderste beklædning monteres derefter

Læs mere

UNDERTAG TIL ALLE TAGE

UNDERTAG TIL ALLE TAGE UNDERTAG TIL ALLE TAGE Vælg undertag med omhu Indholdsfortegnelse Vælg undertag med omhu... Side 3 Kvalitetsundertage fra Phønix Tag Materialer... Side 3 20 års totalgaranti på undertage... Side 3 Totalgaranti

Læs mere

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse!

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse! Isola Undertag Til fast underlag Isola Isokraft Høj Normal Tørre og sunde huse! Isola Isokraft Fast underlag af brædder eller tagkrydsfiner Generelt om undertag Isola Isokraft er et ekstra kraftigt og

Læs mere

Cembrit Weather Safe. Montagevejledning. www.cembrit.dk

Cembrit Weather Safe. Montagevejledning. www.cembrit.dk Cembrit Weather Safe Montagevejledning Indhold Produktinformation Tilbehør Undertagets opbygning Montering Detaljer Opbevaring og håndtering Garanti og salg 2 3 4 5 8 12 12 www.cembrit.dk Produktinformation

Læs mere

Cetris Vindspærre. Montagevejledning. Egenskaber:

Cetris Vindspærre. Montagevejledning. Egenskaber: Montagevejledning Cetris Vindspærre Cetris cementspånplader er holdbare og miljøvenlige plader med en høj brandklasse, isolerende og vejrbestandige egenskaber, som placerer pladerne i topklassen af byggematerialer.

Læs mere

P TIL 10 ÅRS TOTALGARANTI

P TIL 10 ÅRS TOTALGARANTI SCAN undertag Monteringsvejledning OP TIL 10 ÅRS TOTALGARANTI OP TIL 10 ÅRS TOTALGARANTI Vælg det rigtige undertag Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for

Læs mere

PROTEX. Undertage. Tørre og tætte tage som lader huset ånde

PROTEX. Undertage. Tørre og tætte tage som lader huset ånde PROTEX e Tørre og tætte tage som lader huset ånde Principskitser, undertage Ventileret undertag Anvendes et diffusionstæt undertag, skal der projekteres med en ventilationsspalte på 70 mm. Dette for at

Læs mere

Anvendelses- /forarbejdningsanvisning Montageanvisning 99784, 99785 2011-04-01-2013-04-01. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages:

Anvendelses- /forarbejdningsanvisning Montageanvisning 99784, 99785 2011-04-01-2013-04-01. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Anvendelses- /forarbejdningsanvisning Montageanvisning Artikel-nr. / Article No.: 99784, 99785 Sprog / Languages: da Gyldig / Valid: 2011-04-01-2013-04-01 BERNER_53709.pdf 2012-07-26 BRUGS- OG MONTAGEANVISNING

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner

Ventilation af tagkonstruktioner Ventilation af tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA / DUKO København 14. maj 2014 Ventilation af tagkonstruktioner med lille og stor taghældning 2 Erfaringsblade : (27) 130605 (27) 131105

Læs mere

Halotén Montagevejledning Undertag.

Halotén Montagevejledning Undertag. Halotén 2000 Montagevejledning Undertag Indhold Produktinformation 2 Undertagets opbygning 3 Undertagets udførelse 4 Montering 5 Detaljer 6 Vedligeholdelse 7 Service og forhandling 7 www.cembrit.dk Produktinformation

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING HUNTON UNDERTAG 18 / 25 HUNTON UNDERTAG TG 2190 UTDK - 02/18

MONTERINGSVEJLEDNING HUNTON UNDERTAG 18 / 25 HUNTON UNDERTAG TG 2190 UTDK - 02/18 MONTERINGSVEJLEDNING HUNTON UNDERTAG 18 / 25 UTDK - 02/18 TG 2190 HUNTON UNDERTAG Opbevaring/lagring Hunton Undertag skal lagres tørt og være tørt ved montering. Før montering bør pladerne evt. akklimatiseres,

Læs mere

Profileret krydsfiner og OSB

Profileret krydsfiner og OSB Produkt & Montage Profileret krydsfiner og OSB Profilerede plader i henholdsvis krydsfiner og OSB anvendes i byggeriet til blandt andet udvendig beklædning af vægge på steder, hvor kravet i Bygningsreglementet

Læs mere

Produktbeskrivelse. RT 804, Rød Højslev S-formet Vingetegl

Produktbeskrivelse. RT 804, Rød Højslev S-formet Vingetegl Produktbeskrivelse RT 804, Rød Højslev S-formet Vingetegl Version: 7. september 2018 Indledning: Nærværende beskrivelse er tænkt som vejledning for Rådgiver, i forbindelse med beskrivelse af produkt samt

Læs mere

Produktbeskrivelse. RT 825, Rød Højslev dyb falstagsten lille model Hillerød

Produktbeskrivelse. RT 825, Rød Højslev dyb falstagsten lille model Hillerød Produktbeskrivelse RT 825, Rød Højslev dyb falstagsten lille model Hillerød Version: 7. september 2018 Indledning: Nærværende beskrivelse er tænkt som vejledning for Rådgiver, i forbindelse med beskrivelse

Læs mere

Isola To-lags Dækning

Isola To-lags Dækning Isola To-lags Dækning Isola Kraftunderlag Light Isola Kraftunderlag SBS Isola Svejseoverlag Light Isola Svejseoverlag SBS Tørre og sunde huse! Mekanisk fastgørelse Generelt Tagbelægningerne består af kraftige

Læs mere

Produktbeskrivelse. RT 716, Xenon-grå engoberet TiefaSupra variabel falstagsten

Produktbeskrivelse. RT 716, Xenon-grå engoberet TiefaSupra variabel falstagsten Produktbeskrivelse RT 716, Xenon-grå engoberet TiefaSupra variabel falstagsten Version: 10. september 2018 Indledning: Nærværende beskrivelse er tænkt som vejledning for Rådgiver, i forbindelse med beskrivelse

Læs mere

Isola Undertage. Dækker alle konstruktioner og krav. Tørre og sunde huse

Isola Undertage. Dækker alle konstruktioner og krav. Tørre og sunde huse Isola Undertage Dækker alle konstruktioner og krav Tørre og sunde huse Generelt om undertag Et undertags hovedfunktion er at beskytte mod fugt udefra. Undertaget skal opfange og bortlede nedbør som blæser

Læs mere

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk Halotén 2000 Montagevejledning Undertag Indhold Produktinformation 2 Undertagets opbygning 3 Undertagets udførelse 4 Montering 5 Detaljer 6 Vedligeholdelse 7 Service og forhandling 7 www.cembrit.dk Produktinformation

Læs mere

Bygningsdel Dato : Q Arbejdsbeskrivelse Cembrit 60x60 diagonal skifer med undertag Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/6

Bygningsdel Dato : Q Arbejdsbeskrivelse Cembrit 60x60 diagonal skifer med undertag Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/6 Bygningsbeskrivelse Side : 1/6 Udarbejdet: SLa Kontrolleret: MBM Godkendt: MBM Cembrit 60x60 diagonal skifer med undertag Ansvarsfraskrivelse Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums

Læs mere

UNDERTAG KOMPROMENT. Montagevejledning. KOMPROMENT Viking type 280 MH H MK godkendt. KOMPROMENT Viking type 400. KOMPROMENT type 200. Viking.

UNDERTAG KOMPROMENT. Montagevejledning. KOMPROMENT Viking type 280 MH H MK godkendt. KOMPROMENT Viking type 400. KOMPROMENT type 200. Viking. Montagevejledning KOMPROMENT UNDERTAG KOMPROMENT type 200 MH KOMPROMENT Viking type 280 MH H MK godkendt på fast underlag KOMPROMENT Viking type 400 MH H MK godkendt på fast underlag Viking type 280 MK

Læs mere

UNDERTAG TIL ALLE TAGE

UNDERTAG TIL ALLE TAGE UNDERTAG TIL ALLE TAGE Vælg undertag med omhu Indholdsfortegnelse Vælg undertag med omhu... Side 3 Kvalitetsundertage fra Phønix Tag Materialer... Side 3 20 års produktgaranti på undertage... Side 3 Garantivilkår...

Læs mere

MELODIE. Vingefals tagsten. Byggematerialer siden 1907

MELODIE. Vingefals tagsten. Byggematerialer siden 1907 MELODIE Vingefals tagsten 50 ÅRS PRODUKTGARANTI 5 ÅRS TOTALGARANTI CREATON er Tysklands største tagstensproducent, og har mere end 125 års erfaring i branchen. Den store viden har virksomheden brugt på

Læs mere

Montagevejledning UNDERTAG VIKING 200. VIKING type 200

Montagevejledning UNDERTAG VIKING 200. VIKING type 200 Montagevejledning UNDERTAG VIKING 200 VIKING type 200 MH Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for store belastninger: fygesne, slagregn, vindbelastninger

Læs mere

TAG SHINGLES. Spændende og elegant tagløsning

TAG SHINGLES. Spændende og elegant tagløsning TAG SHINGLES Spændende og elegant tagløsning Opnå nemt en spændende og elegant tagløsning Vælg en tagløsning, der fuldender din bolig... Tagshingles forbedrer udseendet på de fleste hustyper og gør det

Læs mere

Isola Undertage. Dækker alle konstruktioner og krav. Tørre og sunde huse

Isola Undertage. Dækker alle konstruktioner og krav. Tørre og sunde huse Isola Undertage Dækker alle konstruktioner og krav Tørre og sunde huse Generelt om undertag Et undertags hovedfunktion er at beskytte mod fugt udefra. Undertaget skal opfange og bortlede nedbør som blæser

Læs mere

Oversigt. Undertage og tagkonstruktioner. Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO

Oversigt. Undertage og tagkonstruktioner. Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO Undertage og tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO Infomøder for bygningssagkyndige Oversigt Undertage og tagkonstruktioner - undertagstyper (banevarer, pladevarer, faste undertage,

Læs mere

DAFA AirVent System Montagevejledning

DAFA AirVent System Montagevejledning DAFA AirVent System Montagevejledning NOVEMBER 2015 Tæt bag tag og facade Indholdsfortegnelse Valg af undertag Anvendelsesmuligheder Montering Blafring Opbevaring Ventilerede konstruktioner Uventilerede

Læs mere

Undertage. Postadresse: Mileparken 38 Postboks Herlev

Undertage. Postadresse: Mileparken 38 Postboks Herlev 4. august 2008 - side IV-1 Kundeservice Telefon direkte: 44 88 55 55 Telefax: 44 88 55 30 E-handel: www.byg-e.dk Telefonekspedition: Mandag til torsdag: Kl. 08.00-16.00 Fredag: Kl. 08.00-15.30 Postadresse:

Læs mere

Montagevejledning Attic Group A/S Maj 2009

Montagevejledning Attic Group A/S Maj 2009 Montagevejledning Attic Group A/S Maj 2009 1 Montagebeskrivelse Forberedelse: 1. Kontroller at produktet er i overenssteelse med ordrebekræftelsen. 2. Mål kvistens bredde på trækonstruktionen (kaldes k-br

Læs mere

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner WinTagfod til banevare, pladeundertag og gesims Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner Banevare Fordele Ingen krydsfiner Nedfældning af rendejern ikke nødvendig Ingen montering af alu tagfod Diffusionsåben

Læs mere

Icosafe (fast undertag) * DUKO er en frivillig ordning for klassifikation af undertage i forhold til anvendelsen. For nærmere information se duko.dk.

Icosafe (fast undertag) * DUKO er en frivillig ordning for klassifikation af undertage i forhold til anvendelsen. For nærmere information se duko.dk. ICOPAL Undertage Icopals undertagsprogram omfatter en række forskellige, fritspændende banevarer samt naturligvis den traditionelle og teknisk optimale løsning med Icopal tagpap på brædder eller krydsfiner.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 10:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Oplægningsvejledning

Oplægningsvejledning Oplægningsvejledning Cassius tagsten Januar 2010 Mat sort engoberet Wienerberger A/S Rørmosevej 85 3200 Helsinge Tlf.: 70131322 Fax.: 70131321 info@wienerberger.dk www.wienerberger.dk 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASAPLANO 0,5 LØSNING 1:1

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASAPLANO 0,5 LØSNING 1:1 MONTAGEVEJLEDNING FOR DASAPLANO 0,5 LØSNING 1:1 Når den gamle tagbelægning er fjernet, skal der isoleres op til overkant af de eksisterende spær. Enten udskiftes isoleringen helt eller ny isolering placeres

Læs mere

Produktbeskrivelse. RT 810, Blådæmpet Højslev Vingetegl, lille dansk format

Produktbeskrivelse. RT 810, Blådæmpet Højslev Vingetegl, lille dansk format Produktbeskrivelse RT 810, Blådæmpet Højslev Vingetegl, lille dansk format Version: 7. september 2018 Indledning: Nærværende beskrivelse er tænkt som vejledning for Rådgiver, i forbindelse med beskrivelse

Læs mere

DAFA AirVent System. Montagevejledning. Tæt bag tag og facade

DAFA AirVent System. Montagevejledning. Tæt bag tag og facade DAFA AirVent System TM Montagevejledning NOVEMBER 2014 Tæt bag tag og facade Indholdsfortegnelse Valg af undertag Anvendelsesmuligheder Montering Blafring Opbevaring Ventilerede konstruktioner Uventilerede

Læs mere

PROJEKTERING FASTLÆGGELSE AF TAGFLADENS HØJDE LÆGTNING

PROJEKTERING FASTLÆGGELSE AF TAGFLADENS HØJDE LÆGTNING PROJEKTERING FASTÆGGESE AF TAGFADENS HØJDE Generelt Under projekteringen bør det tilstræbes, at tagfladen går op med antal hele tagsten. Det kan ske ved at foretage mindre ændringer i udhængets størrelse

Læs mere

Tagfoden opbygges i samarbejde mellem tømrer og tagdækker.

Tagfoden opbygges i samarbejde mellem tømrer og tagdækker. Afstandsliste Min. 30 mm Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Isolering Dampspærre Forskalling Tyvek er diffusionsåbent og må lægges direkte på isoleringen. Det anbefales at etablere en luftspalte

Læs mere

Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter

Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: SLa Kontrolleret: MBM Godkendt: MBM Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter Ansvarsfraskrivelse Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

Bygningsdel Dato : Arbejdsbeskrivelse Cembrit Westerland 30x60 skifer med undertag Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/6

Bygningsdel Dato : Arbejdsbeskrivelse Cembrit Westerland 30x60 skifer med undertag Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/6 Bygningsbeskrivelse Side : 1/6 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Cembrit Westerland 30x60 skifer med undertag Ansvarsfraskrivelse Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram

Læs mere

Bygningsdel Dato : Q Arbejdsbeskrivelse 40x40 diagonal fibercementskifer med undertag Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/6

Bygningsdel Dato : Q Arbejdsbeskrivelse 40x40 diagonal fibercementskifer med undertag Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/6 Bygningsbeskrivelse Side : 1/6 Udarbejdet: SLa Kontrolleret: MBM Godkendt: MBM 40x40 diagonal fibercementskifer med undertag Ansvarsfraskrivelse Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums

Læs mere

HÅNDBOG Lægningsvejledning

HÅNDBOG Lægningsvejledning HÅNDBOG Lægningsvejledning Indhold Afstandslister... side 3 Lægter... side 3 Ventilation... side 4-5 Fastlæggelse af tagfladens længde... side 6 Oplægning - binding... side 7 Rygningslægninger... side

Læs mere

Ordliste fagudtryk tag

Ordliste fagudtryk tag Ordliste fagudtryk tag Afstandsliste Gennemgående træliste (trykimprægneret) placeret ovenpå spær. Den skal sikre afstand mellem undertag og lægter, så vand på undertaget uhindret kan løbe til tagrenden.

Læs mere

HZ15. Der ydes 40 års totalgaranti på alle MEYER HOLSENs produkter. Vi ser frem til at levere Deres nye kvalitetstag med MEYER HOLSEN tegltagsten.

HZ15. Der ydes 40 års totalgaranti på alle MEYER HOLSENs produkter. Vi ser frem til at levere Deres nye kvalitetstag med MEYER HOLSEN tegltagsten. HZ15 1 Vingetagsten 2 HZ15 MEYER HOLSEN producerer HF15 på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen af tagsten samt tilbehør produceres i såkaldte H-kassetter.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

Leverandørskema DUKO Dansk Undertagsklassifikationsordning

Leverandørskema DUKO Dansk Undertagsklassifikationsordning Leverandørskema DUKO Dansk Undertagsklassifikationsordning Skemaet skal udfyldes af producenter eller leverandører, som ønsker et produkt optaget i undertagsklassifikationsordningen. Der skal udfyldes

Læs mere

flad fals tagsten piano

flad fals tagsten piano flad fals tagsten piano B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Piano på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen

Læs mere

Ved behov for elastisk fugemasse kan f.eks. anvendes Casco Multiseal

Ved behov for elastisk fugemasse kan f.eks. anvendes Casco Multiseal ICOPAL Alu-profiler Standardprofiler På tag og mur udføres alle former for inddækninger nemt og korrekt med standard Icopal Alu-profiler. Profilerne leveres som standard i 0, mm 3S hård aluminium, hvilket

Læs mere

gennemfarvet facadeplade

gennemfarvet facadeplade power board gennemfarvet facadeplade POWER BOARD POWER BOARD C facadeplader gennemfarvet fibercementplade i 3 farver Bredde mm 1200 Længde mm 2400 Tykkelse mm 8 Vægt kg pr. plade 33,41 Vægt kg pr. m 2

Læs mere

MTC. Intro. I skal i gang med et forløb, hvor i skal lærer hvordan man opbygger et koldt tag, med tagpap (tagmembran).

MTC. Intro. I skal i gang med et forløb, hvor i skal lærer hvordan man opbygger et koldt tag, med tagpap (tagmembran). Intro. I skal i gang med et forløb, hvor i skal lærer hvordan man opbygger et koldt tag, med tagpap (tagmembran). Opgave: Mål udvendig luft temperatur C Mål udvendig overflade temperatur på tagmembran

Læs mere

Vingefals tagsten. hf 14

Vingefals tagsten. hf 14 Vingefals tagsten hf 14 A S B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 BRANDENBURGER serien produceres på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 1 år. Produktionen

Læs mere

PERFORM Form og Fals

PERFORM Form og Fals PERFORM Form og Fals Tips til... Inddækning mod mur Gode råd og nyttig viden Inddækning ved skorsten ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Miljørigtige inddækninger PERFORM flexibel

Læs mere

icopal Listedækning Vi beskytter din bygning smukke vertikale linier

icopal Listedækning Vi beskytter din bygning smukke vertikale linier icopal Listedækning smukke vertikale linier Vi beskytter din bygning kvalitet og godt design Listedækning er en klassisk tagdækning, der er kendetegnet ved smukke vertikale linier. Listedækning udstråler

Læs mere

HALOTEX KLIMASKÆRM- SYSTEM

HALOTEX KLIMASKÆRM- SYSTEM HALOTEX KLIMASKÆRM- SYSTEM Sundt indeklima i et sundt hus Halotex sundt indeklima Mange danskere bor i (for) tætte huse... Bygges der for tætte huse i Danmark? det har længe været diskuteret. Svaret er

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 Besigtigelsesdato: 2014-10-13 Mandag den 13. oktober 2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

UNDERTAG TIL ALLE TAGE. Vælg undertag med omhu DANSK TAGPAP

UNDERTAG TIL ALLE TAGE. Vælg undertag med omhu DANSK TAGPAP UNDERTAG TIL ALLE TAGE Vælg undertag med omhu DANSK TAGPAP Indholdsfortegnelse Vælg undertag med omhu... Side 3 Kvalitetsundertage fra Phønix Tag Materialer... Side 3 20 års totalgaranti på undertage...

Læs mere

MULDEN 1 Falstagsten

MULDEN 1 Falstagsten MULDEN 1 Falstagsten 2 MULDEN Vingefalstagsten MEYER HOLSEN producerer MULDEN på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen af tagsten samt tilbehør produceres

Læs mere

PROTEX UNDERTAGE. som lader huset ånde

PROTEX UNDERTAGE. som lader huset ånde PROTEX UNDERTAGE som lader huset ånde DIFFUSIONSTÆTTE UNDERTAGE Anvendes som ventileret undertag Høj brudstyrke Tagfod et føres til tagrende og klæbes på fodblik - 10 mm fra forkant af fodblik. Vandtæt

Læs mere

Kompendium.1. Listedækning. Dobbelt skotrende. Kasserende. Glatdækning. Plankedækning. Shingles. Tagdækkerafdelingen. 5.Hovedforløb. Svendeprøve.

Kompendium.1. Listedækning. Dobbelt skotrende. Kasserende. Glatdækning. Plankedækning. Shingles. Tagdækkerafdelingen. 5.Hovedforløb. Svendeprøve. Kompendium.1 Listedækning. Dobbelt skotrende. Kasserende. Glatdækning. Plankedækning. Shingles. Tagdækkerafdelingen. 5.Hovedforløb. Svendeprøve. 1 5/2 2019 Indholdsfortegnelse. Projekt. Repetition. 10

Læs mere

Dobbelt vinge fals tagsten. Zwilling

Dobbelt vinge fals tagsten. Zwilling Dobbelt vinge fals tagsten Zwilling B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Zwilling på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år.

Læs mere

Tætte tage Her går det ofte galt i praksis!

Tætte tage Her går det ofte galt i praksis! Tætte tage Her går det ofte galt i praksis! Dorte Johansen Byggeskadefonden Burcharfol fra 2003 Levetid max 5 år 1 Delamineret undertag levetiden er ukendt. Reklamation overfor producenten! Duko har medført

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP Formål For at beskytte konstruktionen mod fugtskader skal der indbygges en dampspærre. Med DASATOP kan dette lade sig gøre udefra i forbindelse med tagudskiftning. DASATOP

Læs mere

Den lette tagløsning. scandinavien a/s

Den lette tagløsning. scandinavien a/s Den lette tagløsning Med MetroBond tilbyder Metrotile scandinavien a/s et af markedets mest gennemtænkte og holdbare tag - og det giver vi års garanti på. scandinavien a/s PRODUKTET METROBOND farver, lyd

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

DAFA AirVent System. Montagevejledning. Year. Year. Januar 2019

DAFA AirVent System. Montagevejledning. Year. Year. Januar 2019 DAFA AirVent System Montagevejledning DAFA Function and Product Warranty Year Function and Product Warranty30 DAFA 15 Year Januar 2019 Indholdsfortegnelse Valg af undertag Anvendelsesmuligheder Montering

Læs mere

stråtage Knauf Danogips 9,5 mm vindtæt gipsplade kaldet Clima Board kan anvendes ved brandsikring af stråtage.

stråtage Knauf Danogips 9,5 mm vindtæt gipsplade kaldet Clima Board kan anvendes ved brandsikring af stråtage. LETTE INDERVÆGGE MED GIPSPLADER Brandbeskyttelse / Brandsikring stråtage Knauf Danogips 9,5 mm vindtæt gipsplade kaldet Clima kan anvendes ved brandsikring af stråtage. Gipspladen kan brandteknisk bruges

Læs mere

ISOLA UNDERTAGE. Dækker alle konstruktioner og krav TAG V1

ISOLA UNDERTAGE. Dækker alle konstruktioner og krav TAG V1 TAG ISOLA UNDERTAGE Dækker alle konstruktioner og krav 10.2016-V1 Isola Undertage Generelt om undertag Et undertags hovedfunktion er at beskytte mod fugt udefra. Undertaget skal opfange og bortlede nedbør

Læs mere

MULDEN 1 Falstagsten

MULDEN 1 Falstagsten MULDEN 1 Falstagsten 2 3 MULDEN Vingefalstagsten MULDEN Farver og overflader MEYER HOLSEN producerer MULDEN på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen

Læs mere

KRAV TIL BÆRENDE UNDERLAG

KRAV TIL BÆRENDE UNDERLAG Dato: 27-05-2019. Udgave: 2. Erstatter: 14-05-2018. KRAV TIL BÆRENDE UNDERLAG 1. Bærende underlag 2. Generelle krav til underlaget 2.1 Underlag for tagisolering 2.1.1 Betonelementer 2.1.2 Beton støbt på

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Bygningsdel Dato : Q Arbejdsbeskrivelse 60x60 diagonal fibercementskifer med undertag Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/6

Bygningsdel Dato : Q Arbejdsbeskrivelse 60x60 diagonal fibercementskifer med undertag Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/6 Bygningsbeskrivelse Side : 1/6 Udarbejdet: SLa Kontrolleret: MBM Godkendt: MBM 60x60 diagonal fibercementskifer med undertag Ansvarsfraskrivelse Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums

Læs mere

Letvægts fals tagsten. Ravensberger Light

Letvægts fals tagsten. Ravensberger Light Letvægts fals tagsten Ravensberger Light B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Ravensberger Light på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skrå- og hanebåndstage med ud... udnyttet tagetage. SfB (27)

Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skrå- og hanebåndstage med ud... udnyttet tagetage. SfB (27) Side 1 af 7 Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skråog hanebåndstage med udnyttet tagetage Erfaringsblad 99 09 20 SfB (27) Indledningsbilledet viser et kraftigt angreb af skimmelsvamp

Læs mere

Cetris Facadeplader. Montagevejledning. Egenskaber:

Cetris Facadeplader. Montagevejledning. Egenskaber: Montagevejledning Cetris Facadeplader Cetris cementspånplader er holdbare og miljøvenlige plader med en høj brandklasse, isolerende og vejrbestandige egenskaber, som placerer pladerne i topklassen af facadebeklædninger.

Læs mere

BYG-ERFA ventilation og dampspærre. Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO

BYG-ERFA ventilation og dampspærre. Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO BYG-ERFA ventilation og dampspærre Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO IDA Syn og Skøn 7. december 2016 Temperatur i tagrum RF i tagrum Ventileret tagrum og dampspærre 100% 98% 96% 94% 92% 90% 88% 86%

Læs mere

Kan dit byggeri ånde..?

Kan dit byggeri ånde..? Kan dit byggeri ånde..? 0.2 10.0 s d m DAFA intelligent dampspærresystem folier og tilbehør til fugtadaptive løsninger Nr. 8 til byggeri med særlige krav til fugtadoptiv dampspærre 0.2 10.0 s d m DAFA

Læs mere

Internit RU. Montagevejledning Undertag.

Internit RU. Montagevejledning Undertag. Internit RU Montagevejledning Undertag Indhold Produktinformation 2 Tilbehør 3 Undertagets opbygning 4 Montering 5 Detaljer 8 Opbevaring og håndtering 12 Service, garanti og forhandling 12 www.cembrit.dk

Læs mere

AMROC VENTILERET FACADE

AMROC VENTILERET FACADE DK / OKTOBER 2018 MONTAGEVEJLEDNING AMROC VENTILERET FACADE 2 MOLAND AMROC VENTILERET FACADE MONTAGEVEJLEDNING JUNI 2018 3 Indhold Produkter...4 Montage på metal og træ...5 Montage af facadeplader...6

Læs mere

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse August 2012 2.122 DK Eter-Color et naturligt og stærkt valg Gennemfarvet fibercement Stærk kvalitet naturlige, spændende farver Minimal vedligeholdelse Til alle slags facader Eter-Color er en vejrbestandig

Læs mere

Shingle Den lette tagløsning

Shingle Den lette tagløsning Shingle Den lette tagløsning den lette tagløsning Produktet Shingle Uovertruffen holdbarhed Med Shingle tilbyder Metrotile et produkt der har sat byggetraditioner og arkitektur i højsædet. Samtidig har

Læs mere

PROTEX Undertage. - som lader huset ånde

PROTEX Undertage. - som lader huset ånde PROTEX e - som lader huset ånde Diffusionstætte undertage Anvendes som ventileret undertag Høj brudstyrke Vandtæt Stor rivestyrke Kræver ingen specialværktøj Kan lægges på langs og på tværs Lang levetid

Læs mere

MTC. Intro. I skal i gang med et forløb, hvor i skal lærer hvordan man opbygger et varmt tag, med tagpap.

MTC. Intro. I skal i gang med et forløb, hvor i skal lærer hvordan man opbygger et varmt tag, med tagpap. Intro. I skal i gang med et forløb, hvor i skal lærer hvordan man opbygger et varmt tag, med tagpap. Opgave: Mål udvendig luft temperatur C Mål udvendig overflade temperatur på tagmembran C. Mål indvendig

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8025 Oversigt over klagepunkter: 1. Skotrende og kip er bygget forkert: (Kip flyttes til pkt. 4) - Der er åbent for indtrængning af vand og fygesne. - Der kan stå vand i undertag,

Læs mere

PROTEX Ståltage RUSTIK. Den lette tagløsning NYHED!

PROTEX Ståltage RUSTIK. Den lette tagløsning NYHED! PROTEX Ståltage RUSTIK Den lette tagløsning NYHED! Et stærkt tag En fremsynet løsning Med PROTEX Ståltage RUSTIK tilbyder vi et af markedets mest gennemtænkte og holdbare tag - og det giver producenten

Læs mere

Ståltage PROTEX BLANK/ PRÆG. - Den lette tagløsning. Profile - din sikre leverandør af byggematerialer

Ståltage PROTEX BLANK/ PRÆG. - Den lette tagløsning. Profile - din sikre leverandør af byggematerialer PROTEX Ståltage - Den lette tagløsning BLANK/ PRÆG Profile - din sikre leverandør af byggematerialer Et stærkt tag En fremsynet løsning Med PROTEX Ståltage BLANK & PRÆG tilbyder vi et af markedets mest

Læs mere

Ravensberger Light. Letvægtsfalstagsten

Ravensberger Light. Letvægtsfalstagsten Ravensberger Light 1 Letvægtsfalstagsten 2 Ravensberger Light MEYER HOLSEN producerer Ravensberger Light på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen af

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING INDHOLD 1. BESKRIVELSE 03 2. TEKNISKE EGENSKABER 04 3. ANVENDELSE 05 4. MONTERINGSVEJLEDNING 06 4.1. GENERELT 4.1.1. VANDAFVISENDE OG VINDTÆT 06 4.1.2.

Læs mere

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse!

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse! Selvbygger 3 Til skråt tag ned til 3 graders taghældning Stærkt, sikkert enkelt at montere Tørre og sunde huse! Sikker tagdækning med lang levetid Selvbygger 3 er en moderne tagbelægning med stor fleksibilitet

Læs mere