Undertag Produkt- og montagevejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undertag Produkt- og montagevejledning"

Transkript

1 Knut Ivar Edvardsen Sertifiseringsleder Undertag Produkt- og montagevejledning EU-Not ifie d Body No PROD 007 SERTIFIKAT - FABRIKKPRODUKSJONSKONTROLL 1071 CPD 1046 Norges byggforskningsinstitutt bekrefter at Huntonit sutak undertak er i samsvar med kravene i Annex ZA i NS-EN 13986:2002 Huntonit sutak undertak tilfredsstiller krav til generell bruk under fuktige forhold, platetype HB.H i henhold til NS-EN 622-2, tabell 3. Innehaver av sertifikatet: Byggma ASA Postboks 21 N-4701 Vennesla CE-MÆRKET Produsent: Huntonit AS Vennesla Dette sertifikatet er utstedt i overensstemmelse med Direktiv 89/106/EEC fra Det Europeiske Råd (CPD), Byggevare direktivet, endret ved Direktiv 93/68/EEC. Det bekreftes at produktet nevnt ovenfor er underkastet en innledende typeprøving og produkt- og produksjonskontroll inkludert løpende kontrollprøving etter forutbestemt plan, og at Norges byggforskningsinstitutt har utført en innledende kontroll av fabrikken og fabrikkens egen produksjonskontroll. Videre at instituttet overvåker fabrikkens produksjonskontroll i henhold til System 2+. Sertifikatet er utstedt Det er gyldig så lenge betingelsene gitt i den nevnte harmoniserte, tekniske spesifikasjon blir opprettholdt og produksjonsbetingelsene på fabrikken eller produkt- og produksjonskontrollen ikke endres betydelig eller senest Norges byggforskningsinstitutt, Postboks 123 Blindern, N-0314 Oslo Telefon: Telefax: Foretaksnr.: NO MVA n Velegnet under alle tagmaterialer n Anvendes både ventileret og uventileret n Regntæt, vandafvisende og diffusionsåben n Modvirker kondensdryp n Lydløst - blafrer ikke i blæst n Sikre og afprøvede detailløsninger n Miljøvenligt og robust naturprodukt n Opfylder kravene i TRÆ 54 fra TOP n Kan stå uafdækket i op til 4 måneder n Det sikre valg

2 Generelt Anvendelse Huntonit Undertag kan anvendes til tagdækninger af tegl, betontagsten, skifer, profilerede metalplader m.v. for at beskytte den underliggende konstruktion mod indtrængende regn og sne. Huntonit Undertag kan anvendes på taghældninger ned til 18, dog med det forbehold, at producentanvisninger for det valgte tagdækningsmateriale følges. Huntonit Undertag er klassificerede i DUKO i klasse MH. DUKO er en frivillig ordning for klassifikation af undertage i forhold til anvendelsen. For nærmere information se Produkt Huntonit Undertag er en 3,2 mm tyk træfiberplade. Oversiden har fået en vandafvisende behandling, som dog ikke gør pladen diffu sionstæt. Overfladebehandlingen gør undertaget modstandsdygtigt over for sur og alkalisk påvirkning. Pladernes lave diffusionsmodstand på kun 1,4 GPa m2 s/kg (Wetcup), samt un der sidens evne til at absorbere kondensvand gør, at Huntonit Undertag gi ver stor sikkerhed mod fugtproblemer. Produktdata Huntonit Undertagsplader er stærke og robuste. De rives ikke i stykker un der oplægningen, tåler hårdhændet behandling, og der bliver næsten ikke noget spild. Formater 1240 X 1600 mm 1250 X 2100 mm 1250 X 2450 mm 1600 X 2100 mm Tykkelse 3,2 mm Vægt 3 kg/m 2 Ventileret undertag Huntonit Undertag er beregnet til ventilerede undertage. Tagtypen bygges op med et hulrum på mindst 70 mm ved spær mellem undertag og isolering - et hulrum som udluftes gennem ventilationsåbninger med et areal på mindst 1/500 af det bebyggede areal. Evt. indefra kommende fugt, tilført gennem opstigende rumluft, fjernes ved naturlig ventila tion med udeluft. Ventilationen skal være effektiv over hele tagfladen. Erfaringer viser, at en effektiv ventilering kun kan sikres ved en ubrudt stern til stern eller stern til kip ventilation over maksimalt meter. 2 Uddrag af Teknisk Godkendelse nr Egenskab Værdi Prøvemetode Vandtæthed, materiale Tæt ved 1kPa NS 3530 Vanddampmodstand 1, m 2 spa/kg NT Build 130, 280 mm ekvivalent % RF, 23 C luftlagstykkelse Vanddampdiffusion 0, kg/(m2. s. Pa) Fugtbevægelse 0,3 % NS-EN 318 (30-90 % RF) Kondensoptagelse ved 30 taghældning 180 g/m 2 NT Build 304 Tykkelseudvidelse ved fugtoptag 25 % NS-EN 317 Trækstyrke 0,60 N/mm 2 NS-EN 319 Bøjningsstyrke 35 N/mm 2 NS-EN 310 Gennemtrædningsmodstand > 2,2 kn SP 0487 Pladerne er prøvet efter NS 8140 med tilfredsstillende resultat. Erfaringer fra mange års anvendelse har vist at pladerne har tilfredsstillende bestandighed, forudsat at de ikke udsættes for kontinuerlig fugtpåvirkning i form af opdæmmet vand eller lignende. Kan tåle UV-bestråling. Pladernes nedbøjning mellem spæ rene er en fordel for bortledningen af evt. ind trængende vand. Det samles midt på pladerne mellem spærene på vej ned mod tagrenden og hindres derved i at løbe ind under overlæggene eller samles om kring af standslisterne. Uventileret undertag Huntonit Undertag kan også anvendes som uventileret undertag. TRÆ 54 anbefaler her en Z-værdi på mindre end 3 GPa m2 s/kg. Dette krav klarer Huntonit Undertag med en Z-værdi på 1,4 GPa m2 s/kg. Kravene til dampspærre er de samme som for ventileret undertag. Er der tvivl om dampspærrens egenskaber, bør den ventilerede undertagsløsning anvendes. Af hensyn til evt. tykkelsestolerancer i isoleringslaget samt den naturlige nedbøj ning af undertaget, bør der teoretisk være 20 mm luft mellem isolering og undertag. Dampspærre Det er vigtigt, at dampspærren er omhyggeligt udført med lufttætte samlinger og tilslutninger. Dampspærrens diffusionsmodstand skal svare til en Z-værdi på mindst 50 GPa m2 s/kg. For at få damp spærren udført lufttæt, skal alle samlinger tapes, og tilslutninger skal udføres med fugemasse eller klæbebånd. Kondens Ingen dampspærre er 100% tæt. Selv om der gøres meget ud af at gøre samlinger og tilslutninger lufttætte, vil der alligevel forekomme små sprækker i damp spærrens plan. Herigennem vil en svag luftstrøm ved konvektion føre fugtig rumluft op i tagkonstruktionen med risiko for, at der opstår kondens, som i større mængde kan være skadelig. Huntonit Undertag er i stand til at absorbere ret store mængder kondensvand, som senere afgives, når fugtigheden i tagrummet falder. Det forhindrer kondensdryp i kolde og fug tige perioder. Træfiberplader Hårde træfiberplader til ikke-bærende undertage skal opfylde en række krav til materialets egenskaber, som nævnt i det følgende, for at de kan fungere som forventet og med en tilfredsstillende levetid. Pladerne skal være CE-mærkede iht. EN og være af typen EN HB.H (anvendelsesklasse 2: Humid conditions). Pladerne skal enten være produceret med en vandafvisende overflade eller være gennemimprægneret, f.eks. oliehærdet. Undersiden skal være vandabsorberende. Pladerne til uventilerede undertage skal være diffusionsåbne, dvs. med en dampdiffusionsmodstand (Z-værdi) på højst 3 GPa s m2/kg i henhold til EN/ISO Pladernes vandgennemtrængning skal være 15 g bestemt i henhold til EN afsnit efter EN Densiteten er 900 kg/m3.

3 Fodplader og afdækningsplader Alle fodplader, afdækningsplader for isoleringsmaterialer samt underlag for gennemføringer skal udføres af CE-mærket krydsfiner eller OSB-plader iht. EN For krydsfiner iht. EN 636 anvendes type 2 eller 3 (S eller G) og for OSB iht. EN 300 anvendes typerne OSB/3 eller OSB/4. Clips De S-formede clips i plast og stål skal altid anvendes for at sikre at træfiberpladerne be væger sig ensartet i forhold til ændringerne i temperatur og luftfugtighed, og for at holde overlæggene sammen i stærk blæst. Tagpap CE-mærket tagpap, som anvendes til inddækning af fodplader og skotrender, skal være PF/X 3000 eller PF/X 3000 SBS. Inddækninger omkring gennemføringer, over brandkamserstatninger, ved gavle og ved kip skal være PF/X 2500 eller PF/X 2500 SBS. Projektering Tage med undertag af træfiberplader udformes bedst, så træfiberpladen har samme hældning som tagdækningen, og så afvandingen sker i tagrenden. Undertag afvandet i tagrende Undertagets tilslutning til tagrenden udføres i form af en trædefast, træbaseret tagfodskonstruktion med tagpap, klæbet til et fodblik, der afsluttes i tagrenden, eller med en tilsvarende tyndpladeinddækning af zink eller aluminium. Løsningerne sikrer undertaget længere levetid, fordi træfiberpladerne ligger tilbagetrukket og beskyttet for vejrliget. Tagfodskonstruktionen opbygges af CE-mærket krydsfiner eller OSB-plader. Afsluttes undertaget på tagfodskonstruktionen tæt ved tagrenden har undertaget i disse konstruktioner en mindre hældning end tagdækningen. Det er derfor hældningen på tagfodspladen, som skal anvendes ved valg af undertag. For at undgå revnedannelse i træfiberpladen i overgangen mellem tagfodsplade og spær bør forskellen mellem taghældning og fodplade højst være ca. 15. Tilsvarende bør afstandslisten afsluttes ca. 5 cm før overgangen mellem spær og tagfodsplade for at undgå, at afstandslisten presses igennem pladen, hvor denne bøjer. Undertag afvandet bag tagrenden På tage med udhæng på mindst 300 mm, og hvor tagdækningen kan klassificeres som lukket kan undertage af træfiberplader udføres, så afvandingen fra undertaget sker i udhænget bag tagrenden. Det gælder f.eks. falstagsten, lagt med en hældning på mindst 35 og de fleste pladetage, fordi disse tagdækninger stort set er vandtætte. Oplægning Pladerne lægges med den grønne glatte side opad. Monteringen påbegyndes ved tagfoden, og pladerne lægges med overlæg i de lodrette samlinger (sidesamlinger over spær) på mindst 50 mm, se side 4 og 5. Når første række plader er lagt op, monteres afstandslister og de første rækker taglægter, der bruges til at stå på ved monteringen af næste række plader. Undertagspladerne fastholdes med mindst 25 x 45 mm trykimprægnerede afstandslister, der fastgøres til spærene pr. 200 mm med varmforzinkede søm. Taglægter fastgøres til spærene, igennem afstandslister og træfiberundertag, med mindst 3,1 x 98 mm ringede, varmforzinkede maskinsøm, når der anvendes 38 x 73 mm taglægter og 25 mm afstandslister, og undertagspladerne lægges i op til 3 lag. Næste række plader oplægges på samme måde som den forrige og med et overlæg i de vandrette samlinger på 100 mm mellem første og anden pladerække. Sideoverlæggene forskydes et spærfag for hver række undertagsplader. Da lægtelaget skal overholde en planhedstolerance på ± 3 mm målt over 2 meter vil det være nødvendigt at foretage en udligning med opklodsninger mellem afstandsliste og taglægter. Udligning ved påforing af træfiberstrimler, så der overalt er mindst to lag træfiberplade. Yderligere udligning kan være nødvendigt, hvis tolerancerne på spærene overstiger kravet til planhed. Til fastholdelse af det vandrette over læg skal anvendes clips beregnet for 100 mm overlæg. De medvirker bl.a. til at stabilisere overlæggene ved stærk blæst og sikrer, at pladerne arbejder sammen. Pladerne vil ved oplægning hænge på midten og sikrer derved, at vand på undertaget føres væk fra spær og afstandslister. Inddækninger og detaljer Alle inddækninger på træfiberundertaget ved kip og gennemføringer udføres med tagpap der klæbes til træfiberpladerne med asfaltkoldklæber. Alle inddækninger ved gennemføringer, skorstene, tagfod, skotrender og kviste skal ske på underlag af CE-mærkede træbaserede konstruktionsplader. Alle inddækninger, som udføres af tyndplade (f.eks. aluminium og zink), på træunderlag (træplader eller trykimprægnerede brædder) skal udføres med et mellemliggende lag tagpap for at forhindre kondens og korrosion. Tagpaplaget svejses eller koldklæbes til træunderlaget. Krav til projektering og op - lægning af træfiberundertage n Undertaget bør normalt afsluttes i tagrenden. n Undertaget kan afsluttes bag tagrenden, hvis tagdækningen er lukket og udhænget er mindst 300 mm. n Ved kraftig nedbør og vind kan afvanding bag tagrenden i uheldige tilfælde give anledning til tilsmudsning af den underliggende facade. n Ventilerede undertage skal have en ven tilationsspalte på mindst 70 mm målt ved spær. n Uventilerede undertage bør oplægges med en luftspalte på 20 mm mellem under tag og isolering. n Pladerne ligges med et lodret over læg over spær på mindst 50 mm og et vandret overlæg på 100 mm fastholdt af clips. n Pladerne sømmes til spærene pr. 300 mm med korrosionsbeskyttede søm. n Pladerne skal afdækkes på byggepladsen (sikring mod opfugtning) n Ved tagfod uden udhæng, monteres tagrende eller lign. for at undgå tilsmudsning af den underliggende facade ved nedbør. n Ved reparation af Huntonit Undertag. Plader skiftes. n Monteringen kan udføres i fugtigt vejr. n Monteringen kan udføres i frostvejr. n Huntonit Undertag er ikke træde- eller faldsikkert underlag 3

4 Clips til fastholdelse af overlæg Eventuel afretning under lægtelag 1. Principper for lægning af træfiberundertage. Sideoverlæg forskydes ét fag Fodblik Tagrende 2. Tagfod med udhæng Ventileret undertag til enfamiliehuse. Tagfod med udhæng, ventileret undertag. Ventilationsåbning ved spær skal være 50 mm pga. undertagets nedbøjning på midten 18 mm konstruktionskrydsfiner nedfældet mellem spær og båret af lægter fastgjort til spærene 3. Tagfod med udhæng Ventileret undertag til enfamiliehuse. Tagfod med udhæng, ventileret undertag. Undertaget afsluttes på et bredt fodblik eller på en tagpapinddækning. Ventilationsåbning ved spær skal være min. 50 mm pga. undertagets nedbøjning på midten 18 mm konstruktionskrydsfiner nedfældet mellem spær og båret af lægter fastgjort til spærene 4. Tagfod med udhæng Ventileret undertag til etagehuse m.v. Tagfod med udhæng, ventileret undertag. Undertaget afsluttes på et bredt fodblik eller på en tagpapinddækning. Ventilationsspalte mindst 300 mm dyb, åbning højst 30 mm høj 18 mm konstruktionskrydsfiner planforsænkes mellem spærene Min. 5 mm afstand mellem hvert bræt Min. 5 mm afstand mellem hvert bræt Min. 5 mm afstand mellem hvert bræt 5. Tagfod med udhæng Uventileret undertag til enfamiliehuse. Tagfod med udhæng, uventileret undertag. Der skal projekteres med ca. 20 mm luftspalte mellem undertag og isoleringen eller trådbinding, se figur mm konstruktionskrydsfiner nedfældet mellem spær og båret af lægter fastgjort til spærene 6. Tagfod med udhæng Uventileret undertag til enfamiliehuse. Tagfod med udhæng, uventileret undertag. Undertaget afsluttes på et bredt fodblik eller på en tagpapinddækning. Der skal projekteres med ca. 20 mm luftspalte mellem undertag og isoleringen Skråtstillet krydsfinerplade sikrer at undertag/fodblik føres op til tagrenden 7. Gavl med udhæng Ventileret undertag. Gavl med udhæng, ventileret undertag. Banevare eller tilskåret træfiberplade anvendt som undertag i udhænget Binder med gevind fastgjort til påforet planke 4

5 8. Tagfod med udhæng Uventileret undertag til etagehuse m.v. Tagfod med udhæng, uventileret undertag. Undertaget afsluttes på et bredt fodblik eller på en tagpapinddækning. Der skal projekteres med ca. 20 mm luftspalte mellem undertag og isoleringen Skråtstillet krydsfinerplade sikrer at undertag/fodblik føres op til tagrenden 9. Tagfod uden udhæng Ventileret undertag. Ventilation af tagrummet kan alternativt etableres med ventilationshætter i undertaget. Hætterne monteres i hvert fag tæt ved spæret, mellem 1. og 2. lægten samt ved kip. 30 mm ventilationsspalte 10. Tagfod uden udhæng Uventileret undertag. For at undgå, at mineraluldsisoleringen presser undertaget op, bør der gøres plads til at isoleringen leveres med op til 5 % overhøjde. Alternativt kan isoleringen fastholdes med 2 mm ståltråd. 18 mm konstruktionskrydsfiner nedfældet mellem spær og båret af lægter fastgjort til spærene Min. 15 mm ventilationsåbning bag tagrende Min. 20 mm luftspalte mellem undertag og isolering 11. Gavl med udhæng Uventileret undertag. Gavl med udhæng, uventileret undertag. 12. Gavl uden udhæng Ventileret undertag. Gavl uden udhæng, ventileret undertag. 13. Gavl uden udhæng Uventileret undertag. Gavl uden udhæng, uventileret undertag. Banevare, tagpap eller tilskåret træfiberplade anvendt som undertag i udhænget Der skal projekteres med ca. 20 mm luftspalte mellem undertag og isolering eller med trådbinding Banevare, tagpap eller tilskåret træfiberplade anvendt som undertag mellem formur og gavlspær Binder med gevind Tagpapmembran fastgjort til spær Banevare, tagpap eller tilskåret træfiberplade anvendt som undertag imellem formur og gavlspær Binder med gevind Tagpapmembran fastgjort til kantlægte 5

6 14. Grat Ventileret undertag. Grat med træfiberundertag. Ventilationsstudse monteres i hvert spærfag i gratkonstruktionen tæt til gratspæret. Ventilationsstudse i undertaget monteres nær kip Perforeret rygningsbånd tillader ventilation langs kip Gratspær 15. Kip Ventileret undertag. Undertag ventileret ved kip gennem studse placeret mellem 1. og 2. taglægte fra kip. Ventilationsstudse i undertaget monteres nær kip Perforeret rygningsbånd tillader ventilation langs kip 16. Kip Uventileret undertag. Uventilerede træfiberundertage fungerer i kraft af, at indefra kommende fugt kan fjernes ved diffusion gennem den diffusionsåbne træfiberplade og bortventileres mellem tag og undertaget. Spalte på ca. 20 mm sikrer, at isoleringen ikke presser undertaget op Perforeret rygningsbånd tillader ventilation langs kip Tagrum Figur 58 Undertagspladerne stødes over gratplanken, fastgøres og tætnes med en klæbet tagpapstrimmel. Hvert spærfag forsynes øverst med én ventilationsstuds monteret tæt til graten. 17. Grat Undertagspladerne stødes over gratplanken, fastgøres og tætnes med en klæbet tagpapstrimmel. Hvert spærfag forsynes øverst med én Ø 110 mm ventilationsstuds med net, monteret tæt til graten. Rygningsplanke Afstandsliste Grat Afstandslister fastgøres til spær og gratplanke. Lægter monteres og fastgøres til spær, grat- og rygningsplanke.

7 Mindre gennemføringer Ventilation, udluftning m.v. Min. 100 mm overlæg Trædefast underlag for gennemføring Krave af plast eller metal Overlap Tagpap 19. Gennemføringer Udførelse af mindre gennemføringer skal ske på et trædefast underlag af brædder, konstruktionskrydsfiner eller OSB/3-plade forsænket mellem spærene. 20. Gennemføringer Hul til gennemføringen kan skæres gennem undertag og træunderlag. Tætningskraven klæbes til undertaget og tætnes med tagpap klæbet med en koldklæber til undertaget. 21. Gennemføringer Gennemføringen tætnes med tagpap. Det efterfølgende lag træfiberundertag udlægges, så det overlapper tagpapinddækningen omkring kraven med mindst 100 mm. Større gennemføringer Skorstene, ventilationskanaler, ovenlys m.v. Modfaldskile bag gennemføring udført af samme materiale som underlaget Trædefast underlag for gennemføring Tagpapinddækning Overlap 50 mm Ved skorstene holdes mindst 50 mm afstand til trædele Overlap Mindst 100 mm Træfiberunderlag 22. Gennemføringer Vand ledes uden om gennemføringen med et vandafledningsprofil eller med en mod fals kile, en såkaldt svineryg. 23. Gennemføringer Inddækningen udføres med tagpap, der koldklæbes til træpladeunderlaget og gennemføringen. Nedenfor gennemføringen føres paplaget op over undertaget og klæbes til dette. 24. Gennemføringer Træfiberundertaget føres mindst 100 mm ind over tagpapinddækningen. Tagdækningen inddækkes omkring gen nemføringen iht. tagleverandørens anvisninger. 25. Ovenlys Velux ovenlys monteres i henhold til producentens vejledning. Andre typer ovenlys monteres som øvrige større gennemføringer. 7

8 26. Skotrende Forsænket skotrende. Taglægter monteres på afstandslister og afsluttes med en 38 x 56 mm tilskåret kantlægte, som inddækkes med et zinkeller alu-profil. Forsænket skotrende af brædder eller konstruktionskrydsfiner. Trædefast underlag af 18 mm krydsfiner nedfældet mellem spærene Tagpapinddækning klæbet til underlaget Trædefast underlag forsænkes mellem spærene Inddækning af zink/alu på underlag af tagpap Fodblik 27. Forsænket skotrende med påklæbet tagpap. Tagfod kan også udføres af tagpap. 28. Overgangen mellem skotrende og fodplade udføres med et formbart inddækningsmateriale Træfiberundertaget lægges med mindst 100 mm overlæg over inddækningen.

9 30. Skotrende Ovenpå liggende skotrende, primært til renoveringsformål. Ovenpå liggende skotrende af brædder eller konstruktionskrydsfiner med en anbefalet bredde fra midte til kant på 400 mm og en siderendebredde på mindst 200 mm. Underlag for siderende i form af 18 mm krydsfiner nedfældet mellem spær Tagpapinddækning af skotrende og siderender Trædefast underlag af brædder eller krydsfiner forsænkes mellem spærene Skotrende oplagt over spær Fodblik eller tagpap 22 mm trykimprægnerede brædder oplagt i skotrende og afskåret langs tagfod 31. Ovenpå liggende skotrende med påklæbet tagpap. Tagfod kan også udføres af tagpap. 32. Overgangen mellem skotrende og fodplade udføres med et formbart inddækningsmateriale Træfiberundertaget lægges med mindst 100 mm afstand til siderendens bund. 9

10 Kvist 34. Fast undertag for inddækning ved kvist Kvisttaget skal ventileres i kip eller med hætter - i tagfladen Fast underlag for skotrende Formbart inddækningsmateriale på tildannet og hævet pladestykke 35. Et fast underlag for skotrenden og for inddækning omkring kvisten nedfældes mellem spær. Skot renden inddækkes med tagpap samt et formbart inddækningsmateriale ved rendens afslutning. Siderende på kvist af trykimprægneret afstandsliste inddækket med tagpap. Skal forhindre overløb fra skotrenden Overlæg på mindst 100 mm 36. I skotrenden monteres et inddækningsprofil af zink eller aluminium. På kvistens tag etableres en siderende af trykimprægnerede afstandslister, som inddækkes med tagpap under zink/aluprofilet. Tagpapinddækning på kvist og fast undertag Inddækningsmateriale føres ud på oversiden af tagbeklædningen Ved lægning af tagdækningen føres det formbare inddækningsmateriale ud på oversiden af tagdækningen og formes til denne.

11 38. Brandkamserstatning Ved åbne tagrum. Brandkamserstatning ved åbent tagrum. 39. Brandkamserstatning Ved paralleltage. Brandkamserstatning ved paralleltag. 300 mm mineraluld i pladeform 300 mm mineraluld i pladeform 2 mm tråd 2 mm tråd 1000 mm 1000 mm Min. 95 mm stenuld i pladeform (densitet min. 30 kg/m 3 ) Mineraluld (stenuld eller glasuld) Tagpap Mørtellag Ståltråd, 2 mm, fastholder mørtel Min. 95 mm stenuld i pladeform (densitet min. 30 kg/m 3 ) Mineraluld (stenuld eller glasuld) 40. Ved åbne tagrum. Brandkamserstatning ved åbent tagrum. Ved bygninger med tagudhæng skal det sikres, at branden ikke kan sprede sig uden om den brandadskillende konstruktion via tagudhænget. Mørtellaget fastholdes med 2 mm varmforzinket ståltråd fastgjort til taglægterne mm forskallingsbrædder opsat pr. 300 mm Et lag 13 mm gipsplade Et lag 15 mm brandgipsplade 41. Ved paralleltage. Kuldebrosisoleringen udføres af mindst 95 mm stenuld i pladeform (densitet mindst 100 kg/m3), fastholdt til brandsektionsvæggen og afdækket med en fugtspærre under mørtellaget, som tagstenene lægges i. Mørtellaget fastholdes med 2 mm varmforzinket ståltråd fastgjort til taglægterne. Mørtellag Tagpap Ståltråd, 2 mm, fastholder mørtel Stenuld i pladeform (densitet min. 100 kg/m 3 ) fastholdt til væg Yderligere oplysninger Håndbogen TRÆ 54, Undertage indeholder yderligere oplysninger om brandsikring af udhæng og undertagskonstruktioner samt uddybende information om udførelse af træfiberundertage. Bogen kan rekvireres på mm forskallingsbrædder opsat pr. 300 mm Dampspærre Alle tegninger er baseret på håndbogen TRÆ 54, Undertage fra Træbranchens Oplysningsråd. Et lag 13 mm gipsplade Et lag 15 mm brandgipsplade Loftsbeklædning 11

12 A. RINDOM A/S Gammelager Brøndby Telefon Fax rindom@rindom.dk Forhandler: johnsen.dk

NPI Undertag. Produkt & Montage

NPI Undertag. Produkt & Montage Produkt & Montage NPI Undertag De unikke materialeegenskaber gør NPI Undertag til et ideelt byggemateriale. Den imprægnerede træfiberplade er diffusionsåben men samtidig vandafvisende. Den er egnet til

Læs mere

MASONITE UNDERTAG. -det bedste tag overhovedet!

MASONITE UNDERTAG. -det bedste tag overhovedet! MASONITE UNDERTAG -det bedste tag overhovedet! Det stærke undertag Det er enkelt og billigt at få tætte tage med Masonite tagplader, som sømmes direkte på tagspærene. Den yderste beklædning monteres derefter

Læs mere

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng.

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng. 1 Principskitse, undertag/ventilation 2 Tagfod med udhæng Afstandsliste Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Min. 30 mm Isolering Forskalling Dampspærre Danroof Prima og Super undertag er diffusionsåbent

Læs mere

KOMPROMENT U N D E R TA G

KOMPROMENT U N D E R TA G KOMPROMENT U N D E R TA G KOMPROMENT type 150 KOMPROMENT Viking type 280 ML MH Testet af Teknologisk Institut Få yderligere informationer på www.komproment.dk Undertaget er en udsat bygningsdel der i mange

Læs mere

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning BB Top 280 Ekstra stærkt undertag Montagevejledning kls. MH Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for store belastninger: Fygesne, slagregn, vindbelastninger

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner

Ventilation af tagkonstruktioner Ventilation af tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA / DUKO København 14. maj 2014 Ventilation af tagkonstruktioner med lille og stor taghældning 2 Erfaringsblade : (27) 130605 (27) 131105

Læs mere

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui Selvbærende undertage fra Phønix Tag entiantio Materialer eo experovid qui tem comnis ssuntiam utempor rem venis alis Indholdsfortegnelse

Læs mere

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse!

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse! Isola Undertag Til fast underlag Isola Isokraft Høj Normal Tørre og sunde huse! Isola Isokraft Fast underlag af brædder eller tagkrydsfiner Generelt om undertag Isola Isokraft er et ekstra kraftigt og

Læs mere

P TIL 10 ÅRS TOTALGARANTI

P TIL 10 ÅRS TOTALGARANTI SCAN undertag Monteringsvejledning OP TIL 10 ÅRS TOTALGARANTI OP TIL 10 ÅRS TOTALGARANTI Vælg det rigtige undertag Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for

Læs mere

UNDERTAG TIL ALLE TAGE

UNDERTAG TIL ALLE TAGE UNDERTAG TIL ALLE TAGE Vælg undertag med omhu Indholdsfortegnelse Vælg undertag med omhu... Side 3 Kvalitetsundertage fra Phønix Tag Materialer... Side 3 20 års totalgaranti på undertage... Side 3 Totalgaranti

Læs mere

Isola Undertage. Dækker alle konstruktioner og krav. Tørre og sunde huse

Isola Undertage. Dækker alle konstruktioner og krav. Tørre og sunde huse Isola Undertage Dækker alle konstruktioner og krav Tørre og sunde huse Generelt om undertag Et undertags hovedfunktion er at beskytte mod fugt udefra. Undertaget skal opfange og bortlede nedbør som blæser

Læs mere

Isola Undertage. Dækker alle konstruktioner og krav. Tørre og sunde huse

Isola Undertage. Dækker alle konstruktioner og krav. Tørre og sunde huse Isola Undertage Dækker alle konstruktioner og krav Tørre og sunde huse Generelt om undertag Et undertags hovedfunktion er at beskytte mod fugt udefra. Undertaget skal opfange og bortlede nedbør som blæser

Læs mere

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk Halotén 2000 Montagevejledning Undertag Indhold Produktinformation 2 Undertagets opbygning 3 Undertagets udførelse 4 Montering 5 Detaljer 6 Vedligeholdelse 7 Service og forhandling 7 www.cembrit.dk Produktinformation

Læs mere

KONSTRUKTIONSDETALJER

KONSTRUKTIONSDETALJER KONSTRUKTIONSDETALJER RYGNING 19 x 50/75 Kip Liste og ventilationsbånd monteres efter snor og rygning med søm pr. max. 300 mm. Anden øverste række plader sømmes i opbuk, øvrige plader sømmes i forkant.

Læs mere

MELODIE. Vingefals tagsten. Byggematerialer siden 1907

MELODIE. Vingefals tagsten. Byggematerialer siden 1907 MELODIE Vingefals tagsten 50 ÅRS PRODUKTGARANTI 5 ÅRS TOTALGARANTI CREATON er Tysklands største tagstensproducent, og har mere end 125 års erfaring i branchen. Den store viden har virksomheden brugt på

Læs mere

PROTEX. Undertage. Tørre og tætte tage som lader huset ånde

PROTEX. Undertage. Tørre og tætte tage som lader huset ånde PROTEX e Tørre og tætte tage som lader huset ånde Principskitser, undertage Ventileret undertag Anvendes et diffusionstæt undertag, skal der projekteres med en ventilationsspalte på 70 mm. Dette for at

Læs mere

Oversigt. Undertage og tagkonstruktioner. Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO

Oversigt. Undertage og tagkonstruktioner. Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO Undertage og tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO Infomøder for bygningssagkyndige Oversigt Undertage og tagkonstruktioner - undertagstyper (banevarer, pladevarer, faste undertage,

Læs mere

DAFA AirVent System Montagevejledning

DAFA AirVent System Montagevejledning DAFA AirVent System Montagevejledning NOVEMBER 2015 Tæt bag tag og facade Indholdsfortegnelse Valg af undertag Anvendelsesmuligheder Montering Blafring Opbevaring Ventilerede konstruktioner Uventilerede

Læs mere

Ordliste fagudtryk tag

Ordliste fagudtryk tag Ordliste fagudtryk tag Afstandsliste Gennemgående træliste (trykimprægneret) placeret ovenpå spær. Den skal sikre afstand mellem undertag og lægter, så vand på undertaget uhindret kan løbe til tagrenden.

Læs mere

Dobbelt vinge fals tagsten. Zwilling

Dobbelt vinge fals tagsten. Zwilling Dobbelt vinge fals tagsten Zwilling B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Zwilling på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år.

Læs mere

HZ15. Der ydes 40 års totalgaranti på alle MEYER HOLSENs produkter. Vi ser frem til at levere Deres nye kvalitetstag med MEYER HOLSEN tegltagsten.

HZ15. Der ydes 40 års totalgaranti på alle MEYER HOLSENs produkter. Vi ser frem til at levere Deres nye kvalitetstag med MEYER HOLSEN tegltagsten. HZ15 1 Vingetagsten 2 HZ15 MEYER HOLSEN producerer HF15 på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen af tagsten samt tilbehør produceres i såkaldte H-kassetter.

Læs mere

Vingefals tagsten. hf 14

Vingefals tagsten. hf 14 Vingefals tagsten hf 14 A S B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 BRANDENBURGER serien produceres på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 1 år. Produktionen

Læs mere

Cembrit Weather Safe. Montagevejledning. www.cembrit.dk

Cembrit Weather Safe. Montagevejledning. www.cembrit.dk Cembrit Weather Safe Montagevejledning Indhold Produktinformation Tilbehør Undertagets opbygning Montering Detaljer Opbevaring og håndtering Garanti og salg 2 3 4 5 8 12 12 www.cembrit.dk Produktinformation

Læs mere

flad fals tagsten piano

flad fals tagsten piano flad fals tagsten piano B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Piano på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen

Læs mere

DAFA AirVent System. Montagevejledning. Tæt bag tag og facade

DAFA AirVent System. Montagevejledning. Tæt bag tag og facade DAFA AirVent System TM Montagevejledning NOVEMBER 2014 Tæt bag tag og facade Indholdsfortegnelse Valg af undertag Anvendelsesmuligheder Montering Blafring Opbevaring Ventilerede konstruktioner Uventilerede

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

Halotén Montagevejledning Undertag.

Halotén Montagevejledning Undertag. Halotén 2000 Montagevejledning Undertag Indhold Produktinformation 2 Undertagets opbygning 3 Undertagets udførelse 4 Montering 5 Detaljer 6 Vedligeholdelse 7 Service og forhandling 7 www.cembrit.dk Produktinformation

Læs mere

BYG-ERFA ventilation og dampspærre. Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO

BYG-ERFA ventilation og dampspærre. Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO BYG-ERFA ventilation og dampspærre Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO IDA Syn og Skøn 7. december 2016 Temperatur i tagrum RF i tagrum Ventileret tagrum og dampspærre 100% 98% 96% 94% 92% 90% 88% 86%

Læs mere

MULDEN 1 Falstagsten

MULDEN 1 Falstagsten MULDEN 1 Falstagsten 2 MULDEN Vingefalstagsten MEYER HOLSEN producerer MULDEN på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen af tagsten samt tilbehør produceres

Læs mere

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner WinTagfod til banevare, pladeundertag og gesims Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner Banevare Fordele Ingen krydsfiner Nedfældning af rendejern ikke nødvendig Ingen montering af alu tagfod Diffusionsåben

Læs mere

Produktbeskrivelse. RT 825, Rød Højslev dyb falstagsten lille model Hillerød

Produktbeskrivelse. RT 825, Rød Højslev dyb falstagsten lille model Hillerød Produktbeskrivelse RT 825, Rød Højslev dyb falstagsten lille model Hillerød Version: 7. september 2018 Indledning: Nærværende beskrivelse er tænkt som vejledning for Rådgiver, i forbindelse med beskrivelse

Læs mere

MULDEN 1 Falstagsten

MULDEN 1 Falstagsten MULDEN 1 Falstagsten 2 3 MULDEN Vingefalstagsten MULDEN Farver og overflader MEYER HOLSEN producerer MULDEN på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen

Læs mere

Letvægts fals tagsten. Ravensberger Light

Letvægts fals tagsten. Ravensberger Light Letvægts fals tagsten Ravensberger Light B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Ravensberger Light på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i

Læs mere

stråtage Knauf Danogips 9,5 mm vindtæt gipsplade kaldet Clima Board kan anvendes ved brandsikring af stråtage.

stråtage Knauf Danogips 9,5 mm vindtæt gipsplade kaldet Clima Board kan anvendes ved brandsikring af stråtage. LETTE INDERVÆGGE MED GIPSPLADER Brandbeskyttelse / Brandsikring stråtage Knauf Danogips 9,5 mm vindtæt gipsplade kaldet Clima kan anvendes ved brandsikring af stråtage. Gipspladen kan brandteknisk bruges

Læs mere

HÅNDBOG Lægningsvejledning

HÅNDBOG Lægningsvejledning HÅNDBOG Lægningsvejledning Indhold Afstandslister... side 3 Lægter... side 3 Ventilation... side 4-5 Fastlæggelse af tagfladens længde... side 6 Oplægning - binding... side 7 Rygningslægninger... side

Læs mere

PROJEKTERING FASTLÆGGELSE AF TAGFLADENS HØJDE LÆGTNING

PROJEKTERING FASTLÆGGELSE AF TAGFLADENS HØJDE LÆGTNING PROJEKTERING FASTÆGGESE AF TAGFADENS HØJDE Generelt Under projekteringen bør det tilstræbes, at tagfladen går op med antal hele tagsten. Det kan ske ved at foretage mindre ændringer i udhængets størrelse

Læs mere

Oplægningsvejledning

Oplægningsvejledning Oplægningsvejledning Cassius tagsten Januar 2010 Mat sort engoberet Wienerberger A/S Rørmosevej 85 3200 Helsinge Tlf.: 70131322 Fax.: 70131321 info@wienerberger.dk www.wienerberger.dk 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tagfoden opbygges i samarbejde mellem tømrer og tagdækker.

Tagfoden opbygges i samarbejde mellem tømrer og tagdækker. Afstandsliste Min. 30 mm Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Isolering Dampspærre Forskalling Tyvek er diffusionsåbent og må lægges direkte på isoleringen. Det anbefales at etablere en luftspalte

Læs mere

Produktbeskrivelse. RT 716, Xenon-grå engoberet TiefaSupra variabel falstagsten

Produktbeskrivelse. RT 716, Xenon-grå engoberet TiefaSupra variabel falstagsten Produktbeskrivelse RT 716, Xenon-grå engoberet TiefaSupra variabel falstagsten Version: 10. september 2018 Indledning: Nærværende beskrivelse er tænkt som vejledning for Rådgiver, i forbindelse med beskrivelse

Læs mere

UNDERTAG KOMPROMENT. Montagevejledning. KOMPROMENT Viking type 280 MH H MK godkendt. KOMPROMENT Viking type 400. KOMPROMENT type 200. Viking.

UNDERTAG KOMPROMENT. Montagevejledning. KOMPROMENT Viking type 280 MH H MK godkendt. KOMPROMENT Viking type 400. KOMPROMENT type 200. Viking. Montagevejledning KOMPROMENT UNDERTAG KOMPROMENT type 200 MH KOMPROMENT Viking type 280 MH H MK godkendt på fast underlag KOMPROMENT Viking type 400 MH H MK godkendt på fast underlag Viking type 280 MK

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASAPLANO 0,5 LØSNING 1:1

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASAPLANO 0,5 LØSNING 1:1 MONTAGEVEJLEDNING FOR DASAPLANO 0,5 LØSNING 1:1 Når den gamle tagbelægning er fjernet, skal der isoleres op til overkant af de eksisterende spær. Enten udskiftes isoleringen helt eller ny isolering placeres

Læs mere

Montagevejledning UNDERTAG VIKING 200. VIKING type 200

Montagevejledning UNDERTAG VIKING 200. VIKING type 200 Montagevejledning UNDERTAG VIKING 200 VIKING type 200 MH Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for store belastninger: fygesne, slagregn, vindbelastninger

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING HUNTON UNDERTAG 18 / 25 HUNTON UNDERTAG TG 2190 UTDK - 02/18

MONTERINGSVEJLEDNING HUNTON UNDERTAG 18 / 25 HUNTON UNDERTAG TG 2190 UTDK - 02/18 MONTERINGSVEJLEDNING HUNTON UNDERTAG 18 / 25 UTDK - 02/18 TG 2190 HUNTON UNDERTAG Opbevaring/lagring Hunton Undertag skal lagres tørt og være tørt ved montering. Før montering bør pladerne evt. akklimatiseres,

Læs mere

Anvendelses- /forarbejdningsanvisning Montageanvisning 99784, 99785 2011-04-01-2013-04-01. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages:

Anvendelses- /forarbejdningsanvisning Montageanvisning 99784, 99785 2011-04-01-2013-04-01. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Anvendelses- /forarbejdningsanvisning Montageanvisning Artikel-nr. / Article No.: 99784, 99785 Sprog / Languages: da Gyldig / Valid: 2011-04-01-2013-04-01 BERNER_53709.pdf 2012-07-26 BRUGS- OG MONTAGEANVISNING

Læs mere

Produktbeskrivelse. RT 804, Rød Højslev S-formet Vingetegl

Produktbeskrivelse. RT 804, Rød Højslev S-formet Vingetegl Produktbeskrivelse RT 804, Rød Højslev S-formet Vingetegl Version: 7. september 2018 Indledning: Nærværende beskrivelse er tænkt som vejledning for Rådgiver, i forbindelse med beskrivelse af produkt samt

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skrå- og hanebåndstage med ud... udnyttet tagetage. SfB (27)

Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skrå- og hanebåndstage med ud... udnyttet tagetage. SfB (27) Side 1 af 7 Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skråog hanebåndstage med udnyttet tagetage Erfaringsblad 99 09 20 SfB (27) Indledningsbilledet viser et kraftigt angreb af skimmelsvamp

Læs mere

Produktbeskrivelse. RT 810, Blådæmpet Højslev Vingetegl, lille dansk format

Produktbeskrivelse. RT 810, Blådæmpet Højslev Vingetegl, lille dansk format Produktbeskrivelse RT 810, Blådæmpet Højslev Vingetegl, lille dansk format Version: 7. september 2018 Indledning: Nærværende beskrivelse er tænkt som vejledning for Rådgiver, i forbindelse med beskrivelse

Læs mere

UNDERTAG TIL ALLE TAGE

UNDERTAG TIL ALLE TAGE UNDERTAG TIL ALLE TAGE Vælg undertag med omhu Indholdsfortegnelse Vælg undertag med omhu... Side 3 Kvalitetsundertage fra Phønix Tag Materialer... Side 3 20 års produktgaranti på undertage... Side 3 Garantivilkår...

Læs mere

Icosafe (fast undertag) * DUKO er en frivillig ordning for klassifikation af undertage i forhold til anvendelsen. For nærmere information se duko.dk.

Icosafe (fast undertag) * DUKO er en frivillig ordning for klassifikation af undertage i forhold til anvendelsen. For nærmere information se duko.dk. ICOPAL Undertage Icopals undertagsprogram omfatter en række forskellige, fritspændende banevarer samt naturligvis den traditionelle og teknisk optimale løsning med Icopal tagpap på brædder eller krydsfiner.

Læs mere

PIANO. Flad falstagsten

PIANO. Flad falstagsten PIANO 1 Flad falstagsten 2 PIANO MEYER HOLSEN producerer PIANO på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen af tagsten samt tilbehør produceres i såkaldte

Læs mere

Undertage. Postadresse: Mileparken 38 Postboks Herlev

Undertage. Postadresse: Mileparken 38 Postboks Herlev 4. august 2008 - side IV-1 Kundeservice Telefon direkte: 44 88 55 55 Telefax: 44 88 55 30 E-handel: www.byg-e.dk Telefonekspedition: Mandag til torsdag: Kl. 08.00-16.00 Fredag: Kl. 08.00-15.30 Postadresse:

Læs mere

Ravensberger Light. Letvægtsfalstagsten

Ravensberger Light. Letvægtsfalstagsten Ravensberger Light 1 Letvægtsfalstagsten 2 Ravensberger Light MEYER HOLSEN producerer Ravensberger Light på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen af

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP Formål For at beskytte konstruktionen mod fugtskader skal der indbygges en dampspærre. Med DASATOP kan dette lade sig gøre udefra i forbindelse med tagudskiftning. DASATOP

Læs mere

Leverandørskema DUKO Dansk Undertagsklassifikationsordning

Leverandørskema DUKO Dansk Undertagsklassifikationsordning Leverandørskema DUKO Dansk Undertagsklassifikationsordning Skemaet skal udfyldes af producenter eller leverandører, som ønsker et produkt optaget i undertagsklassifikationsordningen. Der skal udfyldes

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 Besigtigelsesdato: 2014-10-13 Mandag den 13. oktober 2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

MTC. Intro. I skal i gang med et forløb, hvor i skal lærer hvordan man opbygger et koldt tag, med tagpap (tagmembran).

MTC. Intro. I skal i gang med et forløb, hvor i skal lærer hvordan man opbygger et koldt tag, med tagpap (tagmembran). Intro. I skal i gang med et forløb, hvor i skal lærer hvordan man opbygger et koldt tag, med tagpap (tagmembran). Opgave: Mål udvendig luft temperatur C Mål udvendig overflade temperatur på tagmembran

Læs mere

DAFA AirVent System. Montagevejledning. Year. Year. Januar 2019

DAFA AirVent System. Montagevejledning. Year. Year. Januar 2019 DAFA AirVent System Montagevejledning DAFA Function and Product Warranty Year Function and Product Warranty30 DAFA 15 Year Januar 2019 Indholdsfortegnelse Valg af undertag Anvendelsesmuligheder Montering

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 10:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

ZWILLING. Dobbelt vingefalstagsten.

ZWILLING. Dobbelt vingefalstagsten. ZWILLING 1 Dobbelt vingefalstagsten. 2 ZWILLING Dobbelt vinge fals tag MEYER HOLSEN producerer ZWILLING på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen af

Læs mere

Tætte tage Her går det ofte galt i praksis!

Tætte tage Her går det ofte galt i praksis! Tætte tage Her går det ofte galt i praksis! Dorte Johansen Byggeskadefonden Burcharfol fra 2003 Levetid max 5 år 1 Delamineret undertag levetiden er ukendt. Reklamation overfor producenten! Duko har medført

Læs mere

Uventilerede undertage Erfaringer fra langtids eksponering

Uventilerede undertage Erfaringer fra langtids eksponering Uventilerede undertage Erfaringer fra langtids eksponering Erik Brandt, Igennem mange år var det praksis at udføre undertage som ventilerede konstruktioner I begyndelsen af 1990 erne kom der nye produkter

Læs mere

ZWILLING. Dobbelt vingefalstagsten.

ZWILLING. Dobbelt vingefalstagsten. ZWILLING 1 Dobbelt vingefalstagsten. 2 3 ZWILLING Dobbelt vinge fals tagsten MEYER HOLSEN producerer ZWILLING på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen

Læs mere

ISOLA UNDERTAGE. Dækker alle konstruktioner og krav TAG V1

ISOLA UNDERTAGE. Dækker alle konstruktioner og krav TAG V1 TAG ISOLA UNDERTAGE Dækker alle konstruktioner og krav 10.2016-V1 Isola Undertage Generelt om undertag Et undertags hovedfunktion er at beskytte mod fugt udefra. Undertaget skal opfange og bortlede nedbør

Læs mere

B Y G G E S K A D E F O N D E N

B Y G G E S K A D E F O N D E N B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E STATISTIK OM TAGE BvB STATISTIK MAJ 24 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N

Læs mere

Fugt og tage. Afvanding, fugtteknik og lufttæthed. Tillæg, august Projektering af tage med tagpap og tagfolie. Tillæg til 1.

Fugt og tage. Afvanding, fugtteknik og lufttæthed. Tillæg, august Projektering af tage med tagpap og tagfolie. Tillæg til 1. 30 Tillæg til 1. UDGAVE April 2010 Tillæg, august 2011 Projektering af tage med tagpap og tagfolie Fugt og tage Afvanding, fugtteknik og lufttæthed TOR Tagpapbranchens Oplysningsråd anvisning Tillæg 31,

Læs mere

Den lette tagløsning. scandinavien a/s

Den lette tagløsning. scandinavien a/s Den lette tagløsning Med MetroBond tilbyder Metrotile scandinavien a/s et af markedets mest gennemtænkte og holdbare tag - og det giver vi års garanti på. scandinavien a/s PRODUKTET METROBOND farver, lyd

Læs mere

UNDERTAG TIL ALLE TAGE. Vælg undertag med omhu DANSK TAGPAP

UNDERTAG TIL ALLE TAGE. Vælg undertag med omhu DANSK TAGPAP UNDERTAG TIL ALLE TAGE Vælg undertag med omhu DANSK TAGPAP Indholdsfortegnelse Vælg undertag med omhu... Side 3 Kvalitetsundertage fra Phønix Tag Materialer... Side 3 20 års totalgaranti på undertage...

Læs mere

NOTAT. Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse af tagkonstruktionen på Rolloskolen i Faxe

NOTAT. Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse af tagkonstruktionen på Rolloskolen i Faxe NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse af tagkonstruktionen på Rolloskolen i Faxe Sag nr. 257-1 Udarbejdet den 2. april 2009 af Simona Dalsgaard fra Lotte Pia Uttrup, Rådgivende Ingeniør ApS. Rekvirent

Læs mere

PERFORM Form og Fals

PERFORM Form og Fals PERFORM Form og Fals Tips til... Inddækning mod mur Gode råd og nyttig viden Inddækning ved skorsten ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Miljørigtige inddækninger PERFORM flexibel

Læs mere

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO MONTERINGSANVISNING Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO more power to your roof Indhold Fra understrygning til undertag 4 Klassifikation af undertagsprodukter på det danske marked 5 Diffusionsåbne

Læs mere

Bygningsdel Dato : Q Arbejdsbeskrivelse Cembrit 60x60 diagonal skifer med undertag Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/6

Bygningsdel Dato : Q Arbejdsbeskrivelse Cembrit 60x60 diagonal skifer med undertag Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/6 Bygningsbeskrivelse Side : 1/6 Udarbejdet: SLa Kontrolleret: MBM Godkendt: MBM Cembrit 60x60 diagonal skifer med undertag Ansvarsfraskrivelse Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums

Læs mere

Kompendium.1. Listedækning. Dobbelt skotrende. Kasserende. Glatdækning. Plankedækning. Shingles. Tagdækkerafdelingen. 5.Hovedforløb. Svendeprøve.

Kompendium.1. Listedækning. Dobbelt skotrende. Kasserende. Glatdækning. Plankedækning. Shingles. Tagdækkerafdelingen. 5.Hovedforløb. Svendeprøve. Kompendium.1 Listedækning. Dobbelt skotrende. Kasserende. Glatdækning. Plankedækning. Shingles. Tagdækkerafdelingen. 5.Hovedforløb. Svendeprøve. 1 5/2 2019 Indholdsfortegnelse. Projekt. Repetition. 10

Læs mere

MELODIE Vingefalstagsten

MELODIE Vingefalstagsten MELODIE Vingefalstagsten 1 2 MELODIE Vingefalstagsten CREATON er Tysklands største tagstensproducent, og har mere end 125 års erfaring i branchen. Den store viden har virksomheden brugt på at udvikle tagstenen

Læs mere

Montagevejledning Attic Group A/S Maj 2009

Montagevejledning Attic Group A/S Maj 2009 Montagevejledning Attic Group A/S Maj 2009 1 Montagebeskrivelse Forberedelse: 1. Kontroller at produktet er i overenssteelse med ordrebekræftelsen. 2. Mål kvistens bredde på trækonstruktionen (kaldes k-br

Læs mere

AMROC VENTILERET FACADE

AMROC VENTILERET FACADE DK / OKTOBER 2018 MONTAGEVEJLEDNING AMROC VENTILERET FACADE 2 MOLAND AMROC VENTILERET FACADE MONTAGEVEJLEDNING JUNI 2018 3 Indhold Produkter...4 Montage på metal og træ...5 Montage af facadeplader...6

Læs mere

PROTEX UNDERTAGE. som lader huset ånde

PROTEX UNDERTAGE. som lader huset ånde PROTEX UNDERTAGE som lader huset ånde DIFFUSIONSTÆTTE UNDERTAGE Anvendes som ventileret undertag Høj brudstyrke Tagfod et føres til tagrende og klæbes på fodblik - 10 mm fra forkant af fodblik. Vandtæt

Læs mere

HÅNDBOG Lægningsvejledning

HÅNDBOG Lægningsvejledning HÅNDBOG Lægningsvejledning For Nibra og Nelskamp tagsten Indhold Afstandslister... side 3 Lægter... side 3 Ventilation... side 4-5 Protex Undertage... side 6-7 Fastlæggelse af tagfladens længde... side

Læs mere

Lærervejledning tagfod

Lærervejledning tagfod Lærervejledning tagfod På vores skole har vi en model i naturlig størrelse som vi kan bruge til flere efteruddannelseskurser. Denne model kan udmærket også anvendes i grunduddannelsen. Modellen er udført

Læs mere

BAGSTOP-FUGE-METODEN. Brandsikringsmæssig foranstaltning for at hindre flammespredning til den underliggende konstruktion. Vejen, 20 maj rev.

BAGSTOP-FUGE-METODEN. Brandsikringsmæssig foranstaltning for at hindre flammespredning til den underliggende konstruktion. Vejen, 20 maj rev. BAGSTOP-FUGE-METODEN Brandsikringsmæssig foranstaltning for at hindre flammespredning til den underliggende konstruktion. Metodehæftet har afsæt i PTM-anvisninger. De beskrevne produkter, dampspærre, under-

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING INDHOLD 1. BESKRIVELSE 03 2. TEKNISKE EGENSKABER 04 3. ANVENDELSE 05 4. MONTERINGSVEJLEDNING 06 4.1. GENERELT 4.1.1. VANDAFVISENDE OG VINDTÆT 06 4.1.2.

Læs mere

UNDERTAG. Montagevejledning KOMPROMENT BEDST BEDRE EKSTRE BRILLIA. Viking 800 Viking type 800. Viking 400 M H. Viking 280. Viking 200 MH M H MK

UNDERTAG. Montagevejledning KOMPROMENT BEDST BEDRE EKSTRE BRILLIA. Viking 800 Viking type 800. Viking 400 M H. Viking 280. Viking 200 MH M H MK Montagevejledning KOMPROMENT UNDERTAG NT BRILLIA BEDST Viking 280 BEDRE Viking 200 MH M H MK GODKENDT Trædesikert underlag Viking 400 M H MK GODKENDT Trædesikert underlag Varmereflekterende M EKSTRE Viking

Læs mere

KOMPROMENT. Koncept Roof

KOMPROMENT. Koncept Roof KOMPROMENT Koncept Roof 1. Tagfod uden udhæng og ventilation ( 27 )5.30 2. Tagfod uden udhæng, med ventilation ( 27 )5.31 3. Tagfod med udhæng ( 27 )5.32 4. Tag uden udhæng ( 27 )5.33 5. Rygningsfri grat

Læs mere

Bygningsdel Dato : Arbejdsbeskrivelse Cembrit Westerland 30x60 skifer med undertag Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/6

Bygningsdel Dato : Arbejdsbeskrivelse Cembrit Westerland 30x60 skifer med undertag Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/6 Bygningsbeskrivelse Side : 1/6 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Cembrit Westerland 30x60 skifer med undertag Ansvarsfraskrivelse Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram

Læs mere

Grundejerforeningen Nærumhave Amba. Manual for TAGUDSKIFTNING. i Grundejerforeningen Nærumhave. Udarbejdet af: Arkitekt Per Byder

Grundejerforeningen Nærumhave Amba. Manual for TAGUDSKIFTNING. i Grundejerforeningen Nærumhave. Udarbejdet af: Arkitekt Per Byder Grundejerforeningen Nærumhave Amba Manual for TAGUDSKIFTNING i Grundejerforeningen Nærumhave Udarbejdet af: Arkitekt Per Byder September 2013 PER BYDER ARKITEKTFIRMA m.d.ark VINTAPPERGÅRDEN Lyngbyvej 485

Læs mere

KRAV TIL BÆRENDE UNDERLAG

KRAV TIL BÆRENDE UNDERLAG Dato: 27-05-2019. Udgave: 2. Erstatter: 14-05-2018. KRAV TIL BÆRENDE UNDERLAG 1. Bærende underlag 2. Generelle krav til underlaget 2.1 Underlag for tagisolering 2.1.1 Betonelementer 2.1.2 Beton støbt på

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS TARENU

MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS TARENU MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS TARENU Formål For at beskytte konstruktionen mod fugtskader skal der indbygges en dampspærre. Med RAW TARENU kan dette lade sig gøre udefra i forbindelse med tagudskiftning.

Læs mere

Montage vejledning til glastag med forsat glas - Nr.450-6/2004

Montage vejledning til glastag med forsat glas - Nr.450-6/2004 Hvis du mangler yderligere information, bedes du venligst kontakte os. Kort resumé af retningslinjerne for montage af glastag, for detaljeret oplysninger om montage se side 3-23. 1. Kontroller styrken

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

MONTERING DETAILTEGNINGER

MONTERING DETAILTEGNINGER MONTERINGSVEJLEDNING MONTERING DETAILTEGNINGER Skitser og uddybende beskrivelser Indholdsfortegnelse Dampbremse Side 3 Inddækning Side 4 Snitteknik, udvendigt hjørne Side 5 Snitteknik, indvendigt hjørne

Læs mere

HF14 / VARIO. Vingefalstagsten

HF14 / VARIO. Vingefalstagsten HF14 / VARIO 1 Vingefalstagsten 2 HF14 / VARIO Vingefalstagsten MEYER HOLSEN producerer HF14 / VARIO på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 1 år. Produktionen af tagsten

Læs mere

PROTEX Ståltage RUSTIK. Den lette tagløsning NYHED!

PROTEX Ståltage RUSTIK. Den lette tagløsning NYHED! PROTEX Ståltage RUSTIK Den lette tagløsning NYHED! Et stærkt tag En fremsynet løsning Med PROTEX Ståltage RUSTIK tilbyder vi et af markedets mest gennemtænkte og holdbare tag - og det giver producenten

Læs mere

Isola To-lags Dækning

Isola To-lags Dækning Isola To-lags Dækning Isola Kraftunderlag Light Isola Kraftunderlag SBS Isola Svejseoverlag Light Isola Svejseoverlag SBS Tørre og sunde huse! Mekanisk fastgørelse Generelt Tagbelægningerne består af kraftige

Læs mere