TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3"

Transkript

1 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller dør, end din pensionsordning giver mulighed for. Få overblik over dine muligheder i Lægernes Pensionskasse og bank. 12/

2 Lægernes Pensionskasse tilbyder dig forskellige opsparingsformer og forsikringer til at supplere din pensionsdækning og du får en udvidet rådgivning, der både tager højde for dine forskellige pensionskilder og for din økonomi i øvrigt. Du kan vælge at få en større dækning enten som pensionist, eller hvis du bliver invalid eller dør. Alt efter behov kan du selv bestemme, om du fx vil have en større udbetaling som pensionist, men uændret dækning ved invaliditet og død. Du kan også vælge at "slå tre fluer med et smæk" ved at indbetale mere til din ordning i pensionskassen. Så forhøjer du nemlig din dækning både som pensionist, og hvis du bliver invalid eller dør. Her i pjecen kan du læse om, hvordan du kan få mere som pensionist, hvis du bliver invalid eller dør. I Min pension på lpk.dk kan du se, hvordan din pensionsordning i pensionskassen dækker dig og din familie i dag. Mere som pensionist? Hvor meget du får udbetalt som pensionist afhænger bl.a. af, hvornår du går på pension. Jo senere du går på pension, jo mere kan du få udbetalt som pensionist. Du kan også vælge at få udbetalt mere fra pensionskassen i starten og mindre, når du begynder at få udbetalt folkepension. Er der stor forskel på din arbejdsindtægt og det, du får udbetalt som pensionist, skal du måske overveje, om du kan spare mere op til pension nu. Ønsker du mere i pension, har du flere muligheder, fx livsvarig livrente ratepension aldersopsparing. Jo tidligere du begynder på en supplerende pensionsopsparing, jo mere kan du nå at spare op før pensioneringen. Samtidig har du glæde af, at afkastet af din pensionsopsparing beskattes lempeligere end afkast af fri opsparing. Sætter du kr. ind på en pensionsopsparing, vil du efter 10 år have op til kroner mere end ved tilsvarende opsparing af frie midler. Skattefordelen får du uanset, om du sparer op på en pensionsopsparing i banken eller på din ordning i pensionskassen. Mere hvis du bliver invalid? Som medlem af Lægernes Pensionskasse har du god mulighed for at sikre din økonomi, hvis du bliver invalid. Din pensionsordning forsikrer nemlig ikke kun din generelle erhvervsevne, men din erhvervsevne som læge. Men hvis der er stor forskel mellem din indtægt nu og det, du kan få i invalidepension fra pensionskassen, kan 2/16

3 du have behov for at tegne en supplerende erhvervsudygtighedsforsikring. Sammen med din invalidepension i pensionskassen kan erhvervsudygtighedsforsikringen give dig næsten samme indkomst, som inden du blev invalid. Mere hvis du dør? Hvis din dækning ved død ikke er tilstrækkelig, kan du vælge at tegne en gruppelivsforsikring. Med en gruppelivsforsikring får du et godt supplement til din pensionsordning og ekstra tryghed til de efterladte. Som medlem af Lægernes Pensionskasse eller kunde i Lægernes Pensionsbank, kan du tegne en gruppelivsforsikring gennem Lægeforeningen i Forenede Gruppeliv. Din ægtefælle/samlever har også mulighed for at tegne forsikringen. Mulighederne i din pensionsordning Med eller uden ægtefællepension Du har mulighed for at vælge, om din pensionsordning i Lægernes Pensionsordning skal indeholde en livsvarig eller 10-årig pension til din ægtefælle/samlever ved din død. Du kan også vælge en pensionsordning uden ægtefælle-/samleverpension. Har du valgt en pensionsordning med ægtefælle- /samleverpension, bliver din egen alderspension og invalidepension mindre. Indbetal ekstra og få mere Du kan også vælge at indbetale ekstra til din pensionsordning i pensionskassen og få mere udbetalt ved alderspensionering, invaliditet og død. Du kan indbetale op til det såkaldte opfyldningsfradrag, som i 2016 er på kr. Du skal være opmærksom på, at du selv skal oplyse det på din selvangivelse. Du har også mulighed for at indbetale ekstra pensionsbidrag via din arbejdsgiver, når du er ansat i en overenskomstmæssig stilling. Det ekstra pensionsbidrag vil blive indbetalt til pensionskassen sammen med det overenskomstmæssige månedlige pensionsbidrag og bliver ikke medregnet i din skattepligtige indkomst. Du skal selv aftale det med dit lønningskontor. Du får derved det skattemæssige fradrag med det samme og skal ikke selv oplyse det på din selvangivelse. 3/16

4 Du kan ikke selv indbetale ekstra, hvis du er hvilende medlem eller opsparingsmedlem. Hvis du ønsker at indbetale ekstra, kan du benytte indbetalingsmodulet på lpk.dk. Beløbet skal være hos pensionskassen senest sidste bankdag i det år, hvor fradraget ønskes. Indbetaling til pensionskassen påvirker ikke dine muligheder for at indbetale til andre pensionsordninger, som fx ratepension og aldersopsparing. Livsvarig livrente Du kan få mere udbetalt som pensionist ved at supplere din pension med en livsvarig livrente, der som navnet siger udbetales lige så længe, du lever. Som noget særligt er den livsvarige livrente i Lægernes Pensionskasse med udbetalingsgaranti, så dine efterladte får livrenten udbetalt, hvis du ikke selv får gavn af opsparingen. I Min pension på lpk.dk kan du selv regne på, hvad det vil betyde for dig, hvis du sparer ekstra op på en livrente. Hvem kan indbetale? Du kan indbetale som privatperson eller som selvstændig erhvervsdrivende. Der kan ikke indbetales til livrenten via en arbejdsgiverordning. Første indbetaling skal være på mindst kr., men efterfølgende er der ingen mindste grænse. Den samlede indbetaling må ikke overstige 10 mio. kr. Du kan indbetale, indtil du fylder 75 år. Som privatperson Som privatperson kan du indbetale kr. (2016) og få fuldt fradrag med det samme. Du kan også indbetale mere og fordele fradragene over 10 år. Hvis du er selvstændig Er du selvstændig, kan du indbetale op til 30 pct. af din virksomheds overskud og få fuldt fradrag (dog ikke, hvis det er et aktie- eller anpartsselskab). Hvis du også har en ratepension eller aldersopsparing i Lægernes Pensionsbank, kan vi aftale, at der automatisk overføres til din livrente, når grænsen for indbetalinger på de pensionskonti er nået. Hvis du sælger din praksis, kan du indskyde op til kr. (2016) af din skattepligtige fortjeneste og fradrage det fuldt ud i indskudsåret. På den måde kan du helt eller delvist udskyde beskatningen af fx goodwill. Hvis du vil dele din praksis med en eller flere andre læger altså optage en medinteressent anses det som en trinvis afståelse af virksomheden og berettiger også til, at du kan indbetale den skattepligtige fortjeneste på en pensionsordning. Muligheden gælder, hvis du er fyldt 55 år og har drevet selvstændig virksomhed i mere end 4/16

5 ti år. Hvis du har nået tidligste pensionsudbetalingsalder, kan du starte udbetaling fra livrenten umiddelbart efter, at du har oprettet den. Udbetaling når du går på pension Du kan tidligst få pengene udbetalt, når du når din pensionsudbetalingsalder, som typisk ligger fem år før din folkepensionsalder. Læs mere om pensionsudbetalingsalder senere i denne pjece. Du kan også udsætte udbetalingen, så bliver det månedlige beløb større. Eller du kan få mindre i starten og mere senere, hvis du fx får ratepension de første 10 år som pensionist. Udbetalingsrækkefølgen har stor betydning for, hvor meget du får i hånden efter skat. Spørg os om råd. Udbetaling skal starte senest, når du fylder 75 år. Udbetaling i utide - tilbagekøb Du kan tilbagekøbe livrenten, inden du begynder at få den udbetalt. Det kan dog være betinget af, at du kan afgive tilfredsstillende helbredsoplysninger. Ved tilbagekøb skal du betale en afgift til staten på 60 pct. Efter udbetalingerne er begyndt, kan livrenten ikke tilbagekøbes. Penge til de efterladte En livsvarig livrente i Lægernes Pensionskasse har udbetalingsgaranti, så din ægtefælle eller samlever kan få gavn af din opsparing, hvis du dør først. Dør du så tidligt, at du ikke selv får glæde af opsparingen, udbetaler vi værdien af opsparingen til din ægtefælle eller samlever. Dør du inden for de første 20 udbetalingsår, får din ægtefælle eller samlever udbetalt et beløb, der svarer til, at der i alt er udbetalt fra livrenten i 20 år. Beløbet udbetales over to år. For at kunne få udbetalt pension efter dig, skal din samlever være berettiget til det. Læs betingelserne i pjecen Når du dør hvad så? Hvis du ikke efterlader dig en pensionsberettiget ægtefælle eller samlever, bliver beløbet udbetalt som et engangsbeløb til dine nærmeste pårørende. Det samme gælder, hvis din ægtefælle/samlever får udbetaling fra din livrente og dør før, at der er udbetalt fra livrenten i to år. Der skal betales afgift til staten på 40 pct. og boafgift af engangsbeløb. Dør du efter, at der er udbetalt fra livrenten i mindst 20 år, vil der ikke blive udbetalt mere fra livrenten. Beskatning af udbetalinger Du eller din ægtefælle/samlever skal betale almindelig indkomstskat af de løbende udbetalinger fra livrenten, men ikke arbejdsmarkedsbidrag. 5/16

6 De løbende udbetalinger er omfattet af lov om særskat på pensionsudbetalinger (udligningsskatten) over kr. Udligningsskatten trådte i kraft i Skattesatsen, der er på 4 pct. i 2016, aftrappes med 1 procentpoint årligt og bortfalder helt i Renten på din livrente Renten på din livrente afhænger af pensionskassens afkast. I 2016 får du en kontorente på 2,66 pct. før pensionsafkastskat. Livrente som arbejdsgiverordning eller til din ægtefælle Kontakt os, hvis du har brug for at tegne en livrente til arbejdsgiverindbetaling, eller hvis du ønsker anden dækning til din ægtefælle. Ratepension Med en ratepension i Lægernes Pensionsbank får du en opsparing, der kan sikre dig en løbende pensionsudbetaling over en årrække. Hvornår kan du oprette en ratepension? Du kan oprette en ratepension frem til 15 år efter din pensionsudbetalingsalder. Hvis du i forvejen har en ratepension i et andet pengeinstitut, kan du overføre den til Lægernes Pensionsbank også efter, at du har nået din pensionsudbetalingsalder. Du kan godt oprette en ratepension i Lægernes Pensionsbank, selvom du i forvejen har en ratepension i et andet pengeinstitut. Har du flere ratepensioner, betragtes de i et og alt som selvstændige ordninger, og du kan godt få udbetalt penge fra én ratepension før en anden. Så meget kan du indbetale Privattegnet ordning Du kan maksimalt indbetale kr. i 2016 til en ratepension. Du indbetaler og bestemmer selv, hvor meget der skal indbetales hvert år, og beløbet fratrækkes i din personlige indkomst. I loftet på kr. indgår samtlige indbetalinger, uanset om indbetalingerne er private eller sker gennem din arbejdsgiver. Loftet omfatter også ophørende livrenter, men ikke livsvarige livrenter. Lønmodtager arbejdsgiverordning Du kan maksimalt indbetale kr., inkl. arbejdsmarkedsbidrag i Din arbejdsgiver indbetaler til kontoen, og bidragenes størrelse aftales mellem dig og din arbejdsgiver. Bidragene kan være: rene arbejdsgiverbidrag rene lønmodtagerbidrag bidrag fra både arbejdsgiver og lønmodtager. De indbetalte beløb fra arbejdsgiveren medregnes ikke i din skattepligtige indkomst. Banken skal betale arbejdsmarkedsbidrag af indbetalinger på arbejdsgiver- 6/16

7 ordninger. Derfor er der et højere maksimum for, hvor meget der må indbetales på disse ordninger. Fradragsmæssigt går arbejdsgiverordninger forud for privattegnede ordninger. Selvstændige erhvervsdrivende ophørspension Driver du selvstændig erhvervsvirksomhed i A/S, ApS, eller anvender du virksomhedsordningen, kan du ved salg af din praksis indskyde op til kr. (2016) af den skattepligtige fortjeneste på en ratepension. Hvis du ønsker at opspare et større beløb end de nævnte, kan du få en aldersopsparing og/eller en livsvarig livrente. Du kan få fuldt fradrag for dette pensionsindskud i indskudsåret. På den måde kan du helt eller delvist udskyde beskatningen af fx goodwill. Indbetalingen skal være bundet i fem kalenderår efter første indbetaling. Der skal afgives revisorerklæring for indskuddet. Du kan indbetale til en ophørspension, hvis du er fyldt 55 år og har drevet selvstændig virksomhed inden for de sidste ti år. Du indbetaler selv og har mulighed for at indbetale frem til 30. juni året efter, at du har solgt din praksis. Fælles for alle ordninger Beløb, der overskrider de forskellige maksimale indbetalingsgrænser på ratepension, kan hverken fradrages i kapitalindkomsten, overføres til ægtefælle eller overføres til næste indkomstår. Du skal ikke betale indkomstskat af opsparing på en ratepension. Udbetalinger fra en ratepension indgår normalt i den personlige indkomst og er derfor indkomstskattepligtige. Udbetaling når du går på pension Opsparingen udbetales i rater. Du kan tidligst få udbetalt den første rate, når du når din pensionsudbetalingsalder. Hvis din ratepension er oprettet før 1. maj 2007, kan du starte udbetaling af din ratepension ved 60 år, selvom du har en tidligste pensionsudbetalingsalder ved fx 62 år. Sidste rate skal være udbetalt senest 25 år efter, at du nåede din pensionsudbetalingsalder. Når du opretter ordningen, aftaler du med banken, hvor lang en periode raterne skal udbetales over. Udbetalingsperioden skal være mindst ti år. Du har mulighed for at forlænge udbetalingsperioden og ændre udbetalingsforløbet, selvom du er startet udbetaling af ratepensionen. Udbetaling i utide Du kan til enhver tid få din ratepension udbetalt. Hvis du får den udbetalt i strid med aftalens bestemmelser, skal der betales en afgift til staten på 60 pct. Er der tale om en arbejdsgiveraftale, skal arbejdsgiver godkende, at ratepensionen udbetales i utide. Udbetaling ved invaliditet Hvis du er berettiget til førtidspension, kan du få ratepensionen udbetalt i rater over mindst ti år. Udbetalingen beskattes som personlig indkomst. 7/16

8 Udbetaling ved dødsfald Du skal tage stilling til, hvem der skal have ratepensionen udbetalt ved din død altså hvem der er begunstiget. Du kan vælge at begunstige nærmeste pårørende. Aftaler du ikke andet, bliver denne begunstigelse automatisk indsat. Hvis du ikke ønsker, at der skal være indsat en begunstiget, skal du give skriftlig besked til banken, så ratepensionen vil blive udbetalt til boet. Læs mere om begunstigelse i pjecen Når du dør hvad så? og i de generelle vilkår, der følger med kontrakten på ratepension. Ved udbetaling efter din død udbetales opsparingen som en sum efter fradrag af en afgift på 40 pct. til staten. Ved udbetaling til ægtefælle, fraskilt ægtefælle, livsarvinger under 24 år, samlever eller dennes livsarvinger under 24 år, kan der vælges rateudbetalinger i stedet. I de tilfælde beskattes rateudbetalingerne som personlig indkomst. Ved udbetaling til begunstigede fratrækker Lægernes Pensionsbank desuden boafgift til staten ifølge gældende lov. Ved separation og skilsmisse Din ratepension vil muligvis skulle deles mellem dig og din tidligere ægtefælle, hvis I bliver separeret eller skilt. Det vil være tilfældet, hvis din ratepension ikke falder inden for definitionen en rimelig pensionsrettighed. Hvordan kan pengene anbringes? Din ratepension kan anbringes på flere måder: Kontant placering Du investerer på egen hånd Lægernes Pensionsbank investerer for dig. Invester på egen hånd Hvis du selv ønsker at sammensætte og overvåge dine investeringer, kan du benytte Netbank, hvor du har mulighed for at købe og sælge danske værdipapirer. Her kan du også modtage investeringsforslag på baggrund af din investeringsprofil. Investeringsprofilen laver du i Netbank, og med udgangspunkt i dine oplysninger, kan vi tilbyde dig investeringsforslag, der passer til din risikoprofil, investeringsformål og tidshorisont m.m. I Netbank kan du også følge udviklingen i dine investeringer. Vi investerer for dig Har du ikke lyst eller tid til selv at pleje dine investeringer, kan du vælge Porteføljepleje, hvor Lægernes Pensionsbank investerer ud fra din investeringsprofil. Bankens investeringseksperter placerer din opsparing i investeringsbeviser, der sikrer dig optimal risikospredning og tæt overvågning af dine investeringer. I Netbank kan du dagligt følge med i, hvordan dit afkast udvikler sig, og hvert halve år modtager du en detaljeret afkastrapport. Du kan læse mere om dine investeringsmuligheder på lpk.dk. Læger kan forsikre indbetaling Som medlem af Lægernes Pensionskasse kan du sikre dig, at der fortsat bliver indbetalt til din ratepension, selv om du bliver invalid. Det gør du ved at knytte pensions- 8/16

9 kassens erhvervsudygtighedsforsikring til ratepensionskontoen. Læs mere om forsikringen her i pjecen. Indskydergaranti Garantifonden for Indskydere og Investorer dækker alle former for pensionsindskud 100 pct., uanset størrelsen af opsparingen. Du kan læse mere på lpk.dk. Aldersopsparing En aldersopsparing udbetales typisk på én gang, så du får et samlet beløb, du kan bruge, når du selv vil. På den måde kan du få udbetalt et større beløb som supplement til din livsvarige pension fra pensionskassen. Aldersopsparing er en ny pensionsform, som afløser kapitalpensionen. Den væsentligste forskel er, at indbetalingerne til en aldersopsparing ikke er fradragsberettigede, sådan som de var til en kapitalpension. Omvendt skal der ikke betales afgift ved udbetaling af en aldersopsparing. Da det er en pensionsopsparing beskattes afkastet lempeligere end afkast af fri opsparing. Omlæg din kapitalpension til aldersopsparing Du har mulighed for at konvertere en eksisterende kapitalpension til en aldersopsparing mod betaling af en afgift på 40 pct. Hvornår kan du oprette en aldersopsparing? Du kan oprette en aldersopsparing frem til 15 år efter din pensionsudbetalingsalder. Hvis du allerede har en aldersopsparing i et andet pengeinstitut, kan du overføre den til Lægernes Pensionsbank også efter at du har nået din pensionsudbetalingsalder. Du kan godt oprette en aldersopsparing i Lægernes Pensionsbank, selvom du i forvejen har en aldersopsparing i et andet pengeinstitut eller forsikringsselskab. Hvor meget kan du indbetale? Du kan højst indbetale kr. (i 2016), og du har ikke fradrag for din indbetaling. Ønsker du at indbetale et større beløb til pension, kan du oprette en ratepension eller en livrente. Hvis du indbetaler mere end det maksimale beløb på aldersopsparingen, skal du betale en afgift til SKAT på 20 pct. af det overskydende beløb. Overfører du det overskydende beløb til en ratepension eller livrente i det følgende indkomstår, kan du nøjes med at betale 4 pct. af beløbet i stedet for de 20 pct. Overførslen har virkning for det indkomstår, hvor du indbetalte over beløbsgrænsen. Indbetalinger til en aldersopsparing giver ikke fradrag i indkomstgrundlaget for beregningen af ret til offentlige ydelser. Værdien af din aldersopsparing kan påvirke størrelsen din eventuelle efterløn. Udbetaling når du går på pension Din aldersopsparing kan udbetales uden afgift, fra du når din pensionsudbetalingsalder, og senest 15 år efter, at du har nået din pensionsudbetalingsalder. 9/16

10 Hvis din aldersopsparing er konverteret fra en kapitalpension, der er oprettet før 1. maj 2007, kan du få udbetalt din aldersopsparing ved 60 år, selvom du har en tidligste pensionsudbetalingsalder ved fx 62 år forudsat at en række betingelser er opfyldt. Banken kan rådgive dig i den konkrete situation. Hele opsparingen kan udbetales på en gang, eller du kan vælge at få din aldersopsparing deludbetalt. Udbetaling i utide Du kan til enhver tid få din aldersopsparing udbetalt. Dog skal du betale en afgift på 20 pct., når udbetalingen sker i strid med aftalens bestemmelser. Udbetaling ved invaliditet Hvis du får tilkendt førtidspension eller får en livstruende sygdom, kan du få aldersopsparingen udbetalt uden afgift. Udbetaling ved dødsfald Du skal tage stilling til, hvem der skal have pengene udbetalt, hvis du dør inden du har fået udbetalt aldersopsparingen altså hvem der er begunstiget. Du kan vælge at begunstige nærmeste pårørende. Aftaler du ikke andet, bliver denne begunstigelse automatisk indsat. Hvis du ikke ønsker, at der skal være indsat en begunstiget, skal du give skriftlig besked til banken, så aldersopsparingen vil blive udbetalt til boet. Læs mere om begunstigelse i pjecen Når du dør hvad så? og i de generelle vilkår, der følger med kontrakten på aldersopsparing. Der betales ikke afgift til staten i forbindelse med udbetalingen. Hvis aldersopsparingen bliver udbetalt til andre end din ægtefælle, tilbageholder banken boafgift af beløbet. Ved separation og skilsmisse Din aldersopsparing vil muligvis skulle deles mellem dig og din ægtefælle, hvis I bliver separeret eller skilt. Det vil være tilfældet, hvis din aldersopsparing ikke falder inden for definitionen en rimelig pensionsrettighed. Hvordan kan pengene anbringes? Der gælder samme regler for aldersopsparing, som for ratepension. Læs mere under afsnittet om ratepension her i pjecen. Parkeringsopsparing Parkeringsopsparing er til dig, der ønsker at spare mere op til pension, end du har mulighed for på ratepension og aldersopsparing. Du kan indbetale ubegrænset på en parkeringsopsparing. I 50-årsalderen oplever mange, at de har gode muligheder for at spare op, også udover hvad det er muligt på en pensionsopsparingskonto. Det beløb kan i stedet sættes ind på parkeringsopsparingskontoen. Senere hen kan midlerne flyttes til fx en ratepension, og du får fradrag 10/16

11 for indbetalingen. Parkeringsopsparing fungerer på den måde som en buffer, så du i de år, hvor du har mulighed for at spare meget op, kan sætte til side til andre år. Hvordan kan pengene anbringes? Parkeringsopsparing forrentes med samme variable rente, som på ratepension og aldersopsparing. Du har også mulighed for at investere opsparingen i værdipapirer. Da der er tale om frie midler, skal du betale indkomstskat af renter og afkast. Udbetaling i utide Du kan kun hæve på en parkeringsopsparing, hvis du flytter pengene til en pensionsopsparing. Ønsker du at hæve pengene, inden du er fyldt 65 år, uden at de indsættes på en pensionsopsparing, betaler du en dekort på 0,75 pct. Erhvervsudygtighedsforsikring En erhvervsudygtighedsforsikring tegnes gennem vores samarbejde med AP Pension og dækker sammen med din invalidepension fra pensionskassen op til 90 pct. af din indkomst som læge. Vælg selv dækning Du bestemmer selv, hvor stor en dækning, du ønsker. Du kan tegne op til ti moduler, der hver har en årlig udbetaling på kr. Dækningen reguleres i takt med nettoprisindekset. Du kan erstatte et af modulerne med et modul, der svarer til den maksimale årlige indbetaling til ratepension, dvs kr. i Sådan kan du sikre, at du får en årlig ydelse, hvis du mister din erhvervsevne, der gør det muligt for dig fortsat at indskyde dette beløb på en ratepension. Du betaler ikke længere præmie, hvis du modtager ydelser fra ordningen. Pris Modulstørrelse, årlig ydelser kr. Årlig præmie pr. modul kr. (før skattefradrag) - indtil 40 år - fra 40 år Højst 10 moduler i alt, og højst et modul på kr Præmien er fuldt fradragsberettiget i din personlige indkomst. Udbetalingen i tilfælde af erhvervsudygtighed er indkomstskattepligtig. Er der begrænsninger? Du må ikke være fyldt 50, når du tegner forsikringen, og dækningen ophører, når du fylder 60 år. For at kunne tegne forsikringen skal du være bidragsbetalende medlem og kunne afgive tilfredsstillende helbredsoplysninger. 11/16

12 Krav om helbredsoplysninger 1-2 moduler Helbredserklæring (udfyldes af dig) 3-9 moduler Helbredserklæring (udfyldes af dig) Forsikringen kan videreføres i op til et år, selvom du skulle blive arbejdsløs. Ved længerevarende ledighed er det alene din generelle erhvervsevne, der forsikres. Hvis du ikke længere er medlem af pensionskassen, bortfalder dækningen. Sådan tegner du forsikringen Læs mere om Erhvervsudygtighedsforsikringen på lpk.dk. Her kan du også ansøge om forsikringen. Gruppelivsforsikring Helbredsattest (udfyldes af din læge) 10 moduler Helbredserklæring (udfyldes af dig) Helbredsattest (udfyldes af din læge) tillige med Arbejds-EKG og supplerende blodprøver Gruppelivsforsikringen er en livsforsikring, der udbetaler et engangsbeløb, hvis du dør, inden du fylder 70 år. Forsikringen indeholder også børnedækning og dækning ved udvalgte kritiske sygdomme. Som medlem af Lægernes Pensionskasse eller kunde i Lægernes Pensionsbank kan du tegne en gruppelivsforsikring i Forenede Gruppeliv. Det samme gælder medlemmer af Lægeforeningen. Din ægtefælle eller samlever har også mulighed for at tegne forsikringen. Du har ikke fradragsret for præmien til forsikringen. Til gengæld beskattes udbetalingen ikke dog kan der eventuelt skulle betales boafgift. Hvem får gruppelivsforsikringen når du dør? Medmindre andet er aftalt, udbetales summen til nærmeste pårørende. Du kan meddele skriftligt til Forenede Gruppeliv A/S, fx via deres hjemmeside, hvem der skal modtage en udbetaling ved din død. Læs mere om begunstigelse i pjecen Når du dør hvad så?. Du har mulighed for at pantsætte gruppelivsforsikringen til Lægernes Pensionsbank som sikkerhed for låneengagement inklusive renter. Evt. provenu vil blive udbetalt til øvrige begunstigede. Sådan tegner du en gruppelivsforsikring Forsikringen tegnes gennem Lægeforeningens registreringsafdeling, telefon eller via Lægeforeningens hjemmeside laeger.dk. Det er også Lægeforeningen, der sørger for at opkræve præmien. Betingelsen for at tegne forsikringen er, at du afleverer en tilfredsstillende helbredserklæring. Forsikringen administreres af Forenede Gruppeliv. 12/16

13 Gruppelivsforsikring Forsikringssummens størrelse Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Modul 5 Summer ved død - Alder under 51 år Fyldt 51 år 62 år inkl Fyldt 63 år 70 år inkl Sum til efterladt barn under 21 år Sum ved visse kritiske sygdomme - Alder under 60 år Fyldt 60 år 70 år inkl Præmie (årlig) Kan tegnes af Lægeforeningens medlemmer x x x x x Kan tegnes, hvis du alene er medlem af Lægernes Pensionskasse, er ægtefælle til et medlem eller er kunde i Lægernes Pensionsbank x x 13/16

14 Generelt om skat af pension PAL-skat Du betaler pensionsafkastskat af afkastet af opsparingen på en pensionsopsparing. Pensionsafkastskatten er pt. på 15,3 pct., hvilket er lavere end beskatningen af afkast fra frie midler. Udligningsskat Pensionsudbetalinger, dog ikke invalidepension, er omfattet af den vedtagne lov om særskat på pensionsudbetalinger (udligningsskatten) over kr. Udligningsskatten trådte i kraft i Satsen, der er på 4 pct. i 2016, aftrappes med 1 procentpoint årligt og bortfalder helt i Skat, hvis du ikke bor i Danmark Som hovedregel skal den løbende alderspension beskattes i det land, du bor i. Danmark har dog lavet særregler med en del lande, hvilket betyder, at pensionen skal beskattes i Danmark. Kontakt Skat, hvis du vil vide, hvilke lande det drejer sig om. Pensionskassen skal fra 1. januar 2010 betale individuel pensionsafkastskat for alle medlemmer og pensionister. Hvis du har begrænset skattepligt i Danmark, kan du søge fritagelse for, at pensionskassen skal betale pensionsafkastskat for dig. Du kan læse mere på lpk.dk. Der skal betales 40 pct. i afgift af alderssummen, uanset hvor du bor. Pensionsudbetalingsalder Din tidligste pensionsudbetalingsalder afhænger af, hvornår du er født. I skemaet kan du se, hvornår du som reglerne er nu tidligst kan gå på pension, og hvornår du tidligst kan modtage folkepension. Hvis du er født i perioden: Hvis du er optaget som medlem af pensionskassen før 1. maj 2007, kan du starte udbetaling af din pension, når du fylder 60 år, selvom din tidligste pensionsudbetalingsalder fx er 62 år. Tidligste pensionsudbetalingsalder: Tidligste folkepensionsalder: ½ ½ ½ ½ (1) (1+2) (1+2) (1+2) (1+2) 65½ 70½ (1) Pensionsudbetalingsalderen følger fremover folkepensionsalderen, så pensionsudbetalingsalderen er tidspunktet fem år før folkepensionsalderen. (2) Folkepensionsalderen indekseres i forhold til levetiden. Tabellen viser de forventede aldre. 14/16

15 Få mere at vide Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte Lægernes Pensionskasse på telefon , mandag-torsdag kl. 9-16, fredag kl. 9-15, eller sende os en på I Min pension på lpk.dk kan du se, hvordan din pensionsordning i pensionskassen dækker dig og din familie i dag. Har du brug rådgivning om din økonomi som pensionist, eller hvis du bliver invalid eller dør, for at kunne vurdere om du har behov for supplerende dækning, kan du bestille et individuelt møde med en af pensionskassens medlemskonsulenter. Bestil mødet på lpk.dk. 15/16

16 Oversigt over muligheder Livrente Ratepension Aldersopsparing Erhvervsudygtighedsforsikring Gruppelivsforsikring Oprettes senest Inden 75 år 15 år efter din tidligste pensionsudbetalingsalder 15 år efter din tidligste pensionsudbetalingsalder Inden 50 år Inden 70 år Udbetaling Løbende udbetaling resten af livet fra pensionsudbetalingsalder Løbende udbetaling i år fra tidligste pensionsudbetalingsalder Engangsudbetaling eller små portioner i højst 15 år fra tidligste pensionsudbetalingsalder Løbende udbetaling indtil 60 år ved invaliditet Engangsbeløb ved død inden 70 år Modregning i offentlige ydelser Ja Ja Kun efterløn Kan påvirke størrelsen af en evt. førtidspension Nej Fradrag ved indbetaling Skat ved udbetaling Ja Ja Nej Ja Nej Ja, beskattes som Ja, beskattes som Nej Ja, beskattes som Nej, dog evt. boafgift personlig indkomst personlig indkomst personlig indkomst 16/16

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

Tilvalg og muligheder

Tilvalg og muligheder sordning Tilvalg og muligheder Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver syg eller

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse 8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. Lægernes Pension pensionskassen for læger 24.03.2017 54/20 Side 2/6 I denne pjece kan

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn /

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn / Din pension som læge Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september 2017 1 Præsentations navn / 16.03.2016 Præsentation Medlemskonsulenter Thomas Krogh, Kim Borup & Kent Boye Christensen Rådgivning

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 24.03.2017 13/07 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

Generelle skatteregler Firma Her har du en oversigt over de skatteregler, der gælder for pensionsordninger oprettet som led i ansættelsesforhold.

Generelle skatteregler Firma Her har du en oversigt over de skatteregler, der gælder for pensionsordninger oprettet som led i ansættelsesforhold. Generelle skatteregler Firma Her har du en oversigt over de skatteregler, der gælder for pensionsordninger oprettet som led i ansættelsesforhold. Arbejdsmarkedsbidrag Du skal betale 8 % arbejdsmarkedsbidrag

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv.

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv. Hvornår ophører forsikringen: Forsikringen ophører med udgangen af den præmietermin, hvor præmiebetalingen ophører du fylder 60 år kundeforholdet i Salling Bank bortfalder aftalen opsiges af en af aftaleparterne

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

BankNordiks generelle vilkår for ratepension

BankNordiks generelle vilkår for ratepension Generelle vilkår for ratepension BankNordiks generelle vilkår for ratepension Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

Velkommen til pensionsmøde

Velkommen til pensionsmøde Velkommen til pensionsmøde Man kunne jo spørge sig selv. Hvorfor spare op til pension i en pensionskasse? Hvorfor sparer jeg op til pension? (Forventninger til levestandard, velfærdsreform, vi bliver ældre

Læs mere

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2 VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 60/16 16.12.2014 Vejledning pensionsoversigt I. Pensionsmeddelelsen Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene vil

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

Pensionsordninger for overenskomstansatte

Pensionsordninger for overenskomstansatte Pensionsordninger for overenskomstansatte Gruppelivsforsikring Den kollektive ordning 3 i 1 Pension 3 i 1 Livspension Præmiefritagelse Behovsanalyse Man skal være opmærksom på, at der eksisterer tre forskellige

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar Aldersforsikring Spørgsmål og svar Hvad er en aldersforsikring? Aldersforsikring blev indført ved lov den 18. september 2012 med virkning fra den 1. januar 2013. Samtidig blev det ikke længere muligt at

Læs mere

Skattebilag Livs- og pensionsforsikring

Skattebilag Livs- og pensionsforsikring Pensionsordning med løbende udbetalinger, bortset fra ophørende livrenter Side 1 af 6 En pensionsordning med løbende udbetalinger omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu Pensionsguide - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu En pensions-opsparing med forsikring er et gode, som du giver dig selv og din familie Formålet er at sikre,

Læs mere

Telia pensionsordning. Pension

Telia pensionsordning. Pension Telia pensionsordning Pension Velkommen Telias pensionsordning 2 Forsikringer 3 - Dine forsikringer 4 - Forsikringsoversigt 5 Drømmer du om en alderdom med plads til det hele, så få dig en god pensionsordning

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION

GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen om ratepension ændres. I øvrigt gælder

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

PFS Pension for Selvstændige Velfærdspakke Flex

PFS Pension for Selvstændige Velfærdspakke Flex PFS Pension for Selvstændige Velfærdspakke Flex Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Pension for Selvstændige (PFS) er de selvstændigt erhvervsdrivendes egen pensionsordning. Pensionsordningen

Læs mere

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGER

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGER PENSIONSMØDE YNGRE LÆGER PRÆSENTATION Medlemskonsulenter Thomas Krogh & Kent Boye Christensen Rådgivning Kurser Efteruddannelsesgrupper LÆGERNES PENSIONSKASSE 2 PROGRAM Har du valgt den rigtige pensionsordning?

Læs mere

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGEDAG Region Sjælland 26. september 2015 Roskilde

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGEDAG Region Sjælland 26. september 2015 Roskilde PENSIONSMØDE YNGRE LÆGEDAG Region Sjælland 26. september 2015 Roskilde PRÆSENTATION Medlemskonsulenter Thomas Krogh & Kent Boye Christensen Rådgivning Kurser Efteruddannelsesgrupper LÆGERNES PENSIONSKASSE

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION

GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen om ratepension ændres. I øvrigt gælder

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION

GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen om ratepension ændres. I øvrigt gælder

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*.

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*. Pensionsordning med løbende er, bortset fra ophørende livrenter Beskrivelse En pensionsordning med løbende er omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger Overlevelsesrenter Dækning

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Skattereformen og din pension 2010

Skattereformen og din pension 2010 Skattereformen og din pension 2010 Få overblik over de nye regler Regeringens skattereform har betydning for din pensionsopsparing ikke alene i år, men også i fremtiden. Her kan du få et overblik over

Læs mere

i forhold til pensionsopsparing

i forhold til pensionsopsparing Fakta om skattereformen i forhold til pensionsopsparing WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Ny skatteaftale Regeringen har vedtaget den såkaldte Forårspakke 2.0. med nye regler på skatteområdet. Forårspakken

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Informationsmøde Det handler om DIN pensionsordning i PKA PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Organisation PKA administrerer pensionsordninger for: Sygeplejersker Sundhedsfaglige (Kost- og Ernæringsfaglige,

Læs mere

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg Pensionsmøde ved Annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvor længe skal du arbejde? Pension og efterløn Hvad kan du få? Sparer du nok op? Skal du samle dine pensioner? Hvad hvis du bliver

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

Bestyrelsesbemyndigelse til ændring af pensionsvilkår vedrørende brug af aldersopsparing

Bestyrelsesbemyndigelse til ændring af pensionsvilkår vedrørende brug af aldersopsparing Bestyrelsesbemyndigelse til ændring af pensionsvilkår vedrørende brug af aldersopsparing Forslag Vedtagelse af ny lov om pensionsbeskatning, herunder særligt ændring af aldersopsparingen, medfører, at

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq Pensionsseminar 14. september 2010 PFA Soraarneq Program PFA Soraarneq Pensionsaftalen mellem SSK og PFA Soraarneq Hvem er omfattet Hvad indbetales Sådan virker udbetalingerne Hvad sker ved fratrædelse

Læs mere

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Hvad er formuerådgivning i Nordea Hvilke

Læs mere

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift Når du dør hvad så? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 20.05.2016 14/06 pensionskassen for læger Side 2/8 Når du dør, udbetaler typisk et beløb til dine efterladte.

Læs mere

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk Sådan

Læs mere

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Generelle vilkår for Kapitalpension Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Vilkårene gælder for kapitalpension (opsparing i pensionsøjemed), med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene

Læs mere

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Hvornår kan du få invalidepension? 4 Vurdering af erhvervsevnen 4 Ansøgning 5 Børnepension 5 Dokumentation ved udbetaling

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene Pluspension hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

FÅ EKSTRA. plus på kontoen I DIN ALDERDOM. PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

FÅ EKSTRA. plus på kontoen I DIN ALDERDOM. PlusPension giver dig opsparing for alle pengene FÅ EKSTRA plus på kontoen I DIN ALDERDOM PlusPension giver dig opsparing for alle pengene PLUSPENSION hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

Pensions- & Investeringsspecialist Helle Oxenvad

Pensions- & Investeringsspecialist Helle Oxenvad Seniormøde i HKKF Pensions- & Investeringsspecialist Helle Oxenvad 2 Program Formuestruktur og formuerådgivning Kapitalpension Optimering af pensionstillæg Yderligere spørgsmål 3 Formuerådgivning Bolig

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2017 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2017 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2017 01.01.2017 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din samlever 4 Hvordan sikrer jeg min samlever pension? 4 Oprettelse af testamente 5 Ophør af ret til samleverpension

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2018 11.01.2018 60/22 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/8 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Selvstændige sparer op hos Pension for Selvstændige Pension for Selvstændige (PFS) er etableret af Håndværksrådet, TEKNIQ og Dansk Byggeri for at give dig adgang

Læs mere

SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Alderspension fra JØP 5 Hvad skal du gøre, når du vil på pension? 5 Valgmuligheder ved udbetaling 6 Tillæg til din

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

v/annelise Rosenberg, Lærernes Pension og Claus Jens Hansen, PFA Pension

v/annelise Rosenberg, Lærernes Pension og Claus Jens Hansen, PFA Pension v/annelise Rosenberg, Lærernes Pension og Claus Jens Hansen, PFA Pension Når du skal planlægge din pension Du skal spørge dig selv om Hvordan du vil leve? Hvad har du sparet op til pension? Har du andre

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2018 22.02.2018 60/23 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/8 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1 ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg Generelt om pension v/annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvornår kan du gå på pension? Generelle regler for pension Din arbejdsmarkedspension/tjenestemandspension Folkepension, atp og

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene Pluspension hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland

Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland 1 Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland Nr. Spørgsmål Svar 1 Hvem er omfattet af den grønlandske skattereform? Lov om indkomstbeskatning blev ændret ved Forårssamlingen 2016 vedrørende

Læs mere

medlem af jøp joep.dk

medlem af jøp joep.dk medlem af jøp JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Velkommen i JØP 4 Hvordan ser din pension ud i JØP? JØP Almindelig ordning Ratepension højere pension i starten Supplerende alderspension

Læs mere

Arv og begunstigelse gift og har børn. Begunstigelse

Arv og begunstigelse gift og har børn. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE GIFT OG HAR BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse gift og har børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret.

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret. Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Januar 2016 Vilkår for supplerende pensionsopsparing Vilkår for supplerende pensionsopsparing Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr.

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Få økonomisk overblik Måske er du begyndt at tænke på tilværelsen som pensionist eller efterlønsmodtager. Måske er du allerede i gang med at planlægge og undersøge dine økonomiske

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2005 til 31. december 2006

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2005 til 31. december 2006 Medlemspjece Arbejdsmarkedspensionen Når du indtræder i Arbejdsmarkedspensionen, får du en medlemspjece og en pjece med forsikringsbetingelser. Disse to pjecer bedes du gemme. På grundlag af de kollektive

Læs mere

Optagelse nye medlemmer Privatansat - selvstændig

Optagelse nye medlemmer Privatansat - selvstændig Optagelse nye medlemmer Privatansat - selvstændig Side 1 af 7 Velkommen i pensionskassen MP Pension er pensionskasse for cirka 60.000 magistre og psykologer. Vi er ejet af medlemmerne, og vi skal ikke

Læs mere

SÅDAN ER DU MEDLEM KOLLEKTIV OVERENSKOMST 2 SÆRLIGT FOR LÆGESTUDERENDE 2 SÆRLIGT FOR ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER 5 SÆRLIGT FOR TJENESTEMÆND 8

SÅDAN ER DU MEDLEM KOLLEKTIV OVERENSKOMST 2 SÆRLIGT FOR LÆGESTUDERENDE 2 SÆRLIGT FOR ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER 5 SÆRLIGT FOR TJENESTEMÆND 8 SÅDAN ER DU MEDLEM Lægernes Pensionskasse er forbeholdt læger og lægestuderende. Du er obligatorisk medlem, hvis du er ansat under en kollektiv overenskomst. Du kan også blive medlem, hvis du er privatansat

Læs mere

Jeg ønsker at tilmelde denne forsikring til Betalingsservice (BS). Årlig pensionsgivende løn ved oprettelse Pensionsbidraget udgør enten

Jeg ønsker at tilmelde denne forsikring til Betalingsservice (BS). Årlig pensionsgivende løn ved oprettelse Pensionsbidraget udgør enten Forsikringsnummer mv. Personoplysninger Forsikringsnr. B Privatordning Firmaordning Forsikredes fulde navn Cpr-nr. Adresse Telefonnummer Postnr. E-mail Dato for oprettelse/ ændring Jeg er selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Gældende fra 1. september 2008 til 30. juni 2009

Gældende fra 1. september 2008 til 30. juni 2009 IP-30-110 September 2008 design: Mark Gry Christiansen Tryk: Kerteminde Tryk Gældende fra 2008 45 30-110 08.indd 45 26/09/08 16:52:14 Arbejdsmarkedspensionen 3 Din arbejdsmarkedspension 5 Ydelser ved alderspensionering

Læs mere

Sådan er du medlem. Kollektiv overenskomst. Særligt for lægestuderende. Særligt for alment praktiserende læger. Særligt for tjenestemænd

Sådan er du medlem. Kollektiv overenskomst. Særligt for lægestuderende. Særligt for alment praktiserende læger. Særligt for tjenestemænd alment Sådan er du medlem Lægernes Pension er forbeholdt læger og. Du er obligatorisk medlem, hvis du er ansat under en kollektiv overenskomst. Du kan også blive medlem, hvis du er privatansat eller selvstændig

Læs mere

Arv og begunstigelse gift uden børn

Arv og begunstigelse gift uden børn ARV OG BEGUNSTIGELSE GIFT UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse gift uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Har du styr på pensionen?

Har du styr på pensionen? SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Udskyd din pension

Læs mere

REGULATIV 4 April 2017

REGULATIV 4 April 2017 REGULATIV 4 April 2017 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014, den 16. april

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2019 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2019 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2019 03.01.2019 60/24 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/8 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere