Styr på køre-hvile-tiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styr på køre-hvile-tiden"

Transkript

1 Styr på køre-hvile-tiden En introduktion til reglerne ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport Lyren 1. DK-6330 Padborg Tlf Fax

2 Symboler Indholdsfortegnelse 2 Styr på køre-hvile-tiden En introduktion til reglerne Revideret udgave Version 1, 2012 ITD Alle rettigheder forbeholdes. Enhver gengivelse eller kopiering af dette hæfte er kun tilladt efter skriftlig aftale med ITD. Køretid Pauser Hviletid Andet arbejde Rådighedstid Symbolerne svarer til dem, der anvendes i den digitale tachograf. Farvekoderne svarer til dem, der anvendes i ITD s Tachoweb- system. Forord... 5 Introduktion til KHT Hvad er køre-hvile-tids-reglerne?... 7 Hvorfor køre-hvile-tids-regler?... 8 Hvordan kontrolleres reglerne?... 9 Hvem har ansvaret? Zoom ind og ud på reglerne Køretid Daglig køretid Ugentlig køretid Køretid i dobbeltuge Pauser Pauser Pauser delt... 16

3 Hvil Hvil Dagligt hvil Regulært dagligt hvil Dagligt hvil Reduceret dagligt hvil sperioden Ugentligt hvil Ugentligt hvil to uger Hvil Færgeregel Hvil Færgeregel International turistkørsel 12-dagsreglen Påbud om afbrydelse af dagligt eller ugentligt hvil eller pauser Andet arbejde Andet arbejde Registrér arbejdsdagen korrekt Manuel registrering af rejsetid Rådighedstid 2 chauffører Rådighedstid chauffører Betingelser Tachograf Virksomhedskort og førerkort Bliv ven med din tachograf Uventede situationer force majeure Tips til chaufføren Tips til kontoret Læs mere

4

5 Forord Styr på køre-hvile-tiden 5 Denne pjece er din guide til køre-hvile-tids-reglerne, ligegyldigt om du er vognmand, medarbejder på kontoret eller chauffør. Den er din hjælp til at holde styr på køre-hvile-tiden i dagligdagen. Det betaler sig at have styr på reglerne. Det er med til at gøre trafikken sikrere og højner samtidig arbejdsmiljøet i transportverdenen. Reglerne er også med til at sikre ens vilkår på tværs af hele det europæiske transportmarked. Du får varerne frem effektivt og professionelt. Vær med til at vise respekt for reglerne det er i alles interesse! Jacob Chr. Nielsen Adm. direktør i ITD - Brancheorganisation for den danske vejgodstranport

6

7 Hvad er køre-hvile-tids-reglerne? Køre-hvile-tids-reglerne er et fælles regelsæt for EU. Det gælder for alle lastbiler og busser på over kg. Reglerne fastsætter, hvor lang tid en fører må køre, og hvornår han eller hun skal holde pauser og hvil. Der findes også et mere overordnet sæt af køre-hvile-tidsbestemmelser, som er udviklet i FN-regi, de såkaldte AETRregler. I praksis spiller de dog ikke nogen væsentlig rolle for vognmænd i EU. 7 De fælles EU-regler findes i en revideret forordning, der trådte i kraft 11. april Forholdene omkring kontrolapparatet er fastsat af EU i kontrolapparatforordningen. Se henvisninger til de forskellige regler, bekendtgørelser og vejledninger på s. 37. I Danmark har Justitsministeriet omsat de europæiske regler til national lovgivning via Bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport.

8 Hvorfor køre-hvile-tids-regler? 8 Der er tre hovedformål med køre-hvile-tids-reglerne: At fastsætte fælles standarder for chaufførernes arbejdsmiljø ved at sikre et fornuftigt forhold mellem køretid og hvil. At sikre maksimal trafiksikkerhed ved at forhindre, at udmattede chauffører sidder bag rattet i store køretøjer. At sikre ens og fair konkurrencebetingelser på det europæiske vejtransportmarked. Hvor gælder reglerne? EU s køre-hvile-tids-forordning gælder i alle EU-lande plus Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein. Ved kørsel uden for disse lande gælder AETR-reglerne men her vil du i ud-gangspunktet også være dækket ind ved at følge EU s regler.

9 Hvordan kontrolleres reglerne? Alle køretøjer over kg skal være udstyret med et kontrolapparat, som registrerer køretøjets bevægelser og gemmer data. På ældre køretøjer kan registreringen ske på køreskiver, mens det siden 1. maj 2006 har været lovpligtigt for nye køretøjer at være forsynet med en digital tachograf. Den digitale tachograf gemmer dine køre-hvile-tids-data elektronisk. Tachografens data skal downloades hver 60. dag og 5 førerkortet hver 21. dag. Når køretøjet bliver stoppet ved en vejkontrol, kan politiet kontrollere din køre-hvile-tid op til en måned tilbage i tiden (indeværende dag samt 28 dage). 9 Derudover gennemfører politiet i Danmark rutinemæssige stikprøvekontroller af virksomhedernes køre-hvile-tid ved at udtage en tilfældig måneds data. Det er således lovpligtigt for ejeren af køretøjer over kg at opbevare alle køre-hviletids-data for de seneste 12 måneder. Medlemmer af ITD kan få deres køre-hvile-tids-data opbevaret gratis på brancheorganisationens servere. Derudover forsyner ITD medlemsvirksomhederne med en månedlig oversigt over fejl og overtrædelser af reglerne. Oversigterne er en vigtig hjælp til egenkontrol i virksomheden.

10 Hvem har ansvaret? 10 Som udgangspunkt er det vognmanden eller virksomheden, der disponerer køretøjet, som er ansvarlig for, at køre-hviletiden bliver overholdt, og data bliver korrekt og forsvarligt downloadet og opbevaret. Det er vognmandens eller virksomhedens opgave at instruere chaufførerne i reglerne og betjening af kontrolapparat og kontrollere, at instrukserne bliver fulgt. Føreren af køretøjet vil dog også blive holdt personligt ansvarlig for overtrædelser af køre-hvile-tids-reglerne også når det sker uden for landets grænser. Det kan have alvorlige konsekvenser i form af store bøder og frakendelse af kørekortet at overtræde reglerne. Det er ikke kun vognmanden og virksomheden, der har ansvaret for, at køre-hvile-tids-reglerne bliver overholdt. Også speditører, rejsearrangører, hoved- og underkontrahenter samt vikarbureauer skal planlægge turene, så chaufføren ikke overskrider reglerne. Hidtil har det været sådan, at virksomheden som hovedregel modtager en bøde på den dobbelte størrelse af chaufførens i tilfælde af overtrædelser af køre-hviletids-reglerne i Danmark.

11 Zoom ind og ud på reglerne At forstå køre-hvile-tids-reglerne kræver, at du ved, hvad der gælder for korte, mellemlange og lange tidsperioder. Det er nemlig forskellige regler, der er vigtige, afhængigt af om du zoomer ind eller ud på tidslinjen. 11 På 24 skal du holde et dagligt hvil. På en uge skal du have et ugentligt hvil. Og reglerne bestemmer, hvor mange køre, du må have. På 14 dage må du maksimalt have en køretid på 90. Inden udløbet af tre uger skal du kompensere, hvis du har foretaget et reduceret ugehvil uge 2 uger 3 uger

12 Daglig køretid 12 Køretid er den tid, som fartskriveren i den digitale tachograf eller den analoge fartskriver registrerer som kørsel. Køretid Den daglige køretid er summen af de køretider, som ligger mellem to daglige hvil eller mellem et dagligt og et ugentligt hvil. Den daglige køretid må højst vare 9. Dog må køretiden 2 gange om ugen sættes op til 10. Daglig køretid med 9 4,5 45 min. 4,5 Daglig køretid med 10 4,5 45 min. 4,5 45 min. 1 time

13 Ugentlig køretid En uge regnes fra mandag kl til søndag kl Den ugentlige køretid må højst være på 56. (4 dage x 9 ) + (2 dage x 10 ) = 56 køre Mandag Kl Tirsdag 13 Køretid Onsdag Torsdag Køretid maks. 56 Fredag Lørdag Søndag Kl

14 Køretid i dobbeltuge 14 Den samlede køretid i to på hinanden følgende uger må højst være på 90. Køretid Rigtig 1. uge 2. uge 3. uge 4. uge 5. uge : Dobbeltuge 90 3: Dobbeltuge 90 2: Dobbeltuge 79 4: Dobbeltuge 85 Forkert 1. uge 2. uge 3. uge 4. uge 5. uge : Dobbeltuge 90 3: Dobbeltuge 90 2: Dobbeltuge 79 4: Dobbeltuge 101

15 Pauser HUSK En pause er en periode, hvor føreren ikke må køre lastbil eller lave andet arbejde. Ikonet 15 Efter 4,5 s køretid skal chaufføren holde en pause på mindst 45 minutter. Pausen må gerne deles op i 15 og 30 minutter (se næste side). skal være aktiveret, når du holder pause. Pauser Efter pausen på 45 minutter begynder en ny køreperiode på 4,5 også selvom den foregående køretid kun var på eksempelvis 3. Pausen kan erstattes af et hvil. 4,5 45 min. 4,5

16 Pauser delt 16 Pauser Ved en delt pause skal den første pause være på mindst 15 minutter, og den kan placeres frit i køreperiode på 4,5. Kørselsperiode Den sidste del af pausen, som er på mindst 30 minutter, skal afslutte køreperioden. 2,5 15 min min min. 1,5 30 min. 1 time

17 Hvil Et hvil er en sammenhængende periode, hvor chaufføren frit kan disponere over sin tid. Overordnet taler vi om to former for hvil: dagligt hvil og ugentligt hvil. 17 Hvil For begge typer er der en række undtagelser, som gennemgås på de næste sider.

18 Dagligt hvil Regulært dagligt hvil 18 Hvil Senest 24 efter at en arbejdsdag er startet, skal det daglige hvil være afholdt. Det regulære daglige hvil skal minimum være på 11 sammenhængende, og det skal placeres, så det afslutter arbejdsdagen. Det regulære daglige hvil kan også deles i to og er så på samlet 12. Den første del af hvilet skal være mindst 3 og kan placeres frit i løbet af arbejdsdagen. Den sidste del af hvilet skal være mindst 9 og skal afslutte arbejdsdagen. 1. Eksempel på 24 s periode 4,5 45 min. 4,5 3, Eksempel på 24 s periode 4,5 3 4,5 3 9 Regulært hvil 3+9

19 Dagligt hvil Reduceret dagligt hvil Det er tilladt for chaufføren at nedsætte det daglige hvil til 9 dog kun 3 gange mellem to ugentlige hvil. Et reduceret hvil kan ikke deles op. Et regulært eller reduceret hvil kan forlænges til et ugentligt hvil. 19 Hvil HUSK Et regulært dagligt hvil er på enten 11 eller Eksempel på 24 s periode 4,5 3 4,5 9

20 24-sperioden 20 Tabellen viser, hvornår chaufføren senest skal starte sit hvil. Arbejdsdagen starter Seneste start på dagligt hvil Klokken 9 11 Hvil Senest 24 efter at arbejdsdagen er startet, skal chaufføren have afholdt det daglige hvil Hvis arbejdsdagen begynder kl , og chaufføren holder et hvil på 9, skal hvilet senest begynde kl

21 Ugentligt hvil Eksempel 1 Eksempel 2 I løbet af en uge skal chaufføren holde et ugentligt hvil. 21 Mandag Tirsdag Mandag Tirsdag Det ugentlige hvil skal senest påbegyndes efter seks 24-s perioder fra slutningen af det sidste ugehvil (Se eksempel 1). Hvil Onsdag Torsdag Fredag Onsdag Torsdag Fredag Uge 1 Chaufføren kan holde ugehvil på to måder: et regulært ugentligt hvil eller et reduceret ugentligt hvil. Lørdag Søndag Mandag Tirsdag Lørdag Søndag Mandag Tirsdag Hvis den ugentlige hviletid starter i en uge, og fortsætter ind i den næste uge, kan du henføre hvilet til en af disse uger men ikke til dem begge (Se eksempel 2). Onsdag Onsdag Torsdag Torsdag Uge 2 Fredag Fredag Lørdag Lørdag Søndag Søndag

22 Ugentligt hvil to uger 22 Hvil I løbet af to på hinanden følgende uger skal en chauffør have mindst to regulære ugentlige hvil på min. 45 eller et regulært ugentligt hvil og et reduceret ugentligt hvil, der er på minimum 24. Et reduceret ugentligt hvil (min. 24 ) må kun holdes, hvis chaufføren i den foregående uge havde et regulært ugentligt hvil (45 ). Når chaufføren holder et reduceret ugentligt hvil på 24, skylder han 21 til hvileregnskabet. Inden tre uger skal chaufføren kompensere for det reducerede ugehvil. Chaufføren skal holde 21- hvilet samlet og i forlængelse af et andet hvil, som minimum skal være på 9. HUSK at kompensere senere Uge med reduceret hvil Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 24 Uge 1 med regulært hvil Uge 2 med regulært hvil Uge 3 Kompensation + regulært hvil Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag = 66

23 Hvil Færgeregel Det kan være praktisk at lægge et hvil i forbindelse med en færgeoverfart. Der findes nemlig en undtagelse færgereglen som siger, at chaufføren må afbryde sit regulære daglige hvil to gange i forbindelse med, at lastbilen kører til og fra færge eller tog. De to afbrydelser må tilsammen højst vare 1 time. Chaufføren skal ikke nødvendigvis afbryde sit hvil to gange, men kan nøjes med et, hvis sejltiden og hvilet før eller efter i alt udgør et lovligt hvil. Den køretid, som indgår i afbrydelserne, er ikke en del af den daglige køretid på 9 eller 10. Chaufføren får altså ekstra køretid til kørsel til eller fra færge eller tog. Køretiden, som indgår i afbrydelser af hvilet, indgår dog i den ugentlige køretid. 23 Hvil Holder på færge Husk at aktivere færgesymbol Ombord på færge el. tog Kører fra borde 2 30 min min. 20 min.

24 Hvil Færgeregel 24 Hvil Da en chauffør maksimum må afbryde sit hvil i en time i forbindelse med færgereglen, må han ved starten af sin arbejdsdag tage højde for, hvornår hans hvil seneste skal begynde. Starter køretiden kl , skal chaufføren senest være ved færgen kl , hvis hvilet er et 11 s regulært dagligt hvil. I det tidsrum er den ene times afbrydelse(r) medregnet, da tiden indgår i 24 s perioden. HUSK Det vigtigste er, at du har afholdt det regulære hvil inkl. afbrydelser senest 24 efter, at din køretid startede. * Klokkeslættet er inklusive en times afbrydelse til kørsel ombord eller fra borde. Arbejdsdagen stater Seneste ankomst til færge/tog Klokken 11 s hvil * 3+9 s hvil *

25 International turistkørsel 12 dagsreglen HUSK For buskørsel gælder 12-dagsreglen. Hvis buschaufføren opfylder alle fire krav nedenfor, kan chaufføren køre 12 dage i træk, før ugehvilet skal holdes. 12-dagsreglen kan kun bruges ved én tur. 12-dagsreglen kan ikke kombineres med en 7-dagstur og en 4-dagstur. 25 Hvil Fire krav Mindst 24 af kørslen foregår uden for bussens registreringsland. Ved slutningen af turen skal buschaufføren holde 2 regulære ugehvil (2 x 45 ) eller 1 regulært ugehvil og 1 reduceret ugehvil ( ). Fra 1. januar 2014 skal bussen være 2-mandsbetjent, hvis der skal køres i perioden kl Hvis bussen er 1-mandsbetjent, må der kun køres 3 i perioden kl Fra 1. januar 2014 skal bussen have en digital tachograf.

26 Påbud om afbrydelse af dagligt eller ugentligt hvil eller pauser 26 Hvil Når en chauffør holder et hvil eller en pause, kan han i en unormal situation eller et nødstilfælde blive bedt om at flytte køretøjet. Det kan fx være politiet eller toldmyndigheder, der beder chaufføren om at flytte køretøjet. Skulle det ske, at du bliver bedt om at afbryde dit hvil og flytte lastbilen, skal du udskrive en strimmel fra tachografen for den pågældende dag eller skrive bag på skiven, hvorfor du har afbrudt dit hvil eller pause. Den bemyndigede person, der har bedt dig om at flytte køretøjet, skal også underskrive strimlen eller skiven. Eksempel på afbrudt hvil Hvil Afbrydelse Fortsat hvil Husk dokumentation!

27 Andet arbejde Alt arbejde ud over selve kørslen skal registreres som andet arbejde i tachografen. Det kan hverken tælle som pause eller hvil. Som andet arbejde er defineret al aktivitet, der tæller som arbejdstid, hvad enten det er for den samme arbejdsgiver som selve kørslen eller en anden arbejdsgiver inden for eller uden for transportsektoren. HUSK Når bilen holder stille, skal tachografen stilles over på symbolet med de to hamre, medmindre du holder pause eller hvil 27 Andet arbejde

28 Registrér arbejdsdagen korrekt 28 Andet arbejde Det kan være fristende at registrere andet arbejde som pauser eller hvil men det er ulovligt, og det underminerer trafiksikkerheden, hvis chaufførens pauser og hvil ikke er reelle. Rigtigt Det er nemt at aflæse, hvis chaufføren ikke registrerer arbejdstiden korrekt. Et mistænkeligt kørselsmønster vil give en udskrift med mange små pauser hen over køretiden uden lyserøde blokke undervejs. Start Slut Mistænkeligt Start Slut 18.30

29 Manuel registrering af rejsetid Bruger chaufføren tid på at komme fra hjemmet eller virksomheden til lastbilen fx fra Haderslev til Hamborg, indgår rejsetiden i chaufførens arbejdstid. Det skal du huske at registrere i lastbilens kontrolapparat. Rejsetiden til eller fra lastbilen kan altså ikke bruges som pause eller hvil, medmindre det er på en færge eller i et tog, hvor chaufføren har adgang til en seng. Rejsetid skal registreres som rådighedstid eller andet arbejde. 29 Andet arbejde

30 2 chauffører Rådighedstid 30 Rådighedstid På en tur kan det være praktisk at have to chauffører med. Den anden chauffør, medføreren, kan tage over, når første chauffør har brugt sin kørselsperiode på 4,5. Flermandsbetjening betyder, at der i hver kørselsperiode mellem to på hinanden følgende daglige hviletider eller mellem en daglig hviletid og en ugentlig hviletid er mindst to chauffører i lastbilen. Medføreren skal registrere sin tid i lastbilens kontrolapparat som rådighedstid. Sidder en medfører ved siden af føreren af lastbilen og ikke aktivt deltager i kørslen (aktiv deltagelse er fx at udfylde papirer eller betjene GPS en), kan medføreren beregne 45 minutter af sin rådighedstid som pause. Chauffør 4,5 45 min. 4,5 Medfører Skifte. 5 min. Skifte. 5 min. 4,5 4,5

31 2 chauffører Betingelser Ved flermandsbetjening er tilstedeværelsen af den eller flere chauffører valgfri den første time, men obligatorisk resten af tiden. Ved to eller flere chauffører skal det daglige hvil være på mindst 9. Hver chauffør skal have afholdt sit 9-shvil inden for en periode på 30 efter afslutningen af det forudgående daglige eller ugentlige hvil. Chauffør 9 9 Medchauffør Maks. 30 Arbejdsdag starter Arbejdsdag slutter klokken klokken Rådighedstid

32 Virksomhedskort og førerkort 32 Tachograf De fleste lastbiler er i dag udstyret med en digital tachograf. Tachografen registrerer, når bilen er i bevægelse. For at kontrollere at køre-hvile-tids-reglerne bliver overholdt, skal der altid være logget en virksomhed og en chauffør på tachografen, når bilen kører. Det sker via vognmandens virksomhedskort og chaufførens førerkort. HUSK Du skal svare nej til at logge af, når virksomhedskortet udtages af tachografen ellers vil lastbilen køre ulovligt, indtil virksomhedskortet indlæses igen Virksomhedskortet udstedes til vognmanden eller virksomheden, som bruger lastbilen. Det skal ikke sidde i tachografen under kørsel, men anvendes til at sikre, at data i kontrolapparatet registreres som tilhørende virksomheden. Virksomhedens data skal overføres og downloades ved hjælp af virksomhedskortet og en downloadnøgle med maks. 60 dages mellemrum. Førerkortet udstedes personligt til chaufføren og skal altid indlæses i tachografen før kørsel. Chaufførens data skal overføres og gemmes på en central server via førerkortet med maks. 21 dages mellemrum. Overføres data for sent, er der risiko for, at gamle data overskrives, som så i givet fald mangler ved en eventuel kontrol.

33 Bliv ven med din tachograf HUSK Tachografen er et nyttigt værktøj, som hjælper chaufføren i hverdagen. Den registrerer de daglige aktiviteter, som reglerne kræver. Tachografen holder styr på, hvor lang tid chaufføren har brugt af sin køretid, inden han skal holde pause/hvil, eller hvornår han laver andet arbejde. indstille tachografen korrekt på den måde bliver dine aktiviteter registreret rigtigt lytte til tachografen den fortæller dig, hvornår du skal holde pauser og hvil Det er vognmandens ansvar at instruere chaufføren i brug af tachografen For at komme me godt i gang med tachografen skal du: medbringe data for de seneste 28 dage data er på dine være tryg ved menustrukturen fejlbetjening af tachografen skiver eller førerkort giver kontante bøder indtaste landekode ved start og afslutning af det daglige forstå symbolerne fx skal ikonet pause afspejle pause og arbejde. ikke andet arbejde 33 Tachograf

34 Uventede situationer force majeure 34 Force majeure medfører, at chaufføren i visse tilfælde har mulighed for at fravige køre-hvile-tids-reglerne. Chaufføren kan kun gøre brug af force majeure, hvis der er opstået en uventet ekstraordinær hændelse, der er til fare for chaufføren, lasten eller andre personer. Hvis force majeure bruges, skal kørslen stadig være forenelig med færdselssikkerheden. Nedenfor er der to eksempler, hvor en chauffør kan bruge force majeure: Chaufføren har planlagt at holde sit hvil på en bevogtet rasteplads, men den er optaget, da han kommer frem. Pga. chaufførens og lastens sikkerhed bliver han nødt til at køre videre til næste sikrede rasteplads. Force majeure kan også bruges, hvis chaufføren uventet havner i en kø fx i forbindelse med et trafikuheld. Uheldet kan forhindre chaufføren i at afbryde køretiden og holde sit hvil eller pause, før han kommer til en egnet holdeplads. HUSK Force majeure bemyndiger dig ikke til at fravige køre-hvile-tids-reglerne af årsager, der er kendte på forhånd eller kunne forudses Hvis chaufføren bruger force majeure, skal han på diagramarket eller på en udskrift fra kontrolapparatet skrive, hvorfor reglen har været i brug. Det skal ske, så snart chaufføren ankommer til den egnede holdeplads.

35 Tips til chaufføren Nedenfor ser du gode tips, du skal huske, inden du kører ud på vejene: 35 Sæt dig ind i, hvordan du betjener din tachograf Hold pause senest efter 4½ times uafbrudt kørsel Afslut dit daglige hvil senest 24 efter, at din arbejdsdag startede Notér dine fravigelser på en tachografstrimmel Download data med maks. 21 dages mellemrum Indstil tachografen korrekt på hvil/pause eller andet arbejde.

36 Tips til kontoret 36 Din chauffør skal have afholdt det daglige hvil senest 24 efter, at han påbegyndte sin daglige arbejdsperiode. Din chauffør må kun have to daglige køreperioder på 10 på en uge. Giv din chauffør før fyldige kørselsinstruktioner det er dit ansvar, at reglerne ernee overholdes. Sørg altid for, at virksomheden er logget ind i tachografen. D Data for bilen skal downloades med maks. 60 dages mellemrum, og for chauffører før med maks. 21 dages mellemrum.

37 Læs mere... Her kan du finde mere information om køre-hvile-tidsreglerne: På politi.dk under Borgerservice og Færdsel får du et godt overblik over køre-hvile-tids-området. På itd.dk kan du læse mere om reglerne for køre-hvile-tid. Kontrolapparatforordningen er i bekendtgørelsens bilag nr. 2. AETR-reglerne er i bekendtgørelsens bilag nr På retsinformation.dk finder du den gældende køre-hviletids-forordning. Søg efter Bekendtgørelsen om køre-hviletidsbestemmelserne i vejtransport (nr. 328). I forlængelse af bekendtgørelsen finder du også EU s kørehvile-tids-forordning, kontrolapparatforordningen og AETRreglerne. Europa-Parlamentets og Rådets forordning er i bekendtgørelsens bilag nr. 1.

38 Styr på køre-hvile-tiden med ITD s gratis servicepakke for medlemmer Virksomheder, der er medlem af ITD, får fri adgang* til branchens skarpeste servicepakke for køre-hvile-tid. Som ITD-medlem får du: Gratis download og opbevaring af alle dine data brug vores opstillede downloadstationer over hele landet, eller brug din egen station Månedlige rapporter på alle chauffører og biler få det bedst mulige udgangspunkt for egenkontrol, som udrydder dyre fejl og svipsere Vil du vide mere? Gratis køre-hvile-tids-rådgivning efter behov benyt dig af vores rutinerede specialister inkl. hotline og fjernsupport Ring og spørg efter ITD s kompetencecenter for køre-hvile-tid * Gratis tilslutning for ITD-medlemmer af op til 70 køretøjer herefter regnes en fast pris pr. ekstra tilslutning. Markedsprisen for ITD s køre-hvile-tids-pakke er kr ved 70 tilsluttede køretøjer.

39

40 Brancheorganisation for den danske vejgodstransport Lyren 1. DK-6330 Padborg Tlf Fax

Styr på køre- og hviletiden

Styr på køre- og hviletiden Styr på køre- og hviletiden En introduktion til reglerne ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport Lyren 1. DK-6330 Padborg Tlf. +45 7467 1233 Fax +45 7467 4317 itd@itd.dk. www.itd.dk Symboler

Læs mere

Styr på køre- og hviletiden

Styr på køre- og hviletiden Styr på køre- og hviletiden En introduktion til reglerne ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport Lyren 1. DK-6330 Padborg Tlf. +45 7467 1233 Fax +45 7467 4317 itd@itd.dk. www.itd.dk Symboler

Læs mere

Styr på køre-hvile-tiden. - En introduktion til reglerne. Undervisning 2015

Styr på køre-hvile-tiden. - En introduktion til reglerne. Undervisning 2015 Styr på køre-hvile-tiden - En introduktion til reglerne. Undervisning 2015 Hvad er køre-hvile-tids-reglerne? Fælles regelsæt for EU. Lastbiler på over 3.500 kg og busser, til fordring af over 9 personer.

Læs mere

Styr på køre- og hviletiden

Styr på køre- og hviletiden Styr på køre- og hviletiden En introduktion til reglerne Association for +45 7467 1233 itd.dk Symboler Indholdsfortegnelse 2 Styr på køre- og hviletiden En introduktion til reglerne Revideret udgave Version

Læs mere

Kørehvile-tid. Regler og vejledning april 2007

Kørehvile-tid. Regler og vejledning april 2007 Kørehvile-tid Regler og vejledning april 2007 Køre-hvile-tid, regler og vejledning. 1. udgave april 2007. International Transport Danmark (ITD). Alle rettigheder forbeholdes. Enhver gengivelse eller kopiering

Læs mere

Køre- og hviletid. ... uden omveje. Introduktion 2 Myndighedskontrol 3 Begreber 4 Køretid 5. Pause 8. Hvil DigiSyS

Køre- og hviletid. ... uden omveje. Introduktion 2 Myndighedskontrol 3 Begreber 4 Køretid 5. Pause 8. Hvil DigiSyS Køre- og hviletid... uden omveje Introduktion 2 Myndighedskontrol 3 Begreber 4 Køretid 5 Køreperiode Daglig køretid Ugentlig køretid Tolerancer og sanktioner Pause 8 Samlet pause Opdelt pause Tolerancer

Læs mere

Køre- og hviletid. ... uden omveje. Introduktion 2 Myndighedskontrol 3 Begreber 4 Køretid 5. Pause 8. Hvil DigiSyS

Køre- og hviletid. ... uden omveje. Introduktion 2 Myndighedskontrol 3 Begreber 4 Køretid 5. Pause 8. Hvil DigiSyS Køre- og hviletid... uden omveje Introduktion 2 Myndighedskontrol 3 Begreber 4 Køretid 5 Køreperiode Daglig køretid Ugentlig køretid Tolerancer og sanktioner Pause 8 Samlet pause Opdelt pause Tolerancer

Læs mere

Køre- hviletid Vejledning

Køre- hviletid Vejledning Køre- hviletid Vejledning 1 Køre- hviletid vejledning om regler Reglerne om køre- hviletid blev ændret i april 2007. Antallet af kontroller på landevejen og i virksomheden øges. Og samtidig er bødestørrelserne

Læs mere

Køre- hviletid Vejledning

Køre- hviletid Vejledning Køre- hviletid Vejledning 1 Køre- hviletid vejledning om regler De nuværende regler om køre- hviletid har eksisteret siden april 2007. Antallet af kontroller på landevejen og i virksomheden øges. Og samtidig

Læs mere

DiTac Software Solutions ApS

DiTac Software Solutions ApS DiGet Data Transfer DiTac Software Solutions ApS Møllerjorden 38 Postboks 38 4320 Lejre +45 41 13 53 91 www.tachograf.dk Indhold Side Introduktion 3 Arbejdsgang 4 DiGet Data Transfer 1 Start programmet...

Læs mere

Kontrol af dyretransport:

Kontrol af dyretransport: Kontrol af dyretransport: Kontrol i f.m. økonomisk virksomhed Kontrol rettet mod hvirveldyr Fisketransport kontrol typisk landevej Foretages af politi evt. med dyrevelfærdsrejseholdet Transporten: Kort

Læs mere

Køre- og hviletidskursus for kommunernes personale

Køre- og hviletidskursus for kommunernes personale Køre- og hviletidskursus for kommunernes personale Tungvognsspecialisten afholder køre- og hviletidskurser for relevante medarbejdere i kommunerne. Kurserne afholdes: 17. maj 2011 kl. 0900 1530: Herning

Læs mere

Kontrol af dyretransport:

Kontrol af dyretransport: Kontrol af dyretransport: Kontrol i f.m. økonomisk virksomhed Kontrol rettet mod hvirveldyr Fisketransport kontrol typisk landevej Foretages af politi evt. med dyrevelfærdsrejseholdet Transporten: Kort

Læs mere

Respekt(er) Egen økonomi. Arbejdsgivers økonomi. Regler for transport af fisk Regler vedr. køre- og hviletid

Respekt(er) Egen økonomi. Arbejdsgivers økonomi. Regler for transport af fisk Regler vedr. køre- og hviletid Egen økonomi Respekt(er) Arbejdsgivers økonomi Regler for transport af fisk Regler vedr. køre- og hviletid Kontrol af dyretransport: Kontrol i f.m. økonomisk virksomhed Kontrol rettet mod hvirveldyr Fisketransport

Læs mere

Firma Test. Vurderingen af om en fejl er mindre, alvorlig eller meget alvorlig er lavet efter EU standard for overtrædelser. Se det vedlagte notat.

Firma Test. Vurderingen af om en fejl er mindre, alvorlig eller meget alvorlig er lavet efter EU standard for overtrædelser. Se det vedlagte notat. Firma Test Analyse køre-hvile-tid august 2012 Vedlagt følger analyse af køre-hvile-tid for august måned. Der er tale om 23 mindre, 6 alvorlige og 4 meget alvorlige overtrædelser. De fleste overtrædelser

Læs mere

Respekt(er) Egen økonomi. Arbejdsgivers økonomi. Regler for transport af fisk Regler vedr. køre- og hviletid

Respekt(er) Egen økonomi. Arbejdsgivers økonomi. Regler for transport af fisk Regler vedr. køre- og hviletid Egen økonomi Respekt(er) Arbejdsgivers økonomi Regler for transport af fisk Regler vedr. køre- og hviletid Kontrol af dyretransport: Kontrol i f.m. økonomisk virksomhed Kontrol rettet mod hvirveldyr Fisketransport

Læs mere

Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne

Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne December 2011 j.nr. 2007-9080-59 Version 12/11 4. udgave Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne Indhold Side 2 1. Indledning... 9 2. Regelgrundlaget... 10 2.1. Hvor findes køre- og hviletidsbestemmelserne...

Læs mere

Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne. Juni 2010 j.nr. 2007-9080-59 Sagsbehandler: KB Version 06/10 3. udgave

Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne. Juni 2010 j.nr. 2007-9080-59 Sagsbehandler: KB Version 06/10 3. udgave Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne Juni 2010 j.nr. 2007-9080-59 Sagsbehandler: KB Version 06/10 3. udgave Indhold Side 2 1. Indledning...10 2. Regelgrundlaget...11 2.1. Hvor findes

Læs mere

Respekt(er) Egen økonomi. Arbejdsgivers økonomi. Regler for transport af fisk Regler vedr. køre- og hviletid

Respekt(er) Egen økonomi. Arbejdsgivers økonomi. Regler for transport af fisk Regler vedr. køre- og hviletid Egen økonomi Respekt(er) Arbejdsgivers økonomi Regler for transport af fisk Regler vedr. køre- og hviletid Kontrol af dyretransport: Kontrol i f.m. økonomisk virksomhed Kontrol rettet mod hvirveldyr Fisketransport

Læs mere

Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne

Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne December 2011 j.nr. 2007-9080-59 Version 12/11 4. udgave Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne Indhold Side 2 1. Indledning... 9 2. Regelgrundlaget... 10 2.1. Hvor findes køre- og hviletidsbestemmelserne...

Læs mere

Forskrifter for brug af kontrolapparater

Forskrifter for brug af kontrolapparater 10. april 2007 j.nr. 2007-9086-2 ver 04/07 FÆRDSELSAFDELINGEN Forskrifter for brug af kontrolapparater Side 2 Indhold Indledning... 5 Kapitel 1. Brugsforskrifter for det analoge kontrolapparat og for brugen

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget (2. samling) L 153 - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2005-156-0025 Dok.: DSS40070 Besvarelse af spørgsmål

Læs mere

www.itd.dk Sikker godstransport TINV-arrangement hos Force,Lyngby, 14. maj 2013

www.itd.dk Sikker godstransport TINV-arrangement hos Force,Lyngby, 14. maj 2013 www.itd.dk Sikker godstransport TINV-arrangement hos Force,Lyngby, 14. maj 2013 Disposition for gennemgang 1. Præsentation af ITD 2. Sikker godstransport fordi 3. Sikker godstransport - udfordringer 4.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. april 2014 Sag 4/2014 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 og T2 (advokat Lars Lindhard, beskikket for begge) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde

Læs mere

Tungvognspecialisten Aps

Tungvognspecialisten Aps Tungvognspecialisten Aps Carl Peter Frederiksen 4091 6185 www.tungvogn.dk Om os Tungvognsspecialisten.dk Rådgivning & undervisning Køre- og hviletid Fartskrivere & Takografer Farligt gods, sikkerhedsrådgivning

Læs mere

RM 4-2000 Kapitel 19 Køre- og hviletid - September 2013

RM 4-2000 Kapitel 19 Køre- og hviletid - September 2013 RM 4-2000 Kapitel 19 Køre- og hviletid - September 2013 Emneord: færdsel Printet den:12. december 2013 FÆRDSELSMEDDELELSEN KAPITEL 19 KØRE- OG HVILETID RM 4/2000 REVIDERET 27. SEPTEMBER 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

I slutningen af 1996 kom der en ny bekendtgørelse om hviletid og fridøgn. Det drejer sig om bekendtgørelse nr. 1282 af 20. december 1996.

I slutningen af 1996 kom der en ny bekendtgørelse om hviletid og fridøgn. Det drejer sig om bekendtgørelse nr. 1282 af 20. december 1996. 21. august 1997 ARBEJDSMILJØINFORMATION NR. 116. mg/ai Vedr.: Hviletid, fridøgn og køretid. I slutningen af 1996 kom der en ny bekendtgørelse om hviletid og fridøgn. Det drejer sig om bekendtgørelse nr.

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Bilag 2 Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Beskrivelse af sager, hvori der er sket frakendelse af førerretten

Læs mere

DAKO BRUGERVEJLEDNING

DAKO BRUGERVEJLEDNING DAKO BRUGERVEJLEDNING Download af DAKO-Key (fører- og/eller tachografdata) Indsæt adapter og nøgle i ledig USB-port Åbn DAKO-Key-Download Dette billede vises: DAKO-Key-Download.lnk Tryk på start Dette

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Frederiksholms Kanal København k

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Frederiksholms Kanal København k Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København k Sendt per e-mail til: Teddy Henrik Becher thb@trm.dk samt Peter Lübke pel@trm.dk Sted/Dato: Padborg og København den 20.

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0205/317. Ændringsforslag. Roberts Zīle, Kosma Złotowski for ECR-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0205/317. Ændringsforslag. Roberts Zīle, Kosma Złotowski for ECR-Gruppen 22.3.2019 A8-0205/317 317 Artikel 1 stk. 1 nr. -1 Artikel 3 stk. 1 litra aa Gældende ordlyd Artikel 3 stk. 1 litra aa aa) køretøjer eller kombinationer af køretøjer med en største tilladt totalvægt på

Læs mere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Forord 3F s transportgruppe har i løbet af 2005 gennemført en lang række medlemsmøder over hele landet med temaet De nye arbejdstidsregler. Langt over

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 29/45 DIREKTIVER

Den Europæiske Unions Tidende L 29/45 DIREKTIVER 31.1.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 29/45 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/5/EF af 30. januar 2009 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/22/EF om minimumsbetingelser

Læs mere

Regler om kørsel med trailer

Regler om kørsel med trailer Regler om kørsel med trailer Med de nye kørekortsregler pr. 19/1-2013 bortfaldt reglen om, at hvis påhængskøretøjets tilladte totalvægt overstiger bilens egenvægt med mere end 50 kg, så skal man have kørekort

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 233 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 233 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2017-18 TRU Alm.del Bilag 233 Offentligt NOTAT Dato J. nr. 14. marts 2018 2017-3702 Klare, enkle og balancerede regler Til fremme af et indre marked for vejtransport,

Læs mere

Bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport

Bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport Bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport I medfør af 86 a, 118, stk. 8-10, og 134 b i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1100 af 8. november 2006, som ændret ved lov nr.

Læs mere

2.0. DiTac Software Solution ApS +45 7211 2130 Postbox 38 DK-4320 Lejre www.tachograf.dk

2.0. DiTac Software Solution ApS +45 7211 2130 Postbox 38 DK-4320 Lejre www.tachograf.dk 2.0 Brugervejledning DiWare 2.0 DiTac Software Solution ApS +45 7211 2130 Postbox 38 DK-4320 Lejre www.tachograf.dk Indholdsfortegnelse Sådan kommes rundt i DiWare...3 DiWare startes...4 Chaufførinformation...5

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL ITD TACHOWEB

BRUGERVEJLEDNING TIL ITD TACHOWEB BRUGERVEJLEDNING TIL ITD TACHOWEB ITD Lyren 1 DK-6330 Padborg Danmark T: +45 7467 1233 F: +45 7467 4317 itd@itd.dk itd.dk GENEREL INFO TachoWeb TachoWeb er den nemme løsning til udlæsning og håndtering

Læs mere

Gennem en årrække har der såvel nationalt som i BP været forhandlet om. ændringer i køre- og hviletidsbestemmelserne, og der er nu i EF vedtaget et

Gennem en årrække har der såvel nationalt som i BP været forhandlet om. ændringer i køre- og hviletidsbestemmelserne, og der er nu i EF vedtaget et 7. oktober 1986 VN/HS Cirkulære nr. 390 Til medlemmerne. Vedr.: Ændrede køre- og hviletidsbestemmelser. Gennem en årrække har der såvel nationalt som i BP været forhandlet om ændringer i køre- og hviletidsbestemmelserne,

Læs mere

BILAG TIL INDKALDELSE TIL VIRKSOMHEDSKONTROL 1. GENERELT OM VIRKSOMHEDSKONTROLLEN OG KØRE- OG HVILETIDSREGLERNE

BILAG TIL INDKALDELSE TIL VIRKSOMHEDSKONTROL 1. GENERELT OM VIRKSOMHEDSKONTROLLEN OG KØRE- OG HVILETIDSREGLERNE BILAG TIL INDKALDELSE TIL VIRKSOMHEDSKONTROL I dette bilag kan der i afsnit 1 Generelt om virksomhedskontrollen og køre- og hviletidsreglerne læses mere om virksomhedskontrollen, køre- og hviletidsreglerne

Læs mere

Tac h o Manag e r. licenser og funktioner. DigiSyS Tacho Manager... til virksomheden i bevægelse. digital fartskriver uden omveje...

Tac h o Manag e r.  licenser og funktioner. DigiSyS Tacho Manager... til virksomheden i bevægelse. digital fartskriver uden omveje... digital fartskriver uden omveje... www.digisys.dk Tac h o Manag e r licenser og funktioner Ta c h o M a n a g e r er det mest brugervenlige og komplette program til enkel og hurtig administration, egenkontrol

Læs mere

digital fartskriver uden omveje... www.digisys.dk DigiSyS Starter Kit ... holder hele vejen Version 2.1 2014-08 2013 OptiPro management ApS

digital fartskriver uden omveje... www.digisys.dk DigiSyS Starter Kit ... holder hele vejen Version 2.1 2014-08 2013 OptiPro management ApS digital fartskriver uden omveje... www.digisys.dk... holder hele vejen Version 2.1 2014-08 2013 OptiPro management ApS Samligning af Hvilken anbefales Type kørsel Håndværker Firmakørsel Gods- og buskørsel

Læs mere

NOTAT. Indsats i forhold til ulovlig cabotage-kørsel

NOTAT. Indsats i forhold til ulovlig cabotage-kørsel NOTAT Dato J. nr. 21. maj 2013 Indsats i forhold til ulovlig cabotage-kørsel Ulovlig cabotagekørsel er et af de forhold, der skal sættes ind over for, i indsatsen imod social dumping. Der er allerede sket

Læs mere

Notat. lempelse af sanktionerne for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne

Notat. lempelse af sanktionerne for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne FÆRDSELSAFDELINGEN 22. februar 2007 Sagsbehandler: Kirsten Søndergaard Munck j.nr. 2006-9080-33 Sekretariatet Ellebjergvej 52, 2. 2450 København SV Telefon: 3314 8888 Lokal: 7464 Telefax: 3343 0004 E-mail:

Læs mere

Indkaldelse til virksomhedskontrol vedrørende CVR-nr

Indkaldelse til virksomhedskontrol vedrørende CVR-nr DigiTach Trucking Rugårdsvej 296 5210 Odense NV Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon +45 7221 8899 virksomhedskontrol@fstyr.dk www.fstyr.dk Sagsnr. 20XX-tbst-xxxx Dato 30. maj 20XX Indkaldelse til virksomhedskontrol

Læs mere

om ændring af praksis vedrørende sanktionerne på køre- og hviletidsområdet. Justitsministeriet udsendte den 31. oktober 2006 en cirkulæreskrivelse

om ændring af praksis vedrørende sanktionerne på køre- og hviletidsområdet. Justitsministeriet udsendte den 31. oktober 2006 en cirkulæreskrivelse Retsudvalget, Trafikudvalget REU alm. del - Bilag 453,TRU alm. del - Bilag 359 Offentligt Cirkulæreskrivelse til politi og anklagemyndigheden Civil- og Politiafdelingen Dato: 30. marts 2007 Kontor: Færdsels-

Læs mere

Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND

Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND RING TIL MIDTTRAFIK PÅ 87 40 83 00 Vi sidder klar ved telefonerne på følgende tidspunkter: Korte rejser (op

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Bilag 1 Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Reglerne om køre- og hviletid og sanktioner for overtrædelse af reglerne

Læs mere

ANDICAP ØRSEL EGION MIDTJYLLAND

ANDICAP ØRSEL EGION MIDTJYLLAND ANDICAP ØRSEL EGION MIDTJYLLAND RING TIL MIDTTRAFIK PÅ 87 40 83 00 VI SIDDER KLAR VED TELEFONERNE PÅ FØLGENDE TIDSPUNKTER: KORTE REJSER (op til 100 km) alle dage 8.00-17.00 FASTE REJSER alle hverdage 8.00-16.00

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL. EGION MIDTJYLLANd

Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL. EGION MIDTJYLLANd Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL EGION MIDTJYLLANd Ring til Midttrafik på 87 40 83 00 Vi sidder klar ved telefonerne på følgende tidspunkter: Korte rejser (op til 100 km) alle dage 8.00-17.00

Læs mere

TIS-Web 3.0 27. 01. 2006 1

TIS-Web 3.0 27. 01. 2006 1 TIS-Web 3.0 27. 01. 2006 1 Lovgivningen 5. I et køretøj med et digitalt kontrolapparat må førerkortet først udtages ved afslutningen af den daglige arbejdsperiode, jf. artikel 8 i køre- og hviletidsforordningen

Læs mere

EU Kvalifikationsdirektivet

EU Kvalifikationsdirektivet 1 TUR CHAUFFØRKONFERENCE 2007 EU Kvalifikationsdirektivet 2 Bekendtgørelse 880/2006, om kvalifikationskrav til erhvervschauffører, trådte i kraft den 10. september 2006 og implementerede EU-direktivet

Læs mere

Færdsel - Køre- og hviletid

Færdsel - Køre- og hviletid Færdsel - Køre- og hviletid Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: køre- og hviletid; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 2.3.2016 Status: Gældende Udskrevet: 29.1.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 3. april 2002 PE 305.788/28-48 ÆNDRINGSFORSLAG 28-48 Udkast til udtalelse (PE 305.788) Jan Andersson forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Færdsel - Køre- og hviletid (færdselslovens 86 a)

Færdsel - Køre- og hviletid (færdselslovens 86 a) Færdsel - Køre- og hviletid (færdselslovens 86 a) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: køre- og hviletid; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.6.2018 Status: Historisk Udskrevet: 20.12.2018 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) L 153/28 16.6.2017 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2017/1013 af 30. marts 2017 om udformning af den standardformular til rapportering, der er omhandlet i artikel 17 i Europa- Parlamentets og

Læs mere

SOCIALE BESTEMMELSER INDEN FOR VEJTRANSPORT Forordning (EF) nr. 561/2006, direktiv 2006/22/EF, forordning (EU) nr. 165/2014

SOCIALE BESTEMMELSER INDEN FOR VEJTRANSPORT Forordning (EF) nr. 561/2006, direktiv 2006/22/EF, forordning (EU) nr. 165/2014 VEJLEDNINGSNOTAT 7 Emne: Betydningen af "hver periode på 2imer". Artikel: Artikel 8, stk. 2 og 5, i forordning (EF) nr. 561/2006. Fremgangsmåde: I overensstemmelse med artikel 8, stk. 2, i forordningen

Læs mere

Velkommen til TIS-Web

Velkommen til TIS-Web Velkommen til TIS-Web Velkommen til TIS-Web din digitale online service for lagring og analyse af digitale fartskriver data. Med denne vejledning ønsker vi at introducerer de mest almindelige muligheder

Læs mere

Overenskomst: Som ledsager aflønnes du efter Overenskomst om løn - og ansættelsesforhold for handicapledsagere som er indgået mellem KL, FOA og 3F.

Overenskomst: Som ledsager aflønnes du efter Overenskomst om løn - og ansættelsesforhold for handicapledsagere som er indgået mellem KL, FOA og 3F. ORIENTERING TIL LEDSAGERE Medarbejder tilgang: Esbjerg Kommune har arbejdsgiver forpligtelsen over for ledsagere under Ledsageordningen. Ledsageren får tilsendt et ansættelsesbrev ca. en uge efter ansættelsessamtalen.

Læs mere

KAPITEL I INDLEDENDE BESTEMMELSER. Artikel 1

KAPITEL I INDLEDENDE BESTEMMELSER. Artikel 1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 og

Læs mere

Undtaget kørsel /OUT - i relation til arbejdstid. 1. Indledning 2. Arbejdstid ved Undtaget kørsel /OUT 3. Registrering af undtaget kørsel 4.

Undtaget kørsel /OUT - i relation til arbejdstid. 1. Indledning 2. Arbejdstid ved Undtaget kørsel /OUT 3. Registrering af undtaget kørsel 4. Undtaget kørsel /OUT - i relation til arbejdstid December 2017 1. Indledning 2. Arbejdstid ved Undtaget kørsel /OUT 3. Registrering af undtaget kørsel 4. Bilag 1 Indledning Køre- og hviletidsbestemmelserne

Læs mere

Best practice håndbog til de individuelle køretimer

Best practice håndbog til de individuelle køretimer Best practice håndbog til de individuelle køretimer Undervisningsministeriet 2009. Materialet er udviklet af Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR. Materialet kan frit viderebearbejdes med angivelse af

Læs mere

Bilag: forslag til harmonisering af regler for handicapkørsel

Bilag: forslag til harmonisering af regler for handicapkørsel Handicapkørsel - Region Midtjylland Bilag: forslag til harmonisering af regler for handicapkørsel Hvem visiterer? n n Ringk.trafikafd. Vejle n anbefaler rne visiterer og trafikselskabet tilmelder. Trafikselskab

Læs mere

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne 1. Indledning Ved lov nr. 557 af 24. juni 2005 om ændring

Læs mere

Transportgruppen. Arbejdstidsdirektiv for mobile lønmodtagere

Transportgruppen. Arbejdstidsdirektiv for mobile lønmodtagere Transportgruppen Arbejdstidsdirektiv for mobile lønmodtagere Historisk tilbageblik: Generelt arbejdstidsdirektiv vedtaget november 1993 Transport undtaget Rådet vedtager 11.3.2002 Direktiv om tilrettelæggelse

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget B 103 Bilag 1 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget B 103 Bilag 1 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 B 103 Bilag 1 Offentligt 15. maj 2017 Folketinget Transport-, Bygnings-, og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Vedrørende forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 862 (Alm. del), som Folketingets Trafikudvalg har stillet til justitsministeren den 7. marts 2011.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 862 (Alm. del), som Folketingets Trafikudvalg har stillet til justitsministeren den 7. marts 2011. Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 862 Offentligt Folketinget Trafikudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 4. april 2011 Kontor: Færdsels-

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende L 80/35 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/15/EF af 11. marts 2002 om tilrettelæggelse af arbejdstid for personer, der udfører mobile vejtransportaktiviteter EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN

Læs mere

At-VEJLEDNING. D.2.9-2 Oktober 2003 - Opdateret oktober 2014. Hjemmearbejde

At-VEJLEDNING. D.2.9-2 Oktober 2003 - Opdateret oktober 2014. Hjemmearbejde At-VEJLEDNING D.2.9-2 Oktober 2003 - Opdateret oktober 2014 Hjemmearbejde Vejledningen handler om arbejdsmiljølovgivningens krav, når den ansatte arbejder hjemme 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport 1)

Bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport 1) 1 af 31 07-10-2011 18:11 BEK nr 328 af 28/03/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 04-04-2007 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 975 af 16/07/2007 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND

August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND SÅDAN BESTILLER DU - Ring til midttrafik på 87 40 83 00 (tast 1) - Bestil online på midttrafikflextur.dk - Hent app "flextrafik - flextur, teletaxa og handicapkørsel"

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 894 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 13. maj 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Sidsel Kathrine

Læs mere

SIKKERHEDSINSTRUKTION ARBEJDSTID - HVILEPERIODE OG FRIDØGN. Godkendt af ledelsen

SIKKERHEDSINSTRUKTION ARBEJDSTID - HVILEPERIODE OG FRIDØGN. Godkendt af ledelsen BRAVIDA DANMAK A/S Emne: SIKKERHEDSINSTRUKTION ARBEJDSTID - HVILEPERIODE OG FRIDØGN Sikkerhedsinstruk.: SI 37 Udgave-Dato 00-12.07.99 MILJØ & SIKKERHED SIKKERHEDSHÅNDBOG Udarbejdet af/afd. NEH/994 Godkendt

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. Bilag 13 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 51, stk. 4, 55, stk. 1, og 72, stk. 1,

Læs mere

Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik

Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik Aktivitetsoversigt 2. halvår 2008 Oversigt over de kommende medlemsarrangementer: Få helt styr på køre- og hviletidsreglerne ATL s overenskomstkursus Transport

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0206/205. Ændringsforslag. Marita Ulvskog for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0206/205. Ændringsforslag. Marita Ulvskog for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 21.3.2019 A8-0206/205 205 Artikel 2 stk. 2 afsnit 2 a (nyt) Medlemsstaterne anvender direktiv 96/71/EF og 2014/67/EU på hele udstationeringen på deres område på førere i, som er ansat af de i artikel 1,

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 Bek. Nr. 1509 af 15. december 2010 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning. Sammenskrivningen

Læs mere

Talepapir til brug for samråd om efteruddannelse for bus- og godschauffører den 7. oktober 2010

Talepapir til brug for samråd om efteruddannelse for bus- og godschauffører den 7. oktober 2010 Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del Svar på Spørgsmål 16 Offentligt Talepapir til brug for samråd om efteruddannelse for bus- og godschauffører den 7. oktober 2010 Samrådsspørgsmål Samrådsspørgsmål AK

Læs mere

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde Internetkurser Efterår 2014 Rådhusstræde 2 6800 Varde Internetkurser efterår 2014 Velkommen til en ny undervisningssæson på. Vi har fået nye muligheder for at holde internetkurser, så vi nu kan benytte

Læs mere

STOR. ITD Uddannelse. Efterår 2013 Skarp viden vækst på bundlinjen. rabat til ITDmedlemmer

STOR. ITD Uddannelse. Efterår 2013 Skarp viden vækst på bundlinjen. rabat til ITDmedlemmer Brancheorganisation for den danske vejgodstransport Lyren 1. DK-6330 Padborg Tlf. +45 7467 1233 Fax +45 7467 4317 itd@itd.dk. www.itd.dk Uddannelse. Efterår 2013 Skarp viden vækst på bundlinjen STOR rabat

Læs mere

GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING

GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2018 GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING 2018-2021 PROJEKTNR. A109508 DOKUMENTNR. A109508-02-06 VERSION

Læs mere

Chaufførkonference Horsens

Chaufførkonference Horsens Chaufførkonference Horsens 11.5.2015 Lovpligtig efteruddannelse for chauffører En undersøgelse forår 2015 Sådan ser det ud fra branchens side Chefkonsulent Anders Jessen ITD, Padborg Selvstændig konsulent

Læs mere

Vejledning om Brexit vejtransport

Vejledning om Brexit vejtransport Carsten Niebuhrs Gade 43 1577 København V Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Vejledning om Brexit vejtransport Vejgodstransportområdet er et af de områder, som bliver påvirket, når

Læs mere

Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning

Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning 2011 Vallensbæk Kommune Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentrene er at tilbyde fagprofessionel træning til dig, der har brug for

Læs mere

DLK Pro Download key. Avancerede digitale tachograf løsninger

DLK Pro Download key. Avancerede digitale tachograf løsninger DLK PRO DOWNLOAD KEY Avancerede digitale tachograf løsninger DLK Pro Download Key Download tools PC program Med Download Tools programmet, der ligger på din DLK Pro, kan du; Se de generelle data for hver

Læs mere

Tacho Online: Vognkort

Tacho Online: Vognkort 2019 Tacho Online: Vognkort TACHO ONLINE: VOGNKORT VERSION 1.3 TUNGVOGNSSPECIALISTEN APS Københavnsvej 265, DK-4000 Roskilde INDHOLD Om Tacho Online s Vognkortet... 2 Nyt Design... 2 Nyt features... 4

Læs mere

ITD Kurser og fyraftensmøder

ITD Kurser og fyraftensmøder ITD Kurser og fyraftensmøder for danske vognmandsvirksomheder Efterår 2012 ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport Lyren 1. DK-6330 Padborg Tlf. +45 7467 1233 Fax +45 7467 4317 itd@itd.dk.

Læs mere

Efteruddannelser på AMU Syd

Efteruddannelser på AMU Syd Efteruddannelser på AMU Syd mandag 48616 obl. 2 dage Kursus program. Praktiske forhold. Kørekort kontrol. CUB bevis De nye kurser? Opstart kørsel/ checkliste Uheldsforebyggelse Mental køreteknik Distraktionsfaktorer

Læs mere

TØF Godskonference 2006 Internationalisering - rammer og vilkår for den internationale vejgodstransport

TØF Godskonference 2006 Internationalisering - rammer og vilkår for den internationale vejgodstransport TØF Godskonference 2006 Internationalisering - rammer og vilkår for den internationale vejgodstransport ved adm. direktør Jens I. Petersen ITD - International Transport Danmark FDE Center Padborg Nationaliteter/sprog

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 I medfør af 51, stk. 4, 55, stk. 1, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed

Læs mere

Trådløst download (DLD ) - Hurtigt, bekvemt, omkostningsbesparende

Trådløst download (DLD ) - Hurtigt, bekvemt, omkostningsbesparende Trådløst download (DLD ) - Hurtigt, bekvemt, omkostningsbesparende Trådløs overførsel via WLAN/GPRS Hvad er DLD, og hvilke fordele kan trådløs dataoverførsel give mig? Trådløse download af data (DLD -

Læs mere

ITD Kurser og fyraftensmøder

ITD Kurser og fyraftensmøder Kurser og fyraftensmøder for danske vognmandsvirksomheder Efterår 2012 Brancheorganisation for den danske vejgodstransport Lyren 1. DK-6330 Padborg Tlf. +45 7467 1233 Fax +45 7467 4317 itd@itd.dk. www.itd.dk

Læs mere

Arbejdstidsdirektivet

Arbejdstidsdirektivet Arbejdstidsdirektivet Arbejdstid er igen på dagsordenen, og Europa-kommissionen vil formentlig offentliggøre nye forslag til Arbejdstidsdirektivet tidligt på året i 2015. Konsekvenserne for EPSU og dets

Læs mere

Borgerforslag - støtterblanket

Borgerforslag - støtterblanket Borgerforslag - støtterblanket Du kan bruge denne blanket til at støtte et borgerforslag på www.borgerforslag.dk Støtten er anonym, således forstået at der ikke offentliggøres nogen personoplysninger om

Læs mere

Kurser og fyraftensmøder

Kurser og fyraftensmøder ITD Uddannelse DTL s servicekontorer Kurser og fyraftensmøder Efterår 2011 LOGOER: ITD DTLS servicekontorer Velkommen til ny kursussæson - efterår 2011 ITD og DTL s tre servicekontorer har her fornøjelsen

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 10.4.2014 L 107/39 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 361/2014 af 9. april 2014 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1073/2009 hvad angår transportdokumenter vedrørende international personbefordring

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Brugsvejledning. ABAX Kørebog. www.abax.dk. The difference is ABAX

Brugsvejledning. ABAX Kørebog. www.abax.dk. The difference is ABAX Brugsvejledning ABAX Kørebog www.abax.dk The difference is ABAX 2 The difference is ABAX Indhold Til lykke med dit valg af ABAX kørebog 3 Brug af kørebogen 3 Menuer 3 Kørebog 4 Turdetaljer 5 Slå ture sammen

Læs mere

11.4.2006 DA Den Europæiske Unions Tidende L 102/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

11.4.2006 DA Den Europæiske Unions Tidende L 102/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 11.4.2006 DA Den Europæiske Unions Tidende L 102/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 2006 om harmonisering af

Læs mere